FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011

2 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á Z a s z á m o k t ü k r é b e n 18 B i z t o n s á g o s e l l á t á s 22 E r ő s ö d ő p i a c i j e l e n l é t 26 F ó k u s z b a n a z Ü g y f é l 30 s I k e r ü n k a l a p j a m u n k at á r s a i n k e l k ö t e l e z e t t s é g e 34 É r t é k t e r e m t ő g o n d o s k o d á s 38 F ö l d g á z ü z e m ű j á r m ű v e l a z é l h e t ő b b Tartalomjegyzék v á r o s é r t

3 2 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Előszó A 2011-es évben mérföldkőhöz érkezetünk; míg a szabadpiacon az előző évben váltunk országos szolgáltatóvá, év elejétől kiléptünk hagyományos egyetemes szolgáltatási területünkről és versenybe szálltunk új lakossági ügyfelek megszerzésért. Egy korábban számos lakossági és üzleti ügyféllel rendelkező földgázkereskedő cég működési engedélyének visszavonása példa nélküli átrendeződést idézett elő a szabályozott gázpiacon, amely egyúttal lehetőséget jelentett számunkra az országos terjeszkedéshez. Egyetemes szolgáltatói engedélyünk kiterjesztésével év végére több mint 800 ezer ügyfelet láttunk el Budapest mellett immár 10 megyében. Fő tevékenységünk mellett megvalósítottuk azon a fejlődés irányába mutató innovatív célkitűzésünket is, mellyel megalapoztuk a földgázüzemű közlekedés infrastruktúrájának kialakulását Budapesten. A szociálpolitikai érdekek erősödése a földgázpiaci szabályozásban, a lakossági árak alacsonyan tartása jelentős kihívások elé állították társaságunkat. Az elismert tőkeköltség csökkentésével az év elejétől számottevően visszaesett az elosztási tevékenység nyereségtermelő képessége. Az egyetemes szolgáltatásban bevezetett új gázpiaci modell, különösen az árfolyam kezelésének módszertana további kockázatokat jelentettek az év során. A lakossági piacon a fogyasztáscsökkenés már a gazdasági válság előtt elindult, az elmúlt évben azonban még további viszszaesés volt tapasztalható részben az enyhe időjárásnak, részben pedig a romló gazdasági helyzetnek, valamint a mind inkább tudatos energiafelhasználási szokásoknak köszönhetően. Emellett egyre nagyobb kihívást jelentett a növekvő kintlévőség kezelése is. A szabályozási és környezeti kockázatokat eredményesen tudtuk kivédeni. Hatékonyságunkat költségcsökkentő intézkedésekkel sikerült növelnünk. A globális recesszió és a változó piaci feltételek ellenére tervszámainkat meghaladó mértékű földgázt értékesítettünk. Magas színvonalú és versenyképes ajánlatainknak köszönhetően gázpiaci jelenlétünket a szabadpiacon ellátott ügyfeleink számának és az értékesített földgáz mennyiségének növelésével is sikerült erősítenünk. Munkánkat és ügyfeleink elégedettségét visszaigazolják azok a díjak, melyeket évről évre sikerül elnyernünk. Azon néhány vállalat közé tartozunk, amely a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands minősítéseket egyaránt birtokolja, valamint 2011-ben negyedszer is megkaptuk az Energiafogyasztók Díját, az egyetemes szolgáltatók között a leginkább fogyasztóbarát magatartásért számunkra a gázpiac- és árszabályozás változásaihoz történő alkalmazkodást, az innovációs fejlődési lehetőségek kutatását és az ügyfeleink igényeinek való megfelelést jelentette az egyre élesedő versenypiaci körülmények között. Büszkék vagyunk rá, hogy jól képzett és motivált munkatársainknak köszönhetően a FŐGÁZ cégcsoport egy kifejezetten mozgalmas és kihívásokkal teljes esztendőben is sikeres évet tudott zárni. Ügyfeleink, valamint részvényeseink elvárásait szem előtt tartva felkészülten várjuk a jövőben ránk váró feladatokat. Köszönjük partnereinknek, hogy 2011-ben is minket választottak. Dr. Bán Tamás az igazgatóság elnöke Koncz László vezérigazgató

4 4 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s a F e l ü g y e l ő b i z o t t s á g ta g j a i Dr. Gegesy Ferenc elnök Dr. Kövesdi Zoltán felügyelőbizottsági tag Emmerich Endresz felügyelőbizottsági tag Gotthard Béla felügyelőbizottsági tag Kolozs András felügyelőbizottsági tag Siklósi Csaba felügyelőbizottsági tag A z I g a z g at ó s á g ta g j a i Dr. Bán Tamás elnök Dr. Marie-Theres Thiell elnökhelyettes Dr. Paksi Piroska igazgatósági tag Hajdu Péter igazgatósági tag Jászay Tamás igazgatósági tag Koncz László igazgatósági tag Lovas Péter igazgatósági tag C é g c s o p o r t s z i n t ű v e z e t ő i t e s t ü l e t Koncz László vezérigazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató Fejesné Jenei Csilla infrastruktúra üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Bán Tamás az igazgatóság elnöke Dr. Gegesy Ferenc a felügyelőbizottság elnöke Koncz László vezérigazgató Kraft Péter FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ügyvezető Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózatgazdálkodási igazgató Réti Attila kereskedelmi igazgató Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogi igazgató Irányítótestületek tagjai É r d e k k é p v i s e l e t i v e z e t ő k Gotthard Béla a szakszervezet elnöke Siklósi Csaba FŐGÁZ Zrt. üzemi tanácsának elnöke Varga Tamás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. üzemi tanácsának elnöke

5 6 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A C É G C S O P O R T F Ő B B A D ATA I A f ő g á z c s o p o r t e g y e t e m e s s z o l g á ltat á s i é s e l o s z t á s i t e r ü l e t e Egyetemes szolgáltatási terület: Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Komárom-Esztergom Heves Budapest Pest Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Fejér Bács-Kiskun Elosztási terület: A F Ő G Á Z Z r t. t u l a j d o n o s i s z e r k e z e t e d e c e m b e r é n Pilisjászfalu Piliscsaba Szentendre Vác - Alag É Pilisvörösvár 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Budapest Főváros Önkormányzata 49,83 % RWE Gas International N.V. 0,17 % Kisbefektetők Gyôr Remeteszôlôs Solymárvölgy Rákospalota Óbuda Újpest Hárshegy Budapest Ikarusz Salgótarjáni út Budafoki út Kôbánya Pécel Zsámbok Tóalmás Szentlôrinckáta Jászfelsôszentgyörgy Budatétény Csepel Kispest Vecsés Sülysáp Tápiószecsô Szentmártonkáta Soroksár Úri A F ő G Á Z Z r t. k a p c s o lt v á l l a l k o z á s a i Százhalombatta Ercsi Gomba Tápióság Nagykáta FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. FŐGÁZ Zrt. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. ** Adony Káva Bénye FGSZ Földgázszállító Zrt. szállítóvezetéke FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett elosztóvezeték Szállítóvezetéki átadóállomás FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által üzemeltetett körzeti nyomásszabályozó Pánd Tápióbicske FŐGÁZ CNG Kft.* * Alapítva: július 11. FŐGÁZ Zrt. 100%-os részesedésű vállalkozásai Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. FLOGISTON Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft. KOMUNÁLINFÓ Zrt. Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés v.a. **Megszüntetve: november 15. FŐGÁZ Zrt. által nem kizárólagosan tulajdonolt vállalkozások konszolidációba bevont, földgázipari engedélyesi tevékenységet végző vállalkozások konszolidációba bevont társaságok konszolidációba nem bevont társaságok A f ő g á z c s o p o r t e l o s z t ó v e z e t é k h á l ó z at á r a k a p c s o l ó d o t t f o g ya s z t ó k s z á m a ( e z e r d b ) nem háztartási háztartási A f ő g á z c s o p o r t á lta l é r t é k e s í t e t t g á z m e n n y i s é g e n g e d é ly e s e n k é n t i m e g o s z l á s a ( m i l l i ó m 3 ) közüzemi/egyetemes szolgáltatás szabadpiac

6 8 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Tóth Éva beszerző Kiss Győző Róbert treasury munkatárs Bükvics Ádám számlázás üzemeltető Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató FŐGÁZ a számok tükrében

7 10 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A t á r s a s á g é v i g a z d á l k o d á s á r ó l É v e s b e s z á m o l ó Megnevezés Közüzemi/egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztók száma (darab) Budapest Vidék Háztartási Nem háztartási Közüzemi/egyetemes fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m 3 ) Budapest Vidék Háztartási Nem háztartási Szabadpiaci szerződés alapján ellátott fogyasztók száma (darab) Saját elosztási területen Idegen elosztási területen Szabadpiaci fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége (millió m 3 ) Saját elosztási területen Idegen elosztási területen FŐGÁZ értékesítés összesen (millió m 3 ) Adózott eredmény (millió Ft) Fizetett (jóváhagyott) osztalék (millió Ft) Egy részvényre jutó osztalék (Ft) Az éves beszámoló eredménykimutatása M Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény 0 0 Az éves beszámoló mérlege M Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök A d ó z o t t e r e d m é n y A FŐGÁZ Zrt. és ezzel a cégcsoport eredményét négy tényező határozta meg: az egyetemes szolgáltatás és a szabadpiaci kereskedelem eredményessége, a támogató tevékenységek eredménye és a leányvállalatoktól kapott osztalék ben az elosztói engedélyesi tevékenységünk keretében Budapesten és 18, a fővároshoz közeli településen láttuk el gázszolgáltatói feladatainkat. A FŐGÁZ Zrt évi gazdálkodására jelentős hatást gyakorolt az Emfesz Kft. földgáz-kereskedelmi engedélyének visszavonása, mely lehetőséget teremtett az egyetemes szolgáltatásban a fogyasztószám növelésére. A végső menedékes időszak lejártával a Magyar Energia Hivatal megadta a kibővített egyetemes szolgáltatói működési engedélyt a FŐGÁZ Zrt. számára az alábbi megyékre: Pest, Bács-Kiskun, Borsod- Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun- Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs- E g y r é s z v é n y r e j u t ó o s z ta l é k Szatmár-Bereg megye. A földgázellátás az év során teljes szolgáltatási területünkön folyamatos volt. Az egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek részére értékesített földgáz mennyisége 2011-ben 950 M m 3 volt, ami a tervezett mennyiségnél 67 M m 3 -rel alacsonyabb. Az értékesített mennyiség alakulásában a hőmérsékleti hatás, valamint a fogyasztói szokások megváltozása (épületek hőszigetelése, ügyfelek költségtakarékosabb gondolkodása) is fontos szerepet játszott. A gázmennyiség 91,5%-át háztartási, 8,5%-át nem háztartási ügyfelek felé értékesítettük. Saját elosztási területen 838 M m 3, idegen elosztási területen 112 M m 3 földgázt értékesítettünk. A szabadpiaci ügyfelek részére M m 3 földgázt értékesítettünk, ebből saját elosztási területen 873 M m 3 -t, idegen elosztási területen 228 M m 3 -t. A FŐGÁZ Zrt évi öszszes értékesített mennyisége M m 3 volt. Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény 0 0 Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

8 12 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A f ü g g e t l e n k ö n y v v i z s g á l ó j e l e n t é s e A f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 11. oldalán találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

9 14 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A k o n s z o l i d á lt b e s z á m o l ó f ő b b a d ata i A konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása M Ft A FŐGÁZ Zrt év óta készít konszolidált éves beszámolót. A konszolidált beszámoló az anyavállalat és a leányvállalatok éves számai mellett tartalmazza a november 15-én megszűnt Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. adatait is. Az összevont konszolidált beszámolóban maradéktalanul kiszűrtük a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyle- teiből adódó halmozódásokat. A évi konszolidált beszámoló eszközeinek és forrásainak egyező végösszege M Ft. A konszolidált nettó árbevétel M Ft, az üze mi eredmény M Ft, az adózás előtti eredmény M Ft volt. A konszolidálásba bevont társaságok pénzügyi helyzete évben stabil volt. Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye A konszolidációba bevont társaságok Megnevezés FŐGÁZ Cng Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. * 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft Szentendre, Kőzúzó u. 5. Alapítás illetve belépés éve Törzstőke M Ft Főgáz Zrt. részesedése M Ft Főgáz Zrt. részedése %-ban ,0 85, ,0 1, ,0 460, , ,6 100 alapítás:1990 belépés: ,0 73,7 67 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény A konszolidált éves beszámoló mérlege M Ft Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak *A Gaswest Villamos- és Hőenergiatermelő Kft. v.a. a cégbíróság által én a cégnyilvántartásból törlésre került. Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek 7 4 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen

10 16 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s A f ü g g e t l e n k ö n y v v i z s g á l ó j e l e n t é s e k o n s z o l i d á lt A f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e k o n s z o l i d á lt Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabványok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült konszolidált éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások amelyek ezen Éves jelentés 15. oldalának találhatók származnak február 8-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló konszolidált éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett konszolidált éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Budapest, február 8. Horváth Tamás kamarai tag könyvvizsgáló Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

11 18 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Biztonságos ellátás Pókos Zoltán főgáz földgázelosztási kft. hálózatgazdálkodási igazgató Kraft Péter főgáz földgázelosztási kft. ügyvezető Dr. Literati-Nagy Péterné fejlesztési csoportvezető Molnár Gábor műszaki előkészítő Schödel Elemér diszpécserközpont üzemvezető

12 20 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s F ö l d g á z e l o s z t á s A F Ő G Á Z F ö l d g á z e l o s z t á s i K f t. á lta l ü z e m e l - t e t e t t k m h o s s z ú g á z e l o s z t ó h á l ó z at A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a FŐGÁZ Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, március 1-jétől végzi földgázelosztási tevékenységét Budapesten és 18, Budapesthez közeli településen. Az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, a hosszú távon biztonságos földgázellátáshoz szükséges fejlesztések megvalósítását társaságunk, mint elsődleges célkitűzéseit teljesítette és eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk jogszabályi előírásoknak megfelelően, működésének megkezdése óta ISO 9001-es minőségirányítási rendszert működtet. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. gázelosztási tevékenységét szabályozó minőségirányítási rendszerének külső felülvizsgálatára hetedik alkalommal került sor 2011 szeptemberében. Az okirat-megújító audit során a független tanúsító szervezet kiemelten vizsgálta a vezetőség felelősségi körét, az erőforrásokkal való gazdálkodást, valamint a mérés, elemzés, fejlesztés hármas követelményét. Auditjelentésükben ezen előírások betartását rendre magas színvonalúnak értékelték. A működtetett elosztói minőségirányítási rendszer érvényessége változatlanul kiterjed a főtevékenységre vonatkozó folyamatokon túl a központi, irányítási és támogató szabályozásokra is. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft évi összes bevétele M Ft, adózás előtti eredménye M Ft, évi adózás utáni eredménye M Ft volt. ö s s z e t é t e l e d e c e m b e r é n : Kor szerint: 10 év felett: 82% 10 év alatt: 18% Anyag szerint: PE: 69,76% Acél: 30,23% egyéb: öntöttvas, hostalit, duktil, PVC, eternit: 0,01% A üzleti évben a társaság által elosztott földgázmennyiség megoszlása M m 3 Megnevezés 2011 Gázmérővel nem rendelkező felhasználók 27,9 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 814, m 3 /h közötti névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók 241,0 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h kapacitás lekötési igényű felhasználók 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és MJ/h feletti kapacitás lekötési igényű felhasználók 186,7 767,2 TIGÁZ DSO Kft. részére elosztott mennyiség 9,3 Összesen 2 047,0 F e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k, j e l e n t ő s b e r u h á z á s o k évben társaságunk M Ft értékben hajtott végre beruházásokat. A legjelentősebb tétel a gázhálózati beruházásokra fordított M Ft volt. A gázelosztási tevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra, gázmérés korszerűsítésre és műszaki fejlesztésre M Ft-ot használtunk fel. Fejlesztési céllal m vezeték épült, melyből m az új fogyasztók bekapcsolásához létesült 282 db utólagos leágazó vezeték. A rekonstrukciós munkák során m gázelosztó vezetéket váltottunk ki. Az év legjelentősebb hálózatrekonstrukciós munkái Budapest területén az alábbi helyszíneken valósultak meg: II. Pasaréti út, III. Lajos utca, XII. Tusnádi utca, V. Irányi utca, XIV. Bonyhádi utca, IX. Kinizsi utca VIII. Mária utca, XIV. Újváros park, XI. Hamzsabégi út, XII. Fodor utca, XXI. Templom utca, XV. Gazdálkodó utca, XIII. Kárpát utca Gogol utca, X. Állomás utca, XIII. Victor H. utca, XV. Páskom park, X XIX. Sibrik M. út, X. Sírkert út Kozma utca, XVII. Pesti út.

13 22 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Üski Annamária portfolió menedzser Tersztyánszky Zsolt ügyfélkapcsolati menedzser Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogi igazgató Réti Attila kereskedelmi igazgató Dr. Borbándi Andrea jogi csoportvezető Erősödő piaci jelenlét

14 24 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g Meghatározó szerep a szabadpiacon Társaságunk hosszú évek óta meghatározó és stabil szereplője a magyar földgázpiacnak. Az elmúlt években folytatott tudatos fejlesztés következtében a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységünk ma már jelentős mértékben járul hozzá a cégcsoport értékteremtő képességéhez, üzleti eredményéhez július 1-jén gyakorlatilag véget ért a gázpiaci liberalizációs folyamat, mely a távhőtermelők egyetemes szolgáltatásra való jogosultságának elvesztésével zárult. Minden 20 m 3 /h feletti üzleti ügyfél kikerült az egyetemes szolgáltatásból, és kötelezővé vált számukra a szabadpiaci földgázbeszerzés. A lakossági ügyfelek (köztük a társasházak) és a 20 m 3 /h alatti üzleti felhasználók továbbra is jogosultak maradtak az egyetemes szolgáltatásra. A szabadpiacon az ügyfelek egyre tudatosabbak, a versenytársak egyre aktívabbak, ezáltal valamennyi szegmensben érezhető a verseny erősödése. A fogyasztók mind gyakrabban élnek a versenyeztetéses beszerzési eljárás nyújtotta lehetőségekkel, több versenytárstól kérnek ajánlatot, majd többfordulós ártárgyalások vagy elektronikus tender után választják ki a számukra legkedvezőbbnek vélt szolgáltatót. Versenyképes ajánlatainknak, aktív értékesítési tevékenységünknek köszönhetően ügyfeleink jelentős részét sikerült megtartanunk, illetve az elvesztett ügyfeleket is tudtuk pótolni új partnerekkel ben jelentősen megemelkedett a közbeszerzési eljárások száma, melyeken eredményesen vettünk részt ben több mint 1 Mrd m 3 földgázt értékesítettünk a szabadpiacon, ami nemcsak a korábbi évek értékesített mennyiségét, de a 2011-es tervszámot is meghaladta. Ezzel az eredménnyel egyúttal fordulóponthoz is érkeztünk, a szabadpiacon immár több földgázt értékesítettünk, mint az egyetemes szolgáltatásban végén a szabadpiaci ellátásban lévő fogyasztási helyek száma 5 ezernél is több volt. Az ügyféligényekhez és a fogyasztási szokásokhoz illeszkedő diverzifikált forrásportfólióra épülő kereskedelmi konstrukciókkal gondoskodunk arról, hogy partnereink minél elégedettebbek legyenek. A FŐGÁZ-t választóknál az ajánlati ár mellett fontos szempont a társaságunkkal kialakítható megbízható kapcsolat, a szakmai múltunk, a tőkeerőnk, és az általunk nyújtott ellátásbiztonság. Ügyfeleink már tudják, hogy nálunk garantált a magas színvonalú és versenyképes gázszolgáltatás. A kifogástalan kiszolgáláshoz megfelelő infrastruktúra és szakértői csapat szükséges. Ezt szem előtt tartva hoztuk létre és működtetjük értékesítési szervezetünket és üzleti ügyfélszolgálatunkat, munkatársaink rendszeres továbbképzéseken, szakmai tréningen vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek. Társaságunk 2011-ben immár harmadszor kapta meg a Business Superbrands minősítést, így stabil helyünk van az üzleti szektor legjobb márkái között. A díj a minőség és megbízhatóság elismerése, így visszaigazolja azt a színvonalat és elkötelezettséget, amellyel kiszolgáljuk ügyfeleinket. Minőség az egyetemes szolgáltatásban A 2011-es év elején jelentős változás állt be az egyetemes szolgáltatói piacon, miután a Magyar Energia Hivatal január 13-ától felfüggesztette az Emfesz Kft. földgáz kereskedelmi működési engedélyét. Társaságunk nyerte meg a lehetőséget, hogy végső menedékesként az Emfesz Kft. által korábban ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók gázellátását biztosítsa más egyetemes szolgáltatók elosztási területén. A végső menedékesi időszak lejártával ugyanakkor a kibővített egyetemes szolgáltatói működési engedélyt is megszereztük Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Az egyetemes szolgáltatási engedélyünk kiterjesztésével több mint nyolcszázezer egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelet láttunk el Budapesten és 10 megyében. A szolgáltatási területünk ilyen mértékű megnövekedése új irodák nyitását tették szükségessé az ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében. Kiemelkedő eredmény, hogy 2011 végére több egye temes szolgáltatásra jogosult ügyféllel rendelkeztünk, mint az év elején. Ez többségében a végső menedékesi időszakban felvállalt szerepünknek, valamint az év során a hagyományos egyetemes szolgáltatási területünkön végzett ügyfélvisszaszerzési akcióinknak, promócióinknak köszönhető. Szolgáltatásaink minőségét szolgáltatói, műszaki tapasztalatunk, folyamatos megújulási készségünk, valamint ügyfeleink régi és új igényeinek megfelelő, korszerű infrastruktúránk szavatolja. Folyamatosan bővítettük és bővítjük kiegészítő szolgáltatásaink körét, hogy növeljük ügyfeleink elégedettségét. Ezek egyúttal azt is lehetővé teszik, hogy az egyetemes szolgáltatás keretein belül erősítsük pozíciónkat versenytársainkkal szemben. Kiegészítő termékeink palettájának újabb bővítéseként 2011 júliusában a Europ Assistance Magyarország Kft.-vel közösen létrehoztuk az OtthonSzerviz24 szolgáltatást. A konstrukció a lakossági fogyasztók számára kényelmes, megbízható és gyors segítséget garantál a háztartási meghibásodások elhárításához, illetve vészhelyzetek esetében fedezetet is nyújt a felmerült költségek egy részére. A Budapest Bankkal együttműködésben továbbra is sikeres kiegészítő szolgáltatásunk a FŐGÁZ Kártya. A hitelkártya használatával ügyfeleink a FŐGÁZ által kibocsátott számlák összegéből és egyéb vásárlásaik után is visszatérítést kapnak, melyet a kártyát kibocsátó bank ír jóvá. A FŐGÁZ Kártyát használók köre folyamatosan bővül, év végén már sok ezer fogyasztónk használja ki a termék előnyeit. Gázőrzők szolgáltatásunkkal ügyfeleinknek havi átalány ellenében a gázkészülékek évi egyszeri karbantartását és el- lenőrzését biztosítjuk. A készülékek folyamatos karbantartása, rendszeres ellenőrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához. Nem elhanyagolható, hogy a jól beállított gázkészülékek jobb hatásfokkal, így alacsonyabb fogyasztással üzemelnek, amely az ügyfél részére megtakarítást jelenthet. Értékesítési tevékenységünk dinamikusan fejlődött, már nemcsak a személyesen, telefonon vagy weboldalunkon bejelentkező ügyfelek kiszolgálására vagyunk felkészülve, hanem ajánlatainkkal aktívan megkeressük a potenciális felhasználókat. A FŐGÁZ-márka ismertsége az egyetemes szolgáltatási engedélyünk bővítésének és ismertségnövelő tevékenységeink eredményeként növekedett ben újabb mérföldkőhöz értünk. Azon néhány cég közé tartozunk, amely a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands minősítést egyaránt elnyerte. Ezek a díjak visszaigazolják mindazon erőfeszítéseinket, fejlesztéseinket, melyekkel üzletpolitikánk részeként a kiváló teljesítményt célozzuk meg.

15 26 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Fejesné Jenei Csilla infrastruktúra üzemeltetési és ügyfélszolgálati igazgató Viziné Paulovits Mária pénztáros Széplaki Ildikó ügyfélszolgálati ügyintéző Brátis Marianna ügyfélszolgálati ügyintéző Fókuszban az Ügyfél

16 28 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s Ü G Y F É L S Z O L G Á L AT A földgázpiaci változások idején is megbízható szakmai partnerként állunk ügyfeleink rendelkezésére ben a végső menedékesi időszak és az egyetemes szolgáltatásban megváltozott piaci helyzet komoly kihívás elé állította az ügyfélszolgálatot. Az év első felében rendkívül rövid idő alatt kellett felkészíteni valamennyi ügyfélkapcsolati csatornát az ügyfélmegkeresések hirtelen növekvő számának kezelésére, a második félévben pedig a kereskedőváltások lebonyolítása jelentett korábban nem tapasztalt nehézséget. Az egyetemes szolgáltatási engedély kiterjesztése új ügyfélszolgálati irodák nyitását tette szükségessé a vidéki szolgáltatási területen. Jelentős eredmény, hogy a rendelkezésre álló mindössze 90 nap alatt sikerült kiépíteni a 18 irodából álló regionális hálózatot. Az újonnan nyitott vidéki irodákban folyamatosan bővülő szolgáltatással álltunk ügyfeleink rendelkezésére, és kezdettől nagy hangsúlyt fektettünk az értékesítésre is. A budapesti irodahálózat legfontosabb feladata a szokásos tevékenységén kívül a FŐGÁZ elosztási területen lévő más egyetemes szolgáltatókhoz végső menedékesként került fogyasztók visszalépésének támogatása volt. A call center kapacitását szintén rövid időn belül bővítettük annak érdekében, hogy minden hozzánk forduló ügyfelet ki tudjunk szolgálni. Jelentős változást jelentett a telefonos ügyfélszolgálaton, hogy az egyetemes szolgáltatásban kibontakozó verseny következtében egyre nőtt az ügyfélmegtartási céllal kezdeményezett kimenő hívások száma. Továbbra is fontos cél, hogy az ügyfélszolgálat minden csatornája hatékonyan támogassa az értékesítési tevékenységet és a promóciókat. Az ügyfelektől érkező és az ügyfélszolgálat által továbbított visszajelzések fontos inputjai voltak a kisfogyasztói stratégia megvalósításával kapcsolatos döntéseknek. A végső menedékesi időszak, az egyetemes szolgáltatási engedély kiterjesztése és az egyetemes szolgáltatáson belül korábban nem látott mértékű kereskedőváltások következtében jelentősen a évhez képest 30%-kal növekedett az ügyfélmegkeresések száma. Büszkék vagyunk rá, hogy a kihívások okozta nehézségek ellenére negyedszer is megkaptuk az Energiafogyasztók Díját, amelyet a Magyar Energiafo gyasztók Szövetsége a leginkább fogyasztóbarát maga tartást tanúsító szolgáltatónak ítél oda ben összesen 2,7 millió ügyfélkapcsolatot kezeltünk, melynek 54%-a ügyintézést nem igénylő, automatikus feldolgozású (zöldszám és online) mérőállás-bejelentés, 46%-a ügyintézést igénylő fogyasztói megkeresés volt. Ü g y i n t é z é s t i g é n y l ő f o g ya s z t ó i m e g k e r e s é s e k c s at o r n á n k é n t i m e g o s z l á s a Az írásos csatornán érkezett ügyfélmegkeresések nagy száma és a kereskedőváltások a back office területen is kapacitásbővítést igényeltek év jelentős informatikai fejlesztése volt a gázipari adatcsere modell kidolgozása, amelyet az iparágon belül elsőként vállalatunk vett használatba a tömeges kereskedőváltások támogatására. Az elmúlt év tapasztalatai alapján több ügyfélszolgálatot érintő fejlesztést is kezdeményeztünk, amelyek a hatékonyabb ügyintézést és az automatizálást szolgálják. Döntés született többek között új call center technológia bevezetéséről és új online ügyfélszolgálat kialakításáról, amelyek hatása elsősorban a jövőbeni eredményekben fog megmutatkozni. 45% telefonos ügyintézés 34% személyes ügyintézés 20% írásban történő ügyintézés 1% online ügyintézés

17 30 FŐGÁZ Zrt. é v e s j e l e n t é s Tóth Mónika oktatási munkatárs Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Király Dániel hr controlling munkatárs Csavajdáné Agócs Gabriella munkaügyi csoportvezető Sikerünk alapja munkatársaink elkötelezettsége

18 32 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s H u m á n p o l i t i k a évben a humánpolitikai tevékenységünk fókuszában a versenypiac kihívásaira rugalmasan reagálni képes, a biztonságos, minőségi gázszolgáltatást garantáló, optimális létszámú és összetételű, szakmailag magas színvonalon felkészült, kellően motivált és elkötelezett szakemberek biztosítása állt. A versenypiaci feltételek állandó változásával, a verseny éleződésével folyamatosan új tevékenységek, egyre bonyolultabb folyamatok és növekvő erőforrásigény jelent meg, főképp a gázkereskedelmi területen. A gyors piaci, gazdasági, jogszabályi változások rendkívül rugalmas, hatékony működést, folyamatos létszám- és munkaköri struktúrabeli átalakítást igényeltek. Az alaptevékenységeket támogató szervezetek számára elsősorban hatékonyságnövelési elvárások fogalmazódtak meg. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében újfajta munkairányítási rendszer bevezetése indult el. A gázszolgáltatás magas minőségi, biztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében átfogó képzés szervezésével támogattuk a fizikai dolgozók, szerelők elméleti és gyakorlati tudásának egységesítését, fejlesztését. Eredményességünk alapfeltétele munkatársaink megfelelő motiváltsága. Kompetencia- és teljesítményalapú javadalmazási rendszerünk, az eddigi bérezési, ösztönzési gyakorlatunkat alapvetően befolyásoló jogszabályi változások ellenére, továbbra is biztosítja a cégcsoport versenyképességét a munkaerőpiacon. A 2010-ben elindult egyéni teljesítményértékelési rendszer (TÉR) teljes körű bevezetésére 2012 végéig kerül sor. Meggyőződésünk, hogy a TÉR átláthatóvá teszi a munkavállalókkal szembeni elvárásokat, objektív alapot nyújt az egyéni teljesítmények értékeléséhez és hosszabb távon biztosítja a teljesítményalapú bérezést, ösztönzést, növelve ezzel a munkavállalói elkötelezettséget óta a vezetői teljesítményeket is új módon, a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszeréhez (BSC) kötötten mérjük és ösztönözzük. Cégcsoportunk nagy hangsúlyt fektet munkatársaink folyamatos képzésére, fejlesztésére, melyet befektetésnek tekintünk, és amely képzések irányát mindig az adott év üzleti célkitűzései határozzák meg ben a képzések fő fókuszában a közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgozó munkatársak készségfejlesztése, szakmai ismereteik szinten tartása, illetve bővítése állt. Új alapokra helyeztük az idegen nyelvtudás fejlesztését. Tovább folytatódott a tanulási kultúra átalakítása, ahol egyre nagyobb szerepet kap az e-learning és az elektronikus tananyagok használata, az önképzés és a belső oktatók/trénerek képzése évben ismét felmértük munkatársaink elkötelezettségét, amelynek eredményei jelentős javulást mutatnak a korábbi években tapasztaltakhoz képest. Az elkötelezettség növekedése minden elégedettségi területen megmutatkozik, amely biztosítja a társaság jövőbeni teljesítményének növelését, ezáltal a versenypiacon történő sikeres helytállását. A munkatársak az előző felmérés óta legnagyobb pozitív változásként értékelték a piaci változásokra történő rugalmasabb, gyorsabb reagálást, a vállalatvezetés nyílt kommunikációját a cég jövőjét illetően, illetve a vállalati értékek és a személyes értékek összhangjának fejlődését. A korábbi felmérés kapcsán megvalósított elkötelezettségnövelő akciók szintén pozitív fogadtatásra találtak a munkatársak körében. Vállalatunk felsővezetése a jövőben is hangsúlyt helyez munkatársaink elkötelezettségének további növelésére. A megváltozott piaci, gazdasági, jogszabályi környezet cégcsoportunk életében fontos változásokat indított el, amely minden szervezeti egységre és valamennyi munkavállalóra hatással voltak. A humánpolitikai tevékenységet ennek megfelelően a változásokra történő gyors és hatékony reagálás, a szakterületekkel történő szorosabb együttműködés jellemezte. A változásokhoz való viszonyulás, azok hatásainak kezelése stratégiai fontosságúvá vált. Bízunk abban, hogy a változásokban rejlő lehetőségek feltárása és azok saját céljaink elérése érdekében történő kiaknázása a cégcsoport eredményeit kedvezően befolyásolják a jövőben is. M i n d e n n a p i é l e t ü n k e n e r g i a f o r r á s a a s p o r t A sport öröm, egészség, lendület, mely színt és vidámságot ad a hétköznapoknak, mindennapi életünk energiaforrásául szolgál. A másokkal töltött idő, az átélt élmények és a közös cél teszi igazán élvezhetővé és valódi élménnyé. Vállalatunk sikeres teljesítménye mögött munkatársaink kitartó munkája áll, egészségük megőrzése érdekében gazdag és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk számukra edzőtermeinkben és a szabadban rendezett eseményeinken től társaságunk életében egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a tömeg- és amatőr sport. Az elmúlt év elején az egészséges életmódra vágyó kollégáink igényeit felismerve, meghatároztuk azokat a sportolási lehetőségeket, amelyekben munkatársaink vállalatunk támogatásával, szervezett keretek között élvezhették a mozgás örömét. A legnépszerűbb programok, a futás, asztalitenisz, kerékpár, kosárlabda és kispályás labdarúgás voltak, de időről időre újdonságok megismerésére és elsajátítására is lehetőséget biztosítunk, így egyre szélesebb körben tudjuk kielégíteni a különböző igényeket. Az elmúlt év során a FŐGÁZ Sport Egyesületének irányítása alá tartozó teke-, tenisz-, vitorlás- és horgásztagozatok mellett jelentősen növekedett az érdeklődés a kondicionáló tornaszakosztályunk iránt is. Több száz munkatársunk és családtagjaik váltották ki a kedvezményes tagsági kártyát. Edzőtermeinkben szerződtetett szakemberek felügyeletével irányított gyógytorna és aerobik órákat szerveztünk, de a központi telephelyünkön lévő jól felszerelt súlyzóterem és fitnesz-kondicionáló gépterem önálló edzésre is lehetőséget biztosított. Az egészségmegőrző programokat szaunák, szoláriumok és sószoba egészíti ki.

19 34 FŐGÁZ Zrt. é v e s j e l e n t é s Értékteremtő gondoskodás Dr. Hoschek Lívia jogtanácsos Molnár Réka kommunikációs munkatárs Lisztes Ramóna junior pénzügyi munkatárs

20 36 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s T á r s a d a l m i s z e r e p v á l l a l á s A főváros egyik meghatározó cégcsoportjaként fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink biztonságos és folyamatos gázellátása mellett felelősséget vállaljunk környezetünkért és a társadalomért is. Cégcsoportunk életében egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be az értékelvű magatartás. A es piaci kihívások mellett sem feledkeztünk meg társadalmi kötelezettségeinkről, a rászorulók megsegítéséről. Az év elején végbement piaci terjeszkedésünk során új szolgáltatási területünkön lévő ügyfeleinkre kommunikációnk és akcióink során kiemelt figyelmet fordítottunk. Agglomerációs kampányunk keretében a társadalom egésze számára fontos célokat szolgáló szervezeteket segítettünk. A Facebook képeslapküldő alkalmazáson keresztül öt olyan intézményt támogattunk, amelyek az ott élők számára fontos, kikapcsolódást nyújtó, kulturális fejlődést elősegítő, az egészség megőrzését szolgáló és gyógyító szolgáltatásokat nyújtanak. A közösségi oldal felhasználói a gödöllői Chopin Zeneiskola, a szentendrei Skanzen, a váci Jávorszky Kórház, a fóti Gyermekváros, és a maglódi MagHáz Kulturális Központ számára gyűjthettek támogatást az intézményeket megjelölő virtuális képeslapok küldésével. Az akcióban több mint tízezerszer küldték tovább az intézmények képeslapjait a Facebook felhasználói, az összesen egymillió forint támogatást a továbbküldések arányában utaltuk át az intézményeknek.. A budapesti lakosokat társadalmi összefogásra buzdító akciónk során ügyfeleink szintén maguk dönthettek arról, hogy mely társadalmilag fontos feladatot ellátó, vagy éppen anyagi nehézségekkel küzdő szervezetet támogassuk. Az ak cióban minden ügyfélszavazat után Ft adományban részesítettük a kiválasztott szervezetet: a Mozgáskorlátozott sportolókat, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, illetve a Heim Pál Gyermekkórházat. Karácsonykor a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve adományozási és ajándékozási programot szerveztünk. Munkatársaink kezdeményezésével öszszegyűjtött pénzbeli adományt társaságunk kiegészítette, melyből 100 db ajándékcsomagot juttattunk el a legnehezebb sorban lévők számára. Az anyagi támogatáson is túlmutat a személyes jelenlét, a kétkezi segítségnyújtás, ezért kollégáink önkéntesként vettek részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett meleg étel osztásában, hogy így tegyék szebbé a rászorulók ünnepét. boldog karácsonyának megteremtésében segítettünk, és így közvetve több százmillió forint értékű adomány összegyűjtéséhez járultunk hozzá. A karácsonyi időszakban önkéntesen átmeneti kikapcsolási moratóriumot vállaltunk szolgáltatási területünkön, Budapesten és 10 megyében, hogy az ünnepek minden családnál a gondokról megfeledkezve, a nyugodt együttlétről szóljanak. A kikapcsolási moratórium nem csak a védett fogyasztókat érintette, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akik számlájuk rendezésével 60 napon túl maradtak el, így számukra is biztosított lehetett az otthon melege az ünnepi időszakban. Büszkén valljuk, hogy CSR programunk már nem csupán vállalati filozófiánk része, hanem mindennapi tevékenységünk meghatározó eleme is. A n ő k e g y ü t t n a g y d o l g o k r a k é p e s e k A női életpályája eltérő a férfiakétól. Különböző életperiódusokban egy nőnek időszakosan más és más kötelezettségei vannak, melyet a vállalatoknak rugalmasan kell kezelniük annak érdekében, hogy a munkavállalók teljesítménye és lojalitása ne csökkenjen. Sok munkaadónál már vannak jó gyakorlatok, átvehető példák. Mi, itt a FŐGÁZnál is törekszünk erre a szemléletre szeptemberében a FŐGÁZ női vezetőinek koordinálásával csatlakoztunk az RWE Women s Network szervezetéhez. Az ELMŰ-ÉMÁSZ és a Mátravidéki Erőmű női fórumaival egy időben az RWE Hungária égisze alatt megalapítottuk a FŐGÁZ Női Fórumot. Az újonnan alakult szervezet céljai közt kiemelkedő jelentőségű a munka magánélet összeegyeztethetőségének javítása, a családbarát munkahely megteremtése, a munkatársi elkötelezettség növelésében és vállalati kultúra formálásában való aktív szerepvállalás, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatosság erősítése és a társadalmi felelősségvállalás. Ezen főbb fókuszpontok mentén a fórumon belül különböző szakosztályok alakultak, melyek működésében a vezető beosztású munkatársak részvétele kiemelt jelentőségű, hiszen döntéshozóként közvetlen hatással vannak a programok sikeres megvalósítására. mot valósítottunk meg színesítve vállalatunk életét ben életre hívtuk a használt ruhagyűjtési akciót, mellyel a Magyar Vöröskereszten keresztül segítettük a rászorulókat. Az elmúlt év során két alkalommal is megtartottuk szemétgyűjtési akciónkat központi telephelyünk környezetének megtisztítása érdekében. Kollégáink aktív részvételükkel hatákonyan járultak hozzá a vállalat CSR tevékenységéhez. Az elmúlt esztendőben számos szabadidős elfoglaltságot biztosítottunk kikapcsolódni vágyó női és férfi munkatársaink számára. Ilyenek voltak a páros- és hastánc tanfolyamok, az önismereti és csapatismereti programok, valamint a női kreativitást és koncentrációs készséget fejlesztő szerepjátékok. Mindezek képzett oktatók vezetésével zajlottak. A Szakszervezet támogatásával újraélesztettük azt a 20 évvel ezelőtti hagyományt, mely szerint a dolgozók csemetéi a FŐGÁZ-nál is találkozhatnak a Mikulással. Büszkék vagyunk rá, hogy 2011-ben a MikulásGyár gázszolgáltatójaként mintegy nélkülöző család békés A fórum megalakulása óta eltelt időszakban hölgy munkatársaink aktív részvételével számos nagysikerű progra-

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOM Egy hazai bank a Takarékszövetkezeti Integráció sikeréért 4 Fő pénzügyi adatok 5 Az Elnök vezérigazgató üzenete 6 A Felügyelőbizottság Elnökének üzenete 10 Tulajdonosi háttér

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2012

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2012 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar Posta Zrt. bemutatása 5 Átfogó helyzetkép 10 A társaság üzleti tevékenysége 12 Levélpostai szolgáltatások 13 Hírlapterjesztés 13 Logisztikai szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés

K&H Csoport fenntarthatósági jelentés K&H Csoport fenntarthatósági jelentés 2011 1 nnimpresszum K&H Csoport központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési cím: 1851 Budapest központi telefonszám: (06 1) 328 9000 fax: (06 1)

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Magyar Posta. Éves jelentés 2010

Magyar Posta. Éves jelentés 2010 Magyar Posta Éves jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA 2 A POSTA JÖVÔKÉPE 4 1. ÁLTALÁNOS ÜZLETI CÉLKITÛZÉSEK FEJLESZTÉSEK 8 2. LEVÉLPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK 12 3. HÍRLAPTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben