Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet"

Átírás

1 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon, jövônkön. Sok beszélgetésben elôjön a kérdés: hová tartunk? Hová tart az emberiség, a világ, kicsi országunk és benne mi magunk. Naponta hallani, olvasni, hogy nô az emberek agresszivitása, egyre több az erôszakos cselekedet. Közönyösek vagyunk, beburkolózunk saját kis világunkba, nem törôdünk másokkal. A miértre keresett válaszok között jönnek a hivatalos és szakértôi vélemények, amik igazak meg nem is. Okoljuk a TV-t, a sajtót, a társadalmat, mindenkit, akit csak lehet, de eszünkbe jut-e magunkat megvizsgálni!? Mi magunk, hogy cselekszünk, milyen példát mutatunk másoknak. Mielôtt bírálunk, kritizálunk magunkat átvizsgáltuk-e? Bármennyire is kicsik vagyunk mi magunk, mégis csak egy kis láncszemet képviselünk a nagy gépezetben rajtunk is múlik, hogy hová tartunk. Próbáljunk az idei évben kritikusak maradni, de ez elsô sorban magunkra irányuljon. Tegyünk több jót, mint rosszat, segítsünk másokat, figyeljünk embertársainkra! Nagy rohanások közepette üljünk le, pihenjünk, és közben gondolkodjunk el: HOVÁ TARTUNK? Ezek szellemében kívánok újesztendôt mindnyájuknak! Téli üzenet Karvalits J. Zoltán polgármester Talán válasz a kérdésben van, S múlt a jövôben. Amire vágysz, már a tiéd. És amit hiszel, létezik. És nem fogható, mégis látod, Vagy hiába látod, Ha nem látják mások. Zs Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek Ránézek erre a régi képre, és valósággal megelevenedik, mintha egy filmet néznék. Emberek jönnek-mennek, meg-megállnak, várakozva beszélgetnek. Csinos ruhába öltözött nôk, férfiak, ki munkába, ki családlátogatásra, ki kirándulni indul az éppen érkezô vonattal. Sokan vannak, mint egy kis finoman zümmögô méhraj szállnak fel, vagy épp le a peronon. Akkor még több vágány is futott egymás mellett, és egy-egy hajnalon háromszázan (!!!) is útnak indultak Nádasdról. És most?! Az arra tévedôt kosz, mocsok, gondozatlan épület, csalitos vasúti sínpálya várja. Már messzirôl látszik, hogy gazdájának mostohagyereke, rég nem fogad utazókat. December 13-a óta eltûntek a szép lassan megritkított járatú kis piroska vonatok, már nem hozza be a szél a hangjukat a faluba. Aki utazni szeretne, felülhet a Vasi Volán által mûködtetett, Körmed Zalalövô között közlekedô, vonat pótlására munkanapokon közlekedô két járatpár valamelyik buszára.. ami kevés, többen is hiányolják a megszûnt járatokat. Menetrend a vonatpótló buszhoz: Körmend Nádasd: 5:15, 17:15 Nádasd Zalalövô: 5:24, 17:24 Zalalövô Nádasd: 6:10, 18:36 Nádasd Körmend: 6:46, 18:52 Ui.: az internet szerint Nádasdon a buszmegállókban áll meg a busz!

2 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR VÁR-(szenny-)VÍ-ZA bonyodalmak A december 10-i testületi ülés legtöbb vitát, érzelmet, még indulatot is kiváltó napirendi pontja a VÁR-VI-ZA Kft. jövô évi díjemelési kérelme volt, amelyet a katafai testülettel közösen vitattak meg a nádasdiak. Az ülésre meghívást kapott és el is jött Schmidt László, a kft. ügyvezetôje, akire záporoztak a kérdések, szemrehányások, problémafelvetések. Az alaphangot egy polgármesteri levél adta meg és természetesen az elmúlt két év összegyûlt és megoldatlan problémái. Karvalics Zoltán több pontban sorolta a gondokat, tette fel a kérdéseket, fogalmazta meg a bírálatokat. Hiányolta a vízminôséget bizonyító vizsgálati eredményeket, az elfogadott szennyezés csökkentô ütemterv intézkedéseit, karbantartásokról, hibaelhárításokról a beszámolót, s még több minden mást is. Schmidt László a díjjavaslat mellé egy tájékoztató anyagot hozott, amelyben részben megválaszolta a a polgármesteri levél felvetéseit, és amelyben többek közt szennyvízmennyiségi adatok és a beérkezô szennyvíz, valamint a tisztított víz minôségét igazoló laborvizsgálati eredmények voltak, valamint a hatósági ellenôrzések tapasztalatairól és az elvégzett karbantartásokról, hibaelhárításokról számolt be. A napirend szerint elôször a díjemelési javaslatról kellett volna dönteni, de ezt nem volt egyszerû betartani, mert a képviselôkben felhalmozódott kérdések, felvetések elô-elôtörtek, végül is az az érv, gyôzött, hogy ha nincs elfogadott 2010 évi díj, akkor épp az egyik legnagyobb probléma, a számlázás nehezedhet tovább. Így a testületek (egy ellenszavazattal) elfogadták a kft. 3,9 %-os emelési kérelmét. Arról, hogy a lakosságnak mennyit kell fizetni, és ehhez mennyi az önkormányzat hozzájárulása a jövô havi Hétdombi Hírekben beszámolunk. A képviselôi kérdések többek közt azt firtatták, hogy mit tett a cég a környezetterhelési díj csökkentésére, tudni szerették volna, mi a költségalapja a díjnak, jogunk van-e belenézni a cég naplófôkönyvébe, hogyan jelenik meg a számlán az almérô állása? Rendben van-e jogilag a decemberi háztól-házig készpénzes díjbeszedés? Nem lehetett volna ezt másképp rendezni? Volt, aki egyenesen kételkedett abban, hogy a szolgáltatás minôsége megfelel a díjemelési kérelemnek. Schmidt László néha bizony kényelmetlenül feszengve igyekezett megfelelni a képviselôi, polgármesteri probléma és kérdésáradatnak. Állítása szerint sok a gond a teleppel, jelenlegi szintjén nem felel meg a minôségi követelményeknek tervezési és kivitelezési gondok miatt sem, ezért a cég tavaly félmillió forint bírságot volt kénytelen fizetni. A kibocsájtott víz minôségének javítására szennyvízminôség-javítási tervet nyújtottak be a környezetvédelmi hatósághoz, de érdemi választ még nem kaptak, márpedig a hatósági engedély nélkül nem kezdhetnek a fejlesztésekhez. Természetesen nem jött jól az ügymenetben az anyacég (a Pécsi Vízmû) körüli, nemzetközi botrányt is kavaró cégátvételi hercehurca, ezért voltak kénytelenek a pénzbeszedésnek ezt a módját választani. Ha ez a gond és egy technikai probléma nem lenne, állítása szerint éppen rendezôdhettek volna a számlázás körüli elmaradások. Javasolta, hogy itt is térjünk át a havi számlázásra, ez is egyszerûsítené az ügymenetet, mert szolgáltatói körükben már csak Nádasd-Katafa területén van kéthavi számlázás és akár internetes óraállás bejelentésre is lehetôség van. A tervezett fejlesztések pedig megoldást jelenthetnek a minôségi gondokra, így a környezet-terhelési díj is csökkenhet. Hozzájárult ahhoz a javaslathoz is, hogy a közeljövôben az ott dolgozókkal és a polgármesterekkel még egyszer leülve tisztázzanak további gondokat. Hogy nem sikerült teljesen megnyugtatnia a képviselô-testületeket, azt az is jelezte, hogy távozása után a jelenlévôk még sokáig taglalták a kérdéskört, a jövô esetleges megoldási lehetôségeit latolgatv. Az ügyek folytatásaként január elején több érintett polgármesterrel együtt Pécsett rendeztek találkozót, ahol ezúttal a Pécsi Vízmû helyett szolgáltatni kívánó Tettye képviselôivel tárgyaltak. ML Ismét emelkednek a szolgáltatások díjai A megszokott decemberi kellemetlen feladat várt a képviselô-testület tagjaira most is: megkapták a víz, szennyvíz, szemétszállítás díjemeléseire vonatkozó elôterjesztéseket és ismételten megállapíthatták, hogy nem nagyon tudnak mást tenni, minthogy elfogadják a szolgáltatók javaslatait. Ennek megfelelôen a lakossági fogyasztás-arányos vízdíj 2010-ben 229 Ft/m 3 lesz. A Müllex Kft. 7,5 %-os díjemelést tart indokoltnak. A cég indokol is: állításuk szerint az elôzô években sem emeltek annyit, amennyit az infláció és a költségeik emelkedése lehetôvé tett volna, sôt, a szelektív hulladékgyûjtés már veszteséges, csak környezetpolitikai szempontok miatt mehet tovább, gazdasági okok miatt inkább le kellene építeni. Így 2010-ben a hulladék szállítása és ártalmatlanítása 60 l-es edény esetén 123 Ft + ÁFA, a leg-

3 2010. JANUÁR 3 HÉTDOMBI HÍREK elterjedtebb 80 l-es edény 134 Ft + ÁFA, a 120 l-es edénynél pedig 292 Ft + ÁFA. A szennyvízdíj emelésérôl bôvebben a 2. oldalon olvashatnak. A testületi ülésen még elfogadták az Együtt Nádasdért Egyesülettel kötendô szerzôdést a képviselôk, hogy az IKSZT pályázat sikeres lehessen, és a mûvelôdési ház még ebben az évben megújulhasson. Karvalics Zoltán polgármester beszámolt még a szokásoknak megfelelôen a két testületi ülés között eltelt idôszakban történtekrôl, így többek közt arról, hogy megkötötték a szerzôdést hóeltakarításra Simonics Jánossal, Gáspár Tímeával pedig a Kossuth utcai önkormányzati helyiség fodrászüzletként való továbbmûködésérôl. ÁMK hírek December 4-én napközis tanulóinknak az elsô osztályosok Mikulásváró hangulatos délutánt tartottak. Versekkel, dalokkal köszöntötték a Télapót. Kicsiknek és nagyoknak öröm volt nézni és hallgatni a lelkes apróságokat. Köszönjük az elsôsöknek és napközis tanító nénijüknek Szabó Andreának! December 18-án délelôtt ünnepeltek az óvodások. Versekkel, dalokkal, betlehemes játékkal kedveskedtek a kisebbeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek. Énekkaros, versmondó és táncos tanulóink csodálatos érzést varázsoltak lelkünkbe a karácsonyi mûsoron. Dicséret, köszönet és hála illeti a szereplôket és felkészítôiket egyaránt. Köszönjük a Bendô zenekar, a BBÁ Táncegyüttes tagjainak a közremûködését, Lutárné Horváth Ildikó, Németh Ilona, Szabó Andrea, Szommer Mónika és Varga Antal munkáját! December 21-én az iskolásoknak karácsonyi játszóház volt. A gyermekek díszeket, apró ajándékokat készítettek maguknak vagy szeretteiknek. Vargáné Németh Ilona, ÁMK igazgató Egy tudósítás utóélete A Hétdombi Hírek novemberi számában volt olvasható Károly Dorina 7. osztályos tanuló tudósítása osztályának szombathelyi kirándulásáról, amikor is a Savaria Múzeumban megtekintették a Jégkorszak találkozunk a jégmúltban kiállítást. Dorina jól megírt tudósításának a szerkesztôség is örült, ráadásul a múzeumba is elkerült. Dr. Nagy Zoltán igazgató és Dr. Balogh Lajos tárvezetô köszönték meg egy levélben az írást szép szavakkal, és levelükhöz mellékeltek egy egyéves tiszteletjegyet is a múzeumba. Figyelmességük pedig Dorkának esett nagyon jól és persze a szerkesztôségnek is. (Szerk.) Bírósági ítélet Elôzmények: A volt TSZ iroda megvásárlására beérkezett két pályázat elbírálását Nádasd Községi Önkormányzat Képviselô-testülete augusztus 27-én tartott ülésén tûzte napirendre. A képviselô-testület Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia ajánlatát fogadta el, akik ajánlatukban Ft + ÁFA összegû vételárat ajánlottak, és részben saját lakrész kialakítását, nagyobb részben pedig turisztikai célú hasznosítást jelöltek meg. A másik pályázó Kovács János volt, aki Ft + ÁFA összegû vételárat ajánlott, és turisztikai szálláshelyként való hasznosítást jelölt meg. E döntés ellen Kovács János jogorvoslattal élt, és beadványában kérte a képviselô-testületet, hogy vizsgálja felül határozatát, és helyezze azt hatályon kívül. A testület rendkívüli ülésen a korábbi döntését megerôsítette, azon nem változtatott. Kovács János pályázó ekkor a Vas Megyei Bírósághoz fordult, kereseti kérelmében kérte, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy Nádasd Község Önkormányzata megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozásáról szóló évi LVII. törvény 7. -át, a versenyeztetés tisztaságát. Keresetét arra alapozta, hogy az értékesítésre vonatkozó kiírásban az szerepelt, hogy az épületet turisztikai és egyéb vállalkozási célra lehet hasznosítani, és Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia saját lakrész kialakítását is megjelölte ajánlatában. A Vas Megyei Bíróság 18.P /2009/4.számú ítélete: A Vas Megyei Bíróság Kovács János (9915 Nádasd, Ifjúság u. 7.) felperesnek, Karvalits József Zoltán polgármester és dr. Papp Krisztina körjegyzô által képviselt Nádasd Község Önkormányzata (9915 Nádasd Kossuth L. u. 101.) alperes ellen tisztességtelen piaci magatartás megállapítása iránt indított perében meghozta a következô ítéletet: A bíróság megállapítja, az alperes azzal, hogy 112/2009. (VIII.27.) számú képviselô-testületi határozatával a Nádasd 646. helyrajzi számú ingatlant érintô Kraller Tamás és Krallerné Sipos Olívia vételi ajánlatát a saját ajánlati kiírásában foglaltakat megsértve fogadta el, jogsértést követett el. A bíróság kötelezi az alperest a Hétdombi Hírek címû helyi lapnak az ítélet jogerôre emelkedését követô elsô számában az ítélet fentebbi rendelkezését saját költségén tegye közzé Újságáremelés? Nem lesz! Örömmel értesítjük minden kedves Olvasónkat, hogy újságunk ára a pályázati forrásoknak köszönhetôen nem emelkedik! Havi díj: 150 Ft, negyedéves: 450 Ft, féléves: 900 Ft, éves: Ft.

4 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Egyházi hírek ANNO DOMINI 2010 IN NOMINE DEI. Az Úr éve Isten nevében! Ezzel a fohásszal kezdték, és kezdik manapság is az új esztendôt a latin mûveltségû Európában az Istenre tekintô keresztények. A folyó idô, amelyben új évet kezdhetünk, születésétôl számítjuk az éveket: Kr. e.= Krisztus elôtt, Kr. u.= Krisztus után. Istent nevén szólítjuk és hívjuk segítségül az év elsô és minden következô napján. Január elseje a keresztény naptárban Jézus névnapja. Az evangéliumok tanúsága szerint, a zsidó törvényt követve, születése után a nyolcadik napon adtak nevet a Gyermeknek: Jézus nevet adták neki, mert így nevezte ôt az angyal, mielôtt még anyja méhében megfogant volna (Lk 2,21). A Jézus név a bibliai héber Jesua ill. Józsue görög alakja. Jelentése: Jahve a segítség. Jézus nevével is Istenre irányítja figyelmünket. Jézust édesanyja, Mária mutatja be elôször a világnak. Mária karján látják elôször a betlehemi pásztorok, a napkeleti bölcsek, a névadás szertartását végzô papok a nyolcadik napon, Mária mutatja be a jeruzsálemi templomban a 40. napon (Gyertyaszentelô Boldogasszony). Máriától tudják meg az evangélisták Jézus fogantatásának és születésének történetét. Isten Fia mivoltát. A názáreti Szûz Máriát pedig gyermekével együtt ismeri meg a világ. Az evangéliumok mindig Jézussal kapcsolatban írnak róla. Mûvészi ábrázolásokban is legtöbbször a karján gyemekét tartó Szûzanyát vagy halott fiát ölelô Fájdalmas Anyát szemléljük a kora keresztény kortól napjainkig. Szûz Máriát helyesen tiszteljük Isten anyjának, mert gyermeke az Isten Fia. Az ôskeresztény Mária tiszteletet az Efezusi Egyetemes Zsinaton foglalták dogmatikus formába (431-ben): Szûz Mária istenszülô, istenanya. Ekkor fûzték az angyali üdvözlethez, az Üdvözlégy Máriá -hoz a kérô fohászt: Asszonyunk Szûz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bûnösökért most és haláluk óráján. Ámen. Január elseje, Újév napja a katolikus keresztényeknek háromszoros lelki tartalommal gazdag: Jézus névnapja, Szûz Mária istenanyaságának ünnepe és a béke világnapja. Ez utóbbit VI. Pál pápa kezdeményezte 43 évvel ezelôtt. Az idei béke világnapjára a következô jelmondatot adta XVI. Benedek pápa: Ha békét akarsz, óvd a teremtett világot! Kihirdetem a Római Katolikus Anyaszentegyház jeles ünnepeit a Nádasdi Plébánián az Úr évében. ÚJÉV NAPJA, Jézus nevenapja, Szûz Mária istenanyaságának ünnepe, a béke világnapja: január 1. VÍZKERESZT, Urunk megjelenésének ünnepe a napkeleti bölcsek látogatásakor: január 3. SZENTSÉGIMÁDÁS Nádason: január 16. BOLDOG BATTYÁNY LÁSZLÓ, Nádasd társvédôszentjének ünnepe: január 22. HAMVAZÓSZERDA, a Nagyböjt kezdete: február 17. SZENTSÉGIMÁDÁS Hegyhátsálon: március 6. HÚSVÉTVASÁRNAP, Krisztus urunk feltámadásának ünnepe: április 4. NÁDASDI BÚCSÚ, a Szent Kereszt megtalálásának ünnepe: május 9. PÜNKÖSD, a Szentlélek eljövetelének és az Anyaszentegyház születésének ünnepe: május 23. ÚRNAPJA, az Oltáriszentség ünnepe: Június 6. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE, Hegyhátsál fogadalmi napja: június 11. HEGYHÁTSÁLI BÚCSÚ, Jézus Szíve tiszteletére: június 13. HEGYHÁTHODÁSZ BÚCSÚJA: augusztus 1. PUSZTACSATÁR, Nagyboldogasszony búcsúja: augusztus 15. DARABOSHEGYI BÚCSÚ, Szent István király tiszteletére: augusztus 20. HALOGYI BÚCSÚ a Szent Ôrangyalok tiszteletére: szeptember 5. KATAFAI ÖKOMENIKUS KÁPOLNA ünnepe: szeptember 26. SZENTSÉGIMÁDÁS Halogyon: október 2. SZENTSÉGIMÁDÁS Nádasdon: október 10. SZENT MÁRTON PÜSPÖK, Nádasd társvédôszentje és a rotunda ünnepe: november 11. (14- én tartjuk) ÁDVENT kezdete, 1. vasárnapja: november 28. URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ünnepe, a Szentkarácsony: december 25. Adjon az Úristen békességes, nyugalmas, szép ünnepeket, és szorgalmas, eredményes, egészséges hétköznapokat az újesztendôben! Takács László plébános

5 2010. JANUÁR 5 HÉTDOMBI HÍREK Reményekkel teli új esztendôt köszöntve, meleg szívvel emlékezhetünk a karácsonyi ünnepi istentiszteletre. A hittanosok, kis ifisek élô betlehem elôadásáról és a nagyobbak által játszott Szakonyi Károly: Mindenki siet haza címû színdarabokról készült képek felelevenítik a könnyed és a mély mondanivalójú látottakat és a csengô dallamokat. A Szociális Központban elkezdôdtek a hétfô délelôttönként 9 órától megrendezésre kerülô klub-foglalkozások idôsek részére. A kötetlen beszélgetésen, játékokon felül, elôadások (orvos, gyógyszerész, gyógytornász, lelkész, egészségnevelô, természetgyógyász ) beiktatását tervezzük, mellyel segíteni szeretnénk abban, hogy az idôsödô korosztály élete se legyen egyhangú, magányos. A kezdetek jól indultak, mindenki mosolyogva indult hazafelé, szívesen térnek vissza. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt! Lelki sarok Anyakönyvi hírek Születés: Jáger István és Gérnyi Szilvia leánya: Míra Csapó Tamás és Horváth Tímea leánya: Emma Köszöntjük az újszülötteket! Halálozás: Szabó Kálmánné sz.: Kercsmár Eszter Móricz Péterné sz.: Takács Mária Nyugodjanak békében! Házasság: Katafa községben házasságot kötött: Neubauer László és Agg Katalin Sok boldogságot! Köszönet-nyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindenkinek, akik drága szerettünket CSILLAG JÓZSEFET Utolsó földi útjára elkísérték, a tisztelet és a szeretet virágait sírjára helyezték a KALLÓSDI TEMETÔBEN, vagy mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Földed illata Akkor érted, meg nagyapád igazát, ha érzed a föld szagát, illatát, a földnek, melybe búzamagot ô vetett s ha szárba szökkent nevetett. A gyászoló Agg család ha táncolt, hajladozott nézte azt, mert ember volt Ô, magyar paraszt, ki értette a fájón búgó szeleket, A fába vésett, karcolt igaz jeleket, kik a múltat ôrzik, ott legbelül, csak hallgasd ôket, csöndben-emberül s mikor lelked a beszédben elmerül s a múlt szava halkan rád terül, s ha fentrôl meghallod nagyapád szavát, te is örökre érezni fogod földed illatát, földed szagát. És ember maradsz Szôke István Attila

6 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Susmus A kérdésláncot Papp Sándor dr. Németh Jenônek adta tovább: Hogy értékeli községünk egészségügyi helyzetét? Megköszönve Papp Sándor hozzám intézett kérdését, községünk egészségügyi helyzetét 3 pontban ismertetem. Krónikus betegségek közé azokat a betegségeket soroljuk, melyek az orvostudomány mai szintjén többnyire nem gyógyíthatók, de gyógyszeresen egyensúlyban tarthatók. Ezen betegségek: szív és érrendszeri bajok, cukorbetegség, mozgásszervi megbetegedések, légzôszervi betegségek stb./ lakosság számához viszonyított aránya átlagosnak mondható, megegyezik az országos statisztikák számaival. Napjainkban nagyon sok beteg rendelkezik vérnyomásmérôvel és vércukorszintmérôvel, ami megkönnyíti számunkra is a két leggyakoribb betegség nyomon követését és kontrollját, bár néha biztosan fals adatokról számolnak be. A napról napra megjelenô új gyógyszerek ill. a rohamosan fejlôdô orvosi vizsgálati módszerek azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy ezekben a betegségekben szenvedôk életkilátásai mind jobbak és jobbak lesznek a jövôben! A szenvedélybetegségek elleni küzdelem, dohányzás, alkohol és most már a drog is - az egészségügy neuralgikus pontját jelenti. Az orvosi rendelôben a végeredmény csapódik le s ennek a problémának a megoldása össztársadalmi ügy kell, hogy legyen. Sajnos szomorú tapasztalat: mind fiatalabb korban és mind többen lesznek rabjai a különbözô élvezeti szereknek, melynek hátterében súlyos társadalmi feszültségek vannak túlhajszoltság, munkanélküliség, állásbizonytalanság, kilátástalanság, családok szétesése stb. Az egészségügyi felvilágosítás ez esetben többnyire csak pusztába kiáltott szó, amit éppen az nem hall meg, akinek kellene! Pozitív társadalmi változásoknak várhatóan ezen a területen lesz a legnagyobb, mérhetô haszna! Napjaink legnagyobb járványügyi problémája a H1N1 világjárványra való felkészülés. Országosan 20% azoknak a száma, akik a védôoltást megkapták. Községünkben és a környezô falvakban kb. 35 %- on vagyunk és ez mindenképpen megnyugvással tölt el bennünket. Talán nem tûnik szerénytelenségnek, ha azt mondom: ez mindenképpen az eü-dogozók/orvosok, gyógyszerész, asszisztensek és védônôk pozitív hozzáállásának az eredménye. Bár az egymásnak ellentmondó, rengeteg nyilatkozat sokakat elbizonytalanított és emiatt nem kérték az oltást, azt gondolom, van egy általános tanulsága is a dolgoknak. Bízni kell mások szakértelmében, becsületében és tisztességében! Én megbízom az autószerelôben, hogy kerékcsere után megfelelôen meghúzza a rögzítô-csavarokat és nem akadok fent a kanyar utáni elsô fán azért, mert kiesett az egyik kerék. Ugyanígy megbízom az oltóanyagot elôállító orvosok, mikrobiológusok, virológusok és egyéb szakemberek tudásában, tisztességében és biztos vagyok benne, hogy nem zúdítanak 6 millió adag olyan vakcinát a társadalom nyakába, ami vagy hatástalan, vagy ami ennél is rosszabb:káros az egészségre! Írásom végén kérdésemet Karvalits J. Zoltán polgármester úrnak továbbítom: örömmel tölt el az a fejlôdés, ami Nádasdon történt az utóbbi években, van azonban egy mostoha gyerek is. Ez pedig az orvosi rendelô, ami lassan 30 éve ugyanúgy néz ki, itt semmilyen felújítás nem történt ez idô alatt. Várható-e a jövôben,legalább egy részleges felújítás, gondolok itt az északi oldalon lévô elhasználódott ablakok és a bejárati ajtó cseréjére, ami téli idôszakban a fûtést rendkívül drágává teszi!? Van-e valamilyen pályázati lehetôsége az önkormányzatnak, hiszen itt relative nem nagy összegrôl lenne szó? Közlemény Dr. Németh Jenô háziorvos A választási eljárásról szóló évi C. törvény 10.. (1) bekezdése alapján a szavazókörök száma, sorszáma és területi beosztása felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy sem az 1. számú, sem a 2. számú szavazókörben a választópolgárok száma nem éri el a 600 fôt ezért a 2. számú szavazókör (Nádasd, Kossuth utca 103., Polgárôr Egyesület Irodája) megszüntetésre került. A megszüntetett szavazókör választópolgárai a évi országgyûlési választások alkalmával az 1. számú szavazókörben (Nádasd, Vasút utca 7., mûvelôdési ház) adhatják le szavazataikat. A jogszabályban meghatározott 600 fôs létszámküszöböt az eddigi választások során sem haladta meg sem az 1. számú, sem a 2. számú szavazókör, azonban a központi finanszírozás az elmúlt években biztosítva volt. Takarékossági okok miatt a központi költségvetés továbbra nem nyújt fedezetet a két szavazókör fenntartására. Kérem a választópolgárokat, hogy a szavazókörök összevonásával kapcsolatos közleményemet tudomásul venni szíveskedjenek! Nádasd, január 6. dr. Papp Krisztina a helyi választási iroda vezetôje

7 2010. JANUÁR 7 HÉTDOMBI HÍREK Zsarumorzsa December 28-án délelôtt a 76-os és 86-os fôutak keresztezôdésében közlekedési baleset történt. Egy osztrák állampolgár személygépkocsijával a követési távolság helytelen megválasztása miatt késôn vette észre az elôtte forgalmi okból álló másik, egy novai lakos által vezetett személygépkocsit, és nekiütközött. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az alkalmazott alkoholszonda ittasságot nem jelzett. December 31-én fedezték fel, hogy betörtek a Cserhegyen található egyik pincébe, ahol a rongáláson kívül egyéb kár nem keletkezett. Erôs legények December 29-én éjjel fél kettôkor voltak olyan fiatalok, akik nem tudtak aludni. Azzal ütötték el az idejüket, hogy az általam elültetett tuják ágát letörve próbáltak bezörgetni lányaim ablakán, akik rémülten felkelve szóltak nekem, hogy valami idióták nem bírnak magukkal! Nem tudom, hogy esetleg udvarolni szerettek-e volna, de mire kimentem, arra már elfutottak és elbújtak. Azt üzenem nektek, hogyha nem tudtok aludni, és ekkora energiával rendelkeztek, jelentkezzetek nálam! Összeállítok nektek egy olyan edzésprogramot, ami csak 50 perces lenne, de ezt javasolnám minden nap, és tuti hogy nem lesz gond az alvással! Ha pedig udvarolni szeretnétek valamelyik lányomnak, az ellen sincs kifogásom, de akkor annak valami más változatát próbáljátok elôadni, mert most nagyon haragszom rátok! Elôbb utóbb befuttok a csôbe, de akkor csak saját magatokról állítjátok ki a bizonyítványotokat, és szerintem a lányok táborában sem lesztek nagyon népszerûek! Vörös István Nádasd,Vasút utca 18. Kedves kertbarát ismerôs! Tudatom veled, hogy a nyomaidat nem, de egy fenyôfát sikerült eltüntetni a kertembôl. Remélem elégedett volt vele a családod és méltó dísze lett a lakásodnak a kétszer vett fenyô szenteste. Amikor megdicsértek, milyen szép a karácsonyfád, dagadt a melled a büszkeségtôl, hogy abból a sok szép fenyôbôl AMI NEM A TIED!, jót választottál. Nem tudom, meddig ültél lesben, várva, hogy tiszta legyen a terep, de remélem, nem fáztál meg és nem betegen töltötted az ünnepeket! Azt azért tudod, nem egyik napról a másikra lesz ilyen egy fenyô, és mennyi törôdést igényel!? Ha szóltál volna, biztosan megegyezünk egy méltányos árban. De te úgy döntöttél, hogy kiszolgálod magad a kertembôl! Gondolom, már az idei példányt is kinézted magadnak, így várlak tavasszal is a kertembe, amikor permetezni vagy éppen gyomlálni kell! Mindezek ellenére boldog, tisztességesebb újévet kívánok neked! A nevemet és a címemet úgy is tudod! (KG) Hogyan változik a Munka Törvénykönyve? 2010-tôl számos ponton módosul a Munka Törvénykönyve. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán változnak a munkaerô-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok, május 1-tôl átalakulnak a gyermekgondozási ellátások, változások lesznek a munkaügyi bírságok kiszabásában és megszûnik az alkalmi munkavállalói könyv. Január 1-jétôl forintról forintra emelkedik a minimálbér és forintra a garantált bérminimum összege. Fontos változás 2010-tôl, hogy a munkáltató jogutód nélkül történô megszûnése esetén, köteles lesz a csoportos létszámcsökkentéshez hasonló tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán változnak a szabadság kiadásának szabályai a munkaerô-kölcsönzés esetén: A rendes szabadság kiadásának idôpontját a munkaerô-kölcsönzés esetében is legkésôbb egy hónappal a szabadság kezdete elôtt kell közölnie a munkáltatónak, hasonlóan a tipikus munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókhoz. Kovács János HVI vezetô Rádió 8 Körmend FM 99,8 Mhz

8 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Jószándékú szemetelés A történet lényege a Vas Népe december végi és január 6-i számából viszonylag jól nyomon követhetô. Szerencsére vannak, talán egyre többen vannak olyanok, akik figyelnek környezetünk tisztaságára és nem restek telefont ragadni, hogy a nyilvánosság segítségét kérjék környezetszennyezési ügyekben is. Az eset majdnem teljesen szerencsés véget érhetett volna, hiszen a halogyi erdô szélén lerakott betonlapok és téglatörmelék mint kiderült jó célt szolgáltak: a területen lévô földek jobb megközelíthetôsége érdekében léptek a tulajdonosok, a betonlapokból híd, a törmelékbôl hídalap lesz (talán már el is készült). A hatóság is áldását, sôt, segítségét ígérte, adta. Elhangzott a bûvös újrahasznosítás szó is, ami egyre inkább a megoldás lehet nálunk is, hiszen az elképesztô mennyiségû civilizációs szeméttel kell kezdenünk valamit. Mégis! Egyetlen telefonnal elkerülhetô lett volna egy csomó konfliktus, feszültség és több másik telefon is, hiszen a Körmendrôl származó építési hulladék a nádasdi testületi ülésen is téma volt, majd feszültség forrása lett a körmendi és nádasdi önkormányzat között, amit telefonon nem is sikerült tisztázni. Tanulság? Nádasd polgármestere évek óta minden lehetôséget megragad annak hangsúlyozására, hogy számít a helyi állampolgári kezdeményezésekre, mert az önkormányzat szûkös anyagi, emberi lehetôségei nem teszik lehetôvé minden mégoly jogos igény azonnali kielégítését. Több jó példa is akadt az elmúlt években, mint a Széles út, vagy a ravatalozó ügye, vagy az ÁMK felújításához nyújtott szülôi segítség. Tudunk partnerek lenni, tudunk segíteni egymásnak, ha van ötlet, elképzelés, de tényleg csak együtt! ML Falugazdász ügyfélfogadási rendje A 8. sz. körzetben, január 11-tôl a falugazdászi tevékenységet Takács József látja el. A szolgáltatás ügyfélfogadási rendje a következô: HÉTFÔ: 8 16 óra Szombathely, Hivatal, illetve Körmend, MGSZH Iroda Tel.: / , 94/ KEDD: 8 16 óra Körmend, MGSZH Iroda Tel.: 94/ SZERDA: Páros hét: 8:30 10 óra Nagymizdó, polgármesteri hivatal óra Szarvaskend, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Halastó, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Döbörhegy/Döröske felváltva Molnaszecsôd, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Magyarszecsôd Páratlan hét: 8:30 11 óra Nádasd, mûvelôdési ház Tel.: 94/ óra Halogy/Daraboshegy felváltva óra Hegyháthodász, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Hegyhátsál/Katafa felváltva CSÜTÖRTÖK: 8 12 óra Körmend, MGSZH Iroda Tel.: 94/ Páros hét: óra Ivánc, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ óra Viszák, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Páratlan hét: óra Felsômarác, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ Kisrákos, polgármesteri hivatal Tel.: 94/ PÉNTEK: 8 13:30 óra Körmend, MGSZH Iroda Együtt Nádasdért Faluszépítô és Fejlesztô Kulturális Egyesület Adószám: Tisztelettel várjuk az adó 1% felajánlásokat 2010-ben is!

9 2010. JANUÁR 9 HÉTDOMBI HÍREK Egy új világ egy nap a Körmend Rádióban Mikor reggel négykor csörgött az ébresztôórám, nem is gondoltam bele, hogy mennyi minden vár ma rám. Izgalom nem volt bennem, csak egy kicsit aggódtam. Túlságosan is furcsán éreztem magam, ahhoz, hogy egyek. Mikor megállt értem háromnegyed ötkor az autó (mellesleg én kértem, hogy ilyen korán már bent lehessek), annyira örültem annak, hogy ilyen szerencsés vagyok, hogy egy kis mosoly kiült az arcomra, ami a nap hátralévô részében ott is maradt. Mikor megérkeztünk a rádióba, elôször csak nézni tudtam. Elcsodálkoztam azon, hogy milyen pici ez a hely, mégis mekkora munka folyik itt. Ameddig reggel hatkor el nem kezdôdött az adás, nem is tudtam milyen nagy feladat hárul minden nap az itt dolgozókra. Már mikor elôször elhangzott adásban, hogy lesz ma délelôtt egy vendég, akkor kezdtem el úgy igazán izgulni. Igaza volt Cilinek, tényleg megijedtem, amikor elôször beültetett egy mikrofon mögé, s mikor elôször voltam adásban, nem tudtam nem mosolyogni beszéd közben, annak ellenére, hogy égett az arcom és remegett kezem, lábam. Ezek együttes eredményeként el is felejtettem, hogy köszönni kell a hallgatóknak is. Az elsô két óra lazán telt. Én csak hallgattam a számokat, ô pedig olyan volt mint egy polip. Úgy nézett ki, mintha egyszerre négy karja lenne. Egyszerre szerkesztette a híreket, nézte a honlapot, az sms falat és közben rakosgatta be a zenéket. Egyszóval a felügyelete alatt tartott mindent. A második és harmadik megszólalás is nagyon remegôsre sikeredett, viszont kezdtem egyre bátrabb lenni. Én azt hittem, nagyon jól alakult a délelôtt (ebbôl is látszik mennyire amatôr vagyok), de aztán jött a telefon. Ki lett volna más, mint a szôrös szívû fônök? Eredetileg csak néhány statisztika kellett volna, de jöttek szidások és egyszerre eltûnt a jókedv. Innentôl jött a régi nóta. Ugyanaz a szétszórt, kapkodós, nemfigyelôs lett, mint általában, ha ideges. Remegett a keze és a hangja így egyre kevesebb lett az élô megszólalás, de így is élveztem. De a nap végére túléltünk mindent. Gyorsan lepörgött a kívánságmûsor két órája és vártuk a fiúkat, akik röpke félórás késéssel érkeztek. Nem teljesen felébredve, kicsit kócosan, de ott voltak és jókat poénkodtak. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy igent mondtam Roland Ironn ajánlatára, miszerint ha akarok, bemehetek a stúdióba. Nem tudtam mit jelent ez rám nézve, így arra gondoltam, hogy figyelek és tanulok a nagyoktól. De e helyett beültettek egy mikrofon elé és engem is felkonferáltak, mint a mûsor vendégét. Most nem a mikrofontól ijedtem meg, hanem az ismeretlentôl. Most görcsben volt a gyomrom, mert ez egy hosszabb és keményebb dolog volt és végig remegett a lábam, ezért kénytelen voltam a kezemet a térdemen tartani. Viszont furcsa volt és néztem is egyet, amikor meg tudtam szólalni és még egy-két poént is sikerült kicsikarnom magamból. A legnagyobbat pedig akkor néztem, amikor DJ Ewing megkérdezte, hogy lenne-e kedvem az egyik szombati mûsorukban vendégeskedni. Úgy meglepôdtem, hogy egykét pillanatra elállt a szavam, de persze, hogy igent mondtam. Ez nekem többet jelentett, mint egy autogram a legnagyobb kedvencemtôl, mert két rádiós, akiket alig ismertem egyáltalán úgy kezeltek, mint egy csapattagot, ráadásul még vissza is várnak. Ezután teljesen felszabadult lettem, és amíg adásban voltam nagyon jól éreztem magam. Ez a mûsor volt életem legeslegjobb két és fél órája és ez a nap volt életem legeslegjobb napja. Köszönöm ezt Cilinek, Roland Ironnak és DJ Ewingnak. Az egyszer biztos, hogy ezt soha nem fogom elfelejteni. Dirkgirl Katafai hírek IDÔSEK NAPJA November 15-én Katafán a Polgármesteri Hivatalban az idôsek tiszteletére mûsort rendezett az önkormányzat. A versek, és a hastáncos lányok mûsorát követôen idén is nagyon finom étkeket fogyaszthattak azok, akik ellátogattak a rendezvényre. A hagyományokhoz híven az idôsek egy apró ajándékkal térhettek haza otthonukba. MIKULÁS KATAFÁN JÁRT Mikulás járt a faluban! December 5-én a katafai gyerekeket otthonukban látogatta meg a fehér szakállú bácsi. Sokan kedveskedtek neki verssel, énekkel, rajzzal, de természetesen voltak, akik hirtelen nagyon félénkek lettek.a Mikulás ajándékkal jutalmazta a jó gyerekeket.

10 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Karácsonyvárás az oviban szülôi szemmel Az ádventi készülôdést, karácsonyi várakozást az óvoda decemberben rendhagyó programokkal tette még különlegesebbé, emelkedettebbé az oda járó gyermekek és családjaik számára. 9-én karácsonyi játszóházba invitálták a szülôket. Az iskolások táncbemutatója után fergeteges körtáncban oldódott a hangulat és hangolódott rá mindenki a nap további eseményeire. Az anyukák és apukák mert szerencsére apukákból sem volt hiány csemetéjükkel együtt készítettek asztali díszeket, öntöttek gyertyát, agyagoztak, kukoricacsuhéból babát készítettek, vagy épp együtt játszottak gyermekükkel, annak kedvenc ovis játékával. Mindenki megtalálta a neki tetszô elfoglaltságot, és az sem volt gond, ha egy- egy asztalnál néha nagy volt a tumultus. Halk zene mellett szülôk együtt alkottak gyermekükkel, hogy az így megszületett tárgyakkal otthonukba vigyék az óvoda kedves, családias hangulatát. Érdekes volt látni a gyermekek ragyogó szemét, akik örültek, hogy szüleikkel együtt dolgozhatnak, mi szülôk pedig büszkék és boldogok voltunk, hogy egy kis idôre részesévé váltunk ennek a varázslatos mesevilágnak Köszönet érte! 18-án, a téli szünet elôtti utolsó napon a Jézuska is megérkezett az óvodába. A gyermekeket reggel karácsonyfa és ajándék várta csoportjukban. A közös éneklés és a játékok felfedezése után lázas készülôdés kezdôdött a Tücsök csoportban. Az idén a Kis Tücskök kápráztatták el a szüleiket és a többi ovist csodás mûsorukkal. Enikô és Barbara nénik lelkes felkészítésével, jelmezekbe öltözve játszották el a Kis Jézus megszületésének, a három királyok jöttének eseményeit, karácsonyi dalokkal és versekkel ékesítve azt. Szorgalmas munkájukat, lelkesedésüket a közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazta. Felejthetetlen élmény volt mindenki számára Ezen a napon az óvodai Szülôi Munkaközösség a karácsonyi mûsorral egybekötve süteményvásárt rendezett. Az ötlet, hogy az anyukák által sütött sütik vásárából befolyt bevételbôl gyermekeinknek örömet szerezhessünk, egy héttel az ünnepség napja elôtt vetôdött fel. A szervezésre és felkészülésre tehát nem sok idônk maradt. Ennek ellenére az eredmény a várakozásunkat is felülmúlta. Számos lelkes anyuka, nagyszülô, rokon sütött finomabbnál-finomabb, szebbnél-szebb süteményeket, melyet a szép karácsonyi mûsor után árusítottunk. A ft-os bevételbôl az óvoda Sün Balázs csoportja trambulinnal, Napocska csoportja babákkal és társasjátékkal, Tücsök csoportja babával és számokkal, betûkkel ellátott mágnes táblával, az óvoda számos mese dvd-vel gazdagodhat. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény szervezésében részt vett, lebonyolítását bármely módon támogatta! hgolab Karácsonyi adománygyûjtés Az ünnepek elôtt az Együtt Nádasdért Egyesület élelmiszergyûjtési akciót hirdetett, amellyel a szociálisan rászoruló családokon kívánt segíteni. A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttmûködve harmadik éve gyûjtöttünk adományokat. Az idei évben az egyesület tagsága mellett több vállalkozó is pénzbeli adománnyal támogatta jószolgálati tevékenységünket, amely segítségével 28 család és 6 egyedülálló kapott csomagot. A csomagban a tartós élelmiszerek mellett polártakarók, gyermekjátékok is megbújtak, amellyel a gyermekeknek szerettünk volna örömet szerezni. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik hozzánk eljuttatott élelmiszereket, játékokat, használati eszközöket! Külön szeretnénk köszönetet mondani a Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-nek, akik Ft adománnyal járultak hozzá akciónkhoz!

11 2010. JANUÁR 11 HÉTDOMBI HÍREK Ha én kapu volnék A karácsonyi elôkészület során elsôsorban a szeretteinkre gondolunk. Megbékél a szívünk, és szeretet vesz bennünket körül, amelyet mi is igyekszünk átadni, sugározni mindenki felé. Ezt érezhették át azok, akik december 19-én elfogadták a helyi képviselôk meghívását és ellátogatnak a mûvelôdési ház elôtti térre. A keresztény hagyományban advent a karácsonyt megelôzô négy hét a megszentelt várakozás, az emelkedett ünnepvárás idôszaka, amelyhez mély vallási tartalom és jó néhány hiedelem kapcsolódik. Az adventi idôszak emelkedett hangulata, jámbor lelkisége és Krisztus-várása a magyar népi életben is megnyilvánul. Az ünnephez számos olyan népszokás tartozik, amely a családok körében is megjelenik. Különösen fontos számunkra régi kulturális hagyományaink ôrzése. A község intézményei és civil közösségei az adventi idôszakra programokat szerveztek a lakosság számára, ezzel tették emlékezetessé, bensôségessé ezt az idôszakot: kézmûves foglalkozások, betlehemkészítés, óvodások és iskolások bemutatói, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások felelevenítése, gyûjtés a rászorulók részére szerepeltek a programban. Ehhez kapcsolódtak ebben az évben a képviselô-testület tagjai, amikor most elôször hagyományteremtô szándékkal - meghitt beszélgetésre hívták a falu lakóit. A hóvihar és a hideg ellenére gyorsan felállítottuk a jelképnek is szánt kaput, égtek a fáklyák és bent a forralt bor, tea és mézeskalács illata varázsolta ünnepélyessé az estét. Reméljük, akik vállalva a zord idô ridegségét eljöttek közénk, a szívükben melegséggel tértek haza békés otthonaikba. Az írás végére nem kerülhet más, mint a címet adó versszak utolsó sora, amely leginkább kifejezi testületünk gondolatát: nem kérdezném tôle, hát téged ki küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Kovács János Esti beszélgetés persze forralt borral Lucázó gyerekek járták a falut Karácsonyi hangulat a képviselô-testülettel. Családi készülôdés MInden mozdulatban szeretet lakozik

12 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Nádasdon jártam Nádasdon jártam, mégpedig olyan alkalomból, hogy testvérem kislányának iskolájában karácsonyi ünnepséget rendeztek. Már az elsô pillanatban tudni lehetett, hogy itt valami más fog történni, mint ami ilyen alkalmakkor szokásos. Még el sem kezdôdött a mûsor, már éreztük azt a melegséget, ami minden ember lelkét át kellene, hogy járja így karácsony táján. A szereplôk bevonulásakor pedig teljesen bizonyossá vált, hogy nemcsak szavalós éneklôs színjátszós mûsort fogunk látni, hiszen a nádasdi általános iskolában néptánc oktatás is folyik, mégpedig nem is akármilyen színvonalon. Így hát a tánc köré épült az egész mûsor is. Jól megfért egymással minden mûfaj, amit a színpadon láthattunk. Betlehemi játék, népszokások felelevenítése, ének, vers és persze a tánc. Mindezt még fokozta a profi zenekar a technikai színvonal és a díszletek összhatása. Olyan produkciókat láthattunk, amelyekre rácsodálkozva egy-két anyukának, nagymamának bizony könny csillogott a szemében. Az összetartozás érzése járta át a termet, a gyerekek lelkesedése, profi szintû mozgáskultúrája láttán. Hosszú és áldozatos munka vezethetett erre az eredményre, ami nyilván minôsíti a pedagógusok és minden résztvevô munkáját. Olyan értékeket plántálnak ezekbe a gyerekekbe, amelyekbôl egyre kevesebb van mindinkább elidegenülô világunkban! Az ô lelki gazdagságuk, kiépülô emberi kapcsolataik, szellemiségük bizonyosan nem fognak nyomtalanul eltûnni, egész életükre meghatározóvá válnak és ez lesz az alapja felnôtté válásuknak. És mindezt egy gyönyörûen felújított iskolában élhetik meg! Nem szabadna kimondani, de egy kicsit irigylem a nádasdiakat. Károlyi Gyula, Magyarszecsôd polgármestere

13 2010. JANUÁR 13 HÉTDOMBI HÍREK

14 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Egy rendhagyó karácsony Szeretettel várjuk a december 18-án órától kezdôdô karácsonyi rendezvényünkre állt a meghívón. Egy kicsi zalai faluból származván volt némi fogalmam egy ilyen ünnepségrôl. Jó pár alkalommal részt vettem, szerepeltem magam is egy-egy, a templomban megtartott karácsonyi mûsoron. Ez sem lehet különb gondoltam én Még 18-án délután sem tudtam igazán eldönteni mit is csináljak, hiszen a céges évzárónkat is kb. erre az esti idôpontra tervezték. És mivel az utolsó pillanatban sem tudtam dönteni hova is menjek, rábíztam magam a megérzéseimre és az utolsó keresztezôdésben balra fordultam (Nádasd felé). Egy-két perc késéssel érkeztem a tornateremhez, bent már javában zajlott a mûsor. Az elsô, jó értelemben vett sokkhatás akkor ért, amikor az iskola hátsó bejáratán beosonva és a lelátó felé igyekezve a tornatermi lépcsôház tetején egy élô, mocorgó, emberi falba ütköztem. Ott még egy gyerek sem jutott volna át a tömegen, nemhogy én. Itt már kezdett gyanús lenni, hogy nem egy hagyományos iklódbördôcei karácsonyi mûsort fogok látni. Nem mintha otthon nem ment volna el az egész falu egy-egy ilyen alkalomra, csak hát kicsit kevesebben szoktunk lenni. Picit csalódottan, lent a tornateremben, a szertár belsô ajtaja elôtt megállva találtam meg a helyem. Karácsony. Egy szó. Egy hagyomány. Egy ünnep. Az egyik legszebb. Egy napra megáll világ, mérséklôdik az értelmetlen rohanás, békét kötünk egymással egy estére És ott, abban a kedves vas megyei községben is megállt az idô két órára. Számomra is. Nem kellett öt perc, hogy magával ragadjon az elôadás. Olyan egyszerûnek, szépnek és természetesnek éreztem az egészet és annyira beleéltem magam, hogy semmi sem volt képes kizökkenteni a csodálatból. Még a tornaterem bejáratánál szotyolázó, egyfolytában dumáló éves kemény mag sem tudta elérni, hogy kiosztva elküldjem ôket a fenébe. Egyszerûen nem érdekeltek. Sokkal inkább magával ragadott egy szôke kislánynak a megjelenése, a hangja, és amit mondott. Úgy tized akkora lehetett, mint én, de ahogy ott állt a padon, kezében a mikrofonnal, népviseletben és csengô hangon mesélt nem tudtam mással foglalkozni. A karácsonyról beszélt. Olyan átéléssel, eleganciával és természetességgel, mintha egész addigi kis életében erre a napra készült volna. Késôbb, az idô elôrehaladtával aztán egyre több alkalommal bukkantak fel a néptáncosok a színen egy-egy kis históriát megénekelvén, eltáncolván. Logikusan, nagyszerûen kitalált és felépített mûsor és történet kerekedett ki az egészbôl. Még egy, a polgármester úr vonásait erôsen idézô pásztor is felbukkant a szereplôk között, de gondolom bárminemû hasonlóság csak a véletlen mûve. Ezt így, ebben a formában máshol nemigen szokták Hogyan is juthatott eszembe.. Jó pár alkalommal vettem már részt karácsonyi mûsoron, de ilyenen még soha. Nekem, kívülállónak legalább akkora élmény volt, mint a március 15-i budapesti ünnepi elôadás. Csak azt a tévében láttam. Ott is hagyományôrzô egyesületek táncolták el egy jeles ünnepen a történelmünk egy adott szakaszát. Egy szó, mint száz, nagyon megfogott az egész alakítás. Olyannyira, hogy pár perccel a vége után már meg is hívattam magam a jövô évi karácsonyukra is. De akkor már nem fogok hezitálni. Balogh Tamás (Az ÁMK felújítás építésvezetôje)

15 2010. JANUÁR 15 HÉTDOMBI HÍREK Egyesületi közgyûlés Az Együtt Nádasdért Egyesület január 16-án tartotta évzáró és egyben évnyitó közgyûlését, melynek hat napirendi pontja volt: Az elnöki beszámolóval értékeltük a évi munkát, elfogadásra kerültek a beszámolók, jelentések, új tagok csatlakoztak, tagdíjfizetés, közösen elkészítettük a évi munkatervet, költségvetést, megbeszéltük egyéb ügyeinket, majd a közgyûlést közös vacsorával zártuk. A évi munka: Az egyesület állandó tevékenységei közé tartozik a Teleház fenntartása, az újságunk kiadása és a pályázatok írása. Teleházunkban mûködik a FIP Pont, valamint egy turisztikai információs pont ban pályázatok segítségével eszközparkunk bôvült 1 db nyomtatóval, 1 számítógéppel, melyre a hivatalos dolgaink kerültek, 1 db korszerû fénymásoló-géppel, kisebb technikai kiegészítôkkel. A Hétdombi Hírek 232 oldalon jelent meg, mely 36 oldallal több, mint 2008-ban, az átlagos oldalszám ról oldalra nôt. A község hírei mellett az NCA nyomtatott sajtótermék fejlesztésére kiírt pályázata segítséget lehetôséget biztosítottunk a körjegyzôséghez tartozó települések számára az újságba való megjelenésre. Éves elôfizetôk száma: fô, ezen kívül sokan veszik az újságot, átlagosan 350 db-ot havonta, plusz a kötelespéldányok: 40 db. Tizenkét darab pályázatot adtunk be, melybôl nyolc nyert támogatást. Programjainkról felsorolásszerûen: elhúztuk Alsósófalváig a rönköt, locsolás, tojásdobás, falunagytakarítás a program kapcsolódott a KÖZÖD! Legyen Hozzá Közöd! Programhoz, Helytörténeti Kirándulás Pusztacsatárra, faluszépítési szekciónk virágosított, segítetünk a falunapok szervezésében, levezényeltünk a bagolytúrát, a családsegítô szolgálat nádasdi munkatársaival együttmûködve karácsonyi élelmiszergyûjtô akciót hirdettünk. Az önkormányzattal együttmûködve több projektben is részt veszünk: az iskola-felújítási projekt kapcsán a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet vállalta az egyesület (sajtótájékoztató szervezése, újságban való rendszeres megjelenés). A szeptember óta tízfôs szervezôi csapat tevékenykedik, ahol a 20 éves erdélyi kapcsolat és a Nádasdok Találkozójának rendezvényei a fô téma. Beadásra került az önkormányzattal, ÁMK-val szoros együttmûködés eredményét képezô IKSZT pályázat Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, mely a mûvelôdési ház felújítását szolgáló 2 fordulós, 50 millió forintos projektterv. A pályázatot az önkormányzat által megbízott pályázatíró cég írta. Gazdálkodásunk számadatai: Egyesületünk éves bevétele Ft volt, mely a következôkbôl állt össze: Ft nyitó eredmény, önkormányzati támogatás: Ft, adó 1%: Ft, pályázat: Ft, lakossági támogatás: Ft, adomány: Ft, tagdíj: Ft, Újságértékesítés: Ft, kamat: Ft, egyéb alapszabályban szereplô közhasznú tevékenységek: Ft, vállalkozói tevékenység: Ft. Kiadásaink összesen Ft volt, mely a következôk voltak: bér, bérjellegû kiadások: Ft, Anyag, eszköz (technikai eszközök, irodaszer, díjak, stb.): Ft, Egyéb (posta, telefon, rendszergazda, tagdíj, élelmiszer, stb.: Ft, újságszerkesztés, nyomdaköltségek: Ft, banki költség: Ft, elôzetesen fizetett áfa: Ft. Rendeztük tagságunk sorait. Volt olyan aki, elfoglaltsága miatt távozott az egyesületbôl, volt, aki pártoló taggá vált. Ifj. Esztergályos Csaba és Nagy Dóra csatlakozott hozzánk, így egyesületünknek 68 rendes és 9 pártoló tagja van évi terveink között a következôk szerepelnek az állandó tevékenységeink mellett: a rönkhúzáson való aktív részvétel, a csákánydoroszlói böllérverseny, locsolás, tojásdobás, falu-nagytakarítás, vasgyûjtés, 20 év Erdély és a Nádasdok Találkozója megszervezésében való aktív részvétel, pünkösdi helytörténeti kirándulás, bagolytúra szervezése, az oszkói aratóünnepen való részvétel. Programjaink pályázati forrásokból bôvülhetnek. A közgyûlést a tagok egy jó hangulatú, finom vacsorával zárták. Köszönet érte a szakácsoknak! Az est végérôl a nótaszó sem hiányozhatott. Földes Tímea elnök Nincs még honlapja, de szeretne? Van, de korszerûsítené? Saját maga szeretné frissíteni? Referenciák: nadasd.hu, regioijasz.hu hitel.co.hu, markusovszky.hu, nemethugyved.com, rmshifi.hu, zolderomu.hu, minimanfactory.com, hellonyuszi.hu, eskuvoszombathely.hu, arch-sauna.com, komunkak.hu stb. Statikus honlapok már Ft-tól, adminisztrációs felülettel már Ft-tól! HONLAPOK ARCULATTERVEZÉS Hívjon, segítünk: /

16 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Az iskola felújításával kapcsolatban vártuk a véleményeket. Decemberben kerültek kihelyezésre a véleményládikák az iskolába, óvodába. Akinek úgy esett jól, ben is továbbíthatta levelét a Teleház címére, vagy akár bedobhatta a postaládába. Nem kellett sokat válogatni a levelek között, hiszen a lehetôsséggel hárman (!!!) éltek. Íme véleményük az új iskoláról: A kisdiák: Nagyon szép lett. Örülünk a suli-rádiónak, és a válogatható csengôhangoknak. Szép lett az új játszótér. Na, és ne felejtsük el az új tárgyakat és eszközöket. Szép! Szép! Szép lett az új tornaterem. A szülô: Igazán nagyszerû munkát végeztek a tervezôk, a kivitelezôk, a sok segítô kéz. Szinte teljesen új óvodát és iskolát kaptak gyerekeink. Szinte minden tökéletesen mûködik, minden ragyog a tisztaságtól, világos, szép termekben tanulhatnak a gyerekek. Igazán biztonságosnak tûnik minden. Tényleg csak gratulálni lehet az egész hatalmas munkához! Persze a hétköznapok elôhozhatnak apróbb problémákat. Nem bántásként, inkább segítô észrevételként álljon itt egy kis felsorolás az utómunkálatokhoz : Az iskolát be kell lakni, remélhetôleg ez egy idô után otthonosabb képet mutat majd az odaérkezôknek. A babakocsis anyukák nehezen tudják megközelíteni a játszóteret (ami szintúgy nagy változás a jövô gyermekeinek!) Gyönyörû volt a karácsonyi mûsor, igényes a tornaterem, de sajnos az akadálymentesítés fejében a tornaterem bejáratához egy váratlan lépcsô került, ami balesetveszélyesebb a régi, ferde megoldáshoz képest (többen el is estek). Sajnos a tornateremhez vezetô külsô lépcsô (és a járda) sem igazán várta a mûsorra érkezôket, a csúszós, feltakarítatlan helyeken nem csak a vendégeknek, de a naponta iskolában járóknak is balesetveszélyes a közlekedés. Jól jönne egy információs tábla, amin az iskola és óvoda megközelítési lehetôségeit jeleznék (fôbejárat, autós parkoló, akadálymentes bejárat,.. stb). A tiszta illemhelyek is dicsérendôk, (wc papír hiányzik ugyan.) december január Sokszor és sokat lapozgatjuk a Hétdombi Hírekbôl bekötött könyveinket egyrészt információszerzés okán, másrészt olyan jó néha nosztalgiázni, harmadrészt segít emlékezni. Úgy gondolom 10 év Véleményláda 10 éve történt Kívánom, hogy mindenki nagyon jól érezze magát az elkövetkezô hosszú évek során, legyen részük sok örömben az itt dolgozóknak, tanulóknak, apró gyerekeknek és a szülôknek is ebben a szépen felújított komplexumban! Az elszármazott: Anya, te hol tanultál? Amióta van iskolás gyerkôcöm (másfél éve :)), ezt a kérdést már többször hallottam és persze megígértem, hogy ha legközelebb anyamamá -ékhoz megyünk, megmutatom. Hát, nem sikeredett olyan gyorsan, de ezen a karácsonyon végre megérett a dolog. Még az idôjárás is kedvezett nekünk, a maga szinte tavaszias voltával. Így aztán elsétáltunk a lurkókkal megnézni az ÉN iskolámat. Nekem is fura érzés volt, mert már rég láttam, pedig a kicsi-nagy családom nem is tudja, mennyi idôt töltöttem el benne, még a sulin kívül is... Nekik pedig talán még furább volt. Besétáltunk egy jól elkülönített területre, ahol kedves park és egy szépen felújított épület állt, ami méretében mindenképpen és (sokszor) szépségében is különbözött attól, amit egy (nagy)városi gyerkôc megszokott. De azt láttam, hogy tetszett nekik a dolog. Na és, hogy ott van mellette az óvoda! Ez inkább a kicsiknek jött be... És az udvara!!! Ádám és Noémi egész színvonalas óvodába járnak, de ennek az óvodának az udvara lenyûgözte ôket. De jó lenne, ha nálunk is ilyen lenne... Találtunk még egy modern, bekerített játszóteret, és jó nagyot lehetett rohangálni a pályán és a környékén... Ennél több nem is kellett. Nekik, tuti, hogy nem. És kiderült, hogy én nagyon jó helyen jártam iskolába. (Persze azért azt tudattam, hogy sajnos az én óvodám még nem itt volt). A nagyfiamnak magyaráztam, hogy az iskola másik oldalán egy tornaterem van, ami bizony az otthoninál (ami szintén az egyik legjobb suli!) jóval szebb és nagyobb... Hát, azt hiszem, elgondolkodott azon, amit látott. És én is, hogy vajon jól megbecsüljük-e, hogy egy falusi óvodában és iskolában indul az életünk. Én csak csupa jót tudtam róla mondani. Bár tudom, hogy mind nehezebb a fennmaradása ezeknek az intézményeknek, de hiszek benne, hogy sokszor többet tudnak adni a gyerekeknek, mint a preferált városi iskolák. És ezt már gyakorló anyukaként is mondom. Jó volt látni, köszönöm. th nagy idô egy falu történetében, ezért szeretném hónapról hónapra felidézni Önöknek, hogy mi minden történt a millennium évében kicsiny falunkban és a körülötte lévô világban, mely idôutazáshoz az újságot hívtam segítségül.

17 2010. JANUÁR 17 HÉTDOMBI HÍREK A tíz évvel ezelôtti januári lapszám felidézi még az elôzô év decemberét, elôre mutatva az újesztendôre. Dr. Müller Sándor akkori polgármester újévi köszöntôjében a múlt felidézése mellett az ezredforduló változásaira, rendezvényeire, történéseire hívta fel figyelmünket, mely meghatározta a falu az évi tevékenységeit. A Hétdombi Hírek ekkor indította útjára a lakossági apróhirdetések rovatát, illetve Nádasd értékei címû sorozatot, melynek elsô írása a Nötyét mutatta be Ilus néni beszámolója nyomán. A fordulatos, önkritikus írásból képet kaphattunk arról, hogy az asszonyok hogy készültek az óvódásokkal közös karácsonyukra. Lelki szemeim elôtt láttam Bödô mamát a hatalmas angyalszárnyaival, és az írást olvasva felidézhettem a karácsonyvárás felhôtlen örömét. A lap ára 60 Ft volt. Képzeljék, már ekkor is nyirbálták a vonatközlekedésünket, hiszen két-két pár vonatot szüntetett meg a MÁV a Körmend Zalalövô vonalon! A képek tanulsága szerint az Esztergályos gyerekek a Vasút utcában akkora hóembert építettek, hogy annak a feje búbja a csatornáig ért. Az 1999/2000-es tanévben indult a lovaglás oktatása Zoli bácsival és a Fannival, errôl Herczeg Ildikó számolt be, amely cikkhez Ági húga rajzolt illusztrációt. Azóta ez megszûnt, és reméljük Fanni is jól érzi magát Szattán az új helyén.. Az akkori Szilveszter Kupán csapat vett részt. A focit a Rábaparti Homokfutók (Ifj. Szabó Tibor, Németh Zoltán, Meskó István, Földes Miklós) nyerte, míg a kosarat a körmendi Mátyás Kert csapata. Öldöklô küzdelmek voltak. Mindezek mellet bizakodva vártuk a bûvös évet, tele tervekkel, álmokkal, hiszen a millenniumot ünnepeltük egy egész éven át. (Folytatjuk!) Földes Timi Nagyanyáink praktikái avagy háztartásunk orvoslása régi fortélyokkal Sorozatunk ötletét egy igényes, szép formában kiadott könyv, a Nagymamáink fortélyai adta. Kedves háziasszonyok, férfinépek! Vegyük elô a régi jól bevált praktikákat, gondoljuk környezetünkre, és ne azonnal a vegyszerekhez nyúljunk, éljünk környezettudatosan, ne pazaroljunk! Hogy mirôl lesz szó sorozatunkban? Háztartás, kert, egészség, szépség, emberek, állatok.. Párás tükör Zuhanyzás, fürdés után a tükör rendszerint bepárásodik? Csepegtessünk tusfürdôt a törölközônk sarkára de csak keveset! és dörzsöljük át vele a tükröt. A páráért felelôs vízcseppek nem fognak a tükörre tapadni. Molyok ellen Molyok ellen jó védelem a szárított mentalevél, a levendula és a citromfû illóolaj. De használhatunk szegfûszeget is, illetve kombinálhatjuk ôket, mert illatuk hamar átjárja a ruhákat. Parafa dugót a hûtôszekrénybe! Néhány parafa dugót berakva a hûtôszekrénybe, magukba szívják a kellemetlen szagokat. Vagy tegyük a gyümölcskosárba, mert a muslincákat távol tartja, és gyümölcseink is frissek maradnak. Ízelítôként bemutatott fortélyokkal folytatjuk minden hónapba, és bár lehet, hogy családunk többi tagja elôször furcsán nézi régi-új praktikáinkat, de hasznossága bizonyított. 7zu Idénysütik Idénysüti sorozatunkban a szezonális gyümölcsök fogyasztásához szeretnénk ajánlani egy-egy receptet. Januári gyümölcsünk a narancs, mely a legfontosabb téli gyümölcsünk, és fô vitaminforrásunk. Narancsos túrószelet: Hozzávalók (10 szelethez): A tésztához: 3 tojás, 3 evôkanál porcukor, 3 evôkanál finomliszt, 1/3 csomag sütôpor, evôkanál cukor nélküli kakaópor, 0,5 dl olaj A krémhez: 25 dkg tehéntúró, 15 dkg porcukor, 3 dl tejszín, 1 citrom reszelt héja, néhány csepp citromlé A mázhoz: 4 dl frissen facsart narancslé, 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 dl cukor A díszítéshez: 2 narancs Elkészítés: A tésztához a tojások sárgáját a porcukorral habosra keverjük. A lisztet a sütôporral, a kakaóporral elvegyítjük, és a cukros tojáshoz adjuk. Az olajat ráöntjük, majd a kemény habbá vert tojásfehérjét beleforgatjuk. Közepes méretû, kb. 35x25 centis, magas falú tepsit sütôpapírral kibélelünk az is jó, ha kivajazzuk, liszttel behintjük és a masszát belesimítjuk. Elômelegített sütôben, közepes lánggal percig sütjük. A krémhez a túrót áttörjük. A porcukrot a felvert tejszínnel habosra keverjük, a túrót hozzáadjuk. citromhéjjal és a citromlével ízesítjük. A kisült, kihûlt tésztára simítjuk, és hûtôszekrénybe tesszük. A mázhoz az üdítô felét, a pudingport és a cukrot összkeverjük. A maradék üdítôvel együtt lábasba töltjük, és kevergetve sûrûre fôzzük. Megvárjuk, amíg langyosra hûl ezalatt a tortát felszeletelt naranccsal díszítjük, végül a tortára kenjük. Tálalásig hûtôszekrénybe tesszük.

18 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Öregfiúk óévbúcsúztatója December 19.-én vacsorával, zenével egybekötött táncos mulatsággal köszöntünk el a 2009-es évtôl. A rendezvényünket a Diófa Étteremben tartottuk meg. A készülôdés a konyhában kezdôdött. A csapatunk Sály Gyula fôszakács közremûködésével, valamint segítôi: Subosits Norbert, Rejtli László, és Rejtli Kornél segítségével. Megjegyezném, hogy nem minden csapat rendelkezik fôszakáccsal, általában csak a válogatottnál van ilyen utólag is köszönet a finom vacsoráért! Rendezvényünkre közötti fôre számoltunk, de sajnos a nagy hó, valamint az egyéb elfoglaltságok végett ez 28 fôre morzsolódott, amiben a támogatóink is bent voltak. Nem szeretnék külön értékeléssel foglalkozni, mert igazából nincs jelentôsége a teljesítménynek, és az eredménynek. Ami szép és jó, hogy lejátszottunk nagyon sok meccset, ismét megtartottuk a nyári tornánkat, ami 6 csapat részvételével zajlott, valamint túl vagyunk rengeteg edzésen. Elmondhatom hogy csapatunk fenntartásának 99%-a a tagdíjakból történik, bár elfogadunk bármilyen támogatást, ami segíti csapatunk mûködését. Élô példa erre Molnár Csaba látszerész, aki december 5.-én támogatásával, benevezte csapatunkat Lentibe, egy 20 csapatos tornára, ahol nem kis meglepetésre a 4. helyet szereztük meg. Kösz Csabi! Köszönjük még a Diófa Étterem, a Csillag Kocsma, a Nádasd Községi Sportegyesület pálya használat, nádasdi önkormányzat falubusz, Simonné Baján Ildikó pénzügyi munkatárs, valamint kisebb támogatóink segítségét,és munkájukat. Bízom benne, hogy 2010-ben is számíthatunk a segítségükre, és támogatásukra! Az öregfiúk csapat minden tagjának pedig üzenném, hogy 2010-ben próbáljon meg még aktívabban együttmûködni, annak érdekében, hogy sikeresek és eredményesek lehessünk! Ezúton is szeretnék a csapat nevében boldog újévet kívánni minden játékosnak, támogatónak, a Hétdombi Hírek csapatának, valamint összes olvasójának! Vörös István Halogy SE 2009/2010 ôszi szezon értékelése Július elsô hetében keresett meg a halogyi futballcsapat vezetôsége, hogy egy év kihagyás után vállalnám-e újra az edzôi posztot a labdarúgó csapatnál. Rövid gondolkodási idôt kérve elvállaltam a munkát, és neki is kezdtem a csapat újraépítésének. Tudtam, hogy nem lesz egyszerû dolgom, kapust kellett igazolnunk, ami a vezetôségnek köszönhetôen sikerült. Az új játékosok: Kovács Ernô (kapus), Hegedüs Gábor (támadó középpályás), Nagy Zoltán (befejezô csatár), Marton Zsolt (védekezô középpályás csatár), Tánczos István (középsô védô), Takács Bálint (védô), ezen kívül lassan kezdett felépülni betegségébôl, sérülésébôl Meskó István, valamint kapus poszton újra közénk állt Doktor Szabolcs, Gángó János pedig a felnôtt csapathoz került. Így 22 felnôtt játékosnak váltottunk ki játékengedélyt. A csapatnak célkitûzésként az elsô öt hely valamelyikét tûztem ki. Ez a játékosállomány alapján úgy érzem, hogy reális volt. Az ôszi edzéslátogatottság nagyon jónak mondható, bár közösen átbeszélve csak egy edzést tudtak a fiuk bevállalni, melynek az átlagos látogatottsága 11 fô volt. Volt olyan edzés, amikor15 fôvel dolgoztam, ez Halogyon ritkaság. Játszottunk jó pár edzômeccset, és igazából nem az eredmény volt számomra fontos, hanem az a játékrendszer alkalmazása, amit a bajnokságra akartam felépíteni, alkalmazni. Elégedett lehetek a csapat teljesítményével, mert az ôszi szezont a 2. helyen zártuk 31 ponttal, 31 rúgott, és 18 kapott góllal. Bár az elsô mérkôzésen Bajánsenyén még kikaptunk, pedig mi vezettünk, aztán jött egy nagyon jó szériája a csapatnak, amikor is 9 mérkôzésen keresztül nyertünk (erre sem volt példa Halogyon). Következett a csákánydoroszlói mérkôzés, ahol a csapat megérezte a hiányzókat, de a teljesítménye így is kritikus volt több játékosnak, majd Meskó István kiállítása még csak tetôzte a bajt. Mint késôbb kiderült, ez sajnos 7 meccses eltiltással járt. Majd jött a rangadó Nádasd ellen, amit jó pár játékos már nagyon várt. Hosszabb sérülésébôl tért vissza ekkor Hegedûs Gábor, akit már nagyon vártunk, góllal tért vissza. Sass Gábor két pazar gólja, igazságos döntetlenre hozta a rangadót. Utolsó két mérkôzésünkön, Apátistvánfalva és Ôriszentpéter ellen sajnos nem állt rendelkezésünkre az elsô számú kapusunk, ezért itt Doktor Szabolcsnak kellett megol-

19 2010. JANUÁR 19 HÉTDOMBI HÍREK dani a problémát, amit tudása szerint, és a formája alapján meg is tett. Apátistvánfalván sima 5:1 gyôzelem, na meg egy kiállítás megint. Ôriszentpéter ellen a kapuson kívül még két gólerôs játékosom nem állt a rendelkezésemre, Meskó és Hegedûs. Sajnos ez egy olyan mérkôzés volt, ahol nem tudtunk felnôni a feladathoz. Természetesen ehhez az is közrejátszott, hogy olyan gólokat kaptunk, na meg csináltunk, amiért a serdülôben is lecseszés jár. Attól függetlenül az Ôriszentpéter szervezetten, gólra törôen és szép játékkal tudta a maga javára fordítani a mérkôzést. Összességében elégedett vagyok a csapat ôszi teljesítményével, úgy érzem, hogy egy kicsit túl is teljesítettek, amire szerintem sok csapat nem számított. A 31 gólon 8 játékos osztozott: Nagy Z. (7), Sass. G. (6), Hegedûs G. (5), Meskó.I. (4), Gángó.J. (4), Marton Zs. (2), Szabó T. (2), Tóth A. (1). Sok játékosom adós még a gólokkal, bízom és remélem, hogy 2010 tavaszán pótolni fogják a lemaradásukat! A téli felkészülésünket január közepén kezdjük, teremben és szabadban egyaránt. Szeretnék edzômeccseket is beiktatni, remélem, hogy az idô is engedi, ugyanis korán, március 7-én már bajnoki mérkôzést kell játszani. Igazolni nem nagyon szeretnénk, bár 2 3 játékos már bejelentkezett nálam, hogy el tudná képzelni, hogy Halogyon futballozzon. Sok sikert kívánok minden játékosomnak re, na meg sérülésmentes szezont! Vörös István Szilveszteri kupák A 2009-es évben is eljött az ideje egy utolsó megmérettetésnek, ahol a fociszeretôk hódolva kedvenc sportáguknak jó barátok között, igazi év végi hangulatban búcsúztak az esztendôtôl. Kereken 10 ismerôs fanatikus focibarátokból álló csapat nevezett a szokásos nádasdi megmérettetésre. Az évek óta megszokott összeállítás mellett 1 2 újan alakult, vagy átformálódott együttest is láthattunk. A jelenlévôk többsége tehetsége és képességei alapján próbálta a legtöbbet kihozni magából. A két ötös csoportban egyaránt kemény csatákat vívtak a csapatok a továbbjutást jelentô elsô két helyért. Mindenkinek volt lehetôsége a négy csoport meccs során arra, hogy taktikázzon, javítson, vagy csak egyszerûen kifocizza magát. A továbbjutást jelentô helyeken keresztbe játszást követôen a 3 4. helyekért fiatal nádasdi titánok által alkotott két csapat a Fogalmatlanok és a Kumbejcsáré küzdhetett. A döntôt a három NB III.-as körmendi focista által is erôsített Macfa FC (Csenterics Tamás, Csenterics János, Cser Dániel, Sárközi Dániel, Nagy József, Németh Tamás) a jól összeszokott Simi Sörözô gárdájával vívta. Jó színvonalú játékot láthattunk, ahol a termet jobban ismerô összeszokott hazai (!) csapat (Mesterházi Tamás, Suborits Tibor, Csillag Dávid, Jáger Zoltán, Azanger Attila, Siklér Gábor) rendkívül ügyes, fegyelmezett játékkal 3:1 arányban gyôzedelmeskedett az esélyesebbnek titulált Macfa FC ellen. Az igazi örömöt szívemnek a bronzcsata jelentette, melyben a jelenlegi nádasdi ifi és nagy csapat oszlopos tagjai mint egymást követô generációk nagy akarással és szívvel küzdöttek most egymás ellen. A végig kiélezett mérkôzésen a Kumbejcsárok (Biczó Gábor, Pesti Gábor, Mészáros Tamás, Esztergályos Csaba) a végére kissé elfáradva csak nehezen adták meg magukat a Fogalmatlanok (Jóna Szabolcs, Görcsi Endre, Szabó Dávid, Zsoldos Attila, Vilics Gábor) csapatának. Mindkét gárdát külön dicséret illeti, igazi focis mentalitással lelkesen, ötletesen, helyenként ügyes egyéni- és összjáték megoldásokkal játszottak, ezzel tartalmassá téve a nézôk szórakozását. A mérkôzés üzenete: vigyázzatok itt vagyunk mögöttetek! Köszönjük mindenki részvételét, a díjakat, a mérkôzésvezetést, találkozunk decemberben! NK A kosárlabda tornán mindössze három csapat jelent meg, ôk azonban jól érezték magukat, volt bôven lehetôségük mozogni. A gyôztes csapat a Lucifer és az Arkangyalok nevû alakulat lett. Helybéli lányok-asszonyok! Mi lenne, ha jövôre a kevés és nem is nádasdi kosaras helyett inkább kéziznénk?

20 HÉTDOMBI HÍREK JANUÁR Puttonyban aranyérem december 5-én, Bükön rendezték meg a Kistelepülések Megyei kézilabda döntôjét, amelyrôl a nádasdi csapat eddig mindig a legfényesebb éremmel térhetett haza. Az idén reálisan nézve edzettségi állapotunkat, a csapat összeszokottságát, szerényebb várakozásokkal, de annál nagyobb lelkesedéssel indult a címvédô csapat. A jó hangulat, a sport szeretete, az eddigi gyôzelmek emléke azonban ellensúlyozta felkészültségünk hiányosságait, és ötödik alkalommal is sikerült. ismét bajnokok lettünk. Az elsô csoportmeccsen elért jó eredmény (Nádasd Ikervár 13:7) meghozta önbizalmunkat és így, a második mérkôzésen könnyedebb játékkal sikerült Táplánszentkereszt asszonyait és leányait is legyôzni (16:2). Uraiújfalu nehezebb ellenfélnek bizonyult, de Jóna Meli remek villanásai és néhány jókor jött, remek védés után a végeredmény nem is tûnik olyan szorosnak (Nádasd- Uraiújfalu 11:6). A döntôben akárcsak tavaly Vasszécseny csapatával kellett összecsapnunk. Az elôzô évek tapasztalataira alapozva mindkét csapat tartott a másiktól, ami a helyenként kapkodó játékon és a lôtt gólok mennyiségén is megmutatkozott. A mérkôzést a jó védekezésen túl a kapusok teljesítménye és a második félidôben Paál Évi két gólja döntötte el, szerencsére ezúttal is a mi javunkra (Nádasd Vasszécseny 6:5). Most Évi volt a nyerôember. Így aztán a Mikulás december 6. elôtt egy nappal a lányoknak és asszonyoknak aranyérmet hozott. Gólszerzôk: Jóna Melinda 15, Szabó Alexandra 8, Legáth Janka 7, Porcsalmi Andrea 4, Takács Viktória 4, Diáksport Nem jó alakultak a kézilabda Adidas gyermekbajnokság megyei selejtezôi a 95-ös korosztály számára. Hiányzott a csapatmunka és a kiemelkedô egyéni teljesítmény is, így talán elôször kaptunk ki az utóbbi idôben rengeteget fejlôdött szentgotthárdi lányoktól, mégpedig kétszer (10:13, 11:14) és ráadásul a körmendiektôl is (8:10). Halovány esélye maradt a megyei döntôbe jutáshoz a tavaly régiós döntôig jutó korosztálynak. Gólok: Vincze V. 8, Pataki K. 10, Adorján K. 4, Károly D. 3, Szombathelyi K. 2, Sipos C. 1, Vörös V. 1. Betegségektôl tizedelt kicsi csapat vett részt a Kölcsey teremfoci tornán az I. korcsoportban. Az eredmények is ennek megfelelôen alakultak (Szentgotthárd 1:3, Vasvár 0:10, Kék Sünik ULC 1:7, Somogyi 0:3), két gólunkat Meskó Márk szerezte. Mikulás kupa szivacskézilabda tornát rendeztek a körmendiek, ahol az utóbbi idôk szivacskézilabdás hagyományai szerint jöttek a gyôzelmek és az elsô hely, a dupla forduló pedig sok játéklehetôséget biztosított mindenkinek (Szentgotthárd 9:4, 11:3, Körmend 18:11, 11:5, Student C. 10:4, 10:6). A csapat és a torna legtöbb gólját Ôri Tünde szerezte, Manhertz V. 17, Herczeg O. 5, Horváth V. pedig 4 góllal járult hozzá a jó eredményhez. ML Paál Éva 4, Horváth Kitti 4, Kányási Judit 1, Esztergályos Cecília 1. Kapusok: Balogh Krisztina, Gángó Alexandra. Edzô: Mesterházi László hgolab

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február

Nemzetközi Téltemetô Vigasságok. Buszvárókat avattunk. Naptár Február 2008. FEBRUÁR XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 140 Ft Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Nemzetközi Téltemetô Vigasságok és Böllérverseny Sok falusiak gyülekezete által ezen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben