Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK"

Átírás

1 Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara új képzések beindítását tervezi a 2014/2015. tanévtől. Az alábbi tájékoztatás a felvételi lehetőség érvényes meghirdetésének várhatóan június 30-a utántól tekinthető. A képzési program felépítése és a modulbeszámítás lehetősége Jelentős az érdeklődés diplomás szakemberek részéről a gyógypedagógia alapképzési (BA) szak iránt, de a 8 féléves képzést többen túl hosszúnak és túl költségesnek tartják. Ha támogatással szereztek felsőfokú oklevelet (6 10 félév alatt), a jogszabályi előírások alapján jelenleg felhasználható 12 támogatott félévből már csak 2 6 félévük maradt. A diplomával jelentkező hallgatók egy része a fogyatékosságügy valamely intézményrendszerében dolgozik (köznevelés, szociális ágazat, gyermekvédelem stb.), és csak az általa ellátott fogyatékossági típusba tartozó személyek gyógypedagógiáját szeretné megtanulni. A hatályos jogszabály (az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. /IV. 3./ OM rendelet, azaz a KKK) értelmében a gyógypedagógia szak 8 féléves, 240 kredites képzés. Ebből az Alapozó képzés: kredit (BGGYK levelezős tanterv: 30 kredit általános alapozó modul), Szakmai törzsanyag: kredit a) Általános szakterületi ismeretek: kredit (BGGYK levelezős tanterv: 38 kredit gyógypedagógiai alapozó modul) b) differenciált szakmai modul: kredit (BGGYK levelezős tanterv: 58 kredit szakirányú ismeretek modul) c) kötelezően választható, differenciált szakterületi ismeretek: kredit (BGGYK tanterv: 58 kredit szakirányú ismeretek modul) d) összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 kredit, két szakirány elvégzése esetén kredit. Szabadon választható kurzusok: minimum 12 kredit (BGGYK levelezős tanterv: 16 kredit) Szakdolgozat: 10 kredit A képzés közös, mindenki számára azonos szakasza tehát a Bárczi levelező tagozatos mintatantervében 68 kredit + 16 kredit szabadon választható kurzus és 10 kredit szakdolgozat (ez összesen 94 kredit) (1. ábra). A szakirányhoz rendelt differenciált modul 58 kredit + 30 kredit Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 1

2 terepgyakorlat. Már egy szakirányhoz rendelt differenciált modul (a BGGYK tantervében a szakirányhoz rendelt kötelező modul) elvégzése is lehetőséget ad az adott szakirányon a záróvizsga letételére és a szakképzettség megszerzésére, hiszen az 58 kredites kötelező modul biztosítja a KKK rendeletben leírt kompetenciákat az adott szakirányon. Ha azonban valaki csak egy szakirányon szeretne szakképzettséget szerezni, valamiből össze kell gyűjtenie a hiányzó krediteket. 1. ábra: ELTE BGGYK GYÓGYPEDAGÓGIA BA Képzési program (levelező tagozat ) 8 félév, 240 kredit KÖZÖS KÉPZÉSI SÁV (94 kredit) Általános alapozó modul 30 kredit Gyógypedagógiai alapozó modul 38 kredit + Szakdolgozat (10) +Szabadon választható (16) = 26 kredit "A" változat =146 kredit KÉT SZAKIRÁNY 1. szakirány ismeretei: 58 kredit 2. szakirány ismeretei: 58 kredit összefüggő szakmai (terep-)gyakorlat (szakirányonként kredit): 30 kredit "B" változat =146 kredit EGY SZAKIRÁNY 1. szakirány ismeretei : 58 kredit 1. szakirányt bővítő ismeretek: 58 kredit összefüggő szakmai (terep-)gyakorlat: 30 kredit 1. ábra A kreditbeszámítás (kreditátvitel) alkalmazásával lehetőség van arra, hogy a diplomások korábbi szakképesítésük elismertetésével teljesítsék ezeket a krediteket, és így egy szakirányon végezhessenek. A KKK rendelet 8. c) pontja több lehetőséget kínál erre: c) kötelezően választható differenciált szakterületi ismeretek: kredit ca) a differenciált szakmai modul keretében választott egy gyógypedagógiai szakirányt bővítő, és a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő ismeretek cb) második gyógypedagógiai szakirányhoz tartozó speciális ismeretek, cc) egy tanári szakképzettség megalapozásához szükséges szakterületi ismeretek. A cb) pont kínálja a lehetőséget a két szakirányos képzésre (lásd. 1. ábrán A változat). Ez esetben a hallgató úgy szerzi meg a 240 kreditet, hogy az általunk kínált 8 szakirányból két, szakirányhoz rendelt kredites modult végez, és teljesíti a 30 kredites terepgyakorlatot a képzés végén. A két szakirányos, 8 féléves képzés modulelosztása az 1. táblázatban látható. Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 2

3 Félévek alapozó modul 72 kredit 1. szakirányú modul 58 kredit 2. szakirányú modul 58 kredit Terepgyakorlat 30 kredit 1. táblázat: 8 féléves, két szakirányos képzés modulelosztása A KKK rendelet ca) és cc) pontja az 1. ábrán látható B változat. A BGGYK mintatantervében minden szakirányhoz elkészült egy úgynevezett választható modul (szakirányt bővítő ismeretek), de az csak az egyik lehetőség a hiányzó 58 kredit begyűjtésére. Nem kötelező azt elvégezni, ha valaki diplomával érkezik, és egy szakirányon szeretne gyógypedagógiai szakképesítést. A ca) pont lehetőséget kínál arra, hogy a korábbi szakképzettséget szakirányt bővítő ismeret -ként kreditbeszámítással elfogadjuk (ld. az 1. ábrán a pirossal kiemelt sort). A cc) pont lehetőséget kínál arra, hogy bármilyen szintű tanári szakképzettséget beszámítsunk. A KKK értelmében egy szakirány választása esetén is 30 kreditnyi terepgyakorlatot kell teljesíteni az utolsó félévben. Ha valaki például szomatopedagógiát szeretne hallgatni, és gyógytornász végzettséggel érkezik, akkor szakirányt bővítő ismeretnek beszámíthatunk 58 kreditet a gyógytornász szakirányból. Ha szociális munkásként végzett, és értelmileg akadályozottak lakóotthonában dolgozik, akkor szakirányt bővítő ismeretnek beszámíthatunk 58 kreditet az értelmileg akadályozottak szakiránya mellé. Ha valaki biológia földrajz szakos tanár, akkor a tanári szakképzettségét a cc) pont értelmében befogadjuk. Képzési terület Képzési ág Alap- és mesterképzési szakok* kredit** félév** bölcsészettudomány pedagógia és pszichológia andragógia, pedagógia, pszichológia BA andragógia, neveléstudományi, pszichológia MA társadalomtudomány szociális szociális munka, szociálpedagógia foglalkozási rehabilitáció orvos- és egészségtudomány pedagógusképzés egészségtudományi ápolás és betegellátás (gyógytornász szakirány) orvostudományi általános orvos csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus tanító, konduktor tanár tanár (osztatlan mesterképzés) tanári mesterszak *A táblázat csak az ún. bolognai típusú szakokat tartalmazza, de számításba vehetők az ezeknek megfeleltethető, korábbi rendszerű képzés egyetemi és főiskolai szakjai is. **A táblázatban szereplő kredit és félév oszlopok a KKK rendeletben jelenleg megtalálható képzések adatait mutatják. Minden esetben a jelentkező maga tudja, hogy hány féléves képzésben vett részt, és hány as tanulmányi félévet vehet még igénybe. 2. táblázat: Szakirányt bővítő ismeretek modulba beszámítható képzési területek, ágak, szakok Az 58 kreditnyi szakirányt bővítő, és a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását erősítő ismereteket, továbbá a tanári szakképzettség megalapozásához szükséges Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 3

4 szakterületi ismereteket a diplomás hallgató nem a gyógypedagógia BA képzési ideje alatt gyűjti össze, hanem a korábbi tanulmányaiból magával hozza. A beszámítás lehetősége elsősorban a gyógypedagógiához kapcsolható szakok esetében képzelhető el (ld. 2. táblázat). Egyéni kérelemre, a szakirányfelelős javaslatára a Kari Kreditátviteli Bizottság további szakok, illetve munkatapasztalat részleges beszámítását is engedélyezheti szakirányt bővítő ismeretként. Szomatopedagógia szakirány esetén például elképzelhető a testnevelő-edző és a humánkineziológia, látássérültek pedagógiája esetén a programtervező informatikus szakok figyelembe vétele stb. Ha a kreditbeszámítás nem éri el az 58 kreditet, a hiányzókat a jelen tanulmányok keretében is lehet pótolni. A képzési idő megrövidülése Az 58 kredit teljes beszámításával a képzési idő 2 félévvel megrövidíthető. Az egy szakirányos, 6 féléves képzés modulelosztása a 3. táblázatban látható. Félévek alapozó modul 72 kredit 1. szakirányú modul 58 kredit Terepgyakorlat 30 kredit 3. táblázat: 6 féléves, egy szakirányos képzés modulelosztása A diplomás hallgató a felvételét követően, a beiratkozása előtt dönthet és nyilatkozhat a választandó szakirányok számáról. Ha két szakirányt szeretne, akkor 8 félévet végez (1. táblázat), és két szakirányos oklevelet kap, ha csak egy szakirányt szeretne, akkor 6 félév alatt végez (3. táblázat), és egy szakirányos oklevelet kap. Ha az egy szakirányon végzett gyógypedagógus később további szakképzettséget szeretne szerezni, akkor a gyógypedagógus oklevele birtokában jelentkezhet a 3 féléves, es szakirányú továbbképzésre, bármely további szakirányra. Finanszírozási formák: as képzés, es képzés, azaz mennyibe kerül? A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében mindenki 12 félévet tanulhat as képzésben. Aki es (korábban: költségtérítéses) képzésben szerezte korábbi oklevelét, annak 12 féléve van még. Aki lag támogatott (finanszírozott) képzésben szerezte oklevelét, az rendszerint 6 vagy több félévet felhasznált (ld. 2. táblázat). (Vigyázat, az 1996 előtti főiskolai és egyetemi képzések asnak számítanak, függetlenül az esetleges tandíjfizetési kötelezettségtől.) Az Nftv. engedélyezi, hogy a maradék féléveket egy újabb alapképzési szakon használja fel a hallgató. Állami as képzésre csak a rendes felvételi eljárás során lehet felvételt nyerni. Ugyanakkor felsőfokú végzettség esetén a tanulmányok es képzés formájában a központi felvételi eljárásban való részvétel nélkül is megkezdhetők. Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 4

5 Az Nftv. 42. (2) bekezdése értelmében: A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket képzés céljából hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára külön felvételi eljárás nélkül es képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható. Részismereti képzésben felvételi nélkül is tanulmányokat folytathat tehát a hallgató (bármilyet, akár egy adott szak mintatanterve szerint is haladhat!). A diplomás érdeklődők bármelyik félévben megkezdhetik a tanulmányaikat, és ha egy következő általános felvételi eljárás keretében felvételt nyernek, akkor a tanulmányaik beszámításával folytathatják a képzést, és oklevelet szerezhetnek. A gyógypedagógia szakos alapképzésre akár as, akár es képzésre mindenképpen felvételt kell nyerni, ha oklevelet kíván szerezni az illető, és legalább 80 kreditet (hozzávetőleg három félévet) ennek keretében kell teljesíteni, a képzésről csak igazolást adható, azzal oklevél nem szerezhető. A képzésben való részvétel azonban önmagában garanciát nem ad egy későbbi felvételre. Aki az érettségije alapján nem tud elegendő felvételi pontot szerezni, és ha gyengébb minősítésű az oklevele, komoly rizikót vállalhat a képzéssel, mert egyik gyógypedagógus-képző intézmény sem tudja garantálni, hogy a jelentkező a megcélzott évben aktuálisan kialakuló felvételi ponthatár alapján felvételt nyer. Jó és közepes minősítésű oklevél esetén célszerű (az oklevél megszerzéséhez amúgy is kötelező) nyelvvizsgát letenni, vagy OKJ-s szakképesítést szerezni a többletpontokért. A képzésben megszerzett ismereteket nemcsak az ELTE BGGYK, hanem megfeleltethetőség esetén a többi intézmény is befogadhatja a kreditrendelet alapján. Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben bármely, megfelelő diplomával rendelkező személy megkezdheti felvételi nélkül is a képzést, majd egy vagy két félév teljesítésével (amennyiben eléri a felvételhez szükséges pontszámot) felvételt nyerhet, és igénybe veheti az as féléveit ha korábban nem használta el mind a tizenkettőt. Mit tegyek, ha érdekel a leírt képzési lehetőség? 1. Jelentkeztem, és felvettek. A évi tavaszi felvételi eljárásban mindenki a középiskolai és érettségi pontszámaival vesz részt. Az a diplomás, aki felvételt nyer, és a fentiek szerint beszámítható végzettsége van, a felvételi határozat kézhezvétele után a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben történő beiratkozást követően elektronikus kérelem formájában nyilatkozhat, hogy 6 vagy 8 féléves képzést szeretne-e végezni, egyúttal elektronikusan föltölti a végzettségét igazoló oklevelét. Aki nem tesz ilyen nyilatkozatot, vagy nem megfelelő az előzetes végzettsége, az csak a 8 féléves, két szakirányos képzésben vehet részt. Ha as képzésre nyert felvételt, de az ilyen félévei a tanulmányai során elfogynak, es hallgatóként tudja tanulmányait befejezni. A Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 5

6 nyilatkozattétel feltételeiről, módjáról és határidejéről a felvételi értesítéssel együtt kapnak a fölvettek tájékoztatást. Félévek Teljes összeg 8 féléves, két szakirányos képzés, 2014-ben felvételt nyert 6 féléves, egy szakirányos képzés, 2014-ben felvételt nyert 4. táblázat: Az összege és fizetési ütemezése, ha a hallgatónak van még 4 as féléve ,- Ft ,-Ft 2. Nem vettek fel, vagy nem jelentkeztem a 2014-es felvételi eljárásban (de szükségem van gyógypedagógus diplomára). Azok a diplomások, akik nem nyernek felvételt 2014 júliusában, vagy a 2014-es felvételi eljárásban nem is adtak be jelentkezést, 2014 szeptemberében levelező tagozatos tanulmányaikat kezdhetik meg es formában (az érvényes i összegért, félévente Ft-ért), akár 6, akár 8 féléves képzési programot szeretnének végezni. A képzésre jelentkezni írásban lehet augusztus 15-ig a honlapról letölthető, kitöltött űrlapon. Az űrlapot elektronikusan, ben kell megküldeni a címre. Az űrlaphoz mellékelni kell a képzésben való részvételre feljogosító oklevél beszkennelt (vagy digitálisan lefényképezett) változatát. Az űrlapot papíron kinyomtatva és saját kezű aláírással ellátva postai úton is meg kell küldeni augusztus 15- ig (postai feladási határidő) a Tanulmányi Osztály BGGYK Referatúra H-1476 Budapest 100, Pf címre. A jelentkezést akkor tudjuk elfogadni, ha azt a megfelelő módon és melléklettel mindkét formában eljuttatja hozzánk a megadott határidőre. Az használata nemcsak a felvételhez szükséges, hanem a tanulmányok során is, így élő, mindennapos használatra alkalmas címről javasoljuk a jelentkezési lap megküldését. A képzésre való felvételről szóló határozatot ugyanezen címre fogjuk megküldeni augusztus 25-e után. A személyes beiratkozásra szeptember 5-én, pénteken, 11 órakor kerül sor, az ELTE BGGYK épületében (1097 Budapest, Ecseri út 3. C épület I. em terem). A személyes beiratkozással és a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos részletes információkat, így különösen a levelező képzés konzultációs rendjére vonatkozókat, a felvételi határozattal együtt, az címre fogjuk megküldeni. A felvételi eljárás díja 7.000,- Ft, amit a beiratkozott hallgatók az első féléves összegével együtt átutalással fizethetnek majd be október 15-ig. A befizetés módjáról, a számla igénylésének lehetőségéről szintén a felvételi határozattal együtt, ben kapnak tájékoztatást. Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 6

7 A képzésben részt vevő hallgatók a 2015-ös általános felvételi eljárásban majd jelentkezhetnek a végzettséget adó, gyógypedagógia alapképzési (BA) szakra, és az akkori eljárásban az oklevélre kapott pontszámmal (amennyiben elérik a felvételhez szükséges pontszámot) felvételt nyerhetnek. Aki képzésben teljesítette az 1. és 2. félév mintatanterv szerinti tárgyait, és felvételt nyer, az alapképzésen a 3. félévtől folytathatja tanulmányait, hiszen az első két féléves teljesítéseit beszámítjuk. Félévek Teljes összeg 8 féléves képzés, júliusban felvételt nyert 6 féléves képzés, júliusban felvételt nyert képzés e képzés e képzés e képzés e 6. táblázat: Az összege és fizetési ütemezése 4 as félév képzést követő igénybevétele esetén ,- Ft ,-Ft A fenti kínálat nem csak a 2014/2015-ös tanévre vonatkozik, hanem az azt követő tanévekben is lehetőségük lesz a diplomával rendelkező szakembereknek a fenti modell szerinti rugalmasan kialakított képzési programban részt venni és gyógypedagógus végzettséget és fogyatékossági típushoz igazodó gyógypedagógiai szakképzettséget szerezni. További információkért írjon az címre. Új, rugalmas képzési lehetőségek és utak diplomásoknak_elte BGGYK 7

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák a NEPTUN.NET számítógépes rendszerben (továbbiakban Neptun) folynak. Ezen rendszeren keresztül

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben