A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben"

Átírás

1 Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó

2 TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet Isten teremtő ereje együttműködik veled 2. fejezet Isten Igéje orvosság A Teremtő ereje meggyógyít Bevezetés 1. fejezet Az élet vagy a halál építőkövei 2. fejezet Isten szellemi orvossággal gyógyít 3. fejezet Isten Igéje gyógyszer 4. fejezet Isten gyógyszere 5. fejezet Értsd meg az elvet! A Teremtő ereje az anyagi életben Bevezetés A Teremtő ereje veled van Isten társulni kíván veled az anyagi életben A hit harca a személyes életemben Birtokba veheted, amit mondasz Isten akarata pedig az, hogy bővölködj! Vesd el a bővölködés magját! Szólj a hegynek, amely utadat állja! Végy hatalmat a pénzügyeid fölött! Programozd be a szellemed a sikerre! Mottó: Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem megcsalja a saját szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. (Jakab levele 1,26) Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és megszelidíttetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.

3 (Jakab levele 3,5-8) 1. fejezet Isten teremtő ereje együttműködik veled A megvallás A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg. Valójában az ellenség szavait szólja. És ezek a szavak fogságban tartják. A Példabeszédek 6:1 2 azt mondja, hogy...a szádnak beszédei által estél tőrbe. A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé tesznek. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt. Az ember szellemi lény, aki nagyon is képes arra, hogy a hitnek azon a szintjén éljen, mint Isten. A Márk 9:23-ban a következőt olvassuk: Ha tudok valamit tenni? mondta neki Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz! A Máté 17:20-ben pedig ez áll: A kishitűségetek miatt felelte nekik [Jézus]. Mert úgy van, ahogy mondom nektek: ha olyan hitetek van, mint egy mustármag, azt mondjátok majd ennek a hegynek:»menj innen oda!«, és oda fog menni; és semmi sem lesz lehetetlen nektek. A Márk 11:23-ban pedig Jézus ezt mondja: Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek:»emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki. Egy szellemi törvény Ez nem elmélet. Ez tény. Szellemi törvény. Minden alkalommal működik, amikor csak helyesen alkalmazzuk. ez egy szellemi törvény. Isten soha nem tesz semmit, anélkül, hogy azt először ki ne mondaná. Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavai által fejezte ki. Jézus így válaszolt: Legyen bennetek Isten hite! (Márk 11:22) Régebbi fordítások ezt úgy mondták: Legyen hitetek Istenben. Szó szerint viszont valójában ez áll az eredetiben: Legyen bennetek Isten hite vagyis az a fajta hit, ami Istenben is van. Az Efézus 5:1 szó szerint azt mondja, hogy úgy kövessük, utánozzuk Istent, ahogy a gyerekek követik, utánozzák a szüleiket. Ha Istent akarjuk utánozni, akkor úgy kell beszélnünk, mint Ő, és úgy kell viselkednünk, mint Ő. Ő nem kérne tőlünk olyat, amit nem vagyunk képesek megtenni. Amikor itt járt a földön, Jézus a hitnek azon alapelvei szerint élt, amelyeket a Márk 11:23-ban és a Máté 17:20-ban olvasunk. Szólt a szélhez és a tengerhez. Szólt a démonokhoz. Szólt a fügefához. Sőt még a halott emberhez is szólt. A szél, a tenger, a fa, a démonok, sőt még a halott ember is engedelmeskedett a

4 szavának. Az a fajta hit, működött benne, ami Istenben volt. Isten a hit Istene. Isten a hitét a szavaival, az Igéjével fejezte ki. Jézus utánozta a Mennyei Atyját, és ugyanazokat az eredményeket is érte el, mint az Atya. A János 14:12-ben Jézus azt mondta:...aki hisz bennem, az is véghezviszi majd azokat a tetteket, amiket én, sőt ezeknél nagyobb dolgokat fog tenni... A hitnek ezek az alapelvei szellemi törvényeken alapulnak. Bárki működésbe tudja őket hozni, ha alkalmazza őket. A saját szavaink hozzák működésbe ezeket a törvényeket. Valóban azt akarod, hogy mindazok a negatív dolgok, amelyeket megvallottál, megvalósuljanak? Tényleg ezekben a dolgokban gyakorlod a hitedet? Ha Jézus maga személyesen látogatna meg, és azt mondaná neked, hogy mostantól fogva minden pontosan úgy fog történni, ahogy mondod, akkor vajon másképp kezdenél el beszélni? Azt hiszem, igen. Oldás és kötés A Máté 19:6-ban Jézus a következőket mondta: Neked fogom adni a mennyek királyságának kulcsait, és minden, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben, s minden, amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyekben! A 119. zsoltár 89. verse pedig így szól: Uram! Örökké megmarad a te igéd a mennyben. Amit Isten mond, az maradandó. Most rajtad a sor. Te mit szólsz hozzá? Isten nem változtatja meg, amit kimondott Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. (Zsoltárok 89:35) Te kinek a szavait teszed maradandóvá a földön? Az oldás és kötés hatalma itt van a földön. A kimondott szavak A kimondott szavak beprogramozzák a szellemedet (szívedet) a győzelemre illetve a vereségre. A szavak nem üresek. Vagy hitet, vagy félelmet hordoznak magukban, és azt adják tovább, amit tartalmaznak. A hit az üzenet meghallásából származik, az üzenetet pedig Krisztus beszédén keresztül lehet meghallani. (Róma 10:17) A hit gyorsabban létrejön benned, ha saját

5 magadat hallod, amint elismétled azokat a dolgokat, amiket Isten mondott. Jobban be tudod fogadni Isten beszédét a szellemedbe, ha a saját szavaidból, és nem más szájából hallod azt. Élj az Ige tekintélye alatt! Isten Szelleme szólt hozzám az Ige hangos megvallásával kapcsolatban: azzal, amikor az ember a saját szavaival is hallja az Igét. Azt mondta: Ez Isten bölcsességének tudományos alkalmazása az ember pszichológiai adottságainak figyelembe vételével. És a dolog működik, hála Istennek. Ideje, hogy Krisztus teste megtanuljon az Ige tekintélye alatt élni. Isten Igéjének ugyanis teremtő ereje van. Ez a teremtő erő a szívünkben fogan meg, a nyelvünk önti azt formába, és a szavaink által nyer kifejezést augusztusában az Úr így szólt hozzám: Ha az emberek hinnének nekem, nem lenne szükségük hosszú imákra. Elég kimondani az Igét, és az megvalósítja a kívánságaidat. A teremtő erőmet az Ige formájában adtam az embereknek. Egy ideje már befejeztem a teremtő munkámat, viszont az embernek adtam a teremtő erőm könyvét. A teremtő erő még mindig ott van a beszédemben. Ahhoz, hogy ez a beszéd működjön, az embereknek hittel kell kimondaniuk. Jézus ezt a beszédet szólta, amikor a földön járt, és ahogy akkor működött, úgy fog működni most is. Szükséges azonban, hogy kimondásra kerüljön. Az embereknek hátat kell fordítaniuk a passzivitásnak, és hatalmat kell venniük a gonoszság ereje fölött a beszédem által. A legfőbb vágyam az, hogy a népem jobb életet teremtsen a kimondott Ige által. Az Igém ugyanis nem veszítette el az erejét attól, hogy egyszer kimondtam. Ma is pontosan olyan erőteljes, mint amikor azt mondtam legyen világosság. Ahhoz azonban, hogy az Igém hatékony is legyen, az embereknek ki kell mondaniuk, és akkor a teremtő erő felszabadul, hogy megvalósítsa mindazt, ami hitben kimondásra került. Az én Beszédem nem erőtlen. A népem néma. A világot hallgatják, és úgy beszélnek, mint a világ. Miközben a körülményekre figyelnek, szem elől vesztik az én Beszédemet. Sőt azt mondják, amit az ellenség, és tönkreteszik a saját örökségüket a félelem és a hitetlenség romlott beszédeivel. Minden szavam tele van erővel, csak akkor erőtlen, ha nem mondják ki. Ahogy teremtő erő van a kimondott szavaimban, ugyanúgy gonosz erő van az ellenség szavaiban is, hogy elnyomja azokat, akik kimondják ezeket a gonosz szavakat, és rossz dolgokat hozzon létre az életükben. Ne a világot kövessétek, hanem hitben éljetek! Ne feledkezzetek meg róla, hogy az én Beszédem örökké él! Higgyétek el, mondjátok ki és ragadjátok meg a magatok számára, azért, hogy az örömetek teljes legyen és teljesek legyetek Bennem.

6 Ezek az igazságok megváltoztatták az életemet. Azóta más emberré lettem. Valld meg a győzelmet akkor is, ha a vereség nyilvánvalónak tűnik! Valld meg a bővölködést akkor is, ha a szűkölködés nyilvánvaló! 1974 júniusában egy hit szemináriumon tanítottam Hickoryban, Észak-Karolina államban, a Márk 11:23 alapján. Tanítás közben az Úr szólt hozzám, és életem egyik legmegrázóbb kijelentését kaptam ekkor. Nem volt bonyolult, de Jézus soha nem is komplikálta túl a dolgokat. Annyira egyszerű, hogy szinte butaságnak tűnik, de rengeteg ember életét változtatta már meg. A te életedet is meg fogja változtatni, ha elfogadod. Nézzük meg azt az igét, amelyhez kapcsolódik: Úgy van, ahogy mondom nektek: ha valaki ezt mondja ennek a hegynek:»emelkedj föl, és zuhanj a tengerbe!«, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg is lesz neki. (Máté 11:23) Miközben erről az igéről tanítottam, Jézus azt mondta nekem: Én azt mondtam a népemnek, hogy az lesz az életükben, amit mondanak ők viszont azt mondják, ami az életükben most van. Ez egy nagyon egyszerű igazság, mégis milyen megrázó, és milyen messze ható következményekkel jár. Ugyanis ha azt mondod, ami van az életedben, akkor az is lesz meg, amit mondasz; és akkor majd megint csak azt mondod, ami meglett az életedben, és ezáltal ismét ugyanaz fog létrejönni, amit már eddig is mondtál. Látható, hogy ilyenkor egy szellemi törvényt hozol működésbe, ami hozzáláncol ahhoz a helyzethez, vagy azokhoz a körülményekhez, amelyekben eddig is voltál. Ez egy réges-régi probléma, amikor az ember nem tud távolabbra tekinteni annál, mint amit a szemeivel a fizikai világban lát. Ennek a szellemi törvénynek a helyes alkalmazása még a leglehetetlenebbnek tűnő szituációt is meg tudja változtatni. Ellenben ha helytelenül alkalmazzuk ezeket a törvényeket, akkor rabságba kerülünk, sőt a körülményeink csak egyre rosszabbra fordulnak. A hit minden alapelve és minden olyan szellemi törvény, amelyet Isten bemutat az Igéjében, a mi javunkat szolgálja. Az a célja, hogy győztes életet élj. Tanuld meg kifejezni a hitedet a szavaid által! Meglesz az életedben, amit kimondasz, ha megtanulod kifejezni a szívedben levő hitet a szavaid által. Jézus azt mondta:...történjen veled úgy, ahogy hittél benne! (Máté 8:13) Nem azt mondta, hogy csak akkor fog ez működni, ha a hited helyes. Akár helyes, akár helytelen a hited, a törvény akkor is érvényes....istent nem lehet kigúnyolni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Galata 6:7). A szellemi törvény a vetés és az aratás ugyanezen törvényén alapul. Az általad kimondott szavak olyan magok, amelyek a saját természetüknek megfelelő termést hoznak. Biztos lehetsz benne, hogy amit elvetsz, annak meg is lesz a gyümölcse.

7 A hit szól. És amikor szól, a hit beszédét szólja, nem a félelemét és a hitetlenségét. A szív kincseit nem lehet elrejteni, mert azok nyilvánvalóak a kimondott szavak által Tanuld meg, hogy Jézus szavait személyesen magadra vonatkoztasd! A Márk 11:23-ban Jézus azt mondja neked, hogy meglesz neked, amit kimondasz, ha a szavaid a szívedben levő hitből származnak. Gondold el, mi történne, ha Jézus besétálna a gyülekezetedbe, rátenné a kezét az emberekre, és azt mondaná: Mostantól fogva pedig minden pontosan úgy fog történni, ahogy azt mondjátok? A gyülekezet fele felugrana, és azt mondaná: Na, nekem akkor annyi is lesz! Az ellenségnek sikerült annyira átprogramoznia az emberek elméjét, hogy ahelyett, hogy ellene állnának, már egészen jól összebarátkoztak vele, és a nyelvét is átvették. Tanítsd meg magad arra, hogy Isten beszédét szóld! Tanítsuk meg magunkat arra, hogy Isten beszédét szóljuk! Az Efézus 5:1 azt mondja, hogy Isten szeretett gyermekeiként az Ő követői legyünk. Az eredeti görögben a követői helyén egy olyan szó áll, ami azt jelenti, hogy utánozni. Úgy kell utánoznunk Istent, ahogy egy gyermek utánozza az apját. Ha egy gyermek utánozza az apját, akkor úgy fog viselkedni, és úgy fog beszélni, mint az apja; minden mozdulatát róla fogja mintázni. Nekünk is ugyanígy kell utánoznunk a Mennyei Atyánkat! Ha Jézus életét tanulmányozzuk, akkor több fontos tényt is észrevehetünk, amelyek miatt Jézus le tudta győzni a világot, a testet és az ördögöt. Felsorolok ezekből néhányat. 1. Sok időt töltött imában, de soha nem a probléma adta az imája tartalmát, hanem a válasz. A válasz az, amit Isten mond. 2. Pontosan fogalmazott és soha nem beszélt mellé. Az imája mindig abból állt, amit Isten mondott. 3. Mindig a végeredményt mondta ki, és nem a problémát. Soha nem a fennálló körülményekről tett megvallást, hanem a kívánt eredményt mondta ki. 4. Az írott Ige segítségével győzte le a Sátánt. Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van. 2. fejezet Isten Igéje orvosság A Példabeszédek 4:20 22-ben ezt olvassuk: az én szavaimra figyelmezz..., mert életük... és egész testüknek egészség. Isten Beszéde az egész emberhez szól. Az Ő Igéje (Jézus) a mi bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk.

8 Az emberek többsége saját magát kötözi meg a szavaival. Viszont ha Isten Beszédét kezded el szólni a szívedből, akkor ez szabadságot fog eredményezni. Létre fogja hozni azt az egészséget és gyógyulást, amit az Ige megígért. A legtöbb ember beszéde ellentmond az Igének. Azokat a dolgokat ismételgetik, amit az ördög mondott. Az ellenség rájuk kimondott szavait idézgetik ők is. Ezért aztán az ellenség szavait teszik maradandóvá itt a földön. Ha elkezdünk figyelni rá, hogy az Isten által kimondott dolgokat, az Ő Igéjét tegyük maradandóvá itt a földön, akkor Istennek hála, a hit magasabb szintjére fogunk jutni. Az életet egy olyan szinten fogjuk élni, ahol fel tudjuk szabadítani Isten erejét a szavaink által. Fel tudjuk szabadítani Isten erejét magunkban a szavak által, amiket kimondunk, és az Ő Igéje és az Ő ereje így válik elérhetővé a számunkra. Tanuljuk meg Isten orvosságát naponta bevenni! Az Ige kapszulái Az aggodalom és a félelem távol tartására valld meg ezeket a kapszulákat naponta háromszor! (Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások) Krisztus testéhez tartozom, és a Sátánnak nincs hatalma fölöttem, mert a gonoszt a jóval győzöm le (1 Korintus 12:27; Róma 12:21). Istentől születtem, és győztes vagyok a Sátán fölött, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van (1 János 4:4). Nem félek a gonosztól, mert te, Uram, velem vagy; a te Igéd és a te Szellemed vigasztalnak engem (Zsoltárok 23:4). Nincs mitől félnem, és a rettegés nem közelíthet hozzám (Ézsaiás 54:14). Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert az én igazságom az Úrtól van. Minden amit teszek, jó szerencsés lesz, mert olyan vagyok, mint a folyó mellé ültetett fa (Ézsaiás 54:17; Zsoltárok 1:3).

9 Megszabadultam a jelenlegi világkorszak gonoszságától, mert ez Isten akarata (Galata 1:4). Nem ér engem semmilyen veszedelem és csapás sem közelít a lakóhelyemhez, mert az Úr az angyalainak parancsol felőlem, akik megőriznek engem minden utamon, és az én útjaimon élet van, nem pedig halál (Zsoltárok 91:10 11; Példabeszédek 12:27). Megtartom Isten Igéjét, és áldott vagyok mindenben, amit teszek. Boldog vagyok mindabban, amit teszek, mert Isten Igéjét cselekszem (Jakab 1:22, 25). Veszem a hit pajzsát és megoltok vele minden tüzes nyílvesszőt, amellyel a gonosz támad engem (Efézus 6:16). Krisztus váltott meg engem a törvény átkától, ezért kitiltok minden betegséget a testemből. Minden kórokozó és minden vírus, ami csak érintkezésbe kerül a testemmel, azonnal elhal Jézus nevében. A testem minden szerve és minden szövete olyan tökéletesen működik, ahogy azt Isten eltervezte, és megtiltok minden működési zavart a testemben Jézus nevében (Galata 3:13; Róma 8:11; 1 Mózes 1:31; Máté 16:19). Győztes vagyok a Bárány vére és a bizonyságtételem beszéde által (Jelenések 12:11). Isten Igéje örökké megmarad a Mennyben. Ezért én ezt az Igét maradandóvá teszem itt a földön is (Zsoltárok 119:89). A gyermekeimnek nagy békességük van, mert az Úr tanítja őket (Ézsaiás 54:13). Ha túlsúllyal küszködsz, vedd be ezt a kapszulát naponta háromszor étkezés előtt! Nem akarok annyit enni, hogy elhízzak tőle. Odaszánom a testemet Istennek, és a testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma. Nem vagyok a magamé, hanem drága áron lettem megvásárolva, ezért Jézus nevében ellenállok a falánkságnak. Parancsolok a testemnek, hogy nyugodjon le, és engedelmeskedjen az Igének Jézus

10 nevében. A test kívánságait halálba adom, és a parancsolok a testemnek, hogy Isten Igéjének vesse magát alá (Róma 12:1; 1 Korintus 6:19). Anyagi szükségek esetén valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek! Krisztus váltott meg engem a törvény átkától. Ő váltott meg engem a szegénységtől. Ő váltott meg engem a betegségtől. Ő váltott meg engem a szellemi haláltól (Galata 3:13; 5 Mózes 28). A szegénység helyett Jézus Krisztus bővölködést adott nekem, a betegség helyett egészséget, a halál helyett pedig örök életet (2 Korintus 8:9; Ézsaiás 53:5 6; János 10:10; János 5:24). Mindez igaz az én életemben Isten Igéje szerint (Zsoltárok 119:25). Gyönyörködöm az Úrban, és Ő megadja a szívem kéréseit (Zsoltárok 37:4). Én adok és nekem is adni fognak, jókora, megnyomott, megrázott, túlcsorduló mértékkel mérnek majd az ölembe (Lukács 6:38). Amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel mérnek nekem is. Bőkezűen vetek, ezért bőven is aratok. Jókedvvel adok, és az én Istenem pedig minden kegyelmét rám árasztja, és minden szükséges jóval rendelkezem sőt fölöslegem van minden jócselekedet számára (2 Korintus 9:6 8). Nem szenvedek hiányt semmiben, mert az én Istenem betölti minden szükségletemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztus által (Filippi 4:19). Az Úr az én pásztorom és nem szűkölködöm, mert Jézus szegénnyé lett azért, hogy az Ő szegénysége által én gazdag lehessek. Ő azért jött, hogy nekem életem legyen és túláradó bőségem (Zsoltárok 23:1; 2 Korintus 8:9; János 10:10).

11 Befogadtam a kegyelem és a megigazulás ajándékát, és királyként uralkodom az életben Jézus Krisztus által (Róma 5:17). Az Úr kívánja az Ő szolgájának bővölködését, és Ábrahám áldásai az enyémek (Zsoltárok 35:27; Galata 3:14). Ha bölcsességre és útmutatásra van szükséged, valld meg a következőket naponta háromszor egészen addig, amíg be nem teljesülnek! Az igazság Szelleme lakik bennem, aki megtanít mindenre és elvezet engem minden igazságra. Ezért megvallom, hogy tökéletes ismeretem van minden helyzettel és minden körülménnyel kapcsolatban, amivel csak szembekerülök, mert Isten bölcsessége van bennem (János 16:13; Jakab 1:5). Az Úrban bízom teljes szívemből, és nem a saját értelmemre támaszkodom (Példabeszédek 3:5). Minden utamban elismerem Őt, és Ő igazgatja az én lépteimet (Példabeszédek 3:6). Az Úr elvégzi, tökéletességre viszi az engem érintő dolgokat (Zsoltárok 138:8). Krisztus beszéde lakik bennem gazdagon, minden bölcsességgel (Kolosse 3:16). A jó pásztort követem, és ismerem az Ő hangját, az idegen hangját pedig nem követem (János 10:4-5). Jézus maga lett számomra a bölcsesség, az igazság, a megszentelődés és a megváltás. Ezért bennem Isten bölcsessége van, és én Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban (1 Korintus 1:30; 2 Korintus 5:21).

12 Be vagyok töltve az Úr akaratának ismeretével minden szellemi bölcsességgel és értelemmel (Kolosse 1:9). Új teremtés vagyok Krisztusban. Isten alkotása vagyok, akit Jézus Krisztusban teremtett. Ezért Krisztus értelme van bennem, és Isten bölcsessége lakik bennem (2 Korintus 5:17; Efézus 2:10; 1 Korintus 2:16). Levetettem a régi énemet és felvettem az új énemet, ami megújul a Teremtőm képmása szerinti ismeretben (Kolosse 3:10). Veszem a bölcsesség és a kijelentés szellemét Isten megismerésében, és az értelmem szemei megvilágosodnak. És nem ehhez a világkorszakhoz idomulok, hanem megváltozom az elmém megújítása által. Az elmémet Isten Igéje újítja meg (Efézus 1:17-18; Róma 12:2). Ha vigasztalásra és megerősítésre van szükséged, valld meg a következőket, amilyen gyakran szükséges! Növekedek Isten ismeretében. Az Ő dicsőséges hatalma minden erővel megerősít engem (Kolosse 1:10 11). Megszabadultam a sötétség hatalmából és átkerültem Isten szeretett fiának uralma alá (Kolosse 1:13). Istentől születtem és olyan hit él bennem, amely legyőzi a világot, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van (1 János 5:4 5; 1 János 4:4). Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít (Filippi 4:13). Az Úr öröme az én erősségem. Az Úr az én életem erőssége (Nehémiás 8:10; Zsoltárok 27:1). Isten minden értelmet felülhaladó békessége megőrzi a szívemet és a gondolataimat

13 Jézus Krisztusban, és azokon a dolgokon gondolkozom, amik jók, tiszták, kiválóak, kedvesek és dicséretesek (Filippi 4:7 8). Nem engedem, hogy a számat romlott beszédek hagyják el, hanem csak olyan, ami hasznos, hogy áldásos legyen a hallgatónak. Nem szomorítom meg Isten Szent Szellemét, aki a pecsétjét adta a teljes megváltás napjáig (Efézus 4:29). Isten Igéjének igazságát szólom szeretetben, és növekedem minden tekintetben Jézus Krisztusban (Efézus 4:15). Senki nem ragadhat ki az én Atyám kezéből, mert örök életem van (János 10:29). Isten békessége uralkodik a szívemben, és nem aggódom semmi felől (Kolosse 3:15). Nem engedem, hogy Isten Igéje eltávozzon a szemem elől, mert életet ad nekem, és egészség és gyógyulás az egész testemnek (Példabeszédek 4:21 22). Isten velem van, Isten bennem van. Ki lehet ellenem? Megajándékozott engem minden dologgal, ami az élethez és az Isten szerinti életmódhoz szükséges. Ezért részesedem az Ő isteni természetéből (2 Korintus 6:16; János 10:10; 2 Péter 1:3 4; Róma 8:31). Hiszek és ezért ezek a jelek követnek: Jézus nevében démonokat űzök ki, új nyelveken szólok, betegekre teszem a kezemet, és azok meggyógyulnak (Márk 26:17 18). Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét. És amit megkötök a földön, az a mennyekben is meg lesz kötve. És amit feloldok a földön, a mennyekben is fel lesz oldva. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében megkötözöm a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, a jelenvaló világkorszak sötétségének uralkodóit. Megkötözöm és lerontom a gonoszság szellemeinek hatalmát a magasságban, és nem árthatnak nekem semmit Jézus nevében (Máté 16:19; János 16:23 24; Efézus 6:12).

14 Isten pontosan azokkal a módszerekkel teremtette a világmindenséget, amelyeket te is most alkalmaztál, amikor kimondtad ezeket a szavakat. Isten a szavain keresztül fejezte ki a hitét. Az embert Isten a saját képmására teremtette, ezért az ember is a szavain keresztül fejezi ki a hitét. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt. Hadd ismételjem el újra: Isten Igéjének, ahogy az a szívünkben megfogan, ahogy a nyelvünk megformálja, és a szánk kimondja, teremtő ereje van, amely érted munkálkodik. Ha Krisztus teste megértené azokat az igazságokat és elveket, amelyekről ebben a könyvben tanítottam, és a gyakorlatban is alkalmazná őket, meg tudnák változtatni a világot. Jézus azt mondta: én azt mondtam a népemnek, hogy az lesz az életükben, amit mondanak, ők viszont azt mondják, ami az életükben most van. A Teremtő ereje meggyógyít Bevezetés Az orvostudomány álláspontja szerint sokféle gyógyíthatatlan betegség létezik. Ilyenek a rák egyes formái, az ízületi gyulladás, a szívbetegség és az AIDS, hogy csak néhányat említsünk. Ez a könyvecske természetfeletti segítséget nyújthat minden gyógyíthatatlan betegséggel küszködő embernek. Isten Igéje természetfeletti. A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét. A többi már az embereken múlik: bizalommal szedik-e az isteni orvosságot, vagy sem. Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy föltárja az Isten Igéjében rejlő elveket, megtanítson arra, hogy miként működhetsz együtt azokkal, és alkalmazhasd ezeket az elveket a gyógyulásod érdekében. Sokan szeretnének meggyógyulni manapság, ám addig beszélnek a betegségről és a szenvedésről, mígnem rögzítik magukban e valóságok képét. Gondolataikkal és szavaikkal élénk lenyomatot teremtenek, és annak korlátai között élnek. A következő fejezetek megtanítanak arra, hogyan vetheted össze ezt a lenyomatot Isten Igéjével. 1. fejezet Az élet vagy a halál építőkövei A szavaid építőelemek, amelyekből fölépíted életedet és jövődet. A szavaid képezik életed alapköveit, és hogy milyen korlátok közé kényszerítve éled az életedet, azt a saját szavaiddal határozod meg. Az élethelyzetek, a körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak, de a szavaid segítségével végérvényesen rögzítheted is azokat.

15 A következő cikk 1991-ben jelent meg a Reader s Digest augusztusi számában A beteg jobban tudja címmel: Ön kitűnő, jó, megfelelő vagy rossz egészségi állapotban van? Hogy ki milyen választ ad erre a kérdésre, az az újabb kutatások szerint figyelemre méltó módon előrevetíti a következő négy év folyamán az életben maradás esélyeit. Több mint kétezer-nyolcszáz hatvanöt éves vagy annál idősebb férfin és nőn végeztek vizsgálatokat, és úgy találták, hogy azoknál, akik rosszra értékelik egészségi állapotukat, az elhalálozás valószínűsége négy-ötször nagyobb a következő négy év folyamán, mint azok esetében, akik bevallásuk szerint kiváló egészségnek örvendenek. Ez még abban az esetben is beigazolódott, amikor a vizsgálatok szerint a válaszadók nagyjából hasonló egészségi állapotban voltak. Ezeket az eredményeket öt másik nagyszabású kísérlet is megerősíti, amelyeket összesen huszonháromezer emberen végeztek el. A legfrissebb tanulmány társszerzői Ellen Idler, a Rutgers Egyetem szociológusa, valamint Stanislav Kasl, a Yale Egyetem orvosi karán dolgozó járványkutató ezen vizsgálatok alapján is hasonló következtetéseket vontak le. Azok az emberek, akik a rossz egészségi állapot képét alakították ki magukban, rossz egészségről panaszkodnak. Még ha egyébként jól is vannak, úgy tűnik, haláluk napjáig annak a képnek a realitását élik meg, amelyet önmagukról alkottak. Mindezt a Példabeszédek 18:21 is alátámasztja: Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amit hiszel és szólsz, az nem csupán a testedre lesz hatással, hanem az immunrendszeredre is. A szavaid vagy áldást, vagy átkot jelentenek a számodra. Ezt Jézus így fejezte ki: A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája (Lukács 6:45). Isten Igéjének tanulmányozása során meggyőződtem arról, hogy a szavainkkal jó vagy rossz irányba befolyásolhatjuk immunrendszerünket (lásd Jakab 3:2 7). Kimondott szavaid alapvetően fontosak az egészséged és a jó közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul az egészség nyelvén szólni úgy, hogy azt a test megértse. Amikor a tulajdon száddal Isten Igéjét szólod, magadba oltod azt. A tested számára ez jelenti az egészség nyelvét. Ha Isten Igéjét folyamatosan vallod hittel, azzal olyan természetfeletti kenetet építesz be az immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek kiküszöbölésére. Isten építőkövei Hogy miért hiszek ebben ilyen erősen? Íme néhány a sok bibliai ok közül: Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik. Jób 22:28

16 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. Példabeszédek 18:7 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe!, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Márk 11:23 Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását. Példabeszédek 16:9 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Példabeszédek 18:20 21 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Jakab 3:6 Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Példabeszédek 21:23 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze- és közelvalóknak így szól az Úr, én meggyógyítom őt! Ézsaiás 57:19 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. Példabeszédek 10:11...az igazaknak pedig szája megszabadítja őket. Példabeszédek 12:5 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval... Példabeszédek 12:13...a bölcseknek nyelve orvosság. Példabeszédek 12:17 Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát... Példabeszédek 13:3...a bölcseknek pedig beszédük megtartja őket. Példabeszédek 14:3 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Példabeszédek 15:4 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt... Példabeszédek 15:2

17 A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Példabeszédek 16:23 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. Példabeszédek 16:24 E néhány hivatkozásból is láthatod: Isten Igéje sok mindent kijelent a szavakról, illetve a rád és az egészségedre gyakorolt hatásukról. 2. fejezet Isten szellemi orvossággal gyógyít Az orvostudomány fizikai eszközökkel gyógyít: gyógyszert juttat a szervezetbe. Isten gyógymódja azonban szellemi az emberi szellemen keresztül hat (lásd 1Korinthus 2:9 12). Mint a 107. zsoltár 20. verse mondja: Isten kiküldte Igéjét, és meggyógyította őket. Érdemes megfigyelni: itt nem azt olvassuk, hogy kibocsátotta szavát gyógyításra, hanem hogy kiküldte Igéjét és GYÓGYÍTOTT. Az Úr szemszögéből nézve ez elvégzett dolog. Isten nem személyválogató. Ő a Szavába vetett HITET tiszteli. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4:20 22 Először is figyeljük meg: Isten Igéje ÉLET. EGÉSZSÉG is, vagyis gyógyszer egész testünk számára. Isten Igéje MEGGYÓGYÍTJA A TESTEDET, ám ezt szellemi eszközök segítségével teszi. A gyógyulás az emberi szellembe lép be az Ige által. Mihelyt ott megfogant, a fizikai testet is átjárja. Ahogy bevennéd a gyógyszert, hogy természetes eszközzel elősegítsd a fizikai gyógyulásod, ugyanúgy Isten Igéjét BE KELL FOGADNOD a szellemedbe a gyógyulásra vonatkozóan, hogy természetfeletti módon gyógyulást nyerj. A beoltott Ige Isten Igéje TÖKÉLETES SZELLEMI TÖRVÉNY (lásd Zsoltár 19:8), amellett TERMÉSZETFELETTI GYÓGYSZER. Szellemi orvosság lévén az emberi szellemen keresztül hat, de minden más gyógyszerhez hasonlóan, rendszeresen kell szedni. SZÓLNOD KELL ISTEN IGÉJÉT személyes körülményeidre, helyzetedre vonatkozóan ezt senki más nem teheti meg helyetted. A Jakab 1:21 így int bennünket: szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Mihelyt Isten Igéje beoltódott a szellemedbe, a szervezetedben is gyógyító hatást fejt ki. Jézus ezt mondta: Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak,

18 kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (János 15:7). Amikor Isten Igéje beoltódik a szellemedbe, vagyis betölti azt, a részeddé válik. Többé nem lehet elválasztani tőled! Az Ige már nem csupán egy gondolat benned, már nem csak az, amit hangoztatsz, hanem TE MAGAD! AZ IGE TESTTÉ LETT. Amikor Isten gyógyulást kijelentő Szava gyökeret ver a testedben, a betegség fölé nő, és gyógyulás lesz az eredménye. Az a kép, amelyet az Ige hoz létre benned, a szellemvilágban már realitás. Amikor szívből szólod az Igét, a hit tartalmat ad Isten ígéreteinek. A hit naponta alakítja világodat. Jézus nagyon világosan megmondta: A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat... (Máté 12:35). Mózes első könyvében láthatod: valahányszor Isten szólt, teremtés történt! A hitet szavak hordozzák! Az univerzumot Isten szava formálta meg (lásd Zsidó 11:3). Szavak nélkül semmilyen szinten sem történt volna teremtés. Szavaiddal képeket teremtesz magadban, s végül e képek valóságát éled majd meg. Valahányszor hittel szólsz, erősebb képet teremtesz magadban. Ha gyógyulásra vágysz, tudd meg: a gyógyulás képét Isten Igéje hozza létre, és azzal, hogy szüntelenül megerősíted, egy hullámhosszon vagy vele. Végül azután Isten Igéje tökéletessé formálja azt a képet, te pedig jó bőrben kezded látni magadat. Amikor az Ige beoltódik a lényedbe, isteni élettel tölt fel (lásd János 6:63; Róma 8:11). A realitást a hit teremti meg Erre a Márk 5:25 28-ban láthatunk példát, ahol a vérfolyásos asszony így szólt: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Így beszélt mindaddig, amíg GYÓGYULT ÁLLAPOTBAN NEM LÁTTA ÖNMAGÁT! Ez a nő abban reménykedett, hogy miközben átfurakodik a tömegen, meggyógyul. Az Amplified Bible (a Biblia egyik angol nyelvű, magyarázó fordítása) így fejezi ki, amit tett: Mert ezt mondogatta:»ha csak megérintem a köntösét, meggyógyulok«. Ez a cél lebegett a szeme előtt, de NEM ÉREZTE MAGÁT EGÉSZSÉGESNEK, és NEM IS LÁTSZOTT ANNAK. Mégis a reményt hitből fakadó szavakkal éltette magában: Meg fogok gyógyulni! MEG FOGOK gyógyulni! Meg fogok... MEG FOGOK... Biztosra veszem, hogy ott bujkált benne a gondolat: NA, ÉS MIKOR? Egyáltalán nem nézel ki jobban, és EGYÁLTALÁN NEM IS VAGY JOBBAN! Ekkor az emberi okoskodásra azzal felelt, hogy közelebbről meghatározta a dolgot: Amikor megérintem a ruháját, meggyógyulok. REMÉNYSÉGÉT HITE LEKÉPEZÉSÉVEL táplálta. Gyógyulása birtokbavételéhez személyes kapcsolódási pontot létesített. Szavai behatoltak a szellemébe, és kezdett úgy tekinteni önmagára, mint aki már jól van. Annak a rosszabbodik az állapotom féle képnek amelyet a kétségbeesés és a vereségérzet hozott létre benne félre kellett állnia a szájából áradó, hittel átitatott szavak útjából. Amikor megérintette az Úr ruháját, az a hit érintése volt. Ilyen módon pedig az

19 Istennel kötött szövetség és a Jézuson levő KENET érvényesülése iránti igényét fejezte ki. Ahogy beszélt, azzal a hitét nyilvánította ki. Amikor viszont meg is tette, amit mondott megérintette Jézus ruháját, a szívében lévő hit a reménysége ÉLTETŐ ELEMÉVÉ vált, és a szavai beteljesültek. A reményt a hit tölti meg tartalommal Figyeld meg: ez az asszony a hite révén támasztott igényt arra, hogy a Jézuson levő gyógyító kenet működésbe lépjen. A hite adott tartalmat annak, amit remélt, és gyógyulás történt a TESTÉBEN. A hit a remélt dolgok valósága (Zsidó 11:1). A remény fontos, de mindaddig nincs valóságtartalma, amíg fel nem töltik hittel. A REMÉNY önmagában csupán célkitűzés. Az asszony REMÉLTE, hogy meggyógyul, ám NEM A REMÉNY GYÓGYÍTOTTA MEG! Reménységét a HIT realizálta. Gyógyulását a hit alapozta meg és eszközölte ki. Bár a gyógyulás az Istennel kötött szövetség folytán a rendelkezésére állt, igényelnie kellett. Figyeljük meg Jézus szavait: Minden lehetséges a hívőnek (Márk 9:23)... Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok... (Lukács 17:6)... Aki hisz a Fiúban, örök élete van (János 3:36)... Ha valaki azt mondja..., meglesz neki... (Márk 11: 23 24). Egy alapvető bibliai elvről van szó: HIGGYÜNK A MÉG NEM NYILVÁNVALÓ DOLGOKBAN, ÉS TARTSUNK RÁJUK IGÉNYT! Nagyon világos, amit Jézus az asszony helyzetével kapcsolatban mondott: Leányom, A TE HITED MEGTARTOTT [MEGGYÓGYÍTOTT] TÉGED... (Márk 5:34). Ha Isten Igéjébe vetett hitednek hangot adsz, az téged is képes meggyógyítani. 3. fejezet Isten Igéje gyógyszer A Példabeszédek 4:22 szerint Isten Igéje az egész testünk számára orvosság. A leghatékonyabb gyógyszerről van szó, ami csak manapság hozzáférhető, amellett képes arra, hogy káros mellékhatások nélkül gyógyítson. A 107. zsoltár 20. versében azt olvassuk, hogy Isten kibocsátotta a Szavát, és gyógyított... Az Ézsaiás 53: 4 6 és az 1Péter 2:24 szerint a gyógyulásunk elvégzett dolog Istennél. Azért miénk a gyógyulás, mert az része Jézus Krisztus engesztelő áldozatának (lásd Ézsaiás 53:4 6). Amikor Isten Igéjét megvalljuk, beterjesztjük igényünket a gyógyulásra, amely már a miénk, csak még nem nyilvánult meg a testünkben. Nem, én nem ellenzem az orvosi kezelést vagy a gyógyszerek használatát. Azonban ne csupán az orvosokra és a gyógyszerekre támaszkodj az egészséged megőrzése érdekében. Olyan betegségekről is tudunk, amelyekkel szemben az orvostudomány tehetetlen. Ha úgy érzed, hogy orvoshoz kell fordulnod, tedd azt! Az orvosi segítség minden évben sok-sok életet ment meg. Ma ismerünk olyan gyógyszereket, amelyek

20 jótékony módon elősegítik a testben lejátszódó gyógyulási folyamatokat. Ha gyógyszereket szedsz, azt is hittel tedd! Mondd ezt: Hiszem, hogy Jézus nevében meggyógyulok! Nem az emberek által föltalált gyógyszerek fognak meggyógyítani, bár általában nem is akadályozzák a gyógyulást. Tény azonban, hogy egyes ma használatos gyógyszereknek annyi a káros mellékhatásuk, hogy szinte rosszabbak, mint maga a betegség. Járj utána, hogy milyen gyógyszerekre van szükséged! A legtöbb gyógyszer enyhíti a tüneteket, miközben alkalmazhatod a gyógyulással és egészséggel kapcsolatos isteni elveket. Nem ajánlom, hogy kidobd a gyógyszeredet, és kizárólag a megvallásra hagyatkozz, hacsak az Úr így nem vezet. Időbe telik, míg megújítod gondolkodásmódodat, és megtanulsz hinni Isten Igéjében, s hittel szólni azt. Ám amiről szüntelenül beszélsz, végül a lényed részévé válik. Isten a Szava által gondoskodott a gyógyulásunkról, így igaz. Ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogy miként segíthetjük elő a gyógyulást azáltal, hogy Isten Igéjét mindennap aktív szókincsünk részeként alkalmazzuk. Hiszem, ha megfelelő tanítást kapsz, és a hitedet gyakorlatba ülteted, felnövekedhetsz arra a szintre, ahol hétköznapi dolog lesz számodra, hogy Isten Igéjén keresztül gyógyulást vegyél. Csakhogy ez nem máról holnapra lesz így. Időre van szükség a hited fejlődéséhez, ezért ha az életed múlik azon, hogy az orvosok szavát megfogadva azonnali műtétnek vesd alá magadat más szavakkal, ha a betegség lépéselőnyben van a hiteddel szemben, azt tanácsolom, feküdj be a műtétre, és higgy abban, hogy az Úr gyors felépülést ad. Használd a józan eszedet, ne művelj ostobaságot szellemi kevélységből, miközben még hitnek is mondod azt! Időbe telik, míg a fent leírt elvek működéséhez szükséges hit kifejlődik, tehát ne törődj vele, ha valaki helyteleníti, hogy te orvoshoz fordulsz, vagy beleegyeztél abba, hogy operációt hajtsanak végre rajtad. Fogalmazhatunk így is: a hited szintjén mozogj, de ne maradj ott örökké! Tarts ki Isten Szava mellett, míg ki nem bontakozik az Ige gyógyító erejébe vetett hit a szívedben! Isten beszéde teremtő erő az szólította életre a világegyetemet. Az Ige a te világodban is változást hozhat. A betegség vízióját a gyógyulás és egészség képévé fordíthatja benned. Nem könnyű megvalósítani ezeket az elveket; fegyelemre és elkötelezettségre van szükség hozzá. Az nem elég hatékony, ha csupán elolvassuk a megvallásokat. Arra bátorítalak, hogy mindennap kétszer vagy háromszor hangosan mondd ki az Igét a testedre vonatkozóan! Hatalommal gyakorold a megvallást! Nem szükséges mások előtt végezni, hiszen a kimondott szavaid a te javadat fogják szolgálni. Rossz és jó hírek Talán az orvosok a szemedbe mondták: számodra már nincsen emberi segítség. Isten Igéjéből azonban mindig természetfeletti REMÉNYT meríthetsz:...az Úrhoz kiáltottak szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátotta az Ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Zsoltár 107:19 20

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a "GOLGOTA" Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995

Chuck Smith. Eredményes imaélet. Megjelent a GOLGOTA Keresztyén Gyülekezet gondozásában, 1995 Chuck Smith Eredményes imaélet A könyv eredeti címe és kiadója: EFFECTIVE PRAYER LIFE by Chuck Smith 1979, 1980 The Word For Today Costa Mesa, California, USA. All Rights Reserved. ISBN 0-936728-03-5 A

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Jakab apostol levelének magyarázata

Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin János Jakab apostol levelének magyarázata Szigorúan magánhasználatra szánt kézirat 1 Rövid összefoglalás... 3 1. fejezet... 4 2. fejezet... 18 3. fejezet... 28 4. fejezet... 35 5. fejezet... 43

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben