LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám december- advent

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség: amilyen az advented, olyan lesz a karácsonyod is. Fontos tehát az, hogy szánjunk időt és energiát a felkészülésre. Az adventi időben meghívást kapunk arra, hogy keljünk fel korábban, győzzük le álmosságunkat, és éberen várjuk az Emberfiát, aki eljön abban az órában, amikor nem is gondoljuk. Számomra nagy segítség volt az adventi készületben Barsi Balázs atya, Úrjövet c. könyve, amelyben arra hívja meg az olvasót, az elmélkedő hívőt, hogy vegyük észre az adventi szentidőben, hogy nemcsak az ószövetségi nép várakozására emlékezünk vissza, hanem várakozzunk tudatosan arra, hogy Krisztus újra el fog jönni, és ezzel beteljesedik megváltásunk. Legyünk adventi Egyház, akik őszinte szívvel imádkozzuk az Úr imájának ezt a kérését is: jöjjön el a Te országod! E gy másik lelki író, Anselm Grün, aki bencés szerzetes, úgy beszél az egyházi évről, mint pszichodrámá-ról, ahol nemcsak a hit titkaival találkozunk önmagukban, hanem saját életünk titka is közelebb kerül hozzánk. Az advent várakozás az Úrra, aki érkezik hozzánk. Akkor tudunk gyümölcsöző módon várakozni, ha észrevesszük a szívünkben lévő vágyainkat, és megkeressük azokat, amelyek igazán közel visznek az Úrhoz minket. Adventben négy héten át tudatosan a vágyainkat ünnepeljük. Az adventi olvasmányokban gyakran idézzük

2 Izajás prófétát, akit nyugodtan nevezhetünk adventi útitársunknak. Az ő jövendölései szebbnél szebb képekben írják körül az ember legmélyebb és leghitelesebb vágyait. Békéről, biztonságról, egységről, harmóniáról szólnak a jövendölései, persze az ókor nyelvén, ami számunkra kissé furcsa és idegen. ( Szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör Iz 11,7) A nselm Grün úgy fogalmaz, hogy ezek a prófétai jövendölések Isten álmai velünk kapcsolatban, amelyekbe bele kell, hogy álmodjuk magunkat. Nem illúziók ezek, vagy utópisztikus elképzelések, hanem Isten velünk kapcsolatos vágyai, aki minden embert meghív a Vele való közösségre. Ezt az üzenetet bízta egyszülött Fiára, aki egy hideg éjszakán, mérhetetlenül nagy szegénységben született erre a világra. De éppen ebben a helyzetben, és ilyen körülmények között törte meg az éjszaka csendjét az angyalok éneke. Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. (Lk 2, 10-11) L egyen áldott az adventi készületünk, hogy az Úr öröme tölthessen el minket karácsony ünnepén. Janó atya TARTALOM 1 Harmatozzatok egek 3 Szent Imre-nap 4 Gyógyító imaest Befogadás 6 A Családközösség a Mátrában 8 A jubileumi bál 11 Az élet igéje az ige élete 12 Péter atya válaszai 16 Advent adventi koszorú, adventi készület, kézműves vásár, könyvvásár, roráté, vesperás,vetítettképes előadás, koncertek 18 Olvasólámpa 19 Hírek, hirdetések, események 21 Hittanok 22 Egyházadó 23 Hivatal, miseszolgálat 24 Miserend 2

3 SZENT IMRE - NAP november 5-én szerdán ünnepelte kolánk névadó szentjének emléknapját. Ebből az alkalomból az idén is közös szentmisével kezdtük a napot, majd az ünnepi szertartás után felavattuk iskolánk új tagjait, az elsősöket, akik most kapták meg a szentimrés egyenruhát. Az ötödik évfolyamosokat is köszöntöttük a felső tagozatban, illetve azokat a tanárokat és diákokat, akik új tagjai közösségünknek. A nap a 3. b osztály történelmi színdarabjával folytatódott az iskola tornatermében. Nagyon szép és színvonalas előadást láthattunk Szent László életéről, az idén ugyanis e nagy szentünk állt a köz- 3

4 pontban, az ő életével ismerkedtünk. Nemcsak a darab, hanem a vetélkedők témája is Szent Lászlóhoz kapcsolódott. A délelőtt folyamán az alsós és a felsős osztályok is összemérhették tudásukat és ügyességüket. Minden osztály végigjárta azokat az állomásokat, ahol különböző feladatokkal kellett megbirkózniuk és minél több pontot összegyűjteniük. Voltak totók, feladatlapok, szituációs játékok, helyismereti kérdések és még sorolhatnám. A pontversenyt az 5.a osztály nyerte, ezúton is gratulálunk nekik! Dévai Zsuzsa Gyógyító imaest november 8-án este Varga János verbita atya szolgált templomunkban. János atya Argentínában végzi lelkipásztori munkáját egy missziós plébánián. Dr. Beer Miklós püspök atya meghívására jött haza, hogy két héten át, az ország különböző pontjain vezessen evangelizációs-gyógyító imaalkalmakat. Sokan jöttek el erre az imaalkalomra, és a legkülönbözőbb tapasztalataik voltak. Következő számunkban egy hosszabb írásban szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket már több közösségi alkalmon is megfogalmaztatok. Janó atya BEFOGADÁS Mint már évek óta, most is novemberben van az a szertartás, amelyen a keresztségre, elsőáldozásra, illetve bérmálkozásra készülő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket az egyház közössége befogadja. November 9-én került sor az elsőáldozásra készülő, többnyire harmadik osztályos, harminchat gyermek befogadására, ahol az atyák, a hitoktatók, a szülők együtt ünnepeltek a gyermekekkel. Basa Viktor hitoktató szavait, amelyeket alább olvashatnak, Bedőné Grébel Anita is osztja, az ő csoportjára vonatkoztatva. Az én csoportom huszonkét fős, a befogadáson meghatottak voltak a gyerekek és azt tudom, hogy várják nagyon az elsőáldozást. Hála Istennek, hogy a szertartáson érződött a komolyság bennük, amit a hittanórákon nem tapasztalunk mindig. Remélem, hogy az idő előrehaladtával, a személyes imaéletük mélyülésével egyre inkább felismerik, kivel is találkoznak majd jövő ősszel, és ez szépen lassan mindenki hozzáállását rendbe teszi. Reménykedem abban, hogy mindenkinek sikerül végigjárni ezt az utat. B. Viktor 4

5 November 23-án az esti szentmisén pedig a fiatal és felnőtt katekumenek befogadására került sor. Befogadás. Befogadni valamit vagy valakit azt jelenti, hogy nem csak elfogadom úgy, ahogy van, hanem mint az édesanya, teljes szívemből, irgalmasan keblemre ölelem, mint saját gyermekemet, és ezentúl folyamatosan táplálom, és nem hagyom magára. A szóban az is ott rejlik, hogy a befogadottat nem én választom, hanem ővele Isten szeretne engem megajándékozni, Ő küldi hozzám, és az én döntésem, hogy ezt az ajándékot elfogadom-e vagy sem. Az egyház, ez az édesanya, és egyben Jézus Krisztus mennyasszonya, folytatja az Ő megkezdett művét, és mint tyúkanyó, szárnya alá gyűjti csibéit. Ez a befogadás, ez a nyitottság, ez a Ferenc pápa által is megfogalmazott kifelé-lépés kell, hogy jellemezze az egész keresztény egyházat. Még nagyobb ünnepet ülünk, amikor ezek a befogadásra való személyek, ők maguk döntenek Jézus Krisztus és az egyházhoz való tartozásuk felől. Ilyen nyitott szívvel és szeretettel vettünk részt ezen a vasárnapi ünnepi szentmisén, ahol tizennyolc hittanuló, aki mostantól a beavató szentségek vételére készül, nyilvánította ki, hogy az egyházhoz kíván tartozni. Jézus királyságát ünnepelve Janó atya mindannyiunknak feltette a kérdést, vajon ki a szívedben, az életedben az úr? Ennek eldöntésére egy igen egyszerű, három pontból álló vizsgálati módszert javasolt. Az első a szavaid, a beszéded. Miről, kiről és hogyan beszélsz? Második a tetteid. Harmadik pedig, hogy mivel töltöd a szabadidőd. A szentmise fénypontja a katekumenek bemutatkozása volt. Isten hihetetlen gazdagságára vall, hogy a Szentírásból egészen más igéket választottak a jelöltek, mint mi tavaly. Számomra a legszebb pillanat az volt, amikor a kezesek Krisztus jelével, a kereszttel egyenként megjelölték a befogadottak fülét, szemét, száját, kezét és lábát. Fülét, hogy az igét meghallják, szemét, hogy Jézus szemével lássanak, száját, hogy az Ő szavai legyenek ajkukon, kezét, hogy az Ő tetteit cselekedjék, és lábát, hogy az Ő útján járjanak. Kedves új katekumenek! Egy nagy család tagjai lettetek. Örülünk nektek és gratulálunk, mert Isten egyháza minden egyes személlyel az egységet erősíti, gazdagítja, színesebbé teszi, és kívánom nektek, hogy maradjatok hűek a most megkötött szövetséghez és soha ne lankadjon el bennetek a vágy arra, hogy ezt a szövetséget újra és újra megkössétek a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. S.Erika 5

6 A CSALÁDKÖZÖSSÉG A MÁTRÁBAN november csak étkezési időben használtuk, ez volt a közös termünk is. És ezt a konyhán dolgozók elfogadták, úgy, hogy vasárnap reggelire pl. hajnalban terítettek. Köszönjük! Szombat reggelre Janó atya is megérkezett, mert kíváncsi volt ránk. Az egész napot velünk töltötte, kora délután vele ünnepeltük Az idő kegyes volt hozzánk, pénteken és szombaton is kisütött a nap, és vasárnap sem áztak el a túrázók. Pénteken este a közös vacsorán már csak egy család hiányzott, de még aznap megjöttek ők is. Több mint ötvenen, töltöttük a hétvégét törzshelyünkön, Mátraházán a szokásos körülmények között és programmal szeretetben, örömben. Volt a gyerekeknek diavetítés, közös esti áhítat gitáros énekkel, könnyű kirándulás és túra, játék, ulti, mézeskalácskészítés, kézműves foglalkozás, torna, foci, csoportképkészítés, sok-sok nevetés és beszélgetés. Az ebédlőt, ahol a finom és bőséges ételeket elfogyasztottuk, nem a szentmisét, amit a két szín alatti áldozás tett még ünnepélyesebbé. Szentbeszédében szólt a közösségről, ahol, mint itt is, az emberek közötti falak leomlanak, az imáról, a kiengesztelődésről és az Eukarisztiáról, melyek erőforrásként istenkapcsolatunkat alakítják. Vasárnap komolyabb, jövőnket érintő beszélgetésre is sor került. 6

7 Minden jelenlévő egyetértett abban, hogy ezt a közösséget továbbra is életben kell tartanunk és élettel kell megtöltenünk, az egyházközség kicsit sajátos csoportjaként. Megegyeztünk, hogy mivel csoportunk már régóta nem tartozik a Kolping lelkiséghez, az állandó magyarázkodást elkerülendő, a nevet sem használjuk, ezután Családközösség elnevezéssel működünk tovább. Határoztunk arról, hogy gyakrabban szervezünk együttes programokat, és együttléteinket, ahogy régebben is tettük, egy-egy bibliai mondat jegyében fogjuk szervezni. Visszatérünk ahhoz a szokásunkhoz is, hogy a nap indítása a napi evangélium felolvasásával és reggeli imával fog kezdődni, és az esti hálaadás is rögtön vacsora után lesz. Megbeszéltük, hogy havonta (kéthavonta) szentmisét mondatunk a csoport által meghatározott szándékra. Első ilyen alkalom: DEC. 1.HÉTFŐ 6.15 (AZ ELSŐ RORATÉ) A szándék pedig : A Családközösség épüléséért. Álljon itt végezetül az ima, ami ott nem hangzott el, amelyet Schalkház Miklós küldött a hétvége után, és amely valamennyiünk háláját kifejezi. Hálát adunk, Urunk ezért a szép hétvégéért! Köszönjük a szervezők (különösen Zsuzsa) és a segítőik munkáját! Köszönjük a sok finom ételt és italt, amikkel elhalmoztál minket! Köszönjük a jó kiránduló időt, amit pont a szükséges ideig biztosítottál! Köszönjük, hogy Janó atya is egy napot velünk tudott tölteni! Kérünk, segíts, hogy a tőle hallott erőforrásokból, azaz a közösségből, az imából, a kiengesztelődésből és az Eukarisztiából mindig tudjunk meríteni lelki gazdagodásunk érdekében, Jézus Krisztus a mi Urunk által, ámen Zsuzsa és Miklós gondolatait felhasználva összeállította hh- 7

8 A JUBILEUMI BÁL A 802. Szent Korona Cserkészcsapat 25 éves fennállásának alkalmából rendezett JUBILEUMI BÁLJÁT november 8-án tartotta meg a Wirnhardt Ádám cserkészparancsnok, Pelyhe József alpolgármester (volt cserkészparancsnok) és Kovács György atya köszöntötték az egybegyűlteket. Művészetek Házában. Úr Jézus Krisztus, 25 éve gondot viselsz erre a cserkészcsapatra. 25 év óta nem szűnt meg azoknak a fiataloknak a sora, akik az igazság, a hűség, a munka és a hazaszeretet erényeit magukénak vallják, akik büszkék arra, hogy magyarok és keresztények. Ez ösztönzi őket arra, hogy maradandót alkossanak. Hála legyen neked mindazokért, akik 25 év alatt ennek a csapatnak tagjaivá lehettek, akik érte dolgoztak, s akik anyagilag támogatták. Nézz, Uram, azokra a gyerekekre és fiatalokra, akik most itt állnak előtted. Látod, hogy nem sajnálják a fáradságot és nem kímélik magukat, hogy egymást megerősítsék és felelősségteljes emberekké formálják. De mindezen túl hisznek, Uram, benned, aki örömödet találod abban, ahogyan fiatal életük kiteljesedik. Látod és ismered, Uram, szívüket, ismered vágyaikat és félelmeiket, látod aggodalmaikat és reményüket. Ne engedd, hogy kedvüket veszítsék, hanem erősítsd meg őket Szentlelkeddel. Add, Uram, hogy soha el ne feledjék: Te vagy minden igazi öröm forrása, te vagy minden emberi közösség, s minden igazi barátság alapja és célja. Legyen áldásod, Uram, ezeken a fiatalokon. Tehetségüket, erejüket és szorgalmukat tőled kapták. Ezt most neked megköszönve, neked ajánlják önmagukat és mindazokat, akikért felelősséggel tartoznak. Védd meg, őket, Uram a gonosztól, és szenteld meg őket az igazságban. A 802-es Szent Korona Cserkészcsapat minden tagját áldja meg minden égi és földi áldással a mindenható és irgalmas Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen Az ünnepi megnyitó után a cserkészcsapat műsora következett, melyben zene, ének, tánc, humoros számok váltogatták egymást a nézőteret betöltő érdeklődők örömére. Az aulában fényképfelvételekkel emlékeztünk a gödöllői cserkészcsapat történetére. Jelképesen minden évre egy-egy új csapatfénykép készült 1989 től a mindig újonnan csatlakozott tagokkal. A nyitótánc után keringőző párokkal telt meg a táncparkett, de megtelt a büfé és a 8

9 hangulatos teaház is, meg a kiállítás is. Egy kis időre azonban újra mindenki a táncparkett köré tömörült. Ugyanis a XIX. Országos Cserkészbálon a cserkészcsapatok közötti táncversenyen az első helyet szerezte meg csapatunk! Ezt a táncot nézhettük meg most mi is, kétszer! Ezután egy igen érdekes beszélgetés indult a teaházban. Máthé László mesélt sokat, hogyan is indult újra a cserkészet városunkban. Mennyi erőfeszítésébe került, hogy egy 9

10 álomból valóság lehessen. Egy igen érdekes és értékes ajándékot nyújtott át a mostani cserkészparancsnoknak az 1933-as dzsembori, nemzetközi találkozó alkalmával kiépített vízvezeték csövének egy darabját. Ezután Schalkház Erzsébet, mint az első lánycsapat vezetője mesélt, majd az első kiscserkészek vették át a szót, továbbfűzve az emlékezés fonalát. Az aulában a cserkészek életét bemutató kiállítást lehetett megnézni. Az egész este műsorában, illetve a teaházi beszélgetésben mindig újra és újra felhangzott, hogy a cserkészet igen fontos emberi értékekre neveli tagjait: barátság, segítőkészség, kötelességteljesítés, engedelmesség, haza- és természetszeretet, kitartás, áldozatvállalás, vidámság, tisztaság... és még sorolhatnám. A Szentírás szavai mottóként foglalják össze cserkészeink egymáshoz való viszonyát. Szeresd felebarátodat, mint önmagad. A cserkészet átformálja tagjait, és segíti őket egyéni képességeik kiteljesítésében, érett és értékes emberré válásukban. Köszönet érte. Gy.J A cserkészbál képei a következő linken találhatók: https://plus.google.com/photos/ /albums/ ?authkey=CKmV5IvI-crFnQE 10

11 AZ ÉLET IGÉJE - AZ IGE ÉLETE Kirándulás Jézussal Kirándulásra készültem. Indulás előtt elolvastam az októberi igét, és Chiara Lubich elmélkedése visszhangra talált bennem. Útra keltünk nyugdíjas kollégáimmal. Vajon minden jól fog sikerülni? Meg tudjuk valósítani a tervezett programot mindannyiunk megelégedésére? Jézus itt van velem, gondoltam, aggodalomra semmi ok. A buszon meséltem a városról, történelméről, nevezetességeiről. Útközben a technikai szünet tovább tartott, mint ahogy terveztem. Aztán kis csoportunk ebédelni ment. Egyik kollégám közölte, hogy ő nem éhes, a másik, hogy ő ilyenkor csak keveset eszik, és így tovább. Mikor indulni akartam a program szerint, kollégám meggondolta magát, hogy mégiscsak ebédel, a másik, hogy ő még enne valamit. 11 Mosolyogtam. A tervezett program már megvalósíthatatlan lett. Kis csoportunk jól érezte magát. Megnéztük a kastélyt, ahol kedves, jókedvű társaim kiegyensúlyozottsága az idegenvezetőre is átragadt. Sokat, részletesen mesélt. Olyan termeket is megmutatott, amit egyébként még nem nézhetnek meg a látogatók. Jó volt érezni a felénk áradó kedvességet. Az elmaradt programok miatt nem éreztem hiányt. A nap végén, boldog, szeretetteljes légkörben váltunk el. Megtapasztalhattam, milyen az, amikor az események nem úgy történnek, ahogy én tervezem, hanem, ahogy a bennem élő Jézus szeretete kívánja, és ez csodálatos volt. Ez a szeretet: oly módon eggyé válni a többiekkel, hogy érezzék, szeretetünk táplálja, megvigasztalja, felemeli és megérti őket. /Chiara Lubich/ I.Márta November 10-én tartottuk egyházközségünk csoportfelelőseinek találkozóját, ahol a jelenlevők beszámoltak arról, hogyan élnek a csoportok jelenleg, és milyen terveik vannak a jövőre vonatkozólag. A legfontosabb gondolat a nyitás lehetősége és feladata volt, az hogy vigyük az örömhírt közelebbi és távolabbi környezetünkbe. Janó atya szeretné, ha plébániánk oázis lenne, ahova pihenni, szomjat oltani jöhetnének a környékről a perifériára szorultak is.

12 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (RÓM 16,20) Péter atya válaszolt kérdéseinkre A fiatalok szerelem és párkapcsolat témájában azt hallják hittanon, hogy maximum kézfogás, és kész. Nem vagyok a szabadosság híve, de ezt még szülőként is kicsit szigorúnak érzem. Azokban a fiatalokban, akik a hitüket tényleg komolyan véve, becsülettel meg akarnak ennek is felelni, egyfajta görcs alakul ki, annak ellenére, hogy világi szemmel teljesen ártatlan a kapcsolatuk. Nem elég becsületesen csinálni, kegyelemmel kell - lehet csinálni. Azért nem lehet lazítani, engedményeket tenni, mert az mindenképp feloldana olyan területeket, amelyeket Isten ajándékként adott az embernek. És itt ez a lényeg: a házasságra való készületben az önmegtartóztatás nem parancs, hanem, mint mondtam, ajándék! Ha ekként tekintenek erre, ha megértik, hogy Isten ezen a módon is vezeti őket, és e szerint élik meg, akkor a boldogságuk forrásává lesz. Ha csak mint tilalmat látják, valóban görcsölni fognak. Állandóan ott toporognak a határ közelében, és már rég átlépnék, ha nem volna ott villanypásztorként a tilalom. Lelkileg kell tehát ráformálódniuk, ami azért nagyon nehéz, mert a világ totál ellenük dolgozik. Az élet valamennyi területén azt sugallja, hogy jogod van mindenhez... Tudom, hogy ezek a korlátok sem puszta akadályok, hanem a gyerekeinket védik, mégis, ahogy alakul egyre felelősségteljesebbé két fiatal kapcsolata, nem kellene... vagy inkább így mondom: nem lehetne ebben is előre lépniük? Ha elkezdődik a testi kapcsolat, akkor az, az önmagát gerjesztő természeténél fogva, a birtoklás vonalán, öntörvényűen, mindig előre akar haladni. És mert így van, ha egyszer elindul ez a folyamat, később már bárhol akarják megfogni ha egyáltalán meg akarják, ugyanazt a szenvedést hozza magával, sőt egyre nehezebb lesz. Ennek a pszichológiai ténynek az ismeretében mondja az egyház, hogy a testi kapcsolatot nem szabad elkezdeni addig, amíg nincs a 12

13 házasságra vonatkozó elkötelezettség. Igen... Ennek ellenére itt motoszkál bennem a kérdés: Amikor hívő fiatalok összeházasodnak, kimondják, hogy elfogadják egymást testestül-lelkestül. Ehhez nem kellene a testi szerelem terén is eljutniuk egy bizonyos fokra a másik megismerésében? Később nem lesznek ebből problémák? Egy bizonyos szinten ez logikusnak tűnhet, de működnek itt más mechanizmusok is. Amit most mondok, nem vallási dolog, hanem pszichológia: A testünk materiális, anyagi valóság. Az, amit látunk és más módon érzékelünk, tapasztalunk. Az embernek azonban nem csak testi, hanem lelki valósága is létezik. A személyiségének az a belső tartalma, aki ő. A kettő nyilván nem szakítható el egymástól, de nem is ugyanaz. A házasságnak lényegi része, hogy a házasulandók nem csupán a testüket, hanem teljes személyiségüket ajándékozzák egymásnak. Ez a teljes önátadásuk a másik és önmaguk (!) belső megismerése által válik lehetővé, de pontosan itt van a probléma! Pszichológiai tény, hogy a testi kapcsolat kikerülhetetlenül visszahat a lélekre, mégpedig olyan módon, ami gátként működik a másik személyisége, belső tartalma megismerését illetően. Gátként? Miért? Miért? Mi történik akkor, amikor két ember mert szerelmesek egymásba, és mert jól megvannak egymással rögtön elkezdik a testi kapcsolatot, vágyaik szerint, teljesen megélve? Miért ne éreznék jól magukat ebben a mondhatom nyugodtan egész embert magával ragadó állapotban? Kölcsönösen használják egymás testét, az pedig, hogy mögötte milyen lelki tartalom van, nem is érdekli őket. Már csúcsra vannak járatva, mindent megadnak egymásnak, mindent megkapnak egymástól. Mivel ezt élik meg, a másik személyisége mellékessé, huszadrangúvá válik, mert mit lehet még ehhez hozzátenni? Legalábbis ezt gondolják Élik ilyen módon az életüket, aztán, még ha egy idő után úgy is döntenek, hogy házasságot kötnek, egy-két év elteltével sajnos nagyon sokszor otthagyják egymást. Miért? Mert a házasságkötéssel úgy vállalnak valamiféle elkötelezettséget, hogy a másik személyiségének az igazi tartalmát még csak föl se teszik kérdésként. Csak jóval később derül ki, hogy ki mellett kötelezték el magukat. Az 13

14 így megkötött házasságokban szinte kikerülhetetlenül, már az első években súlyos problémák kerülnek felszínre, amiket ekkor már nagyon nehéz kezelni, megoldani. Ez igaz. Erre kapásból tudnék én is jó néhány példát mondani. Azt is érzem, hogy szülőként különösen nagy a felelősségünk. Szoktunk is erről egymás között beszélgetni, de megfigyeltem, hogy akik fiúkat nevelnek, ezt a kérdést sokkal könnyedebben veszik. Igaz, mindig is a lányoktól várták el, hogy okosak legyenek... Amikor még keresztény kultúrákban is azt mondják, hogy a nőnek meg kell őriznie a szüzességét a házasságig, a férfi pedig azt csinál, amit akar, egy teljesen hamis, abnormális felfogás. Ilyen nincs! Közös a felelősség, és a következmények is egyformán súlyosak lehetnek mindkét félre nézve. Minden embernél, legyen az férfi vagy nő, a szerelem egy érzés. Ha feltételezzük, hogy őszinte és tiszta, akkor érzelmi oldalról az egész személyiségüket, teljesen megragadja. Ebben az állapotukban a testi egyesülés mély lelki nyomot hagy mindkettejükben akkor, amikor még sem az elkötelezettség, sem a másik személyiségének az ismerete nincs meg. Nem tudhatják, hogy összeköthetik-e az életüket netán másnap éri-e valamelyiküket egy baleset Millió dolog jöhet közbe, sok minden kiderülhet, ami miatt a kapcsolatukból soha nem lesz házasság, miközben már kitörölhetetlen nyomokat hoztak létre a másik lelkében. Idegen testként lesznek jelen egymásban akkor is, ha később szétválnak, ami egy új kapcsolatban nagyon zavaró tud lenni! Ebben van valami... Persze hogy van! Nehogy azt higgyétek, hogy ez valamiféle vallásos dolog mert a papok nem nősülnek, ezért irigységből mindent megtiltanak nektek! Ezeket a dolgokat nem papok találták ki. Ezek tapasztalati tényekkel bizonyított, pszichológiai törvények. Az emberi természet így működik. Bár a keresztény házasság és család nem a testi élvezetekre épül, ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek ezen a módon is boldogok. Dehogynem! Nem véletlenül vagyunk ilyennek teremtve. A szexualitás a házasságban is ad egy nagyon mély, mindkét fél egész személyiségét érintő boldogságállapotot. Ha ez nem lenne, ha az ember csak a tudata és akarata alapján építené fel 14

15 és élné a családi életét, nem tudom, lenne-e valaki, aki házasságot kötne A keresztény házasságoknak ugyanakkor lényegi eleme a házastársak feltétel nélküli szeretetkapcsolata, annak folytonos megerősítése, az egymásért kölcsönösen meghozott szeretet-áldozat: Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket! (Jn 13,34) Ahhoz, hogy ezt az áldozatos szeretetet nap mint nap élni tudják, a testi kapcsolat is egy komoly erőforrás, a kölcsönös szeretetkapcsolatnak egy érzelmi megerősítése. Akik azonban ezt a forrást már a kapcsolatuk elején fölélik, a házasságukra csak nagyon kevés marad. Már megszokták egymást, hiányzik a vágy, az újdonság megtapasztalása, mindaz, ami igazán az egész ember, a test-lélek ajándéka, és segítség lenne az áldozatos szeretet megtapasztalásához. Ennél is rosszabb esetben sajnos sokszor a keresztény fiatalok is már egészen korán elszórják a zsák búzájukat. Mire egyáltalán megismerik azt, akivel majd házasságra lépnek, rég kiürül a zsák. Marad az, hogy csinálnak egy ünnepet, egy jó nagy lagzit, mert valami formalitás azért kell, de ettől még nem lesz házasság a házasság! Annak két személy között kell megszületnie! Volt, aki megmondta: nem is tudom, miért házasodtunk össze, semmit nem jelent... semmit Azt, hogy a világ így csinálja, tudjuk. Nekünk azonban tisztán kell látnunk, hogy miről is van szó! Mit akar nekünk ajándékozni Isten? Mi mit akarunk egymásnak ajándékozni? Tényleg ajándék leszek a másiknak a házasságban? Ha volt egy doboz bonbonom, aminek a felét már megettem, miféle ajándék lesz majd az a maradék fél doboz bonbon? Sokszor megsértődtek már a lányok, amikor mondtam nekik: ha lerágott csontokká lesztek, azt adjátok majd oda annak, aki egy életen át a társatok lesz? A fiúk is... Ha már húsz lányon túl vagytok, ha már mindent odaadtatok valaki másnak, mit ajándékoztok majd annak, akivel oltár elé álltok?! Gondoljátok csak végig...! Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit Mivel Péter atya sok kérdésünkre válaszolt, és ezek leírása, szerkesztése már folyamatban van, rovatunkat ebben az évben még folytatjuk. 15

16 16 ADVENT Advent 1. vasárnapja november 30. Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian Advent 2. vasárnapja december 7. Építsetek utat a pusztában az Úrnak Advent 3. vasárnapja december 14. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét Advent 4. vasárnapja december 21. A te házad és királyságod örökre megmarad A szabályos adventi koszorú fenyőből készül, rajta három viola és egy rózsaszín gyertya. Más díszek is rá- kerülhetnek, de azok már nem tartoz- nak a lényeghez. A katolikus temp- lomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy adven- ti vasárnap, vagy már előző este min- dig eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös imád- sággal végzik. Adventi készületünk Kezdjük el az első naptól teljes szívvel élni. Végezzük el minél előbb szentgyónásunkat. Szervezzünk otthon közös gyertyagyújtást, beszélgetést, közös imát. Vállaljunk valamilyen önmegtagadást. Jöjjünk el minél többször rorátéra. Újítsuk meg elhatározásainkat a szeretet konkrét tetteire. Keressük meg környezetünkben öreg, beteg testvéreinket, és értesítsük az atyákat, hogy a bűnbánat szentégében tudják részesíteni őket, és el tudják vinni hozzájuk az Eukarisztiát. Tegyük mindezt örömmel! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

17 Immár harmadik alkalommal szervezzük meg adventi kézműves vásárunkat. Az idén kétszer is megrendezzük a következő időpontokban: december 6-7-e misék előtt és után december e misék előtt és után Ez a vásár nem kereskedelmi rendezvény, ezért csak olyan személy árusíthat, aki az egyházközség tagja. Adventi könyvvásár December 7-én és 14-én, advent első és második vasárnapján, és az előttük lévő szombatokon, a misék előtt és után Árusít: Vargáné Farkas Timi Telefon: Advent 1. vasárnapja november 30. December elsején, hétfőn kezdődnek a roráték kor, minden hétköznap és szombaton is. Utána együtt reggelizünk. A roráték alatt és után gyónásra van lehetőség. Segítsünk a reggeli elkészítésében: teafőzés, kenyérkenés, a mosogatásban és a termek kitakarításában is a reggeli után. A segíteni szándékozók Kissné Bartók Gizinél jelentkezhetnek személyesen vagy a következő telefonszámon: Az adventi idő elején egy nagyon szép lehetőséget kínálunk a kedves testvéreknek az ünnepi készületre. Jövő szombaton, november 29-én, (Advent első vasárnapja előtti szombaton) ünnepélyesen énekelt esti dicséret (Vesperás) lesz a Szentháromság-templomban a szadai Dilemma énekegyüttes vezetésével. A vesperás az esti szentmise után 19 órakor kezdődik. A belépés természetesen ingyenes. Vegyünk rajta részt minél többen, hiszen a vesperás nem koncert, hanem az egyház közös imádsága. (A vesperás lapunk megjelenésével egy időben lesz.) December 7-én, advent második vasárnapján délután 4 órai kezdettel Varga Gyula zarándok-tanár vetített képes előadását hallgathatjuk meg, melynek címe: Az új egyházi évben Jézus útján a feltámadásig: Jézus földjén, a Szentföldön. Az előadás helyszíne a közösségi ház földszinti nagyterme. 17

18 December 6-án, szombaton órakor adventi koncertet hallhatnak a Királyi Kastély lovardájában. Műsoron: HAYDN: A TEREMTÉS. Szép adventi lelki felkészülést jelenthet a zenét szeretőknek. A teremtéstörténetet oratórium formájában bemutató mű a zenetörténet egyik legzseniálisabb remekműve. December 20-án, szombaton órai kezdettel KARÁ- CSONYI KONCERTET ad templomunkban a Cavaletta Nőikar. Közreműködik a Református Líceum kórusa, a Kamarazenekar és szólisták. Vezényel: Márton Danku István. A belépés díjtalan. ÜNNEPEINK ÉS SZENTJEINK december 3. Xavéri Szent Ferenc Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk! december 13. Szent Lúcia Bárcsak figyeltél volna parancsaimra Az advent főünnepe, december 8. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA A hagyományos katolikus hit szerint Mária, Jézus anyja különleges kegyelem által soha nem követett el bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az áteredő bűn hatásától. Ezt a tökéletes védettséget nevezzük szeplőtelen fogantatásnak. Életének első pillanatától kezdve a szentség különleges ragyogása gazdagította Máriát - nyilatkozta róla a II. vatikáni zsinat (Lumen gentium 56). Ez a hit az egyházban egy nagyon ősi hagyományon alapszik, mely valójában a Szentírásra támaszkodik, ahol Gábor angyal így köszönti Máriát: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes!" (Lk 1,28). Az egyház Máriát úgy állítja a keresztény hívek elé, mint akiben az Isten által elgondolt tökéletes emberség megvalósult. A példa nem egy hős vagy egy kiváló tudós, hanem egy fiatal leány, aki egyszer s min- 18

19 denkorra kimondta az igent Isten előtt, mindvégig hűséges maradt az ő szavához és Fiában való hite még a szenvedés legnehezebb órájában sem ingott meg. (Kránicz Mihály) Mária azzal a szeretettel szeret minket, amit Fiának adott elsőként. A liturgia ezt énekli: Tebenned irgalom lakik, lelked hibátlanul nemes. Mi is arra vagyunk hívva, hogy egyre jobban megtisztult és odaadó, önfelejtő szeretettel törődjünk azokkal, akiket a mennyei Atya ránk bízott. OLVASÓLÁMPA Nem vagyunk egyedül Hogyan válhatunk szabaddá a ránk nehezedő félellelmektől, aggodalmaktól? Lássuk meg életünkben a jót, abba épüljünk bele minél szilárdabban! Keresnünk kell, hogy megtaláljuk ezt a jótékony erőt, hiszen az utca dübörgése hangosabb, mint a lelkünk mélyén csendesen működő kegyelem. Ha azonban felismerjük ezt a rejtett erőt, merhetünk magabiztosan haladni, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Velünk van, aki azt mondta egykor:»nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket.«olyan Barátunk van, aki sokkal hűségesebb, mint mi, hiszen nem felejt el bennünket egy pillanatra sem, noha mi néha hetekig nem gondolunk rá, és visszaesünk kicsinyességünkbe. Részesültünk a keresztségben, a bérmálásban; miért nem használjuk föl azt a sok lappangó értéket, amelyet ezekben a szentségekben kaptunk? Mit ér a takarékbetétkönyvem, ha sohasem váltom ki? Amíg nem használom a pénzt, addig nem is igazán az enyém, hanem a banké. Föl kell használnunk a Szentlélek kegyelmét, akkor megkapjuk a mindenek fölött álló békét. (Részlet Futó Károly: Szentté kell lennünk! című kötetéből.) F. I. 19

20 HÍREK, ESEMÉNYEK Ne feledkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Különösen figyeljünk erre most adventben, hogy testvéreink karácsonyi felkészülése teljes lehessen. Gyóntatás a hétköznapi esti szentmisék előtt fél órával, a csütörtök esti szentségimádás alatt, valamint a vasárnap esti szentmisék előtt és alatt. Kérjük a kedves hívektől, hogy időben érkezzenek, ha gyónni szeretnének. Adventben (november 30-tól) a roráték alatt és után is van gyónási lehetőség. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak csendes szentségimádást. A Szentháromság-templomban minden csütörtökön este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Az első csütörtöki szentségimádás december 4-én 18 órakor lesz, melyre a keddi és a Ketten- Hárman imacsoport készül imával, elmélkedéssel. Egyházközségünk képviselőtestülete december 4-6-ig lelkigyakorlatra megy Egerbe. Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek kegyelmével tudják egyházközségünk jövő évi életét tervezni. Vasárnap, december 7-én. A 9 órai szentmisére hívjuk a kisgyermekes családokat. Kérjük az óvodás gyermekek szüleit, hogy a gyerekeket a közösségi ház hittantermébe vigyék, ahol óvónők segítségével vesznek részt igeliturgián. Így a kicsik részére is érthetővé fog válni az aznapi evangélium. Felajánlásra együtt átmennek a templomba, ahol vagy az első sorba ülnek közösen, vagy a szüleikhez csatlakoznak, és együtt vesznek részt a szentmise további részében. A szentmisét követően közös játékra, kézműves foglalkozásra marasztaljuk a gyerekeket az alagsori nagyterembe. Az együttlét 11-ig tart. Ha velük szeretnének maradni, örömmel várjuk aktív résztvevőként Önöket is. De megtehetik azt is, hogy csak a játék végére jönnek értük. 20

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben