Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet"

Átírás

1 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon, jövônkön. Sok beszélgetésben elôjön a kérdés: hová tartunk? Hová tart az emberiség, a világ, kicsi országunk és benne mi magunk. Naponta hallani, olvasni, hogy nô az emberek agresszivitása, egyre több az erôszakos cselekedet. Közönyösek vagyunk, beburkolózunk saját kis világunkba, nem törôdünk másokkal. A miértre keresett válaszok között jönnek a hivatalos és szakértôi vélemények, amik igazak meg nem is. Okoljuk a TV-t, a sajtót, a társadalmat, mindenkit, akit csak lehet, de eszünkbe jut-e magunkat megvizsgálni!? Mi magunk, hogy cselekszünk, milyen példát mutatunk másoknak. Mielôtt bírálunk, kritizálunk magunkat átvizsgáltuk-e? Bármennyire is kicsik vagyunk mi magunk, mégis csak egy kis láncszemet képviselünk a nagy gépezetben rajtunk is múlik, hogy hová tartunk. Próbáljunk az idei évben kritikusak maradni, de ez elsô sorban magunkra irányuljon. Tegyünk több jót, mint rosszat, segítsünk másokat, figyeljünk embertársainkra! Nagy rohanások közepette üljünk le, pihenjünk, és közben gondolkodjunk el: HOVÁ TARTUNK? Ezek szellemében kívánok újesztendôt mindnyájuknak! Téli üzenet Karvalits J. Zoltán polgármester Talán válasz a kérdésben van, S múlt a jövôben. Amire vágysz, már a tiéd. És amit hiszel, létezik. És nem fogható, mégis látod, Vagy hiába látod, Ha nem látják mások. Zs Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek Ránézek erre a régi képre, és valósággal megelevenedik, mintha egy filmet néznék. Emberek jönnek-mennek, meg-megállnak, várakozva beszélgetnek. Csinos ruhába öltözött nôk, férfiak, ki munkába, ki családlátogatásra, ki kirándulni indul az éppen érkezô vonattal. Sokan vannak, mint egy kis finoman zümmögô méhraj szállnak fel, vagy épp le a peronon. Akkor még több vágány is futott egymás mellett, és egy-egy hajnalon háromszázan (!!!) is útnak indultak Nádasdról. És most?! Az arra tévedôt kosz, mocsok, gondozatlan épület, csalitos vasúti sínpálya várja. Már messzirôl látszik, hogy gazdájának mostohagyereke, rég nem fogad utazókat. December 13-a óta eltûntek a szép lassan megritkított járatú kis piroska vonatok, már nem hozza be a szél a hangjukat a faluba. Aki utazni szeretne, felülhet a Vasi Volán által mûködtetett, Körmed Zalalövô között közlekedô, vonat pótlására munkanapokon közlekedô két járatpár valamelyik buszára.. ami kevés, többen is hiányolják a megszûnt járatokat. Menetrend a vonatpótló buszhoz: Körmend Nádasd: 5:15, 17:15 Nádasd Zalalövô: 5:24, 17:24 Zalalövô Nádasd: 6:10, 18:36 Nádasd Körmend: 6:46, 18:52 Ui.: az internet szerint Nádasdon a buszmegállókban áll meg a busz!

2 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR VÁR-(szenny-)VÍ-ZA bonyodalmak A december 10-i testületi ülés legtöbb vitát, érzelmet, még indulatot is kiváltó napirendi pontja a VÁR-VI-ZA Kft. jövô évi díjemelési kérelme volt, amelyet a katafai testülettel közösen vitattak meg a nádasdiak. Az ülésre meghívást kapott és el is jött Schmidt László, a kft. ügyvezetôje, akire záporoztak a kérdések, szemrehányások, problémafelvetések. Az alaphangot egy polgármesteri levél adta meg és természetesen az elmúlt két év összegyûlt és megoldatlan problémái. Karvalics Zoltán több pontban sorolta a gondokat, tette fel a kérdéseket, fogalmazta meg a bírálatokat. Hiányolta a vízminôséget bizonyító vizsgálati eredményeket, az elfogadott szennyezés csökkentô ütemterv intézkedéseit, karbantartásokról, hibaelhárításokról a beszámolót, s még több minden mást is. Schmidt László a díjjavaslat mellé egy tájékoztató anyagot hozott, amelyben részben megválaszolta a a polgármesteri levél felvetéseit, és amelyben többek közt szennyvízmennyiségi adatok és a beérkezô szennyvíz, valamint a tisztított víz minôségét igazoló laborvizsgálati eredmények voltak, valamint a hatósági ellenôrzések tapasztalatairól és az elvégzett karbantartásokról, hibaelhárításokról számolt be. A napirend szerint elôször a díjemelési javaslatról kellett volna dönteni, de ezt nem volt egyszerû betartani, mert a képviselôkben felhalmozódott kérdések, felvetések elô-elôtörtek, végül is az az érv, gyôzött, hogy ha nincs elfogadott 2010 évi díj, akkor épp az egyik legnagyobb probléma, a számlázás nehezedhet tovább. Így a testületek (egy ellenszavazattal) elfogadták a kft. 3,9 %-os emelési kérelmét. Arról, hogy a lakosságnak mennyit kell fizetni, és ehhez mennyi az önkormányzat hozzájárulása a jövô havi Hétdombi Hírekben beszámolunk. A képviselôi kérdések többek közt azt firtatták, hogy mit tett a cég a környezetterhelési díj csökkentésére, tudni szerették volna, mi a költségalapja a díjnak, jogunk van-e belenézni a cég naplófôkönyvébe, hogyan jelenik meg a számlán az almérô állása? Rendben van-e jogilag a decemberi háztól-házig készpénzes díjbeszedés? Nem lehetett volna ezt másképp rendezni? Volt, aki egyenesen kételkedett abban, hogy a szolgáltatás minôsége megfelel a díjemelési kérelemnek. Schmidt László néha bizony kényelmetlenül feszengve igyekezett megfelelni a képviselôi, polgármesteri probléma és kérdésáradatnak. Állítása szerint sok a gond a teleppel, jelenlegi szintjén nem felel meg a minôségi követelményeknek tervezési és kivitelezési gondok miatt sem, ezért a cég tavaly félmillió forint bírságot volt kénytelen fizetni. A kibocsájtott víz minôségének javítására szennyvízminôség-javítási tervet nyújtottak be a környezetvédelmi hatósághoz, de érdemi választ még nem kaptak, márpedig a hatósági engedély nélkül nem kezdhetnek a fejlesztésekhez. Természetesen nem jött jól az ügymenetben az anyacég (a Pécsi Vízmû) körüli, nemzetközi botrányt is kavaró cégátvételi hercehurca, ezért voltak kénytelenek a pénzbeszedésnek ezt a módját választani. Ha ez a gond és egy technikai probléma nem lenne, állítása szerint éppen rendezôdhettek volna a számlázás körüli elmaradások. Javasolta, hogy itt is térjünk át a havi számlázásra, ez is egyszerûsítené az ügymenetet, mert szolgáltatói körükben már csak Nádasd-Katafa területén van kéthavi számlázás és akár internetes óraállás bejelentésre is lehetôség van. A tervezett fejlesztések pedig megoldást jelenthetnek a minôségi gondokra, így a környezet-terhelési díj is csökkenhet. Hozzájárult ahhoz a javaslathoz is, hogy a közeljövôben az ott dolgozókkal és a polgármesterekkel még egyszer leülve tisztázzanak további gondokat. Hogy nem sikerült teljesen megnyugtatnia a képviselô-testületeket, azt az is jelezte, hogy távozása után a jelenlévôk még sokáig taglalták a kérdéskört, a jövô esetleges megoldási lehetôségeit latolgatv. Az ügyek folytatásaként január elején több érintett polgármesterrel együtt Pécsett rendeztek találkozót, ahol ezúttal a Pécsi Vízmû helyett szolgáltatni kívánó Tettye képviselôivel tárgyaltak. ML Ismét emelkednek a szolgáltatások díjai A megszokott decemberi kellemetlen feladat várt a képviselô-testület tagjaira most is: megkapták a víz, szennyvíz, szemétszállítás díjemeléseire vonatkozó elôterjesztéseket és ismételten megállapíthatták, hogy nem nagyon tudnak mást tenni, minthogy elfogadják a szolgáltatók javaslatait. Ennek megfelelôen a lakossági fogyasztás-arányos vízdíj 2010-ben 229 Ft/m 3 lesz. A Müllex Kft. 7,5 %-os díjemelést tart indokoltnak. A cég indokol is: állításuk szerint az elôzô években sem emeltek annyit, amennyit az infláció és a költségeik emelkedése lehetôvé tett volna, sôt, a szelektív hulladékgyûjtés már veszteséges, csak környezetpolitikai szempontok miatt mehet tovább, gazdasági okok miatt inkább le kellene építeni. Így 2010-ben a hulladék szállítása és ártalmatlanítása 60 l-es edény esetén 123 Ft + ÁFA, a leg-

3 2010. JANUÁR 3 HÉTDOMBI HÍREK elterjedtebb 80 l-es edény 134 Ft + ÁFA, a 120 l-es edénynél pedig 292 Ft + ÁFA. A szennyvízdíj emelésérôl bôvebben a 2. oldalon olvashatnak. A testületi ülésen még elfogadták az Együtt Nádasdért Egyesülettel kötendô szerzôdést a képviselôk, hogy az IKSZT pályázat sikeres lehessen, és a mûvelôdési ház még ebben az évben megújulhasson. Karvalics Zoltán polgármester beszámolt még a szokásoknak megfelelôen a két testületi ülés között eltelt idôszakban történtekrôl, így többek közt arról, hogy megkötötték a szerzôdést hóeltakarításra Simonics Jánossal, Gáspár Tímeával pedig a Kossuth utcai önkormányzati helyiség fodrászüzletként való továbbmûködésérôl. ÁMK hírek December 4-én napközis tanulóinknak az elsô osztályosok Mikulásváró hangulatos délutánt tartottak. Versekkel, dalokkal köszöntötték a Télapót. Kicsiknek és nagyoknak öröm volt nézni és hallgatni a lelkes apróságokat. Köszönjük az elsôsöknek és napközis tanító nénijüknek Szabó Andreának! December 18-án délelôtt ünnepeltek az óvodások. Versekkel, dalokkal, betlehemes játékkal kedveskedtek a kisebbeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek. Énekkaros, versmondó és táncos tanulóink csodálatos érzést varázsoltak lelkünkbe a karácsonyi mûsoron. Dicséret, köszönet és hála illeti a szereplôket és felkészítôiket egyaránt. Köszönjük a Bendô zenekar, a BBÁ Táncegyüttes tagjainak a közremûködését, Lutárné Horváth Ildikó, Németh Ilona, Szabó Andrea, Szommer Mónika és Varga Antal munkáját! December 21-én az iskolásoknak karácsonyi játszóház volt. A gyermekek díszeket, apró ajándékokat készítettek maguknak vagy szeretteiknek. Vargáné Németh Ilona, ÁMK igazgató Egy tudósítás utóélete A Hétdombi Hírek novemberi számában volt olvasható Károly Dorina 7. osztályos tanuló tudósítása osztályának szombathelyi kirándulásáról, amikor is a Savaria Múzeumban megtekintették a Jégkorszak találkozunk a jégmúltban kiállítást. Dorina jól megírt tudósításának a szerkesztôség is örült, ráadásul a múzeumba is elkerült. Dr. Nagy Zoltán igazgató és Dr. Balogh Lajos tárvezetô köszönték meg egy levélben az írást szép szavakkal, és levelükhöz mellékeltek egy egyéves tiszteletjegyet is a múzeumba. Figyelmességük pedig Dorkának esett nagyon jól és persze a szerkesztôségnek is. (Szerk.) Bírósági ítélet Elôzmények: A volt TSZ iroda megvásárlására beérkezett két pályázat elbírálását Nádasd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete augusztus 27-én tartott ülésén tûzte napirendre. A képviselô-testület Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia ajánlatát fogadta el, akik ajánlatukban Ft + ÁFA összegû vételárat ajánlottak, és részben saját lakrész kialakítását, nagyobb részben pedig turisztikai célú hasznosítást jelöltek meg. A másik pályázó Kovács János volt, aki Ft + ÁFA összegû vételárat ajánlott, és turisztikai szálláshelyként való hasznosítást jelölt meg. E döntés ellen Kovács János jogorvoslattal élt, és beadványában kérte a képviselô-testületet, hogy vizsgálja felül határozatát, és helyezze azt hatályon kívül. A testület rendkívüli ülésen a korábbi döntését megerôsítette, azon nem változtatott. Kovács János pályázó ekkor a Vas Megyei Bírósághoz fordult, kereseti kérelmében kérte, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy Nádasd Község Önkormányzata megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozásáról szóló évi LVII. törvény 7. -át, a versenyeztetés tisztaságát. Keresetét arra alapozta, hogy az értékesítésre vonatkozó kiírásban az szerepelt, hogy az épületet turisztikai és egyéb vállalkozási célra lehet hasznosítani, és Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia saját lakrész kialakítását is megjelölte ajánlatában. A Vas Megyei Bíróság 18.P /2009/4.számú ítélete: A Vas Megyei Bíróság Kovács János (9915 Nádasd, Ifjúság u. 7.) felperesnek, Karvalits József Zoltán polgármester és dr. Papp Krisztina körjegyzô által képviselt Nádasd Község Önkormányzata (9915 Nádasd Kossuth L. u. 101.) alperes ellen tisztességtelen piaci magatartás megállapítása iránt indított perében meghozta a következô ítéletet: A bíróság megállapítja, az alperes azzal, hogy 112/2009. (VIII.27.) számú képviselô-testületi határozatával a Nádasd 646. helyrajzi számú ingatlant érintô Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia vételi ajánlatát a saját ajánlati kiírásában foglaltakat megsértve fogadta el, jogsértést követett el. A bíróság kötelezi az alperest a Hétdombi Hírek címû helyi lapnak az ítélet jogerôre emelkedését követô elsô számában az ítélet fentebbi rendelkezését saját költségén tegye közzé Újságáremelés? Nem lesz! Örömmel értesítjük minden kedves Olvasónkat, hogy újságunk ára a pályázati forrásoknak köszönhetôen nem emelkedik! Havi díj: 150 Ft, negyedéves: 450 Ft, féléves: 900 Ft, éves: Ft.

4 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Egyházi hírek ANNO DOMINI 2010 IN NOMINE DEI. Az Úr éve Isten nevében! Ezzel a fohásszal kezdték, és kezdik manapság is az új esztendôt a latin mûveltségû Európában az Istenre tekintô keresztények. A folyó idô, amelyben új évet kezdhetünk, születésétôl számítjuk az éveket: Kr. e.= Krisztus elôtt, Kr. u.= Krisztus után. Istent nevén szólítjuk és hívjuk segítségül az év elsô és minden következô napján. Január elseje a keresztény naptárban Jézus névnapja. Az evangéliumok tanúsága szerint, a zsidó törvényt követve, születése után a nyolcadik napon adtak nevet a Gyermeknek: Jézus nevet adták neki, mert így nevezte ôt az angyal, mielôtt még anyja méhében megfogant volna (Lk 2,21). A Jézus név a bibliai héber Jesua ill. Józsue görög alakja. Jelentése: Jahve a segítség. Jézus nevével is Istenre irányítja figyelmünket. Jézust édesanyja, Mária mutatja be elôször a világnak. Mária karján látják elôször a betlehemi pásztorok, a napkeleti bölcsek, a névadás szertartását végzô papok a nyolcadik napon, Mária mutatja be a jeruzsálemi templomban a 40. napon (Gyertyaszentelô Boldogasszony). Máriától tudják meg az evangélisták Jézus fogantatásának és születésének történetét. Isten Fia mivoltát. A názáreti Szûz Máriát pedig gyermekével együtt ismeri meg a világ. Az evangéliumok mindig Jézussal kapcsolatban írnak róla. Mûvészi ábrázolásokban is legtöbbször a karján gyemekét tartó Szûzanyát vagy halott fiát ölelô Fájdalmas Anyát szemléljük a kora keresztény kortól napjainkig. Szûz Máriát helyesen tiszteljük Isten anyjának, mert gyermeke az Isten Fia. Az ôskeresztény Mária tiszteletet az Efezusi Egyetemes Zsinaton foglalták dogmatikus formába (431-ben): Szûz Mária istenszülô, istenanya. Ekkor fûzték az angyali üdvözlethez, az Üdvözlégy Máriá -hoz a kérô fohászt: Asszonyunk Szûz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bûnösökért most és haláluk óráján. Ámen. Január elseje, Újév napja a katolikus keresztényeknek háromszoros lelki tartalommal gazdag: Jézus névnapja, Szûz Mária istenanyaságának ünnepe és a béke világnapja. Ez utóbbit VI. Pál pápa kezdeményezte 43 évvel ezelôtt. Az idei béke világnapjára a következô jelmondatot adta XVI. Benedek pápa: Ha békét akarsz, óvd a teremtett világot! Kihirdetem a Római Katolikus Anyaszentegyház jeles ünnepeit a Nádasdi Plébánián az Úr évében. ÚJÉV NAPJA, Jézus nevenapja, Szûz Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja: január 1. VÍZKERESZT, Urunk megjelenésének ünnepe a napkeleti bölcsek látogatásakor: január 3. SZENTSÉGIMÁDÁS Nádason: január 16. BOLDOG BATTYÁNY LÁSZLÓ, Nádasd társvédôszentjének ünnepe: január 22. HAMVAZÓSZERDA, a Nagyböjt kezdete: február 17. SZENTSÉGIMÁDÁS Hegyhátsálon: március 6. HÚSVÉTVASÁRNAP, Krisztus urunk feltámadásának ünnepe: április 4. NÁDASDI BÚCSÚ, a Szent Kereszt megtalálásának ünnepe: május 9. PÜNKÖSD, a Szentlélek eljövetelének és az Anyaszentegyház születésének ünnepe: május 23. ÚRNAPJA, az Oltáriszentség ünnepe: Június 6. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE, Hegyhátsál fogadalmi napja: június 11. HEGYHÁTSÁLI BÚCSÚ, Jézus Szíve tiszteletére: június 13. HEGYHÁTHODÁSZ BÚCSÚJA: augusztus 1. PUSZTACSATÁR, Nagyboldogasszony búcsúja: augusztus 15. DARABOSHEGYI BÚCSÚ, Szent István király tiszteletére: augusztus 20. HALOGYI BÚCSÚ a Szent Ôrangyalok tiszteletére: szeptember 5. KATAFAI ÖKOMENIKUS KÁPOLNA ünnepe: szeptember 26. SZENTSÉGIMÁDÁS Halogyon: október 2. SZENTSÉGIMÁDÁS Nádasdon: október 10. SZENT MÁRTON PÜSPÖK, Nádasd társvédôszentje és a rotunda ünnepe: november 11. (14- én tartjuk) ÁDVENT kezdete, 1. vasárnapja: november 28. URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ünnepe, a Szentkarácsony: december 25. Adjon az Úristen békességes, nyugalmas, szép ünnepeket, és szorgalmas, eredményes, egészséges hétköznapokat az újesztendôben! Takács László plébános

5 2010. JANUÁR 5 HÉTDOMBI HÍREK Reményekkel teli új esztendôt köszöntve, meleg szívvel emlékezhetünk a karácsonyi ünnepi istentiszteletre. A hittanosok, kis ifisek élô betlehem elôadásáról és a nagyobbak által játszott Szakonyi Károly: Mindenki siet haza címû színdarabokról készült képek felelevenítik a könnyed és a mély mondanivalójú látottakat és a csengô dallamokat. A Szociális Központban elkezdôdtek a hétfô délelôttönként 9 órától megrendezésre kerülô klub-foglalkozások idôsek részére. A kötetlen beszélgetésen, játékokon felül, elôadások (orvos, gyógyszerész, gyógytornász, lelkész, egészségnevelô, természetgyógyász ) beiktatását tervezzük, mellyel segíteni szeretnénk abban, hogy az idôsödô korosztály élete se legyen egyhangú, magányos. A kezdetek jól indultak, mindenki mosolyogva indult hazafelé, szívesen térnek vissza. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt! Lelki sarok Anyakönyvi hírek Születés: Jáger István és Gérnyi Szilvia leánya: Míra Csapó Tamás és Horváth Tímea leánya: Emma Köszöntjük az újszülötteket! Halálozás: Szabó Kálmánné sz.: Kercsmár Eszter Móricz Péterné sz.: Takács Mária Nyugodjanak békében! Házasság: Katafa községben házasságot kötött: Neubauer László és Agg Katalin Sok boldogságot! Köszönet-nyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindenkinek, akik drága szerettünket CSILLAG JÓZSEFET Utolsó földi útjára elkísérték, a tisztelet és a szeretet virágait sírjára helyezték a KALLÓSDI TEMETÔBEN, vagy mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Földed illata Akkor érted, meg nagyapád igazát, ha érzed a föld szagát, illatát, a földnek, melybe búzamagot ô vetett s ha szárba szökkent nevetett. A gyászoló Agg család ha táncolt, hajladozott nézte azt, mert ember volt Ô, magyar paraszt, ki értette a fájón búgó szeleket, A fába vésett, karcolt igaz jeleket, kik a múltat ôrzik, ott legbelül, csak hallgasd ôket, csöndben-emberül s mikor lelked a beszédben elmerül s a múlt szava halkan rád terül, s ha fentrôl meghallod nagyapád szavát, te is örökre érezni fogod földed illatát, földed szagát. És ember maradsz Szôke István Attila

6 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Susmus A kérdésláncot Papp Sándor dr. Németh Jenônek adta tovább: Hogy értékeli községünk egészségügyi helyzetét? Megköszönve Papp Sándor hozzám intézett kérdését, községünk egészségügyi helyzetét 3 pontban ismertetem. Krónikus betegségek közé azokat a betegségeket soroljuk, melyek az orvostudomány mai szintjén többnyire nem gyógyíthatók, de gyógyszeresen egyensúlyban tarthatók. Ezen betegségek: szív és érrendszeri bajok, cukorbetegség, mozgásszervi megbetegedések, légzôszervi betegségek stb./ lakosság számához viszonyított aránya átlagosnak mondható, megegyezik az országos statisztikák számaival. Napjainkban nagyon sok beteg rendelkezik vérnyomásmérôvel és vércukorszintmérôvel, ami megkönnyíti számunkra is a két leggyakoribb betegség nyomon követését és kontrollját, bár néha biztosan fals adatokról számolnak be. A napról napra megjelenô új gyógyszerek ill. a rohamosan fejlôdô orvosi vizsgálati módszerek azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy ezekben a betegségekben szenvedôk életkilátásai mind jobbak és jobbak lesznek a jövôben! A szenvedélybetegségek elleni küzdelem, dohányzás, alkohol és most már a drog is - az egészségügy neuralgikus pontját jelenti. Az orvosi rendelôben a végeredmény csapódik le s ennek a problémának a megoldása össztársadalmi ügy kell, hogy legyen. Sajnos szomorú tapasztalat: mind fiatalabb korban és mind többen lesznek rabjai a különbözô élvezeti szereknek, melynek hátterében súlyos társadalmi feszültségek vannak túlhajszoltság, munkanélküliség, állásbizonytalanság, kilátástalanság, családok szétesése stb. Az egészségügyi felvilágosítás ez esetben többnyire csak pusztába kiáltott szó, amit éppen az nem hall meg, akinek kellene! Pozitív társadalmi változásoknak várhatóan ezen a területen lesz a legnagyobb, mérhetô haszna! Napjaink legnagyobb járványügyi problémája a H1N1 világjárványra való felkészülés. Országosan 20% azoknak a száma, akik a védôoltást megkapták. Községünkben és a környezô falvakban kb. 35 %- on vagyunk és ez mindenképpen megnyugvással tölt el bennünket. Talán nem tûnik szerénytelenségnek, ha azt mondom: ez mindenképpen az eü-dogozók/orvosok, gyógyszerész, asszisztensek és védônôk pozitív hozzáállásának az eredménye. Bár az egymásnak ellentmondó, rengeteg nyilatkozat sokakat elbizonytalanított és emiatt nem kérték az oltást, azt gondolom, van egy általános tanulsága is a dolgoknak. Bízni kell mások szakértelmében, becsületében és tisztességében! Én megbízom az autószerelôben, hogy kerékcsere után megfelelôen meghúzza a rögzítô-csavarokat és nem akadok fent a kanyar utáni elsô fán azért, mert kiesett az egyik kerék. Ugyanígy megbízom az oltóanyagot elôállító orvosok, mikrobiológusok, virológusok és egyéb szakemberek tudásában, tisztességében és biztos vagyok benne, hogy nem zúdítanak 6 millió adag olyan vakcinát a társadalom nyakába, ami vagy hatástalan, vagy ami ennél is rosszabb:káros az egészségre! Írásom végén kérdésemet Karvalits J. Zoltán polgármester úrnak továbbítom: örömmel tölt el az a fejlôdés, ami Nádasdon történt az utóbbi években, van azonban egy mostoha gyerek is. Ez pedig az orvosi rendelô, ami lassan 30 éve ugyanúgy néz ki, itt semmilyen felújítás nem történt ez idô alatt. Várható-e a jövôben,legalább egy részleges felújítás, gondolok itt az északi oldalon lévô elhasználódott ablakok és a bejárati ajtó cseréjére, ami téli idôszakban a fûtést rendkívül drágává teszi!? Van-e valamilyen pályázati lehetôsége az önkormányzatnak, hiszen itt relative nem nagy összegrôl lenne szó? Közlemény Dr. Németh Jenô háziorvos A választási eljárásról szóló évi C. törvény 10.. (1) bekezdése alapján a szavazókörök száma, sorszáma és területi beosztása felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy sem az 1. számú, sem a 2. számú szavazókörben a választópolgárok száma nem éri el a 600 fôt ezért a 2. számú szavazókör (Nádasd, Kossuth utca 103., Polgárôr Egyesület Irodája) megszüntetésre került. A megszüntetett szavazókör választópolgárai a évi országgyûlési választások alkalmával az 1. számú szavazókörben (Nádasd, Vasút utca 7., mûvelôdési ház) adhatják le szavazataikat. A jogszabályban meghatározott 600 fôs létszámküszöböt az eddigi választások során sem haladta meg sem az 1. számú, sem a 2. számú szavazókör, azonban a központi finanszírozás az elmúlt években biztosítva volt. Takarékossági okok miatt a központi költségvetés továbbra nem nyújt fedezetet a két szavazókör fenntartására. Kérem a választópolgárokat, hogy a szavazókörök összevonásával kapcsolatos közleményemet tudomásul venni szíveskedjenek! Nádasd, január 6. dr. Papp Krisztina a helyi választási iroda vezetôje

7 2010. JANUÁR 7 HÉTDOMBI HÍREK Zsarumorzsa December 28-án délelôtt a 76-os és 86-os fôutak keresztezôdésében közlekedési baleset történt. Egy osztrák állampolgár személygépkocsijával a követési távolság helytelen megválasztása miatt késôn vette észre az elôtte forgalmi okból álló másik, egy novai lakos által vezetett személygépkocsit, és nekiütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az alkalmazott alkoholszonda ittasságot nem jelzett. December 31-én fedezték fel, hogy betörtek a Cserhegyen található egyik pincébe, ahol a rongáláson kívül egyéb kár nem keletkezett. Erôs legények December 29-én éjjel fél kettôkor voltak olyan fiatalok, akik nem tudtak aludni. Azzal ütötték el az idejüket, hogy az általam elültetett tuják ágát letörve próbáltak bezörgetni lányaim ablakán, akik rémülten felkelve szóltak nekem, hogy valami idióták nem bírnak magukkal! Nem tudom, hogy esetleg udvarolni szerettek-e volna, de mire kimentem, arra már elfutottak és elbújtak. Azt üzenem nektek, hogyha nem tudtok aludni, és ekkora energiával rendelkeztek, jelentkezzetek nálam! Összeállítok nektek egy olyan edzésprogramot, ami csak 50 perces lenne, de ezt javasolnám minden nap, és tuti hogy nem lesz gond az alvással! Ha pedig udvarolni szeretnétek valamelyik lányomnak, az ellen sincs kifogásom, de akkor annak valami más változatát próbáljátok elôadni, mert most nagyon haragszom rátok! Elôbb utóbb befuttok a csôbe, de akkor csak saját magatokról állítjátok ki a bizonyítványotokat, és szerintem a lányok táborában sem lesztek nagyon népszerûek! Vörös István Nádasd,Vasút utca 18. Kedves kertbarát ismerôs! Tudatom veled, hogy a nyomaidat nem, de egy fenyôfát sikerült eltüntetni a kertembôl. Remélem elégedett volt vele a családod és méltó dísze lett a lakásodnak a kétszer vett fenyô szenteste. Amikor megdicsértek, milyen szép a karácsonyfád, dagadt a melled a büszkeségtôl, hogy abból a sok szép fenyôbôl AMI NEM A TIED!, jót választottál. Nem tudom, meddig ültél lesben, várva, hogy tiszta legyen a terep, de remélem, nem fáztál meg és nem betegen töltötted az ünnepeket! Azt azért tudod, nem egyik napról a másikra lesz ilyen egy fenyô, és mennyi törôdést igényel!? Ha szóltál volna, biztosan megegyezünk egy méltányos árban. De te úgy döntöttél, hogy kiszolgálod magad a kertembôl! Gondolom, már az idei példányt is kinézted magadnak, így várlak tavasszal is a kertembe, amikor permetezni vagy éppen gyomlálni kell! Mindezek ellenére boldog, tisztességesebb újévet kívánok neked! A nevemet és a címemet úgy is tudod! (KG) Hogyan változik a Munka Törvénykönyve? 2010-tôl számos ponton módosul a Munka Törvénykönyve. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán változnak a munkaerô-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok, május 1-tôl átalakulnak a gyermekgondozási ellátások, változások lesznek a munkaügyi bírságok kiszabásában és megszûnik az alkalmi munkavállalói könyv. Január 1-jétôl forintról forintra emelkedik a minimálbér és forintra a garantált bérminimum összege. Fontos változás 2010-tôl, hogy a munkáltató jogutód nélkül történô megszûnése esetén, köteles lesz a csoportos létszámcsökkentéshez hasonló tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán változnak a szabadság kiadásának szabályai a munkaerô-kölcsönzés esetén: A rendes szabadság kiadásának idôpontját a munkaerô-kölcsönzés esetében is legkésôbb egy hónappal a szabadság kezdete elôtt kell közölnie a munkáltatónak, hasonlóan a tipikus munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókhoz. Kovács János HVI vezetô Rádió 8 Körmend FM 99,8 Mhz

8 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Jószándékú szemetelés A történet lényege a Vas Népe december végi és január 6-i számából viszonylag jól nyomon követhetô. Szerencsére vannak, talán egyre többen vannak olyanok, akik figyelnek környezetünk tisztaságára és nem restek telefont ragadni, hogy a nyilvánosság segítségét kérjék környezetszennyezési ügyekben is. Az eset majdnem teljesen szerencsés véget érhetett volna, hiszen a halogyi erdô szélén lerakott betonlapok és téglatörmelék mint kiderült jó célt szolgáltak: a területen lévô földek jobb megközelíthetôsége érdekében léptek a tulajdonosok, a betonlapokból híd, a törmelékbôl hídalap lesz (talán már el is készült). A hatóság is áldását, sôt, segítségét ígérte, adta. Elhangzott a bûvös újrahasznosítás szó is, ami egyre inkább a megoldás lehet nálunk is, hiszen az elképesztô mennyiségû civilizációs szeméttel kell kezdenünk valamit. Mégis! Egyetlen telefonnal elkerülhetô lett volna egy csomó konfliktus, feszültség és több másik telefon is, hiszen a Körmendrôl származó építési hulladék a nádasdi testületi ülésen is téma volt, majd feszültség forrása lett a körmendi és nádasdi önkormányzat között, amit telefonon nem is sikerült tisztázni. Tanulság? Nádasd polgármestere évek óta minden lehetôséget megragad annak hangsúlyozására, hogy számít a helyi állampolgári kezdeményezésekre, mert az önkormányzat szûkös anyagi, emberi lehetôségei nem teszik lehetôvé minden mégoly jogos igény azonnali kielégítését. Több jó példa is akadt az elmúlt években, mint a Széles út, vagy a ravatalozó ügye, vagy az ÁMK felújításához nyújtott szülôi segítség. Tudunk partnerek lenni, tudunk segíteni egymásnak, ha van ötlet, elképzelés, de tényleg csak együtt! ML Falugazdász ügyfélfogadási rendje A 8. sz. körzetben, január 11-tôl a falugazdászi tevékenységet Takács József látja el. A szolgáltatás ügyfélfogadási rendje a következô: HÉTFÔ: 8 16 óra Szombathely, Hivatal, illetve Körmend, MGSZH Iroda Tel.: / , 94/ KEDD: 8 16 óra Körmend, MGSZH Iroda Tel.: 94/ SZERDA: Páros hét: 8:30 10 óra Nagymizdó, polgármesteri hivatal óra Szarvaskend, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Halastó, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Döbörhegy/Döröske felváltva Molnaszecsôd, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Magyarszecsôd Páratlan hét: 8:30 11 óra Nádasd, mûvelôdési ház Tel.: 94/ óra Halogy/Daraboshegy felváltva óra Hegyháthodász, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Hegyhátsál/Katafa felváltva CSÜTÖRTÖK: 8 12 óra Körmend, MGSZH Iroda Tel.: 94/ Páros hét: óra Ivánc, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Viszák, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Páratlan hét: óra Felsômarác, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Kisrákos, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ PÉNTEK: 8 13:30 óra Körmend, MGSZH Iroda Együtt Nádasdért Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület Adószám: Tisztelettel várjuk az adó 1% felajánlásokat 2010-ben is!

9 2010. JANUÁR 9 HÉTDOMBI HÍREK Egy új világ egy nap a Körmend Rádióban Mikor reggel négykor csörgött az ébresztôórám, nem is gondoltam bele, hogy mennyi minden vár ma rám. Izgalom nem volt bennem, csak egy kicsit aggódtam. Túlságosan is furcsán éreztem magam, ahhoz, hogy egyek. Mikor megállt értem háromnegyed ötkor az autó (mellesleg én kértem, hogy ilyen korán már bent lehessek), annyira örültem annak, hogy ilyen szerencsés vagyok, hogy egy kis mosoly kiült az arcomra, ami a nap hátralévô részében ott is maradt. Mikor megérkeztünk a rádióba, elôször csak nézni tudtam. Elcsodálkoztam azon, hogy milyen pici ez a hely, mégis mekkora munka folyik itt. Ameddig reggel hatkor el nem kezdôdött az adás, nem is tudtam milyen nagy feladat hárul minden nap az itt dolgozókra. Már mikor elôször elhangzott adásban, hogy lesz ma délelôtt egy vendég, akkor kezdtem el úgy igazán izgulni. Igaza volt Cilinek, tényleg megijedtem, amikor elôször beültetett egy mikrofon mögé, s mikor elôször voltam adásban, nem tudtam nem mosolyogni beszéd közben, annak ellenére, hogy égett az arcom és remegett kezem, lábam. Ezek együttes eredményeként el is felejtettem, hogy köszönni kell a hallgatóknak is. Az elsô két óra lazán telt. Én csak hallgattam a számokat, ô pedig olyan volt mint egy polip. Úgy nézett ki, mintha egyszerre négy karja lenne. Egyszerre szerkesztette a híreket, nézte a honlapot, az sms falat és közben rakosgatta be a zenéket. Egyszóval a felügyelete alatt tartott mindent. A második és harmadik megszólalás is nagyon remegôsre sikeredett, viszont kezdtem egyre bátrabb lenni. Én azt hittem, nagyon jól alakult a délelôtt (ebbôl is látszik mennyire amatôr vagyok), de aztán jött a telefon. Ki lett volna más, mint a szôrös szívû fônök? Eredetileg csak néhány statisztika kellett volna, de jöttek szidások és egyszerre eltûnt a jókedv. Innentôl jött a régi nóta. Ugyanaz a szétszórt, kapkodós, nemfigyelôs lett, mint általában, ha ideges. Remegett a keze és a hangja így egyre kevesebb lett az élô megszólalás, de így is élveztem. De a nap végére túléltünk mindent. Gyorsan lepörgött a kívánságmûsor két órája és vártuk a fiúkat, akik röpke félórás késéssel érkeztek. Nem teljesen felébredve, kicsit kócosan, de ott voltak és jókat poénkodtak. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy igent mondtam Roland Ironn ajánlatára, miszerint ha akarok, bemehetek a stúdióba. Nem tudtam mit jelent ez rám nézve, így arra gondoltam, hogy figyelek és tanulok a nagyoktól. De e helyett beültettek egy mikrofon elé és engem is felkonferáltak, mint a mûsor vendégét. Most nem a mikrofontól ijedtem meg, hanem az ismeretlentôl. Most görcsben volt a gyomrom, mert ez egy hosszabb és keményebb dolog volt és végig remegett a lábam, ezért kénytelen voltam a kezemet a térdemen tartani. Viszont furcsa volt és néztem is egyet, amikor meg tudtam szólalni és még egy-két poént is sikerült kicsikarnom magamból. A legnagyobbat pedig akkor néztem, amikor DJ Ewing megkérdezte, hogy lenne-e kedvem az egyik szombati mûsorukban vendégeskedni. Úgy meglepôdtem, hogy egykét pillanatra elállt a szavam, de persze, hogy igent mondtam. Ez nekem többet jelentett, mint egy autogram a legnagyobb kedvencemtôl, mert két rádiós, akiket alig ismertem egyáltalán úgy kezeltek, mint egy csapattagot, ráadásul még vissza is várnak. Ezután teljesen felszabadult lettem, és amíg adásban voltam nagyon jól éreztem magam. Ez a mûsor volt életem legeslegjobb két és fél órája és ez a nap volt életem legeslegjobb napja. Köszönöm ezt Cilinek, Roland Ironnak és DJ Ewingnak. Az egyszer biztos, hogy ezt soha nem fogom elfelejteni. Dirkgirl Katafai hírek IDÔSEK NAPJA November 15-én Katafán a Polgármesteri Hivatalban az idôsek tiszteletére mûsort rendezett az önkormányzat. A versek, és a hastáncos lányok mûsorát követôen idén is nagyon finom étkeket fogyaszthattak azok, akik ellátogattak a rendezvényre. A hagyományokhoz híven az idôsek egy apró ajándékkal térhettek haza otthonukba. MIKULÁS KATAFÁN JÁRT Mikulás járt a faluban! December 5-én a katafai gyerekeket otthonukban látogatta meg a fehér szakállú bácsi. Sokan kedveskedtek neki verssel, énekkel, rajzzal, de természetesen voltak, akik hirtelen nagyon félénkek lettek.a Mikulás ajándékkal jutalmazta a jó gyerekeket.

10 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Karácsonyvárás az oviban szülôi szemmel Az ádventi készülôdést, karácsonyi várakozást az óvoda decemberben rendhagyó programokkal tette még különlegesebbé, emelkedettebbé az oda járó gyermekek és családjaik számára. 9-én karácsonyi játszóházba invitálták a szülôket. Az iskolások táncbemutatója után fergeteges körtáncban oldódott a hangulat és hangolódott rá mindenki a nap további eseményeire. Az anyukák és apukák mert szerencsére apukákból sem volt hiány csemetéjükkel együtt készítettek asztali díszeket, öntöttek gyertyát, agyagoztak, kukoricacsuhéból babát készítettek, vagy épp együtt játszottak gyermekükkel, annak kedvenc ovis játékával. Mindenki megtalálta a neki tetszô elfoglaltságot, és az sem volt gond, ha egy- egy asztalnál néha nagy volt a tumultus. Halk zene mellett szülôk együtt alkottak gyermekükkel, hogy az így megszületett tárgyakkal otthonukba vigyék az óvoda kedves, családias hangulatát. Érdekes volt látni a gyermekek ragyogó szemét, akik örültek, hogy szüleikkel együtt dolgozhatnak, mi szülôk pedig büszkék és boldogok voltunk, hogy egy kis idôre részesévé váltunk ennek a varázslatos mesevilágnak Köszönet érte! 18-án, a téli szünet elôtti utolsó napon a Jézuska is megérkezett az óvodába. A gyermekeket reggel karácsonyfa és ajándék várta csoportjukban. A közös éneklés és a játékok felfedezése után lázas készülôdés kezdôdött a Tücsök csoportban. Az idén a Kis Tücskök kápráztatták el a szüleiket és a többi ovist csodás mûsorukkal. Enikô és Barbara nénik lelkes felkészítésével, jelmezekbe öltözve játszották el a Kis Jézus megszületésének, a három királyok jöttének eseményeit, karácsonyi dalokkal és versekkel ékesítve azt. Szorgalmas munkájukat, lelkesedésüket a közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazta. Felejthetetlen élmény volt mindenki számára Ezen a napon az óvodai Szülôi Munkaközösség a karácsonyi mûsorral egybekötve süteményvásárt rendezett. Az ötlet, hogy az anyukák által sütött sütik vásárából befolyt bevételbôl gyermekeinknek örömet szerezhessünk, egy héttel az ünnepség napja elôtt vetôdött fel. A szervezésre és felkészülésre tehát nem sok idônk maradt. Ennek ellenére az eredmény a várakozásunkat is felülmúlta. Számos lelkes anyuka, nagyszülô, rokon sütött finomabbnál-finomabb, szebbnél-szebb süteményeket, melyet a szép karácsonyi mûsor után árusítottunk. A ft-os bevételbôl az óvoda Sün Balázs csoportja trambulinnal, Napocska csoportja babákkal és társasjátékkal, Tücsök csoportja babával és számokkal, betûkkel ellátott mágnes táblával, az óvoda számos mese dvd-vel gazdagodhat. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény szervezésében részt vett, lebonyolítását bármely módon támogatta! hgolab Karácsonyi adománygyûjtés Az ünnepek elôtt az Együtt Nádasdért Egyesület élelmiszergyûjtési akciót hirdetett, amellyel a szociálisan rászoruló családokon kívánt segíteni. A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttmûködve harmadik éve gyûjtöttünk adományokat. Az idei évben az egyesület tagsága mellett több vállalkozó is pénzbeli adománnyal támogatta jószolgálati tevékenységünket, amely segítségével 28 család és 6 egyedülálló kapott csomagot. A csomagban a tartós élelmiszerek mellett polártakarók, gyermekjátékok is megbújtak, amellyel a gyermekeknek szerettünk volna örömet szerezni. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik hozzánk eljuttatott élelmiszereket, játékokat, használati eszközöket! Külön szeretnénk köszönetet mondani a Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-nek, akik Ft adománnyal járultak hozzá akciónkhoz!

11 2010. JANUÁR 11 HÉTDOMBI HÍREK Ha én kapu volnék A karácsonyi elôkészület során elsôsorban a szeretteinkre gondolunk. Megbékél a szívünk, és szeretet vesz bennünket körül, amelyet mi is igyekszünk átadni, sugározni mindenki felé. Ezt érezhették át azok, akik december 19-én elfogadták a helyi képviselôk meghívását és ellátogatnak a mûvelôdési ház elôtti térre. A keresztény hagyományban advent a karácsonyt megelôzô négy hét a megszentelt várakozás, az emelkedett ünnepvárás idôszaka, amelyhez mély vallási tartalom és jó néhány hiedelem kapcsolódik. Az adventi idôszak emelkedett hangulata, jámbor lelkisége és Krisztus-várása a magyar népi életben is megnyilvánul. Az ünnephez számos olyan népszokás tartozik, amely a családok körében is megjelenik. Különösen fontos számunkra régi kulturális hagyományaink ôrzése. A község intézményei és civil közösségei az adventi idôszakra programokat szerveztek a lakosság számára, ezzel tették emlékezetessé, bensôségessé ezt az idôszakot: kézmûves foglalkozások, betlehemkészítés, óvodások és iskolások bemutatói, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások felelevenítése, gyûjtés a rászorulók részére szerepeltek a programban. Ehhez kapcsolódtak ebben az évben a képviselô-testület tagjai, amikor most elôször hagyományteremtô szándékkal - meghitt beszélgetésre hívták a falu lakóit. A hóvihar és a hideg ellenére gyorsan felállítottuk a jelképnek is szánt kaput, égtek a fáklyák és bent a forralt bor, tea és mézeskalács illata varázsolta ünnepélyessé az estét. Reméljük, akik vállalva a zord idô ridegségét eljöttek közénk, a szívükben melegséggel tértek haza békés otthonaikba. Az írás végére nem kerülhet más, mint a címet adó versszak utolsó sora, amely leginkább kifejezi testületünk gondolatát: nem kérdezném tôle, hát téged ki küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Kovács János Esti beszélgetés persze forralt borral Lucázó gyerekek járták a falut Karácsonyi hangulat a képviselô-testülettel. Családi készülôdés MInden mozdulatban szeretet lakozik

12 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Nádasdon jártam Nádasdon jártam, mégpedig olyan alkalomból, hogy testvérem kislányának iskolájában karácsonyi ünnepséget rendeztek. Már az elsô pillanatban tudni lehetett, hogy itt valami más fog történni, mint ami ilyen alkalmakkor szokásos. Még el sem kezdôdött a mûsor, már éreztük azt a melegséget, ami minden ember lelkét át kellene, hogy járja így karácsony táján. A szereplôk bevonulásakor pedig teljesen bizonyossá vált, hogy nemcsak szavalós éneklôs színjátszós mûsort fogunk látni, hiszen a nádasdi általános iskolában néptánc oktatás is folyik, mégpedig nem is akármilyen színvonalon. Így hát a tánc köré épült az egész mûsor is. Jól megfért egymással minden mûfaj, amit a színpadon láthattunk. Betlehemi játék, népszokások felelevenítése, ének, vers és persze a tánc. Mindezt még fokozta a profi zenekar a technikai színvonal és a díszletek összhatása. Olyan produkciókat láthattunk, amelyekre rácsodálkozva egy-két anyukának, nagymamának bizony könny csillogott a szemében. Az összetartozás érzése járta át a termet, a gyerekek lelkesedése, profi szintû mozgáskultúrája láttán. Hosszú és áldozatos munka vezethetett erre az eredményre, ami nyilván minôsíti a pedagógusok és minden résztvevô munkáját. Olyan értékeket plántálnak ezekbe a gyerekekbe, amelyekbôl egyre kevesebb van mindinkább elidegenülô világunkban! Az ô lelki gazdagságuk, kiépülô emberi kapcsolataik, szellemiségük bizonyosan nem fognak nyomtalanul eltûnni, egész életükre meghatározóvá válnak és ez lesz az alapja felnôtté válásuknak. És mindezt egy gyönyörûen felújított iskolában élhetik meg! Nem szabadna kimondani, de egy kicsit irigylem a nádasdiakat. Károlyi Gyula, Magyarszecsôd polgármestere

13 2010. JANUÁR 13 HÉTDOMBI HÍREK

14 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Egy rendhagyó karácsony Szeretettel várjuk a december 18-án órától kezdôdô karácsonyi rendezvényünkre állt a meghívón. Egy kicsi zalai faluból származván volt némi fogalmam egy ilyen ünnepségrôl. Jó pár alkalommal részt vettem, szerepeltem magam is egy-egy, a templomban megtartott karácsonyi mûsoron. Ez sem lehet különb gondoltam én Még 18-án délután sem tudtam igazán eldönteni mit is csináljak, hiszen a céges évzárónkat is kb. erre az esti idôpontra tervezték. És mivel az utolsó pillanatban sem tudtam dönteni hova is menjek, rábíztam magam a megérzéseimre és az utolsó keresztezôdésben balra fordultam (Nádasd felé). Egy-két perc késéssel érkeztem a tornateremhez, bent már javában zajlott a mûsor. Az elsô, jó értelemben vett sokkhatás akkor ért, amikor az iskola hátsó bejáratán beosonva és a lelátó felé igyekezve a tornatermi lépcsôház tetején egy élô, mocorgó, emberi falba ütköztem. Ott még egy gyerek sem jutott volna át a tömegen, nemhogy én. Itt már kezdett gyanús lenni, hogy nem egy hagyományos iklódbördôcei karácsonyi mûsort fogok látni. Nem mintha otthon nem ment volna el az egész falu egy-egy ilyen alkalomra, csak hát kicsit kevesebben szoktunk lenni. Picit csalódottan, lent a tornateremben, a szertár belsô ajtaja elôtt megállva találtam meg a helyem. Karácsony. Egy szó. Egy hagyomány. Egy ünnep. Az egyik legszebb. Egy napra megáll világ, mérséklôdik az értelmetlen rohanás, békét kötünk egymással egy estére És ott, abban a kedves vas megyei községben is megállt az idô két órára. Számomra is. Nem kellett öt perc, hogy magával ragadjon az elôadás. Olyan egyszerûnek, szépnek és természetesnek éreztem az egészet és annyira beleéltem magam, hogy semmi sem volt képes kizökkenteni a csodálatból. Még a tornaterem bejáratánál szotyolázó, egyfolytában dumáló éves kemény mag sem tudta elérni, hogy kiosztva elküldjem ôket a fenébe. Egyszerûen nem érdekeltek. Sokkal inkább magával ragadott egy szôke kislánynak a megjelenése, a hangja, és amit mondott. Úgy tized akkora lehetett, mint én, de ahogy ott állt a padon, kezében a mikrofonnal, népviseletben és csengô hangon mesélt nem tudtam mással foglalkozni. A karácsonyról beszélt. Olyan átéléssel, eleganciával és természetességgel, mintha egész addigi kis életében erre a napra készült volna. Késôbb, az idô elôrehaladtával aztán egyre több alkalommal bukkantak fel a néptáncosok a színen egy-egy kis históriát megénekelvén, eltáncolván. Logikusan, nagyszerûen kitalált és felépített mûsor és történet kerekedett ki az egészbôl. Még egy, a polgármester úr vonásait erôsen idézô pásztor is felbukkant a szereplôk között, de gondolom bárminemû hasonlóság csak a véletlen mûve. Ezt így, ebben a formában máshol nemigen szokták Hogyan is juthatott eszembe.. Jó pár alkalommal vettem már részt karácsonyi mûsoron, de ilyenen még soha. Nekem, kívülállónak legalább akkora élmény volt, mint a március 15-i budapesti ünnepi elôadás. Csak azt a tévében láttam. Ott is hagyományôrzô egyesületek táncolták el egy jeles ünnepen a történelmünk egy adott szakaszát. Egy szó, mint száz, nagyon megfogott az egész alakítás. Olyannyira, hogy pár perccel a vége után már meg is hívattam magam a jövô évi karácsonyukra is. De akkor már nem fogok hezitálni. Balogh Tamás (Az ÁMK felújítás építésvezetôje)

15 2010. JANUÁR 15 HÉTDOMBI HÍREK Egyesületi közgyûlés Az Együtt Nádasdért Egyesület január 16-án tartotta évzáró és egyben évnyitó közgyûlését, melynek hat napirendi pontja volt: Az elnöki beszámolóval értékeltük a évi munkát, elfogadásra kerültek a beszámolók, jelentések, új tagok csatlakoztak, tagdíjfizetés, közösen elkészítettük a évi munkatervet, költségvetést, megbeszéltük egyéb ügyeinket, majd a közgyûlést közös vacsorával zártuk. A évi munka: Az egyesület állandó tevékenységei közé tartozik a Teleház fenntartása, az újságunk kiadása és a pályázatok írása. Teleházunkban mûködik a FIP Pont, valamint egy turisztikai információs pont ban pályázatok segítségével eszközparkunk bôvült 1 db nyomtatóval, 1 számítógéppel, melyre a hivatalos dolgaink kerültek, 1 db korszerû fénymásoló-géppel, kisebb technikai kiegészítôkkel. A Hétdombi Hírek 232 oldalon jelent meg, mely 36 oldallal több, mint 2008-ban, az átlagos oldalszám ról oldalra nôt. A község hírei mellett az NCA nyomtatott sajtótermék fejlesztésére kiírt pályázata segítséget lehetôséget biztosítottunk a körjegyzôséghez tartozó települések számára az újságba való megjelenésre. Éves elôfizetôk száma: fô, ezen kívül sokan veszik az újságot, átlagosan 350 db-ot havonta, plusz a kötelespéldányok: 40 db. Tizenkét darab pályázatot adtunk be, melybôl nyolc nyert támogatást. Programjainkról felsorolásszerûen: elhúztuk Alsósófalváig a rönköt, locsolás, tojásdobás, falunagytakarítás a program kapcsolódott a KÖZÖD! Legyen Hozzá Közöd! Programhoz, Helytörténeti Kirándulás Pusztacsatárra, faluszépítési szekciónk virágosított, segítetünk a falunapok szervezésében, levezényeltünk a bagolytúrát, a családsegítô szolgálat nádasdi munkatársaival együttmûködve karácsonyi élelmiszergyûjtô akciót hirdettünk. Az önkormányzattal együttmûködve több projektben is részt veszünk: az iskola-felújítási projekt kapcsán a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet vállalta az egyesület (sajtótájékoztató szervezése, újságban való rendszeres megjelenés). A szeptember óta tízfôs szervezôi csapat tevékenykedik, ahol a 20 éves erdélyi kapcsolat és a Nádasdok Találkozójának rendezvényei a fô téma. Beadásra került az önkormányzattal, ÁMK-val szoros együttmûködés eredményét képezô IKSZT pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, mely a mûvelôdési ház felújítását szolgáló 2 fordulós, 50 millió forintos projektterv. A pályázatot az önkormányzat által megbízott pályázatíró cég írta. Gazdálkodásunk számadatai: Egyesületünk éves bevétele Ft volt, mely a következôkbôl állt össze: Ft nyitó eredmény, önkormányzati támogatás: Ft, adó 1%: Ft, pályázat: Ft, lakossági támogatás: Ft, adomány: Ft, tagdíj: Ft, Újságértékesítés: Ft, kamat: Ft, egyéb alapszabályban szereplô közhasznú tevékenységek: Ft, vállalkozói tevékenység: Ft. Kiadásaink összesen Ft volt, mely a következôk voltak: bér, bérjellegû kiadások: Ft, Anyag, eszköz (technikai eszközök, irodaszer, díjak, stb.): Ft, Egyéb (posta, telefon, rendszergazda, tagdíj, élelmiszer, stb.: Ft, újságszerkesztés, nyomdaköltségek: Ft, banki költség: Ft, elôzetesen fizetett áfa: Ft. Rendeztük tagságunk sorait. Volt olyan aki, elfoglaltsága miatt távozott az egyesületbôl, volt, aki pártoló taggá vált. Ifj. Esztergályos Csaba és Nagy Dóra csatlakozott hozzánk, így egyesületünknek 68 rendes és 9 pártoló tagja van évi terveink között a következôk szerepelnek az állandó tevékenységeink mellett: a rönkhúzáson való aktív részvétel, a csákánydoroszlói böllérverseny, locsolás, tojásdobás, falu-nagytakarítás, vasgyûjtés, 20 év Erdély és a Nádasdok Találkozója megszervezésében való aktív részvétel, pünkösdi helytörténeti kirándulás, bagolytúra szervezése, az oszkói aratóünnepen való részvétel. Programjaink pályázati forrásokból bôvülhetnek. A közgyûlést a tagok egy jó hangulatú, finom vacsorával zárták. Köszönet érte a szakácsoknak! Az est végérôl a nótaszó sem hiányozhatott. Földes Tímea elnök Nincs még honlapja, de szeretne? Van, de korszerûsítené? Saját maga szeretné frissíteni? Referenciák: nadasd.hu, regioijasz.hu hitel.co.hu, markusovszky.hu, nemethugyved.com, rmshifi.hu, zolderomu.hu, minimanfactory.com, hellonyuszi.hu, eskuvoszombathely.hu, arch-sauna.com, komunkak.hu stb. Statikus honlapok már Ft-tól, adminisztrációs felülettel már Ft-tól! HONLAPOK ARCULATTERVEZÉS Hívjon, segítünk: /

16 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Az iskola felújításával kapcsolatban vártuk a véleményeket. Decemberben kerültek kihelyezésre a véleményládikák az iskolába, óvodába. Akinek úgy esett jól, ben is továbbíthatta levelét a Teleház címére, vagy akár bedobhatta a postaládába. Nem kellett sokat válogatni a levelek között, hiszen a lehetôsséggel hárman (!!!) éltek. Íme véleményük az új iskoláról: A kisdiák: Nagyon szép lett. Örülünk a suli-rádiónak, és a válogatható csengôhangoknak. Szép lett az új játszótér. Na, és ne felejtsük el az új tárgyakat és eszközöket. Szép! Szép! Szép lett az új tornaterem. A szülô: Igazán nagyszerû munkát végeztek a tervezôk, a kivitelezôk, a sok segítô kéz. Szinte teljesen új óvodát és iskolát kaptak gyerekeink. Szinte minden tökéletesen mûködik, minden ragyog a tisztaságtól, világos, szép termekben tanulhatnak a gyerekek. Igazán biztonságosnak tûnik minden. Tényleg csak gratulálni lehet az egész hatalmas munkához! Persze a hétköznapok elôhozhatnak apróbb problémákat. Nem bántásként, inkább segítô észrevételként álljon itt egy kis felsorolás az utómunkálatokhoz : Az iskolát be kell lakni, remélhetôleg ez egy idô után otthonosabb képet mutat majd az odaérkezôknek. A babakocsis anyukák nehezen tudják megközelíteni a játszóteret (ami szintúgy nagy változás a jövô gyermekeinek!) Gyönyörû volt a karácsonyi mûsor, igényes a tornaterem, de sajnos az akadálymentesítés fejében a tornaterem bejáratához egy váratlan lépcsô került, ami balesetveszélyesebb a régi, ferde megoldáshoz képest (többen el is estek). Sajnos a tornateremhez vezetô külsô lépcsô (és a járda) sem igazán várta a mûsorra érkezôket, a csúszós, feltakarítatlan helyeken nem csak a vendégeknek, de a naponta iskolában járóknak is balesetveszélyes a közlekedés. Jól jönne egy információs tábla, amin az iskola és óvoda megközelítési lehetôségeit jeleznék (fôbejárat, autós parkoló, akadálymentes bejárat,.. stb). A tiszta illemhelyek is dicsérendôk, (wc papír hiányzik ugyan.) december január Sokszor és sokat lapozgatjuk a Hétdombi Hírekbôl bekötött könyveinket egyrészt információszerzés okán, másrészt olyan jó néha nosztalgiázni, harmadrészt segít emlékezni. Úgy gondolom 10 év Véleményláda 10 éve történt Kívánom, hogy mindenki nagyon jól érezze magát az elkövetkezô hosszú évek során, legyen részük sok örömben az itt dolgozóknak, tanulóknak, apró gyerekeknek és a szülôknek is ebben a szépen felújított komplexumban! Az elszármazott: Anya, te hol tanultál? Amióta van iskolás gyerkôcöm (másfél éve :)), ezt a kérdést már többször hallottam és persze megígértem, hogy ha legközelebb anyamamá -ékhoz megyünk, megmutatom. Hát, nem sikeredett olyan gyorsan, de ezen a karácsonyon végre megérett a dolog. Még az idôjárás is kedvezett nekünk, a maga szinte tavaszias voltával. Így aztán elsétáltunk a lurkókkal megnézni az ÉN iskolámat. Nekem is fura érzés volt, mert már rég láttam, pedig a kicsi-nagy családom nem is tudja, mennyi idôt töltöttem el benne, még a sulin kívül is... Nekik pedig talán még furább volt. Besétáltunk egy jól elkülönített területre, ahol kedves park és egy szépen felújított épület állt, ami méretében mindenképpen és (sokszor) szépségében is különbözött attól, amit egy (nagy)városi gyerkôc megszokott. De azt láttam, hogy tetszett nekik a dolog. Na és, hogy ott van mellette az óvoda! Ez inkább a kicsiknek jött be... És az udvara!!! Ádám és Noémi egész színvonalas óvodába járnak, de ennek az óvodának az udvara lenyûgözte ôket. De jó lenne, ha nálunk is ilyen lenne... Találtunk még egy modern, bekerített játszóteret, és jó nagyot lehetett rohangálni a pályán és a környékén... Ennél több nem is kellett. Nekik, tuti, hogy nem. És kiderült, hogy én nagyon jó helyen jártam iskolába. (Persze azért azt tudattam, hogy sajnos az én óvodám még nem itt volt). A nagyfiamnak magyaráztam, hogy az iskola másik oldalán egy tornaterem van, ami bizony az otthoninál (ami szintén az egyik legjobb suli!) jóval szebb és nagyobb... Hát, azt hiszem, elgondolkodott azon, amit látott. És én is, hogy vajon jól megbecsüljük-e, hogy egy falusi óvodában és iskolában indul az életünk. Én csak csupa jót tudtam róla mondani. Bár tudom, hogy mind nehezebb a fennmaradása ezeknek az intézményeknek, de hiszek benne, hogy sokszor többet tudnak adni a gyerekeknek, mint a preferált városi iskolák. És ezt már gyakorló anyukaként is mondom. Jó volt látni, köszönöm. th nagy idô egy falu történetében, ezért szeretném hónapról hónapra felidézni Önöknek, hogy mi minden történt a millennium évében kicsiny falunkban és a körülötte lévô világban, mely idôutazáshoz az újságot hívtam segítségül.

17 2010. JANUÁR 17 HÉTDOMBI HÍREK A tíz évvel ezelôtti januári lapszám felidézi még az elôzô év decemberét, elôre mutatva az újesztendôre. Dr. Müller Sándor akkori polgármester újévi köszöntôjében a múlt felidézése mellett az ezredforduló változásaira, rendezvényeire, történéseire hívta fel figyelmünket, mely meghatározta a falu az évi tevékenységeit. A Hétdombi Hírek ekkor indította útjára a lakossági apróhirdetések rovatát, illetve Nádasd értékei címû sorozatot, melynek elsô írása a Nötyét mutatta be Ilus néni beszámolója nyomán. A fordulatos, önkritikus írásból képet kaphattunk arról, hogy az asszonyok hogy készültek az óvódásokkal közös karácsonyukra. Lelki szemeim elôtt láttam Bödô mamát a hatalmas angyalszárnyaival, és az írást olvasva felidézhettem a karácsonyvárás felhôtlen örömét. A lap ára 60 Ft volt. Képzeljék, már ekkor is nyirbálták a vonatközlekedésünket, hiszen két-két pár vonatot szüntetett meg a MÁV a Körmend Zalalövô vonalon! A képek tanulsága szerint az Esztergályos gyerekek a Vasút utcában akkora hóembert építettek, hogy annak a feje búbja a csatornáig ért. Az 1999/2000-es tanévben indult a lovaglás oktatása Zoli bácsival és a Fannival, errôl Herczeg Ildikó számolt be, amely cikkhez Ági húga rajzolt illusztrációt. Azóta ez megszûnt, és reméljük Fanni is jól érzi magát Szattán az új helyén.. Az akkori Szilveszter Kupán csapat vett részt. A focit a Rábaparti Homokfutók (Ifj. Szabó Tibor, Németh Zoltán, Meskó István, Földes Miklós) nyerte, míg a kosarat a körmendi Mátyás Kert csapata. Öldöklô küzdelmek voltak. Mindezek mellet bizakodva vártuk a bûvös évet, tele tervekkel, álmokkal, hiszen a millenniumot ünnepeltük egy egész éven át. (Folytatjuk!) Földes Timi Nagyanyáink praktikái avagy háztartásunk orvoslása régi fortélyokkal Sorozatunk ötletét egy igényes, szép formában kiadott könyv, a Nagymamáink fortélyai adta. Kedves háziasszonyok, férfinépek! Vegyük elô a régi jól bevált praktikákat, gondoljuk környezetünkre, és ne azonnal a vegyszerekhez nyúljunk, éljünk környezettudatosan, ne pazaroljunk! Hogy mirôl lesz szó sorozatunkban? Háztartás, kert, egészség, szépség, emberek, állatok.. Párás tükör Zuhanyzás, fürdés után a tükör rendszerint bepárásodik? Csepegtessünk tusfürdôt a törölközônk sarkára de csak keveset! és dörzsöljük át vele a tükröt. A páráért felelôs vízcseppek nem fognak a tükörre tapadni. Molyok ellen Molyok ellen jó védelem a szárított mentalevél, a levendula és a citromfû illóolaj. De használhatunk szegfûszeget is, illetve kombinálhatjuk ôket, mert illatuk hamar átjárja a ruhákat. Parafa dugót a hûtôszekrénybe! Néhány parafa dugót berakva a hûtôszekrénybe, magukba szívják a kellemetlen szagokat. Vagy tegyük a gyümölcskosárba, mert a muslincákat távol tartja, és gyümölcseink is frissek maradnak. Ízelítôként bemutatott fortélyokkal folytatjuk minden hónapba, és bár lehet, hogy családunk többi tagja elôször furcsán nézi régi-új praktikáinkat, de hasznossága bizonyított. 7zu Idénysütik Idénysüti sorozatunkban a szezonális gyümölcsök fogyasztásához szeretnénk ajánlani egy-egy receptet. Januári gyümölcsünk a narancs, mely a legfontosabb téli gyümölcsünk, és fô vitaminforrásunk. Narancsos túrószelet: Hozzávalók (10 szelethez): A tésztához: 3 tojás, 3 evôkanál porcukor, 3 evôkanál finomliszt, 1/3 csomag sütôpor, evôkanál cukor nélküli kakaópor, 0,5 dl olaj A krémhez: 25 dkg tehéntúró, 15 dkg porcukor, 3 dl tejszín, 1 citrom reszelt héja, néhány csepp citromlé A mázhoz: 4 dl frissen facsart narancslé, 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 dl cukor A díszítéshez: 2 narancs Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját a porcukorral habosra keverjük. A lisztet a sütôporral, a kakaóporral elvegyítjük, és a cukros tojáshoz adjuk. Az olajat ráöntjük, majd a kemény habbá vert tojásfehérjét beleforgatjuk. Közepes méretû, kb. 35x25 centis, magas falú tepsit sütôpapírral kibélelünk az is jó, ha kivajazzuk, liszttel behintjük és a masszát belesimítjuk. Elômelegített sütôben, közepes lánggal percig sütjük. A krémhez a túrót áttörjük. A porcukrot a felvert tejszínnel habosra keverjük, a túrót hozzáadjuk. citromhéjjal és a citromlével ízesítjük. A kisült, kihûlt tésztára simítjuk, és hûtôszekrénybe tesszük. A mázhoz az üdítô felét, a pudingport és a cukrot összkeverjük. A maradék üdítôvel együtt lábasba töltjük, és kevergetve sûrûre fôzzük. Megvárjuk, amíg langyosra hûl ezalatt a tortát felszeletelt naranccsal díszítjük, végül a tortára kenjük. Tálalásig hûtôszekrénybe tesszük.

18 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Öregfiúk óévbúcsúztatója December 19.-én vacsorával, zenével egybekötött táncos mulatsággal köszöntünk el a 2009-es évtôl. A rendezvényünket a Diófa Étteremben tartottuk meg. A készülôdés a konyhában kezdôdött. A csapatunk Sály Gyula fôszakács közremûködésével, valamint segítôi: Subosits Norbert, Rejtli László, és Rejtli Kornél segítségével. Megjegyezném, hogy nem minden csapat rendelkezik fôszakáccsal, általában csak a válogatottnál van ilyen utólag is köszönet a finom vacsoráért! Rendezvényünkre közötti fôre számoltunk, de sajnos a nagy hó, valamint az egyéb elfoglaltságok végett ez 28 fôre morzsolódott, amiben a támogatóink is bent voltak. Nem szeretnék külön értékeléssel foglalkozni, mert igazából nincs jelentôsége a teljesítménynek, és az eredménynek. Ami szép és jó, hogy lejátszottunk nagyon sok meccset, ismét megtartottuk a nyári tornánkat, ami 6 csapat részvételével zajlott, valamint túl vagyunk rengeteg edzésen. Elmondhatom hogy csapatunk fenntartásának 99%-a a tagdíjakból történik, bár elfogadunk bármilyen támogatást, ami segíti csapatunk mûködését. Élô példa erre Molnár Csaba látszerész, aki december 5.-én támogatásával, benevezte csapatunkat Lentibe, egy 20 csapatos tornára, ahol nem kis meglepetésre a 4. helyet szereztük meg. Kösz Csabi! Köszönjük még a Diófa Étterem, a Csillag Kocsma, a Nádasd Községi Sportegyesület pálya használat, nádasdi önkormányzat falubusz, Simonné Baján Ildikó pénzügyi munkatárs, valamint kisebb támogatóink segítségét,és munkájukat. Bízom benne, hogy 2010-ben is számíthatunk a segítségükre, és támogatásukra! Az öregfiúk csapat minden tagjának pedig üzenném, hogy 2010-ben próbáljon meg még aktívabban együttmûködni, annak érdekében, hogy sikeresek és eredményesek lehessünk! Ezúton is szeretnék a csapat nevében boldog újévet kívánni minden játékosnak, támogatónak, a Hétdombi Hírek csapatának, valamint összes olvasójának! Vörös István Halogy SE 2009/2010 ôszi szezon értékelése Július elsô hetében keresett meg a halogyi futballcsapat vezetôsége, hogy egy év kihagyás után vállalnám-e újra az edzôi posztot a labdarúgó csapatnál. Rövid gondolkodási idôt kérve elvállaltam a munkát, és neki is kezdtem a csapat újraépítésének. Tudtam, hogy nem lesz egyszerû dolgom, kapust kellett igazolnunk, ami a vezetôségnek köszönhetôen sikerült. Az új játékosok: Kovács Ernô (kapus), Hegedüs Gábor (támadó középpályás), Nagy Zoltán (befejezô csatár), Marton Zsolt (védekezô középpályás csatár), Tánczos István (középsô védô), Takács Bálint (védô), ezen kívül lassan kezdett felépülni betegségébôl, sérülésébôl Meskó István, valamint kapus poszton újra közénk állt Doktor Szabolcs, Gángó János pedig a felnôtt csapathoz került. Így 22 felnôtt játékosnak váltottunk ki játékengedélyt. A csapatnak célkitûzésként az elsô öt hely valamelyikét tûztem ki. Ez a játékosállomány alapján úgy érzem, hogy reális volt. Az ôszi edzéslátogatottság nagyon jónak mondható, bár közösen átbeszélve csak egy edzést tudtak a fiuk bevállalni, melynek az átlagos látogatottsága 11 fô volt. Volt olyan edzés, amikor15 fôvel dolgoztam, ez Halogyon ritkaság. Játszottunk jó pár edzômeccset, és igazából nem az eredmény volt számomra fontos, hanem az a játékrendszer alkalmazása, amit a bajnokságra akartam felépíteni, alkalmazni. Elégedett lehetek a csapat teljesítményével, mert az ôszi szezont a 2. helyen zártuk 31 ponttal, 31 rúgott, és 18 kapott góllal. Bár az elsô mérkôzésen Bajánsenyén még kikaptunk, pedig mi vezettünk, aztán jött egy nagyon jó szériája a csapatnak, amikor is 9 mérkôzésen keresztül nyertünk (erre sem volt példa Halogyon). Következett a csákánydoroszlói mérkôzés, ahol a csapat megérezte a hiányzókat, de a teljesítménye így is kritikus volt több játékosnak, majd Meskó István kiállítása még csak tetôzte a bajt. Mint késôbb kiderült, ez sajnos 7 meccses eltiltással járt. Majd jött a rangadó Nádasd ellen, amit jó pár játékos már nagyon várt. Hosszabb sérülésébôl tért vissza ekkor Hegedûs Gábor, akit már nagyon vártunk, góllal tért vissza. Sass Gábor két pazar gólja, igazságos döntetlenre hozta a rangadót. Utolsó két mérkôzésünkön, Apátistvánfalva és Ôriszentpéter ellen sajnos nem állt rendelkezésünkre az elsô számú kapusunk, ezért itt Doktor Szabolcsnak kellett megol-

19 2010. JANUÁR 19 HÉTDOMBI HÍREK dani a problémát, amit tudása szerint, és a formája alapján meg is tett. Apátistvánfalván sima 5:1 gyôzelem, na meg egy kiállítás megint. Ôriszentpéter ellen a kapuson kívül még két gólerôs játékosom nem állt a rendelkezésemre, Meskó és Hegedûs. Sajnos ez egy olyan mérkôzés volt, ahol nem tudtunk felnôni a feladathoz. Természetesen ehhez az is közrejátszott, hogy olyan gólokat kaptunk, na meg csináltunk, amiért a serdülôben is lecseszés jár. Attól függetlenül az Ôriszentpéter szervezetten, gólra törôen és szép játékkal tudta a maga javára fordítani a mérkôzést. Összességében elégedett vagyok a csapat ôszi teljesítményével, úgy érzem, hogy egy kicsit túl is teljesítettek, amire szerintem sok csapat nem számított. A 31 gólon 8 játékos osztozott: Nagy Z. (7), Sass. G. (6), Hegedûs G. (5), Meskó.I. (4), Gángó.J. (4), Marton Zs. (2), Szabó T. (2), Tóth A. (1). Sok játékosom adós még a gólokkal, bízom és remélem, hogy 2010 tavaszán pótolni fogják a lemaradásukat! A téli felkészülésünket január közepén kezdjük, teremben és szabadban egyaránt. Szeretnék edzômeccseket is beiktatni, remélem, hogy az idô is engedi, ugyanis korán, március 7-én már bajnoki mérkôzést kell játszani. Igazolni nem nagyon szeretnénk, bár 2 3 játékos már bejelentkezett nálam, hogy el tudná képzelni, hogy Halogyon futballozzon. Sok sikert kívánok minden játékosomnak re, na meg sérülésmentes szezont! Vörös István Szilveszteri kupák A 2009-es évben is eljött az ideje egy utolsó megmérettetésnek, ahol a fociszeretôk hódolva kedvenc sportáguknak jó barátok között, igazi év végi hangulatban búcsúztak az esztendôtôl. Kereken 10 ismerôs fanatikus focibarátokból álló csapat nevezett a szokásos nádasdi megmérettetésre. Az évek óta megszokott összeállítás mellett 1 2 újan alakult, vagy átformálódott együttest is láthattunk. A jelenlévôk többsége tehetsége és képességei alapján próbálta a legtöbbet kihozni magából. A két ötös csoportban egyaránt kemény csatákat vívtak a csapatok a továbbjutást jelentô elsô két helyért. Mindenkinek volt lehetôsége a négy csoport meccs során arra, hogy taktikázzon, javítson, vagy csak egyszerûen kifocizza magát. A továbbjutást jelentô helyeken keresztbe játszást követôen a 3 4. helyekért fiatal nádasdi titánok által alkotott két csapat a Fogalmatlanok és a Kumbejcsáré küzdhetett. A döntôt a három NB III.-as körmendi focista által is erôsített Macfa FC (Csenterics Tamás, Csenterics János, Cser Dániel, Sárközi Dániel, Nagy József, Németh Tamás) a jól összeszokott Simi Sörözô gárdájával vívta. Jó színvonalú játékot láthattunk, ahol a termet jobban ismerô összeszokott hazai (!) csapat (Mesterházi Tamás, Suborits Tibor, Csillag Dávid, Jáger Zoltán, Azanger Attila, Siklér Gábor) rendkívül ügyes, fegyelmezett játékkal 3:1 arányban gyôzedelmeskedett az esélyesebbnek titulált Macfa FC ellen. Az igazi örömöt szívemnek a bronzcsata jelentette, melyben a jelenlegi nádasdi ifi és nagy csapat oszlopos tagjai mint egymást követô generációk nagy akarással és szívvel küzdöttek most egymás ellen. A végig kiélezett mérkôzésen a Kumbejcsárok (Biczó Gábor, Pesti Gábor, Mészáros Tamás, Esztergályos Csaba) a végére kissé elfáradva csak nehezen adták meg magukat a Fogalmatlanok (Jóna Szabolcs, Görcsi Endre, Szabó Dávid, Zsoldos Attila, Vilics Gábor) csapatának. Mindkét gárdát külön dicséret illeti, igazi focis mentalitással lelkesen, ötletesen, helyenként ügyes egyéni- és összjáték megoldásokkal játszottak, ezzel tartalmassá téve a nézôk szórakozását. A mérkôzés üzenete: vigyázzatok itt vagyunk mögöttetek! Köszönjük mindenki részvételét, a díjakat, a mérkôzésvezetést, találkozunk decemberben! NK A kosárlabda tornán mindössze három csapat jelent meg, ôk azonban jól érezték magukat, volt bôven lehetôségük mozogni. A gyôztes csapat a Lucifer és az Arkangyalok nevû alakulat lett. Helybéli lányok-asszonyok! Mi lenne, ha jövôre a kevés és nem is nádasdi kosaras helyett inkább kéziznénk?

20 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Puttonyban aranyérem december 5-én, Bükön rendezték meg a Kistelepülések Megyei kézilabda döntôjét, amelyrôl a nádasdi csapat eddig mindig a legfényesebb éremmel térhetett haza. Az idén reálisan nézve edzettségi állapotunkat, a csapat összeszokottságát, szerényebb várakozásokkal, de annál nagyobb lelkesedéssel indult a címvédô csapat. A jó hangulat, a sport szeretete, az eddigi gyôzelmek emléke azonban ellensúlyozta felkészültségünk hiányosságait, és ötödik alkalommal is sikerült. ismét bajnokok lettünk. Az elsô csoportmeccsen elért jó eredmény (Nádasd Ikervár 13:7) meghozta önbizalmunkat és így, a második mérkôzésen könnyedebb játékkal sikerült Táplánszentkereszt asszonyait és leányait is legyôzni (16:2). Uraiújfalu nehezebb ellenfélnek bizonyult, de Jóna Meli remek villanásai és néhány jókor jött, remek védés után a végeredmény nem is tûnik olyan szorosnak (Nádasd- Uraiújfalu 11:6). A döntôben akárcsak tavaly Vasszécseny csapatával kellett összecsapnunk. Az elôzô évek tapasztalataira alapozva mindkét csapat tartott a másiktól, ami a helyenként kapkodó játékon és a lôtt gólok mennyiségén is megmutatkozott. A mérkôzést a jó védekezésen túl a kapusok teljesítménye és a második félidôben Paál Évi két gólja döntötte el, szerencsére ezúttal is a mi javunkra (Nádasd Vasszécseny 6:5). Most Évi volt a nyerôember. Így aztán a Mikulás december 6. elôtt egy nappal a lányoknak és asszonyoknak aranyérmet hozott. Gólszerzôk: Jóna Melinda 15, Szabó Alexandra 8, Legáth Janka 7, Porcsalmi Andrea 4, Takács Viktória 4, Diáksport Nem jó alakultak a kézilabda Adidas gyermekbajnokság megyei selejtezôi a 95-ös korosztály számára. Hiányzott a csapatmunka és a kiemelkedô egyéni teljesítmény is, így talán elôször kaptunk ki az utóbbi idôben rengeteget fejlôdött szentgotthárdi lányoktól, mégpedig kétszer (10:13, 11:14) és ráadásul a körmendiektôl is (8:10). Halovány esélye maradt a megyei döntôbe jutáshoz a tavaly régiós döntôig jutó korosztálynak. Gólok: Vincze V. 8, Pataki K. 10, Adorján K. 4, Károly D. 3, Szombathelyi K. 2, Sipos C. 1, Vörös V. 1. Betegségektôl tizedelt kicsi csapat vett részt a Kölcsey teremfoci tornán az I. korcsoportban. Az eredmények is ennek megfelelôen alakultak (Szentgotthárd 1:3, Vasvár 0:10, Kék Sünik ULC 1:7, Somogyi 0:3), két gólunkat Meskó Márk szerezte. Mikulás kupa szivacskézilabda tornát rendeztek a körmendiek, ahol az utóbbi idôk szivacskézilabdás hagyományai szerint jöttek a gyôzelmek és az elsô hely, a dupla forduló pedig sok játéklehetôséget biztosított mindenkinek (Szentgotthárd 9:4, 11:3, Körmend 18:11, 11:5, Student C. 10:4, 10:6). A csapat és a torna legtöbb gólját Ôri Tünde szerezte, Manhertz V. 17, Herczeg O. 5, Horváth V. pedig 4 góllal járult hozzá a jó eredményhez. ML Paál Éva 4, Horváth Kitti 4, Kányási Judit 1, Esztergályos Cecília 1. Kapusok: Balogh Krisztina, Gángó Alexandra. Edzô: Mesterházi László hgolab

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Esküvőnk Görögországban

Esküvőnk Görögországban Esküvőnk Görögországban A mi történetünk 2008 nyarán kezdődött - ekkor tartottuk az eljegyzésünket a horvát tengerparton. Mindig is úgy gondoltuk, hogy valahogyan különlegessé-emlékezetessé, a megszokottól

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben