Á rnyak Ostara V. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 2003. Ostara - V. évfolyam, 2. szám Tartalomjegyz ék Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról 3. rész Varázsigék, bűbájmondókák A sárkányok mágiája 3. rész A Fanir, a Külső Tűz sárkánya A tibeti ceremoniális mágia eszközei 4. rész A koponyakehely Fionn kereke Versek Az ősi Mezopotámia mágiája 3. rész Ősi magyar gyógyító mágiákról Beszámoló Téli Wicca tábor A mágikus név jelentőségéről

2 A hónap albuma: Awakening: When The Fog Descends A hónap zeneszáma: Edenbridge: Color My Sky Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról - III. rész Ahogy a Fir Bolgok visszatértek táborukba, a Tuatha visszatért a Belgathan tövében emelt érõdjébe, Dagda visszatekintett a kõoszlopokkal és Caernekkel megtöltött mezõre: "Katonák haltak meg számolatlan Sok nagy harcos kapott sebet Kegyetlen kardok tépték ki a szépet testekbõl Iszonyatos a csata vesztesége. Streng volt a legnagyobb hõs Bár a mi hadunk nyerte a csatát Királyunk, Nuada elvesztette karját De bátor Eochaí király a fejét vesztette el. Csak most érhettünk haza végre Vissza atyáink földjére, Nemed fiainak. Csata után elvethetjük a béke magvait És aranylót arathatunk errõl a termékeny földrõl. Gyermekeink öröklik majd a felhõs csúcsu hegyeket Méltó lakhelyet építenek hõsök gyermekeinek És anyák aranydíszes bölcsõket ringatnak majd És kisdedeket altatnak hõsök dalaival." Ezután fölemelte kardját az égre, és kántálta: "Döntõ napokat Szerencsés órákat Megérünk

3 Lemészárolt katonákat, Megsebzett harcosokat Szemlélünk. Termékeny földeket Bõvizû folyókat Öröklünk." Szimbolizmus A második Moy Turai csatát bevezetõ rész pontosan foglalkozik a kelták, a Tuatha Dé Dannan az északi szigeteken folytatott tanulmányaival, tárgyaival, és a kelták Írországba érkezésével. Ezen kilenc bekezdés kielemzésének segítségével szeretnék némi bepillantást adni a kelta felfogás szimbolikájába. 1, A Tuatha Dé Dannan a világ északi szigetein tartózkodott, és okkult történelmet, varázslást, druida mûvészetet, boszorkányságot, és mágikus képzettségeket, amíg túl nem tettek a pogány mûvészetek tudóin. 2, Okkult történelmet, titkos tudást és ördögi mûvészeteket tanultak a négy városban: Falias-ban, Gorias-ban, Murias-ban, és Findias-ban. 3, Falias-ból hozták Fal kövét, ami késõbb Tarába került, és felkiáltott minden király alatt, aki uralja majd Írországot. 4, Gorias-ból hozták a lándzsát, amelyet Lugh birtokol majd. Harcban sosem gyõztek ellen, illetve az ember ellen, aki forgatta. 5, Findias-ból hozták Nuada kardját, senki sem menekült meg elõle, ha egyszer kihúzták halálos hüvelyébõl, és senki sem tudott ellenállni neki. 6, Murias-ból hozták a Dagda üstjét. Társaság sose ment el mellõle kielégítetlenül. 7, Négy varázsló volt a négy városban. Morfesa volt Falias-ban, Esras volt Gorias-ban, Uiscias volt Findias-ban, és Semias volt Murias-ban. Õk voltak a négy költõ, akiktõl a Tuatha Dé Dannan okkult történelmet, és titkos tudást tanult. 8, A Tuatha Dé ezután szövetséget kötött a Fomoriakkal, Net unokája Balor, Dian Cecht fiának Ciannak adta Ethnét. Õ pedig egy dicsõséges gyermeket szült: Lugh-t. 9, A Tuatha Dé nagy hajóhaddal érkezett Írországba, hogy erõvel elvegye azt a Fir Bolgoktól. Amikor elérték Corcu Belgatant (ami ma Conmaiche Mara), egyszerre felgyújtották a hajóikat,

4 hogy ne juthasson eszükbe azokkal elmenekülni. A füst és a pára, ami a hajókból jött, beborította körülöttük a vidéket. Ez az oka annak, hogy azt mondják róluk, hogy ködfelhõben érkeztek. Már ezen a pár soron is látszik, hogy a források bizonyos pontokon ellentmondásosak. Jelen esetben nem az én feladatom meghatározni, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, hanem inkább a szimbolikai áttekintés. Tuatha De Dannan - Asztrális szint Fomorie - Mentális szint Fir Bolg - Fizikai szint Ahogy a valósághoz közeledünk, ezeket a lépcsõket kell bejárnunk, ezért egyeztethetõek az adott népek az adott síkokkal. Ugyanígy feloszthatóak az említett helyszínek is: Északi Szigetek - Asztrális szint A négy város - Mentális szint Írország - Fizikai szint Meg kell jegyeznünk, hogy ezek különbözõ helyek, és népek, a három sík még itt nem mosódik össze, mint egyébként akár napjainkban. A fentebbi helyeket sem tekinthetjük már valós helyszíneknek, és az sem kizárt, hogy ezeket a helyeket késõbb még asztrális utazás keretében újralátogatták, és ily módon nyílt lehtõségük a személyes tudásuk fejlesztésére. Ha tovább szeretnénk csoportosítani a városokat szintek és elemek szerint, az alábbi eredményt kapjuk: Falias - Asztrális Gorias - Mentális Findias és Murias - a Fizikai sík két pólusa Falias - Föld Gorias - Tûz Findias - Levegõ Murias - Víz Ez az osztályozási rendszer viszont sehogy sem vág össze a klasszikus nyugat tradíciók által kialakított rendszerrel. Van rá magyarázat. Falias, mint az asztrális sík nem igazán illik össze a Föld elemmel. Ne felejtsük el, hogy a nyílt, mûködõ mágia korában még abszolút nem határolódott el az asztrális sík a fizikaitól. A Gorias - Tûz - Mentális kombináció megfelel az

5 elvárásainknak, a gondolatok kreatívságát hivatva szimbolizálni. Viszont a Findias - Levegõ, és a Murias - Víz kapcsolatra sem olyan nehéz a megfelelõ összefüggést megtalálni: Mivel ezek szimbolizálják a fizika sík két pólusát - víz és levegõ nélkül a biológiai életnek nem lennének meg a feltételei. Érdekes felfedezést tehetünk, ha a nyugati mágikus tradíciók, például a Tarot szimbólumaival párosítjuk össze a kelta kincseket: Fal köve - Pentákulum - Föld elem Nuada kardja - Kard - Levegõ Lugh lándzsája - Bot - Tûz A Dagda Üstje - Kehely - Víz Teljességgel egybevágnak. Végül pedig ha a Tuatha Dé Dannan a Fizikai síkhoz történõ közeledését az események tükrében nézzük, de mindezt elemekhez rendelve, a következõ megállapításokat eszközölhetjük: A Tuatha Dé Dannan a tengeren érkezett - Víz Írországban kötöttek ki - Föld Elégették a hajóikat - Tûz Ez füstöt és ködöt okozott - Levegõ Mint eddigi példáimon is látható sok esetben szerencsés párhuzamokat lehet találni a nyugati mágikus tradíciók, és a kelta mondakör szimbolikája között. Lezárva ezt a témát még talán a Badb és a Háromarcú Holdistennõ párhuzamon is érdemes eltûnõdni. Három entitás - Három boszorkány Hold - Boszorkányság Változás - Hollóalak/emberalak váltás Folytatása következik. - Merldion -

6 Var ázsigék, bûbájmondókák Eko eko Azarak Minden rituáléban és liturgiában fontos szerepet tölt be a mágikus szöveg. Amennyiben valamely õsi nyelven van, még jobb. Sajnos bizonyos esetekben olyan mértékben torzul a szöveg, hogy értelmezhetetlenné válik. Ilyen például az Eko eko mondóka is: Eko eko Azarak Eko eko Zamilak Eko eko Aradia Eko eko Cernunnos Amit minden wicca azonnal kiszúr: az utolsó két sor végén az istenpár van (egyes tradíciók Pán-t teszik az utolsó elõtti, Diannát pedig az utolsó sorba). Egyesek szerintaz eko héber - arab - szaharai (sic!) nyelvre vezethetõ vissza. Ez nem valószínû, inkább a baszk nyelveb érdemes keresni a gyökerét - jelentése: jöjj, gyere (a modern baszkban inkább valami "gyerünk" - szerû sürgetés). Azarak és Zamilak (egyes verziókban Zomelak, Zimelak, Zomilak, stb.) elméletileg "sötét angyalok", elõbbi a víz, utóbbi a tûz elemhez kapcsolódik. Állítólag héber kabbalista eredetre vezethetõ vissza, én ezt kétlem, inkább modern nyugati kabbalára hajaz. Cernunnos "leánykori nevén" Karellyos volt, Gardner Book of Shadows-ának régebbi átirataiban még ezen a néven találkozhatunk vele, az Alexandriánusok változtatták Cerunnosra, majd az Eklektikus Wicca hozta összefüggésbe Cernunnossal, a kelta agancsos istennel, aki egyedül Nautes oltárján jelenik meg (jelenleg ez egy párizsi múzeumban található), de több hasonló kép is van, melyek feltehetõleg õt ábrázolják (pl. a Gundestrup üst). Aradia a toscanai boszorkányságban jelenik meg, legendáját Charles Godfrey Leland örökítette meg az Aradia or the Gospel of the Witches címû könyvében. Gardner gyakran hivatkozott erre a mûre, ezért a Wiccák kedvelt istennõje. A Bagabi mondóka Bagabi laca bachabe Lamach cahi achababe Karelyos! Lmaca lamac bachalyos

7 Cabahagi sabalyos Baryolas! Lagoz atha cabyolas Samahac atha famyolas Hurrahya! Ennek a versikének jelentése szintén a múlt homályába vész. Bizonyos részei a héber nyelvhez hasonlítanak, nagyjából úgy, ahogy egy pörkölt hasonlít a disznóra, más szavak inkább görög eredetûnek tûnnek. Másik átirata: Bazabi lacha bachabe Lamac cahi achababe Karrellyos Lamac lamac Bachalyas cabahagy sabalyos Baryolos Lagoz atha cabyolas Samahac atha famolas Hurrahya! Mindenféle tudományos igény nélkül feltételeztem, hogy bizonyos részek héber eredetûek, és megkíséreltem megfelelõ szavakat keresni ebbõl a nyelvbõl. Az eredmény elgondolkodtató, de mindenkit óva intenék attól, hogy valóban héber eredetet tulajdonítson a szövegnek. Bagabi - begavi - a "gavi", "gyûjteni" szóból származhat. Laca - lecha - neked (hímnemben) Bachabe - behabe - be a belûlre Lamac - lamat - láng, lobbanás Cahi - Ki - mert Achababe - achava, ve - szeretet, és Karellyos - Cernunnos Lamac, lamac - láng, láng Bachalyas - feltehetõleg Bacchusnak a... A továbbiak értelmezhetetlenek, bár a Lagoz-ról eszünkbe juthat a Laguz rúna, az Ata pedig héberül azt jelenti: "Te". A "Samahac" esetleg lehet "Sema haze", "halld ezt". A famyolasból a famulusra, familiárisra lehet asszociálni, amit talán "ismerõ"-nek is lehetne fordítani... Pusztán szórakozásból megkíséreltem egy mûfordítást, a halandzsa szöveget "érzésbõl" pótoltam. Ez csak és kizárólag arra jó, hogy valamiféle fogalmunk legyen a mondóka értelmérõl, és ne üres szavakat kántáljunk.

8 Belülre gyûjtjük néked A lángot, szeretet és Karelyos! Bacchus lángja, lobbanása Holdnak fényes áradása Baryolas! Víz vagy te, a segítõnk, Halld, te vagy az ismerõnk Hurrahya! Az eko eko és a bagabi chantot néha együtt is szokták használni, Gardnernél például Samhainkor, az alexandriánus Book of Shadowsban pedig mint az "Õsi hívás" jelenik meg. A sárkányok mágiája - 3. rész A Fanir, a Küls õ Tûz sárkánya A civilizáció hajnalán a lángsárkányok a kovácsokkal dolgoztak együtt. Õk voltak a közösségek tûzmágiát használó tagjai. Az idõk során ez a kapcsolat elhalványult. A lángsárkányok a magányt és az elszigeteltséget keresve a családi tûzhelyekben leltek új otthonra. A lángsárkányok eleme a Külsõ Tûz, a hozzájuk tartozó irány a délkelet (Oirdheisceart). Megjelenésre kisebbek, mint a "szokványos" sárkányok, kedvelt tartózkodási helyük az otthon melege és a barátságok éltetõ tüze. A lángsárkány meghívása idõigényes feladat, de miután otthonra talált nálunk, már könnyû velük tartani a folyamatos kapcsolatot. A lángsárkány idézése: Tegyünk a tûzhely (vagy kandalló) két oldalára, vagy az otthon közepére két narancssárga gyertyát, és gyújtsuk meg, majd lassan, halkan, de határozottan mondjuk el a következõ szöveget (vagy tetszés szerinti, saját magunk által írott, de tartalmilag hasonló mondókát):

9 Láng Sárkánya, Tûz védelmezõje, ember barátja, Mindig üdvözölve légy ebben a házban, Melegítsd tüzünk szeretõ szikrákkal, Jókedvûen, fényesen ragyogva, Sugározd ránk õrzõ, áldó meleged." Majd rajzoljunk egy narancs színû sárkányt a tûzhely oldalára. A lángsárkány akkor érzi jól magát otthonunkban, ha minden héten legalább egyszer barátainkkal gyûlûnk össze ott. Mielõtt a társaság megérkezik, gyújtsunk gyertyát a sárkánykép elõtt, vagy ha van kandallónk, rakjunk benne tüzet, és ismételjük el az elõbbi mondókát. Ha sem a tûzhely, sem a kandalló nem alkalmas (vagy nincs) a tûzsárkány otthonának megteremtésére, akkor sincs baj. Szerezzünk be egy kis aromalámpát, és annak oldalára fessük a narancssárga sárkányt, megidézéséhez pedig abban gyújtsunk tüzet. Érdemes egy karneol követ tartani az aromalámpában, vagy a tûzhely peremén. Ha távol vagyunk az otthonunktól, és szükségünk van a lángsárkány barátságára, vigyük magunkkal ezt a követ, tegyük ki magunk elé, és gyújtsunk neki gyertyát. Nagyon fontos, hogy új otthonba költözéskor vigyük magunkkal a karneolt, és a beköltözés után elsõ dolgunk legyen meggyújtani a tüzeket, így lángsárkányunk velünk tart majd, és vigyázza az új házat. A lángsárkány asztrális ajándéka egy tûzgyújtó szerszám, amivel asztrális utazásainkon idézhetjük meg õt, ha barátságára, védelmére van szükségünk. Folytatása következik. A tibeti ceremoniális mágia eszközei - 4. rész A Koponyakehely A Koponyakehely neve a szanszkritban kapala, mely tulajdonképp az emberi koponya levágott felsõ részébõl áll. Számos Vajrayana istenség edényéül szolgál, fõleg a dühös istenségek esetén. Mint rituális eszköz, a helyes koponya kiválasztása igen fontos szempont a rituálé sikere szempontjából. Egy gyilkos vagy egy kivégzett áldozat koponyája a legmegfelelõbb, ez birtokolja a legnagyobb hatalmat. Az a koponya, mely erõszakos vagy baleseti halált halt embertõl származik, esetleg komoly, végzetes betegségben elhalálozott embertõl, közepes mágikus hatalmat biztosít birtokosának, a békés öregkorban elhunyt személyek koponyája pedig gyakorlatilag semmilyen mágikus hatalommal nem bír. Annak a gyereknek a koponyája, aki

10 még a pubertáskor elõtt meghalt, szintén igen erõs hatalma van, szintúgy azoknak a gyerekeknek az esetében, akik tiltott egyesülésbõl, házasságon kívül, bûnben születtek. Ezek közül is a legnagyobb az ereje a szentségtelen egyesülésbõl származó hét vagy nyolc esztendõs kisgyermek koponyájának van. (Ezek a dolgok számunkra borzalmasnak, taszítónak, halottgyalázásnak tûnhetnek, de ne felejtsük el, hogy a tantrikus mágia még a vörössüveges szerzetes szekta idején élte virágkorát, amikor Tibetben - mint számos más helyen a világon - a halottkultusz állt a középpontban, és a mágusszerzetesek véres, erõszakos istenségekkel harcoltak a hatalomért.) Úgy tartották, hogy az "elõzõ tulajdonos" életereje megszállta a koponyát, mint szellem, és így biztosította a megfelelõ hatalmat a rítus során. A koponyakehely a védikus áldozatok agyagedényének felel meg (szanszrit kumbha), de Buddha alamizsnás edényének is, valamint a bodhiszattvák szenteltvíztartójának (szanszkrit Kalasha). Mint a dühös istenségek számára szánt áldozatok tartója, megfeleltethetõ a békés istenségeknek szánt áldozatok - ékszerek, virágok, gyümölcsök tartóedényével. A koponyakehely bizarr szimbolisztikájánál fogva azt is szolgálja, hogy a ceremónia során folyamatosan emlékeztesse a gyakorlót a halálra és az állandóság hiányára. A dühös, védelmezõ istenségek ábrázolásánál a koponyakelyhet mindig a szív magasságában tartják, a másik képzben közben gyakran a hajlított kés van, melyet a kehely fölé tartanak. A kés ebben az esetben a démoni ellenfelek szerveit és élettel teli vénáit jelképezi, a kehely pedig a tartóedény, melyben a vér és a szervek összegyûlnek, mint az istenség fenntartói. Az egyik leírás szerint egy dühös istenség kapalája meleg emberi vért, agyat, beleket, emberi húst és hájat, szívet, esetleg az ellenség szívét és tüdejét tartalmazta, valamint Mara szívét és Rudra vérét. (Mara - "Gyilkos, Romboló" a halál és a gonosz megtestesítõje, a 6. menny, a vágyak szférájának az ura a tibeti buddhizmusban, õ Sakjamuni megkísértõje, Rudra pedig - "Üvöltõ" - a vihar és a tûz istensége, Siva pusztító aspektusa.) De nem csak a dühös istenségek kezében látható efféle koponyakehely. Például Padmasambhavát is ábrázolták így, kezében a kehely a leírás szerint "nektáróceánt" tartalmazott, melyben az örökkévalóság edénye lebeg. Folytatása következik. Jeannie -

11 Fionn kereke Egy 7. századi kéziratban, a Ballymote könyvben található a Fionn Kereke, vagyis a beavatás lépcsõfokait koncentrikus körökben ábrázoló, a gael ogham ábécé betûin keresztül a mágikus mesterség fokozatait bemutató ábra. Fionn MacCumhall Finegas druida tanítványa volt. Azt a feladatot kapta, hogy fõzze meg a Bölcsesség Lazacát, melyet Fintain fogott ki a Boann folyóból Ez a folyó a mítosz szerint Segais forrásából eredt, mely minden bölcsesség forrása. A Bölcsesség Öt Mogyorófája övezte a forrást. A hatalmas lazac, Fintan az idõk kezdete óta a folyóban élt, és a mogyorókból táplálkozott. Úgy hitték, hogy összes tudása beleszáll abba, aki elõször fogyasztja a húsát. Miközben Fionn a lazacot sütötte mesterének, a hal bõre felhólyagosodott, Fionn pedig megpróbálta kiszúrni azt. A Bölcsesség Buboréka, a Na Bolcca Immais elpattant, és megégette Fionn hüvelykujját. Azonnal bekapta a megégett, fájó ujjat, és így õ kapta meg a Lazac Bölcsességét. Késõbbi életében arról volt nevezetes, hogy azonnal szájába kapta a hüvelykujját, ha az "immas"-t, az ihletet, a teremtõ erõt akarta felébreszteni magában. Finegas megértette, hogy Fionn az egyetlen, aki érdemes erre a bölcsességre, ezért nagylelkûen megengedte neki, hogy ezután az egész halat egyedül fogyassza el. Fionn késõbb a Fiana, a harcosrend vezetõjévé vált. A Fiana tagjai közül a legtöbben rendelkeztek mágikus tudással, és költõk is bõven akadtak sorai közt. A walesi mitológiában Fionn történetének megfelelõje Taliesin kalandja, aki bárd volt, és a mítosz szerint az elsõ ember, aki a jövõbelátás képességét birtokolta. Taliesin Kerridwen szolgája volt, aki egy varázsfõzetet készített, és egy álló éven keresztül kavargatta, míg csak a tudás három cseppjévé nem sûrûsödött. Amikor azonban Taliesin a tüzet táplálta az üst alatt, egy kevés forró folyadék ráfröccsent, és megégette. Õ is szopogatni kezdte sebes ujját, és ezáltal a múlt, a jelen és a jövendõ minden titkának tudójává vált. Fionn kereke nem más, mint pajzsának lenyomata. Abból a mogyorófából készült, mely sok évig a Fehér Mogyoró Hegyén állott. Ez ugyanaz a fa, melyre Lugh akasztotta fel a Gonoszszemû Balor fejét. A fej Balor minden bölcsességét magában hordozta, éppúgy, mint szemének erejét, melyet kilencszeresen fedtek le, amikor nem használta, és ezt a kilenc szemfedõt öt ember emelgette. Senki nem tudta kiállni Balor szemének pillantását. Amikor azonban megpróbálta kikémlelni vele apja druidáinak titkos szertartását, a szeme megmérgezõdött. A fán lógva a szem mérget könnyezett sok éven át, míg végül a fa kettéhasadt. Manannan ekkor elhatározta, hogy kivágatja a fát. A méreg 18 embert ölt meg, és másik kilencet megvakított. (3x9!) Ekkor letakarták a fát a szent bika bõrével, és druida szimbólumokkal szentelték fel. Majd elkészítették belõle a pajzsot, melyet Manannan Fionnak adott.

12 A pajzs és a mogyoró fontos szerepet játszott a Fiana beavatásokban. A pajzzsal és mogyorófa bottal felszerelt jelöltet egy derékig érõ gödörbe állították, majd egymástól barázdányi távolságra álló kilenc társa egyszerre hajította rá a lándzsáját. Ha megsérült, nem vették fel a csapatba. A fiatal druidatanulók is Fionn kerekét alkalmazták beavatásaikhoz. A tanítványnak végig kellett feküdnie egy ágyon, mely a pajzsot jelképezte, és avlószínûleg mogyorófából készült, és valószínûleg lefedték õt közben fehér, szent bikabõrrel, mely szent védõállatát jelképezte, aki elkísérte õt a Másvilágon tett asztrális utazására. A rituálé neve "Tarb Feis" (Alvó Bika) volt. Az utazás során a druida tanítványnak meg kellett értenie, hogy nem vagyunk többek, csupán egy levél a Bölcsesség Fáján. Egyetlen levél nem élteti a fát önmagában. Egyetlen druida nem válthatja meg a világot. Egyetlen lépés nem fedheti fel elõttünk az Igazságot. Sok lépés van, mint ahogy sok levél is, sok út és sok lépés ezen az úton. A belsõ utazáshoz azonban megadatott a térkép, és ez Fionn kereke, mely az Univerzum részeit fogja össze. A térkép csak vezet az úton, és nem maga az út. Hogy fává váljunk, vagy olyan bölcssé, mint a fák, elõbb maggá, majd gyökérré kell lennünk. Leveleket, ágakat kell hajtanunk, törzset növesztenünk. Lényünk és életünk teljessége errõl szól. A kerék Ogham betûket foglal magába. Minden jel egy-egy olyan tudást jelképez, melyet meg lehet szerezni az utazás során. Amergin dala szól errõl a kerékrõl. Õ Amirgin, Amargen, Amhairghin néven is megtalálható, a Tuatha Dé Danann költõje volt, aki köszöntötte Mil fiait, Írország hódítóit. Máshol mint Mil fiainak druidája szerepel. Hozzá fordult Banha, Fotla, Eire, a három istennõ, hogy róluk nevezzék el Írországot. Részlet a dalból: "Én vagyok a szél, mely a tenger felett lélegzik. Én vagyok az óceán hulláma. Én vagyok a hullám mormogása. Én vagyok a hétszeres harc bikája. Én vagyok a keselyû a sziklák felett. Én vagyok a Nap sugara. Én vagyok a burjánzó növényzet. Én vagyok a dicsõséges vadkan. Én vagyok a lazac a vízben. Én vagyok a tó a síkságon. Én vagyok a tudás szava. Én vagyok a lándzsa hegye a csatában. Én vagyok az isten, aki a tûzben teremtett.

13 Ki az, ki fényt vet a hegyek találkozásánál? Ki nyilvánítja meg a Hold éveit? Ki tanítja meg a helyet, hol nyugszik a Nap? Ha nem én? Én idézem Írország földjét!" Amergin az elemeket idézi dalában, és megmutatja, hogy lehet felébreszteni a Föld erejét. Magának (és embereinek) tulajdonítja az elemek hatalmát. Mint fili, eggyé válik velük, és így lép Írország partjára. A Fionn-kerék négy ösvényt mutat meg, a négy égtájnak megfelelõen. Minden nagyobb ösvény után egy kisebb következik, amely átvezetést jelent a következõhöz, ezek a kelta ünnepeknek feleltethetõek meg. Kívülrõl befelé haladva ezen az úton az ember megismerheti önmagát, képességeit, korlátait. A gyakorlatokat és a tanultakat követve eljuthatunk a legmagasabb mágikus fokozatokig, melyek segítségével harmóniába kerülhetünk a természettel és követhetjük a druidák által tanított Egyenes Ösvényt. Ez az Utak Kereke, az An Roth de an Bealach. 1. A Védelem Útja az északi ösvény a Fionn Kerekén, az An Cosa'n do Sla'n. Az ehhez tartozó ogham jelek az elsõ aicme (oghamcsalád) tagjai. A B, az L, az F, az S és az N. Mindegyik ogham más képességet tanít meg. A Beth a nyírfa, a Tisztaság és Megtisztulás Fája. Ezzel kezdõdik az utazás. A kezdõ druidatanoncok ruhájukon is viselték a nyírfaág szimbólumát. A B betû szinte minden mágikus kultúrában a kezdetet jelzi. A Berkana rúnával (születés, élet) kezdõdik minden rúnasor. A Beth, mint a héber ABC betûje, az Ószövetség kezdete: Beresith (kezdetben...). (Még az angol fordításban is: In the Beginning...) A Beth ogham védelemként használható és tisztulásként, mielõtt megkezdjük az utazást. A legenda szerint hét Beth volt egy nyírfa botra vésve, mely figyelmeztette Lughot, hogy feleségét el fogja rabolni az Alvilág. Az utazás kezdetén csak a nyír fehér törzse világít a sötétségben. A következõ betû a Luis, a Berkenye. Megtanítja megvédeni az utazót a nemkívánatos külsõ hatásoktól. Ekkor találkozik az útön a Vörös Emberrel (Fear Dearg), mely "ais"-nak, a tûz entitásnak felel meg. Õ védelmez az úton, õ az elsõ vezetõ. Jele a Féarn, az Éger, a tûz fája. A vörös a kelták hite szerint az élet színe, és megvéd a konfliktusoktól, pajzsként védelmez minket az életünk során. Miután az utazó megtisztult és védelmet épített ki magának, elkezdi elsõ tanulmányait a mágiában. A következõ állomás Saílle, a Fehér Fûz, a Hold ogham betûje. A Nagy Anyaistennõ oghamja, mely bevezeti az úton járót a jövõbe látás misztikus titkaiba, hogy kitisztult belsõ szemének fénye vezesse tovább. A druidák négy

14 jövendölési formát gyakoroltak. Az egyik, a legismertebb az Imbas Forosna ("a bölcsek ihlete"), melynek során a druida elfogyasztotta bizonyos állatok húsát, majd rituális fohászok után álomba merült, és jósálmot látott. A másik jövõlátó forma a Teinm Laeghda, mely tulajdonképp egy adott helyzetre való versalkotás, a "vers feltörése", oly módon, hogy "érzés alapján" megkapja a gyakorló a helyes verssorokat, bennük a megoldással. A harmadik módszer a Dichetal do Chennaib, ez a legkevésbé ismert forma. Valószínûleg azt takarta, hogy a gyakorló megérintett botjával egy személyt, vagy kézbe vette annak egy tárgyát, és a fohászok után megismerte a személynek és a tárgynak a múltját és jövõjét. A negyedik módszer az oghamjóslás, melyhez kis pálcikákat alkalmaztak, melyeket egy, a Fionn-pajzsot szimbolizáló lapos tárgyon vetettek ki. A legutolsó ogham ezen az ösvényen a Nion, a Fekete Kõris. Ez a kulcs a belsõ tudáshoz. Az a misztikus törvény tartozik hozzá, melyet Triszmegisztosz, a nyugati mágia "atyja" fogalmazott meg: "amint fent, úgy lent". A kulcsok és a tudás magként kezd el növekedni a tanuló elméjében. Elsajátítja a Föld Mágiáját, és ezzel teljesedik ki a Védelem Útja. Az ösvény színe a fekete, eleme a föld. 2. Ezután egy átvezetõ ösvény következik, az An Cosa'n de Fe'ile, a Rituálé Útja. Ogham jelei: E, B, A. A leghatalmasabb druida rituálé az Élet és Halál feletti gyõzelem, melyet ez az ösvény jelképez. Megfelel a minden nagyobb mágikus kultuszban megtalálható beavatási halálnak. Ez az a lépés, mikor a védelem elsajátítása után a tanuló megtanulja a legfõbb rituális mozzanatokat. 3. A Keleti Ösvény, vagyis az An Cosa'n do Fios, a Bölcsesség Útja a H, a D, a T, a C és a Q oghamokból, vagyis a második aicme jeleibõl áll. A Coll, a Mogyoró Oghamja, magának a Fionn-pajzsnak a szimbóluma is ide tartozik. Az ösvény színe vörös, eleme a levegõ. 4. Az újabb átvezetõ ösvény a Szeretet Útja (An Cosa'n do Gra'). Ogham jelei: O, I. 5. A Déli Ösvény az Egyensúly Útja, az An Cosa'n de Deis. Hozzá tartozik az M, a G, az Ng, a Str és az R, a harmadik aicme. Az ösvény színe fehér, eleme a tûz. 6. Az innen átvezetõ ösvény az An Cosa'n de an Fírinne, az Igazság Útja. 7. Fionn Kerekének nyugati ösvénye, az An Cosa'n de an Saol, az Élet Útja. (Jelei az A, az O, az U, az E és az I, vagyis a negyedik aicme.) Az ösvény színe szürke, eleme a víz.

15 8. Az utolsó út a legtitkosabb, legmisztikusabb mind közül. Nevét nem vették szájukra, de valószínûleg az Átváltozás Útja volt az. A hozzá tartozó oghamok: A,E. Fionn kerekét a késõbbi bárdok hárfa formájában alkalmazták. A hárfának húsz húrja volt, mindegyik egy ogham jelnek felelt meg, így képviselve a négy nagy oghamcsaládot. Ezt nevezték Aradach Fionn-nak (Fionn létrájának). Miközben megpengették az adott húrt, a hozzá tartozó ogham nevét kántálták mantraként. Az elsõ aicme hangjai: F,C,E,F,G. A második aicme hangjai: B,F,G,D,#D. A harmadik aicme hangjai: G,G,F,B,A. A negyedik aicme hangjai: A,E,B,E,F. Fionn pajzsa a fõ kelta ünnepeket is tartalmazza, úgy, hogy azok az egyes átvezetõ ösvényekhez tartoznak. A napfordulók és napéjegyenlõségek a négy nagy ösvényhez kapcsolódnak. A Védelem Útja Yule (Alban Arthuan - Arthur fénye) ünnepe, amikor az év leghosszabb éjszakáján a sötétségben újjászületik a fény. Évszaka a tél (föld elem). Imbolc, a megtisztulás ünnepe kapcsolódik a Rituálé Útjához, amikor a Halál felett gyõzedelmeskedve a természet új ösvényre lép. A Bölcsesség Útjához tartozik Ostara (Alban Eiler - A Föld fénye), a fakadó rügyek ünnepe. Évszaka a tavasz (levegõ elem). A Szeretet Útja Beltaine, a tûz a meleg és a szerelem ünnepe, Bel isten fényünnepe, a szent házasság napja. Az Egyensúly Útja Litha (Alban Heruin - A Part fénye), a nyárközép ünnepe, a természet kiáradása. Évszaka a nyár (tûz elem). Lughnasad ünnepe, a gabona learatása az Igazság Útjához, mint átvezetõ ösvényhez tartozik. Mabon (Alban Elued - a Víz fénye), a szüret, az Élet Útja. Évszaka az õsz (víz elem). Samhain, az év utolsó ünnepe a legtitkosabb út, mikor a tanuló az összes eddigi tudás birtokosává vált. Ezen a napon megszûnt a határ az élõk és a holtak birodalma között.

16 Versek Az Éj szava Suttog az éj, halk szava elkísér, még élünk, hallgassuk meg, mit mond. Hallgass rá, míg teheted bolond gyermek, bölcs öreg, hallgasd az éj szavát, mit békésen súg füledbe. Élni segít, talán valóra váltja a boldogság elfoszló ködét, ha hagyod. Még szól, de nemsokára mint medvebocs, prüszköli szét a csendet, fejedben némaságot teremt, egy visszatérõ vendég. - Arweny - Miért baj? Csak éhes kígyó duruzsolt szelíden mint a susogó szél ha hajlítja fiatal fák ágait, oly észrevétlenül váltak a pocsolyák tükörré míg érett bennünk értelemmé a félelem, romlottak lettünk volna vagy csak hittük az álnok álmokat, miért baj az szegénynek lenni vagy rútnak, a kígyónak hinni nem szabad, még baj lesz belõle - talán igaza lehet szegénynek - de nem történt semmi különös csak az ég jött hozzánk közel - Nayah -

17 Játék Talán elveszett bennem egy kalózokkal teli hajó, dühösen kincset kergetõ, hajdanvolt szigetek igaz meséit szomjazó, rumot vedelõ legényekkel teli roskatag hajó Talán elveszett bennem egy sárkányt ûzõ lovag, õsi mítoszok nyomában járó, szent védelmezõ gyermeki arccal hallgató, õsöreg sárkány meséin ámuló derék lovag Talán elveszett bennem egy morcos bölcs öreg, hóbortos, varázslatokkal bíbelõ, poros könyveket bújó, lassan totyogó, rég halott nyelveken motyogó vén öreg Talán elveszett bennem egy emberekkel teli hajó, bátor álmokat kergetõ, hajdanvolt életek igaz tudását szomjazó, tiszta világot áhító emberekkel teli roskatag hajó - Nayah -

18 Az õsi Mezopotámia mágiája - 3. rész A sumer-akkád vallás és mitológia három fõistene után ismerkedjünk meg a fontossági sorrendben õket követõ hét planéta-istennel, akik a mezopotámiai csillaghitben, asztrológiában és mágiában /kiváltképp az asztromágiában/ is jelentõs szerepet játszottak. A hét planétaisten közül szintén kiemelkedett egy hármasság, mégpedig a Holddal, a Nappal és az Esthajnalcsillaggal, azaz a Vénusszal azonosított istenek hármassága. A Hold istenét a sumerek Nannar, az akkádok pedig Szin néven tisztelték. Az õsi Mezopotámiában a kellemesen húvös éjszakákat lágyan bevilágító barátságos Holdat szinte nagyobb tisztelet övezte, mint a Napot, amely forró leheletével, tüzes sugaraival gyakran kiégette a termést és meggyötörte, megizzasztotta a földeken dolgozó embereket, s oltalmat adó házaikba kényszerítette a városlakókat. Nannar-Szin az emberiséggel hadilábon álló Enlilnek s feleségének, Ninlilnek a fia. Anyja az alvilágban adott neki életet, ahová számûzött férjét követte. Nannar- Szin ezért maga is félig alvlági isten. "Nap mint nap, miután bárkájával keresztülhajózott az éjszakai égbolton, alászáll az alvilágba, hogy ott napközben visszafelé hajózva elérje a keleti horizontot." A holdsarló alakú bárka mellett Nannar-Szin másik fõ szimbóluma a holdsarló szarvú bika volt. A hozzá intézett imákban és az õt magasztaló himnuszokban gyakran nevezik "lezuritszakállú" bikának. Ur városának egyik királysírjából kerültek elõ azok a csodálatos hárfák, amelyeket aranyból készült, lazuritszakállú és -szarvú bika- fejek díszítenek. Az ókori Mezopotámiában a Hold minden fázisának megvolt a maga hangzatos, költõi elnevezése, magát a Holdat pedig /legalábbis Babilonban/ "önmagát nemzõ égi gyümölcsként" emlegették. A Hold folyamatosan ismétlõdõ periodikus átalakulása, fázisainak állandó, ciklikus váltakozása; növekedése, kiteljesedése, fogyása, eltûnése és újbóli megjelenése kitûnõ alapot szolgáltatott az elsõ naptárak, idõszámítási szisztémák kidolgozásához. Nem véletlen, hogy az akkádok Szin holdistent az áradások, a napok, a hetek, a hónapok és az évek meghatározójaként emlegették. Minthogy a Hold bizonyos szempontból elõkelõbb helyet foglalt el a korai mezopotámiai civilizációk hitvilágában, mint a Nap, nem meglepõ, hogy Utu napistent -akit az akkádok Samas néven tiszteltek -Nannar-Szin holdisten gyermekének tekintették. Utu- Samas, hasonlóan apjához, szintén az alvilágban tölti fél életét. Miután ugyanis eltûnik a nyugati horizonton, alászáll az alvilágba, hogy fényt, táplálékot és ivóvizet vigyen a halottaknak. Az akkádok ezért mondták róla, hogy "eloszlatja a sötétséget fent és alant", s ezért emlegették "a holt lelkek

19 napjaként". Amig a holdisten bárkán, addig a napisten szekéren utazik keresztül az alvilágon. Hajnalban a keleti horizonttal azonosított Masa-hegy mögül lép ki a felvilágba. Az ég kapuját két õristen nyitja meg elótte. Égi útja során árgus szemekkel figyeli a földet, és semmi sem maradhat rejtve fürkészõ tekintete elõtt. Minthogy mindent lát, ami idelent történik, õt tekintették a világ legfõbb õrének és bírájának, akinek ítélete mindíg pártatlan és igazságos. Egy hozzá intézett fohász egyebek közt így magasztalja: "Samas, ég és föld királya, aki fent és alant a rend õre vagy! Samas, a holtak életre keltése, a megkötözöttek feloldozása a te kezedben van! Megvesztegethetetlen bíró, aki õrzi az emberiség rendjét. Namraszit /Nannar-Szin/ úr magasztos ivadéka! Mindenek felett álló, erõs, ragyogó ifjú, az országok fényessége, a világ létrehozója, égen és földön mindenek teremtõje, Samas, te vagy!" De Utu-Samas nem csak a jelen történéseit, hanem a múlt és a jövõ titkait is ismeri. Mezopotámiában ezért õt tartották a különféle jóstudományok, az eljövendõ események kifürkészésére és az elõjelek értelmezésére szolgáló számos módszer és praktika legfõbb égi patrónusának, akinek segítsége nélkül nem sok sikerre számíthatnak a jövendõmondók. A planétaisten-hármasság harmadik tagja Nannar-Szin lánya, Utu-Samas nõvére, Inanna, aki az akkád mitológiában Istár néven szerepel. A szépséges istennõt az Esthajnalcsillaggal, azaz a Vénusszal azonosították, amelyet az ókori Mezopotámiában a Hold és a Nap után a harmadik legfontosabb égitestként tartottak számon. Inanna-lstár a sumer-akkád mitológia elsõ számú istennõje. Õ az eleven természet, az élet, a termékenység, a bõség, a szexualitás, az anyaság, a szülés, a szerelem és az élvezetek úrnõje, ugyanakkor nem idegen tõle a harc, a háború és a pusztítás sem. Jelképes állatai, a galamb és az oroszlán is kettõs természetérõl tanúskodnak. Istárt az akkádok olykor az "istenek szajhájának" nevezték, máskor viszont, mint harcos amazont, szakállas nõként ábrázolták. Ismeretes olyan megjelenítése is, amelyen oroszlán hátán állva, vagy oroszlánoktól vont harci fogaton, kezében íjat tartva látható. Testvéréhez, Utu-Samashoz hasonlóan õ is jártas a jövendõmondásban, és segíti, pártfogolja a különféle jóstudományok gyakorláit. A szerelmi mágiát ûzõk szintén bizalommal fordulhatnak hozzá, s számíthatnak jáindulatára és támogatására. Az Inanna-lstár védnöksége alatt tevékenykedõ, azaz szerelmi mágiát ûzõ mezopotámiai varázslák, boszorkányok vagy egyszerú emberek a korabeli feljegyzések tanúsága szerint elõszeretettel alkalmazták a még napjainkban is népszerú bábuvarázst. Egy ékirásos babiloni agyagtáblán olvasható a következõ recept: Ha a megkívánt

20 asszony nem hajlandó kötélnek állni, fogj egy maréknyi lisztet, s áldozat gyanánt dobd a folyóba Éa, a varázslatok ura számára. Ezután végy agyagot a folyó mindkét partjáról, készítsd el belõle az illetõ asszony mezítelen képmását, s írd rá a nevét ágyéka bal oldalára. Ha a szobor megszáradt, mondd el fölötte -úgy hogy Samas is tanúja legyen -az "Egy szép asszony" kezdetû ráolvasást, majd ásd el a nyugati kapunál, hogy akit ábrázol /feltéve, ha arra szokott járni/ napjában többször is áthaladjon felette. Miután mindezt megtetted, újból mondd el az "Egy szép asszony" kezdetû varázsformulát, s a megkívánt nõ hamarosan a tied lesz. A bábuvarázst természetesen -ugyanúgy mint a késõbbi korokban -nem csak a vágyak beteljesítése, hanem rontásküldés céljából is alkalmazták. A destruktív célzattal készített bábu megelevenítését, negatív elõjelû mágikus energiával való feltöltését szolgálta a következõ varázsige: "Azt, aki az elkészült képmást megeleveníti, a gonosz arcot, a gonosz szemet, a gonosz szájat, a gonosz nyelvet, a gonosz ajkat, a pusztító mérget, égnek szelleme hívd elõ, földnek szelleme hívd elõ!" Folytatása következik. Yliaster Daleth (Kolonics István) - Õsi magyar gyógyít ó mágiákról Az õsi magyar gyógyászat hatalmas területet ölel fel, ezért nem is vállalkozom többre, mint szemelvényekre ebben a témában, kiemelve egy-két speciális elemet, érdekességet. A magyarok õskorában gyógyítottak a táltosok, a halottlátók is, azonban a specializált falusi gyógyítók: füvesek, javasasszonyok voltak a legkeresettebbek. Mivel a magyar mágia elsõsorban Nap-központú, ezért a gyógyításokat általában hajnalban kellett végezni, akkor, amikor felkel a Nap, mely megtöri a gonosz erõk uralmát. Hajnalban pl. rendszeresen fürödtek a betegségek távoltartására. "Hajnalban a Nap elsõ sugarának kipattanása elõtt, vagy éppen ekkor húzzák végig a zöld búzán a harmatszedõ abroszt, merítik a lányok a patakból az aranyosvizet, fürösztik a gazdák lovaikat, mossák a fájós szemet..." De éppúgy az alkony is lehet a gyógyítás idõpontja. A hajnalt a tisztaság, a kezdés eszméjével lehet összekapcsolni, az estét pedig az elmúlással, elfogyással. A napkelte segítõleg hat, a hold feljövetele az égre pedig a betegség elküldésével párosul. Ugyanígy az égtájaknak is szerepe van a gyógyításban: sok javasasszony ragaszkodott hozzá, hogy este kizárólag arccal nyugat felé, reggel pedig arccal kelet felé gyógyítsa a beteget. Alkonyatkor nem csak a feljövõ hold gyógyít, mely "elfogyasztja" a betegséget, a Nap is "elviszi" magával, amikor lenyugszik. Ennek ellenére mindig a hajnali gyógyíást vélték erõsebbnek, mivel azt is tartották, hogy a világ akkor még nem nyerte el végsõ rendjét, a Nap éppen csak felbukkanni látszik a horizonton, még mindfen képlékeny, alakítható, mágiával formálható. A beteg embert ilyenkor megtisztítva, ereje teljében lehet átadni az életetõ napnak.

2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám

2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám 2012. Samhain - XII. évfolyam 7. szám Tartalomjegyzék A Madárleány - Luxuria avagy egy ősi termékenységi szimbólum Hangok a sötétből 2. rész Lucifer lázadása Cornwall boszorkányainak öröksége 2. rész A

Részletesebben

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000)

A nartok aranyalmafája (fejezetek A nartok aranyalmafája c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) Valerij Cagarajev: A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) A régi világmodell Világunk ifjúkorában a benne lezajló mindennapos események szimbolikus

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

2013. Beltane - XIII. évfolyam 3. szám

2013. Beltane - XIII. évfolyam 3. szám 2013. Beltane - XIII. évfolyam 3. szám Tartalomjegyzék Magia naturalis 1. rész A garabonciás 1. rész Az isten arcai 2. rész A földi aspektusok A maláj kriszkés Szerelmes erdő Magia naturalis 1. rész Az

Részletesebben

A cigányság tánckultúrája

A cigányság tánckultúrája A cigányság tánckultúrája A cigányság fontos és többrétű - megőrző, színező és összekötő szerepet játszott a befogadó népek kulturális életében. Nemcsak a régibb, feledésbe merült hagyományok hű őrzői,

Részletesebben

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent. szokták sok helyütt idézni a szinte szállóigévé vált mondást. De vajon tudjuk-e, kitől származik és milyen bölcsességekről

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Tibeti misztériumok Fordította és bevezetéssel ellátta: Hamvas Béla Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1990 Tartalom [Bevezetés] Om

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001.

G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001. G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia Könyvkiadó 2001. Kássa László (G. S. Frater P. A. X.) 2001. Nyelvi lektor: Borsos Mária Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Tokai Attila Főszerkesztő AKTUÁLIS HÍR. Szerzetesek vezetik a legnagyobb burmai tiltakozást

Tokai Attila Főszerkesztő AKTUÁLIS HÍR. Szerzetesek vezetik a legnagyobb burmai tiltakozást Törekvők és Bódhiszattvák! A BuddhaPest amint látjátok igen jelentős változáson ment keresztül, mind tartalmát, mind stílusát illetően a márciusi induláshoz képest. Ez természetesen hosszas munka eredménye

Részletesebben

A fõszerkesztõ: Osara

A fõszerkesztõ: Osara 2002. Beltaine - IV. évfolyam, 3. szám Elõszó Beltaine ünnepe jelentõs lépés az életünkben. Kivirágzott a tavasz, hétágra süt a nap. Ismét köszönthetünk új, nagy tudású beavatottakat köreinkben. Kovenjeink

Részletesebben

2014. Litha - XIV. évfolyam 4. szám

2014. Litha - XIV. évfolyam 4. szám 2014. Litha - XIV. évfolyam 4. szám Tartalomjegyzék Robert Cochrane öröksége A Tubal-Cain Klán Interjú az Ordo Templi Orientis magyarországi képviselőivel Lushmore története A hókuszpókusz eredete C.G.

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában 2014. János-nap TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: A húsvéti ünnepkörre Tóth Piroska írása Az első osztály első évre Kovács Klaudiával A gödöllői óvodában töltött évekre Sárközi Zsuzsi

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2 1 2 Kedves Zarándokok! Úgy gondoltuk, hogy a zarándoklat alkalmából egy zarándoklatos számmal készülünk, amelyben arról írunk, hogy milyen is az igazi zarándok, az igazi zarándoklat, sőt egyáltalán mit

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják

Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják Az irodalom kezdetei Tartalomjegyzék Simsik Zsuzsanna: Egyszer volt, úgy mondják...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Történeti visszatekintés...3 Az Óbirodalom

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata a nyugati buddhizmus lapja dharma a tartalomból Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata Vadzsramatí Ute Volmerg: A szellemi fejlődés esélyei a párkapcsolatban Szammavatí

Részletesebben

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján.

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. E R I O N I Független hírújság H A R S O N A Ára: 3 erv fillér, 4 pyar sepia vagy 5 aszisz rézpeták Tartalom: Fõszerkesztõi beköszöntõ

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben