CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám április hónap 138. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA. 14. évfolyam 4. szám 2012. április hónap 138. szám"

Átírás

1 CREDO A NAGYBAJOMI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 14. évfolyam 4. szám április hónap 138. szám

2 Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek AZ UNIÓBA BELÉPÉSÜNK A KISEBBIK ROSSZ VÁLASZTÁSA VOLT HELYTÖRTÉNET Marics József (Berzence) NAGYBAJOM KATOLIKUS PAPJAI 5. Élet a török elnyomás alatt A morális ismer olyan helyzeteket, amikor nem két jó, hanem két rossz között kell választanunk. Ha kint maradtunk volna az Európai Unión, nagyobb nyomás nehezedhetett volna ránk, és nem lett volna egyszerű átjárhatóságunk a határainkon túli magyarokhoz. A függés gazdasági és kulturális vonatkozásban megmaradt. A rabtartók most nem itt állomásozó hadsereggel, hanem a pénz hatalmával akarják kikényszeríteni, hogy engedelmeskedjünk neki. Fájdalmas, hogy a magyarok közül is szolgálatukba lépnek sokan, rossz hírét keltik az országnak. Még fájdalmasabb, hogy olyanok is vannak közöttük, akik a másik Uniónak is feltétlen hívei voltak. A minden rezsimet kiszolgáló Talleyrand mondta: a hazaárulás csak időpont kérdése. Az Európai Unió fényévnyi távolságra van attól, amit az alapító atyák megálmodtak. Akik hívő keresztények, mi több, katolikusok voltak. Jelenleg az Unió agonizál, a pénz az egyetlen életben tartója, amit célként fel tud mutatni, a szélsőséges szabadosság kötelezővé tétele és nem az értékeké. A salzburgi parlamenti ülés közvetítésénél láthattuk, hogy hova jutottunk, a dühödt indulatok érvényesültek, a valóság ismerete nélkül vádaskodtak. A tényeket még utóbb is tagadják, gondolok a békemenet létszámára. Önkéntelenül Jézus mondása jut eszembe: a hazugság atyja az ördög /Jn 8,44/. Görögül a diabolos szétdobáló, ellentéteket, megosztást szító. Nagy lelki erő kellett ahhoz, hogy haragvó indulatok ne támadjanak bennünk a közvetítés nézésekor. Minden bizonnyal az imádság ereje segítette miniszterelnökünket, hiszen korábban említette, hogy rendszeresen részt vett a roráté miséken, hogy lelkierőt kapjon. A Szentlélek megadta neki, hogy fegyelmezetten, és még humorral is védje hazánkat. R. Schumant idézve: ha lesz demokrácia, az keresztény lesz, vagy nem lesz demokrácia. Ő megvallotta keresztény hitét. Azt a R. Schumant idézte, akinek elkezdődött a boldoggá avatási eljárása. Nincs minden rendben hazánkban, vannak bajok, jogos sérelmek, de az alkotmányban az életről, házasságról, családról keresztény szellemben döntöttek, ami a jövő biztosítéka. Ez neuralgikus pontja a szélsőséges bal liberális politikusoknak. Himnuszunk is felpanaszolja nemzeti megosztottságunkat: Hányszor támadt tenfiad Szép hazám kebledre. Mindig lesznek olyanok, akikkel nem lehetünk közös nevezőn, mert az élet értelméről, céljáról, értékeiről homlokegyenest ellenkező felfogásuk van, mint a keresztényeknek. Csak imádkozni tudunk értük. Azoknak, akik kereszténynek mondják magukat, s így építik hazájukat, össze kell fogniuk. Bangha Béla mondta: a világnak egyik baja, hogy a gonoszok bátrak és a jók gyávák. Az impozáns békemenet jele lehet az öszszefogásnak, erőt adhat, amit a mindennapokban is meg kell valósítanunk. Jézus nagy ígéretet fűzött ahhoz, hogy ha az emberek előtt megvalljuk Őt, mert akkor Ő is megvall bennünket Mennyei Atyánk előtt /Mt 10,32/. Szent Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében az alábbi intelmeket írja testvéreinek, ezek az intelmek nekünk is szólnak, most is aktuálisak, szívleljük meg és éljünk eszerint, legalább most a Nagyhéten, és Húsvét idejében! Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. Hiszen üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal közel. Vessük le hát a sötétség tetteit, s öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és tobzódásban, ne civódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságokra ne gerjedjen (Róm 13,11 14.) 1541-ben, Buda elfoglalásával hazánk három részre szakadt. / Királyi Magyarország, Erdély, török hódoltság. / Kezdetét vette a közel 150 éves török uralom, mely romokba döntötte az egykor virágzó, hatalmas országrészt. A főurak, főpapok és a kegyurak elhagyták a török által elfoglalt városokat, falvakat. Várday Tamás nagybajomi kegyúr I. Ferdinánd király szolgálatába lépett. Az iszlám hadak támadásai elől ő is mindig ott tartózkodott, ahol viszonylagos béke és nyugalom volt.

3 1543-ban még csak félkörívben szorongatott bennünket a török. Pécs, Szekszárd, Simontornya közigazgatási központ, Szandzsákszékhely lett, ahonnan a portyázó törökök állandó rettegésben tartották Somogy megyét és a környékünket. Az erőszakos török hódításnak sokáig ellenálltak a váraink: Korotna, Kapos, a szerény nagybajomi vár és előd, Szigetvár, Babócsa, Berzence, Csurgó, Segesd, Szenyér, Marcali, Kéthely és a távolabbi Fonyód, Lak és Somogyvár ban a kor lantosa és krónikása, Tinódi Lantos Sebestyén is megénekelte a még magyar kézen álló várakat: Sziget, Babócsa, Kaposvár, Lak, Somogyvár kiemelt helyeket. Dzselálzáde Musztafa török vándorkrónikás külön említést tesz Korotna váráról: A nyomorult és gyalázatos gyauroknak Korotna nevű váruk is volt, mint a gyaur kutyáknak tanyája és az alávaló, feslett erkölcsű nemzetségeknek menedékhelye erős bástyákkal és szilárd falakkal ellátva. A mi várunk szilárd magja a katolikus templom volt, melyet sánccal és palánkkal vettek körül. Ezt bizonyítják a temetőnkben látható sáncnyomok ből ismerjük a vár két várnagyát: Balogdi Mártont és Bácsi Gergelyt, valamint a három kapust, akik a földbirtokosaink jobbágyai voltak: Bakos Gergely, Tóth István és Tőzeg Bálint. A nagybajomi vár, sajnos nem tudott ellenállni a településünkön portyázó török hadaknak, akik 1544-ben 33 portát fölégettek, a megtalált jószágokat elhajtották, az élelmiszert elvették. Az elrejtőzni nem tudó lakosságot pedig rabságba hurcolták. Ez a pusztítás igen súlyos volt. A településünk kegyurai a török fosztogatások miatt egymást vádolták, sőt kölcsönösen támadást intéztek egymás ellen, és komoly károkat okoztak a nemesi kúriákban. Nagybajom részleges meghódolása az állandó portyázó és rabló török katonák előtt 1549-ben megtörtént, mert Somogy megye ezen évi összeírásában településünk már a töröknek adót fizető várak és falvak között szerepel Május 24.-én a török elfoglalta és fölégette a várunkat és falunkat. Ekkor pusztult el a templomunk is. A falu végleg meghódolt a török előtt. Nagybajom bíráját a Szenyériek már török bírónak nevezik. Településünk lakossága török adófizetővé vált. Az első adófizetők: Ács Gergely, Ács Lőrinc, Berta István, Kalocsa György, Laki Miklós és Tóth Pál jobbágyok voltak. Szigetvár elfoglalása, Szeptember 7.-e után újabb tragédia köszöntött Nagybajomra és környékére. Sokan meghaltak a harcokban. A török elhurcolta az ellenállókat. Eladta őket a rabszolgapiacokon. Virult az emberkereskedelem. Sokan elmenekültek biztonságos vidékre, vagy az erdő mélyén húzták meg magukat. Teljesen elpusztult az egykor virágzó települések közül: Besenye, Betlen, Csiszár, Konkoly, Karácsonykút és Szöszle. Pusztává lett: Balogd, Kak, Korotna, Lencsen és Lók. Nagybajom, bár megtörve, ezer sebtől vérezve, de megmaradt. A török meghódolás után 1557-ben az éhhalál fenyegette Nagybajomot. Településünk lakossága a portyázó török rablók elől Csökölytől Délre menekültek, majd visszajöttek a szülőföldre. A török által meghódított területen a kettős adózás terhe nehezedett a szegény jobbágyainkra. Adózniuk kellett a töröknek és a magyarnak egyaránt. Hogy milyen terhet jelentett a lakosságunknak a török adózás, ezt a török adószedők összeírásaiból tudjuk. Ezek szerint létezett: fejadó, kapuadó, házadó, füstadó, mustadó, hordóadó, verekedésért kivetett adó, bűn-adó, mennyaszszony adó, 8 napi robot és minden termésből tized. A kettős adózás megkoronázása volt, hogy még a törökök mellett Nagybajomban a várkapitány, Drági Ferenc is szigorúan behajtotta az adót és mellette élelmet, lovat, fegyvert is rekvirált a jobbágyainktól. Szigorúan megbüntette azokat, akik elrejtették az állatukat, vagy az élelmet. A szegény nagybajomi jobbágyságnak a kettős adózás iszonyatos terhet jelentett. Az adózás mellett az örökös röghöz kötés is nehezítette szegény magyarságunk életét. Nem költözhettek más településekre a jobbágyok, de a földesurak kényük kedvük szerint helyezték és bérbe adták őket távoli vidékre is. Minden elnyomás és röghöz kötöttség ellenére magyar népünk, így a jó Bajmiak is igyekeztek még a jég hátán is élni, boldogulni és fejlődni. A földművelés mellett komolyan foglalkoztak az állattartással, méhészettel, szőlőműveléssel, növénytermesztéssel és a fellendülő iparágakkal után kezdett éledni a településünk a nyomorúságos állapotokból. Nagybajom központi fekvésének és a hatalmas szántó, rét, legelő és erdőterületek miatt többen is költöztek hozzánk más falvakból. A török is kiépítette a hatalmát: érdeke volt a politikai nyugalom. Szüksége volt a kivetett adókra a háborúk miatt, a tizedre a török hadak ellátására, a robotra az építkezéshez és a békére a jövőbeli háborúskodáshoz és terjeszkedéshez. A megszilárdult török uralom és a kevés lélekszám, a lakatlanná vált hatalmas területek miatt ban megszűnt Somogy megye önállósága is. Zala megye hatságának rendelték alá az elnéptelene-

4 dett, romokba döntött, egykor gyönyörű és virágzó Somogyországot. A somogyi nemesség ettől kezdve a zalai konventhez fordult az ügyes bajos dolgaik intézése miatt. Nagybajom földesurai közül Bucsányi János Szigetvár ostromakor halt hősi halált. Tóti Lengyel Lőrinc és Nagy Márton királyi zsoldosok lettek a komári várban. Korotnai Gergely a vitézséggé ért Május 24.-én címeres levelet kapott Miksa császártól. Az 1600-as években Nagybajomban 80 házat és 19 telket írtak össze. Ezen adatok alapján szülőföldünk jelentős helynek számított az árva Somogyországban. Nagybajomban Gál plébános és Márton oltárigazgató halála után sorvadásnak indult a katolikus egyház. A török hatalom megszilárdulása után csak a jó Istenbe vetett személyes hit, az imádság és az izzó hazaszeretet éltette őseinket, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. A 150 éves török uralom szinte végtelenségnek tűnt. Az élet a maga megszokott taposómalmában zajlott. Generációk születtek és haltak, de még mindig a török volt az úr. Az 1600-as évek derekán kezdett felragyogni a magyarság, így a nagybajomi lakosság szívében is az a remény, hogy egykor az erős, kegyetlen és barbár uralomnak is vége lesz. Hála Istennek, ez Buda elfoglalása, 1686 után bekövetkezett. A kereszt győzött a török félhold fölött. EMLÉKEZÉS PUSKA FERENC, EGYKORI KÁPLÁN ATYÁRA Karácsonyra, Jézus születésére készülve, December 23.-án somogyszili otthonában a jóságos Isten magához hívta Puska Ferenc nyugalmazott göllei plébánost, a hajdani nagybajomi káplánt Január 7.-én született Somogyszilban. Jómódú, mélyen vallásos családból származott. Kisgyermek korától kezdve tudatosan készült a papi hívatásra. Ebben a szent elhatározásában segítették szülei imádsága, plébánosa támogatása és atyai nagybátyja Puska Ferenc nagykanizsai káplán, majd plébános buzgó papi élete. Az érettségi után a Veszprémi Egyházmegye kispapja lett. Teológiai tanulmányait a budapesti Hittudományi Egyetemen végezte. Jó képességű volt, de sohasem vonzotta sem a katedra, sem a tudományok művelése. Talán a zene szeretete és művelése kísérte el haláláig, melyben sok öröme telt. Elég jól zongorázott és orgonált. Az egyszerű emberek papja akart lenni. Az is maradt mindvégig. A papszentelés kegyelmében Veszprémben részesült Június 19.-én. Újmisésként Zircre került káplánnak, ahol 3 évig működött ban Nagybajomba disponálták. Fiatal kora, vidám természete, egyszerű, de jól elmondott szentbeszédei miatt rövid idő alatt megkedvelték és megszerették a nagybajomi hívek. Játékos hittanórái népszerűvé tették a diákok és a fiatalok előtt is. Erről magam is tanuskodhatom, hiszen több társammal együtt hittanosa és ministránsa voltam. Sokat derültünk a történetein a hittanórákon és az ifjúsági találkozókon. Nehéz időben szolgált Nagybajomban. Munkájára elég gyorsan fölfigyelt az állami hatóság. Szerették volna lecsendesíteni, öregurassá tenni, de erre ő alkalmatlan volt. A vége elhelyezés lett. A hívek a szegény Kamarás Urat szidták és őt okolták, hogy elhelyezték, pedig ezen a téren ártatlan volt. Tőlünk Külsővatra dísponálták, ahol között káplánkodott. További állomáshelyei: Lengyeltóti , Kaposvár Szentkereszt ben nevezték ki Buzsák plébánosává. Mindössze 4 évig, 1966-ig vezette a híveit, majd újabb 4 évig a székesfehérvári püspökség szolgálatában tevékenykedett ben visszajött a veszprémi egyházmegyébe. Újból káplán lett: Nagykanizsán , Káptalanfa Tüskeváron plébános Betegszabadságon: Plébánosi állomáshelyei: Réde , Sávoly , Gölle Oldallagosan ellátta Fonót is. Plébánosként is mindvégig vidám, sokszor bohém természetű volt. A hívei a népies hangvételű, a szívre és az érzelmekre ható szentbeszédei miatt kedvelték. Mindvégig népszerű volt. Az irodai munkát sohasem szerette. Ez, élete végéig nyűg és teher volt számára. Nagy szenvedélye volt a dohányzás. Erről még a betegségében sem mondott le ben az Egyházmegyei Hatóság nyugdíjazta. Szülőfalujában, a szülői házban töltötte csendes, magányos, zárkózott nyugalmi éveit December 23.-án életének 80., papságának 56. évében lépett át a földi Létből az Örökkévalóságba. Hálás szeretettel emlékezzünk Puska Ferenc atyára az egykori szeretett káplánunkra. Imádkozzunk Érte, hogy Jézus Krisztus, a jó Pásztor vegye magához az Égi Hazába.

5 Lukáts Istvánné ÉLETÜNK Nagyböjti élelmiszergyűjtés Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtést szerveztünk, hanem hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, hirdettük meg az akciót, hozzák el a szentmisére tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék az oltár elé. élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus EgyA legkisebb adomány is a felebaráti szeretet ház segélyakciójához. Ezzel egy ősegyházi ha- csodája. gyományt elevenítünk fel, hiszen az első század Karitasz csoportunk aktivistái a Fő téren az keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a ÁBC előtt is végeztek élelmiszergyűjtést, aminek

6 Rajkai István nagyon szép eredménye lett. Így összesen 180 kg élelmiszer jött össze. Így 20 nehéz helyzetben lévő családot tudunk megajándékozni Az Úr Jézus nem csupán szavaival hirdette meg a felebaráti szeretetet, hanem példát mutatott a követői számára. Szentatyánk, XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz: A testben... a tagok törődjenek egymással (1 Kor 12,25), hangsúlyozza Szent Pál, hiszen egyetlen testet alkotunk. A testvérek iránti szeretet, melynek egyik kifejeződése az alamizsna - tipikus nagyböjti cselekedet az imádság és a böjt mellett Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. AZ IGE EREJE LELKIGYAKORLAT Február i hétvégén lelkigyakorlaton voltunk Budapesten. Közösségünkből nyolcan mentünk fel, hogy meghallgassuk Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi Közösség alapítójának és vezetőjének előadásait. Damian több gyermekes családapa, A Katolikus Karizmatikus Megújulás világszerte ismert és elkötelezett alakja, aki többféle karizma mellett megkapta a gyógyítás ajándékát is. A csütörtök esti ráhangoló bevezetés és előadás után a pénteki és szombati nap szinte minden órája perce kegyelmi ajándék volt számunkra. Szomjasan ittuk Damian szavait, tanítását, amit rögtön ki is próbáltunk életünkön, majd szombat délután részesei lehettünk Isten ereje kiáradásának, amikor egy mindenki számára nyitott gyógyító alkalmon a gazdagréti Szent Angyalok templomában közel kétszázan gyógyultak meg valamilyen betegségből. Az Ige ereje lelkigyakorlat arra hívta fel a figyelmünket, hogy a Biblia tanúsága szerint az őskeresztények mindennapi életében mennyire természetes volt Isten Szavának és Erejének megtapasztalása. Isten kimondott szava ott és akkor valósult meg, ahol elhangzott, mert az első keresztények sokkal nyitottabbak voltak Isten köztük végzett műveire, és engedték, hogy megtörténjék közöttük. Isten ma is szeretné megmutatni szavának erejét, csak mi nem vagyunk

7 eléggé nyitottak és készek arra, hogy rajtunk keresztül megvalósulhasson és megnyilvánulhasson. Az ószövetségi és újszövetségi példák egész sora bizonyította, hogy Isten tevőlegesen vett részt népe életében. A születő Egyház mindennapjaiban próféciák és az ismeret szaván keresztül irányította a hozzá közel álló gyermekei sorsát és életét. Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levelében írja: igyekezzetek a lelki adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy prófétálhassatok. (1Kor 14,1.) A tanításokat mindig a gyakorlati életbe is átültettük. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy Isten korábban kimondott szavai milyen erővel bírnak, amikor a másikért végzett imában mondogatjuk őket. Vagy, ami még megdöbbentőbb volt, a prófétálás kipróbálása hogyan sikerült. Úgy kellett új párokat alakítanunk, hogy az azonos nemű személyekből kerüljenek ki, de nem ismerhetted korábbról őt. Így kerültem össze egy velem nagyjából egykorú, erdélyi fiatalemberrel, akinek még a nevét sem ismertem azelőtt. Ott ült, nem messze tőlem, és még szabad volt, nem szólította meg senki. Damian őszinte volt, elmondta, nem biztos benne, hogy mindenkinek sikerülni fog, ha kéri Istent, töltse el Szentlelkével és használja arra, hogy üzenjen valamit testvérének. Bennem is ott volt a kételkedés, na, biztosan most felsülök, nem sikerül majd bármit is látni vagy hallani. A biztonság kedvéért megnéztem a kezét, van-e gyűrű rajta, legalább annyit tudjak róla, házas-e. Ennek tudatában vállára tettem a kezemet és elkezdtem imádkozni érte. Igen hamar egy nem egészen tiszta kép jelent meg előttem. Arcokat nem láttam, de rögtön világos volt előttem, hogy a középen álló férfi csak ő lehet, mellette a felesége, és mellettük két gyerek. A kislány az asszony kezét fogta és kisebb volt, mint a férfi mellett álló fiú, aki viszont az ő kezét fogta. Határozottan az a gondolat ébredt bennem, hogy problémája van kamasz fiával, valamint azt, hogy Isten szeretné megerősíteni abban a tudatban, hogy a fia lelke mélyén szereti és örül annak, hogy jó apja családjának. Amikor mindezt megosztottam vele, kiderült, hogy valóban két gyermeke van, leánya a fiatalabb, és hogy az utóbbi időben konfliktusa támadt kamaszodó fiával. Nagyon megnyugtatta, megvigasztalta az az üzenet, hogy jó családapa, és hogy fiával való ellentéte hamarosan oldódni fog. A prófécia, amit én kaptam, szintén telitalálat volt, olyan problémára adott választ, amelyre imát szerettem volna kérni az ottaniaktól. De hát nem csoda, a Szentlélek Úristen mindannyiunkat személyesen és jól ismer, nagyon jól tudja, milyen vágyak és gondolatok élnek bennünk! Tehát működik! Hasonló tapasztalatokról számoltak be társaim is. Még egy gondolat befejezésül: a gyógyító imaalkalmon sokan meggyógyultak. Volt közöttük olyan, aki évek óta mankóval járt és ott egyik pillanatról a másikra eldobta mankóit. Sőt, ugrált egyik lépcsőről a másikra. Ismét más 15 éve nem tudott már futni, járása nehéz volt, akadozó és fájdalommal teli. Gyógyulása után kívülről többször körülfutotta az igen nagy templomot, majd mikor tanúságot tett gyógyulásáról, kérésünkre belül is megtette ugyanezt. Volt, aki erős dioptriás szemüveget viselt, és most nélküle is élesen, jól látott. Ismét más a jól kitapintható daganata erős kisebbedését élte át, erről tett tanúságot. Damian legközelebb szeptember 15-én jön el Magyarországra, Szegedre, a Karizmatikus Megújulás idei Országos Találkozójára. Jó lenne, ha többen is találkozhatnának vele híveink közül és Isten Igéjének erejével. Szervezzünk buszt és menjünk el közösen e találkozóra!

8 Anyakönyvi adatok a plébánián: Halottaink: február 13.: Hanyvári Sándor élt 71 évet. Gyászolják felesége Rozália, nevelt fia Gusztáv. február 18.: Széll János (özvegye: Aracsi Anna Erzsébet) élt 71 évet. Gyászolják felesége: Anna, gyermekei: Gyöngyi, Katalin, János, Csaba és Zsolt, menyei: Renáta, Magdolna, és Erika, veje: István, unokái: Rita, Gabriella, Katalin, Szilvia, Milán, Bence, Virág és Alián és 7 testvére. február 22.: Tölgyesi Sándor élt 53 évet. Gyászolják élettársa: Katalin, testvérei: Margit, Rozália, Mária, Aranka és Julianna, gyermekei: Mária és Sándor, menye: Erzsébet, veje: Sándor, unokái: Dorina, Adrienn, Dominika, Kíra és Dávid. március 5.: Orsós Irén élt 55 évet. Gyászolják élettársa: László, testvérei: Ilona, Mária, Imre, Ferenc, Tibor, József, Endre, György és Sándor, és sógornői. március 6.: Orsós István élt 28 évet. Gyászolják élettársa: Éva, szülei: József és Mária, testvérei: Katalin, Ibolya, Zoltán és József, gyermekei: Virág, Vivien és Martin, élettársa családja. március 8.: özv. Dömötör Józsefné (született: Rutek Julianna) élt 88 évet. Gyászolják fia: Sándor és menye Katalin, unokái: Katalin és Sándor, dédunokái: Júlia, Anna, Róbert és Máté. Csíksomlyói zarándoklat! Nagybajom Csíksomlyóra, a Pünkösdi Búcsúra szervez buszos zarándoklatot május ig Tervezett program: én (csütörtök): indulás Nagybajomból az esti órákban én (péntek) : megérkezés Gyergyószárhegyre, szálláshelyek elfoglalása án (szombat) : Csíksomlyói búcsú én (vasárnap): igény szerinti kirándulás a környéken án (hétfőn) : hazaindulás Nagybajomba. Költségek: Útiköltség: Szállás: Ft 3x5000. Ft= Ft, amely az étkezést is tartalmazza A szállás a Tímea Vendégházban lesz, természetesen akinek ismeretsége van Szárhegyen a szállás költsége őt nem terheli. Érdeklődni és jelentkezni lehet: Ballér Jánosnénál a következő telefonszámon: Jelentkezési határidő: ig.

9 II. János Pál pápa Elmélkedés Jézus a hegyi beszédben határozza meg, hogy milyennek kell lennie a keresztény életnek, és milyen az élet az Isten országában. Ha valakiről jó fényképet készítenek, és összehasonlítjuk azzal, akit ábrázol, azt mondjuk: megszólalásig hasonló. Pedig mekkora különbség. Az egyik kép, másik valóság; az egyik tárgy, a másik személy. Ugyanígy két embert állítunk egymás mellé. Az egyik keresztény, a másik hitetlen, kívülről mindkettő egyformának látszik. Mégis óriási különbség van a kettő között. A keresztény ember másként érez, másként gondolkodik, másként él. Az egyik csupán ember, a másik több mint ember. Mitől több; Attól, hogy szabad. Amíg a világ az akció reakció elvét követi, a szemet szemért, fogat fogért a keresztény ember független a másik ember cselekedetétől, nincs benne válaszkényszer. Nincs benne rosszért rosszal, megbántásért megbántással, a cselekedeteit nem a másik ember provokálja. Tehát erősebb kell, hogy legyen, mint környezete, s ez az erő abban áll, hogy le tudja gyűrni szenvedélyeit, meg tudja fékezni haragját. És ez nem más, mint Isten országának hatalma bennünk. Az emberiség minden tagja függ egymástól. A nemzetek előtt fokozatosan világossá válik, hogy egyetlen világtársadalmat kell alkotniuk. Egyes országok nyomora nem alapozhatja meg a mások gazdasági sikereit A keresztény üzenet szorosan összekapcsolja az Isten és az ember szeretetét. A kereszténynek azzal kell bizonyítania Isten iránti szeretetét, hogy szívből eltávolít minden önzést, gőgöt, rendetlen törtetést, versengést, igazságtalanságot. Úgy bánik a másikkal, amint kívánja, hogy mások bánjanak ővele. Az Egyház ezt a magatartást., azaz a sorsközösség vállalását szeretné kiépíteni a nemzetek között. Cser László A keresztre feszített Jézus ott függ a kereszten. Fölötte az elsötétedett ég, alatta a bűnök éjszakájába zuhant föld. Teste mint egy éles, nehezen kikovácsolt acéloszlop, mely szinte tartani látszik az Eget. Hogy rá nem zuhanjon a földre és szét ne rombolja. De nem acéltest az övé. Meggyötört, ostorral, tövissel vérezett test, lándzsával szíven ütött, elpusztított emberi test. A vétek: a lázadás, gőg, paráznaság, hitetlenség a Tízparancsolat minden bűnének bosszúja tombolt rajta. Az egész emberiség terhe rázuhant erre az emberi testre és az le is roskadt, bele is pusztult ebbe a teherbe. Így vállalta. Így akarta. Lelke is belereszketett a nagy Elégtételbe, a nagy Áldozatba. De benne, Krisztusban, a Megváltóban, Főpapban, Tanítóban, Istenemberben megvalósult a teremtés és az Örök Isten elmúlhatatlan csodája. Az Isten közénk lépett, LELKISÉG az életünk társa lett, emberi életet élt velünk. Utjainkat járta, levegőnket lélegezte, munkánkat végezte, könnyeinket sírta, örömeinket örülte. Az emberi élet minden mozzanatát végigélte és tanúskodott, hogyan kell Isten elgondolása szerint embernek lenni. Halott teste a Kereszt némaságáról belekiáltja a mindenségbe, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja barátaiért. Mert jóbarát volt közöttünk és testvér. Kerényi Lajos atya Jézus feltámadt a sírból A feltámadás megdöbbentő élményét nem az apostolok élték át elsőként. A nagy Római Birodalom államvédelmi szervei, az őrök voltak az első tanuk. Persze halálra rémültek. Elrohantak őrhelyükről, és belekiáltották a történelembe, hogy egy őrzött, halott rab kijött a sírjából. Ez aztán a hitelesség! Kiáltásuk kétezer év után is hangzik. Mindig vannak, akik ezt nem akarják tudomásul venni, próbálják túlharsogni, de hiába: Jézus él! Tagadói egymás után tűnnek el a történelem süllyesztőjében. Feltámadó Jézus, nagyon, de nagyon szeretünk, és kitartunk melletted! Feltámadt és örökkön élő Jézus! Téged nem lehet eltemetni, mert a szeretet legyőzte a halált Add szívünkbe is a Te szeretetedet, hogy annak erejével megállítsuk a széteső bűnökbe süllyedő világ rothadását! Szent Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében az alábbi intelmeket írja testvéreinek, ezek az intelmek nekünk is szólnak, most is aktuálisak, szívleljük meg és éljünk eszerint, legalább most a Nagyhéten, és Húsvét idejében! Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból. Hiszen üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal közel. Vessük le hát a sötétség tetteit, s öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és tobzódásban, ne civódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bűnös kívánságokra ne gerjedjen (Róm 13,11 14.)

10 Én népem, Nemzetem! Felebarátaim! Városunk lakói, kedves Testvéreim! Fájdalmas szavaim, ím, hozzátok szólnak, S mindazokhoz, kik a magyar honban laknak. Horváth Józsefné Annuska Felhívás megtérésre Ki minden szentmisében újra itt van köztünk. Ó üdvözlégy Jézus! Áldunk és dicsérünk. És nem kísérjük el a fájdalmak nagy útján, Fel a golgotára, kereszttel a vállán. Nehéz az életünk, búval, könnyel tele, Isten tudja, mikor jutunk ki belőle. Isten, ki teremtett, alkotott bennünket, Ő kezében vagyunk, tudja a jövőnket. Sajnos elhagytuk Őt, más istent imádunk, Más a mértékegység, más lett a világunk. Hiába (a) vasárnap, mely az Isten napja, Dolgozunk, henyélünk, szívünk a bűn rabja. Naphosszat nézzük a semmit mondó tv t. Mely gyűlöletet szít, s elűzi a BÉKÉT. (ÁM) tudni kell, hogy békét, csak az Isten adhat, (Ki) maga A SZERETET s FIA az áldozat. Aki szeretetből feláldozta magát, Hogy minket megmentsen; legyőzve a Halált. S mi érdemtelenek, nem vagyunk hajlandók Hogy Jézust dicsérjük, ki nekünk Megváltónk. Még most is nap mint nap keresztre feszítjük, Hitetlenségünkkel kereszthez szögezzük. Erkölcstelen élet, ocsmány, csúnya szavak, A mi Megváltónknak fájdalmat okoznak. Mielőtt korbáccsal félig agyonverték, S a tövis koronát a fejére tették. Értünk hullt a vére, érettünk szenvedett. Az Isten Báránya. Ennyire szeretett. Hát térjünk meg Hozzá, valljuk meg hitünket, Az Úr megsegíti a Benne hívőket. Hisz, csak egy a fontos!: Az Istent szeretni, Ő neki szolgálni, és csak Őt imádni! Csak Tőle várhatunk erőt, segedelmet, Aki kisegít, e rossz helyzetből minket. Hozzá fohászkodjunk hittel, bizalommal; Uram! Kérünk tekints reánk irgalommal! Tán, ha újra járunk vasárnap templomba, S imádjuk az Urat térdre leomolva, És könnyekkel mossuk tisztára lelkünket, Kegyelme fölsegít a nyomorból minket. (Hát) támadj föl Nemzetem! Éld Őseink hitét! Dicsérd, tiszteld, imádd a magyarok Istenét! És tiszteld Máriát; Magyarok Nagyasszonyát Kire István király rábízta e hazát. Kérjük bizalommal; mentsen meg bennünket, Ne hagyja rabságban sínylődni népünket! Anyai palástját tárja szét fölöttünk! Isten haragjától védje magyar földünk! (Bár), ha bánjuk bűnünket, az Isten megbocsát, Szívére öleli a tékozló fiát. Dsida Jenő Nagycsütörtökön A szél suhogva borzong az olajfa lombokon. A kanyargós úton, által az erdőn tömöttsorú fáklyások jönnek Testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat; Mégis egyedül maradtam. Hajnal derengés borzong a sötét lomokon. Júdás után, által az erdőn sátánarcú fáklyások jönnek. Testvéreim, tanítványaim! Égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem! És ti alusztok, mélyen alusztok!

11 1. Zarándokvonat viszi haza Nyírő József hamvait A csíksomlyói búcsúra induló Boldogasszony Zarándokvonattal érkeznek haza Nyírő József székely író hamvai szülőföldjére. Az író Székelyzsomboron született, 1933 és 1939 között élt Székelyudvarhelyen, és 1953 ban hunyt el Madridban. Tégy velem Uram, Jóistenem, amit jónak látsz, ( ) de áldd meg a magyarokat ( ) ha a testemet nem is, de legalább a lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe. Május 24 én, csütörtök reggel a Nyugati pályaudvarról indul az erre az alkalomra kialakított Nyírő emlék kocsival együtt a Boldogasszony Zarándokvonat. A Máriaradnai állomás után többek között Tövis, Marosvásárhely és Maroshévíz érintésével érkezik meg Gyergyószentmiklósra. Másnap a hamvak Gyergyószentmiklóson lesznek. A zarándokvonat ekkor elmegy a Gyimesekbe, ahol a zarándokok együtt imádkoznak, szentmisén vesznek részt, és zarándokolnak is egy szakaszon a gyimesi csángók keresztaljával. Pünkösd szombatján a zarándokvonattal együtt érkeznek meg Nyírő József hamvai Csíkszeredába. Innen aztán újabb díszkísérettel megy át a Hargitán Székelyudvarhelyre, ahol pünkösd vasárnapján ünnepélyesen újratemetik. Nyírő József Székelyzsomboron született, 1933 és 1939 között élt Székelyudvarhelyen, és 1953 ban hunyt el Madridban. (Magyar Kurír) 2. Jézus viccesebb volt, mint gondolnánk! Miért tűnik úgy, hogy az egyházi eseményeken kerülik a humort? Az öröm, a humor és a nevetés lelki ajándékok, amelyeket csak a saját vesztünkre mellőzhetünk írja Relevant Magazine ban James Martin jezsuita. James Martin jezsuita szerzetes cikkében rámutat: Jézus földi életének túlnyomó része az örömről szólt. Martin hivatkozik Elton Trueblood kvéker szerző Jézus humora című kötetére, amiben Trueblood azt állítja: talán az a probléma, hogy mivel el kell magyaráznunk Jézus szenvedését, ezért a szomorú részek elnyomják az örömtelieket. Ráadásul az evangéliumokba csak válogatott történetek kerültek be, azaz az, hogy az evangéliumok nem nagyon írnak nevető Jézusról, nem jelenti azt, hogy Jézus komoly arcú fapofa volt. Jézus szerette egybehívni tanítványait és követőit vacsorára. Nem nehéz elképzelni a saját életünk alapján is, hogy milyen örömteli, viccelődős, nevetős események lehettek ezek a vacsorák. Ezért van az, hogy egyesek a mennyet bankettként képzelik el. És nem a felszabadult öröm a lényege az élvezetes vacsoráknak? Az evangélium Jézust az öröm és játékosság embereként írja le állítja a jezsuita. Ugyancsak nehéz elképzelni, hogy egy jó történetmesélő, amilyen Jézus volt, ne értékelné a humort. Jézus tisztában lehetett vele, hogy meg kell ragadnia, le kell nyűgöznie hallgatóságát. Történetei gyakran élesek és provokatívak voltak. Végső soron vándorprédikátor volt, akinek gyorsan le kellett kötnie hallgatóit egy vicces történettel, okos példabeszéddel vagy humoros oldalvágással. Ráadásul tanításának számos pontja is viccesnek, sőt nevetségesnek tűnhetett első hallásra például hogy szeressük ellenségeinket, vagy hogy imádkozzunk azokért, HÍREK akik kivégeznek minket, és hogy hetvenszer hétszer bocsássunk meg a másiknak. Jézus tanítványává fogadja azt a Natanielt, aki azzal fogadja: jöhet bármi jó Názáretből? Ez a lépése mindenképp arra utal, hogy volt érzéke a humorhoz. A humor nélküli Jézus elképzelése szinte eretnekség állítja a jezsuita. Ha ugyanis Jézus ember is volt, akkor nyilván rendelkezett általános emberi tulajdonságokkal, így nevetett és szenvedett is. Akinek egyáltalán nincs humorérzéke, az robot, nem ember. Ez az a féloldalas kép, amit sok keresztényben él Jézusról. Ugyancsak nehéz elképzelni, hogy a megtestesült Isten ne mosolyogjon a világ abszurditásait látva írja James Martin. A Relevant egy amerikai keresztény magazin, melynek alcíme: God. Life. Progressive culture. Azaz: Isten. Élet. Progresszív kultúra. A cikket a jezsuita szerzetes Menny és vidámság közt (Between Heaven and Mirth) című kötetéből vették át, ami alcíme szerint arról szól, miért van a lelki élet központjában az öröm, a humor és a nevetés. 3. Így küzd egy keresztény divatmodell a túlszexualizált magazin lélekrombolása ellen Nicole Weider, az egykor képes magazinok címoldalán szereplő top-

12 modell megtérése óta küzd az ártalmatlannak vélt, ám valójában kiskorúakat megrontó divatlapok ellen. A 26 éves divatsztár 15 évesen került Hollywoodba, ahol fényes karrier várt rá. Fehérneműs fotói a legismertebb magazinok címlapjára kerültek. 23 éves korára azonban teljesen kiégett. Fotózáskor mondja egyszerűen úgy éreztem, megaláznak. Depresszív állapotában, keresztény barátnője biztatására Jézustól kért segítséget. Csak annyit mondtam: Istenem, mutass nekem jobb utat! És elfogadtam az Urat. Utána mintha kitisztult volna az elmém. Megújultam az Úrban, és tudtam, hogy valami nagy feladatom van a Földön. A feladat szinte azonnal világossá vált: Weider hadat üzent az egyik legnépszerűbb magazinnak, a Cosmopolitannek. Azzal, hogy éves színésznőket tesznek a címlapra, a tizenéves lányokat célozzák. A Cosmót legtöbben ártalmatlan női divatmagazinnak tartják, pedig nem az. A lényege az, hogy egészen fiatal kortól nyomatja a szexet a kislányoknak, mégpedig olyan módon, ami kimeríti a pornográfia fogalmát. Ez nagyon ártalmas a éves lányokra. Az egykori topmodell Dávidként küzd Góliát ellen. A hatalmas ellenfél válaszra sem méltatta; a közvélemény annál inkább. Közel 27 ezren írták alá petícióját, amelyben követeli, hogy gyermekekre ártalmas tartalma miatt a Cosmót zárt fóliában árulják, kizárólag 18 év felettieknek. A petíció hatására a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálatot indított a magazin tartalmára vonatkozóan. Weider honlapot is indított, ahol a helyes nem pedig a csúcsmodelleket utánzó énkép kialakítására tanítja a lányokat. El akarom mondani a lányoknak, hogy szépek, Isten igazi remekművei úgy, ahogyan megalkotta őket; hogy miatta értékesek, és feladatuk van az életben. Azt is elárulja, hogy a képes divatlapokban szereplő modellek képei mind képszerkesztővel készülnek. Saját szememmel láttam, amint Gizelle Bunchen fotóját retusálják: az orrát kisebbre, a haját dúsabbra, a lábait vékonyabbra vagyis a modellfotók nem is valóságosak! Nicole Weider keresztényként már nem minden modellmunkát vállal. Fehérneműt nem vállalok, sem fürdőruhát. Ma már férjnél vagyok, és a testem egyedül a férjemé. Nem mutogatom bárkinek. Más modellfelkéréseket továbbra is szívesen elfogad. Ám igazi feladatának azt érzi, hogy jó mintát adjon a lányoknak. Honlapját, ahol Isten igéjéről is tanúságot tesz, havonta mintegy 90 ezren látogatják. Arra biztatja a lányokat, hogy törekedjenek egyensúlyra: örüljenek a divatnak, de sose feledjék, hogy csodálatos, egyedi teremtmények. És hogy az igazi boldogságot csak akkor találja meg az ember, ha Jézus Krisztusért él. (Magyar Kurír) 4. A keresztények ellen érvel a brit kormány A brit kormány el akarja venni a keresztényektől azt a jogot, hogy munkahelyükön keresztet, feszületet viselhessenek. A londoni lapok híradása szerint a brit miniszterek azt a véleményt fogalmazták meg és készülnek a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elé tárni, hogy a kereszt viselése nem követelmény a keresztény hit szerint, tehát a munkaadók megtilthatják a viselését, és elbocsáthatják dolgozóikat, ha ragaszkodnak a jelkép viseléséhez. A kormány azt követően határozott a vallási jelkép viselésről, hogy a római katolikus egyház bírálatot fogalmazott meg a melegházasság legalizálására vonatkozó brit tervek kapcsán. A strasbourgi bíráknak néhány hónapon belül dönteniük kell négy olyan peres ügyben, amely az Egyesült Királyságban dolgozókat érinti. Egyikük, Nadia Eweida, a British Airways munkavállalója volt ban felfüggesztették állásából, mivel nem volt hajlandó levenni a nyakában függő keresztet. A kopt keresztény asszony a per során azzal érvel, hogy a légitársaság a más vallásokat követő dolgozóinak megengedi a vallásos jelképek viselését. Hangsúlyozza, hogy a tiltás sérti az emberi jogok európai egyezményének azon cikkelyét, amely szerint vallási meggyőződését nyilvánosan is kifejezésre juttathatja. Az ügyben Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is megszólalt, felháborodását fejezte ki az egyértelműen keresztényellenes tiltás miatt. (Magyar Kurír)

13 Megvan a csoda Márton Áron boldoggá avatásához? A Keresztalja erdélyi római katolikus hetilap közlése szerint egy brassói fiatalember orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulása lehet a bizonyíték arra, hogy csoda történt Márton Áron közbenjárására, és a Szentszék boldoggá avathatja a püspököt. Jelentős előrelépés történhet Márton Áron püspök boldoggá avatási ügyében, ha a brassói Bara Zsolt teljes gyógyulását megállapítják a szakorvosok. A ma 26 éves fiatalembert 2010 ben hererákkal diagnosztizálták, azóta a kemoterápiás kezelésen kívül több műtéten is átesett, az egyik operáció során a vékonybelének kétharmadát ki kellett metszeni írja a Keresztalja erdélyi katolikus lap. Édesanyjának és plébánosának meggyőződésük, hogy a fiú Márton Áron püspök közbenjárásának köszönheti a felépülést, akinek segítségéért a betegség idején kitartóan imádkoztak. Mint a lap írja: fokozta a gondot a szervezet védekezéséért felelős fehérvérsejtek számának drasztikus csökkenése, így az orvosok teljességgel lemondtak arról, hogy Bara Zsolt valaha is felépülhet. A műtét után az egyik asszisztens hívta fel a kórházból Nagy György Attila brassói plébánost, arra kérve őt, sürgősen szolgáltassa ki Zsoltnak a betegek szentségét, mert nem valószínű, hogy megéri a másnapot. Ugyanakkor a csodáért imádkozott Zsolt édesanyja és a helyi nőegylet is. Zsoltot Nagy György Attila brassói plébános is biztatta, hogy forduljon Márton Áronhoz, adott is neki egy, a püspököt ábrázoló képet; továbbá Csiszér Albert András pápai prelátus kérte a szent emlékezetű főpásztor közbenjárását. Még szemrehányást is tettem neki, hogy íme, most itt az alkalom, és miért nem akarja, hogy a közbenjárására csoda történjen mondta a lap kérdésére a prelátus. A műtétet követő két hétben aztán a fiú állapota látványos javulásnak indult, azóta teljesen egészségesnek érzi magát, amit azóta sem tudnak megmagyarázni az orvosok. Nem tudom, hogy mitől gyógyultam meg, de a kórházi ágyon is azt éreztem, hogy valaki mintha tartana a kezében emlékezett vissza a fiatalember. A tökéletesnek látszó gyógyulás ellenére Bara Zsolt orvosa szerint öt évre van szükség ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan megállapíthassák a gyógyulás tényét, az öt évből eddig közel másfél év telt el. Az első orvosi vizsgálat eredményei, amelyek a gyógyíthatatlan betegség tényét rögzítik, már Gyulafehérváron vannak az érseki hivatalban, Nagy György Attila plébános és Csiszér Albert András prelátus leveleivel együtt. Noha a köztudatban úgy él, hogy Márton Áron boldoggá avatásával kapcsolatosan már csak a csodát várják a Gyulafehérvári Főegyházmegye hívei, pillanatnyilag még a dokumentáció formai része sem tekinthető teljesnek. A Szentté Avatási Ügyek Kongregációja átvizsgálta a Márton Áron boldoggá avatásával kapcsolatos terjedelmes iratcsomót, de több pontban kiegészítést kért. Annyit tudni lehet, hogy a szükséges kiegészítés jelentős része csupán apróbb magyarázatban áll, viszont néhány pontja nagyobb munkát igényel. Nehezítette a helyzetet, hogy időközben elhunyt Szőke János szalézi szerzetes is, aki az ügy posztulátora (= a szentté avatási procedúra előkészítésével megbízott személy) volt. Jakubinyi György érsek a kézdivásárhelyi származású Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét bízta meg a posztulátori feladatok ellátásával, melyet néhány napja hagyott jóvá a Szentté Avatási Ügyek Kongregációja. Kovács Gergely jelenleg a kongregáció által kínált intenzív posztulátori képzésen vesz részt, és a közeljövőben lesz lehetősége arra, hogy a Márton Áron perével kapcsolatos, szigorúan titkos dokumentációt áttanulmányozza. Egyébiránt nem Bara Zsolt az egyetlen, aki elmondhatja magáról, hogy Márton Áron segítette hozzá a gyógyuláshoz írja a Keresztalja. A nyolc éves csíkszeredai Grosu Lacikát autó ütötte el, így az addig életvidám kisfiúból egyik percről a másikra egy babakocsiban fekvő, szenvedő élőhalott lett. Egy hónapon keresztül mélykómás állapotban volt, csak a gépek tartották életben. Nagyon sokan adakoztak azért, hogy külföldön kezelhessék, sokan pedig túlmenően imádkozni kezdtek, mégpedig Márton Áron közbenjárásáért. A csíkszentdomokosi Bíró Ernő meg van győződve arról, hogy Lacika állapota a püspök segítségének köszönhetően javul mind a mai napig. A lap kérdésére, miszerint jelentették e az esetet Gyulafehérvárnak, Bíró Ernő nemmel válaszolt, de hozzátette: a helyi plébánost már értesítették. Márton Áron 1896 ban született Csíkszentdomokoson, február 12 én szentelték föl a Gyulafehérvári Főegyházmegye püspökévé ben felemelte szavát a zsidók deportálása ellen, amiért az akkori magyar hatóságok kiutasították Kolozsvárról, ám 1999 ben a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a Világ Igaza címet adományozta neki ben a kommunista hatóság letartóztatta,

14 1951 ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, 1955 ben azonban nemzetközi nyomásra szabadon bocsátották tól 1967 ig nem hagyhatta el a gyulafehérvári püspökség épületét, de látogatókat fogadhatott. Márton Áron 1980 ban hunyt el. Püspöksége idején az erdélyi római katolikus egyház nem kötött konkordátumot a kommunista állammal. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kérésére Boldog II. János Pál pápa 1992 ben engedélyezte a boldoggá avatási per TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 1. Párbeszéd Istennel ÉN: Uram, kérdezhetek Tőled valamit? ISTEN: Természetesen. ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám... ISTEN: Ígérem. ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre? ISTEN: Ezt hogy érted? ÉN: Hát, reggel elaludtam. ISTEN: Igen... ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg beindult az autóm. ISTEN: Aha... ÉN: Ebédre nem olyan szendvicset kaptam, amilyet rendeltem így várnom kellett. ISTEN: És? ÉN: Hazafelé lemerült a mobilom, épp mikor valaki hívott... ISTEN: Értem. ÉN: És mintha ez még nem lett volna elég, mikor hazaértem és pihenni szerettem volna, beleültem az új masszázsfotelomba az pedig nem akart bekapcsolni. Ma nem jött össze semmi! Miért engedted, hogy minden így alakuljon? ISTEN: Engedd meg, hogy megmagyarázzam: hajnalban a Halál Angyala állt ágyad mellett én pedig egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön meg vele az életedért. Hagytalak aludni ez idő alatt. ÉN: (szégyenkezve) Áh... ISTEN: Azért nem engedtem, hogy az autód beinduljon, mert ha elindulsz, épp egy részeg sofőrrel találkozol utadon, aki beléd hajtott volna. ÉN: (megalázkodva) Ó... ISTEN: Az, aki a szendvicsed készítette, beteg volt, így nem akartam, hogy tőle kapd az ebéded. Tudtam, hogy nem késhetsz munkából. ÉN: (zavarban) Aha... ISTEN: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki hívott csak hazugságokkal tömte volna a fejed és Te hittél volna neki. Így védtelek meg tőle. ÉN: Értem, Uram. ISTEN: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt és elindítását, ettől kezdve Márton Áron püspöknek kijár az Isten Szolgája cím ban átadták a Positió t (az eljáráshoz szükséges iratokat) a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának. Az eljárás azért is ilyen hoszszadalmas, mert Márton Áron Scheffler Jánossal és Bogdánffy Szilárddal ellentétben nem vértanúként halt meg, így hitvallóként lehet őt a boldogok sorába iktatni. tönkretette volna az áramellátást a házadban. ÉN: Úgy sajnálom, Uram... ISTEN: Ne sajnálkozz, csak tanulj meg bízni bennem! Jóban és rosszban egyaránt. ÉN: Bízni fogok benned, Uram! ISTEN: És ne kételkedj. Mindig jobb lesz az általam tervezett nap számodra, mint amilyen a tiéd lenne. ÉN: Nem fogok kételkedni. Engedd meg, hogy megköszönjek mindent, amit értem tettél. ISTEN: Nincs mit megköszönnöd, gyermekem. Ez csak egy újabb nap volt, hogy Istened voltam és nagyon szívesen törődöm a gyermekeimmel. (forrás: Heti Lélekemelő, 2012/9. hét) 2.Emlékezz, hogy szeretlek! Miután a földrengés véget ért, az egyik mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül látni lehetett annak holttestét. Az asszony teste egy furcsa térdelő pozícióban volt, mintha imádkozott volna. Törzse előredőlt és két kezével valamilyen tárgyra támaszkodott. A ház az asszony hátára és fejére omlott. Nagy nehézségek árán a mentőosztag vezetője átnyúlt kezével a keskeny nyíláson, és próbálta elérni az asszony testét. Azt remélte, hogy talán még mindig életben találja. Viszont a hideg, merev test ennek az ellenkezőjéről árulkodott. Az osztag majdnem tovább is állt, a következő romokba dőlt ház irányába tartva. De valamilyen oknál fogva az osztagvezetőnek az az ellenállhatatlan érzése támadt, hogy vissza kell menniük a holt asszony házához. Ismételten letérdelt és kezeivel benyúlt a keskeny résen, hogy megtapogassa az asszony teste alatt levő kevés helyet. Hirtelen izgatottan felkiáltott: Egy gyermek! Egy gyermeket találtam! Közös erőfeszítéssel az osztag tagjai óvatosan egyenként elmozdították a romokat a halott asszony körül. Egy virágos takaróba göngyölt, három hónapos kisfiú feküdt az édesanyja holtteste alatt. Nyilvánvalóan az aszszony a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy

15 szonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ. (forrás: Heti Lélekemelő, 2012/7. hét) fiát megmentse. Háza összeomlásakor saját testével védte meg fiát. Amikor az osztagvezető karjaiba vette, a kisfiú még mindig békésen aludt. A mentőorvos is gyorsan ott termett, hogy megvizsgálja a kisfiút. Mikor a takarót szétnyitotta, egy mobiltelefont talált benne egy SMS üzenettel a képernyőjén: "Ha ezt túléled, emlékezz arra, hogy szeretlek. A jelenlévők a telefont kézről kézre adták és egymás után fakadtak könnyekre. Ha ezt túléled, emlékezz, hogy szeretlek. Ez egy anya gyermeke iránti szeretete! Egy igaz történet, a Japánt megrázó földrengés során történt (forrás: Heti Lélekemelő, 2012/8. hét) 3. Ami még értékesebb Egy indián bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drágakövet az indián asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén tovább állt, hiszen tudta: a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asz- 4. Öltönyös világ, avagy miért tartunk itt... Volt egyszer egy pásztor, aki egy magányos helyen a juhait legeltette. Egyik nap megáll mellette egy vadonatúj metálszürke Audi. A vezetője egy Armani öltönyös, magabiztos fiatalember. Megkérdezi a pásztort: Ha megmondom magának, hogy hány juha van, nekem ad egyet? A pásztor ránéz a fiatalemberre, aztán a békésen legelésző nyájra, és nyugodtan azt mondja: Rendben. A fiatalember odamegy az Audihoz, összeköti a mobiltelefonját a notebookjával, az Interneten felmegy a NASA oldalára, GPS helymeghatározójának segítségével letölt egy megfigyelő műhold képet a környékről, megnyit egy adatbankot, egy szkennelő programmal, összeszámolja a juhokat, majd egy 15 oldalas jelentésben kinyomtatja, aztán odafordul a pásztorhoz és azt mondja: Pontosan 87 juha van itt a környéken. Igaza van, válaszolja a pásztor. Válasszon ki egy juhot magának. A fiatalember kiválaszt egy nem túl nagy, de szép bundájút, beteszi az Audi csomagtartójába. A pásztor ránéz, egy kicsit gondolkozik, aztán megszólal: Ha megmondom magának, hogy mi a foglalkozása, visszaadja? A fiatalember nagyképűen rábólint. A pásztor erre azt mondja: Maga tanácsadó. Honnan jött rá? kérdezi. Nem volt nehéz. feleli a pásztor. Először is: idejön anélkül, hogy bárki is hívta volna. Másodszor: egy juhot akart fizetségül, hogy megmondja nekem azt, amit úgyis tudtam. Harmadszor: fogalma sincs arról, amivel én foglalkozom. Úgyhogy most adja szépen vissza a pulikutyát! (forrás: Internet)

16 Fromann Richárd Isten szeretete Isten atyai szeretetével fölvesz minket gondoskodó karjába, mint anya a piciny gyermekét. Ránk mosolyog, de mi eltoljuk magunkat tőle: Nem kell segítség, majd mi magunk! Kiszabadulunk Isten meleg karjai közül, és lepottyanunk a hideg földre. Fáj. Fáj nekünk, de főleg Istennek. Isten gyorsan utánunk nyúl, hogy visszavegyen, de rácsapunk szent kezére: Látod?! Ezt is te csináltad! és bömböljük sértődötten. Elindulunk a homályba, távolodva a Szeretettől, de Isten hozzánk szól: Ne menj gyermekem, mert bajod esik..., gyere vissza kérlek. No, már tilt is, nemcsak szenvedést okoz! Hát ez nem igaz! mormogunk orrunk alatt Még hogy ezt ne csináljam, azt ne csináljam! Megyünk tovább, a homály után be a sötétségbe. Ez az! Itt már nem lát minket, most már bármit csinálhatunk, de jó!!! Sötét van már, és egy szakadék felé igyekszünk, de a sötétség miatt nem látjuk azt. Élvezzük a rejtőzködést: minél sötétebb, annál több titkos vágy szabadulhat fel, a hibáim sem látszanak... Egyre közelebb a szakadékhoz... Kérlek, ne menj! Ez nem igaz! Már megint! Nem lehet tőle szabadulni?! Még mindig lát?! Menjünk, szaladjunk még beljebb: abban a sötétben már csak nem lát minket! Isten látja, hogy az a legsötétebb rész már a szakadék, a teljes semmi: Kérlek, ne menj oda, majd atyai kezével elénk rak egy követ szívének óvó szeretetével, nehogy elérjük a véget, a teljes sötétséget. Megbotlunk benne. De fölállva a földről, az öklünket kezdjük rázni Isten felé: Te csak bajt okozol nekünk, és mindig csak fenyegetsz és tiltasz! Majd még gyorsabb iramba kezdünk, hogy még jobban megszabaduljunk a fénytől, a hangtól... a szakadék már nagyon közel... Egy újabb kő. Puff! Ez már nagyobb volt. MIÉRT, mond miért csinálod?! Most örülsz, hogy szenvedek?!... Ha tényleg szeretnél, nem állnál mindig utamba, nem okoznál gondot, és végre eljutnék oda, ahol már Te sem látsz! Újra fölállunk, s tovább futunk a vég felé. Már csak 5 méter a szakadék, már csak 4,...csak ez az!!!!! Puff! Isten kezébe ütköztünk. De nagyon. Sajog a fejünk, teljesen összetörtek vagyunk, főleg a vágyaink, amelyek nem teljesültek be,...isten miatt!...mint mindig! Ő az, aki állandóan csak akadályozott, ő a hibás! Igen: Ő a hibás mindenért, Ő az oka mindennek!!! Miért nem engedte, hogy boldog legyek, miért nem hagyott békén?! MIÉRT MIÉRT MIÉRT?! És egyszer csak megmozdul a Nagy Kéz. A fal, ami megakadályozott, hogy beteljesüljön megmozdul, és szép lassan elkezd fölemelkedni. A kezéből fény árad, és ahogy emelkedik, döbbenten vesszük észre, hogy hol is vagyunk. Jézusom! Ez egy... ez egy... ez egy SZAKADÉK!...És én végig e felé rohantam?!!!!... állunk meredten. Isten pedig csak mosolyog. Te tudtad?!" nézünk föl értetlenül. Isten még kedvesebben mosolyog. Majd hirtelen megvilágosodik minden! Jézusom!!! A kövek... az akadályok... a Hangod... Úristen!... és én meg végig szidtalak. Isten mosolya még csodálatosabb, szinte már ragyog, mi pedig sírunk és sírunk, hogy mit tettünk azzal, aki végig mellettünk volt, aki simogató hangjával, szívének csodálatos gyöngyeivel, és végül atyai, gyengéd kezével megakadályozta biztos halálunkat. BOCSÁSS MEG!!!! zokogjuk, s nézünk föl szétsírt szemmel, majd a szeretettől sugárzó Isten újra kinyújtja irgalmas, megbocsátó karját felénk, mi pedig lesütött szemmel, sebes, remegő kezünkkel a Fény felé nyúlunk, Atyánk felé, majd elcsukló hangon még kinyögjük: Atyám... kérlek... vegyél fel engem! És e pillanatban a két kéz összeér, az Atya fölveszi eltévedt fiát, karjába zárja, s e szent ölelésben beteljesül a gyermek vágya: megtalálta a BOLDOGSÁGÁT, mit a földön végig keresett, s e forró ölelés szeretetében egyesült szívük lángja oly erős, hogy többé már nem engedik el egymást, soha sem...

17 Leszkai András MOHA BÁCSI MESÉI Igazmondás GYERMEKEKNEK Amint tudjátok, vasúton járok be Budapestre Törpeházáról. A vonaton persze mindig körém gyűlnek a gyerekek, és beszélgetünk. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy váci kisfiúval utaztam hazafelé, és megkérdeztem tőle, jól tanul e. Azt válaszolta, hogy kitűnő tanuló, minden tantárgyból mindig ötösre felel. A következő héten azonban néhány osztálytársa telepedett mellém a vonaton, és véletlenül megtudtam tőlük, hogy az a kisfiú nagyon rossz tanuló. Nem árultam el nekik, hogy nekem mit mondott, hanem vártam, hogy ismét találkozzunk. Ez a találkozás a napokban meg is történt. A kisfiú jókedvűen köszöntött, mellém ült és mesélgetni kezdte, hogy mi újság náluk odahaza. Elmondotta, hogy nagyon örül, mert pompás görgőt csinált neki az édesapja. Én azonban azt feleltem a lelkesedésére: Ha akarom, hiszem, ha akarom, nem hiszem. Meghökkenve bámult rám egy pillanatig, de már eszébe is jutott valami egyéb, és örömmel újságolta azt is, hogy egy nagyon ügyes kutyát kaptak ajándékba. De én erre is csak azt válaszoltam: Ha akarom, hiszem, ha akarom, nem hiszem. Amikor már vagy hatodszor mondtam ugyanezt, csodálkozva felkiáltott: De Moha bácsi hiszen így nem lehet beszélgetni! Ha Moha bácsi nem hisz nekem! Ekkor aztán megkérdeztem tőle: Honnan tudhassam, hogy most igazat mondasz? Te talán nem kételkednél annak a szavában, aki már hazudott neked? Kételkednél bizony! Talán még szóba sem állnál vele! Mert aki hazudik, az megbízhatatlan. És gyáva is. A kisfiú elvörösödött és lehajtotta a fejét. De egy kis idő múlva lassan rám nézett, és halkan így szólt: Moha bácsi Én csakugyan hazudtam múltkor. De gyáva nem vagyok. Megmagyaráztam hát neki, hogy igenis gyávaságból hazudott. Nem volt bátorsága vállalni azt a kis kellemetlenséget, hogy megtudom róla, rossz tanuló. Márpedig, aki fél mások véleményétől, az gyáva. Jellemes és bátor fiú nem bújik hazugság mögé a kellemetlenségek elől. Most már elgondolkodva húzgálta a kabátja zárát, aztán egyszerre így szólt: Kár volt hazudni. gondolhattam volna, hogy úgyis kiderül. No, ez a mondása nagyon bántott engem, és ráförmedtem: Ejnye bejnye, csirke csípje! Hogy úgyis kiderül? De hiszen nem az a baj a hazugságban, hogy kiderülhet! Megmondom én neked tüstént, hogy mi a baj a hazugságban. És elmondtam neki a fahuszár történetét. Hallgassátok meg ti is. Amikor olyan kilenc tíz esztendős voltam, oda ugrabugrált hozzám egy napon az öcskösöm, Ugribugri. Arra kért, faragjak neki egy huszárt. Lovon üljön a huszár, csákója is legyen. Akkoriban már ezermesterkedtem is, nem volt, hát teljesítenem a kívánságát. Szereztem egy alkalmatos kőrisfa csutakot és kifaragtam belőle a huszárt. Egy darabban faragtam az egészet, lovon ült, csákója is volt, kardja is volt. Be is festettem szépen. A lovat barnára, a huszár dolmányát kékre, nadrágját veresre. Hej, boldog volt Ugribugri! Meg nem vált a huszárjától egy pillanatra se. Még vele is aludt. Nem is evett a nélkül egy falatot se, hogy ne tett volna ugyanakkor a huszár elé egy kis szalonnát, a lovacska elé egy kis zabot. Egy reggelen keserves zokogásra ébredtem. Ugribugri mezítláb, hálóingben a szoba közepén állt, mindkét tenyererecskéjét maga előtt tartotta, és a két kis tenyéren, mint nyitott kagylóhéjakon, ott feküdt a fahuszár. Az öcskös tekintete a huszárra irányzódott, de aligha láthatta a könnyeitől. Nagy nehezen megtudtam, hogy mi történt. A huszár, mint mindig, vele aludt az ágyban, Ugribugri meg állandóan ráhemperedett, és bizony, hiába faragtam kemény kőrisfából, letörött a csákója. Vigasztaltam az öcsköst, ahogy csak bírtam. Egyet se búsuljon, nem a feje törött le a huszárnak, megragasztom én azt a csákót ügyesen, odaszögelem pici szöggel, át is festem újból, nyoma se lesz a törésnek, nem veszi észre azt soha senki. Meg is cselekedtem ezt még aznap, és olyan lett a huszár, hogy akár sasmadár is vizsgálhatta volna, annak pedig kitűnő szeme van még az se vette volna észre, hogy valami hiba volt a csákó körül. De hiába mutattam Ugribugrinak nagy büszkén, hogy milyen jólsikerült, amint ránézett a huszárra, újból sírni kezdett. Látta ugyan, hogy nem látszik rajta a törés, mégis sírdogált. Kezébe nyomtam a huszárt, és bíztattam, hogy ugrabugráljon el vele vidáman, nyaraljanak együtt hajrázva, mint azelőtt. De még csak nem is úgy fogta, mint addig. A két tenyerecskéjén tartot-

18 HUMOR Pistike! Először fordult elő, hogy hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez? Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni. Két cápa panaszkodik egymásnak: Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak napolajat használt, hogy napokig hasmenésem volt tőle! Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke nőt. Olyan üres volt a feje, hogy egy hétig nem tudtam lemerülni! A Rákosi korszakban egy paraszt bácsi fejcsóválva áll Rákosi szobra előtt. Meglátja egy rendőr. Paraszt bácsi, mit csóválja a fejét? REJTVÉNY Hát tudja, két nagy hiba van ezzel a szoborral. Mik azok? Nincsen ráírva, hogy béke poraira. De hát Rákosi elvtársunk még él! Na, látja... ez a másik hiba... Egy pasi bemegy a kocsmába, odamegy a barátjához: Nagyon elegem van az anyósomból. Szerinted mit csináljak? Vegyél neki egy Trabantot, aztán majd jól összetöri magát. Egy hónap múlva jön vissza a pasi: Hát a terved nem vált be! A Trabant összetört, de ő sértetlenül megúszta. Akkor vegyél neki egy Suzukit. Az előző szám megfejtései: 1.)Ahol ketten hárman összegyűlnek nevemben, ott leszek velük. 2.) Szent Balázs püspök és vértanú ta, és nem ugrabugrált, hanem csak elbaktatott vele. Rögtön le is ült, nézte, nézte a huszárját, és újból és újból sírdogálni kezdett. Faggattam: De hát miért sírsz még mindig? Mi bajod? Fel felzokogott a kérdésemre, és csak többszöri ösztökélés után válaszolt: Törött Törött.. Magyaráztam neki: De hiszen nem látszik rajta, hogy törött, nem veszi észre senki, nem is tudja senki. Ekkor lassan rám emelte könnyes szemét, és csodálkozva is, panaszosan is ezt nyöszörögte: Mit ér az nekem, hogy nem tudja senki? Ha én magam, ha én magam tudom, hogy törött Ezt a történetet mondtam el ott a vonaton annak a váci fiúnak és hozzáfőztem: Nem az a baj a hazugságban, hogy kiderülhet, hanem az a baj, hogy megtörtént. Egy hét múlva megint jön: Már megint összetörte az autót, de magát sajnos nem! Értem. Akkor vegyél neki egy Jaguárt. A pasi jön egy nap múlva: Király! A jaguár már a garázsban széttépte! Egy család új hűtőszekrényt vett. A régit kitették a ház elé, és ráírták: Akinek kell, ingyen elviheti. A kiselejtezett hűtő még három nap múlva is ott állt, senki rá sem nézett. A férj ekkor gondolt egyet, és kicserélte rajta a feliratot: Eladó ,- Forintért. Még aznap éjjel ellopták.

19 1.) Erre jelentkezett Jézus a názáreti zsinagógában 2.) Jézus tanítása a 8 boldogságról 3.) Szenvedés helye 4.) Ekkor feszítették keresztre Jézust 5.) Az áruló apostol 6.) Istennel való kapcsolatunk 7.) Örömhír 8.) Jézus Kánában tette első.. 9.) A hitetlen apostol 10.) Jézus tanítványai Összeállította: Lempach Gabriella Credo Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) Honlapunk: E -.mail címünk: Alapító kiadó Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános, Szerkesztő: Dornacker Gyula Munkatársak: Lukács Istvánné, Lempach Gabriella (rejtvény), Kuczkó Katalin (humor) Fotók: Székelyi András és Bicskei István Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: Kapos Color Print, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 8. Újságunk havonta jelenik meg, következő, májusi számunk május hatodikától kapható.

20 Fotó: Bicskei István DAMIAN STAYNE

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben