A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás"

Átírás

1

2 (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog, ha bűnöm miatt sírok, mert vigasztalást nyerhetek. Boldog vagyok, ha a szívemben alázat, csend és béke van, boldog, ha embertársaimhoz mindig szelíden szól szavam. Boldog vagyok, mert szent Igédre lelkem naponta éhezik, s az igazságra szomjazó mind tudom megelégíttetik. Boldog vagyok, ha megbocsátok, mert én is irgalmat nyerek, boldog, mert megtisztított szívvel meglátom majd Istenemet. Boldog vagyok, mert megváltottként békességre igyekezem, és Jézus Krisztus érdeméért gyermekének neveztetem. Boldog vagyok, ha Őérette háborúságot szenvedek, ha kicsúfolnak és megvetnek a hitemért az emberek. Boldog vagyok, ha szidalmaznak, ha gonoszt szólnak ellenem, mert tudom Jézus megígérte, a mennyországban lesz helyem Boldog vagyok, ujjong a lelkem, mert a jutalmam végtelen, bőséges lesz ott fenn a mennyben, hol dicsérhetem Istenem! Losonczi Léna A tartalomból A tartalomból Te pedig, Isten embere amennyire tőletek telik Názáreti Mária...7 A hálaadás...8 Uram, szenvedek Bizonyságtétel:...enyém vagy! A teljesség A missziós lelkületű Isten (3.) Gyermeksarok a keserűségnek a gyökere Mi van a házadban? Övezd fel magad! (2.) Mire képes egy sánta? Házastársi kapcsolatunkról A széles és a keskeny út (4.) Születésnapi interjú Maszatos ablakok Vetés és Aratás 2010/3 (48. évfolyam 3. szám) Megjelenik évente 3 alkalommal (D. v.) az Evangéliumi Kiadó gondozásában. HU ISSN Szerkesztőség H-3300 Eger, Egészségház u. 23. (A Pf levelezési cím szept. 30-án megszűnt.) Tel/Fax: Felelős szerkesztő: Soproni János Terjesztés H-1066 Budapest, Ó utca 16. Tel.: Fax: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és mindenkinek költségmentesen megküldjük, aki azt írásban kéri. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vetés és Aratás

3 Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! íme, hirdetek nektek nagy örömet (Lk 2,10) A fényes díszek csillogása, az örömteli karácsonyi énekek hangja, a boldog gyermekek és a karácsonyi üdvözletek olykor azt a látszatot keltik, hogy az Úr Jézus Földre jöttének mindenki örült és örül. De ez manapság sem igaz, és soha nem is volt az. Jézus megszületésének a híre vegyes érzelmeket váltott ki. A bölcsek boldogan fogadták, és imádták a Megváltót. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük (Mt 2,10). De Heródes királyt aggodalom és féltékenység töltötte el, amikor tudomására jutott a hír, ezért megpróbálta megtalálni és megölni a kisgyermek Jézust (Mt 2,3-4;16). A legtöbb ember azonban nem érzékelte a történtek jelentőségét. Napjainkban sokan tisztelik az Úr Jézust, és örülnek az üdvösségüknek. De sokan gyűlölik Őt. Rosszallásukat fejezik ki, ha a karácsonyi üzenetet Jézus születéséhez kapcsolják akár családi körben, akár nyilvános helyeken. (Beszéljünk csak úgy általánosságban szeretetről és békességről!) Mások közönyösek, az ünnep igazi jelentésével és jelentőségével nem törődnek. Nem foglalkoznak azzal, hogy kicsoda az Úr Jézus, és miért jött. Nem gondolnak arra, hogy szükséges a bűnbánat, a hit, hogy elfogadják Őt Megváltójuknak. És te hová tartozol? A gúnyolódók közé? A közönyösök közé? Ha figyelmen kívül hagyod Megváltód meg-megújuló hívását, akkor visszautasítod Őt. A karácsonyi örömhír választást sürget. A döntés pedig mindenkinek személyes ügye. Ha még eddig nem készítettél helyet a szívedben az Úr Jézusnak, ne halogasd, és akkor Ő is helyet készít számodra a mennyben. Ha csendben lennél, lenne rá okod, tán felfigyelnél, mint a pásztorok. Ők hallottak és láttak, mert lehet az éjszakában angyaléneket hallani, csak a lélek csendje kell hozzá, mikor nem ember énekel, mikor felülről jön az üzenet, mikor VALAKI nyitja füledet, s az Ég, a Föld, a Lélek s az anyag beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad. Ha csendben lennél, szinte hallanád a molekulák termikus zaját, sőt hallanál a földi zaj helyett égi Igét és angyaléneket, szívig elérőt és csodálatost, s véget nem érő ünnep jönne most! Füle Lajos Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11) évi 3. szám

4 Te pedig, Isten embere Az Ószövetségben találkozunk több helyen Isten embereivel. Az első, akit így nevez a Biblia: Mózes. (5Móz 33,1) Később olvasunk Dávidról, Illésről, Elizeusról és másokról, akiket Isten így nevez meg. Péter a leveleiben emlékezik arra, hogy az Ószövetségben ilyen jelzések találhatók: Isten szent emberei, és Szent Szellemtől indított emberek (2Pt 1,21). Az Újszövetségben ez a kifejezés: Isten embere egyes számban van és két helyen olvasunk erről. A 2Timóteus 3,17-ben arról van szó, hogy az Isten embere legyen tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített. Az 1Timóteus 6,11-ben Timóteus konkrétan Isten emberének neveztetik, és ő az egyetlen személy az Újszövetségben, aki ezt a megtisztelő címet hordozza. Ehhez kapcsolva a következőket olvassuk: Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Ez a felhívás ránk is vonatkozik. Nem kellene nekünk is Isten emberének lennünk? Te pedig Ez a megszólítás: Te pedig, Timóteus személyes felelősségét hangsúlyozza. Az előtte levő versekben Pál apostol olyanokról beszél, akik nem voltak Isten emberei. Ezek saját hasznukra gondoltak, és az istenfélelmet a nyereség eszközének tartották. Ezzel szemben az Isten embere olyan, akinek a szívében Isten iránti érdeklődés van. Akinek van ismerete Isten Gyülekezetéről, amelyben mozog, és amelynek jellemzői meglelhetők személyes életében. Tudatos-e bennünk a személyes felelősség? Tudjuk-e, hogy mint Isten emberei hogyan viselkedjünk? Isten embere Emlékezzünk csak arra, hogy akik az Ószövetségben Isten embere -ként vannak kijelentve, azok konkrét feladatot kaptak Istentől. Isteni üzenettel rendelkeztek, amelyet tovább kellett adniuk. Istent kellett képviselniük. Ilyen feladata volt Timóteusnak is. Az Igét kellett prédikálnia, és a hívőket tanítania, figyelmeztetnie (intenie). Isten szeretne minket is az Ő szolgálatában meghatározott feladatokkal megbízni. Isten számára hasznosnak lenni, nem feltétlenül nyilvános és látványos feladatot jelent. Nagyon sok rejtett lehetőség is van arra, hogy Isten használhasson, hogy valaki Isten embere legyen. Kerüld (menekülj) és törekedj! Isten embere itt két tevékenységre van felszólítva. Kerülni és törekedni. Mindkét felszólítás nyelvtanilag jelen időben van, és egymással össze van kapcsolva. Az eredeti szövegben a használt időalak az aktivitás tartós jellegét hangsúlyozza. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer cselekedjünk, aztán felejtsük el. És arról sem, hogy közreműködünk, majd abbahagyjuk, hanem állandóan arra kell gondolnunk, hogy egyrészt kerüljünk dolgokat, másrészt törekedjünk valamire! Ez tehát folyamatos cselekvés, amely jellemzi Isten emberét. A 2Timóteus 2,22-ben mindkét szellemi erény össze van kapcsolva egymással: Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Kerülni azt jelenti, valamitől elfutni, elmenekülni. A menekülés elválasztást jelent. Ha valaki valamit kerül, tudnia kell, hogy helyette mit tehet. Ezért a kerüld tevékenységhez hozzátartozik a törekedj. Egy hívő keresztyén, aki csak menekül, egyedül marad, elszigeteli magát másoktól. A törekvésnél nem futkosásról van szó, hanem növekedésről, és kerülnünk kell mindent, ami kárt okozhat nekünk. Kerüld ezeket a dolgokat! Ez a gyengeség jele lenne? Nehémiás jogosan tette fel a kérdést: A magamfajta embernek illik-e menekülni? (Neh 6,11) Isten emberét, aki a hit harcát harcolja, elfoghatja a menekülés? Lehetséges! A menekülés az adott pillanatban nem a gyengeség jele, hanem az erőé. Mindig, amikor kísértésbe esünk, a győzelem egyetlen eszköze a menekülés. Jó példa erre József lépése Potifár házában, amikor megkísértetett. A hívő életben is a menekülés a válasz a veszélyekre. Kerüljétek a paráznaságot! (1Kor 6,18); kerüljétek a bálványimádást! (1Kor 10,14) Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! (2Tim 2,22) Vetés és Aratás

5 Pál beszél még a pénz szeretetéről, az önzésről. Többek között ezek azok a dolgok, amelyeket kerülni kell, illetve amelyektől menekülni kell. De törekedj! A Filippi 3,12-ben és a Zsidók 12,14-ben használt szavak eredetiben a vadászni, hajszolni szavakkal vannak kifejezve. Ez az intenzitást, az erőfeszítést, a koncentrálást jelenti, amire fel vagyunk szólítva. Ezt sokszor egy futó határozott magatartásával hasonlítjuk össze, aki mindent arra tesz fel, hogy megelőzze az előtte futót. Mint Isten emberei nem tarthatunk pihenőt, hanem arra kell törekednünk, hogy a felsorolt erények nálunk meglegyenek. A felsorolt erények Istent dicsőítik. Ha ezek után törekszünk, akkor életünkben látható lesz valami, ami az Úr Jézusban volt. Ő az egyedüli példakép. Mire kell Isten emberének törekednie? 1. Az igazságosságra A gyakorlati igazságosság a bírói igazságosság következménye. Másképpen kifejezve: a mi gyakorlati keresztyén életünknek meg kell felelnie a helyzetünknek. Nem mi élünk igazságosan, mégis azért élünk gyakorlatilag igazságosságban, mert Isten bennünket igazzá tett. A gyakorlati igazságosság ténylegesen azt jelenti, hogy a mindennapokban Isten lénye és akarata tesz igazzá, hogy az Ő mértékének megfeleljünk. 2. A kegyességre (istenfélelemre) Ezt is életgyakorlattá kell tennünk. Ez is gyakorlati függőséget jelent. Istennel szemben tisztelettel és mély hódolattal vagyunk. Valaki egyszer ezt mondta: Az istenfélelem (kegyesség) az ember lelkének Isten felé való irányítottsága, amely abban lesz nyilvánvalóvá, hogy tiszteljük Őt és szolgálunk neki. Egyedül Timóteus első levelében nyolcszor van említve az istenfélelem. Érdemes ezeket a helyeket nyugalommal átgondolni. 3. A hitre Az Újszövetségben a hit és a szeretet gyakran van együtt említve. Itt nem a megmentő hitről van szó, hanem a hívők Isten iránti bizalmáról. A hit összeköt bennünket a láthatatlan világgal. Hasonlítható egy karhoz, amely belenyúl a láthatatlan világba, és a láthatatlan Isten ígéreteit valóságosakká teszi. A hit összekapcsol bennünket Istennel a mindennapi életünkben. Mert hitben járunk, nem látásban (2Kor 5,7). 4. A szeretetre A szeretet itt az Isten munkájának eredménye a hívők szívében. mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által (Róm 5,5). Így abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt a szeretetet engedjük kiáradni másokra, és ezáltal valamit kinyilvánítanunk Isten lényéből (valóságából). Ennek a szeretetnek meg kell mutatkoznia Isten felé, de testvéreink és embertársaink felé is. Az Isten embere akkor is képes szeretni, ha szeretetére nem kap választ. A hit összekapcsol bennünket Istennel, a szeretet pedig összekapcsol embertársainkkal. 5. Az állhatatosságra (kitartásra) Az állhatatosság és a szelídség összetartoznak. Ezek Isten embere magatartásának jelei a nehéz körülményekben. Az állhatatosság vagy kitartás, a türelem, az erények a legtöbb embernél természetből kifolyólag kihaltak. De a hívő embertől elvárják, hogy a megpróbáltatások idején szellemileg ne törjön le, és ne szenvedjen vereséget. Szükségünk van az állhatatosságra, hogy kitartsunk a hitben és elkerüljük a gonoszt. Tehát Isten emberének be kell bizonyítania az állóképességét, mert csak akkor tud kitartani, ha szembe fúj a szél. Ajánlás Ünnepelj, de ne vesztegelj ott a jászol mellett. Azt ismerd meg, kiben minden ígéret betellett! Hited reményt, békességet, üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a kisdedtől a győzelmes Krisztushoz. Siklós József évi 3. szám

6 AMENNYIRE TŐLETEK TELIK Ez a felszólítás az előző két versben található két felszólítással együtt egyfajta fegyelmező intés. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó (Róm 12,17). Ha a rosszat nem toroljuk meg, hanem arra törekszünk, hogy másokkal jót tegyünk, akkor a legjobb feltételét teremtjük meg annak, hogy minden emberrel békességben élhessünk. Minden emberrel. Pál beleveszi azokat a körülöttünk élő embereket is, akik nem hisznek Istenben. Ha Isten szeretetének és kegyelmének élő tanúbizonyságai akarunk lenni a hitetlenek előtt, akkor fontos, hogy békében éljünk velük. A viszályhoz ketten kellenek. Ha valaki veszekedni akar, de a másik ebbe nem megy bele, akkor nincs veszekedés. Amennyire tőletek telik. Mindent elkövetünk, hogy ne kerüljön sor civódásra. Esetenként ez azt is jelentheti, hogy engedünk másokat jogtalan előnyhöz jutni. S ha valaki ellenségesen lép fel velünk szemben, ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy vallást tegyünk az Úrról. Kétségkívül vannak, akikkel képtelenség békességben élni. Ilyenkor kitérünk az útjukból. Vagy pedig értük is imádkoznunk kellene? Mindenképpen káros, ha mi magunk kezdeményezzük a civódást. Ezzel semmibe vesszük az Ige figyelmeztetését. Sőt az ilyen magatartással megtagadjuk mindazt, amit a bűnbocsánatról, az Istennel való békességről tanultunk. Hogyan használhatna fel minket az Úr arra, hogy bárkinek is megmutassuk az üdvösség útját, ha nem élünk vele békességben? Talán vannak ezen a téren rendeznivalóid? Nos, akkor ne halasztgasd! Valaki ezt írta: Ami tulajdon érdekeit illeti, a keresztyén ember békére törekedjen, ami azonban Krisztust illeti, harcolja meg a hit harcát. Ha ellenséges indulattal találkozunk, amikor az Úrról vallást teszünk, akkor a következményeket nyugodtan rábízhatjuk az Úrra, föltéve, hogy szelídséggel jártunk el. Werner Mücher Életünk sorsdöntő kérdései amelyekre a Biblia választ ad Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8,31) Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róma 8,32) Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? (Róma 8,33) Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? (Róma 8,34) Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy üldözés, vagy fegyver? Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róma 8,35-39) Az oltalom Igen, Uram, már nem félek, benned bízom, reád nézek! És ha ég, föld, tenger, minden összeszakad, a jövő akkor is szent kezedben marad. Bátran emeld fel hát szemedet, az Úr oltalmaz meg tégedet. Benne bízzál, mert Ő megsegít, a reménység meg nem szégyenít! Szegő-Szollás Klára Vetés és Aratás

7 Bibliai személyek Mária Az Újszövetségben legalább hat nőnek Mária a neve. Nevüknek jelentése egyikükre sem igaz, mert a név azt jelenti, hogy keserű, és ezeknek a nőknek mindegyikével egy bizonyos édesség jár együtt. Ezek közül elsőként Názáreti Máriát, Jézus anyját kell megemlítenünk. A feljegyzésekben ez a Mária csak ötször szólal meg. Kétszer szól Gábrielhez, kétszer magához Jézushoz, és egyszer a szolgákhoz a kánai menyegzőn. Az angyalhoz intézett kérdése gyermeki egyszerűséget árul el, aki csupán további felvilágosítást és tájékoztatást kér Isten szándékáról: Hogyan lehetséges ez? (Lk 1,34) A következő felvilágosítást kapja: Ő lesz a Messiás szűz édesanyja. Szűz anya? A názáreti emberek ezt sohasem fogják elhinni. Ebből botrány, félreértés, gyalázat, félremagyarázás, gyanúsítás, a helyzet téves beállítása és rosszindulatú célozgatás lesz. De ez az Isten akarata, és Mária készséges alázattal rendeli magát alá ennek: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! (Lk 1,38) Názáreti Mária szavai, éneke és hallgatása mind feltárja jellemének szépségét. Mária dicsőítő éneke (Magnificat) Mária éneke (Lk 1,46-56) úgy vált általánosan ismertté, mint a Magnificat, mert az ének az Úr magasztalásával kezdődik: magasztalja lelkem az Urat, és az én szellemem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az Ő neve (Lk 1,46-49). Nagyon sokat lehet tanulni Mária jelleméről, amint énekét hallgatjuk. Énekel szeretetről és örömről, Jahve hűségéről, és az iránta való irgalmasságáról. Mária mindezt a helyes sorrendben mondja el. Először beszél az Úrról és saját öröméről Őbenne, aki az Ő Istene és Üdvözítője is. Mindig tudatában van saját alacsony helyzetének. Végül is ő csak egy alacsony sorsú volt a lenézett Názáretből, és egy ácsnak a jegyese. De Jahve irgalomból és hatalmában megemlékezett erről az egyszerű lányról, és nagy dolgokat tett vele. Ő olyan Isten, aki gyűlöli a gőgöt, aki a maga szuverenitásában megalázhatja a hatalmast, és felemelheti az alázatos embert. Megelégíti az éhezőt, és üres kézzel engedi el a gazdagot. Mária tudta, hogy nemzedékről nemzedékre mindig megáldotta azokat, akik Őt félték. Mária ezután Istennek a nemzete iránti hűségéről énekel. Isten megáldotta Izráelt, és irgalmából megemlékezett róla. Izráel, mind az ember, mind a nemzet, Jahve szolgája volt, Jahve pedig szövetségmegtartó Isten, örökre hű az Ábrahámnak és az ő gyermekeinek adott szavához. A Magnificat Bibliánk egyik legjelentősebb énekei közé tartozik. Nem tudjuk megmondani, hogy vajon Mária saját költeménye volt-e, vagy sem. Rögtönzött volt? Vagy korábban írta és megtanulta? Nem ez a fontos. Emelkedett lelkületű, mintha a Zsoltárok Könyvéből lenne, mégpedig a legkiválóbbak közül. Megismerhetjük belőle Isten jellemét, valamint názáreti szolgálólánya jellemét is. Mária valóban gazdagon megáldott volt, és helyesen ismerte meg Istent, aki őt így megáldotta. Mária talán megtanít bennünket arra is, hogyan imádjuk Istent. J. N. Darby a következőképpen határozta meg az imádatot: A tisztelet és imádat azért szól Istennek, ami Ő önmagában, valamint azért, amit Ő azoknak jelent, akik tisztelik Őt. Milyen igaz ez Mária énekében! Mária a hallgatás ékesszólása Az utolsó, Máriára történő utalást az Apostolok Cselekedetei könyv első fejezetében olvassuk, ahol az apostolokkal együtt egy ima-összejövetelen találjuk őt. Ez az Úr Jézus mennybemenetele után történt. Természetesen, Mária hangját nem halljuk! Milyen szép befejezése ez az ő történetének! Hallottuk őt beszélni más alkalommal, és hallhattuk az énekét. De gyönyörködhetünk gazdag hallgatásának pillanataiban is. Napról napra együtt bibliai személyekkel c. könyvből (Evangéliumi Kiadó) évi 3. szám

8 A hálaadás orvosság az irigységre Mennyi bajt okozott már az irigység! Az irigység a Sátán hatásos eszköze, amellyel az embereket a pusztulásba kergeti. Irigység a Szentírásban Már a Biblia első lapjain találkozunk az irigység gyászos kihatásával. Mivel Isten nem fogadta el Kainnak az elátkozott földből származó áldozati ajándékát, annak szívében izzó gyűlölet támadt fivérével, Ábellel szemben. Ez utóbbi ugyanis saját gyöngeségének tudatában egy bárányt áldozott, amelyet Isten kedvesen fogadott. S mint tudjuk, ebben az esetben az irigység testvérgyilkossághoz vezetett (1Móz 4,3-8). A gyermektelen Ráhel irigy volt nővérére, Leára, mert annak négy fia született, és ilyen gonosz szavakkal támadt férjére: Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok! S noha Ráhel kedvelt felesége volt Jákóbnak, ő mégis haraggal volt kénytelen válaszolni erre: Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét? (1Móz 30,1-2) Ráhel mindenáron anya akart lenni, mint Lea, s a kívánság boldogtalanná és vakká tette. István vértanú a nagytanács előtt mondott védekezésében utalt Jákób fiainak cselekedetére. Azt mondta: Az ősatyák féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt (Csel 7,9). Az összefüggésből tudjuk, hogy Jákób (a későbbi Izráel) fiát, Józsefet jobban szerette valamennyi fiánál (1Móz 37,3). Ez felkeltette fivérei irigységét, és Józsefet csak Isten beavatkozása mentette meg a haláltól. Rendkívül tanulságos Ászáf önvallomása is a 73. zsoltárban. Irigyelte az istentelen és vakmerő embereket, mert látta, milyen jó sorsuk van, miközben ő maga napokon át csak gyötrődött. Irigysége odáig vitte, hogy úgy látta: hiába tisztította meg szívét. De Ászáf megtalálta az irigységéből és féltékenységéből a kiutat, a szabadulást. Amikor beismerte: De nekem olyan jó Isten közelsége!, miután bement Isten szentélyébe, meg tudott szabadulni kísértő gondolataitól, és tudott örvendezni a mennyei dicsőségben reá váró örökségnek. Utolsó példaként hadd idézzük még a Máté 27,18- at: Pilátus, római helytartó tisztán látta, miért akarják a főpapok és a vének rábírni a népet, hogy egy gyilkost engedjen szabadon a zsidók királya helyett, akiben Pilátus semmi bűnt nem talált. Kifejezetten megírja az Ige, hogy tudta: irigységből adták Őt a kezébe. Féltették saját befolyásukat és tekintélyüket, mert érezték, hogy az Úr Jézus messze felülmúlja őket bölcsességben és erőben. Ezt irigyelték tőle. És ahogy az Úrral bántak, ugyanúgy jártak el később az apostolokkal is (Csel 5,17; 13,45). Irigységük csalta meg ezeket a főpapokat és véneket, hogy ne ismerjék fel Istennek legmagasabb rendű kijelentését az Úr Jézusban. Irigység a test cselekedete A legtöbb bibliafordítás féltékenység -nek nevezi azt, amit irigységnek is fordíthatunk (Gal 5,20). Amelyik fordítás az irigység szót használja a görög zelosz -ra, az többnyire lábjegyzetben megjegyezi, hogy a szó féltékenységnek is fordítható. Mindkettő egymáshoz hasonló érzést fejez ki, amely a bűnös emberi természet tulajdonsága. Pál apostol kénytelen volt megírni a korintusiaknak, hogy ők még (hús)testiek, mert viszálykodás és féltékenység uralkodik közöttük. Az irigység önző követelés, amely csak a maga hasznát nézi. Ugyancsak irigységnek kell tekinteni azt a magatartást is, amikor valaki másnak a tulajdonát vagy értékeit saját magának szeretné, még akkor is, ha ezek megszerzése érdekében nem tesz semmit. Még ha fenn is áll a kísértés, hogy jogtalanul elsajátítsa valaki a másik tulajdonát, de nem teszi meg, akkor is csúnya következményei vannak az irigységnek. Gyakran egészen a gyűlölködésig fokozódik az irigyelt személy ellen, aki őt felülmúlja anyagi javaiban. Az eddig mondottakból világosan kitűnik, hol kell keresnünk az irigység gyökerét. Teljesen mindegy, hogy anyagi javakról, pénzről, autóról van szó, vagy állásról, tekintélyről, tudásról, családról vagy életkorról. Irigykedhet-e a keresztyén ember? Ha Isten Igéje az irigységet a test cselekedetének nevezi, akkor nem is kérdés, hogy a keresztyének Vetés és Aratás

9 nél is előfordulhat. Mert még testben élünk, amely érvényesülni akar, s hogy mennyiben tudunk a testies kívánságainknak ellenállni, az attól függ, hogy a Szent Szellem uralma alatt járunk-e, és halálba adjuke ily módon testies énünket (Gal 5,16; Róm 6,11). Bizonyosan mindannyian tudunk az irigység káros kihatásairól a gyülekezeti testvérek közösségében. Mindenekelőtt azonban az a fontos, hogy újra meg újra vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem törnek-e fel bennünk efféle hajlamok. Nem vagyunk-e hajlamosak irigységre, amikor összehasonlítjuk magunkat kívánatos külső dolgokban. Mivel azonban az efféle reakciók az irigykedőt gyötrik, ezzel ha rejtve is az Urat rabolják meg a dicsőségétől. Már bölcs Salamon is felismerte az irigység következményeit. Azt írta: A szelíd szív élteti a testet, az indulat (irigység) viszont rothasztja a csontokat (Péld 14,30). Ha tiszteljük és becsüljük egymást, akkor szeretetet és jóságot tanúsíthatunk a másik iránt, és nem kívánkozunk az után, amije neki van (Zsid 10,24). Mivel az irigység és a féltékenység tönkreteszi a testvérek iránti szeretetet, figyelmeztet minket a Róma 13,13: Mint nappal illik, tisztességben járjunk... nem viszálykodásban és irigységben. És az ún. szeretet himnuszában (1Kor 13,4) nyomatékosan is mondja az Ige: A szeretet nem irigykedik. Mire irigykedünk? Isten minden jó adomány ajándékozója. Ami a testvéremé, azt Őtőle kapta. Ha tehát irigykedem rá, ezzel azt fejezem ki, hogy Isten szuverén cselekedetével elégedetlen vagyok. Sőt: az efféle magatartással igazságtalanságot vetek az Úr szemére, és még ha a testvér túlságosan is emberi módszerekkel szerezte meg vagyonát, akkor sem irigykedhetek rá. Mert az irigységgel én magam is ugyanolyan vétkessé válok. Az irigy gondolatok legyőzése Ahogyan Ászáf szavaiból már kiderült, csakis úgy járulhatunk a szentélybe, az Úr közelébe, ha a szívünket megtisztítjuk a keserű irigységtől és a féltékenységtől. Semmi sem szabadít meg jobban a rossz ízű összehasonlítgatásoktól, mint a hálaadás Istennek mindazon ajándékaiért, amelyeket érdemtelenül kaptam tőle. Aki a 2Korintus 9,15 szerint hálát ad Istennek a kimondhatatlan ajándékáért, az Ő Fiának eljöveteléért a világba örök üdvösségünkre, az már eleve mentes lesz az irigy kívánságok kísértéseitől.... ez nem illik, hanem inkább a hálaadás (Ef 5,4) ezt kénytelen megírni az apostol az efezusi keresztyéneknek. Örültem, amikor egy keletről jövő nőtestvér azt írta nekem, milyen hálás azért, hogy az előző hosszú évek nélkülözései és az ellenséges környezetben eltöltött idő után itt élhet közöttünk. Nyilván nem olyan gazdag, mint sokan mások, de az Úr iránti hálája mégis őt teszi a leggazdagabbá. Irányítsuk lelki szemeinket a láthatókról a láthatatlanokra, és akkor hálás lesz a szívünk az Istentől kapott mérhetetlenül nagy ajándékaiért, az örök dicsőségért, amely felé tartunk (2Kor 4,17). Ez tesz bennünket Isten boldog gyermekeivé, akiket nem kínozhatnak az irigy gondolatok. Walter Wjst Bibliaismereti Ki mit tud? 1. Soroljuk fel időrendben a következő neveket: Ábrahám, Jákób, Táré, Izsák! 2. Az özönvíz előtt a Biblia csupán négy asszonyt nevez meg. Kik azok? 3. A három nagy király, Saul, Dávid és Salamon közül melyik volt az egyik fáraó veje? 4. Milyen kapcsolat volt Dávid és Séruja, valamint Abigail között? 5. Dávid és Jónatán jó barátok voltak, de ezen kívül milyen rokoni kapcsolatban álltak egymással? 6. Egészítsük ki a mondatot Dávid egyik zsoltárából: Micsoda a halandó (ember), hogy Melyik (kis)próféta hirdette a Messiás eljövetelét így: Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve? 8. Ki mondta ezt: Az ember a lehelethez hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz? 9. Ki kérdezte ezt: Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradsággal szerzett a nap alatt? álmokat álmodnak, és... látomásokat látnak. Kik ezek az egyik (kis)próféta szerint? (Válaszok a 31. oldalon.) évi 3. szám

10 Uram, szenvedek, segíts rajtam! (Ézsaiás 38,14) Ez a két rövid mondat volt a magva egy imádságnak. Talán a legfontosabb imádságnak, amit az imádkozó egész életében elmondott. Az imádkozót Ezékiásnak hívták, aki Júda tekintélyes, istenfélő királya volt. Isten akaratát igyekezett cselekedni, és Isten ezt kedvesen fogadta. Uralkodási ideje közepén halálos beteg lett, rettegett a haláltól, és válságba került az élete. Kétségbeesésében azonban nem emberekhez fordult tanácsért, nem is orvosokat hívott, hanem Istenhez kiáltott, aki valóban tud segíteni. Hozzá kiáltott, és Isten alátekintett sebzett, megalázkodó szívére, és mind belsőleg, mind külsőleg segített rajta. Amikor meggyógyult, hálaadó éneket írt nyomorúságáról és szabadulásáról. A szorongás napjaink betegsége Az ember élete nem más, mint szorongásainak története mondta egyszer valaki. A düsseldorfi kamaraszínház évekkel ezelőtt egy politikai kabaréban így mutatta be a modern ember képét: Életfélelem és vérkeringési zavar, sietség, harc és becsvágy. Táncoljanak csak gyorsabban a lábak, száguldozzanak céltalanul a hajszában, korbácsolja fel őket a disszonáns zene, a hit és reménység nélkül valókat, a szeretet nélkül valókat A szorongás napjainkra elrettentő mértéket öltött. Ahol kiürülnek a templomok, megtelnek a pszichiáterek és pszichológusok rendelői. A legkelendőbb gyógyszerek az idegnyugtatók, amelyeket az emberek szorongás, nyugtalanság és álmatlanság ellen szednek. Egész teherautónyi van belőlük a gyógyszertárakban és az emberi szervezetekben. Drogok és boldogságpirulák idéznek elő néhány órára mesterséges élvezetet, űzik el a szorongást, és pótolják a védettség érzését. Urunk legyőzte a szorongást. Emberek mil liói élnek nap mint nap az Ő erejéből, amely támaszt ad életüknek. És sokan tudják, hogy a menekülés nem segít, hogy a szorongás és a kétségbeesés hamarosan utoléri az embert. Urunk azonban ismeri szorongásainkat. Ő maga legyőzte azt a Gecsemáné-kertben, és amikor csak akarjuk, mellénk áll. (Alfred Lechler ismert ideggyógyász írt egy kis könyvet ezen a címen: Tedd idegeidet Isten kezébe! Evangéliumi Kiadó) Ezékiás szorongott. Nemcsak ezért vagy azért, nemcsak átmenetileg, ahogy mi is olykor-olykor szorongunk. Ő halálfélelmében szorongott. Azzal az alapvető szorongással, amelyet minden Istennel ki nem engesztelődött embernek át kell élnie, amikor érzi és tudja, hogy rövidesen Isten elé kell állnia, az örök Bíró elé. Ugyanakkor szorongatta Ezékiást a nagy kérdés is: Miért? Miért bánik így vele Isten, holott ő oly kegyesen élt? Miért kell ily korán meghalnia, miért kell átmennie a halál sötét éjszakáján? Talán nem mindnyájan éljük át azt a halálfélelmet, amelyet Ezékiás átélt, de a kérdések bennünk is ott vannak. Boldog az, aki ilyen nyomorúságában nem fordul téves címhez. Boldog az, aki Istent keresi, aki Őt hívja fel, aki életét odaadta bűneinkért a golgotai kereszten: Ő a mi kezesünk. Kicsoda a Kezes? Kezes az, aki közbenjár valaki érdekében, aki az illetőt megnyugtatja afelől, hogy fizetésképtelensége esetén kifizeti helyette az adósságát. Aki felszabadít az adósság nyomasztó terhe alól, amennyiben magára veszi annak a terhét. Mindnyájunknak szükségünk van Isten előtt egy ilyen Kezes -re. De senki más nem alkalmas erre Isten előtt, csak az Úr Jézus Krisztus. Ő pedig önként ajánlkozott erre. Ő az, aki áthidalta a bűn szakadékát Isten és ember között, levette rólunk a bűneink terhét, amelyért mi kép 10 Vetés és Aratás

11 telenek lennénk eleget tenni, és megbűnhődött érte. A halál tehát immár nem okozhat bennünk végső, lecsillapíthatatlan szorongást. Üdvözítőnk karjai közt elrejtve, Kezesünk által megváltva, megszűnhet szorongásunk, és a szívünket betöltheti helyette a bizalom és a csendes öröm. Ő elindít és elkísér bennünket azon az úton, amely a dicsőségbe vezet, ahol ismeretlen a szorongás és a fájdalom. Most már imádkozhatunk úgy, ahogy egykor Paul Gerhardt tette: Mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom. A kínban, mit halál hoz, állj mellém, Jézusom. Ha lelkem félve reszket, s rettent a meghalás, nagy kínod és kereszted legyen vigasztalás! A hétköznapok szorongásai évi 3. szám A szenvedés és nyomorúság azonban nem ismeretlenek a keresztyén ember életének hétköznapjaiban sem. És, ha engedjük, kétségbeesésbe vihetnek. Ezért tekinthetjük Ezékiás emlékiratát bátorításnak az utódok számára is. Mert szorongásainak leírása és imádsága mögött bizonyságot tesz arról, hogyan vette le róla a terhet a szabadító Isten, és hogyan újult meg az Istennel való kapcsolata. A szorongások között mi is vigasztalásra vagyunk utalva. Szívünk remeg és elcsügged, sőt olykor feltámad bennünk a kétely, hogy valóban van-e szerető mennyei Atyánk. És ha magunk akarunk önmagunktól megvigasztalódni, az nem segít. Az sem, ha megpróbáljuk jelentéktelennek tartani a fenyegető bajt, mert annak veszélyes volta újra elénk áll. Az sem segít, ha nem gondolunk rá. Ha nem találunk vigaszt, végső soron csak egyvalami segít: az, ha az Úrhoz könyörgünk. Ha gyermeki hittel visszük elé a gondjainkat, és azután teljesen Őrá bízzuk, és nem gyötörjük többé magunkat. Ő pedig segít, hiszen megígérte. Kezességet vállalt értünk Isten előtt, de a hétköznapokban felmerülő feladatok megoldásában is. Problémák gyakran keletkeznek, de az Ő kezessége értünk mindvégig érvényes! Béke és vigasz költözik szívünkbe, és a könyörgésünk hálaadássá változik. Dieter Boddenberg Most más madár dalol Mióta Jézus Krisztus velem jár, elhallgatott a fekete madár, mely minden év után azt sírta: Kár! Végig az úton, tűnő éveken azóta más madár dalol nekem. Erőm újul a csengő éneken. Ha hervad a százvirágú tavasz, arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, akár virág nyit, akár tél havaz. Ha évek után évek tűnnek el, és egyre sebesebben szállnak el, az örök ifjúságról énekel. Arról, hogy mindig új a kegyelem, és mindig egy, aki itt jár velem fénylő nappalon, sötét éjjelen. A célról, amint hívogatva int, s minden lépéssel közelebb megint..., melyért könny, küzdelem megérte mind. Előttem száll, és énekel nekem. Énekeit vele zümmöghetem, amint megyek át tűnő éveken. Újulva hallgatom új dalait, amint reájuk sorra megtanít a csodaszárnyú, szent madár: a HIT. Túrmezei Erzsébet 11

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A Hegyi beszéd tanításairól

A Hegyi beszéd tanításairól SOLA SCRIPTURA Lelkészképző és Teológiai Főiskola Bibliaoktató szak A Hegyi beszéd tanításairól Készítette: Bandi Katalin Konzulens: Takács Szabolcs 2007. Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A boldog-mondások

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben