[BÁNYÁSZ RÉKA] GYERMEKEINK FANTÁZIAVILÁGA: AKADÁLY A NEVELÉS ÚTJÁBAN?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[BÁNYÁSZ RÉKA] 2002. GYERMEKEINK FANTÁZIAVILÁGA: AKADÁLY A NEVELÉS ÚTJÁBAN?"

Átírás

1 GYERMEKEINK FANTÁZIAVILÁGA: AKADÁLY A NEVELÉS ÚTJÁBAN? Abstract The realm of imagination of our children: a hindrance in the way of education? This essay deals with imagination and particularly with its role in the mental health of children. Children are nowadays often being punished because of their overwhelming fantasy, and creative kids cannot face the requirements of school. Parents, too, sometimes fail to understand their children s need of having an imaginary world of their own, however unbelievable and awkward it may be. This in spite of the fact that their fantasies help keep away the anxiety and fear caused by the demand of living up to the expectations of a grow-up world. I believe that imagination is neither a useless nor a subsidiary activity of the soul, and it had always manifested itself through myths and fairy tales, and finds its most actual form of expression in the genre of fantasy. A comparative anatomy of the soul and a clear map of ancient knowledge are provided by fairy tales, which if ever transmitted by parents and pedagogues help children get through the burning questions of life when growing up. As for the actual and personally specific problems, they reflect them in various creative products of their imagination, finding the solutions instinctively, in case we are able to give them the chance and opportunity to. In the last decades modern psychotherapy has found several ways of using mental images, becoming thus much more effective in the healing of suffering children in the first place. In this essay I only have the possibility to present two case studies from the field of children s psychotherapy, but which can give an idea of what an influence imagination has on the way of acting, on the capability of adapting to reality. Adler says that personality is not only a mixture of innate features and family influence, but it is the result of a self-creating activity of the child. This self-creation we can witness when the child is playing, drawing, daydreaming, telling and reading fancy stories. Should we bring them down to the ground, breaking the wings of this creativity? This is their treasure, and taking it means making them poorer. 1

2 ÁLMODOZÓ GYEREKEK AZ ISKOLÁBAN Tanítók minősítéseiben, ellenőrző könyveken manapság gyakran találunk ilyen bejegyzéseket: álmodozó, szórakozott, figyelmetlen. A tanárok gyakran türelmüket vesztve kétségbeesetten próbálják ébren tartani az elkalandozó kisdiákok figyelmét. A szülők pedig, az iskolai sikertelenség láttán megfeddik a gyereket: Miért nem figyeltél oda?, Nem hallottad, mit mondtam?, Jobban is igyekezhettél volna! majd jobb esetben pszichológushoz fordulnak. Amikor azonban a pszichológus megkérdezi a szórakozott, elábrándozott gyereket: mi járt az eszében? mire gondolt? -mindig az a válasz: Nem tudom. Egy biztos: a gyermeket az önújjáteremtés, illetve belső feszültségei feloldásának szükséglete gátolja abban, hogy velünk legyen... 1 mondja Kende B. Hanna, gyermekpszichológus. Ugyanakkor felhívja a figyelmünket: mennyire fontos, hogy próbáljuk megérteni, mi történik velük, mi készteti őket távolétre. Miről is álmodnak? Adler szerint a gyermek személyisége nem csupán öröklésanyaga és családviszonya által meghatározott, hanem önteremtő tevékenység eredménye. Ez az önteremtés álomban, nappali álmodozásban és játékban valósul meg. Úgy vélhetnénk, - állítja Kende B. Hanna hogy a gyereknek saját csodavilága kialakításához külső (irodalmi vagy népmesei) ösztönzésekre van szüksége, holott elmondhatjuk, hogy nemcsak gazdag, színes fantáziavilággal rendelkezik, hanem képzeletvilága egyéniségének elengedhetetlen alkotóeleme. 2 A gyermekek tehát különleges, személyiségalkotó kreativitással rendelkeznek. Vajon mi váltja ki a gyermekek csodavilág-szükségletét? Álljon itt példának egy francia kislány, Aranyka világa, akinek a történetét Kende B. Hanna írja le. Aranykának van egy felhőcskéje, melyről így mesél: Volt egy tündér, aki lekicsinyítette magát, hogy a tolvajtól ajándékot kapjon. És a tolvaj meg is ajándékozta. Felhőjén van egy templom, a templom belsejében egy tündérkert. A felhő további 1 Kende B. Hanna (2001), 52.o. 2 Kende B. Hanna (2001), 51.o. 2

3 lakói : egy csodálatos katicabogár, egy csodás lepke, egy csodás légy, egy csodapálca, egy csodaszív, egy csodás kockafejű kisfiú. A tündér az enyém. De én nem vagyok a tündéré. Mindez az enyém. vagyis, ez nem játéktér, hanem belvilág, az ő belső világa, amely leképezi őt, de nem meríti ki teljesen. van egy csodakastély, benne egy vendéglő. Te nem ehetsz ebben a vendéglőben, csak a tündér és én ehetünk ott. a tündér a saját teremtése, de önmaga hasonmása is. a felhő szép, egy kicsit kedves, és egy kicsit gonosz. A felhő az én iskolai felhőm, a kis tündér én vagyok. A felhő azért nem kedves, mert álmodoztatja a kis tündért az iskolában. És nem tudok a tanító nénire figyelni. Mi van a fellegekben? A felhő befogadó, mágikus hely, ahol minden csodálatos, minden tökéletesen veszélytelen és kellemes. Nincs vele más élőlény, a tündéren kívül, aki tulajdonképpen ő maga. Szülőknek se híre, se hamva. Van esetleg egy potenciális kisfiú, akit ház-kisfiúként rajzol le, aki van is, meg nincs is. Irracionális csodavilág, melybe senki nem enged be, sőt: a felhőélmény nem egykönnyen foglalható szavakba jegyzi meg Kende B. Hanna. Aranykáról kiderült, hogy a család élményanyagának kereszttüzében helyezkedett el. Vagyis: szorongó szülők gyermeke, akik születésétől fogva kislányuk testi-szellemi épségéért aggódnak, ezért széltől is óvják, kényeztetik. Amikor kiderült, hogy Aranyka egyik fülére süket, a szülők úgy érezték félelmük beigazolódott: a gyermekük más, mint a többi gyerek. Hogy Aranykát mennyire megterhelte a körülötte levő szorongáslégkör, azt a következő történet illusztrálja: Mikor éjszaka a rablóktól félt, édesapja bement a szobájába, és azt mondta: Itt vagyok, erős vagyok, megvédelmezlek a rablóktól. Aranyka hosszan nézett rá, majd így szólt: Persze, hogy meg tudsz védelmezni a valódi rablóktól, de a képzelt rablóktól nem. Ez a kislány megértette a szimbolikus és a valós világ közötti különbséget, valamint azt, hogy a belső realitás nem kevésbé reális, mint a külső. Védelmül pedig megtalálta a békés felleget, ahová nem hatol be a szülői szorongás, sem az ellenséges szörnyállatok, melyekkel gyakran, változatos formában fejezte ki halálfélelmét. 3

4 Aranyka megerősödésének jeleként egy napon képzeletében megjelent egy farkas, aki jóbarát volt. Elnyelte a picike kislányt, de csak azért, hogy megvédelmezze, amikor valami gonosz állat bántani akarta volna. Az év utolsó előtti terápiás ülésén egy gyönyörű napkorongot ragasztott egy kartonlapra aranypapírból, és azt írta alá: a Napkirály védőpajzsa. A Napkirályban, XIV. Lajos csodált figurájában Aranyka megtalálta szellemi atyját, képzeletbeli védelmezőjét, névadó édesapját. 3 FÖLÖSLEGES-E A KÉPZELETI TEVÉKENYSÉG? A Harry Potter sorozatot különösen egyházi körökben számos támadás éri, és a minden gyermekért felelősséget vállaló keresztyének buzgón figyelmeztetik szülőtársaikat: óvják meg gyermeküket ettől a romboló, káros hatású könyvtől. Olyan fantáziavilágot alkot, ahol minden lehetséges, a mágiát pártolja, a gonoszt jónak tünteti fel, a tanárokat kigúnyolja. Próbáljuk most a dolgokat a másik oldalról is szemügyre venni: feltételezem, a könyv azért kelt el ilyen rendkívül nagy példányszámban 4, mert ez a fantáziavilág a gyerekeket védi, a gyerekeknek jó, a gyerekek szeretik. Vajon miért? Próbáljunk most eltekinteni a kereskedők fortélyaitól, melyeknek köszönhetően ebből is sikerült hasznot húzniuk, és figyeljünk inkább a gyerekek szükségleteire. 5 Környezetünkben ma már sok gyermek nő fel anélkül, hogy esélye lett volna megismerni a népmesék csodálatos világát. Vannak szülők, akik nem olvasnak gyermekeiknek mesét, mert az erőszakos, véres, árthat a gyereknek. Mások egyszerűen azért, mert nincs idejük mesélni. Ehelyett inkább mi alkotunk nekik egy praktikusabb, korszerűbb mesevilágot, mely azonban nem a növekedésben levő kicsik lelki szükségleteit követi, hanem a mienket, a felnőttekét. Így kényelmesebb, instant-típusú nevelési eszközöket kapunk, melyeket be lehet vetni vészhelyzet esetén, és nem kell 3 Aranyka esetét Kende B. Hanna (2001) a Gyerek a fellegekben c. fejezetben írja le részletesen 4 Rowling ma a világ legolvasottabb írója októberéig százmilliónál több példányt adtak el belőle. Magyarországon több, mint háromszáz-hatvannégyezer példány fogyott el. Több mint negyven nyelvre fordították le. Kende B. Hanna (2001) 7. o. 4

5 kitenni magunkat a fárasztó magyarázatok sorának. Nevelési módszereinket a gyerekek világképe hűen tükrözi: Olyan, mint egy óriás. Jó is, de rossz is. Anyu azt mondta, ha rossz vagyok, Isten mindent lát, és megbüntet (4 éves) az ördögnek van egy nagy botja, meg fekete, hosszú ruhája. Csak este jár, és leselkedik az ablakoknál, amikor már kinn sötét van, hogy mi ne lássuk őt. Az én szobámban van sötétítő az ablakon, és nem lát be. Engem nem lát. (Gellért, 6 éves) Vagy álljon itt a következő történet, közvetlen környezetünkből: Minden képet az angyalokról szépnek láttam, fehérek és piros szárnyuk van. Tudom, anyum mindig összetéveszti az angyalokat a Mikulással. Még nem tudja megkülönböztetni az angyalokat,,mert azt állítja, hogy a Mikulás hozza az ajándékokat, és valójában ő van pirosba öltözve. Én félek a Mikulástól... Megijesztett az ünnepélyen, és azt kérdezte, tettem-e valami rosszat az elmúlt évben. Azt mondtam neki, hogy nem, ő meg azt válaszolta, hogy a kismadár megsúgta, hogy eltörtem egy vázát. Erre azt mondta nekem a Mikulás, hogy nem ad ajándékot. Ugye minden gyermek csinál valami rosszat?...a nagyobbik testvérem elrontotta az asztalt, a Mikulás mégis vitt neki ajándékot. Miért tesz ilyen különbséget? Azt mondta anyum, hogy a váza 100 ezer lej, az asztal pedig 50 ezerbe kerül. Ugye anyum is igazságtalan és a Mikulás is?... elegem van abból, hogy a testvérem a jó, az ügyes, és én semmittevő vagyok az oviban...többet nem akarok beszélni, hülyeségnek tartom az egészet. Tehát csak angyalok léteznek. (4 éves) Itt egy másik történet, mely magáért beszél: Szabolcs (4 éves) nagyon szereti az állatokat, és arra a kérdésre, hogy nem szeretne-e orvos lenni, a következőket feleli: De én nem tudok vigyázni rájuk...egyszer kint játszottam az oroszlánnal és a homokban felejtettem, és másnapra elázott az eső miatt. És a nyulacskát is elveszítettem. Nagymama is mondta hogy látod, ha nem vigyáztál rá? 6 5 A regénynek egyéb sajátosságaival ebben az írásban nem óhajtok foglalkozni, nem fogok kitérni az egyes témákra, a műfajból eredő szimbolikára. Nem szeretnék vitatkozni a pro- és kontra véleményekkel sem, itt csupán a képzelet erejére és fontosságára fogok rávilágítani. 6 Ezek az idézetek IV. éves hallgatóink gyerekekkel folytatott interjúinak protokolljából származnak 5

6 A gyerekek félnek, szorongnak. Sokszor akaratlanul is sikerül megfélemlítenünk őket. Törpék ők az óriások világában. A Harry Potter nem árva, nyomorult gyerekekhez szól csupán. A könyv hatásán lemérhetjük, mennyire hátrányos helyzetűnek érezheti magát minden gyermek egy felnőtt, mugli-világban. 7 Káros és romboló hatású? Ha megtöltjük világukat gonosz és igazságtalan Mikulásokkal, mindentudó és büntető istenekkel, leselkedő ördögökkel, nagyzsákos cigányokkal, Mumussal és még ki tudja, milyen válogatott szörnyűségekkel a gyermeknek is szüksége lehet egy csodavilágra, amely megvédi őt, ahol a boszorkány igazságos, a kísértetek barátságosak, és ahol minden álma megvalósulhat. A éves kornak (pubertás) éppúgy megvan a maga sajátos fantáziavilága, mint a éves, mesehallgató nagy korszaknak mondja Dr. Vekerdy Tamás, gyermekpszichológus. Kétségbeesett szülők fordultak hozzá, mert egy Magyarországon kiadott tankönyv lapjain Vámpír gróf figuráját fedezték fel, amely szerintük ijesztő és káros lehet a gyermekek számára. A pubertáskor világa kalandokkal és szörnyekkel teli, és megvan a maga tilos szókincse, amivel szívesen megbotránkoztatják az ezt tiltó, netán erre ugró felnőtteket. Ennek a fantáziavilágnak azonban megvan a testi és lelki fejlődésben gyökerező oka, nyugtatja meg a szülőket Vekerdy. Ezekben az években különös változások zajlanak le a gyermekben, erősödik az éntudat. Szokták ezt a kort a metafizikus nyugtalanság korának is nevezni. Kérdései: Ki vagyok én? Mi a halál? Szüleim-e a szüleim, vagy csak örökbe fogadtak? Stb. Ezek a kérdések félig-meddig vagy egészen a tudattalan fantáziáiban vagy féltudatos képzeletáramlásokban jelennek meg. Ennek a metafizikus nyugtalanságnak a kivetített figurái a különböző szörnyek, rémségek. Az ezeken való viccelődés, humorizálás pedig megnyugtató, félelem-, és szorongásűző hatású. Ha tehát gyerekeink vámpírtörténetekkel ijesztgetik egymást este, vagy ilyen tartalmú énekekben, versekben lelik örömüket, ne higgyük azt, hogy letértek a fejlődés helyes útjáról, és elindultak a szadizmus, a kegyetlenség, a beteges agresszió torzulásai felé. Erről szó sincs mondja Vekerdy - mondhatnám: éppen fordítva, akik játékban, fantáziában, énekben jelenítik meg, dolgozzák fel az életkorukkal járó indulatokat, 7 Regényében Rowling mugliknak nevezi a varázsló-világon kívül élőket, a varázslat nélkülieket. Ennek értelmezéséhez ld. A 7. oldal második bekezdését. 6

7 feszültségeket,,azok nincsenek veszélyeztetve. Vámpír gróf nem kelti a szorongást, hanem oldja. A gyermekpszichológia eredményeire támaszkodva elmondhatjuk: a Harry Potter nem kelti a szorongást mint ahogy sokan rémüldözve állítják hanem oldja. Nincsen olyan boldog gyerek, aki nem szorul rá arra, hogy magának csodavilágot teremtsen. Azoknál, akik ezt felnőttként tagadják, nem arról van-e szó, hogy ez az ábrándvilág egyszerűen nyomtalanul eltűnt vagy elfelejtették? Én nem hiszem el Kálmán C. Györgynek, hogy mindenki mugli, aki nem tud varázsolni és nincsen mágus rokona. 8 Inkább azt gondolom, mugli-országot olyan polgárok alkotják, akik semmit nem őriztek meg a gyermekkor csodavilágából, visszaidézni nem is akarják, emiatt aztán gyermekeiket is óvják a meséktől. Varázsló az, aki tudja a világot gyerek-szemmel látni 9, aki szerint a gyerekkor tudásunk csúcsa, alázatunk magasa (Pilinszky J. 10 ). Ismét Vekerdy nyomán mondom: ne feledkezzünk meg gyerekkorunkról és emlékezzünk Karácsony Sándor intésére: az lesz teljes értékű és többé-kevésbé egészséges felnőtt, aki megélhette gyermekkorának különböző fejlődési szakaszait, mindazzal a kavargó és lassan letisztuló jóval és rosszal, amit ezek a korszakok testben és lélekben, cselekedetben és fantáziában magukkal hoznak a gyermek sokkal bizonytalanabb, mint a felnőtt, ezért szüksége van biztosítékokra, hogy fantáziatevékenysége, melyre igénye van, s melynek nem tud ellenállni, nem fogyatékosság. mondja Bruno Bettelheim, a mesék mélylélektani jelentőségének első számottevő kutatója. 12 Ezt a biztosítékot úgy adhatjuk meg neki, ha nemcsak hogy kezébe adjuk a népmesegyűjteményt, hanem magunk olvassuk vagy még inkább: mondjuk el neki a meséket. Ezzel jelezzük, hogy képzeleti képeiért, bármilyen tartalommal rendelkezzenek is, nem kell bűntudatot éreznie. A mesét sokszor meg kell hallgatnia ahhoz, hogy el is higgye, és beépítse a saját világába. Csak akkor tárul föl számára a mese személyes, csak neki szóló jelentése, ha 8 Kálmán C. György, Harry Potter játékai in Café Babel sorozat, Játék (2000-3), 119.o. 9 Matisse: Művésznek lenni annyi, mint gyerek-szemmel látni a világot., Rilke: A sors a gyerekkor töménysége. (Kende B. Hanna i.m. 66.o.) 10 Gyermekkorunkban meg kellene halnunk, / tudásunk csúcsán, alázatunk magasán. Pilinszky János, Egy életen keresztűl 11 Dr. Vekerdy Tamás, Vámpír gróf c. cikke a Nők lapja A pszichológus válaszol c. rovatában ( ), 72.o. 12 Bettelheim (1985), 87.o. 7

8 van ideje és lehetősége arra, hogy elgondolkozzon rajta. A mese a képzelet gyakorlótere, amire pedig nagy szükség van a fejlődés folyamán fellépő konfliktusok, problémák megoldásában. Más szavakkal: a képzelet szintjén a valóságban alkalmazott viselkedésformák elemzése és formálása történik meg. A gyermekek számára írt mai történetek többsége megkerüli az egzisztenciális problémákat. Hogy csak egy példát hozzunk, a Három kismalac c. mese újabb változataiban a két meggondolatlan kismalac védelmet talál az okos kismalac szilárd házában. A régebbi (eredeti) változatokban a két kismalacot megette a farkas, aminek jelentése, hogy a magasabb fejlettségi szint elérése érdekében a régi viselkedésformák elmaradnak. A történet az érést, az értelem fejlődését tünteti fel vonzónak a kicsik számára, és ne gondoljuk, hogy a gyerekek a két kismalac vesztén fognak sírni -, ehelyett a legidősebb kismalac győzelmének örülnek. Ez nem egy kegyetlen és véres mese! A modern gyermekirodalom java része kirekeszti a primitív ösztönökből és a vad indulatokból fakadó mély belső konfliktusokat, és így a gyermek nem kap segítséget...a mese viszont... nevén nevezi őket, nyíltan kimondja, hogy az ember igényli a szeretetet, és fél attól, hogy semmibe veszik, szereti az életet és fél a haláltól. 13 A gyűrűk ura vagy a Harry Potter ugyanazt a mondanivalót közvetíti a gyermekeknek, mint a mesék: az életben a súlyos nehézségeket nem lehet elkerülni, hanem küzdeni kell ellenük, és ez a harc elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi léthez. de ha az ember nem hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll a váratlan és gyakran igazságtalan megpróbáltatásokkal, túljuthat minden akadályon és győztesen kerülhet ki. 14 A mese eredetének kutatói ma már egyetértenek abban, hogy a mesék funkciója több volt, mint szórakoztatás. Felnőttek mondták felnőtteknek, és nemcsak azért, hogy elfeledtessék ideig-óráig a mindennapi élet banalitásait, hanem mert azok mélyebb szinten az emberi életet örökítették meg. Olyan problémákat jelenítenek meg szimbolikus formában, melyekkel a személyiségfejlődés során minden ember találkozik tudatos vagy tudattalan formában -, ezekben ismerte fel Jung a mindent átszövő archetipikus formákat. Ezen a ponton az irrealitásnak fontos szerepe van, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy a történet nem a külvilágról akar hasznos ismereteket közölni, hanem az emberben 13 Bettelheim (1985), 67. o. 14 Bettelheim (1985), 51.o. 8

9 lejátszódó belső folyamatokról. Amint Bettelheim megjegyzi: a mesének a fantasztikus túlzások adnak pszichológiailag igaz csengést, míg a realisztikus magyarázatok, bármennyire igazak is, pszichológiailag hamisan hangzanak. 15 GYÓGYÍTÓ KÉPZELET A mesének ezt a funkcióját ismerték fel a hagyományos hindu orvoslásban, ahol a lelkileg megzavart embernek egy olyan mesét adtak meditáció céljára, amelyben az ő egyéni problémái öltenek formát. A mesék legfőbb jelentősége nem abban rejlik, hogy helyes viselkedésre tanítanak, hanem abban, hogy segítenek megérteni belső folyamatainkat, hogy ezáltal aztán megérthessük és kezelni tudjuk külső reakcióinkat. Ez természetesen nem a racionális megértésen keresztül történik, hanem ábrándok szövögetésével, melynek során (a gyermek) történetfoszlányok kitalálásával, ismételgetésével, rendezgetésével próbál reagálni a tudattalan feszültségekre. 16. A mesének ezt a funkcióját ismerte fel és igyekszik kihasználni a modern pszichoterápiás gyakorlat. Mindenekelőtt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a mesemotívumok nem neurotikus tünetek, melyeket jobb ha megértünk, hogy aztán meg is szabadulhassunk tőlük A mesék épp azért gazdagítják, azért vonják bűvkörbe a gyermek életét, mert maga sem tudja pontosan, hogyan hatott rá a varázs. 17 Így ír erről egy gyakorló pszichoterapeuta: a történetek, mesék, mítoszok, fabulák, példázatok, szépírók művei, költemények, viccek és a többi önmagukban vett, l art pour l art értékük mellett eszközei és segédanyagai egyfajta népi lélekorvoslásnak, népi pedagógiának, melyekkel az emberek már jóval a pszichoterápia kialakulása előtt éltek. 18 Vagyis Oidipusz mítosza nemcsak Freud óta segít az embernek abban, hogy megértse a szülei iránt táplált bonyolult és ambivalens érzéseit, valamint a belőlük fakadó ősi, de mindig aktuális problémákat. A képzeleti képekkel dolgozó egyik sajátos terápiás eljárás kidolgozója, Leuner megállapítja, hogy a terápia akkor lehet a legeredményesebb, ha a népmesék 15 Bettelheim (1985), 72.o. 16 Bettelheim (1985), 84.o. 17 Bettelheim (1985), 86.o. 18 Brassai László, Munka belső képekkel in Brassai L. (2000), 82.o. 9

10 hatásmechanizmusát követi: attól függetlenül, hogy a kliens tudatosítja-e vagy sem a képek jelentését, ill. a képeken végzett munka lélektani jelentőségét, az eredmény ugyanaz: a lelki valóság változása, újraértékelése, újraszerveződése. 19 A gyermekekkel végzett képmegélésnek természetesen az a lényege, hogy olyan dolgokat képes feldolgozni, melyek a gyermeki racionalitás számára nem volnának hozzáférhetőek. Watzlawick, a terápiás változások nagy mestere, szintén úgy vélekedik, hogy az intuíció és a képzelet felszabadításának és mozgósításának akkor van jelentősége, amikor az ész és racionalitás nem volt képes megbirkózni a problémával. 20 KATATÍM KÉPMEGÉLÉS GYERMEKEKKEL A katatím 21 képmegélés egy olyan terápiás eljárás, mely átmenetet képez a játékterápia és a terápiás beszélgetés között. A pubertáskorúaknál alkalmazzák a legnagyobb sikerrel, vagyis a 8-12 éveseknél. Elméleti alapját a pszichoanalízis képezi, és lehetővé teszi, hogy a gyermek szimbolikus síkon fejezze ki konfliktusait, melyekkel tudatosan nem tud szembesülni. A leggyakoribb problémák, melyekkel ezek a terapeuták szembesülnek, megromlott szülő-gyermek kapcsolat eredményei, vagy a gyermek nárcisztikus sérüléseinek 22 tulajdoníthatóak. Ez utóbbi abból adódik, hogy képességeiket és ügyességeiket össze kell hasonlítaniuk nemcsak más gyermekekével, hanem a felnőttekével is. A képzelet síkján ezeket a sérüléseit a gyermek grandiózus képekben kompenzálhatja. A következő példa egy osztrák terapeuta, Dr. Günther Bartl, gyakorlatából származik: Péter, 9 éves: Kint vagyok a réten és futballozok. ( Futballozol? ) kapura lőni. ( Egyedül vagy ott? ) Nem, ketten vagyunk. ( Ki van ott veled? ) Werner ( Werner is ott van veled? És te a kapuban állsz, vagy odakint? ) A kapuban. ( Szóval a 19 Brassai László, Munka belső képekkel in Brassai L. (2000), 79.o. 20 Brassai László, Munka belső képekkel in Brassai L. (2000), 82.o. 21 gör. kata- = le-, fel-, meg-; timé = értékelés, felbecsülés. A megnevezést a technika kidolgozója, Leuner használta először. Az eljárás lényege, hogy a terapeuta standard képeket idéz fel a gyermek számára, melyekre a gyermek kivetítheti gondolatait, érzelmeit. 22 önbecsülés sérülése, sikerélmények hiánya 10

11 kapuban vagy. És Werner erőseket lő? ) Igen. ( Nagyon erőseket? ) Igen. ( Most majd meglátjuk, ki tudod-e védeni a gólokat? ) Hosszabb szünet. ( Ki tudod védeni őket? ) Igen, mind! ( Mind ki tudtad védeni? ) Ühüm. ( Egyet sem engedtél be? ) Nem. ( Nahát ilyet! És mit mond erre Werner? ) Nincs gól. ( Csak bámul, mi? ) Ühüm. ( És újra lő? ) Nem, most cserélünk. Most ő van a kapuban és én kint ( És te kint? És most mi van? ) Csupa gólt rúgok, és egyet sem véd ki! 23 A nárcisztikus szükségletek kielégítése nélkül nem tud továbbhaladni a terápia mondják a tapasztalt terapeuták, noha mi gyakran nem vesszük kellőképpen figyelembe gyermekeink ilyen igényeit. Ez a grandiózus fantázia nem káros, mert ez az a kor, mely átmenetet képez a mesestádiumról a serdülőkor felé: a környező világot akarja birtokba venni és uralni ez a gyermek. Következésképpen a nárcisztikus vágykielégítés után mindig megjelennek az egyre valóságosabb képek. Erre egy példát Günther Horn oszt meg velünk: A 12 éves Anna egy kastélyt képét látja, melyet kívül ijesztő kísértetek őriznek, de bent egy barátságos királyi pár fogadja. Csecsemőjük gondozására Anna ott marad pesztonkának. A következő terápiás ülésen azonban a királyi szülők teljesen normális szülőkké alakulnak, Anna pedig igazi gyermekükké. Ez nagyon elégedett érzéssel tölti el. 24 A terapeuták gyakorlati tapasztalata szerint a gyermekekkel folytatott katatím képmegélésnek tizenegy motívuma vált be legjobban, melyekben könnyen felfedezhetjük a népmesék sajátos világát: 1. a rét, mint valamennyi ülés kiindulópontja a kezdeti anya-gyermek kapcsolatot, teljes védettséget jeleníti meg 2. hegymászás, a csúcsról a vidék áttekintése aspirációs szinttel, ill. a különböző problémák kezelésének képességével kapcsolatos 3. patak követése áramlásának megfelelő vagy azzal ellentétes irányban az érzelmi fejlődés potenciálját, a pszichikus energia folyamát szimbolizálja 23 Günther Horn, Katatím képmegélés gyermekekkel in H. Petzold, G. Ramin (1998), 124.o. 24 Günther Horn, Katatím képmegélés gyermekekkel in H. Petzold, G. Ramin (1998), 128.o. 11

12 4. egy ház meglátogatása, melyet át lehet kutatni saját személyiség-struktúra felfedezése 5. találkozás valós személyekkel (leggyakrabban családtagok) közvetlenül, vagy szimbolikusan, állatok formájában 6. egy erdőszél megfigyelése a rét felől, vagy behatolás az erdőbe a sötét, mély tudattalan felfedezése csónak egy tó partján, melyben utazik, vagy ő kormányoz 8. barlang, melyet kívülről szemlél, majd beléphet 9. állatcsalád megfigyelése, és kapcsolatfelvétel velük szimbolikus egyesülés a primer családdal 10. saját földdarab birtokbavétele belső önállósodás 11. önmaga elképzelése tíz évvel idősebben a gyermek viszonyulása saját jövőjéhez MÁRKUS, 11 ÉVES A MAGÁNYOS KUNYHÓ A KK terápia abból a feltevésből indul ki, hogy a képekben kirajzolódó pozitív változások a valóságban is pozitív fejlődést vonnak maguk után. Márkus terápiájában a terapeuta a saját birodalom motívummal dolgozott, ezt követjük végig most röviden. Márkust az apjához erős és nagyon ambivalens érzések fűzik. Apja durván elnyomta a gyerek megerősítésre és elfogadottságra való igényét, aki fél az apja brutális és kiszámíthatatlan nevelési módszereitől. Anyja súlyos depresszióban szenved, rá sem támaszkodhat. Agresszióját elfojtja, erősen alkalmazkodó. Belső konfliktusai deviáns viselkedésben nyilvánulnak meg: lop, hazudik, nem akar iskolába járni. A Márkus rétje így néz ki: Az ég szürke. Viharos. Esik az eső....hideg van felhőszakadás... a nyulak a fák alatt kuckóikba bújnak... a madarak izgatottan repülnek át az égen. Az eső egyre erősebb és erősebb. de Márkus épített magának egy kunyhót. Ezt a következő üléseken a terapeuta előhívja, noha az időjárás újra barátságtalan: 25 ahol az ember eldönti magáról, hogy kicsoda, ahol az ember kezdi megérteni, hogy ki akar lenni. Bettelheim (1985), 129.o. 12

13 havazás, orkán, stb. A cél az én érett részeinek megerősítése (Leuner, 1970), melyet a kunyhó szimbolizál. Márkus érzelmi állapotának javulása: tüzet rak, otthonosan berendezi a szobát, etet egy kismadarat. Ágyában még mindig azt álmodja, hogy a kunyhót medvék és oroszlánok veszik körül. A 4. órától nincsen egyedül, kapott egy juhászkutyát énerősödés. Kíséretében a kunyhótól egyre távolabbi körbe kirándul. Kisüt a nap. A tóban megfürdik. Egy parasztudvarra bukkan, segít a parasztnak a munkában, ezért kap egy lovat ajándékba. (Gondoljunk a népmesék visszatérő motívumára, amikor a hős jólelkűségéért egy állatot kap ajándékba. Ezek az állatok Bettelheim szerint is az én rejtett erőit képviselik, melyeket akkor tud felhasználni, ha legyőzte ösztönénje nem egyszer önző késztetéseit. Ez a kisgyermekre annyira jellemző egocentrikus szempont túllépése.) A 11. órán Márkusnak vendége érkezik: egy kislány a kutyájával, akinek szüleit halálos baleset érte. Egy szigorú nagynéninél lakott, aki kis mulasztásokért naphosszat a lomkamrába zárta be, ezért szökött meg. Márkus, aki kontaktushiányban szenvedett, további 10 óra után felvételt nyert egy csoportba, ahol értéke s kapcsolatokat alakított ki. 26 Jó szülő-gyermek kapcsolatban, egészséges családi környezetben a pubertáskorba lépő gyermek felvértezve kerül ki a mesék világából: ma sokkal inkább, mint régen, a gyermekeknek szüksége van a magányos hős példájára, aki elszigeteltsége ellenére is értelmes és hasznos kapcsolatokat alakít ki a környező világgal. 27 Ha azonban ez a légkör nem teremtődik meg a családon belül, olyan serdülőkké válnak, akik éveken át hisznek a csodákban, így kárpótolván magukat azért, hogy gyermekkorukban csodák helyett a valóságot kényszerítették rájuk. Összefüggés van a család alapvető biztonságteremtő képessége és a gyermek racionális kíváncsiságának, kutatási kedvének kialakulása között. Ha biztonságban érzi magát, mert a mesestádiumban kielégítették szükségleteit, bátran elindulhat a való világ felfedezésére, de amíg nem érzi biztosan, 26 Günther Horn, Katatím képmegélés gyermekekkel in H. Petzold, G. Ramin (1998), 125.o. 27 Bettelheim (1985), 97.o. 13

14 hogy közvetlen környezete megvédelmezi, a gyermeknek is szüksége van arra a hitre, hogy felsőbb hatalmak például őrangyalok, varázslók vigyáznak rá. INGE, 11 ÉVES HARC A BOSZORKÁNNYAL Inge terápiáját Heika Straub 28 írja le, aki a pszichodráma módszerében bábukkal dolgozik. Célja, hogy kis páciensei érzésvilágát, viselkedésének változatosságát spontán szerepjátékkal kibontakoztassa. Ennek a módszernek előnye a képmegéléssel szemben, hogy már 4 éves kortól alkalmazható. Inge nagyon sovány, zárkózott, nem kezdeményez kapcsolatokat. Az iskola miatt izgatja magát, attól tart, hogy nem tudja megtartani osztályelső státusát. Amikor a szülei meglátogatják, megtagadja az étkezést, ezért a látogatásokat felfüggesztik. Inge kétségbeesettnek látszik. Inge két babát választ: Marika és Katinka, a terapeutának Katinkát adja. A játszótéren találkoznak, ahol Katinka elmondja, hogy nem akar hazamenni, mert egy apró hibáért az édesanyja nagyon megszidta. Marika nem ért egyet, azt javasolja, hogy ne okozzon ekkora gondot az anyukájának. Marika hazamegy. Ekkor a terapeuta átadja Katinkát Ingének, amíg ő maga más babát keres: egy nagymamát, aki kérleli, hogy menjen vele haza. Katinka most mérgesen az édesanyja igazságtalanságáról panaszkodik... Csoportban Inge először tiltakozik a játék ellen, majd a terapeuta kérésére mégis választ egy indiánbabát, aki egyedül él az őserdőben, nincsenek már szülei. Az egyedüllét nem árt az indiánnak, így azt tehet, amit akar mondja a kislány. Egy következő játékában királynőt és boszorkányt szerepeltet, akik gyűlölik a hercegnőt. Ez utóbbit és barátját, Kaspart a terapeuta lépteti színre. Inge kihirdeti, hogy a királynő mindenek felett uralkodik, mind neki engedelmeskednek. Ezen a ponton a terapeuta megkettőzéssel a királynőt szólaltatja meg: És én, a királynő, élvezem a hatalmat! (Ezzel előhívja a csak részben tudatos szándékot és szükségletet, segítve Ingét, hogy merje átélni érzéseit, és ezen keresztül fejlessze saját személyiségét.) és ha 28 Heika Straub, Pszichodramatikus gyermekterápia babákkal in H. Petzold, G. Ramin (1998), 203.o. 14

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja

A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A XI. Kerületi Logopédia Intézet lapja A mesék fontossága A kiadványunkat Szegedi Katalin illusztrátor képei díszítik A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében A nagy mesék, mesemondások ideje soha

Részletesebben

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai -

Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Made in Tündérország -A klasszikus és modern mesék hatásai - Ha gyermekünknek szerencséje van, akkor azok közé a ritka szülők közé tartozunk, akiknek a szülei vagy a nagyszülei még meséltek, s akik ismerik

Részletesebben

Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy)

Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy) Testvérféltékenység Most kiderül, ki az erősebb: én vagy én. (Holofernes, Nestroy) A testvérféltékenység témája első pillantásra elég megfoghatónak és jól körülhatárolhatónak tűnik: a testvérek között

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

A népmese és a gyermeki tudattalan. Bruno Bettelheim meseértelmezése

A népmese és a gyermeki tudattalan. Bruno Bettelheim meseértelmezése A népmese és a gyermeki tudattalan Bruno Bettelheim meseértelmezése A népmese egészen különleges helyet foglal el az irodalmi termékek sorában. Szinte olyan, mintha nem is emberi kéz, hanem közvetlenül

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról

Szenes Andrea IGEN. Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Élmények és töprengések Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról Szenes Andrea IGEN Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról - személyes tapasztalatok alapján - Relaxa 1991

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM D.L.A. képzés MESTERI PÁLYAMUNKA Készítette: HATHÁZI ANDRÁS-ATTILA adjunktus, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományetem, Színháztudományi Tanszék IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Részletesebben

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ

3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ NÉPSZERŰ PSZICHOLÓGIA MASARU IBUKA 3 ÉVES KOR UTÁN MÁR KÉSŐ TARTALOMJEGYZÉK Budapest Víztérítő Kiadó 2001 Előszó... 3. A szerző előszava... 6. I. rész - A GYERMEK POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI... 8. 1. Az óvodában

Részletesebben

ted/a V7ile//igencidfa

ted/a V7ile//igencidfa ted/a V7ile//igencidfa E Q Sácv&elle ó k / m FIESTA-SAXUM S.Ui/)< //e yá'//wxa/ J i? i te/li^e/nce elet cveuw HUNGÁRIÁN TRANSLATION BALLA KATALIN, 1998 SZERKESZTŐ KISBÁN GYULA KÖNYVTERVEZÉS, TIPOGRÁFIA

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Családi élet és lelki egészség

Családi élet és lelki egészség dr. süle ferenc Családi élet és lelki egészség A spirituális fejlõdés természetes fõ hajtóerõinek mélylélektani elemzése tartalomjegyzék kiadja a magyarországi evangélikus egyház missziói bizottsága és

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Biblioterápia babaváróknak egy tematikus csoport tervezése és megvalósítása

Biblioterápia babaváróknak egy tematikus csoport tervezése és megvalósítása Műhely Biblioterápia babaváróknak egy tematikus csoport tervezése és megvalósítása Az Olvasásra születtem! c. ismeretterjesztő és könyvajánló füzet logója BÉRES Judit 2012 őszén indult a Pécsett működő

Részletesebben

mi egy képes egy képtelenhez képest? 1

mi egy képes egy képtelenhez képest? 1 2002. december 53 LOVÁSZ ANDREA mi egy képes egy képtelenhez képest? 1 MESÉK A JELENKORI GYERMEKIRODALOMBAN 1. Az igazi (tündér)mese arról ismerszik meg, hogy van benne legalább egy szerencsét próbáló

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A MÛVÉSZETTERÁPIÁS MÓDSZER ALKALMAZÁSA AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Aszódra a Javítóintézetbe olyan 14-19 éves bűnelkövető fiúk kerülnek, akiknek a bíróság 1-3 évig terjedő javítónevelő intézkedést rendelt

Részletesebben

A FOGYATÉKOS GYERMEK ÉLMÉNYVILÁGA. Hámori Eszter

A FOGYATÉKOS GYERMEK ÉLMÉNYVILÁGA. Hámori Eszter Thalassa (10) 1999, 1: 39 57 A FOGYATÉKOS GYERMEK ÉLMÉNYVILÁGA Változatok a potenciális tér zavaraira * Hámori Eszter A fogyatékosság, legyen az szellemi vagy fizikális, nem az a dolog, amire bárki is

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben