Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész)"

Átírás

1 33 Megzenésített képek megfestett zenék (3. rész) A zeneirodalomban sok olyan művet találunk, amit a zeneszerző képek ihletésére komponált. Kevesebbszer találkozunk ennek a fordítottjával (de ez sem ritka), amikor zeneművek nyomán készülnek képzőművészeti alkotások. Ezek a megfestett zenék (bár szobor, érem is van ebben a kategóriában). A sorozatban mindkét változatra mutatunk példát. Direkt orvosi vonatkozásuk kevés, legfeljebb az, hogy mind a képzőművészet, mind a zene élvezete a magasabb rendű idegrendszer és a psziché sajátos működéséhez kötött. Ez a magasabb rendű kifejezés elsősorban anatómiai élettani fogalomként értendő, nem jelent sem társadalmi állást vagy foglalkozást, anyagi helyzetet vagy ideológiai hovatartozást. A művészetekre való rezonancia a szép szeretetével, az empátiával, a nagy összefüggésekben való gondolkodással, a vizuális és/vagy akusztikus ingerek komplex feldolgozásával függ össze, de (főleg fiatal korban) kialakítható, pallérozható, fejleszthető. Mathias Grünewald: Isenheimi szárnyasoltár Szubjektív megjegyzés: Grünewald Golgotája egyike azon képeknek, amelyek életem során a legnagyobb hatást tették rám. Huszonéves korom óta, ahányszor a szemem elé kerül képen vagy az emlékezetemben, döbbenetet és iszonyatot vált ki. Elsősorban az a két, görcsbe merevedő kéz Csaknem ötven évnek kellett eltelnie, amíg eredetiben láthattam. Talán tíz éve, hogy egy ismeretterjesztő TV-műsorban Elzász városait mutatták, Colmart is, nevezetességei között megemlítve képtárát, ahol az isenheimi oltárképet őrzik. Utánanézve kiderült, hogy a város a szokásos hollandiai családi látogatás során némi kitérővel útba ejthető. Pár hónap múlva ott is álltam Colmarban, az Unterlinden múzeumban a kép előtt Mathias Grünewaldról szinte alig tudunk egyebet, mint hogy élt és festett. A születési és a halálozási évszámát hozzávetőlegesen ismerjük, a legújabb források szerint 1480-tól 1528-ig élt, de nincs tudomásunk arról, hogy kik voltak a mesterei, merre járt, hogyan élt. A közleményben igénybe vesszük az internet adta lehetőségeket. A lap korlátai miatt viszonylag kevés kép reprodukcióját tudjuk megjeleníteni, de a hivatkozott képek internetes forrását megadjuk. A linkeken megjelenik az a honlap is, amiből további információkhoz jut az olvasó. Hanghordozó mellékletünk sincs, ezért a megadott zenéknek megadjuk a forrását, esetenként feltüntetve, hogy az adott felvételen melyik másodpercnél található az illető rész. A nyomtatott kiadásban csak egy-egy link található, ezért érdemes a lap internetes kiadását is megnézni (www.ameganet.hu), mert ott még több kapcsolódó információ, hozzáférési lehetőség is rendelkezésre áll, és sokkal bővebb illusztrációs palettáról lehet válogatni. Évszázadokon át nem is vett tudomást arról a művészettörténet, hogy létezett ilyen nevű festő. Néhány egyéb képe is felbukkant a felfedezése óta: Krisztus meggyalázása (1503), Szent Erasmus és Szent Móric találkozása (1523) (lásd a függelékben). Működésének kora már a reneszánsz, de talán elszigeteltsége miatt a kép inkább a középkori mesterekre emlékeztet. Erősíti ezt az érzést, hogy az isenheimi oltárkép szárnyasoltár, ami a késő gótikus művészetre volt jellemző. Ezeket az építményeket az oltárasztal mögött állították fel, a szekrényt rendszerint szimpla vagy kettős szárnyas ajtó zárta, melyek megtöbbszörözték a festhető, díszíthető felületet. Az ilyen oltártáblákat úgy nyitották ki, mint egy könyvet, az aktuális ünnepnek megfelelően. A képet az azóta régen megszűnt isenheimi kolostor számára rendelte Guido Guersi apát, feltételezhetően 1510-ben. Kalandos úton jutott el mai helyére (a részletek a Wikipedián elolvashatók). A Golgota az első nézeten, az oltár becsukott állapotában látható. A képet szemlélve, elsősorban a szenvedés rendíti meg a nézőt. A feszületen halálra gyötörten, véresen, szederjesen függ a görcsös halálküzdelemben megmerevedett Megváltó. Ostor és tüskés vesszők hasította sebek borítják egész alakját. A sötétvörös vérnyomok ellentétet teremtenek testének beteges, zöld árnyalatával. Szöggel átütött két tenyerén kínjában széjjelnyíltak, meggörbültek az ujjak, és ebben a helyzetben merevedtek meg. Karjai meghajlítják a keresztfát. Elborzasztó a megfeszítettnek egyetlenegy szöggel átfúrt, görcsös kínlódástól kicsavarodott két lábfeje. A Megváltó szöggel átütött tenyere az isenheimi oltárképen

2 34 AMEGA KULTÚRORVOSTAN augusztus Mathias Grünewald Golgotája az isenheimi oltár első (becsukott) nézetén A Megváltó szöggel átütött lábfeje az isenheimi oltárképen Az isenheimi oltár második (kihajtott) nézete Vérfagyasztó naturalizmus. Mint ahogy naturalizmus a félrebillent fej, ernyedten tátott száj, a szederjes, megvastagodott, szétnyílt ajkak ábrázolása. Mindezt a rémséget gyászos feketeségbe oszló tájék keretezi be. Ha el tud szakadni a tekintet a főalaktól, megrendíti a kereszt bal oldalán állók kétségbeesése is. Mária Magdolna a kereszt mellett térdel, és égnek emelt karral, a kezét tördelve jajveszékel. Elképesztő az a mód, ahogy a fájdalom, a kétségbeesés ebbe az alakba bele van sűrítve. Ritka a képzőművészetben, hogy a művész ezt az érzést ilyen intenzitással, expresszivitással képes ábrázolni. A szenvedélyes fájdalmú Magdolna mellett a Szűzanya, özvegyi fátyolban, mint az ájulásba zsibbadó, a környezetről szinte tudomást sem vevő fájdalom képviselője áll elfehéredett arcával, összecsukott szájával, János evangelista támogató karjába dőlve. A kereszttől jobbra Keresztelő Szent János áll (aki Az isenheimi oltár harmadik nézete Niklaus von Hagenau szobraival Szent Antal tüze (ergotizmus) az isenheimi oltárképen

3 35 jelképként van jelen, hiszen az esemény idején ő már halott), vele a keresztet hordozó bárány, melynek vére az áldoztatókehelybe hullik: ősi szimbólum. Keresztelő Szent János hatalmas mutatóujja a Megfeszítettre irányul: Íme, az Isten Báránya. János fölé piros betűkkel festve olvashatjuk szavait is: illum oportet crescere, me autem minui (annak növekedni kell, és nékem alászállnom kell). Az első nézet szárnyain két szent, Szent Antal és Szent Sebestyén látható. Szent Sebestyén a korai katolikus egyház vértanúja, hitéért halálra nyilazták. A jelenet nagyon kedvelt témája a képzőművészetnek. Kevésbé ismert, hogy a vértanú túlélte ezt az első kivégzését, egy Iréne nevű jámbor római özvegy ápolta. A szent ápolása is gyakran felbukkan a képzőművészetben. (Georges de la Tour ezt ábrázoló festménye ki volt állítva a Műcsarnokban a 400 év francia festészete című kiállításon.) Sebestyén egy későbbi kivégzés során halt mártírhalált. Remete Szent Antal ókeresztény gondolkodó, az egyik legnépszerűbb szent (lásd a függelékben). Orvosi vonatkozása is fontos. Az egyik jelentős, 1095 körül alapított gyógyító szerzetesrend róla kapta a nevét (antoniták). Kórházaik a középkor legelterjedtebb betegápoló intézményei közé tartoztak. Franciaországból az 1200-as évektől látványos gyorsasággal terjedtek el Nyugat- és Közép- Európában és Palesztinában, de később Skandináviában is. Antonita kolostor első magyarországi említése ből való. Előjogaik közé tartozott a pápai udvar orvosi ellátása is. Német területen a reformáció szüntette meg a szerzetesrend házait és kórházait, ekkor szűnt meg az antoniták ingelheimi kolostora is. Mivel a rend névadója és védőszentje Szent Antal volt, magyarázza, hogy miért jelenik meg a szent többször is Grünewald oltárképein (részletesebben lásd később). A talpazaton (predellán) Krisztus siratását ábrázoló kép látható ebben a nézetben. Az oltárkép tábláinak kihajtása után a második nézet képeiben gyönyörködhetünk. Grünewald a baloldali képen az Angyali üdvözlet jelenetét ábrázolta, a kép hátterében magának az isenheimi kolostornak a belseje látható, amely a boltív színes bordáiról azonosítható. A középső rész bal felén, az Angyalkoncert című kép előterében muzsikáló angyal egy korabeli viola da gambán játszik. A koncert muzsikusai között az angyalnak álcázott gonosz alakja sejlik, megjelenítve azt a hitbéli feltételezést, mely szerint a gonosz mindenütt jelen van, soha nem lehetünk tőle biztonságban még az angyalok társaságában sem. Jobboldalt egy kertben ábrázolva Mária a gyermek Jézussal, fölöttük Isten figyeli az anyát és fiát, körülöttük angyalok repkednek. Az oltárkép jobboldali szárnya Jézus Krisztus feltámadását ábrázolja. A kereszténység a Napot Isten dicsőségének természeti kifejeződéseként értelmezi. Az ítélkező és feltámadó Krisztus Sol Justitiae (Igazság Napja) és Sol invictus (legyőzhetetlen Nap). Jézus feltámadását a napkelte jelképezi, ehhez kapcsolódik a templomok és a sírok keleti tájolása is. A kép a feltámadás, a mennybemenetel és a színeváltozás motívumainak bonyolult egybeszövése. A harmadik nézet akkor tárul fel, ha a kettős szárnyrendszer első és második látványa már nyitva van. Az oltárkép belsejében három szent szobra van. A középső Remete Szent Antalé, lábánál egy disznó, illetve egy kicsiny méretű alak, talán parasztember látható, kezében ez is egy disznót tart. Szent Antalétól balra Szent Jeromos szobra áll, lábainál egy oroszlánnal, Antaltól jobbra Szent Ágoston, mellette egy kisebb imádkozó pap alakja. Ismert az összefüggés, miszerint Remete Szent Antal életrajza járult hozzá az itt megjelenített másik két szent, Jeromos és Ágoston megtéréséhez. Az oltárkép szobrainak, virtuóz faragású keretének alkotója Niklaus von Hagenau. A baloldali szárnyon lévő festmény középpontjában az a jelenet látható, amikor a kilencvenéves Remete Szent Antal megtudván, hogy nála idősebb remete is van, felkeresi Remete Szent Pált, aki a legenda szerint ekkor száztizenhárom éves lehetett. A háttérben Remete Szent Pál barlangja látszik. Beszélgetésük alatt megérkezett a holló, amely a legenda szerint minden nap elhozta a kenyeret a remetének, de most nem a hatvan éve szokásos fél, hanem egy egész cipót hozott. A remeték beszélgetése egyébként egy olyan tájban zajlik, amelynek állítólag szinte teljes növényzete gyógynövényekből áll. Az esemény kedvelt témája az ábrázoló művészeteknek. A jelenetet az Érdy kódex írja le megejtően kedves, archaikus nyelvezettel (az Érdy kódexről a függelékben). A jobboldali képen Remete Szent Antal megkísértésének jelenete látható. A kép tele van a bujaság, a testi élvezetek elsősorban démonok által megszemélyesített képeivel. A szentet szinte szétmarcangolják a rátörő rémek. Félelmetes ördögökkel tölti meg a festő a remete körüli teret, akik fizikai kínoknak vetik alá őt, haját tépik, botokkal ütlegelik. Szent Antal ókeresztény remete megkísértésének a középkortól kezdve igen nagy a hagyománya a képzőművészetben. Kiemelendő közülük Hieronymus Bosch Szent Antal megkísértése című lisszaboni triptichonja (lásd a függelékben). Orvosi jelentősége elsősorban a kép bal alsó sarkában fekvő alaknak van, akinek testén a festő megjeleníti a Szent Antal tüze elnevezésű betegséget. Ez a kórkép a középkorban és még később is az anyarozzsal nagymértékben szennyezett liszt fogyasztásának következtében látszólag járványszerűen, tömeges mérgezésként jelent meg (ergotizmus). A betegség elsősorban a végtagok

4 37 vöröses elszíneződése után érgörcsökkel, lokális bőrelhalásokkal, fekélyekkel, majd a végtagok elhalásával járt. Az orbánc és az anyarozs-alkaloidák okozta betegség (ergotismus gangraenosus) külső tüneti hasonlósága miatt hosszú ideig azonosnak tartották a két betegséget. Az antonita szerzetesrend egyik tevékenysége a betegek ápolása mellett az volt, hogy szennyeződés nélküli gabonát bocsásson a lakosság rendelkezésére. Az antonita szerzetesek gyógyító tevékenységében jelentős részt jelentett a Szent Antal tüze betegségben szenvedők ápolása. Az 1478-ban közreadott antonita statútum arra utasította a rend tagjait, hogy a betegeket a gyógyítás folyamán az oltár elé vigyék. Mivel az isenheimi kolostor elöljárója volt az egyik legfontosabb antonita vezető szerzetes, feltehető, hogy az isenheimi kolostorban a betegeket, már a kolostorba való megérkezésükkor az oltár elé vezették. Grünewald festményei ezért közvetlenül részét képezhették a gyógyulás folyamatának. A hatalmas oltáregyüttes nem mindennapi látványban részesíthette az eléje vezetett betegeket. A Keresztre feszített nyomasztó látomása, a kísértés rettenetes démonai mellett ott látható a feltámadás napszínű dicsősége és a két remete békés beszélgetése, utóbbiak mint a túlvilág ígéretei a betegek evilági szenvedéseiért és kitartásáért. Paul Hindemith: Mathis, a festő szimfónia Paul Hindemith ( ) Németországban született. A frankfurti konzervatóriumban tanult ben a berlini Zeneművészeti Főiskola tanára lett. A fasiszta rendszer elől Törökországba emigrált, majd 1939-ben az Egyesült Államokban telepedett le ban tért vissza Európába. Pályafutása elején a neoklasszicista pontosabban neobarokk: Vissza Bach-hoz! törekvések jegyében komponált, de művészetében a disszonancia, sőt, olykor az atonalitás is szerepet kap. Zenéje legtöbb esetben személytelen, ez bizonyos fokig hideggé, tartózkodóvá teszi műveit, pedig a zeneszerző mindenkor mélyen elkötelezte magát a humanitásnak; ennek megnyilvánulása a fasizmus ellen állást foglaló Mathis a festő című opera. A mű eredeti koncepciója ugyanis opera volt. Hindemith maga írta a szövegkönyvet, amely Matthias Grünewald festőművész alakjában egy viharos történelmi korszak harcait, kétségeit, a művész elveinek és pályájának kríziseit, végül diadalmas tetőpontjaként az isenheimi szárnyasoltár megalkotását jeleníti meg. Az opera bemutatója a fasiszta Németország hivatalos fórumainak tiltakozása folytán meghiúsult, végül 1938-ban Zürichben mutatták be. Wilhelm Furtwängler kérésére a zeneszerző az operából háromtételes szimfóniát írt, amit 1934 márciusában bemutattak, világszerte nagy sikert aratott, és a műfaj modern klasszikusai között tartják számon. A zenemű kvalitásai mindazonáltal messze elmaradnak Grünewald alkotásának korszakos nagyságától (magánvélemény, vitatható). Az első tétel az első kép címe: Angyalok koncertje (Engelkonzert). A tétel az opera nyitánya volt. A bevezető akkordok után után a kürt intonálja a témát (1:18), aminek az alapja az Es sungen drei Engel ein süssen Gesang kezdetű régi német népének, amelynek dallamát a tétel sokoldalúan használja fel. A témát különböző hangszerek, hangszercsoportok mutatják be, mindezt nagyon színesen hangszerelt polifon zenekari szövetbe ágyazva. A három részből álló tétel befejező szakasza fugato, amikor a makacsul visszatérő főtéma bújócskát játszik a különböző hangszercsoportokban. A lassú második tétel címe: Sírbatétel, az opera hatodik jelenetét idézi fel mély megilletődöttséget sugalló gyászzenéjével. Az alaphang szomorú, mintha egy gyászmenet lépéseit jelképezné, majd a fuvolán és az oboán gyönyörű, elégikus dallam siratja a halottat (1:00 1:52). A folytatásból kiérzik a panasz, talán a felháborodás is, majd visszatér a nyugalom és a fuvola és kürt dallama a vigaszt ajánlja. A szimfónia legterjedelmesebb és legjelentősebb része a befejező, harmadik tétel, amely az opera fináléjának egyik részletét dolgozza fel: Szent Antal megkísértése. Sokan tartják úgy, hogy Szent Antal és Matthias Grünewald alakja a zeneszerző képzeletében összefonódott, a szent megpróbáltatásainak látomása a zeneszerző küzdelmeinek drámai ábrázolása során kap világos értelmet. A bevezető recitativo után egy gyors szakasz következik (1:50 5:33), izgatott, vágtató, a kísértés mozgalmasságát illusztrálja. A tétel második része a testi örömök felajánlása, a brácsákon és csellókon előadott érzéki dallam formájában (5:40), de ezt követően ismét visszatér a zűrzavaros első szakasz (8:30) időnként ütlegelést imitáló dobütésekkel, egyre gyorsabb ritmussal. A harmadik tétel 2. része még ezt a hangulatot folytatja, de megkezdődik az utolsó szakasz (1:20), a vonósok adják egymásnak a dallamot, majd a fafúvósok is intonálják a Lauda Sion Salvatorem (Dicsérd Sion a Megváltót) gregorián dallamot, amit átvesznek a rezek, és diadalmas Allelujaként fejezik be a szimfóniát. Dr. Berta Gyula Apponyi Magánklinika, Kaposvár

5 38 AMEGA KULTÚRORVOSTAN augusztus Függelék Képek Az Isenheimi oltárkép és részletei: https//www.google.hu képek Isenheimi oltárkép Unterlinden Múzeum: és Remete Szent Antalról: Hieronymus Bosch: Szent Antal megkísértése: wiki/file:hieronymus_bosch_-_triptych_of_temptation_of_st_anthony_-_ WGA2585.jpg Isenheimi kolostor: Érdy kódex a szócikk utolsó bekezdésében: Isenheimi_olt%C3%A1r Szent Erasmus és Szent Móric találkozása: Krisztus meggyalázása: html Zenék Paul Hindemith: Mathis a festő. A Nemzetközi Mahler Ifjúsági Szimfonikus Zenekar előadásában, Herbert Blomstedt vezényletével. A látvány nagyban segíti a zene élvezetét. 4 részes felvétel. 1. tétel https://www.youtube.com/watch?v=iupdebg5rxk 2. tétel: https://www.youtube.com/watch?v=lnurg43azxu 3. tétel 1. része https://www.youtube.com/watch?v=6yhzitqq2im 3. tétel 2. része https://www.youtube.com/watch?v=w-frdnfynes Elérhető a mű a szerző vezényletével is egy 1955-ös, technikailag is kielégítő minőségű felvételen, a Berlini Filharmonikusokkal. Több részes, a részek automatikusan folytatódnak. https://www.youtube.com/watch?v=w-yt3rd4zjg&list=pl609cb fa MEGHÍVÓ 4. Budapesti Amega Fórum a 20 éves Amega jubileumi rendezvénye Helyszín Hotel Benczúr*** + (Budapest, VI. kerület, Benczúr utca 35.) Időpont szeptember 27-én között és szeptember 28-án között Jelentkezés a portálon: PTE ÁOK/2013.II/00028 / ben a címre / hagyományos levélben (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.) vagy faxon ( ) PROGRAM ÜTKÖZŐ Dr. Endre László Hajlamosít-e allergiára a D-vitamin profilaxis? Dr. Hídvégi Edit Megvéd-e a D-vitamin az allergiától? HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK Dr. Nagy Béla Fatális köhögések gyermekkorban Dr. Horváth Erzsébet Cianózis + köhögés halál Dr. Juhász Miklós Az élvezeti szerektől a növényi mérgekig Dr. Zacher Gábor Állati mérgek okozta allergiák és más bonyodalmak PROFESSZORI VIZIT Prof. Dr. Cserháti Endre A köhögés kultúrtörténete Prof. Dr. Szilasi Mária Obstruktív légúti kórképek szisztémás szövődményei Prof. Dr. Böszörményi Nagy György A krónikus obstruktív légúti kórképek új megközelítései KOCKÁZATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK Dr. Tamási Lilla Az asztma és a szénanátha kezelése terhesség alatt Dr. Uhereczky Gábor A gyermekkori inhalációs szteroid kezelés mellékhatásai MEGLEPŐ HELYZETEK A RENDELŐBEN Dr. Pilling János Krónikus betegségek kommunikációs csapdái Ludányi Zsófia Az orvosi helyesírás furcsaságai Dr. Hanti Péter Jogi abszurdok, avagy mire jó az orvosi felelősségbiztosítás? HATÁRON TÚLI ÜGYEK Dr. Novák Zoltán Az asztma és a psziché Dr. Berta Gyula A légúti betegségek és a művészet Dr. Rónai Zoltán Az allergia és a szex CÉGSZIMPÓZIUMOK: AstraZeneca, Berlin-Chemie/A. Menarini, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GSK és Novartis További információk, részletes program és jelentkezés:

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Asztmatérképet rajzolnak

Asztmatérképet rajzolnak Asztmatérképet rajzolnak Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról A szegedi gyermekklinika is részt vesz abban a több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, amelynek célja az allergiás betegségekkel

Részletesebben

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV

SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV 2016. június-július Az önkormányzat havi programajánlója SZÍNHÁZ RENDEZVÉNY KONCERT KÖNYV Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Kálmán Imre Kulturális Központ Siófok,

Részletesebben

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA

DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA DEBRECZENI PRODUKCIÓS KFT. EXKLÚZÍV MŰSORAJÁNLATA 2015 EXKLUZÍV ÉS EGYEDI AJÁNLAT MEGHITT HANGULAT MAGAS SZÍNVONAL KIVÁLÓ HANGZÁS ELEGANCIA TEHETSÉG LÁTVÁNY SHOW HOVA AJÁNLJUK? NÍVÓS ÜNNEPI ESEMÉNYEKRE

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron

Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron Gránátalma a Bepillantás a középkori oltárépítő műhelybe Amit az olvasni tudóknak az írás, a tanulatlan szemlélőnek ugyanaz a festészet, hogy azok, akik a betűket nem ismerik, legalább nézelődve olvassák

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Zenetörténet VII. - Bécsi klasszicizmus I. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-50 ZENETÖRTÉNET

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Megszerzett pontszám:

Megszerzett pontszám: A csapat neve: Iskolátok: Szerezhető pontszám: 100 pont Megszerzett pontszám: Beküldési határidő: 2016. február 22. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47. A verseny megrendezését

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014

PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014 PLÉBÁNIÁNK ESEMÉNYEI 2014 Mindig jó érzés visszagondolni egy évre és végigtekinteni rajta, megállapítani, hogy mennyi élménnyel gazdagodtunk. Plébániánkon is számos esemény, program volt, a szokásos ifjúsági

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 15/2015. számú hírlevél

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 15/2015. számú hírlevél Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 15/2015. számú hírlevél Kérjük, támogassa adója 1 %-ának felajánlásával a régióban élő vak és gyengénlátó emberek mindennapjait, a részükre nyújtott szolgáltatásokat

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

AÚtmutató a színre vitelhez

AÚtmutató a színre vitelhez Paradicsomjáték Paradicsomjáték A tisztelt olvasó egy érdekes kísérlet eredményét tarthatja kezeiben. 2013. karácsonyára készülvén a szerzők elhatározták, hogy megkísérlik felidézni a középkori paradicsomjátékok

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben

XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben XIV. A számítógép szerepe a zeneszerzésben Minden kor zenéjét meghatározták azok az instrumentumok, amin a zenét megszólaltatták, vagy amin a zeneszerz otthon kipróbálhatta új alkotását. A középkorban,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói

Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói Pecze Rózsa Egy magángyûjtemény szenteltvíztartói Zentán Régi mesterségek háza néven ma már hivatalosan is múzeumként működik a nagybátyám, Pecze Árpád régiséggyűjteményét bemutató kiállítás. A több mint

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2. kép: Az ereklyetartó doboz és tartozékai, átvételi állapota, elölnézet, normál felvétel

2. kép: Az ereklyetartó doboz és tartozékai, átvételi állapota, elölnézet, normál felvétel 14 1. kép: A tárgycsoport átvételi állapot a szállítás előtt a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményben 2. kép: Az ereklyetartó doboz és tartozékai, átvételi állapota, elölnézet, normál felvétel 15

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat!

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! Kövesd a madarat! A mûvészek szeretik a madarakat, mûveikben szívesen idézik elénk ôket. Csicsergésük felcsendül a zenemûvekben, színes tollazatukkal, változatos

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben

Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben Herencsár Viktória: Cimbalomoktatás Pekingben A Pekingi Kínai Zeneakadémia 2005-ben a Cimbalom Világszövetség 8. kongresszusán Pekingben abban a tiszteletben részesített, hogy vendégprofesszorukká neveztek

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben