arcok POMÁZ Céhmester u. 2. ZÖLDPONT Összeállításunk lapunk oldalán olvasható Építõ fenyõ faáru: Biobrikett kapható! Hajópadló, lambériák:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "arcok POMÁZ Céhmester u. 2. ZÖLDPONT Összeállításunk lapunk 10-11. oldalán olvasható Építõ fenyõ faáru: Biobrikett kapható! Hajópadló, lambériák:"

Átírás

1 KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP ALAPÍTVA 1899-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN ÁRA 158 FT XXIII. ÉVFOLYAM 36. SZÁM OKTÓBER Keresd a nõt! Akár egy izgalmas közösségi társasjáték szlogenje is lehetne a fenti cím, mely arra szólít fel, hogy vegyük észre környezetünkben a nõk által közvetített és létrehozott értékeket. Mert bár azt tudjuk, hogy sok sikeres kezdeményezés hátterében állnak nõk, mégis ritkán kerülnek elõtérbe. Az elmúlt hétvégén két fontos esemény is rávilágított a nõi jelenlét fontosságára, valamint az általuk végzett értékes alkotó- és közösségi munkára. Az egyik Ligeti Erika szobrászmûvész köztéri mûvének avatása, a másik a helyi közösségekért tevékenykedõ nõk elismerésére létrehozott Promenád díj átadása volt. Mindkét program szervesen illeszkedik az önkormányzat által meghirdetett Nõkre szabott város célkitûzéseihez, mely egy élhetõbb, nõbarát várossá kívánja formálni Szentendrét. FOLYTATÁS A 13. OLDALON fotó Krizbo Koreny Viktória Pelczné dr. Gáll Ildikó Losonci Miklós arcok Tömböl László Fülöp Zsolt A Kert utca-jókai utca találkozásánál a hét végén felavatott szobrot Ligeti Erika kisplasztikája alapján Koreny Viktória készítette. Az avatáson Pelczné dr. Gáll Ildikó országgyûlési képviselõ is jelen volt (1-13. oldal). Losonci Miklóst 80. születésnapja alkalmából köszöntötték a Szentendrei Szalon elõadásán (13. oldal). A Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán a legénységi állomány kibocsátóját ünnepelték, melynek díszvendége volt Tömböl László mérnök vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium honvéd vezérkari fõnöke (5. oldal). Képviselõk félidõben sorozatunkban Fülöp Zsolt hívja fel a figyelmet a várost érintõ, fontos kérdésekre (7. oldal). ZÖLDPONT Összeállításunk lapunk oldalán olvasható Biobrikett kapható! 4700 Ft/100 kg FATELEP POMÁZ Céhmester u. 2. (Zsalu Kft. telephely) Építõ fenyõ faáru: Gerendák Padlók Ft+áfa-tól Deszkák Hajópadló, lambériák: Brutto 1750/nm-tõl Egyéb faipari munkák: gyalulás, faimpregnálás, kerítésdeszkák gyártása Tel: 20/ Nyitva tartás: H-P ig

2 2 város KERTI ZÖLDHULLADÉK BEGYÛJTÉS I. ütem: OKTÓBER 31. Körzet: Püspökmajorlakótelep és környéke (László-telep - Kovács L. u. - Dunakanyar krt. - Vasúti Villasor által határolt terület); Pannónia telep (Vasúti Villasor - Pannónia u. - Telep u. - Dera-patak által határolt terület) II. ütem: NOVEMBER 7. Körzet: Boldogtanya - Petyina - Tyukosdûlõ - Papsziget - Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út; Pismány (Sztaravodai út - Dunakanyar krt. - Cseresznyés út - Napos sétány által határolt terület) III. ütem: NOVEMBER 14. Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. - Duna által határolt terület); Izbég (Kovács L.u. - Füzespark - Vasvári ltp. - Sztaravodai út - Dömörkapu által határolt terület) A kerti zöldhulladékot zsákokban, illetve darabolva szállítják el. A zsákokba helyezhetõk: lomb, fa és bokor nyesedék, nyírt fû, gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m hoszszig), összekötve lehet a zsákok mellé helyezni! A kerti zöldhulladékot legkésõbb szombaton reggel 8 óráig kell kihelyezni, a késve kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el. A zöldhulladékos zsákokba tett háztartási vagy egyéb hulladékot sem szállítják el. A kerti zöldhulladék a VSZ ZRT. Szabadkai utcai hulladékudvarába ingyenesen bevihetõ. További információ: www. vszzrt.hu, (26) F E L H Í V Á S VÁROSI KITÜNTETÕ DÍJ JAVASLATTÉTELÉRE Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 10/2008. (II.20.) Önk. sz. rendeletében szabályozza a Városi kitüntetõ díjak közül, a Szentendre Város Mecénása díj adományozásának rendjét. A rendelet értelmében e kitüntetõ díj minden évben egy személynek, vagy csoportnak adományozható Szentendre Város Képviselõ-testületének határozata alapján. SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedõ módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek növelését, megõrzését. Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja Asszonyi Tamás szobrászmûvész Vujicsics téri közszobrának kicsinyített mását veheti át. SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a Képviselõ-testület Kulturális, Oktatási, Kisebbségi és Sport Bizottsága véleményezi, ezt követõen decemberi ülésén dönt Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A kitüntetõ díjat a Polgármester januárjában, az újévi koncert keretében rendezett ünnepségen adja át. A díjra javaslatot tehet: a) a polgármester, a jegyzõ b) a képviselõk, a képviselõk mellett mûködõ bizottságok tagjai c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel rendelkezõ polgár. A díjakból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város Polgárainak véleményét, javaslatát. Kérjük a javaslattevõket, hogy a méltatás szövegét gépelt sorban fogalmazzák meg az adatlapon, mely a hivatal ügyfélszolgálatán átvehetõ, vagy a honlapról letölthetõ. A javaslatok beérkezési határideje: október 30. péntek 12 óra A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri Hivatal iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.) A javaslatokat az adatlap kitöltése után -ben is el lehet küldeni a fent megadott határidõre: További felvilágosítást kérhetnek Nyolczas Csabánétól a jegyzõi titkárságon a következõ telefonszámon: 26/ Ház állott, most (még) kõhalom Ütemesen halad a Szentendrei Szakorvosi Rendelõintézet Bükkös-parti épületének átépítése. A patakpart felé esõ régi szárnyat már teljesen lebontották, s megkezdõdött az új épület alapozása. A munkálatokról lapunk hasábjain idõrõl idõre beszámolunk. B. T. Bursa Hungarica A típusú pályázati felhívás Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. B típusú pályázati felhívás Szentendre Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázatokat pályázati ûrlapon kell benyújtani legkésõbb október 30-ig Szentendre Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának. A pályázati ûrlap átvehetõ és a pályázati felhívás részletes feltételeirõl felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál (tel.: ). Dr. Molnár Ildikó jegyzõ A szerkesztôség címe: Szentendre és Vidéke hetilap, 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. II. emelet, Tel: (26) , fax: (26) , mobil: , Kiadó: Szentendrei Közmûvelôdési, Kulturális és Városmarketing Kht., felelôs kiadó: Závodszky Zoltán igazgató, felelôs szerkesztô: Németh Erika, tipográfia: Kemény Zoltán ötlete alapján Bolgár Attila, munkatársak: Maros Emõke, Miser István, Széles Nóra Lapzárta: hétfô, 12 óra Hirdetések felvétele: a szerkesztôségben (Duna-korzó 18.), hétfôn, kedden 9 17-ig, illetve az Oázis Ingatlanirodában (Sztaravodai út).apróhirdetést a megjelenés elôtti keddig fogadunk el. Nyomda: Pharma Press 1039 Budapest, Vörösvári út Index: PFH/88/1987 HU ISSN X

3 város 3 Mûemlékvédelmi konferencia Az ETK Önkormányzati Klub mûemlékvédelmi konferenciát tartott szeptember 24-én a Gundel Étteremben. Minden mûemlék örökség, de nem minden örökség mûemlék. A mûemlék, nemzeti szinten jelentõséggel bíró elem, de az utókor igénye avatja mûemlékké. mondta bevezetõjében dr. Fejérdy Tamás, a KÖH elnökhelyettese. A konferencia polgármesterek és önkormányzati szakemberek részvételével jogszabályi változásokról és aktuális gyakorlati kérdésekrõl szólt. Tudvalévõ, hogy az önkormányzatokra az értékvédelem terén nagy teher hárul. Nemcsak anyagi vonatkozásban, hanem az épített környezet védelmérõl szóló rendeletek hatósági betartatásában is. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett dr. Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, dr. Fejérdy Tamás, a KÖH elnökhelyettese és dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere. Dr. Dietz Ferenc elmondta, hogy a gyakorlatban problémákat okoznak a forráshiányos építkezések, a beruházási érdekek ütközése, s szükség lenne a mûemlékvédelem területén egy olyan típusú nevelésre, amely megjelenhetne egyrészt az iskolai oktatásban, másrészt a már jól bevált kulturális programokban, mint például a Magyar Örökség Napja. A városban ilyen irányú kezdeményezés a nemrég megindult Szentendrei séták elnevezésû program, amely egy civil egyesület szervezésében valósult meg. A polgármester szerint szükséges lenne az építéshatósági területen a feladat- és hatáskörökkel együtt a normatívák átgondolására is. Dr. Dietz Ferenc külön kiemelte a civil aktivitást, a civilekkel való együttmûködés jelentõségét a mûemlékvédelem, az épületek megóvásának területén is. Ebbõl a célból hozták létre Szentendrén a Városképi Beruházási Alapot és az Egyházi, Mûemléki Beruházási Alapot. Pályázati felhívás Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szentendre Izbégi sporttelepen sportlétesítmények kivitelezése és egy részük üzemeltetése céljából. Az ajánlattételi határidõ: 2009/11/16. Idõpont: 8.30 óra. A részletek az alábbi linken találhatók: ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmeny. portal_20175_2009 Polgármesteri Hivatal K. Zs Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre október 23-án 17 órára a Városháza Dísztermébe Köszöntôt mond: DR. DIETZ FERENC polgármester Ünnepi beszédet mond: DR. FÓNAGY JÁNOS országgyûlési képviselô Az ünnepség keretében sor kerül a városi kitüntetések átadására: Szentendre 1956 Emlékérem, Szentendre Város Szolgalatáért Dij, Szentendre Város Közmûvelõdési Díja, Szentendre Varos Közegészségügyi Díja, Szentendre Város Testnevelési es Sport Díja, Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj, Szentendre Város Civil Szervezete Díj, Talentum Szentendre Jövõjéért Támogatói Ösztöndíjak Narrátor: Juhász Károly, színmûvész Ünnepi mûsor: Chopin: Forradalmi Etûd, Asz-dúr keringõ, h-moll keringõ, h-moll Scherzo Elõadja: Hámori Angelika zongoramûvész Beethoven: Himnusz az estéhez Elõadják a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei: Berta Zalán, Krajzel Márk, Molnar Dominic, Türk Balázs Felkészítõ tanáruk: Szilágyi István Tûz Tamás: Megfútták a harsonákat A verset elmondja: Íjgyártó János, a Református Gimnázium 11/A osztályos diákja 56 csepp vér A Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Szentendre, Pátriárka u. 7.) október 23-án, pénteken 19 órakor 56 csepp vér címmel az Érsekújvári Rockszínpad elõadását láthatjuk. A darabot Stugel Tibor rendezte. Belépõ: diákoknak, nyugdíjasoknak 1500 Ft, felnõtteknek 2000 Ft. Jegyrendelés: (26) , Sechurba-workshop Sechurba-workshop -ot tartottak október 9-én délelõtt a Városháza dísztermében. A Sechurba elnevezésû Európai Uniós projekt célja a történelmi városrészek energiatudatos átalakításának támogatása a kulturális örökség figyelembevételével. A tapasztalatcserén dr. Matolcsy Károly és Meszlenyi László tartottak elõadást az energia- és környezettudatos építészetrõl, az energiahatékonysági lehetõségekrõl Szentendre történelmi belvárosában, majd Kocsis Gáspár ismertette a Szuromi Imre vezetõ tervezõ és csapata által készített városrehabilitációs terveket. fotó Miser István A polgármester naplója Október 16. (péntek) Tervtanács ülése Tv Szentendre elnökével megbeszélés A Szentendrei Óvónõk Néphagyományt éltetõ Közösségének köszöntése a Skanzenben KMRFT ülése A Borsódy család kiállításának megnyitója az Izbégi iskolában A Levente Alapítvány Jótékonysági estje a Péter-Pál templomban Október 17. (szombat) Nõkre szabott város témában elõadás a Lakitelki Népfõiskolán Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének Jótékonysági Gálaestje Október 18. (vasárnap) CAC kutyakiállítás megnyitója a Pap-szigeten Nyugdíjas Nosztalgia klubdélután megnyitója Október 20. (kedd) A Skanzen fõigazgatójával egyeztetõ megbeszélés Alpolgármesteri beszámoló TÖOSZ kibõvített elnökségi ülés Állami Számvevõszék vizsgálati ütemezésérõl egyeztetés VSZ Zrt. vezérigazgatójával megbeszélés DPÖTKT irodavezetõjével megbeszélés Szentendrei Új Kulturális Központ ügyvezetõjével egyeztetés Október 21. (szerda) Francia kultúrattasé fogadása Álláspályázók meghallgatása Állampolgársági tanácskozó megbeszélés Október 22. (csütörtök) Szamos Marcipán marketing vezetõjével megbeszélés A felújított leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola átadó ünnepsége

4 4 város Csökkennek a távhõdíjak! Ritka, mint a fehér holló: jövõ hónaptól kevesebbet fizetnek a hõfogyasztók Nagy távhõszolgáltató cégeket is megszégyenítõ fába vágta a fejszéjét a Városi Szolgáltató Zrt.: távhõdíjcsökkentést kezdeményezett, amelyet a városatyák jóvá is hagytak. A döntés hátterérõl, a siker okairól és a megtakarítható összegekrõl kérdeztük az ülés után Horváth Józsefet, a cég vezérigazgatóját. Október 8-án, a képviselõ-testület elõtt optimistának és derûsnek látszottak a Városi Szolgáltató képviselõi. Mi volt az öröm oka? A vállalkozások a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben bõvülés helyett inkább a piaci pozícióik megõrzését tûzhetik ki célul, ehhez képest a Városi Szolgáltató Zrt. növekedési pályára állt, amelyet jól mutat elsõ féléves beszámolója. A cég elsõ féléves, nem auditált, rendezõtételek nélküli eredménye árbevétel-arányosan 5,2%-ot mutat a cég egészére nézve. A pozitív eredmény mellett áremelkedés várható a köztisztasági feladatoknál. Milyen mértékû lesz ez? Két kalkulációt adtunk be az említett testületi ülésre, egyet a téli útüzemeltetésrõl, egyet pedig a köztisztasági szerzõdés módosításáról. A Központi Statisztikai Hivatal honlapján a kiadások részletes csoportjainak árindexei szerint a hulladékszállítási szegmensben 14,3%-os áremelkedés tapasztalható 1-8 hónapra kumuláltan, decemberi bázison. Az általunk kidolgozott kalkuláció egyaránt figyelembe veszi az önkormányzatok jelenlegi nehéz anyagi helyzetét és az Országgyûlésben még tárgyalás alatt lévõ költségvetési törvény várható kihatásait. Mivel a köztisztasági divízió a cégünknél nyereséges, a VSZ Zrt. kötelességének érezte, hogy eredményének terhére vállaljon néhány százalékpontot az áremelkedésbõl. A gazdálkodási kényszer miatt végül csupán 10,5%-os emelkedést terjesztettünk elõ, amely január 1-jén lép majd életbe. Ugyanilyen mértékben drágul a téli útüzemeltetés is? Ott kisebb mértékû lesz az emelés: a felhasználandó szóróanyagok árának változatlanul hagyása mellett a gépi óradíjakra 9%, a kézi munkavégzésre és az átalánydíjakra, azaz a rendelkezésre állási díjra 7%-os emelkedést hagytak jóvá a képviselõk. A testület egyhangúlag fogadta el a változtatásokat. E döntések nyomán kijelenthetõ: a cég eleget tett annak az elvárásnak, amely szerint jövõre is biztonságosan és megfelelõen tud majd mûködni. A VSZ Zrt szempontjából a távhõdíjszámítási metodika és annak elfogadtatása volt a legfajsúlyosabb téma. Ennek eredményeként kevesebbet fizetünk majd a távhõért. Mekkora mértékben csökken az ár? A jelenleg ismert tõzsdei nyersanyag jegyzési árak és devizaárfolyamok alakulása alapján a távhõdíj az aktuálisan hatályos legmagasabb, forintos GJonkénti nettó hõdíj-egységárhoz képest 10-20% közötti csökkenést fog mutatni az aktuális devizaárfolyamtól függõen. Mi állt a döntés hátterében? Cégünk egy szakmai elõterjesztést nyújtott be engedélyezésre a Magyar Energia Hivatalhoz, amely igen borsos áron, Szentendre esetében 500 ezer forintért hagyta jóvá a távhõdíj-csökkentésrõl szóló kezdeményezést. A jóváhagyott elõterjesztést az önkormányzat képviselõ-testületének kell megtárgyalnia, és ennél magasabb árat nem, legfeljebb alacsonyabb maximális hatósági árat hagyhat jóvá. Azért alkottuk meg a javaslatot, mert a évi távhõtörvény kimondja, hogy a kapcsolt villamosenergia-termelésbõl származó gazdasági és környezetvédelmi elõnynek meg kell jelennie a fogyasztó oldalán is. A csökkentés révén a szolgáltató és a képviselõ-testület is maximálisan eleget tesz ennek a feltételnek. A 2008 júniusában született testületi döntés alapján elindult a nettó 460 milliós beruházás, amelynek része volt a fûtõmû gázmotorjának megvétele. Ennek megvásárlásával összefüggõ gazdasági elõny tehát most már jelentkezni fog a távhõfogyasztóknál. Összegszerûen mennyit spórolhatnak majd a lakók? Az idei kemény telet kísérõ távhõszámlákat alapul véve azt mondhatjuk, hogy egy átlagos, 55 négyzetméter körüli püspökmajori lakás hõdíja az idén januári bruttó 27 ezer forint helyett ugyanilyen mértékû fogyasztás esetén körülbelül forinttal csökken. Egy 70 négyzetméter körüli lakásban ugyanilyen számítási módszerrel csaknem forintos havi megtakarítás jön ki. Mikor szembesülnek majd elõször a távhõfogyasztók a díjcsökkenéssel, és mi a garancia arra, hogy ez így is marad? Az Energia Hivatalhoz benyújtott távhõdíj-módosításkor az érvényes egyetemes szolgáltatói gázárból számoltuk ki a testület által elfogadott Horváth József legmagasabb hatósági távhõdíjat, amely Ft/GJ. A gázszolgáltató vállalta, hogy amennyiben a világpiaci ár az egyetemes szolgáltatói gázár fölé megy, akkor is ez utóbbi alapján állítják ki a számlát. Ez egy felsõ korlátot szab a világpiaci ár alakulásának. Persze ez az összeg sincs bebetonozva, hiszen a világpiaci ár növekedésével az egyetemes szolgáltatói ár is növekszik, de jóval korlátozottabb mértékben. Egyúttal elfogadta a testület azt a számítási metódust is, amely a lakosság számára kedvezõ szisztémát alkalmaz. Az ármegállapításról szóló évi törvény ide vonatkozó paragrafusa alapján a távhõszolgáltató a legmagasabb hatósági árnál alacsonyabb árat is alkalmazhat. A november 10-e körül kiszámlázandó fûtés-, hõdíj- és melegvízszámlákon, amelyek az októberi teljesítéseinkhez kapcsolódnak, a szolgáltató már érvényesíteni fogja a most rendeletbe foglalt árcsökkentést. Hogyan követhetik a fogyasztók a távhõfogyasztásuk adatait? A szolgáltató a honlapján minden hónapban közzéteszi a számla ellenõrzéséhez szükséges adatokat: a tõzsdei jegyzési árakat, a gázszolgáltató számlakiállításának napján érvényes HUF/USD deviza MNB középárfolyamot, és a képlet feltüntetésével az abból levezetendõ nettó hõdíj egységárat. Ezzel a szolgáltatásunk színvonala emelkedik, hiszen minden egyes felhasználó személyesen kontrollálhatja a saját számláját, miután tavaly szeptember 15. óta minden lakótömb hõmennyiségét önálló hõmennyiségmérõ méri. Kikkel mûködtek együtt, hogy ez a díjcsökkentés megvalósulhasson? A rendeletmódosítást megelõzõen jegyzõi hatáskörben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot kellett megkeresni, mert az õ véleményezésük nélkül a rendeletmódosítás nem volt végrehajtható. Október 7-én, a képviselõ-testület elõtt egy nappal megérkezett a véleményezés, amely a VSZ Zrt. gondos és sokrétû elõkészítõ tevékenységét méltatta, kiemelve: a benne foglalt számítási módszer elõnyös a fogyasztók számára. A hatóság fogyasztóvédelmi szempontból tehát semmilyen kifogást nem talált. Nagyon konstruktív volt a Püspökmajor Baráti Körrel folytatott együttmûködés, a távhõrendelet módosítását megelõzõ, velük folytatott elõkészítõ megbeszélés is igen eredményes volt. Bokor Tamás Megszûnik az importkorrekciós tétel Utoljára a decemberben kibocsátott, novemberi fogyasztásra vonatkozó távhõszámlán fog megjelenni a rejtélyesen hangzó importkorrekciós tétel, így alacsonyabbá válik a fizetendõ összeg október 1-jétõl az import gázár és a közüzemi hazai viszonteladói ár közötti eltérés következtében a gáz hazai importõreinek az E.ON Földgáz Trade Zrt.-nek és a TIGÁZ Zrt.-nek jelentõs vesztesége származott a közüzemi piacon. Az államot képviselõ Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 66 milliárd forintot ismert el a beszerzési ár alatti értékesítési ár miatt keletkezett hiányból ( bevételi hiány ). Az emiatt készült törvénymódosítás végrehajtását az említett minisztérium úgy szabályozta, hogy a fogyasztóknak III. negyedévére 17,51 Ft/m 3 -t (515 Ft/GJ-t), október 1-jétõl december 31-ig pedig 3,128 Ft/m 3 -t (92 Ft/GJ-t) kell befizetniük a rendszerirányító által létrehozott alapba az elfogyasztott gázmennyiség alapján. Az összeg az E.ON Földgáz Trade Zrt.-nél és a TIGÁZ Zrt.-nél keletkezett veszteség megtérítésének forrását biztosítja. A fentiek alapján a augusztustól januárig terjedõ idõszakban a fogyasztók a számlájukban egy új tétellel találkozhatnak, amelyet a Városi Szolgáltató Zrt. a földgázkereskedõjének számlája alapján épített be. Az új tételt, amely nettó módon, ÁFA-mentesen kellett a felhasználóknak megfizetniük, a szolgáltató azonnal továbbutalja a rendszerirányítónak, utóbbi pedig a két energiaszolgáltatónak. A szentendrei távhõfogyasztók számára a nemrég megjelent tétel hamarosan a múlté lesz. A VSZ Zrt. ugyanis a távhõszektorban, egyedüliként belépett a Gázár Érdekegyeztetõ Fórumba, amelynek keretein belül sikerült kiharcolni, hogy a továbbiakban már nem kell importkorrekció jogcímen megfizettetnie a fogyasztókkal ezt az összeget. A július 1-jétõl december 31-ig terjedõ idõszak helyett így a módosítás értelmében a szolgáltatóhoz tartozó fogyasztóknak csak a október 31-ig történõ fogyasztás után kell megfizetniük az importkorrekciós tételt, utoljára tehát a decemberben kibocsátott, novemberi fogyasztásra vonatkozó számlán fog szerepelni ez a díjnövelõ tényezõ. B. T.

5 Kéklámpás hírek TÁBLAVADÁSZ AKCIÓ A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság táblavadász akciót hirdet az állampolgárok részére. A megmozdulás célja, hogy aki Pest megye bármely útján indokolatlannak tûnõ, esetleg megtévesztõ KRESZ-táblát észlel, az a tábla fotóját és a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását, illetve a forgalomtechnikai probléma leírását juttassa el a címre. A bejelentéseket október 1. és november 1. közötti idõszakban várják a rendõrök. A program csak a jelzõtáblával kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetõséget. A bejelentéseket egy bizottság megvizsgálja, egyeztetett megoldási javaslatokat tesz, amelyeket azután eljuttat az érintett közútkezelõnek. A leghasznosabb észrevétel beküldõjét a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti. BALESETI STATISZTIKA A Szentendrei Rendõrkapitányság illetékességi területén idén eddig összesen 399 baleset történt, ez a tavalyi évben történt 445 db balesethez képest kevesebb év augusztus 31-ig 98 esetben a baleseteknél személyi sérülés is történt, ez csaknem megegyezik a tavalyival. Az említett 98 esetben összesen 136 személy sérült meg. Statisztikai szempontból négy kategóriába sorolhatók a baleseteke: "csak" anyagi kárral járó, könnyû-, súlyos Idõsek Világnapja város 5 A SZIA Alapítvány, a Dunakanyar Nõszirom Egyesület és az ÉDISKE Egyesület közös szervezésében került megrendezésre október 3-án délután az Idõsek Világnapja. Nemcsak Szentendrérõl, de a kistérség más településeirõl is érkeztek a gálamûsorra a korábban születettek. A rendezvénynek a Pest Megyei Könyvtár színházterme adott otthont, melyet ezúton is köszönünk Biczák Péter igazgatónak. A délután különlegességét az adta, hogy nyugdíjas egyesületek, nyugdíjas klubok produkciói kápráztatták el a hasonló korú közönséget és a kétórásra nyúlt mûsor minden perce óriási élményt nyújtott a jelenlevõknek. A fiatal korosztály képviselõjeként Szabó Dávid, a Fõvárosi Operettszínház fiatal mûvésze, a Neoton musical fõszereplõje énekeltette meg a közönséget. A fellépõk között találhattuk még a Pomázi Kertbarátok Énekkarát, a Visegrádi Férfi Dalkört és Szentendrérõl azt a Kossuth Kulturális Egyesület Mediterrán Együttesét, melynek fellépéseikor akár egy rockkoncerten tombol a közönség. Köszönjük az összes fellépõnek különleges és színvonalas mûsorát. 1% Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítséget, akik adójuk 1%-ával a Hétszínvirág Alapítványt támogatták. A es tanévben a felajánlott összegbõl udvari fajátékot vásároltunk a gyerekek nagy örömére. Kérjük, hogy továbbra is támogassanak minket. Alapítványunk adószáma: , számlaszáma: sérüléssel járó, valamint halálos kimenetelû balesetek. A balesetek megoszlását az alábbi táblázat mutatja: BALESETEK kimenetel szerint Könnyû sérült Súlyos sérült Halálos 5 8 Anyagi káros Összesen: A balesetek legfõbb okai: Gyorshajtás (nemcsak az abszolút, hanem a relatív gyorshajtás (nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõ sebesség megválasztása) is gyakori baleseti ok) Az elsõbbségi jogok meg nem adása A követési távolság be nem tartása A balesetek okozóinak megoszlása: 1. személygépkocsi-vezetõk 2. motorkerékpár-vezetõk 3. segédmotorkerékpár-vezetõk A személyi sérüléses balesetek bekövetkezésének szempontjából veszélyes napszakok (órákban): óra között (43 eset) óra között (21 eset) óra között (19 eset) óra között (15 eset) Összeállította: Bokor Tamás A rendezvény fõvédnöke Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter volt, akinek jóvoltából az idõsek ünnepén, jelképes ajándékként, három ajándékkosár került kisorsolásra a közönség tagjai között. Magyar Judit SZIA Alapítvány Gazdasági Ellátó Szervezet Szentendre pályázatot hirdet takarítói munkakör betöltésére Pályázati feltételek: Általános iskolai végzettség Büntetlen elõélet Cselekvõképesség Pályázathoz csatolni kell: Iskolai végzettséget igazoló irat hiteles másolata Önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Feladatköre: Polgármesteri Hivatal helyiségeinek takarítása Különleges sorsvállalók A júliusban bevonult legénységi állományú kiképzettek kibocsátóját ünnepelték katonák és hozzátartozóik a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisán, Szentendrén október 8- án, csütörtökön délelõtt. E napon került sor a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) védelmi minisztereinek évi rendes egyeztetõ összejövetelére is. Az eseményen díszvendégként megjelent és méltató beszédet mondott Tömböl László mérnök vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium honvéd vezérkari fõnöke. Amint fogalmazott: A honvédségi kiképzés a katonák alapvetõ szocializációs környezete, amelynek során megszerzik a hazáért végzett szolgálatról, a honvédelmi tevékenységrõl és a honvédségrõl az oly fontos elsõ benyomást. Mint mondta, a Magyar Honvédség professzionális haderõt szervez, amelyben kiemelkedõ szerep jut a jól képzett, több nyelvet beszélõ és folyamatos fejlõdésre képes katonáknak, akik nemcsak idehaza, de a Nyugat-Balkánon, Afganisztánban, Irakban és késõbb esetleg Afrika különbözõ területein is vállalhatnak missziós feladatokat. Különleges sorsvállalás a katonák részérõl, amikor átlépik a Központi Kiképzõ Bázis küszöbét, a honvédség kapuját tette hozzá a magas rangú katonai vezetõ, aki egyúttal köszönetet mondott a honvédek hozzátartozóinak a támogató családi háttér biztosításáért. Búcsúzóul elmondta: Az egyenruha nem egyszerû védõeszköz vagy munkaruha, hanem a magyar államot szimbolizálja. A körülbelül egy századnyi ember kibocsátását végignézték a szeptemberben bevonult tiszthelyettes-jelöltek, az angol nyelvtanfolyamon résztvevõ honvédek, valamint az OKJ-s képzésben részt vevõ hallgatók is, így ismét megtelt az alakuló tér. Az ünnepség végén szokás szerint sor került a legjobban kiképzett és a legsportosabb honvéd, valamint a legeredményesebb kiképzõ címek és jutalmak kiosztására, majd a hozzátartozók látogatást tehettek a laktanya különbözõ területein. Bokor Tamás Juttatások: Közalkalmazotti kinevezés, jogállására, illetményére és juttatásaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben, valamint a 77/1993.(V.12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével. Pályázat benyújtása: Gazdasági Ellátó Szervezet - Szentendre, Kálvária út Pályázat benyújtásának határideje: október 28. Pályázat elbírálásának határideje: október 30. A döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írásban értesítjük Állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: november 2. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: ; es telefonszámon Szabóné Klement Borbála igazgatónál

6 6 város Postaláda Munka és becsület Szeretnék közreadni egy történetet. Tizenvalahány éve kaptam egy zsebkést ajándékba, amit szerettem használni, ám sajnos meghibásodott, ezért felkerestem a készítõjét, a Dumtsa Jenõ u. 9. szám alatti céget, hogy javítsák meg. A javítás kiváló minõségben megtörtént. Mikor megkérdeztem, hogy mivel tartozom, meglepetésemre azt közölték, hogy semmivel. Ez késztetett engem arra, hogy közreadjam e lap hasábjain, hogy van még egy-két helyen becsület a mi városunkban is. Ilyen ez az immár három évtizeden keresztül üzemelõ késes bolt, melyet a Sztankovics család mûködtet. Jellemzõ a családra a hagyományok ápolása, a szakma szeretete, és amit én megtapasztaltam: a becsület. Mint azt megtudtam, vettek már itt sokan kést, többek között Jimmy Carter, az USA korábbi elnöke, Sára Sándor neves filmrendezõ, Bodrogi Gyula, a közszeretetnek örvendõ ismert színész, Kepes András író és még sokan mások. Kívánom, hogy munkájukban továbbra is találják meg örömüket és a megérdemelt megbecsülést. Id. Szabó Gyula Bükkös takarítás-bükkös Pályázat Gyönyörû õszi napsütés várta a Bükkös-parti takarítás résztvevõit az elmúlt hétvégén. Már bevett rend szerint takarít, majd ünnepel a csapat minden õsszel. Persze mindig vannak új arcok! Az ismerõsök találkozása mellett távolabbi szomszédokat, patak partiakat hoz össze a Bükkös party. Patakot szennyezõ szemétbõl egyre kevesebb van, hiszen a VSZ ZRT. végzi a dolgát, és az idei évben a patakpartra kihelyezett új közterületi szemétgyûjtõ is érezteti már pozitív hatását, de azért így is volt munka bõven. Most elõször gyûjtöttük külön konténerekbe a zöld és a kommunális hulladékot. A Bükkös part 7 helyszínén voltak kihelyezve konténerek: a 11-es úttól a parktáborig. A pataktakarításba az itt élõkön kívül aktívan bekapcsolódtak az Izbégi Általános Iskola diákjai, az Érted menhely néhány lakója. A takarítást követte az ünnepség: Deli Gabi tanárnõ vezetésével aszfaltrajz-versenyt szerveztünk, majd a Fuszulyka Mesejátszó Kör elõadása varázsolt mosolyt kicsik és nagyok arcára. A szentendrei óvónõkbõl álló mesejátszó kör ezúttal is sziporkázott. A rendezvény résztvevõi a Szamos Cukrászda jóvoltából marcipán édességet kaptak, Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával: csokit, üdítõt, fornettit, színes A Sasvári-testvérek gyönyõrû csángó népdalokat adtak elõ ceruzát valamint egy-egy régi Bükkös-patak képeslapot hátoldalán a következõ felirattal: A Duna fölött fekvõ falu, amelynek jobb felén az Apurig nevû patak folyik (1009-bõl származó oklevél részlet) Az 1000 éves Szentendre és Bükkös patak köszöni a segítséget: Bükkös Egyesület. Pataktakarítás: idén harmadszor Idén harmadszor hirdettük meg a Bükkös pályázatot: a díjakat Kun Csaba alpolgármester és dr. Pázmány Annamária képviselõ asszony adták át. Az elsõ díjat Szamos László és családja kapta azért a lelkes, önzetlen támogatásért, amivel a Bükkös menti takarításokat részesítik lassan 10. éve. Kósa Klára gyönyörû kerámiatálját a család nevében Szamos Annamária vette át Bükkös part legszebb kertje díjat Balogh László festõmûvész és családja kertje, és a Bükkös part 22. alatti társasház kertje kapták. Deli Gabi szép kertjéért díszoklevelet kapott Bükkös part legszebben karban tartott partszakasza díjat is többen megosztva kapták: a Varga család, Malomsoky család és Bódog Józsefné házaik elõtti partszakasz és Riesz Zoltán és családja háza elõtti partszakasz, a Hamvas Béla tér. A díjazottak Lukács Tibor és Riesz Zoltán 1-1 festményét, díszoklevelet, valamint 1-1 kapujukra felszerelhetõ táblát kaptak, melyek hirdetik, hogy õk nyerték el év legszebb patakparti kertje, legszebben karbantartott partszakasza díjakat. A takarítást megelõzõen Bádonyi Kinga tanárnõ vezetésével a Mûvészeti Iskola diákjai kijavították a Bükkösaluljáró gyerekrajzait. Ezt a javítást évente kétszer végzi az iskola a Bükköspartiak Baráti Köre Egyesület támogatásával. Az elkövetkezõ egyik hétvégén pedig a Bükkös-patak piaci hídját fogjuk lefesteni a Baptista Egyház fiatal híveinek segítségével, Dani Zsolt lelkipásztor irányításával. A Bükkös party sikeres lezajlásáért köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: Szentendre Város Önkormányzatának, a VSZ ZRT-nek, a SzeVi-nek, a Szentendre-Gondolat Tévének, a Szamos Marcipán Cukrászdának, a Kósa Reneszánsz Kerámiamûhelynek, Riesz Zoltán és Lukács Tibor képzõmûvészeknek, Szûcs Sándor papírmolnárnak, Nagy Sándor képkeretezõnek, Kovács Endre kovácsmesternek, a Pharmapress Nyomdának. Köszönet a segítõknek: Sándorné Vincze Viktória környezetvédelmi referens, Herczeg Ábris (Kulturális Kht.), Pálinkás Attila és Tóth Ferenc (Vsz Zrt.), Benkó Ági, Udvarhelyi Edina, Szeneiné Andornaki Edit, Sinkovits család, Lehosik család, Szurmai Ferenc, Herber Dénes, Weszelits András, Agy Tanoda szervezésben nyújtott segítségéért, valamint Herber Ágota tanárnõnek és az izbégi szülõknek a gyerekek szervezéséért, az Érted Hajléktalan Szálló lakóinak, és a takarításban, partrendezésben résztvevõ valamennyi segítõnek. Köszönjük a közremûködést: Bádonyi Kingának, a Fuszulyka Mesejátszó Körnek, Sasvári testvéreknek, Deli Gabinak, Kun Csabának és dr. Pázmány Annamáriának. Zakar Ágnes elnök, a rendezvényt szervezõ: Bükköspartiak Baráti Köre Egyesület nevében Szentendre Értékei Sikeresen lezajlott szeptember 18-án a Szentendrei Önkormányzat Oktatási Alapjának támogatásával a Szalamandra Egyesület által szervezett Szentendre Értékei címû játékos vetélkedõ. A program célja az volt, hogy rácsodálkoztassuk a diákokat Szentendre ismert vagy éppen kevésbé ismert értékeire és ezáltal a lokálpatriotizmust erõsítsük bennük. Azokat a helyi értékeket kerestük, amelyek hozzátartoznak egy adott településen, térségben, tájegységen élõk azonosságtudatához és hovatartozásához. A Szentendrén levõ hat általános iskola 6. osztályait vontuk be a programba. Hét darab 4-5 fõs csapat jelentkezett az alábbi iskolákból: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 6.A és 6.B, Izbégi Általános Iskola 6.A és 6.B, Barcsay Általános Iskola 6.A és 6.B és Templomdombi Iskola 6. osztály. A vetélkedõ során a gyerekek feladatlapok segítségével kincskeresõ játékban vettek rész, majd visszatérve a Napórásházban totó formájában számot adtak tudásukról. A vetélkedõt a Barcsay Jenõ Általános Iskola 6.B osztályának csapata nyerte. Gratulálunk nekik! Szalamandra Egyesület

7 város 7 Képviselõk félidõben Merre tovább Szentendre? A SzeVi-ben még tavaly õsszel elindított sorozat a képviselõk körzetben végzett munkájának bemutatásáról szól. Én most mégsem a saját körzetemben végzett munkámról írok, hanem olyan problémára hívom fel a figyelmet, mely minden szentendreit közvetlenül érint, ezért vitaindítónak szánom írásomat. Aképviselõ és a polgármester négy évre kapja felhatalmazását a város irányítására. A ma hozott döntéseink évek múlva érnek be, élvezzük elõnyeit vagy szenvedjük következményeit. Gondoljunk csak a 70-es évek végén hozott tanácsi határozatokra: ekkor dõlt el a 11-es út nyomvonalának kijelölése, lakótelepek építése (Püspökmajor, Pannónia, Vasvári, Füzespark), építési telkek parcellázása (Pismány, Izbég, kertváros). Ezen döntések hatására a hétezer lélekszámú városkából mára 25 ezer lakosú, közepes várossá váltunk. Az akkor elindított fejlõdést folytatta minden önkormányzat. A most hivatalban lévõ polgármester és a képviselõtestület hasonló horderejû döntéseket készül meghozni: a most még beépítetlen területekbõl lakóterületeket alakítanak ki. E döntés meghozatala elõtt az október 8-i testületi ülésre elõterjesztést készítettem, melyben kértem a polgármestert és a testületet, hogy a rendezési tervet készítõ céggel vizsgáltassa meg, milyen más lehetõségek vannak az önkormányzat elõtt, mint a teljes beépítés. Így néhány kérdésre talán választ kaphattunk volna. Elõterjesztésemet azonban a többség nem támogatta, dr. Dietz Ferenc polgármester pedig tartózkodott a szavazásnál. Ezt az alkalmat nem saját munkám bemutatására használom, hanem egy fontosabb, a város jövõjét jelentõsen befolyásoló döntésre hívom fel a figyelmet Én ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni: Muszáj a Pilisi Parkerdõig kúszni a városnak? Muszáj körbeépíteni a Skanzent családi házakkal? Mi lesz a most is zsúfolt úthálózattal, hiszen nem lesz szélesebb a 11-es, a Kálvária, a Vasúti villasor, a Sztaravodai út, a Szentlászlói út, az Egres út? Mit csinál az önkormányzat, ha törvényi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, mert nincs elég bölcsödei, óvodai, iskolai férõhely? Tudja Ön, hogy a Püspökmajori Óvoda udvarára lakókonténereket helyez el a város, s ezekben játszanak majd az óvodásaink? Szükség van 5000 új szentendrei polgárra? Mennyibe került ez a döntés az önkormányzatnak, vagyis nekünk, szentendreieknek, miért nincs minden rövid és hosszú távon jelentkezõ költséget bemutató elemzés a döntés elõtt? Itt az idõ szakítani a gondolkodásnak azzal a menetével, ami a fejlõdést csak mennyiségi alapon, új beépítésekkel, családi és sorházakkal, lakóparkokkal, bevásárlóközpontokkal képzeli el. Szentendre lehet más, lehet egyedi, lehet példamutató hazánkban. Ki kell, még ki lehet dolgozni egy új, a mennyiségi szemlélet helyett minõségre összpontosító fejlesztési tervet, mely nemcsak a külterületeket érinti, hanem az üdülõ- és a lakóterületeket is. Ezt nem lehet máról holnapra kitalálni és hatalmi szóval áterõltetni. Az áldemokrácia helyett (hiszen ki lesz függesztve az új rendezési terv a polgármesteri hivatalban) valós tájékoztatás mellett a most még egymás mellett elbeszélõ szervezetek (kárpótoltak, zöldszervezetek, önkormányzat) egyeztetésével, a közösen elfogadott fejlesztéseket akár helyi népszavazással kell megerõsíteni. Ez a népszavazás nem kevesebbrõl szólna, mint arról, hogy milyen városban szeretnénk élni, és milyen várost hagyunk gyermekeinkre. Fülöp Zsolt Dugó a 11-es fõúton, reggelenként Itt állnak majd a kis képen látható konténerek ideiglenesen Új elnököt választottak A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör szeptember 5-én megtartotta évi rendes tisztújító közgyûlését. Dr. Filó András alapító elnök lemondott az elnöki tisztségrõl, és a tagság egyhangúlag Berkes Attila eddigi alelnököt választotta az egyesület új elnökévé. Az alelnökök: Berecz István és Kosznovszki József. Az egyesület tagsága és szimpatizánsai október 6-án koszorúzással emlékeztek meg az aradi vértanúkról az Árpád kopjafánál. Berkesi Attila elnök Szentendrei Családok Szentendre 1000 évében Szentendre 1000 éves évfordulója alkalmából számos rendezvény mellett egy családi fotókiállítást is szervezett augusztusban Szentendre Város Önkormányzata, melyre 55 család több mint 500 fotója érkezett be. A nagy érdeklõdésre és óriási sikerre is tekintettel a fotókiállítás folytatására hívjuk városunk lakóit. A kiállítás címe: Szentendrei Családok Pillanatfelvételei II. Ideje és helye: december január 31. Polgármesteri Galéria A fotókiállításra képeket várunk az alábbiak szerint: augusztus 20-a elõtt Szentendrén élt családok augusztus 20-a után született gyermekeinek fotói augusztus 20-a után Szentendrére települt családok augusztus 20-a után készült családi fotói Fotók beküldési határideje: november 9. Beküldési cím: dr. Dietz Ferenc polgármester, Szentendre Város Önkormányzata, 2000 Szentendre, Városház tér 3. postai úton vagy a Hivatal portájára is leadható zárt borítékban.(kérjük minden fotóra szíveskedjenek a rajta lévõk nevét és a fotó készültének idejét ráírni, a képeket beszkenneljük, újranyomtatjuk és az eredetit visszajuttatjuk Önöknek.) Bízom benne, hogy millenniumi évünk méltó zárása lesz e kiállítás, melyre várom minden szentendrei lakos felvételét, hogy közösen ismét átélhessük a megörökített pillanatokat! Várom megtisztelõ jelentkezésüket: Dr. Dietz Ferenc polgármester

8 8 reklám

9 A19. század második felében létesült Szentendre elsõ olyan ipari üzeme, amit már a kortársi szóhasználat is gyárnak nevezett. Távol a város központjától, Izbégen a Bükkös-patak partján, mert hogy a patakmalmok mellett ezt a gyárat is kezdetben a víz energiája hajtotta. Ahogy múltak az évek, évtizedek, az egykori különálló kis szerb faluban, Izbégen elkezdtek szaporodni a termelõ üzemek. Áttekintésükben nagy segítséget nyújt Izbég egyetlen, magas életkort megélt, helyi születésû krónikása, Krachler Ágoston, aki közel kilencvenéves korában, ragyogó emlékezõ tehetségének birtokában írta meg a mind máig kéziratban nyugvó visszaemlékezéseit. A TIZENÖTÖDIK GYERMEK Krachler Ágoston 1902-ben, Péter-Pál napján született, apja második házasságából a kilencedik, de a két házasságot egybevéve, a tizenötödik gyermekként. Az ausztriai születésû édesapa fiatal legényként kitanulta a kõmûves szakmát, aminek igen jó hasznát vette itt Magyarországon, ugyanis Pest nagy lendülettel épült át igazi nagyvárossá az 1870-es évektõl. A nagy építkezésekhez a pilisi mészégetõk szállították a meszet, de egy idõ után már nem gyõzték teljesíteni a megrendeléseket. Krachler Ágoston édesapja még korábban téglagyári, mészégetõ kemencék építésére, tervezésére specializálta magát. Ennek köszönhette, hogy õt bízták meg a pesthidegkúti mésztelepen egy nagy teljesítményû, kör alakú mészégetõ kemence építésével, aminek üzembe helyezése sokat segített a pesti építkezések mészellátásán. Krachler kõmûves már az iskolában is kitûnt igen jó rajzoló készségével, éles eszével, kreativitásával. Nem az a típus volt, aki otthon ülve várta, hogy megkeressék a munkával. Elébe ment a dolognak, ahol lehetõséget, fantáziát látott benne. Így adódott, hogy 1912-ben maga mellé vette tizenötödik gyermekét, Ágoston fiát, és mintakövet vitt a Budapesti Mûépítészeti Hivatalba az út- és járdaépítésre kiválóan alkalmas dömörkapui kõbõl. Tette mindezt abban a reményben, hogy munkalehetõséget tud szerezni általa a szentendreieknek és ezen keresztül hozzájárulhat a maga szerény eszközeivel a város gyarapodásához is. A követ ugyan megfelelõnek tartották, de elõször pénzhiány, majd az elsõ világháború mindent átrendezõ és összekuszáló évei miatt a kõfejtés csak az as évek elejétõl indulhatott meg. Ekkor épült az ötletadó Krachler vezetésével a dömörkapui út, ami kettõs haszonnal is járt: munkát adott a frontról hazatért katonáknak és megkönnyítette a kibányászott kõ tengelyén történõ szállítását, mindaddig, amíg el nem készült a hat és fél kilométer hosszú drótkötélpálya Dömörkapu és a HÉVvégállomás mögötti kõzúzásra kijelölt terület között. A levegõben, csilléken szállított követ az útépítésekhez itt zúzták apróra. Emlékét még ma is õrzi a város jelenlegi iparterületén végigfutó Kõzúzó utca. KÕZÚZÓK ÉS KÕFEJTÕK A kõzúzó telep 1923-ban kezdte meg mûködését, és folytatta egészen 1960-ig. A kötélpálya és telep tervezését és építését a Laufer József-féle Magyar Kötélpálya Gyár végezte. Kezdetben a mai Kõzúzó utca 8. szám alatti telken fabarakkokban laktak a kõzúzó munkásai, késõbb a cég üzemi lakásokat építtetett részükre. A kõzúzó területén az ún. kubik-gödörbõl termelték ki a lakások építéséhez a vályogtégla alapanyagául szolgáló agyagot. Az elhagyott gödör a késõbbiekben a környékbeli és a kõzúzóbeli gyerekek kedvelt és izgalmakban bõvelkedõ millennium 9 Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából Török Katalin rovata A szentendrei ipartörténet elsõ fecskéi Gyárak és kõbányák Izbégen Apáti Abkarovics Béla: Kõfejtõk játszóhelyévé vált. A Dömörkaputól csilléken leérkezett követ különbözõ tevékenységre szakosodott munkások, mint pl.: csillefogadó, zúzóetetõ, liftes, üzemlakatos fogadta. Külön brigád dolgozott folyamatosan a zúzott kõ vagonokba lapátolásával. A dömörkapui kõbányászat, mint arra múlt heti írásom végén már utaltam, jótékony vonzatai mellett egy áldozatot is követelt: neki tulajdonítják ugyanis a híres dömörkapui vízesés megszûnését. Az idõs Krachler és Hauszmann Alajos, korának neves építésze, az izbégi Anna-völgyben gazdaságot és nyári lakot fenntartó mûegyetemi tanár között termékeny munkakapcsolat alakult ki. Krachler Ágoston még idõs korában is jól emlékezett az apjától hallott elbeszélésekre, melyek arról szóltak, hogy mi mindent épített Hauszmann megbízásából ban például õt bízta meg a máriaremetei templom három évig tartó építésének a vezetésével. De az idõs Krachler nevét õrzi az 1930-ban épült ún. Szmerdáni-híd is, amit õ tervezett. Ez a híd lett Izbég falu nyugati határa. Krachler Ágoston írott visszaemlékezését útikalauzként használva idézem fel a Bükkös-patak izbégi szakaszának további ipartörténeti érdekességeit. A dömörkapui kõbányát megelõzte egy olasz bányamester, bizonyos Roselli által beindított kõfejtõ hely, a késõbbi Kékibánya. Innen a város felé haladva a Bükkös partján létesült 1865-ben Szentendre legelsõ gyára, a Zimmer-féle Szerszámgyár. Hogy milyen is volt ez a gyármatuzsálem, mesélje el Krachler Ágoston: Az elsõ években vízikerék meghajtással, az 1880-as évektõl egy gõzgép segítségével mûködött. A két méter átmérõjû, nagy köszörûköveknek egy víziárok adta a vizet. A gyár igen híres volt szerszámkészítésben. Az ország területérõl, de külföldrõl is sokan jöttek szerszámokat megrendelni mindenféle szakma részére: bognároknak, kádároknak, kovácsoknak, ácsoknak készítettek itt kéziszerszámokat. Ha jöttek például valamilyen szerszámot megrendelni, és abból éppen nem volt készen, akkor itt maradtak kéthárom éjszakára az iparosok, a faluban megszálltak, és úgy várták meg, amíg elkészítik nekik. A gyárban kb. húsz-huszonöt falubeli (azaz izbégi) és szentendrei inas dolgozott. Zimmer munkásainak majálisokat rendezett, az 1901-esrõl fénykép is készült. Ezen üzem késõbb Csoknyai és utána Gajári gyár lett. VÁROSSZÉLI IPAROSOK A Zimmer gyártól a város felé haladva a következõ ipari létesítmény nem számítva most a gabonaõrlõ malmokat az 1880-as években fatalicskákat gyártó Nedelko-féle üzem volt. Ezt követte a két részvényes által szintén a patak mellé telepített Lám- és Korlát-féle szerszámgyár, a késõbbiekben Kocsigyár néven ismert üzem. Bemutatásához ismét átadom a szót Krachler Ágostonnak: A gyárban lószerszám verítékeket (vereteket) készítettek. A gyár vízi-kerék meghajtásban mûködött, és igen sok dolgozót alkalmazott. Az inasok száma meghaladta a harmincat, negyvenet, akik fõleg menhelyi fiúkból tevõdtek ki. Horvátszlavon fiúk voltak. Négy évig kellett itt dolgozniuk, teljes ellátást, kosztot kaptak, bent a gyár területén laktak. Fizetést nem kaptak, csak néha tíz-húsz fillér mozipénzt adtak azoknak, akik rendesen, szorgalmasan dolgoztak. Itt tanultak meg úgy-ahogy magyarul. Négy év elteltével segédek lettek, volt aki itt maradt, volt aki visszament. A bejáró izbégi dolgozók öntõ, lakatos, esztergályos mesterek voltak. Az 1930-as években új tulajdonosai lettek a gyárnak: Vilcsek és Lovas, akik egy turbina meghajtású zsilipet és csatornát terveztek. A terv csõdöt mondott, és továbbra is Diesel-motor mûködtette az üzemet, ami késõbb kasza-, majd kocsigyár lett majd a rendszerváltás után eltöröltetett a föld színérõl és átadta helyét napjaink divatos létesítményének, egy lakóparknak.

10 10 zöldpont Aktív környezetvédelem egy passzívházban A PASSZÍVHÁZ-SZEMLÉLET A passzívház energiafelhasználása nem haladja meg a 15 KWh/m 2 /évet, miközben a mai magyar átlag több mint 200 KWh/m 2 /év. A kellemes belsõ klíma nyáron hûtés, télen pedig fûtés nélkül biztosítható. A titok a tökéletes hõszigetelésben, a hõhídmentes és légtömör szerkezetben, a háromrétegû nyílászárókban, a déli tájolásban és még sok más apró részletben rejlik. Minden azt a célt szolgálja, hogy megõrizzék és újrahasznosítsák a házban termelõdõ hõt. Legfõbb passzív energiaforrás a déli tájolású ablakokon beérkezõ napfény, valamint a gépek és a bentlakók által leadott hulladékhõ. A passzív energiaforrásokat kombinálják az eltávozó, elhasznált levegõbõl visszanyert hõenergiával. A szellõztetés nem ablaknyitogatós módon történik, hanem egy hõvisszanyerõvel ellátott légkomfort szellõztetõ berendezéssel. Ezáltal csak a kosz és a pára távozik, a hõ viszont bennmarad. Napjainkban egyre érzékelhetõbbé válnak az erõforrás- és a világméretû környezeti válság jelei. Sokan még mindig struccpolitikát folytatva homokba dugják a fejüket, és nem vesznek tudomást az összeomló rendszer anomáliáiról. A globális felmelegedés, a világméretû környezetszennyezés, a kimerülõ energiaforrások még mindig csak távoli rémképekként derengenek sokunk elõtt. Pedig Magyarország igencsak kiszolgáltatott helyzetben van, többek között az energiaellátás területén is. Hazánkban a külföldi energiafüggõséget a megújuló energiák hasznosítása enyhíthetné, de ezen a téren sem tudunk felmutatni igazán jelentõs eredményeket. A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan szemléletet kevesen vallják magukénak, pedig ez lehetne az egyik kulcsa a negatív folyamatok megállításának. Szentendrén néhány hét múlva egy különleges családi ház kerül átadásra, mely a környezettudatosság és energiatakarékosság kiváló példája. A SZENTENDREI PASSZÍVHÁZ Az építtetõ fiatal szentendrei házaspár németországi tapasztalataik alapján, és egy családi építkezés tanulságait leszûrve döntött a passzívház mellett. A város polgáraiként fontosnak tartották, hogy igazi szentendrei ház épüljön fel, ezért a tervezõépítész, a kivitelezõ építész, sõt még a kert megálmodója is szentendrei. Aktív környezetvédõkként fontos szempont volt számukra, hogy csökkentsék házuk károsanyag-, (mindenekelõtt szén-dioxid-) kibocsátását. Ezen kívül anyagi és életminõségi indokok is befolyásolták õket. Bár az építkezés összköltsége mintegy 20%-kal meghaladta egy hagyományos ház megépítésének kiadásait, hosszú távon ezt ellensúlyozza az épület energiahatékonysága. A ház életminõségi elõnyeihez tartozik a folyamatosan keringõ, por- és pollenmentes, friss levegõ, az egyenletes és optimális hõmérséklet mindezek magas komfortérzetet biztosítanak majd a ház lakóinak. A GONDOLKODÓ EMBER HÁZA A passzívház a gondolkodó ember háza, vallja a ház építész tervezõje, Lukács Péter, akinek a tervjavaslata egy szakmai zsûri által is értékelt tervpályázaton lett a befutó. Bár passzívházat korábban még nem tervezett, mindig közel állt hozzá az energiatakarékos építési szemlélet. A legnagyobb kihívásnak azt érezte, hogy a megrendelõk igényeinek figyelembevételével, a passzívház funkcionális követelményeit fotó Krizbo szem elõtt tartva olyan házat tervezzen, mely esztétikai értékeket is közvetít. Feladata több szempontból is bonyolult volt, hiszen a belváros kapujában lévõ, keskeny és lejtõs saroktelekre kellett megálmodnia a házat. Nehéz volt igazodási pontokat találnia, mert egy rendezetlen, heterogén térszerkezetbe kellett elhelyezni az épületet. Az északi oldal, ahogy a passzívházak többségénél is, zárt, ablaktalan, itt olyan funkcionálisan alárendelt terek kaptak helyet, mint a gardrób, kamra, fürdõszoba. Déli irányba viszont megnyílik a homlokzat, a nagy ablakok úgy vannak elhelyezve, hogy a téli napfény besüssön a házba, a nyári napsugarak viszont ne tûzzenek be közvetlenül. A nyári túlmelegedéstõl a házat zsaluziák is védik. A ház a városszerkezeti maghoz idomulva, a szomszédos házak ritmusát követve befejezi és lezárja a teret. Reményei szerint sikerült eloszlatni azt a tévhitet, miszerint egy passzívház csak csúnya lehet. Sommás véleménye szerint egy passzívház csak abban különbözik egy hagyományos háztól, hogy kicsit átgondoltabban kell megtervezni. A SZOMSZÉD HÁZA MINDIG ZÖLDEBB Az elsõ passzívházat a németországi Darmstadtban építették 1991-ben. Idõközben körülbelül passzívház épült világszerte, melyek többsége Németországban és Ausztriában található. Ez utóbbi országban komplett lakóparkok épülnek ezen a módon, valamint léteznek olyan városok, ahol csak paszszívházakra adnak ki építési engedélyt. Ezek az épületek az osztrák tulajdonosoknak nem jelentenek nagy megterhelést, hiszen a bekerülési költség csak 5-6%-kal haladja meg a hagyományos épületeket, mivel az ezen felüli költségrészt az állam magára vállalja. Vorarlberg tartományában 2007 óta államilag támogatott szociális lakásépítésnél kötelezõ a passzívházminõség betartása. E házak népszerûsítését szolgálja például a nemzetközi passzívház látogatási program, mely során az érdeklõdõk betekintést nyerhetnek a kulisszatitkokba. A MI HÁZUNK TÁJA Magyarországon jelenleg két minõsített passzívház van (a szadai és a tényõi), valamint háznak van folyamatban a minõsítése. Felmerül tehát a kérdés, hogy miért ilyen csekély hazánkban az ilyen típusú épületek száma? Magyarországon jelenleg nem részesül állami támogatásban az, aki ilyen házat épít. A támogatási rendszer hiányán kívül a szélesebb körû tájékoztatás sem megoldott. Pedig a passzívházakét megközelítõ energiatakarékossági szint elérése régi épületek esetében is megoldható. Jó példa erre a Solanova mintaprojekt, melynek keretében egy 42 lakásos dunaújvárosi panelépületet újítottak fel energiatudatos passzívház technikákkal. A legnagyobb eredmény, hogy az épület fûtési energiafelhasználása több mint 80%-kal csökkent. Kevés szó esik a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 2009-es évre meghirdetett Klímabarát Otthon Panelprogramról, mely a lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítését, felújítását támogatja. Az érintettekhez sok esetben el sem jut az információ a hasonló lehetõségekrõl. Jó lenne, ha Szentendre is aktívabb szerepet vállalna a passzívház technikák elterjesztésében. Kopin Katalin

11 Mindennapi zöld tanácsok! E rovatunkban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden egyes tevékenységünkkel valamilyen módon hatunk a környezetünkre. Azzal, hogy mit vásárolunk, hogyan világítunk, fûtünk, hogyan gazdálkodunk vízkészletünkkel, vagy éppen hogyan közlekedünk, ugyanúgy árthatunk a környezetünknek vagy kímélhetjük azt. HÁZTARTÁSI HULLADÉK: MIT HOVA? papír-rövidítés: PAP- (újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, szórólap, papírdoboz, kartondoboz): szelektív gyûjtõszigetek kék konténerei, hulladékudvarok. A szelektív gyûjtõbe nem szabad bedobni: az élelmiszermaradványokat és egyéb szennyezõdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendõt, szalvétákat stb. fehér üveg- rövidítés: GL- ( tiszta, kiöblített italos és egyéb, színezetlen öblös üvegek): szelektív gyûjtõszigetek fehér konténerei, hulladékudvarok. A szelektív gyûjtõbe nem szabad bedobni: színes üveget, tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet. színes üveg- rövidítés: GL- (színes italos-, befõttes- és parfümös üveg, öblösüveg): szelektív gyûjtõszigetek zöld színû konténerei, hulladékudvarok. A szelektív gyûjtõbe nem szabad bedobni: fehér üveget, drótszövetes üveget, katedrálüveget, kerámiát és porcelánt. mûanyag- rövidítések: PET, HDPE, LDPE, PP, PS- (üdítõs, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai: samponos, habfürdõs stb., tejes, joghurtos poharak, margarinos doboz csak kimosva, háztartásban elõforduló tiszta fóliák: szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.: zöldpont 11 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban 21. századi világunk egyik kiemelten kezelendõ problémája a megnövekedett, sokféle anyagból álló hulladékok gyûjtése, tárolása és újrahasznositása. Minél fejlettebb gazdaságilag egy ország, annál több szemetet termel. A probléma nagyságát elõször a G8- ak ismerték fel a 60-as évek elején, hazánk a 80-as évek végétõl tesz lépéseket e téren. Világossá vált, hogy az állami közremûködés nélkülözhetetlen, mert kell egy koordináló szervezet, mely mögött megfelelõ szakembergárda és pénzügyi támogató áll. A csomagolási hulladékok csak kis szelete a környezetünk védelmének. Miért foglalkozunk elsõként ezzel? Azért, mert mindenkinek van háztartása, és mi, honpolgárok a háztartásban képzõdött hulladék megfelelõ kezelésével tudunk a legtöbbet tenni a környezet megóvásáért. A 2000-es évekre elértük végre, hogy uniós törvényi szintre emelték és kormányrendeletekben szabályozták a csomagolási hulladék gyûjtését és hasznosítását. Magyarországon a törvény elõirja, hogy a keletkezõ csomagolási hulladéknak legalább a felét újra hasznosíani kell! E nagyszabású program megvalósítására hazánkban az ÖKO-Pannon Közhasznú Társaság vállalkozott, mely a PRO-EUROPE nevû hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket összefogó nemzetközi rendszer tagja. Az Ö.-P. Kht. a csomagolási hulladékok begyûjtését és hasznosítását koordinálja az önkormányzatok, a csomagolóeszköz-gyártók, valamint a csomagolt eszközök gyártói között. Budapesten kívül már 24 város- Meghívó gazdálkodóknak Ezúton szeretnék minden kedves gazdálkodót értesíteni arról, hogy évben pályázatot nyújtottam be EMVA Fiatal mezõgazdasági tanulók részére nyújtandó támogatási jogcímre ( ). A sikeres pályázat révén kapott támogatással önálló mezõgazdasági vállalkozást hoztam létre. Ennek bemutatása Diósjenõ 083/3 hrsz-en történik november 7-én, szombaton 11 órakor. A jövedelem- szelektív gyûjtõszigetek sárga konténerei, tejtermékek mûanyagdobozainak kivételével hulladékudvarok. A szelektív gyûjtõbe nem szabad bedobni: zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, élelmiszer-maradványt tartalmazó mûanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya). fém-rövidítések: FE, ALU- fém dobozok (üdítõs, sörös, konzerves stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evõeszközök stb.): szelektív gyûjtõszigetek szürke konténerei, hulladékudvarok. A szelektív gyûjtõszigetbe nem szabad bedobni: nem csomagolási fémhulladékot, barkácsolásból megmaradt hulladék fémdarabot. többrétegû italos doboz (tetra-pak): szelektív gyûjtõszigetek papír vagy mûanyag gyûjtõládája (városa válogatja, hogy hol melyikbe kell bedobni; Budapesten a papírgyûjtõ konténerekben és hulladékudvarokban gyûjthetõ). pótló támogatás és további elem: elemgyûjtõk iskolákban, könyvtárakban, közintézményekben támogatási lehetõségek és hulladékudvarokban. használt vagy fáradt fõzõolaj: lakossági hulladékgyûjtõ udvarok. Ez veszélyes hulladék! használt akkumulátor: lakossági hulladékgyûjtõ udvarok. Ez veszélyes hulladék! számítógépek és alkatrészek: számítógép-bontók, pl: 4M elektronikai hulladék (már nem használható gépek): kereskedõk (új áru vásárlása esetén minden elekromos és elekronikai igénybevételével vállalom, hogy életképes gazdaságot mûködtetek, és 2011-re a gazdaságom mérete legalább 21,86 EUME lesz. Fõ tevékenységem: gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növények, olajos mag termesztése. eszközt forgalmazó kereskedõnek vissza kell vennie a régi, leselejtezett terméket) és lakossági hulladékgyûjtõ udvarok. mobiltelefon és akkumulátor: Pannon, T-Mobile és Vodafone boltok. Dombóvári Ildikó 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. fénycsövek: speciális gyûjtõládák hipermarketeknél és barkácsáruházaknál. kerti zöldhulladék: a megfelelõ zsákba gyûjteni. Nem szabad a zsákba tenni: fennyõgallyat, diófalevelet, vadgesztenyét és levelét. K. I. Zöld ban és régióban folytatja tevékenységét. Kiemelten fontos területe a partnerrégiók óvodáinak és általános iskoláinak hulladékgazdálkodási oktatása. Az idei iskolakezdésre az immár harmadik kiadást megért oktatófüzettel, kifestõvel és tanári segédkönyvvel készültek, mely oktatócsomagot a szentendrei Templomdombi A HÁZTARTÁSI HULLADÉK CSOPORTJAI 1. Háztartási szilárd hulladék: papír, mûanyag, fém, üveg, textil, italoskarton-doboz 1. Háztartási szerves hulladék (komposzt): konyhai zöldhulladék, kerti zöldhulladék, egyéb: állatszõr, tollak, alom 3. Háztartási folyékony hulladék (szennyviz): mosogatószerek, mosószerek, tisztítószerek 4. Veszélyes hulladékok: takarítószerek, festékek, kártevõirtók, gyógyszerek, elemek Általános Iskolában bevezetett szelektív hulladékgyûjtési modell alapján Csalló Attila készítette. A mostani tanévkezdéskor a visegrádi Áprily Általános Iskola elsõ osztályosai, tanítói és tanárai részesültek ebben az ajándékcsomagban, majd Dunabogdány, Leányfalu és Szentendre több általános iskolája is csatlakozott a programhoz. Oktató és tájékoztató füzeteink megjelentetésében nagy segítséget jelentett, és ezúton is köszönetet mondunk Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, az Országos Közoktatási Intézetnek, valamint a Környezeti Nevelés és Kommunikációs Programirodának. Az ÖKO Panna sorozat népszerûsítésében külön köszönet illeti a Dunakanyar Nõszirom Egyesület, a SZIA Alapítvány és az ÉDISKE Alapítvány munkatársait. A sorozat következõ témája: a háztartási hulladék mibenléte és a szelektív gyûjtés szabályai. Herendi ünnepeink júniusban Október 1. Habitat Világnap Október 4. Állatok világnapja: Az állatok világnapja október 4-re esik, Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszentjének halála napjára. Október 8. A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés világnapja, Madármegfigyelõ nap Október 15. Nemzetközi Gyalogló Nap Október 21. Földünkért világnap Október 31. Takarékossági világnap: A világ takarékpénztárainak 1924-ben tartott elsõ kongresszusán hozott határozat értelmében minden év októberének utolsó munkanapján tartják világszerte.

12 12 kultúra A Magyar Festészet Napján október 17-én, szombaton 14 órától a Czóbel Múzeum idõszakos kiállítótermében CSALÁDI NAP A Csendes szemlélõdés mestere, Miháltz Pál kiállításban 14 órától: Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus díjtalan tárlatvezetést tart 15 órától: Kreatív mûhely gyerekeknek: Építsünk képet színekbõl! Téma: A cirkusz világa Miháltz képein Elõadássorozat: Az új világrend A Dunaparti Mûvelõdési Házban hét elõadásból álló sorozat indul Az új világrend címmel minden hónap utolsó péntekjén, 18 órakor. Minden anyagrész vélelmezi az elõtte elhangzott elõadások anyagának ismeretét, mivel egymásra épülnek. Belépõdíj alkalmanként 500 Ft. Október HIÁNYZÓ LÁNCSZEMEK Világkép, vallások, immanens-transzcendens, Logosz, Hármasságok és hetességek, Én-kép, személyiség (ego) - egyéniség ÉN (ego), Az ember felépítése: test-lélekszellem. Hogyan alakult a fejlõdés, hol tart ma a fejlõdés? Mi a jellemzõje, jellegzetessége a léttagozatok világának: ásványvilág, növényvilág, állatvilág, embervilág. Mi valójában a lélek? Mi a szellem? Mi az agy? November TUDATI MÛKÖDÉSÜNK Felettes én, tudatos ÉN, a tudat fogalma, tudatalatti (belsõ gyermek), kozmikus törvények, melyek hatnak ránk! Vonzás, megfelelés, hit, ok-okozat stb. Az álmok és a mélyálom szintek. Hogyan jönnek létre az álmok? A fejlõdés az emberi fajban egyértelmûen a tudati-lelki-szellemi irányba hat, az igazi tudat-fokozás kelléktára, pszichikus képességek január AZ AURA Mely rétegekbõl áll össze? Az aurarétegek jellemzõi. Színek az aurában. Mi a prána? Mi az energia? A csakrák. Mit jelölnek a csakráink? A csakrák egészségügyi jellemzõi, mely csakrák alulmûködése, mit jelöl? A HKO (Hagyományos Kínai Orvoslás) filozófiai háttere. Az öt elem tana. A meridiánok, a szervzóna ismertetése. Február REINKARNÁCIÓ KARMA- DHARMA A rettegett halál, ami úgy van, hogy nincs! Evilágimásvilág. Bardó cros grol. Akik tudatuk fényében megélték a klinikai halál állapotát. Szabad-e siratni a halottat? - és meddig? Mennyország és pokol! Március A SIKERES ÉLETVEZETÉSRE VALÓ RÁHANGOLÓDÁS A siker lélektana, a siker összetevõi. A leki törvények ismerete és beépítése Gyerekeknek A Püspökmajori Klubkönyvtárban (Hamvas Béla u. 6.) október 17-én, szombaton óráig: játék a textillel: rongybaba készítés és patchwork képek. Október 31-én, szombaton órakor: gyapjú játékok: játékés ékszerkészítés nemezbõl. A belépés ingyenes. életünkbe. A gyerekkorunk meghatározó szerepe felnõtt életünkre. Önértékelés, énképünk, én ideálunk. Szeretet és szolgálat! Április EGÉSZSÉG, TÁPLÁLKOZÁS, MOZGÁS, LÉGZÉS Tisztítókúrák, böjt, salaktalanítás. Alapanatómia. Betegségek lelki hátterei. Egynémely betegség és a rájuk oly jellemzõ tudati, lelki diszfunkciók összefüggése. Táplálkozás élõ ételek csírák, holt ételek fagyasztás, mikrózás. Május SPIRITUÁLIS ÉNÜNK Éterikus testünk (élet testünk), asztrális (érzelmi testünk), mentális (gondolati testünk), kauzális (oki testünk). A teremtés maga kulcsszavakban. Okkultizmus. Mágia. Beavatások. A témákról és az elõadássorozatról bõvebb információ: Hodalik János természet- és lélekgyógyász, Autodidakta eklektika Az Anonymus vendéglõben kellemes, családias hangulat fogad. Nincsenek túl sokan, se túl kevesen. Palyov Péter, a fiatal festõ kézfogással, mosolyogva üdvözöl. Arcán egyszerre látok büszkeséget, és némi zavart. Nem csoda, ez az elsõ kiállítása. Eckensberger Zsolttól, az Anonymus tulajdonosától megtudom, hogy erre is nehezen lehetett rábeszélni. Péter szerényen, elutasítóan fogadta a kiállítás ötletét. Gombai Zsóka galériatulajdonos megnyitója után nézem végig tüzetesebben a képeket. Péter tehetséges, nincs oka szégyenkezni. Munkái önmagukért beszélnek. Bár szobafestõként dolgozik, ecsethasználata bizonyítja, hogy tudása bõven túlmutat a festõhenger helyes használatán. Festményei egy része replika. A szakmát Van Gogh és Monet képeinek lemásolásával, autodidakta módon ismerte meg. Csak ez után, alig három éve döntött úgy, hogy saját érzései és képi világa bemutatásába kezd. Stílusa nehezen meghatározható, az eklektika jellemzi. Kiállításán találkozhatunk impresszionista utcarészletekkel, kubista formákkal és minimalista mûvekkel is. Eszköztára nem korlátozódik a festékre. Munkái között kollázsok és gyûrt, erõsen plasztikus felületek is megtalálhatók. Ahogy eszközei, úgy témái is különbözõk. Mint mondja, szívesen fest dekorációs célokat szolgáló és filozófiai témájú képeket egyaránt. Egy pohár bor mellett mesél arról, mennyire bántja és dühíti a korszemlélet, hogy az emberek készen kapnak mindent. Szupermarketekben kapható instant képeket vesznek, ahelyett, hogy festeni próbálnának valamit. Inkább vásárolnak, mint hogy kreatívak legyenek saját boldogságukért. Kiállítása ékes bizonyítéka annak, hogy a mûvészet nem egy zárt elefántcsonttorony, amibe csak keveseknek adatik meg a bejutás. Eckensberger Zsolt éppen ezért rendez kiállításokat az Anonymusban, így támogatva a fiatal, új generációs mûvészeket. Mindezt kizárólag eszmei okokból, hiszen semmilyen honoráriumot nem vár a kiállítóktól. A vendéglõben immáron több mint száz kiállítást üdvözölhetett a közönség az elmúlt tíz évben, Péter tárlata pedig nem az utolsó. Az Anonymus vendéglõ szeretettel várja a kiállítani vágyókat ezután is. Krizbai Gergely fotó Krizbo

13 fotó Weszelits András FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL NAVIGARE NECESSE EST Egy köztéri szobor mindig egyfajta mementóként áll elõttünk, jel és üzenet egyben. Megállásra kényszerít, megszólít, elgondolkodtat ha csak néhány pillanatra is, de kiszakít a hétköznapok rohanásából. Egy jól megválasztott szobor névjegy is egyben, vall a városról és lakóiról, tervekrõl és álmokról. Hajózni pedig muszáj! vélték az ókori Rómában, s vallotta Ligeti Erika is, akinek értelmezésében ez egyet jelentett a folytonos alkotással, cselekvéssel, mûvek teremtésével. A mûvésznõ a hazai szobrászat és éremmûvészet ki-emelkedõ alakja volt, 1969-tõl haláláig a szentendrei új mûvésztelepen élt és dolgozott. Szobrászatának központi témája a kultúra 13 Dr. Dietz Ferenc, Koreny Viktória, Kovács Benedek és Pelczné dr. Gáll Ildikó a szoboravatón Losonci Miklós 80 éves A Szentendre Szalon, dr. Gyarmati Péter invitálta október 8-án 18 órára a vendégeket dr. Losonci Miklós 80. születésnapjára. Losonci Miklós esztéta és felesége, Losonci Lilla festõmûvész A Pest Megyei Könyvtár Szántó Piroska terme már fél hattól izgatott készülõdés színhelye lett, s pontban hatkor megérkezett az ünnepelt, felesége, Losonci Lilla társaságában. Dr. Gyarmati Péter elõször felolvasta távollévõ tisztelgõk Keresd a nõt! nagyfokú érzékenységgel és empátiával ábrázolt emberi figura. Mûveit, legyen szó akár kisplasztikáról, éremrõl vagy monumentális alkotásról, átszövi a játékosság és a humor, mely olykor az irónia határait súrolja. A most felavatott szobor egy eredetileg 30 cm-es, viaszveszejtéses bronz kisplasztika ihletett és pontos felnagyítása, melyet Koreny Viktória végzett el. Az alkotás felavatásán dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere elmondta: Amikor Ligeti Erika fiánál, Kovács Benedeknél a többi alkotás között megláttam ezt a szobrot, akkor még kisplasztikát, lenyûgözött ennek egyszerûsége, s ezzel együtt súlyos üzenete. Úgy gondoltam, hogy ennél az alkotásnál semmi sem tudja jobban kifejezni városunk 1000 éves múltját, és mozgalmas jövõjét. A mû egyszerre statikus és dinamikus. Egyrészrõl a fõ alak horgonyra támaszkodása jelzi a város 1000 éves hagyományaihoz történõ kapcsolódást, a múlt értékeihez mint biztos ponthoz való kötõdést. Számomra benne van az 1000 éves város, a 80 éves Mûvésztelep, az 50 éves Szentendrei Nyár és a 40 éves Szentendrei Teátrum. Másrészrõl viszont egy fegyelmezett lendületet tükröz, a szobor fején a papírhajó, és a szobor címe: hajózni pedig muszáj. Szinte érezni lehet a szunnyadó energiát, a jövõbe vetett hitet, a küzdeni akarást. Számomra egyértelmû a mának szóló üzenet, hogy a politikai szélvihar és a gazdasági hullámok ellenére a hagyományainkra támaszkodva kell itt, a Duna partján céltudatosan munkálkodnunk városunk jövõjéért. A polgármester szavai után Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Országgyûlés alelnöke, valamint Balás Eszter Munkácsy-díjas szobrászmûvész mondott köszöntõ beszédet. Ligeti Erika mûve, mely egy vashorgonyra támaszkodó törékeny alakot jelenít meg, ki fején papírhajót formázó csákót visel, akár moralizálásra késztet, akár erkölcsi kérdések feszegetésére sarkall, akár csak játékos kalandra hív megtette dolgát. Útravalót ad, s szelet lehel olykor hanyatló vitorlánkba. fotó Kopin Katalin PROMENÁD A NÕK SÉTÁNYA Van egy park, ahol a fákat olyan nõk tiszteletére ültetik el évrõl évre, akik valamilyen kiemelkedõ tevékenységet végeznek a körülöttük élõ emberekért, közösségekért, nemes célokért. Ez a csöppet sem hagyományos értelemben vett díjazás arra az áldozatos és önzetlen civil munkára hívja fel figyelmünket, melyet a nõk végeznek önös érdektõl mentesen. Ezt az egyedülálló civil kezdeményezést 2006-ban indította el a Partners Hungary Alapítvány, s azóta évrõl évre üzenetét, dr. Szabó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektoráét, dr. Répás József, Kiskunlacháza polgármesteréét, valamint Molnár Tamásét és Kárpáti Kláráét, az Árvalányhaj Egyesület nevében, majd átadta az Szentendre Szalon emléklapját, amelyet a jelenlévõk aláírásukkal hitelesítettek. Ezután szólította a köszöntõket. Biczák Péter, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója felolvasta dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnökének köszöntõ szavait, aki brüsszeli tárgyalása miatt nem lehetett jelen. Büszkék vagyunk rá, hogy Pest megye szülöttje, hiszen csodálatosan gazdag munkássága a mi jó hírünket is emelte. írta a megyei elnök. Ugyancsak Biczák Péter adta át a város, dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntését és ajándékát, majd a könyvtár nevében egy tortát. Elmondta, hogy Losonci Miklós személyében a könyvtár az egyik legrégebbi, leghûségesebb, legigényesebb olvasóját tiszteli, akinek mûvei a könyvtár gyûjteményét gazdagítják. Sorra köszöntötte az ünnepeltet dr. Ady Endréné, az Ady Társaság részérõl, Ligeti Imre, barátsága jeléül, Nyári László a Szalon nevében, Richterné Bernáth Kinga fiókvezetõ az MKB-tól, dr. Debreczeny István vezérigazgató barátsága jeléül, dr. Bencze József fõkapitány a maga és a rendõrség részérõl, majd Terjék Aranka a Szalon háziasszonyai nevében. A köszöntések után Vedres Csaba zene-esztétikai elõadását adta elismeréséül. Sok boldogságot és alkotással teli éveket kívánunk Losonci Miklósnak! Promenád A nõk sétánya idei díjazottjai a szentendrei Promenád étterem tulajdonosának (balra) támogatásában gyarapszik a facsemeték száma az óbudai Flórián téri parkban. Az országos pályázatra érkezett jelölések közül minden évben független társadalmi zsûri választja ki az öt díjazottat. Az alapítvány céljai szerint e program hozzájárul egy olyan szemléletváltáshoz, amely a nõk általános társadalmi megítélését, a döntésekbe való bevonását segíti. Az idei díjazottak ugyan különbözõ területen tevékenykednek, egy valami mégis közös bennük, munkájuk által jobbá, élhetõbbé válik a mai Magyarország. Hrivik Lászlóné Erzsike, népmûvészeti múzeumot hozott létre Dunakömlõdön, Katona Krisztina a mural painting hazai meghonosítójaként, elsõként alkalmazza a közösség- és személyiségépítõ falfestés módszerét. Nász Margit, a fogyatékkal élõk és a hátrányos helyzetû emberek életkörülményeinek javításáért tevékenykedik. Ritók Nóra, a roma és mélyszegénységben élõ gyermekek társadalmi integrációjáért fáradozik. Szauer Rózsa, a Nõk a Balatonért Egyesület elnökeként a tó környezeti, természeti és kulturális értékeinek megõrzéséért dolgozik. Október 10-én, a szentendrei Promenád Vendéglõ adott helyszínt az országos Promenád A nõk sétánya es díjazottai számára tartott fogadásnak. A Promenád projekt célkitûzései egybecsengenek, és összhangban vannak Szentendre város nõbarát programjával. Így az idei évben elindított Nõkre szabott város program mentén hosszabb távú együttmûködés kezdõdik a város, és a Promenád programot szervezõ Partners Hungary Alapítvány között. Kopin Katalin

14 14 aprók ADÁSVÉTEL Újszerû állapotban lévõ ágynemûtartós heverõ eladó! Tel Antik fajansz kandallócserép eladó. Tel Bélyeggyûjteményt, régi képeslapokat, pénzeket, kitüntetést vásárolok. Tel. (26) ÁLLÁS Idõs hölgy vagy úr életviteléhez szükséges ápolását fürdetés, vásárlás, gyógyszerfeliratás, takarítás, mentális segítõbeszélgetés, étkezésben való segítségnyújtás vállalja több éves gyakorlattal 35 éves, decembertõl szakvizsgával rendelkezõ nõ. Tel Szentendrei fodrászüzletbe mûkörmöst, kozmetikust keresek. Tel Szentendrei belvárosi üzletembe kozmetikust felveszek. Tel A Duna House szentendrei és csillaghegyi irodája keres értékesítõket, kiemelkedõ kereseti lehetõséggel. Jelentkezés, információ: Tel Szentendrei varrodába varrónõt keresek. Gyakorlat szükséges. Tel. (26) Fodrász kollégát keresek szentendrei üzletbe. Tel ÁLLÁST KERES Számviteli, pénzügyi, banki, gyakorlattal nemrégiben nyugdíjazott nõ, hasonló területen elhelyezkedne, Szentendrén vagy környékén, minden megoldás érdekel. Tel Gyerekszoba figurás falfestését, lakásdekorálást vállalok. Tel Középkorú, intelligens hölgy, magánházak, irodák takarítását vállalja. Tel Megbízható, igényes nõ takarítást vállal. Tel Leinformálható, több éves gyakorlattal rendelkezõ fiatal hölgy bejárónõi, gyermekfelügyeleti munkákat vállal. Tel Takarítást vállalok. Tel KIADÓ LAKÁS Szentendrén, kertes családi házban kiadó 1 szoba+ fürdõszoba (konyha nincs) 1 fõ részére. Kaució nélkül, havi 45 ezer forint+ rezsiért. Tel Albérlet kiadó kertes családi háznál. Tel A 11-es fõút mellett 50 nm-es ház önálló kerttel, 2 kocsibejáróval, pincével, melléképülettel hosszabb távra kiadó. Buszmegálló, bolt 50 méterre. Tel Szentendrén, 41 nm-es 1,5 szobás, igényesen felújított lakás kiadó 55 ezer forint+rezsiért. Tel Lakóházak: Szentendre belvárosában, Pomázon és Leányfalun kiadók. Tel Kiadó lakás. Tel Kiadó lakás a Püspökmajor-lakótelepen: 45 ezer forint/hó+rezsi. Tel Szentendre belvárosában kisméretû lakás kiadó. Tel Szentendrén, Pismányban családi ház rendezett kertel, kiadó hosszabb távra is. 3 szoba-nappali, 2 fürdõszoba+garázs. Tel. (26) , Pismányban, fõút mellett, két buszmegálló között kétszintes családi ház november 1-jétõl kiadó. Tel Olcsó lakásbérlet a patakparton fiatal párnak, esetleg nõnek. Tel Szentendrén 55 nm-es téglaépítésû lakás alacsony rezsivel kiadó. Tel Szentendrén, kertes házban lakrész kiadó (szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba). Tel GARÁZS SZENDVICS BÁR Party szendvicsek Klasszikus és reform szendvicsek Melegszendvicsek Bio gyümölcs turmixok Kávé, tea MEGRENDELÉST FELVESZÜNK Céges rendezvényekre, családi ünnepekre Szentendre, Jókai u / , 20/ nyitva: h-cs: 7-19 óra p-sz: 7-23 óra v: óra LAKÁS, INGATLAN Szentendrén, Egres útnál 320 nöles építési telek áron alul eladó 12 millió Ft-ért. Tel Sürgõsen Pismányban 825 nm-es telek eladó, érvényes családi ház engedéllyel 18,3 millió Ft-ért. Tel Lakások Szentendrén már 5,5 millió Ft-tól eladók. Tel Szentendrén egyszintes, 90 nm-es lakóház 180 nöl-es kerttel kitûnõ helyen, 30 millió Ft-ért eladó. Tel Szentendrén, a Barackvirág utcában 160 nöl-es telken 2 szintes, dunai panorámás családi házamat eladnám 48 millió Ft-ért. Kisebb lakást a történelmi belvárosban vagy környékén beszámítok. Tel Eladó Szentendrén, a Széchenyitéren I. emeleti, 56 nm-es, felújított, légkondicionált, egyedi konyhabútoros lakás 11,5 millió Ft-ért. Tel Szentendrén 90 nöl-es, összközmûves telek eladó 13 millió Ft-ért, 30%-os beépíthetõséggel. Tel Leányfalun egy kiváló lakóház (nappali, 3 szoba) 180 nöl-es kerttel 28 millió Ft-ért eladó. Tel OKTATÁS Kínai/Japán: nyelvvizsga, tolmácsolás, fordítás, üzleti nyelvtanítás. Tel Kínai/japán beszédcentrikus nyelvtanítás Szentendrén, Kelet- Ázsiában hosszú ideig élt, fiatal egyetemi tanárral, kis csoportokban. Tel Általános iskolások korrepetálását vállalom Szentendrén. Tel AZ ÉV INGATLANOSA A DUNA HOUSE SZENTENDREI ÉS CSILLAGHEGYI IRODÁJÁBA KERES ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL RENDELKEZÕ, VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETÛ ÉRTÉKESÍTÕKET. JELENTKEZÉS: Rajz és festés Szentendrén, a belvárosban. Kezdõk és haladók bátran jelentkezzetek! Tel , Laár Balázs. SZOLGÁLTATÁS Kõmûves, kõ és dryvit munkákat vállalok. Tel Dryvit hõszigetelés, ablakok utólagos hõszigetelése és cseréje pályázatírással. Festõ-, burkolóés kõmûves munkák megrendelhetõk. Tel Sírgondozást vállalok Szentendrén, Pomázon, Csobánkán és Budakalászon. Tel Asztalos munkát vállal. Fából mindent. Tel. (26) , Családi házak tervezése, energetikai minõsítések készítése. Nagy István, Régi nyílászárok felújítása, szigetelése, thermoüvegezése és egyéb asztalosipari tevékenységek: új konyhabútorok, beépített szekrények stb. Tel Víz-, központi-fûtés, légtechnikai- és klímaberendezések, fûtésrendszerek teljes körû kivitelezését vállaljuk! Kelemen Tamás Tel Hûtõgép, fagyasztó, mosógép, villanytûzhely és mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26) , Dugulás-elhárítás, csatornaszerviz éjjel-nappal, hétvégén is. Mosogatók, WC-k, csatornák, vizes helyiségek lefolyóinak tisztítása garanciával. Tel. (06-1) , , Villanyszerelés-hibaelhárítás 2 órán belül. Tel OÁZIS INGATLANIRODA Szentendre, Sztaravodai úti kisposta Tel.: 26/ , 30/ Fax: 26/ Website: Szentendre és Vidéke APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL a helyszínen Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel , Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ gyorsszolgálat. Tel ÜZLET Szentendre fõterén üzlethelyiség kiadó. Tel , Szentendrén, nagyon forgalmas helyen 25nm-es üzlet kiadó. Tel Átadó árukészlettel, berendezéssel sok éve bejáratott, jelenleg is mûködõ fehérnemû üzlet 3 millió Ft ért. Tel Szentendrén, a Bogdányi utcában üzlethelyiség bérbeadó. Tel Pap-szigeti bejárónál melegkonyás vendéglõ kiadó januártól tetõtéri kilátással. Tel Mûhelynek vagy raktárhelyiségnek kiadó 110 nm-es terület Szentendre, Kõzúzó utca 24. szám alatt. Tel. (26) A Bogdányi utcában igazi szentendrei hangulatot árasztó, nagyméretû, galériás üzlet kiadó. Tel EGYÉB Léleklátó szeretettel várja! Tel , NÍVÓ NYELVISKOLA Szentendre Tanfolyamok 2009 ANGOL NÉMET OLASZ FRANCIA SPANYOL OROSZ HORVÁT ROMÁN FINN TÖRÖK ARAB ÓGÖRÖG MAGYAR nyelvbõl Felnõttek, diákok és gyerekek részére kiscsoportos, beszédközpontú tanfolyamok reggel 8 órától délután 18 óráig Angol és német EURO, ECL, BME és ORIGÓ nyelvvizsgákra felkészítõ tanfolyamok Diákoknak fejlesztõ, felzárkóztató, valamint felvételire elõkészítõ tanfolyamok Fordítást vállalunk Tel.: (26) Szentendre, Kucsera Ferenc u. 7.

15 program 15 P ART MOZI Duna-korzó 18. tel. 26/ Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas, diák: 650 Ft október 16.péntek 18:00 ESKÜVÕ MONSZUN IDEJÉN (114') kh:12 20:00 A REPÜLÕ TÕRÖK KLÁNJA ( 111') kh: MUZSIKUSPORTRÉK 8. (a Szászcsávási banda) október 17. szombat 16:00 G-FORCE (90') kh:12 17:30 GETTÓ MILLIOMOS (120') kh:12 19:45 OLDBOY (120') DVD kh:18 október 18. vasárnap 14:00 G-FORCE (90') kh:12 15:45 VILÁGOK ARCA: BARAKA (96') DVD 18:00 AZ ÍJ (90') kh:12 20:00 VADÍTÓ SZÉP NAPOK (94') DVD kh:16 október 19. hétfõ 18:00 A REPÜLÕ TÕRÖK KLÁNJA (111') kh:12 20:00 BÁBOK (109') kh:16 október 20. kedd 18:00 HUNCUT FELHÕCSKE (114') kh:18 20:00 AZ ÍJ (90') kh:12 október 21. szerda 18:00 ESKÜVÕ MONSZUN IDEJÉN (114') kh:12 20:15 VILÁGOK ARCA: BARAKA (96') DVD október 22. csütörtök 18:00 AZ ÍJ (90') kh.12 20:00 HUNCUT FELHÕCSKE (114') kh: EGY CSÉSZE TEA GERLOCZY MÁRTONNAL (kisterem) október 23. péntek G-FORCE RÁGCSÁVÓK (90') kh: NANNY MCPHEE A VARÁZSDADA (97) 17:00 56 VILLANÁS (52') kh:12 19:00 SZERELEM OLASZ MÓDRA (105') kh:12 október 24. szombat 14:00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK (90') kh:12 15:30 NANNY MCPHEE A VARÁZSDADA (97') 17:30 VADÍTÓ SZÉP NAPOK (94') DVD 19:30 OLDBOY (120') DVD kh:18 október 25. vasárnap 14:00 G-FORCE RÁGCSÁVÓK (90') kh: METAFIZIKAI HÍD KELET ÉS NYUGAT HATÁRÁN III/2. 19:30 VADÍTÓ SZÉP NAPOK (94') DVD kh:16 október 26. hétfõ 18:00 AZ EMIGRÁNS- MINDEN MÁSKÉPP VAN (108') kh: 12 20:00 SZERELEM OLASZ MÓDRA (105') kh:12 október 27. kedd 18:00 AZ EMIGRÁNS- MINDEN MÁSKÉPP VAN (108') kh:12 20:00 TRANSFORMERS: A BUKOTTAK BOSSZÚJA (147') Elõadás SZENTENDREI PETÕFI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET Stéger köz 3. Október 16. péntek 18 óra A JAPÁN LÉLEK Doma Mikó István elõadása Október 23. péntek, 17 óra 56-OS MEGEMLÉKEZÉS A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN KOLPING CSALÁDI EGYESÜLET Török köz Október 17. szombat 16 óra ÉN TÚLLÉPEK A MAI KOCSMÁN AZ ÉRTELEMIG ÉS TOVÁBB (József Attila) Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár elõadása WALDORF ISKOLA Pilisszentlászló, Szabadság tér 3. Négy alkalom arra, hogy betekintést nyerjünk abba, mit nyújt a Waldorf iskola a felsõ tagozaton, azaz a középiskolai években: Október 20. kedd 18 óra HOGYAN TÁMOGATJA A SERDÜLÕ FEJLÕDÉSÉT TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OKTATÁSA? Kökéndy Ákos a Pesthidegkúti Waldorf Iskola tanára November 24. kedd 18 óra MÛVÉSZETEK, MINT AZ ÖNKIFEJEZÉS ESZKÖZEI Pintye Mária és Tóth Adél az Óbudai Waldorf iskola tanárai December 12. szombat 10 óra LEGYÉL EGY DÉLELÕTTRE WALDORFOS DIÁK! Az iskolafelsõ tagozaton tanító tanárai tartanak ezen a napon irodalom, biológia, matematika, festés és dráma órát. Kiállítás ANONYMUS GALÉRIA Kucsera u. 11. PALYOV PÉTER FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetõ október 23-ig, az étterem nyitvatartási ideje alatt PEST MEGYEI KÖNYVTÁR Pátriárka u. 7. Október 16. péntek 17 óra JAPÁN DIÁKOK KÉPEI ART-DECOR GALÉRIA Bercsényi u. 3. Október 17. szombat 16 óra ELSÕ KIÁLLÍTÁSUNK Barton Ede és Barton Viktória (10 éves, a 2008-as BNV rajzverseny I. díjasa) közös kiállítása Megnyitja Fûriné Babits Ágnes rajzpedagógus-festõ Megtekinthetõ október 25-ig, naponta 10-tõl 17-ig VÁROSHÁZA POLGÁRMESTERI GALÉRIÁJA Városház tér 3. KISRAJZOK, KISSZOBROK Páljános Ervin szobrászmûvész kiállítása Megtekinthetõ október 31-ig, a hivatal ügyfélfogadási idejében SZENTENDREI KÉPTÁR Fõ tér 2-5. PAX ET BONUM A szentendrei barátok Kiállítás a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából Megtekinthetõ december 6-ig, hétfõ és kedd kivételével 14-tõl 18-ig CZÓBEL MÚZEUM Templomdomb 1. MIHÁLTZ PÁL FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetõ december 31-ig MÛVÉSZETMALOM Bogdányi u. 32. AKNAY JÁNOS FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetõ október 18-ig, naponta 10-tõl 18 óráig SKANZEN GALÉRIA Sztaravodai út KONTINUUM Deim Pál, Deim Péter, Deim Tamás és Deim Balázs kiállítása Megtekinthetõ október 25-ig, hétfõ kivételével 9-tõl 17 óráig Harcos a szélben A P'Art moziban október 11-én vasárnap délután Harcos a szélben címmel Masutatsu Oyama-ról, a Kyokushin iskola alapítójáról láthattak filmet az érdeklõdõk, majd ezt követõen egy kötetlen beszélgetés keretében a mester tanítványa, Hanshi Adámy István 8. dan osztotta meg a mesterrel kapcsolatos személyes élményeit a jelenlévõkkel. Jótékonysági hangverseny Szvorák Katalin legújabb lemeze: A nap megszentelése a szentendrei Péter-Pál templomban kerül bemutatásra október 16-án este fél nyolckor. Az elõadáson közremûködik Andrejszki Judit (ének, csemballó, orgona), Gombai Tamás (hegedû) és Pejsik Péter (cselló). A hangversenyen népénekek, himnuszok, zsoltárok és imák hangzanak el. A jótékonysági koncertet a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola Levente Alapítványa javára szervezik.

16 16 sport Osztatlan siker......az elsõ magyarországi IFMA-thaibox OB-n! Az elmúlt hétvégén újra jelentõs állomásához érkezett a Szentendre VSE, hiszen társzervezõként bonyolította az elsõ hazai IFMA amatõr thaibox országos bajnokságot a budakalászi sportcsarnokban. Sokunknak fájt a szíve a helyszín miatt, hiszen szerettük volna itthon tartani a rendezvényt, ám az már az elõzetes becslések szerint is kinõtte a város lehetõségeit. Hatvannál is több meccs két ringben, százhúsz nevezõ a határon túlról is, igazi monstre esemény, full-contact fieszta várta a látogatókat, és hogy teljes legyen a kép, egy profi gála zárta a napot. A szentendrei versenyzõk derekasan helytálltak, megmutatták, hogy nemcsak szervezõként, hanem harcosként is méltó ellenfelei bárkinek! A rendezvény valódi sporttörténelemi esemény is volt, hiszen itt jelentette be Rehák György, a Re-Gym hálózat és a hazai thaibox atyja, hogy meghívását elfogadva a két legnagyobb hazai szervezet, a Magyar Profi Thai és Kickbox szövetség, valamint a Magyar Amatõr Muaythai Sportági Szakszövetség megállapodott, és immár egy zászló alatt folytatja tevékenységét. Fontos dolog ez, hiszen végre pont került egy évek óta zajló vitára, és immár minden sportoló elõtt nyitva áll az út a nemzetközi színterek felé. Fontos dolog ez nekünk, szentendreieknek, hiszen a mi munkánk is benne van, a mi lehetõségeink is adottak immár, hogy hatással legyünk a hazai thaibox alakítására. Köszönet tehát mindazoknak, akik a legfontosabbal, pénzzel is hozzájárultak a sikerhez: a Szentendrei Önkormányzatnak, Simon Lászlónak a Kisgépcentrumból és Dragon Gábornak a Dragéptõl, mert õk azok, akikre mindig számíthatunk, még a nehéz idõkben is, ha sportról van szó! Skrobár Dunakanyar Kupa Október 10-én ismét a Pest Megyei Könyvtár (köszönet érte) adott otthont a minõsítõ és súlycsoportos testépítõ versenynek. Az ország minden pontjáról érkezett versenyzõk a Piramis Sportegyesület és Szentendrei Városi Sportegyesület színvonalas versenyén vehettek részt. Elõször a még szárnyaikat bontogató versenyzõk mérkõztek meg egymással és a súlyokkal a nézõk lelkes buzdítása közepette. Helyüket a gyengébb nem képviselõi vették át a férfi nézõk nem kis örömére. A rendezvényt a versenyzõ kategória súlycsoportos bemutatója és az abszolút bajnoki címért való küzdelem zárta. A verseny fõdíját az idei évben Kovács Ferenc nyerte. A Piramis SE testépítõ szakosztály versenyzõinek eredményei: Fitness forma: III. Németi Viktória, IV. Orosházni Daróczi Csilla. -80 kg: V. Surányi Gergely, VI. Marton János. +85 kg: VII. Bacsa András. Utánpótlás: Fekete Attila ezüst fokozat, Sztanó Dániel bronz fokzat, Szabó Norbert bronz fokozat. Köszönet a szponzoroknak: Piramis Fitness Klub, Scitec Nutrition, Bodybuilder.hu, Digiális 2005 Nyomdaipari Kereskedelmi Kft., Update Pékség Szentendre, Perico Építõipari Kft., Shel-Fex 2003 Építõpari Kft., Trendi Stúdió nõi, férfi és gyermekfodrászat, Plánet Oktatásszervezõ és termékelõállító Kft., Copy Endre, Szabó és Fia Szolgáltató Kft., Experiment, Békás Body Shop, Fitness Vital Leányfalu, AVON, Szentendre Gym, Szûcs Judit gyógymasszõr. Tóth Attila SZENTENDRÉN a Kaiser's közvetlen környékén m 2 alapterületû frekventált helyen lévõ ÜZLETHELYISÉGET BÉRELNÉK Tel.: 30/ HÉTFÕN ÉS PÉNTEKEN 17:00-18:30 KÖZÖTT OKTÓBERTÕL MÁR PÉNTEKEN IS KEZDÕ HATHA JÓGA PÜSPÖKMAJORI LAKÓTELEPI KLUB (HAMVAS BÉLA U. 6.) TEL: (20) Máté Fotó Optika SZENTENDRE, Sztaravodai u. 54. Tel. 26/ , fax. 26/ Nyitva tartás: H-P Szo Október a látás hónapja 30% kedvezmény minden optikai keretre Ingyenes látásvizsgálat!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 201. szeptember 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S BELVÁROS- LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére 2012. Belváros-Lipótváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben