Az arkangyali rendek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az arkangyali rendek"

Átírás

1 Az arkangyali rendek Kik azok az arkangyalok? Minden arkangyal isteni intelligencia, a Szentlélek egyik megnyilvánulási formája, az isteni szeretet forrása. Az arkangyalok tiszta, esszenciális erények, minőségek, vagyis ők a szeretet, béke, alázat, remény, egyensúly, bőség, bátorság, ártatlanság, bölcsesség, erő megtestesítői. Mi emberek ezeket az erényeket, pozitív elementálokat szeretnénk elérni és állandósítani életünkben. Ezt leginkább úgy valósíthatjuk meg, hogy ráhangolódunk egy-egy erényt képviselő arkangyali rend sajátos rezgésére, színére, fényére vagy szimbólumára, illetve a hozzá tartozó számra, és magunkba fogadjuk ezeket a minőségeket. Az arkangyalok mindig velünk vannak és észrevétlenül is segítenek bennünket földi életpályánk során. Bár természetüknél fogva nincs módjuk az ember szabad akaratán változtatni, azonban sugalmazhatják számunkra a kedvező megoldásokat, iránymutatást adhatnak. Ha ráébredünk létezésükre, és tudatosan figyelünk rájuk, akkor érzékelhető és nyilvánvaló lesz mindennapi jelenlétük. Az arkangyalok erős, intenzív, magas rezgésszintű, kiáradó energiaformák, az Univerzum építészei, akik segítenek megteremteni a világot, melyben a Lélek bejárja az útját. Ők tartják össze a Személyiség idegrendszerét, fizikai, mentális, érzelmi testét, hogy a Lélek tapasztalatot szerezhessen a fizikai valóságban. Gyors, csodaszerű gyógyításokra képesek. Nem ismerik a kritikát, a vádat és a többi alacsony energiamintát, az emberek negatív elementáljait. Nincs kapcsolatuk ezekkel a negatív érzelmekkel, gondolatformákkal. Az arkangyalok mindenhol ott vannak - a természetben, állatokban, növényekben és a saját emberi testünkben, és mindenkit feltétel nélkül szeretnek. Nem is tehetnek mást, mert lényegük a tiszta szeretet. Dr. Nicholas C. Demetry és Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c. munkájukban a következőket olvashatjuk: Daskalos tizenkét arkangyali rendet azonosított, melyek mindegyike egy-egy archetipikus funkcióval rendelkezik. Noha egymással való kommunikációjuk leginkább a szereteten keresztül történik, nyelvük a szavak nélküli színek és a hangok spektruma. A teremtéshez az elme szuperszubsztanciáját használják, és egy bizonyos rezgésszintet, amely az adott rendre jellemző, és amely mindig összhangban áll a Szentlélek akaratával. Teremtő rezgésük az élet tökéletes csöndjéből és nyugalmából ered, a mozgalmas életjelenségek mögötti esszenciális szentléleki valóságból. Daskalos arra bíztatta tanítványait, hogy térjenek vissza a jelenségeken túli valódi élet csöndjéhez, és ráhangolódva az arkangyalokra, ott építsenek fel pozitív elementálokat. Egy pozitív elementált vagy erényt úgy lehet legkönnyebben megteremteni, ha ráhangolódunk arra az arkangyali rendre, amelynek rezgésszintje összhangban van az adott elementál rezgésszintjével. Ebben a nyugalomban túllépünk a dualitáson, a belső vívódásokon és a személyiség konfliktusain. Ha azon a szinten próbáljuk megoldani a problémáinkat, ahol azok vannak, akkor olyanok vagyunk, mint a hal, amely a vízben úszkálva próbálja megérteni a víz természetét. Az arkangyalok az emberiség közös archetipikus ideáljának megelevenítésével emelnek fel bennünket. Úgy találtuk, hogy a számok archetipikus minőségei is tartalmaznak ideálmintákat, amelyekre tudatosan építhetünk bizonyos alaperényeket.

2 Carl Jung szerint a számok is archetípusok, ezért a mennyiségi archetípusok mellett van egy minőségi jellemzőjük, ahogy azt az ókori filozófusok is tanították. A Daskalos által felsorolt tizenkét arkangyali rend mindegyike összhangban van az egytől tizenkettőig terjedő számok valamelyikének archetipikus minőségével. Ha ráhangolódunk egy bizonyos arkangyali rendre és a hozzá tartozó szám-archetípusra, tudatosan megteremthetjük az életünket átalakító pozitív elementálokat, és ezzel elkezdjük a kollektív negatív elementálok gyengítését is. Daskalos szerint az arkangyalok képesek bármilyen szín- és hangfrekvencián rezegni, ami az ember egészséges fizikai, éteri, érzelmi, mentális egyensúlyának visszaállításához szükséges. Valójában ily módon állítja vissza a Szentlélek az ember egészségét. Életünk során számos állomáson keresztül vezet az utunk. Vannak periódusok, amikor tanulunk, ismereteket szerzünk, azután amikor megszilárdítjuk a tanultakat, és alkalmazzuk azokat, és vannak kritikus, nehezebb életszakaszok, amikor úgy érezzük, hogy a régi keretek szűkké váltak számunkra, és tovább kell lépnünk az ismeretlen felé, hogy újabb ismereteket szerezzünk, amelyeket szintén megszilárdíthatunk, hogy aztán később azokat is meghaladjuk. A fejlődésnek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az arkangyalok. Mindig velünk vannak, és különösen érezhetjük annak az arkangyali rendnek az erejét és közelségét, amelyre az adott életszakaszban a legnagyobb szükségünk van. Tehát mindegyik renddel kapcsolatban vagyunk, és kapcsolatban lehetünk. Ugyanakkor mindenkinek van erre az életére kijelölt sajátos tanulnivaló feladata, és ennek megfelelően valamelyik arkangyali rendhez erősebben kötődik. Több olyan életfeladatot hozott magával, melyet az adott arkangyali rend képvisel. Könnyen meghatározhatjuk, hogy melyik rend befolyásolja leginkább életutunkat, ha összeadjuk a születési dátumunkban szereplő számokat. Pl. aki május 10-én született ( =20; 0+5=5; 1+0=1; ezeket a számokat szintén összeadva: =8) az a nyolcas rendbe, a Hatalmak rendjébe tartozik. Ha születésünk napja vagy hónapja 11 vagy 22, illetve a születési évben szereplő számok összege 11 vagy 22, akkor ezeket a számokat ne redukáljuk egy számjegyűvé. Pl. aki november 20-án született ( =17, ami 1+7=8 az év; 11 a hónap és 2+0= 2 a nap, összesen: =21, ami 2+1=3) az a hármas rendbe, a Rafaelek rendjébe tartozik. Ha összeadjuk az év, hónap, nap számait és a végeredmény 11, 22 vagy 33, akkor szintén ne adjuk össze az így kapott két számjegyet, hanem hagyjuk meg 11-nek, 22-nek illetve 33-nak. Ez a három szám a következő rendeknek felel meg: 11 a Dominiumok rendjének, 22 a Nagyurak rendjének, 33 a Névtelen rendnek. Pl. aki november 11-én született ( =11 az év, 11 a hónap és 11 a nap, összesen =33) az a Névtelen rendhez tartozik. Szívből ajánljuk mindenkinek, hogy számolja ki, melyik arkangyali rendhez tartozik. Nagyon élvezetes és tanulságos, időnként szórakoztató ennek tudatában ismerkedni az arkangyalokkal. Sok felismeréshez juthat az ember, jobban megértheti önmagát, hogy mit miért tett eddig, miért ismétlődnek bizonyos helyzetek, feladatok az életében, amelyekre eddig talán maga sem találta a választ. Mi jellemző a tizenkét arkangyali rendre?

3 Ahogy említettük, az arkangyalok bármilyen színben megjelenhetnek, megtalálható bennük a teljes színskála. Ugyanakkor bizonyos színek vizualizálása jobban hozzásegít egy-egy arkangyali rend minőségeivel, tulajdonságaival való kapcsolatfelvételhez. Az alábbi rendszert Daskalos és tanítványai állították össze meditációk, szemináriumok és gyógyító kezelések során szerzett tapasztalataik alapján. Mihály Mihály színe a vörös, számarchetípusa az 1-es, szimbóluma a pont. Hozzá tartozó feladat, életfeladat: Legyek önmagam Erények: az 1-es számnak megfelelően a kezdet, kezdeményezés; személyes erő; érvényesítő, személyes hajtóerő; magabiztosság; nyugodt meggyőzés; öntudatosság; önérvényesítés; függetlenség; erőteljes; úttörő; erélyes Mihály eleme a tűz, fizikai szinten uralja az anyagcsere folyamotokat, a hőtermelést. Lelki szinten az akarat mozgósítója, mely segít, hogy belső lényünk csendjéből, tudatosan cselekedjünk. A hozzátartozó 1-es szám az eredeti állapotot jelöli, minden kezdet forrását, a kreatív cselekvés tűzét. Az egységtől elszakadt ego fenyegetővé, agresszívvé, ítélkezővé vagy épp ellenkezőleg áldozattá, passzívvá, tehetetlenné válhat. Mihály, a szellemi harcos energiája segít átalakítani a harag, düh elementálját nyugalommá, békévé és valódi erővé. Gábriel Gábriel színe a kék, számarchetípusa a 2-es, jelképe két, egyenessel összekötött pont. Hozzá tartozó feladat: Legyek befogadó másokkal Erényei: megértő; alkalmazkodó; gyengéd; együttműködő; befogadó; vágy az egybeolvadásra; kapcsolódás; vigyázó; kölcsönösség Gábriel a víz elemet uralja, hozzátartozik minden testi folyadék. Lelki értelemben a vízhez hasonlóan az áramló, befogadó érzelmeket képviseli. A 2-es szám jelöli a pólusokat, a két végletet, a feszültséget, de mint minden polaritásban, ebben is megvan a vágy, hogy egyesüljenek, összeérjenek, találkozzanak, hogy kooperálhassanak egymással, hogy feloldják a konfliktust, hogy megértést hozzanak, hogy a felek alkalmazkodóvá váljanak, befogadóvá a másiktól érkező dolgokra, hogy egymással kapcsolódni tudjanak. Gábriel segít bensőséges kapcsolatot kialakítani másokkal. Gábriel a gyógyír a féltékenységre, irigységre, elégedetlenségre. Segít elfogadni a helyzetünket, és befogadni mindazt, amit őszinte hittel teremtünk meg magunk számára, és ami csak arra vár, hogy a fizikai világban, életünkben megjelenve ténylegesen el- és befogadjuk. Rafael Rafael színe az ibolya, számarchetípusa a 3-as, jelképe a háromszög. Hozzá tartozó feladat: Legyek közlékeny Erényei: konfliktusok megoldása; közlékenység; világos kommunikáció; önfegyelem; koncentráció; gyógyítás; megértés; társasági; kreatív; információt felhasználó és kifejező Rafael arkangyal a levegő elem, az elektromágneses mező és a finom energia: a prána.

4 Rafael irányítja a napfény és oxigén átalakítását éteri erővé. Lelki szinten a mentális tisztaság, a tiszta megértés, tisztánlátás, koncentrálás, hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás tartozik hozzá. Hozzá fordulhatunk, ha türelemre, átlátó-képességre van szükségünk, vagy ha nehezen találunk rá egy probléma megoldására. Ha valaki a problémái megoldása helyett valamilyen szenvedélybe, önpusztító viselkedésformába menekül, Rafael energiája segíthet abban, hogy megadja számára a kihívások hatékony kezeléséhez szükséges éteri energiát. Szintén segít a falánkság, mohóság átalakításában, ha nem tudjuk eldönteni, melyik tervünket valósítsuk meg. A szétszórtságot koncentrációvá és aktív cselekvéssé alakítja. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel bír. A 3-as szám az egységet képviseli a dualitásban. A 2-es számarchetípusban megnyilvánuló konfliktusok a 3-asban feloldódnak, és új ötletek, elképzelések születnek. Uriel Uriel színe az ezüstfehér, számarchetípusa a 4-es, jelképe a négyzet. Hozzá tarozó feladat: Legyek gyakorlatias és bizalomraméltó Erényei: alázat; stabilitás; teljesség; biztonság; gyakorlatiasság; rend; állandóság; megbízhatóság; objektivitás; szilárdság; földhöz kötöttség. Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját a fizikai testünkben. Lelki síkon harmóniát és egyensúlyt teremt a személyiségben, harmonizálja elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményeit. A 4-es a társadalmi struktúrát, a gyakorlati hétköznapokat, a biztonságot, és a rendet képviseli. Ez a beteljesülés átmeneti állomása, amikor az egyén megszilárdítja addig elért eredményeit. Jung szerint a 4-es a teljesség archetípusa. Azonban ez csak egy pihenőállomás a fejlődés további útján. Ha az ego itt megreked, megmerevedik, akkor gőgössé, büszkévé, önelégültté vagy akár fanatikussá, dogmatikussá válhat. Ugyancsak előfordulhat, hogy az egyén szervezetlenné, rendszertelenné, önmagát alábecsülővé válik, elhatárolódik a teljességtől, azt gondolva, hogy soha nem fogja elérni azt, amit szeretne. Ezeket a negatív elementálokat képes Uriel átalakítani alázattá, nyitottsággá, harmóniává, megelégedettséggé, kreativitássá és sikerré. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben, mint a házasság, család, oktatás vagy kormányzat, akkor Uriel hatása érvényesül. Segítségével újra beláthatjuk és átélhetjük, hogy a mindenség részei vagyunk. Az eddigiekben az elemek arkangyalait mutattuk be. Most következnek a magasabb energiák arkangyalai. Ez hasonlít ahhoz, mintha a bolygórendszerünkön túllépnénk. Ahogy kifelé haladunk a rendszerben, és egyre távolodunk a bolygónktól, azok is egyre kevésbé személyesek, és egyre inkább transzperszonálissá, transzcendenssé válnak. Így van ez az arkangyali rendekkel is. Kerubok A Kerubok színe a fehéres rózsaszín, számarchetípusa az 5-ös, jelképe az ötágú csillag (pentagram). Hozzá tartozó feladat: Fejezzem ki magam bátran, új módon Erényei: kiterjedés; bőség; változás; kaland; kreatív szabadság; kötődésmentesség; érdeklődés; átfogó látásmód; fejlődés; rugalmasság; feltárás; képzelőerő; széleslátókör; növekedés; aktivitás; leleményesség; egyenjogúság.

5 A Kerubok, a tudás angyalai égi jegyzőkként működnek az ember éteri másában. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni, ami valaha is történt, mindent, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét. Az 5-ös számarchetípus arra ösztönzi a stabil, megpihent 4-est, hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé a tapasztalatszerzés útján. Életünk során többször jutunk el abba a fázisba, amikor új lendületet kell vennünk, változtatnunk kell az addig megszokott, biztonságosnak hitt életünkön, és el kell hagyni a régit, hogy bátran belevághassunk az újba. Ezekben a kritikus időszakokban segítenek a Kerubok leleményességgel, kreativitással, aktivitással. Daszkalosz a személyiséget is az ötágú csillaggal szimbolizálta, mert az emberi személyiség mindig nő és változik, mindig újabb és újabb tapasztalatok felé mozdul. Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában, az élet bőségében, akkor fösvénnyé válik, és mindenhez ragaszkodik, ami már idejétmúlt, megnehezítve ezzel a változást, a továbblépést és felemelkedést. A Kerubokra való ráhangolódás segít, hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét, hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk, és a maga teljességében élvezhessük az életet. Szeráfok A Szeráfok színe a szivárvány, számarchetípusa a 6-os, jelképe a hatágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenben kreatív Erényei: kreativitás; harmónia; igazság; szépség; egyensúly; szeretet; együttérzés; szolgálat; művészet; áhítat; látomások megvalósítása A Szeráfok különleges feladata abban áll, hogy segítenek összehangolni a gondolatainkat és érzelmeinket, illetve elengedni mindent, ami már hasznavehetetlen a lelki úton. Ők segítenek ráhangolódni lelkünknek arra a pontjára, ahol isteni és emberi forrásaink találkoznak, és harmóniába kerülnek egymással. A Szeráfok hatására tudjuk megvalósítani immár megszűrve - mindazt, amit az ötös feltárt, átlátott és magába szívott. A hexagram két egymásba kapcsolódó háromszög, a lélek legáltalánosabb szimbóluma. A lefelé mutató háromszög az isteni szellemünk alászállását jelképezi a földi tapasztalás világába, a felfelé mutató háromszög pedig az emberi természet felemelkedését a szellemi régióba. A hatszög tehát a lelket szimbolizálja, ami isteni és emberi tapasztalásainknak az összessége. Ha az egyén elválik a szeretet forrásától, akkor perfekcionistává, ítélkezővé, kritikussá válhat. Vagy épp az ellenkezője is lehetséges, hogy lusta lesz, elhanyagolja önmagát és teendőit, fantáziátlanná válik. Az elkülönülés illúziójának következménye az is, amikor beszennyezzük a környezetünket, diszharmóniát, egyensúlytalanságot hozunk létre, amikor korlátozzuk a lehetőségeinket, amikor elveszítjük a képességünket, kedvünket, hogy értékeljünk dolgokat. A Szeráfokra való ráhangolódás segít, hogy kimozduljunk ezekből a negatív emóciókból, visszanyerjük egyensúlyunkat, és megvalósítsuk azt, ami miatt itt vagyunk, amit csak mi tudunk adni a világnak. Ez hozza el számunkra az öröm és megelégedettség érzését. Fejedelmek A Fejedelmek színe az ibolyaszínnel szegélyezett türkiz, számarchetípusa a 7-es, jelképe a hétágú csillag (misztikus csillag). Hozzá tartozó feladat: Gyarapodjak értelemben és bölcsességben Erényei: bölcsesség; intuíció; inspiráció; hitből fakadó bátorság; remény; rálátás; logika; elemző; filozofikus; szemlélődés; befelé forduló; meditáció; önelemzés

6 A Fejedelmek feladata a szellemi átalakulás elősegítése, ami napjainkban nagyon aktuális a bolygón. Azzal segítik a planetáris átalakulást, hogy belső csendre, hitre, bátorságra és reményre ösztönöznek. Míg korábban elsősorban a fejlettebb szellemi szinten álló emberekre hatottak, manapság az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. Akik nincsenek tudatában jelenlétüknek, és akiknek életét nem hatják át spirituális értékek, szorongóvá válnak, mert az átalakulás őket sem kerüli el. A Fejedelmek fénye mindent megvilágít, és ez által felszínre kerülnek árnyoldalaink, megoldásra váró ügyeink. Daszkalosz elbeszélése szerint Krisztus idejében a tanítványok egy része inkarnálódott arkangyal volt. Pl. János Apostol, Keresztelő Szent János, Szűzanya is a Fejedelmek arkangyali rendjéből jöttek, és valamennyien egy új látásmódot hoztak a világnak, új célokat, új inspirációt, új rendet és új nézőpontot az élettel kapcsolatban. Mind a hetes szám szerint. A hetes a legszentebb szám, szimbolizálja a teremtés hét napját. A hetedik napon Isten látta, hogy mindaz, amit teremtett jó, és megszentelte azt. Az isteni megszentelés bolygója a Szaturnusz, a nagy átalakító, a tanító, az embert változásra késztető, aminek hatását a 2007-es évben is érezhetjük. A hetes magában foglalja a hármat és a négyet, és tökéletes rendet képez, mint amilyen a hét főcsakra vagy a hét zenei alaphang. A szellemi fejlődés útján miután az ötös meghaladta a négyes struktúráit, és a hatos kreatív formát adott a lelki értékeknek, a hetesben térünk vissza a forráshoz, a belső csendhez, abba a legmagasabb rezgéstartományba, amely maga a középpont, minden élet kezdete. Az isteni bölcsességtől való elszigetelődés megnyilvánulhat ítélkezésben, felsőbbrendűség érzésében, szűklátókörűségben. A Fejedelmek segítenek átalakítani az ezek mögött meghúzódó félelmet és hitetlenséget bátorsággá és hitté, valamint új látásmódot hoznak el életünkben. Hatalmasságok A Hatalmasságok színe az aranyos narancs, számarchetípusa a 8-as, jelképe a nyolcágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek termékeny Erényei: ambíció; isteni hatalom; megadás az isteni akaratnak; ártatlanság; kitartás; jóindulatú irányítás; versenyképesség; biztonság; pénz; gyakorlatiasság; világi hatalom; szorgalom; rendezettség; termékenység; odaadás; hatékonyság A Hatalmasságok azt sugalmazzák nekünk, hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk, és ez által közelebb kerüljünk az isteni hatalomhoz. Nem csak egyéni, hanem intézményes kormányzati, oktatási, egészségügyi - szinten is arra ösztönöznek, hogy a spirituális törvényeket tiszteletben tartsuk, és hatékonyabban végezhessük munkánkat. Ők vannak velünk, amikor szolgálunk, és minden struktúrában, amely az önzetlen szolgálatra jött létre. A Hatalmasságok a békefenntartók, a humanitárius szolgálat nagykövetei. A nyolcas két négyesből áll, ami a szilárd rend egy magasabb szintje. A nyolcas energiája található meg minden olyan szándékban, amely az ember alkotta struktúrákat a szellemi átalakulás irányában mozdítja el. Miután a hetesben szellemi önmagunkra ébredtünk, a nyolcas hozza el azt a tudatosságot, amelynek segítségével a spirituális értékeket a gyakorlatban is képesek vagyunk megvalósítani. Ők segítenek átalakítani a birtokló dominanciát vagy más szóval a túlzott vágyat megadássá, elengedéssé, átadássá. Segítenek visszaállítani az ártatlanság érzését, és elhozzák az élet csodáját, a rácsodálkozó, kíváncsi ártatlanságot. Ugyancsak ők tudják visszaadni isteni erőnket, ha átmenetileg úgy döntöttünk, hogy tehetetlennek, sebezhetőnek és erőtlennek érezzük magunkat.

7 Trónok A Trónok színe az aranysárga, számarchetípusa a 9-es, jelképe a kilencágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek segítőkész és adakozó Erényei: feltétel nélküli szeretet; egyetemes szolgálat; emberszeretet; jótékonyság; jótétemény; nagylelkűség; türelem; jóindulat A Trónok arkangyali rendjéből jön mindenkinek az őrangyala. Az őrangyalok abban támogatnak minket, hogy ugyanolyan szeretettel éljünk át mindent és forduljunk mindenhez és mindenkihez, ahogy ők szeretnek minket. Ez a legmagasabb Arkangyali Rend, amellyel az ember viszonylag könnyen kapcsolatot tud teremteni. A kilences szám a teljesség, az emberi út beteljesülésének jelképe, a létezés teljességét szimbolizálja. A kilencszögű enneagram kilenc személyiségtípust ábrázol. Ha a kilenc személyiségtípus azonosulni tud a hozzá tartozó erényekkel, akkor teljessé válik. A kilences szinten az ego, ha elkülönül, az a veszély fenyegeti, hogy beleesik az önámítás csapdájába, szentet, mártírt csinál magából, feláldozza magát, álságossá válik. Ez a hamis büszkeség a legravaszabb és igen kitartó ellenség. Daszkalosz a fény angyalának álcázott démonnak nevezte. A Trónok segítenek a hamisságot, az önbecsapást, az önámítást átalakítani egyenességgé, becsületességgé, segítenek kivezetni bennünket illúzióink világából. Különösen, amikor az ember az összezavarodottság állapotában van, akkor hívhatjuk őket, hogy segítsenek világosságot teremteni az életünkben, és segítsenek visszaállítani bennünk az élet céljáról és értelméről alkotott helyes elképzelésünket, hogy jobban megérthessük az életünk irányát, értelmét. Hasonlóan a többi arkangyalhoz, a Trónok angyalait is imában vagy meditációban tudjuk hívni, amikor nehézségeink vannak. Amikor ezt tesszük, akkor a problémánkat átengedjük egy magasabb forrásnak, és kérjük, hogy a magasabb rendező elv segítsen az ego helyett. A Trónok arkangyali rendjére vagy őrangyalunkra hangolódva felébreszthetjük magunkban a feltétel nélküli isteni szeretetet. A következő három arkangyali rend olyan magas transzperszonális rezgést tartalmaz, hogy a személyiségnek nehéz lehozni az energiájukat. Illetve, ha ez a magas energiaszint megjelenik az ember életében, akkor nehézséget okoz a kezelése, megtartása. Domíniumok A Domíniumok színe a fehér, számarchetípusa a 10-es, jelképe a tetraktisz. A 11-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Legyek tudatában, hogy az életben minden dolog középpontja szellemi Szellemi ideálok: tökéletesség; szellemi mesterfok; megvilágosodás; egységtudat; megtérés (egység a Lélekkel) A Domíniumok olyan magas rezgésszinten működnek, hogy csak viszonylag kevesen tudnak tudatosan kapcsolatba lépni velük. Azok számára, akik már képesek velük együttműködni, az isteni bölcsességet, szeretetet és erőt tökéletesebb szintézisbe rendezik. A tízes szent szám, a tökéletesség kvintesszenciája. Phütagorasz tíz pontból álló háromszöggel ábrázolta. Megvilágosodásunkat és tökéletessé válásunkat, az egység megélését segítik elő. Általuk érthetjük meg, hogy mit is jelent valójában, az a mantra, hogy Sokan vagyunk, és mégis Egyek vagyunk. Derűvel tölt el minket, ha hétköznapjainkban időnként ráhangolódunk a Domíniumok fehér fényére, és emlékezünk rá, hogy belső isteni lényünk időtlen és már most tökéletes.

8 Nagyurak A Nagyurak színe az aranyfehér, számarchetípusa a 11-es, jelképe a tizenegy ágú csillag. A 22-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenre hatással Szellemi ideálok: felelősség; szabadság; öröm; béke; bizalom; megbízhatóság A Nagyurakról szintén keveset tudunk, mert igen magas rezgéstartományban működnek. Annyi valószínűsíthető, hogy feladatuk, hogy a megvilágosodott emberi lényt egyre magasabb szellemi dimenziók felé vezessék. A Nagyurak arra hívják fel figyelmünket, hogy a megvilágosodás csak a kezdete univerzumbeli létünknek. A tizenegyes szám a veszélyre, kihívásokra utal. Ez azt jelenti, hogy kihívások, próbatételek még a magasabb dimenziókban is léteznek, mindaddig, amíg tart a fejlődésünk, amíg eggyé nem válunk az Örök Forrással. Fejlődés, felelősség, szabadság és öröm együtt járó minőségek. A megpróbáltatás, a kockázat mindvégig jelen van, amíg a szabad akarat útját járó lélekrész vissza nem tér az isteni egységbe. A szabadság azonban örömöt hoz el számunkra, és az öröm megélése manapság az egyik legfontosabb feladatunk. A Nagyurak mindezen túl arra tanítanak minket, hogy az ember mindenre hatással, befolyással van, amivel kapcsolatba kerül. Segítenek az élet egészére rálátni. A Névtelen rend és Shamuel A Névtelen rend színe az indigó, számarchetípusa a 12-es, jelképe a tizenkét ágú csillag. A 33-as születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Váljak képessé az Istennel való együtt-teremtésre Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben; legmagasabb képességek és egyetemes teremtő megnyilvánulás Bár a Névtelen rendről szintén nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre, az tudható, hogy a magas szellemi szinten álló mester a Névtelenekkel való együttműködés segítségével képes új anyagi dolgokat létrehozni, manifesztálni. Ilyen volt Jézus kenyér- és halszaporítása a bibliai elbeszélés szerint. A Névtelen rend az ember kreatív, sokoldalú kifejezőképességét és a transzformációra, átváltoztatásra való képességét segíti kibontakoztatni. Shamael az Isteni Feminin tartományban működik. Feladata az életjelenségek létrehozása és fenntartása a fizikai világban. Shamael jelenti a kapcsot az arkangyalok összessége és a sűrű anyag világa között. Rajta keresztül tudják az arkangyalok megvalósítani szándékaikat a fizikai valóságban. A tizenkettes archetípus a legmagasabb spirituális szintet szimbolizálja, amit az ember a fizikai testében elérhet. Ez a kozmikus rend és üdvözülés szimbóluma. A négyes a rend, a struktúrák megszilárdítása, a tizenkettes pedig ennek a háromszorosa, a harmadik négyes, ami az isteni rend megnyilvánulását teszi teljessé itt a Földön, az Istennel való együtt-teremtés által. A Föld tisztításában segít, ha az indigókék fényen meditálunk, és ezáltal magunk is hozzájárulunk az isteni rend és harmónia megvalósulásához itt a Földön. Az arkangyalokról még bővebben olvashatsz, Dr. Nicholas C. Demetry és Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c. munkájában. A könyv meditációs gyakorlatokat is tartalmaz, amelyek révén könnyebben kapcsolatot teremthetünk az arkangyali rendekkel, az általuk képviselt erényekkel. Alapítványunk kb. havonta-kéthavonta meditációs esteket tart, ahol Dr. Nick Demetry illetve Birgitta Kaessmann vezetésével átélhetjük az arkangyalok gyógyító jelenlétét. Szeretettel várunk Téged is ezekre az összejövetelekre.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. október-novemberi varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45

A kamaszkor jelenségei. A kamaszkor és válságai. Nem túl késő? Egészséges határok 12:45 A kamaszkor jelenségei A kamaszkor és válságai Nem tiszteli a szüleit, családját, másokat,távol marad Ellenséges társaival,testvéreivel Megkérdőjelezi a szabályokat Önmagával van elfoglalva Lusta, elhanyagolja

Részletesebben

Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni?

Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni? Mit üzennek a kapcsolataink? Hogyan segít az EQ és a szupervízió az életet jobbá, minőségibbé tenni? II. Szupervíziós Vándorkonferencia Keszthely, 2016. október 21. Mi az emberi viselkedés célja? Vajon

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal?

15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? 15.Hajlandó vagy szembenézni önmagaddal? Számmisztika - Tudod mire születtél? Egy számmisztikai elemzés megmutatja neked! - Schilling Péter Hajlandó vagy szembenézni Önmagaddal? Honnan tudhatom meg hol

Részletesebben

Az enneagramról (Nicolas C. Demetry és Edwin L. Clonts: Egyetemes küldetés c. munkája nyomán)

Az enneagramról (Nicolas C. Demetry és Edwin L. Clonts: Egyetemes küldetés c. munkája nyomán) Az enneagramról (Nicolas C. Demetry és Edwin L. Clonts: Egyetemes küldetés c. munkája nyomán) Az enneagram Az enneagram szó a görög ennea kilenc és a grammes pontok szavakból származik. A kilenc pont kilencágú

Részletesebben

Érdeklődés és jelentkezés

Érdeklődés és jelentkezés 06-20- 913 9432 Érdeklődés és jelentkezés SPIRITUÁLIS, LELKI ÉRTÉKEK Őszinteség Elhatározás Alázatosság Lelkesedés Jótett Hajlandóság Tisztelet Harmónia Türelem Közvetlenség Átélés Tudatosság Méltóság

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete

2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete 2010. december-2011. januári varázstábla a Minerva Capitoliumának melléklete Használati útmutató a Varázstáblához Minden dátum egy kód. Meg kell fejtened, hogy ki tudd használni a benne lévő információkat.

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK Az előző fejezetekben már szó volt Isten Tervéről, az Angyalok eredetéről, és mind az Ó- és az Újtestamentumban, mind pedig a Jelenések Könyvében, vagyis, mintegy háromféle

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ

Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ Csillagporból születtünk mind HOGYAN ÉLJÜK MEG LELKI FELEMELKEDÉSÜNKET A MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ Visszaemlékezés csillag eredetünkre Csillagokbeli energiák üzenete. Csillagporból származunk mindannyian.

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR

Louise L. Hay ÖRÖKNAPTÁR A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / I CAN DO IT Calendar Hay House, Inc., California, USA, 2012, 2013, 2014 A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com internetes oldalon érhetõ

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája vissza a hírlevélhez Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája A Szent István Társulatnál jelent meg szeptember 28-án Ferenc pápa Laudato si kezdetű enciklikájának magyar

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

MESTERKÉNT ÉLNI 1. Csak két fajta út van az életben.

MESTERKÉNT ÉLNI 1. Csak két fajta út van az életben. MESTERKÉNT ÉLNI 1 Csak két fajta út van az életben. Az egyik úton az örök tanítványok mennek. Ez az örök keresés útja, az örök várakozásé. Sosem jön el az ideje, hogy minden megtegyünk. Ezen az úton egy

Részletesebben

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán)

A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) A GYÓGYÍTÁS MODELLJE (Maya de Vries nyomán) 2002 óta Gary Craig másként csinálja a kopogtatást. A beállításnál hosszú pozitív mondatokat hallunk, de mindössze csak egyszer. Ezek a mondatok intuitívak,

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED avatar Szeretnéd mélyebben megérteni az életet? A legfontosabb leckék, amiket megtanulhatsz, már ott vannak a saját tudatodban. Az

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről

Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI. A pápa az élet alapvető kérdéseiről Nick Bakalar Richard Balkin II. JÁNOS PÁL BÖLCSESSÉGEI A pápa az élet alapvető kérdéseiről MODERN LELKISÉG II. János Pál pápa a keresztényeket lelki életük megújítására szólította fel. A pápa szerint,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban

Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban Süle Edit PhD Birizló-Szabó Irén Az alapvető kompetenciák jelentősége a tehetséggondozásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A boldogság két

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

Test & lélek kapcsolatépítés. Lélek-Ember viszony. Tolonits Ibolya: Két világ között. Molnár Mária előadása március 6.

Test & lélek kapcsolatépítés. Lélek-Ember viszony. Tolonits Ibolya: Két világ között. Molnár Mária előadása március 6. Test & lélek kapcsolatépítés Lélek-Ember viszony Tolonits Ibolya: Két világ között Molnár Mária előadása 2010. március 6. Az előadás mottója: Az előadás célja: Az előadás részei: Ismerd meg a helyed és

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető!

6+1 TIPP hogy. jól induljon a napod! www.harmonialiget.hu. Készítette: Rácz Beatrix. Ingyen letölthető! 6+1 TIPP hogy jól induljon a napod! Készítette: Rácz Beatrix Ingyen letölthető! Szeretettel köszöntelek Kedves Olvasó! Rácz Beatrix (Betti) vagyok és stresszt oldok kineziológiai módszerekkel, valamint

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben