A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: A kiadványért felel: Nyomdai munkák: Pályázati azonosító: Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: A kiadványért felel: Nyomdai munkák: Pályázati azonosító: Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1

2 A kiadványt szerkesztette, nyomdai előkészítés: Novák Nikolett A kiadványért felel: Dr. Klein Ákos Nyomdai munkák: A VidÉkességeink program a Norvég Civil Támogatási Alapból, az Ökotárs Alapítvány döntése alapján valósulhatott meg. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok...4 Mi a VidÉkességeink program célja?....4 Kik vagyunk?....4 A vidékességeink program újszerűsége...5 Kikhez szólunk?....5 A támogatási rendszer működése....5 Jelentkezés feltételei (2010-es évben)...5 Az értékelés, pontozás menete....6 Átláthatósági és etikai kódex (nyíltság, ellenőrizhetőség, függetlenség, egyenjogúság)...7 VidÉkességeink 2010 ötlettár: pontot érő elemek gyűjteménye...8 English summary...21

3 Felhívás versenyre: Az én portám környezetbarát Pénzjutalmat kapnak a környezetbarát háztartások 2010-ben Felsőrajkon, Orosztonyban és Zalaszabaron! Feltétel, hogy a háztáj körül természetbarát módon éljen, gazdálkodjon a család. Jelentkezni augusztus 31-ig folyamatosan lehet. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Településenként az első, második és harmadik helyezett , és Ft (adómentes) jutalomban és tárgyi nyereményben részesül. A pályázás nagyon egyszerű, nem jár papírmunkával! További részletekért tekintse át az alábbi kiadványt, vagy forduljon a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványhoz az alábbi elérhetőségeken: Telefon: vagy A támogatás a Norvég Civil Támogatási Alapból, az Ökotárs Alapítvány és a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány közreműködésével valósulhat meg. Pályázati azonosító: NCTA-2009/2-Z05684.

4 Be v e z e t ő Kedves Olvasó! E kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a környezettudatos életforma a háztartások szintjén gyorsabb ütemben terjedjen és fejlődjön Magyarországon. Ezt a jelen programban, amelynek a VidÉkességeink címet adtuk, úgy szeretnénk előmozdítani, hogy készpénzjutalomban részesítjük azokat a háztartásokat, amelyek az alább részletezett feltételeknek minél teljesebben megfelelnek! A program üzenet, hogy a kényelmet időnként feláldozva vissza az elfeledett régi módszerekhez, ha ezek által egészségesebb, gazdagabb környezetet tudunk magunk köré varázsolni. Nem várunk el semmi olyat, amit mi magunk ne tartanánk kivitelezhetőnek mind idő, energia, mind anyagi téren. Belátjuk, hogy nem lehet többé sarlóval aratni. De kaszálni még igenis lehet! Bizakodásunk abból táplálkozik, hogy a környezettudatosan gondolkozó kisebbség aránya nőttön-nő, és ezt a növekedést talán mi is felgyorsíthatjuk az Önök segítségével, és az Önök megsegítésével! Mi a VidÉkességeink program célja? A VidÉkességeink program a vidéki táj elemeinek védelmét célozza meg. Újszerű kezdeményezésünk célja egy támogatási rendszeren alapuló vidékvédő mozgalom elindítása. A hagyományos vidéki kertgazdálkodás azon elemeit kívánjuk megvédeni, amelyek fontos szerepet játszottak a biológiai sokféleség fennmaradásában. Remélt célunk még ezen is túlmutat: egy életszemlélet újjáélesztésén fáradozunk, ahol a természetesség és az ember-természet kapcsolat visszatér a hétköznapokba. A program a tájba rejtett gazdag élővilág háztáj szintű megőrzését és a környezettudatosság megvalósulását támogatja anyagi ösztönzők segítségével. Cé l j a i n k: A vegyszermentes, természetes kertművelésen alapuló házkörüli gazdálkodás A háztáji állattartás és az őshonos fajták népszerűsítése A háztáj körül alkalmazandó természetkímélő módszerek (pl. kerti kaszálás, komposz tálás) hirdetése A helyi élelmiszertermelés, helyi kereskedelem előmozdítása a szükségtelen globális áruforgalommal szemben A környezetvédelmi szempontból fontos, háztáj szinten megvalósítható lépések terjesztése (pl. szennyvíz kérdés, locsolás, szelektív hulladék gyűjtés). Kik vagyunk? A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány (www.gyongybagoly.hu) 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy a magyarországi gyöngybagolyállomány védelmét segítse aktív védelmi módszerekkel, szemléletformálással. A baglyok védelmén túl szeretnénk magát a gyöngybaglyok élőhelyét is megvédeni, amely nem más, mint a hagyományos vidéki, falusi környezet. Ennek első komoly lépése a VidÉkességeink 2010 támogatási rendszer beindítása három Zala megyei településen. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítványról többet is megtudhat a honlapon Orosztony, Temesvári u. 8., Telefon: vagy

5 A VidÉkességeink program újszerűsége Az épített környezet természetmegőrzésben betöltött szerepe hazánkban kis hangsúlyt kap. Ez lenne az első támogatási rendszer, amely a háztartási szintű természetvédelem jelentőségét hangsúlyozza, és anyagilag is jutalmazza. A vázolt modell könnyen másolható, terjeszthető, mozgalommá növeszthető, valódi civil kezdeményezés. A sok tiltás, szabályozás, korlátozás helyett a VidÉkességeink programmal mi inkább beállunk a lakossági természetvédelmi támogatási rendszerek egyelőre rövid sorába. Az a kivételes helyzet valósulhat meg, hogy családok, magánszemélyek kapnak direkt anyagi támogatást, amennyiben környezettudatos és természetféltő módon élik életüket, alakítják környezetüket. Kikhez szólunk? A VidÉkességeink program mindazokat célozza meg, akik kertes vidéki ingatlannal rendelkeznek. Egyaránt szólunk a modern kertvárosi környezetben és a kistelepüléseken lakókhoz, a hétvégi telket, szőlőt és gyümölcsöst művelőkhöz. Kiemelt célcsoportként foglalkozunk mindazokkal, akik tradicionális parasztudvarokat, kisgazdaságokat, épületlakó állatok költésére szolgáló régi épületeket használnak vagy újítanak fel. A támogatási rendszer működése A VidÉkességeink támogatási rendszert a lehető legegyszerűbben alakítottuk ki (nincs papírmunka!). Így a teljes folyamat az alábbiakban foglalható össze: 1. A program meghirdetése a településen postaládákba kihelyezett szóróanyaggal 2. Akik szeretnének részt venni a támogatásban, azok jelentkezési szándékukat jelzik a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány felé ( , telefon, levél útján). A jelentkezés feltéte le, hogy a jelentkezési lapot (1 oldal!) kitöltsék és aláírják. 3. Munkatársaink személyesen felkeresik a jelentkezőket, elvégzik az alapállapot- felvételt, szaktanácsot és felvilágosítást adnak. 4. Minden versenyre jelentkezettet szeptember 15. és október 15. között újra meglá togatunk. A jelentkezők bemutatják a háztartás vagy gazdaság környezet- és természet védelmi állapotát, bemutatják a pontozáshoz szükséges anyagokat (pl. igazolások, fényké pek, bizonylatok, ha vannak ilyenek). Megtörténik a pontozás. 5. A nem kézzelfogható vagy bemutatható eseményeket hitelt érdemlően kell igazolnia a háztartásnak. Pl. névre szóló számla piacról, fényképfelvétel mozaikosan kaszált kertről stb. 6. Összesítjük településenként a jelentkezők pontszámait, és kialakul egy rangsor, ahol az első 3 legzöldebb háztáj kerül jutalmazásra. 7. Minden jelentkező meghívást kap egy zárórendezvényre, ahol kihirdetjük a nyerteseket, és átadjuk a pénzjutalmat (a pénzjutalom már előre leadózott összeg). A jelentkezés feltételei (2010-es évben) 1. Orosztony, Felsőrajk és Zalaszabar közigazgatási területéhez tartozó kert, családi ház, présház, pince vagy gyümölcsös tulajdonosai vehetnek részt a VidÉkességeink programban 2. Szervezetek, önkormányzatok és cégek támogatására nincs lehetőségünk. 3. A jelentkezőknek az ingatlant legalább április 15. és szeptember 30. között rendszeresen használniuk, lakniuk kell (pl. szőlő présház esetén). 5

6 4. Bármilyen állampolgársággal lehet jelentkezni (feltétel a magyar vagy angol nyelven történő eredményes kommunikáció). 5. A jelentkezők az előzetes tájékozódást követően elfogadják a VidÉkességeink támogatási rendszer feltételeit, az értékelési rendszer és a jutalmazás módját. Ezt az alapadataikat tartal mazó jelentkezési lapon aláírásukkal megerősítik. 6. A lakosság tájékoztatása legkésőbb július 10-ig befejeződik. Jelentkezni a tájékozta tást követően folyamatosan lehet augusz tus 31-ig. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Az értékelés, pontozás menete 1. A jelentkezőkkel történő előzetes személyes találkozás, közös ötletelés: Minden jelentkező számára lehetőséget kínálunk arra, hogy egy rövid, személyes találkozás során a Gyöngyba golyvédelmi Alapítvány munkatársai ötleteket, segítséget adjanak az adott háztartás zöldíté sére. Ekkor szóban is ismertetjük a program fő irányelveit, elvárásait. Megtörténik a jelent kező háztartások alapállapotának felvétele, ami segít a későbbiekben számszerűsíteni az elért fejlődést. 2. A jelentkező háztartások értékelése szeptember 15. és október 15. között történik. Ekkor önkénteseink és munkatársunk újra ellátogatnak előre egyeztetett időpontban a jelentkezők höz, ahol a jelentkezőknek lehetőségük lesz részletesen bemutatni az elkészített természetvé delmi eszközöket, a háztartás zöldítéséért tett lépéseiket. A szükséges igazolások bemutatása is ekkor történik meg (pl. számlák, jegyek stb.), amelyeket az Alapítvány az értékelés időtar tamára elvisz. Az értékelők feljegyzik a helyben adható pontokat. 3. Pontrendszer: a) Csak plusz pontokat adunk, pontlevonás nincsen. b) Ha szükséges, akkor bizonyos kategóriáknál meghatározzuk a legmagasabb elérhető pontszámot. Területegységre, a háztartásban élő személyek számára stb. adjuk meg a maximálisan adható pontszámot. Így egyrészt egyetlen, viszonylag egyszerű természet védelmi lépéssel nem lehet végtelen számú pontot gyűjteni (pl. 200 db B típusú odú kihelyezése egy kis kertben nem viheti el a pálmát), másrészt kizárjuk az esetlegesen fellépő területi különbségeket. Példa: a kihelyezett odúk száma egy 2000 m²-es kerben és egy 2 ha-os kis gyümölcsösben eltérő. Minden jelölt a B odú kihelyezés kategóriára maximum 10 pontot kaphat, ha teljesíti a területére megszabott optimális odúszámot. Ezt úgy alakítjuk ki, hogy egy 2 ha-os gyümölcsös tulajdonosa számára se támasszunk megterhelő követelményt m²-ig 1db B odú/300 m², 5000 m² m² között 1 db B odú/400 m², m² fölött 1 db B odú/500 m². Részleges megvalósítás esetén arányosítjuk az elért pontszámot (fél pontos kerekítéssel). c) A pontok súlyozása: az egyes elemek pontszámának meghatározásakor azt vesszük elsősorban figyelembe, hogy mekkora áldozatot kíván meg az adott háztartástól az adott elemet megvalósítani, folyamatosan fenntartani. d) A pontozás nem az alapállapothoz képest elért fejlődést fogja tükrözni, hanem azt, hogy az értékelés napján mi mindent tud bemutatni a jelölt. Függetlenül tehát attól, hogy azt akár évekkel a program meghirdetése előtt már megvalósította. Így természetesen azok, 6

7 akik régtől kezdve környezettudatosan alakítják környezetüket, előnnyel indulnak a ver senyben. e) Összes pontszám, rangsorolás: Megállapítható egy maximális pontszám, amelyet akkor tud valaki elérni, ha a kiadványban szereplő összes feltételt maximális pontszámmal teljesíti. Ez településenként eltérő lehet, hiszen pl. egy csatornázott faluban nem lehet pontot kapni a szennyvízgyűjtő tartály szabályos szippantásáért. A rangsort ezért települé senként külön-külön állapítjuk meg. A 3 legmagasabb pontszámot elérő jelöltet tudjuk jutalmazni , és Ft nettó összeggel. Holtverseny esetén az azonos pontszámot elérő versenyzők közül sorsoljuk a nyertest. Amennyiben anyagi lehetőségeink lehetővé teszik, úgy minden nyertest jutalmazunk (pl. két harmadik helyezett esetén meg tudjuk tenni, 4 első helyezett esetén nem). Át l á t h a t ó s á g i é s e t i k a i k ó d e x(n y í l t s á g, e l l e n ő r i z h e t ő s é g, f ü g g e t l e n s é g, e g y e n j o g ú s á g) 1. Támogatási összeg forrása: A jelen pályázat finanszírozása (NCTA-2009/2-Z05684) a Nor vég Civil Támogatási Alapból (www.norvegcivilalap.hu) az Ökotárs Alapítvány (www.okotars.hu) döntése alapján vált valóra. 2. Objektivitás az értékelés során: A VidÉkességeink pályázat során a jelöltek értékelése egy objektív, előre kidolgozott és a versenyzők által ismert pontrendszer alapján történik. 3. Egyenjogúság: Az értékelést nem befolyásolhatja az állampolgárság, etnikai, vallási, nemi hovatartozás, a kor, az anyagi állapot. A hátrányos anyagi helyzetben lévőket és fogyatékos sággal élőket kitüntetett körültekintéssel segítjük, de pozitív diszkriminációt az értékelésé nél nem alkalmazunk esetükben. 4. Mindenkire érvényes segítségnyújtás: Minden jelentkező, aki erre igény tart és előre egyez tet a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársaival, lehetőséget kap az Alapítvány telephelyén (8744 Orosztony, Temesvári u. 8.) korlátozott számú eszköz elkészítésére és megtekintésére. Leginkább könnyen barkácsolható és szállítható eszközökről lehet itt szó, pl. madárodúk (ezek körét az egyes pontoknál részletesen meghatározzuk). A telephelyen így elkészített eszközt (pl. madárodú) megtarthatja a készítője (baglyok ápolása, környezet rendezése stb.). 5. Átláthatóság, nyíltság: Minden jelöltnek alá kell írnia a jelentkezésnél, hogy amennyiben nyer, úgy saját pontjait nyilvánosan kezeljük (a személyes adatok védelmével). Így min denki összevetheti saját pontjait a nyertesekével. A nyertesek háztájáról, háztartásáról rövid összefoglalóban ismertetjük majd a megvalósult elemeket. A projektre fordított költségek elszámolását a beszámoló elkészítését követően feltöltjük a honlapunkra. A VidÉkességeink program minden részlete a oldalon olvasható. 6. A versenyből kizárjuk azokat, akik a pontozó bizottságot próbálják félrevezetni, vagy meg nem valósult eseményért próbálnak ponthoz jutni. A programról bővebben és az egyes módszerekről még részletesebben a VidÉkességeink bővített kiadványban tájékozódhat, amely néhány nyilvános helyen egy-egy példányban elérhető (pl. polgármesteri hivatal, posta, élelmiszer bolt). Továbbá a teljes anyag letölthető a oldalról, vagy kölcsönözhető a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványtól! Levelezési cím: 8744 Orosztony, Temesvári u. 8. Telefon: vagy

8 VidÉkességeink 2010 ötlettár: pontot érő elemek gyűjteménye Az alábbiakban az egyes elemek részletes leírása helyett csak egy rövid ötletlistát közlünk a pontszámokkal. A különösebb magyarázatra nem szoruló fejezetekhez nem fűztünk bevezetőt (pl. a háztáji állattartás nem szorul magyarázatra, de sokak számára kérdésese lehet, hogy mi a gond a gyakori kaszálással.) Minden fejezet a VidÉkességeink elveinek megfelelően kifejtésre kerül a bővített kiadványban! Így a részletesebb magyarázatot a településen kihelyezett füzetekben, vagy internetről letöltve olvashatja el, a I. Épített környezet, környezettudatosság, gazdálkodás Háztáj, udvarkép Mulccsal (ágapríték) fedett udvar. Még ősszel sem kell sárban járni, olcsó, lebomló! Dolomit murvával leszórt parkolóhely. A dolomit alá cserép és téglatörmelék került, így sokkal kevesebb dolomit is elegendő volt a felületre. Az intenzív használat ellenére nem üt át a sár alóla. E fejezet során arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy rengeteg olyan tetszetős anyagot használunk fel manapság környezetünk kialakítására, amelyek nem természetesek, és elhasználódásuk után újra feldolgozásuk nem megoldott. A vasbeton, vagy beton viakolor térburkoló kövek, az aszfalt borítás mind ilyenek. Törekedjünk kertünkben a térburkolatokat, kerítéseket, korlátokat, féltetőket a lehető legkevesebb beton felhasználásával, lehetőleg lebomló anyagok beépítésével megoldani. Térburkolat (3-5p) Környezetbarát anyagból, minél kevesebb beton felhasználásával, a lehető legtöbb gyepfelületet megengedve. (fokozati sor: beton, aszfalt térburkoló elemek terméskő téglaburkolat (3p) fahasáb burkolat (4p) faapríték, mulcs (5p) Autóbejáró (3-10p) Csak a keréknyom burkolt, közötte növényzet, építési törmelék (tégla, tetőcserép) az alapba dolgozva, az esztétikus fedőréteget kőzúzalék(3p), aszfalt zúzalék(4p), tégla(5p) vagy ágapríték (mulcs) (10p) képezi. A terméskő ugyan természetes anyag, de értékes élőhelyek végleges pusztításával termelhető csak ki! Pl. dolomit. Kút (ld. vízkezelés fejezet) Kerítés (5-10p) Lebomló anyagból készült, falusi képbe illő. Élő sövény (10p), fonott vesszőkerítés (10p), hagyományos deszkakerítés (5p) Leduggatott fűzfavesszőkből megeredt élő kerítés. 8

9 Hagyományos épületek védelme A hagyományos építésű épületek három szempontból is beleilleszkednek a megőrzendő vidéki értékek körébe. Egyfelől nagyon sajátos, egységes és hangulatos faluképet teremtenek. Másrészt hagyományos építőanyagokat használva csupa olyan épületet készíthetünk, amelyek, ha idejük lejárt, akkor felhasználhatatlan törmelék és sitt nélkül eltüntethetők. Végül jó lehetőséget kínálnak bizonyos épületlakó fajok (denevérek, pelék, baglyok, fecskék és énekesmadarak) telelésére, költésére. A jelen programban elsősorban nem új, hagyományos építésű épületek tervezésére bíztatunk, hanem a már meglévő régi épületek lehetőség szerinti megőrzésére. Használatban lévő, épületlakó állatok megtelepedésére alkalmas régi épület megléte (5p) Olyan épület, amelynek nyitott padlástere alkalmas arra, hogy épületlakó állatok használják a padlást vagy magát az épületet. Használatban lévő régi góré (5p) Hagyományos, lécből és gerendákból épült fedett góré. Használatban lévő hagyományos módon épült boronaház (10p) Gerendaváz vessző és sárfallal elsősorban pincéknél találkozunk velük Parasztudvarban megőrzött, jobb sorsra érdemes régi kukoricagóré. Az alap megerősítésével és kevés akác fűrészáruval hosszú évekre praktikus tárolóhely lehet újra. Gyepek, árkok, szegélyek kezelése Az emberi tevékenységgel mára már jelentősen megváltoztatott tájban ma is megtalálhatók fajgazdag élőhelyek, melyek érdemesek a természetszerető köznapi ember figyelmére. Ilyenek a kaszálók, vagy gyepek. A kaszálógyepek a vizek mentén, falusi kertekben, szőlőhegyek gyümölcsöseiben mindenütt jelen vannak. Fajgazdagságuk odafigyeléssel hosszú távon fenntartható. Ez az évi 2-3- szori kaszálással biztosítható. Az első kaszálás általában elegendő, ha május végén, júniusban történik. Ekkor még semmilyen allergén növény nincs jelen a növényzetben, így ez nem indokolja a korai kaszálást. Az üdezöld májusi gyep pedig a kaszálás után sárga árokparttá változik. Melyik a szebb? A kaszálások a csapadéktól függően június és október közé essenek. Májusban számtalan vadvirág (pl. védett orchidea fajok) virágzanak, hozzák termésüket. A mai gyakorlatban tapasztalható rendszeres, gyakori fűnyírózással néhány év alatt e gyönyörű fajgazdag gyepek elpusztulnak, s fajszegény, jellegtelen golfpályává Tipikus zalai présház egy szőlőhegyen. A boronaházak jellemzője, hogy gerendavázuk közeit vesszőfonatra tapasztott sárral töltötték ki. Ezek a házak semmilyen környezetszennyező maradványt nem hagynak maguk után. Megőrzésük a módszer újraélesztéséig fontos feladat! Olvadó sárház. A hagyományos anyagból készült épületek idejük lejártát követően eggyé válnak a természettel. 9

10 Gyümölcsösben május derekán kaszálatlanul hagyott gyepben virít a védett agárkosbor. Egy orchidea faj! A mellette túl korán lekaszált gyepben nem találtunk egy szálat sem. silányulnak. A gyepeken való mozgás, közlekedés céljára a lehető legkeskenyebb sávot vegyük igénybe, melyet többször is lekaszálhatunk. Meglátjuk majd, hogy a rendszeresen vágott területen bizonyos fűfajokon és lóhere fajokon kívül mást nem igen láthatunk. Különösen nagy kárt okoz a damilos fűnyíró túl gyakori használata, mely a talajt is felsérti, s így utat enged a gyomok, allergén tájidegen fajok (mint a parlagfű) felszaporodásának. Mozaikosan kaszált háztáj (15p) Foltokban megtalálható a levágott területek mellett hoszszúfüvű rész is, a nem használt kertvégi részek, árkok nincsenek mindig tövig vágva (bizonyító fotók a bírálathoz) Legeltetett gyümölcsös (15p) A gyümölcsös aljnövényzetét legalább részben legeltetéssel kezelik Kaszálás megfelelő időben (10p) Májusban csak a mozgást akadályozó vagy gyomosodó területekről vágjuk le a füvet, a kaszálásokat júniustól kezdjük, a pihenőkertet lehet fűnyírózni. (bizonyító fotók a bírálathoz) Kaszálás hagyományos kaszával (8p) Terület méretétől függetlenül (bizonyító fotók a bírálathoz) Aranyvessző visszaszorítása (5p) Vagy nincs a területen, vagy látszik az ellene folyó küzdelem Állattartás 10 Egy valóban mozaikosan kaszált kert. Az ösvények, gyümölcsfa környezete, az aktívan használt területen rövid, mindenhol máshol hagyják a fajgazdag gyepet kibontakozni. Teljesen gyom és csalán mentes! Lekaszált árokpart, szabályosan megszárított értékes szénával. Égetés helyett inkább érdemes télire begyűjteni. Az állattartás fontossága nem szorul különösebb magyarázatra. Az egész falusi lét és vidéki táj sarokköve. Ha vannak házkörül állatok, akkor számukra kaszálnunk kell friss szénát, eszünkbe sem jut gyomirtózni. A jószágot engedjük a gyümölcsösben legelni, nem veri fel a gaz. A baromfiak elkapirgálnak a gyümölcsösben, érzékelhetően csökkentve a rovarkártevők számát. Ahol van jószág, ott az apró legyek és szúnyogok miatt inkább megjelennek a fecskék az eresz alatt, hisz mindig bőségesen tudnak rovarokra táplálkozni. És mindeközben egészséges és vegyszermentes húshoz, tojáshoz, akár tejhez jutunk. Egyet dolgot ne hagyjunk ki a felsorolásból: mindez munkaigényes, sokszor vesződséges, sokszor kényelmetlenséget okoz. Nem kell állattartó gazdává válnunk ahhoz azonban, hogy néhány jól megválasztott háziállattal elfogadható áldoztatok mellett is kihasználjuk az állattartás előnyeit. Baromfiudvar (10+5 p) Megléte (lehetőleg nagy kifutóval, szabad tartással, legeléssel) + hagyományos fajták (erdélyi kopasznyakú,

11 magyar sárga, fehér házilúd stb.) Sertéstartás (10+5 p) Megléte (lehetőleg kifutóval, dagonyával, az állat igényeit is figyelembe vevő módon) + hagyományos fajták (mangalica) Szarvasmarha tartás (10 +5p) Megléte (lehetőleg legelővel, külterjes tartással) + hagyományos fajták (magyar tarka, szürke marha, bivaly) Juhtartás, kecsketartás (10+5p) Megléte + hagyományos fajták (cigája, cikta, racka juh) Lótartás, szamár (10+5 p) Hagyományos fajták (hucul és magyar tenyésztésű fajták) A házi lúd a legkevesebb takarmányigénnyel rendelkező baromfi egyike. Szinte csak zöld növényeken és bőséges mennyiségű vízen elvan. Közben rendbe teszi az udvari növényzetet (túllegeltetés esetén tönkre teszi!). Gyümölcsös, virágágyás, zöldségeskert A fejezet két fontos üzenetet továbbít. Egyfelől arra ösztönöz, hogy minél több élelmiszert otthon termeljünk meg magunknak. Másfelől felhívjuk a figyelmet, hogy nincs büntetlen vegyszerhasználat. A gyomirtók, rovarölőszerek, gombaölőszerek és talajfertőtlenítők legtöbbje hagy nyomot maga után vagy a zöldségben, vagy a talajvízben. A vegyszermaradványok rákkeltő vagy allergiát okozó hatása szinte közhelyként ismert jelenség. A biokert és biogazdálkodás fogalmakról legtöbbünknek a szupermarketek speciális és igen drága termékei, egy átlagembertől távol álló világ jut eszünkbe, a zöldekre és különös hóbortjaikra gondolunk. Ez a gazdálkodási forma azonban nem kivitelezhetetlen, sőt Fontos megérteni, hogy a vegyszerek használatával nyert hozamnövekedés egy családi gazdálkodás esetén nincsen arányban a vegyszerek miatt vállalt kockázat mértékével. Őshonos cigája és cikta juhok által legeltetett gyümölcsös. A facsemeték veszélyben vannak, az idős gyümölcsfákban viszont már nem tudnak kárt tenni. A legfontosabb alapelvek 1. betegségeknek ellenálló fajtákat válasszunk, akár a terméshozam, küllem rovására is 2. a műtrágya felváltása állati trágyával 3. vetésforgó használata: rokon növényeket ne vessünk egymás után! (kártevők) 4. ügyeljünk a növénytársításra! (segítő vagy éppen riasztó hatás) 5. gyomirtózás helyett mulcsolás, talajelőkészítés 6. bio-permetezőszerek használata alkalmas időben (Bordoi-lé, mészkén lé, növényi ázalékok) Egy igazi zöldségágyás. Mulccsal fedett kerti ösvényekkel elválasztott családi zöldségeskert, ahol nem alkalmaznak vegyszereket, mégis bőséges a szüret minden évben. 11

12 Többször halálra ítélt öreg almáskert. A felújító metszés után még mindig jó termést ad teljesen vegyszermentes termelés. Szénamulccsal fedett paprikaágyás. A szénatakarás alól nehezebben bújnak elő a gyomok, ritkán kell kapálni, a takarás miatt kevesebb víz párolog ki a talajból. Házi zöldségeskert megléte + Organikus termesztés szempontjainak érvényesülése (10+5 p) Egymást védő zöldségek tudatos ültetése, vegyszerezés nélküli termesztés, enyhe talaj-előkészítés Ápolt, kezelt gyümölcsfák megléte + bizonyíthatóan régi tájfajta megléte (10+5 p) Láthatóan kezelt, termésbe fogott gyümölcsös vagy gyümölcsfa Bio-permetezők használata (10p) Réz és kén alapú szervetlen vegyszerek (bizonyítása szükséges, számla, doboz) Néhány kiöregedett, odvas gyümölcsfa megtartása (10 p) A gyümölcsösben, kertben az elhalt idős gyümölcsfákat ne vágjuk ki mind. Odúlakó énekesmadarak fészkelőhelye, cincérlárvák táplálékát jelentik az elhalt fák. Állati trágya használata műtrágya helyett (8p) Zöldségeskert, gyümölcsös tápanyag-utánpótlása állati trágyával Mulcsolás zöldségeskertben, virágágyásban (8p) Fakéreggel, hánccsal, szalmával, fűvel történő talajfedés a gyomosodás visszaszorítására Kaszált (és/vagy nem felásott) gyümölcsös alja (ld. gyepkezelés) Legeltetett gyümölcsös (ld. gyepkezelés) Komposztálás, aprítékolás, kupacolás Árokpartról lekaszált széna begyűjtés előtt és égetés helyett. Figyeljük meg, hogy az árokparton meghagytunk néhány kaszálatlan foltot, amit csak a következő esedékes kaszáláskor vágtunk le. Így pl. a veronika és fűfajok magot tudtak érlelni. Egy vidéki udvarban rengeteg szerves hulladék keletkezik. A fák metszéséből, fűnyírásból, gazolásból, a cserjék ritkításából, őszi lombhullásból évente sok köbméter égethető nyesedék halmozódik fel. Az égetés gyors, de egyben pazarló módja mindezek eltüntetésének. Az égetés során szén-dioxid (CO ² ) keletkezik, amely az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz. A CO ² természetesen nagyon kis koncentrációban van jelen a levegőben (0,03%), de 6,5 milliárd ember motorizált környezet-átalakító tevékenysége következtében az elmúlt évtizedekben kimutathatóan nőtt a légkör szén-dioxid tartalma. Így mindnyájunk feladata, hogy csökkentsük az általunk égetéssel, üzemanyag-elhasználással és energia-fogyasztással keletkező szén-dioxid légkörbe történő kiszabadulását. A szerves anyagok égetése helyett számtalan hasznosítási forma kínálkozik, amely még hasznot is hajt számunkra. Természetesen lehet olyan eset, hogy a keletkezett égethető hulladék nem hasznosítható sehogy, mert pl. ragályos Nagy mennyiségű ág égetése. Rossz gyakorlat, ha csak lehet, kerüljük el! 12

13 gombabetegség miatt kellett a fát megmetszeni, vagy a tüskés ágakat nem tudjuk ledarálni. Ilyenkor ezeket valóban célszerű elégetni, de ha csak ezek kerülnek elégetésre, és a lehető legtöbb anyagot hasznosítjuk, akkor máris rengeteg fölösleges füsttől szabadítottuk meg bolygónk légkörét. Ne használjunk műanyagot, autógumit az égés segítésére! Házilag készített kerti komposztáló (15p) Minimum 1 1m alapterületű keret, lehetőség szerint szerves anyagból építve (használt deszka, gerenda, akáckaró). A komposztáló a kert egy árnyékos sarkában van elhelyezve Készen vásárolt komposztáló tartály (12p) Kertészeti áruházakban vásárolható speciális műanyag komposztáló edény (hátránya, hogy maga az edény drága és műanyag) Mulcs használata a kertben (10p) Kerti ösvény és járófelület takarására és sártalanításra alkalmazott házilag előállított szerves apríték Kert végi rőzsekupac (8p) A kerti levágott ágakból kialakított gallyhalom Konyhai hulladék komposztálása (5p) A konyhában keletkezett szerves hulladék (teafilter, züldségek, gyümölcsök héja, tojáshéj stb.) komposztdombon való elhelyezése a kommunális hulladékhoz való keverés helyett Papírhulladék komposztálása (5p) Papír mérsékelt mennyiségű elhelyezése a komposztgödörben égetés vagy kidobás helyett Komposztáló keret (forrás: www. komposztalas.uw.hu) Udvari kút régi épületfából kialakított kávával. Ily módon elkerülhető a beton használata, esztétikus és környezetbarát építmény. Tudatos vízkezelés, szennyvízkezelés Nagyszüleink, ahol megtehették hordóban, kádban gyűjtötték össze az esővizet, és azt használták mosáshoz, itatáshoz és öntözéshez. Udvarukban a kútnak kitüntetett szerepe volt, vigyáztak rá, mert az élet alapját jelentő ivóvizet szolgáltatta. Árnyékszéket használtak amelynek tagadhatatlan hátrányai mellett megvolt az az előnye is, hogy nem kellett ivóvizet ezer literszám felhasználni a tisztántartására. Természetesen nem léphetünk vissza az időben és higiéniában, de bizonyos elemeket megtartva, felújítva sokat tehetünk azért hogy kevesebb ivóvizet fogyasszunk és szennyezzünk be. A jelen fejezet a kutak megtartására, az esővíz-gyűjtés fontosságára, a komposzt-wc-k 21. századi modern alkalmazhatóságára és a szennyvízkezelés lehetőségeire hívja fel a figyelmet. Komposzt-WC az udvarban. Az árnyékszékektől annyiban különbözik, hogy az ülőke alá egy műanyag tartály van behelyezve, amely évente cserélhető. Egy év alatt az ürülék komposzttá alakul a hozzáadott növényi rostokkal együtt. 13

14 Esővízgyűjtő tartály (hordó) a csatorna alatt (10p) Az összegyűjtött szűrt esővíz felhasználható kerti locsolásra, háztartási munkákra, állatok itatására. Üzemelő udvari kút (5 + 5p) Vödrös (5p), szivattyús (+5p) (egy leengedett szivattyú azért ér plusz pontot, mert nagy mennyiségben teszi lehetővé az ivóvíz felhasználás kiváltását, még ha áramfelhasználással is jár Komposzt-WC, vagy ennek megfelelően üzemeltett kerti árnyékszék (15p) A komposzt-wc annyiban különbözik az árnyékszék használatáról, hogy az ürülékhez kerti nyesedéket, faforgácsot adunk, és minden folyamat egy zárt üríthető tartályban játszódik le. A növényi anyaggal kevert ürülékből egy év alatt talaj minőségű komposzt keletkezik! Rendszeres, szabályszerű szippantatás (15p) Bizonylat a szippantó cégtől, hogy tisztítóműbe, vagy erre a célra hivatalosan kialakított szántóföldre került a szennyvíz Szürke szennyvizek hasznosítása (5p) Mosóvíz, fürdővíz, konyhai lefolyó és fekália szétválasztása. Ekkor figyelni kell, hogy a háztartási vegyszerek felhasználása mérsékelt legyen. Kéttartályos emésztőgödör szabályozható befolyóval (15p) Vízzáró emésztő, amelynek a pihentetett felében baktériumkultúra bontja le a környezetre káros anyagokat. Az így megtisztult szennyvíz locsolóvízként felhasználható. Baktériumtenyészet használata (15p) Bolti bizonylat, blokk a vásárlás igazolására Szelektív hulladékgyűjtés Világszerte a gazdasági fejlődés velejárója a termelés és a fogyasztás növekedésével a termelési hulladék mennyiségének növekedése. A hulladék helytelen kezelése többféle módon szennyezheti környezetünket: a termőtalajt, a talajvizet és fenyegető veszélyt jelenthet az élővilágra. De mit is tehetünk mi annak érdekében, hogy valóban kevesebb hulladék legyen a környezetünkben? A legjobb megelőző lépés, hogy ne költsünk feleslegesen! Csökkentsük a fogyasztást! Ne nyugtatgassuk magunkat azzal, hogy majd szelektíven gyűjtöm a hulladékot, mert attól az még hulladék, csak újra fel lehet használni. Ne kérjünk csomagolást, nejlonzacskót mindenhez! Ne dobjunk ki valamit rögtön, ha meghibásodik, próbáljuk megjavítani, javíttatni! Ha viszont nincs más megoldás, és ki kell dobjunk valamit, akkor is gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Erre már mindenkinek mindenhol lehetősége van Magyarországon. Mentségeink nem lehetnek többé, csak kifogásaink! A lakossági szelektív hulladék gyűjtés alapvető hulladék csoportjai: Lakossági veszélyes hulladékok: szárazelemek, akkumulátorok, gyógyszerek, fáradt olaj, sütőzsiradék, növényvédő szerek, fénycső, izzó, festék- és lakkmaradékok és csomagolóesz közeik. Hasznosítható hulladékok - melyeket még külön-külön érdemes gyűjteni: papír (karton, fekete-fehér, színes újság, vegyes papír), üveg (fehér, színes), műanyagok (flakonok, fóli ák), fémek, textíliák (fehér, vegyes) és a komposztálható szerves hulladékok (háztartási hulladék ételmaradék, kerti hulladék- gyomok, levágott növényi részek stb.). Egyéb nagydarabos hulladékok (ezeket általában lomtalanítási akciókban szállítják el): bútorok, tönkrement elektronikai termékek, termékdíj-törvény alá eső hulladékok: gumiabroncsok, hűtőszekrények. Az ország területén már nagy számban megjelenő szelektív hulladékgyűjtő udvarok mindenki 14

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kedves Pedagógus! Kívánunk minden nevelőnek hatékony játszva tanítást, ötletelést, gondolkodást az oktatócsomag forgatása

Kedves Pedagógus! Kívánunk minden nevelőnek hatékony játszva tanítást, ötletelést, gondolkodást az oktatócsomag forgatása Kedves Pedagógus! A kiadvány, melyet kezében tart, a nyíregyházi E-misszió Természet-és Környezetvédelmi Egyesület és a szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesület által elnyert, a Magyarország-Románia Határon

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT.

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: KECSKEMÉTI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT KFT. Kecskemét, 2014. február 3. Lassú Tibor Attila ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék: 1, A település bemutatása.........

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő!

Vásárlásnál válasszuk azt, ami tartós, hosszú ideig szolgál bennünket, valamint az ár és a minőség szempontjából is megfelelő! Hulladék a családi házban Összeállította: Munkácsy Béla Rajzolta: Tóth Róbert A fényképfelvételeket készítette: Munkácsy Béla Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. május 30. Az, hogy valaki környezetvédő,

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

Awake Fogyasztói kézikönyv

Awake Fogyasztói kézikönyv European Commission Awake Fogyasztói kézikönyv European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Erőforrás-hatékonyság. Döntéseid nagy hatással vannak a Földre. Csatlakozz

Részletesebben

Zöld háztartás. tájékoztató füzet 2013

Zöld háztartás. tájékoztató füzet 2013 Zöld háztartás tájékoztató füzet 2013 Kedves Családok! A felnőttkor küszöbét elhagyva a függetlenedés útján jársz? Önálló kereset, saját háztartás, családalapítás? Mindez nagy felelősséggel jár. Felelősség

Részletesebben

A fenntarthatóság ösvényén

A fenntarthatóság ösvényén A fenntarthatóság ösvényén Minôségi szakosodás a környezettudatosságért A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatának támogatásával valósult meg A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa ha sz no sít ot t pa pí ro n III. évfolyam / 2008 / 2. szám Új ra Bagolysors 1 Kiadja: Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 2230 Gyömrő, Eötvös

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2012 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2012 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom www.termeszetvedelem.hu www.paks.hu www.pthr.hu

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Tartalomjegyzék I. KÖRNYEZETVÉDELEM 4 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 1.1 A lakosságot érintô fontosabb tudnivalók 5 1.1.1. Szemétszállítás

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest

Mathias Anna KISOKOS. Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest Mathias Anna HULLADÉKOS KISOKOS OS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? 2001, Budapest A HULLADÉKOS KISOKOS Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal? - rövid, áttekinthetõ formában, 13 lépésben válaszolja

Részletesebben

Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek!

Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek! Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról Hogy ne nõjenek fejünkre a hulladékhegyek! Borító belsõ (üres oldal) Az eldobás nem megoldás A legjobb hulladék a nem keletkezõ hulladék. A hulladékhegyek csökkentését

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT KÖRNYEZET- ÉS TÁJFÖLDRAJZI TANSZÉK AUTONÓMIA-KÍSÉRLET A SOMOGYVÁMOSI KRISNA- KÖZÖSSÉGBEN,

Részletesebben

Országos Nulla Hulladék Találkozó

Országos Nulla Hulladék Találkozó Országos Nulla Hulladék Találkozó Beszámoló Velence 2013. február 28. 2013. március 1. Humusz Szövetség Nemzeti Együttműködési Alap Tartalomjegyzék: Bevezető:... 3 Beszámoló a helyi nulla hulladékos akciókról...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi

Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi Tartalomjegyzék Köszöntő...3 I. Szemét és hulladék...4 II. Települési szilárd hulladék...4 III. Honnan származik a háztartási hulladék?...5 IV. Mi a csomagolás és mi a csomagolás feladata?...5 V. A hulladék

Részletesebben

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk.

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról, hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdekében, mely közös ügyünk. Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletkezô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét, hogyan csökkenthetjük, milyen

Részletesebben

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András FORRÁSAINKÉRT A ForrásVízŐrzők kézikönyve Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András Szerkesztette: Dukay Igor Nyelvi lektor: Végvári Györgyi Trombitás

Részletesebben

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2.

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2. Süvöltõ Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/2. A klímaváltozás csak egy tünet!...ez a tünet elég sokba kerül már most is nekünk, és ha a Földanya rendesen benyújtja

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd-és felszámolási eljárások modernizációja. EKOP-1.1.5.-2008-0001.

Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd-és felszámolási eljárások modernizációja. EKOP-1.1.5.-2008-0001. Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd-és felszámolási eljárások modernizációja EKOP-1.1.5.-2008-0001. pályázat Tudatos csak az lehet, aki nem tudatlan Környezeti fenntarthatóság

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben