Á rnyak Ostara V. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 2003. Ostara - V. évfolyam, 2. szám Tartalomjegyz ék Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról 3. rész Varázsigék, bűbájmondókák A sárkányok mágiája 3. rész A Fanir, a Külső Tűz sárkánya A tibeti ceremoniális mágia eszközei 4. rész A koponyakehely Fionn kereke Versek Az ősi Mezopotámia mágiája 3. rész Ősi magyar gyógyító mágiákról Beszámoló Téli Wicca tábor A mágikus név jelentőségéről

2 A hónap albuma: Awakening: When The Fog Descends A hónap zeneszáma: Edenbridge: Color My Sky Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról - III. rész Ahogy a Fir Bolgok visszatértek táborukba, a Tuatha visszatért a Belgathan tövében emelt érõdjébe, Dagda visszatekintett a kõoszlopokkal és Caernekkel megtöltött mezõre: "Katonák haltak meg számolatlan Sok nagy harcos kapott sebet Kegyetlen kardok tépték ki a szépet testekbõl Iszonyatos a csata vesztesége. Streng volt a legnagyobb hõs Bár a mi hadunk nyerte a csatát Királyunk, Nuada elvesztette karját De bátor Eochaí király a fejét vesztette el. Csak most érhettünk haza végre Vissza atyáink földjére, Nemed fiainak. Csata után elvethetjük a béke magvait És aranylót arathatunk errõl a termékeny földrõl. Gyermekeink öröklik majd a felhõs csúcsu hegyeket Méltó lakhelyet építenek hõsök gyermekeinek És anyák aranydíszes bölcsõket ringatnak majd És kisdedeket altatnak hõsök dalaival." Ezután fölemelte kardját az égre, és kántálta: "Döntõ napokat Szerencsés órákat Megérünk

3 Lemészárolt katonákat, Megsebzett harcosokat Szemlélünk. Termékeny földeket Bõvizû folyókat Öröklünk." Szimbolizmus A második Moy Turai csatát bevezetõ rész pontosan foglalkozik a kelták, a Tuatha Dé Dannan az északi szigeteken folytatott tanulmányaival, tárgyaival, és a kelták Írországba érkezésével. Ezen kilenc bekezdés kielemzésének segítségével szeretnék némi bepillantást adni a kelta felfogás szimbolikájába. 1, A Tuatha Dé Dannan a világ északi szigetein tartózkodott, és okkult történelmet, varázslást, druida mûvészetet, boszorkányságot, és mágikus képzettségeket, amíg túl nem tettek a pogány mûvészetek tudóin. 2, Okkult történelmet, titkos tudást és ördögi mûvészeteket tanultak a négy városban: Falias-ban, Gorias-ban, Murias-ban, és Findias-ban. 3, Falias-ból hozták Fal kövét, ami késõbb Tarába került, és felkiáltott minden király alatt, aki uralja majd Írországot. 4, Gorias-ból hozták a lándzsát, amelyet Lugh birtokol majd. Harcban sosem gyõztek ellen, illetve az ember ellen, aki forgatta. 5, Findias-ból hozták Nuada kardját, senki sem menekült meg elõle, ha egyszer kihúzták halálos hüvelyébõl, és senki sem tudott ellenállni neki. 6, Murias-ból hozták a Dagda üstjét. Társaság sose ment el mellõle kielégítetlenül. 7, Négy varázsló volt a négy városban. Morfesa volt Falias-ban, Esras volt Gorias-ban, Uiscias volt Findias-ban, és Semias volt Murias-ban. Õk voltak a négy költõ, akiktõl a Tuatha Dé Dannan okkult történelmet, és titkos tudást tanult. 8, A Tuatha Dé ezután szövetséget kötött a Fomoriakkal, Net unokája Balor, Dian Cecht fiának Ciannak adta Ethnét. Õ pedig egy dicsõséges gyermeket szült: Lugh-t. 9, A Tuatha Dé nagy hajóhaddal érkezett Írországba, hogy erõvel elvegye azt a Fir Bolgoktól. Amikor elérték Corcu Belgatant (ami ma Conmaiche Mara), egyszerre felgyújtották a hajóikat,

4 hogy ne juthasson eszükbe azokkal elmenekülni. A füst és a pára, ami a hajókból jött, beborította körülöttük a vidéket. Ez az oka annak, hogy azt mondják róluk, hogy ködfelhõben érkeztek. Már ezen a pár soron is látszik, hogy a források bizonyos pontokon ellentmondásosak. Jelen esetben nem az én feladatom meghatározni, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, hanem inkább a szimbolikai áttekintés. Tuatha De Dannan - Asztrális szint Fomorie - Mentális szint Fir Bolg - Fizikai szint Ahogy a valósághoz közeledünk, ezeket a lépcsõket kell bejárnunk, ezért egyeztethetõek az adott népek az adott síkokkal. Ugyanígy feloszthatóak az említett helyszínek is: Északi Szigetek - Asztrális szint A négy város - Mentális szint Írország - Fizikai szint Meg kell jegyeznünk, hogy ezek különbözõ helyek, és népek, a három sík még itt nem mosódik össze, mint egyébként akár napjainkban. A fentebbi helyeket sem tekinthetjük már valós helyszíneknek, és az sem kizárt, hogy ezeket a helyeket késõbb még asztrális utazás keretében újralátogatták, és ily módon nyílt lehtõségük a személyes tudásuk fejlesztésére. Ha tovább szeretnénk csoportosítani a városokat szintek és elemek szerint, az alábbi eredményt kapjuk: Falias - Asztrális Gorias - Mentális Findias és Murias - a Fizikai sík két pólusa Falias - Föld Gorias - Tûz Findias - Levegõ Murias - Víz Ez az osztályozási rendszer viszont sehogy sem vág össze a klasszikus nyugat tradíciók által kialakított rendszerrel. Van rá magyarázat. Falias, mint az asztrális sík nem igazán illik össze a Föld elemmel. Ne felejtsük el, hogy a nyílt, mûködõ mágia korában még abszolút nem határolódott el az asztrális sík a fizikaitól. A Gorias - Tûz - Mentális kombináció megfelel az

5 elvárásainknak, a gondolatok kreatívságát hivatva szimbolizálni. Viszont a Findias - Levegõ, és a Murias - Víz kapcsolatra sem olyan nehéz a megfelelõ összefüggést megtalálni: Mivel ezek szimbolizálják a fizika sík két pólusát - víz és levegõ nélkül a biológiai életnek nem lennének meg a feltételei. Érdekes felfedezést tehetünk, ha a nyugati mágikus tradíciók, például a Tarot szimbólumaival párosítjuk össze a kelta kincseket: Fal köve - Pentákulum - Föld elem Nuada kardja - Kard - Levegõ Lugh lándzsája - Bot - Tûz A Dagda Üstje - Kehely - Víz Teljességgel egybevágnak. Végül pedig ha a Tuatha Dé Dannan a Fizikai síkhoz történõ közeledését az események tükrében nézzük, de mindezt elemekhez rendelve, a következõ megállapításokat eszközölhetjük: A Tuatha Dé Dannan a tengeren érkezett - Víz Írországban kötöttek ki - Föld Elégették a hajóikat - Tûz Ez füstöt és ködöt okozott - Levegõ Mint eddigi példáimon is látható sok esetben szerencsés párhuzamokat lehet találni a nyugati mágikus tradíciók, és a kelta mondakör szimbolikája között. Lezárva ezt a témát még talán a Badb és a Háromarcú Holdistennõ párhuzamon is érdemes eltûnõdni. Három entitás - Három boszorkány Hold - Boszorkányság Változás - Hollóalak/emberalak váltás Folytatása következik. - Merldion -

6 Var ázsigék, bûbájmondókák Eko eko Azarak Minden rituáléban és liturgiában fontos szerepet tölt be a mágikus szöveg. Amennyiben valamely õsi nyelven van, még jobb. Sajnos bizonyos esetekben olyan mértékben torzul a szöveg, hogy értelmezhetetlenné válik. Ilyen például az Eko eko mondóka is: Eko eko Azarak Eko eko Zamilak Eko eko Aradia Eko eko Cernunnos Amit minden wicca azonnal kiszúr: az utolsó két sor végén az istenpár van (egyes tradíciók Pán-t teszik az utolsó elõtti, Diannát pedig az utolsó sorba). Egyesek szerintaz eko héber - arab - szaharai (sic!) nyelvre vezethetõ vissza. Ez nem valószínû, inkább a baszk nyelveb érdemes keresni a gyökerét - jelentése: jöjj, gyere (a modern baszkban inkább valami "gyerünk" - szerû sürgetés). Azarak és Zamilak (egyes verziókban Zomelak, Zimelak, Zomilak, stb.) elméletileg "sötét angyalok", elõbbi a víz, utóbbi a tûz elemhez kapcsolódik. Állítólag héber kabbalista eredetre vezethetõ vissza, én ezt kétlem, inkább modern nyugati kabbalára hajaz. Cernunnos "leánykori nevén" Karellyos volt, Gardner Book of Shadows-ának régebbi átirataiban még ezen a néven találkozhatunk vele, az Alexandriánusok változtatták Cerunnosra, majd az Eklektikus Wicca hozta összefüggésbe Cernunnossal, a kelta agancsos istennel, aki egyedül Nautes oltárján jelenik meg (jelenleg ez egy párizsi múzeumban található), de több hasonló kép is van, melyek feltehetõleg õt ábrázolják (pl. a Gundestrup üst). Aradia a toscanai boszorkányságban jelenik meg, legendáját Charles Godfrey Leland örökítette meg az Aradia or the Gospel of the Witches címû könyvében. Gardner gyakran hivatkozott erre a mûre, ezért a Wiccák kedvelt istennõje. A Bagabi mondóka Bagabi laca bachabe Lamach cahi achababe Karelyos! Lmaca lamac bachalyos

7 Cabahagi sabalyos Baryolas! Lagoz atha cabyolas Samahac atha famyolas Hurrahya! Ennek a versikének jelentése szintén a múlt homályába vész. Bizonyos részei a héber nyelvhez hasonlítanak, nagyjából úgy, ahogy egy pörkölt hasonlít a disznóra, más szavak inkább görög eredetûnek tûnnek. Másik átirata: Bazabi lacha bachabe Lamac cahi achababe Karrellyos Lamac lamac Bachalyas cabahagy sabalyos Baryolos Lagoz atha cabyolas Samahac atha famolas Hurrahya! Mindenféle tudományos igény nélkül feltételeztem, hogy bizonyos részek héber eredetûek, és megkíséreltem megfelelõ szavakat keresni ebbõl a nyelvbõl. Az eredmény elgondolkodtató, de mindenkit óva intenék attól, hogy valóban héber eredetet tulajdonítson a szövegnek. Bagabi - begavi - a "gavi", "gyûjteni" szóból származhat. Laca - lecha - neked (hímnemben) Bachabe - behabe - be a belûlre Lamac - lamat - láng, lobbanás Cahi - Ki - mert Achababe - achava, ve - szeretet, és Karellyos - Cernunnos Lamac, lamac - láng, láng Bachalyas - feltehetõleg Bacchusnak a... A továbbiak értelmezhetetlenek, bár a Lagoz-ról eszünkbe juthat a Laguz rúna, az Ata pedig héberül azt jelenti: "Te". A "Samahac" esetleg lehet "Sema haze", "halld ezt". A famyolasból a famulusra, familiárisra lehet asszociálni, amit talán "ismerõ"-nek is lehetne fordítani... Pusztán szórakozásból megkíséreltem egy mûfordítást, a halandzsa szöveget "érzésbõl" pótoltam. Ez csak és kizárólag arra jó, hogy valamiféle fogalmunk legyen a mondóka értelmérõl, és ne üres szavakat kántáljunk.

8 Belülre gyûjtjük néked A lángot, szeretet és Karelyos! Bacchus lángja, lobbanása Holdnak fényes áradása Baryolas! Víz vagy te, a segítõnk, Halld, te vagy az ismerõnk Hurrahya! Az eko eko és a bagabi chantot néha együtt is szokták használni, Gardnernél például Samhainkor, az alexandriánus Book of Shadowsban pedig mint az "Õsi hívás" jelenik meg. A sárkányok mágiája - 3. rész A Fanir, a Küls õ Tûz sárkánya A civilizáció hajnalán a lángsárkányok a kovácsokkal dolgoztak együtt. Õk voltak a közösségek tûzmágiát használó tagjai. Az idõk során ez a kapcsolat elhalványult. A lángsárkányok a magányt és az elszigeteltséget keresve a családi tûzhelyekben leltek új otthonra. A lángsárkányok eleme a Külsõ Tûz, a hozzájuk tartozó irány a délkelet (Oirdheisceart). Megjelenésre kisebbek, mint a "szokványos" sárkányok, kedvelt tartózkodási helyük az otthon melege és a barátságok éltetõ tüze. A lángsárkány meghívása idõigényes feladat, de miután otthonra talált nálunk, már könnyû velük tartani a folyamatos kapcsolatot. A lángsárkány idézése: Tegyünk a tûzhely (vagy kandalló) két oldalára, vagy az otthon közepére két narancssárga gyertyát, és gyújtsuk meg, majd lassan, halkan, de határozottan mondjuk el a következõ szöveget (vagy tetszés szerinti, saját magunk által írott, de tartalmilag hasonló mondókát):

9 Láng Sárkánya, Tûz védelmezõje, ember barátja, Mindig üdvözölve légy ebben a házban, Melegítsd tüzünk szeretõ szikrákkal, Jókedvûen, fényesen ragyogva, Sugározd ránk õrzõ, áldó meleged." Majd rajzoljunk egy narancs színû sárkányt a tûzhely oldalára. A lángsárkány akkor érzi jól magát otthonunkban, ha minden héten legalább egyszer barátainkkal gyûlûnk össze ott. Mielõtt a társaság megérkezik, gyújtsunk gyertyát a sárkánykép elõtt, vagy ha van kandallónk, rakjunk benne tüzet, és ismételjük el az elõbbi mondókát. Ha sem a tûzhely, sem a kandalló nem alkalmas (vagy nincs) a tûzsárkány otthonának megteremtésére, akkor sincs baj. Szerezzünk be egy kis aromalámpát, és annak oldalára fessük a narancssárga sárkányt, megidézéséhez pedig abban gyújtsunk tüzet. Érdemes egy karneol követ tartani az aromalámpában, vagy a tûzhely peremén. Ha távol vagyunk az otthonunktól, és szükségünk van a lángsárkány barátságára, vigyük magunkkal ezt a követ, tegyük ki magunk elé, és gyújtsunk neki gyertyát. Nagyon fontos, hogy új otthonba költözéskor vigyük magunkkal a karneolt, és a beköltözés után elsõ dolgunk legyen meggyújtani a tüzeket, így lángsárkányunk velünk tart majd, és vigyázza az új házat. A lángsárkány asztrális ajándéka egy tûzgyújtó szerszám, amivel asztrális utazásainkon idézhetjük meg õt, ha barátságára, védelmére van szükségünk. Folytatása következik. A tibeti ceremoniális mágia eszközei - 4. rész A Koponyakehely A Koponyakehely neve a szanszkritban kapala, mely tulajdonképp az emberi koponya levágott felsõ részébõl áll. Számos Vajrayana istenség edényéül szolgál, fõleg a dühös istenségek esetén. Mint rituális eszköz, a helyes koponya kiválasztása igen fontos szempont a rituálé sikere szempontjából. Egy gyilkos vagy egy kivégzett áldozat koponyája a legmegfelelõbb, ez birtokolja a legnagyobb hatalmat. Az a koponya, mely erõszakos vagy baleseti halált halt embertõl származik, esetleg komoly, végzetes betegségben elhalálozott embertõl, közepes mágikus hatalmat biztosít birtokosának, a békés öregkorban elhunyt személyek koponyája pedig gyakorlatilag semmilyen mágikus hatalommal nem bír. Annak a gyereknek a koponyája, aki

10 még a pubertáskor elõtt meghalt, szintén igen erõs hatalma van, szintúgy azoknak a gyerekeknek az esetében, akik tiltott egyesülésbõl, házasságon kívül, bûnben születtek. Ezek közül is a legnagyobb az ereje a szentségtelen egyesülésbõl származó hét vagy nyolc esztendõs kisgyermek koponyájának van. (Ezek a dolgok számunkra borzalmasnak, taszítónak, halottgyalázásnak tûnhetnek, de ne felejtsük el, hogy a tantrikus mágia még a vörössüveges szerzetes szekta idején élte virágkorát, amikor Tibetben - mint számos más helyen a világon - a halottkultusz állt a középpontban, és a mágusszerzetesek véres, erõszakos istenségekkel harcoltak a hatalomért.) Úgy tartották, hogy az "elõzõ tulajdonos" életereje megszállta a koponyát, mint szellem, és így biztosította a megfelelõ hatalmat a rítus során. A koponyakehely a védikus áldozatok agyagedényének felel meg (szanszrit kumbha), de Buddha alamizsnás edényének is, valamint a bodhiszattvák szenteltvíztartójának (szanszkrit Kalasha). Mint a dühös istenségek számára szánt áldozatok tartója, megfeleltethetõ a békés istenségeknek szánt áldozatok - ékszerek, virágok, gyümölcsök tartóedényével. A koponyakehely bizarr szimbolisztikájánál fogva azt is szolgálja, hogy a ceremónia során folyamatosan emlékeztesse a gyakorlót a halálra és az állandóság hiányára. A dühös, védelmezõ istenségek ábrázolásánál a koponyakelyhet mindig a szív magasságában tartják, a másik képzben közben gyakran a hajlított kés van, melyet a kehely fölé tartanak. A kés ebben az esetben a démoni ellenfelek szerveit és élettel teli vénáit jelképezi, a kehely pedig a tartóedény, melyben a vér és a szervek összegyûlnek, mint az istenség fenntartói. Az egyik leírás szerint egy dühös istenség kapalája meleg emberi vért, agyat, beleket, emberi húst és hájat, szívet, esetleg az ellenség szívét és tüdejét tartalmazta, valamint Mara szívét és Rudra vérét. (Mara - "Gyilkos, Romboló" a halál és a gonosz megtestesítõje, a 6. menny, a vágyak szférájának az ura a tibeti buddhizmusban, õ Sakjamuni megkísértõje, Rudra pedig - "Üvöltõ" - a vihar és a tûz istensége, Siva pusztító aspektusa.) De nem csak a dühös istenségek kezében látható efféle koponyakehely. Például Padmasambhavát is ábrázolták így, kezében a kehely a leírás szerint "nektáróceánt" tartalmazott, melyben az örökkévalóság edénye lebeg. Folytatása következik. Jeannie -

11 Fionn kereke Egy 7. századi kéziratban, a Ballymote könyvben található a Fionn Kereke, vagyis a beavatás lépcsõfokait koncentrikus körökben ábrázoló, a gael ogham ábécé betûin keresztül a mágikus mesterség fokozatait bemutató ábra. Fionn MacCumhall Finegas druida tanítványa volt. Azt a feladatot kapta, hogy fõzze meg a Bölcsesség Lazacát, melyet Fintain fogott ki a Boann folyóból Ez a folyó a mítosz szerint Segais forrásából eredt, mely minden bölcsesség forrása. A Bölcsesség Öt Mogyorófája övezte a forrást. A hatalmas lazac, Fintan az idõk kezdete óta a folyóban élt, és a mogyorókból táplálkozott. Úgy hitték, hogy összes tudása beleszáll abba, aki elõször fogyasztja a húsát. Miközben Fionn a lazacot sütötte mesterének, a hal bõre felhólyagosodott, Fionn pedig megpróbálta kiszúrni azt. A Bölcsesség Buboréka, a Na Bolcca Immais elpattant, és megégette Fionn hüvelykujját. Azonnal bekapta a megégett, fájó ujjat, és így õ kapta meg a Lazac Bölcsességét. Késõbbi életében arról volt nevezetes, hogy azonnal szájába kapta a hüvelykujját, ha az "immas"-t, az ihletet, a teremtõ erõt akarta felébreszteni magában. Finegas megértette, hogy Fionn az egyetlen, aki érdemes erre a bölcsességre, ezért nagylelkûen megengedte neki, hogy ezután az egész halat egyedül fogyassza el. Fionn késõbb a Fiana, a harcosrend vezetõjévé vált. A Fiana tagjai közül a legtöbben rendelkeztek mágikus tudással, és költõk is bõven akadtak sorai közt. A walesi mitológiában Fionn történetének megfelelõje Taliesin kalandja, aki bárd volt, és a mítosz szerint az elsõ ember, aki a jövõbelátás képességét birtokolta. Taliesin Kerridwen szolgája volt, aki egy varázsfõzetet készített, és egy álló éven keresztül kavargatta, míg csak a tudás három cseppjévé nem sûrûsödött. Amikor azonban Taliesin a tüzet táplálta az üst alatt, egy kevés forró folyadék ráfröccsent, és megégette. Õ is szopogatni kezdte sebes ujját, és ezáltal a múlt, a jelen és a jövendõ minden titkának tudójává vált. Fionn kereke nem más, mint pajzsának lenyomata. Abból a mogyorófából készült, mely sok évig a Fehér Mogyoró Hegyén állott. Ez ugyanaz a fa, melyre Lugh akasztotta fel a Gonoszszemû Balor fejét. A fej Balor minden bölcsességét magában hordozta, éppúgy, mint szemének erejét, melyet kilencszeresen fedtek le, amikor nem használta, és ezt a kilenc szemfedõt öt ember emelgette. Senki nem tudta kiállni Balor szemének pillantását. Amikor azonban megpróbálta kikémlelni vele apja druidáinak titkos szertartását, a szeme megmérgezõdött. A fán lógva a szem mérget könnyezett sok éven át, míg végül a fa kettéhasadt. Manannan ekkor elhatározta, hogy kivágatja a fát. A méreg 18 embert ölt meg, és másik kilencet megvakított. (3x9!) Ekkor letakarták a fát a szent bika bõrével, és druida szimbólumokkal szentelték fel. Majd elkészítették belõle a pajzsot, melyet Manannan Fionnak adott.

12 A pajzs és a mogyoró fontos szerepet játszott a Fiana beavatásokban. A pajzzsal és mogyorófa bottal felszerelt jelöltet egy derékig érõ gödörbe állították, majd egymástól barázdányi távolságra álló kilenc társa egyszerre hajította rá a lándzsáját. Ha megsérült, nem vették fel a csapatba. A fiatal druidatanulók is Fionn kerekét alkalmazták beavatásaikhoz. A tanítványnak végig kellett feküdnie egy ágyon, mely a pajzsot jelképezte, és avlószínûleg mogyorófából készült, és valószínûleg lefedték õt közben fehér, szent bikabõrrel, mely szent védõállatát jelképezte, aki elkísérte õt a Másvilágon tett asztrális utazására. A rituálé neve "Tarb Feis" (Alvó Bika) volt. Az utazás során a druida tanítványnak meg kellett értenie, hogy nem vagyunk többek, csupán egy levél a Bölcsesség Fáján. Egyetlen levél nem élteti a fát önmagában. Egyetlen druida nem válthatja meg a világot. Egyetlen lépés nem fedheti fel elõttünk az Igazságot. Sok lépés van, mint ahogy sok levél is, sok út és sok lépés ezen az úton. A belsõ utazáshoz azonban megadatott a térkép, és ez Fionn kereke, mely az Univerzum részeit fogja össze. A térkép csak vezet az úton, és nem maga az út. Hogy fává váljunk, vagy olyan bölcssé, mint a fák, elõbb maggá, majd gyökérré kell lennünk. Leveleket, ágakat kell hajtanunk, törzset növesztenünk. Lényünk és életünk teljessége errõl szól. A kerék Ogham betûket foglal magába. Minden jel egy-egy olyan tudást jelképez, melyet meg lehet szerezni az utazás során. Amergin dala szól errõl a kerékrõl. Õ Amirgin, Amargen, Amhairghin néven is megtalálható, a Tuatha Dé Danann költõje volt, aki köszöntötte Mil fiait, Írország hódítóit. Máshol mint Mil fiainak druidája szerepel. Hozzá fordult Banha, Fotla, Eire, a három istennõ, hogy róluk nevezzék el Írországot. Részlet a dalból: "Én vagyok a szél, mely a tenger felett lélegzik. Én vagyok az óceán hulláma. Én vagyok a hullám mormogása. Én vagyok a hétszeres harc bikája. Én vagyok a keselyû a sziklák felett. Én vagyok a Nap sugara. Én vagyok a burjánzó növényzet. Én vagyok a dicsõséges vadkan. Én vagyok a lazac a vízben. Én vagyok a tó a síkságon. Én vagyok a tudás szava. Én vagyok a lándzsa hegye a csatában. Én vagyok az isten, aki a tûzben teremtett.

13 Ki az, ki fényt vet a hegyek találkozásánál? Ki nyilvánítja meg a Hold éveit? Ki tanítja meg a helyet, hol nyugszik a Nap? Ha nem én? Én idézem Írország földjét!" Amergin az elemeket idézi dalában, és megmutatja, hogy lehet felébreszteni a Föld erejét. Magának (és embereinek) tulajdonítja az elemek hatalmát. Mint fili, eggyé válik velük, és így lép Írország partjára. A Fionn-kerék négy ösvényt mutat meg, a négy égtájnak megfelelõen. Minden nagyobb ösvény után egy kisebb következik, amely átvezetést jelent a következõhöz, ezek a kelta ünnepeknek feleltethetõek meg. Kívülrõl befelé haladva ezen az úton az ember megismerheti önmagát, képességeit, korlátait. A gyakorlatokat és a tanultakat követve eljuthatunk a legmagasabb mágikus fokozatokig, melyek segítségével harmóniába kerülhetünk a természettel és követhetjük a druidák által tanított Egyenes Ösvényt. Ez az Utak Kereke, az An Roth de an Bealach. 1. A Védelem Útja az északi ösvény a Fionn Kerekén, az An Cosa'n do Sla'n. Az ehhez tartozó ogham jelek az elsõ aicme (oghamcsalád) tagjai. A B, az L, az F, az S és az N. Mindegyik ogham más képességet tanít meg. A Beth a nyírfa, a Tisztaság és Megtisztulás Fája. Ezzel kezdõdik az utazás. A kezdõ druidatanoncok ruhájukon is viselték a nyírfaág szimbólumát. A B betû szinte minden mágikus kultúrában a kezdetet jelzi. A Berkana rúnával (születés, élet) kezdõdik minden rúnasor. A Beth, mint a héber ABC betûje, az Ószövetség kezdete: Beresith (kezdetben...). (Még az angol fordításban is: In the Beginning...) A Beth ogham védelemként használható és tisztulásként, mielõtt megkezdjük az utazást. A legenda szerint hét Beth volt egy nyírfa botra vésve, mely figyelmeztette Lughot, hogy feleségét el fogja rabolni az Alvilág. Az utazás kezdetén csak a nyír fehér törzse világít a sötétségben. A következõ betû a Luis, a Berkenye. Megtanítja megvédeni az utazót a nemkívánatos külsõ hatásoktól. Ekkor találkozik az útön a Vörös Emberrel (Fear Dearg), mely "ais"-nak, a tûz entitásnak felel meg. Õ védelmez az úton, õ az elsõ vezetõ. Jele a Féarn, az Éger, a tûz fája. A vörös a kelták hite szerint az élet színe, és megvéd a konfliktusoktól, pajzsként védelmez minket az életünk során. Miután az utazó megtisztult és védelmet épített ki magának, elkezdi elsõ tanulmányait a mágiában. A következõ állomás Saílle, a Fehér Fûz, a Hold ogham betûje. A Nagy Anyaistennõ oghamja, mely bevezeti az úton járót a jövõbe látás misztikus titkaiba, hogy kitisztult belsõ szemének fénye vezesse tovább. A druidák négy

14 jövendölési formát gyakoroltak. Az egyik, a legismertebb az Imbas Forosna ("a bölcsek ihlete"), melynek során a druida elfogyasztotta bizonyos állatok húsát, majd rituális fohászok után álomba merült, és jósálmot látott. A másik jövõlátó forma a Teinm Laeghda, mely tulajdonképp egy adott helyzetre való versalkotás, a "vers feltörése", oly módon, hogy "érzés alapján" megkapja a gyakorló a helyes verssorokat, bennük a megoldással. A harmadik módszer a Dichetal do Chennaib, ez a legkevésbé ismert forma. Valószínûleg azt takarta, hogy a gyakorló megérintett botjával egy személyt, vagy kézbe vette annak egy tárgyát, és a fohászok után megismerte a személynek és a tárgynak a múltját és jövõjét. A negyedik módszer az oghamjóslás, melyhez kis pálcikákat alkalmaztak, melyeket egy, a Fionn-pajzsot szimbolizáló lapos tárgyon vetettek ki. A legutolsó ogham ezen az ösvényen a Nion, a Fekete Kõris. Ez a kulcs a belsõ tudáshoz. Az a misztikus törvény tartozik hozzá, melyet Triszmegisztosz, a nyugati mágia "atyja" fogalmazott meg: "amint fent, úgy lent". A kulcsok és a tudás magként kezd el növekedni a tanuló elméjében. Elsajátítja a Föld Mágiáját, és ezzel teljesedik ki a Védelem Útja. Az ösvény színe a fekete, eleme a föld. 2. Ezután egy átvezetõ ösvény következik, az An Cosa'n de Fe'ile, a Rituálé Útja. Ogham jelei: E, B, A. A leghatalmasabb druida rituálé az Élet és Halál feletti gyõzelem, melyet ez az ösvény jelképez. Megfelel a minden nagyobb mágikus kultuszban megtalálható beavatási halálnak. Ez az a lépés, mikor a védelem elsajátítása után a tanuló megtanulja a legfõbb rituális mozzanatokat. 3. A Keleti Ösvény, vagyis az An Cosa'n do Fios, a Bölcsesség Útja a H, a D, a T, a C és a Q oghamokból, vagyis a második aicme jeleibõl áll. A Coll, a Mogyoró Oghamja, magának a Fionn-pajzsnak a szimbóluma is ide tartozik. Az ösvény színe vörös, eleme a levegõ. 4. Az újabb átvezetõ ösvény a Szeretet Útja (An Cosa'n do Gra'). Ogham jelei: O, I. 5. A Déli Ösvény az Egyensúly Útja, az An Cosa'n de Deis. Hozzá tartozik az M, a G, az Ng, a Str és az R, a harmadik aicme. Az ösvény színe fehér, eleme a tûz. 6. Az innen átvezetõ ösvény az An Cosa'n de an Fírinne, az Igazság Útja. 7. Fionn Kerekének nyugati ösvénye, az An Cosa'n de an Saol, az Élet Útja. (Jelei az A, az O, az U, az E és az I, vagyis a negyedik aicme.) Az ösvény színe szürke, eleme a víz.

15 8. Az utolsó út a legtitkosabb, legmisztikusabb mind közül. Nevét nem vették szájukra, de valószínûleg az Átváltozás Útja volt az. A hozzá tartozó oghamok: A,E. Fionn kerekét a késõbbi bárdok hárfa formájában alkalmazták. A hárfának húsz húrja volt, mindegyik egy ogham jelnek felelt meg, így képviselve a négy nagy oghamcsaládot. Ezt nevezték Aradach Fionn-nak (Fionn létrájának). Miközben megpengették az adott húrt, a hozzá tartozó ogham nevét kántálták mantraként. Az elsõ aicme hangjai: F,C,E,F,G. A második aicme hangjai: B,F,G,D,#D. A harmadik aicme hangjai: G,G,F,B,A. A negyedik aicme hangjai: A,E,B,E,F. Fionn pajzsa a fõ kelta ünnepeket is tartalmazza, úgy, hogy azok az egyes átvezetõ ösvényekhez tartoznak. A napfordulók és napéjegyenlõségek a négy nagy ösvényhez kapcsolódnak. A Védelem Útja Yule (Alban Arthuan - Arthur fénye) ünnepe, amikor az év leghosszabb éjszakáján a sötétségben újjászületik a fény. Évszaka a tél (föld elem). Imbolc, a megtisztulás ünnepe kapcsolódik a Rituálé Útjához, amikor a Halál felett gyõzedelmeskedve a természet új ösvényre lép. A Bölcsesség Útjához tartozik Ostara (Alban Eiler - A Föld fénye), a fakadó rügyek ünnepe. Évszaka a tavasz (levegõ elem). A Szeretet Útja Beltaine, a tûz a meleg és a szerelem ünnepe, Bel isten fényünnepe, a szent házasság napja. Az Egyensúly Útja Litha (Alban Heruin - A Part fénye), a nyárközép ünnepe, a természet kiáradása. Évszaka a nyár (tûz elem). Lughnasad ünnepe, a gabona learatása az Igazság Útjához, mint átvezetõ ösvényhez tartozik. Mabon (Alban Elued - a Víz fénye), a szüret, az Élet Útja. Évszaka az õsz (víz elem). Samhain, az év utolsó ünnepe a legtitkosabb út, mikor a tanuló az összes eddigi tudás birtokosává vált. Ezen a napon megszûnt a határ az élõk és a holtak birodalma között.

16 Versek Az Éj szava Suttog az éj, halk szava elkísér, még élünk, hallgassuk meg, mit mond. Hallgass rá, míg teheted bolond gyermek, bölcs öreg, hallgasd az éj szavát, mit békésen súg füledbe. Élni segít, talán valóra váltja a boldogság elfoszló ködét, ha hagyod. Még szól, de nemsokára mint medvebocs, prüszköli szét a csendet, fejedben némaságot teremt, egy visszatérõ vendég. - Arweny - Miért baj? Csak éhes kígyó duruzsolt szelíden mint a susogó szél ha hajlítja fiatal fák ágait, oly észrevétlenül váltak a pocsolyák tükörré míg érett bennünk értelemmé a félelem, romlottak lettünk volna vagy csak hittük az álnok álmokat, miért baj az szegénynek lenni vagy rútnak, a kígyónak hinni nem szabad, még baj lesz belõle - talán igaza lehet szegénynek - de nem történt semmi különös csak az ég jött hozzánk közel - Nayah -

17 Játék Talán elveszett bennem egy kalózokkal teli hajó, dühösen kincset kergetõ, hajdanvolt szigetek igaz meséit szomjazó, rumot vedelõ legényekkel teli roskatag hajó Talán elveszett bennem egy sárkányt ûzõ lovag, õsi mítoszok nyomában járó, szent védelmezõ gyermeki arccal hallgató, õsöreg sárkány meséin ámuló derék lovag Talán elveszett bennem egy morcos bölcs öreg, hóbortos, varázslatokkal bíbelõ, poros könyveket bújó, lassan totyogó, rég halott nyelveken motyogó vén öreg Talán elveszett bennem egy emberekkel teli hajó, bátor álmokat kergetõ, hajdanvolt életek igaz tudását szomjazó, tiszta világot áhító emberekkel teli roskatag hajó - Nayah -

18 Az õsi Mezopotámia mágiája - 3. rész A sumer-akkád vallás és mitológia három fõistene után ismerkedjünk meg a fontossági sorrendben õket követõ hét planéta-istennel, akik a mezopotámiai csillaghitben, asztrológiában és mágiában /kiváltképp az asztromágiában/ is jelentõs szerepet játszottak. A hét planétaisten közül szintén kiemelkedett egy hármasság, mégpedig a Holddal, a Nappal és az Esthajnalcsillaggal, azaz a Vénusszal azonosított istenek hármassága. A Hold istenét a sumerek Nannar, az akkádok pedig Szin néven tisztelték. Az õsi Mezopotámiában a kellemesen húvös éjszakákat lágyan bevilágító barátságos Holdat szinte nagyobb tisztelet övezte, mint a Napot, amely forró leheletével, tüzes sugaraival gyakran kiégette a termést és meggyötörte, megizzasztotta a földeken dolgozó embereket, s oltalmat adó házaikba kényszerítette a városlakókat. Nannar-Szin az emberiséggel hadilábon álló Enlilnek s feleségének, Ninlilnek a fia. Anyja az alvilágban adott neki életet, ahová számûzött férjét követte. Nannar- Szin ezért maga is félig alvlági isten. "Nap mint nap, miután bárkájával keresztülhajózott az éjszakai égbolton, alászáll az alvilágba, hogy ott napközben visszafelé hajózva elérje a keleti horizontot." A holdsarló alakú bárka mellett Nannar-Szin másik fõ szimbóluma a holdsarló szarvú bika volt. A hozzá intézett imákban és az õt magasztaló himnuszokban gyakran nevezik "lezuritszakállú" bikának. Ur városának egyik királysírjából kerültek elõ azok a csodálatos hárfák, amelyeket aranyból készült, lazuritszakállú és -szarvú bika- fejek díszítenek. Az ókori Mezopotámiában a Hold minden fázisának megvolt a maga hangzatos, költõi elnevezése, magát a Holdat pedig /legalábbis Babilonban/ "önmagát nemzõ égi gyümölcsként" emlegették. A Hold folyamatosan ismétlõdõ periodikus átalakulása, fázisainak állandó, ciklikus váltakozása; növekedése, kiteljesedése, fogyása, eltûnése és újbóli megjelenése kitûnõ alapot szolgáltatott az elsõ naptárak, idõszámítási szisztémák kidolgozásához. Nem véletlen, hogy az akkádok Szin holdistent az áradások, a napok, a hetek, a hónapok és az évek meghatározójaként emlegették. Minthogy a Hold bizonyos szempontból elõkelõbb helyet foglalt el a korai mezopotámiai civilizációk hitvilágában, mint a Nap, nem meglepõ, hogy Utu napistent -akit az akkádok Samas néven tiszteltek -Nannar-Szin holdisten gyermekének tekintették. Utu- Samas, hasonlóan apjához, szintén az alvilágban tölti fél életét. Miután ugyanis eltûnik a nyugati horizonton, alászáll az alvilágba, hogy fényt, táplálékot és ivóvizet vigyen a halottaknak. Az akkádok ezért mondták róla, hogy "eloszlatja a sötétséget fent és alant", s ezért emlegették "a holt lelkek

19 napjaként". Amig a holdisten bárkán, addig a napisten szekéren utazik keresztül az alvilágon. Hajnalban a keleti horizonttal azonosított Masa-hegy mögül lép ki a felvilágba. Az ég kapuját két õristen nyitja meg elótte. Égi útja során árgus szemekkel figyeli a földet, és semmi sem maradhat rejtve fürkészõ tekintete elõtt. Minthogy mindent lát, ami idelent történik, õt tekintették a világ legfõbb õrének és bírájának, akinek ítélete mindíg pártatlan és igazságos. Egy hozzá intézett fohász egyebek közt így magasztalja: "Samas, ég és föld királya, aki fent és alant a rend õre vagy! Samas, a holtak életre keltése, a megkötözöttek feloldozása a te kezedben van! Megvesztegethetetlen bíró, aki õrzi az emberiség rendjét. Namraszit /Nannar-Szin/ úr magasztos ivadéka! Mindenek felett álló, erõs, ragyogó ifjú, az országok fényessége, a világ létrehozója, égen és földön mindenek teremtõje, Samas, te vagy!" De Utu-Samas nem csak a jelen történéseit, hanem a múlt és a jövõ titkait is ismeri. Mezopotámiában ezért õt tartották a különféle jóstudományok, az eljövendõ események kifürkészésére és az elõjelek értelmezésére szolgáló számos módszer és praktika legfõbb égi patrónusának, akinek segítsége nélkül nem sok sikerre számíthatnak a jövendõmondók. A planétaisten-hármasság harmadik tagja Nannar-Szin lánya, Utu-Samas nõvére, Inanna, aki az akkád mitológiában Istár néven szerepel. A szépséges istennõt az Esthajnalcsillaggal, azaz a Vénusszal azonosították, amelyet az ókori Mezopotámiában a Hold és a Nap után a harmadik legfontosabb égitestként tartottak számon. Inanna-lstár a sumer-akkád mitológia elsõ számú istennõje. Õ az eleven természet, az élet, a termékenység, a bõség, a szexualitás, az anyaság, a szülés, a szerelem és az élvezetek úrnõje, ugyanakkor nem idegen tõle a harc, a háború és a pusztítás sem. Jelképes állatai, a galamb és az oroszlán is kettõs természetérõl tanúskodnak. Istárt az akkádok olykor az "istenek szajhájának" nevezték, máskor viszont, mint harcos amazont, szakállas nõként ábrázolták. Ismeretes olyan megjelenítése is, amelyen oroszlán hátán állva, vagy oroszlánoktól vont harci fogaton, kezében íjat tartva látható. Testvéréhez, Utu-Samashoz hasonlóan õ is jártas a jövendõmondásban, és segíti, pártfogolja a különféle jóstudományok gyakorláit. A szerelmi mágiát ûzõk szintén bizalommal fordulhatnak hozzá, s számíthatnak jáindulatára és támogatására. Az Inanna-lstár védnöksége alatt tevékenykedõ, azaz szerelmi mágiát ûzõ mezopotámiai varázslák, boszorkányok vagy egyszerú emberek a korabeli feljegyzések tanúsága szerint elõszeretettel alkalmazták a még napjainkban is népszerú bábuvarázst. Egy ékirásos babiloni agyagtáblán olvasható a következõ recept: Ha a megkívánt

20 asszony nem hajlandó kötélnek állni, fogj egy maréknyi lisztet, s áldozat gyanánt dobd a folyóba Éa, a varázslatok ura számára. Ezután végy agyagot a folyó mindkét partjáról, készítsd el belõle az illetõ asszony mezítelen képmását, s írd rá a nevét ágyéka bal oldalára. Ha a szobor megszáradt, mondd el fölötte -úgy hogy Samas is tanúja legyen -az "Egy szép asszony" kezdetû ráolvasást, majd ásd el a nyugati kapunál, hogy akit ábrázol /feltéve, ha arra szokott járni/ napjában többször is áthaladjon felette. Miután mindezt megtetted, újból mondd el az "Egy szép asszony" kezdetû varázsformulát, s a megkívánt nõ hamarosan a tied lesz. A bábuvarázst természetesen -ugyanúgy mint a késõbbi korokban -nem csak a vágyak beteljesítése, hanem rontásküldés céljából is alkalmazták. A destruktív célzattal készített bábu megelevenítését, negatív elõjelû mágikus energiával való feltöltését szolgálta a következõ varázsige: "Azt, aki az elkészült képmást megeleveníti, a gonosz arcot, a gonosz szemet, a gonosz szájat, a gonosz nyelvet, a gonosz ajkat, a pusztító mérget, égnek szelleme hívd elõ, földnek szelleme hívd elõ!" Folytatása következik. Yliaster Daleth (Kolonics István) - Õsi magyar gyógyít ó mágiákról Az õsi magyar gyógyászat hatalmas területet ölel fel, ezért nem is vállalkozom többre, mint szemelvényekre ebben a témában, kiemelve egy-két speciális elemet, érdekességet. A magyarok õskorában gyógyítottak a táltosok, a halottlátók is, azonban a specializált falusi gyógyítók: füvesek, javasasszonyok voltak a legkeresettebbek. Mivel a magyar mágia elsõsorban Nap-központú, ezért a gyógyításokat általában hajnalban kellett végezni, akkor, amikor felkel a Nap, mely megtöri a gonosz erõk uralmát. Hajnalban pl. rendszeresen fürödtek a betegségek távoltartására. "Hajnalban a Nap elsõ sugarának kipattanása elõtt, vagy éppen ekkor húzzák végig a zöld búzán a harmatszedõ abroszt, merítik a lányok a patakból az aranyosvizet, fürösztik a gazdák lovaikat, mossák a fájós szemet..." De éppúgy az alkony is lehet a gyógyítás idõpontja. A hajnalt a tisztaság, a kezdés eszméjével lehet összekapcsolni, az estét pedig az elmúlással, elfogyással. A napkelte segítõleg hat, a hold feljövetele az égre pedig a betegség elküldésével párosul. Ugyanígy az égtájaknak is szerepe van a gyógyításban: sok javasasszony ragaszkodott hozzá, hogy este kizárólag arccal nyugat felé, reggel pedig arccal kelet felé gyógyítsa a beteget. Alkonyatkor nem csak a feljövõ hold gyógyít, mely "elfogyasztja" a betegséget, a Nap is "elviszi" magával, amikor lenyugszik. Ennek ellenére mindig a hajnali gyógyíást vélték erõsebbnek, mivel azt is tartották, hogy a világ akkor még nem nyerte el végsõ rendjét, a Nap éppen csak felbukkanni látszik a horizonton, még mindfen képlékeny, alakítható, mágiával formálható. A beteg embert ilyenkor megtisztítva, ereje teljében lehet átadni az életetõ napnak.

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A +36-1-264-4555 terjesztes@dunakiado.hu LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1. Oroszlánok és sasok LEGO Legends of Chima minifigurás foglalkoztató Sok

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Füvészkert. Történetek, rejtvények és feladatok gyógy- és fűszernövényekről

Füvészkert. Történetek, rejtvények és feladatok gyógy- és fűszernövényekről Füvészkert Történetek, rejtvények és feladatok gyógy- és fűszernövényekről Az ősz bőséggel kínálja az értékes vitaminforrásokat vadon termő fákon, cserjéken, növényeken. Magyarországon kb. 3000 gyógynövényfaj

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben