IGNÁCI LELKISÉGI KÖZPONT, BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGNÁCI LELKISÉGI KÖZPONT, 1085. BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 20."

Átírás

1 ELŐKÉSZÜLET 1. hét Az imádságról 1 Emlékeztetőül: 1. Az imádságot nem mi teremtjük, hanem megadatik nekünk, amikor engedjük. 2. Amikor a gyakorlatokat használod, bizonyosan meg fogod találni saját imamódodat. 3. Mindössze Szentírásra, jegyzetfüzetre, valamint imádságra szánt időre és helyre van szükséged. 4. Amikor imádkozol, - tudatosítsd, hogy Isten szent jelenlétében vagy; - vedd elő a napi szentírási szakaszt és csendben olvasd át; - gondolkodj el rajta egy ideig, és ha arra érzel késztetést, tisztelettel szólítsd meg Urunkat, Istenünket; - az imádságot a Miatyánkkal fejezd be, mivel Jézus így tanított imádkozni. 5. Miután elmondtad a Miatyánkot, röviden jegyezd fel a jegyzetfüzetedbe a szöveg kapcsán támadt benső megmozdulásaidat, belátásaidat és erős vágyaidat. Szentírási szakaszok: 1. János 4,1-14 Mindaz, aki Krisztushoz jön, nem szomjazik soha 2. János 10,1-21 Jézus a Jó Pásztor, ismeri a nevemet 3. Lukács 5,27-32 Jézus a hozzám hasonló emberekhez jön 4. Márk 12,1-12 Jézus belép az életembe. Hogyan fogadom? 5. Márk 9,14-29 Hiszek, segíts hitetlenségemen! 6. Máté 14,13-21 Jézus meggyógyítja és táplálja az éhezőket 7. Lukács 15,1-32 Három példabeszéd Isten irgalmas szeretetéről

2 2 Kérem, amire vágyom: Krisztus Lelkének lélegzetét választom, mely minden életet megszentel. Krisztus testének életét választom, mely túléli a bűn rombolását és romlottságát. Azt választom, hogy Krisztus vére folyjék ereimben és szívemben, ami örömmel részegít meg engem. Az Ő oldalából folyó élő vizet választom, hogy megtisztítson engem és a világot. Krisztus szörnyű haláltusáját választom, hogy értelmet adjon értelmetlen bánatomnak, és fájdalmamat hatalommal ruházza fel. Téged választalak, jó Jézus, tudod. Téged választalak, jó Uram, Számítsd engem azon győzelmeid közé, melyeket súlyos sebek árán nyertél. Sose sorolj azok közé, akik idegenek neked. Védj meg mindattól, ami romlásomra tör. Hívj, amikor a halálban lecsukom szememet, Hívj, hogy hozzád menjek. Állíts szilárdan az angyalok és szentek közé, Akik igent zengenek mindarra, amit tettél, Magasztalnak mindabban, amit tenni szándékozol mindörökkön örökké. Mindenek Atyja, most őrizz meg abban, Hogy létem legmélyéből Krisztust válasszam a világban. Ámen.

3 ELŐKÉSZÜLET 2. hét Isten irántam való szeretetéről 3 Emlékeztetőül: 1. Találd meg azt az állandó időt a napodban, amikor zavartalanul tudsz imádkozni. 2. Találd meg és rendezd be azt az állandó helyet, ahol imádkozol. 3. Csak a Szentírásra, jegyzetfüzetedre és ezekre a lapokra lesz szükséged. 4. Az imádság anyagának előkészítése, előző este való átolvasása hatalmas segítséget jelent. 5. Amikor imádkozol, olyan testhelyzetet vegyél fel, ami segít ülj, állj, térdelj, feküdj hason vagy háton és maradj ebben a testhelyzetben mindaddig, amíg segít. Változtass, ha az jelent segítséget. Szentírási szakaszok és gyakorlatok: 1. Lukács 11,1-13 Urunk, taníts minket imádkozni zsoltár Istenem, Te alkottál anyám méhében 3. Imádság életem adataival (ld. külön lapon) 4. Máté 6,25-34 Nézzétek a mezők virágait 5. Imádság a mezők virágairól (ld. külön lapon) 6. Izajás 43,1-7 Drága vagy a szememben, szeretlek 7. Újra a 139. zsoltár Istenem, Te alkottad a bensőmet Kérem, amire vágyom: Uram, Istenem, A nemlétezés álmából életre hívtál, Csupán azért, mert hatalmas szeretetedben Jó és szép lényeket akartál alkotni. Anyám méhében nevemen szólítottál. Megadtad nekem a lélegzést, a mozgást, a világosságot, És létem minden pillanatában velem jártál. Mindenség Istene, ámulatba ejt, Hogy vigyázol rám, sőt, dédelgetsz engem. Teremts bennem olyan hűséget, amilyennel Te viseltetsz irántam, És életem minden napján bízni fogok Benned és vágyódni fogok utánad. Ámen.

4 IMÁDSÁG ÉLETEM ADATAIVAL 4 A jegyzetfüzetembe lejegyzem életem összes életrajzi adatát. Miközben az egyes adatokat leírom, értelmemet Istenemhez, Alkotómhoz emelem, és dicsőítem Őt, hálát adok Neki énem és élettörténetem e bizonyos részletéért. Jegyezd meg: Isten azt választotta, hogy ebben a bizonyos időben, erre a bizonyos helyre, ezektől a szülőktől, ebbe a nemzetbe szülessek. Örülök Isten választásainak? Elégedett vagyok velük? Először lejegyzem szüleim teljes nevét, születési helyét és idejét. Lejegyzem saját születésnapomat, születési helyemet, és születési orvosi adataimat. Feljegyzem nememet, fajomat vagy etnikai csoportomat, szemem és hajam színét, testi alkatomat. Leírom a testvéreim nevét, születésnapját, fontosabb adatait; és lejegyzem mindezt kierjedtebb családomról, nagynénikről, nagybácsikról, unokatestvérekről is. Lejegyzem mindazokat a városokat és címeket, ahol 7 éves koromig laktam. Mindezt Isten választotta számomra; mindezért dicsőítem Istent, hálát adok Neki. Ezután lejegyzek hat olyan személyes tulajdonságot és minőséget, ami saját választásomtól függetlenül bennem van, hozzám tartozik. Magabiztosság vagy szorongás, intelligencia, anyanyelv, szívesen végzett tevékenységek Lejegyzek hat olyan tulajdonságot és minőséget, amelyeket szüleimtől vagy kiterjedtebb családomtól örököltem; olyanokat, amelyeket szeretek, és talán olyanokat is, amelyeket szívesen nélkülöznék. Mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezekért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Ha van időm, tovább megyek, és leírok öt-hat olyan személyes tulajdonságomat, amelyet különösen kedvelek. Talán csendes vagyok, vagy éppen közlékeny, és ezt szeretem magamban. Talán nagyon gondos vagyok, vagy érzékeny mások érzéseire, vagy igazságos. Talán sok energiám van, vagy sokat tudok teljesíteni. Mindezeket a minőségeket leírom, és elismerem, hogy ajándékok Attól, Aki alkotott és alkot engem. Mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezekért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Végül, ha még mindig van időm, tovább megyek és lejegyzek öthat olyan személyes tulajdonságomat, amelyeket különösebben

5 nem kedvelek. Talán túl magas vagyok vagy túl alacsony, vagy nem tudok megszabadulni egy rossz szokástól. Talán negatív énképem van. Vagy túl könnyűnek találom, hogy ne kedveljek másokat. Vagy cukorbeteg vagyok. Leírom ezeket a tulajdonságokat, és elismerem, hogy ezek ajándékok Attól, aki alkotott és alkot engem. Mert mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Amikor letelik az imádság ideje, elimádkozom a 139. zsoltárt. De tudatosítom, hogy Isten nem fejezte be a teremtésemet valamikor régen, amikor megfogantam és megszülettem. Emlékezem arra, hogy Isten folyamatosan teremt, reményei és vágyai vannak velem kapcsolatban, folyamatosan növekszem a szeretetben, amíg egyszer úgy nem fogok szeretni, ahogyan Isten szeret. 5

6 IMÁDSÁG A MEZŐK VIRÁGAIRÓL 6 Jézus arra szólította fel tanítványait, hogy nézzék a mezők liliomait, fontolják meg a mezők virágainak életét. Most ezt tesszük. A mezei virág nem választja ki, hol fog állni. Amikor kikel a magból vagy hagymából, ebben a talajban találja magát, ebben a kemény agyagban vagy lágy humuszban. Így találom én is magam egy mezőn a 21. században, Magyarországon, egy városban, bizonyos szomszédok között. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezei virágnak nincs választása abban, hogy mi veszi körül. Amikor kibújik a földből, lehet, hogy meg kell küzdenie az életéért a tövisekkel, gazokkal. De az is lehet, hogy gyönyörű napraforgók ragyogják körül. Ugyanígy nekem is nagyon kevés beleszólásom van abban, hogy mi vesz körül. Szervezeti struktúrákban, politikai folyamatokban élek. Dolgozom a megélhetésemért, fizetem a biztosítást, készülök a betegségre és az öregkorra. Nem tudom megváltoztatni a tőzsdét vagy a banki rendszert vagy az adórendszert. Nem tudom eltüntetni a nyomornegyedeket, gettókat, nem tudom felszárítani a savas esőket. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezei virágnak egyáltalán nincs hatalma az időjárás fölött akár esik, akár szárazság van, egyszerűen muszáj kibírnia, elviselnie. Így nekem sincs hatalmam az egymással háborúzó nemzetek fölött, vagy a levegőt szennyező multinacionális végek fölött. Nem tudom kontrollálni, hogy a körülöttem lévő emberek kábítószert használnak, és félelemmel és erőszakkal teli légkört teremtenek. Nem tudom kontrollálni az felém és a hozzám hasonlók felé előítélettel viszonyulókat. Nem tudom megszüntetni az férfisovinizmust vagy a szélsőséges feminizmust, nem tudom megakadályozni az embereket az abortusz elkövetésében vagy a gyerekekkel való visszaélésben. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezők virága egy bizonyos virágfajtaként nő fel, megvan a színe és az alakja, és formálódása és egészsége attól függ, hogy milyen a tavasz és a nyár, és hogy nem legeli-e le egy tehén. Így növök fel én is, bizonyos személyként, bizonyos bőrszínnel és testalkattal. Így befolyásolták az én testi egészségemet és testalkatomat is a körülöttem lévő erők, amikor növekedtem. És mostanáig minden

7 teremtett dolog engedte, hogy éljek, sőt, segítségemre volt az életben, bár nagyon sok fenyegette és most is fenyegeti életemet. Életem növekedése mennyire az én művem; mennyire az Istené? Mindezzel együtt még az arannyal hímzett brokátba öltözött Salamon sem volt kedvesebb, mint ez a mezei virág. Így, mindazzal együtt, ami jól vagy rosszul formált engem, ami segítette vagy károsította az egészségemet drága és megbecsült vagyok Isten szemében, Isten olyannak szeret, amilyen vagyok. Máskülönben nem ilyen lennék, amilyen vagyok, bár Isten örülne, ha elhagynám önző bűneimet. De azok szemétnek számítanak Isten bennem lévő alkotó szeretetéhez képest, és Isten szeretete el fogja égetni őket, ahogyan a hópehely eltűnik a parázsló farönk kérgén. Énemből mennyi az enyém; mennyi lehet Istené? 7

8 ELŐKÉSZÜLET 3. hét Isten folytonosan teremt engem 8 Emlékeztetőül: 1. Amikor Istenhez fordulsz, annak észlelésével kezdd, hogy Isten hogyan tekint rád egész idő alatt, milyen gyengéden, hatalommal és tisztelettel néz rád. 2. Amikor az imádság végéhez közeledsz, törekedj arra, hogy imádságod Istennel folytatott párbeszéddé alakuljon. Beszélgethetsz Teremtőddel, vagy a názáreti Jézussal, vagy bárkivel azok közül, akik jelen voltak imádságodban. 3. Ha tudsz a képzeleteddel imádkozni, akkor tedd meg. Képzeld el például, hogy egy agyagdarab vagy, és Isten formál téged azután mondd el Neki, mit tapasztaltál és éreztél. 4. Amikor megismétled a Lk 4,16-30-at, adj több időt azoknak a gondolatoknak, vágyaknak és érzéseknek, amelyek különösen erősek és jók voltak, és azoknak, amelyek különösen problémásnak, homályosnak vagy kérdésesnek tűntek. Menj vissza azokra a helyekre, ahol elbátortalanodtál, ellenállást, haragot vagy egyszerűen semmit sem éreztél azokra a helyekre, amelyek olyanok, mint a világegyetemben a fekete lyukak, amelyekből sem fény, sem meleg nem árad. Menj vissza azokra a helyekre is, ahol nagy bátorítást éreztél, Isten iránti szeretetet és lelkesedést a továbbhaladáshoz azokra a helyekre, amelyek olyanok, mint a Földön a vulkánok, melyek energiától áradó, izzó folyókat lövellnek ki. A szentignáci Lelkigyakorlatok végzése alatt sokszor vissza fogsz térni ezekhez a fekete lyukakhoz és vulkánokhoz. 5. Az imádságos olvasáskor (mint Jób könyve esetében) olvass lassan, állj meg és időzz el szavak vagy mondatok fölött, készen arra, hogy beszélgetni kezdj róluk Urunkkal, Istenünkkel. Ne érezd úgy, hogy az imaidő végére el kell jutnod a szakasz végére.

9 Szentírási szakaszok: 9 1. Lukács 4,16-30 Jézus a Római birodalomban élő názáreti férfi, akinek az Atya egész életében gondját viseli, és most áthalad közöttük. A Lélek nagy vágyat ébreszt Jézusban, hogy mindenkit kibékítsen Istennel. 2. A dolgok rendje (ld. külön lapon) 3. Ozeás 11,1-4 Gyermekkoromban Isten hordozott engem. Már felnőtt vagyok. Milyen módokon tapasztalom, hogy Isten még most is hordoz? zsoltár Isten jósága kiárad. Az emberi élet hamar véget ér, de Isten gyengéden fenntartja életem. Isten hatalmával eléri a célját. 5. Jób 1,21; 38. és 39. fejezet; 40,1-5 Imádságosan olvasd ezeket a szakaszokat. 6. Izajás 45,7-13 Isten biztosabban alkot engem, mint a fazekas az agyagedényt. Ő alkotja formámat, sőt, anyagomat is. Ő határozza meg, mire használjanak. 7. Ismétlés: Lk 4,16-30 A názáreti Jézus felolvas a tekercsekből. Kérem, amire vágyom: Uram, mindenható Istenem, Hatalommal és bölcsességgel formáltál engem és a világot. Te választottad nekem azt a világot, amiben élek, Az időt, a várost, a nyelvet. Te adtál nekem értelmet és szenvedélyt; Te töltesz el vágyakozással és erővel. Te adsz nekem hangot, hogy énekeljek Neked a teremtett világ helyett. Mindazért, ami végbement közöttünk, hálát adok. Mindarra, amit most teszel bennem, igent mondok Uram és testvérem, Jézus nevében, akiben minden igent mond, Aki Veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen

10 A DOLGOK RENDJE 10 Először azt fontold meg, hogy Isten, a mi Urunk mindent minden pillanatban teremt. Hajlamosak vagyunk az ősrobbanásra összpontosítani, mint a dolgok kezdetére, vagy egy kibontakozó életre. De Isten folyamatosan teremt minden pillanatban. Akkor is, amikor növekszünk és érlelődünk, Isten folyamatosan a semmiből teremt, pillanatról pillanatra. Az Ő szenvedélyesen teremtő szeretete ég énem legmélyén, legközepén, az eredetemnél. Isten konkrétan teremt engem, nem általánosságban. Isten választotta nekem az időt és teret, a szüleimet és az adottságaimat. Isten folyamatosan formálja emberségemet, személyiségemet, énemet. Isten szeretetből teremt, ami azt jelenti, hogy Isten meg akarja osztani a szeretetét, szeretetre akar indítani másokat, és akarja, hogy szeressék. Van értelmem és szabadságom, tehát tudok úgy szeretni, ahogyan Isten, az Alkotóm szeret. A sajátos tulajdonságaim és adottságaim megélésére szóló meghívásban Isten mélyen az énembe ültetett egy eredeti célt Isten reményeinek konkrét kifejeződését bennem és számomra. Az életem arról szól, hogy felfedezzem magamban ezt az eredeti célt amivel az énem hozzájárul ehhez a világhoz és életre is váltsam. Ha azzá a személlyé növekszem, akivé Isten reménye szerint válhatok, Isten hatalmának munkálkodása, Isten dicsősége nyilvánul meg bennem. Mert Isten dicsősége maga az élő ember. Ha tudom, ki Isten és ki vagyok én, és e tudás szerint élek, Istent dicsőítem reggel, és Neki adok hálát este, és az a szándékom, hogy beteljesítsem Istennek rám és világomra vonatkozó reményét. Minden teremtménynek van ilyen eredeti célja. Úgy kell élnem a teremtmények között, hogy elérjem az én célomat, használva vagy nem használva, élvezve vagy nem élvezve a többi teremtményt, attól függően, hogy segítenek-e engem eredeti célom kifejezésében. A Teremtő még ebben a rendben és harmóniában is udvariasan meghagyja a szabadságunkat. Nekünk kell választanunk, hogy megtartjuk-e ezt jóságot, igazságot és rendet. Ahol azt választjuk,

11 hogy nem, ott nagy pusztítást okozunk a földön. Isten ezt biztosan tudja. De Istennek mindig az a reménye, hogy az emberiség aszerint a felismerés szerint fog élni, hogy mindig Isten a kezdeményező, és ennek a felismerésnek a szellemében cselekszik, amikor rendben és szeretetben valósítja meg a közös életet. Isten akarata a mi békességünk. Nem a csend és halál békéje, hanem a dinamikus, csodálatosan rendezett szeretet csendesen dúdoló békéje. Ez Istennek a földre vonatkozó reménye. 11

12 ELŐKÉSZÜLET 4. hét Isten mindenekben rejtező terve: megmenteni mindeneket 12 Emlékeztetőül: 1. Teremtő Istenünk reményeit beleírja vágyakozásainkba. Ha a szívünket magának teremtette, akkor nagyon mély, Őrá irányuló vágyakat ültetett a belé. Ha Istennek az a parancsolata, hogy szeressük egymást és legyünk igazságosak mindenkihez, akkor létünk mélyén szenvedélyes vágy ég ennek megtételére, és ezeknek a vágyaknak a beteljesedése boldoggá fog tenni minket. Ezért az imádságunkban és ezekben a gyakorlatokban újra és újra kérjük Istentől, amit szeretnénk. 2. A Lelkigyakorlatok első hónapjának vége felé közeledsz. Azzal az elhatározással indultál, hogy elvégzed őket. Elkezdheted megvizsgálni, hogy vajon azt teszed-e, amire elhatározást tettél. 3. Az imádság elkezdéséről: Talán már van valamilyen módszered arra, hogy összeszedd magad, megnyugodj, vagy eljuss a csendbe. Tudod, hogy jó megmaradnod annál, ami segítségedre van. Ehhez találhatsz némi további segítséget Az összeszedettségről szóló lapon. Szentírási szakaszok: 1. Efezusi levél 1,3-14 Számba tudom venni Isten kegyelmi adományait, melyeket nekem adott? Azok közé tartozom, akik ismerik Jézus Krisztust. Isten azt választotta, hogy higgyek és bízzak Benne, hogy szeressem Őt Korintusi levél 5,14-18 Az emberiség most osztozik Jézus feltámadt életében, mert Isten azt választotta, hogy nem hagyja, hogy az emberek bűnei tönkre tegyék a teremtett világot. Ez elsősorban Isten műve, nem az enyém. 3. Római levél 8,14-17;26-27 Saját életem mélyéből a Lélek uralmába vett és megtanított az Isten ismeretére. Jézussal, Isten gyermekével öröklöm az életet. Saját lelkem Istent szerető szülőként, és nem Az Erő-ként ismeri. 4. Lukács 15,11-32 A tékozló fiú apjáról szól. Mindkét gyermekét szeretni akarja. Várja, hogy odaforduljanak hozzá. 5. Lukács 13,10-17 Jézus minden szenvedőt meg akar gyógyítani. Nem hagyja, hogy egy kialakult szokás megakadályozza Isten gyógyító ajándékát. 6. Fontold meg újra A dolgok rendjét. 7. Ismételd meg a fenti szentírási szakaszok egyikét.

13 Kérem, amire vágyom: 13 Mindenható, mindig gondoskodó Istenem, Neked van hatalmad arra, hogy életet adj és hogy elvedd azt. Te rendezel el mindent, értelmemet és képzeletemet meghaladó módon. Az a szenvedélyes reményed, hogy mindenki megmeneküljön az önzéstől és az önrombolástól. Nem akarod, hogy bárki elvesszen, hogy örökké egyedül éljen. Inkább azt akarod, hogy a szeretet uralma támadjon fel a szívünkben, Át akarsz ölelni mindenkit és mindent a földön. Dicsőítelek és hálát adok Neked, Hogy mindezeket megtanítod nekem Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

14 AZ ÖSSZESZEDETTSÉGRŐL 14 Amikor imádkozni kezdünk, össze kell szednünk szétszórt gondolatainkat és érzéseinket, hogy teljes szívvel jöjjünk Istenhez. Az írók különböző neveket adnak ennek a folyamatnak. Egyesek elcsendesedésről beszélnek, vagy a minden létezővel való harmónia érzésének eléréséről. Mások ön-koncentrációról beszélnek, hogy így gondolataim és vágyaim ne szaladgáljanak mindenfelé, hanem összehangolódjanak és megnyugodjanak. Sokan beszélnek összpontosításról, azt értve ezalatt, hogy egy pillanatra el tudunk jutni szívünk legmélyére, és ebből a középpontból cselekedni és vágyakozni. Akárminek is nevezed, vedd észre, hogy némi elcsendesedés és összeszedettség nagyon sokat segít az imaidő kezdetén. Íme, néhány mód ennek az összpontosításnak az eléréséhez, ami segítség lehet számodra. Talán már megvan rá a saját módszered. Ha nincs, próbáld ki a különböző utakat, amíg nem érzed, hogy egyik vagy másik segítségével egy kicsit készségesebbé válsz az imára. Állj vagy ülj (vagy vegyél fel valamilyen olyan más testhelyzetet, amit segítségnek érzel). Egy pillanatra koncentrálj önmagadra, ahogyan állsz, ülsz, vagy amilyen testhelyzetben vagy. Figyelj oda tested minden részére: az apró érzésekre a fejbőrödön vagy arcodon, ruhád érintésére a nyakadon; karod és kezed helyzetére; a szék vagy a padló nyomására a hátadon, hasadon vagy farizmodon; a combodban, térdedben és lábszáradban lévő érzésekre; a padló nyomására a sarkadon vagy talpadon. Azután csak érzékeld magadat teljesen ebben a testhelyzetben, és kérd Istentől, hogy megérezhesd, ahogyan jelen vagy Urad és Teremtőd számára. Végy fel egy nyugodt testhelyzetet. Lassan és finoman összpontosítsd figyelmedet a légzésedre, az orrnyílásaidon be- és kiáramló levegő mozgására. Tartsd a figyelmedet a levegő mozgásán, amíg elcsendesülsz. Ily módon lélegezve elkezdhetsz néhány szóra gondolni légzésed ritmusára. Így például gondolj Uram Jézus Krisztus -ra, amikor belélegzel, és Örök dicsőség Királyá -ra, amikor kilélegzel. Vagy mondd a Jézus imát: Jézus Krisztus belégzésre, és könyörülj rajtam kilégzésre. Miután egy ideig ezt gyakoroltad, finoman térj át az imádság anyagára, amit előkészítettél. Értsd meg, hogy sosem

15 fejezzük be ezt a fajta imát, hanem egyszerűen áttérünk róla egy másik fajtára. Végy fel egy nyugodt testhelyzetet. Fokozatosan tudatosítsd, mit hallasz. Figyelj oda minden egyes hangra, próbáld megkülönböztetni az egyes hangokat az általános zajtól. Egyszerűen halld a hangokat, anélkül, hogy megpróbálnád kitalálni, honnan jönnek, vagy hogy megpróbálnád értelmezni őket. Tudatosan engedd meg a hangoknak, hogy tovább hangozzanak, tudatosítsd a tényt, hogy nem támadnak meg, nem ártanak neked, nem függnek tőled. Ahogy teljesen elengeded, magukra hagyod őket, egyre inkább tudatosítsd, hogy jelen vagy Urad és Teremtőd számára. Ahogyan egyre inkább tudatosítani tudod a hangokat, amelyeket éppen hallasz, úgy egyre jobban tudatosítani tudod a látványt is, amit látsz, vagy akár a szagokat és illatokat is, amelyeket érzel. Ahelyett, hogy teljesen mozdulatlanná válnál, gyengéd mozdulatokkal és gesztusokkal is eljuthatsz az összeszedettségre. Például lehet néhány imádságos gondolatod: Uram, te Isten vagy; eléd jövök; ezeket a pillanatokat egyedül Neked adom; tartsd meg engem teljesen és ahogy ezekre gondolsz, mozdulatokkal kifejezheted vagy eltáncolhatod őket. Lassan emeld fel a kezedet, lassan hajolj meg, lassan tartsd fel a kezeidet együtt, mintha tele lennének ajándékokkal. Miután egy ideig így tettél, növekedni tudsz a csendben, és rá tudsz térni arra az anyagra, amiről elhatároztad, hogy imádkozni fogsz róla. Mások más eszközöket használnak. Gyújtsd gyertyát az illatáért és a jelenlétéért. Tekinteteddel időzz el egy előtted lévő kis tárgyon, pl. egy kövecskén, gondosan megnézve minden részletét, amíg meg nem érzed a tényt, hogy Isten, a Teremtőnk és Urunk folytonosan alkot téged és a követ. Hallgass valami csendes zenét. Égess tömjént. Jegyezd meg az általános szabályt: mindnyájunknak megvan a módja, hogy összeszedetté váljon. Általában egy-egy időszakban egy-két módszert hasznosabbnak érzünk a többinél. Néha a szokásosnál szétesettebbnek érezzük magunkat, és szükségünk van olyan eszközök használatára, amilyeneket általában nem használnánk. Az összeszedettség hasznos, de nem öncél, és időnként olyan önmagunkba merülést fejez ki vagy ahhoz vezet, hogy inkább megnehezíti az imát. Általában azonban az imádság kezdetén végzett összpontosítás hatékonyabbá teszi az imát. 15

16 EKŐKÉSZÜLET 5. hét Isten folytonosan nevemen szólít 16 Emlékeztetőül: 1. Az imádságban odafigyelsz. Ezt a Szentírás nagyon egyszerű használatával éred el: Van egy kiválasztott szentírási szakaszod, fogod és ajkaidat mozgatva magadban vagy halkan kiejtve a szavakat elolvasod. Azután leteszed és visszaemlékszel szavakra, mondatokra. Hagyod, hogy egyik a másik után ott legyen a gondolataidban, egymás után elidőzöl velük, mindig készen arra, hogy szólj Urunkhoz, Istenünkhöz, és hogy meghalld az Ő szavát. Mindez segíti az odafigyelő hozzáállást. 2. Isten konkrét körülmények között teremt téged, határozott adományokkal és karizmákkal. Teremtő Istenünk és Urunk önkényuralom nélkül nemcsak adományokat és korlátokat ültet beléd, melyek hozzájárulnak néhány határozott választáshoz az életedben, hanem vágyakat is, melyek ezekhez a határozott választásokhoz vezetnek. Teremtményként az a feladatod, hogy megtaláld, mire vágyik Isten benned, mélyen, léted gyökerénél, és szabadon megvalósítsd saját legmélyebb vágyaidat. Amikor így teszünk, isteni hasonmásként cselekszünk. Ez a légmélyebb örömünk és boldogságunk. 3. Amikor Istentől kérsz valamit egy hozzáállást, egy cselekvésmódot, valaminek az elérését akkor bennfoglaltan elkötelezed magad azok mellett a benső változások mellett, amelyeket ezt az ajándék magával hoz vagy megkövetel. Szentírási szakaszok: 1. Efezusi levél 2,1-10 Egész életem és énem Isten művészi alkotása. Isten maga választotta ennek megvalósítását. Néha úgy élek, mintha Isten nem hívott volna meg. 2. Ahogy a dolgok lehetnek (ld. külön lapon) 3. Teremtés könyve 22,1-19 Ez egy olyan embernek a története, aki bebizonyította, hogy kész odaadni életének legnagyobb kincsét is. 4. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra, ahol csúnya dolgok vagy semmi sem történt, és a vulkánokra, ahol Isten szeretetét, világosságot és belátást találtál.

17 5. Izajás 6,1-13 Izajás az Úristen meghívottjaként találja magát. Ki vagyok én, hogy Isten meghívjon? Kész vagyok arra, hogy Isten országát hozzam a világba. 6. Római levél 8,28-39 Nem tudom elképzelni, hogy magamtól megérhetném, hogyan lehetnek a dolgok. De a világegyetemnek nincs az Istenéhez hasonlítható ereje. Az Úr, aki meghívott, mindent a javamra fordít. 7. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra és vulkánokra. 17 Kérem, amire vágyom: Mindenható, mindenre odafigyelő Isten, Te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az ómega. Te vagy minden dolog kezdete, és mindent visszavezetsz magadhoz. Mert egyetlen élő teremtmény sem képes életre hívni önmagát; Nincs élőlény, mely felébreszthetné magát a semmiből. Nincs bennem semmi, ami arra kényszeríthetne, hogy szeress vagy akarj engem, Mivel mielőtt már lettem volna, örök szeretettel szerettél, Most teljesen szabad szereteted ég létem legmélyén, énem legmélyén. Elismerlek, Teremtőm és Uram, mindenek kezdeténél, És mindig, minden nap, mint mindeneknek kezdetét. Egyedül Te vagy az Úr, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

18 AHOGY A DOLGOK LEHETNEK 18 A világ, amelyben élek, különböző dolgok áradata olyanoké, melyek vonzanak, s olyanoké, melyek taszítanak és utálattal töltenek el. Valahogyan tudom magamtól, hogy a körülöttem lévő összes dolog közül melyek értékesek számomra. Például tüdőm felveszi az oxigént, és az emésztőrendszerem felszívja mindazt, amire testemnek szüksége van az élethez és működéshez. De szabad személy vagyok. Hogyan tudhatom, mely választások értékesek valóban a számomra? Az összes dolog közül, amelyet birtokolhatok vagy nem birtokolhatok, melyik visz Istenhez, melyik tesz boldoggá, melyik segítség számomra? Magukban a dolgokban semmi sincs, ami automatikusan jóvá tenné őket számomra. Az ilyen választási lehetőségek közül egyik sem garantálhatja a boldogságot senkinek: sok pénzt keresni vagy egyáltalán nem rendelkezni pénzzel; hatalmasnak és befolyásosnak lenni vagy úgy élni, mint bárki más; megházasodni vagy egyedül élni; egészségesnek vagy betegnek lenni; sokáig élni vagy nagyon fiatalon meghalni. A tény az, hogy Teremtő Istenünk és Urunk dönti el, melyik alternatíva értékes nekem és annak a világnak, amelyben élek. Isten odafigyel rám; Isten választja ki, hogy a körülöttem levők közül mely lehetőségek és alternatívák segítenek abban, hogy hiteles önmagammá legyek. Egyes dolgok szeretőbbé tesznek Isten és mások felé, más dolgok önzőbbé és kevésbé szeretővé tesznek akár még önmagam felé is. Így akár vonzónak találok valamit, akár nem, csak azokat a dolgokat fogom választani, amelyek Istenhez és leghitelesebb énemhez vezetnek. Ez egyértelműnek és egyszerűnek tűnik, de fontoljuk meg, mit foglal magába: nem lesz egy megrögzött elhatározásom, hogy mindig egy dolgot választok a másikkal szemben. Például nem dönthetem el, hogy bármi akad utamba, azt az alternatívát fogom választani, amelyik több pénzt hoz, mint a másik. Vagy eldönthetem-e, hogy mindig rendkívül egészséges leszek? Vagy helyezhetek-e egy bizonyos lakóhelyet előre az összes lehetőség közül? Nem. Egyensúlyban maradok mindaddig, amíg el nem döntöttem, hogy melyik alternatíva vezet Istenhez és a körülöttem lévők szeretetére.

19 Ez az egyensúly élet-halál kérdés lehet fontos ügyekben. Az ügyvéd, aki megengedi magának, hogy kiegyensúlyozatlanul vágyjon a gazdagságra, megragadhat egy lehetőséget, amelyben nagy összeget kereshet igazságtalanul. Az üzleti partner, aki túlságosan ambiciózus, szándékosan súlyos hazugságot terjeszthet a kollegájáról, hogy ő kapjon meg egy magasabb pozíciót. A jó dolgok és a gazdag lehetőségek előtt az egyensúly hiánya arra készíti fel őket, hogy ellentétesen cselekedjenek eredeti életcéljukkal és hiteles önmagukkal. És ha ennek az egyensúlynak a hiánya miatt halálosan járunk el egy alkalommal, mi fog minket megakadályozni abban, hogy újra és újra így tegyünk, mivel kiegyensúlyozatlanok maradunk, amíg egészen bele nem nyomorodunk? Nyilvánvaló, hogy ez a kiegyensúlyozott állapot nagyon nehéznek bizonyul. Mégis szükségesnek látszik, ha növekedni akarok Isten szeretetében, és el akarom érni az Isten Országát az összes szentekkel együtt. Tegyük fel, Istennek az volt a reménye, hogy megházasodom, de én ragaszkodom ahhoz, hogy pap legyek, és azután hűtlenül elhagyom. Tegyük fel, hogy Isten csodálatos házastársat adott az életembe, de én tönkreteszem a szerelmünket, mert azt választom, hogy nagy karriert futok be. Tegyük fel, hogy Isten azt remélte, hogy nagyon gazdag leszek mások javára, de én visszautasítok minden nehéz munkát, és éjjeliőrként végzem. Tudom, hogy képes vagyok tönkretenni az életemet ahogy ezt mások is nyilvánvalóan megtették azáltal, hogy határozottan kialakítom a saját értékrendemet, és megpróbálom Istent rákényszeríteni, hogy értsen egyet velem. Tudom, milyen maradandó kárt tudok okozni másoknak, ha életemben nem vagyok igaz önmagamhoz és ahhoz, amit Isten remél bennem. Ki érheti el magától ezt a bölcsességet és egyensúlyt önmagától? Szükségem van hozzá Isten bennem működő erejére. Istennek minden lehetséges. 19

20 ELŐKÉSZÜLET 6. hét Életem Isten ajándéka számomra válaszom Istennek 20 Emlékeztetőül: 1. Elgondolkodtál azokról az igazságokról, amelyek a Vezérelv és alapigazság rövid mondatai mögött húzódnak. Ezen a héten minden nap olvasd el ezt a néhány mondatot. 2. Minden emberi tevékenység oda-vissza váltakozik az örömteli és az unalmas aktivitás között. Ezek a gyakorlatok nagy valószínűséggel néha hatalmas vigaszt jelentenek számodra, néha pedig a legelhagyatottabb sivatagnak tűnhetnek, ahol valaha is jártál. Amikor ezek a váltások történnek, légy türelmes; sokat tanulhatsz általuk önmagadról és a világról. 3. Vess egy átfogó pillantást egy napod szerkezetére: Az imádság anyagának előzetes előkészítése. Az imaidő: belépés Isten jelenlétébe a szöveg elolvasása elidőzés és fontolgatás beszélgetés az Úristennel befejezés a Miatyánkkal. Visszatekintés az imára és jegyzetek készítése. Este visszatekintés az imára és az egész napra. És újra előkészület. Mindez az Úr szolgálatára van, tiszteletet és szeretetet fejez ki. Dicsőítsd Istent, aki erre vezetett! Szentírási szakaszok: 1. Római levél 7,14-25 Pál ugyanazt az ellentmondásosságot találta magában, amit én találok önmagamban. Ez egy erő a világban. De Isten Krisztusban azt választotta, hogy legyőzi ezt az erőt. 2. Ismétlés. 3. Zsidó levél 2,5-13 Amikor az emberiségre tekintek, elgondolkodom, mit lát Isten bennünk. Jézus a mi testünkben él, bár most ezt nem láthatjuk teljesen. Isten választása folytán Jézus a testvérem. 4. Ismétlés. 5. János 1,1-18 Megpihenhetek Benne, aki a Kezdet. Jézus eljött, és itt maradt az én emberségemben. Azt választotta, hogy elhalmoz ajándékokkal. 6. Második Törvénykönyv 30,15-20 Ezen a földön, ahová Isten hoz, választhatom az életet vagy választhatom a halált. Isten annyira mélyen tisztel, hogy teret ad a választásomnak. Összes hitbeli elődöm megtette ezt a választást. 7. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra és a vulkánokra.

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 18. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 18. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1701. ELŐSZÓ "Nagyon köszönöm, hogy megküldte

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 171. E L Ő S Z Ó Istennek hála és dicsőség,

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 34. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 3485. ELŐSZÓ Hála a HANG-nak a vigasztalásért,

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 43. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 43. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1. 4666. ELŐSZÓ Tisztelt Uram! Köszönetet

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben