A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás"

Átírás

1

2 (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog, ha bűnöm miatt sírok, mert vigasztalást nyerhetek. Boldog vagyok, ha a szívemben alázat, csend és béke van, boldog, ha embertársaimhoz mindig szelíden szól szavam. Boldog vagyok, mert szent Igédre lelkem naponta éhezik, s az igazságra szomjazó mind tudom megelégíttetik. Boldog vagyok, ha megbocsátok, mert én is irgalmat nyerek, boldog, mert megtisztított szívvel meglátom majd Istenemet. Boldog vagyok, mert megváltottként békességre igyekezem, és Jézus Krisztus érdeméért gyermekének neveztetem. Boldog vagyok, ha Őérette háborúságot szenvedek, ha kicsúfolnak és megvetnek a hitemért az emberek. Boldog vagyok, ha szidalmaznak, ha gonoszt szólnak ellenem, mert tudom Jézus megígérte, a mennyországban lesz helyem Boldog vagyok, ujjong a lelkem, mert a jutalmam végtelen, bőséges lesz ott fenn a mennyben, hol dicsérhetem Istenem! Losonczi Léna A tartalomból A tartalomból Te pedig, Isten embere amennyire tőletek telik Názáreti Mária...7 A hálaadás...8 Uram, szenvedek Bizonyságtétel:...enyém vagy! A teljesség A missziós lelkületű Isten (3.) Gyermeksarok a keserűségnek a gyökere Mi van a házadban? Övezd fel magad! (2.) Mire képes egy sánta? Házastársi kapcsolatunkról A széles és a keskeny út (4.) Születésnapi interjú Maszatos ablakok Vetés és Aratás 2010/3 (48. évfolyam 3. szám) Megjelenik évente 3 alkalommal (D. v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. (A Pf levelezési cím szept. 30-án megszűnt.) Tel/Fax: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! íme, hirdetek nektek nagy örömet (Lk 2,10) A fényes díszek csillogása, az örömteli karácsonyi énekek hangja, a boldog gyermekek és a karácsonyi üdvözletek olykor azt a látszatot keltik, hogy az Úr Jézus Földre jöttének mindenki örült és örül. De ez manapság sem igaz, és soha nem is volt az. Jézus megszületésének a híre vegyes érzelmeket váltott ki. A bölcsek boldogan fogadták, és imádták a Megváltót. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük (Mt 2,10). De Heródes királyt aggodalom és féltékenység töltötte el, amikor tudomására jutott a hír, ezért megpróbálta megtalálni és megölni a kisgyermek Jézust (Mt 2,3-4;16). A legtöbb ember azonban nem érzékelte a történtek jelentőségét. Napjainkban sokan tisztelik az Úr Jézust, és örülnek az üdvösségüknek. De sokan gyűlölik Őt. Rosszallásukat fejezik ki, ha a karácsonyi üzenetet Jézus születéséhez kapcsolják akár családi körben, akár nyilvános helyeken. (Beszéljünk csak úgy általánosságban szeretetről és békességről!) Mások közönyösek, az ünnep igazi jelentésével és jelentőségével nem törődnek. Nem foglalkoznak azzal, hogy kicsoda az Úr Jézus, és miért jött. Nem gondolnak arra, hogy szükséges a bűnbánat, a hit, hogy elfogadják Őt Megváltójuknak. És te hová tartozol? A gúnyolódók közé? A közönyösök közé? Ha figyelmen kívül hagyod Megváltód meg-megújuló hívását, akkor visszautasítod Őt. A karácsonyi örömhír választást sürget. A döntés pedig mindenkinek személyes ügye. Ha még eddig nem készítettél helyet a szívedben az Úr Jézusnak, ne halogasd, és akkor Ő is helyet készít számodra a mennyben. Ha csendben lennél, lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá, mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor VALAKI nyitja füledet, s az Ég, a Föld, a Lélek s az anyag beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt hallanál a földi zaj helyett égi Igét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost, s véget nem érő ünnep jönne most! Füle Lajos Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11) évi 3. szám

4 Te pedig, Isten embere Az Ószövetségben találkozunk több helyen Isten embereivel. Az első, akit így nevez a Biblia: Mózes. (5Móz 33,1) Később olvasunk Dávidról, Illésről, Elizeusról és másokról, akiket Isten így nevez meg. Péter a leveleiben emlékezik arra, hogy az Ószövetségben ilyen jelzések találhatók: Isten szent emberei, és Szent Szellemtől indított emberek (2Pt 1,21). Az Újszövetségben ez a kifejezés: Isten embere egyes számban van és két helyen olvasunk erről. A 2Timóteus 3,17-ben arról van szó, hogy az Isten embere legyen tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített. Az 1Timóteus 6,11-ben Timóteus konkrétan Isten emberének neveztetik, és ő az egyetlen személy az Újszövetségben, aki ezt a megtisztelő címet hordozza. Ehhez kapcsolva a következőket olvassuk: Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Ez a felhívás ránk is vonatkozik. Nem kellene nekünk is Isten emberének lennünk? Te pedig Ez a megszólítás: Te pedig, Timóteus személyes felelősségét hangsúlyozza. Az előtte levő versekben Pál apostol olyanokról beszél, akik nem voltak Isten emberei. Ezek saját hasznukra gondoltak, és az istenfélelmet a nyereség eszközének tartották. Ezzel szemben az Isten embere olyan, akinek a szívében Isten iránti érdeklődés van. Akinek van ismerete Isten Gyülekezetéről, amelyben mozog, és amelynek jellemzői meglelhetők személyes életében. Tudatos-e bennünk a személyes felelősség? Tudjuk-e, hogy mint Isten emberei hogyan viselkedjünk? Isten embere Emlékezzünk csak arra, hogy akik az Ószövetségben Isten embere -ként vannak kijelentve, azok konkrét feladatot kaptak Istentől. Isteni üzenettel rendelkeztek, amelyet tovább kellett adniuk. Istent kellett képviselniük. Ilyen feladata volt Timóteusnak is. Az Igét kellett prédikálnia, és a hívőket tanítania, figyelmeztetnie (intenie). Isten szeretne minket is az Ő szolgálatában meghatározott feladatokkal megbízni. Isten számára hasznosnak lenni, nem feltétlenül nyilvános és látványos feladatot jelent. Nagyon sok rejtett lehetőség is van arra, hogy Isten használhasson, hogy valaki Isten embere legyen. Kerüld (menekülj) és törekedj! Isten embere itt két tevékenységre van felszólítva. Kerülni és törekedni. Mindkét felszólítás nyelvtanilag jelen időben van, és egymással össze van kapcsolva. Az eredeti szövegben a használt időalak az aktivitás tartós jellegét hangsúlyozza. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer cselekedjünk, aztán felejtsük el. És arról sem, hogy közreműködünk, majd abbahagyjuk, hanem állandóan arra kell gondolnunk, hogy egyrészt kerüljünk dolgokat, másrészt törekedjünk valamire! Ez tehát folyamatos cselekvés, amely jellemzi Isten emberét. A 2Timóteus 2,22-ben mindkét szellemi erény össze van kapcsolva egymással: Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Kerülni azt jelenti, valamitől elfutni, elmenekülni. A menekülés elválasztást jelent. Ha valaki valamit kerül, tudnia kell, hogy helyette mit tehet. Ezért a kerüld tevékenységhez hozzátartozik a törekedj. Egy hívő keresztyén, aki csak menekül, egyedül marad, elszigeteli magát másoktól. A törekvésnél nem futkosásról van szó, hanem növekedésről, és kerülnünk kell mindent, ami kárt okozhat nekünk. Kerüld ezeket a dolgokat! Ez a gyengeség jele lenne? Nehémiás jogosan tette fel a kérdést: A magamfajta embernek illik-e menekülni? (Neh 6,11) Isten emberét, aki a hit harcát harcolja, elfoghatja a menekülés? Lehetséges! A menekülés az adott pillanatban nem a gyengeség jele, hanem az erőé. Mindig, amikor kísértésbe esünk, a győzelem egyetlen eszköze a menekülés. Jó példa erre József lépése Potifár házában, amikor megkísértetett. A hívő életben is a menekülés a válasz a veszélyekre. Kerüljétek a paráznaságot! (1Kor 6,18); kerüljétek a bálványimádást! (1Kor 10,14) Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! (2Tim 2,22) Vetés és Aratás

5 Pál beszél még a pénz szeretetéről, az önzésről. Többek között ezek azok a dolgok, amelyeket kerülni kell, illetve amelyektől menekülni kell. De törekedj! A Filippi 3,12-ben és a Zsidók 12,14-ben használt szavak eredetiben a vadászni, hajszolni szavakkal vannak kifejezve. Ez az intenzitást, az erőfeszítést, a koncentrálást jelenti, amire fel vagyunk szólítva. Ezt sokszor egy futó határozott magatartásával hasonlítjuk össze, aki mindent arra tesz fel, hogy megelőzze az előtte futót. Mint Isten emberei nem tarthatunk pihenőt, hanem arra kell törekednünk, hogy a felsorolt erények nálunk meglegyenek. A felsorolt erények Istent dicsőítik. Ha ezek után törekszünk, akkor életünkben látható lesz valami, ami az Úr Jézusban volt. Ő az egyedüli példakép. Mire kell Isten emberének törekednie? 1. Az igazságosságra A gyakorlati igazságosság a bírói igazságosság következménye. Másképpen kifejezve: a mi gyakorlati keresztyén életünknek meg kell felelnie a helyzetünknek. Nem mi élünk igazságosan, mégis azért élünk gyakorlatilag igazságosságban, mert Isten bennünket igazzá tett. A gyakorlati igazságosság ténylegesen azt jelenti, hogy a mindennapokban Isten lénye és akarata tesz igazzá, hogy az Ő mértékének megfeleljünk. 2. A kegyességre (istenfélelemre) Ezt is életgyakorlattá kell tennünk. Ez is gyakorlati függőséget jelent. Istennel szemben tisztelettel és mély hódolattal vagyunk. Valaki egyszer ezt mondta: Az istenfélelem (kegyesség) az ember lelkének Isten felé való irányítottsága, amely abban lesz nyilvánvalóvá, hogy tiszteljük Őt és szolgálunk neki. Egyedül Timóteus első levelében nyolcszor van említve az istenfélelem. Érdemes ezeket a helyeket nyugalommal átgondolni. 3. A hitre Az Újszövetségben a hit és a szeretet gyakran van együtt említve. Itt nem a megmentő hitről van szó, hanem a hívők Isten iránti bizalmáról. A hit összeköt bennünket a láthatatlan világgal. Hasonlítható egy karhoz, amely belenyúl a láthatatlan világba, és a láthatatlan Isten ígéreteit valóságosakká teszi. A hit összekapcsol bennünket Istennel a mindennapi életünkben. Mert hitben járunk, nem látásban (2Kor 5,7). 4. A szeretetre A szeretet itt az Isten munkájának eredménye a hívők szívében. mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által (Róm 5,5). Így abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt a szeretetet engedjük kiáradni másokra, és ezáltal valamit kinyilvánítanunk Isten lényéből (valóságából). Ennek a szeretetnek meg kell mutatkoznia Isten felé, de testvéreink és embertársaink felé is. Az Isten embere akkor is képes szeretni, ha szeretetére nem kap választ. A hit összekapcsol bennünket Istennel, a szeretet pedig összekapcsol embertársainkkal. 5. Az állhatatosságra (kitartásra) Az állhatatosság és a szelídség összetartoznak. Ezek Isten embere magatartásának jelei a nehéz körülményekben. Az állhatatosság vagy kitartás, a türelem, az erények a legtöbb embernél természetből kifolyólag kihaltak. De a hívő embertől elvárják, hogy a megpróbáltatások idején szellemileg ne törjön le, és ne szenvedjen vereséget. Szükségünk van az állhatatosságra, hogy kitartsunk a hitben és elkerüljük a gonoszt. Tehát Isten emberének be kell bizonyítania az állóképességét, mert csak akkor tud kitartani, ha szembe fúj a szél. Ajánlás Ünnepelj, de ne vesztegelj ott a jászol mellett. Azt ismerd meg, kiben minden ígéret betellett! Hited reményt, békességet, üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a kisdedtől a győzelmes Krisztushoz. Siklós József évi 3. szám

6 AMENNYIRE TŐLETEK TELIK Ez a felszólítás az előző két versben található két felszólítással együtt egyfajta fegyelmező intés. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó (Róm 12,17). Ha a rosszat nem toroljuk meg, hanem arra törekszünk, hogy másokkal jót tegyünk, akkor a legjobb feltételét teremtjük meg annak, hogy minden emberrel békességben élhessünk. Minden emberrel. Pál beleveszi azokat a körülöttünk élő embereket is, akik nem hisznek Istenben. Ha Isten szeretetének és kegyelmének élő tanúbizonyságai akarunk lenni a hitetlenek előtt, akkor fontos, hogy békében éljünk velük. A viszályhoz ketten kellenek. Ha valaki veszekedni akar, de a másik ebbe nem megy bele, akkor nincs veszekedés. Amennyire tőletek telik. Mindent elkövetünk, hogy ne kerüljön sor civódásra. Esetenként ez azt is jelentheti, hogy engedünk másokat jogtalan előnyhöz jutni. S ha valaki ellenségesen lép fel velünk szemben, ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy vallást tegyünk az Úrról. Kétségkívül vannak, akikkel képtelenség békességben élni. Ilyenkor kitérünk az útjukból. Vagy pedig értük is imádkoznunk kellene? Mindenképpen káros, ha mi magunk kezdeményezzük a civódást. Ezzel semmibe vesszük az Ige figyelmeztetését. Sőt az ilyen magatartással megtagadjuk mindazt, amit a bűnbocsánatról, az Istennel való békességről tanultunk. Hogyan használhatna fel minket az Úr arra, hogy bárkinek is megmutassuk az üdvösség útját, ha nem élünk vele békességben? Talán vannak ezen a téren rendeznivalóid? Nos, akkor ne halasztgasd! Valaki ezt írta: Ami tulajdon érdekeit illeti, a keresztyén ember békére törekedjen, ami azonban Krisztust illeti, harcolja meg a hit harcát. Ha ellenséges indulattal találkozunk, amikor az Úrról vallást teszünk, akkor a következményeket nyugodtan rábízhatjuk az Úrra, föltéve, hogy szelídséggel jártunk el. Werner Mücher Életünk sorsdöntő kérdései amelyekre a Biblia választ ad Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8,31) Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róma 8,32) Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? (Róma 8,33) Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? (Róma 8,34) Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy üldözés, vagy fegyver? Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róma 8,35-39) Az oltalom Igen, Uram, már nem félek, benned bízom, reád nézek! És ha ég, föld, tenger, minden összeszakad, a jövő akkor is szent kezedben marad. Bátran emeld fel hát szemedet, az Úr oltalmaz meg tégedet. Benne bízzál, mert Ő megsegít, a reménység meg nem szégyenít! Szegő-Szollás Klára Vetés és Aratás

7 Bibliai személyek Mária Az Újszövetségben legalább hat nőnek Mária a neve. Nevüknek jelentése egyikükre sem igaz, mert a név azt jelenti, hogy keserű, és ezeknek a nőknek mindegyikével egy bizonyos édesség jár együtt. Ezek közül elsőként Názáreti Máriát, Jézus anyját kell megemlítenünk. A feljegyzésekben ez a Mária csak ötször szólal meg. Kétszer szól Gábrielhez, kétszer magához Jézushoz, és egyszer a szolgákhoz a kánai menyegzőn. Az angyalhoz intézett kérdése gyermeki egyszerűséget árul el, aki csupán további felvilágosítást és tájékoztatást kér Isten szándékáról: Hogyan lehetséges ez? (Lk 1,34) A következő felvilágosítást kapja: Ő lesz a Messiás szűz édesanyja. Szűz anya? A názáreti emberek ezt sohasem fogják elhinni. Ebből botrány, félreértés, gyalázat, félremagyarázás, gyanúsítás, a helyzet téves beállítása és rosszindulatú célozgatás lesz. De ez az Isten akarata, és Mária készséges alázattal rendeli magát alá ennek: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! (Lk 1,38) Názáreti Mária szavai, éneke és hallgatása mind feltárja jellemének szépségét. Mária dicsőítő éneke (Magnificat) Mária éneke (Lk 1,46-56) úgy vált általánosan ismertté, mint a Magnificat, mert az ének az Úr magasztalásával kezdődik: magasztalja lelkem az Urat, és az én szellemem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az Ő neve (Lk 1,46-49). Nagyon sokat lehet tanulni Mária jelleméről, amint énekét hallgatjuk. Énekel szeretetről és örömről, Jahve hűségéről, és az iránta való irgalmasságáról. Mária mindezt a helyes sorrendben mondja el. Először beszél az Úrról és saját öröméről Őbenne, aki az Ő Istene és Üdvözítője is. Mindig tudatában van saját alacsony helyzetének. Végül is ő csak egy alacsony sorsú volt a lenézett Názáretből, és egy ácsnak a jegyese. De Jahve irgalomból és hatalmában megemlékezett erről az egyszerű lányról, és nagy dolgokat tett vele. Ő olyan Isten, aki gyűlöli a gőgöt, aki a maga szuverenitásában megalázhatja a hatalmast, és felemelheti az alázatos embert. Megelégíti az éhezőt, és üres kézzel engedi el a gazdagot. Mária tudta, hogy nemzedékről nemzedékre mindig megáldotta azokat, akik Őt félték. Mária ezután Istennek a nemzete iránti hűségéről énekel. Isten megáldotta Izráelt, és irgalmából megemlékezett róla. Izráel, mind az ember, mind a nemzet, Jahve szolgája volt, Jahve pedig szövetségmegtartó Isten, örökre hű az Ábrahámnak és az ő gyermekeinek adott szavához. A Magnificat Bibliánk egyik legjelentősebb énekei közé tartozik. Nem tudjuk megmondani, hogy vajon Mária saját költeménye volt-e, vagy sem. Rögtönzött volt? Vagy korábban írta és megtanulta? Nem ez a fontos. Emelkedett lelkületű, mintha a Zsoltárok Könyvéből lenne, mégpedig a legkiválóbbak közül. Megismerhetjük belőle Isten jellemét, valamint názáreti szolgálólánya jellemét is. Mária valóban gazdagon megáldott volt, és helyesen ismerte meg Istent, aki őt így megáldotta. Mária talán megtanít bennünket arra is, hogyan imádjuk Istent. J. N. Darby a következőképpen határozta meg az imádatot: A tisztelet és imádat azért szól Istennek, ami Ő önmagában, valamint azért, amit Ő azoknak jelent, akik tisztelik Őt. Milyen igaz ez Mária énekében! Mária a hallgatás ékesszólása Az utolsó, Máriára történő utalást az Apostolok Cselekedetei könyv első fejezetében olvassuk, ahol az apostolokkal együtt egy ima-összejövetelen találjuk őt. Ez az Úr Jézus mennybemenetele után történt. Természetesen, Mária hangját nem halljuk! Milyen szép befejezése ez az ő történetének! Hallottuk őt beszélni más alkalommal, és hallhattuk az énekét. De gyönyörködhetünk gazdag hallgatásának pillanataiban is. Napról napra együtt bibliai személyekkel c. könyvből (Evangéliumi Kiadó) évi 3. szám

8 A hálaadás orvosság az irigységre Mennyi bajt okozott már az irigység! Az irigység a Sátán hatásos eszköze, amellyel az embereket a pusztulásba kergeti. Irigység a Szentírásban Már a Biblia első lapjain találkozunk az irigység gyászos kihatásával. Mivel Isten nem fogadta el Kainnak az elátkozott földből származó áldozati ajándékát, annak szívében izzó gyűlölet támadt fivérével, Ábellel szemben. Ez utóbbi ugyanis saját gyöngeségének tudatában egy bárányt áldozott, amelyet Isten kedvesen fogadott. S mint tudjuk, ebben az esetben az irigység testvérgyilkossághoz vezetett (1Móz 4,3-8). A gyermektelen Ráhel irigy volt nővérére, Leára, mert annak négy fia született, és ilyen gonosz szavakkal támadt férjére: Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok! S noha Ráhel kedvelt felesége volt Jákóbnak, ő mégis haraggal volt kénytelen válaszolni erre: Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét? (1Móz 30,1-2) Ráhel mindenáron anya akart lenni, mint Lea, s a kívánság boldogtalanná és vakká tette. István vértanú a nagytanács előtt mondott védekezésében utalt Jákób fiainak cselekedetére. Azt mondta: Az ősatyák féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt (Csel 7,9). Az összefüggésből tudjuk, hogy Jákób (a későbbi Izráel) fiát, Józsefet jobban szerette valamennyi fiánál (1Móz 37,3). Ez felkeltette fivérei irigységét, és Józsefet csak Isten beavatkozása mentette meg a haláltól. Rendkívül tanulságos Ászáf önvallomása is a 73. zsoltárban. Irigyelte az istentelen és vakmerő embereket, mert látta, milyen jó sorsuk van, miközben ő maga napokon át csak gyötrődött. Irigysége odáig vitte, hogy úgy látta: hiába tisztította meg szívét. De Ászáf megtalálta az irigységéből és féltékenységéből a kiutat, a szabadulást. Amikor beismerte: De nekem olyan jó Isten közelsége!, miután bement Isten szentélyébe, meg tudott szabadulni kísértő gondolataitól, és tudott örvendezni a mennyei dicsőségben reá váró örökségnek. Utolsó példaként hadd idézzük még a Máté 27,18- at: Pilátus, római helytartó tisztán látta, miért akarják a főpapok és a vének rábírni a népet, hogy egy gyilkost engedjen szabadon a zsidók királya helyett, akiben Pilátus semmi bűnt nem talált. Kifejezetten megírja az Ige, hogy tudta: irigységből adták Őt a kezébe. Féltették saját befolyásukat és tekintélyüket, mert érezték, hogy az Úr Jézus messze felülmúlja őket bölcsességben és erőben. Ezt irigyelték tőle. És ahogy az Úrral bántak, ugyanúgy jártak el később az apostolokkal is (Csel 5,17; 13,45). Irigységük csalta meg ezeket a főpapokat és véneket, hogy ne ismerjék fel Istennek legmagasabb rendű kijelentését az Úr Jézusban. Irigység a test cselekedete A legtöbb bibliafordítás féltékenység -nek nevezi azt, amit irigységnek is fordíthatunk (Gal 5,20). Amelyik fordítás az irigység szót használja a görög zelosz -ra, az többnyire lábjegyzetben megjegyezi, hogy a szó féltékenységnek is fordítható. Mindkettő egymáshoz hasonló érzést fejez ki, amely a bűnös emberi természet tulajdonsága. Pál apostol kénytelen volt megírni a korintusiaknak, hogy ők még (hús)testiek, mert viszálykodás és féltékenység uralkodik közöttük. Az irigység önző követelés, amely csak a maga hasznát nézi. Ugyancsak irigységnek kell tekinteni azt a magatartást is, amikor valaki másnak a tulajdonát vagy értékeit saját magának szeretné, még akkor is, ha ezek megszerzése érdekében nem tesz semmit. Még ha fenn is áll a kísértés, hogy jogtalanul elsajátítsa valaki a másik tulajdonát, de nem teszi meg, akkor is csúnya következményei vannak az irigységnek. Gyakran egészen a gyűlölködésig fokozódik az irigyelt személy ellen, aki őt felülmúlja anyagi javaiban. Az eddig mondottakból világosan kitűnik, hol kell keresnünk az irigység gyökerét. Teljesen mindegy, hogy anyagi javakról, pénzről, autóról van szó, vagy állásról, tekintélyről, tudásról, családról vagy életkorról. Irigykedhet-e a keresztyén ember? Ha Isten Igéje az irigységet a test cselekedetének nevezi, akkor nem is kérdés, hogy a keresztyének Vetés és Aratás

9 nél is előfordulhat. Mert még testben élünk, amely érvényesülni akar, s hogy mennyiben tudunk a testies kívánságainknak ellenállni, az attól függ, hogy a Szent Szellem uralma alatt járunk-e, és halálba adjuke ily módon testies énünket (Gal 5,16; Róm 6,11). Bizonyosan mindannyian tudunk az irigység káros kihatásairól a gyülekezeti testvérek közösségében. Mindenekelőtt azonban az a fontos, hogy újra meg újra vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem törnek-e fel bennünk efféle hajlamok. Nem vagyunk-e hajlamosak irigységre, amikor összehasonlítjuk magunkat kívánatos külső dolgokban. Mivel azonban az efféle reakciók az irigykedőt gyötrik, ezzel ha rejtve is az Urat rabolják meg a dicsőségétől. Már bölcs Salamon is felismerte az irigység következményeit. Azt írta: A szelíd szív élteti a testet, az indulat (irigység) viszont rothasztja a csontokat (Péld 14,30). Ha tiszteljük és becsüljük egymást, akkor szeretetet és jóságot tanúsíthatunk a másik iránt, és nem kívánkozunk az után, amije neki van (Zsid 10,24). Mivel az irigység és a féltékenység tönkreteszi a testvérek iránti szeretetet, figyelmeztet minket a Róma 13,13: Mint nappal illik, tisztességben járjunk... nem viszálykodásban és irigységben. És az ún. szeretet himnuszában (1Kor 13,4) nyomatékosan is mondja az Ige: A szeretet nem irigykedik. Mire irigykedünk? Isten minden jó adomány ajándékozója. Ami a testvéremé, azt Őtőle kapta. Ha tehát irigykedem rá, ezzel azt fejezem ki, hogy Isten szuverén cselekedetével elégedetlen vagyok. Sőt: az efféle magatartással igazságtalanságot vetek az Úr szemére, és még ha a testvér túlságosan is emberi módszerekkel szerezte meg vagyonát, akkor sem irigykedhetek rá. Mert az irigységgel én magam is ugyanolyan vétkessé válok. Az irigy gondolatok legyőzése Ahogyan Ászáf szavaiból már kiderült, csakis úgy járulhatunk a szentélybe, az Úr közelébe, ha a szívünket megtisztítjuk a keserű irigységtől és a féltékenységtől. Semmi sem szabadít meg jobban a rossz ízű összehasonlítgatásoktól, mint a hálaadás Istennek mindazon ajándékaiért, amelyeket érdemtelenül kaptam tőle. Aki a 2Korintus 9,15 szerint hálát ad Istennek a kimondhatatlan ajándékáért, az Ő Fiának eljöveteléért a világba örök üdvösségünkre, az már eleve mentes lesz az irigy kívánságok kísértéseitől.... ez nem illik, hanem inkább a hálaadás (Ef 5,4) ezt kénytelen megírni az apostol az efezusi keresztyéneknek. Örültem, amikor egy keletről jövő nőtestvér azt írta nekem, milyen hálás azért, hogy az előző hosszú évek nélkülözései és az ellenséges környezetben eltöltött idő után itt élhet közöttünk. Nyilván nem olyan gazdag, mint sokan mások, de az Úr iránti hálája mégis őt teszi a leggazdagabbá. Irányítsuk lelki szemeinket a láthatókról a láthatatlanokra, és akkor hálás lesz a szívünk az Istentől kapott mérhetetlenül nagy ajándékaiért, az örök dicsőségért, amely felé tartunk (2Kor 4,17). Ez tesz bennünket Isten boldog gyermekeivé, akiket nem kínozhatnak az irigy gondolatok. Walter Wjst Bibliaismereti Ki mit tud? 1. Soroljuk fel időrendben a következő neveket: Ábrahám, Jákób, Táré, Izsák! 2. Az özönvíz előtt a Biblia csupán négy asszonyt nevez meg. Kik azok? 3. A három nagy király, Saul, Dávid és Salamon közül melyik volt az egyik fáraó veje? 4. Milyen kapcsolat volt Dávid és Séruja, valamint Abigail között? 5. Dávid és Jónatán jó barátok voltak, de ezen kívül milyen rokoni kapcsolatban álltak egymással? 6. Egészítsük ki a mondatot Dávid egyik zsoltárából: Micsoda a halandó (ember), hogy Melyik (kis)próféta hirdette a Messiás eljövetelét így: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve? 8. Ki mondta ezt: Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz? 9. Ki kérdezte ezt: Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradsággal szerzett a nap alatt? álmokat álmodnak, és... látomásokat látnak. Kik ezek az egyik (kis)próféta szerint? (Válaszok a 31. oldalon.) évi 3. szám

10 Uram, szenvedek, segíts rajtam! (Ézsaiás 38,14) Ez a két rövid mondat volt a magva egy imádságnak. Talán a legfontosabb imádságnak, amit az imádkozó egész életében elmondott. Az imádkozót Ezékiásnak hívták, aki Júda tekintélyes, istenfélő királya volt. Isten akaratát igyekezett cselekedni, és Isten ezt kedvesen fogadta. Uralkodási ideje közepén halálos beteg lett, rettegett a haláltól, és válságba került az élete. Kétségbeesésében azonban nem emberekhez fordult tanácsért, nem is orvosokat hívott, hanem Istenhez kiáltott, aki valóban tud segíteni. Hozzá kiáltott, és Isten alátekintett sebzett, megalázkodó szívére, és mind belsőleg, mind külsőleg segített rajta. Amikor meggyógyult, hálaadó éneket írt nyomorúságáról és szabadulásáról. A szorongás napjaink betegsége Az ember élete nem más, mint szorongásainak története mondta egyszer valaki. A düsseldorfi kamaraszínház évekkel ezelőtt egy politikai kabaréban így mutatta be a modern ember képét: Életfélelem és vérkeringési zavar, sietség, harc és becsvágy. Táncoljanak csak gyorsabban a lábak, száguldozzanak céltalanul a hajszában, korbácsolja fel őket a disszonáns zene, a hit és reménység nélkül valókat, a szeretet nélkül valókat A szorongás napjainkra elrettentő mértéket öltött. Ahol kiürülnek a templomok, megtelnek a pszichiáterek és pszichológusok rendelői. A legkelendőbb gyógyszerek az idegnyugtatók, amelyeket az emberek szorongás, nyugtalanság és álmatlanság ellen szednek. Egész teherautónyi van belőlük a gyógyszertárakban és az emberi szervezetekben. Drogok és boldogságpirulák idéznek elő néhány órára mesterséges élvezetet, űzik el a szorongást, és pótolják a védettség érzését. Urunk legyőzte a szorongást. Emberek mil liói élnek nap mint nap az Ő erejéből, amely támaszt ad életüknek. És sokan tudják, hogy a menekülés nem segít, hogy a szorongás és a kétségbeesés hamarosan utoléri az embert. Urunk azonban ismeri szorongásainkat. Ő maga legyőzte azt a Gecsemáné-kertben, és amikor csak akarjuk, mellénk áll. (Alfred Lechler ismert ideggyógyász írt egy kis könyvet ezen a címen: Tedd idegeidet Isten kezébe! Evangéliumi Kiadó) Ezékiás szorongott. Nemcsak ezért vagy azért, nemcsak átmenetileg, ahogy mi is olykor-olykor szorongunk. Ő halálfélelmében szorongott. Azzal az alapvető szorongással, amelyet minden Istennel ki nem engesztelődött embernek át kell élnie, amikor érzi és tudja, hogy rövidesen Isten elé kell állnia, az örök Bíró elé. Ugyanakkor szorongatta Ezékiást a nagy kérdés is: Miért? Miért bánik így vele Isten, holott ő oly kegyesen élt? Miért kell ily korán meghalnia, miért kell átmennie a halál sötét éjszakáján? Talán nem mindnyájan éljük át azt a halálfélelmet, amelyet Ezékiás átélt, de a kérdések bennünk is ott vannak. Boldog az, aki ilyen nyomorúságában nem fordul téves címhez. Boldog az, aki Istent keresi, aki Őt hívja fel, aki életét odaadta bűneinkért a golgotai kereszten: Ő a mi kezesünk. Kicsoda a Kezes? Kezes az, aki közbenjár valaki érdekében, aki az illetőt megnyugtatja afelől, hogy fizetésképtelensége esetén kifizeti helyette az adósságát. Aki felszabadít az adósság nyomasztó terhe alól, amennyiben magára veszi annak a terhét. Mindnyájunknak szükségünk van Isten előtt egy ilyen Kezes -re. De senki más nem alkalmas erre Isten előtt, csak az Úr Jézus Krisztus. Ő pedig önként ajánlkozott erre. Ő az, aki áthidalta a bűn szakadékát Isten és ember között, levette rólunk a bűneink terhét, amelyért mi kép 10 Vetés és Aratás

11 telenek lennénk eleget tenni, és megbűnhődött érte. A halál tehát immár nem okozhat bennünk végső, lecsillapíthatatlan szorongást. Üdvözítőnk karjai közt elrejtve, Kezesünk által megváltva, megszűnhet szorongásunk, és a szívünket betöltheti helyette a bizalom és a csendes öröm. Ő elindít és elkísér bennünket azon az úton, amely a dicsőségbe vezet, ahol ismeretlen a szorongás és a fájdalom. Most már imádkozhatunk úgy, ahogy egykor Paul Gerhardt tette: Mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom. A kínban, mit halál hoz, állj mellém, Jézusom. Ha lelkem félve reszket, s rettent a meghalás, nagy kínod és kereszted legyen vigasztalás! A hétköznapok szorongásai évi 3. szám A szenvedés és nyomorúság azonban nem ismeretlenek a keresztyén ember életének hétköznapjaiban sem. És, ha engedjük, kétségbeesésbe vihetnek. Ezért tekinthetjük Ezékiás emlékiratát bátorításnak az utódok számára is. Mert szorongásainak leírása és imádsága mögött bizonyságot tesz arról, hogyan vette le róla a terhet a szabadító Isten, és hogyan újult meg az Istennel való kapcsolata. A szorongások között mi is vigasztalásra vagyunk utalva. Szívünk remeg és elcsügged, sőt olykor feltámad bennünk a kétely, hogy valóban van-e szerető mennyei Atyánk. És ha magunk akarunk önmagunktól megvigasztalódni, az nem segít. Az sem, ha megpróbáljuk jelentéktelennek tartani a fenyegető bajt, mert annak veszélyes volta újra elénk áll. Az sem segít, ha nem gondolunk rá. Ha nem találunk vigaszt, végső soron csak egyvalami segít: az, ha az Úrhoz könyörgünk. Ha gyermeki hittel visszük elé a gondjainkat, és azután teljesen Őrá bízzuk, és nem gyötörjük többé magunkat. Ő pedig segít, hiszen megígérte. Kezességet vállalt értünk Isten előtt, de a hétköznapokban felmerülő feladatok megoldásában is. Problémák gyakran keletkeznek, de az Ő kezessége értünk mindvégig érvényes! Béke és vigasz költözik szívünkbe, és a könyörgésünk hálaadássá változik. Dieter Boddenberg Most más madár dalol Mióta Jézus Krisztus velem jár, elhallgatott a fekete madár, mely minden év után azt sírta: Kár! Végig az úton, tűnő éveken azóta más madár dalol nekem. Erőm újul a csengő éneken. Ha hervad a százvirágú tavasz, arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, akár virág nyit, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el, és egyre sebesebben szállnak el, az örök ifjúságról énekel. Arról, hogy mindig új a kegyelem, és mindig egy, aki itt jár velem fénylő nappalon, sötét éjjelen. A célról, amint hívogatva int, s minden lépéssel közelebb megint..., melyért könny, küzdelem megérte mind. Előttem száll, és énekel nekem. Énekeit vele zümmöghetem, amint megyek át tűnő éveken. Újulva hallgatom új dalait, amint reájuk sorra megtanít a csodaszárnyú, szent madár: a HIT. Túrmezei Erzsébet 11

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben