P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S!"

Átírás

1 A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA szeptember 24. XII. ÉVFOLYAM P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S! TARTALOM Pályázati felhívás 1. o. Adós hírek 2. o. Árajánlat kérés 2. o. Fogászati ellátás 2. o. Tájékoztatás 3. o. Okt. havi rendezvények 3. o. Új tanév, új eredmények 4. o. Újra megtelt a Tér Hajmáskéren 5-6. o. Hajmáskér Község Önkormányzata az esélyteremtés érdekében a településen állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt, ezért szeptember hó 9. napján megtartott képviselő-testületi ülésen úgy határozott, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan. A típusú pályázati kiírás benyújtásának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázatokat a települési önkormányzatnál igényelhető pályázati űrlapon a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak. B típusú pályázati kiírás benyújtásának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázatokat a települési önkormányzatnál igényelhető pályázati űrlapon a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázatok benyújtásának határideje október 30. Köbli Miklós polgármester

2 Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31. Telefon/Fax: 88/ , Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy saját érdekükben, a kellemetlenség elkerülése végett vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást. - Ingatlan eladás és vásárlás esetén mind a két félnek az eladónak és a vevőnek is bejelentési kötelezettsége van az Önkormányzat Adóhivatala felé. Ami abban nyilvánul meg, hogy egy magánszemélyek kommunális adója nyomtatványt kell kitöltenie, valamint elhozni az adásvételi szerződést (másolatot) lefénymásolás céljából. Ez alapján lehet csak az adóztatás megszüntetése, illetve az adó előírása. - Gépjármű eladása esetén az eladónak saját érdeke, hogy az eladás tényét a veszprémi Okmányirodában rendezze, mert a vevő nem minden esetben jelenti be az okmányirodán a vételt és így az adóztatás a régi tulaj nevén folyik tovább, Adós hírek! mindaddig amíg (BM) Okmányiroda nyilvántartásában át nem kerül az új tulajdonos nevére a gépjármű. - Talajterhelési díj bevallási kötelezettségről kitöltött (aláírt) nyomtatványt minden év március 31-ig kell az önkormányzathoz visszajuttatni. Ez a határidő egyben a fizetési határidő is. Késedelmes, illetve nem visszaküldés bírság kiszabását vonja maga után. Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy befizetéseiket minden az adónemnek megfelelő csekkre fizessék be. A csekk alján ahol az Önkormányzat neve van feltüntetve az alatt szerepel az adófajta megnevezése. Ellenkező esetben, a rossz csekkre való befizetés az egyes adószálájukon ez hiányt okoz. Ennek rendezését csak az adózó írásos hozzájárulásával tudja az Önkormányzati Adóiroda megoldani. Hajmáskér, Ügyfélfogadás Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség ügyfélfogadása: Hétfő: 8-12 óráig Kedd: 8-12 óráig Szerda: 8-12 óráig és óráig Csütörtök: nincs Péntek: 8-12 óráig Pénztár nyitva tartása: Hétfő: 8-12 óráig Szerda: óráig Péntek: 8-12 óráig Kovács János sk. körjegyző Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét az ügyfélfogadási idő betartására. Ügyintézés és ügyfelek fogadása kizárólag ügyfélfogadási időben történik. Amennyiben nincs ügyfélfogadás, szíveskedjenek az Ügyfélszolgálat segítségét igénybe venni. Megértésüket köszönjük. Kovács János körjegyző s. k. ÁRAJÁNLAT KÉRÉS Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és intézményeihez (általános iskola, óvoda, orvosi rendelő és laktanya területén, egyes önkormányzati tulajdonú épületek udvarai, útjai) tartózó útjainak telére november 1-től március 31-ig gépi hótolási munka árajánlat tételi felhívást ír ki. A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni. Előnyt jelent: hajmáskéri telephely, vagy a gép Hajmáskéren történő tárolása, és ha a kezelő személyzet hajmáskéri lakos. Az árajánlat benyújtásának határideje (zárt borítékban): október óra. A borítékra kérjük ráírni: Hótolási pályázat. Az árajánlat benyújtásának címe: Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. Kedves hajmáskéri, sólyi és ösküi lakosok! A három településen (Hajmáskér, Sóly, Öskü), amely a fogászati alapellátási körzethez tartozik a lakosság részére továbbra is törénik szájüregi szűrés, amely daganatos rossz fogakra és beteg fogínyre terjed. Az ellátás INGYENES. Az ellátott tömések, foghúzások, fogkőeltávolítás illetve röntgen szintén INGYENES. Kérjük a lakosságot, hogy minél többen jelenjenek meg a szűrésen, mert nagyon sok rosszindualtú elváltozás észlelhető az utóbbi időben. Telefonos bejelentkezés a számon lehetséges. Ezen kívül értesítjük a lakosságot, hogy hétvégenként, szombaton és vasárnap a ös telefonszámon sürgősségi ellátás igényelhető. Dr. Fülöp Nándor fogszakorvos 2

3 Hajmáskér Sóly Körjegyzőség a szociális ellátásokkal kapcsolatosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások igénylése során a szociális rászorultságot minden esetben vizsgálni kell. Kérjük azokat a lakosokat, akik akár pénzbeli vagy természetbeni ellátási igényt terjesztenek elő, hogy a kérelem nyomtatványokat pontosan kitölteni szíveskedjenek, hisz ezek egyúttal az igénylők jognyilatkozatai is, amiért büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Az évi III törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabály 10.. (2) bekezdése alapján október 1-jén Csütörtökön 17 órakor DEMETER ZOLTÁN győri festőművész és ALBERT MIKLÓS orgonaépítő mester TÁJÉKOZTATÁS A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni. Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (III.26.) rendelete A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének 4.. (1) bek. b.) pontja értelmében a jövedelemmel nem rendelkező kérelmező valamint háztartásában élő jövedelemmel nem rendelkező személy esetében a Munkaügyi Központ igazolása szükséges! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az ellátásokkal kapcsolatos információkat a Hivataltól szíveskedjenek beszerezni, ahol készséggel és korrekt, pontos tájékoztatással állnak az igénylők rendelkezésére. Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség Október havi rendezvények a Művelődési Házban Horváth Imre, Csillag Ádám és a műsort szerkesztő-rendező Felföldi Gábor Közreműködik: Nádasi Elemér (tangóharmonika, ének) Konferanszié: Szász Lőrinc OKTÓBER 10 -ÉN SZOMBATON 16 ÓRAKOR Tisztelettel várjuk a községben élő nyugdíjasokat AZ IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL SZERVEZETT TALÁLKOZÓN. közös bemutatója, és kiállításának megnyitója Melyet a Váci M. Irodalmi Színpad alábbi műsora követ: C S I R I B I R I Irodalmi kabaré a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában az 1910-es, 20-as, 30-as évek jellegzetes kabarékölteményei alapján Szereplők: Sz. Csordás Éva, Rábai Zsanett, OKTÓBER 23- án 10 ÓRAKOR Mindenkit tisztelettel várunk: NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEN ÉS AZ AZT KÖVETŐ KOSZORÚZÁSON ünnepi beszédet mond: Bikádi László Kelemen Mária Zita Műv. Ház vezetője 3

4 EU élelmiszersegély program A Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolglat idén első alkalommal lehetőséget kapott 2528 kg tartós élelmiszer szétosztására. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Hajmáskér Polgármesteri Hivatal közreműködésével így reészesülhettek a település lakosai az Európai Uniós támogatásból. 75 db 25 kg-os 44 db 21 kg-os 1 db 5 kg-os 2 db 10 kg-os 1 db 17 kg-os 1 db 19 kg-os 1 db 23 kg-os 1 db 25 kg-os 4 db 30 kg-os 4 db 35 kg-os 1 db 45 kg-os Valamint 2 db 50 kg-os csomag került kiosztásra a rászorulók között. Elsősorban a rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő családok megsegítése volt a cél, de részesültek az adományból a létminimum közelében élők, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek családja és hátrányos szociális helyzetben élők is. Remélem a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló élelmiszercsomag kiosztására. Tisztelettel: Nagyné Horváth Zsuzsanna Gyermekjóléti megbízott és családgondozó Szalai Attila szakmai vezető Tájékoztató a lakcímjelentésről Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a június 24-ei testületi ülésen elfogadta A közterületek elnevezéséről azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 8/2009. (VI. 24.) rendeletét. A rendelet célja: Hajmáskér község közigazgatási területén egységesen szabályozza a házszám megállapításának, valamint a házszám- és utcanévtábla elhelyezésének rendjét. A rendelet tárgyi hatálya Hajmáskér Község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóra, kezelőire) terjed ki. A rendelet részletesen, kitér a 9..-ban a Házszámváltozásról, és a 10..-ban a Házszámtábla kihelyezés szabályairól. A rendelet július 01-én lépett hatályba, de a rendelet betartásának ellenőrzése október 23 után kezdődik meg. Neveztesen a házszámozás rendjének ellenőrzése, és ezen kívül a lakcímkártyák helyességére terjed ki. A házszámok rendezésekor a Tisztelt Lakosságnak Hatósági bizonyítványok kiállításával segítünk, mivel a szolgáltatók és egyéb hivatalok még 2001 óta nem vezették át a helyes házszámokat, holott a Hivatal többször elküldte a változásokat. Aki a rendeletet a fent meghatározásra került határidő után nem tartja be, a rendelet 13. -a alapján szabálysértést követ el. A rendelet teljes szövege megtekinthető a hajmáskéri honlapon. Hajmáskér, szept. 17. Kovács János sk. körjegyző A szeptemberi tanévkezdéssel megkezdődtek a 2009/2010. tanév tanulmányi és sport versenyei. Iskolánk tanuló nagyon sok tantárgyban adták le nevezésüket a meghirdetett versenyekre. A Veszprém Megyei Diáksport Szövetség már meg is tartotta első versenyét a III IV. korcsoportos Megyei Atlétikai Csapat Bajnokság-ot, ahol iskolánk tanulói a hagyományoknak megfelelően jól szerepeltek. Eredmények: Új tanév, új eredmények (Mekler László, Ékes Tamás, Langer József, Sargenti Piero, Csomai András) Súlylökő lány csapat: megyei 3.hely (Varga Bianka, Szigeti Daniela, Császár Kaludia, Zsiga Adrien, Csomai Szabina) Kislabdadobó lány csapat megyei 4. hely (Varga Bianka, Ékes Ágota, Császár Kaludia, Zsiga Adrien, Csomai Szabina) (Mekler László, Ékes Tamás, Langer József, Németh Gyula, Csomai András) Távolugró Fiú csapat megyei 4.hely (Mekler László, Ékes Tamás, Vaczola Attila, Németh Gyula, Dolgopolij Vitalij) Távolugró lány csapat megyei 6.hely (Varga Bianka, Ékes Ágota, Császár Kaludia, Zsiga Adrien, Szigeti Daniela) 4 Súlylökő fiú csapat: megyei 2.hely Kislabdadobó fiú csapat megyei 4. hely Minden tanulónak gratulálunk az elért eredményhez.

5 Újra megtelt a Tér Hajmáskéren Augusztus 7 8-án ismét megtelt a falunapi tér a 16. falunapok alkalmából. Köbli Miklós polgármester úr megnyitója után Pál Béla országgyűlési képviselőnk a megnyitójában a következőt mondta: A hajmáskériek méltán lehetnek büszkék falunapra ahova nem csak a helybéliek, hanem a környékbeli településekről is és már egyre távolabbról is szívesen, örömmel jönnek el az emberek minden évben. Ezek a rendezvények kifejezik az összefogást, lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy néha megpihenjünk, hogy találkozzunk, hogy szórakozzunk, hogy együtt örüljünk Hajmáskér sikereinek. A két napos rendezvényen minden korosztály: gyermek, fiatal, idősebb ember megtalálhatta azt a lehetőséget, tevékenységet, műsort amit igazán kedvel. Pénteken vidám örökzöldeket, musical részleteket láthattak, hallhattak a megnyitó után. Bár kis késéssel érkeztek meg, de a Bon - Bon együttes és Nótár Mary is nagy sikert arattak. Az esti órákra jelentősen megtelt a tér Varga Feri Balázsi Betty és Marióra a Harmónikás mindig vidám, népszerű műsorára már nagyon sokan voltak kiváncsiak. Szombat délelőtt a foci pályán újra erejüket összemérve rúgták a bőrt a fiatalabb és az öregebb fiúk. A főzni szerető családok bográcsaiban nagyon finom pörköltek, haléltelek, levesek készültek. A gyerekeknek is számtalan lehetőséget kínáltunk, kézműves foglalkozást, kvízjátékokat lufihajtogatást, arcfestést, bicajversenyt, a picurik játszhattak a Fisher Price játékokkal a szőnyegen. Természetesen a hajmáskéri amatőr csoportok is ismét teret, lehetőséget kaptak a újabb bemutatkozásra. A Kövirózsa Kultúrcsoport pénteken, a Vadgesztenye Nyugdíjas Klub néptáncsoportja és népdalköre valamint az Amatőr Komédiás Társulat tagjai szombat délután mutatták be műsorukat. Boór Ágika is ismét bizonyította a tánctudását. Az ösküi Carmen tánccsoport is mindig nagyon színvonalas műsorszámmal gazdagítják a falunapi programot. Folytatás a köv. oldalon 5

6 Újra megtelt a Tér Hajmáskéren folytatás az elôzô oldalról Délután több érdeklődőt vonzott a modell repülők, és az Alsóőrsi Kutyakiképző Iskola bemutatója. A szombati nap esti műsorában a megunhatatlan retro zenéket játszó zenészek léptek színpadra. Solymós Tóni, Csocsesz, az örökifjúcsaj Zalatnay Cini, Maróth Viki és Kultúr Nova Szikora Robi az idősebbeknek a fiatalságukat,a fiataloknak a jó zenét jelentették. A gyerekek nagy örömére az idei évben kissé korábban volt gyönyörű zenei aláfestéssel a tűzijáték. A Pa- Dö Dö élő koncertje nagyon vidám, közvetlen stílusú, valóban élő volt. Nagy bulit csaptak kutyástól, tánckarostól..., melyen nagyon jól szórakozott a több ezres közönség. Köszönettel tartozom a rendezvény sikeres, színvonalas lebonyolításában mindkét nap önzetlenül segítőknek: Simon Csillának, Szlapák Juliannának, Omász Istvánnak, Kálmán Zsoltnak és Kálmánné Zsuzsinak. Csak egy: a nagyon kedves dícséreteket tartalmazó -ok sms közül: 100 Íz Center Kft. Árkovics György Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER Egyesület Bársony József Bo-Boné Kft. Boros Mária Cziszer Ferenc Csehi Gyula Csincsiné Jakab Zsuzsanna, Baba Bolt Csizmadia Ferenc Dezső Marianna, Hangulat Cukrászda Gfellner Jenny Higénia 2005 Kft. Horváth László Gratulálok a Falunap szervezőinek, rendezőinek az igen színvonalas műsor elkészítésében! Ennyi színvonalas előadót még nem láttam egy-egy napon. Én Jász-Nagykun-Szolnok Megyéből egy nagyközségből voltam ott annak hallatán, hogy milyen nagyszerű program lesz sok-sok előadóval. Minden nagyon tetszett!! Reménykedem, hogy a közeljövőben is lesznek hasonló jó programok. Még egyszer csak gratulálni tudok, hogy ilyen nagyszerű Hús-Trió Kft. Kakas Csárda, Varga Zsigmond Kamaz Szaküzlet, Litsauer Zoltán Kosztin István, Stefano Cipőjavító Kovács Zsolt, Mester Áruház Kovácsné Németh Zsuzsanna, Mini Bolt Köbliné Punk Margit, Margaréta ABC Magyar Honvédség Bakony Harcikiképző Központ Várpalota Orinoco Bt. OTP Bank Nyrt. programban lehetett részem a Falunap keretében! Kelemen Mária Zita Müvelődési Ház Vez augusztus 7-én és 8-án megrendezésre kerülő XVI. Falunap támogatói Palota-Vidék 2000 Zrt. Séd-Coop 2000 Zrt. Szekér Gyula Törpi ABC, Skaliczki Margit Vas Csaba József Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Vörös József, Partner 6 Bt. WIPO Kht., Wittmann Ernő A felajánlott támogatásukat és mindazon személyeknek, akik a Falunap lebonyolításában segítettek, köszönjük! Hajmáskér Község Önkormányzata Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém 6

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER Kell még egy szó!... 2 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DÍSZBURKOLAT FELÚJÍTÁSA A STRANDON Már az elmúlt esztendôben is felmerült a kérdés, hogy fel kellene újítani

Részletesebben

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

TARTALOM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. Önkormányzati határozatok

TARTALOM A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA. Önkormányzati határozatok A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2012. május 2. XIV. ÉVFOLYAM Önkormányzati határozatok TARTALOM Önkormányzati határozatok 1. o. Műv. Ház programjai 2. o. Falunap program tervezet 2. o.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1 228 407 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek Vasvári Újság Vasvár, 2008. október 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Hulladékudvar Vasváron: 51 milliós beruházást avattunk Környezettudatos magatartás, szemléletváltás kell Október

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

Színes programok községünkben

Színes programok községünkben IX.évfolyam, 3. szám Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni hazádért (Kölcsey Ferenc) Színes programok községünkben

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben