Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok."

Átírás

1 1 Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok. Szent Domonkos szerepében a pap fehér albában és stólában foglalja el kijelölt helyét. Vendégek elhelyezkednek. Szent Domonkos üdvözli a vendégeket és bemutatkozik röviden. o Elmondja, hogy Jézus nemsokára megérkezik. o Elmondja az est menetét. TERVEZETT KEZDÉS: kb. 20:00 SZENT DOMONKOS BEMUTATKOZIK ÉLETE KÜLÖN LAPON!!! Köszönöm, hogy eljöttetek. A mosdót a helyiség végében találjátok, s ha úgy érzitek, hogy nem bírjátok már a sok ülést, bátran álljatok fel s levegőzzetek kint egyet. Az Úr lassan megérkezik. Fogadjuk majd Őt nagy tisztelettel. OLTÁRISZENTSÉG KIHELYEZÉSE Uram Jézus, köszöntelek rendházunkban a többi vendégemmel együtt. Tiszteletedre és köszöntésedre elimádkozzuk az esti dicséretet. ZSOLOZSMA ELMÉLKEDÉSEK 1 Az imádságban fontos számomra, hogy testestől-lelkestől imádkozzam. Van kilenc imamódom, amely ezt határozottan bizonyítja. Nálam semmi lelki nem történik a testem jelenléte nélkül, és semmi testi a lélek távollétében. Így nálam az imában is a tartás és a lelkület összhangja áll fenn, és ez az egybecsengés egész testemben tükröződik. Az ima különböző fajtáinak eltérő testtartások felelnek meg. 1 Az elmélkedések alapgondolatainak forrása: KOUDELKA V.J.: Domonkos Isten igéjének hirdetése, Szent Domonkos Rend

2 2 Ezen imamódok némelyikébe avatnálak be óránként benneteket. Mindegyik elmélkedéshez tartozik egy szentírási szakasz is, majd pedig még néhány gondolat. 1. Elmélkedés (kb. 20:00-20:15 között). Ének: HO 119 (Leborulva áldlak) Az első imamód abból áll, hogy az oltár előtt alázattal meghajolok, mintha Krisztus Akit az oltár jelképesen megszemélyesít, nemcsak ebben a szimbolikus alakban, hanem valóságosan és személyesen is jelen volna. Bíztatlak benneteket arra, hogy hasonlóképpen tegyetek akkor is, amikor a kereszttel Krisztus megalázásának jelével szembesültök, hogy Krisztus, akit értünk oly mélyen megaláztak, saját fensége előtt minket alázatosnak lásson. S ugyan így a teljes Szentháromság előtt is alázatosan hajtsatok fejet, amikor ünnepélyesen imádkozzátok: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Ott a környékről közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: Teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk. Ezt felelte: Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le előtte: Uram, segíts rajtam! De visszautasította: Nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak. Az asszony ellentmondott: Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról. Erre így szólt Jézus: Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint. Még abban az órában meggyógyult a leánya. (Mt 15,21-28). Az asszony háromszor vallja meg, Jézusba mint Istenbe vetett hitét: Amikor Dávid Fiának hívja; Amikor ördögűzést kér; Amikor leborul előtte.

3 3 A próféták jövendölése szerint a Messiás, Dávid házából születik. (Vö. Mt 22,42). Sokan nem hittek Jézus messiási mivoltában, de ez az asszony igen. Hitte, hogy Jézus Dávid leszármazottja, a megígért Messiás. Az asszony ördögűzésre kéri fel Jézust. Hiszi, hogy hatalmasabb ő az ördögnél. Az ördögnél pedig nincs hatalmasabb, csak Isten. Hiszi, hogy Jézus Isten. Leborulás csak a császárnak és Istennek jár ki. Jézus nem császár, és nem is főúr. De az asszony leborul előtte, s ezzel kifejezi, hogy valaki mást, valaki nagyobbat lát Jézus emberi személye mögött, magát Istent. Én Domonkos, is, amikor leborulok az oltár és a feszület előtt, vagy az imádság szavai közben, akkor én nem tárgyak, és szavak előtt hajlok meg, hanem az élő Isten előtt. Több az oltár és a kereszt, mint tárgy és több az imádság, mint szó. Mindegyik mögött Istent látom, Ő előtte borulok le. SEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ 1. ELMÉLKEDÉSHEZ: 1. Számodra a templom berendezési tárgyai most elsősorban az oltár és a kereszt mit üzennek? Mit látsz bennük? 2. A te életed mennyiben leborulás a Szentháromság előtt?

4 4 2. Elmélkedés (kb. 21:00-21:15 között). Ének: S41. Az ötödik imamód a következőképpen néz ki. Egész testemben kiegyenesedve, magamat teljesen kihúzva állok az oltár előtt anélkül, hogy valamire vagy valamihez támaszkodnék. Olykor kezemet úgy tartom, mint egy nyitott könyvet és olyan elmerülve időzöm így, mintha valóban olvasnék Isten jelenlétében. Majd kezemet szorosan egymáshoz illesztem, és így összetéve szemem elé tartom teljesen magamba mélyedve. Gyakran vállmagasságban kiterjesztem őket, ahogyan a pap a szentmise bemutatásakor szokta zsoltár, 1-9 Imádság veszély idején Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádságával felszállt az Isten elé (Jel 8, 4). Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám, * figyelj szavamra, amikor hozzád könyörgök! Imádságom, mint a tömjénfüst szálljon eléd, * kitárt kezem legyen esti áldozat! Uram, állíts szájam elé őrséget, * és ajkam kapujához rendelj védelmet! Ne engedd, hogy szívem a bűnre hajoljon, * hogy a cselszövőkkel szőjek gonosz terveket. Hogy a gonosztevők társául ne szegődjem,* dús lakomáikat meg sem ízlelem! Az igaz, ha megfedd, szeretetből teszi, + de a gonosz olajától fejem ne csillogjon, * gonosztetteikkel szemben imádsággal vértezem magam. Én Domonkos bármerre járok is, időt szakítok az imára. az imádságot pedig elősegítik a különféle mozdulatok melyekről most hallotok. Ezek részemről tudatos mozdulatok. Készülök ezekre, készülök az imáimra.

5 5 A zsoltár is egy esti imádságot ábrázol, mely esti imádság az enyéimhez hasonlóan, egy megkomponált imádság. A zsoltáros tömjént éget és kitárja kezét. A tömjén az Istennek kijáró megkülönböztetett tiszteletet jelképezi. Amikor a zsoltáros még nem a szavaival imádkozik, akkor már rég imádkozik a mozdulataival. Még meg sem szólalt, de már kéri Istent, hogy imádsága eljusson mennyei trónusa elé. Amikor én is kitárom a karjaimat, akkor mintegy átadom magam Annak, akitől mindent kaptam. Nemcsak a szavaim áldozatok, hanem egész lényemben szeretnék Pál apostolhoz hasonlóan élő, szent, Istennek tetsző áldozat (Vö. Róm 12,1) lenni. SEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ 2. ELMÉLKEDÉSHEZ: 1. A te imádságodat mi jellemzi? 2. Mennyire és hogyan készülsz testileg, lelkileg s egyéb módon az imáidra?

6 Elmélkedés (kb. 22:00-22:15 között). Ének: S77. A nyolcadik imamódot mindenekelőtt a zsolozsmát, vagy a közös asztali hálaadást követően gyakorlom. Sietve valamely magányos helyre húzódok vissza és teljes lelki odaadással Isten jelenlétében leülök olvasni és imádkozni. Miután keresztet vetettem, nyugodta ülök egy felütött könyvvel a kezemben; így olvasok és hagyom, hogy az elolvasottak gyengéden hassanak lelkületemre. Mintha magát az Urat hallanám szólni. nyugodtan fülelek, odafigyelek, vitázok és érvelek, nevetek vagy sírok egyidejűleg. Majd tiszteletteljesen felállok és meghajtom fejemet, mintha előkelő személyiségnek mondanék köszönetet a nekem juttatott jótéteményekért. Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket; kedvem telt szavadban és öröme szívemnek. Mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! (Jer 15,16). Amikor orvosságot veszünk magunkhoz, akkor azt annak hiszemében tesszük, hogy majd segít rajtunk. Tudjuk azt is, hogy egy gyógyszer nem azonnal fejti ki hatását, hanem idő kell hozzá. Mégis, van türelmünk kivárni a gyógyító hatást. Hasonló a helyzet a Szentírás vagy más lelki olvasmány olvasása esetében is. Azért olvasunk, hogy a belénk kerülő isteni bölcsesség kifejtse hatását életünkben és gyógyulást nyerjünk megannyi vérző sebünkre. Jó lenne, ha a szentmise és a zsolozsma imádkozása közben és utána is jobban teret engedhetnénk Isten gyógyító működésének. Fontos, hogy hogyan olvasunk. Ha az orvosságot nem rögtön egész üveggel vesszük magunkhoz, hanem apránként, akkor olvasmányainkat is kis falatokban fogyasszuk! Legyen időnk átélni a zsoltáros felhívását: Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! (Zsolt 34,9).

7 7 SEGÍTŐ KÉRDÉSEK AZ 3. ELMÉLKEDÉSHEZ: 1. Olvasod-e rendszeresen a Szentírást? Aki naponta jár misére és/vagy zsolozsmázik, az napi Szentírásolvasónak mondhatja magát. 2. Van-e lelki olvasmányod? 3. Mik az eddigi tapasztalataid a lelki olvasással kapcsolatban? ZSOLOZSMA (olvasmányos imaóra) RÖVID CSEND KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, felhívás a Te Deumra, az Úr áldására, távozására) TE DEUM SZENTSÉGI ÁLDÁS OLTÁRISZENTSÉG ELVITELE AGAPÉ

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS Kolozsvár 2013 1 Elsőáldozásra készülök! E füzetkében minden megtalálható, amit egy elsőáldozónak tudnia kell! 2 3 Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá.

9 olyan jellemző van, ami egy igazi, biblikus imára jellemző, illetve szükséges hozzá. A szellemi alapfalakról elkezdett sorozatunk 2. része ez. Az alapigénk: Máté 6:3 Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, 6:4 hogy a te adakozásod titkon legyen.

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 II. évfolyam 3. szám 2015. március Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 Tegyétek meg, amit mond Máriapócsi könnyezés 300. évfordulója alkalmával a könnyező Mária ikon országos körútra indul, melynek keretében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben

BEAVATÁS AZ ÉLETBE: 10,10) 1. - HALLGATNI

BEAVATÁS AZ ÉLETBE: 10,10) 1. - HALLGATNI 2014-es Tábor: A Szentmise: BEAVATÁS AZ ÉLETBE: Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen (Jn 10,10) 1. Téma: Misztérium kapujában (katekumenek és megtérők miséje) - HALLGATNI Táborunk szimbóluma

Részletesebben

A személyes imádság részei

A személyes imádság részei A személyes imádság részei Anélkül, hogy túlzottan kiemelnénk valamelyik vallási tevékenység fontosságát, mégis az imádság magasan kimagaslik a többi szent aktus fölé, mivelhogy benne nem egy előirt, egyházi

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

A lelki növekedés első lépései

A lelki növekedés első lépései Rick Warren A lelki növekedés első lépései Hogyan töltsünk tartalmas időt Istennel? This article was adapted from Dynamic Bible Study Methods (Chariot Victor Books, 1989) by Rick Warren. Copyright 2004.

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Kentenich József atya - Égfelé

Kentenich József atya - Égfelé Kentenich József atya - Égfelé Kentenich József atya Égfelé Imádságok a Schönstatt család használatára Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2012 A mű eredeti címe: P. Josef Kentenich: Himmelwärts

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 7. A Szent kereszt felmagasztalásának ünnepe A kereszt jele hitünk színtézise, mert

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben