TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE 1

2 Átfogó jelentés a Gyámhivatal évi tevékenységéről A gyámhivatal feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: Gyermekvédelmi törvény: évi XXXI. törvény (Gyvt.). A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.). A házasságról, a családról és gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.). A Polgári Törvénykönyv évi IV. törvény (Ptk.). A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. Illetékességi területhez az alábbi települések tartoznak: Tura, Galgahévíz (Az illetékességi terület január 1-től szűkült le Tura és Galgahévíz településekre.) A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei: december 22-ig Friedrich Tünde szociálpolitikus végzettséggel rendelkező önálló gyámhivatali ügyintéző látta el a gyámhivatal működésével kapcsolatos feladatokat december 23 -tól Erdélyiné Imró Ildikó igazgatás-szervező végzettséggel rendelkező önálló gyámhivatali ügyintéző látja el a gyámhivatal működésével kapcsolatos feladatokat. A gyámhivatal tevékenysége: A következőkben a gyámhivatal évi tevékenységét leginkább reprezentáló tevékenységi formákat, illetve az ezekre vonatkozó adatokat kívánom bemutatni. Az iktatott gyámhivatali ügyiratok főszáma 194, az iktatott intézkedések száma 701 volt. 184 esetben született határozat, 4 fellebbezés érkezett a meghozott döntések ellen, melyek közül egy esetben saját hatáskörben került módosításra a döntés, két esetben a felettes szerv helybenhagyta a gyámhivatal határozatát, egy esetben a határozat megváltoztatására került sor. v A gyermekek védelme érdekében: Az év során nem vált szükségessé ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése. v Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: A gyámhivatal illetékességi területén - a gyámság alatt álló kiskorúak száma: 20 fő - az átmeneti / tartós neveltek száma: 6 fő - a számadásra kötelezett gyámok száma: 15 fő - gondnokság alatt állók száma: 47 fő 2

3 - a számadásra kötelezett gondnokok száma: 40 fő A gyámhivatal a évben öt alkalommal indított gondnokság alá helyezési eljárást és négy esetben vált szükségessé ideiglenes gondnok kirendelése. A gyámhivatal 1 fő a Polgármesteri Hivatal megbízásából foglalkoztatott - hivatásos gondnok munkáját veszi igénybe. Az utógondozottak száma 6 fő. v Vagyoni érdekvédelem: évben, 1 esetben járult hozzá a kiskorú (rész)tulajdonát képező ingatlan eladásához, megterheléséhez. A gyámhatósági fenntartásos betétekből történő kifizetés engedélyezése a gyámhivatal hatáskörébe tartozik, erre számos esetben került sor év folyamán. A gyámhivatal nyilvántartása szerint december 31-én 46 fő kiskorú, és 32 fő gondnokolt rendelkezett ingó és ingatlantulajdonnal. Gyámhatósági fenntartásos betéttel december 31-én 18 fő kiskorú és 14 fő gondnokolt rendelkezett, a betétekben elhelyezett összeg meghaladja a 20 M. Ft-ot. v A gyermek családi jogállásának rendezése: 2008-ben 10 gyermek családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál, ezekből: - 8 gyermeknél teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor, - 1 gyermeknél a bíróság állapította meg az apaságot (a gyámhivatal által indított per során), - 1 gyermek részére képzelt apa került bejegyeztetésre a születési anyakönyvi kivonatba. A gyámhivatal 2008-ban 4 esetben adott hozzájárulást apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához. Pénzbeli ellátások: A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt hét kérelmet (tizenegy gyermeket érintett) nyújtottak be, melyek közül kettő kérelem (három gyermeket érintett) a megelőlegezéshez szükséges feltételek hiányában elutasításra került. A másik öt esetben a gyámhivatal elrendelte az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjak megelőlegezését, így a december 31-én a megelőlegezésben részesült gyermekek száma összesen 13 fő volt. Az év folyamán részükre összesen forint összeg került kifizetésre. Otthonteremtési támogatás: Otthonteremtési támogatás iránt egy esetben nyújtottak be kérelmet, támogatásként az állam által kifizetett összeg ,- Ft. volt. v Örökbefogadással kapcsolatban: 2008-ban egy esetben került sor örökbefogadás engedélyezésére, mely házastárs általi örökbefogadás volt. Az örökbefogadhatónak nyilvánított kiskorú ebben az évben nem volt; és nem volt örökbefogadásra alkalmas szülőnek nyilvánító eljárás sem. 3

4 v Szülői felügyelettel kapcsolatosan: december 31-én a családba fogadott gyermekek száma: 4 fő évben tíz alkalommal került sor a kapcsolattartás szabályozására illetve végrehajtására irányuló eljárás megindítására, melyből az év végéig négy ügy került jogerős határozattal, hat ügy pedig végzéssel lezárásra. A kapcsolattartási ügyekben hozott döntések három fő átmeneti nevelt gyermeket érintettek. A Pest Megyei Főügyészség vizsgálata: A Pest Megyei Főügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya július-augusztusban a 2007-ben lefolytatott ügyészi vizsgálat utóvizsgálata során egy ügyben óvást nyújtott be, négy ügyben felszólalással élt a gyámhivatal jogszabálysértő döntéshozatala és jogszabálysértő gyakorlata ellen. Továbbképzések, konferenciák: év során szervezett továbbképzések és konferenciák, melyeken a gyámhivatal ügyintézője minden alkalommal megjelent, részt vett. Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal szervezésében: november 12. fő témák: otthonteremtési támogatás, eseti és ügygondnok kirendelése, várható jogszabály módosítások január 30. fő téma: örökbefogadás Budaörs Városi Gyámhivatal és Budaörs Kistérség TCT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében: 2008.november 11. fő téma: együttműködés, ellátórendszer Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala vizsgálata: A törvényességi vizsgálatra július-augusztusban került sor. A törvényességi vizsgálat alá vont témakörök: - átmeneti nevelésben lévő 3 év alatti gyermekek kapcsolattartása - örökbefogadhatónak nyilvánítás gyakorlata - otthonteremtési támogatás A vizsgálatban a feltárt hiányosságok pótlására, a feltárt helytelen joggyakorlat jövőbeni megszüntetésére hívta fel az ellenőrző szerv a gyámhivatal figyelmét. Kelt: T u r a, május 19. Tisztelettel: Erdélyiné Imró Ildikó gyámhivatali ügyintéző főtanácsos 4

5 Tura város lakossága 2008.december 31-én 8044 fő Ebből: 0-3 év 321 fő 4-6 év 226 fő 7-14 év 715 fő év 418 fő évi gyámhatósági adatok Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az elmúlt év során átlagosan 217 családban 448 kiskorú 12 nagykorú összesen 460 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az elutasított kérelmek száma 5. Oka: a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2008-ben 3 gyámság alatt álló gyermek részesült kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban. A támogatás havonkénti összege Ft. -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az év során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 2 ízben /július és november hónapban/ gyermekenként Ft, míg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők gyermekenként Ft egyszeri támogatásban részesültek, melynek összege a jogszabályban előírtak szerint. Az így kifizetett összeg: Ft. /A támogatás teljes összegét állami támogatásként megkaptuk./ 23 szülői kérelem érkezett az év során a gyermekekkel kapcsolatos kiadások csökkentésére/gyógykezelésekre történő utazáshoz, ruházat, tankönyv, élelmiszer vásárlásához. Elutasított kérelem nem volt. Rendkívüli támogatásban részesült 23 családban összesen 43 gyermek. Felhasználva Ft, mely gyermekenként átlagosan Ft. Természetbeni ellátás /élelmiszer megvásárlása/ 2 esetben vásároltunk élelmiszert, melyet a családok örömmel fogadtak. -Gyermekek napközbeni ellátása Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és iskolai napközis ellátás formájában biztosítja. Az 1-5..osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes étkezésre jogosultak. Az I..óvodában összesen:125 gyermek közül Támogatás nélküli 73 gyerek -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes: 42 gyerek -3-és több gyermekes normatív/50%/ kedvezményben részesülő: 10 gyerek A II.sz.óvodában összesen 127 gyermek közül Támogatás nélküli 61 gyermek 5

6 -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes 41 gyermek -3-és többgyermekes normatív kedvezményben részesülő 17 gyermek -tartósbetegség folytán normatív /50%/kedvezményben részesülő 7 gyermek Bölcsődés 2008.szeptember 1-től december 31-ig 12 gyermek közül Támogtás nélküli 9 gyermek -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes 2 gyermek -tartósbetegség folytán normatív /50%/ kedvezményben részesülő 1 gyermek Az általános iskolában átlagosan 267 étkező gyerek közül: Támogatás nélküli -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes -3-és többgyermekes -tartós beteg /50%-os kedvezményre jogosult/ -SNI-s /50%-os kedvezményre jogosult -Szoc.rászorultság alapján /50-100% kedvezm./ 80 gyerek 100 gyerek 35 gyerek 10 gyerek 5 gyerek 13 gyerek Azoknál a családoknál, ahol a gyermek betegsége miatt speciális iskolai elhelyezésben részesül, illetve az anyagilag nehéz körülmények között élő családok továbbtanuló gyermekei részére egyéni kérelmek alapján %-ig terjedő étkezési kedvezményt biztosítottunk. Ez a támogatás 8 családban 11 gyermeket érintett ben étkezési díjakra fordított pénz: I.sz.óvoda II.sz.óvoda+bölcsőde Iskola Középisk., speciális isk. étkezési kedvezm Gyermekek napközbeni étkezésének biztosításához felhasználva : Ft. -Jegyzői hatáskörben tett intézkedések Nyilvántartott védelembe vettek : 3 családban összesen: 11 gyermek -környezeti okból 6 gyermek -szülő magatartása miatt 2 gyermek gyermek magatartása miatt 3 gyermek A védelembe vételek okai: Elsősorban a szülők helytelen életvitele, hanyagsága munkanélkülisége vezetett a gyermekek védelembe vételéhez. A szülők a sorozatos felhívások ellenére sem gondoskodnak gyermekeik rendszeres iskolába járásáról. A szabálysértési bírságok kiszabása sem vezet eredményre, mert jövedelem hiányában azt a szülők befizetni nem tudják. Komoly probléma, hogy 2008-ban már nemcsak az általános iskolában, hanem a szakmunkásképzőkben tanuló gyermekek körében is rendkívül megnőtt az igazolatlan mulasztások száma. A szakmunkásképzőbe beiratkozott, de sokat mulasztó gyermekeknél az a fontos, hogy a gyermek megkaphassa a családi pótlékot. Az már nem érdekli a szülőt, hogy gyermeke nem tudja eredményesen befejezni tanulmányait, és emiatt még nehezebben tud majd elhelyezkedni. Az elmúlt év során 8 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor, akik közül egy nagykorúság, 1 eredményesség, míg 6 gyermek elköltözése során szűnt meg. 6

7 A veszélyeztetettségre vonatkozó adatok a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve. Veszélyeztetettek száma 9 családban 30 gyermek Ezen belül: Környezeti okból 3 gyermek Magatartási okból 5 gyermek Anyagi okból 21gyermek A környezeti és magatartási okból veszélyeztetett gyermekek egy része védelembe van véve, míg az anyagi okból veszélyeztetett családok gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezen felül nekik rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosításával igyekszünk segíteni ban ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor tavaszán az Állami Számvevőszék ellenőrizte a normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában. Megállapította, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt, a kérelmek megfeleltek a központi szabályozásnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére folyósításra került a pénzbeni támogatás. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlékban részesülőknél tételes vizsgálat keretében valamennyi jogosult esetében ellenőrzés történt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék megállapításának dokumentáltsága megfelelő volt. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás éves felülvizsgálata megtörtént. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők nyilvántartása megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az önkormányzat a költségvetésből helyesen igényelte az állami támogatást, a kapott támogatással elszámolt. Az ÁSZ ellenőrzés eltérést nem állapított meg. T u r a, 2009.május 19. Készítette: Tóth-Sebes Jánosné igazgatási ügyintéző 7

8 Szám: 135/2009. Kistérségi Gondozási Központ 2170.Aszód Petőfi ú.6/a Tel: 06-28/ Szakmai beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ évi munkájáról. Intézményfenntartó Társulás Tanácsa Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! Két éve látja el a Kistérségi Gondozási Központ az aszódi kistérségben a szociális és gyermekjóléti feladatokat ben a minimum személyi és tárgyi feltételek javítása volt fő célkitűzésünk, míg a 2008-as évben a színvonalas munkára és prevenciós programokra fókuszáltunk erőteljesebben. A településeken folyó munka egyre gördülékenyebben működik, mely köszönhető helyi önkormányzatok elöljáróinak és munkatársainak, a településeken dolgozó kollégáknak és a munkát irányító szakmai vezetőknek. Sikerült egy olyan jelzőrendszert kialakítanunk mely kiválóan betölti funkcióját, hiszen ha probléma adódik, a jelzés rövid idő alatt eljut hozzánk és a megoldáson is közösen tudunk a helyi szakemberekkel dolgozni. Személyi feltételek: Néhány településen családgondozó váltásra volt szükség ( Bagon,Galgahévízen,Turán,Ikladon és Domonyban) ami a szakmai teamek működését kissé nehezítette. Az Új kollégák bevezetése a munkába fokozott figyelmet követelt meg a központ munkatársai részéről. Továbbképzési tervünk alapján a kollégák személyre szabott továbbképzéseken vettek részt, melyek erősítették a minél hatékonyabb szakmai munkát. A házi segítségnyújtás szakfeladaton is megalakítottuk a szakmai teamet, 1 fő szakmai vezetővel, hiszen a színvonalas munkát csak így tudtuk biztosítani. Domonyban új feladatként márciusban elindult a házi segítségnyújtás 1 fő 8 órás munkatárssal. Tárgyi feltételek: évben részt vettünk a KMOP.által kiírt pályázaton. Ennek keretében a kistérségben 7 településen szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére nyílt volna lehetőség. Sajnos a pályázat elutasításra került. Az indoklás szerint, elértük a szakmai pontszámot - forráshiány az elutasítás oka A pályázatíró megfellebbezte a döntést eredmény még nem érkezett. A pályázattal kapcsolatos munka (testületi határozatok, engedélyek, költségbecslések), példamutatóan, zökkenőmentesen és összehangoltan folyt,ennek köszönhetően minden határidőt be tudtunk tartani, minden problémát meg lehetett oldani. Ezúton is köszönöm minden önkormányzatnak az együttműködést. Szakmai munka 8

9 Idősek Nappali ellátása Idősek Klubja Az idősellátás nappali formája ( Idősek Klubja) jelenleg Aszódon működik két telephellyel. Az intézmény szolgáltatásai( napi 3x-i élelem,szabadidős tevékenységek szervezése, hivatalos ügyek intézése, szakellátásokhoz való eljuttatás) 2007-től a környező települések idős emberei is igénybe vehetik. A két klub 45 férőhelyes, jelenleg 36 fővel üzemel, ezért még van kapacitás új jelentkezőkre. Házi segítségnyújtás : A múlt évben 5 településen nyújtottuk ezt a szolgáltatást.( Kartal,Aszód,Domony,Bag,Tura)A gondozók 87 idős ember gondozását látták el. Az ellátottak köre: azok az idős korú személyek akik önmaguk ellátásra nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek akik segítségre szorulnak,( Más módon nem biztosított az ellátásuk) az egészségi állapotuk miatt rászorultak akik ezt az ellátást igénylik, A gondozási tevékenység v az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, v az orvos előírása szerint gondozási, ápolási feladatok ellátása, v segítségnyújtás a higiénia megtartásában, v közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében ( különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása) v segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, v segítségnyújtás a kialakult veszélyhelyzet megoldásában, v szabadidős, foglalkoztató, rehabilitációs programok szervezése, v a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, v előgondozást végző személlyel együttműködés, j) szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. Gyermekjóléti szolgálat 2008 évben a 11 településen 9 családgondozó látta el a feladatait. Gondozási feladataink: A családgondozók, az elmúlt évben 892 kiskorú gyermek gondozását látták el, alapellátás illetve védelembe vétel keretében. Jelzőrendszeri tagok által érkezett jelzések közül a legnagyobb számú az iskolából (323) érkezett írásos jelzések, majd ezt követi az egészségügyi szolgáltatásokból érkező jelzések száma (118). Rendőrségtől érkező jelzések száma 56, a településenként eltérő számú, jelzések oka a kiskorú- fiatalkorú által elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény. A családok nagy részén a probléma halmozott, anyagi-megélhetési (489) nehézségekkel küzdenek, gyermeknevelési (519) problémák és kamasz gyermekek esetében iskolai magatartás (225) a problémák fordulnak elő. Ennek generálódásából a családon belüli konfliktusok (213) megjelennek, amelynek kezelése egy összetettebb családgondozást és együttműködést jelent a családgondozó és család között. A válás utáni konfliktusok kezelése egyre gyakoribb a gyermekjóléti szolgálatokban. Sajnos a szülők szenvedélybetegségével (101 )kapcsolatban sokszor elengedhetetlen a családsegítő szolgálattal, háziorvossal, pszichiátriával való együttműködés. 9

10 Az iskolán belüli és kívüli konfliktusok száma növekedő a serdülők körében, egyre több gyermeknek kell segíteni abban egy tematikus tanácsadás keretében, hogy megtanulja dühét, agresszióját kezelni. Ehhez a munkánkhoz elengedhetetlen, hogy a szülők és pedagógusok bevonásával segítsük és kezeljük a problémát. Szakmai tevékenysége a családgondozónak, egy problémánál többet is feltételez. Információnyújtás (1187) és tanácsadás (1040), a hivatalos ügyekben való közreműködés (934) leggyakoribb forma, viszont ugyan ilyen fontos a szociális munka eszközeinek a felhasználása, mint a segítő beszélgetés (667) és a családlátogatás (1153). Szervezési feladataink: A gyermekjólét szolgálatnak ezen felül a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint szervezési feladatokat is el kell látnia. Ilyen az esetkonferencia (44) és szakmaközi megbeszélés (30) rendszeres és szükség szerinti szervezése. Ilyen alkalom során tartott előadást részünkre a tankötelezettség teljesítésének nehézségeiről, Elekné Kisbenedek Csilla a kartali Általános Iskola munkatársa és Puskásné Virágh Judit pszichológus és művészetterapeuta. Szolgáltatási feladataink: Többek között a korrepetálás, szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozás június hónapban ismét meg tudtuk szervezni Utazótábor - unkat,54 gyermek részére amelynek költségét a Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program pályázat keretében tudtuk biztosítani. Reméljük, hogy 2009 évben újból sikerül megszervezni Utazótáborunkat az előzőekhez képest már egy új formában. Családgondozóink a nyári szünetben és év közben is állandóan segítenek általános iskolás gyermekeknek a tanórára való felkészülésben, gyakorlásban. Elmondható, hogy ez a munkánk sikeres,mert a félévi elégtelen jegyeket vagy az osztályismétlést általában mindig sikerül elkerülnünk. Családsegítő Szolgálat A Családsegítő Szolgálatok 8 családgondozója 11 településen kezeli a felmerülő problémákat ban összesen 1664 fő fordult meg intézményünkben, ebből (76,7 %) közötti aktív korú népesség aránya volt a legmeghatározóbb. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémáiból elsősorban az anyagi (27,6%) és a foglalkoztatással (27,2% ) kapcsolatos gondok jelentek meg az esetvezetések során. Az éves forgalom 5603 fő volt. Az esetkezelések jellegét tekintve a mutatószámok a következők voltak: információnyújtás (667) ügyintézés (592) segítőbeszélgetés (221) tanácsadás (466) pszichológiai esetkezelés (52) Jogi esetkezelés ( 48) Családsegítő Szolgálataink 2 éve működnek nagyobb óraszámban a településeken. Családgondozóink a Rendszeres Szociális Segélyezettekkel együttműködési megállapodás alapján számos beilleszkedési tervet dolgoztak ki (131 darab), amelyeknek a célja elsősorban a munkanélküliek munkába állása, vagy foglalkoztathatóságának javítása, adott esetben ha szükséges más ellátásba való juttatása januárjára gyökeresen átváltozott az aktív korúak segélyezése, Családsegítő Szolgálataink a Rendelkezésre állási támogatásban részesülők körét a Munkaügyi Központok közvetítésével kapja feladatnak. Ennek gyakorlati kivitelezését sajnos még a társintézmények sem ismerik. Szolgálatunk munkatársai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működnek együtt a kötelezett, aktív korú segélyezettekkel. Az előzőekben említett beilleszkedési tervek egyik fő eleme illetve a Családsegítő Szolgálatok egyben preventív jellegű szolgáltatása az Álláskereső klub, amely segítséget nyújt eszközök használatának biztosításával, szakemberek segítségével, az álláskeresők számára. A szolgáltatás fő indítója az volt, hogy tapasztalatunk szerint sok munkanélküli az anyagi gondjaiból adódóan, eszközök (telefon, internet) használatának ismeretének hiánya miatt, nem tájékozódik, nem tud 1

11 tájékozódni a munkaerő piaci lehetőségekről. Heti rendszerességgel kívánjuk településenként bevezetni a klubbot. Keressük azokat a helyszíneket, amelyet a lakosok könnyen megközelítenek hetente 2 órában, ahol használhatóak az álláskeresési eszközök: internet, hirdető újságok. Szolgálati telefont intézményünk rendelkezésre bocsátja, a segítő szakemberrel. Kérjük a Tisztelt Polgármesterek segítségét a megfelelő helyszínek intézmények kijelölésében, amely lehetővé teszi egy plusz szolgáltatás bevezetését. Fontosnak tartjuk az idős ellátáshoz kapcsolóan azoknak a szabadidős tevékenységeknek a felkarolását is ahol az idős emberek szórakoztatása a cél. A Kistérségi Idősek Világnapja a 11 település 500 idős emberét látta vendégül Aszódon.Színvonalas műsorunkkal mint a visszajelzések igazolták nagyon sok embernek okoztunk felejthetetlen délutánt. Reméljük pénzügyi kereteink lehetővé teszik, hogy az idén is lehessen folytatás. Családsegítő Szolgálatunk 2009 évi terve, hogy a szakmai team működtetésével és esetmegbeszélő csoportjával megerősítsük a kompetenciahatárokat, elfogadtassuk az esetvezetés szabályszerűségeit. Második célunk az álláskereső klubok településenkénti működtetése, kiépítése, amelyhez hozzájárulnak lehetőség szerint motivációs csoportok és munkavállalási tanácsadás is. Települési jellemzők Verseg Családsegítő szolgálat: 65 fővel foglalkozott éves forgalom:115 Gyakori a hivatalos ügyekben való közreműködés, segélykérelmek kitöltése. Egy két esetben családi konfliktus megoldásához kértek segítséget az emberek. A munkanélküliek kéthetente a begyűjtött álláshirdetések között válogathatnak. Házi segítségnyújtásra egyenlőre nincs szükség mert az idősek ellátásáról a családok gondoskodnak. Gyermekjóléti szolgálat: 47gyermekket 30 család A jelzőrendszer jól működött, legtöbbször az iskolai és óvodai hiányzások és a gyermek elhanyagolása okozott problémát. Új védelembe vétel nem történt. A preventív programok az Anyák napjához és Adventhez kötődtek. 25 gyermek vett részt rajtuk. Kartal Családsegítő szolgálat: 79 fővel foglalkozott, éves forgalom: 765 Az álláskeresők száma megnövekedett az utóbbi időben, ezért álláskereső klub indult, ahol számos embernek sikerült munkát találni. Sok ruha felajánlás érkezett, melyet nehezen tudtunk raktározni, ezért minden esetben azonnal szét kellett osztanunk. Az emberek legtöbbször segélyek igényléséhez, ügyintézéshez kértek segítséget.a nyomtatványokat letöltjük az internetről így segítjük klienseinket a probléma megoldásában. Gyermekjóléti szolgálat: 130 gyermek 73 család A kartali és környékbeli iskolák leggyakrabban iskolai hiányzások miatt keresik meg a szolgálatot. Szülők és gyerekek családi konfliktusok megoldásához kérnek segítséget. Prevenciós programjainkon (húsvéti,nyári 5- napos,adventi készülődés )15 gyermek vett részt. Gyermekjóléti szolgálat: 1 fő 8 órás gondozó 19 gondozott 2 főnek heti 3 alkalommal fürdetés, mosás, mosogatás. 1

12 Mindenkinek:bevásárlás, gyógyszerek felíratása kiváltása, postai csekkek- ügyintézés ( segélyek,,hivatalos levelek lebonyolítása) Aszód Családsegítő szolgálat:208 fő éves forgalom: 1314 Főleg az aktív korúak kérnek segítséget. Foglalkoztatással és anyagi nehézséggel kapcsolatos problémák a jellemzők. Dologi juttatásként féléve napi rendszerességgel tudtunk kenyér adományokat juttatni a rászorulóknak, többször volt ruhaosztás. Néhány esetben hajléktalan emberek lakhatási illetve egészségügyi gondjait is próbáltuk orvosolni. Álláskereső klubunk 15-20fővel működik heti rendszerességgel. Az elmúlt évet a Kontakt Alapítvány munkavállalási tanácsadása is segítette. Gyermekjóléti szolgálat: 114 gyermek - 65 család Jellemző probléma a szülők közötti konfliktus, anyagi nehézségek (közüzemi tartozások), óvodáztatási iskolai problémák. Az általános iskolából zömében magatartással kapcsolatos problémákról szólnak, a középiskolából az iskolai hiányzások miatt jeleznek. A védőnő és gyermekorvos is gyakran él jelzéssel szolgálatunk felé. Felerősödtek a válási konfliktusok ezért, szeretnénk ha kapcsolatügyeletet tudnánk működtetni, amely a 11 településen biztosítaná ezt a szolgáltatást. Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 22 gondozott 8 főnek ebédszállítás naponta, 2 főnek hetente fürdetés- borotválás, ebédmelegítés, tüzelő bekészítés-begyújtás, vércukor-vérnyomás mérés, 5 főnek rendszeres bevásárlás, takarítás, gyógyszerek kiváltása, Iklad Családsegítő szolgálat: 72 fő - éves forgalom: 214 Az aktív korú főleg pályakezdő fiataloknak, illetve munkájukat elveszítő embereknek segítettük a munkahely keresését, állás interjúra való felkészülést. Idős emberek jelzőkészülékkel való ellátásán kívül, étkeztetés megszervezése is feladatunk volt. Gyermekjóléti szolgálat: 25 gyermek -35 család Jellemző probléma volt az iskolai hiányzás, melynek okait sokszor a család működési zavara okozza. A családlátogatások sokszor fényt derítenek az alap problémára. Nagy sikere volt prevenciós programjainknak (szösz-mösz tábor,kézműves foglalkozás, egészséghét) Domony: Családsegítő szolgálat: 160fő - éves forgalom:358 Nagyrészt információnyújtásban és ügyintézésben kértek segítséget az emberek. A rendszeres szociális segélyezettekkel folyamatos a kapcsolattartás, az aktívkorú álláskeresőkkel az álláskereső klubban foglalkozunk. Jelentős élelmiszer csomag kiosztásra került sor december hónapban. Gyermekjóléti szolgálat: 77 gyermek -41 család Jelzés főleg 9-10 osztályos tanulók iskolai hiányzásáról érkezik. Néhány esetben bevásárlóközponti lopásokról is kapunk információt. Családlátogatásainkkal folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyerekeket. Prevenciós programjainknak nagy a sikere a településen( foci suli, mesélő anyukák) Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 20 gondozott 3 főnek mosdatás, ebédmelegítés-mosogatás,ruháinak tisztántartása, Mindenkinek bevásárlás, gyógyszerek-beutalók intézése, takarítás,ügyintézés Bag 1

13 Családsegítő szolgálat: 233 fő éves forgalom: 1088 Legtöbben információt szeretnének kapni az emberek, különböző ellátásokról,anyagi juttatások lehetőségéről. Egyre nagyobb számban jönnek családi kapcsolati problémákkal is. Az álláskereső klub helyett, előnyben részesítik az egyéni tanácsadást, mely során önéletrajzírást és állásinterjún való helyes viselkedéshez kérnek segítséget. Az idősebb generációnál megnövekedett az igény a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokra. Gyermekjóléti szolgálat 241 gyermek család Legnagyobb kliensforgalmú település. A kezelt problémák többsége gyermekneveléssel kapcsolatos,sok a magatartás ill. teljesítmény zavaros gyermek. Legégetőbb probléma a sok iskolai hiányzás és egyéb szabálysértések melyeket kiskorúak követnek el. Jellemző a szülői elhanyagolás bizonyos családoknál. A szülők anyagi helyzete folyamatosan romlik ez a gyermekek ellátásán is érezhető. Házi segítségnyújtás: 1 fő 4 órás gondozó 9 gondozott 2 főnek naponta ebédvitel, 1 főnek heti rendszerességgel fürdetés,mindenkinek: bevásárlás,gyógyszerek felíratása,kiváltása,takarítás,posta, ügyintézés. Hévízgyörk Családsegítő szolgálat: 183 fő éves forgalom: 279 Leggyakrabban előforduló probléma az álláskeresés, segítséget legtöbbször az ügyintézéshez kérnek. Családi-kapcsolati és lelki problémákkal is bizalommal keresik fel az emberek szolgálatunkat. December hónapban két alkalommal sikerült élelmiszersegélyt kiosztani a rászoruló embereknek. Gyermekjóléti szolgálat: 35 gyermek 29 család Az iskolai hiányzások zömében azoknál a családoknál jelentkeztek akik már családi nehézségeik miatt a látókörünkben voltak. Néhány esetben családi konfliktusok kezelésre is sor került, illetve a szülő-gyermek kapcsolattartásban is segítséget kellett nyújtanunk. Önkéntesen is felkeresik szolgálatunkat azok a gyermekek akik nem tudnak megbirkózni a családi problémákkal. Galgahévíz Családsegítő szolgálat: 181 fő éves forgalom: 378 Legtöbbször anyagi eredetű problémával fordulnak szolgálatunkhoz. Két alkalommal került élelmiszersegély kiosztásra ( Magyar Vöröskereszt, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet). Viszonylag magas a rendszeres szociális segélyezettek száma akik rendszeresen keresik fel szolgálatunkat. Decemberben 12 embernek sikerült rehabilitációs munkahelyre elhelyezkedni. Gyermekjóléti szolgálat: 32 gyermek - 16 család A legtöbb problémát az iskolai hiányzások és a gyermekek magatartás problémái okozzák.. A szülők szívesen fogadják az életvitelben és gyermeknevelésben nyújtott tanácsainkat. Beindítottuk prevenciós programunkat a Művelődési házzal ami sikeresen és jól működik. Tura Családsegítő szolgálat: 366 fő - éves forgalom: 769 Folyamatosan működtettük az álláskereső klubot, a Kontakt Alapítvány segítségével munkavállalási tanácsadást tartottunk. Egész évben szerveztük az aktív korúak képzését. 59 rendszeres szociális segélyezettel volt együttműködési megállapodásunk, mely folyamatos munkát jelentett. Többször keresték a szolgálatot életvezetési anyagi problémával az emberek. Használ bútorokat, ruhákat a Karitasz felajánlásával élelmiszercsomagot osztottunk a rászorulóknak. 1

14 Gyermekjóléti szolgálat: 91 gyermek - 46 család A gyermekek veszélyeztetésének okai egyrészt a családok anyagi helyzetére vezethetők vissza, sokan küzdenek anyagi problémákkal. Sok családnál alakul ki családi kapcsolati zavar melynek elszenvedői gyakran a gyerekek. Évről évre visszatérő gond a tankötelezettség elmulasztása,bár a folyamatos családgondozásnak köszönhetően némi javulás mutatkozott. A gyermekek deviáns magatartása mögött legtöbbször a szülők elhanyagoló nevelése, agresszív magatartása áll. Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 17 gondozott 4 főnek heti 2 alkalommal fürdetés, mosás, víz és tüzelő bekészítés. Mindenkinek: bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, takarítás, orvosi beutalók, segélyek ügyintézése. Vácszentlászló Családsegítő szolgálat: 44 fő éves forgalom: 158 Jellemzően az emberek ügyeik intézésében kértek legtöbbször segítséget. Megnövekedett a Munkaügyi Központ és Az SZMM által bonyolított államilag támogatott képzések iránti érdeklődés. Álláskereső klubunk működtetéséhez helységet keresünk a településen. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az idős emberek életkörülményeit, rendszeresek a családlátogatások. Gyermekjóléti szolgálat: 41 gyermek 22 család Szolgálatunkhoz főleg a középiskolában mulasztók miatt érkezik jelzés. Sokuk az általános iskolában SNI osztályba járt ezért nem tud beilleszkedni a normál középiskolába. A településen az életviteli problémák esetén segítjük a rászoruló családokat. Zsámbok Családsegítő szolgálat: 73 fő éves forgalom: 165 A lakosság főleg ügyintézésben keresi fel a szolgálatot. Több ízben szerveztünk ruhaosztás illetve az önkormányzat révén az anyagi segítségnyújtás is jelentős volt. Segítettük az Önkormányzat munkáját abban, hogy a telepen élő emberek jobb élethelyzetbe kerüljenek. A Kontakt Alapítvány munkaerőpiaci reintegrációs programjában is részt vállaltunk. Gyermekjóléti szolgálat: 59 gyermek -35 család Több gyermek is védelemben van, főleg magatartási problémák miatt. Számos családnál tapasztalható, hogy a szülők életviteli problémája miatt kerül a szolgálat látóterébe a gyermek. Néhányukat hetes iskolában kellett elhelyezni mert nem tettek eleget tankötelezettségüknek év pénzügyi elszámolása A mellékelt táblázat mutatja a Kistérségi Gondozási Központ pénzügyi elszámolását. Mint a számok is mutatják, a költségek 78%-át a bér és járulékok adják, a dologi kiadásokra kevés pénz maradt. Az is jól látható, hogy a kistérségi normatíva nélkül nem tudnánk feladatainkat maradéktalanul ellátni, az alap normatíva a bér költségekre sem lenne elég. Az előző évi pénzmaradványunk pályázati önrészként szerepelt, ez jelenleg is rendelkezésre áll. Amennyiben végleges döntést kapunk a pályázat elutasításáról akkor ezt az összeget a továbbiakban az aszódi központ bővítésére szeretnénk fordítani. Kéthetente kötelező szakmai teamet kell tartanunk, sajnos nincs helyünk arra, hogy a beérkező fő kollégát megfelelő helyszínen fogadjuk. Összegezve 1

15 A Kistérségi Gondozási Központ ellátási formái a gyermekkortól a legidősebb korig nyújtanak segítséget a rászoruló embereknek. A nehezedő gazdasági helyzet következményeként érezhetően megnőtt a kliensforgalom a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál. Megnőtt a munkát keresők, a létbizonytalanságban élők illetve a jövedelem nélküli emberek száma. Fokozottabban jelentkeznek a gyermekkorúakkal kapcsolatos problémák és gyakoribbak az idősek mindennapi megélhetési gondjai. A fentiek tükrében a Kistérségi Gondozási Központ munkatársai a jövőben is arra törekednek, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelően a legjobb tudásunk szerint, az ellátást igénybe vevők legnagyobb megelégedettségére nyújtsák szolgáltatásainkat. Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Aszód Tisztelettel: Varga Jánosné intézményvezető. Aszód Város Polgármestere 1

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 28-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 28-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 28-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2009.évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 04..napján tartandó ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 04..napján tartandó ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 04..napján tartandó ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Gyermekvédelmi beszámoló Előterjesztő és előadó: Dr. Varga Katalin jegyző

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben