LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám december- advent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség: amilyen az advented, olyan lesz a karácsonyod is. Fontos tehát az, hogy szánjunk időt és energiát a felkészülésre. Az adventi időben meghívást kapunk arra, hogy keljünk fel korábban, győzzük le álmosságunkat, és éberen várjuk az Emberfiát, aki eljön abban az órában, amikor nem is gondoljuk. Számomra nagy segítség volt az adventi készületben Barsi Balázs atya, Úrjövet c. könyve, amelyben arra hívja meg az olvasót, az elmélkedő hívőt, hogy vegyük észre az adventi szentidőben, hogy nemcsak az ószövetségi nép várakozására emlékezünk vissza, hanem várakozzunk tudatosan arra, hogy Krisztus újra el fog jönni, és ezzel beteljesedik megváltásunk. Legyünk adventi Egyház, akik őszinte szívvel imádkozzuk az Úr imájának ezt a kérését is: jöjjön el a Te országod! E gy másik lelki író, Anselm Grün, aki bencés szerzetes, úgy beszél az egyházi évről, mint pszichodrámá-ról, ahol nemcsak a hit titkaival találkozunk önmagukban, hanem saját életünk titka is közelebb kerül hozzánk. Az advent várakozás az Úrra, aki érkezik hozzánk. Akkor tudunk gyümölcsöző módon várakozni, ha észrevesszük a szívünkben lévő vágyainkat, és megkeressük azokat, amelyek igazán közel visznek az Úrhoz minket. Adventben négy héten át tudatosan a vágyainkat ünnepeljük. Az adventi olvasmányokban gyakran idézzük

2 Izajás prófétát, akit nyugodtan nevezhetünk adventi útitársunknak. Az ő jövendölései szebbnél szebb képekben írják körül az ember legmélyebb és leghitelesebb vágyait. Békéről, biztonságról, egységről, harmóniáról szólnak a jövendölései, persze az ókor nyelvén, ami számunkra kissé furcsa és idegen. ( Szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör Iz 11,7) A nselm Grün úgy fogalmaz, hogy ezek a prófétai jövendölések Isten álmai velünk kapcsolatban, amelyekbe bele kell, hogy álmodjuk magunkat. Nem illúziók ezek, vagy utópisztikus elképzelések, hanem Isten velünk kapcsolatos vágyai, aki minden embert meghív a Vele való közösségre. Ezt az üzenetet bízta egyszülött Fiára, aki egy hideg éjszakán, mérhetetlenül nagy szegénységben született erre a világra. De éppen ebben a helyzetben, és ilyen körülmények között törte meg az éjszaka csendjét az angyalok éneke. Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. (Lk 2, 10-11) L egyen áldott az adventi készületünk, hogy az Úr öröme tölthessen el minket karácsony ünnepén. Janó atya TARTALOM 1 Harmatozzatok egek 3 Szent Imre-nap 4 Gyógyító imaest Befogadás 6 A Családközösség a Mátrában 8 A jubileumi bál 11 Az élet igéje az ige élete 12 Péter atya válaszai 16 Advent adventi koszorú, adventi készület, kézműves vásár, könyvvásár, roráté, vesperás,vetítettképes előadás, koncertek 18 Olvasólámpa 19 Hírek, hirdetések, események 21 Hittanok 22 Egyházadó 23 Hivatal, miseszolgálat 24 Miserend 2

3 SZENT IMRE - NAP november 5-én szerdán ünnepelte kolánk névadó szentjének emléknapját. Ebből az alkalomból az idén is közös szentmisével kezdtük a napot, majd az ünnepi szertartás után felavattuk iskolánk új tagjait, az elsősöket, akik most kapták meg a szentimrés egyenruhát. Az ötödik évfolyamosokat is köszöntöttük a felső tagozatban, illetve azokat a tanárokat és diákokat, akik új tagjai közösségünknek. A nap a 3. b osztály történelmi színdarabjával folytatódott az iskola tornatermében. Nagyon szép és színvonalas előadást láthattunk Szent László életéről, az idén ugyanis e nagy szentünk állt a köz- 3

4 pontban, az ő életével ismerkedtünk. Nemcsak a darab, hanem a vetélkedők témája is Szent Lászlóhoz kapcsolódott. A délelőtt folyamán az alsós és a felsős osztályok is összemérhették tudásukat és ügyességüket. Minden osztály végigjárta azokat az állomásokat, ahol különböző feladatokkal kellett megbirkózniuk és minél több pontot összegyűjteniük. Voltak totók, feladatlapok, szituációs játékok, helyismereti kérdések és még sorolhatnám. A pontversenyt az 5.a osztály nyerte, ezúton is gratulálunk nekik! Dévai Zsuzsa Gyógyító imaest november 8-án este Varga János verbita atya szolgált templomunkban. János atya Argentínában végzi lelkipásztori munkáját egy missziós plébánián. Dr. Beer Miklós püspök atya meghívására jött haza, hogy két héten át, az ország különböző pontjain vezessen evangelizációs-gyógyító imaalkalmakat. Sokan jöttek el erre az imaalkalomra, és a legkülönbözőbb tapasztalataik voltak. Következő számunkban egy hosszabb írásban szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket már több közösségi alkalmon is megfogalmaztatok. Janó atya BEFOGADÁS Mint már évek óta, most is novemberben van az a szertartás, amelyen a keresztségre, elsőáldozásra, illetve bérmálkozásra készülő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket az egyház közössége befogadja. November 9-én került sor az elsőáldozásra készülő, többnyire harmadik osztályos, harminchat gyermek befogadására, ahol az atyák, a hitoktatók, a szülők együtt ünnepeltek a gyermekekkel. Basa Viktor hitoktató szavait, amelyeket alább olvashatnak, Bedőné Grébel Anita is osztja, az ő csoportjára vonatkoztatva. Az én csoportom huszonkét fős, a befogadáson meghatottak voltak a gyerekek és azt tudom, hogy várják nagyon az elsőáldozást. Hála Istennek, hogy a szertartáson érződött a komolyság bennük, amit a hittanórákon nem tapasztalunk mindig. Remélem, hogy az idő előrehaladtával, a személyes imaéletük mélyülésével egyre inkább felismerik, kivel is találkoznak majd jövő ősszel, és ez szépen lassan mindenki hozzáállását rendbe teszi. Reménykedem abban, hogy mindenkinek sikerül végigjárni ezt az utat. B. Viktor 4

5 November 23-án az esti szentmisén pedig a fiatal és felnőtt katekumenek befogadására került sor. Befogadás. Befogadni valamit vagy valakit azt jelenti, hogy nem csak elfogadom úgy, ahogy van, hanem mint az édesanya, teljes szívemből, irgalmasan keblemre ölelem, mint saját gyermekemet, és ezentúl folyamatosan táplálom, és nem hagyom magára. A szóban az is ott rejlik, hogy a befogadottat nem én választom, hanem ővele Isten szeretne engem megajándékozni, Ő küldi hozzám, és az én döntésem, hogy ezt az ajándékot elfogadom-e vagy sem. Az egyház, ez az édesanya, és egyben Jézus Krisztus mennyasszonya, folytatja az Ő megkezdett művét, és mint tyúkanyó, szárnya alá gyűjti csibéit. Ez a befogadás, ez a nyitottság, ez a Ferenc pápa által is megfogalmazott kifelé-lépés kell, hogy jellemezze az egész keresztény egyházat. Még nagyobb ünnepet ülünk, amikor ezek a befogadásra való személyek, ők maguk döntenek Jézus Krisztus és az egyházhoz való tartozásuk felől. Ilyen nyitott szívvel és szeretettel vettünk részt ezen a vasárnapi ünnepi szentmisén, ahol tizennyolc hittanuló, aki mostantól a beavató szentségek vételére készül, nyilvánította ki, hogy az egyházhoz kíván tartozni. Jézus királyságát ünnepelve Janó atya mindannyiunknak feltette a kérdést, vajon ki a szívedben, az életedben az úr? Ennek eldöntésére egy igen egyszerű, három pontból álló vizsgálati módszert javasolt. Az első a szavaid, a beszéded. Miről, kiről és hogyan beszélsz? Második a tetteid. Harmadik pedig, hogy mivel töltöd a szabadidőd. A szentmise fénypontja a katekumenek bemutatkozása volt. Isten hihetetlen gazdagságára vall, hogy a Szentírásból egészen más igéket választottak a jelöltek, mint mi tavaly. Számomra a legszebb pillanat az volt, amikor a kezesek Krisztus jelével, a kereszttel egyenként megjelölték a befogadottak fülét, szemét, száját, kezét és lábát. Fülét, hogy az igét meghallják, szemét, hogy Jézus szemével lássanak, száját, hogy az Ő szavai legyenek ajkukon, kezét, hogy az Ő tetteit cselekedjék, és lábát, hogy az Ő útján járjanak. Kedves új katekumenek! Egy nagy család tagjai lettetek. Örülünk nektek és gratulálunk, mert Isten egyháza minden egyes személlyel az egységet erősíti, gazdagítja, színesebbé teszi, és kívánom nektek, hogy maradjatok hűek a most megkötött szövetséghez és soha ne lankadjon el bennetek a vágy arra, hogy ezt a szövetséget újra és újra megkössétek a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. S.Erika 5

6 A CSALÁDKÖZÖSSÉG A MÁTRÁBAN november csak étkezési időben használtuk, ez volt a közös termünk is. És ezt a konyhán dolgozók elfogadták, úgy, hogy vasárnap reggelire pl. hajnalban terítettek. Köszönjük! Szombat reggelre Janó atya is megérkezett, mert kíváncsi volt ránk. Az egész napot velünk töltötte, kora délután vele ünnepeltük Az idő kegyes volt hozzánk, pénteken és szombaton is kisütött a nap, és vasárnap sem áztak el a túrázók. Pénteken este a közös vacsorán már csak egy család hiányzott, de még aznap megjöttek ők is. Több mint ötvenen, töltöttük a hétvégét törzshelyünkön, Mátraházán a szokásos körülmények között és programmal szeretetben, örömben. Volt a gyerekeknek diavetítés, közös esti áhítat gitáros énekkel, könnyű kirándulás és túra, játék, ulti, mézeskalácskészítés, kézműves foglalkozás, torna, foci, csoportképkészítés, sok-sok nevetés és beszélgetés. Az ebédlőt, ahol a finom és bőséges ételeket elfogyasztottuk, nem a szentmisét, amit a két szín alatti áldozás tett még ünnepélyesebbé. Szentbeszédében szólt a közösségről, ahol, mint itt is, az emberek közötti falak leomlanak, az imáról, a kiengesztelődésről és az Eukarisztiáról, melyek erőforrásként istenkapcsolatunkat alakítják. Vasárnap komolyabb, jövőnket érintő beszélgetésre is sor került. 6

7 Minden jelenlévő egyetértett abban, hogy ezt a közösséget továbbra is életben kell tartanunk és élettel kell megtöltenünk, az egyházközség kicsit sajátos csoportjaként. Megegyeztünk, hogy mivel csoportunk már régóta nem tartozik a Kolping lelkiséghez, az állandó magyarázkodást elkerülendő, a nevet sem használjuk, ezután Családközösség elnevezéssel működünk tovább. Határoztunk arról, hogy gyakrabban szervezünk együttes programokat, és együttléteinket, ahogy régebben is tettük, egy-egy bibliai mondat jegyében fogjuk szervezni. Visszatérünk ahhoz a szokásunkhoz is, hogy a nap indítása a napi evangélium felolvasásával és reggeli imával fog kezdődni, és az esti hálaadás is rögtön vacsora után lesz. Megbeszéltük, hogy havonta (kéthavonta) szentmisét mondatunk a csoport által meghatározott szándékra. Első ilyen alkalom: DEC. 1.HÉTFŐ 6.15 (AZ ELSŐ RORATÉ) A szándék pedig : A Családközösség épüléséért. Álljon itt végezetül az ima, ami ott nem hangzott el, amelyet Schalkház Miklós küldött a hétvége után, és amely valamennyiünk háláját kifejezi. Hálát adunk, Urunk ezért a szép hétvégéért! Köszönjük a szervezők (különösen Zsuzsa) és a segítőik munkáját! Köszönjük a sok finom ételt és italt, amikkel elhalmoztál minket! Köszönjük a jó kiránduló időt, amit pont a szükséges ideig biztosítottál! Köszönjük, hogy Janó atya is egy napot velünk tudott tölteni! Kérünk, segíts, hogy a tőle hallott erőforrásokból, azaz a közösségből, az imából, a kiengesztelődésből és az Eukarisztiából mindig tudjunk meríteni lelki gazdagodásunk érdekében, Jézus Krisztus a mi Urunk által, ámen Zsuzsa és Miklós gondolatait felhasználva összeállította hh- 7

8 A JUBILEUMI BÁL A 802. Szent Korona Cserkészcsapat 25 éves fennállásának alkalmából rendezett JUBILEUMI BÁLJÁT november 8-án tartotta meg a Wirnhardt Ádám cserkészparancsnok, Pelyhe József alpolgármester (volt cserkészparancsnok) és Kovács György atya köszöntötték az egybegyűlteket. Művészetek Házában. Úr Jézus Krisztus, 25 éve gondot viselsz erre a cserkészcsapatra. 25 év óta nem szűnt meg azoknak a fiataloknak a sora, akik az igazság, a hűség, a munka és a hazaszeretet erényeit magukénak vallják, akik büszkék arra, hogy magyarok és keresztények. Ez ösztönzi őket arra, hogy maradandót alkossanak. Hála legyen neked mindazokért, akik 25 év alatt ennek a csapatnak tagjaivá lehettek, akik érte dolgoztak, s akik anyagilag támogatták. Nézz, Uram, azokra a gyerekekre és fiatalokra, akik most itt állnak előtted. Látod, hogy nem sajnálják a fáradságot és nem kímélik magukat, hogy egymást megerősítsék és felelősségteljes emberekké formálják. De mindezen túl hisznek, Uram, benned, aki örömödet találod abban, ahogyan fiatal életük kiteljesedik. Látod és ismered, Uram, szívüket, ismered vágyaikat és félelmeiket, látod aggodalmaikat és reményüket. Ne engedd, hogy kedvüket veszítsék, hanem erősítsd meg őket Szentlelkeddel. Add, Uram, hogy soha el ne feledjék: Te vagy minden igazi öröm forrása, te vagy minden emberi közösség, s minden igazi barátság alapja és célja. Legyen áldásod, Uram, ezeken a fiatalokon. Tehetségüket, erejüket és szorgalmukat tőled kapták. Ezt most neked megköszönve, neked ajánlják önmagukat és mindazokat, akikért felelősséggel tartoznak. Védd meg, őket, Uram a gonosztól, és szenteld meg őket az igazságban. A 802-es Szent Korona Cserkészcsapat minden tagját áldja meg minden égi és földi áldással a mindenható és irgalmas Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen Az ünnepi megnyitó után a cserkészcsapat műsora következett, melyben zene, ének, tánc, humoros számok váltogatták egymást a nézőteret betöltő érdeklődők örömére. Az aulában fényképfelvételekkel emlékeztünk a gödöllői cserkészcsapat történetére. Jelképesen minden évre egy-egy új csapatfénykép készült 1989 től a mindig újonnan csatlakozott tagokkal. A nyitótánc után keringőző párokkal telt meg a táncparkett, de megtelt a büfé és a 8

9 hangulatos teaház is, meg a kiállítás is. Egy kis időre azonban újra mindenki a táncparkett köré tömörült. Ugyanis a XIX. Országos Cserkészbálon a cserkészcsapatok közötti táncversenyen az első helyet szerezte meg csapatunk! Ezt a táncot nézhettük meg most mi is, kétszer! Ezután egy igen érdekes beszélgetés indult a teaházban. Máthé László mesélt sokat, hogyan is indult újra a cserkészet városunkban. Mennyi erőfeszítésébe került, hogy egy 9

10 álomból valóság lehessen. Egy igen érdekes és értékes ajándékot nyújtott át a mostani cserkészparancsnoknak az 1933-as dzsembori, nemzetközi találkozó alkalmával kiépített vízvezeték csövének egy darabját. Ezután Schalkház Erzsébet, mint az első lánycsapat vezetője mesélt, majd az első kiscserkészek vették át a szót, továbbfűzve az emlékezés fonalát. Az aulában a cserkészek életét bemutató kiállítást lehetett megnézni. Az egész este műsorában, illetve a teaházi beszélgetésben mindig újra és újra felhangzott, hogy a cserkészet igen fontos emberi értékekre neveli tagjait: barátság, segítőkészség, kötelességteljesítés, engedelmesség, haza- és természetszeretet, kitartás, áldozatvállalás, vidámság, tisztaság... és még sorolhatnám. A Szentírás szavai mottóként foglalják össze cserkészeink egymáshoz való viszonyát. Szeresd felebarátodat, mint önmagad. A cserkészet átformálja tagjait, és segíti őket egyéni képességeik kiteljesítésében, érett és értékes emberré válásukban. Köszönet érte. Gy.J A cserkészbál képei a következő linken találhatók: https://plus.google.com/photos/ /albums/ ?authkey=CKmV5IvI-crFnQE 10

11 AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE Kirándulás Jézussal Kirándulásra készültem. Indulás előtt elolvastam az októberi igét, és Chiara Lubich elmélkedése visszhangra talált bennem. Útra keltünk nyugdíjas kollégáimmal. Vajon minden jól fog sikerülni? Meg tudjuk valósítani a tervezett programot mindannyiunk megelégedésére? Jézus itt van velem, gondoltam, aggodalomra semmi ok. A buszon meséltem a városról, történelméről, nevezetességeiről. Útközben a technikai szünet tovább tartott, mint ahogy terveztem. Aztán kis csoportunk ebédelni ment. Egyik kollégám közölte, hogy ő nem éhes, a másik, hogy ő ilyenkor csak keveset eszik, és így tovább. Mikor indulni akartam a program szerint, kollégám meggondolta magát, hogy mégiscsak ebédel, a másik, hogy ő még enne valamit. 11 Mosolyogtam. A tervezett program már megvalósíthatatlan lett. Kis csoportunk jól érezte magát. Megnéztük a kastélyt, ahol kedves, jókedvű társaim kiegyensúlyozottsága az idegenvezetőre is átragadt. Sokat, részletesen mesélt. Olyan termeket is megmutatott, amit egyébként még nem nézhetnek meg a látogatók. Jó volt érezni a felénk áradó kedvességet. Az elmaradt programok miatt nem éreztem hiányt. A nap végén, boldog, szeretetteljes légkörben váltunk el. Megtapasztalhattam, milyen az, amikor az események nem úgy történnek, ahogy én tervezem, hanem, ahogy a bennem élő Jézus szeretete kívánja, és ez csodálatos volt. Ez a szeretet: oly módon eggyé válni a többiekkel, hogy érezzék, szeretetünk táplálja, megvigasztalja, felemeli és megérti őket. /Chiara Lubich/ I.Márta November 10-én tartottuk egyházközségünk csoportfelelőseinek találkozóját, ahol a jelenlevők beszámoltak arról, hogyan élnek a csoportok jelenleg, és milyen terveik vannak a jövőre vonatkozólag. A legfontosabb gondolat a nyitás lehetősége és feladata volt, az hogy vigyük az örömhírt közelebbi és távolabbi környezetünkbe. Janó atya szeretné, ha plébániánk oázis lenne, ahova pihenni, szomjat oltani jöhetnének a környékről a perifériára szorultak is.

12 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (RÓM 16,20) Péter atya válaszolt kérdéseinkre A fiatalok szerelem és párkapcsolat témájában azt hallják hittanon, hogy maximum kézfogás, és kész. Nem vagyok a szabadosság híve, de ezt még szülőként is kicsit szigorúnak érzem. Azokban a fiatalokban, akik a hitüket tényleg komolyan véve, becsülettel meg akarnak ennek is felelni, egyfajta görcs alakul ki, annak ellenére, hogy világi szemmel teljesen ártatlan a kapcsolatuk. Nem elég becsületesen csinálni, kegyelemmel kell - lehet csinálni. Azért nem lehet lazítani, engedményeket tenni, mert az mindenképp feloldana olyan területeket, amelyeket Isten ajándékként adott az embernek. És itt ez a lényeg: a házasságra való készületben az önmegtartóztatás nem parancs, hanem, mint mondtam, ajándék! Ha ekként tekintenek erre, ha megértik, hogy Isten ezen a módon is vezeti őket, és e szerint élik meg, akkor a boldogságuk forrásává lesz. Ha csak mint tilalmat látják, valóban görcsölni fognak. Állandóan ott toporognak a határ közelében, és már rég átlépnék, ha nem volna ott villanypásztorként a tilalom. Lelkileg kell tehát ráformálódniuk, ami azért nagyon nehéz, mert a világ totál ellenük dolgozik. Az élet valamennyi területén azt sugallja, hogy jogod van mindenhez... Tudom, hogy ezek a korlátok sem puszta akadályok, hanem a gyerekeinket védik, mégis, ahogy alakul egyre felelősségteljesebbé két fiatal kapcsolata, nem kellene... vagy inkább így mondom: nem lehetne ebben is előre lépniük? Ha elkezdődik a testi kapcsolat, akkor az, az önmagát gerjesztő természeténél fogva, a birtoklás vonalán, öntörvényűen, mindig előre akar haladni. És mert így van, ha egyszer elindul ez a folyamat, később már bárhol akarják megfogni ha egyáltalán meg akarják, ugyanazt a szenvedést hozza magával, sőt egyre nehezebb lesz. Ennek a pszichológiai ténynek az ismeretében mondja az egyház, hogy a testi kapcsolatot nem szabad elkezdeni addig, amíg nincs a 12

13 házasságra vonatkozó elkötelezettség. Igen... Ennek ellenére itt motoszkál bennem a kérdés: Amikor hívő fiatalok összeházasodnak, kimondják, hogy elfogadják egymást testestül-lelkestül. Ehhez nem kellene a testi szerelem terén is eljutniuk egy bizonyos fokra a másik megismerésében? Később nem lesznek ebből problémák? Egy bizonyos szinten ez logikusnak tűnhet, de működnek itt más mechanizmusok is. Amit most mondok, nem vallási dolog, hanem pszichológia: A testünk materiális, anyagi valóság. Az, amit látunk és más módon érzékelünk, tapasztalunk. Az embernek azonban nem csak testi, hanem lelki valósága is létezik. A személyiségének az a belső tartalma, aki ő. A kettő nyilván nem szakítható el egymástól, de nem is ugyanaz. A házasságnak lényegi része, hogy a házasulandók nem csupán a testüket, hanem teljes személyiségüket ajándékozzák egymásnak. Ez a teljes önátadásuk a másik és önmaguk (!) belső megismerése által válik lehetővé, de pontosan itt van a probléma! Pszichológiai tény, hogy a testi kapcsolat kikerülhetetlenül visszahat a lélekre, mégpedig olyan módon, ami gátként működik a másik személyisége, belső tartalma megismerését illetően. Gátként? Miért? Miért? Mi történik akkor, amikor két ember mert szerelmesek egymásba, és mert jól megvannak egymással rögtön elkezdik a testi kapcsolatot, vágyaik szerint, teljesen megélve? Miért ne éreznék jól magukat ebben a mondhatom nyugodtan egész embert magával ragadó állapotban? Kölcsönösen használják egymás testét, az pedig, hogy mögötte milyen lelki tartalom van, nem is érdekli őket. Már csúcsra vannak járatva, mindent megadnak egymásnak, mindent megkapnak egymástól. Mivel ezt élik meg, a másik személyisége mellékessé, huszadrangúvá válik, mert mit lehet még ehhez hozzátenni? Legalábbis ezt gondolják Élik ilyen módon az életüket, aztán, még ha egy idő után úgy is döntenek, hogy házasságot kötnek, egy-két év elteltével sajnos nagyon sokszor otthagyják egymást. Miért? Mert a házasságkötéssel úgy vállalnak valamiféle elkötelezettséget, hogy a másik személyiségének az igazi tartalmát még csak föl se teszik kérdésként. Csak jóval később derül ki, hogy ki mellett kötelezték el magukat. Az 13

14 így megkötött házasságokban szinte kikerülhetetlenül, már az első években súlyos problémák kerülnek felszínre, amiket ekkor már nagyon nehéz kezelni, megoldani. Ez igaz. Erre kapásból tudnék én is jó néhány példát mondani. Azt is érzem, hogy szülőként különösen nagy a felelősségünk. Szoktunk is erről egymás között beszélgetni, de megfigyeltem, hogy akik fiúkat nevelnek, ezt a kérdést sokkal könnyedebben veszik. Igaz, mindig is a lányoktól várták el, hogy okosak legyenek... Amikor még keresztény kultúrákban is azt mondják, hogy a nőnek meg kell őriznie a szüzességét a házasságig, a férfi pedig azt csinál, amit akar, egy teljesen hamis, abnormális felfogás. Ilyen nincs! Közös a felelősség, és a következmények is egyformán súlyosak lehetnek mindkét félre nézve. Minden embernél, legyen az férfi vagy nő, a szerelem egy érzés. Ha feltételezzük, hogy őszinte és tiszta, akkor érzelmi oldalról az egész személyiségüket, teljesen megragadja. Ebben az állapotukban a testi egyesülés mély lelki nyomot hagy mindkettejükben akkor, amikor még sem az elkötelezettség, sem a másik személyiségének az ismerete nincs meg. Nem tudhatják, hogy összeköthetik-e az életüket netán másnap éri-e valamelyiküket egy baleset Millió dolog jöhet közbe, sok minden kiderülhet, ami miatt a kapcsolatukból soha nem lesz házasság, miközben már kitörölhetetlen nyomokat hoztak létre a másik lelkében. Idegen testként lesznek jelen egymásban akkor is, ha később szétválnak, ami egy új kapcsolatban nagyon zavaró tud lenni! Ebben van valami... Persze hogy van! Nehogy azt higgyétek, hogy ez valamiféle vallásos dolog mert a papok nem nősülnek, ezért irigységből mindent megtiltanak nektek! Ezeket a dolgokat nem papok találták ki. Ezek tapasztalati tényekkel bizonyított, pszichológiai törvények. Az emberi természet így működik. Bár a keresztény házasság és család nem a testi élvezetekre épül, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek ezen a módon is boldogok. Dehogynem! Nem véletlenül vagyunk ilyennek teremtve. A szexualitás a házasságban is ad egy nagyon mély, mindkét fél egész személyiségét érintő boldogságállapotot. Ha ez nem lenne, ha az ember csak a tudata és akarata alapján építené fel 14

15 és élné a családi életét, nem tudom, lenne-e valaki, aki házasságot kötne A keresztény házasságoknak ugyanakkor lényegi eleme a házastársak feltétel nélküli szeretetkapcsolata, annak folytonos megerősítése, az egymásért kölcsönösen meghozott szeretet-áldozat: Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! (Jn 13,34) Ahhoz, hogy ezt az áldozatos szeretetet nap mint nap élni tudják, a testi kapcsolat is egy komoly erőforrás, a kölcsönös szeretetkapcsolatnak egy érzelmi megerősítése. Akik azonban ezt a forrást már a kapcsolatuk elején fölélik, a házasságukra csak nagyon kevés marad. Már megszokták egymást, hiányzik a vágy, az újdonság megtapasztalása, mindaz, ami igazán az egész ember, a test-lélek ajándéka, és segítség lenne az áldozatos szeretet megtapasztalásához. Ennél is rosszabb esetben sajnos sokszor a keresztény fiatalok is már egészen korán elszórják a zsák búzájukat. Mire egyáltalán megismerik azt, akivel majd házasságra lépnek, rég kiürül a zsák. Marad az, hogy csinálnak egy ünnepet, egy jó nagy lagzit, mert valami formalitás azért kell, de ettől még nem lesz házasság a házasság! Annak két személy között kell megszületnie! Volt, aki megmondta: nem is tudom, miért házasodtunk össze, semmit nem jelent... semmit Azt, hogy a világ így csinálja, tudjuk. Nekünk azonban tisztán kell látnunk, hogy miről is van szó! Mit akar nekünk ajándékozni Isten? Mi mit akarunk egymásnak ajándékozni? Tényleg ajándék leszek a másiknak a házasságban? Ha volt egy doboz bonbonom, aminek a felét már megettem, miféle ajándék lesz majd az a maradék fél doboz bonbon? Sokszor megsértődtek már a lányok, amikor mondtam nekik: ha lerágott csontokká lesztek, azt adjátok majd oda annak, aki egy életen át a társatok lesz? A fiúk is... Ha már húsz lányon túl vagytok, ha már mindent odaadtatok valaki másnak, mit ajándékoztok majd annak, akivel oltár elé álltok?! Gondoljátok csak végig...! Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Mivel Péter atya sok kérdésünkre válaszolt, és ezek leírása, szerkesztése már folyamatban van, rovatunkat ebben az évben még folytatjuk. 15

16 16 ADVENT Advent 1. vasárnapja november 30. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian Advent 2. vasárnapja december 7. Építsetek utat a pusztában az Úrnak Advent 3. vasárnapja december 14. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét Advent 4. vasárnapja december 21. A te házad és királyságod örökre megmarad A szabályos adventi koszorú fenyőből készül, rajta három viola és egy rózsaszín gyertya. Más díszek is rá- kerülhetnek, de azok már nem tartoz- nak a lényeghez. A katolikus temp- lomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy adven- ti vasárnap, vagy már előző este min- dig eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös imád- sággal végzik. Adventi készületünk Kezdjük el az első naptól teljes szívvel élni. Végezzük el minél előbb szentgyónásunkat. Szervezzünk otthon közös gyertyagyújtást, beszélgetést, közös imát. Vállaljunk valamilyen önmegtagadást. Jöjjünk el minél többször rorátéra. Újítsuk meg elhatározásainkat a szeretet konkrét tetteire. Keressük meg környezetünkben öreg, beteg testvéreinket, és értesítsük az atyákat, hogy a bűnbánat szentégében tudják részesíteni őket, és el tudják vinni hozzájuk az Eukarisztiát. Tegyük mindezt örömmel! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

17 Immár harmadik alkalommal szervezzük meg adventi kézműves vásárunkat. Az idén kétszer is megrendezzük a következő időpontokban: december 6-7-e misék előtt és után december e misék előtt és után Ez a vásár nem kereskedelmi rendezvény, ezért csak olyan személy árusíthat, aki az egyházközség tagja. Adventi könyvvásár December 7-én és 14-én, advent első és második vasárnapján, és az előttük lévő szombatokon, a misék előtt és után Árusít: Vargáné Farkas Timi Telefon: Advent 1. vasárnapja november 30. December elsején, hétfőn kezdődnek a roráték kor, minden hétköznap és szombaton is. Utána együtt reggelizünk. A roráték alatt és után gyónásra van lehetőség. Segítsünk a reggeli elkészítésében: teafőzés, kenyérkenés, a mosogatásban és a termek kitakarításában is a reggeli után. A segíteni szándékozók Kissné Bartók Gizinél jelentkezhetnek személyesen vagy a következő telefonszámon: Az adventi idő elején egy nagyon szép lehetőséget kínálunk a kedves testvéreknek az ünnepi készületre. Jövő szombaton, november 29-én, (Advent első vasárnapja előtti szombaton) ünnepélyesen énekelt esti dicséret (Vesperás) lesz a Szentháromság-templomban a szadai Dilemma énekegyüttes vezetésével. A vesperás az esti szentmise után 19 órakor kezdődik. A belépés természetesen ingyenes. Vegyünk rajta részt minél többen, hiszen a vesperás nem koncert, hanem az egyház közös imádsága. (A vesperás lapunk megjelenésével egy időben lesz.) December 7-én, advent második vasárnapján délután 4 órai kezdettel Varga Gyula zarándok-tanár vetített képes előadását hallgathatjuk meg, melynek címe: Az új egyházi évben Jézus útján a feltámadásig: Jézus földjén, a Szentföldön. Az előadás helyszíne a közösségi ház földszinti nagyterme. 17

18 December 6-án, szombaton órakor adventi koncertet hallhatnak a Királyi Kastély lovardájában. Műsoron: HAYDN: A TEREMTÉS. Szép adventi lelki felkészülést jelenthet a zenét szeretőknek. A teremtéstörténetet oratórium formájában bemutató mű a zenetörténet egyik legzseniálisabb remekműve. December 20-án, szombaton órai kezdettel KARÁ- CSONYI KONCERTET ad templomunkban a Cavaletta Nőikar. Közreműködik a Református Líceum kórusa, a Kamarazenekar és szólisták. Vezényel: Márton Danku István. A belépés díjtalan. ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK december 3. Xavéri Szent Ferenc Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk! december 13. Szent Lúcia Bárcsak figyeltél volna parancsaimra Az advent főünnepe, december 8. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA A hagyományos katolikus hit szerint Mária, Jézus anyja különleges kegyelem által soha nem követett el bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az áteredő bűn hatásától. Ezt a tökéletes védettséget nevezzük szeplőtelen fogantatásnak. Életének első pillanatától kezdve a szentség különleges ragyogása gazdagította Máriát - nyilatkozta róla a II. vatikáni zsinat (Lumen gentium 56). Ez a hit az egyházban egy nagyon ősi hagyományon alapszik, mely valójában a Szentírásra támaszkodik, ahol Gábor angyal így köszönti Máriát: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!" (Lk 1,28). Az egyház Máriát úgy állítja a keresztény hívek elé, mint akiben az Isten által elgondolt tökéletes emberség megvalósult. A példa nem egy hős vagy egy kiváló tudós, hanem egy fiatal leány, aki egyszer s min- 18

19 denkorra kimondta az igent Isten előtt, mindvégig hűséges maradt az ő szavához és Fiában való hite még a szenvedés legnehezebb órájában sem ingott meg. (Kránicz Mihály) Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit Fiának adott elsőként. A liturgia ezt énekli: Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes. Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott. OLVASÓLÁMPA Nem vagyunk egyedül Hogyan válhatunk szabaddá a ránk nehezedő félellelmektől, aggodalmaktól? Lássuk meg életünkben a jót, abba épüljünk bele minél szilárdabban! Keresnünk kell, hogy megtaláljuk ezt a jótékony erőt, hiszen az utca dübörgése hangosabb, mint a lelkünk mélyén csendesen működő kegyelem. Ha azonban felismerjük ezt a rejtett erőt, merhetünk magabiztosan haladni, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Velünk van, aki azt mondta egykor:»nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket.«olyan Barátunk van, aki sokkal hűségesebb, mint mi, hiszen nem felejt el bennünket egy pillanatra sem, noha mi néha hetekig nem gondolunk rá, és visszaesünk kicsinyességünkbe. Részesültünk a keresztségben, a bérmálásban; miért nem használjuk föl azt a sok lappangó értéket, amelyet ezekben a szentségekben kaptunk? Mit ér a takarékbetétkönyvem, ha sohasem váltom ki? Amíg nem használom a pénzt, addig nem is igazán az enyém, hanem a banké. Föl kell használnunk a Szentlélek kegyelmét, akkor megkapjuk a mindenek fölött álló békét. (Részlet Futó Károly: Szentté kell lennünk! című kötetéből.) F. I. 19

20 HÍREK, ESEMÉNYEK Ne feledkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Különösen figyeljünk erre most adventben, hogy testvéreink karácsonyi felkészülése teljes lehessen. Gyóntatás a hétköznapi esti szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt, valamint a vasárnap esti szentmisék előtt és alatt. Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha gyónni szeretnének. Adventben (november 30-tól) a roráték alatt és után is van gyónási lehetőség. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak csendes szentségimádást. A Szentháromság-templomban minden csütörtökön este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Az első csütörtöki szentségimádás december 4-én 18 órakor lesz, melyre a keddi és a Ketten- Hárman imacsoport készül imával, elmélkedéssel. Egyházközségünk képviselőtestülete december 4-6-ig lelkigyakorlatra megy Egerbe. Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek kegyelmével tudják egyházközségünk jövő évi életét tervezni. Vasárnap, december 7-én. A 9 órai szentmisére hívjuk a kisgyermekes családokat. Kérjük az óvodás gyermekek szüleit, hogy a gyerekeket a közösségi ház hittantermébe vigyék, ahol óvónők segítségével vesznek részt igeliturgián. Így a kicsik részére is érthetővé fog válni az aznapi evangélium. Felajánlásra együtt átmennek a templomba, ahol vagy az első sorba ülnek közösen, vagy a szüleikhez csatlakoznak, és együtt vesznek részt a szentmise további részében. A szentmisét követően közös játékra, kézműves foglalkozásra marasztaljuk a gyerekeket az alagsori nagyterembe. Az együttlét 11-ig tart. Ha velük szeretnének maradni, örömmel várjuk aktív résztvevőként Önöket is. De megtehetik azt is, hogy csak a játék végére jönnek értük. 20

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben