Az arkangyali rendek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az arkangyali rendek"

Átírás

1 Az arkangyali rendek Kik azok az arkangyalok? Minden arkangyal isteni intelligencia, a Szentlélek egyik megnyilvánulási formája, az isteni szeretet forrása. Az arkangyalok tiszta, esszenciális erények, minőségek, vagyis ők a szeretet, béke, alázat, remény, egyensúly, bőség, bátorság, ártatlanság, bölcsesség, erő megtestesítői. Mi emberek ezeket az erényeket, pozitív elementálokat szeretnénk elérni és állandósítani életünkben. Ezt leginkább úgy valósíthatjuk meg, hogy ráhangolódunk egy-egy erényt képviselő arkangyali rend sajátos rezgésére, színére, fényére vagy szimbólumára, illetve a hozzá tartozó számra, és magunkba fogadjuk ezeket a minőségeket. Az arkangyalok mindig velünk vannak és észrevétlenül is segítenek bennünket földi életpályánk során. Bár természetüknél fogva nincs módjuk az ember szabad akaratán változtatni, azonban sugalmazhatják számunkra a kedvező megoldásokat, iránymutatást adhatnak. Ha ráébredünk létezésükre, és tudatosan figyelünk rájuk, akkor érzékelhető és nyilvánvaló lesz mindennapi jelenlétük. Az arkangyalok erős, intenzív, magas rezgésszintű, kiáradó energiaformák, az Univerzum építészei, akik segítenek megteremteni a világot, melyben a Lélek bejárja az útját. Ők tartják össze a Személyiség idegrendszerét, fizikai, mentális, érzelmi testét, hogy a Lélek tapasztalatot szerezhessen a fizikai valóságban. Gyors, csodaszerű gyógyításokra képesek. Nem ismerik a kritikát, a vádat és a többi alacsony energiamintát, az emberek negatív elementáljait. Nincs kapcsolatuk ezekkel a negatív érzelmekkel, gondolatformákkal. Az arkangyalok mindenhol ott vannak - a természetben, állatokban, növényekben és a saját emberi testünkben, és mindenkit feltétel nélkül szeretnek. Nem is tehetnek mást, mert lényegük a tiszta szeretet. Dr. Nicholas C. Demetry és Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c. munkájukban a következőket olvashatjuk: Daskalos tizenkét arkangyali rendet azonosított, melyek mindegyike egy-egy archetipikus funkcióval rendelkezik. Noha egymással való kommunikációjuk leginkább a szereteten keresztül történik, nyelvük a szavak nélküli színek és a hangok spektruma. A teremtéshez az elme szuperszubsztanciáját használják, és egy bizonyos rezgésszintet, amely az adott rendre jellemző, és amely mindig összhangban áll a Szentlélek akaratával. Teremtő rezgésük az élet tökéletes csöndjéből és nyugalmából ered, a mozgalmas életjelenségek mögötti esszenciális szentléleki valóságból. Daskalos arra bíztatta tanítványait, hogy térjenek vissza a jelenségeken túli valódi élet csöndjéhez, és ráhangolódva az arkangyalokra, ott építsenek fel pozitív elementálokat. Egy pozitív elementált vagy erényt úgy lehet legkönnyebben megteremteni, ha ráhangolódunk arra az arkangyali rendre, amelynek rezgésszintje összhangban van az adott elementál rezgésszintjével. Ebben a nyugalomban túllépünk a dualitáson, a belső vívódásokon és a személyiség konfliktusain. Ha azon a szinten próbáljuk megoldani a problémáinkat, ahol azok vannak, akkor olyanok vagyunk, mint a hal, amely a vízben úszkálva próbálja megérteni a víz természetét. Az arkangyalok az emberiség közös archetipikus ideáljának megelevenítésével emelnek fel bennünket. Úgy találtuk, hogy a számok archetipikus minőségei is tartalmaznak ideálmintákat, amelyekre tudatosan építhetünk bizonyos alaperényeket.

2 Carl Jung szerint a számok is archetípusok, ezért a mennyiségi archetípusok mellett van egy minőségi jellemzőjük, ahogy azt az ókori filozófusok is tanították. A Daskalos által felsorolt tizenkét arkangyali rend mindegyike összhangban van az egytől tizenkettőig terjedő számok valamelyikének archetipikus minőségével. Ha ráhangolódunk egy bizonyos arkangyali rendre és a hozzá tartozó szám-archetípusra, tudatosan megteremthetjük az életünket átalakító pozitív elementálokat, és ezzel elkezdjük a kollektív negatív elementálok gyengítését is. Daskalos szerint az arkangyalok képesek bármilyen szín- és hangfrekvencián rezegni, ami az ember egészséges fizikai, éteri, érzelmi, mentális egyensúlyának visszaállításához szükséges. Valójában ily módon állítja vissza a Szentlélek az ember egészségét. Életünk során számos állomáson keresztül vezet az utunk. Vannak periódusok, amikor tanulunk, ismereteket szerzünk, azután amikor megszilárdítjuk a tanultakat, és alkalmazzuk azokat, és vannak kritikus, nehezebb életszakaszok, amikor úgy érezzük, hogy a régi keretek szűkké váltak számunkra, és tovább kell lépnünk az ismeretlen felé, hogy újabb ismereteket szerezzünk, amelyeket szintén megszilárdíthatunk, hogy aztán később azokat is meghaladjuk. A fejlődésnek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az arkangyalok. Mindig velünk vannak, és különösen érezhetjük annak az arkangyali rendnek az erejét és közelségét, amelyre az adott életszakaszban a legnagyobb szükségünk van. Tehát mindegyik renddel kapcsolatban vagyunk, és kapcsolatban lehetünk. Ugyanakkor mindenkinek van erre az életére kijelölt sajátos tanulnivaló feladata, és ennek megfelelően valamelyik arkangyali rendhez erősebben kötődik. Több olyan életfeladatot hozott magával, melyet az adott arkangyali rend képvisel. Könnyen meghatározhatjuk, hogy melyik rend befolyásolja leginkább életutunkat, ha összeadjuk a születési dátumunkban szereplő számokat. Pl. aki május 10-én született ( =20; 0+5=5; 1+0=1; ezeket a számokat szintén összeadva: =8) az a nyolcas rendbe, a Hatalmak rendjébe tartozik. Ha születésünk napja vagy hónapja 11 vagy 22, illetve a születési évben szereplő számok összege 11 vagy 22, akkor ezeket a számokat ne redukáljuk egy számjegyűvé. Pl. aki november 20-án született ( =17, ami 1+7=8 az év; 11 a hónap és 2+0= 2 a nap, összesen: =21, ami 2+1=3) az a hármas rendbe, a Rafaelek rendjébe tartozik. Ha összeadjuk az év, hónap, nap számait és a végeredmény 11, 22 vagy 33, akkor szintén ne adjuk össze az így kapott két számjegyet, hanem hagyjuk meg 11-nek, 22-nek illetve 33-nak. Ez a három szám a következő rendeknek felel meg: 11 a Dominiumok rendjének, 22 a Nagyurak rendjének, 33 a Névtelen rendnek. Pl. aki november 11-én született ( =11 az év, 11 a hónap és 11 a nap, összesen =33) az a Névtelen rendhez tartozik. Szívből ajánljuk mindenkinek, hogy számolja ki, melyik arkangyali rendhez tartozik. Nagyon élvezetes és tanulságos, időnként szórakoztató ennek tudatában ismerkedni az arkangyalokkal. Sok felismeréshez juthat az ember, jobban megértheti önmagát, hogy mit miért tett eddig, miért ismétlődnek bizonyos helyzetek, feladatok az életében, amelyekre eddig talán maga sem találta a választ. Mi jellemző a tizenkét arkangyali rendre?

3 Ahogy említettük, az arkangyalok bármilyen színben megjelenhetnek, megtalálható bennük a teljes színskála. Ugyanakkor bizonyos színek vizualizálása jobban hozzásegít egy-egy arkangyali rend minőségeivel, tulajdonságaival való kapcsolatfelvételhez. Az alábbi rendszert Daskalos és tanítványai állították össze meditációk, szemináriumok és gyógyító kezelések során szerzett tapasztalataik alapján. Mihály Mihály színe a vörös, számarchetípusa az 1-es, szimbóluma a pont. Hozzá tartozó feladat, életfeladat: Legyek önmagam Erények: az 1-es számnak megfelelően a kezdet, kezdeményezés; személyes erő; érvényesítő, személyes hajtóerő; magabiztosság; nyugodt meggyőzés; öntudatosság; önérvényesítés; függetlenség; erőteljes; úttörő; erélyes Mihály eleme a tűz, fizikai szinten uralja az anyagcsere folyamotokat, a hőtermelést. Lelki szinten az akarat mozgósítója, mely segít, hogy belső lényünk csendjéből, tudatosan cselekedjünk. A hozzátartozó 1-es szám az eredeti állapotot jelöli, minden kezdet forrását, a kreatív cselekvés tűzét. Az egységtől elszakadt ego fenyegetővé, agresszívvé, ítélkezővé vagy épp ellenkezőleg áldozattá, passzívvá, tehetetlenné válhat. Mihály, a szellemi harcos energiája segít átalakítani a harag, düh elementálját nyugalommá, békévé és valódi erővé. Gábriel Gábriel színe a kék, számarchetípusa a 2-es, jelképe két, egyenessel összekötött pont. Hozzá tartozó feladat: Legyek befogadó másokkal Erényei: megértő; alkalmazkodó; gyengéd; együttműködő; befogadó; vágy az egybeolvadásra; kapcsolódás; vigyázó; kölcsönösség Gábriel a víz elemet uralja, hozzátartozik minden testi folyadék. Lelki értelemben a vízhez hasonlóan az áramló, befogadó érzelmeket képviseli. A 2-es szám jelöli a pólusokat, a két végletet, a feszültséget, de mint minden polaritásban, ebben is megvan a vágy, hogy egyesüljenek, összeérjenek, találkozzanak, hogy kooperálhassanak egymással, hogy feloldják a konfliktust, hogy megértést hozzanak, hogy a felek alkalmazkodóvá váljanak, befogadóvá a másiktól érkező dolgokra, hogy egymással kapcsolódni tudjanak. Gábriel segít bensőséges kapcsolatot kialakítani másokkal. Gábriel a gyógyír a féltékenységre, irigységre, elégedetlenségre. Segít elfogadni a helyzetünket, és befogadni mindazt, amit őszinte hittel teremtünk meg magunk számára, és ami csak arra vár, hogy a fizikai világban, életünkben megjelenve ténylegesen el- és befogadjuk. Rafael Rafael színe az ibolya, számarchetípusa a 3-as, jelképe a háromszög. Hozzá tartozó feladat: Legyek közlékeny Erényei: konfliktusok megoldása; közlékenység; világos kommunikáció; önfegyelem; koncentráció; gyógyítás; megértés; társasági; kreatív; információt felhasználó és kifejező Rafael arkangyal a levegő elem, az elektromágneses mező és a finom energia: a prána.

4 Rafael irányítja a napfény és oxigén átalakítását éteri erővé. Lelki szinten a mentális tisztaság, a tiszta megértés, tisztánlátás, koncentrálás, hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás tartozik hozzá. Hozzá fordulhatunk, ha türelemre, átlátó-képességre van szükségünk, vagy ha nehezen találunk rá egy probléma megoldására. Ha valaki a problémái megoldása helyett valamilyen szenvedélybe, önpusztító viselkedésformába menekül, Rafael energiája segíthet abban, hogy megadja számára a kihívások hatékony kezeléséhez szükséges éteri energiát. Szintén segít a falánkság, mohóság átalakításában, ha nem tudjuk eldönteni, melyik tervünket valósítsuk meg. A szétszórtságot koncentrációvá és aktív cselekvéssé alakítja. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel bír. A 3-as szám az egységet képviseli a dualitásban. A 2-es számarchetípusban megnyilvánuló konfliktusok a 3-asban feloldódnak, és új ötletek, elképzelések születnek. Uriel Uriel színe az ezüstfehér, számarchetípusa a 4-es, jelképe a négyzet. Hozzá tarozó feladat: Legyek gyakorlatias és bizalomraméltó Erényei: alázat; stabilitás; teljesség; biztonság; gyakorlatiasság; rend; állandóság; megbízhatóság; objektivitás; szilárdság; földhöz kötöttség. Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját a fizikai testünkben. Lelki síkon harmóniát és egyensúlyt teremt a személyiségben, harmonizálja elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményeit. A 4-es a társadalmi struktúrát, a gyakorlati hétköznapokat, a biztonságot, és a rendet képviseli. Ez a beteljesülés átmeneti állomása, amikor az egyén megszilárdítja addig elért eredményeit. Jung szerint a 4-es a teljesség archetípusa. Azonban ez csak egy pihenőállomás a fejlődés további útján. Ha az ego itt megreked, megmerevedik, akkor gőgössé, büszkévé, önelégültté vagy akár fanatikussá, dogmatikussá válhat. Ugyancsak előfordulhat, hogy az egyén szervezetlenné, rendszertelenné, önmagát alábecsülővé válik, elhatárolódik a teljességtől, azt gondolva, hogy soha nem fogja elérni azt, amit szeretne. Ezeket a negatív elementálokat képes Uriel átalakítani alázattá, nyitottsággá, harmóniává, megelégedettséggé, kreativitássá és sikerré. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben, mint a házasság, család, oktatás vagy kormányzat, akkor Uriel hatása érvényesül. Segítségével újra beláthatjuk és átélhetjük, hogy a mindenség részei vagyunk. Az eddigiekben az elemek arkangyalait mutattuk be. Most következnek a magasabb energiák arkangyalai. Ez hasonlít ahhoz, mintha a bolygórendszerünkön túllépnénk. Ahogy kifelé haladunk a rendszerben, és egyre távolodunk a bolygónktól, azok is egyre kevésbé személyesek, és egyre inkább transzperszonálissá, transzcendenssé válnak. Így van ez az arkangyali rendekkel is. Kerubok A Kerubok színe a fehéres rózsaszín, számarchetípusa az 5-ös, jelképe az ötágú csillag (pentagram). Hozzá tartozó feladat: Fejezzem ki magam bátran, új módon Erényei: kiterjedés; bőség; változás; kaland; kreatív szabadság; kötődésmentesség; érdeklődés; átfogó látásmód; fejlődés; rugalmasság; feltárás; képzelőerő; széleslátókör; növekedés; aktivitás; leleményesség; egyenjogúság.

5 A Kerubok, a tudás angyalai égi jegyzőkként működnek az ember éteri másában. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni, ami valaha is történt, mindent, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét. Az 5-ös számarchetípus arra ösztönzi a stabil, megpihent 4-est, hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé a tapasztalatszerzés útján. Életünk során többször jutunk el abba a fázisba, amikor új lendületet kell vennünk, változtatnunk kell az addig megszokott, biztonságosnak hitt életünkön, és el kell hagyni a régit, hogy bátran belevághassunk az újba. Ezekben a kritikus időszakokban segítenek a Kerubok leleményességgel, kreativitással, aktivitással. Daszkalosz a személyiséget is az ötágú csillaggal szimbolizálta, mert az emberi személyiség mindig nő és változik, mindig újabb és újabb tapasztalatok felé mozdul. Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában, az élet bőségében, akkor fösvénnyé válik, és mindenhez ragaszkodik, ami már idejétmúlt, megnehezítve ezzel a változást, a továbblépést és felemelkedést. A Kerubokra való ráhangolódás segít, hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét, hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk, és a maga teljességében élvezhessük az életet. Szeráfok A Szeráfok színe a szivárvány, számarchetípusa a 6-os, jelképe a hatágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenben kreatív Erényei: kreativitás; harmónia; igazság; szépség; egyensúly; szeretet; együttérzés; szolgálat; művészet; áhítat; látomások megvalósítása A Szeráfok különleges feladata abban áll, hogy segítenek összehangolni a gondolatainkat és érzelmeinket, illetve elengedni mindent, ami már hasznavehetetlen a lelki úton. Ők segítenek ráhangolódni lelkünknek arra a pontjára, ahol isteni és emberi forrásaink találkoznak, és harmóniába kerülnek egymással. A Szeráfok hatására tudjuk megvalósítani immár megszűrve - mindazt, amit az ötös feltárt, átlátott és magába szívott. A hexagram két egymásba kapcsolódó háromszög, a lélek legáltalánosabb szimbóluma. A lefelé mutató háromszög az isteni szellemünk alászállását jelképezi a földi tapasztalás világába, a felfelé mutató háromszög pedig az emberi természet felemelkedését a szellemi régióba. A hatszög tehát a lelket szimbolizálja, ami isteni és emberi tapasztalásainknak az összessége. Ha az egyén elválik a szeretet forrásától, akkor perfekcionistává, ítélkezővé, kritikussá válhat. Vagy épp az ellenkezője is lehetséges, hogy lusta lesz, elhanyagolja önmagát és teendőit, fantáziátlanná válik. Az elkülönülés illúziójának következménye az is, amikor beszennyezzük a környezetünket, diszharmóniát, egyensúlytalanságot hozunk létre, amikor korlátozzuk a lehetőségeinket, amikor elveszítjük a képességünket, kedvünket, hogy értékeljünk dolgokat. A Szeráfokra való ráhangolódás segít, hogy kimozduljunk ezekből a negatív emóciókból, visszanyerjük egyensúlyunkat, és megvalósítsuk azt, ami miatt itt vagyunk, amit csak mi tudunk adni a világnak. Ez hozza el számunkra az öröm és megelégedettség érzését. Fejedelmek A Fejedelmek színe az ibolyaszínnel szegélyezett türkiz, számarchetípusa a 7-es, jelképe a hétágú csillag (misztikus csillag). Hozzá tartozó feladat: Gyarapodjak értelemben és bölcsességben Erényei: bölcsesség; intuíció; inspiráció; hitből fakadó bátorság; remény; rálátás; logika; elemző; filozofikus; szemlélődés; befelé forduló; meditáció; önelemzés

6 A Fejedelmek feladata a szellemi átalakulás elősegítése, ami napjainkban nagyon aktuális a bolygón. Azzal segítik a planetáris átalakulást, hogy belső csendre, hitre, bátorságra és reményre ösztönöznek. Míg korábban elsősorban a fejlettebb szellemi szinten álló emberekre hatottak, manapság az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. Akik nincsenek tudatában jelenlétüknek, és akiknek életét nem hatják át spirituális értékek, szorongóvá válnak, mert az átalakulás őket sem kerüli el. A Fejedelmek fénye mindent megvilágít, és ez által felszínre kerülnek árnyoldalaink, megoldásra váró ügyeink. Daszkalosz elbeszélése szerint Krisztus idejében a tanítványok egy része inkarnálódott arkangyal volt. Pl. János Apostol, Keresztelő Szent János, Szűzanya is a Fejedelmek arkangyali rendjéből jöttek, és valamennyien egy új látásmódot hoztak a világnak, új célokat, új inspirációt, új rendet és új nézőpontot az élettel kapcsolatban. Mind a hetes szám szerint. A hetes a legszentebb szám, szimbolizálja a teremtés hét napját. A hetedik napon Isten látta, hogy mindaz, amit teremtett jó, és megszentelte azt. Az isteni megszentelés bolygója a Szaturnusz, a nagy átalakító, a tanító, az embert változásra késztető, aminek hatását a 2007-es évben is érezhetjük. A hetes magában foglalja a hármat és a négyet, és tökéletes rendet képez, mint amilyen a hét főcsakra vagy a hét zenei alaphang. A szellemi fejlődés útján miután az ötös meghaladta a négyes struktúráit, és a hatos kreatív formát adott a lelki értékeknek, a hetesben térünk vissza a forráshoz, a belső csendhez, abba a legmagasabb rezgéstartományba, amely maga a középpont, minden élet kezdete. Az isteni bölcsességtől való elszigetelődés megnyilvánulhat ítélkezésben, felsőbbrendűség érzésében, szűklátókörűségben. A Fejedelmek segítenek átalakítani az ezek mögött meghúzódó félelmet és hitetlenséget bátorsággá és hitté, valamint új látásmódot hoznak el életünkben. Hatalmasságok A Hatalmasságok színe az aranyos narancs, számarchetípusa a 8-as, jelképe a nyolcágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek termékeny Erényei: ambíció; isteni hatalom; megadás az isteni akaratnak; ártatlanság; kitartás; jóindulatú irányítás; versenyképesség; biztonság; pénz; gyakorlatiasság; világi hatalom; szorgalom; rendezettség; termékenység; odaadás; hatékonyság A Hatalmasságok azt sugalmazzák nekünk, hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk, és ez által közelebb kerüljünk az isteni hatalomhoz. Nem csak egyéni, hanem intézményes kormányzati, oktatási, egészségügyi - szinten is arra ösztönöznek, hogy a spirituális törvényeket tiszteletben tartsuk, és hatékonyabban végezhessük munkánkat. Ők vannak velünk, amikor szolgálunk, és minden struktúrában, amely az önzetlen szolgálatra jött létre. A Hatalmasságok a békefenntartók, a humanitárius szolgálat nagykövetei. A nyolcas két négyesből áll, ami a szilárd rend egy magasabb szintje. A nyolcas energiája található meg minden olyan szándékban, amely az ember alkotta struktúrákat a szellemi átalakulás irányában mozdítja el. Miután a hetesben szellemi önmagunkra ébredtünk, a nyolcas hozza el azt a tudatosságot, amelynek segítségével a spirituális értékeket a gyakorlatban is képesek vagyunk megvalósítani. Ők segítenek átalakítani a birtokló dominanciát vagy más szóval a túlzott vágyat megadássá, elengedéssé, átadássá. Segítenek visszaállítani az ártatlanság érzését, és elhozzák az élet csodáját, a rácsodálkozó, kíváncsi ártatlanságot. Ugyancsak ők tudják visszaadni isteni erőnket, ha átmenetileg úgy döntöttünk, hogy tehetetlennek, sebezhetőnek és erőtlennek érezzük magunkat.

7 Trónok A Trónok színe az aranysárga, számarchetípusa a 9-es, jelképe a kilencágú csillag. Hozzá tartozó feladat: Legyek segítőkész és adakozó Erényei: feltétel nélküli szeretet; egyetemes szolgálat; emberszeretet; jótékonyság; jótétemény; nagylelkűség; türelem; jóindulat A Trónok arkangyali rendjéből jön mindenkinek az őrangyala. Az őrangyalok abban támogatnak minket, hogy ugyanolyan szeretettel éljünk át mindent és forduljunk mindenhez és mindenkihez, ahogy ők szeretnek minket. Ez a legmagasabb Arkangyali Rend, amellyel az ember viszonylag könnyen kapcsolatot tud teremteni. A kilences szám a teljesség, az emberi út beteljesülésének jelképe, a létezés teljességét szimbolizálja. A kilencszögű enneagram kilenc személyiségtípust ábrázol. Ha a kilenc személyiségtípus azonosulni tud a hozzá tartozó erényekkel, akkor teljessé válik. A kilences szinten az ego, ha elkülönül, az a veszély fenyegeti, hogy beleesik az önámítás csapdájába, szentet, mártírt csinál magából, feláldozza magát, álságossá válik. Ez a hamis büszkeség a legravaszabb és igen kitartó ellenség. Daszkalosz a fény angyalának álcázott démonnak nevezte. A Trónok segítenek a hamisságot, az önbecsapást, az önámítást átalakítani egyenességgé, becsületességgé, segítenek kivezetni bennünket illúzióink világából. Különösen, amikor az ember az összezavarodottság állapotában van, akkor hívhatjuk őket, hogy segítsenek világosságot teremteni az életünkben, és segítsenek visszaállítani bennünk az élet céljáról és értelméről alkotott helyes elképzelésünket, hogy jobban megérthessük az életünk irányát, értelmét. Hasonlóan a többi arkangyalhoz, a Trónok angyalait is imában vagy meditációban tudjuk hívni, amikor nehézségeink vannak. Amikor ezt tesszük, akkor a problémánkat átengedjük egy magasabb forrásnak, és kérjük, hogy a magasabb rendező elv segítsen az ego helyett. A Trónok arkangyali rendjére vagy őrangyalunkra hangolódva felébreszthetjük magunkban a feltétel nélküli isteni szeretetet. A következő három arkangyali rend olyan magas transzperszonális rezgést tartalmaz, hogy a személyiségnek nehéz lehozni az energiájukat. Illetve, ha ez a magas energiaszint megjelenik az ember életében, akkor nehézséget okoz a kezelése, megtartása. Domíniumok A Domíniumok színe a fehér, számarchetípusa a 10-es, jelképe a tetraktisz. A 11-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Legyek tudatában, hogy az életben minden dolog középpontja szellemi Szellemi ideálok: tökéletesség; szellemi mesterfok; megvilágosodás; egységtudat; megtérés (egység a Lélekkel) A Domíniumok olyan magas rezgésszinten működnek, hogy csak viszonylag kevesen tudnak tudatosan kapcsolatba lépni velük. Azok számára, akik már képesek velük együttműködni, az isteni bölcsességet, szeretetet és erőt tökéletesebb szintézisbe rendezik. A tízes szent szám, a tökéletesség kvintesszenciája. Phütagorasz tíz pontból álló háromszöggel ábrázolta. Megvilágosodásunkat és tökéletessé válásunkat, az egység megélését segítik elő. Általuk érthetjük meg, hogy mit is jelent valójában, az a mantra, hogy Sokan vagyunk, és mégis Egyek vagyunk. Derűvel tölt el minket, ha hétköznapjainkban időnként ráhangolódunk a Domíniumok fehér fényére, és emlékezünk rá, hogy belső isteni lényünk időtlen és már most tökéletes.

8 Nagyurak A Nagyurak színe az aranyfehér, számarchetípusa a 11-es, jelképe a tizenegy ágú csillag. A 22-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenre hatással Szellemi ideálok: felelősség; szabadság; öröm; béke; bizalom; megbízhatóság A Nagyurakról szintén keveset tudunk, mert igen magas rezgéstartományban működnek. Annyi valószínűsíthető, hogy feladatuk, hogy a megvilágosodott emberi lényt egyre magasabb szellemi dimenziók felé vezessék. A Nagyurak arra hívják fel figyelmünket, hogy a megvilágosodás csak a kezdete univerzumbeli létünknek. A tizenegyes szám a veszélyre, kihívásokra utal. Ez azt jelenti, hogy kihívások, próbatételek még a magasabb dimenziókban is léteznek, mindaddig, amíg tart a fejlődésünk, amíg eggyé nem válunk az Örök Forrással. Fejlődés, felelősség, szabadság és öröm együtt járó minőségek. A megpróbáltatás, a kockázat mindvégig jelen van, amíg a szabad akarat útját járó lélekrész vissza nem tér az isteni egységbe. A szabadság azonban örömöt hoz el számunkra, és az öröm megélése manapság az egyik legfontosabb feladatunk. A Nagyurak mindezen túl arra tanítanak minket, hogy az ember mindenre hatással, befolyással van, amivel kapcsolatba kerül. Segítenek az élet egészére rálátni. A Névtelen rend és Shamuel A Névtelen rend színe az indigó, számarchetípusa a 12-es, jelképe a tizenkét ágú csillag. A 33-as születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Hozzá tartozó feladat: Váljak képessé az Istennel való együtt-teremtésre Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben; legmagasabb képességek és egyetemes teremtő megnyilvánulás Bár a Névtelen rendről szintén nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre, az tudható, hogy a magas szellemi szinten álló mester a Névtelenekkel való együttműködés segítségével képes új anyagi dolgokat létrehozni, manifesztálni. Ilyen volt Jézus kenyér- és halszaporítása a bibliai elbeszélés szerint. A Névtelen rend az ember kreatív, sokoldalú kifejezőképességét és a transzformációra, átváltoztatásra való képességét segíti kibontakoztatni. Shamael az Isteni Feminin tartományban működik. Feladata az életjelenségek létrehozása és fenntartása a fizikai világban. Shamael jelenti a kapcsot az arkangyalok összessége és a sűrű anyag világa között. Rajta keresztül tudják az arkangyalok megvalósítani szándékaikat a fizikai valóságban. A tizenkettes archetípus a legmagasabb spirituális szintet szimbolizálja, amit az ember a fizikai testében elérhet. Ez a kozmikus rend és üdvözülés szimbóluma. A négyes a rend, a struktúrák megszilárdítása, a tizenkettes pedig ennek a háromszorosa, a harmadik négyes, ami az isteni rend megnyilvánulását teszi teljessé itt a Földön, az Istennel való együtt-teremtés által. A Föld tisztításában segít, ha az indigókék fényen meditálunk, és ezáltal magunk is hozzájárulunk az isteni rend és harmónia megvalósulásához itt a Földön. Az arkangyalokról még bővebben olvashatsz, Dr. Nicholas C. Demetry és Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c. munkájában. A könyv meditációs gyakorlatokat is tartalmaz, amelyek révén könnyebben kapcsolatot teremthetünk az arkangyali rendekkel, az általuk képviselt erényekkel. Alapítványunk kb. havonta-kéthavonta meditációs esteket tart, ahol Dr. Nick Demetry illetve Birgitta Kaessmann vezetésével átélhetjük az arkangyalok gyógyító jelenlétét. Szeretettel várunk Téged is ezekre az összejövetelekre.

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

Kovács Antal Magyarország, 1980.10.25. Sorszám 1. Csakra Korona csakra Helye Fejtető Mirigy Tobozmirigy Szine ibolya, fehér, arany Százalék 0 % Értékelés feladat 2. Homlok csakra A szemöldökök közepe Agyalapi

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet ParaMed Holisztikus Akadémia Parapszichológia- és Természetgyógyászati Oktatási Központ Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet Konzulensek: Kern Antal Készítette: Magyar István Holisztika-szimbológia

Részletesebben

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész

Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Borítóterv: Tóbiás Klára tűzzománc és szobrász művész Kiadja: Tárogató Hangján nemzeti irodalmi portál http://tarogatohangjan.hu Minden jog fenntartva ISBN: Nyomdai előkészítési munkálatok: Nyomda: 2011.

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

A Jövő Legendáriuma J. Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 A Jövő Legendáriuma J Ezoterikus és Üzleti Kalendárium 2014 a LÉLEK éve. Ez a Legendárium tulajdona Ha lelkünket rendbe tudjuk rakni, akkor egészségünk, testünk, kapcsolataink, munkánk, üzletünk is

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus

Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Személyiségfejlődés Integrál pszichológiai megközelítésben Steinmüller Csilla Magdolna Művelődésszervező, Andragógus Nyíregyháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 I. fejezet 2 Bevezetés 2 Témaválasztás

Részletesebben

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban!

SM-001 SM-002 SM-004 SM-003. Meditáció és halálközeli élmény. Isten Fényének hajnala. kommunikációra. Éljünk örök boldogságban! SM-001 Meditáció és halálközeli élmény Azok számára, akik halálközeli élményeket éltek át, ez a valóság volt. Sokszor feltételezünk dolgokat. Azt hisszük, hogy ez ilyen, az meg olyan, valami így vagy úgy

Részletesebben

újság VIII. évfolyam, 1. szám

újság VIII. évfolyam, 1. szám újság VIII. évfolyam, 1. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 A jóga szádhana 3 szükségessége Swami Satyananda Saraswati A jóga szerepe 4 az életminõség javításában Swami Niranjanananda

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út Bölcsesség rovat Az egységhez vezető út Kulcs az élethez Közeledik a tavasz. Minden megújul, megfiatalodik és virágba borul. Jó volna, ha az ember önmagát is egy picit megfiatalítaná, mert mindenkinek

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Csatornázott tanításainak szerkesztett, tömörített változata Tartalomjegyzék Ajánlás... 6 Előszó... 6 Szerkesztői üzenet... 6 Bevezetés... 7 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Buddhapada alapítvány 2007 Ajahn Sucitto: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998.

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye...16 - apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.

Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06. Az ember hét nagy, Istenről alkotott tévhite Edmondton, Alberta, Kanada - 2006. július 8. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chaneledmonton06.html ) Nos, van itt valami, ahogy gyakran mondom, ami valószínűleg

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM D.L.A. képzés MESTERI PÁLYAMUNKA Készítette: HATHÁZI ANDRÁS-ATTILA adjunktus, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományetem, Színháztudományi Tanszék IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Részletesebben