A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: A kiadványért felel: Nyomdai munkák: Pályázati azonosító: Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: A kiadványért felel: Nyomdai munkák: Pályázati azonosító: Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1

2 A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: Novák Nikolett A kiadványért felel: Dr. Klein Ákos Nyomdai munkák: A VidÉkességeink program a Norvég Civil Támogatási Alapból, az Ökotárs Alapítvány döntése alapján valósulhatott meg. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok...4 Mi a VidÉkességeink program célja?....4 Kik vagyunk?....4 A vidékességeink program újszerűsége...5 Kikhez szólunk?....5 A támogatási rendszer működése....5 Jelentkezés feltételei (2010-es évben)...5 Az értékelés, pontozás menete....6 Átláthatósági és etikai kódex (nyíltság, ellenőrizhetőség, függetlenség, egyenjogúság)...7 VidÉkességeink 2010 ötlettár: pontot érő elemek gyűjteménye...8 English summary...21

3 Felhívás versenyre: Az én portám környezetbarát Pénzjutalmat kapnak a környezetbarát háztartások 2010-ben Felsőrajkon, Orosztonyban és Zalaszabaron! Feltétel, hogy a háztáj körül természetbarát módon éljen, gazdálkodjon a család. Jelentkezni augusztus 31-ig folyamatosan lehet. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Településenként az első, második és harmadik helyezett , és Ft (adómentes) jutalomban és tárgyi nyereményben részesül. A pályázás nagyon egyszerű, nem jár papírmunkával! További részletekért tekintse át az alábbi kiadványt, vagy forduljon a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványhoz az alábbi elérhetőségeken: Telefon: vagy A támogatás a Norvég Civil Támogatási Alapból, az Ökotárs Alapítvány és a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány közreműködésével valósulhat meg. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684.

4 Be v e z e t ő Kedves Olvasó! E kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a környezettudatos életforma a háztartások szintjén gyorsabb ütemben terjedjen és fejlődjön Magyarországon. Ezt a jelen programban, amelynek a VidÉkességeink címet adtuk, úgy szeretnénk előmozdítani, hogy készpénzjutalomban részesítjük azokat a háztartásokat, amelyek az alább részletezett feltételeknek minél teljesebben megfelelnek! A program üzenet, hogy a kényelmet időnként feláldozva vissza az elfeledett régi módszerekhez, ha ezek által egészségesebb, gazdagabb környezetet tudunk magunk köré varázsolni. Nem várunk el semmi olyat, amit mi magunk ne tartanánk kivitelezhetőnek mind idő, energia, mind anyagi téren. Belátjuk, hogy nem lehet többé sarlóval aratni. De kaszálni még igenis lehet! Bizakodásunk abból táplálkozik, hogy a környezettudatosan gondolkozó kisebbség aránya nőttön-nő, és ezt a növekedést talán mi is felgyorsíthatjuk az Önök segítségével, és az Önök megsegítésével! Mi a VidÉkességeink program célja? A VidÉkességeink program a vidéki táj elemeinek védelmét célozza meg. Újszerű kezdeményezésünk célja egy támogatási rendszeren alapuló vidékvédő mozgalom elindítása. A hagyományos vidéki kertgazdálkodás azon elemeit kívánjuk megvédeni, amelyek fontos szerepet játszottak a biológiai sokféleség fennmaradásában. Remélt célunk még ezen is túlmutat: egy életszemlélet újjáélesztésén fáradozunk, ahol a természetesség és az ember-természet kapcsolat visszatér a hétköznapokba. A program a tájba rejtett gazdag élővilág háztáj szintű megőrzését és a környezettudatosság megvalósulását támogatja anyagi ösztönzők segítségével. Cé l j a i n k: A vegyszermentes, természetes kertművelésen alapuló házkörüli gazdálkodás A háztáji állattartás és az őshonos fajták népszerűsítése A háztáj körül alkalmazandó természetkímélő módszerek (pl. kerti kaszálás, komposz tálás) hirdetése A helyi élelmiszertermelés, helyi kereskedelem előmozdítása a szükségtelen globális áruforgalommal szemben A környezetvédelmi szempontból fontos, háztáj szinten megvalósítható lépések terjesztése (pl. szennyvíz kérdés, locsolás, szelektív hulladék gyűjtés). Kik vagyunk? A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (www.gyongybagoly.hu) 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi gyöngybagolyállomány védelmét segítse aktív védelmi módszerekkel, szemléletformálással. A baglyok védelmén túl szeretnénk magát a gyöngybaglyok élőhelyét is megvédeni, amely nem más, mint a hagyományos vidéki, falusi környezet. Ennek első komoly lépése a VidÉkességeink 2010 támogatási rendszer beindítása három Zala megyei településen. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítványról többet is megtudhat a honlapon Orosztony, Temesvári u. 8., Telefon: vagy

5 A VidÉkességeink program újszerűsége Az épített környezet természetmegőrzésben betöltött szerepe hazánkban kis hangsúlyt kap. Ez lenne az első támogatási rendszer, amely a háztartási szintű természetvédelem jelentőségét hangsúlyozza, és anyagilag is jutalmazza. A vázolt modell könnyen másolható, terjeszthető, mozgalommá növeszthető, valódi civil kezdeményezés. A sok tiltás, szabályozás, korlátozás helyett a VidÉkességeink programmal mi inkább beállunk a lakossági természetvédelmi támogatási rendszerek egyelőre rövid sorába. Az a kivételes helyzet valósulhat meg, hogy családok, magánszemélyek kapnak direkt anyagi támogatást, amennyiben környezettudatos és természetféltő módon élik életüket, alakítják környezetüket. Kikhez szólunk? A VidÉkességeink program mindazokat célozza meg, akik kertes vidéki ingatlannal rendelkeznek. Egyaránt szólunk a modern kertvárosi környezetben és a kistelepüléseken lakókhoz, a hétvégi telket, szőlőt és gyümölcsöst művelőkhöz. Kiemelt célcsoportként foglalkozunk mindazokkal, akik tradicionális parasztudvarokat, kisgazdaságokat, épületlakó állatok költésére szolgáló régi épületeket használnak vagy újítanak fel. A támogatási rendszer működése A VidÉkességeink támogatási rendszert a lehető legegyszerűbben alakítottuk ki (nincs papírmunka!). Így a teljes folyamat az alábbiakban foglalható össze: 1. A program meghirdetése a településen postaládákba kihelyezett szóróanyaggal 2. Akik szeretnének részt venni a támogatásban, azok jelentkezési szándékukat jelzik a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány felé ( , telefon, levél útján). A jelentkezés feltéte le, hogy a jelentkezési lapot (1 oldal!) kitöltsék és aláírják. 3. Munkatársaink személyesen felkeresik a jelentkezőket, elvégzik az alapállapot- felvételt, szaktanácsot és felvilágosítást adnak. 4. Minden versenyre jelentkezettet szeptember 15. és október 15. között újra meglá togatunk. A jelentkezők bemutatják a háztartás vagy gazdaság környezet- és természet védelmi állapotát, bemutatják a pontozáshoz szükséges anyagokat (pl. igazolások, fényké pek, bizonylatok, ha vannak ilyenek). Megtörténik a pontozás. 5. A nem kézzelfogható vagy bemutatható eseményeket hitelt érdemlően kell igazolnia a háztartásnak. Pl. névre szóló számla piacról, fényképfelvétel mozaikosan kaszált kertről stb. 6. Összesítjük településenként a jelentkezők pontszámait, és kialakul egy rangsor, ahol az első 3 legzöldebb háztáj kerül jutalmazásra. 7. Minden jelentkező meghívást kap egy zárórendezvényre, ahol kihirdetjük a nyerteseket, és átadjuk a pénzjutalmat (a pénzjutalom már előre leadózott összeg). A jelentkezés feltételei (2010-es évben) 1. Orosztony, Felsőrajk és Zalaszabar közigazgatási területéhez tartozó kert, családi ház, présház, pince vagy gyümölcsös tulajdonosai vehetnek részt a VidÉkességeink programban 2. Szervezetek, önkormányzatok és cégek támogatására nincs lehetőségünk. 3. A jelentkezőknek az ingatlant legalább április 15. és szeptember 30. között rendszeresen használniuk, lakniuk kell (pl. szőlő présház esetén). 5

6 4. Bármilyen állampolgársággal lehet jelentkezni (feltétel a magyar vagy angol nyelven történő eredményes kommunikáció). 5. A jelentkezők az előzetes tájékozódást követően elfogadják a VidÉkességeink támogatási rendszer feltételeit, az értékelési rendszer és a jutalmazás módját. Ezt az alapadataikat tartal mazó jelentkezési lapon aláírásukkal megerősítik. 6. A lakosság tájékoztatása legkésőbb július 10-ig befejeződik. Jelentkezni a tájékozta tást követően folyamatosan lehet augusz tus 31-ig. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Az értékelés, pontozás menete 1. A jelentkezőkkel történő előzetes személyes találkozás, közös ötletelés: Minden jelentkező számára lehetőséget kínálunk arra, hogy egy rövid, személyes találkozás során a Gyöngyba golyvédelmi Alapítvány munkatársai ötleteket, segítséget adjanak az adott háztartás zöldíté sére. Ekkor szóban is ismertetjük a program fő irányelveit, elvárásait. Megtörténik a jelent kező háztartások alapállapotának felvétele, ami segít a későbbiekben számszerűsíteni az elért fejlődést. 2. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Ekkor önkénteseink és munkatársunk újra ellátogatnak előre egyeztetett időpontban a jelentkezők höz, ahol a jelentkezőknek lehetőségük lesz részletesen bemutatni az elkészített természetvé delmi eszközöket, a háztartás zöldítéséért tett lépéseiket. A szükséges igazolások bemutatása is ekkor történik meg (pl. számlák, jegyek stb.), amelyeket az Alapítvány az értékelés időtar tamára elvisz. Az értékelők feljegyzik a helyben adható pontokat. 3. Pontrendszer: a) Csak plusz pontokat adunk, pontlevonás nincsen. b) Ha szükséges, akkor bizonyos kategóriáknál meghatározzuk a legmagasabb elérhető pontszámot. Területegységre, a háztartásban élő személyek számára stb. adjuk meg a maximálisan adható pontszámot. Így egyrészt egyetlen, viszonylag egyszerű természet védelmi lépéssel nem lehet végtelen számú pontot gyűjteni (pl. 200 db B típusú odú kihelyezése egy kis kertben nem viheti el a pálmát), másrészt kizárjuk az esetlegesen fellépő területi különbségeket. Példa: a kihelyezett odúk száma egy 2000 m²-es kerben és egy 2 ha-os kis gyümölcsösben eltérő. Minden jelölt a B odú kihelyezés kategóriára maximum 10 pontot kaphat, ha teljesíti a területére megszabott optimális odúszámot. Ezt úgy alakítjuk ki, hogy egy 2 ha-os gyümölcsös tulajdonosa számára se támasszunk megterhelő követelményt m²-ig 1db B odú/300 m², 5000 m² m² között 1 db B odú/400 m², m² fölött 1 db B odú/500 m². Részleges megvalósítás esetén arányosítjuk az elért pontszámot (fél pontos kerekítéssel). c) A pontok súlyozása: az egyes elemek pontszámának meghatározásakor azt vesszük elsősorban figyelembe, hogy mekkora áldozatot kíván meg az adott háztartástól az adott elemet megvalósítani, folyamatosan fenntartani. d) A pontozás nem az alapállapothoz képest elért fejlődést fogja tükrözni, hanem azt, hogy az értékelés napján mi mindent tud bemutatni a jelölt. Függetlenül tehát attól, hogy azt akár évekkel a program meghirdetése előtt már megvalósította. Így természetesen azok, 6

7 akik régtől kezdve környezettudatosan alakítják környezetüket, előnnyel indulnak a ver senyben. e) Összes pontszám, rangsorolás: Megállapítható egy maximális pontszám, amelyet akkor tud valaki elérni, ha a kiadványban szereplő összes feltételt maximális pontszámmal teljesíti. Ez településenként eltérő lehet, hiszen pl. egy csatornázott faluban nem lehet pontot kapni a szennyvízgyűjtő tartály szabályos szippantásáért. A rangsort ezért települé senként külön-külön állapítjuk meg. A 3 legmagasabb pontszámot elérő jelöltet tudjuk jutalmazni , és Ft nettó összeggel. Holtverseny esetén az azonos pontszámot elérő versenyzők közül sorsoljuk a nyertest. Amennyiben anyagi lehetőségeink lehetővé teszik, úgy minden nyertest jutalmazunk (pl. két harmadik helyezett esetén meg tudjuk tenni, 4 első helyezett esetén nem). Át l á t h a t ó s á g i é s e t i k a i k ó d e x(n y í l t s á g, e l l e n ő r i z h e t ő s é g, f ü g g e t l e n s é g, e g y e n j o g ú s á g) 1. Támogatási összeg forrása: A jelen pályázat finanszírozása (NCTA-2009/2-Z05684) a Nor vég Civil Támogatási Alapból (www.norvegcivilalap.hu) az Ökotárs Alapítvány (www.okotars.hu) döntése alapján vált valóra. 2. Objektivitás az értékelés során: A VidÉkességeink pályázat során a jelöltek értékelése egy objektív, előre kidolgozott és a versenyzők által ismert pontrendszer alapján történik. 3. Egyenjogúság: Az értékelést nem befolyásolhatja az állampolgárság, etnikai, vallási, nemi hovatartozás, a kor, az anyagi állapot. A hátrányos anyagi helyzetben lévőket és fogyatékos sággal élőket kitüntetett körültekintéssel segítjük, de pozitív diszkriminációt az értékelésé nél nem alkalmazunk esetükben. 4. Mindenkire érvényes segítségnyújtás: Minden jelentkező, aki erre igény tart és előre egyez tet a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársaival, lehetőséget kap az Alapítvány telephelyén (8744 Orosztony, Temesvári u. 8.) korlátozott számú eszköz elkészítésére és megtekintésére. Leginkább könnyen barkácsolható és szállítható eszközökről lehet itt szó, pl. madárodúk (ezek körét az egyes pontoknál részletesen meghatározzuk). A telephelyen így elkészített eszközt (pl. madárodú) megtarthatja a készítője (baglyok ápolása, környezet rendezése stb.). 5. Átláthatóság, nyíltság: Minden jelöltnek alá kell írnia a jelentkezésnél, hogy amennyiben nyer, úgy saját pontjait nyilvánosan kezeljük (a személyes adatok védelmével). Így min denki összevetheti saját pontjait a nyertesekével. A nyertesek háztájáról, háztartásáról rövid összefoglalóban ismertetjük majd a megvalósult elemeket. A projektre fordított költségek elszámolását a beszámoló elkészítését követően feltöltjük a honlapunkra. A VidÉkességeink program minden részlete a oldalon olvasható. 6. A versenyből kizárjuk azokat, akik a pontozó bizottságot próbálják félrevezetni, vagy meg nem valósult eseményért próbálnak ponthoz jutni. A programról bővebben és az egyes módszerekről még részletesebben a VidÉkességeink bővített kiadványban tájékozódhat, amely néhány nyilvános helyen egy-egy példányban elérhető (pl. polgármesteri hivatal, posta, élelmiszer bolt). Továbbá a teljes anyag letölthető a oldalról, vagy kölcsönözhető a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványtól! Levelezési cím: 8744 Orosztony, Temesvári u. 8. Telefon: vagy

8 VidÉkességeink 2010 ötlettár: pontot érő elemek gyűjteménye Az alábbiakban az egyes elemek részletes leírása helyett csak egy rövid ötletlistát közlünk a pontszámokkal. A különösebb magyarázatra nem szoruló fejezetekhez nem fűztünk bevezetőt (pl. a háztáji állattartás nem szorul magyarázatra, de sokak számára kérdésese lehet, hogy mi a gond a gyakori kaszálással.) Minden fejezet a VidÉkességeink elveinek megfelelően kifejtésre kerül a bővített kiadványban! Így a részletesebb magyarázatot a településen kihelyezett füzetekben, vagy internetről letöltve olvashatja el, a I. Épített környezet, környezettudatosság, gazdálkodás Háztáj, udvarkép Mulccsal (ágapríték) fedett udvar. Még ősszel sem kell sárban járni, olcsó, lebomló! Dolomit murvával leszórt parkolóhely. A dolomit alá cserép és téglatörmelék került, így sokkal kevesebb dolomit is elegendő volt a felületre. Az intenzív használat ellenére nem üt át a sár alóla. E fejezet során arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy rengeteg olyan tetszetős anyagot használunk fel manapság környezetünk kialakítására, amelyek nem természetesek, és elhasználódásuk után újra feldolgozásuk nem megoldott. A vasbeton, vagy beton viakolor térburkoló kövek, az aszfalt borítás mind ilyenek. Törekedjünk kertünkben a térburkolatokat, kerítéseket, korlátokat, féltetőket a lehető legkevesebb beton felhasználásával, lehetőleg lebomló anyagok beépítésével megoldani. Térburkolat (3-5p) Környezetbarát anyagból, minél kevesebb beton felhasználásával, a lehető legtöbb gyepfelületet megengedve. (fokozati sor: beton, aszfalt térburkoló elemek terméskő téglaburkolat (3p) fahasáb burkolat (4p) faapríték, mulcs (5p) Autóbejáró (3-10p) Csak a keréknyom burkolt, közötte növényzet, építési törmelék (tégla, tetőcserép) az alapba dolgozva, az esztétikus fedőréteget kőzúzalék(3p), aszfalt zúzalék(4p), tégla(5p) vagy ágapríték (mulcs) (10p) képezi. A terméskő ugyan természetes anyag, de értékes élőhelyek végleges pusztításával termelhető csak ki! Pl. dolomit. Kút (ld. vízkezelés fejezet) Kerítés (5-10p) Lebomló anyagból készült, falusi képbe illő. Élő sövény (10p), fonott vesszőkerítés (10p), hagyományos deszkakerítés (5p) Leduggatott fűzfavesszőkből megeredt élő kerítés. 8

9 Hagyományos épületek védelme A hagyományos építésű épületek három szempontból is beleilleszkednek a megőrzendő vidéki értékek körébe. Egyfelől nagyon sajátos, egységes és hangulatos faluképet teremtenek. Másrészt hagyományos építőanyagokat használva csupa olyan épületet készíthetünk, amelyek, ha idejük lejárt, akkor felhasználhatatlan törmelék és sitt nélkül eltüntethetők. Végül jó lehetőséget kínálnak bizonyos épületlakó fajok (denevérek, pelék, baglyok, fecskék és énekesmadarak) telelésére, költésére. A jelen programban elsősorban nem új, hagyományos építésű épületek tervezésére bíztatunk, hanem a már meglévő régi épületek lehetőség szerinti megőrzésére. Használatban lévő, épületlakó állatok megtelepedésére alkalmas régi épület megléte (5p) Olyan épület, amelynek nyitott padlástere alkalmas arra, hogy épületlakó állatok használják a padlást vagy magát az épületet. Használatban lévő régi góré (5p) Hagyományos, lécből és gerendákból épült fedett góré. Használatban lévő hagyományos módon épült boronaház (10p) Gerendaváz vessző és sárfallal elsősorban pincéknél találkozunk velük Parasztudvarban megőrzött, jobb sorsra érdemes régi kukoricagóré. Az alap megerősítésével és kevés akác fűrészáruval hosszú évekre praktikus tárolóhely lehet újra. Gyepek, árkok, szegélyek kezelése Az emberi tevékenységgel mára már jelentősen megváltoztatott tájban ma is megtalálhatók fajgazdag élőhelyek, melyek érdemesek a természetszerető köznapi ember figyelmére. Ilyenek a kaszálók, vagy gyepek. A kaszálógyepek a vizek mentén, falusi kertekben, szőlőhegyek gyümölcsöseiben mindenütt jelen vannak. Fajgazdagságuk odafigyeléssel hosszú távon fenntartható. Ez az évi 2-3- szori kaszálással biztosítható. Az első kaszálás általában elegendő, ha május végén, júniusban történik. Ekkor még semmilyen allergén növény nincs jelen a növényzetben, így ez nem indokolja a korai kaszálást. Az üdezöld májusi gyep pedig a kaszálás után sárga árokparttá változik. Melyik a szebb? A kaszálások a csapadéktól függően június és október közé essenek. Májusban számtalan vadvirág (pl. védett orchidea fajok) virágzanak, hozzák termésüket. A mai gyakorlatban tapasztalható rendszeres, gyakori fűnyírózással néhány év alatt e gyönyörű fajgazdag gyepek elpusztulnak, s fajszegény, jellegtelen golfpályává Tipikus zalai présház egy szőlőhegyen. A boronaházak jellemzője, hogy gerendavázuk közeit vesszőfonatra tapasztott sárral töltötték ki. Ezek a házak semmilyen környezetszennyező maradványt nem hagynak maguk után. Megőrzésük a módszer újraélesztéséig fontos feladat! Olvadó sárház. A hagyományos anyagból készült épületek idejük lejártát követően eggyé válnak a természettel. 9

10 Gyümölcsösben május derekán kaszálatlanul hagyott gyepben virít a védett agárkosbor. Egy orchidea faj! A mellette túl korán lekaszált gyepben nem találtunk egy szálat sem. silányulnak. A gyepeken való mozgás, közlekedés céljára a lehető legkeskenyebb sávot vegyük igénybe, melyet többször is lekaszálhatunk. Meglátjuk majd, hogy a rendszeresen vágott területen bizonyos fűfajokon és lóhere fajokon kívül mást nem igen láthatunk. Különösen nagy kárt okoz a damilos fűnyíró túl gyakori használata, mely a talajt is felsérti, s így utat enged a gyomok, allergén tájidegen fajok (mint a parlagfű) felszaporodásának. Mozaikosan kaszált háztáj (15p) Foltokban megtalálható a levágott területek mellett hoszszúfüvű rész is, a nem használt kertvégi részek, árkok nincsenek mindig tövig vágva (bizonyító fotók a bírálathoz) Legeltetett gyümölcsös (15p) A gyümölcsös aljnövényzetét legalább részben legeltetéssel kezelik Kaszálás megfelelő időben (10p) Májusban csak a mozgást akadályozó vagy gyomosodó területekről vágjuk le a füvet, a kaszálásokat júniustól kezdjük, a pihenőkertet lehet fűnyírózni. (bizonyító fotók a bírálathoz) Kaszálás hagyományos kaszával (8p) Terület méretétől függetlenül (bizonyító fotók a bírálathoz) Aranyvessző visszaszorítása (5p) Vagy nincs a területen, vagy látszik az ellene folyó küzdelem Állattartás 10 Egy valóban mozaikosan kaszált kert. Az ösvények, gyümölcsfa környezete, az aktívan használt területen rövid, mindenhol máshol hagyják a fajgazdag gyepet kibontakozni. Teljesen gyom és csalán mentes! Lekaszált árokpart, szabályosan megszárított értékes szénával. Égetés helyett inkább érdemes télire begyűjteni. Az állattartás fontossága nem szorul különösebb magyarázatra. Az egész falusi lét és vidéki táj sarokköve. Ha vannak házkörül állatok, akkor számukra kaszálnunk kell friss szénát, eszünkbe sem jut gyomirtózni. A jószágot engedjük a gyümölcsösben legelni, nem veri fel a gaz. A baromfiak elkapirgálnak a gyümölcsösben, érzékelhetően csökkentve a rovarkártevők számát. Ahol van jószág, ott az apró legyek és szúnyogok miatt inkább megjelennek a fecskék az eresz alatt, hisz mindig bőségesen tudnak rovarokra táplálkozni. És mindeközben egészséges és vegyszermentes húshoz, tojáshoz, akár tejhez jutunk. Egyet dolgot ne hagyjunk ki a felsorolásból: mindez munkaigényes, sokszor vesződséges, sokszor kényelmetlenséget okoz. Nem kell állattartó gazdává válnunk ahhoz azonban, hogy néhány jól megválasztott háziállattal elfogadható áldoztatok mellett is kihasználjuk az állattartás előnyeit. Baromfiudvar (10+5 p) Megléte (lehetőleg nagy kifutóval, szabad tartással, legeléssel) + hagyományos fajták (erdélyi kopasznyakú,

11 magyar sárga, fehér házilúd stb.) Sertéstartás (10+5 p) Megléte (lehetőleg kifutóval, dagonyával, az állat igényeit is figyelembe vevő módon) + hagyományos fajták (mangalica) Szarvasmarha tartás (10 +5p) Megléte (lehetőleg legelővel, külterjes tartással) + hagyományos fajták (magyar tarka, szürke marha, bivaly) Juhtartás, kecsketartás (10+5p) Megléte + hagyományos fajták (cigája, cikta, racka juh) Lótartás, szamár (10+5 p) Hagyományos fajták (hucul és magyar tenyésztésű fajták) A házi lúd a legkevesebb takarmányigénnyel rendelkező baromfi egyike. Szinte csak zöld növényeken és bőséges mennyiségű vízen elvan. Közben rendbe teszi az udvari növényzetet (túllegeltetés esetén tönkre teszi!). Gyümölcsös, virágágyás, zöldségeskert A fejezet két fontos üzenetet továbbít. Egyfelől arra ösztönöz, hogy minél több élelmiszert otthon termeljünk meg magunknak. Másfelől felhívjuk a figyelmet, hogy nincs büntetlen vegyszerhasználat. A gyomirtók, rovarölőszerek, gombaölőszerek és talajfertőtlenítők legtöbbje hagy nyomot maga után vagy a zöldségben, vagy a talajvízben. A vegyszermaradványok rákkeltő vagy allergiát okozó hatása szinte közhelyként ismert jelenség. A biokert és biogazdálkodás fogalmakról legtöbbünknek a szupermarketek speciális és igen drága termékei, egy átlagembertől távol álló világ jut eszünkbe, a zöldekre és különös hóbortjaikra gondolunk. Ez a gazdálkodási forma azonban nem kivitelezhetetlen, sőt Fontos megérteni, hogy a vegyszerek használatával nyert hozamnövekedés egy családi gazdálkodás esetén nincsen arányban a vegyszerek miatt vállalt kockázat mértékével. Őshonos cigája és cikta juhok által legeltetett gyümölcsös. A facsemeték veszélyben vannak, az idős gyümölcsfákban viszont már nem tudnak kárt tenni. A legfontosabb alapelvek 1. betegségeknek ellenálló fajtákat válasszunk, akár a terméshozam, küllem rovására is 2. a műtrágya felváltása állati trágyával 3. vetésforgó használata: rokon növényeket ne vessünk egymás után! (kártevők) 4. ügyeljünk a növénytársításra! (segítő vagy éppen riasztó hatás) 5. gyomirtózás helyett mulcsolás, talajelőkészítés 6. bio-permetezőszerek használata alkalmas időben (Bordoi-lé, mészkén lé, növényi ázalékok) Egy igazi zöldségágyás. Mulccsal fedett kerti ösvényekkel elválasztott családi zöldségeskert, ahol nem alkalmaznak vegyszereket, mégis bőséges a szüret minden évben. 11

12 Többször halálra ítélt öreg almáskert. A felújító metszés után még mindig jó termést ad teljesen vegyszermentes termelés. Szénamulccsal fedett paprikaágyás. A szénatakarás alól nehezebben bújnak elő a gyomok, ritkán kell kapálni, a takarás miatt kevesebb víz párolog ki a talajból. Házi zöldségeskert megléte + Organikus termesztés szempontjainak érvényesülése (10+5 p) Egymást védő zöldségek tudatos ültetése, vegyszerezés nélküli termesztés, enyhe talaj-előkészítés Ápolt, kezelt gyümölcsfák megléte + bizonyíthatóan régi tájfajta megléte (10+5 p) Láthatóan kezelt, termésbe fogott gyümölcsös vagy gyümölcsfa Bio-permetezők használata (10p) Réz és kén alapú szervetlen vegyszerek (bizonyítása szükséges, számla, doboz) Néhány kiöregedett, odvas gyümölcsfa megtartása (10 p) A gyümölcsösben, kertben az elhalt idős gyümölcsfákat ne vágjuk ki mind. Odúlakó énekesmadarak fészkelőhelye, cincérlárvák táplálékát jelentik az elhalt fák. Állati trágya használata műtrágya helyett (8p) Zöldségeskert, gyümölcsös tápanyag-utánpótlása állati trágyával Mulcsolás zöldségeskertben, virágágyásban (8p) Fakéreggel, hánccsal, szalmával, fűvel történő talajfedés a gyomosodás visszaszorítására Kaszált (és/vagy nem felásott) gyümölcsös alja (ld. gyepkezelés) Legeltetett gyümölcsös (ld. gyepkezelés) Komposztálás, aprítékolás, kupacolás Árokpartról lekaszált széna begyűjtés előtt és égetés helyett. Figyeljük meg, hogy az árokparton meghagytunk néhány kaszálatlan foltot, amit csak a következő esedékes kaszáláskor vágtunk le. Így pl. a veronika és fűfajok magot tudtak érlelni. Egy vidéki udvarban rengeteg szerves hulladék keletkezik. A fák metszéséből, fűnyírásból, gazolásból, a cserjék ritkításából, őszi lombhullásból évente sok köbméter égethető nyesedék halmozódik fel. Az égetés gyors, de egyben pazarló módja mindezek eltüntetésének. Az égetés során szén-dioxid (CO ² ) keletkezik, amely az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz. A CO ² természetesen nagyon kis koncentrációban van jelen a levegőben (0,03%), de 6,5 milliárd ember motorizált környezet-átalakító tevékenysége következtében az elmúlt évtizedekben kimutathatóan nőtt a légkör szén-dioxid tartalma. Így mindnyájunk feladata, hogy csökkentsük az általunk égetéssel, üzemanyag-elhasználással és energia-fogyasztással keletkező szén-dioxid légkörbe történő kiszabadulását. A szerves anyagok égetése helyett számtalan hasznosítási forma kínálkozik, amely még hasznot is hajt számunkra. Természetesen lehet olyan eset, hogy a keletkezett égethető hulladék nem hasznosítható sehogy, mert pl. ragályos Nagy mennyiségű ág égetése. Rossz gyakorlat, ha csak lehet, kerüljük el! 12

13 gombabetegség miatt kellett a fát megmetszeni, vagy a tüskés ágakat nem tudjuk ledarálni. Ilyenkor ezeket valóban célszerű elégetni, de ha csak ezek kerülnek elégetésre, és a lehető legtöbb anyagot hasznosítjuk, akkor máris rengeteg fölösleges füsttől szabadítottuk meg bolygónk légkörét. Ne használjunk műanyagot, autógumit az égés segítésére! Házilag készített kerti komposztáló (15p) Minimum 1 1m alapterületű keret, lehetőség szerint szerves anyagból építve (használt deszka, gerenda, akáckaró). A komposztáló a kert egy árnyékos sarkában van elhelyezve Készen vásárolt komposztáló tartály (12p) Kertészeti áruházakban vásárolható speciális műanyag komposztáló edény (hátránya, hogy maga az edény drága és műanyag) Mulcs használata a kertben (10p) Kerti ösvény és járófelület takarására és sártalanításra alkalmazott házilag előállított szerves apríték Kert végi rőzsekupac (8p) A kerti levágott ágakból kialakított gallyhalom Konyhai hulladék komposztálása (5p) A konyhában keletkezett szerves hulladék (teafilter, züldségek, gyümölcsök héja, tojáshéj stb.) komposztdombon való elhelyezése a kommunális hulladékhoz való keverés helyett Papírhulladék komposztálása (5p) Papír mérsékelt mennyiségű elhelyezése a komposztgödörben égetés vagy kidobás helyett Komposztáló keret (forrás: www. komposztalas.uw.hu) Udvari kút régi épületfából kialakított kávával. Ily módon elkerülhető a beton használata, esztétikus és környezetbarát építmény. Tudatos vízkezelés, szennyvízkezelés Nagyszüleink, ahol megtehették hordóban, kádban gyűjtötték össze az esővizet, és azt használták mosáshoz, itatáshoz és öntözéshez. Udvarukban a kútnak kitüntetett szerepe volt, vigyáztak rá, mert az élet alapját jelentő ivóvizet szolgáltatta. Árnyékszéket használtak amelynek tagadhatatlan hátrányai mellett megvolt az az előnye is, hogy nem kellett ivóvizet ezer literszám felhasználni a tisztántartására. Természetesen nem léphetünk vissza az időben és higiéniában, de bizonyos elemeket megtartva, felújítva sokat tehetünk azért hogy kevesebb ivóvizet fogyasszunk és szennyezzünk be. A jelen fejezet a kutak megtartására, az esővíz-gyűjtés fontosságára, a komposzt-wc-k 21. századi modern alkalmazhatóságára és a szennyvízkezelés lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Komposzt-WC az udvarban. Az árnyékszékektől annyiban különbözik, hogy az ülőke alá egy műanyag tartály van behelyezve, amely évente cserélhető. Egy év alatt az ürülék komposzttá alakul a hozzáadott növényi rostokkal együtt. 13

14 Esővízgyűjtő tartály (hordó) a csatorna alatt (10p) Az összegyűjtött szűrt esővíz felhasználható kerti locsolásra, háztartási munkákra, állatok itatására. Üzemelő udvari kút (5 + 5p) Vödrös (5p), szivattyús (+5p) (egy leengedett szivattyú azért ér plusz pontot, mert nagy mennyiségben teszi lehetővé az ivóvíz felhasználás kiváltását, még ha áramfelhasználással is jár Komposzt-WC, vagy ennek megfelelően üzemeltett kerti árnyékszék (15p) A komposzt-wc annyiban különbözik az árnyékszék használatáról, hogy az ürülékhez kerti nyesedéket, faforgácsot adunk, és minden folyamat egy zárt üríthető tartályban játszódik le. A növényi anyaggal kevert ürülékből egy év alatt talaj minőségű komposzt keletkezik! Rendszeres, szabályszerű szippantatás (15p) Bizonylat a szippantó cégtől, hogy tisztítóműbe, vagy erre a célra hivatalosan kialakított szántóföldre került a szennyvíz Szürke szennyvizek hasznosítása (5p) Mosóvíz, fürdővíz, konyhai lefolyó és fekália szétválasztása. Ekkor figyelni kell, hogy a háztartási vegyszerek felhasználása mérsékelt legyen. Kéttartályos emésztőgödör szabályozható befolyóval (15p) Vízzáró emésztő, amelynek a pihentetett felében baktériumkultúra bontja le a környezetre káros anyagokat. Az így megtisztult szennyvíz locsolóvízként felhasználható. Baktériumtenyészet használata (15p) Bolti bizonylat, blokk a vásárlás igazolására Szelektív hulladékgyűjtés Világszerte a gazdasági fejlődés velejárója a termelés és a fogyasztás növekedésével a termelési hulladék mennyiségének növekedése. A hulladék helytelen kezelése többféle módon szennyezheti környezetünket: a termőtalajt, a talajvizet és fenyegető veszélyt jelenthet az élővilágra. De mit is tehetünk mi annak érdekében, hogy valóban kevesebb hulladék legyen a környezetünkben? A legjobb megelőző lépés, hogy ne költsünk feleslegesen! Csökkentsük a fogyasztást! Ne nyugtatgassuk magunkat azzal, hogy majd szelektíven gyűjtöm a hulladékot, mert attól az még hulladék, csak újra fel lehet használni. Ne kérjünk csomagolást, nejlonzacskót mindenhez! Ne dobjunk ki valamit rögtön, ha meghibásodik, próbáljuk megjavítani, javíttatni! Ha viszont nincs más megoldás, és ki kell dobjunk valamit, akkor is gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Erre már mindenkinek mindenhol lehetősége van Magyarországon. Mentségeink nem lehetnek többé, csak kifogásaink! A lakossági szelektív hulladék gyűjtés alapvető hulladék csoportjai: Lakossági veszélyes hulladékok: szárazelemek, akkumulátorok, gyógyszerek, fáradt olaj, sütőzsiradék, növényvédő szerek, fénycső, izzó, festék- és lakkmaradékok és csomagolóesz közeik. Hasznosítható hulladékok - melyeket még külön-külön érdemes gyűjteni: papír (karton, fekete-fehér, színes újság, vegyes papír), üveg (fehér, színes), műanyagok (flakonok, fóli ák), fémek, textíliák (fehér, vegyes) és a komposztálható szerves hulladékok (háztartási hulladék ételmaradék, kerti hulladék- gyomok, levágott növényi részek stb.). Egyéb nagydarabos hulladékok (ezeket általában lomtalanítási akciókban szállítják el): bútorok, tönkrement elektronikai termékek, termékdíj-törvény alá eső hulladékok: gumiabroncsok, hűtőszekrények. Az ország területén már nagy számban megjelenő szelektív hulladékgyűjtő udvarok mindenki 14

15 rendelkezésére állnak. A különböző színű és feliratú konténerekbe lehet és érdemes szortírozni a hasznosítható hulladékokat. Pontozás: a szelektív hulladékgyűjtésre úgy tudunk pontot adni, ha hitelt érdemlően bizonyítja a háztartás, hogy valóban szakszerűen helyezte el a szétválogatott háztartási hulladékot a konténerekben. Vitán felüli a helyzet, amennyiben a háztartásnak lehetősége van a szelektíven gyűjtött hulladék konténerekben való végső elhelyezésével várni mindaddig, amíg pontozás megtörténik (ez a háztartás érdeke is, hiszen sok biztos pont jár a szelektív hulladékgyűjtésért). A kistérfogatú újrahasznosítható termékek beszámítását csak azok bemutatásával tudjuk elfogadni (pl. szárazelemek, akkumulátorok, villanykörték). Nagyobb térfogatú termékek esetén (műanyag palackok, karton papír) ha van rá mód, akkor tömörítve, laposra taposva meg kell tartani a termékeket, ellenkező esetben fotóval kell bizonyítani a mennyiséget, az elhelyezés módját, és azt is, hogy a jelentkező végezte az elhelyezést. Az egyes termékekéért járó pontszámot maximáltuk, illetve azt is, hogy háztartásonként mennyi az elfogadható keletkező hulladék mennyisége. Elhasznált szárazelemek gyűjtése (Max. 10 p) Törekedjünk újratölthető akkumulátorokat használni! 0,5 pont/db, maximum elfogadható mennyiség: 20 db/háztartás/3 hónap Műanyag palackok (Max. 10 p) Az ásványvíz- és üdítődivat miatt háztartásonként sok ilyen hulladék keletkezik. A palackos vizet próbáljuk felváltani házi víztisztító berendezés és szódakészítő berendezés használatával! 0,1 pont/db, maximum elfogadható mennyiség Max. 100 db/háztartás/3 hónap Üveg hulladék (Max. 10 p) Amit lehet, vigyünk vissza üvegvisszaváltóba. Pénzt is kapunk érte, és az üveg sem kerül bezúzásra. A bizonylatot tartsuk meg!) 0,1 pont/db, maximum elfogadható mennyiség 100 db/ háztartás/3 hónap Papír hulladék (Max. 5 p) Mennyiség nincs meghatározva Kerti és konyhai hulladék külön gyűjtése, komposztálás (5p) ld. komposztálásnál leírtak Fém hulladék (5p) Külön gyűjtés, mennyiség nincs meghatározva. Zala megyében rosszul megoldott a fémek visszagyűjtése. A településeken végighaladó fémgyűjtők azonban alkalmanként még fizetnek is a fém hulladékért. Bevásárlás A háztartásban keletkezett szárazelemek összegyűjtve várakoznak a gyűjtőpontba való elszállításra. Ebben a fejezetben a saját termelést, illetve a helyi termelőktől történő vásárlást részesítjük előnyben a globális áruházak távoli országaiból hozzánk szállított élelmiszereivel szemben. A követendő irányelvek a következőkben foglalhatók össze: Próbáljunk meg minél több terméket magunk megtermelni Igyekezzünk a lakóhelyünk közelében kistermelőtől, őstermelőtől vásárolni Vásároljunk piacon hipermarket helyett Amiből megengedhetjük magunknak, próbáljunk Bevásárláshoz használt vesszőkosár és vászon szatyor. 15

16 organikus (bio) terméket vásárolni Elsősorban azt együk, aminek szezonja van, és ami az országban terem Darázsgarázs nádból... Konyhakert tartozik a házhoz Ld. Gyümölcsös, virágágyás, zöldségeskert fejezet Saját állattartásból származó húst fogyaszt a háztartás (15 p) A saját termékeket törekszenek vegyszermentesen vagy bio-vegyszerekkel előállítani Ld. Gyümölcsös, virágágyás, zöldségeskert fejezet A helyi piacról szerzik be a zöldséget, húst (8 p) Blokkal, számlával kell igazolni! Helyi termelőtől vásárolnak terméket (10p) Hitelt érdemlően kell bizonyítani tudni, blokk, számla, őstermelői felvásárlói jegy stb.) II. Élővilágvédelem Gerinctelenek védelme...és magányos méhek költőhelyei vakolatlan falon Égetés helyett felhalmozott ágak és korhadt gerendák: kiváló sündisznó lakás Kerti tóban sütkérező békák A talaj közelében, a fűszálakon, az avarban rengeteg rovar és más ízeltlábú él. Azt gondolhatjuk, hogy nem fontos tagjai az élővilágnak, de ha minden ragadozó rovart kivennének ebből a nagy rendszerből, megnézhetnénk magunkat. A kártevő hernyók, rovarok, csigák pár héten belül elárasztanák kertünket. Hogy életteret biztosítsunk számukra, hagyjunk kaszálatlanul foltokat, és ne gyűjtsük össze az összes falevelet a fák alól ősszel. Hagyjunk egy-két korhadt fát az udvarban lábon állni, hogy a fában fejlődő rovarok lárvái kikelhessenek. A csökkentett vegyszerfelhasználás, a mozaikosan, sokszínűen művelt kert, a farakás, kőrakások, avarkupacok mind-mind jó élő és búvóhelyet biztosítanak számukra. A kerti tó a szitakötő lárvák és egyéb vízben fejlődő és élő rovarok otthona lehet. Mozaikos kaszálás Ld. gyepkezelés rész Csalánfoltok (3p) Legalább 1 1 méteres foltok felhagyása a kert nem használt sarkában. Bizonyos lepkefajok hernyói fejlődnek rajta Szénakazal hagyása (3p) Legalább egy kisebb, kb. 1 1m-es Avar fa alatt hagyása, avarkupacok meghagyása (3p) Legalább 1 kupac meghagyása, alatta futóbogarak, kártevőket irtó ragadozó rovarok telelhetnek át Darázsfészek meghagyása (2p) Nem használt épületben, épület használaton kívüli oldalán meghagyott darázsfészek Darázsgarázs (magányos méheknek) (4p) 16

17 A megadottak szerint lyuggatott kugli, vagy levágott, összekötözött nádszálak Kert mérete szerint 5000m²-ig 3 db/300m², 5000m² 10000m² között 3 db/400m², 10000m² fölött 3 db/500m² Vályogfal magányos méheknek (3-5p) Saját magunk által, direkt erre a célra épített (5p), vagy meglévő épület sérült, vagy vakolatlan falfelülete (3p) Udvari farakás (8p) Olyan farakás, aminek a legalsó szintjét lehetőleg nem bolygatjuk Fülbemászó-lak (4p) Felfordított cserép, amely szénával van megtöltve, vagy szénával megtöltött madárodú. Kert mérete szerint 5000m²-ig 1 db/300m², 5000m² 10000m² között 1 db/400m², 10000m² fölött 1 db/500m² Kerti tó Ld. kétéltűek Kuszma, vagyis lábatlan gyík páros. Zalai kertek gyakori, szép, és teljesen ártalmatlan gyíkfaja! Nem kígyó! Pusztítja a meztelen csigákat. Háztáji hüllő- és kétéltűvédelem A kígyók és békák, tágabb értelemben véve a hüllők és kétéltűek irányában érzett ellenszenvünk szinte már ősidők óta fennálló probléma. Ezek az állatok nem éppen a legkedveltebb, dédelgetett kedvenceink közé tartoznak, de ezt sokszorosan ellensúlyozza hasznosságuk. Magyarországon minden hüllő- és kétéltűfaj védett, természetvédelmi értékük forintig terjed! A kétéltűeknek alapvetően mások az igényeik, mint a hüllőknek, ha a kertünkben kívánunk nekik élőhelyet biztosítani. A kétéltűek kötődnek a vízhez, nedves élőhelyhez, így számukra legmegfelelőbb egy sok búvóhellyel rendelkező kerti tavat kialakítani. A hüllők pedig általában kedvelik a meleg, száraz helyeket, így legtöbbjük számára egy átmelegedő kőrakás, téglarakás lehet az ideális otthon. A kertünkben előforduló fajok egyike sem veszélyes az emberre, elpusztításuk szükségtelen és törvénytelen! Kerti tó (5-15 p) Lehetőleg kevés/semennyi beton felhasználásával, pontozás alapterület mérete szerint: 1m² -10m², vagy e fölött Kerti tó náddal, mellette bokrok, kialakított búvóhelyek (3p) A előző kategóriához pluszpont Sziklakert (5-15p) Pontozás alapterület mérete szerint: 1m² -10m², vagy e fölött Gyíkvár (10p) Nem háborgatott, nyugodt helyen lévő kőkupacok, vagy sziklakerti kőrakások, kőfalak Sokan viperának nézik a teljesen ártalmatlan és egérpusztító rézsiklót. Gyakori faj dombvidéki kertekben. Fürge gyík pihen a kert egy csendes sarkában a biztonságot adó üreg előtt. 17

18 Madárvédelem A madárodúkat nem etetőként használjuk. A madarak télen búvóhelyként, nyáron költőhelyként keresik fel az odvakat. A képen éppen egy kékcinege keres szállást a hideg téli éjszaka elől Gólyafészek a falusi ház kéményén Téli madáretető Többféle méretű madárodú minden faj igényeinek kiszolgálására. A nagy odúk az ún. D odúk búbos banka, füleskuvik számára. A mesterséges madárodú a faodvak pótlására szolgál. Az odúlakó madárfajok számára mesterséges madárodúval biztosíthatjuk a megtelepedést. A különböző típusú mesterséges fészekodúk kifejlesztését madárvédelmi szempontok mellett a kártevők (rovarlárvák, hernyók) elleni biológiai védekezés szándéka indokolta. A legtöbb odúlakó madárfaj szívesen elfoglalja a különböző anyagokból (fa, eternit) készített mesterséges fészekodvakat. A-típusú madárodú: Belső méret 10 10cm, röpnyílás: 25mm, kihelyezés 1,5 3m magasra, elfoglalhatja: kék cinege, barátcinege B-típusú madárodú: Ez a röpnyílás méret található meg leggyakrabban a természetben is, ezért ez a legelterjedtebben alkalmazott mesterséges fészekodú-típus. Belső mérete minimum cm, röpnyílása: 32 46mm, elfoglalhatja: a szűkebb röpnyílású változatot (32 35mm) széncinege, örvös légykapó, kormos légykapó, csuszka, kék cinege, barátcinege, mezei veréb, házi veréb. A 46mm-es változat ezeken kívül a nyaktekercs és a seregély költésére is alkalmas. Erdei környezetben rendszeresen elfoglalja a nagy pele. Kihelyezés 1,5 4m magasságra C-típusú madárodú: Jellemzője a téglalap alakú röpnyílás. Belső méret cm, röpnyílása 6cm magas sáv, elfoglalhatja: házi rozsdafarkú, kerti rozsdafarkú, szürke légykapó, barázdabillegető. (A házi rozsdafarkú részére készült odút épületek eresze alá célszerű kihelyezni). D-típusú madárodú: A legnagyobb méretű és a legritkábban alkalmazott speciális mesterséges madárodú. Mérete cm, röpnyílása 12cm átmérőjű, elfoglalhatja a búbos banka, seregély, füleskuvik. Kihelyezése 3 5m magsra. A, B vagy C típusú odú (15 p) 5000m²-ig 1db odú/300m², 5000m² m² között 1 db odú/400m², m² fölött 1 db odú/500m² Madáretető (10p) Madáritató (10p) Fecskefészkek (15p) Fecskefészkek vannak az épületen, eresz alatt vagy istállóban, nincsenek leverve Mesterséges fecskefészek (5p) Gyöngybagoly, kuvik vagy füleskuvik költőláda (0-30p) 18

19 Ládánként p, legfeljebb egy költőláda típusonként m-ként Gólya számára kihelyezett fészekalap oszlopra vagy kéményre (20p) Denevérek, pelék, egyéb emlősök A denevéreket félelem és hiedelmek övezik a mai napig. De nem igaz, hogy a hajunkba akadnak, és az sem, hogy a szalonnát rágják a kamrában. Ellenkezőleg! Ezen hasznos emlősök ezerszámra fogyasztják az éjjeli rovarokat, szúnyogokat. Éjszakai életmódjuk miatt a nappalt sötét, védett helyeken töltik: faodvakban, pincékben, padlásokon, elhagyott épületek sötét zugaiban, épületek réseiben. Nyaranta akár több száz (több ezer) példány is összeverődhet egy-egy padláson. Ha odút készítünk nekik, 2 2,5cm vastag, durva felületű deszkát használjunk. FONTOS, hogy vegyszerekkel NEM kezelt faanyagot vásároljunk, ellenkező esetben megmérgezhetjük őket. A denevérek a fecskékhez hasonlóan röptükben, a víz fölött szállva isznak, szinte kiharapnak egy kortyot a vízből. Egy legalább 1 méter hosszú itatóvályú vagy egy néhány négyzetméteres kerti tó megfelelő itató számukra. Más emlősök, mint mókus, pelék is laknak kertünkben, általában madárodúkat foglalnak el szállásul. A nagyobb méretű, madaraknál ismertetett C és D odúk számukra is alkalmasak. A sünök a rőzsekupacok lakói. Denevérodú (10 pont) 5000 m²-ig 1 db /300 m², 5000 m² m² 1 db /400 m² m² fölött 1 db/500 m² Denevérpadlás (összesen 15 pont) Sötét padlás (1 pont), berepülőnyílás megléte (3 pont), nyitott szellőzőablak (11 pont) Peleodú, mókusodú Ld. madaraknál leírtak Kuvik számára elkészült a hengerodú Kert végébe kihelyezett költőláda gyöngybagoly számára. Tetőcsúcsban függeszkedő denevérek a padláson A különböző odútípusok a következő oldalon láthatóak! Régi, rossz állapotú felújításra szoruló vidéki ház, rengeteg denevérek számára alkalmas berepülőnyílással a padláson 19

20 20

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó 7. számú mellékelt A leggyakoribb madárfajok igényeinek megfelelően a madárodú-típusok közül az ültetvényekbe az A, B, C és D típusú

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult A madárbarát Magyarországért! Madárbarát Kert Halmos Gergő Magyarország legszebb konyhakertje Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult 1 10000 tag 32 MME csoport Magyarországon 2 BirdLife Partnership

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás

A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A biohulladék elkülönítése és kezelése Egy magyarországi lakos átlagos éves hulladéktermelése meghaladhatja a 430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is állhat

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Mindennapi madárvédelem: a Madárbarát kert program. Szöveg és fotók: Orbán Zoltán Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Mindennapi madárvédelem: a Madárbarát kert program. Szöveg és fotók: Orbán Zoltán Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Mindennapi madárvédelem: a Madárbarát kert program Szöveg és fotók: Orbán Zoltán Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát kert program Cél a mindennapi madárvédelem társadalmi szintű elterjesztése

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

A hagyományos vidéki életforma és a modern környezettudatosság anyagi támogatása. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684

A hagyományos vidéki életforma és a modern környezettudatosság anyagi támogatása. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684 A hagyományos vidéki életforma és a modern környezettudatosság anyagi támogatása Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684 www.norvegcivilalap.hu www.gyongybagoly.hu www.okotars.hu Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese?

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese? TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló 1. Hol található a világ legnagyobb trópusi erdőterülete? a. A Kongó-medencében. b. Amazóniában. c. Pápua-Új Guineán. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó

Részletesebben

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás)

Általában a környezet védelmről. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Általában a környezet védelmről A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! (ősi indián közmondás) Környezet tudatos életmód Sokszor mondják, hogy a szegény ember nem tud spórolni,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget:

Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 1. Örkényi út Buszforduló (Gyón) 2. Vasút út Halász Jenő u. (Gyón) 3. Szőlő u. Iskola előtt (Gyón) 4. Szent István út Halász Kúria környéke

Részletesebben

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont

Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont Zöld Sziget project beszámoló 2009-2010. Szigethalom Városi Szabadidőközpont A tavalyi év folyamán a Városi Szabadidőközpont intézménye is csatlakozott a Zöld Sziget projecthez. A project főbb témakörei:

Részletesebben

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a

Komposztálás: Irányított humusz gyártás A háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagok visszajuttatása a Bevezető go dolatok Magyarországon évente 4,6 millió tonna kommunális szilárd hulladék keletkezik 30 %-a biológiailag lebomló, újra hasznosítható Újrahasznosítás egyik módja a komposztálás Komposztálás:

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Táplálkozó csonttollúak

Táplálkozó csonttollúak Táplálkozó csonttollúak A madárvédelem legismertebb formája a madarak téli etetése. Ezt a télen is hazánkban maradó, vagy az északról délebbre, így hozzánk is eljutó madarak kedvezőtlen időjárási körülmények

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük?

Kérdések komposztálásról. 2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük? Kérdések komposztálásról 1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? a, gombák, baktériumok, férgek b, vírusok, lótetűk, sugárgombák c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 2. Környezetbarát

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ A MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 12 PONTJA 1. Ismerjük meg a gazdaságunkban és környékén elôforduló madarak és más állatok életmódját, szokásait, igényeit! 2. Vegyszerek használata helyett segítsük a természetes

Részletesebben

A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei

A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei Kovács Szilvia - ötletgazda Újfajta nézetek okok Manapság szinte csak a nagyszülők foglalkoznak zöldséges kerttel! Az öregektől megkapunk mindent!

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS SZEMÉT KÉRDÉS HULLADÉK ÉS SZEMÉT Hulladék - az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkező anyagok melyeket már nem tudnak/akarnak felhasználni. Kezeléséről

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz

Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz Programok a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhíváshoz A Humusz Szövetség 20 éve a hulladékcsökkentést, a fenntartható fogyasztást és termelést

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2013 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom Paksi Hírnök paks.hu pthr.hu Komposztálás

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

Gyermekeink környezettudatossága

Gyermekeink környezettudatossága Gyermekeink környezettudatossága A vizsgálat célja: az iskolai környezeti nevelés hatásrendszerének, és a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásrendszerének vizsgálata. Az eredmények elemzése

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról

A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról A víz értékességéről, újrahasznosításáról és a biológiai szennyvíztisztításról Hazánk vízügyi helyzete: Medenceország vagyunk, tehát sok a víz Ez viszont gyakran árvizeket okoz A vizeink viszonylag jó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül

Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül Foglalkoztató füzet I. óvodások részére Zöldülj! Fordulj! a házban és a ház körül Készítette: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2011. Legyél Te és a családod is környezetbarát! Kedves Gyerekek! Egészséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE számú napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE Napirend címe: Javaslat Nagykanizsa Megyei

Részletesebben

Komposztálás a közfoglalkoztatásban

Komposztálás a közfoglalkoztatásban Komposztálás a közfoglalkoztatásban Az önkormányzatok különleges komposztálási technológiával bővíthetik közfoglalkoztatási programjaikat. A Compastor által kínált lehetőség értékteremtő, költséghatékony

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

2. Itató és porfürdő

2. Itató és porfürdő Gyakorlati madárvédelem a ház körül 2. Itató és porfürdő Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. A legegyszerűbb itató a 40-60 cm átmérőjű műanyag virágalátét: - ez nem törik el könnyen

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés

Sáfrány László. Szelektív gyűjtés Sáfrány László Szelektív gyűjtés Globális felmelegedés, szelektív hu lladékgyűjtés, környezet tudatos magatartás. Szorosan összefüggő fogalmak. Ezek a szavak, amit naponta hallunk, már szinte a könyökünkön

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IV. Greennovációs Nagydíj. Szakmai partner:

VERSENYKIÍRÁS. IV. Greennovációs Nagydíj. Szakmai partner: VERSENYKIÍRÁS IV. Greennovációs Nagydíj Szakmai partner: IV. Greennovációs Nagydíj 01 VERSENYFELHÍVÁS IV. GREENNOVÁCIÓS NAGYDÍJ Greennovációs Nagydíj - A környezettudatosabb gazdaságért. A fejlett gazdaságban

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Természeti értékeink Tápiógyörgyén

Természeti értékeink Tápiógyörgyén Természeti értékeink Tápiógyörgyén 1 Madarak a ház körül Madarak a ház körül Mennyire kell érteni a madarakhoz? Településünk nem csak nekünk, embereknek jelent lakóhelyet, számos madár alkalmazkodott a

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs

A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai 2011.04.16. Alsóörs A növénytermesztés során a növények tápanyagot vonnak el a talajból. A tápanyagot a nagyüzemekben műtrágyával vagy/és szerves

Részletesebben

Úton a nulla hulladék felé

Úton a nulla hulladék felé Úton a nulla hulladék felé Földesi Dóra Humusz Szövetség 2011. május 13.. Problémák A legyártott tárgyak 99%-a fél éven belül szemétbe kerül. Az élelmiszerek 30%-a bontatlanul kerül a kukába. 1 kukányi

Részletesebben

T E R M É S Z E T E S A N YA G

T E R M É S Z E T E S A N YA G KÖRNYZETBARÁT T E R M É S Z E T E S A N YA G SZOMORÚ TÉNYEK A MŰANYAG PALACKOKRÓL Az eldobható műanyag palackok jelentős veszélyt jelentenek az állatvilágra. A műanyagok lebomlási ideje több száz év, és

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK V VIII. OSZTÁLYOS

Részletesebben