TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉSE 1

2 Átfogó jelentés a Gyámhivatal évi tevékenységéről A gyámhivatal feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi: Gyermekvédelmi törvény: évi XXXI. törvény (Gyvt.). A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.). A házasságról, a családról és gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.). A Polgári Törvénykönyv évi IV. törvény (Ptk.). A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. Illetékességi területhez az alábbi települések tartoznak: Tura, Galgahévíz (Az illetékességi terület január 1-től szűkült le Tura és Galgahévíz településekre.) A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei: december 22-ig Friedrich Tünde szociálpolitikus végzettséggel rendelkező önálló gyámhivatali ügyintéző látta el a gyámhivatal működésével kapcsolatos feladatokat december 23 -tól Erdélyiné Imró Ildikó igazgatás-szervező végzettséggel rendelkező önálló gyámhivatali ügyintéző látja el a gyámhivatal működésével kapcsolatos feladatokat. A gyámhivatal tevékenysége: A következőkben a gyámhivatal évi tevékenységét leginkább reprezentáló tevékenységi formákat, illetve az ezekre vonatkozó adatokat kívánom bemutatni. Az iktatott gyámhivatali ügyiratok főszáma 194, az iktatott intézkedések száma 701 volt. 184 esetben született határozat, 4 fellebbezés érkezett a meghozott döntések ellen, melyek közül egy esetben saját hatáskörben került módosításra a döntés, két esetben a felettes szerv helybenhagyta a gyámhivatal határozatát, egy esetben a határozat megváltoztatására került sor. v A gyermekek védelme érdekében: Az év során nem vált szükségessé ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése. v Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: A gyámhivatal illetékességi területén - a gyámság alatt álló kiskorúak száma: 20 fő - az átmeneti / tartós neveltek száma: 6 fő - a számadásra kötelezett gyámok száma: 15 fő - gondnokság alatt állók száma: 47 fő 2

3 - a számadásra kötelezett gondnokok száma: 40 fő A gyámhivatal a évben öt alkalommal indított gondnokság alá helyezési eljárást és négy esetben vált szükségessé ideiglenes gondnok kirendelése. A gyámhivatal 1 fő a Polgármesteri Hivatal megbízásából foglalkoztatott - hivatásos gondnok munkáját veszi igénybe. Az utógondozottak száma 6 fő. v Vagyoni érdekvédelem: évben, 1 esetben járult hozzá a kiskorú (rész)tulajdonát képező ingatlan eladásához, megterheléséhez. A gyámhatósági fenntartásos betétekből történő kifizetés engedélyezése a gyámhivatal hatáskörébe tartozik, erre számos esetben került sor év folyamán. A gyámhivatal nyilvántartása szerint december 31-én 46 fő kiskorú, és 32 fő gondnokolt rendelkezett ingó és ingatlantulajdonnal. Gyámhatósági fenntartásos betéttel december 31-én 18 fő kiskorú és 14 fő gondnokolt rendelkezett, a betétekben elhelyezett összeg meghaladja a 20 M. Ft-ot. v A gyermek családi jogállásának rendezése: 2008-ben 10 gyermek családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál, ezekből: - 8 gyermeknél teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor, - 1 gyermeknél a bíróság állapította meg az apaságot (a gyámhivatal által indított per során), - 1 gyermek részére képzelt apa került bejegyeztetésre a születési anyakönyvi kivonatba. A gyámhivatal 2008-ban 4 esetben adott hozzájárulást apaság vélelmének megdöntése iránti per megindításához. Pénzbeli ellátások: A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt hét kérelmet (tizenegy gyermeket érintett) nyújtottak be, melyek közül kettő kérelem (három gyermeket érintett) a megelőlegezéshez szükséges feltételek hiányában elutasításra került. A másik öt esetben a gyámhivatal elrendelte az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjak megelőlegezését, így a december 31-én a megelőlegezésben részesült gyermekek száma összesen 13 fő volt. Az év folyamán részükre összesen forint összeg került kifizetésre. Otthonteremtési támogatás: Otthonteremtési támogatás iránt egy esetben nyújtottak be kérelmet, támogatásként az állam által kifizetett összeg ,- Ft. volt. v Örökbefogadással kapcsolatban: 2008-ban egy esetben került sor örökbefogadás engedélyezésére, mely házastárs általi örökbefogadás volt. Az örökbefogadhatónak nyilvánított kiskorú ebben az évben nem volt; és nem volt örökbefogadásra alkalmas szülőnek nyilvánító eljárás sem. 3

4 v Szülői felügyelettel kapcsolatosan: december 31-én a családba fogadott gyermekek száma: 4 fő évben tíz alkalommal került sor a kapcsolattartás szabályozására illetve végrehajtására irányuló eljárás megindítására, melyből az év végéig négy ügy került jogerős határozattal, hat ügy pedig végzéssel lezárásra. A kapcsolattartási ügyekben hozott döntések három fő átmeneti nevelt gyermeket érintettek. A Pest Megyei Főügyészség vizsgálata: A Pest Megyei Főügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya július-augusztusban a 2007-ben lefolytatott ügyészi vizsgálat utóvizsgálata során egy ügyben óvást nyújtott be, négy ügyben felszólalással élt a gyámhivatal jogszabálysértő döntéshozatala és jogszabálysértő gyakorlata ellen. Továbbképzések, konferenciák: év során szervezett továbbképzések és konferenciák, melyeken a gyámhivatal ügyintézője minden alkalommal megjelent, részt vett. Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal szervezésében: november 12. fő témák: otthonteremtési támogatás, eseti és ügygondnok kirendelése, várható jogszabály módosítások január 30. fő téma: örökbefogadás Budaörs Városi Gyámhivatal és Budaörs Kistérség TCT Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében: 2008.november 11. fő téma: együttműködés, ellátórendszer Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala vizsgálata: A törvényességi vizsgálatra július-augusztusban került sor. A törvényességi vizsgálat alá vont témakörök: - átmeneti nevelésben lévő 3 év alatti gyermekek kapcsolattartása - örökbefogadhatónak nyilvánítás gyakorlata - otthonteremtési támogatás A vizsgálatban a feltárt hiányosságok pótlására, a feltárt helytelen joggyakorlat jövőbeni megszüntetésére hívta fel az ellenőrző szerv a gyámhivatal figyelmét. Kelt: T u r a, május 19. Tisztelettel: Erdélyiné Imró Ildikó gyámhivatali ügyintéző főtanácsos 4

5 Tura város lakossága 2008.december 31-én 8044 fő Ebből: 0-3 év 321 fő 4-6 év 226 fő 7-14 év 715 fő év 418 fő évi gyámhatósági adatok Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az elmúlt év során átlagosan 217 családban 448 kiskorú 12 nagykorú összesen 460 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az elutasított kérelmek száma 5. Oka: a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket. -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2008-ben 3 gyámság alatt álló gyermek részesült kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban. A támogatás havonkénti összege Ft. -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az év során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 2 ízben /július és november hónapban/ gyermekenként Ft, míg a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők gyermekenként Ft egyszeri támogatásban részesültek, melynek összege a jogszabályban előírtak szerint. Az így kifizetett összeg: Ft. /A támogatás teljes összegét állami támogatásként megkaptuk./ 23 szülői kérelem érkezett az év során a gyermekekkel kapcsolatos kiadások csökkentésére/gyógykezelésekre történő utazáshoz, ruházat, tankönyv, élelmiszer vásárlásához. Elutasított kérelem nem volt. Rendkívüli támogatásban részesült 23 családban összesen 43 gyermek. Felhasználva Ft, mely gyermekenként átlagosan Ft. Természetbeni ellátás /élelmiszer megvásárlása/ 2 esetben vásároltunk élelmiszert, melyet a családok örömmel fogadtak. -Gyermekek napközbeni ellátása Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és iskolai napközis ellátás formájában biztosítja. Az 1-5..osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes étkezésre jogosultak. Az I..óvodában összesen:125 gyermek közül Támogatás nélküli 73 gyerek -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes: 42 gyerek -3-és több gyermekes normatív/50%/ kedvezményben részesülő: 10 gyerek A II.sz.óvodában összesen 127 gyermek közül Támogatás nélküli 61 gyermek 5

6 -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes 41 gyermek -3-és többgyermekes normatív kedvezményben részesülő 17 gyermek -tartósbetegség folytán normatív /50%/kedvezményben részesülő 7 gyermek Bölcsődés 2008.szeptember 1-től december 31-ig 12 gyermek közül Támogtás nélküli 9 gyermek -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes 2 gyermek -tartósbetegség folytán normatív /50%/ kedvezményben részesülő 1 gyermek Az általános iskolában átlagosan 267 étkező gyerek közül: Támogatás nélküli -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes -3-és többgyermekes -tartós beteg /50%-os kedvezményre jogosult/ -SNI-s /50%-os kedvezményre jogosult -Szoc.rászorultság alapján /50-100% kedvezm./ 80 gyerek 100 gyerek 35 gyerek 10 gyerek 5 gyerek 13 gyerek Azoknál a családoknál, ahol a gyermek betegsége miatt speciális iskolai elhelyezésben részesül, illetve az anyagilag nehéz körülmények között élő családok továbbtanuló gyermekei részére egyéni kérelmek alapján %-ig terjedő étkezési kedvezményt biztosítottunk. Ez a támogatás 8 családban 11 gyermeket érintett ben étkezési díjakra fordított pénz: I.sz.óvoda II.sz.óvoda+bölcsőde Iskola Középisk., speciális isk. étkezési kedvezm Gyermekek napközbeni étkezésének biztosításához felhasználva : Ft. -Jegyzői hatáskörben tett intézkedések Nyilvántartott védelembe vettek : 3 családban összesen: 11 gyermek -környezeti okból 6 gyermek -szülő magatartása miatt 2 gyermek gyermek magatartása miatt 3 gyermek A védelembe vételek okai: Elsősorban a szülők helytelen életvitele, hanyagsága munkanélkülisége vezetett a gyermekek védelembe vételéhez. A szülők a sorozatos felhívások ellenére sem gondoskodnak gyermekeik rendszeres iskolába járásáról. A szabálysértési bírságok kiszabása sem vezet eredményre, mert jövedelem hiányában azt a szülők befizetni nem tudják. Komoly probléma, hogy 2008-ban már nemcsak az általános iskolában, hanem a szakmunkásképzőkben tanuló gyermekek körében is rendkívül megnőtt az igazolatlan mulasztások száma. A szakmunkásképzőbe beiratkozott, de sokat mulasztó gyermekeknél az a fontos, hogy a gyermek megkaphassa a családi pótlékot. Az már nem érdekli a szülőt, hogy gyermeke nem tudja eredményesen befejezni tanulmányait, és emiatt még nehezebben tud majd elhelyezkedni. Az elmúlt év során 8 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor, akik közül egy nagykorúság, 1 eredményesség, míg 6 gyermek elköltözése során szűnt meg. 6

7 A veszélyeztetettségre vonatkozó adatok a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve. Veszélyeztetettek száma 9 családban 30 gyermek Ezen belül: Környezeti okból 3 gyermek Magatartási okból 5 gyermek Anyagi okból 21gyermek A környezeti és magatartási okból veszélyeztetett gyermekek egy része védelembe van véve, míg az anyagi okból veszélyeztetett családok gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezen felül nekik rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosításával igyekszünk segíteni ban ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor tavaszán az Állami Számvevőszék ellenőrizte a normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában. Megállapította, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt, a kérelmek megfeleltek a központi szabályozásnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére folyósításra került a pénzbeni támogatás. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlékban részesülőknél tételes vizsgálat keretében valamennyi jogosult esetében ellenőrzés történt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék megállapításának dokumentáltsága megfelelő volt. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás éves felülvizsgálata megtörtént. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők nyilvántartása megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az önkormányzat a költségvetésből helyesen igényelte az állami támogatást, a kapott támogatással elszámolt. Az ÁSZ ellenőrzés eltérést nem állapított meg. T u r a, 2009.május 19. Készítette: Tóth-Sebes Jánosné igazgatási ügyintéző 7

8 Szám: 135/2009. Kistérségi Gondozási Központ 2170.Aszód Petőfi ú.6/a Tel: 06-28/ Szakmai beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ évi munkájáról. Intézményfenntartó Társulás Tanácsa Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! Két éve látja el a Kistérségi Gondozási Központ az aszódi kistérségben a szociális és gyermekjóléti feladatokat ben a minimum személyi és tárgyi feltételek javítása volt fő célkitűzésünk, míg a 2008-as évben a színvonalas munkára és prevenciós programokra fókuszáltunk erőteljesebben. A településeken folyó munka egyre gördülékenyebben működik, mely köszönhető helyi önkormányzatok elöljáróinak és munkatársainak, a településeken dolgozó kollégáknak és a munkát irányító szakmai vezetőknek. Sikerült egy olyan jelzőrendszert kialakítanunk mely kiválóan betölti funkcióját, hiszen ha probléma adódik, a jelzés rövid idő alatt eljut hozzánk és a megoldáson is közösen tudunk a helyi szakemberekkel dolgozni. Személyi feltételek: Néhány településen családgondozó váltásra volt szükség ( Bagon,Galgahévízen,Turán,Ikladon és Domonyban) ami a szakmai teamek működését kissé nehezítette. Az Új kollégák bevezetése a munkába fokozott figyelmet követelt meg a központ munkatársai részéről. Továbbképzési tervünk alapján a kollégák személyre szabott továbbképzéseken vettek részt, melyek erősítették a minél hatékonyabb szakmai munkát. A házi segítségnyújtás szakfeladaton is megalakítottuk a szakmai teamet, 1 fő szakmai vezetővel, hiszen a színvonalas munkát csak így tudtuk biztosítani. Domonyban új feladatként márciusban elindult a házi segítségnyújtás 1 fő 8 órás munkatárssal. Tárgyi feltételek: évben részt vettünk a KMOP.által kiírt pályázaton. Ennek keretében a kistérségben 7 településen szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztésére nyílt volna lehetőség. Sajnos a pályázat elutasításra került. Az indoklás szerint, elértük a szakmai pontszámot - forráshiány az elutasítás oka A pályázatíró megfellebbezte a döntést eredmény még nem érkezett. A pályázattal kapcsolatos munka (testületi határozatok, engedélyek, költségbecslések), példamutatóan, zökkenőmentesen és összehangoltan folyt,ennek köszönhetően minden határidőt be tudtunk tartani, minden problémát meg lehetett oldani. Ezúton is köszönöm minden önkormányzatnak az együttműködést. Szakmai munka 8

9 Idősek Nappali ellátása Idősek Klubja Az idősellátás nappali formája ( Idősek Klubja) jelenleg Aszódon működik két telephellyel. Az intézmény szolgáltatásai( napi 3x-i élelem,szabadidős tevékenységek szervezése, hivatalos ügyek intézése, szakellátásokhoz való eljuttatás) 2007-től a környező települések idős emberei is igénybe vehetik. A két klub 45 férőhelyes, jelenleg 36 fővel üzemel, ezért még van kapacitás új jelentkezőkre. Házi segítségnyújtás : A múlt évben 5 településen nyújtottuk ezt a szolgáltatást.( Kartal,Aszód,Domony,Bag,Tura)A gondozók 87 idős ember gondozását látták el. Az ellátottak köre: azok az idős korú személyek akik önmaguk ellátásra nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek akik segítségre szorulnak,( Más módon nem biztosított az ellátásuk) az egészségi állapotuk miatt rászorultak akik ezt az ellátást igénylik, A gondozási tevékenység v az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, v az orvos előírása szerint gondozási, ápolási feladatok ellátása, v segítségnyújtás a higiénia megtartásában, v közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében ( különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása) v segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, v segítségnyújtás a kialakult veszélyhelyzet megoldásában, v szabadidős, foglalkoztató, rehabilitációs programok szervezése, v a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, v előgondozást végző személlyel együttműködés, j) szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. Gyermekjóléti szolgálat 2008 évben a 11 településen 9 családgondozó látta el a feladatait. Gondozási feladataink: A családgondozók, az elmúlt évben 892 kiskorú gyermek gondozását látták el, alapellátás illetve védelembe vétel keretében. Jelzőrendszeri tagok által érkezett jelzések közül a legnagyobb számú az iskolából (323) érkezett írásos jelzések, majd ezt követi az egészségügyi szolgáltatásokból érkező jelzések száma (118). Rendőrségtől érkező jelzések száma 56, a településenként eltérő számú, jelzések oka a kiskorú- fiatalkorú által elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény. A családok nagy részén a probléma halmozott, anyagi-megélhetési (489) nehézségekkel küzdenek, gyermeknevelési (519) problémák és kamasz gyermekek esetében iskolai magatartás (225) a problémák fordulnak elő. Ennek generálódásából a családon belüli konfliktusok (213) megjelennek, amelynek kezelése egy összetettebb családgondozást és együttműködést jelent a családgondozó és család között. A válás utáni konfliktusok kezelése egyre gyakoribb a gyermekjóléti szolgálatokban. Sajnos a szülők szenvedélybetegségével (101 )kapcsolatban sokszor elengedhetetlen a családsegítő szolgálattal, háziorvossal, pszichiátriával való együttműködés. 9

10 Az iskolán belüli és kívüli konfliktusok száma növekedő a serdülők körében, egyre több gyermeknek kell segíteni abban egy tematikus tanácsadás keretében, hogy megtanulja dühét, agresszióját kezelni. Ehhez a munkánkhoz elengedhetetlen, hogy a szülők és pedagógusok bevonásával segítsük és kezeljük a problémát. Szakmai tevékenysége a családgondozónak, egy problémánál többet is feltételez. Információnyújtás (1187) és tanácsadás (1040), a hivatalos ügyekben való közreműködés (934) leggyakoribb forma, viszont ugyan ilyen fontos a szociális munka eszközeinek a felhasználása, mint a segítő beszélgetés (667) és a családlátogatás (1153). Szervezési feladataink: A gyermekjólét szolgálatnak ezen felül a gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint szervezési feladatokat is el kell látnia. Ilyen az esetkonferencia (44) és szakmaközi megbeszélés (30) rendszeres és szükség szerinti szervezése. Ilyen alkalom során tartott előadást részünkre a tankötelezettség teljesítésének nehézségeiről, Elekné Kisbenedek Csilla a kartali Általános Iskola munkatársa és Puskásné Virágh Judit pszichológus és művészetterapeuta. Szolgáltatási feladataink: Többek között a korrepetálás, szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozás június hónapban ismét meg tudtuk szervezni Utazótábor - unkat,54 gyermek részére amelynek költségét a Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program pályázat keretében tudtuk biztosítani. Reméljük, hogy 2009 évben újból sikerül megszervezni Utazótáborunkat az előzőekhez képest már egy új formában. Családgondozóink a nyári szünetben és év közben is állandóan segítenek általános iskolás gyermekeknek a tanórára való felkészülésben, gyakorlásban. Elmondható, hogy ez a munkánk sikeres,mert a félévi elégtelen jegyeket vagy az osztályismétlést általában mindig sikerül elkerülnünk. Családsegítő Szolgálat A Családsegítő Szolgálatok 8 családgondozója 11 településen kezeli a felmerülő problémákat ban összesen 1664 fő fordult meg intézményünkben, ebből (76,7 %) közötti aktív korú népesség aránya volt a legmeghatározóbb. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémáiból elsősorban az anyagi (27,6%) és a foglalkoztatással (27,2% ) kapcsolatos gondok jelentek meg az esetvezetések során. Az éves forgalom 5603 fő volt. Az esetkezelések jellegét tekintve a mutatószámok a következők voltak: információnyújtás (667) ügyintézés (592) segítőbeszélgetés (221) tanácsadás (466) pszichológiai esetkezelés (52) Jogi esetkezelés ( 48) Családsegítő Szolgálataink 2 éve működnek nagyobb óraszámban a településeken. Családgondozóink a Rendszeres Szociális Segélyezettekkel együttműködési megállapodás alapján számos beilleszkedési tervet dolgoztak ki (131 darab), amelyeknek a célja elsősorban a munkanélküliek munkába állása, vagy foglalkoztathatóságának javítása, adott esetben ha szükséges más ellátásba való juttatása januárjára gyökeresen átváltozott az aktív korúak segélyezése, Családsegítő Szolgálataink a Rendelkezésre állási támogatásban részesülők körét a Munkaügyi Központok közvetítésével kapja feladatnak. Ennek gyakorlati kivitelezését sajnos még a társintézmények sem ismerik. Szolgálatunk munkatársai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működnek együtt a kötelezett, aktív korú segélyezettekkel. Az előzőekben említett beilleszkedési tervek egyik fő eleme illetve a Családsegítő Szolgálatok egyben preventív jellegű szolgáltatása az Álláskereső klub, amely segítséget nyújt eszközök használatának biztosításával, szakemberek segítségével, az álláskeresők számára. A szolgáltatás fő indítója az volt, hogy tapasztalatunk szerint sok munkanélküli az anyagi gondjaiból adódóan, eszközök (telefon, internet) használatának ismeretének hiánya miatt, nem tájékozódik, nem tud 1

11 tájékozódni a munkaerő piaci lehetőségekről. Heti rendszerességgel kívánjuk településenként bevezetni a klubbot. Keressük azokat a helyszíneket, amelyet a lakosok könnyen megközelítenek hetente 2 órában, ahol használhatóak az álláskeresési eszközök: internet, hirdető újságok. Szolgálati telefont intézményünk rendelkezésre bocsátja, a segítő szakemberrel. Kérjük a Tisztelt Polgármesterek segítségét a megfelelő helyszínek intézmények kijelölésében, amely lehetővé teszi egy plusz szolgáltatás bevezetését. Fontosnak tartjuk az idős ellátáshoz kapcsolóan azoknak a szabadidős tevékenységeknek a felkarolását is ahol az idős emberek szórakoztatása a cél. A Kistérségi Idősek Világnapja a 11 település 500 idős emberét látta vendégül Aszódon.Színvonalas műsorunkkal mint a visszajelzések igazolták nagyon sok embernek okoztunk felejthetetlen délutánt. Reméljük pénzügyi kereteink lehetővé teszik, hogy az idén is lehessen folytatás. Családsegítő Szolgálatunk 2009 évi terve, hogy a szakmai team működtetésével és esetmegbeszélő csoportjával megerősítsük a kompetenciahatárokat, elfogadtassuk az esetvezetés szabályszerűségeit. Második célunk az álláskereső klubok településenkénti működtetése, kiépítése, amelyhez hozzájárulnak lehetőség szerint motivációs csoportok és munkavállalási tanácsadás is. Települési jellemzők Verseg Családsegítő szolgálat: 65 fővel foglalkozott éves forgalom:115 Gyakori a hivatalos ügyekben való közreműködés, segélykérelmek kitöltése. Egy két esetben családi konfliktus megoldásához kértek segítséget az emberek. A munkanélküliek kéthetente a begyűjtött álláshirdetések között válogathatnak. Házi segítségnyújtásra egyenlőre nincs szükség mert az idősek ellátásáról a családok gondoskodnak. Gyermekjóléti szolgálat: 47gyermekket 30 család A jelzőrendszer jól működött, legtöbbször az iskolai és óvodai hiányzások és a gyermek elhanyagolása okozott problémát. Új védelembe vétel nem történt. A preventív programok az Anyák napjához és Adventhez kötődtek. 25 gyermek vett részt rajtuk. Kartal Családsegítő szolgálat: 79 fővel foglalkozott, éves forgalom: 765 Az álláskeresők száma megnövekedett az utóbbi időben, ezért álláskereső klub indult, ahol számos embernek sikerült munkát találni. Sok ruha felajánlás érkezett, melyet nehezen tudtunk raktározni, ezért minden esetben azonnal szét kellett osztanunk. Az emberek legtöbbször segélyek igényléséhez, ügyintézéshez kértek segítséget.a nyomtatványokat letöltjük az internetről így segítjük klienseinket a probléma megoldásában. Gyermekjóléti szolgálat: 130 gyermek 73 család A kartali és környékbeli iskolák leggyakrabban iskolai hiányzások miatt keresik meg a szolgálatot. Szülők és gyerekek családi konfliktusok megoldásához kérnek segítséget. Prevenciós programjainkon (húsvéti,nyári 5- napos,adventi készülődés )15 gyermek vett részt. Gyermekjóléti szolgálat: 1 fő 8 órás gondozó 19 gondozott 2 főnek heti 3 alkalommal fürdetés, mosás, mosogatás. 1

12 Mindenkinek:bevásárlás, gyógyszerek felíratása kiváltása, postai csekkek- ügyintézés ( segélyek,,hivatalos levelek lebonyolítása) Aszód Családsegítő szolgálat:208 fő éves forgalom: 1314 Főleg az aktív korúak kérnek segítséget. Foglalkoztatással és anyagi nehézséggel kapcsolatos problémák a jellemzők. Dologi juttatásként féléve napi rendszerességgel tudtunk kenyér adományokat juttatni a rászorulóknak, többször volt ruhaosztás. Néhány esetben hajléktalan emberek lakhatási illetve egészségügyi gondjait is próbáltuk orvosolni. Álláskereső klubunk 15-20fővel működik heti rendszerességgel. Az elmúlt évet a Kontakt Alapítvány munkavállalási tanácsadása is segítette. Gyermekjóléti szolgálat: 114 gyermek - 65 család Jellemző probléma a szülők közötti konfliktus, anyagi nehézségek (közüzemi tartozások), óvodáztatási iskolai problémák. Az általános iskolából zömében magatartással kapcsolatos problémákról szólnak, a középiskolából az iskolai hiányzások miatt jeleznek. A védőnő és gyermekorvos is gyakran él jelzéssel szolgálatunk felé. Felerősödtek a válási konfliktusok ezért, szeretnénk ha kapcsolatügyeletet tudnánk működtetni, amely a 11 településen biztosítaná ezt a szolgáltatást. Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 22 gondozott 8 főnek ebédszállítás naponta, 2 főnek hetente fürdetés- borotválás, ebédmelegítés, tüzelő bekészítés-begyújtás, vércukor-vérnyomás mérés, 5 főnek rendszeres bevásárlás, takarítás, gyógyszerek kiváltása, Iklad Családsegítő szolgálat: 72 fő - éves forgalom: 214 Az aktív korú főleg pályakezdő fiataloknak, illetve munkájukat elveszítő embereknek segítettük a munkahely keresését, állás interjúra való felkészülést. Idős emberek jelzőkészülékkel való ellátásán kívül, étkeztetés megszervezése is feladatunk volt. Gyermekjóléti szolgálat: 25 gyermek -35 család Jellemző probléma volt az iskolai hiányzás, melynek okait sokszor a család működési zavara okozza. A családlátogatások sokszor fényt derítenek az alap problémára. Nagy sikere volt prevenciós programjainknak (szösz-mösz tábor,kézműves foglalkozás, egészséghét) Domony: Családsegítő szolgálat: 160fő - éves forgalom:358 Nagyrészt információnyújtásban és ügyintézésben kértek segítséget az emberek. A rendszeres szociális segélyezettekkel folyamatos a kapcsolattartás, az aktívkorú álláskeresőkkel az álláskereső klubban foglalkozunk. Jelentős élelmiszer csomag kiosztásra került sor december hónapban. Gyermekjóléti szolgálat: 77 gyermek -41 család Jelzés főleg 9-10 osztályos tanulók iskolai hiányzásáról érkezik. Néhány esetben bevásárlóközponti lopásokról is kapunk információt. Családlátogatásainkkal folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyerekeket. Prevenciós programjainknak nagy a sikere a településen( foci suli, mesélő anyukák) Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 20 gondozott 3 főnek mosdatás, ebédmelegítés-mosogatás,ruháinak tisztántartása, Mindenkinek bevásárlás, gyógyszerek-beutalók intézése, takarítás,ügyintézés Bag 1

13 Családsegítő szolgálat: 233 fő éves forgalom: 1088 Legtöbben információt szeretnének kapni az emberek, különböző ellátásokról,anyagi juttatások lehetőségéről. Egyre nagyobb számban jönnek családi kapcsolati problémákkal is. Az álláskereső klub helyett, előnyben részesítik az egyéni tanácsadást, mely során önéletrajzírást és állásinterjún való helyes viselkedéshez kérnek segítséget. Az idősebb generációnál megnövekedett az igény a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásokra. Gyermekjóléti szolgálat 241 gyermek család Legnagyobb kliensforgalmú település. A kezelt problémák többsége gyermekneveléssel kapcsolatos,sok a magatartás ill. teljesítmény zavaros gyermek. Legégetőbb probléma a sok iskolai hiányzás és egyéb szabálysértések melyeket kiskorúak követnek el. Jellemző a szülői elhanyagolás bizonyos családoknál. A szülők anyagi helyzete folyamatosan romlik ez a gyermekek ellátásán is érezhető. Házi segítségnyújtás: 1 fő 4 órás gondozó 9 gondozott 2 főnek naponta ebédvitel, 1 főnek heti rendszerességgel fürdetés,mindenkinek: bevásárlás,gyógyszerek felíratása,kiváltása,takarítás,posta, ügyintézés. Hévízgyörk Családsegítő szolgálat: 183 fő éves forgalom: 279 Leggyakrabban előforduló probléma az álláskeresés, segítséget legtöbbször az ügyintézéshez kérnek. Családi-kapcsolati és lelki problémákkal is bizalommal keresik fel az emberek szolgálatunkat. December hónapban két alkalommal sikerült élelmiszersegélyt kiosztani a rászoruló embereknek. Gyermekjóléti szolgálat: 35 gyermek 29 család Az iskolai hiányzások zömében azoknál a családoknál jelentkeztek akik már családi nehézségeik miatt a látókörünkben voltak. Néhány esetben családi konfliktusok kezelésre is sor került, illetve a szülő-gyermek kapcsolattartásban is segítséget kellett nyújtanunk. Önkéntesen is felkeresik szolgálatunkat azok a gyermekek akik nem tudnak megbirkózni a családi problémákkal. Galgahévíz Családsegítő szolgálat: 181 fő éves forgalom: 378 Legtöbbször anyagi eredetű problémával fordulnak szolgálatunkhoz. Két alkalommal került élelmiszersegély kiosztásra ( Magyar Vöröskereszt, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet). Viszonylag magas a rendszeres szociális segélyezettek száma akik rendszeresen keresik fel szolgálatunkat. Decemberben 12 embernek sikerült rehabilitációs munkahelyre elhelyezkedni. Gyermekjóléti szolgálat: 32 gyermek - 16 család A legtöbb problémát az iskolai hiányzások és a gyermekek magatartás problémái okozzák.. A szülők szívesen fogadják az életvitelben és gyermeknevelésben nyújtott tanácsainkat. Beindítottuk prevenciós programunkat a Művelődési házzal ami sikeresen és jól működik. Tura Családsegítő szolgálat: 366 fő - éves forgalom: 769 Folyamatosan működtettük az álláskereső klubot, a Kontakt Alapítvány segítségével munkavállalási tanácsadást tartottunk. Egész évben szerveztük az aktív korúak képzését. 59 rendszeres szociális segélyezettel volt együttműködési megállapodásunk, mely folyamatos munkát jelentett. Többször keresték a szolgálatot életvezetési anyagi problémával az emberek. Használ bútorokat, ruhákat a Karitasz felajánlásával élelmiszercsomagot osztottunk a rászorulóknak. 1

14 Gyermekjóléti szolgálat: 91 gyermek - 46 család A gyermekek veszélyeztetésének okai egyrészt a családok anyagi helyzetére vezethetők vissza, sokan küzdenek anyagi problémákkal. Sok családnál alakul ki családi kapcsolati zavar melynek elszenvedői gyakran a gyerekek. Évről évre visszatérő gond a tankötelezettség elmulasztása,bár a folyamatos családgondozásnak köszönhetően némi javulás mutatkozott. A gyermekek deviáns magatartása mögött legtöbbször a szülők elhanyagoló nevelése, agresszív magatartása áll. Házi segítségnyújtás: 1 fő 8 órás gondozó 17 gondozott 4 főnek heti 2 alkalommal fürdetés, mosás, víz és tüzelő bekészítés. Mindenkinek: bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, takarítás, orvosi beutalók, segélyek ügyintézése. Vácszentlászló Családsegítő szolgálat: 44 fő éves forgalom: 158 Jellemzően az emberek ügyeik intézésében kértek legtöbbször segítséget. Megnövekedett a Munkaügyi Központ és Az SZMM által bonyolított államilag támogatott képzések iránti érdeklődés. Álláskereső klubunk működtetéséhez helységet keresünk a településen. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az idős emberek életkörülményeit, rendszeresek a családlátogatások. Gyermekjóléti szolgálat: 41 gyermek 22 család Szolgálatunkhoz főleg a középiskolában mulasztók miatt érkezik jelzés. Sokuk az általános iskolában SNI osztályba járt ezért nem tud beilleszkedni a normál középiskolába. A településen az életviteli problémák esetén segítjük a rászoruló családokat. Zsámbok Családsegítő szolgálat: 73 fő éves forgalom: 165 A lakosság főleg ügyintézésben keresi fel a szolgálatot. Több ízben szerveztünk ruhaosztás illetve az önkormányzat révén az anyagi segítségnyújtás is jelentős volt. Segítettük az Önkormányzat munkáját abban, hogy a telepen élő emberek jobb élethelyzetbe kerüljenek. A Kontakt Alapítvány munkaerőpiaci reintegrációs programjában is részt vállaltunk. Gyermekjóléti szolgálat: 59 gyermek -35 család Több gyermek is védelemben van, főleg magatartási problémák miatt. Számos családnál tapasztalható, hogy a szülők életviteli problémája miatt kerül a szolgálat látóterébe a gyermek. Néhányukat hetes iskolában kellett elhelyezni mert nem tettek eleget tankötelezettségüknek év pénzügyi elszámolása A mellékelt táblázat mutatja a Kistérségi Gondozási Központ pénzügyi elszámolását. Mint a számok is mutatják, a költségek 78%-át a bér és járulékok adják, a dologi kiadásokra kevés pénz maradt. Az is jól látható, hogy a kistérségi normatíva nélkül nem tudnánk feladatainkat maradéktalanul ellátni, az alap normatíva a bér költségekre sem lenne elég. Az előző évi pénzmaradványunk pályázati önrészként szerepelt, ez jelenleg is rendelkezésre áll. Amennyiben végleges döntést kapunk a pályázat elutasításáról akkor ezt az összeget a továbbiakban az aszódi központ bővítésére szeretnénk fordítani. Kéthetente kötelező szakmai teamet kell tartanunk, sajnos nincs helyünk arra, hogy a beérkező fő kollégát megfelelő helyszínen fogadjuk. Összegezve 1

15 A Kistérségi Gondozási Központ ellátási formái a gyermekkortól a legidősebb korig nyújtanak segítséget a rászoruló embereknek. A nehezedő gazdasági helyzet következményeként érezhetően megnőtt a kliensforgalom a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál. Megnőtt a munkát keresők, a létbizonytalanságban élők illetve a jövedelem nélküli emberek száma. Fokozottabban jelentkeznek a gyermekkorúakkal kapcsolatos problémák és gyakoribbak az idősek mindennapi megélhetési gondjai. A fentiek tükrében a Kistérségi Gondozási Központ munkatársai a jövőben is arra törekednek, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelően a legjobb tudásunk szerint, az ellátást igénybe vevők legnagyobb megelégedettségére nyújtsák szolgáltatásainkat. Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Aszód Tisztelettel: Varga Jánosné intézményvezető. Aszód Város Polgármestere 1

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év

Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Répcelak 2010. év Tisztelt Képviselő testület! 1. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben