Önállósodási törekvés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önállósodási törekvés"

Átírás

1

2

3 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) éves, vagyis elsõosztályos (szecska) korunkban tél vége felé miért éppen a hóvirágról íratott velünk dolgozatot. A mi házunk elõtt kialakított kiskert bal oldalán egy csomóban 16, tõlük jó pár méterrel jobbra egy, ettõl néhány lépésre ugyancsak egy szál hóvirág nyílott. Tavaly egyáltalán nem gyarapodott az állomány, mert az éves csapadékátlagnak a fele sem hullott. Öntözéskor takarékosságból a viszszaalvó hóvirághagymák helyett a nyiladozó rózsákat részesítettük elõnyben. A 16 szálas együttestõl történt eltávolodások pontos okára sajnos nincs magyarázat. Lehet, hogy figyelmetlen kapálások, de az is lehet, hogy tavalyelõtti felhõszakadások, vízmosások és áradások sodortak el egy- egy hagymát. A többi már a faj vitalitásának eredménye, hisz nem csak az idei -20C fok körüli fagyot, hanem sok millió évvel ezelõtt egy óriás meteorit robbanását is túlélte, amely pedig a Föld korabeli növényzetének 70%-át elpusztította. Ez a virág persze eredetileg nem kertjeink, hanem az erdõkmezõk flórájának természetes tartozéka volt. Talán éppen ezért ma is ott találjuk legszebbnek. A Porva-Csesznek-i vasútállomástól Vinyesándormajorig történt sétánkon csak avarból felnyurgult egyedeket láttunk. A hóvirághoz hasonló tõzike viszont Lentinél szinte teljesen befehéríti a Kerka folyó bal felén elterülõ erdõ aljzatát. A hédervári kastélykertet övezõ liget aljára pedig lila hunyor terít egybefüggõ szõnyeget. Kiskertünknek szinte kéznél lévõ hóvirágai a fejlõdésnek úgyszólván minden fázisában szolgálnak emberi tanulságul. Legutóbb például megdöbbentett, hogy a teljes nyílásban pompázó szálakat levelestül-szárastul földre sújtotta egy mínusz 11 fokos faggyal visszalopakodó hajnal. Sajnáltam szegény növényeket, és szomorú lettem. Hamarosan azonban Napocskánk, ez a magfúziós alapon tüzelõ természetes erõmû plusz 11 fokra emelte a mínusz 11 Celsiust. A hóvirágok nemcsak felélénkültek, hanem szinte hivalkodóan tündököltek, mintha nem fagy, de tél sem lett volna, és nem is lenne többé, soha-soha. Márkus Zoltán A Balatonkenesei Hírlap feladata a közéleti történések dokumentálása is. A év elsõ hónapjaihoz egyértelmûen hozzátartozik az a szándék, kezdeményezés, melynek célja, hogy Akarattya önálló település legyen. Önállósodási törekvés Akarattyára tartottam, az önállósodást elõkészítõ bizottság ülésére, s szokásomhoz híven megálltam a Kisfaludy-sétányon. Arra gondoltam akaratlanul is, hogy most még a páratlan szépségû hely közös, de vajon hogyan alakul majd a közeljövõben a sorsa? Miénk lesz, vagy csak Akarattyáé? Mert nem lesz ugyan éles határ, természeti szépsége is megmarad, de annyira bennünk van a birtoklási vágy, hogy felvetõdik a kérdés, pedig nem ez a fontos! S aztán mire a beszélgetés végére értünk, sok mindent átértékeltem, de leginkább megtapasztaltam a bizottság tagjaitól a lelkesedést, a jó szándékú tenni akarás célját, a reménykedést. Ellenségeskedés, egymásra mutogatás nélkül, optimistán, bizakodóan, újszerû, elõrevivõ gondolkodásmóddal. Kezdjük néhány adattal tájékoztatásképpen : Akarattya állandó lakosainak száma: 833 fõ, a választópolgárok száma: 735. A lakosság megoszlása: 0-18 éves korúak 102 fõ, éves korúak 430 fõ, 60 év felettiek száma 301. Mintegy 2600 ingatlan található a településrészen. Az akarattyai lakossági fórumon választották meg a jelenlévõk az elõkésztõ bizottság tagjait: Farkas Sándor, Pokornik István, Ránky Péter, Rozs Péter, Udvardy Gábor s a két jelenlegi részönkormányzati tisztségviselõ: Vatics Erzsébet és Lengyel János. A kezdeményezés során jogilag önálló település létrehozása lehetséges, mert Akarattya történelme folyamán nem volt önálló, így a leválás nem helytálló kifejezés. Természetesen ez azért fontos, mert a bizottság összejövetelein egyre több szó esik a településrész múltjáról. Levéltári keresésbe kezdtek a bizottság tagjai.kutatnak, érzékelhetõen minden apró részletet tudni akarnak. Az önálló település létrejöttének különbözõ feltételei vannak. Így az is, hogy településközpontot kell megnevezni, kialakítani, melyre alkalmas lehet pl. az Állomás tér, hiszen jól elhatárolható, a sûrûn lakottság kritériumának is megfelel. Nincs még döntés e tekintetben, de ez is felmerülhet. További fontos állomása az elõkészítésnek, hogy a Földrajzi- és Névbizottság mely a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozikmár hozzájárulását adta a Balatonakarattya név használatához. Elsõdleges, hogy ne változzon a helységnév. A harmadik legfontosabb, hogy a településrész költségvetése egyensúlyban lehessen. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás a 3. oldalról) Az adatok szolgáltatásához a képviselõ-testület megbízta a Polgármesteri Hivatalt, hogy 30 napon belül tájékoztassa az elõkészítõ bizottságot. Az adatok, a valós számok, számítások tükrében válik lehetségessé majd a döntéshozatal, vagyis az, hogy önállóan életképes tud-e lenni Akarattya, folytatódhat-e az elõkészítõ munka. A hivatalos adatok elemzéséhez, a megalapozott szakmai, pénzügyi mérleghez további szakemberek bevonását is tervezik, hiszen a tét az: tud-e önállóan mûködni a település, képes lesz-e a feladatait ellátni. Felelõsségteljes, alapos elõkészítés szükséges. Abban az esetben, ha az adatok, szakmai elemzések alapján egyértelmûen megállapítható, hogy Akarattya meg tud állni a saját lábán, akkor következhet a lakosság részérõl a véleménykérés, vagyis a népszavazás. A balatonakarattyai állandó lakosok nyilváníthatják majd ki akaratukat. A beszélgetés során a bizottság tagjaihoz körkérdést intéztem, mely szerint mi a kiváltó oka a kezdeményezésnek, hogyan látják Akarattya helyzetét. Pokornik István véleménye szerint - aki kültagként vesz részt a részönkormányzat munkájában-, a legnagyobb probléma, hogy olyan alacsony összegek szerepelnek az idei költségvetésben Akarattyára vonatkozóan, hogy az elkeserítõ. Az intézmények mûködtetése után semmi nem marad fejlesztésre, ez azt jelenti, hogy esély sincs arra, hogy valami történhessen. Nem látja, hogyan változna bármi is a jövõben. Rozs Péter a legkézenfekvõbb problémát emelte ki, fogalmazta meg, mely szerint az utak állapota katasztrofális, nincs körzeti megbízott, aki a biztonságra ügyel. Összességében gazdátlan a településrész. Azt tapasztalja, hogy nem is vigyáznak az értékekre, pl. a friss aszfaltra, egyébre. A legtöbb akarattyai maga murváztatja a háza elõtt az utat. Véleménye szerint a kisebb közösségek jobban tudnak élni közös erejükkel, jobban össze tudnak fogni. Bízik abban, hogy a képviselõ- testület továbbra is segíti az elõkészítõ bizottság munkáját, hiszen a cél, hogy ne nehézségeket okozzanak, hanem az együttmûködésre törekedjenek. Kiemelte, hogy a nyaralólakossággal egyetértésben az a cél, hogy élhetõ üdülõhely alakuljon, s remélhetõleg az ingatlanok értéke is megnõ majd. Ránky Péter a bizottság titkára, azzal kérték fel erre a tisztségre, hogy képviselje a nyaralókat. Ha az adatok jók, örülne, ha Akarattya önálló település lehetne. A nyaralók között találkozik olyan véleményekkel, hogy nem tartják reálisnak az elválást. Szeretné, ha a leválás nem önös érdekek mentén haladna, hiszen a település jövõjét kell szem elõtt tartani. Kiemelte, hogy óriási elõny a nyaralók által fizetett adókból származó bevétel, a többi kistelepüléshez képest ez mindenképpen elõnyt jelent. Ez összehasonlítva jó, viszont a településrésznek ipara nincs, a terület óriási, ez nagy költségeket emészt fel. Véleménye szerint a kiváltó ok az, hogy mind a helyi lakosok, mind a nyaralók azt érzékelik, hogy semmi fejlesztés nem várható Akarattyán a közeljövõben, nem is látszik az ebbe az irányba mutató akarat az önkormányzatban, a költségvetésben. Az emberek elkeseredve azt látják, hogy akár Világos felé, akár Fûzfõ felé mennek, mindenütt látszik valami javulás a települések képében. Farkas Sándor nem viszályként értékelte a két település közötti kapcsolatot, és hangsúlyozta, hogy az önállóvá válás gondolata nem a keneseiek ellen irányul. Be kell látni, így együtt jó néhány évtizede nem mûködik a helyi érdekek érvényesítése, sem Akarattya, sem Kenese nem fejlõdik megfelelõen. Kiemelte, hogy örömmel tapasztalja a lakosok részérõl megnyilvánuló nyugodt légkört, melyet a lakossági fórumon is lehetett tapasztalni. Szerteágazó gondolatokkal találkozik, a jó bizottsági üléseken, nagyon bíztató, hogy többféleképpen látják Akarattya ügyét. Vatics Erzsébet megfogalmazta: 2006-ban abban reménykedett, hogy hozzájárulhat õ maga is a fejlõdéshez ra Akarattyán hat hotelt zártak be, képviselõként van rálátása, hogy pl. a kemping bezárásával sok tízmillió forint esett ki a költségvetésbõl, és mennyi munkahely szûnt meg az elmúlt évek során. Vállalkozói gondolkodással, vállalkozói munkamenettel lehet Akarattyát fejleszteni. Az elválás miatt a lakosok közül sokan megkeresték, egyetért azzal, hogy szemléletváltásra van szükség. Ma már nincs mit mondani, miért nem fejlõdik Akarattya, pl. a Bercsényi lejáró. A strand még ebben az állapotában is nyereséget hoz, de ha nem fordítódik vissza egyetlen fillér sem, akkor már nem sokáig. Elfogytak az érvek, talán külön- külön a két település életképesebb lesz. Lengyel János fájlalta, hogy az idei költségvetés csak kenesei fejlesztéseket tartalmaz, a részönkormányzat csak névlegesen mûködik, minden területen a leépülés jellemzõ, és ez Akarattyán különösen meglátszik. Meg kell újulnia mindkét településrésznek. Udvardy Gábor azt emelte ki, hogy egy jól prosperáló szomszéd település polgármesterét meghívták az elmúlt alkalommal, aki vázolta a kistelepülések helyzetét, lehetõségeit. A kisívû költségvetésben is jelentõs fejlesztések lehetnek, ha jó irányú a gazdálkodás. Szerencsére vannak jó példák erre vonatkozóan. Mindnyájan fontosnak tartották, hogy a településrész menedzselésére van szükség. Rendet kell tenni, a nyilvántartást pontosítani, a humán erõforrásokat igénybe venni, és a kisközösségek által kínált elõnyöket jól használni. Ha az elõkészítés eredményeképpen az bizonyosodik be, hogy önálló település lesz Akarattya, a Kenesével való jó szomszédi viszony is megmarad, lehet, hogy még jobban is mûködhet. A jó hangulatú és elõrevivõ beszélgetés végén megkérdeztem, kinek mi a célja az elõkészítõ bizottság tagjai közül: Udvardy Gábor azt fogalmazta meg, hogy szeretné, ha Akarattya önálló település lenne. 4 gyermeket nevelnek a családban, fontos, hogy családbarát, nyaralóbarát környezet vegye õket körül. A cél egyértelmûen, hogy élhetõ település alakuljon ki. Pokornik István nem mindenáron a leválás híve, az adatok nagyon fontosak lesznek, mint mondta. De bárhogy is alakul majd, nagyszerû, hogy foglalkozhatnak Akarattyával, gondolkodhatnak a jövõjérõl. Bízik abban, hogy a népszavazásra mindent körültekintõen elõ tudnak készíteni. Lengyel János fontosnak tartotta, hogy bárhogy alakul is a leválási folyamat, el kell érni, hogy a településrész önállóan dönthessen. Ha nem lesz önálló település, akkor is, vagyis a településrészi önkormányzat több döntési jogot kér, hatékonyabb munkával. Elsõdleges, hogy az Akarattyán képzõdö bevételek ezen a településrészen kerüljenek visszafordításra. A rendre, tisztaságra való odafigyelés is kiemelt feladat lesz. Ránky Péter úgy fogalmaz, hogy tenni kell a település fejlõdéséért, a nyaralók érdekében, Akarattya érdekében, a település lakóinak és nyaralóinak összefogása érdekében, hiszen itt él, és itt fognak nyaralni családja tagjai is.

5 2012. március Balatonkenesei Hírlap 5 Rozs Péter a színvonal és a minõség fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit vázolta. Nagyon bizakodik, hogy a település megáll majd a lábán, és kíváncsian várja az adatokat. Akarattyán a megbízhatóság, precízség jellemzi a szolgáltatásokat, remélhetõleg egyre többen használják majd ezeket. Farkas Sándor kiemelte, hogy Akarattya adottságai kiválóak. A kis közösségnek kell azt megoldania, hogy olyan feltételek teremtõdjenek, hogy a nyaralók is élvezhessék a nyugodt üdülõhelyi légkört. Nem törvényszerû, hogy elmaradott ez a településrész, a fejlõdés úgyanis adott. Véleménye szerint egyszer kell rendet tenni, jó gazda módjára megszervezni, s aztán mûködik minden olajozottan. A bizottsági tagok munkájukat - abban az esetben, ha az adatok, számok tükrében úgy látják, hogy van lehetõség az önállósodásra, és a népszavazás is ezt erõsíti majd, valamint a belügyminiszter is megalapozottnak tekinti a szakmai, gazdasági tervezéseket október 1-ig végzik, hiszen ettõl kezdve válhat Akarattya mindezen felsoroltak függvényében önálló településsé. Valamennyien hangsúlyozták, ma nem az a fontos, ki lesz a polgármester, kik lesznek a képviselõk, egyértelmûen az a fontos, hogy Akarattya fejlõdni akar. Ennek érdekében fejtik ki önként vállalt és önzetlen tevékenységüket a lakosság bizalmából, teljes felelõsséggel. Hazaindulva a bizottsági ülésrõl már sötét este volt, nem ejtettem ismét útba a kilátót, hogy visszatérjek a korábbi gondolathoz, de így is pontosan tudtam, hogy nem a településhatárok határoznak meg bennünket. A Kisfaludy-sétány, Akarattya ezernyi szépsége ezután is ugyanúgy a miénk lehet, valamennyiünké, mint eddig is. Közösen, együtt vagy önállóan? Az a fontos, hogy Akarattya élni akar! Merészen, lelkesen, kistelepülésként a nagyok világában. Élni és fejlõdni akar! És ma ez mindennél fontosabb! Példaértékû! Gyõrfi H. Marianna Tavaszi futómû akció! Minden pár lengéscsillapító mellé Ft-ot adunk ajándékba.

6 6 Balatonkenesei Hírlap március Aki mellém szegõdött... Az a benyomásunk, hogy napjaink rohanó világa semmire sincs tekintettel; mert csak a munka és a termelés érdekli. Az emberek nagyon nehezen tudnak idõt szakítani maguknak szabadságra, pihenésre és saját családjukra. Még az ünnepeiket is beárnyékolja a taposómalomból való szabadulás keserve. Félnek a betegségtõl mert már a gyógyulásra sincs idejük, s nehéz elkéretszkedniük munkahelyükrõl egy-egy családi ünnepre, fontos ügyintézésre vagy temetés alkalmával. - De mégis, mindezekre idõt kell szakítaniuk, mert különben elvesznek. Hasonlóan nyomasztó érzés nehezedik az ember legbensõbb lelki világára is. A szûnni nem akaró taposómalom hulladéka és pora belepi a lélek finom pólusait, miután lelkükben eluralkodik egy bizonyos érzéketlen fásultság, és furcsa magatehetetlenség. Ezen lelki állapotában az ember lassan elidegenedik mindentõl és mindenkitõl, még saját magától is. Az ilyen helyzetet természetesen senki sem akarja, de fásultságában mégis belesodródik. Ebbõl az állapotából elméletek és jó tanácsok aligha segíthetnek ki bárkit is, hanem csak egy olyan személyes megszólítás, amely több mint a puszta együttérzés, mert most az illetõnek olyan segítõre van szüksége, aki sorsközösséget vállal vele. De hát kinek van erre ideje és energiája? - kérdezhetné a ma embere, azt gondolván, hogy most aztán fogaskérdéssel felelt a fölösleges zaklatásra. És valóban, a kérdését csend követi, igen nagy CSEND; s ebben a csendben egyszer csak megszólal Jézus: Ember, én egészen veled vagyok. Nemcsak most, hanem õsidõk óta, mint az Atya Igéje, mint betlehemi Kisded, mint cseperedõ Gyermek, mint kétkezi Munkás, mint nyilvánosan tanító Mester, mint Szenvedõ Áldozat, mint Isten békéjét neked ajándékozó Föltámadott; s most is itt vagyok veled életed zarándokútján. Nemcsak megszólítalak, hanem a lelked mélyén veled tartok csendet. Szóval veled gondolkozok életed folyásáról, a kapcsolataidról, jószándékaidról és tévedéseidrõl, fásultságodról, erõtlenségedrõl és mégis feltörõ vágyaidról. Tehát veled hallgatok a benned megszólaló lelkiismereted szavára, s mindazoknak veled fordítok hátat, amik zsákutcába vezettek: a túl sok munkádnak, az ismételt megalkuvásaidnak, az anyagi javak fölösleges hajszolásának, a lelki értékek elhanyagolásának és az ezekhez hasonló dolgoknak. Azt ajánlom neked, hogy most próbálj imádkozni, egészséges önmérséklettel fordulj a böjt csodálatos eszközéhez, ellenõrizd helytelen döntéseidet, s miután megbántad hibáidat, próbáld a jövõben ezeket elkerülni. Állítsd elsõ helyre életedben a személyes szeretetet, s ha ez mûködni kezd benned, õszintén és szabadon merj örülni neki! Tudod, azért küldtem hozzád apostolaimat, hogy mindezekre figyelmeztessenek; de végül is én magam segítek neked. Szóval el kell ismernünk, hogy a mai embernek nagyon nehéz eljutnia húsvét megtisztító misztériumához, és egyben saját élete titkához és valódi boldogságához; mert az ég felette be van deszkázva, s napjait körülbástyázott formák között kénytelen élni. Helyzete azonban mégsem reménytelen, mert személye szabad, a lelke pedig képes áthatolni minden akadályon. A kérdés csupán az, hogy akar-e élni szabadságával, s támaszkodike lelki képességeire, és Arra, aki ehhez a hitet és az erõt adja. Dr. Balázs Pál NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT HETE Balatonkenesén a plébániatemplomban Hétfõn és kedden (ápr. 2. és 3.) reggel 8 órakor, szerdán (ápr.4.) 7 órakor szentmise A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise Április ig kedden 18 órakor szerdán 8 órakor csütörtökön 8 órakor pénteken 18 órakor szombaton 18 órakor NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT HETE Balatonakarattyán Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! Balatonvilágos A nagyböjti programok a vasárnapi szentmisékhez kapcsolódnak. Húsvétvasárnap 18 órakor: ünnepi szentmise Kérjük a Kedves Híveket, kapcsolódjanak be a plébániatemplom liturgiájába! Nagyböjti lelkigyakorlat BALATONKENESÉN március 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken 18 órakor és 31-én, szombaton 10 órakor Vezeti: Sebõk Sándor fóti plébános

7 2012. március Balatonkenesei Hírlap 7 Iskolai farsang február 18-án a Pilinszky Általános Iskola Sportcsarnokában hagyományainkhoz híven megrendezésre került a farsangi mulatság, melyet a Kid Rock táncegyüttes bemutatója nyitott meg. A beöltözöttek felvonulásán láthattuk, hogy idén is nagyon sok tanuló öltözött jelmezbe, melynek nagy részét a szülõk és gyerekek saját kezûleg készítettek. 50 produkcióból a zsûri pontozása alapján három korosztályban egyéni és csoportos kategóriában díjaztuk a kreatív, ötletes jelmezeseket. Pl: Rock énekesnõ, Cleopátra, gólyafészek, zsákbamacska, szõlõsgazda, tornazsák, kínai sárkány stb. Az eredményhirdetés elõtt Roli, a bohóc színvonalas mûsorát tekinthették meg a jelenlévõk. Közben a büfé kínálatából nagyon finom házi süteményeket lehetett fogyasztani, melyek felajánlását a szülõknek ezúton is köszönöm. A jelentõs mennyiségû tombola ajándékok kisorsolása után 8 óráig discót tartott a Buliguru csapata. A tombola és ajándéktárgyak felajánlásáért szeretnék köszönetet mondani a szülõknek és városunk vállalkozóinak, mert hozzájárulásukkal színvonalasabbá tették a gyermekek számára megrendezett farsangi mulatságot. Adományozó vállalkozóink a teljesség igénye nélkül: Villker Kenese Kft, Vegyeske, Katica Pékség, Eleven Cukrászat, Roletti Cukrászat, Bakos Csaba, Kocsis Bálint. Schauermann Zoltánné Szülõi Szervezet elnöke GERGELY-NAPI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL március 10-én hetedik alkalommal rendezték meg Gyenesdiáson a Gergely napi Mûvészeti Fesztivált. Összesen 29 intézmény tanulói mérték össze tudásukat Veszprém, Zala, Vas, Somogy megye általános és mûvészeti iskoláiból. A gyerekek drámajáték, ipar- és képzõmûvészet, néptánc és népdaléneklés kategóriákban versenyeztek. Képzõmûvészet kategóriában: Miklós Mirabel tanulónk II. helyezést ért el. ( 5.o.,II. korcsoport) Különdíjasok: Marcsek Kitti (7. o. III. korcsoport) Jurcsó Janka (3.o. I. korcsoport) Tárgyalkotás kategóriában: Koronczai Fanni III. helyezést ért el. (6.o. II. korcsoport) Gratulálunk! Felkészítõ tanár : Dr. Dukon Béláné Bõvebb infó: www. gyenesiskola.hu

8 8 Balatonkenesei Hírlap március KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE 8174 Balatonkenese, Balaton u májusában óvodai és bölcsõdei beíratásra várjuk a Kedves Szülõket és leendõ kis óvodásainkat, bölcsiseinket! Május 2.Szerda Május 3.Csütörtök Május 4. Péntek óráig óráig óráig A beíratáshoz szükséges íratok : a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TB kártya,lakcímkártya Thury Attiláné Intézményvezetõ FIGYELEM! április 14-én szombaton nyílt napot tartunk 9 órától az Kippkopp Óvoda bölcsõdei csoportjában Beiratkozás a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe március óráig Pótbeiratkozás: április 23., óráig Beiratkozás helye: Iskola titkársága A beiratkozáshoz szükséges: - Gyermek születési anyakönyvi kivonata - Gyermek egészségbiztosítási kártyája - Gyermek lakcímkártyája - Gyermek személyi igazolványa (ha van!) - Óvodai szakvélemény - Szülõ iratai Ft DSE tagdíj Képzési ajánlatunk szeptemberétõl: Kompetencia alapú oktatás Emelt szintû matematika:½ osztály Normál tantervû matematika:½ osztály Olvasás tanítása szótagolós módszerrel Választható idegen nyelv: német-angol Mindennapos testnevelés Úszásoktatás 1. évben Informatikaoktatás 1. osztálytól Alapfokú Mûvészetoktatás Bõvebb információ: Szabó Károlyné igazgató

9 2012. március Balatonkenesei Hírlap 9 Borrendünk elsõ borversenyérõl Én boros vagyok. A kétértelmû állításnak nem abban a jelentésében, hogy mielõtt ezeket a sorokat elkezdtem róni, ittam, hanem abban, hogy az összes szeszféleség közt számomra legkedvesebb a bor. Ennek az italnak mindegyik fajtáját szeretem, de- mint mindenki másnak- vannak különösképp kedveltek, s ha választhatok, akkor ezekbõl fogyasztok. Ezt csak azért vetettem az írás élére, mert bár az évtizedek során összességében igen sok és sokféle bort ittam, de még sohasem vettem részt borversenyen. Mivel kedves meghívásnak téve eleget, szem- és fültanúja lehettem március 10-én a Kelet- Balatoni Borrend rendezvényére érkezett nedûk vetélkedõjének, azt mondhatom, hogy derûs élménnyel gyarapodtam. Mindig tudtam, hogy hazánknak jó borai vannak. Ezt a kijelentést a más országok termékével történõ összevetés alapján bízvást állíthatom. Talaj, klíma, csapadékolás, szakértelem stb. szerencsés egységében jogos ez a kijelentés. Mégis azt mondom, hogy a jónál is lehet jobb. Sokan érzékeljük úgy, hogy az elmúlt tíz, különösképp pedig a legutóbbi öt évben a korábbiaknál finomabbak boraink. És ez leginkább az olyan rendezvényekkel indokolható, mint amilyen borrendünknek elsõ mustrája volt. Még csak harmadéves a Kelet- Balatoni Borrend, de már igen sok rendezvénye volt. Ezek sorába logikusan illeszkedik a legújabb megmérettetés. Mert miközben borok minõségének összevetése történik, ez a mi fiatal civil szervezetünk is vizsgázott. Szerintem jelesre, sõt kitûnõre minõsíthetõen. Az eleve pozitívum, hogy hét település (Enying, Lepsény, Füle, Világos, Sóly, Akarattya és Kenese) összesen 110 bormintát hozott, hogy véleményezzék. Ez borrendünk eddigi útjának az eredménye. Néhány más táji (somlai, pécselyi stb.) termék is belekerült a versenybe, ami beszerzési lehetõségek és ízlések sokféleségének a következménye. Ha egy szóval kellene értékelni a helyi alkalmat, akkor én szigorúan a rend szóval illetném. Azzal, amely eredetileg a kaszával levágott szénasorok szabályos egymás mellettiségét fejezi ki, és amellyel összefüggésben ez a mi sokat mondó közmondásunk megszületetett, miszerint: Rend a lelke mindennek. S mindjárt ezt a vágyat is hozzáillesztem: ha ilyen rend lenne az élet minden területén!...de nem folytatom ezt a sort. Inkább csak a borrendünkét. Azt, hogy napokkal, sõt hetekkel elõbb elvégzett munkák és sok ember feladatának következménye volt a siker. Korábban azt hittem, hogy a nagymester, fõpincemester, pohárnok, kamarás, kincstárnok, pecsétõr, nagykövet stb. kifejezések puszta megtiszteltetések, de most láthattam, hogy mindez megannyi sajátos megbízatást és fõként munkavégzést jelent. A borversenyen 37 féle (olaszrizling, zweigelt, zenit, cabernet stb.) és különbözõ vegyítésû (zenit- othello, kékfrankos zweigelt, olaszrizling- szürkebarát) szerepelt. Úgynevezett vegyesbõl tizenhetet kellett elbírálni. A minták egy külön termet töltöttek meg. Ezeket az 5-5 fõbõl álló két zsûri elé vitték, amelyek igen tapasztalt idõs borászokból, illetõleg olyan fiatal diplomásokból tevõdtek össze, akiknek szinte hetente vizsgázniuk kellett a Corvinus Egyetemen. A Kultúra Házának földszinti termét a verseny alkalmából stílszerûen feldíszítették. A bejárattól balra helyet kaptak az értékelés eredményét kifejezõ díszes lapok, emléktárgyak és jutalmak. A bejárattól balra helyet kaptak az értékelés eredményét kifejezõ díszes lapok, emléktárgyak és jutalmak, melyek Kurucz Henrietta és Lengyel János képviselõk támogatásának köszönhetõk. Most már csak azt árulom el, hogy legelsõ helyen Csõszi Lajos olaszrizlingje végzett 19,1 ponttal. Ugyanennyit érdemelt ki az enyingi Szerény György rozé kategóriájú bora. Arany minõsítést 18, ezüstöt 63, bronzot 27, és dicsérõ oklevelet 2, különbözõ évjáratú és más- más borfajta kapott. Az ezüst érdemrend igen nagy száma a tavalyi nagyon jó termést és termelõink szakértelmét, gondosságát dicséri. De az arany kategória sem kevés. Márkus Zoltán Könyvtári elõzetes Május 10-én vendégünk lesz VARRÓ DÁNIEL, a felnõttek és gyerekek körében egyaránt népszerû fiatal költõ! Júliusban SZILÁGYI TIBOR színész, rendezõvel beszélgetünk a közelmúltban megjelent Gondolatmonológok c. könyvérõl, színházról, életrõl, Balatonról, Kenesérõl. Augusztusban HEGYI BARBARA: ABRAKABABRA c. új, sikeres szakácskönyvét mutatja be dedikálással és fõzéssel egybekötve! Kiállítások: Május: RISKÓ ANNAMÁRIA, RISKÓ BOLDIZSÁR, DINGA ZOLTÁN természetfotói Június: NÉMETH GYÖRGYI képei Július: OSZVALD GYÖRGY újságíró, fotós Kezek - életek c. fotókiállítása

10 10 Balatonkenesei Hírlap március Interjú Szabó Andrással és feleségével Szabóéknál akkor jártam elõször, amikor még cipõjavítással foglalkoztak. Késõbbb vállalkozásuk más irányt vett. Azóta sincs suszter Kenesén sajnos-. Többek közt ezekrõl a dolgokról faggatom õket. -András! Édesanyád régóta foglalkozik ruházati kiskereskedéssel. Netán tõle örökölted a kisiparosi vénát? SZ.A.: Ez elképzelhetõ. Ezirányú tanulmányaimat a Veszprémi Kerskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végeztem.gyakoló idõmet a Balatonvidéki ÁFÉSZ-nál töltöttem, s ugyanitt volt elsõ munkahelyem is. A cipészettel nagyapám, Megyimóri Pál révén kerültem közelebbi kapcsolatba, aki sokáig ûzte ezt a mesterséget. Kisgyermekként sokat sertepertéltem körülötte, közben persze ellestem a mesterség csínját-bínját. Édesanyámnak születésem után gyorsan vissza kellett mennie dolgozni,ezért jószerivel nagyszüleim nevelgettek kiskoromban. -Enikõ! Te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a tevékenységgel? E.: Érdekes módon. Második gyermekünk születése után, amikor orvoshoz kellett volna mennem, tönkrement a csizmám sarka. Kértem a férjemet, javíttassa meg. András leszaladt a nagymamájához /a papa ekkor már nem élt/, kért tõle anyagot, szerszámot és megjavította. Ez az eset volt az elindítója elsõ vállalkozásunk, a cipészség beindításának. -András! Fõállásban végezted ezt a munkát? SZ. A.: Nem. Mellékállásban. Fõállású munkahelyem a MATÁV-ban volt, ahol recepciósként dolgoztam. Ezzel párhuzamosan már bedolgozók voltunk egy árnyékolástechnikai cégnél. Mielõtt végleg megszüntettük cipõjavítási tevékenységünket, 1996-tól elindítottuk saját árnyékolástechnikai vállalkozásunkat. -Összetartó családként ismernek benneteket. Meséljetek egy kicsit családotokról! E.: Anyukámék családja tõsgyökeres kenesei. Édesapámék Papkeszirõl költöztek ide.szüleim a Sirály KTSZ-ben, majd a helyi TSZ-ben dolgoztak, apukám onnan ment nyugdíjba. Anyukám viszont változtatott, s nyugdíjas koráig a kenesei postán dolgozott.testvéreim is révbe értek, Nóriék Veszprémben laknak, Miklós hû maradt Keneséhez. Három gyermekünk van.enikõ magyar-bölcsész szakot végzett, jelenleg kismama, várjuk az unokát.párja, István is kenesei. Szimonetta Pápán negyedik éves teológus hallgató. Uganúgy férje, László is, aki családjával együtt szintén kenesei. András fiunk recepciósként dolgozik a Marina Portban. SZ.A.: Anyukám itt született. Sokáig vendéglátásban dolgozott, majd váltott, s ruházati kiskereskedéssel foglalkozik a mai napig is. Édesapám, aki sajnos már nem él, 1963-ban került Kenesére, és egész életében a balatonfûzfõi Nitrokémiánál dolgozott. Öcsémet, Tamást szinte mindenki ismeri, mert régóta dolgozik a Kocsis Kenese Kft-nél. -Munkátokban, életetekben mire vagytok a legbüszkébbek? E.: Arra, hogy mindhárom gyermekünknek sikerült érettségi után felsõfokú végzettséget szerezni, amellyel, reméljük, boldogulni is tudnak. Az is jó érzés, hogy az a nevelés, amit itthon kaptak, meghozta az eredményt, mert mindegyikük rendes, becsületes ember lett. -Vannak-e olyan vágyaitok, melyeket szeretnétek elérni? E.: Úgy érezzük, amit terveztük, az sikerül. Most már csak szinten kellene tartanunk. Reménykedünk. Jó lenne megélni azt, hogy családtagjaink és mi is karban tudjuk tartani az egészségünket. -Emellett jutott-e idõ pihenésre? SZ.A.: Azért egy kevéske jutott. E.: Sok azért sem juthatott, mivel a cipõk meghibásodása nem ismerte a karácsonyt, húsvétot és a szombatot; vasárnapot sem. Persze senkit nem küldtünk el ilyen alkalmakkor sem. -Ezenkívül akadtak-e nehézségek? SZ.A.: Legfeljebb annyi, hogy az árnyékolástechnikában addig nem végezhettünk mindenre kiterjedõ tevékenységet, amíg az ahhoz szükséges tanulmányokat nem folytattuk le, és az elõírt végzettségeket meg nem szereztük. Nem a tanulás, hanem az idõpontok /munka-iskola/ egyeztetése okozott némi problémát. - Ma már csak árnyékolástechnikával foglalkoztok. Miért hagytátok abba a cipészséget? SZ.A.: Szívesen csináltuk 1999-ig. Ekkorra viszont komoly egészségügyi problémák léptek fel mindkettõnknél a szakma ûzése kapcsán, s orvosi tanácsra abba kellett hagynunk. -András! Közismert, hogy öcséddel együtt hosszú idõn keresztül segítetted a kenesei futball újjáélesztését, a helyi utánpótlás nevelését. Sok idõt, energiát szántatok a helyi srácok edzésére, a mérkõzésekre való szállításra családotokkal együtt. Ebbe a szponzorálás is beletartozott. Szép focisikereket értetek el a rátok bízottakkal együtt. Manapság, hogy áll ez a dolog? Van e idõtök, energiátok még erre? SZ.A.: Igen, a tavalyi évig aktívan kivettem részemet a sport mûvelésébõl, támogatásából. Munkánk, elfoglaltságaink mostanra megálljt parancsoltak e szenvedély folytatásának. Pedig sokszor nosztalgiázunk Enikõvel, Tamással együtt -Köszönöm az interjút. Kinek dobjátok tovább most már csak gondolatban - a labdát, aki szerintetek közérdeklõdésre tarthat számot? SZ.A.: Koczor Hubára és feleségére gondoltunk, hisz õk is sokat tettek- tesznek a közösségért. Sörédi Györgyné

11 2012. március Balatonkenesei Hírlap 11 Olvasói levél Madárvilág Itt a tavasz, a madáetetõt üresen himbálja a szél. A kedves kis téli vendégek: vörösbegyek, cinkék, õszapók már csak néha látogatják meg az etetõket. Más dolguk van. Meg aztán tudják õk: nem szabad már sokáig magokat enni, mert ha ezzel a kikelõ fiókákat etetik, a kicsik nem tudják megemészteni, s akár el is pusztulhatnak. Erre feltétlenül figyeljünk mi is. Az õ feladatuk ezután, hogy gondoskodásunkat meghálálva elpusztítsák a kertünkbõl a hernyókat, kukacokat, férgeket. Itt ülök bent a szobában. Jól esik a kávé melege. Kint még hideg vna. Arra gondolok, milyen színessé tették számomra a téli világot ezek a pár dkg-os kis madarak. Hamarosan lombjuk lesz a fáknak és a nyári levelek elbújtatják õket szemünk elõl. Csak kedves fütyörészésük tölti be majd a kertet. Itt vagyunk, dolgozunk!- csivitelik. Kedves kis madárkák- ígérem, télre megint teli lesz a madáretetõ! Farkas Istvánné Balatonkenese Ágnes u. 45. Találkozó 60 év után Megemlékezés Február 24-én (pénteken) iskolánk nyolcadik osztályos tanulói tisztelettel emlékeztek a kommunizmus áldozataira, majd koszorút helyeztek el a Ligetben az 56-os emlékmûnél. Ugyanis az Országgyûlés június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-e a Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Másom sincs, Uram. Beérem azzal, hogy arcodat viszem; csak így bírtam el: kenyéren és vízen, (Gérecz Attila börtönben írt versrészlete, 1955.) A rövid ünnepségen részt vett a helyi 56-osok vezetõje, Szabó Károly. Beszédében hangsúlyozta az áldozatok méltó emlékének megõrzését, majd elhelyezte a megemlékezés virágait. Vági Károlyné A magyarországi görög nyugdíjasok, akik az 50-es években a balatonkenesei gyermekotthonban nevelkedtek, egynapos, buszos nosztalgia kirándulás keretében meglátogatják gyermekéveik helyszínét. Kérjük mindazokat, akik tudnak segíteni abban, hogy a gyermekotthon volt dolgozóit, pedagógusokat, nevelõket el tudjuk érni, tudjuk értesíteni errõl az alkalomról. Tudjuk, hogy volt pedagógusaink, gondozóink közül sokan már nem élnek, s az élõk is már nagyon idõsek, és kevesen vannak. Szeretnénk nekik, s általuk az elhunytaknak is kifejezni hálánkat szeretetteljes gondoskodásukért. A találkozó helyszíne: Balatonkenese, Kultúra Háza; idõpontja: április óra között. Akritidu Szófia ; A megújuló balatonkenesei-balatonakarattyai Polgárõr Egyesület minden érdeklõdõt szeretettel vár! Felhívás - nyilatkozattétel az önként vállalt polgárõr szolgálat ellátásról; - a polgárõri szolgálat ellátásával kapcsolatos törvények és jogszabályok betartása. Tisztelt Balatonkenesei, Balatonakarattyai Lakosok! Ha szeretnének önkéntes feladatokat vállalni, és van minimum havi háromszor három óra szabadidejük; ha szeretnének aktívan részt venni a város életében, a bûnmegelõzés, a közlekedésbiztonság, a rászorulók támogatása, a rendezvénybiztosítás területén, szeretettel várjuk sorainkba! A belépés feltételei: - betöltött 18. életév; - cselekvõképesség; - büntetlen elõélet; Személyes találkozás lehetõsége, minden hónap utolsó péntekén órakor a Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. alatt lévõ polgárõr egyesületi irodában. A Polgárõr Egyesület elérhetõsége: Vigyázzunk együtt, egymásra! Polgárõr Egyesület elnöksége

12 12 Balatonkenesei Hírlap március A Talpmasszázs eredete és élettani hatásai A lábak reflexzóna masszázsát mint az egészségmegõrzés természetes módját sok nép õsidõk óta ismeri. Az egyiptomi Szakkarában feltárt orvos sir festményein amely több mint 4000 évvel ezelõtti szabályszerû talp masszázs kezelés látható. Egy kínai orvos, Váng Vej a Kr. e 4. században akupunktúrával együtt alkalmazza. Nyugaton 1917-ben jelent meg Dr William Fitzgerald amerikai orvos Zónaterápia címû könyve. Fitzgerald doktor az indiánok gyógymódszerei közül a reflexterápiát, a talpmasszázst használta betegein. ( Az indiánok a mokaszinukba kis köveket varrtak be az ingerelni kívánt talprészbe. ) Azt tapasztalta, hogy a kezelt embereknél felgyorsultak a természetes gyógyulási folyamatok. Hozzánk 1992-ben Dr. Csikai Erzsébet reflexológus vezette be, és kezdte tanítani.valamennyi szervünk, testrészünk kivetülése megtalálható a reflexzónákon. Az egész testen mindenütt találunk reflexzónákat. II. Origami Találkozó A talpon lévõ reflexzónák olyan idegpontok amelyek egy-egy távoli testrésszel kapcsolatban vannak, maszszírozásukkal hatást gyakorolhatunk a központi idegrendszerre, vérkeringésre, nyirokkeringésre belsõ szervekre. A reflexológia célja fõként a megelõzés, de bizonyos betegségek kiegészítõ kezeléseként is nagyon fontos. A kezelésnek elsõsorban a vérkeringést kell élénkítenie, hogy ily módon a szervezet hamarabb megszabaduljon a salakanyagoktól. A reflexológiás kezelés akkor hatásos igazán, ha nem csak egy betegség, hanem az egész szervezet kezelésére irányul (hasonlóan a gerincmasszázshoz ), így ugyanis javul valamennyi élettani mûködés és felgyorsulnak a gyógyító folyamatok. Összefoglalva a reflexológia teljesen veszélytelen kezelési mód, nincs káros mellékhatása, erõsíti az immunrendszert, szabályozza a hormontermelõ mirigyek mûködését. Fájdalomcsillapító hatása van, emellett lazító, testi-lelki feszültséget oldó masszázstechnika, amely komfort érzetet ad. Mindenkit szabad masszírozni, a csecsemõtõl az aggastyánig egyaránt, korának és állapotának megfelelõen. A talpmasszázs akár napi szinten elvégezhetõ. Fontos figyelmeztetés: ajánlatos az alvóhely megvizsgáltatása föld- és vízsugárzás szempontjából. A legprofibb technikával végzett módszer is elveszíti hatását, ha a beteg tartósan zavaró energiamezõben, Hartmann vagy vízér sugárzásában tartózkodik a kezeléseket követõen. (Errõl bõvebben legközelebb.) Mészáros István Március 30-április 1. között ismét Balatonkenesére jönnek az ország legjobb papírhajtogatói a hétvégére. Az idén vendégünk lesz Karlóczai Mariann, a papírhajtogatás magyarországi elindítója és számos játékkönyv szerzõje. Nyilvános programjaink: Márc. 31. szombat 9-kor: Nordic Walking túra a Tátorján ösvényen, a Sóos-hegyen repülõhajtogatás. Részvételi díj: 1000Ft/fõ, a helyszínen fizetendõ. Csatlakozzon hozzánk, indulás a Postás üdülõtõl. Márc. 31. szombat 16-tól-18-ig a Katica Pékségben hajtogatós délutánra várunk minden érdeklõdõ gyermeket és felnõttet. Hajtogathatunk nyuszit, virágot és egyéb csodákat. Mindkét programunkra szeretettel várunk mindenkit Magyar Origami Kör és Kerti Teréz, a helyi szervezõ

13 2012. március Balatonkenesei Hírlap 13 Jótanácsok a tavaszi kerékpáros szezonra Aki azt hiszi, hogy a kerékpár a legolcsóbb közlekedési eszközök egyike, hatalmasat téved. Akad olyan kétkerekû is, amelyik többe kerül, mint egy autó. A speciális egykerekû sem olcsó. Mindenki másra használja. Manapság egyre kevesebben vannak, akik munkába járásra, és egyre többen, akik a szabadidõ kellemes eltöltésére, míg a fiatalok fõleg sportolásra, azon belül is az extrémebb változatok gyakorlására. A tavasz beköszöntével egyre több kétkerekû kerül elõ a garázsokból, a tömbházak közös helyiségeibõl, s megnövekszik a szaküzletek forgalma is. Az utazási kiállítással egy idõben rendezett bringa-expón olyan csodákat is bemutattak, melyeket fekve kellett tekerni vagy a régi kemping-kerékpárokhoz hasonlóan ugyanúgy össze lehetett csukni õket, de súlyuk lényegesen kisebb volt. Igaz, az áruk viszont csaknem hússzor annyi, mint a régieké. Akadtak olyan különlegességek is, melyekért csaknem kétmillió forintot elkértek. Ha hiszik, ha nem, azt is megvették. Jó évvel ezelõtt persze kevés típust forgalmaztak. Fogy azok száma, akik emlékeznek még az Adriára, az Apollóra, a Csillagra, a Kohinoorra, a Szilajra, a Tacskóra vagy a Velencére, míg a régi Csepelek közül sok még ma is üzemképes. Utódaik a modern, mindenféle spéci cuccal egyedivé tehetõ MTB-ék, BMX-ek és Crossok lettek. A hegyi terepre készített teleszkópos bringák sajátja a vastag gumiköpeny, míg a túrakerékpároké a nagy átmérõjû, vékony kerék, melyek a másikkal ellentétben nem élik túl a bukkanókat. A gyakran lélegzetelállító trükkök és ugratások bemutatására a viszonylag kis kerekû BMX-ek alkalmasak leginkább. Az országútiak jellemzõje a könnyû váz, a keskeny forma és a vékony gumi, míg városi közlekedésre a Crossok ajánlhatók bárkinek. Fõleg az idõsebbek között népszerû a Fitnessbringa, mely egyesíti az országúti és a Cross elõnyeit, ráadásul a magas kormány miatt ülve tekerhetõ, nem kell mélyen elõre hajolni. A jó bicók ismérvei: Elsõsorban a váz hegesztéseirõl ismerhetõ fel a jó minõségû kerékpár. Ha szépek a varratai, akkor már nagy baj nem lehet. Célszerû, ha a kerekek duplafalú abroncsból készültek. Ezek szélesebbek a hagyományosaknál, elérhetik az öt centiméteres mélységet is. A fékek tapadó készsége természetesen fontosabb, mint a fogaskerék száma. Manapság divatosabbak a sebességváltósak, de a régiek egyszerûbbek és megbízhatóbbak. Az úgynevezett agyváltósak is kezdenek népszerûbbé válni, de ennek nincs különösebb jelentõsége. Bármelyiket is használjuk egészségünk és pénztárcánk kímélése érdekében, ilyenkor, az idény elején célszerû szakemberrel átnézetni kerékpárunkat! Budai Tibor A TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR munkatársai egész évben várják a gyermekeket BALATONKENESÉN a DÓZSA GY. TÉR 1. szám alatti intézményükben: - Bölcsõde - Családi napközi (beíratás folyamatosan) - Családi játéktár, játszóház - Szülõ és gyermek játéklehetõsége 600 Ft/óra, illetve bérletes megoldások - Gyermekfelügyelet - Idõszakos néhány órára szóló gyermekfelügyelet nyitvatartási idõben, illetve bérletes megoldással. - Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint - Születésnapi zsúrok - Játék- és jelmezkölcsönzés A NYUSZI HÁZHOZ MEGY április 7-én és 8- án (húsvét szombatján és vasárnap) a Húsvéti Nyuszi felkeresi az Önök otthonát. Ajándékot visz, a gyerekekkel együtt megkeresi az elrejtett csokoládékat és az elõkészített kis fészkeket, dalol, játszik a gyerekekkel. A látogatás ára családonként 1.500,- Ft. Barátságos árak, kedvezmények, bérletek A balatonkenesei és balatonakarattyai lakosok számára állandó kedvezmények Nyitva tartás: Hétköznap: 8 17 Szombaton: 10 14, vasárnap: zárva 88/ , 30/ Érdeklõdni és a Nyuszit házhoz rendelni: a 88/ és a 06/ telefonszámokon, vagy személyesen a Tátorján Játékvárban lehet április 5-ig. TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1.

14 14 Balatonkenesei Hírlap március Hírek a labdarúgó klub életébõl A Balatonkenese Katica Pékség Labdarúgó Club igen eseménydús hónapon van túl. Elég, ha a Füred-kupára, a sportbálra, március 15-i ünnepi koszorúzásra, vagy a bajnokság kezdetére gondolunk. A Balatonkenese Katica Pékség LC. Március 10-én, szombaton megtartotta hagyományos tavaszi sportbálját. A bált Tápai Balázs, a Vadászkamara Kürt- együttesének mûvészeti vezetõje nyitotta meg, vadászkürt indulóval. Ezt követõen köszöntötte a vendégeket Zubor Zoltán az est házigazdája, a labdarúgó klub elnöke, majd beszédet mondott Tömör István polgármester. A rendezõk további meglepetéssel készültek: a nõi labdarúgócsapat egyik tagja, Németh Kitti jóvoltából Dont Stop modern tánc csapat mûsorával. A dinamikus, ritmusos produkció után kezdõdhetett a mulatság. A retro disco slágereket DJ Totya, azaz Tóth Zoltán szolgáltatta a táncos téli álomba. A település tornacsarnokában (az ünnepi idõszakot leszámítva) heti egy alkalommal készülve vártuk a tavaszi folytatást. Bizakodva tettük ezt, hiszen három pontos lemaradásunk az elsõ helyen álló ÕSI csapatával szemben nem tûnt behozhatatlannak. Kiváló lehetõséget nyújtott számunkra a január végén kezdõdõ, hat héten át, tartó nagypályás Füred kupa, melynek csoportmérkõzésein még aránylag jól szerepelt csapatunk, ám azt megnyerve más arcát mutatta a brigád. Ennek a felemás teljesítménynek az okát kutatva elmondható, sajnos még mindig mentális problémákkal kell szembenéznünk. Kiegyensúlyozott koncentrációra hosszútávon még nem vagyunk képesek. Egy-két jó teljesítmény után hajlamosak vagyunk a könnyelmûsködésre. Meg kell említenem az újonnan érkezõ játékosok beilleszkedésével együtt járó nehézségeket is. Nekik is meg kell tanulniuk azt a rendszert, mentalitást, melyet az õsz folyamán egészen jól elsajátítottunk, fel kell venniük a megfelelõ fordulatot. Sajnos az idõjárási viszonyok nem könnyítették meg a dolgunkat. Nagyon keveset tudtunk a szabadban készülni. Nyugodtabb lennék, ha még lenne két hetünk a bajnoki rajtig, ám ismerve a játékosok kvalitását, azt gondolom, csak mi ronthatjuk el a feljutás esélyét. Zárszóként csak annyit, remélem, sorsdöntõ mérkõzéseinken számíthatunk szurkolóink támogatására, bármi is legyen az eredmény. Nagy szükség lesz RÁTOK!!! lábú vendégeknek. A jó hangulatot még csak fokozták Szabó Zsolt, a felnõtt csapat edzõje által készített varázslatosan szép és finom koktélok. A bál fergeteges hangulatban telt, egészen késõ hajnalig ropták a táncot a sportbarátok. A sportklub apró óvodás kortól felnõtt korig foglalkozik a sportolni vágyókkal, így a bálba eljöttek szülõk, edzõk, sportolók, sportrajongók, szurkolók és úgy ünnepelték a sportot, mint egy igazi nagycsalád. Köszönet mondunk a tombolát felajánlóknak: Telekom Hotel Balatonkenese, Álich Tibor autó és autóvillamossági szerelõ mester, Katica Pékség, Roletti cukrászda, Vass Károly, Kultúra Háza, Vegyeske Papír-Írószer üzlet, Navigators Kft., Zubor Zoltán, Lénárt Boglárka, Ács Gábor. Horváth Róbert, Kelet Balatoni Borrend, Kissné Petõ Ildikó, Váradi család, Gyõrfi Szabina, Fregatt presszó Berta Károly. Köszönet illeti a Kippkopp Óvodát a finom vacsoráért és a helyszín biztosításáért. A bál médiatámogatója az Öböl Televízió. * A Labdarúgó Club vezetõsége koszorút helyezett el a nemzeti ünnep alkalmából a Kossuth-szobornál. * A felnõtt csapat a Füred-kupán tizenhat csapatból a negyedik helyen végzett, és ha egy kicsit ügyesebbek vagyunk a végén még szebb eredményt is, elérhettünk volna. Szabó Zsolt vezetõedzõ a következõképpen értékelte a felkészülési idõszakot: Az õszi szezon befejezése után a csapat nem vonult egybõl Az utánpótlás terén is szépen halad az egyesület. Áprilistól a gyerekek a csarnokból a pályára költöznek és az edzések õszig a szabadban lesznek megtartva. Jó hír, hogy a Bozsikprogram folytatódik és az év elsõ tornájának (április 2-án) Balatonkenese ad otthont. Eredmények: Õsi Petõfi SE Balatonkenese Katica Pékség LC (ifjúsági mérkõzés) 0:4 Az ifik továbbra is magabiztosan hozzák mérkõzéseiket. Jó játékkal esélyt sem adtak a házigazdáknak. Gól: Takács Dávid 2, Kuti Levente, Kriskó Ádám Õsi Petõfi SE Balatonkenese Katica Pékség LC (felnõtt) 0:0 Sajnos viharos szélben, nem tudta feltörni csapatunk a Petõfi védelmét Nagyon megtisztelõ, hogy a csapatot közel hatvan szurkoló kísérte el Õsibe és buzdította a Katicákat! További mérkõzések: Március Balatonkenese Balatonalmádi Április Felsõõrs Balatonkenese Április Dudar- Balatonkenese Április Balatonkenese Csopak elõtte ifjúsági (U19) mérkõzések. Serdülõ (U16) Március Peremarton Balatonkenese Március Balatonkenese- Zirc Április Gyulafirátót- Balatonkenese Április Balatonkenese- Balatonfûzfõ Április Alsóõrs-Balatonkenese Köszönjük a támogatást a Farkas és Társa KFT-nek, Gyurica Lászlónak (Gazdabolt) és a Katica Pékségnek! További információk: Zubor Zoltán

15 2012. március Balatonkenesei Hírlap 15 Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtõ akcióját április 23-án. A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az elmúlt öt évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nõtte ki magát. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal szervez országos szemétgyûjtési akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén április 23-án, hétfõn rendezi meg szokásos tavaszi szemétgyûjtési akcióját a társaság. A Közút egész évben végzett út menti szemétszállítási munkáját az utóbbi idõben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelõ mennyiségû szemetet gyûjt össze az általa üzemeltetett utak mellõl. Ebben a küzdelemben szeretne a cég szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az elmúlt hét alkalommal mintegy 270 ezer önkéntes csaknem 40 ezer köbméternyi szemetet gyûjtött össze országszerte. Szemétgyûjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer - többségében fiatalember, akik részt vesznek a szemétgyûjtésben, késõbb jobban odafigyeljenek szûkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan jelentkezõket, egyúttal számítunk az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is. A társaság szemétgyûjtési akciója az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi eseményévé nõtte ki magát. Ez reményt ad arra, hogy a következõ generációk a mainál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, reményeink szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik megrögzött szemetelõvé. A közútkezelõ fõszervezõként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyût és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyûjtött hulladék elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be. Az akció további részleteirõl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságain érdeklõdhet (elérhetõsége a Kapcsolat menüpontjában). *** Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatlakozzanak országos szemétszedési akciónkhoz, amelyet április 23- án, a Föld napja alkalmából rendezünk reggel 9 órától délután 14 óráig. Információ: Kultúra Háza CSÍZIÓ Március 22 - április 20. (Böjtmás hava - Szent György hava) Március 22.: A Víz Világnapja - Zöld jeles nap, 1993 óta ünnepeljük.a víz az élet alapja! Március 24.: Gábor napja - Gábriel arkangyal, Isten küldötte a Jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Õ közölte Máriával is a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz. - Guzsalyütõ nap volt. Ha eddig az idõjárás nem engedte, de most jó idõ van, veteményezhetünk. Március 25.: Gyümölcsöltó Boldogasszony napja. - Jézus fogantatásának ünnepe - Az oltás, a szemzés napja - Fecskehajtó nap, ha jó idõ van, megérkeznek a vonuló madarak. - A hal felveti magát a vízben - Ezen a napon indul növekedésnek a fû. - Ha a borz kibújik a lyukából,akkor nem fél többé a hidegtõl. Idõjóslások: - Márciusi hó, még zsákkal se jó. - Márciusban amennyi köd volt, annyi zápor lesz az esztendõben Tavaszi szelek: - Böjti szelek: Esõs, szüntelenül fújó szél. A népi megfigyelés így következtet:hogyha sok böjti szél fújt, száraz lesz a nyár, hogyha nem, csapadékos, esõs esztendõ lesz. Ha nem fúj szél, kevés gyümölcs lesz. Tátos (táltos szél): Éjjel-nappal fújó, szikkasztó,erõs nagy szél, csaknem állhatatlan. Április 1.: Áprilisjáratás - vagy Bolondnap - A beugratások, megtréfálások napja - Az április bolondja az ókori tavaszkezdõ örömünnepekre vezethetõ vissza. Április 1.:Virágvasárnap - Ezen a napon a kereszténység a Jeruzsálembe vonuló Jézusra emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaággal köszöntenek. - A palóc lányok egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztettek, és énekelve végigvitték a falun, aztán levetkõztették, vízbe dobták vagy elégették. A szalmabábut kisze, kiszi, kicevice, villõ, banya névvel illették, a szokást kiszehajtásnak mondták. A kiszebábu magát a böjtöt szimbolizálta, kihajtása pedig a böjt örömteli kiûzését, ami együtt járt a visszatérõ húsos napok köszöntésével. A bábu a téli hideget, betegséget is jelképezte. Az elégetésével ezektõl is megszabadultak. Április 8,9.: Húsvét - A kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása. - Az írások szerint Jézus az eltemetése utáni harmadik napon visszatért a Földre, és itt tartózkodott még 40 napot. A szentírás szerint a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva találják, és angyali szózatból értesülnek a történtekrõl. - A hímes vagy piros tojás készítése és ajándékozása a locsoló legényeknek, általánosan elterjedt Húsvéti szokás. Vallásos szimbólumként a feltámadt Krisztust jelképezi, kultikus szerepe, díszítése azonban nem keresztény eredetû, jóval régebbi idõkre nyúlik vissza. Április 14.: Tibor napja - Megszólal a kakukk - Salátát, krumplit, virágokat lehet vetni. Április 15.: Fehérvasárnap - A tavaszi ünnepkörhöz tartozó szokás: lényege az ajándékcsere. Az egymásnak komatálat küldõk - elfogadók egy életre szóló barátságot kötöttek. Az ajándék húsvéti ételekbõl állt: sonka, kalács, hímes tojás. Forrásmunkák: Napról Napra - Kiadja a Pedellus Bt. - Debrecen Pulai Istvánné

16 16 Balatonkenesei Hírlap március Hamarosan megmutatkoztak az iskola új épületrészének hiányosságai. Az elemekbõl összerakott szárny falaiba ütvefúróval is nehéz volt lyukat fúrni. A folyosók keskenynek bizonyultak. Az emeletek közötti hõmérséklet-különbség miatt dideregni kellett, illetve ablakot nyitni a fûtés idõszakában. A napsugárzás felforrósította a monstrumot. Egy-két óra után a tanulók elaléltak. A függönyök szinte évrõlévre kifakultak, rángatásuktól a karnisok a kiszáradt tip- Dési Huber: József Attila lik miatt leszakadtak stb. Mivel a gyerekek igényelték a szereplést, szerettünk volna valahol az iskolában színpadot építeni. A régebbi épület zsibongója volt a legnagyobb alapterületû, de a gyereklétszám ( között általában a nevelõotthonosokkal együtt) miatt különösen télen minden mozgást biztosító helyet igényeltek a tanulók. Az új épületrész elsõ emeleti folyosójának végében az iskolavezetés támogatásával végül is házilagosan (függönytartó vasrudak), Kenese legkapósabb asztalosának, Szabó Feri bácsinak segítségével (dobogó), és aktív közremûködésünkkel elkészült a folyosó szélességnyi kisszínpad. (1973. április 30.) Hármas találkozó keretében (Balatonkenesei Egyetértés MGTSZ, Általános Iskola, Sirály KTSZ) került sor május 2-án felnõttek elõtti bemutatására az iskola tanulóinak szereplésével. Nagy László: József Attila Tolnai Ilona 8. a. Köszöntõ és a kisszínpad Bán Ferenc igazgató létrejötte, jelentõsége Ha minden nyelven... A 8.a osztály kamarakórusa (Makai Lilla, Molnár Mária, Takács Ágota, Tompa Mária Tompa Márta (6.b.) Vajda Katalin) Emlékezés az iskolaavatásra: Nap Németh Lívia 7.b. még nem virradt szebben Kenesére... Zánkai dalok Tompa Márta 6.b. (ének) Balázs Sándor: Szívtelen alak Takács Ágota 8.a. Petõfi: Ezrivel terem a fán a meggy Kálmán Éva 6.b. Patõfi-dalok: Rózsabor..., Makai Lilla és Befordultam... Tompa Mária 8.a. Petõfi Sándor: Szeget szeggel Buzsik Magdolna 7.b. Vidám dalok Kállai Éva Nevelõotthon kamarakórusa Vidám dallamok Fülöp Csaba 7. b. (harmonika) ARCHÍV 40. A kisszínpad elsõ mûsora A Napló Kenesei kapunyitók címmel így írt az eseményrõl május 6-án: Nem mindennapi eseményre invitált a balatonkenesei iskolaigazgató: a veszprémi járás Egy iskola egy üzem mozgalmának kenesei premierjére. Az elsõ emelet végében emelt, s most átadott takaros kis színpadon énekben, versben, hangszeren mutatták be a gyerekek a kedves vendégeknek, hogy mit tudnak a tananyagon kívül. A tantestület tagjai végigvezették a népes vendégsereget a tantermeken, s a szaktantermek gazdái lelkesen magyarázták, hogyan és mire használják a sok új és régi, jórészt maguk készítette szemléltetõ eszközöket. Az elmúlt években máshol is új épületbe költözött az iskola, mégis keresni kell a kenesei párját. Az iskolajárás után fehér asztalnál folytatódott az ismerkedés. Kikívánkozott a szó a meghívottakból. A termelõszövetkezet elnöke, Kocsis János adta elõ elsõnek az iskolabemutató keltette gondolatokat. Utána Györgydeák Jenõ, a Sirály szövetkezet elnöke is megszólalt. Legutóbb az iskolaavatáson voltam itt. Amit azóta tettek a pedagógusok, azt csodálom! Milyen büszkén mutatták be birodalmukat... Ilyen baráti öszszejövetelek kellenek! Mert ha ezeken csak egy magvalósítható ötlet is születik, már megérte. A példamutató és hasznos találkozó késõ éjszaka ért véget. Sarusi Mihály (Részletek) Nyikos András 6.b. osztályos tanuló május 4-én írt dolgozatának (levél) részlete: Kedves Zsolt! Az elsõ emeleti folyosó végében egy kis színpad foglal helyet, amelyre az én osztályom nagyon büszke lehet, mert az én osztályfõnököm tervezte és készítette el... Az iskola tanulói számára (kb. ötvenen fértek el tumultus nélkül a tanteremben és a színpad elõtt) 1973 május 12-én a József Attila -terem (12-es) és az Érdemes -kisszínpad felavatásának ünnepélyét rendeztük meg. A 12-es tanterem névadása az elsõ emeleten (Osztálytermüket a 6. b. osztályosok mezei virággal díszítették fel.) József Attila: Bevezetõ Berek Katalin (hangfelvételrõl) Részletek József Attila Berek Katalin önéletrajzából (hangfelvételrõl) és a közben elhangzó versek: József Attila: De szeretnék... Csonka Ilona 6. b. József Attila: Mama Tompa Márta 6. b. József Attila: Anyám Kálmán Éva 6. b. József Attila: Tiszta szívvel Peterdi Ildikó 6. b. József Attila: A Dunánál Tolnai Ilona 8. a. (részletek) Kecskés József

17 2012. március Balatonkenesei Hírlap 17 A Hory család Kenesén II. Az elsõ részben említett fenyõk közé bújt kis ház átépítésére a Fõvárosi Üdülõ tisztviselõitõl kért tanácsot. Ezek után Malomsoki Jenõ és Veress építõmesterektõl kért árajánlatot. Végül az utóbb mellett döntött, mert tetszett határozott fellépése. Az építkezést személyesen ellenõrízte. A pesti antikváriusoktól vásárolt empire és rokokó stíluú stílusú bútorokat. Írása szerint nagyon jól érezte magát új otthonában, de gyakran utazzon haza kolozsvárra is. Kenesei tartózkodása alatt földeket is vásárolt Csiiényen. Alteleken, Márkóban. Szõlõmûveléssel és állattartással foglalkoztatott családokat. Az idõsebb emberek még emlékeznek a Hory tanyára. nak, Baraczka Istvánnak a villájába költözött, Akarattyára. az ott lakók még emlékeznek magas, szikár alakjára, aki kedves kis tacskó kutyáival nagy sétákat tett. A sok csalódás után mottul egy francia mondást választott: Minél jobban megismered az embereket, annál jobban megszereted a kutyákat. Tímár Erzsike is emlékezik arra, hogy nap mint nap vitte a friss tejet a szomszédban lakó András bácsiéknak, és kísérte el a postára õt, ahol András bácsi feladta az éppen elkészült kéziratokat. A visszaemlékezések hat kötetben 1982-ben kerültek vissza Magyarországra. Megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. Hory András feleségével 1962-ben kivándorló útlevéllel hagyja el hazánkat. Bécsben telepedett le, ahol március 11-én hunyt el. Jegyzetében keserûen írja, hogy nyugdíjba vonulásakor a sajtó még csak egy napi hírt sem közölt róla. Hory András Kenesén is kegyelmes úr maradt, aki sem társadalmi nézeteiben, sem világnézetében meg nem változott! A háború elõtt ott egy mintagazdaság volt. szép környezetben laktak, kulturált körülmények között a munkások. Az állattartáshoz való épületek is a jó gazdát dicsérték. Utolsóként Tímár Ilonka néniék laktak a lakóházban. Régi vágya volt Hory Andrásnak, hogy ha egyszer a közélettõl visszavonul, megírja az emlékiratait. Sajnos a hiteles iratok és adatgyûjtemény Varsó bombázásakor megsemmisült, a lángok martaléka lett. Kenesén a beszerzett anyagok felhasználásával és a visszaemlékezéseivel 360 gépelt oldallal mégis elkészült 1944-ig. Ám a decemberi bombázáskor el kellett hagyni otthonukat, és tévedésbõl nem ezt az anyagot vitte magával. Késõbb keserûen írja: nem csak az iratok, a vagyon is megsemmisült. A pasaréti villával együtt 1950-ben a kenesei ház is állami tulajdonba került. Hory András sem 1945-ben, sem a fordulat évében nem hagyta el az országot. Feleségével, Médikével ben jó barátjá- A háború után a Hory villát átépítették a Honvéd Üdülõben A tények egy részének ismertetése után idéznem kell szó szerint Hory András jegyzeteinek szavait, hogy éreztessem olvasóinkkal, mennyire szerette ez az Európát bejárt ember a Balatont. Visszaemlékezéseim végére értem. Nagyon öreggé vált, egy munkásélet alatt a sok betûtõl kifáradt szemeim elõtt összefolyik az írás. Leteszem a tollat, és kibámulok az alattam a végtelenségig elnyúló nagy tóra. Gyönyörködöm a felhõtlen, tiszta kék égben, a nyártól búcsúzó õsz aranyos ragyogásában, a színpompás tájban, ebben az Isten alkotta gyönyörû világban, amelytõl maholnap én is elbúcsúzom. Naplemente. Fényes korongja már a halványan kéklõ hegyek felé ereszkedik, de sugarai még ott játszanak a most méltóságosan csendes nagy tó sima tükre felett. De amint a hegyek pereméhez ér, egyszerre fellángol a Balaton. Mintha folyékony arannyal vonták volna be, s azután vakítóan fényes tûztengerré változik. Percekig, vagy talán csak pillanatokig tart ez a szemkápráltató, csodálatos, szinte megrendítõen szép látvány. Még egy pillanat, s a mától búcsúzó Nap aláhanyatlóban egy sárgába olvadó, széles vörös csíkot von az ég aljára, ami halvány narancsszínben tükrözõdik vissza a Balaton vizén. És most a lebukó nap utolsó üdvözletként aranyporral hinti be a lilába sötétülõ hegyeket. Alattunk, Almádi elõtt még gyöngyházszínû a tó, de erre mifelénk már nem csillog, és kontúrjai lassan belevesznek a leszálló szürkületbe. Alkonyodik. Eltûnt a káprázatos kép. Lecsukom fáradt szemem, de még mindig magam elõtt látom a természet csodálatos színjátékát. Leszállt az este. Az ég nehéz függönyei összecsukódnak a tegnapba hanyatlott ma mögött és a bizonytalan holnap elõtt. És mintha a nagy rivalda lámpái mind kialudtak volna- csillagtalan, komor, fekete lepel borul mindenre. Csak az emlékezet fénye világít a sötét éjszakában. Összeállította: Utolsó lakhelye Akarattyán a Hosszú mezõ utcában Vér Lászlóné Vér László

18 18 Balatonkenesei Hírlap március 20 éves a Balatonkenesei Református Nõszövetség

19 2012. március Balatonkenesei Hírlap 19 HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR KIEMELT ALKALMAI A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Balatonkenesén: Április 1. Virágvasárnapi istentisztelet fél 11 órakor Április 6. Nagypénteki istentisztelet fél 11 órakor Április 8. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor Április 9. Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor Április 9. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával a siófoki evangélikus lelkész szolgálatával 16 órakor Balatonakarattyán: Április 1. Virágvasárnapi istentisztelet a Könyvtárban 9 órakor Április 8. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával a Könyvtárban 9 órakor Mindenkit szeretettel várunk! Az Akarattyai Nyugdíjas Klub hírei Január 2. Újévi köszöntõ fehér asztalnál. vendégeink voltak: Tamaskovics György és Márkus Zoltán. Tamaskovics György munkásságáról Márkus tanár úr megírta méltató cikkét. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és reméljük, jól érezte magát köztünk. Január 16. Márkus Zoltán megemlékezése a doni eseményekrõl. Ezt követõen Horváth Lajosné beszámolója a pénzügyi helyzetünkrõl. Február 6. Meghívott vendégeink: Tömör István polgármester, Varga Zsuzsanna alpolgármester, és akarattyai képviselõink, Vatics Erzsébet és Lengyel János. Polgármester úr indította a beszélgetést, majd Lengyel János ismertette a részönkormányzat terveit. Kötetlen beszélgetés alakult ki. Február 18. Disznóvágás a NABE-vel közösen. A disznó Csajágról jött. Tóth Csaba és két segítõje dolgozta fel. Készült elves, toroskáposzta, pecsenye, hurka, kolbász. Nagy volt az érdeklõdés, a hangulat is jó volt. Ígérjük, a jövõben is szervezünk hasonló programokat. Február 20. Fehérasztalos összejövetel- farsang nélkül. Komoly napirendi pontként az akarattyai leválás volt a téma. Az Öböl TV is jelen volt. Február 21. Meghívást kaptunk Kenesére- a nyugdíjas klub és a Szivárvány Népdalkör rendezésében a farsangra. Négy fõvel vettünk részt, jól éreztük magunkat. Márciusban vendégünk volt vér László és felesége, részt vettünk az ünnepi koszorúzáson, 19-én kötetlenül videóztunk, beszélgettünk. Tájékoztató: klubunk állandó taglétszáma 25 fõ. Várjuk az új tagok jelentkezését is az összejöveteleinkre. Minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén 15 órától találkozunk az Iskola utcai közösségi házunkban. Programjaink változatosak, találkozásaink jó hangulatban, szeretetben telnek. Mindenkit szeretettel várunk! Nyugdíjas Klub vezetõi és tagsága nevében: Vollárné Jutka

20 20 Balatonkenesei Hírlap március Könyvelés, bérszámfejtés teljes körû ügyintézéssel SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁKKAL VÁLLALJUK KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL: SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS HAVI JÁRULÉK BEVALLÁSOK ÉS UTALÁSOK KÉSZÍTÉSE TELJES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!) Igény szerint vállalunk továbbá önálló bérszámfejtést utaláslistával és vegyes-bér nyomtatással, valamint 08-as bevallás készítéssel. Irodánk 1998 óta mûködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. ELÉRHETÕSÉGEINK: Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó Tel./fax: 22/ ; 22/ Mobil: 30/ ; 30/ NYITVATARTÁS: Lepsény, Fõ út 1,: H, Sz, P: K, Cs: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. K, Cs: Balatonkenesén a Patkó utcában 9 lakásos sorházban lakások eladók 138 m-tõl. A lakások kb 60%-os készültségûek, tartalmaznak garázst, pincét, 4 szobát, konyhát, fürdõszobát, külön wc-t, kamrát. A lakásokhoz kis kert is tartozik. A lakások irányára jelen állapotban 6,9 M Ft+ÁFÁ-tól. Érdeklõdni ,

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3

2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 Béke-napi megemlékezés Emlékezni gyûltünk össze, de láthatóan egyre kevesebben vagyunk abból a korosztályból, akiknek személyes élmény volt a háború. 1991-ben a Gróf

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. március Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Tájékoztatom Önöket az elmúlt hónap fontos eseményérõl, a löszfal megcsúszásáról. Március 5-én a MÁV illetékese telefonon közölte a hírt, valamint

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám

MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV. 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám MÁRCIUS 15. AKARATTYÁN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZVÉNYTERV 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS II. évfolyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Március 15-i ünnepség Akarattyán Balatonakarattya új településfejlesztési

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Papkeszi Önkormányzati Lapja IV. évfolyam 2. szám 2010. április

Papkeszi Önkormányzati Lapja IV. évfolyam 2. szám 2010. április Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja IV. évfolyam 2. szám 2010. április Új teremtmény Krisztusban Az Ősegyház Húsvét ünnepének vigiliáján szolgáltatta ki az iniciációs (beavató) szentségeket a

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. P A N O R Á M A ANNO 2007 Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal minden raktárkészleten levõ Zalakerámia mázas gres burkolólapot! S hogy a jó kedv is

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben