5. A Szentlélek Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. A Szentlélek Tartalom"

Átírás

1 5. A Szentlélek Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. János 14:16-17 Tartalom 5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? 5.2. A megszentelő Lélek Mit mindent tesz az emberben? 5.3. A Lélek teljessége Miért van rá szükség? 5.4. A Lélek ajándékai Hogyan használjuk őket?

2 5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? A Biblia mint Isten írott kinyilatkoztatása az 1. században lezárult. Nagy üzenete és évezredeket átfogó története azonban a múlt puszta emléke, elméleti ismeret maradna, ha az üzenetet és történetek mögött álló szellemi valóságot nem tapasztalhatnánk meg mi magunk is, itt és most. Nem mindegy azonban, hogy ezt a megtapasztalást valakinek vagy valaminek köszönhetjük (ti. hogy a Lélek isteni erő vagy személy vagy Isten megszemélyesítése). Ezen kívül azt is fontos látni, hogy mi a különbség a Szentlélek és a láthatatlan világ más szellemi lényei között. 1. A Lélek mint erő A Szentlélek vagy Szent Lélek (héber: rúah ha-kódes, görög: pneuma hagion) vagy röviden "a Lélek" a Bibliában első látásra személytelen erőként nyilvánul meg. A Lélek az erő Lelke (Ézs 11:2, 2Tim 1:7), mint Isten éltető "lehelete" életerő minden emberben (1Móz 6:3, Jób 33:4) és élőlényben (Zsolt 104:30). Jézus szolgálatában csodatévő erőként (Mt 13:54), kiáradó gyógyító erőként (Lk 6:19) jelent meg. Feltámadása után "belelehelte" a tanítványaiba, hogy újjászülessenek (Jn 20:22), illetve megígérte nekik, hogy amikor eljön, "erőt kapnak" (Csel 1:8), mert mennyei erővel ruháztatnak fel (Lk 24:49). 2. A Lélek munkálkodásának metaforái A Szentlélek munkálkodása több, első látásra személytelen metaforaként jelenik meg: mint erővel való "felruháztatás" (Bír 6:34, 2Krón 24:20, Lk 24:49) mint felhatalmazás "olaj" és "kenet" (1Sám 16:13, Csel 10:38, 2Kor 1:21, 1Jn 2:27; khrisztosz = "felkent") mint tulajdonosi "zálog" és "pecsét" (Ef 1:13, 4:30, 2Kor 1:22, 5:5) mint éltető, megújító "víz" (Ézs 32:15, 44:3, Jóel 3:1, Jn 3:5, 7:37-39, Tit 3:5) mint ítélő és tisztító "tűz" (Mt 3:11, Lk 3:16, Csel 2:3) vagy munkálkodó "tűz" (1Thessz 5:19) mint a láthatatlan, de érezhető "szél" (Jn 3:8, Csel 2:2; a héber rúah szelet és szellemet is jelent) egyszer galambként / formájában is megjelent, valószínűleg annak szelídsége miatt (Mt 3:16, Lk 3:22, Jn 1:32). 3. A Lélek személy Mégis a Szentlélek minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely alapján felismerhetjük, hogy személy: neki magának is van ereje (Lk 4:14, Róm 15:13,19, 1Kor 2:4), és erejével be tud tölteni (Mik 3:8 vö. Csel 1:8) van értelme (Ézs 11:2), pl. beszél (Csel 8:29, 10:19, 13:2, 1Tim 4:1, Zsid 3:7, Jel 2:7, 22:17), kinyilatkoztat és ihlet (Zak 7:12, Mt 22:43, Ef 1:17, 3:5, 1Kor 2:10, 1Tim 4:1, 2Pt 1:20-21, Jel 14:13), prófétálásra indít (4Móz 11:25, Ézs 61:1-2, Ez 8:3, 1Pt 1:11, 2Pt 1:21; Jn 16:13, Csel 11:28), prédikálásra indít (Csel 8:29, 1Pt 1:12), tanúságot tesz (Jn 15:26, Csel 5:32, 1Jn 5:6-9, Mk 13:11, Róm 8:16), megtanít az igazságra (1Jn 2:27, 1Kor 2:13, Zsid 9:8) és emlékeztet is rá (Jn 14:26), az eljövendő dolgokat jelenti ki (Jn 16:13), Isten mélységeit vizsgálja (1Kor 2:10), mérlegel és dönt (Csel 15:28), bizonyítva meggyőz (1Thessz 1:5, 1Kor 2:4, Zsid 2:4) és leleplez (Jn 16:8), a hívőkért esedezik, közbenjár (Róm 8:26) van akarata (1Kor 12:11), az akaratát pedig közölni és érvényesíteni is tudja: pl. szolgálatra elhív és kiküld (Csel 13:2,4, 20:28), karizmákat osztogat (1Kor 12:11), erőt ad (Lk 4:14, Lk 24:49, Róm 15:19), reménységet ad (Róm 15:13), segít (Csel 9:31), felbátorít (Mik 3:8, Csel 4:31), kényszerít (Csel 20:22), vezet (Mt 4:1, Csel 8:29, 10:19-20, 16:6) vannak érzései: pl. meg lehet szomorítani (Ézs 63:10, Ef 4:30), de szeretete is van (Róm 15:30), illetve az emberekből érzéseket vált ki: pl. örömöt (1Thessz 1:6) vagy haragot (Csel 13:9-10), illetve szeretetre indítja őket (Kol 1:8) erkölcsi lény, aki az emberek erkölcsére hatni akar és tud: pl. a világot a bűnről győzi meg (Jn 16:8-9), az embert a való igazságra tanítja (Jn16:13, 1Jn 2:27), megszenteli (Róm 15:16, 1Kor 6:11, 1Pt 1:2), a jellemét formálja (Gal 5:22-25), megszabadítja a bűn és a halál törvényszerűségéből (Róm 8:2), lelkileg újjászüli és megújítja (Jn 3:5-8, Tit 3:5), Isten akarata szerint jár érte közben (Róm 8:26-27). 4. Személy voltának megtapasztalása a Bibliában A Biblia alakjainak személyes és közösségi Lélek-megtapasztalása, illetve a Lélekhez való viszonyulása alapján világos, hogy benne személyt láttak: az ember a Léleknek engedelmeskedik (Csel 10:19-21 stb.), és az akarata szerint él (Gal 5:16,18,25), vagy neki ellenáll (Csel 6:9-10, 7:51), őt káromolja (Mt 12:31-32), kigúnyolja (Zsid 10:29), hazudik neki (Csel 5:3), kísérti őt (Csel 5:9), kioltja a tüzét, azaz akadályozza a munkálkodását (1Thessz 5:19). Jézus helyett ő a másik Pártfogó, Vigasztaló vagy Segítő (Jn 14:16), akit magát is ismerni lehet (Jn 14:17), hiszen ő az Úr ismeretének Lelke (Ézs 11:2) Megjegyzés: Jézus istenségének tagadói rendszerint a Szentlélekben is csak személytelen isteni erőt látnak, ami nem csoda: mivel Jézusnak az Isten voltát tagadják (nem akarják elfogadni), a Szentlélek általi újjászületést sem tapasztalhatják meg, mert a Lélek Jézusról tanúskodik és őt dicsőíti (ezért nem tudják befogadni).

3 5. A Lélek Isten volta A Szentlélek azonban nem csak egy a láthatatlan világ szellemi lényei közül, hanem Isten. A szellemvilág lakói az angyalok és a démonok; ők csak teremtmények, és bár hatalmas és értelmes szellemi lények, létük Istentől függ, és egyszerre csak egy helyen lehetnek. Isten Lelke azonban teremtő és életet fenntartó (Jób 33:4, Zsolt 33:6, 104:30), örökkévaló (Zsid 9:14, Jn 14:16), mindenható (Zak 4:6, Lk 1:35, 11:20), mindentudó (1Kor 2:10-11, Jn 16:13) és mindenütt jelen van (Zsolt 139:7-10 vö. Csel 17:28), tehát nem lehet az angyali "szolgáló lelkek" (Zsid 1:14) közé sorolni. Nem véletlen, hogy a Lélek káromlása Isten káromlása (Mt 12:31-37), a Lélek vezetése Isten vezetése (Csel 16:6-10), és a Léleknek hazudni annyi, mint Istennek hazudni (Csel 5:3-4,9), a Lélek bizonyító ereje Isten ereje (1Kor 2:4-5) stb. 6. A Lélek mint Isten megszemélyesítése A Szentlélek főleg az Ószövetségben, de az Újszövetségben is gyakran Isten megszemélyesítésének vagy harmadik "megjelenési formájának" tűnik: a Lélek az Isten Lelke (1Móz 1:2, Róm 8:9, 1Kor 2:4, 2Kor 3:3, 1Jn 4:2), Jahve Lelke (Bír 6:34, 1Sám 16:14, Ézs 11:1, Ez 37:1, Mik 3:8), az Úr Lelke (Bír 14:6, Lk 4:18, Csel 5:9, 8:39, 2Kor 3:17) a Lélek az "ő Lelke" [ti. Istené] (Zak 7:12, Ef 3:16, 1Jn 4:13), az "én Lelkem" [ti. Istené] (1Móz 6:3, Ézs 42:1, Ez 36:27, Jóel 2:28), a "te Lelked" [ti. Istené] (Neh 9:20,30, Zsolt 104:30, 139:7, 143:10) maga Isten is "Lélek", azaz szellemi lény (Jn 4:24), és Jézus is "megelevenítő lélekké [szellemi lénnyé] lett" a földi-testi élete és mennybemenetele után (1Kor 15:45). A Szentlélek azonban nem csak Isten megszemélyesítése vagy harmadik megjelenési formája. Többször is az Atyával és a Fiúval együtt, de egyértelműen külön személyként jelenik meg (Lk 3:22, Mt 28:19, 2Kor 13:13 vö. Róm 15:16, 1Kor 2:10-11, 12:4-6, 2Kor 1:21-22, Ef 3:14-17, 2Thessz 2:13-14, 1Pt 1:2, Júd 20-21). A Lélek ráadásul valóságosan kommunikál az Atyával és a Fiúval (Jn 16:13-14, Róm 8:26-27, Jel 22:17). Megjegyzés: a modalizmus tévtana szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek csak Isten három megjelenési formája vagy módja, és nem három személy; ez azonban a személyek egymással való kapcsolatát (szeretet, párbeszéd, küldés, adás, engedelmesség, dicsőítés, vizsgálás stb.) puszta színjátékká alacsonyítaná. 7. A Lélek mint a Háromegy Isten harmadik személye A Lélek az Isten Lelke (1Móz 1:2, Róm 8:9, 1Kor 2:4, 1Jn 4:2) és az Úr Lelke (Bír 14:6, Lk 4:18, Csel 5:9, 8:39), illetve a Lélek Isten Fiának a Lelke (Gal 4:6), Krisztus Lelke (Róm 8:14-15), Jézus Lelke (Csel 16:7), Jézus Krisztus Lelke (Fil 1:19) és az Úr [ti. Krisztus] Lelke (2Kor 3:17). A Szentlelket az Atya (Jóel 3:1, Jn 15:26, Gal 4:6) és a Fiú (Jn 16:7, Lk 24:49, Csel 2:33) együtt küldte el a mennyből (1Pt 1:12), és az egyház az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében is, tehát a Lélektől is kapott felhatalmazással keresztel (Mt 28:19). A Bibliában nincs példa külön a Szentlélekhez szóló imádságra és a Szentlélek személyének külön imádására. Ez azért érthető, mert a Lélek láthatatlan munkálkodása (hogy embereket Istenhez szóló imára és imádatra indít) az Atyát és a Fiút dicsőíti (vö. Jn 16:14-15). Ezért a kereszténység kezdettől fogva az Atyával és a Fiúval együtt imádja a Szentlelket; természetesen a Lélekhez való imádság sem lehet hiba, hiszen a Lélek személy, sem bűn, hiszen a Lélek Isten. Megjegyzés: akárcsak a Háromság másik két tagja, a Lélek is elválaszthatatlan a Háromság másik két személyétől, ugyanakkor velük összemoshatatlan; ez nem értelmetlen, csak értelem feletti, mert nincs rá példa a teremtett világban (vö. Csel 17:29). Ellenőrző kérdések a leckéhez A Lélek mely tettei és tulajdonságai bizonyítják, hogy személy? A Lélek mely tettei és tulajdonságai bizonyítják, hogy Isten? "A Lélek" miért nem csak Isten megszemélyesítése? Mikben nyilvánul meg a Léleknek az Atyával és a Fiúval való személyes kapcsolata? Miért nem fogadhatja be a Szentlelket az, aki tagadja Jézus Isten voltát?

4 5.2. A megszentelő Lélek Mit mindent tesz az emberben? Isten Lelkét nem véletlenül nevezi a Biblia Szent Léleknek. Isten ugyanis nem hasonlítható semmihez a teremtett világban, ő egyszerűen egészen más, azaz "szent". Azzal, hogy a szent Isten magához vonzza az embert, szükségszerűen együtt jár a Szent aktív jelenlétébe való kerülés és a megszentelődés, az Isten tulajdonává válás, az Isten céljaira elkülöníttetés, a mássá válás. A Lélek munkálkodása révén egyfelől új kapcsolat születik Isten és ember között. Másfelől maga az ember születik újjá lelki-szellemi értelemben. És ettől kezdve minden más. 1. A Szentlélek az ember életében többféle módon van, illetve lehet jelen Eleve Isten Lelke "alkotta" az embert (Jób 33:4), és Isten a Lelkét mint életadó erőt "benne hagyja" az emberben élete végéig (1Móz 6:3, Jób 34:14-15). A Szentlélek ezen túlmenően... ott van a bűnös mellett, hogy bűnéről és az igazságról meggyőzve Istenhez visszatérítse (Jn 16:8) a hívőben lakozást vesz, hogy lelkileg újjá teremtse és átformálja (Jn 14:17, 1Kor 6:19 stb.). a hívőre rászáll vagy betölti, hogy erőt adjon neki a szolgálathoz (Ez 11:5, Csel 1:8, 2:3-4, Ef 5:18) Megjegyzés: aki Krisztust nem akarja befogadni (Jn 1:10-11), az a Lelket nem képes befogadni (Jn 14:17). 2. A Szentlélek és az ember kapcsolata az Ószövetségben Isten Izraelnek megígérte, hogy Lelke "köztük marad" (Hagg 2:5), és sokszor figyelmeztette őket, hogy terveit a Lelke által fogja véghez vinni (Zak 4:6). Isten Lelke egyfelől ideiglenesen gyakorolt hatást kiválasztott emberekre: "betöltötte" Becalélt, hogy képes legyen művészi munkára (2Móz 31:1-11) "rászállt" Bálámra (4Móz 24:2) és Ezékielre (Ez 11:5), hogy prófétáljon, Sámsonra (Bír 14:6,19, 15:14), hogy Izraelt megszabadítsa, Saulra (1Sám 10:6,10, 11:6) hogy prófétai révületbe essen "felöltözte" vagy "felruházta" Amászajt, hogy költői ihletet adjon neki (1Krón 12:19), Gedeont, hogy harcolni tudjon (Bír 6:34), Zekarját, hogy prófétáljon (2Krón 24:20) "megnyugodott" a Mózes hetven vénjén, amikor (!) prófétáltak, bíráskodtak stb. (4Móz 11:25). Isten Lelke egy ponttól kezdve életre szólóan gyakorolt hatást kiválasztott emberekre: "rászállt" Otniélra, hogy kivívja és megtartsa Izrael szabadságát (Bír 3:10) "rászállt" és "vele is maradt" Dáviddal, hogy uralkodni tudjon (1Sám 16:13) "(át)szállt" Illésről Elizeusra, hogy folytassa annak prófétai szolgálatát (2Kir 2:15); "rajta volt" Ézsaiáson a prófétai szolgálatban (Ézs 61:1) "benne volt" Józsuéban, a hadvezérben (4Móz 27:18). Csak a Messiásról szólt azonban olyan ígéret, hogy rajta az Úr Lelke kezdettől fogva, maradandóan és mérték nélkül "nyugszik" (Ézs 11:2 vö. Jn 1:32, Mk 1:10). Megjegyzés: az Ósz-ben Isten Lelkét a fent leírt módokon csak kevesen, a rendkívüli szolgálatra elhívottak tapasztalhatták meg, de őbennük sem vett a Lélek végleges lakozást (vö. Zsolt 51:13). 3. A Szentlélek és az ember kapcsolata az Újszövetségben Isten megígérte, hogy egy napon, egy új szövetség részeként mindenkire "kiönti" vagy "kiárasztja" a Lelkét (Ézs 32:15, 44:3, Ez 39:29, Jóel 3:1-2, Zak 12:10), sőt "beléjük adja" a Lelkét (Ez 36:27, 37:14). Keresztelő János is prófétált erről: az ő vízbe merítésével szemben a Messiás (tüzes) "Szentlélekbe fog meríteni" (Mt 3:11, Mk 1:8, Lk 3:16, Jn 1:33). Jézus pedig kijelentette, hogy a Lelket minden hívő megkaphatja (Jn 7:37-39), ehhez elég kérnie (Lk 11:13). Jézus azt is megígérte, hogy mennybe menetele után önmaga helyett elküldi a Szentlelket mint "a másik" (de ugyanolyan) Pártfogót vagy Vigasztalót, Segítőt (Jn 14:16-17, 15:26; őt a tevékenységében majd nem kötik a tér és az idő korlátai, ezért "jobb" ő a tanítványok számára az emberi testbe zárt Jézusnál). Pünkösdkor mindez be is teljesedett: Isten / Krisztus a Lelkét mindenkire (mindenféle hívőre) "kiöntötte" (lásd Csel 1:8, 2:16-17,33). Megjegyzés: az új szövetségben elsősorban az az új, hogy a hívőben folyamatosan benne lakik a Lélek (Róm 8:11, 1Kor 3:16, 6:19, Ef 2:22), akárcsak a Fiú (Ef 3:17, 2Kor 13:5, 2Jn 9) és az Atya (2Jn 9). 4. A Szentlélek a hívőt újjászüli, Isten gyermekévé teszi Jézus szerint Isten Királyságába csak az léphet be, aki "odafentről" vagy "újra, újonnan" (ezek az eredeti görög szó jelentései), azaz "Istentől" vagy a "Lélektől" születik (Jn 3:3-8). Ez nem testi, fizikai születés (Jn 1:13, 3:6-7), hanem a Lélek újjászülő és megújító fürdője (Tit 3:5) általi lelki-szellemi életre kelés (Ef 2:1,5), feltámadás (Róm 6:4-11), újjáteremtetés (2Kor 5:17, Gal 6:15), hiszen a Lélek az élet Lelke (Róm 8:2). Így a hívő Isten családjának a tagjává válik: Isten a gyermekévé fogadja (Jn 1:12-13), Krisztus örököstársává (Róm 8:17, Gal 3:29), aki nem szégyelli őt a testvérének nevezni (Zsid 2:11), és minderről maga Isten győzi meg a hívőt (Róm 8:15-16)

5 Mindez Isten irgalma és Krisztus feltámadása alapján (1Pt 1:3-4, Róm 6:4-11), Isten igéjének a hatására (1Pt 1:23), egyszerűen a Krisztusba vetett hit által (1Jn 5:1, Gal 3:26, Jn 1:12-13) lehetséges. Megjegyzés: a Jn 3:5-ben a "víztől és lélektől" születés egyesek szerint a bemerítésre és a Lélekbe merülésre vonatkozik, mások szerint a "víztől, azaz Lélektől" értelmezés és fordítás a helyes. 5. A Szentlélek a hívőt megszenteli és átformálja Az Istentől születés felismerhető és maradandó átformálódást hoz az ember életébe (1Pt 1:23, 2Kor 13:5): a Lélek minden hívőben lakozást vesz (Jn 14:17), a hívő teste (szóma = egész lénye) a Lélek templomává válik (1Kor 6:19) a hívő egyfelől újjá lett teremtve, másfelől azonban lassú formálódásra van szüksége; bűnös hajlamai (Gal 5:19-21) helyét mindenesetre lassan átveszi a megváltozott jellem (5:22-25) Ez úgy történik, hogy egyrészt a Lélek küzd benne, hogy ne azt tegye, amit "teste", azaz régi hajlamai szerint akarna (5:17), másrészt a hívő megtanul engedelmeskedni a Léleknek (5:16,18,25 vö. 1Thessz 4:3-8, 1Pt 1:14-16). A Lélek a hívőt a különféle helyzetek, döntések, győzelmek és bukások közepette Krisztus csodálatára indítja, egyre jobban Krisztushoz hasonlóvá formálva őt (2Kor 3:17-18, Róm 8:29). Az újjászületett hívő Istent követő tettei (Ef 2:10) Isten akarata szerint valók, azaz igazak (1Jn 2:29). Az újjászületett hívő képtelen folyamatosan bűnben élni (1Jn 3:9, 5:18), viszont képes szeretni (4:7), különösen a testvéreket (5:1), és Istenbe vetett bizalma által legyőzi a világot (5:4 vö. 2:15-17) Megjegyzés: a megigazulás az Isten előtti helyzetünk, egyszer s mindenkorra szóló megváltozása (Isten örökbe fogadott), a megszentelődés az Isten általi átformáltatás az egész életen át (Isten neveli az örökbe fogadottakat). 6. A Szentlélek a hívőt tanítja Azért van szükség a Lélek tanító munkálkodására, mert a hívőnek nem csupán ismereteket kell szereznie, hanem lelki-szellemi dolgokat kell felismernie, amire magától képtelen lenne (1Kor 2:13 vö. Jn 6:63) A Lélek az igazság Lelke (Jn 14:17, 15:26, 16:13, 1Jn 4:6), sőt maga az igazság (1Jn 5:6 vö. Jn 14:6), aki az apostolokat emlékeztette Jézus minden szavára, megtanította őket mindenre (Jn 14:26), elvezette őket a teljes igazságra, kijelentette nekik az eljövendő dolgokat (Jn 16:13), prédikálásukat ihlettel és erővel támogatta (1Kor 2:4,13, 1Pt 1:12, 4:11), hitéleti döntéseikben vezette őket (Csel 15:28-29) stb. A Lélek mint Krisztustól kapott "kenet" ma is minden hívőt megtanít az igazságra (1Jn 2:27); mint az értelem, a tanács, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelke az Isten ismeretére tanítja (Ézs 11:1, Ef 1:17), illetve megláttatja vele, mire hívta el Isten, és mekkora hatalma van rajta (Ef 1:18-19). A Lélek a hívőt alapvetően úgy vezeti a döntéseiben, hogy megismerteti vele Istent (Ef 5:1, 1Jn 3:10) és Isten szavát (Józs 1:8, 23:6, Zsolt 1:1-2, 119:105, Mt 28:20, 1Kor 4:6), de rendkívüli esetben nem mindennapi módokon is tud vezetést adni (lásd ApCsel!). Megjegyzés: a hívőknek szükségük van tanítókra (Ef 4:11), de függeni csak a Bibliától függhetnek (1Kor 4:6), és nincsenek kiszolgáltatva állítólag "különleges kenettel" rendelkező embereknek (1Jn 2:26-27 vö. 2Kor 1:21). 7. A Szentlélek a hívőnek biztonságtudatot ad A Lélek a kegyelem Lelke (Zsid 10:29), aki által a kegyelem evangéliumában hívő bizonyosságot kaphat (Róm 8:15-16, 1Jn 3:24, 4:13 vö. 1Pt 1:3-9). A hívőben lakozást vevő Szentlélek olyan, mint a hívőért előre letett "zálog" vagy "előleg" (2Kor 1:22, 5:5), sőt a hívőre rányomott tulajdonosi "pecsét" (Ef 1:13, 4:30, 2Kor 1:22), amely véglegesíti helyzetét, és biztosítja a jövőjét: Isten beváltja az ígéreteit, örökséget kap Krisztussal együtt, övé az örök életre való feltámadás (Róm 8:11). Isten az, aki elkezdi el a hívőben a munkát, és ő is fogja befejezni (Fil 1:6). Ellenőrző kérdések a leckéhez Mi az, amit mindenki köszönhet a Szentléleknek? Hányféle képpen jelent meg a Szentlélek a Biblia alakjainak életében? Mennyiben más a Lélek munkálkodása az új szövetség idején? Mi a feltétele annak, hogy valaki megkapja a Szentlelket? Honnan tudhatja az ember, hogy a Szentlélek benne lakik?

6 5.3. A Lélek teljessége Miért van rá szükség? Amikor a Szentlélek az emberben lakozást vesz, új életet ad neki, és elkezdi belülről átformálni. De nem csupán az egyes hívőben akar munkálkodni, hanem a hívők között, és a hívőkön keresztül a környezetükben is. A keresztény közösség felépüléséhez, működéséhez és szolgálatához folyamatosan megújuló természetfeletti erőforrásra, azaz a Szentlélek teljességére van szükség. 1. A Lélek kiöntetéséről és a Lélekbe való merülésről (a Lélek-keresztségről) szóló ígéretek Isten ószövetségi ígéretei szerint egy napon a Lelkét "kiönti" minden hívőre (Jóel 3:1-2). Keresztelő János azt mondta, hogy ő csak vízbe merít, de a Messiás "Szentlélekkel fog keresztelni", azaz [szó szerinti fordításban:] "Szentlélekbe fog meríteni" (Mk 1:8, Jn 1:33, Csel 11:16). Jézus ígérete szerint akik benne hisznek, azok megkapják a Szentlelket: Jézus az, aki "megitatja" őket a Lélekkel, és az "buzgó forrássá válik bennük" (Jn 7:37-39 vö. 1Kor 12:13), illetve Jézus "ruházza fel" őket a Szentlélekkel, mint mennyei erővel (Lk 24:49, Csel 1:8). Megjegyzés: a Mt 3:11 és Lk 3:16 kifejezése: "tűzzel és Szentlélekkel" helyes fordításban azt jelenti "tüzes Szentlélekbe" vagy "a Szentlélek tüzébe" meríteni [tűz = ítélet, tisztulás]; nincs külön "Lélek-keresztség" és "tűz-keresztség". 2. Az ígéretek beteljesedése A pünkösdkor történteket így írták le azok, akik átélték: Csel 1:5 "nemsokára [szó szerint:] Szentlélekbe lesztek merítve" Csel 1:8 "erőt kaptok, amikor eljön [szó szerint: rátok jön] a Szentlélek" Csel 2:2 "szélroham az égből" (vö. Jn 3:8 "a szél fúj, ahol akar...") Csel 2:4 "mindnyájan megteltek Szentlélekkel". Amit átéltek, azt a következő módon értelmezték, illetve alkalmazták: Csel 2:17 Jóel ígérete teljesedett be, miszerint Isten "kiönti" a Lelkét Csel 2:33 Jézus megkapta az Atyától, és "kiöntötte" a megígért Lelket, a jeruzsálemiek ezt látták és hallották Csel 2:38 ígéret a megtérőknek: "megkapjátok a Szentlélek ajándékát", azaz ajándékul a Szentlelket (nem a Lélek egyik ajándékát). Az apostolok már ezelőtt újjászületett hívők voltak, vették a Lelket (Jézus beléjük fújta, Jn 20:22); később a Lélek "leszállt" rájuk, "ki lett öntve" rájuk, "be lettek merítve" a Lélekbe, ők pedig "beteltek" a Lélekkel, és így "felruháztattak" a Lélek erejével, "erőt vettek"; ez mind ugyanazt az eseményt írja le! Később a samáriaiak megtértek, megkeresztelkedtek ("befogadták az igét", Csel 8:14), Péter és János imádkozott értük "hogy [szó szerint:] vegyenek Szentlelket, mert még egyikükre sem szállt rá" (Csel 8:15-16); tehát a Lélek leszállását is a Lélek vételének nevezték; az ima után a samáriaiak [szó szerint] "vettek Szentlelket" (Csel 8:17). Pár évre rá a római Kornéliuszék hitrejutásakor "leszállt" a Szentlélek, "kiöntetett" rájuk, illetve "bele lettek merítve" ők így "vették" a Lelket, és utána keresztelkedtek meg (Csel 10:44-47, 11:15-16). Végül, kb. 20 évvel pünkösd után az efezusi János-tanítványok Pál prédikációja nyomán Jézusban is hitre jutottak, megkeresztelkedtek, és ezután szállt le rájuk a Lélek (Csel 19:1-6). 3. A Szentlélek ajándéka, vétele, keresztsége A "Lélek ajándéka" kifejezés félreérthető; a megtérők "a Szentlélek ajándékát" veszik, azaz ajándékul magát a Szentlelket, és nem csak a Lélek egyik ajándékát (Csel 2:38, 10:45 vö. 11:16-17); maga a Szentlélek Isten ajándéka, akit nem lehet adni-venni (Csel 8:20). A "Lélekbe merítés" ("Szentlélek-keresztség") ritkán említett, de jelentős fogalmának kettős jelentése van; egyfelől a Csel-ben a Lélekkel való betelés ismétlődő élményének, az erővel való felruháztatásnak a szinonimája; másfelől a páli levelekben egyszeri történésre utal: a Krisztus Testébe való betagolódással (1Kor 12:13), illetve a megtéréssel, az üdvösséggel kapcsolatos (Tit 3:5-6). A "Lélek vétele" is többjelentésű fogalom; egyfelől a Lélek vételét / megkapását jelenti a hitrejutáskor (Jn 7:37-39, 20:22, Csel 19:2); másfelől a Lélek leszállására is utalhat (Csel 8:15-17; azért imádkoztak, hogy a samáriaiak vegyék a Szentlelket, mert még nem szállt rájuk, de az ima után megkapták / vették is a Szentlelket [az "ajándékát" szó nincs az eredeti szövegben]); amikor a Csel 10:47-ben Péter szerint Kornéliuszék ugyanúgy megkapták / vették a Szentlelket, mint annak idején az apostolok, akkor vagy a Lélek első vételére gondol (vö. Jn 20:22), vagy a Lélek teljességének a vételére (Csel 2:3-4). A fenti kifejezések eltérő jelentései eltérő élmények alapján alakultak ki: egyes hitre jutók először csak újjászülettek, és a Lélek máskor szállt le rájuk, betöltve őket (pl. az apostolok, a samáriaiak), mások viszont mindezt egyszerre élték át (pl. Kornéliuszék). Jézus szerint az Atyát lehet kérni, hogy (folyamatosan) adja Lelkét (Lk 11:13). Mivel a Lélek benne van és marad a hívőben, ez valószínűleg annak a lehetőségére utal, hogy a hívő a Lélek folyamatos megújító, tisztító, erősítő és vezető munkálkodását kérheti, illetve hogy szükséges és természetes ebben a függésben maradni.

7 Összefoglalva: az üdvösség szempontjából csak a Lélek vételének a ténye számít (benne van az emberben vagy nincs?); a szolgálat szempontjából a Lélek vételének a mértéke számít (rászáll és betölti-e?) Megjegyzés: a Lélekkel való betelés élményét a fogalom kevés előfordulása, több jelentése és a hozzátapadt, vitára okot adó felekezeti klisék miatt nem túl hasznos Szentlélek-keresztségnek nevezni. 4. A Szentlélek többféle módon is betöltheti a hívőt A Lélekkel való betelés az emberrel mindig történik, mert mindig Isten cselekszik az emberrel. A görög ige (pléroó) mindig passzív, szenvedő szerkezetben áll ("betöltetik"), ezért nem szerencsés kifejezés a "betöltekezés" (se nem aktív, se nem passzív, ún. mediális alak, ami azt sugallhatja, hogy mi is aktívak vagyunk a dologban). A Lélek betölthet... váratlanul, egyszeri történésként, de többször is: lásd az egész gyülekezetet (Péterrel együtt, Csel 2:4), Pétert (másodszor, Csel 4:8), a gyülekezetet ismét (Csel 4:31), Pált először (Csel 9:17) és másodszor (Csel 13:9) hosszabb-rövidebb időre maradandóan is betölthet: lásd a hét diakónust (Csel 6:3-5), és közülük István vértanút (Csel 7:55), vagy Barnabást (Csel 11:24) folyamatosan vagy ismételten is: "töltessetek be [folyamatosan / ismételten] a Lélekkel", vagy "hagyjátok, hogy a Lélek folyamatosan / ismételten betöltsön!" (Ef 5:18 vö. Lk 11:13). Megjegyzés: ha a Lélek betölt valakit, annak mindig bizonyos célja van (általában a szolgálat segítése) és mindig felismerhető a hatása révén. 5. A Lélek teljessége kihat az egyes emberre és a gyülekezetre A Lélek hatást gyakorolhat... az ember testére, konkrétan gyógyulásként (Csel 9:13) az ember értelmére: nyelveken szólásra, prófétálásra és Isten magasztalására indít (Csel 2:4, 10:46, 19:6); álmot, látomást, próféciát ad (Csel 2:16-18), illetve bölcsességet a közösség szervezéséhez (Csel 6:3-5) az ember érzelmeire: örömöt adhat egyénnek és egy egész közösségnek egyaránt (Csel 13:52 vö. Róm 14:17), de haragra is indíthat (Csel 13:9 vö. Jn 2:13-17, de vö. Ef 4:26 és Jak 1:20) az ember akaratára: hitet adhat valakinek ahhoz, hogy másokat bátorítson szolgálatra (Csel 11:24), illetve közvetlenül is felbátoríthat egy egész közösséget (Csel 4:31) az Istennel való kapcsolatára: Isten magasztalására indíthat (Csel 2:4); esztelenség, ittas káromkodás helyett bölcsességre, Isten akaratának felismerésére, magasztalásra, hálaadásra indíthat (Ef 5:15-20) az ember másokkal való kapcsolatára: az alkohol hatásával szemben tiszta szavakat, sőt közös dicsőítést (Ef 5:19); a bölcsesség ajándéka révén békességet adhat egy feldúlt közösségbe (Csel 6:3-5) Megjegyzés: a Lélek teljessége nem arról szól, hogy mi minél többet birtokolunk a Lélekből ("betöltekezés"), hanem arról, hogy Isten többet birtokol belőlünk (betelés); a lényege, hogy a hívő Istennel együtt, Istennel teljes összhangban gondolkodhat, érezhet, akarhat és cselekedhet; a Szentlélek a Krisztus Lelke: akit a Lélek tölt be, az Krisztussal van tele, ezért krisztusi módon is viselkedik. 6. A témával kapcsolatos fogalmi zűrzavar kezelése A Biblia nem használ szakterminológiát; a Lélek eltérő munkálkodását néha azonos kifejezéssel írja le (Lélekkeresztség, a Lélek vétele), illetve egyazon eseményt több képpel ír le (lásd pünkösdöt). Az biztos, hogy aki Jézusban hisz, az megkapja / veszi a Szentlelket (az üdvösséghez csak ez kell), és hogy a Lélek teljessége rendkívüli erőt tud adni (a hatékony szolgálathoz ez a többlet kell), hogy Istentől imában kérni lehet a Lélek leszállását és teljességét (de ezt nem szabad erőltetni vagy pszichés utánzatokkal pótolni), és hogy amikor ez megadatik, a sokféle pozitív hatás révén felismerhető (nem érzékelhetetlen, és nem csak egy jele van). Ellenőrző kérdések a leckéhez Kik prófétáltak a Szentlélek kiöntetéséről, illetve a Lélekbe való merülésről? Milyen képekkel, kifejezésekkel írták le a pünkösdi eseményt, akik átélték és beszéltek róla? Mi a feltétele annak, hogy valakit betöltsön a Szentlélek? Mihez szükséges a Szentlélek teljessége? Milyen módon és mennyi időre töltheti be a Lélek a hívőt? Milyen hatásai lehetnek a Lélek teljességének az emberre és közösségére?

8 5.4. A Lélek ajándékai Hogyan használjuk őket? Az egyéni megszentelődés és a lelki közösség építése mellett a hatékony szolgálat is elképzelhetetlen Isten Lelkének különleges felhatalmazása nélkül. A világ nyomorúságai, az ember bűnös volta és az ördög ellenállása olyan falat emelhet az evangélium hirdetői elé, amelyet Isten külön beavatkozása nélkül nem lehetne áttörni. A Biblia Istene azonban a csodák Istene is. Ő a világ teremtője és fenntartója, így a természeti törvényeket hatályon kívül tudja helyezni, és a "természetadta" képességeket természetfölötti módon meg tudja erősíteni ha akarja. 1. Jelek és csodák a két szövetség idején Isten sosem tett csodát pusztán a csoda kedvéért; a csodák (görög dünamisz = erő[hatás]) mindig "jelek" (görög szémeion) is voltak, amelyek Istenre mutatva látványosan bizonyították Isten üzenetét (Józs 3:5,13, Mk 16:20). Az Ószövetség idején Isten sok csodát tett, amelyek egyes emberekkel (pl. 2Móz 3:3, 7:3,9) vagy egész népekkel (2Móz 11:9-10, 5Móz 6:22, Józs 3:5,13, Ézs 66:19, Jer 21:2) történtek, de csak kivételesen fordult elő, hogy valakinek a személyes szolgálatában gyakoriak legyenek a csodatételek (Illés, Elizeus). Voltak azonban ószövetségi ígéretek arról, hogy Isten Lelke által egy napon sok jel történik mindenféle rangú, korú és nemű hívő között (Jóel 3:1-2); Keresztelő János nem tett egyetlen csodát sem (Jn 10:41). Jézus nagyon sok csodás jelet tett (Mt 11:2-6), amelyek azonban a küldetését bizonyították (Jn 5:36, Csel 2:22); sosem volt hajlandó kiszolgálni a csodavárást (Mt 12:38-39, Jn 6:26-27, Lk 23:8-9). Jézus ugyanakkor egyedülálló módon a tanítványait is felhatalmazta arra, hogy jeleket tegyenek (Mt 10:7-8, Mk 16:17-18). Természetfeletti jelek pünkösd után, az ősgyülekezet évtizedeiben is gyakran fordultak elő (Csel 2:43, 4:30, 5:12, 6:8, 8:13, 14:3, 19:11, Róm 15:19 stb.), de nem kötelező rendszerességgel. Megjegyzés: az Újszövetség lezárulása után az egyháztörténelem során a csodás jelek időnként eltűntek, illetve egyének vagy mozgalmak révén időnként előkerültek; volt és van köztük valódi és hamis egyaránt. 2. A karizma fogalma és sokfélesége A görög khariszma jelentése "kegyesen osztogatott ajándék" (egy győztes, embereihez bőkezű hadvezér képe). Az Újszövetségben "karizma" az üdvösség (Róm 5:15, 6:23, tehát minden hívő "karizmatikus"), a házasság és a cölibátus (1Kor 7:7), illetve a szolgálatban előforduló jelajándékok (lásd alább!). Az üdvözítő kegyelem (görög kharisz) mindenkinél ugyanaz (Ef 2:1-10), de a szolgálathoz adott kegyelem eltérő mértékű (Ef 4:7, Róm 12:3,6), mert Krisztus Testében a tagoknak eltérő a feladatuk (Róm 12:4-5, 1Kor 12:12,14-30, 1Pt 4:10). Krisztus az egyháznak sajátos elhívású embereket adott "ajándékul": apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra (Ef 4:7,11-12, 1Kor 12:28) Bár egyesek, pl. az apostolok szolgálatában különlegesen sok karizma működését figyelhetjük meg, a Szentlélek nem csak köztük, hanem minden hívő között osztogat karizmákat (1Kor 7:7, 12:26). Az újszövetségi karizma-listák eltérnek, mert eltérő helyzetben születtek, de egymást jól kiegészítik: Róm 12:6-8 (prófétálás, tanítás, buzdítás vagy intés, adakozás, előljárás, könyörület); 1Kor 12:8-10,28 (prófétálás, ismeret és bölcsesség, vezetés, segítés, hit, gyógyítás, csodatevő erő, lelkek megítélése, nyelveken szólás és tolmácsolása); 1Pt 4:11 szóbeli és gyakorlati szolgálat (prédikálás és diakónia). Megjegyzés: az 1. század óta senkit sem lehet újszövetségi értelemben "apostolnak" nevezni, mert az apostolok Jézus életének és feltámadásának a szemtanúi (Csel 1:21-26) és a kinyilatkoztatás eszközei (Jn 16:12-13) voltak. Jézus a mennybe ment, a Biblia pedig lezárult, a későbbi nemzedékek hitének alapja az egykori próféták és az apostolok tanúságtétele (Ef 2:20). 3. Az egyes karizmák Prófétálás emberekhez szóló építés, bátorítás, vigasztalás (1Kor 14:3), tanítás (14:31), esetleg jövendölés (Csel 11:27-28, 21:8-11); építi a gyülekezetet (1Kor 14:4,12), meggyőzi a keresőket (14:24-25); a próféták csak rendben, egymás után szolgálhatnak (14:29-31), uralják önmagukat, nincsenek extázisban (14:32-33); az üzenetnek összhangban kell lennie a keresztény hittel (Róm 12:6), a közösségnek a hallottakat ez alapján meg kell ítélnie (1Kor 14:29, 1Jn 4:1). Ismeret igéje nincs konkrét meghatározása; nem lehet pusztán ismeretgazdag beszéd, hiszen ahhoz nem kell természetfeletti felhatalmazás, az nem tartozna a Lélek megnyilvánulásai közé; talán inkább amikor a Lélek által olyasmit tud meg a hívő (valakiről vagy valamiről), amit nem tudhatna; az "odafentről" kapott információ segíthet pl. a lelkigondozásban vagy az evangelizációban. Pl. Jn 2:25, Csel 5:1-11, 8:21-23 Bölcsesség igéje nincs konkrét meghatározása; valószínűleg a Lélektől kapott bölcs szavak, amelyek segíthetnek nehéz döntéshelyzetekben (1Kor 6:5), illetve előre visznek Isten ismeretében (Ef 1:17 vö. Kol 2:3); a "felülről jövő" bölcsesség szelíd, tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló vagy képmutató (Jak 3:13,17 vö. 1Kor 2:1-2, Kol 2:23). Pl. Csel 6:1-3, 15:6-7,13 Tanítás Isten teljes igéjének hirdetése, kifejtése, megmagyarázása, alkalmazása. Ld. Csel, levelek Buzdítás bátorítás, vigasztalás, intés. Pl. Csel 11:22-26, Zsid 12:1-17 vö. 2Kor 1:3-4, Jak 1:6 Hit nem az üdvösséghez szükséges hit, hanem rendkívüli helyzetben kapott rendkívüli bizonyosság. Vezetés a gyülekezet irányítása, esetleg ügyintézés. Pl. 2Tim 1:6 vö. 1Tim 3:1-7

9 Segítés gyakorlati segítségnyújtás a gyülekezet működéséhez. Pl. Csel 6:1-4, vö. 1Tim 3:8-13 Könyörülés irgalommal való segítő odafordulás a rászorulókhoz. Pl. Csel 9:36-39 vö. Ef 2:10, Tit 3:8 Lelkek megítélése nincs konkrét meghatározása; valószínűleg bizonyos kijelentések, jelenségek mögött álló (isteni, démoni, emberi) szellemiség megítélésének a képessége. Pl. Mt 16:22-23, Csel 16:16-18 (vö. 1Kor 12:3, 1Jn 4:2-3) Csodatevő erő / isteni erők munkái szó szerint: (nagyhatású) erőmegnyilvánulások. Pl. Csel 8:13 Gyógyítás minden bizonnyal fizikai betegségek gyógyítása; nem a hívő bármikor elővehető "képessége" (vö. Jézus), hanem annak a felismerése, hogy Isten valakit meg akar gyógyítani, hogy valaki Istentől hitet kapott a gyógyuláshoz, illetve Isten gyógyító akaratának a hirdetése. Pl. Csel 3:1-8,12,16, 14:9 Nyelveken szólás és magyarázat Isten magasztalásának (Csel 2:11) és a hálaadásnak (1Kor 14:17), tehát az imának egy formája: a dicsőítő számára új (Mk 16:17), idegen (1Kor 14:21, Csel 2:6), de értelmes emberi nyelven (1Kor 14:10), esetleg énekes formában (14:15); az összejövetelen ketten vagy hárman gyakorolhatják (14:27), ha van magyarázat (14:9,11-13,16-17,23, 27); ha ez nem adatik, a karizma maradjon magán használatban (14:28,4), ugyanis enélkül a hallgatók 'nem épülnek' (14:17), értelmük 'gyümölcstelen' marad (14:14), kívülállónak, 'idegennek' érzik magukat (14:11); a karizma csak a hitetlen zsidók számára jel értékű (14:21-22 vö. Ézs 28:11-12); ha lenne angyali nyelveken szólás (13:1), kérdéses lenne a jelértéke; mivel az ajándék Istenhez szól (14:2), a tartalma nem lehet embereknek szóló üzenet, hiszen arra ott van a prófétálás, a tanítás és az evangelizálás. Megjegyzés: Isten vezetésének alapeleme a hívő Biblia- és Istenismerete, illetve az ebben való növekedés, a lelki érettség; rendkívüli helyzetben, amikor ez sem elég, Isten adhat különleges, személyes vezetést; a jövőt felfedő, útmutató bátorítás lehet látomás (pl. Csel 18:9-10) vagy ritkábban angyali jelenés (Csel 27:23-25). Ha Isten nem ad ilyesmit, akkor Isten szerint sincs rá szükségünk, és elég a józan krisztusi eszünk, képesek vagyunk dönteni (1Kor 2:16). 4. A Szentlélek és a karizmák Minden karizma mögött ugyanaz a Szentélek Isten áll (1Kor 12:4-6), nem sokféle szellemi erő. A Lélek a karizmákat a saját akarata szerint osztogatja (1Kor 12:11), nem az emberek kívánsága szerint. Istennek tehát nem szabad megmondani, hogy mit "kell" tennie (a dogmatikus és rajongó elvárások pszichés gyújtogatáshoz, emberi eredetű álkarizmák megjelenéséhez vezetnek) nem szabad megmondani, hogy mit "nem tehet" (a karizmák tiltása kioltja a Lélek munkájának tüzét). 5. A karizmák használata Pozitív dolog, ha a gyülekezetben sok karizma működik (1Kor 1:7, 14:4,24), de ez önmagában nem a lelki érettség jele (lásd a sok korinthusi problémát!). A karizmák elsősorban a közösség építését szolgálják (1Kor 14:4,12), közhaszonra adatnak (1Kor 12:7). ideiglenesek: csak az Úr visszatéréséig, színről színre meglátásáig van rájuk szükség (1Kor 13:8-12), és addig is csak szeretetben (1Kor 12:31 13:13) és a bibliai előírásoknak megfelelően (1Kor 12:1 14:40) alkalmazhatók gyümölcsözően használatukat a visszaélések ellenére sem szabad tiltani: mindent meg kell, és az Írások alapján meg is lehet vizsgálni (1Kor 14:39, 1Thessz 5:19-22). Csak azért, mert valaki csodát tesz, még nem feltétlenül Isten akaratát teszi, és nem biztos hogy köze van Jézushoz (Mt 7:21-23 vö. 24:23-24). Néhány szempont a Szentléleknek tulajdonított jelenségek megítéléséhez: van rá bibliai példa? (ha nincs, a gyümölcsét kell megvizsgálni, és az alapján engedni vagy tiltani) a konkrét bibliai utasításoknak megfelelelően használják? (ha nem, gyakorlóját figyelmeztetni kell) összeegyeztethető Isten jellemével? (pl. nem sértheti Isten szentségét vagy mindenhatóságát) összhangban van Isten emberformáló, nevelő munkájával? (pl. a Lélek egyik gyümölcse az önfegyelem, tehát a Lélek ajándéka nem indíthat az önuralom elvesztésére, állati viselkedésre stb.) mi a gyümölcse? (ui. a Lélek a hívőket és keresőket a megtérésben és a megszentelődésben segíti). Ellenőrző kérdések a leckéhez Mi mindent nevez "karizmának" az Újszövetség?... Milyen céllal adatnak a karizmák?... Hogyan kell használni ezeket az ajándékokat?...

5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda?

5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? 66 5.1. Isten Lelke Kicsoda vagy micsoda? A Biblia mint Isten írott kinyilatkoztatása az 1. században lezárult. Nagy üzenete és évezredeket átfogó története azonban a múlt puszta emléke, elméleti ismeret

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2. Az Isten. Tartalom 2.1. Isten lénye és tulajdonságai Milyen az Isten? 2.2. Isten mint Háromság Hogy lehet? Miért fontos?

2. Az Isten. Tartalom 2.1. Isten lénye és tulajdonságai Milyen az Isten? 2.2. Isten mint Háromság Hogy lehet? Miért fontos? 2. Az Isten most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 1Korinthus 13:12 Tartalom 2.1.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

AZ IGAZSÁG A NYELVEKEN SZÓLÁSRÓL

AZ IGAZSÁG A NYELVEKEN SZÓLÁSRÓL AZ IGAZSÁG A NYELVEKEN SZÓLÁSRÓL (The truth about tongues) (Bibliai és történelmi bizonyítékok alapján) (Biblical and historical evidence A Pünkösdi jelenség, amelyet nyelveken szólás"-nak nevezünk, széles

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Tóth-Simon Károly Segédlet a háromság-tan tanulmányozásához

Tóth-Simon Károly Segédlet a háromság-tan tanulmányozásához Tóth-Simon Károly Segédlet a háromság-tan tanulmányozásához Ez a segédlet elsősorban Jehova Tanúi számára készült. Témája miatt azonban hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnék a keresztények által hitt,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

6. Az Egyház Tartalom

6. Az Egyház Tartalom 6. Az Egyház "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte

Részletesebben

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem?

1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? 18 1.6. A Biblia értelmezése Hogyan szabad, és hogyan nem? Közismert dolog, hogy ugyanazt a Bibliát olvasva eltérő módon értelmezünk egyes részleteket. Kérdés tehát, hogy mi alapján dönthetjük el, melyik

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA

A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA A SZEMÉLYES TISZTASÁG MEGŐRZÉSE Szeminárium Dr. Jim Cecy-vel ELSŐ RÉSZ A TISZTASÁG RENESZÁNSZA BEVEZETÉS I. A SZEXUÁLIS TISZTASÁG HÁROM PARANCSA (1Thessz 4:3-6a) Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

2 A hívők egysége a tanításban

2 A hívők egysége a tanításban Minden keresztény egysége Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK

HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK HAGYOMÁNYOS FORDÍTÁSI HIBÁK dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2016.01.08.) A Biblia kb. nyolcezer versnyi szövegében van néhány tucat olyan mondat, amely nehezen fordítható

Részletesebben

4. A Krisztus Tartalom

4. A Krisztus Tartalom 4. A Krisztus mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett megalázta magát, és engedelmeskedett

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás Baptista Hitvallás A Baptista Hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. - A Baptista Hitvallás egyes cikkelyeihez

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

5. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 5. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A SZENTÍRÁS MINT KINYILATKOZTATÁS

A SZENTÍRÁS MINT KINYILATKOZTATÁS A SZENTÍRÁS MINT KINYILATKOZTATÁS dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2016.05.05.) A Biblia okkal lett és maradt világszerte az egyes számú bestseller. Amikor azt mondják:

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben