A személyiség: pszichoanalitikus, behaviorista és fenomenológiai megközelítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyiség: pszichoanalitikus, behaviorista és fenomenológiai megközelítés"

Átírás

1 A személyiség: pszichoanalitikus, behaviorista és fenomenológiai megközelítés Andrejkovics Mónika PhD klinikai szakpszichológus DE NK Magatartástudományi Intézet okt. 21.

2 Személyiség fogalma: az egyén jellegzetes gondolkodási, érzelmi és viselkedéses mintái, melyek az egyén személyes stílusát meghatározzák és környezetével való interakcióit befolyásolják. Ezek a jellemzők időben és különböző helyzetekben aránylag stabilak. A személyiségelméletek funkciói: Megmagyarázni az emberek aránylag stabil viselkedésmintáit (pl. attitűdök, szokások, kötődési mintázatok, tipikus reakciók, stb.) Megérteni ezek egyéni mintázatait (az emberek közötti különbségeket) Bejósolni az emberek viselkedését. Számtalan személyiségelmélet létezik. Nem az a kérdés, hogy igaz vagy nem igaz az elmélet, hanem, hogy mennyire hasznos az egészséges és a beteg személyiség megértésében, és az utóbbi kezelésében. Klinikai gyakorlat: integratív törekvések (sok pszichoterapeuta integratív szemléletű).

3 Milyen kérdésekre ad választ egy személyiségelmélet? Emberkép: Ki az ember? Mire rendeltetett? Mi a helye a világban? Milyen filozófiai szemléleten alapszik? Működéselmélet: Milyen részekből áll a személyiség? Mi teszi egyedivé? Milyen működési elvei vannak? Fejlődéselmélet: A személyiségfejlődésnek milyen általános szakaszai vannak? Mi befolyásolja a fejlődést? Betegségelmélet: Mikor és hogyan sérülhet a személyiség a fejlődés során? (patológiás személyiségfejlődés magyarázata) Terápiás módszertan: Mi az, ami gyógyít? Milyen lehetőségek vannak a segítő célú pszichológiai beavatkozásokra?

4 A személyiségnek (és a pszichoterápiának) eltérő elméleti megközelítései léteznek Ezek között a pszichodinamikus terápiák és a kognitív-viselkedésterápiák a leggyakrabban alkalmazottak. A pszichoanalízis és a pszichodinamikus elméletek a tüneteket a hátterében álló tudattalan lelki folyamatok feltárásával kezelik A viselkedésterápiás megközelítés a tanulás folyamataival magyarázza az egészséges és a patológiás viselkedési formákat. A kognitív elmélet inkább arra helyezi a hangsúlyt az egészséges és a kóros viselkedés megértésekor, hogy az emberek hogyan gondolkodnak bizonyos dolgokról (gyakran együtt alkalmazva a két utóbbi megközelítést kognitívviselkedés terápiáról beszélünk). A humanisztikus elmélet az emberek szubjektív tapasztalataira és a személyek önaktualizációs törekvéseire fókuszálnak. Nincs egyetlen olyan elmélet, ami alkalmas lenne minden mentális zavar kezelésére sok pszichoterapeuta többféle technikát is alkalmaz az adott pácienshez és problémához illesztve (integratív szemlélet). Minél többféle módszerben járatos egy terapeuta, annál hatékonyabban tud működni.

5 Sigmund Freud és a klasszikus pszichoanalízis Fő elv: pszichikus determinizmus = semmilyen lelki jelenség sem jön létre véletlenszerűen, hanem csak ok-okozatok láncolataként. Ezeket feltárva érthető meg a viselkedés. Pszichodinamika: kül. pszichés erők hogyan befolyásolják a viselkedésünket Pl. gondolatok, fantáziák, vágyak, érzelmek, impulzusok, amelyek lehetnek TUDATOSAK vagy TUDATTALANOK A tudattalan első részletes leírása!!! + meghatározó szerepének felismerése Hangsúlyozza a tudattalan pszichés hajtóerők és konfliktusok szerepét Hangsúlyozza gyermekkori élmények fontosságát az aktuális viselkedés hátterében

6 Pszichoanalízis: átfogó elmélet az emberi psziché struktúrájának és működésének leírására Topografikus modell : mennyire hozzáférhetők a tudat számára a gondolatok, érzések, percepciók tudatos rendszer tudatelőttes rendszer = cenzúra tudattalan rendszer Strukturális modell : a pszichés hajtóerők (drive-ok) és motivációk eredete szerint: Id vagy ösztönén (tudattalan) Ego (tudatos+ tudatelőttes + tudattalan) Superego vagy felettesén (tudatos + tudatelőttes + tudattalan) A gondolkodási folyamatok modellje : másodlagos/ tudatos folyamatok: logikus gondolkodás elsőleges/ tudattalan folyamatok: illogikus mechanizmusok (pl. szimbólumok, sűrítés, áttolás) (pl. álmokban, művészetben, gyermekek gondolkodásában, pszichózisban)

7 Pszichoanalízis: átfogó elmélet az emberi psziché struktúrájának és működésének leírására A gondolkodási folyamatok modellje : másodlagos/ tudatos folyamatok: logikus gondolkodás elsőleges/ tudattalan folyamatok: illogikus mechanizmusok (pl. szimbólumok, sűrítés, áttolás) (pl. álmokban, művészetben, gyermekek gondolkodásában, pszichózisban)

8 A topografikus modell (a tudatosság fokai) Minden pszichés tartalom, aminek tudatában vagyunk. Minden pszichés tartalom, ami elérhető a tudatunk számára akkor, amikor úgy döntünk, hogy azokra fókuszálunk. Funkciója a cenzúra: megakadályozza, hogy a szorongást kiváltó tartalmak tudatossá váljanak. A tudat számára nem hozzáférhető tartalmak (gondolatok, érzések, indulatok, vágyak) amelyek a figyelem ráirányításával sem tehetők tudatossá. Ezek elfogadhatatlanok (szorongást keltőek) a tudat számára. A tudatból elfojtással kikerülnek, vagy sohasem voltak tudatosak.

9 Strukturális modell EGO: egyensúlyteremtés az Id és a Szuperego között: kontrollálni az Id vágykielégítő törekvéseit és a Szuperego morális nyomásának is megfelelni. realitás-elv : realitáshoz, külvilághoz való alkalmazkodás kompromisszumok, problémamegoldás, értékelés, késleltetés, stb. és az érzelmek szabályozása által) SZUPEREGO (felettesén) morális szabályok, követelmények (mit szabad és mit nem) + én-ideál (mi felé törekszünk). Ezeket a szülőkkel való azonosulás során sajátítjuk el. megfigyeli és értékeli a gondolatainkat, érzéseinket, viselkedésünket, és összeméri az aktuális ego-működést a morális szabályokkal és az ideákkal Az egészséges személyek képesek kompromisszumot kötni az Id, Ego, és Szuperego közötti összhang megteremtése érdekében Intrapszichés konflktus: ID (ösztönén) ösztönös késztetések (éhség, szomjúság, élni akarás, fájdalom elkerülése, szexuális öröm-szerzés, agresszió) + elfojtott tartalmak öröm-elv = azonnali vágykielégítésre törekszik

10 A neurotikus személyek félnek a szorongástól (nem képesek tolerálni azt) és folyamatosan igyekeznek elnyomni az intrapszichés konfliktust!!! Elfojtás = elhárító mechanizmus (lehet egészséges vagy patológiás is A szorongásnek jelző funkciója van: ntrapszichés konfliktust jelez! Az elfojtott tartalmak a tudattalanban is megőrzik energiáikat (energia-megmaradás törvénye). Az elfojtott tartalmak visszatérhetnek: - álmokban - elszólásokban - neurotikus tünetekben - művészeti alkotásokban - humorban Elfojtás= aktív, bár tudattalan folyamat, amely révén kizárjuk a szorongást okozó tartalmakat a tudatból Egészséges személyek képesek elviselni a szorongást és megoldani az intrapszichés konfliktust!!!

11 További elhárító (énvédő) mechanizmusok REGRESSZIÓ: átmeneti visszaesés egy korábbi életszakaszba, melyben kevésbé érett viselkedés is megengedhető PROJEKCIÓ (kivetítés): Külső személynek tulajdonítunk olyan vonásokat, amelyeket magunkban nem tudunk elfogadni. Az általunk elutasított érzést, gondolatot, szándékot kivetítjük a másikra, így tartjuk meg a kedvező énképünket. REAKCIÓKÉPZÉS (ellentétbe fordítás): Az elfojtott vággyal ellentétes cselekedeteket hajtunk végre, vagy azzal ellentétes nézeteket hangoztatunk (pl. exhibicionizmus helyett túlzott prüdéria; gyűlölet helyett indokolatlan rajongás) MEG-NEM-TÖRTÉNTTÉ TEVÉS (anulláció): Egy kínos eseményt, melyben részt vettünk, vagy amelyet előidéztünk, törlünk emlékezetünkből és úgy érezzük, hogy azt soha nem követtük el. IZOLÁCIÓ (elszigetelés): leválasztjuk a kínos érzést a gondolatról, a történésről. Az élmény visszatérhet, de már indulatok nélkül. RACIONALIZÁCIÓ: ésszerűsítés ( savanyú a szőlő ) AGRESSZORRAL VALÓ AZONOSULÁS: olyanná válunk, mint egy korábban hozzánk agresszíven viszonyuló személy (szülő, tanár, főnök). Mivel nem tudjuk őt legyőzni, ezért úgy csökkentjük a feszültségünket, hogy átvesszük a nézeteit, viselkedését.

12 A személyiség fejlődése: pszichoszexuális fejlődés = ösztönelmélet: A személyiségfejlődés folyamata = az ösztönök fejlődésének folyamata. 2 fő humán ösztön: libidó (szexuális hajtóerő) és agresszió A gyermek örömre való törekvése ezek köré az ösztönök köré szerveződik, szakaszonként eltérő módon. Minden szakaszban sajátos szükségletei vannak a gyermeknek. A fejlődésben az első 5 év a döntő jelentőségű, Freud szerint ekkor lejátszódik minden, ami alapjaiban meghatározza a személyiséget. 1. Orális fázis (0-1 év): az örömök a szájhoz kapcsolódó tevékenységekből származnak: szopás, harapás, ujjszopás. E szakasz zavara orális dependenciák (dohányzás, alkoholizmus, droghasználat, stb.) alapja. 2. Anális fázis (1-3 év) szobatisztaságra szoktatás = első szabályozó funkció megtanulása! Az örömöt ennek gyakorlása adja: a széklet szabályozásának öröme: megtanulja visszatartani és megfelelő körülmények között "kiengedni". Ez összefügg a személyiség "adás" és "visszatartás" képességeivel. Pszichotrauma hatására (pl. erőszakos szobatisztaságra szoktatás) az adás képessége nem alakul ki rögzülve anális karaktert eredményezhet.

13 A személyiség fejlődése: pszichoszexuális fejlődés 3. Fallikus fázis (3-6 év) (= urogenitális fázis): a kisgyerek felfedezi nemi szerveinek ingerelhetőségét, maszturbációt végez (nem szabad büntetni, megszégyeníteni!). Ödipusz-komplexus ideje: a fiúgyermek szerelmes lesz az anyjába és féltékeny az apjára. Feloldása: azonosulással (lányoknál Elektra-komplexus) Fiúknál kasztrációs félelem jelenik meg: az a hiedelem, hogy ha rossz lesz, levágják a péniszét. Lányoknál ún. péniszirigység. Mindkettő alapja az, hogy a gyermekek kezdik felfedezni a nemek közötti anatómiai különbségeket, s ez feszültségeket kelt bennük. E fázis zavara az alapja a hisztériás személyiség kialakulásának. 4. Latencia fázis (6-12 év): a szexuális impulzusok háttérbe szorulnak, a teljesítmény kerül előtérbe; a gondolkodás érése és a társas kapcsolatok fejlődése. 5. Genitális fázis (serdülőkortól) az előző szakaszok részösztönei (orális, anális, fallikus) integrálódnak, és együtt lesznek jelen az érett szexualitásban. Emellett egyes késztetések elfojtás alá kerülnek (ha mégis megjelennek, szexuális perverziónak számítanak, mint pl. a szadizmus)

14 A személyiség fejlődése: pszichoszexuális fejlődés Minden szakaszban sajátos szükségletei vannak a gyermeknek. Az adott szakaszban történő traumatikus események vagy frusztráció vagy túlingerlés későbbi pszichés zavarhoz vezethet. Fixációs pontok = a fejlődés megakad egy bizonyos szinten: az adott szakasz részösztöne domináns marad, s ennek a fázisnak az igényei nyilvánulnak meg a viselkedésben.a libidó az adott szakaszra jellemző tevékenységhez kötődve rögzül. pl. csecsemő korai leválasztása frusztrált orál-dependencia felnőttként alkohol-, drogproblémák, evészavar, dohányzás az orális fixáció miatt Regresszió = visszaesés egy már meghaladott szintre. Azt, hogy melyik szintre fog visszacsúszni a személy, az határozza meg, hogy annak idején melyik szinten érte őt trauma, azaz, hogy hol fixálódott.

15 A neurotikus tünetek kialakulásának mechanizmusa: 1. A személy nem tud megoldani valamilyen intrapszichés konfliktust. Ez lehet két egymással össze nem egyeztethető ösztön közötti konfl. (agresszivitás és szexualitás) vagy egy ösztönimpulzus és az ego, illetve a szuperego tiltása közötti feszültségből származó konfl. 2. A megoldatlan konfliktus folyamatos szorongást eredményez. 3. A szorongás az elhárító mechanizusok rigid és folyamatos alkalmazásához vezet (=védekezés a szorongást kiváltó tudattalan tartalmak tudatosulása ellen) 4. Az elhárító mechanizmusok rigid és permanens alkalmazása végül neurotikus tünetekhez vezet (pl. fóbia, kényszer, szervi eltérés nélküli testi tünetek), amik valamelyest csökkentik a szorongást, de sohasem szüntetik meg teljesen. = elsődleges betegségelőny: elkerülheti az intrapszichés konfliktussal való foglalkozást 5. Mivel az eredeti konfliktus tudattalan maradt, az illető nem tudja megoldani a valódi problémát a konfliktus fennmarad = folyamatos a belső, tudattalan küzdelem az ellentétes pszichológiai erők között ez sok energiát emészt fel, a személy kimerül nem tud jól funkcionálni a munkahelyen és a magánéletben 6. Másodlagos betegségelőny: a környezettől a betegség miatt kapott fokozott törődést, ill. kötelezettségek alól való felmentés

16 A klasszikus pszichoanalízis mint pszichoterápiás eljárás Lényege: a tudatról leválasztott és a tudattalanba került patogén tartalmak feltárása, tudatosítása és ezáltal a hozzájuk tapadó kóros feszültségek feloldása. Cél: feltárni, megérteni, a P-t belátáshoz juttatni Módszerei: álmok elemzése, szabad asszociáció A T semleges! Áttétel elemzése Indikációs terület: neurózisok (fóbiák, konverzió, szorongásos kórképek, pánik-betegség) Kontraindikáció: pszichózisok, borderline szem.z.

17 Freud munkásságának értékelése Ösztönelmélete, a pszichoszexuális fejlődéselmélete vitatott. A személyiségfejlődés társas szempontjaival alig foglalkozott. DE: a neurózisok pszichodinamikai hátterének megértéséhez (szorongás eredete, elhárító mechanizmusok) sokban hozzájárul: felismerte, hogy a viselkedés gyakran a vágyak és félelmek közötti kompromisszumot tükrözik. Szabad asszociáció módszerének kidolgozása.

18 Az emberi természet pszichoanalitikus felfogása Az emberi viselkedés a tudatos kontrolunkon kívül eső erők által determinált Motivációinkban fokozott szerepet játszanak a tudattalan folyamatok A személyiség alapvetően velünk született késztetések, illetve az első 5 életév tapasztalatai határozzák meg Az emberek alapvetően passzívak a személyiségük alakulása szempontjából

19 Tanuláselmélet (behaviorizmus) Csak a megfigyelhető, objektíven mérhető viselkedéssel foglalkozik (a tudattalannal nem ( pszichoanalízis) A személyiségfejlődést elsősorban tanult folyamatok (környezeti hatások) befolyásolják. A környezeti feltételek a tanulás révén befolyásolják a viselkedést; a személy viselkedése pedig formálja a környezetét. A viselkedés tehát a személyiségbeli és a környezeti változók folyamatos kölcsönhatásának eredménye. A személyiség nem más, mint az ember élete során elsajátított tapasztalatok összessége. = A személyiség tanulási folyamatok eredménye Tudományos leírásra törekedik a viselkedés kül. tanult folyamatairól. Terápiás módszerek kifejlesztése: Relaxációs módszerek Asszertivitás tréning Szisztematikus deszenzitizálás Averzív terápia Viselkedésterápia = a viselkedés módosítása újratanulás révén (hogyan kell ellazulni, képviselni saját érdekeinket, nemet mondani, stb.)

20 3 fő viselkedéstanulási forma: 1. Klasszikus kondicionálás (= reszpondens vagy Pavlovi vagy I. típusú kond): egy feltétlen és egy feltételes /eredetileg semleges/ inger ismételt társítása a feltételes inger önmagában is kiváltja az eredetileg feltétlen választ kül. ingerek társítása Feltétlen inger Feltételes inger (eredetileg semleges) Feltétlen válasz (természetes, az vegetatív IR által közvetített reakció), pl. túl sok kávé fejfájás + Egy bizonyos helyen Egy bizonyos helyen Feltételes válasz (tanult) pl. fáj a feje, amikor az adott helyen van Inger generalizáció: egyre több hasonló inger is kiválja ugyanazt a választ (pl. szorongásos zavarok!) Inger diszkrimináció: ingerek közötti különbség felismerése (pl. pszichoterápiában) Kioltás: ha a feltételes inger sokszor megjelenik a feltétlen inger nélkül gyengül majd megszűnik a feltételes válasz (pl. pszichoterápiában)

21 Tanuláselmélet 2. Skinner: Operáns kondicionálás (= instrumentális v. II. tip. kond.): a viselkedésünknek vannak következményei, és ezek kellemes vagy kellemetlen jellege módosítja az adott viselkedés jövőbeli megjelenésének valószínűségét következmény Feszültségcsökkenés Jó dolog inni, ha feszült vagyok Alk. pr. Ha megerősítés követi a viselkedést, akkor nő az adott viselkedés bekövetkezésének jövőbeni valószínűsége. Ha egy viselkedést többé nem követi a megerősítés, akkor csökken az adott viselkedés bekövetkezésének jövőbeni valószínűsége = kioltás Ha egy viselkedést averzív inger követ, akkor csökken az adott viselkedés bekövetkezésének jövőbeni valószínűsége = büntetés Ha az averzív ingert megszüntetjük, akkor nő az adott viselkedés bekövetkezésének jövőbeni valószínűsége.

22 Tanuláselmélet 3. Albert Bandura: szociális tanulás (v. megfigyeléses tanulás v. modellkövető tanulás) Egy személy tanulhat egy másik személy viselkedésének megfigyelése által, ha ez a személy érzelmileg jelentős a számára (pl. szülők, más családtagok, barátok, tanárok, hírességek - média! stb.) Ez történhet szándékosan vagy akaratlanul is. Megtanulhatjuk ezáltal: - Az egészséges személyiségfejlődés elemeit. - Maladaptív megnyilvánulásokat: inadekvát viselkedést (agr., alk.), elégtelen problémamegoldási módokat, elégtelen szociális készséget, alacsony önértékelést, stb. - akár konkrét tüneteket is: anorexia nervosa, szerhasználat, fóbiák, pánik zavar, stb. A pszichoterápiában: a páciens utánozhatja, megtanulhatja a terapeuta vagy más csoporttagok viselkedését

23 Az emberi természet tanuláselméleti felfogása Az emberi természet környezeti tényezők (tanulási folyamatok) által meghatározott Az emberi viselkedés elsősorban a környezet megváltoztatásával befolyásolható A személyiség nagymértékben módosítható, de külső tényezők által (passzív emberi természet)

24 Fenomenológiai modell Az egyén szubjektív élményeire összpontosít, arra, ahogyan az emberek önmagukat és a világot látják = az emberek önészlelését és önértékelését akarja megismerni. A fenomenológia kifejezés szó szerint az egyén szubjektív tapasztalataira utal. Két fő személyiségelméleti megközelítés tartozik ide: - a humanisztikus pszichológia (Carl Rogers, Abraham Maslow): Hogyan észlelik magukat az emberek a személyes értékek tükrében? (önértékelés) - a személyes konstruktumok elmélete (George Kelly): Milyen kognitív konstruktumok mentén élik meg az emberek önmagukat és a társas világukat? A fenomenológiai modell szerint az ember nem ösztöneinek a foglya (pszichoanalízis), és nem a külső környezet hatásainak passzív elszenvedője (behaviorizmus), hanem aktív lény, aki felelős saját sorsáért.

25 Fenomenológiai modell: Humanisztikus pszichológia A pszichológiai egészség kritériuma a fejlődés és az önmegvalósítás. Az ember a benne lakozó egyedi lehetőségek, belső potenciálok összessége. Alapvető motiváló erő az önmegvalósítás = a szervezet minden lehetséges képességének kiteljesítése. Carl Rogers ( ): Az emberek alapvetően jók. Az emberek veleszületett tendenciával rendelkeznek a személyes fejlődésre, az éretté válásra és a pozitív változásra. Mindenki bizonyos fejlődési potenciállal rendelkezik, mindenkiben jelentős fejlődési lehetőség rejlik, ha ebben a környezete nem gátolja meg. Rogers központi fogalma: énkép. Az egészséges fejlődés (önmegvalósítás) során közelít egymáshoz az aktuális és az ideális énkép. Az aktuális énkép és az ideális énkép jelentős eltérése szorongást okoz. Szintén zavart okoz, ha az aktuális énkép nem felel meg a tényleges tapasztalatoknak. A terápia során hozzá kell segíteni a problémáival küszködő embert ahhoz, hogy kibontakoztathassa a saját potenciáljait, lehetőségeit. A terápiás beavatkozás célpontja az énkép. Cél: a személyiség felnövesztése. ( kliensközpontú terápia, non-direktivitás: feltétel nélküli elfogadás, empátia, kongruencia)

26 Fenomenológiai modell: Humanisztikus pszichológia Abraham Maslow ( ) is az önmegvalósítást állította a középpontba. Arra kereste a választ, hogy milyenek az önmegvalósító emberek. Létezik a szükségleteknek egy hierarchiája, mely az alapvető, biológiai szükségletektől egyre komplexebb motivációkig terjed. A legmagasabb szintű motívum az önmegvalósítás csak akkor következhet be, ha már minden más szükséglet kielégült. Az önmegvalósító emberek - hatékonyan és pontosan észlelik a valóságot - elfogadóak önmagukkal és másokkal - természetesek és mesterkéletlenek - problémaközpontúak (filozófiai kérdések) - függetlenek, autonómak - mély kapcsolatot létesítenek, de csak néhány emberrel - a tevékenységek folyamatát önmagukért kedvelik - humorérzékük gondolatgazdag és nem támadó - kreatívak, találékonyak - állandóan készek a napi események friss látására - tisztelnek másokat - az egész emberiséggel azonosulnak - gyakran tapasztalják a természettel való azonosulást Egy amerikai vizsgálatban az önmegvalósító egyetemisták az egyetemista populáció legegészségesebb 1%-ába tartoztak!

27 Az emberi természet humanisztikus felfogása Az emberek alapvetőek jók Az emberek veleszületett tendenciával rendelkeznek a fejlődésre Az emberek a személyiségfejlődésük során aktívak és az egyre magasabb szintű működés felé törekednek

28 Fenomenológiai modell: Személyes konstruktumok elmélete (= a kognitív elmélet megalapozása) George Kelly: Milyen kognitív konstruktumok mentén élik meg az emberek önmagukat és a társas világukat? = Milyen dimenziók mentén jellemzik magukat és a külvilágot az emberek? Nem elég a viselkedést megfigyelni, mivel mögötte többféle élmény- és gondolkodásmód állhat. Az emberek önmagukat és a világot megfigyelik, kategorizálják, értelmezik, értékelik. Minden esemény mindenki számára többféleképpen értelmezhető, és mindenki maga dönt arról, hogy hogyan konstruálja meg az eseményeket. A személyes konstrukciók célja az, hogy önmagunkat és a világot megértsük, és a várható tapasztatokat előre jelezzük. (Mindenki intuitív tudós.) Szerepkonstrukció repertoár teszt : fontos személyekkel (pl. saját maga, apa, anya, házastárs, közeli barát, elutasított személy, vonzó személy) kapcsolatban kell olyan jellemzőket (konstruktumokat) találni, amelyek mentén 2 személy hasonlít egymásra, de a 3. különbözik tőlük. A konstruktumok mentén kialakított képeink lehetnek hasznosak vagy torzak. Terápia célja: segíteni a személyt a világról hatékonyabb értelmezéseket konstruálni. Pl. szerepjátékkal többféle szempontot is megalkotni.

29 A mentális zavarok kognitív elmélet e (megalapozója: Aaron T. Beck): - Minden ember a kognitív struktúrák sajátos készletével rendelkezik, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan látják a világot, hogyan reagálnak dolgokra, különösen stresszhelyzetekben. a személy hiedelmei, elképzelései önmagáról, a világról és a jövőről - Ezek a kognitív struktúrák alapvetően meghatározzák a személy érzéseit és reakcióit. Ezek a kogn struktúrák elsődlegesek az érzelmekhez és a reakciókhoz képest ( pszichoanalízis). - A kogn. struktúrák lehetnek adaptívak és patológiásak. - Főleg stressz hatására az emberek hajlamosak az adaptív kogn. struktúrákat felcserélni rugalmatlan és sokszor egocentrikus elképzelésekkel, amelyek torzításokat és figyelmen kívül hagyásokat. Értéktelen vagyok, ha nem csinálok mindent tökéletesen = dichotóm (MVS) gondolkodás Senki sem szeret engem" = túláltalánosítás Ezek a negatív attitűdök az ún. diszfunkcionális attitűdök.

30 Kognitív elmélet: Attól függően, hogy az emberek mit gondolnak ugyanarról a helyzetről, más lehet a helyzet kimenetele: Szituáció: Munkába menet valaki azt látja, hogy egy ismerőse jön vele szembe, aki nem veszi őt észre. Gondolatok: Érzelmi reakciók: Diszfunkcionális (negatív) Nem vesz rólam tudomást. Nem szeret engem. Az emberek nem szeretnek engem. csalódás, szorongás, elutasítottság, szomorúság, neheztelés Adaptív Valami gondja lehet. Túlterhelt, fáradt lehet. A másikkal való törődés Testi reakciók: energiátlanság, szorongás, izomfeszülés, fejfájás, stb. normál testi reakciók Cselekvés: A másik ember elkerülése Pl. megszólítja, beszélget vele, megkérdezi, hogy van.

31 Kognitív elmélet: - Az emberek általában nincsenek tudatában a kognitív torzításaiknak automatkus negatív gondolatok - Ha ezek a gondolkodási hibák rendre előfordulnak pszichés zavarok, főleg depresszió és szorongás - Aaron T. Beck depressziós "kognitív triád : Negatív kép önmagáról = Értéktelen vagyok. A világ főleg a személyközi kapcsolatok történéseinek negatív értelmezése = Az emberek mindig bántani akarnak engem. negatív jövőkép = A jövő félelmetes.

32 Interperszonális modell: A személyiségfejlődés vizsgálatakor a személyt körülvevő tágabb rendszert is figyelembe kell venni: család, mikromiliő, kiscsoportok, referenciacsoportok. Pszichés zavarok rendszerszemlélete: A családra mint egészre koncentrál. - Egy személy viselkedésének megértése csak abban a kontextusban (rendszerben) lehetséges, amelyben létezik. - A család egy dinamikus rendszer. Minden része interakcióban áll a többi részével; nincs olyan körülírt viselkedés (vagy tünet), ami ne függene össze a rendszer egészével. Bármilyen változás egy családtagban kihat az egész család szerkezetére, illetve minden családtagra. - Minden család valamilyen struktúrával jellemezhető, ami befolyásolja a tagok viselkedését. Egészséges hierarchiának kell lennie! - Minden család tipikus interakciós mintázatokkal bír: ezek a családtagok közötti kommunikáció sajátos jegyei.

33 Rendszerszemlélet: - A családoknak is vannak kül. fejlődési szakaszai, amelyeket sajátos feladatokkal járnak. Egészségesen működő családok adaptív módon oldják meg ezeket. - A család nyitott rendszer. A saját belső stabilitása mellett a külső hatások befogadására is alkalmasnak kell lennie, és néha változnia kell a külső és belső igényeknek megfelelően. - Adott családtag pszichés (+pszichoszomatikus) betegsége az egész családi rendszer zavarának a kifejeződése lehet. - Családterápia = családi kapcsolatok megváltoztatása a jobb működés érdekében.

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila

A SZEMÉLYISÉG Lélektana. Dr Szabó Attila A SZEMÉLYISÉG Lélektana Dr Szabó Attila Mi különbözteti meg az embereket egymástól? A személyiség definiciója Allport (1961) meghatározása: A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan

Részletesebben

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15.

Különböző pszichoterápiás módszerek. Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Különböző pszichoterápiás módszerek Lajkó Károly SZTE MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET SZEGED, 2011. 11. 15. Legismertebb pszichoterápiás megközelítések Pszichoanalitikus Fenomenológiai Kognitív- és viselkedésterápiás

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Pszichoterápiák I. Dr. Kelemen Oguz

Pszichoterápiák I. Dr. Kelemen Oguz Pszichoterápiák I Dr. Kelemen Oguz Pszichoterápiák a Magatartástudományban Orvos- Beteg kommunikáció tudományos vizsgálata ebből nőtt ki ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Szomatikus betegségek (Daganatos,Szívérrendszeri)

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalízis megteremtője: Sigmund Freud (1856-1939) A pszichoanalízis

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek

Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Mi a csoport?

Részletesebben

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia

Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Pszichológia 1. Általános és személyiségpszichológia Alaptudományok a pszichológiában Általános, vagy kísérleti pszichológia Fejlıdéslélektan Személyiséglélektan Szocálpszichológia Kognitív pszichológia

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68.

Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban. László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. Az ADHD kezelése gyerek- és felnőttkorban László Zsuzsa Fimota Központ 1063 Bp, Bajza u 68. www.fimota.hu Terápiák összehasonlítása 68% 56% 34% 25% gyógyszer gyógyszer vis.terápia köz.rutin vis.terápia

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Hamvai Csaba. 1. Előadás Bevezetés. A pszichológia nézőpontjai

Hamvai Csaba. 1. Előadás Bevezetés. A pszichológia nézőpontjai Hamvai Csaba 1. Előadás Bevezetés. A pszichológia nézőpontjai Követelmény Szóbeli vizsga Megadott témákat lásd: Magatartástudományi Intézet honlapja/pszichológiai alapfogalmak, ápolástani alapok Kötelező

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív

Fejlodéselméletek. Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Fejlodéselméletek Sigmund. Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív S.Freud: A pszichoszexuális fejlodés A nemhez igazodás és a nemi identitás fontos elemei a kultúrának,

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29.

Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29. Személyiség és pszichológiai zavarok Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29. Személyiségmodellek Pszichoanalitikus személyiségmodellek Szociális tanuláselméleti modell Fenomenológiai

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Főbb személyiségelméletek

Főbb személyiségelméletek Főbb személyiségelméletek A pszichológia egyik legérdekesebb témája a személyiség természete. Az egyes pszichológiai irányzatokhoz, iskolákhoz tartozó szakemberek eltérően vélekednek arról, hogy mi határozza

Részletesebben

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december Forrás: Unoka, Purebl, Túry, Bitter: A pszichoterápia alapjai. Semmelweis, 2012. Szőnyi, Füredi: A pszichoterápia tankönyve. Medicina, 2000.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA Előadó: Vágyi Petra, 2008 04 10 Személyiséglélektan IV DE, BTK, Pszichológiai Intézet, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék A KIP helye a transzperszonális pszichológiában

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté

Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté Ókor XVI XVII. szd. XIX. század XX. szd. eleje Hippokratész - Galénosz Racionalista empirista vita Struktruralizmus - funkcionalizmus Pszichoanalízis Behaviorizmus

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek

Viselkedés-diagnosztika. Tanuláslélektani alapelvek Viselkedés-diagnosztika Dr. Unoka Zsolt Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Tanuláslélektani alapelvek Klasszikus kondicionálás Instrumentális tanulás/operáns kondicionálás Modelltanulás/Obszervációs

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése

Agresszió. olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Agresszió olyan viselkedés, amelynek célja kár, vagy szenvedés előidézése Ösztöntan Mc Dougall (1908) 18 különböző ösztön Freud (1920) Örömelv, libidó Frusztráció Erosz (életösztön) Thanatosz (halálösztön)

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Első interjú Anamnézis Tesztek Visszajelzés

Első interjú Anamnézis Tesztek Visszajelzés K.NÉMETH MARGIT Első interjú Anamnézis Tesztek Visszajelzés Argerlander-i első interjú Nagy hangsúly van a szcénikus, az objektív és szubjektív adatokon Próbaértelmezés Pszichodinamikai feltevések megfogalmazása

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Motiváció 82. lecke A motiváció fogalma Pszichológiai

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI

PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI PSZICHOTERÁPIA A MINDENNAPI GYAKORLATBAN Pszichiátriai kórképek a gyógyszerészi gyakorlatban 2015. Vizin Gabriella Klinikai szakpszichológus Pszichoterapeuta VÁZLAT Pszichoterápia története Definíció,

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Serdülők dinamikus terápiája

Serdülők dinamikus terápiája Serdülők dinamikus terápiája SE Klinikai Pszichológus Szakképzés 2014. Farkas Mária Kapcsolat Ambulancia Dinamikus terápia definíciója Pszichoanalitikus elméletekre épül Lehet expresszív és szupportív

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés?

Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? És mit ír az újság? Motiváció Mi készteti az embereket a cselekvésre? Hogyan / mivel fokozható ez a késztetés? MOTIVÁCIÓ IRÁNY INTENZITÁS IDŐTARTAM A motiváció alapjai Cselekvéseink alapvető indítékai

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ

Részletesebben

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu

Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Nagy Erika DE NK Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu Felépítés I. Bevezetés II. A tanulás különböző megközelítései III. Klasszikus kondicionálás IV. Operáns kondicionálás V. Modelltanulás

Részletesebben