FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011

2 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á Z a s z á m o k t ü k r é b e n 18 B i z t o n s á g o s e l l á t á s 22 E r ő s ö d ő p i a c i j e l e n l é t 26 F ó k u s z b a n a z Ü g y f é l 30 s I k e r ü n k a l a p j a m u n k at á r s a i n k e l k ö t e l e z e t t s é g e 34 É r t é k t e r e m t ő g o n d o s k o d á s 38 F ö l d g á z ü z e m ű j á r m ű v e l a z é l h e t ő b b Tartalomjegyzék v á r o s é r t

3 2 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Előszó A 2011-es évben mérföldkőhöz érkezetünk; míg a szabadpiacon az előző évben váltunk országos szolgáltatóvá, év elejétől kiléptünk hagyományos egyetemes szolgáltatási területünkről és versenybe szálltunk új lakossági ügyfelek megszerzésért. Egy korábban számos lakossági és üzleti ügyféllel rendelkező földgázkereskedő cég működési engedélyének visszavonása példa nélküli átrendeződést idézett elő a szabályozott gázpiacon, amely egyúttal lehetőséget jelentett számunkra az országos terjeszkedéshez. Egyetemes szolgáltatói engedélyünk kiterjesztésével év végére több mint 800 ezer ügyfelet láttunk el Budapest mellett immár 10 megyében. Fő tevékenységünk mellett megvalósítottuk azon a fejlődés irányába mutató innovatív célkitűzésünket is, mellyel megalapoztuk a földgázüzemű közlekedés infrastruktúrájának kialakulását Budapesten. A szociálpolitikai érdekek erősödése a földgázpiaci szabályozásban, a lakossági árak alacsonyan tartása jelentős kihívások elé állították társaságunkat. Az elismert tőkeköltség csökkentésével az év elejétől számottevően visszaesett az elosztási tevékenység nyereségtermelő képessége. Az egyetemes szolgáltatásban bevezetett új gázpiaci modell, különösen az árfolyam kezelésének módszertana további kockázatokat jelentettek az év során. A lakossági piacon a fogyasztáscsökkenés már a gazdasági válság előtt elindult, az elmúlt évben azonban még további viszszaesés volt tapasztalható részben az enyhe időjárásnak, részben pedig a romló gazdasági helyzetnek, valamint a mind inkább tudatos energiafelhasználási szokásoknak köszönhetően. Emellett egyre nagyobb kihívást jelentett a növekvő kintlévőség kezelése is. A szabályozási és környezeti kockázatokat eredményesen tudtuk kivédeni. Hatékonyságunkat költségcsökkentő intézkedésekkel sikerült növelnünk. A globális recesszió és a változó piaci feltételek ellenére tervszámainkat meghaladó mértékű földgázt értékesítettünk. Magas színvonalú és versenyképes ajánlatainknak köszönhetően gázpiaci jelenlétünket a szabadpiacon ellátott ügyfeleink számának és az értékesített földgáz mennyiségének növelésével is sikerült erősítenünk. Munkánkat és ügyfeleink elégedettségét visszaigazolják azok a díjak, melyeket évről évre sikerül elnyernünk. Azon néhány vállalat közé tartozunk, amely a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands minősítéseket egyaránt birtokolja, valamint 2011-ben negyedszer is megkaptuk az Energiafogyasztók Díját, az egyetemes szolgáltatók között a leginkább fogyasztóbarát magatartásért számunkra a gázpiac- és árszabályozás változásaihoz történő alkalmazkodást, az innovációs fejlődési lehetőségek kutatását és az ügyfeleink igényeinek való megfelelést jelentette az egyre élesedő versenypiaci körülmények között. Büszkék vagyunk rá, hogy jól képzett és motivált munkatársainknak köszönhetően a FŐGÁZ cégcsoport egy kifejezetten mozgalmas és kihívásokkal teljes esztendőben is sikeres évet tudott zárni. Ügyfeleink, valamint részvényeseink elvárásait szem előtt tartva felkészülten várjuk a jövőben ránk váró feladatokat. Köszönjük partnereinknek, hogy 2011-ben is minket választottak. Dr. Bán Tamás az igazgatóság elnöke Koncz László vezérigazgató

4 4 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s a F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g ta g j a i Dr. Gegesy Ferenc elnök Dr. Kövesdi Zoltán felügyelőbizottsági tag Emmerich Endresz felügyelőbizottsági tag Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag Kolozs András felügyelőbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag A z I g a z g at ó s á g ta g j a i Dr. Bán Tamás elnök Dr. Marie-Theres Thiell elnökhelyettes Dr. Paksi Piroska igazgatósági tag Hajdu Péter igazgatósági tag Jászay Tamás igazgatósági tag Koncz László igazgatósági tag Lovas Péter igazgatósági tag C é g c s o p o r t s z i n t ű v e z e t ő i t e s t ü l e t Koncz László vezérigazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Fejesné Jenei Csilla infrastruktúra üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Bán Tamás az igazgatóság elnöke Dr. Gegesy Ferenc a felügyelőbizottság elnöke Koncz László vezérigazgató Kraft Péter FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezető Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató Réti Attila kereskedelmi igazgató Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogi igazgató Irányítótestületek tagjai É r d e k k é p v i s e l e t i v e z e t ő k Gotthard Béla a szakszervezet elnöke Siklósi Csaba FŐGÁZ Zrt. üzemi tanácsának elnöke Varga Tamás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke

5 6 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A C É G C S O P O R T F Ő B B A D ATA I A f ő g á z c s o p o r t e g y e t e m e s s z o l g á ltat á s i é s e l o s z t á s i t e r ü l e t e Egyetemes szolgáltatási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Komárom-Esztergom Heves Budapest Pest Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Fejér Bács-Kiskun Elosztási terület: A F Ő G Á Z Z r t. t u l a j d o n o s i s z e r k e z e t e d e c e m b e r é n Pilisjászfalu Piliscsaba Szentendre Vác - Alag É Pilisvörösvár 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Budapest Főváros Önkormányzata 49,83 % RWE Gas International N.V. 0,17 % Kisbefektetők Gyôr Remeteszôlôs Solymárvölgy Rákospalota Óbuda Újpest Hárshegy Budapest Ikarusz Salgótarjáni út Budafoki út Kôbánya Pécel Zsámbok Tóalmás Szentlôrinckáta Jászfelsôszentgyörgy Budatétény Csepel Kispest Vecsés Sülysáp Tápiószecsô Szentmártonkáta Soroksár Úri A F ő G Á Z Z r t. k a p c s o lt v á l l a l k o z á s a i Százhalombatta Ercsi Gomba Tápióság Nagykáta FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. FŐGÁZ Zrt. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. ** Adony Káva Bénye FGSZ Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett körzeti nyomásszabályozó Pánd Tápióbicske FŐGÁZ CNG Kft.* * Alapítva: július 11. FŐGÁZ Zrt. 100%-os részesedésű vállalkozásai Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. FLOGISTON Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft. KOMUNÁLINFÓ Zrt. Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés v.a. **Megszüntetve: november 15. FŐGÁZ Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások konszolidációba bevont, földgázipari engedélyesi tevékenységet végző vállalkozások konszolidációba bevont társaságok konszolidációba nem bevont társaságok A f ő g á z c s o p o r t e l o s z t ó v e z e t é k h á l ó z at á r a k a p c s o l ó d o t t f o g ya s z t ó k s z á m a ( e z e r d b ) nem háztartási háztartási A f ő g á z c s o p o r t á lta l é r t é k e s í t e t t g á z m e n n y i s é g e n g e d é ly e s e n k é n t i m e g o s z l á s a ( m i l l i ó m 3 ) közüzemi/egyetemes szolgáltatás szabadpiac

6 8 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Tóth Éva beszerző Kiss Győző Róbert treasury munkatárs Bükvics Ádám számlázás üzemeltető Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató FŐGÁZ a számok tükrében

7 10 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A t á r s a s á g é v i g a z d á l k o d á s á r ó l É v e s b e s z á m o l ó Megnevezés Közüzemi/egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma (darab) Budapest Vidék Háztartási Nem háztartási Közüzemi/egyetemes fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m 3 ) Budapest Vidék Háztartási Nem háztartási Szabadpiaci szerződés alapján ellátott fogyasztók száma (darab) Saját elosztási területen Idegen elosztási területen Szabadpiaci fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m 3 ) Saját elosztási területen Idegen elosztási területen FŐGÁZ értékesítés összesen (millió m 3 ) Adózott eredmény (millió Ft) Fizetett (jóváhagyott) osztalék (millió Ft) Egy részvényre jutó osztalék (Ft) Az éves beszámoló eredménykimutatása M Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény 0 0 Az éves beszámoló mérlege M Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök A d ó z o t t e r e d m é n y A FŐGÁZ Zrt. és ezzel a cégcsoport eredményét négy tényező határozta meg: az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci kereskedelem eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék ben az elosztói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18, a fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A FŐGÁZ Zrt évi gazdálkodására jelentős hatást gyakorolt az Emfesz Kft. földgáz-kereskedelmi engedélyének visszavonása, mely lehetőséget teremtett az egyetemes szolgáltatásban a fogyasztószám növelésére. A végső menedékes időszak lejártával a Magyar Energia Hivatal megadta a kibővített egyetemes szolgáltatói működési engedélyt a FŐGÁZ Zrt. számára az alábbi megyékre: Pest, Bács-Kiskun, Borsod- Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun- Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs- E g y r é s z v é n y r e j u t ó o s z ta l é k Szatmár-Bereg megye. A földgázellátás az év során teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. Az egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek részére értékesített földgáz mennyisége 2011-ben 950 M m 3 volt, ami a tervezett mennyiségnél 67 M m 3 -rel alacsonyabb. Az értékesített mennyiség alakulásában a hőmérsékleti hatás, valamint a fogyasztói szokások megváltozása (épületek hőszigetelése, ügyfelek költségtakarékosabb gondolkodása) is fontos szerepet játszott. A gázmennyiség 91,5%-át háztartási, 8,5%-át nem háztartási ügyfelek felé értékesítettük. Saját elosztási területen 838 M m 3, idegen elosztási területen 112 M m 3 földgázt értékesítettünk. A szabadpiaci ügyfelek részére M m 3 földgázt értékesítettünk, ebből saját elosztási területen 873 M m 3 -t, idegen elosztási területen 228 M m 3 -t. A FŐGÁZ Zrt évi öszszes értékesített mennyisége M m 3 volt. Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény 0 0 Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

8 12 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A f ü g g e t l e n k ö n y v v i z s g á l ó j e l e n t é s e A f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

9 14 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A k o n s z o l i d á lt b e s z á m o l ó f ő b b a d ata i A konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása M Ft A FŐGÁZ Zrt év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidált beszámoló az anyavállalat és a leányvállalatok éves számai mellett tartalmazza a november 15-én megszűnt Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. adatait is. Az összevont konszolidált beszámolóban maradéktalanul kiszűrtük a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyle- teiből adódó halmozódásokat. A évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyező végösszege M Ft. A konszolidált nettó árbevétel M Ft, az üze mi eredmény M Ft, az adózás előtti eredmény M Ft volt. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete évben stabil volt. Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye A konszolidációba bevont társaságok Megnevezés FŐGÁZ Cng Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. * 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft Szentendre, Kőzúzó u. 5. Alapítás illetve belépés éve Törzstőke M Ft Főgáz Zrt. részesedése M Ft Főgáz Zrt. részedése %-ban ,0 85, ,0 1, ,0 460, , ,6 100 alapítás:1990 belépés: ,0 73,7 67 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény A konszolidált éves beszámoló mérlege M Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak *A Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. a cégbíróság által én a cégnyilvántartásból törlésre került. Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek 7 4 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

10 16 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A f ü g g e t l e n k ö n y v v i z s g á l ó j e l e n t é s e k o n s z o l i d á lt A f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e k o n s z o l i d á lt Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalának találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

11 18 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Biztonságos ellátás Pókos Zoltán főgáz földgázelosztási kft. hálózatgazdálkodási igazgató Kraft Péter főgáz földgázelosztási kft. ügyvezető Dr. Literati-Nagy Péterné fejlesztési csoportvezető Molnár Gábor műszaki előkészítő Schödel Elemér diszpécserközpont üzemvezető

12 20 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s F ö l d g á z e l o s z t á s A F Ő G Á Z F ö l d g á z e l o s z t á s i K f t. á lta l ü z e m e l - t e t e t t k m h o s s z ú g á z e l o s z t ó h á l ó z at A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a FŐGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, március 1-jétől végzi földgázelosztási tevékenységét Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, a hosszú távon biztonságos földgázellátáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását társaságunk, mint elsődleges célkitűzéseit teljesítette és eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk jogszabályi előírásoknak megfelelően, működésének megkezdése óta ISO 9001-es minőségirányítási rendszert működtet. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázelosztási tevékenységét szabályozó minőségirányítási rendszerének külső felülvizsgálatára hetedik alkalommal került sor 2011 szeptemberében. Az okirat-megújító audit során a független tanúsító szervezet kiemelten vizsgálta a vezetőség felelősségi körét, az erőforrásokkal való gazdálkodást, valamint a mérés, elemzés, fejlesztés hármas követelményét. Auditjelentésükben ezen előírások betartását rendre magas színvonalúnak értékelték. A működtetett elosztói minőségirányítási rendszer érvényessége változatlanul kiterjed a főtevékenységre vonatkozó folyamatokon túl a központi, irányítási és támogató szabályozásokra is. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft évi összes bevétele M Ft, adózás előtti eredménye M Ft, évi adózás utáni eredménye M Ft volt. ö s s z e t é t e l e d e c e m b e r é n : Kor szerint: 10 év felett: 82% 10 év alatt: 18% Anyag szerint: PE: 69,76% Acél: 30,23% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit: 0,01% A üzleti évben a társaság által elosztott földgázmennyiség megoszlása M m 3 Megnevezés 2011 Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 27,9 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 814, m 3 /h közötti névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 241,0 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötési igényű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötési igényű felhasználók 186,7 767,2 TIGÁZ DSO Kft. részére elosztott mennyiség 9,3 Összesen 2 047,0 F e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k, j e l e n t ő s b e r u h á z á s o k évben társaságunk M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. A legjelentősebb tétel a gázhálózati beruházásokra fordított M Ft volt. A gázelosztási tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, gázmérés korszerűsítésre és műszaki fejlesztésre M Ft-ot használtunk fel. Fejlesztési céllal m vezeték épült, melyből m az új fogyasztók bekapcsolásához létesült 282 db utólagos leágazó vezeték. A rekonstrukciós munkák során m gázelosztó vezetéket váltottunk ki. Az év legjelentősebb hálózatrekonstrukciós munkái Budapest területén az alábbi helyszíneken valósultak meg: II. Pasaréti út, III. Lajos utca, XII. Tusnádi utca, V. Irányi utca, XIV. Bonyhádi utca, IX. Kinizsi utca VIII. Mária utca, XIV. Újváros park, XI. Hamzsabégi út, XII. Fodor utca, XXI. Templom utca, XV. Gazdálkodó utca, XIII. Kárpát utca Gogol utca, X. Állomás utca, XIII. Victor H. utca, XV. Páskom park, X XIX. Sibrik M. út, X. Sírkert út Kozma utca, XVII. Pesti út.

13 22 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Üski Annamária portfolió menedzser Tersztyánszky Zsolt ügyfélkapcsolati menedzser Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogi igazgató Réti Attila kereskedelmi igazgató Dr. Borbándi Andrea jogi csoportvezető Erősödő piaci jelenlét

14 24 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g Meghatározó szerep a szabadpiacon Társaságunk hosszú évek óta meghatározó és stabil szereplője a magyar földgázpiacnak. Az elmúlt években folytatott tudatos fejlesztés következtében a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységünk ma már jelentős mértékben járul hozzá a cégcsoport értékteremtő képességéhez, üzleti eredményéhez július 1-jén gyakorlatilag véget ért a gázpiaci liberalizációs folyamat, mely a távhőtermelők egyetemes szolgáltatásra való jogosultságának elvesztésével zárult. Minden 20 m 3 /h feletti üzleti ügyfél kikerült az egyetemes szolgáltatásból, és kötelezővé vált számukra a szabadpiaci földgázbeszerzés. A lakossági ügyfelek (köztük a társasházak) és a 20 m 3 /h alatti üzleti felhasználók továbbra is jogosultak maradtak az egyetemes szolgáltatásra. A szabadpiacon az ügyfelek egyre tudatosabbak, a versenytársak egyre aktívabbak, ezáltal valamennyi szegmensben érezhető a verseny erősödése. A fogyasztók mind gyakrabban élnek a versenyeztetéses beszerzési eljárás nyújtotta lehetőségekkel, több versenytárstól kérnek ajánlatot, majd többfordulós ártárgyalások vagy elektronikus tender után választják ki a számukra legkedvezőbbnek vélt szolgáltatót. Versenyképes ajánlatainknak, aktív értékesítési tevékenységünknek köszönhetően ügyfeleink jelentős részét sikerült megtartanunk, illetve az elvesztett ügyfeleket is tudtuk pótolni új partnerekkel ben jelentősen megemelkedett a közbeszerzési eljárások száma, melyeken eredményesen vettünk részt ben több mint 1 Mrd m 3 földgázt értékesítettünk a szabadpiacon, ami nemcsak a korábbi évek értékesített mennyiségét, de a 2011-es tervszámot is meghaladta. Ezzel az eredménnyel egyúttal fordulóponthoz is érkeztünk, a szabadpiacon immár több földgázt értékesítettünk, mint az egyetemes szolgáltatásban végén a szabadpiaci ellátásban lévő fogyasztási helyek száma 5 ezernél is több volt. Az ügyféligényekhez és a fogyasztási szokásokhoz illeszkedő diverzifikált forrásportfólióra épülő kereskedelmi konstrukciókkal gondoskodunk arról, hogy partnereink minél elégedettebbek legyenek. A FŐGÁZ-t választóknál az ajánlati ár mellett fontos szempont a társaságunkkal kialakítható megbízható kapcsolat, a szakmai múltunk, a tőkeerőnk, és az általunk nyújtott ellátásbiztonság. Ügyfeleink már tudják, hogy nálunk garantált a magas színvonalú és versenyképes gázszolgáltatás. A kifogástalan kiszolgáláshoz megfelelő infrastruktúra és szakértői csapat szükséges. Ezt szem előtt tartva hoztuk létre és működtetjük értékesítési szervezetünket és üzleti ügyfélszolgálatunkat, munkatársaink rendszeres továbbképzéseken, szakmai tréningen vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek. Társaságunk 2011-ben immár harmadszor kapta meg a Business Superbrands minősítést, így stabil helyünk van az üzleti szektor legjobb márkái között. A díj a minőség és megbízhatóság elismerése, így visszaigazolja azt a színvonalat és elkötelezettséget, amellyel kiszolgáljuk ügyfeleinket. Minőség az egyetemes szolgáltatásban A 2011-es év elején jelentős változás állt be az egyetemes szolgáltatói piacon, miután a Magyar Energia Hivatal január 13-ától felfüggesztette az Emfesz Kft. földgáz kereskedelmi működési engedélyét. Társaságunk nyerte meg a lehetőséget, hogy végső menedékesként az Emfesz Kft. által korábban ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók gázellátását biztosítsa más egyetemes szolgáltatók elosztási területén. A végső menedékesi időszak lejártával ugyanakkor a kibővített egyetemes szolgáltatói működési engedélyt is megszereztük Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Az egyetemes szolgáltatási engedélyünk kiterjesztésével több mint nyolcszázezer egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelet láttunk el Budapesten és 10 megyében. A szolgáltatási területünk ilyen mértékű megnövekedése új irodák nyitását tették szükségessé az ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében. Kiemelkedő eredmény, hogy 2011 végére több egye temes szolgáltatásra jogosult ügyféllel rendelkeztünk, mint az év elején. Ez többségében a végső menedékesi időszakban felvállalt szerepünknek, valamint az év során a hagyományos egyetemes szolgáltatási területünkön végzett ügyfélvisszaszerzési akcióinknak, promócióinknak köszönhető. Szolgáltatásaink minőségét szolgáltatói, műszaki tapasztalatunk, folyamatos megújulási készségünk, valamint ügyfeleink régi és új igényeinek megfelelő, korszerű infrastruktúránk szavatolja. Folyamatosan bővítettük és bővítjük kiegészítő szolgáltatásaink körét, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét. Ezek egyúttal azt is lehetővé teszik, hogy az egyetemes szolgáltatás keretein belül erősítsük pozíciónkat versenytársainkkal szemben. Kiegészítő termékeink palettájának újabb bővítéseként 2011 júliusában a Europ Assistance Magyarország Kft.-vel közösen létrehoztuk az OtthonSzerviz24 szolgáltatást. A konstrukció a lakossági fogyasztók számára kényelmes, megbízható és gyors segítséget garantál a háztartási meghibásodások elhárításához, illetve vészhelyzetek esetében fedezetet is nyújt a felmerült költségek egy részére. A Budapest Bankkal együttműködésben továbbra is sikeres kiegészítő szolgáltatásunk a FŐGÁZ Kártya. A hitelkártya használatával ügyfeleink a FŐGÁZ által kibocsátott számlák összegéből és egyéb vásárlásaik után is visszatérítést kapnak, melyet a kártyát kibocsátó bank ír jóvá. A FŐGÁZ Kártyát használók köre folyamatosan bővül, év végén már sok ezer fogyasztónk használja ki a termék előnyeit. Gázőrzők szolgáltatásunkkal ügyfeleinknek havi átalány ellenében a gázkészülékek évi egyszeri karbantartását és el- lenőrzését biztosítjuk. A készülékek folyamatos karbantartása, rendszeres ellenőrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához. Nem elhanyagolható, hogy a jól beállított gázkészülékek jobb hatásfokkal, így alacsonyabb fogyasztással üzemelnek, amely az ügyfél részére megtakarítást jelenthet. Értékesítési tevékenységünk dinamikusan fejlődött, már nemcsak a személyesen, telefonon vagy weboldalunkon bejelentkező ügyfelek kiszolgálására vagyunk felkészülve, hanem ajánlatainkkal aktívan megkeressük a potenciális felhasználókat. A FŐGÁZ-márka ismertsége az egyetemes szolgáltatási engedélyünk bővítésének és ismertségnövelő tevékenységeink eredményeként növekedett ben újabb mérföldkőhöz értünk. Azon néhány cég közé tartozunk, amely a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands minősítést egyaránt elnyerte. Ezek a díjak visszaigazolják mindazon erőfeszítéseinket, fejlesztéseinket, melyekkel üzletpolitikánk részeként a kiváló teljesítményt célozzuk meg.

15 26 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Fejesné Jenei Csilla infrastruktúra üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató Viziné Paulovits Mária pénztáros Széplaki Ildikó ügyfélszolgálati ügyintéző Brátis Marianna ügyfélszolgálati ügyintéző Fókuszban az Ügyfél

16 28 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Ü G Y F É L S Z O L G Á L AT A földgázpiaci változások idején is megbízható szakmai partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére ben a végső menedékesi időszak és az egyetemes szolgáltatásban megváltozott piaci helyzet komoly kihívás elé állította az ügyfélszolgálatot. Az év első felében rendkívül rövid idő alatt kellett felkészíteni valamennyi ügyfélkapcsolati csatornát az ügyfélmegkeresések hirtelen növekvő számának kezelésére, a második félévben pedig a kereskedőváltások lebonyolítása jelentett korábban nem tapasztalt nehézséget. Az egyetemes szolgáltatási engedély kiterjesztése új ügyfélszolgálati irodák nyitását tette szükségessé a vidéki szolgáltatási területen. Jelentős eredmény, hogy a rendelkezésre álló mindössze 90 nap alatt sikerült kiépíteni a 18 irodából álló regionális hálózatot. Az újonnan nyitott vidéki irodákban folyamatosan bővülő szolgáltatással álltunk ügyfeleink rendelkezésére, és kezdettől nagy hangsúlyt fektettünk az értékesítésre is. A budapesti irodahálózat legfontosabb feladata a szokásos tevékenységén kívül a FŐGÁZ elosztási területen lévő más egyetemes szolgáltatókhoz végső menedékesként került fogyasztók visszalépésének támogatása volt. A call center kapacitását szintén rövid időn belül bővítettük annak érdekében, hogy minden hozzánk forduló ügyfelet ki tudjunk szolgálni. Jelentős változást jelentett a telefonos ügyfélszolgálaton, hogy az egyetemes szolgáltatásban kibontakozó verseny következtében egyre nőtt az ügyfélmegtartási céllal kezdeményezett kimenő hívások száma. Továbbra is fontos cél, hogy az ügyfélszolgálat minden csatornája hatékonyan támogassa az értékesítési tevékenységet és a promóciókat. Az ügyfelektől érkező és az ügyfélszolgálat által továbbított visszajelzések fontos inputjai voltak a kisfogyasztói stratégia megvalósításával kapcsolatos döntéseknek. A végső menedékesi időszak, az egyetemes szolgáltatási engedély kiterjesztése és az egyetemes szolgáltatáson belül korábban nem látott mértékű kereskedőváltások következtében jelentősen a évhez képest 30%-kal növekedett az ügyfélmegkeresések száma. Büszkék vagyunk rá, hogy a kihívások okozta nehézségek ellenére negyedszer is megkaptuk az Energiafogyasztók Díját, amelyet a Magyar Energiafo gyasztók Szövetsége a leginkább fogyasztóbarát maga tartást tanúsító szolgáltatónak ítél oda ben összesen 2,7 millió ügyfélkapcsolatot kezeltünk, melynek 54%-a ügyintézést nem igénylő, automatikus feldolgozású (zöldszám és online) mérőállás-bejelentés, 46%-a ügyintézést igénylő fogyasztói megkeresés volt. Ü g y i n t é z é s t i g é n y l ő f o g ya s z t ó i m e g k e r e s é s e k c s at o r n á n k é n t i m e g o s z l á s a Az írásos csatornán érkezett ügyfélmegkeresések nagy száma és a kereskedőváltások a back office területen is kapacitásbővítést igényeltek év jelentős informatikai fejlesztése volt a gázipari adatcsere modell kidolgozása, amelyet az iparágon belül elsőként vállalatunk vett használatba a tömeges kereskedőváltások támogatására. Az elmúlt év tapasztalatai alapján több ügyfélszolgálatot érintő fejlesztést is kezdeményeztünk, amelyek a hatékonyabb ügyintézést és az automatizálást szolgálják. Döntés született többek között új call center technológia bevezetéséről és új online ügyfélszolgálat kialakításáról, amelyek hatása elsősorban a jövőbeni eredményekben fog megmutatkozni. 45% telefonos ügyintézés 34% személyes ügyintézés 20% írásban történő ügyintézés 1% online ügyintézés

17 30 FŐGÁZ Zrt. é v e s j e l e n t é s Tóth Mónika oktatási munkatárs Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Király Dániel hr controlling munkatárs Csavajdáné Agócs Gabriella munkaügyi csoportvezető Sikerünk alapja munkatársaink elkötelezettsége

18 32 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s H u m á n p o l i t i k a évben a humánpolitikai tevékenységünk fókuszában a versenypiac kihívásaira rugalmasan reagálni képes, a biztonságos, minőségi gázszolgáltatást garantáló, optimális létszámú és összetételű, szakmailag magas színvonalon felkészült, kellően motivált és elkötelezett szakemberek biztosítása állt. A versenypiaci feltételek állandó változásával, a verseny éleződésével folyamatosan új tevékenységek, egyre bonyolultabb folyamatok és növekvő erőforrásigény jelent meg, főképp a gázkereskedelmi területen. A gyors piaci, gazdasági, jogszabályi változások rendkívül rugalmas, hatékony működést, folyamatos létszám- és munkaköri struktúrabeli átalakítást igényeltek. Az alaptevékenységeket támogató szervezetek számára elsősorban hatékonyságnövelési elvárások fogalmazódtak meg. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében újfajta munkairányítási rendszer bevezetése indult el. A gázszolgáltatás magas minőségi, biztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében átfogó képzés szervezésével támogattuk a fizikai dolgozók, szerelők elméleti és gyakorlati tudásának egységesítését, fejlesztését. Eredményességünk alapfeltétele munkatársaink megfelelő motiváltsága. Kompetencia- és teljesítményalapú javadalmazási rendszerünk, az eddigi bérezési, ösztönzési gyakorlatunkat alapvetően befolyásoló jogszabályi változások ellenére, továbbra is biztosítja a cégcsoport versenyképességét a munkaerőpiacon. A 2010-ben elindult egyéni teljesítményértékelési rendszer (TÉR) teljes körű bevezetésére 2012 végéig kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a TÉR átláthatóvá teszi a munkavállalókkal szembeni elvárásokat, objektív alapot nyújt az egyéni teljesítmények értékeléséhez és hosszabb távon biztosítja a teljesítményalapú bérezést, ösztönzést, növelve ezzel a munkavállalói elkötelezettséget óta a vezetői teljesítményeket is új módon, a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszeréhez (BSC) kötötten mérjük és ösztönözzük. Cégcsoportunk nagy hangsúlyt fektet munkatársaink folyamatos képzésére, fejlesztésére, melyet befektetésnek tekintünk, és amely képzések irányát mindig az adott év üzleti célkitűzései határozzák meg ben a képzések fő fókuszában a közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgozó munkatársak készségfejlesztése, szakmai ismereteik szinten tartása, illetve bővítése állt. Új alapokra helyeztük az idegen nyelvtudás fejlesztését. Tovább folytatódott a tanulási kultúra átalakítása, ahol egyre nagyobb szerepet kap az e-learning és az elektronikus tananyagok használata, az önképzés és a belső oktatók/trénerek képzése évben ismét felmértük munkatársaink elkötelezettségét, amelynek eredményei jelentős javulást mutatnak a korábbi években tapasztaltakhoz képest. Az elkötelezettség növekedése minden elégedettségi területen megmutatkozik, amely biztosítja a társaság jövőbeni teljesítményének növelését, ezáltal a versenypiacon történő sikeres helytállását. A munkatársak az előző felmérés óta legnagyobb pozitív változásként értékelték a piaci változásokra történő rugalmasabb, gyorsabb reagálást, a vállalatvezetés nyílt kommunikációját a cég jövőjét illetően, illetve a vállalati értékek és a személyes értékek összhangjának fejlődését. A korábbi felmérés kapcsán megvalósított elkötelezettségnövelő akciók szintén pozitív fogadtatásra találtak a munkatársak körében. Vállalatunk felsővezetése a jövőben is hangsúlyt helyez munkatársaink elkötelezettségének további növelésére. A megváltozott piaci, gazdasági, jogszabályi környezet cégcsoportunk életében fontos változásokat indított el, amely minden szervezeti egységre és valamennyi munkavállalóra hatással voltak. A humánpolitikai tevékenységet ennek megfelelően a változásokra történő gyors és hatékony reagálás, a szakterületekkel történő szorosabb együttműködés jellemezte. A változásokhoz való viszonyulás, azok hatásainak kezelése stratégiai fontosságúvá vált. Bízunk abban, hogy a változásokban rejlő lehetőségek feltárása és azok saját céljaink elérése érdekében történő kiaknázása a cégcsoport eredményeit kedvezően befolyásolják a jövőben is. M i n d e n n a p i é l e t ü n k e n e r g i a f o r r á s a a s p o r t A sport öröm, egészség, lendület, mely színt és vidámságot ad a hétköznapoknak, mindennapi életünk energiaforrásául szolgál. A másokkal töltött idő, az átélt élmények és a közös cél teszi igazán élvezhetővé és valódi élménnyé. Vállalatunk sikeres teljesítménye mögött munkatársaink kitartó munkája áll, egészségük megőrzése érdekében gazdag és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk számukra edzőtermeinkben és a szabadban rendezett eseményeinken től társaságunk életében egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a tömeg- és amatőr sport. Az elmúlt év elején az egészséges életmódra vágyó kollégáink igényeit felismerve, meghatároztuk azokat a sportolási lehetőségeket, amelyekben munkatársaink vállalatunk támogatásával, szervezett keretek között élvezhették a mozgás örömét. A legnépszerűbb programok, a futás, asztalitenisz, kerékpár, kosárlabda és kispályás labdarúgás voltak, de időről időre újdonságok megismerésére és elsajátítására is lehetőséget biztosítunk, így egyre szélesebb körben tudjuk kielégíteni a különböző igényeket. Az elmúlt év során a FŐGÁZ Sport Egyesületének irányítása alá tartozó teke-, tenisz-, vitorlás- és horgásztagozatok mellett jelentősen növekedett az érdeklődés a kondicionáló tornaszakosztályunk iránt is. Több száz munkatársunk és családtagjaik váltották ki a kedvezményes tagsági kártyát. Edzőtermeinkben szerződtetett szakemberek felügyeletével irányított gyógytorna és aerobik órákat szerveztünk, de a központi telephelyünkön lévő jól felszerelt súlyzóterem és fitnesz-kondicionáló gépterem önálló edzésre is lehetőséget biztosított. Az egészségmegőrző programokat szaunák, szoláriumok és sószoba egészíti ki.

19 34 FŐGÁZ Zrt. é v e s j e l e n t é s Értékteremtő gondoskodás Dr. Hoschek Lívia jogtanácsos Molnár Réka kommunikációs munkatárs Lisztes Ramóna junior pénzügyi munkatárs

20 36 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s T á r s a d a l m i s z e r e p v á l l a l á s A főváros egyik meghatározó cégcsoportjaként fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink biztonságos és folyamatos gázellátása mellett felelősséget vállaljunk környezetünkért és a társadalomért is. Cégcsoportunk életében egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be az értékelvű magatartás. A es piaci kihívások mellett sem feledkeztünk meg társadalmi kötelezettségeinkről, a rászorulók megsegítéséről. Az év elején végbement piaci terjeszkedésünk során új szolgáltatási területünkön lévő ügyfeleinkre kommunikációnk és akcióink során kiemelt figyelmet fordítottunk. Agglomerációs kampányunk keretében a társadalom egésze számára fontos célokat szolgáló szervezeteket segítettünk. A Facebook képeslapküldő alkalmazáson keresztül öt olyan intézményt támogattunk, amelyek az ott élők számára fontos, kikapcsolódást nyújtó, kulturális fejlődést elősegítő, az egészség megőrzését szolgáló és gyógyító szolgáltatásokat nyújtanak. A közösségi oldal felhasználói a gödöllői Chopin Zeneiskola, a szentendrei Skanzen, a váci Jávorszky Kórház, a fóti Gyermekváros, és a maglódi MagHáz Kulturális Központ számára gyűjthettek támogatást az intézményeket megjelölő virtuális képeslapok küldésével. Az akcióban több mint tízezerszer küldték tovább az intézmények képeslapjait a Facebook felhasználói, az összesen egymillió forint támogatást a továbbküldések arányában utaltuk át az intézményeknek.. A budapesti lakosokat társadalmi összefogásra buzdító akciónk során ügyfeleink szintén maguk dönthettek arról, hogy mely társadalmilag fontos feladatot ellátó, vagy éppen anyagi nehézségekkel küzdő szervezetet támogassuk. Az ak cióban minden ügyfélszavazat után Ft adományban részesítettük a kiválasztott szervezetet: a Mozgáskorlátozott sportolókat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, illetve a Heim Pál Gyermekkórházat. Karácsonykor a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve adományozási és ajándékozási programot szerveztünk. Munkatársaink kezdeményezésével öszszegyűjtött pénzbeli adományt társaságunk kiegészítette, melyből 100 db ajándékcsomagot juttattunk el a legnehezebb sorban lévők számára. Az anyagi támogatáson is túlmutat a személyes jelenlét, a kétkezi segítségnyújtás, ezért kollégáink önkéntesként vettek részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett meleg étel osztásában, hogy így tegyék szebbé a rászorulók ünnepét. boldog karácsonyának megteremtésében segítettünk, és így közvetve több százmillió forint értékű adomány összegyűjtéséhez járultunk hozzá. A karácsonyi időszakban önkéntesen átmeneti kikapcsolási moratóriumot vállaltunk szolgáltatási területünkön, Budapesten és 10 megyében, hogy az ünnepek minden családnál a gondokról megfeledkezve, a nyugodt együttlétről szóljanak. A kikapcsolási moratórium nem csak a védett fogyasztókat érintette, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akik számlájuk rendezésével 60 napon túl maradtak el, így számukra is biztosított lehetett az otthon melege az ünnepi időszakban. Büszkén valljuk, hogy CSR programunk már nem csupán vállalati filozófiánk része, hanem mindennapi tevékenységünk meghatározó eleme is. A n ő k e g y ü t t n a g y d o l g o k r a k é p e s e k A női életpályája eltérő a férfiakétól. Különböző életperiódusokban egy nőnek időszakosan más és más kötelezettségei vannak, melyet a vállalatoknak rugalmasan kell kezelniük annak érdekében, hogy a munkavállalók teljesítménye és lojalitása ne csökkenjen. Sok munkaadónál már vannak jó gyakorlatok, átvehető példák. Mi, itt a FŐGÁZnál is törekszünk erre a szemléletre szeptemberében a FŐGÁZ női vezetőinek koordinálásával csatlakoztunk az RWE Women s Network szervezetéhez. Az ELMŰ-ÉMÁSZ és a Mátravidéki Erőmű női fórumaival egy időben az RWE Hungária égisze alatt megalapítottuk a FŐGÁZ Női Fórumot. Az újonnan alakult szervezet céljai közt kiemelkedő jelentőségű a munka magánélet összeegyeztethetőségének javítása, a családbarát munkahely megteremtése, a munkatársi elkötelezettség növelésében és vállalati kultúra formálásában való aktív szerepvállalás, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatosság erősítése és a társadalmi felelősségvállalás. Ezen főbb fókuszpontok mentén a fórumon belül különböző szakosztályok alakultak, melyek működésében a vezető beosztású munkatársak részvétele kiemelt jelentőségű, hiszen döntéshozóként közvetlen hatással vannak a programok sikeres megvalósítására. mot valósítottunk meg színesítve vállalatunk életét ben életre hívtuk a használt ruhagyűjtési akciót, mellyel a Magyar Vöröskereszten keresztül segítettük a rászorulókat. Az elmúlt év során két alkalommal is megtartottuk szemétgyűjtési akciónkat központi telephelyünk környezetének megtisztítása érdekében. Kollégáink aktív részvételükkel hatákonyan járultak hozzá a vállalat CSR tevékenységéhez. Az elmúlt esztendőben számos szabadidős elfoglaltságot biztosítottunk kikapcsolódni vágyó női és férfi munkatársaink számára. Ilyenek voltak a páros- és hastánc tanfolyamok, az önismereti és csapatismereti programok, valamint a női kreativitást és koncentrációs készséget fejlesztő szerepjátékok. Mindezek képzett oktatók vezetésével zajlottak. A Szakszervezet támogatásával újraélesztettük azt a 20 évvel ezelőtti hagyományt, mely szerint a dolgozók csemetéi a FŐGÁZ-nál is találkozhatnak a Mikulással. Büszkék vagyunk rá, hogy 2011-ben a MikulásGyár gázszolgáltatójaként mintegy nélkülöző család békés A fórum megalakulása óta eltelt időszakban hölgy munkatársaink aktív részvételével számos nagysikerű progra-

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010 É V E S J E L E N T É S Mérhető fejlődés FÔGÁZ É V E S J E L E N T É S Előszó....................................... 2 Az igazgatóság tagjai............................ 4 A felügyelőbizottság tagjai........................

Részletesebben

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009

Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009 Versenyre fókuszálva Éves jelentés 009 Fôvárosi Gázmûvek Zrt. é v e s j e l e n t é s 0 09 4 6 8 10 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 0 1 4 6 8 Előszó Az igazgatóság tagjai A felügyelőbizottság tagjai Cégcsoport

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 7

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 7 ÉVES JELENTÉS 2007 ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Megnevezés Mértékegység 2003 2004 2005 2006 2007 Elosztóvezeték hálózatra kapcsolódott fogyasztók száma db 790 348 796 906 801 769 805 816 812 137 Hálózat hosszúság

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 1 5 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése címe " A közzétett adatokat

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Bizonytalan körülmények, bizonyított eredmények

Bizonytalan körülmények, bizonyított eredmények Felelős kiadó FŐGÁZ Kommunikációs Csoport 12 Bizonytalan körülmények, bizonyított eredmények Éves jelentés 2012 2 ELŐSZÓ 4 AZ IRÁNYÍTÓTESTÜLETEK TAGJAI 6 A CÉGCSOPORT FŐBB ADATAI 8 STABIL PÉNZÜGYI ALAPOK

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 7 Székesfehérvári Törvényszék 2 1 5 216.5.26 12:43:28 Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 4 Település: DUNAÚJVÁROS Közterület neve: ESZE TAMÁS Közterület jellege: utca Házszám: 5.

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Heim Pál Születési név: Heim Pál Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 13:35:43 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 3 5 Település: Budapest Közterület neve: Kerekes Közterület jellege: utca Házszám: 12-20.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben