IGNÁCI LELKISÉGI KÖZPONT, BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGNÁCI LELKISÉGI KÖZPONT, 1085. BUDAPEST, HORÁNSZKY U. 20."

Átírás

1 ELŐKÉSZÜLET 1. hét Az imádságról 1 Emlékeztetőül: 1. Az imádságot nem mi teremtjük, hanem megadatik nekünk, amikor engedjük. 2. Amikor a gyakorlatokat használod, bizonyosan meg fogod találni saját imamódodat. 3. Mindössze Szentírásra, jegyzetfüzetre, valamint imádságra szánt időre és helyre van szükséged. 4. Amikor imádkozol, - tudatosítsd, hogy Isten szent jelenlétében vagy; - vedd elő a napi szentírási szakaszt és csendben olvasd át; - gondolkodj el rajta egy ideig, és ha arra érzel késztetést, tisztelettel szólítsd meg Urunkat, Istenünket; - az imádságot a Miatyánkkal fejezd be, mivel Jézus így tanított imádkozni. 5. Miután elmondtad a Miatyánkot, röviden jegyezd fel a jegyzetfüzetedbe a szöveg kapcsán támadt benső megmozdulásaidat, belátásaidat és erős vágyaidat. Szentírási szakaszok: 1. János 4,1-14 Mindaz, aki Krisztushoz jön, nem szomjazik soha 2. János 10,1-21 Jézus a Jó Pásztor, ismeri a nevemet 3. Lukács 5,27-32 Jézus a hozzám hasonló emberekhez jön 4. Márk 12,1-12 Jézus belép az életembe. Hogyan fogadom? 5. Márk 9,14-29 Hiszek, segíts hitetlenségemen! 6. Máté 14,13-21 Jézus meggyógyítja és táplálja az éhezőket 7. Lukács 15,1-32 Három példabeszéd Isten irgalmas szeretetéről

2 2 Kérem, amire vágyom: Krisztus Lelkének lélegzetét választom, mely minden életet megszentel. Krisztus testének életét választom, mely túléli a bűn rombolását és romlottságát. Azt választom, hogy Krisztus vére folyjék ereimben és szívemben, ami örömmel részegít meg engem. Az Ő oldalából folyó élő vizet választom, hogy megtisztítson engem és a világot. Krisztus szörnyű haláltusáját választom, hogy értelmet adjon értelmetlen bánatomnak, és fájdalmamat hatalommal ruházza fel. Téged választalak, jó Jézus, tudod. Téged választalak, jó Uram, Számítsd engem azon győzelmeid közé, melyeket súlyos sebek árán nyertél. Sose sorolj azok közé, akik idegenek neked. Védj meg mindattól, ami romlásomra tör. Hívj, amikor a halálban lecsukom szememet, Hívj, hogy hozzád menjek. Állíts szilárdan az angyalok és szentek közé, Akik igent zengenek mindarra, amit tettél, Magasztalnak mindabban, amit tenni szándékozol mindörökkön örökké. Mindenek Atyja, most őrizz meg abban, Hogy létem legmélyéből Krisztust válasszam a világban. Ámen.

3 ELŐKÉSZÜLET 2. hét Isten irántam való szeretetéről 3 Emlékeztetőül: 1. Találd meg azt az állandó időt a napodban, amikor zavartalanul tudsz imádkozni. 2. Találd meg és rendezd be azt az állandó helyet, ahol imádkozol. 3. Csak a Szentírásra, jegyzetfüzetedre és ezekre a lapokra lesz szükséged. 4. Az imádság anyagának előkészítése, előző este való átolvasása hatalmas segítséget jelent. 5. Amikor imádkozol, olyan testhelyzetet vegyél fel, ami segít ülj, állj, térdelj, feküdj hason vagy háton és maradj ebben a testhelyzetben mindaddig, amíg segít. Változtass, ha az jelent segítséget. Szentírási szakaszok és gyakorlatok: 1. Lukács 11,1-13 Urunk, taníts minket imádkozni zsoltár Istenem, Te alkottál anyám méhében 3. Imádság életem adataival (ld. külön lapon) 4. Máté 6,25-34 Nézzétek a mezők virágait 5. Imádság a mezők virágairól (ld. külön lapon) 6. Izajás 43,1-7 Drága vagy a szememben, szeretlek 7. Újra a 139. zsoltár Istenem, Te alkottad a bensőmet Kérem, amire vágyom: Uram, Istenem, A nemlétezés álmából életre hívtál, Csupán azért, mert hatalmas szeretetedben Jó és szép lényeket akartál alkotni. Anyám méhében nevemen szólítottál. Megadtad nekem a lélegzést, a mozgást, a világosságot, És létem minden pillanatában velem jártál. Mindenség Istene, ámulatba ejt, Hogy vigyázol rám, sőt, dédelgetsz engem. Teremts bennem olyan hűséget, amilyennel Te viseltetsz irántam, És életem minden napján bízni fogok Benned és vágyódni fogok utánad. Ámen.

4 IMÁDSÁG ÉLETEM ADATAIVAL 4 A jegyzetfüzetembe lejegyzem életem összes életrajzi adatát. Miközben az egyes adatokat leírom, értelmemet Istenemhez, Alkotómhoz emelem, és dicsőítem Őt, hálát adok Neki énem és élettörténetem e bizonyos részletéért. Jegyezd meg: Isten azt választotta, hogy ebben a bizonyos időben, erre a bizonyos helyre, ezektől a szülőktől, ebbe a nemzetbe szülessek. Örülök Isten választásainak? Elégedett vagyok velük? Először lejegyzem szüleim teljes nevét, születési helyét és idejét. Lejegyzem saját születésnapomat, születési helyemet, és születési orvosi adataimat. Feljegyzem nememet, fajomat vagy etnikai csoportomat, szemem és hajam színét, testi alkatomat. Leírom a testvéreim nevét, születésnapját, fontosabb adatait; és lejegyzem mindezt kierjedtebb családomról, nagynénikről, nagybácsikról, unokatestvérekről is. Lejegyzem mindazokat a városokat és címeket, ahol 7 éves koromig laktam. Mindezt Isten választotta számomra; mindezért dicsőítem Istent, hálát adok Neki. Ezután lejegyzek hat olyan személyes tulajdonságot és minőséget, ami saját választásomtól függetlenül bennem van, hozzám tartozik. Magabiztosság vagy szorongás, intelligencia, anyanyelv, szívesen végzett tevékenységek Lejegyzek hat olyan tulajdonságot és minőséget, amelyeket szüleimtől vagy kiterjedtebb családomtól örököltem; olyanokat, amelyeket szeretek, és talán olyanokat is, amelyeket szívesen nélkülöznék. Mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezekért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Ha van időm, tovább megyek, és leírok öt-hat olyan személyes tulajdonságomat, amelyet különösen kedvelek. Talán csendes vagyok, vagy éppen közlékeny, és ezt szeretem magamban. Talán nagyon gondos vagyok, vagy érzékeny mások érzéseire, vagy igazságos. Talán sok energiám van, vagy sokat tudok teljesíteni. Mindezeket a minőségeket leírom, és elismerem, hogy ajándékok Attól, Aki alkotott és alkot engem. Mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezekért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Végül, ha még mindig van időm, tovább megyek és lejegyzek öthat olyan személyes tulajdonságomat, amelyeket különösebben

5 nem kedvelek. Talán túl magas vagyok vagy túl alacsony, vagy nem tudok megszabadulni egy rossz szokástól. Talán negatív énképem van. Vagy túl könnyűnek találom, hogy ne kedveljek másokat. Vagy cukorbeteg vagyok. Leírom ezeket a tulajdonságokat, és elismerem, hogy ezek ajándékok Attól, aki alkotott és alkot engem. Mert mindezeket is Isten választotta számomra az emberiség családjában; mindezért dicsőítem Istent és hálát adok Neki. Amikor letelik az imádság ideje, elimádkozom a 139. zsoltárt. De tudatosítom, hogy Isten nem fejezte be a teremtésemet valamikor régen, amikor megfogantam és megszülettem. Emlékezem arra, hogy Isten folyamatosan teremt, reményei és vágyai vannak velem kapcsolatban, folyamatosan növekszem a szeretetben, amíg egyszer úgy nem fogok szeretni, ahogyan Isten szeret. 5

6 IMÁDSÁG A MEZŐK VIRÁGAIRÓL 6 Jézus arra szólította fel tanítványait, hogy nézzék a mezők liliomait, fontolják meg a mezők virágainak életét. Most ezt tesszük. A mezei virág nem választja ki, hol fog állni. Amikor kikel a magból vagy hagymából, ebben a talajban találja magát, ebben a kemény agyagban vagy lágy humuszban. Így találom én is magam egy mezőn a 21. században, Magyarországon, egy városban, bizonyos szomszédok között. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezei virágnak nincs választása abban, hogy mi veszi körül. Amikor kibújik a földből, lehet, hogy meg kell küzdenie az életéért a tövisekkel, gazokkal. De az is lehet, hogy gyönyörű napraforgók ragyogják körül. Ugyanígy nekem is nagyon kevés beleszólásom van abban, hogy mi vesz körül. Szervezeti struktúrákban, politikai folyamatokban élek. Dolgozom a megélhetésemért, fizetem a biztosítást, készülök a betegségre és az öregkorra. Nem tudom megváltoztatni a tőzsdét vagy a banki rendszert vagy az adórendszert. Nem tudom eltüntetni a nyomornegyedeket, gettókat, nem tudom felszárítani a savas esőket. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezei virágnak egyáltalán nincs hatalma az időjárás fölött akár esik, akár szárazság van, egyszerűen muszáj kibírnia, elviselnie. Így nekem sincs hatalmam az egymással háborúzó nemzetek fölött, vagy a levegőt szennyező multinacionális végek fölött. Nem tudom kontrollálni, hogy a körülöttem lévő emberek kábítószert használnak, és félelemmel és erőszakkal teli légkört teremtenek. Nem tudom kontrollálni az felém és a hozzám hasonlók felé előítélettel viszonyulókat. Nem tudom megszüntetni az férfisovinizmust vagy a szélsőséges feminizmust, nem tudom megakadályozni az embereket az abortusz elkövetésében vagy a gyerekekkel való visszaélésben. A világ, amiben élek, mennyire az én alkotásom; mennyire az Istené? A mezők virága egy bizonyos virágfajtaként nő fel, megvan a színe és az alakja, és formálódása és egészsége attól függ, hogy milyen a tavasz és a nyár, és hogy nem legeli-e le egy tehén. Így növök fel én is, bizonyos személyként, bizonyos bőrszínnel és testalkattal. Így befolyásolták az én testi egészségemet és testalkatomat is a körülöttem lévő erők, amikor növekedtem. És mostanáig minden

7 teremtett dolog engedte, hogy éljek, sőt, segítségemre volt az életben, bár nagyon sok fenyegette és most is fenyegeti életemet. Életem növekedése mennyire az én művem; mennyire az Istené? Mindezzel együtt még az arannyal hímzett brokátba öltözött Salamon sem volt kedvesebb, mint ez a mezei virág. Így, mindazzal együtt, ami jól vagy rosszul formált engem, ami segítette vagy károsította az egészségemet drága és megbecsült vagyok Isten szemében, Isten olyannak szeret, amilyen vagyok. Máskülönben nem ilyen lennék, amilyen vagyok, bár Isten örülne, ha elhagynám önző bűneimet. De azok szemétnek számítanak Isten bennem lévő alkotó szeretetéhez képest, és Isten szeretete el fogja égetni őket, ahogyan a hópehely eltűnik a parázsló farönk kérgén. Énemből mennyi az enyém; mennyi lehet Istené? 7

8 ELŐKÉSZÜLET 3. hét Isten folytonosan teremt engem 8 Emlékeztetőül: 1. Amikor Istenhez fordulsz, annak észlelésével kezdd, hogy Isten hogyan tekint rád egész idő alatt, milyen gyengéden, hatalommal és tisztelettel néz rád. 2. Amikor az imádság végéhez közeledsz, törekedj arra, hogy imádságod Istennel folytatott párbeszéddé alakuljon. Beszélgethetsz Teremtőddel, vagy a názáreti Jézussal, vagy bárkivel azok közül, akik jelen voltak imádságodban. 3. Ha tudsz a képzeleteddel imádkozni, akkor tedd meg. Képzeld el például, hogy egy agyagdarab vagy, és Isten formál téged azután mondd el Neki, mit tapasztaltál és éreztél. 4. Amikor megismétled a Lk 4,16-30-at, adj több időt azoknak a gondolatoknak, vágyaknak és érzéseknek, amelyek különösen erősek és jók voltak, és azoknak, amelyek különösen problémásnak, homályosnak vagy kérdésesnek tűntek. Menj vissza azokra a helyekre, ahol elbátortalanodtál, ellenállást, haragot vagy egyszerűen semmit sem éreztél azokra a helyekre, amelyek olyanok, mint a világegyetemben a fekete lyukak, amelyekből sem fény, sem meleg nem árad. Menj vissza azokra a helyekre is, ahol nagy bátorítást éreztél, Isten iránti szeretetet és lelkesedést a továbbhaladáshoz azokra a helyekre, amelyek olyanok, mint a Földön a vulkánok, melyek energiától áradó, izzó folyókat lövellnek ki. A szentignáci Lelkigyakorlatok végzése alatt sokszor vissza fogsz térni ezekhez a fekete lyukakhoz és vulkánokhoz. 5. Az imádságos olvasáskor (mint Jób könyve esetében) olvass lassan, állj meg és időzz el szavak vagy mondatok fölött, készen arra, hogy beszélgetni kezdj róluk Urunkkal, Istenünkkel. Ne érezd úgy, hogy az imaidő végére el kell jutnod a szakasz végére.

9 Szentírási szakaszok: 9 1. Lukács 4,16-30 Jézus a Római birodalomban élő názáreti férfi, akinek az Atya egész életében gondját viseli, és most áthalad közöttük. A Lélek nagy vágyat ébreszt Jézusban, hogy mindenkit kibékítsen Istennel. 2. A dolgok rendje (ld. külön lapon) 3. Ozeás 11,1-4 Gyermekkoromban Isten hordozott engem. Már felnőtt vagyok. Milyen módokon tapasztalom, hogy Isten még most is hordoz? zsoltár Isten jósága kiárad. Az emberi élet hamar véget ér, de Isten gyengéden fenntartja életem. Isten hatalmával eléri a célját. 5. Jób 1,21; 38. és 39. fejezet; 40,1-5 Imádságosan olvasd ezeket a szakaszokat. 6. Izajás 45,7-13 Isten biztosabban alkot engem, mint a fazekas az agyagedényt. Ő alkotja formámat, sőt, anyagomat is. Ő határozza meg, mire használjanak. 7. Ismétlés: Lk 4,16-30 A názáreti Jézus felolvas a tekercsekből. Kérem, amire vágyom: Uram, mindenható Istenem, Hatalommal és bölcsességgel formáltál engem és a világot. Te választottad nekem azt a világot, amiben élek, Az időt, a várost, a nyelvet. Te adtál nekem értelmet és szenvedélyt; Te töltesz el vágyakozással és erővel. Te adsz nekem hangot, hogy énekeljek Neked a teremtett világ helyett. Mindazért, ami végbement közöttünk, hálát adok. Mindarra, amit most teszel bennem, igent mondok Uram és testvérem, Jézus nevében, akiben minden igent mond, Aki Veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen

10 A DOLGOK RENDJE 10 Először azt fontold meg, hogy Isten, a mi Urunk mindent minden pillanatban teremt. Hajlamosak vagyunk az ősrobbanásra összpontosítani, mint a dolgok kezdetére, vagy egy kibontakozó életre. De Isten folyamatosan teremt minden pillanatban. Akkor is, amikor növekszünk és érlelődünk, Isten folyamatosan a semmiből teremt, pillanatról pillanatra. Az Ő szenvedélyesen teremtő szeretete ég énem legmélyén, legközepén, az eredetemnél. Isten konkrétan teremt engem, nem általánosságban. Isten választotta nekem az időt és teret, a szüleimet és az adottságaimat. Isten folyamatosan formálja emberségemet, személyiségemet, énemet. Isten szeretetből teremt, ami azt jelenti, hogy Isten meg akarja osztani a szeretetét, szeretetre akar indítani másokat, és akarja, hogy szeressék. Van értelmem és szabadságom, tehát tudok úgy szeretni, ahogyan Isten, az Alkotóm szeret. A sajátos tulajdonságaim és adottságaim megélésére szóló meghívásban Isten mélyen az énembe ültetett egy eredeti célt Isten reményeinek konkrét kifejeződését bennem és számomra. Az életem arról szól, hogy felfedezzem magamban ezt az eredeti célt amivel az énem hozzájárul ehhez a világhoz és életre is váltsam. Ha azzá a személlyé növekszem, akivé Isten reménye szerint válhatok, Isten hatalmának munkálkodása, Isten dicsősége nyilvánul meg bennem. Mert Isten dicsősége maga az élő ember. Ha tudom, ki Isten és ki vagyok én, és e tudás szerint élek, Istent dicsőítem reggel, és Neki adok hálát este, és az a szándékom, hogy beteljesítsem Istennek rám és világomra vonatkozó reményét. Minden teremtménynek van ilyen eredeti célja. Úgy kell élnem a teremtmények között, hogy elérjem az én célomat, használva vagy nem használva, élvezve vagy nem élvezve a többi teremtményt, attól függően, hogy segítenek-e engem eredeti célom kifejezésében. A Teremtő még ebben a rendben és harmóniában is udvariasan meghagyja a szabadságunkat. Nekünk kell választanunk, hogy megtartjuk-e ezt jóságot, igazságot és rendet. Ahol azt választjuk,

11 hogy nem, ott nagy pusztítást okozunk a földön. Isten ezt biztosan tudja. De Istennek mindig az a reménye, hogy az emberiség aszerint a felismerés szerint fog élni, hogy mindig Isten a kezdeményező, és ennek a felismerésnek a szellemében cselekszik, amikor rendben és szeretetben valósítja meg a közös életet. Isten akarata a mi békességünk. Nem a csend és halál békéje, hanem a dinamikus, csodálatosan rendezett szeretet csendesen dúdoló békéje. Ez Istennek a földre vonatkozó reménye. 11

12 ELŐKÉSZÜLET 4. hét Isten mindenekben rejtező terve: megmenteni mindeneket 12 Emlékeztetőül: 1. Teremtő Istenünk reményeit beleírja vágyakozásainkba. Ha a szívünket magának teremtette, akkor nagyon mély, Őrá irányuló vágyakat ültetett a belé. Ha Istennek az a parancsolata, hogy szeressük egymást és legyünk igazságosak mindenkihez, akkor létünk mélyén szenvedélyes vágy ég ennek megtételére, és ezeknek a vágyaknak a beteljesedése boldoggá fog tenni minket. Ezért az imádságunkban és ezekben a gyakorlatokban újra és újra kérjük Istentől, amit szeretnénk. 2. A Lelkigyakorlatok első hónapjának vége felé közeledsz. Azzal az elhatározással indultál, hogy elvégzed őket. Elkezdheted megvizsgálni, hogy vajon azt teszed-e, amire elhatározást tettél. 3. Az imádság elkezdéséről: Talán már van valamilyen módszered arra, hogy összeszedd magad, megnyugodj, vagy eljuss a csendbe. Tudod, hogy jó megmaradnod annál, ami segítségedre van. Ehhez találhatsz némi további segítséget Az összeszedettségről szóló lapon. Szentírási szakaszok: 1. Efezusi levél 1,3-14 Számba tudom venni Isten kegyelmi adományait, melyeket nekem adott? Azok közé tartozom, akik ismerik Jézus Krisztust. Isten azt választotta, hogy higgyek és bízzak Benne, hogy szeressem Őt Korintusi levél 5,14-18 Az emberiség most osztozik Jézus feltámadt életében, mert Isten azt választotta, hogy nem hagyja, hogy az emberek bűnei tönkre tegyék a teremtett világot. Ez elsősorban Isten műve, nem az enyém. 3. Római levél 8,14-17;26-27 Saját életem mélyéből a Lélek uralmába vett és megtanított az Isten ismeretére. Jézussal, Isten gyermekével öröklöm az életet. Saját lelkem Istent szerető szülőként, és nem Az Erő-ként ismeri. 4. Lukács 15,11-32 A tékozló fiú apjáról szól. Mindkét gyermekét szeretni akarja. Várja, hogy odaforduljanak hozzá. 5. Lukács 13,10-17 Jézus minden szenvedőt meg akar gyógyítani. Nem hagyja, hogy egy kialakult szokás megakadályozza Isten gyógyító ajándékát. 6. Fontold meg újra A dolgok rendjét. 7. Ismételd meg a fenti szentírási szakaszok egyikét.

13 Kérem, amire vágyom: 13 Mindenható, mindig gondoskodó Istenem, Neked van hatalmad arra, hogy életet adj és hogy elvedd azt. Te rendezel el mindent, értelmemet és képzeletemet meghaladó módon. Az a szenvedélyes reményed, hogy mindenki megmeneküljön az önzéstől és az önrombolástól. Nem akarod, hogy bárki elvesszen, hogy örökké egyedül éljen. Inkább azt akarod, hogy a szeretet uralma támadjon fel a szívünkben, Át akarsz ölelni mindenkit és mindent a földön. Dicsőítelek és hálát adok Neked, Hogy mindezeket megtanítod nekem Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

14 AZ ÖSSZESZEDETTSÉGRŐL 14 Amikor imádkozni kezdünk, össze kell szednünk szétszórt gondolatainkat és érzéseinket, hogy teljes szívvel jöjjünk Istenhez. Az írók különböző neveket adnak ennek a folyamatnak. Egyesek elcsendesedésről beszélnek, vagy a minden létezővel való harmónia érzésének eléréséről. Mások ön-koncentrációról beszélnek, hogy így gondolataim és vágyaim ne szaladgáljanak mindenfelé, hanem összehangolódjanak és megnyugodjanak. Sokan beszélnek összpontosításról, azt értve ezalatt, hogy egy pillanatra el tudunk jutni szívünk legmélyére, és ebből a középpontból cselekedni és vágyakozni. Akárminek is nevezed, vedd észre, hogy némi elcsendesedés és összeszedettség nagyon sokat segít az imaidő kezdetén. Íme, néhány mód ennek az összpontosításnak az eléréséhez, ami segítség lehet számodra. Talán már megvan rá a saját módszered. Ha nincs, próbáld ki a különböző utakat, amíg nem érzed, hogy egyik vagy másik segítségével egy kicsit készségesebbé válsz az imára. Állj vagy ülj (vagy vegyél fel valamilyen olyan más testhelyzetet, amit segítségnek érzel). Egy pillanatra koncentrálj önmagadra, ahogyan állsz, ülsz, vagy amilyen testhelyzetben vagy. Figyelj oda tested minden részére: az apró érzésekre a fejbőrödön vagy arcodon, ruhád érintésére a nyakadon; karod és kezed helyzetére; a szék vagy a padló nyomására a hátadon, hasadon vagy farizmodon; a combodban, térdedben és lábszáradban lévő érzésekre; a padló nyomására a sarkadon vagy talpadon. Azután csak érzékeld magadat teljesen ebben a testhelyzetben, és kérd Istentől, hogy megérezhesd, ahogyan jelen vagy Urad és Teremtőd számára. Végy fel egy nyugodt testhelyzetet. Lassan és finoman összpontosítsd figyelmedet a légzésedre, az orrnyílásaidon be- és kiáramló levegő mozgására. Tartsd a figyelmedet a levegő mozgásán, amíg elcsendesülsz. Ily módon lélegezve elkezdhetsz néhány szóra gondolni légzésed ritmusára. Így például gondolj Uram Jézus Krisztus -ra, amikor belélegzel, és Örök dicsőség Királyá -ra, amikor kilélegzel. Vagy mondd a Jézus imát: Jézus Krisztus belégzésre, és könyörülj rajtam kilégzésre. Miután egy ideig ezt gyakoroltad, finoman térj át az imádság anyagára, amit előkészítettél. Értsd meg, hogy sosem

15 fejezzük be ezt a fajta imát, hanem egyszerűen áttérünk róla egy másik fajtára. Végy fel egy nyugodt testhelyzetet. Fokozatosan tudatosítsd, mit hallasz. Figyelj oda minden egyes hangra, próbáld megkülönböztetni az egyes hangokat az általános zajtól. Egyszerűen halld a hangokat, anélkül, hogy megpróbálnád kitalálni, honnan jönnek, vagy hogy megpróbálnád értelmezni őket. Tudatosan engedd meg a hangoknak, hogy tovább hangozzanak, tudatosítsd a tényt, hogy nem támadnak meg, nem ártanak neked, nem függnek tőled. Ahogy teljesen elengeded, magukra hagyod őket, egyre inkább tudatosítsd, hogy jelen vagy Urad és Teremtőd számára. Ahogyan egyre inkább tudatosítani tudod a hangokat, amelyeket éppen hallasz, úgy egyre jobban tudatosítani tudod a látványt is, amit látsz, vagy akár a szagokat és illatokat is, amelyeket érzel. Ahelyett, hogy teljesen mozdulatlanná válnál, gyengéd mozdulatokkal és gesztusokkal is eljuthatsz az összeszedettségre. Például lehet néhány imádságos gondolatod: Uram, te Isten vagy; eléd jövök; ezeket a pillanatokat egyedül Neked adom; tartsd meg engem teljesen és ahogy ezekre gondolsz, mozdulatokkal kifejezheted vagy eltáncolhatod őket. Lassan emeld fel a kezedet, lassan hajolj meg, lassan tartsd fel a kezeidet együtt, mintha tele lennének ajándékokkal. Miután egy ideig így tettél, növekedni tudsz a csendben, és rá tudsz térni arra az anyagra, amiről elhatároztad, hogy imádkozni fogsz róla. Mások más eszközöket használnak. Gyújtsd gyertyát az illatáért és a jelenlétéért. Tekinteteddel időzz el egy előtted lévő kis tárgyon, pl. egy kövecskén, gondosan megnézve minden részletét, amíg meg nem érzed a tényt, hogy Isten, a Teremtőnk és Urunk folytonosan alkot téged és a követ. Hallgass valami csendes zenét. Égess tömjént. Jegyezd meg az általános szabályt: mindnyájunknak megvan a módja, hogy összeszedetté váljon. Általában egy-egy időszakban egy-két módszert hasznosabbnak érzünk a többinél. Néha a szokásosnál szétesettebbnek érezzük magunkat, és szükségünk van olyan eszközök használatára, amilyeneket általában nem használnánk. Az összeszedettség hasznos, de nem öncél, és időnként olyan önmagunkba merülést fejez ki vagy ahhoz vezet, hogy inkább megnehezíti az imát. Általában azonban az imádság kezdetén végzett összpontosítás hatékonyabbá teszi az imát. 15

16 EKŐKÉSZÜLET 5. hét Isten folytonosan nevemen szólít 16 Emlékeztetőül: 1. Az imádságban odafigyelsz. Ezt a Szentírás nagyon egyszerű használatával éred el: Van egy kiválasztott szentírási szakaszod, fogod és ajkaidat mozgatva magadban vagy halkan kiejtve a szavakat elolvasod. Azután leteszed és visszaemlékszel szavakra, mondatokra. Hagyod, hogy egyik a másik után ott legyen a gondolataidban, egymás után elidőzöl velük, mindig készen arra, hogy szólj Urunkhoz, Istenünkhöz, és hogy meghalld az Ő szavát. Mindez segíti az odafigyelő hozzáállást. 2. Isten konkrét körülmények között teremt téged, határozott adományokkal és karizmákkal. Teremtő Istenünk és Urunk önkényuralom nélkül nemcsak adományokat és korlátokat ültet beléd, melyek hozzájárulnak néhány határozott választáshoz az életedben, hanem vágyakat is, melyek ezekhez a határozott választásokhoz vezetnek. Teremtményként az a feladatod, hogy megtaláld, mire vágyik Isten benned, mélyen, léted gyökerénél, és szabadon megvalósítsd saját legmélyebb vágyaidat. Amikor így teszünk, isteni hasonmásként cselekszünk. Ez a légmélyebb örömünk és boldogságunk. 3. Amikor Istentől kérsz valamit egy hozzáállást, egy cselekvésmódot, valaminek az elérését akkor bennfoglaltan elkötelezed magad azok mellett a benső változások mellett, amelyeket ezt az ajándék magával hoz vagy megkövetel. Szentírási szakaszok: 1. Efezusi levél 2,1-10 Egész életem és énem Isten művészi alkotása. Isten maga választotta ennek megvalósítását. Néha úgy élek, mintha Isten nem hívott volna meg. 2. Ahogy a dolgok lehetnek (ld. külön lapon) 3. Teremtés könyve 22,1-19 Ez egy olyan embernek a története, aki bebizonyította, hogy kész odaadni életének legnagyobb kincsét is. 4. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra, ahol csúnya dolgok vagy semmi sem történt, és a vulkánokra, ahol Isten szeretetét, világosságot és belátást találtál.

17 5. Izajás 6,1-13 Izajás az Úristen meghívottjaként találja magát. Ki vagyok én, hogy Isten meghívjon? Kész vagyok arra, hogy Isten országát hozzam a világba. 6. Római levél 8,28-39 Nem tudom elképzelni, hogy magamtól megérhetném, hogyan lehetnek a dolgok. De a világegyetemnek nincs az Istenéhez hasonlítható ereje. Az Úr, aki meghívott, mindent a javamra fordít. 7. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra és vulkánokra. 17 Kérem, amire vágyom: Mindenható, mindenre odafigyelő Isten, Te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az ómega. Te vagy minden dolog kezdete, és mindent visszavezetsz magadhoz. Mert egyetlen élő teremtmény sem képes életre hívni önmagát; Nincs élőlény, mely felébreszthetné magát a semmiből. Nincs bennem semmi, ami arra kényszeríthetne, hogy szeress vagy akarj engem, Mivel mielőtt már lettem volna, örök szeretettel szerettél, Most teljesen szabad szereteted ég létem legmélyén, énem legmélyén. Elismerlek, Teremtőm és Uram, mindenek kezdeténél, És mindig, minden nap, mint mindeneknek kezdetét. Egyedül Te vagy az Úr, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

18 AHOGY A DOLGOK LEHETNEK 18 A világ, amelyben élek, különböző dolgok áradata olyanoké, melyek vonzanak, s olyanoké, melyek taszítanak és utálattal töltenek el. Valahogyan tudom magamtól, hogy a körülöttem lévő összes dolog közül melyek értékesek számomra. Például tüdőm felveszi az oxigént, és az emésztőrendszerem felszívja mindazt, amire testemnek szüksége van az élethez és működéshez. De szabad személy vagyok. Hogyan tudhatom, mely választások értékesek valóban a számomra? Az összes dolog közül, amelyet birtokolhatok vagy nem birtokolhatok, melyik visz Istenhez, melyik tesz boldoggá, melyik segítség számomra? Magukban a dolgokban semmi sincs, ami automatikusan jóvá tenné őket számomra. Az ilyen választási lehetőségek közül egyik sem garantálhatja a boldogságot senkinek: sok pénzt keresni vagy egyáltalán nem rendelkezni pénzzel; hatalmasnak és befolyásosnak lenni vagy úgy élni, mint bárki más; megházasodni vagy egyedül élni; egészségesnek vagy betegnek lenni; sokáig élni vagy nagyon fiatalon meghalni. A tény az, hogy Teremtő Istenünk és Urunk dönti el, melyik alternatíva értékes nekem és annak a világnak, amelyben élek. Isten odafigyel rám; Isten választja ki, hogy a körülöttem levők közül mely lehetőségek és alternatívák segítenek abban, hogy hiteles önmagammá legyek. Egyes dolgok szeretőbbé tesznek Isten és mások felé, más dolgok önzőbbé és kevésbé szeretővé tesznek akár még önmagam felé is. Így akár vonzónak találok valamit, akár nem, csak azokat a dolgokat fogom választani, amelyek Istenhez és leghitelesebb énemhez vezetnek. Ez egyértelműnek és egyszerűnek tűnik, de fontoljuk meg, mit foglal magába: nem lesz egy megrögzött elhatározásom, hogy mindig egy dolgot választok a másikkal szemben. Például nem dönthetem el, hogy bármi akad utamba, azt az alternatívát fogom választani, amelyik több pénzt hoz, mint a másik. Vagy eldönthetem-e, hogy mindig rendkívül egészséges leszek? Vagy helyezhetek-e egy bizonyos lakóhelyet előre az összes lehetőség közül? Nem. Egyensúlyban maradok mindaddig, amíg el nem döntöttem, hogy melyik alternatíva vezet Istenhez és a körülöttem lévők szeretetére.

19 Ez az egyensúly élet-halál kérdés lehet fontos ügyekben. Az ügyvéd, aki megengedi magának, hogy kiegyensúlyozatlanul vágyjon a gazdagságra, megragadhat egy lehetőséget, amelyben nagy összeget kereshet igazságtalanul. Az üzleti partner, aki túlságosan ambiciózus, szándékosan súlyos hazugságot terjeszthet a kollegájáról, hogy ő kapjon meg egy magasabb pozíciót. A jó dolgok és a gazdag lehetőségek előtt az egyensúly hiánya arra készíti fel őket, hogy ellentétesen cselekedjenek eredeti életcéljukkal és hiteles önmagukkal. És ha ennek az egyensúlynak a hiánya miatt halálosan járunk el egy alkalommal, mi fog minket megakadályozni abban, hogy újra és újra így tegyünk, mivel kiegyensúlyozatlanok maradunk, amíg egészen bele nem nyomorodunk? Nyilvánvaló, hogy ez a kiegyensúlyozott állapot nagyon nehéznek bizonyul. Mégis szükségesnek látszik, ha növekedni akarok Isten szeretetében, és el akarom érni az Isten Országát az összes szentekkel együtt. Tegyük fel, Istennek az volt a reménye, hogy megházasodom, de én ragaszkodom ahhoz, hogy pap legyek, és azután hűtlenül elhagyom. Tegyük fel, hogy Isten csodálatos házastársat adott az életembe, de én tönkreteszem a szerelmünket, mert azt választom, hogy nagy karriert futok be. Tegyük fel, hogy Isten azt remélte, hogy nagyon gazdag leszek mások javára, de én visszautasítok minden nehéz munkát, és éjjeliőrként végzem. Tudom, hogy képes vagyok tönkretenni az életemet ahogy ezt mások is nyilvánvalóan megtették azáltal, hogy határozottan kialakítom a saját értékrendemet, és megpróbálom Istent rákényszeríteni, hogy értsen egyet velem. Tudom, milyen maradandó kárt tudok okozni másoknak, ha életemben nem vagyok igaz önmagamhoz és ahhoz, amit Isten remél bennem. Ki érheti el magától ezt a bölcsességet és egyensúlyt önmagától? Szükségem van hozzá Isten bennem működő erejére. Istennek minden lehetséges. 19

20 ELŐKÉSZÜLET 6. hét Életem Isten ajándéka számomra válaszom Istennek 20 Emlékeztetőül: 1. Elgondolkodtál azokról az igazságokról, amelyek a Vezérelv és alapigazság rövid mondatai mögött húzódnak. Ezen a héten minden nap olvasd el ezt a néhány mondatot. 2. Minden emberi tevékenység oda-vissza váltakozik az örömteli és az unalmas aktivitás között. Ezek a gyakorlatok nagy valószínűséggel néha hatalmas vigaszt jelentenek számodra, néha pedig a legelhagyatottabb sivatagnak tűnhetnek, ahol valaha is jártál. Amikor ezek a váltások történnek, légy türelmes; sokat tanulhatsz általuk önmagadról és a világról. 3. Vess egy átfogó pillantást egy napod szerkezetére: Az imádság anyagának előzetes előkészítése. Az imaidő: belépés Isten jelenlétébe a szöveg elolvasása elidőzés és fontolgatás beszélgetés az Úristennel befejezés a Miatyánkkal. Visszatekintés az imára és jegyzetek készítése. Este visszatekintés az imára és az egész napra. És újra előkészület. Mindez az Úr szolgálatára van, tiszteletet és szeretetet fejez ki. Dicsőítsd Istent, aki erre vezetett! Szentírási szakaszok: 1. Római levél 7,14-25 Pál ugyanazt az ellentmondásosságot találta magában, amit én találok önmagamban. Ez egy erő a világban. De Isten Krisztusban azt választotta, hogy legyőzi ezt az erőt. 2. Ismétlés. 3. Zsidó levél 2,5-13 Amikor az emberiségre tekintek, elgondolkodom, mit lát Isten bennünk. Jézus a mi testünkben él, bár most ezt nem láthatjuk teljesen. Isten választása folytán Jézus a testvérem. 4. Ismétlés. 5. János 1,1-18 Megpihenhetek Benne, aki a Kezdet. Jézus eljött, és itt maradt az én emberségemben. Azt választotta, hogy elhalmoz ajándékokkal. 6. Második Törvénykönyv 30,15-20 Ezen a földön, ahová Isten hoz, választhatom az életet vagy választhatom a halált. Isten annyira mélyen tisztel, hogy teret ad a választásomnak. Összes hitbeli elődöm megtette ezt a választást. 7. Ismétlés: Tekints vissza a fekete lyukakra és a vulkánokra.

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész

Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész Hogyan kezelj érzékeny embereket? 2. rész írta: Rue Ann Hass Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek erıs érzéseket, képeket, emlékeket idéznek fel és kopogtass a kapott válaszokra Munkám során hasznosnak

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben