GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké."

Átírás

1 IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség Az adventisták egyedi üzenete Két prédikáció között Hogyan lehet megtanulni szeretni? Érdligeti Vallásügyi Találkozó Aki elnyomja a nincstelent... Mennyire krisztusiak a keresztények? HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE

2 tartalom Bevezető gondolatok Zarkáné Teremy Krisztina: Felkészülés a második adventre 3 Események 4 Kórus közösségi nap 5 Papp Boglárka: Lelki betérő 6 Veled vagyunk, Lili! 7 Média 8 Bencze Katica keresztsége Konferencia Örök evangélium egy örökké változó világban 9 Dr. Jon Paulien: Mi tesz egy adventistát adventistává? 10 Gyülekezet Dr. Erdélyi László: Békesség, békesség - és nincs békesség 14 Összefogás Hangyás Liliért Szolgálat Erdélyi László: Két prédikáció között 16 Közösség Dr. Szigeti Jenő: Hogyan lehet megtanulni szeretni? 18 Vallásügyi párbeszéd Érdligeti Találkozó - Párbeszéd a szegénységről 20 Czibere Károly: Aki elnyomja a nincstelent Hírek, érdekességek Mennyire krisztusiak a keresztények? 24 Tyentés László: A Facebook-tól a hazaszeretetig 25 Szolgálati beosztás 27 Útravaló 28 A Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H-1062 Budapest Székely Bertalan u. 13. Telefon: (1) Lelkész: Zarka Péter A gyülekezet vezetője: Dr. Erdélyi László A lapot szerkesztette és készítette: Dr. Erdélyiné Halász Edit Programjainkról és gyülekezetünk életéről naponta új híreket közlünk weboldalunkon: A G YÜLEKEZETI H ÍRADÓ 1200 példányban megjelenő időszakos tájékoztató. Érdeklődők részére készséggel megküldjük postán kiadványunkat.

3 BEVEZETŐ GONDOLATOK Felkészülés a második adventre - a gyakorlatban Zarkáné Teremy Krisztina Még 24 órája sincs, hogy hazaérkeztem a női lelkészek számára szervezett nemzetközi konferenciáról. Most nem nekünk kellett adni, csak kaptunk, hallgattunk, imádkoztunk - a lelki feltöltődés, teljes megnyugvás eufóriája! A záró áhítat végén senki nem állt fel, csak ültünk csendben, remélve, hogy még nincs vége. Mint az evangéliumi történetben, amikor Péter, Jakab és János látta a megdicsőült Jézust a hegyen, Mózes és Illés társaságában. A tanítványok azt mondták, hogy Uram, jó nékünk itt lennünk (Mt 17:4). Olyan távolinak tűntek a hétköznapok megszokott viszonyai, a menny légköre, békéje, szeretete ereszkedett rájuk. Gondolni sem akartak arra, hogy kiszakadjanak belőle. Mi is éppen ezt éreztük a konferencián - nyilvánvaló volt a hatás. Jó nékünk itt lennünk. Nem szo- rongattak a sürgető feladatok, a szívet keserítő tragédiák. Az előadásokból, az imák alatt, a Biblia tanulmányozása közben Jézus a szívünkhöz szólt, személyesen hozzánk, mintha karnyújtásnyira lett volna tőlünk. Csakhogy amint Péternek, Jakabnak és Jánosnak is hamar véget ért a mennyei légkör ízelítője, nekünk is indulnunk kellett. Természetesen közben itthon sem állt meg az élet. Néhány beszélgetésből értesültem róla, hogy valakit 1 hónapon belül 3 közeli veszteség ért, tragikus halálesetek, majd a temetésen a család több tagja súlyosan megbetegedett. Másutt a gázt kapcsolták ki (mi lesz a gyerekekkel a hidegben?). Van, aki nem tudja, mi okozza betegsége nyomasztó tüneteit - vajon gyógyítható? Hallottam még nevelési problémákról, szülői tanácstalanságról, sőt elkeseredésről, munkahelyi feszültségekről, az idős kor küzdelmeiről, másnál az Alzheimer kór következményeiről. Szóba került az érdektelenség is egyes gyülekezeti tagok között, másutt alapvető hitelvek félreértése, vagy a hosszú ideje tartó súlyos próbák miatti csüggedés és elkeseredés, már-már a hit feladásának gondolata. Nem is beszélve keserű harcokról, talán kifejezett gyűlöletről. Nem maradt ki a családi feszültségek említése sem. Másnak több heti munkája szállt el a számítógép miatt, de volt, aki csak a feladatok sűrűjében veszítette el a belső békéjét, a menny légkörének boldogságát - és még alig néhány emberrel beszéltem! Milyen távolinak tűnik most, amit talán egy napja mondtam: Jó nékünk itt lennünk! Egy kicsit kiszabadultam a mindennapok természetes forgatagából, feltöltekeztem, megerősödtem, de a türelmem vajon meddig tart? Ebben a negyedévben sokat foglalkozunk a második adventre való felkészüléssel. Komoly tanulmányokat folytatunk, sorra vesszük a próféciákat, a magyarázatokat, médiaszolgálatot végzünk, részt veszünk a gyülekezetünk életében, végezzük a feladatunkat, miközben bennünket személyesen, mint ahogy minden egyes ismerősünket, rokonunkat (pontosabban az összes élő embert) bombázzák az élet körülményei, váratlan, sokszor kellemetlen és fájó helyzetei. Pillanatról pillanatra a harag, a nyugtalanság, a bosszú, a gyűlölet, az irigység, a kétségbeesés, a nyomor, a magány, a katasztrófa (és még vég nélkül sorolhatnám, hogy mi minden) újabb és újabb hullámai söpörnek végig az emberek életén, megpróbálva az elméleti tudás/hit valós értékét. Pár napos távollét után tapasztaltam, hogy hányan akartak beszélni velem, elmondani, mi történt, megértésre, bátorításra vagy talán tanácsra várva. Másnak vigasztalásra volt szüksége. Ismét, sőt talán most még jobban szembesültem vele, hogy támasznak kell lennem! Persze nem csak nekem! Aki érezte már valaha Jézus közelségét, aki mondta már gondolatban: Uram, jó nékünk itt lennünk, az tud arról is, hogy Jézus jobb világot ígért. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek (Jn 14:1-3) - ez az, amibe támaszért kapaszkodhatunk, amiből erőt meríthetünk. Azután pedig ez az, amit támaszként másoknak nyújthatunk, de csak akkor, ha valóban Jézus az a Kőszikla, akire a mi életünk is épül! Ez az az ígéret, amire évezredek óta vár a kereszténység, a bűn világának bombazáporai között. A várakozás, mint tudjuk, felőrölheti az idegeket, ha nem ismerem igazán azt, akit várok, és ha nem bízom feltétel nélkül az érkezésében, Őbenne. Különben kétségek keserítenek, rossz gondolatok gyülemlenek fel, netalán keserűség, harag. Ha ismerem Jézust, ha bízom benne, ha tudom, hogy noha késik, az ígéretét mindenképpen betartja majd, akkor nem engedem magamban felhalmozódni a keserűséget; ismerem, akit várok. Tudom, hogy a második adventkor végleg, egyszer és mindenkorra megoldja a világ összes gondját, de a várakozási idő közben is felsóhajthatok hozzá, másoknak is tanácsolhatom ezt! Persze a bizalom, legalábbis a megalapozott bizalom nem jön magától. Mély ismeretség kell hozzá és meg is kell harcolni érte. Ez az, amit Jézus felkínál: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek (Mt 11:28-29). Jézushoz fordulhatunk a Bibliát olvasva, imádkozva, amikor a Szentlélek által megismerteti magát velünk. Megoldja a gondokat, erőt ad a nehézségekhez, kiveszi a haragot a szívünkből, megbocsát és segít, hogy mi is meg tudjunk bocsátani. Példájával megmutatja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hogyan éljünk. Még ha nem is a megdicsőülés hegyén vagyunk, akkor is karnyújtásnyira érezhetjük Jézust magunktól. Ilyenkor mondjuk: Jó nékünk itt lennünk. Ha pedig ezt érezzük, akkor biztosak leszünk abban, hogy számíthatunk az ígéretére: visszatér! Jézus a barátainak nevez, megígéri, hogy visszajön. Csitítja nyugtalanságunkat, bátorít, hogy bízzunk benne. Bízzunk abban, hogy terveit valóra váltja, igazán ítél és jutalmaz! Bízzunk abban, hogy megoldja, amit mi nem tudunk! Ismerjük meg Őt! Ha már megismertük, akarjunk mind többet megtudni róla! Miközben erre törekszünk, a menny légköre újból és újból körbefog. Akkor már mi is tudunk bátorítani másokat, olyan támaszok lehetünk, amilyennek szeretne látni. Lehetünk támaszai egymásnak a családban, a gyülekezetben; és mindazoknak, akik még nem, vagy kevéssé ismerik Jézust. A második adventre való felkészülés fontos része, hogy támaszokká váljunk, méghozzá Jézusban gyökerezve! Szükségünk van egymás támogatására! A felkészülés közösségbe fon. Mit jelent a gyakorlatban felkészülni a második adventre? Olyan szoros kapcsolatban élni Jézussal, hogy a csalódások, veszteségek, nehézségek, tragédiák között, mint ahogy a legnagyobb boldogságban is mindig tudjunk hozzá fordulni és egymást is Jézus felé fordítani. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét (Jel 14:12)! A kitartó türelem alapja a bizalom és a szeretet, mint ahogy az az alapja a parancsolatok betartásának és a Jézusba vetett hitnek is. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt (2Thessz 5:23-24). BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2013/IV. negyedév 3

4 ESEMÉNYEK KIRÁNDULÁS VISEGRÁDRA Nyári idényünk végén, augusztus 18-án, vasárnap, egy egész napos közösségi hajókirándulást szerveztünk, Budapestről Visegrádra oda-vissza hajózva. Az Armada Budapest Hajózási Kft. PRIMUS nevű impozáns hangulatú rendezvényhajóján gyülekezetünk tagjai, barátaink és más gyülekezetekből csatlakozott vendégeink egy csodálatos napot töltöttünk együtt ragyogó időjárásban. Visegrádon legtöbben a Királyi Palotát látogatták meg, a gyermekek pedig a Mátyás Király Történelmi Játszóparkban a mesék és regék máig is élő emlékeit eleveníthették fel. Visszafelé egy közös ebéd adott lehetőséget a pihenésre, beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. GYARMATI DEZSŐ, olimpiai bajnok, a nemzet sportolója, a néhai Gyarmati Béla adventista lelkésznek és feleségének gyermeke, az Óbudai Gyülekezetnek hosszú éveken át jó barátja, augusztus 18-án elhunyt.gyarmati Dezsőben olyan család jelentős tagjától búcsúzunk, amelyben mindegyik tag élete szó szerint élet-halál harc volt. Ebben a küzdelemben kézzelfogható volt Isten szeretete és oltalmazó gondviselése, amely erőt adott számukra a nemes küzdelem megharcolásához. Gyarmati Dezső nem volt egyházunk tagja, de Édesanyján keresztül, majd személyes kapcsolata által kötődött egyházunkhoz, különösen az óbudai gyülekezethez. Temetése adventista szertartás szerint történt, a Farkasréti temetőben. Az Igét id. Erdélyi László hirdette János evangéliuma 5:28. alapján: Ne csodálkozzatok, mert mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Számos média beszámolt a temetési istentiszteletről, amelyen az Olimpiai Bizottság, a Magyar Vizilabda Szövetség, a Fővárosi Önkormányzat emlékezett meg a kiváló sportoló érdemeiről. A temetésen jelen volt több kormánytag és parlamenti képviselő is. A gyászoló Családnak és feleségének ezúton is Istentől kérünk vigasztalást. (el) Iᴅősᴇᴋ Kᴇrᴛi Pᴀrᴛiᴊᴀ A nagy nyári hőség miatt későbbre tolódtak a kerti programok. Az idősek kerti partiját mindenképpen megtartottuk, hiszen minden évben nagyon várjuk a lehetőséget, hogy a gyülekezeten kívül is minél többen összejöhessünk az idősek találkozójára. A baráti kör összetartása ebben a korban még értékesebb. Most is közös gondolkodással kezdtük a beszélgetést az öregség keresztény arculatáról. Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul. Ezért tehát nem csüggedünk: az öregség lehet meghitt barátunk is! Lefelé tartunk, mondják: De biztatón ragyog felénk Isten mosolya: Ne félj, pajzsod vagyok! Lefelé tartunk, mondják: Nem! Fölfelé megyek! Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg. Vár az az ország, ahol senki se lesz öreg! 4 B UDAPEST T ERÉZVÁROSI G YÜLEKEZET H ÍRADÓJA 2013/IV. negyedév

5 ESEMÉNYEK Kórus Közösségi Nap Augusztus 24-én szokásos kórusnapot és kerti partit tartottunk. A délutánt kötetlen, vidám hangulatban töltöttük el Érden. Megbeszéltük az előttünk álló év szolgálatait. Oláh Gábor és a kórus tagjai elmondták, miben kellene változtatni, hogy még szebben tudjuk dicsőíteni énekszolgálatunkkal Istent. Ezek a közösségi napok jó alkalmak arra, hogy mindezeket őszintén megbeszéljük. a próbákon rendszeresen részt venni, mert így tudunk csak megfelelően felkészülni a szolgálatra. Ha valaki hiányzik, akkor az a kórus teljesítményének rovására megy. A program művészeti részében Nyári István megkésett vallomását mondta el nekem, mint feleségének, József Attila szavaival: Áldalak búval, vigalommal. Az előadás nemcsak engem, hanem minden hölgyet meghatott, és minden szívet megdobogtatott. Ezután hasznos tanácsokat kaptunk tőle, hogyan lehet felkészülni az istentiszte- lethez méltó szolgálatokra. Mindenkinek önmagához mérten a legjobbat kell Isten oltárára tenni. Nem túlzás a megfogalmazás: gagyi módon nem szabad az Urat szolgálni (Nyári István). Minden szolgálatot felkészülten, lelkiismeretesen és tiszta szívvel kell végeznünk. A nagy kertben lehetőségünk volt a közös éneklésre is, felidézve legkedvesebb énekeinket. Később a házigazdák szomszédjai - látva ismét a sok vendéget - többen megjegyezték, milyen szép énekek hallatszottak a szombat délutáni csendben. Remélem, kórustag társaim is egyetértenek velem abban, hogy ezek az alkalmak nagyon jóleső, fontos események a kórus életében, és ahhoz segítenek, hogy jobban megismerjük egymást, megértsük a közös munka szépségét (mennyire szeretünk együtt énekelni!) és komolyan vegyük a megbeszélt gondolatokat. Brust Zsuzsa Szó volt arról, hogy a próbák nemcsak azért fontosak, hogy megtanuljuk az énekeket, hanem hogy elsajátítsuk a teljes összhangban való előadást, és ez sok közös együttlétet kíván. Ahhoz, hogy a kórusművek mondanivalóját egy szívvel-lélekkel, átérezve tudjuk előadni, együtt kell lélegeznünk, valós és átvitt értelemben. Oláh Gábor karvezetőnk minden énekszámot a mondanivaló minél teljesebb értelmezésével tanít meg számunkra, ami nagy összpontosítást, odafigyelést és odaadást igényel. Ezért szükséges mindenkinek B UDAPEST T ERÉZVÁROSI G YÜLEKEZET H ÍRADÓJA 2013/IV. negyedév 5

6 ESEMÉNYEK Sziget-fesztivál augusztus LELKI BETÉRŐ 25 keresztény fiatal kimegy egy több százezer fős fesztiválra - ahol mindenki bulizik és szórakozik-, kinyitnak egy sátrat, aminek az ajtajában egy nagy világító Biblia hirdeti: LELKI BETÉRŐ. Van ennek valami értelme egyáltalán? Aki már egyszer volt kint, és végigcsinált pár napot, az tudja, hogy: IGEN. Ha olvasol Bibliát, nyilván tudod, hogy Jézus mindig az emberek közé ment. Ma a keresztények jelentős része a templomban/gyülekezetben éli az életét, ami nagyon jó dolog, de Jézus kint volt, a templomon vagy zsinagógán kívül, ott ahol az emberek voltak. Nyilván ma már nem azokon a színtereken élik az emberek az életüket, mint akkor. Ha ma mennék ki a piacra vagy a kúthoz, vagy valami hasonló helyre beszélgetni, kicsit vicces lenne, nem? Hová menne ki ma Jézus? Én azt gondolom, hogy a Szigetre biztosan. Mi is kimentünk ismét az idén. Nagyon sok új emberrel találkoztunk, és a csapat közel felének ez volt az első Szigete. Ez nem éppen ideális állapot, ennek ellenére meglepően simán és zökkenőmentesen mentek a dolgok. Volt egy szuper lelkésze a csapatnak Csizmadia Robi személyében, Nagy Tomi apró, de annál felüdítőbb ajándékokkal készült, Ömböli Kiki pedig közös programokat szervezett nekünk. A Lelki Betérőben nem történik más, mint bejönnek az emberek, és mi beszélgetünk velük. Van olyan, aki elmeséli, hogy milyen élményei voltak egy koncerten, vagy hogy éppen merre tart, mert csak pihenni jött be. Van, aki kíváncsi arra, hogy mégis miért csináljuk ezt az egészet. Van, akinek kérdései vannak, és azt reméli, hogy itt választ kap rájuk. Aztán előfordul olyan is, aki kötözködni jönne be, vagy be sem akar jönni, csak egy barátja/barátnője berángatja, és ott marad, mert nem azt találja, amit várt, hogy valamit le akarnak nyomni a torkán, hogy meg akarják téríteni, és felteszi azokat a kérdéseket, amik talán már régen foglalkoztatják a vallással, hittel, Istennel kapcsolatban, csak sosem volt alkalma feltenni őket. Van olyan is, aki fél - mondjuk a vihartól - és itt talál megnyugvást, aztán legközelebb hálát mondani tér vissza:) És persze vannak visszatérő vendégek, akár olyanok is, akik évek óta járnak vissza, és úgy kezdik a beszélgetést, hogy na és mi minden történt veled az elmúlt egy évben?. Mi pedig meghallgatunk, válaszolunk, imádkozunk érte/vele, sírunk, nevetünk, beszélgetünk, hozzászólunk, előítéleteket rombolunk le, vagy amire éppen szükség van, és nem azért, mert ez a kötelességünk, hanem mert akármilyen furcsán is hangzik, szeretjük azokat, akik betérnek hozzánk. Az a célunk, hogy úgy menjenek ki a sátorból, hogy kaptak tőlünk valamit, ha mást nem is, de egy kis nyugalmat az egy hétig tartó kaotikus forgatagban. És eleinte ugyan furcsán néznek ránk, hogy mégis mit akarunk mi itt, de aztán mintha valahogy megértenék. Néha szavak nélkül is. Vagy elmutogatva, körülírva, mikor idegennyelven kell ugyanezeket elmondani (bár tapasztalatból tudom, hogy néha az is elég, ha hagyom beszélni, és csak bólogatok. Amíg kint vagyunk, hat óra alvás már luxusnak számít, az is valamikor hajnal 5 és déli 12 között van valahol, és az első felében még szól a zene, a másodikban meg már próbálnak a Nagyszínpadon... Délután 2-3 között kezdődik a munka, például különféle megállító játékokat játszunk a sátor előtt. Idén a legfelkapottabb a virágültetés volt, aminek az a lényege, hogy készíteni lehet papírból virágot, ráírni a hátára azt, amiben fejlődni szeretne a készítője, aztán elültetni a kirakott cserepek egyikébe. Ez nagyon látványos - idén legalább 100 szál színes papírvirágot ültettek -, és elgondolkodtató is. Ezen kívül a védjegynek számító talicska is kint volt azoknak, akik már nem akarják tovább cipelni a problémáikat, és hagyják, hogy ezt mi tegyük meg helyettük, illetve volt lelki adok-veszek is, ahol ott lehetett hagyni azokból a tulajdonságokból, amikből nekünk sok van, pontosabban be lehet cserélni valami olyasmire, amit más már otthagyott, és nekünk szükségünk lenne rá. Aztán délután 6-tól hajnal 4-ig indul a beszélgetős műszak, kisebb-nagyobb problémák végighallgatásával, támadások kivédésével, előítéletek lerombolásával, végtelen mennyiségű türelem és energia felemésztésével. Ami azt jelenti, hogy napi 14 órában talpon vagyunk fejenként 2-3 órás szünettel, utolsó nap a legtöbben alvás nélkül, mert hajnal 2-kor már elkezdünk pakolni és bontani, hogy mire jönnek a holmikért, már szállításra kész állapotban legyen minden, mi meg mehessünk haza végigaludni a következő két napot. És hogy ez nekünk hol éri meg? Nyilván, erre mindegyikünknek más lesz a válasza. Én azt mondom, hogy jó kimozdulni, és szembesülni mellbevágó kérdésekkel, miközben élesben tapasztalod azt, hogy nem vagy egyedül, mert valaki a háttérből mozgatja a szálakat, hogy pont akkor, és pont az üljön le hozzád egy fiatal, és pont azzal a kérdéssel, amivel... És te pont azt fogod neki mondani, amit kell, de fogalmad sincs, hogy miért pont azt, mert máskor meg sem fordulna a fejedben, de akkor mégis gondolkodás nélkül csak mondod (mert nem csak időd nincs válaszokon agyalni, de hajnali egy után már nem is nagyon vagy képes rá:)). Vannak dolgok tehát, amiket nem lehet leírni... ezt ki kell próbálni! Egy szóval megéri.megéri másokért és megéri magunkért is. Jövőre várunk Téged is! Szigeti :)) Papp Bogi 6 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2013/IV. negyedév

7 ESEMÉNYEK A segélykoncerten forint gyűlt össze Lili gyógykezelésének támogatására, melyet a nagyszülők, Jakó Rózsika és Gyula, hálatelt szívvel vettek át Bakosné Zohán Tündétől, az ADRA igazgatójától. Amerikában van egy öt esztendős kislány, Hangyás Lili, aki élet-halál harcot vív a gyilkos kórral. Sokan ismerjük, hiszen itt volt közöttünk, szerettük és nem gondoltuk róla, hogy óriási akaraterőt kívánó küzdelem vár rá, hogy győzzön a betegség hétfejű sárkánya ellen. Azért szervezett az ADRA Adventista Segélyszervezet októer 12-én egy segélykoncertet, és azért jöttünk össze - és töltöttük meg a gyülekezetet -, mert hisszük, hogy Isten segítségével Lili győzni fog ebben a nehéz küzdelemben. Szigeti Jenő, a koncert házigazdája bevezetőjében elmondta: Nem szomorkodni, sóhajtozni vagy akár szörnyülködni akartunk, hanem imádkozni tanulni és hinni, mert Isten minden ilyen tragédiával azt a bizalmat próbálja erősíteni, amit mi sokszor az élet gondjai közepette elveszítünk. Lili kis életén keresztül akar Urunk tanítani arra, hogy a hit az nem logikus, kiszámítható, hanem mindig kockázat, belépés a bizonytalanba, a váratlanba, ahol nem tudunk mást tenni, mint összetenni két kezünket és szívünket Istenünk előtt kitárva könyörögni az Egek Urához a szabadításért. Hiszen Isten jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi. Lili remek kislány, győzelemre született. Nem fél, hanem küzd, és győzni akar. Példát mutat nékünk hitből, reménységből, s ezt orvosai is csodálják. Tudjuk, hogy őt nem a törékeny emberi akarat segíti a győzelemre, hanem Isten kegyelme, amire mi is, akik talán egészségesnek tudjuk magunkat, éppen úgy rá vagyunk szorulva, mint ő. Akarása, küzdelme bennünket is imádkozni tanít. A gyermekek énekei, Szigeti Jenő bácsi meséi Tihamérről, a tanulni kész hangyáról, és Gyopi néni története Öreg néne őzikéjéről, továbbá az Acapella kórus és a zenész szólisták, szavalók mind a biztatást és a szeretet erejét sugározták. Az Ige arra tanít bennünket, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. Mi ebben hiszünk, és naponta ezért imádkozunk. Biztosak vagyunk abban, hogy imádságunkat az Úr Jézus meghallgatja, mert a szeretet, ami a szívünkben van, nem a mienk, hanem Tőle kaptuk és ez nem lesz soha hiábavaló. Befejezésül hangzott el a Régi magyar áldás, melynek gondolataival köszöntünk el Lilitől és családjától, akik végig velünk voltak az interenetes közvetítésen keresztül. Régi magyar áldás Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed. Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet, Hogy lehess meleget adó forrás A szeretetedre szomjasoknak, És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek. Legyen áldott immár Minden hibád, bűnöd, vétked. Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben. Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed. Őrizzen meg Önmagadnak, és a Téged szeretőknek. Veled vagyunk, Lili! BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2013/IV. negyedév 7

8 MÉDIA EVANGÉLIUM -TISZTA FORRÁSBÓL M é d i a H A L L H AT Ó - OLVA S H AT Ó - LETÖLT H E T Ő Akkor és most... Jelenések könyve - teljes sorozat Bibliai Szabadegyetem - 4 félév teljes előadássorozat Bibliatanulmányok - 14 teljes sorozat Vallásszabadság - konferenciák, hírek ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK A WEBOLDALUNKON: Péntek este Bibliatanulmány TV felvétel Szombat este Művészeti Estek, rendezvények Aktuális rendezvények facebook.com/vallasszabadsag Á L L A N D Ő MŰSORAINK A PAX TV- B E N: Hétfő 17:00 Bibliatanulmány sorozat Kedd 15:00 Akkor és most... Szerda 15:00 Előadások a Csütörtök 15:00 Jelenések Péntek 15:00 könyvéről Szombat 9:00 Bibliatanulmány sorozat Változó időpontban a Keresztény Művészeti Estek sorozat hangversenyeinek előadásai - Hetente 80 óra vallásos műsor - hírek - beszélgetések - komolyzene - gyermekműsorok - könyvajánlók - előadássorozatok I n t e r n e t Vallás és kultúra Kedd 18:30 Szerda 10:30 Péntek 17:00 Szombat 9:00 Jelenések könyve sorozat Kedd 22:30 Szerda 7:30 Péntek 20:00 Szombat 7:30 87,6 MHz Részletes műsor a Rádió weboldalán A KONTAKT RÁDIÓ műsora hallgatható az INTERNETEN: ÚJ kultúrális magazin műsor Hidak - Vallási, közéleti és kulturális Heti Magazin Bleier Gábor szerkesztésével és vezetésével A Kontakt Rádió megkapta a NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG engedélyét, hogy sugárzási adáskörzetét egész Budapest területére kiterjeszthesse. Jelenleg 800 ezer potenciális hallgatót érünk el Budapesten. A Budapesti vételi körzet már kísérleti jelleggel működik, a stúdió és adósugárzó berendezés megfelelő helyét keressük a tökéletes sugárzás biztosításához. ÚJ zenei műsor Hangzó Világ - új zenei műsor Bodrogi Éva és Koltai Katalin Mezítlábas Zenészek vezetésével Boldog Élet Alapítvány média támogatása Bankszámlaszám: IBAN számlaszám: (HU16) SWIFT Code: OKHBHUHB 8 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2013/IV. negyedév

9 KONFERENCIA ÖRÖK EVANGÉLIUM EGY ÖRÖKKÉ VÁLTOZÓ VILÁGBAN JON PAULIEN a Loma Linda Egyetem Vallástudományi Karának dékánja, nagyra becsült bibliakutató, tudós, termékeny író. A Hetednapi Adventista Egyház teológiájának meghatározó egyénisége, kutatásainak, publikációinak fókuszában az adventista egyház történelme, valamint kiemelten a Jelenések könyve áll. Lebilincselő előadásaiban - Zarkáné Teremy Krisztina kiváló fordításával - új látásmódot kaptunk és újszerű tanulságokkal, maradandó értékekkel gazdagodtunk. DR. JON PAULIEN testvér a nyári országos missziókonferencia fő előadója a Balatonlellei program előtt, július én a Budapest Terézvárosi Gyülekezet vendége volt, aki a gyülekezet által szervezett konferencián számos izgalmas előadást tartott. PAULIEN testvér munkásságának fő motivációja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az örökkévaló evangélium hogyan hirdethető az örökké változó világban. Megállapítása szerint a mai korunkban Isten három dolgot kíván meg egyházában: 1. Először is szükségünk van egy élő kapcsolatra Ővele, mind egyénenként, mind közösségileg. 2. Másodszor szükségünk van egy határozott készségre, hogy friss szövegmagyarázó szemlélettel nézzük a Bibliát. 3. Harmadszor pedig nyitottságra van szükségünk a valóság megismeréséhez, hogy oly módon tudjuk alkalmazni Isten Igéjét, hogy meg tudjuk vele szólítani az embereket. Korunkban olyan időszakba érkeztünk, amikor új megközelítéseket kell felfedeznünk. Ahhoz, hogy a posztmodern gondolkodású embereket Istennel való mélyebb kapcsolatra vezessünk, nekünk magunknak is egy ilyen kapcsolattal kell rendelkeznünk. Az Istenről szóló legvilágosabb üzenet, amit nagyon sok világi ember valaha kaphat az, amit az általuk ismert keresztények életéből olvashatnak ki. Nem vagyunk képesek megosztani másokkal azt, amivel mi magunk nem rendelkezünk. Nem leszünk képesek embereket Istenhez vezetni, hacsak nem ismerjük Őt személyesen. Az a képességünk, hogy megváltoztassuk mások életét egyenes arányban van azzal, hogy mennyire engedjük meg Istennek (és másoknak), hogy formáljanak bennünket. A próféciák teljesedésének személyes életünkben ez a záloga. JON PAULIEN próféciamagyarázatában a számunkra új, ún. metanarrációs, vagy motívumtörténeti módszert alkalmazza. Eszerint sorra veszi a próféciákban, történeti leírásokban azokat az eseményeket, amelyek ténylegesen megtörténtek, de szimbolikus tartalmat is hordoznak a jövőre nézve. A próféciamagyarázat elvei: 1. Isten következetes. Amit Isten mond, azt meg is fogja tenni, és amit megtesz, azt újra megteszi. 2. Isten előre nem kiszámítható. Isten túlságosan hatalmas ahhoz, hogy pontosan azokat tegye, amiket mi gondolunk. Jó, ha nem vagyunk túl konkrétak, mert Isten nem teljesíti a próféciák minden részletét. Alázatosan közeledjünk a próféciákhoz. A farizeusok nagy hibája volt, hogy a próféciákat kiszámították, de Jézus nem illett a próféciáikhoz. 3. Isten kreatív. Ésaiás könyve 43. feje- zetében az Úr népe szabadítását, megváltását mutatja be az egyiptomi kivonulás képeivel, de azt kéri, hogy utána ne emlékezzenek erre, mert új dolgot tesz, eltörli a bűnöket és nem emlékezik meg többé azokról. 4. Isten ott találkozik az emberekkel, ahol vannak. A Bibliát ihletett emberek írták, de nem Isten gondolkozás-és kifejezésmódja szerint, hanem emberi módon, emberi eszközökkel. 5. Isten gyakran spiritualizálja a történelmet. Ahogy a történelemben előre haladunk, a próféciák egyre inkább lelki módon teljesednek, míg végül Jézusban teljesülnek be. 6. Isten a múlt eseményeivel mutatja be a jövőt. Isten próféciái mindig a múltbeli tetteiben gyökereznek. Múltbeli cselekedetei megjövendölik, hogy mit fog tenni a jövőben. A múlt nyelvezetén mondja el a próféciát, a jövőre vonatkozóan. 7. A prófécia beteljesedése legjobban azután érthető, miután beteljesedett. Vannak feltételes próféciák, melyek nyitott végűek és beteljesülésük módja attól függ, hogy az emberek hogyan válaszolnak rá. JON PAULIEN előadásai a bibliai maradék nép fogalma és a próféciamagyarázat alapelvei köré összpontosultak. A Bibliában és a történelemben nem csak egy maradék közösséget találunk - Istenhez hűséges emberek mindig voltak és mindig lesznek is. A múlt maradék népét történel- mi maradéknak, a jelen maradékát a hűsé- ges maradéknak, a jövőbeli maradékot pedig eszkatológikus maradéknak nevezi. A Bibliában nincs maradék egyház, csak maradék nép. Ezért sem az adventisták, sem más vallási közösség nem tekintheti magát Isten kizárólagos maradék népének. A történelmi maradék azonosítható: Ábrahámtól kezdve, a zsidó népen át, a keresztény korszakokig. Azonban a történelmi maradék tagjai jellemzően hűtlenné váltak, s csak a maradék népben megtalálható maradék volt hűséges. A jelenbeli maradék tagjai Istennek minden tekintetben hűséges gyermekei, így azok a hetednapi adventisták, akik hűségesen és teljességében képviselik a Jelenések könyvének üzenetét. Mi is a végidei maradék üzenete? Az evangélium hirdetése, Dániel és a Jelenések könyve összefüggéseinek felismerése, a Szentély tana, Isten parancsolatainak megtartása, figyelmeztetés a végidei csalásra, szoros kapcsolat Jézussal, az Ítélet órájának hirdetése, a szombat meg- tartása. Az eszkatológikus (jövőbeli) maradék pedig nagyobb lesz, mint azt valaha is gondoltuk volna, nemzetközibb lesz, mint az előzőek. A maradéknak mindig van egy jövőbe mutató eleme: a jövőbeli maradékot a jelenbeli hűséges maradék gyűjti össze. A jövőbeli maradék mindig meglepetésekkel jár. A meglepetés óriási lesz, olyan, amit ma el sem tudunk képzelni. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a három monoteista vallás (kereszténység, judaizmus, iszlám) egyaránt tanítja a Jelenések könyvének maradék fogalmát. Nekünk adventistáknak, olyan üzenetünk van, amely mindhárom valláséhoz hasonlít. Olyan üzenet, amelyet Isten minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek (Jel 14:6.) üzent. A világnak ma a legnagyobb szüksége arra van, hogy gyógyulás következzen be a vallások között. A mai háborúk többsége vallásháború. Szüksége van az embereknek arra, hogy valami közel hozza őket egymáshoz, hogy meglássák: egy ten van, és mindenkinek Őt kell Is- követni. (Szabó Ottó) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2013/IV. negyedév 9

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 19. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005.

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

KEGYETLEN VILÁG. Minden kedves olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk! 2005. 1. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2005. 1. szám KEGYETLEN VILÁG A múlt év karácsonyán megdöbbentette a keresztény világot, és valóságosan megrázta a nem keresztyén világot is a katasztrófa

Részletesebben

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD JÁNOSHALMI HARANGOK A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA IX. ÉVF. 3. SZÁM 2006. PÜNKÖSD...áraszd ránk hét ajándékodat! Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk világosságot, hogy az "egy szükségest" szemünk elõl

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben