Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium 2009. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a Biztonságpolitikai Szakkollégium évi tevékenységéről

2 1. Belső működés Az elmúlt évben lerakott szilárd alapokra építve a Biztonságpolitikai Szakkollégium működése 2009-ben stabil és kiszámítható, tevékenysége pedig dinamikusan fejlődő volt. A működést szabályozó dokumentumok a Szakkollégium mögött álló Egyesület Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata ebben az évben nem változtak, a szükséges adaptív intézkedéseket (például a kurzusrendszer alapjainak szabályozását) elnökségi határozatok formájában, a szakkollégistákkal közösen kialakított döntésekkel biztosítottuk abban a tekintetben is mérföldkő volt a BSZK történetében, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel kötött Együttműködési Megállapodás értelmében tagjai szeptembertől valóban együttlakó közösséget alakíthattak ki a Hungária körúti kampuszon lévő kollégium épületében, valamint pályázati forrásból, önerőből és szakmai kapcsolatainkat felhasználva kialakítottuk és eredményesen működtettük a szakkollégiumi kurzusrendszert. Ezzel a két lépéssel a BSZK már minden tekintetben megfelel a szakkollégiumokkal szemben támasztott objektív, minőségi követelményeknek, amint azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium is elismerte. Szakkollégiumunk részt vállalt a ZMNE akkreditációjának folyamatában is, amely az Egyetemnek 2018-ig szóló sikeres akkreditációt, a BSZK-nak pedig az alábbi minősítést eredményezte: II Biztonságpolitikai Szakkollégium (17. oldal) A Biztonságpolitikai Szakkollégium 2003-ban egy alulról jövő kezdeményezés eredményeképpen alakult ki a civil és a katonai értelmiség nevelése céljából ben önálló jogi személlyé vált, és egyesített formában működik. Prof. dr. Szenes Zoltán vezérezredes biztosítja a szakmai felügyeletet. Programok, kurzusok, vendégelőadók meghívásával igényes szakmai munkát folytatnak, amely példaértékűnek minősíthető a hazai felsőoktatásban. Az egyetemi oktatás törzsanyagát előadásokkal, helyzetgyakorlatokkal egészítik ki, hogy azt gyakorlatiasabbá tegyék. A Szakkollégium az egyetem legjobb hallgatóira építve jelentős TDK tevékenységet is katalizál. Az év folyamán a májusi közgyűlés ismét meghatározó kérdéseket tárgyalt. A 2008 novemberében kezdődött a BSZK specifikumának számító elnyújtott, közel 6 hónapos felvételi eljárás végére került pont azzal, hogy az eredeti 44 fős kiinduló létszámról májusra 2

3 26 főre redukált felvételizőből 19 új tagot választott a közgyűlés a Szakkollégium tagjává. Az így létrejövő új közösség az előző fél év során már egymást ismerő, együttműködő, együtt munkálkodó fiatalokból állt, ami nagymértékben megkönnyítette az év hátralevő részében feladataink gördülékeny végrehajtását. A mindig tavasszal esedékes tisztújítás eredményeképpen mind az aktuálisan feladatait végző elnök, dr. Német József, mind az ügyvezető alelnök, Berzsenyi Dániel és a szakmai alelnök, Csiki Tamás további egy évre kapott megbízást a közgyűléstől munkájuk folytatására. A titkár, Szem Géza személye szintén változatlan maradt. A decemberi közgyűlés e tekintetben változást hozott, ugyanis Szem Géza egyéb elkötelezettségeire tekintettel nem tudta tovább vállalni megbízatását, így a titkári pozícióra a szakkollégisták Csete Zsoltot választották meg szeptemberétől a döntések szélesebb megalapozásának és a napi működés gördülékenyebbé tételének szándékával heti technikai megbeszélést rendszeresítettünk minden szakkollégista részvételével. Az ily módon egyre nagyobb szerepet vállaló fiatalabb hallgatók már nem csak a programok szervezésében, bonyolításában, a szakmai és közösségi munkában álltak helyt, hanem a Szakkollégium szervezeti átalakítására vonatkozó tervek kialakításában, a fejlesztések és a közeljövő szakmai programjainak tervezésében is részt vettek, biztosítva a szerves továbbfejlődést. Bővülő közösségünk összetartó erejének növelésére, a hatékony együttműködés fokozására hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a BSZK Bevonó Tábort 2009 szeptemberében Velencén. Tájékoztató előadásokat és több nyílt programot követően novemberben pedig elkezdődött a 2010-es felvételi folyamat, amelyben idén 25 jelentkező vesz részt. A Szakkollégium elnöke, dr. Németh József a III. Biztonságpolitikai Szakestélyen nyilvánosan is bejelentette visszavonulási szándékát, melyre a folyamatban lévő ügyek átadása-átvétele és a kiszámítható, stabil működés fenntartása, biztosítása érdekében legkésőbb a májusi közgyűlésen kerül sor. A Szakkollégium tagjainak ifjú generációja ez idő alatt kellően felkészülhet új feladataira. A decemberi évzáró közgyűlés alkalmával a Szakkollégium régi támogatóját, Tiszteletbeli Tagunkat, a végig jelen lévő prof. dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredest, az 3

4 Egyetem Biztonság- és Védelempolitikai Tanszékének egyetemi tanárát a tavalyi évhez hasonlóan ismét felkértük, hogy tapasztalatával és szakmai rálátásával szoros együttműködésben továbbra is segítse a szakmai munkánkat. 2. Programok 2009 A mögöttünk álló év szakmai tevékenysége minden korábbinál dinamikusabban fejlődő volt. A már hagyománnyá vált szakmai és ismeretterjesztő előadások mellett a tavaszi és őszi szemeszterben is zajlottak látogatások, valamint válságkezelési szituációs gyakorlatokat is rendeztünk prof. dr. Siposné Kecskeméthy Klára ezredes, oktatási rektorhelyettes és dr. Resperger István ezredes, a Vezérkari Tanfolyam parancsnokának szakmai felügyelet mellett. Teljesen új elemként jelent meg a tavaszi szemeszter során a nyílt előadói délutánok rendezése dr. Ujj András ezredes, tudományos rektorhelyettes támogatásával, melyek egyegy kiemelkedő jelentőségű biztonságpolitikai kérdés hátterét és aktuális kérdéseit vizsgálták. Így a palesztin-izraeli konfliktust két előadói délutánon Őexcellenciája Aliza Bin- Noun, Izrael budapesti nagykövete, Gazdik Gyula, az ELTE TÁTK Politikai Tudományok Tanszékének egyetemi docense (jelenleg a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa), valamint Gulyás József mk. ezredes, a Katonai Felderítő Hivatal értékelési és elemzési igazgatója; illetve Őexcellenciája Ahmad Abdelrazak, budapesti palesztin nagykövet, Paragi Beáta, a Budapesti Corvinus Egyetem TÁTK Nemzetközi Tanulmányok Intézetének tanársegéde, és Lattmann Tamás, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Politika- és Jogtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa értékelte. Az Afganisztánban zajló stabilizációs műveletről Wagner Péter, a Magyar Külügyi Intézet elemzője, Lippai Péter alezredes, a Magyar PRT 3. váltásának törzsfőnöke, Kotricz János r. ezredes, az EUPOL Afghanistan magyar kontingensének korábbi parancsnoka, és Bálint Gábor, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa tartott előadásokat. Pakisztán belpolitikáját és regionális szerepét Őexcellenciája Mushtaq Ali Shah, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövete, Csicsmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem TÁTK Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi adjunktusa, és 4

5 Háda Béla, az ELTE doktorandusza (jelenleg az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének munkatársa) vizsgálta. A Gyakorlati Diplomácia Társaságával (Budapesti Corvinus Egyetem) közös szervezésben bonyolított előadói délutánunk pedig a Nyugat-Balkán államait vizsgálta, mely alkalomból Varga Imre, Magyarország szarajevói nagykövete és Szilágyi Imre, a Magyar Külügyi Intézet elemzője volt vendégünk. A szakkollégisták mind a 2009 tavaszán megrendezett XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, mind a 2009 őszi Intézményi Tudományi Diákköri Konferencián kiemelkedő eredménnyel szerepeltek. A BSZK TAGJAINAK EREDMÉNYEI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN NÉV EREDMÉNY TAGOZAT Korábbi TDK Berzsenyi Dániel Bonnyai Tünde Harján Stefánia Kasza Anett Mészáros Katalin Éva I. + HM védelempolitikai szakállamtitkár tárgyjutalma II. + HM Kommunikációs és Toborzó Főoszt. Tudományszervező Oszt. osztályvezető különdíja III. II. I. + OTDT Pro Scientia Aranyérem Kitüntetés + ZMNE BJKMK dékán tárgyjutalma Az európai térség biztonság- és védelempolitikája Védelmi igazgatás Környezetbiztonság és környezetvédelem Környezetbiztonság és környezetvédelem Védelmi igazgatás Takács Diana Gina I. Katasztrófavédelem Tófalvi Fruzsina III. Vajkai Edina V. Az európai térség biztonság- és védelempolitikája Az európai térség biztonság- és védelempolitikája 5

6 1. sor (balról-jobbra): BSZK Bevonó Tábor 2009, XXIX. OTDK Díjátadó Ünnepség Mészáros Katalin Éva 2. sor (balról-jobbra): Őexcellenciája Aliza Bin-Noun, Varga Imre nagykövet, Őexcellenciája Mushtaq Ali Shah A BSZK TAGJAINAK EREDMÉNYEI A ÉVI ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN NÉV EREDMÉNY TAGOZAT Korábbi TDK Hajzer Tamás V. Biztonságpolitika I. Marsai Viktor Szijj Dóra II. + HM NKIEMÜ Főoszt. tárgyjutalma I.+ HM védelempolitikai szakállamtitkár különdíja Biztonságpolitika I. Biztonságpolitika I. Fehér Imola IV. Biztonságpolitika II. Varró Alexandra Lindmayer Judit Kasza Anett I.+ HM Védelempolitikai Főoszt. főosztályvezető különdíja IV. + MH CKELMK különdíja + ZMNE BJKMK dékán tárgyjutalma III. Biztonságpolitika II. Hadművészet Védelmi igazgatás, környezet- és katasztrófavédelem 6

7 A Biztonságpolitikai Szakkollégium 2009-ben megvalósított szakmai programjait az alábbi táblázatok összesítik: Időpont Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete Megvalósított programok tavaszi szemeszter Program február 16. Bonnyai Tünde Katasztrófavédelem Magyarországon február 17. Készségfejlesztő kurzus 10+2 hét, 5 tematikus blokk, 2x45 perc hetente február 18. Matus János: Az ENSZ reformja: lehetőségek, buktatók február február 27. BSZK nyílt előadói délután: Izrael biztonsága: konfliktusok és/vagy megoldások? Látogatás: XIII. kerületi Tűzoltó Parancsnokság, Pszichológiai Felkészítő és Gyakorlópálya március 4. Boszporusz-2009 válságkezelési szituációs gyakorlat március március 18. Látogatás: Magyar Országgyűlés, Honvédelmi és Rendészeti Bizottság; Európai Ügyek Bizottsága Bognár Balázs: Az Önkormányzati Minisztérium Kormányzati Koordinációs Bizottságának feladatai március 24. BSZK nyílt előadói délután: Afganisztán: Egy lépés előre...? március 26. MHTT előadás: Szenes Zoltán: A Magyar Köztársaság Katonai Stratégiája április 6. BSZK nyílt előadói délután: Palesztin béke: A stabilitás esélyei április 8. és Felvételi (írásbeli és szóbeli) április XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Had- és Rendészettudományi Szekció április 27. BSZK nyílt előadói délután: Pakisztán A hiányzó láncszem? április 30. MHTT előadások: Tófalvi Fruzsina: Törökország katonás demokráciája Marion Smith: Turkey within NATO május 4. BSZK nyílt előadói délután: Változó Nyugat-Balkán május 13. Látogatás: Rajk László Szakkollégium (BCE) május 27. Közgyűlés május 28. MHTT előadás: Deák János: Oroszország fegyveres erői a 21. században június 9. Látogatás: 58. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Kecskemét 7

8 Időpont Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete Megvalósított programok őszi szemeszter Program augusztus 11. és 18. Tájékoztató előadások a ZMNE Gólyatáborában Kurzusrendszer megszervezése és bonyolítása 2 szakmai kurzus, 10+2 hét/kurzus, 2x45 perc hetente őszi szemeszter I. Hadelmélet szakkollégiumi kurzus ( től) 3. II. Forráselemzés szakkollégiumi kurzus ( től) szeptember 7. (minden csütörtökön tól) BSZK Technikai megbeszélés szeptember 11. A Bevetési irány 2009 gyakorlat megtekintése szeptember 17. A Hadtörténelem Szakkabinet névadó ünnepsége szeptember Bevonó tábor a Szakkollégium tagjai részére Velencén szeptember 23. Interkoll Szakkollégiumi találkozó szeptember 24. MHTT-BSZK közös előadás: Szenes Zoltán: Kína szeptember 30. Tájékoztató előadás a ZMNE elsőéves hallgatói számára október 11. NATO futás október 19. Nemzetbiztonság és Média Könyvbemutató október 29. Szomália 2009 Válságkezelési gyakorlat november 2. Bartha Tibor: Nem halálos fegyverek november 4. Szép László: Affiliáció az olasz-magyar katonai kapcsolatokban november 15. A BSZK felvételi jelentkezés lezárása (25 fő) november 19. ZMNE Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia november 24. BSZK nyílt előadói délután Emberi jogok embertelen jogsértések november 25. III. Biztonságpolitikai Szakestély november 26. MHTT-EKK-BSZK Együttműködési Megállapodás aláírása november Tanulmányi kirándulás Austerlitzbe december december 15. Közgyűlés BSZK nyílt előadói délután Úton a magyar EU-elnökség felé. Hogyan készül a Magyar Honvédség? 8

9 Legfontosabbnak mindezeken felül szakmai eredményeink megjelenítését, a biztonságpolitikai kérdésekről folytatott gondolkodás fejlesztését, a tájékoztatás, szakmai eszmecsere kialakítását tartottuk. Éppen e célból működik a Szakkollégium gondozásában a Biztonságpolitikai Portál, amelynek tartalmát 2009-ben továbbfejlesztettük. A stabil szerkesztői háttér és számos tehetséges fiatal kitartó munkája lehetővé tette, hogy folyamatosan friss, aktuális szakmai kérdéseket feltáró publikációkkal töltsük meg az oldalt, melyen közel egy éve működik Heti Hírösszefoglaló rovatunk, míg a NATO Hírfigyelő 2009 augusztusától, az EU Figyelő rovat pedig szeptember óta jelentet meg összefoglalókat, elemzéseket a legaktuálisabb témákban. Programjaink megvalósítása során segítségünkre volt a Magyar Hadtudományi Társaság, a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék, a Hadtörténelem Tanszék, az Egyetemi Központi Könyvtár, és számos támogatónk, együttműködő partnerünk az egyetem állományából és az egyetemen kívülről egyaránt, amelyért ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni. 3. Kurzusrendszer 2009-ben új szintre emelkedett a Biztonságpolitikai Szakkollégium önképzése: a tavaszi szemeszterben egy készségfejlesztő, az ősziben már két szakszemináriumi kurzuson vettek részt a szakkollégisták. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól elnyert pályázati támogatás felhasználásával a 2008/2009-es tanév tavaszi szemeszterében a BSZK-ba jelentkező hallgatóknak lehetőséget biztosítottunk, hogy saját készségeiket öt kompetenciaterületen alapuló tematikus képzési blokkokban például kutatásmódszertan, könyvtárhasználat képezzék magukat. Az őszi szemeszterben ugyancsak pályázati forrásra és fiatal szakértő előadók elkötelezett munkájára építve két szakszemináriumi Hadelmélet és Forráselemzés kurzust szerveztünk, ami egyúttal azt is jelentette, hogy kialakultak a BSZK kurzusrendszerének keretei. A kurzusrendszer alapját 12 hét időtartamú, heti egyszer 90 percet, azaz összesen 24 kontaktórát magában foglaló, 6-12 szakkollégista részvételével zajló szakszemináriumi kurzusok jelentik. A BSZK minden aktív tagjának kötelessége teljesíteni minden 9

10 szemeszterben legalább egy szakmai kurzust; kurzusok eredményes teljesítésének egyik feltétele a minimum 60%-nak megfelelő jelenlét a kontaktórákon, a másik pedig egy írásbeli beszámoló elkészítése. Úgy véljük, hogy a kis létszámú, intenzív személyes konzultáción alapuló foglalkozások fenntartják a hallgatók magas motiváltságát, a vizsgált témák mélyébe engednek bepillantást és a szakismeretek kiemelkedően magas színvonalú átadását teszik lehetővé. Az ilyen formában sikeresen vizsgázó első kurzusok mintájára fog működni minden további szakkollégiumi kurzus. Több más szakkollégiumhoz hasonlóan ezeket autonóm módon, a hallgatók igényeinek megfelelően szervezzük, az egyetemi oktatási programba, tanrendbe (például kreditértékkel) nem integrálva. A minőségbiztosítás érdekében a kurzusok lezárásakor a hallgatók értékelő és véleményező lapot töltenek ki a kurzussal kapcsolatban, mely a kurzusrendszer továbbfejlesztését célozza és az előadóknak is visszajelzésként szolgál. 4. Pályázati tevékenység és együttműködő partnereink Szakkollégiumi létünk a ZMNE-BSZK együttműködés megvalósulása nyomán vált teljessé. A Hungária körúti kampusz civil kollégiumában biztosított lakóhelyek és közösségi helyiség lehetővé tették az együttlakó közösség kialakítását és otthont adott több közösségi programnak, valamint az egyik szakszemináriumi kurzusnak. E szerves közösség, amely önképző kurzusrendszerét működteti, érdemesnek bizonyult arra, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakkollégiumok támogatására kiírt pályázaton eredményesen induljon és nyolcszázezer forint értékű támogatást nyerjen el. Az elnyert támogatásból a pályázatnak megfelelően a BSZK nyílt szakmai programjainak költségeit, szakmai kurzusainak kiadásait, részben a biztonságpolitikai portál megújítását, valamint a már meglévő technikai eszközpark fejlesztését, bővítését kívánjuk megvalósítani. Az elnyert támogatásnak köszönhetően a Biztonságpolitikai Szakkollégium olyan elit nagy múltú szakkollégiumokhoz csatlakozott, mint a Rajk László Szakkollégium (BCE) és a Matthias Corvinus Collegium (ELTE). Munkánkkal és a fiatal tehetséges hallgatók képzésével ily példákat tartunk szem előtt, és a tapasztalatok átvételén már most is 10

11 dolgozunk. Éppen ezért május 13-án a Biztonságpolitikai Szakkollégium küldöttsége, prof. dr. Szenes Zoltán vezérezredes vezetésével látogatást tett a Rajk László Szakkollégiumban, ahol a vendéglátó Dr. Chikán Attila, a Szakkollégium igazgatója, valamint kollégiumi tagok és szeniorok fogadtak. Az értékes tapasztalatokkal, ötletekkel szolgáló és valódi élményt jelentő látogatás hatására a közeljövőben minél szélesebb körben igyekszünk kapcsolatokat kialakítani más egyetemeken működő szakkollégiumokkal is. Szakmai együttműködési megállapodásaink köre is bővült 2009-ben. A legfontosabb eredménynek két régi támogatónkkal, a Magyar Hadtudományi Társasággal és a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtárral kötött megállapodást tekintjük, melynek értelmében a Magyar Hadtudományi Társaság Kiss Károly Hadtudományi Klubjának 25 éves múltra visszatekintő előadásainak szervezésébe a következő évben már nem csupán hallgatói résztvevőkként, hanem alkalmanként szervezőkként is részt vállalunk. 5. Programok 2010 Terveink 2010-re egyértelműek: a kialakított magas színvonalú tevékenység fenntartása, egyes részterületek fejlesztésével kiegészítve. Ennek részeként ismét két szakszemináriumi kurzust szervezünk a szakkollégium tagjainak, míg a felvételizőknek lehetősége lesz a tavalyihoz hasonló készségfejlesztő kurzuson való részvételre. Előadói délutánjaink és egyéni előadásaink tervezésénél csakúgy, mint a szakkollégisták szakmai gyakorlata, kutatási és publikációs tervei összeállításánál két kérdéskört kívánunk előtérbe helyezni: a NATO 2010-ben elfogadásra kerülő új stratégiai koncepciójának kidolgozási folyamatát, valamint a 2011-es magyar EU-elnökségre történő felkészülés folyamatát. Az említett két kérdéskör a es megújításánál is fókuszba kerül. A weboldal megújuló, tematikus felépítésének köszönhetően, 2010 első negyedévétől 4 heti, illetve havi gyakorisággal frissülő rovattal (Aktuális, BiztPol Weekly, NATO-NETto, EU ipso) jelentkezünk. Az Aktuális rovatban továbbra is időszerű biztonságpolitikai eseményekről, kérdéskörökről adunk beszámolókat, gyorselemzéseket, míg a BiztPol Weekly a megszokott rendszerességgel szemezget minden héten az egyes nemzetek biztonságát, a nemzetközi biztonságot, a védelmi ipart, s más a 11

12 biztonságpolitikához köthető, azt érintő hírekből. A 2009-ben kísérleti jelleggel elindított EU Figyelő, illetve NATO Hírfigyelő önálló rovatokká válnak új néven és várhatóan 2010-ben egyre gyakoribb megjelenés mellett tájékoztatják a két nemzetközi szervezetben zajló folyamatokról, eseményekről a honlap látogatóit. Ezen túlmenően a weboldal teljesen új megjelenéssel és számos új funkcióval is kibővül. Az újítások bevezetésénél mérvadó volt a honlap szerkezetének logikusabb kialakítása a szakmailag alapos, ugyanakkor közérthető nyelvezet megtartása mellett. A fejlesztéseknek köszönhetően a honlap valódi portál jelleget ölthet, és még hatékonyabban szolgálhatja a tudományosságot, a szakmaiságot és a tájékoztatást. Ahhoz, hogy utóbbi szerepét maradéktalanul betölthesse honlapunk, több külső szerkesztőséggel is együttműködést kívánunk kezdeményezni, illetve a már meglévőket elmélyíteni. Példaként említhető, hogy még 2009 végén tárgyalások indultak a hírportál készítőivel annak érdekében, hogy megjelenő publikációinknak nagyobb olvasottságot, az egész honlapnak pedig nagyobb (el)ismertséget szerezzünk. 6. Kommunikáció A Biztonságpolitikai Szakkollégium belső és külső kommunikációja egyaránt gyökeres változáson ment át a 2009-es év folyamán. A BSZK 2009 első felében pályázati pénzből kialakított honlapján a szervezet saját tevékenységét mutatja be rendszeres programbeszámolók, a működéssel kapcsolatos tájékoztatók, a rendezvényeken készült fotók és videó felvételek publikálásával. A így nagymértékben járul hozzá a szervezet és az általa végzett tevékenység iránt érdeklődők tájékoztatásához, s egyúttal belső tájékoztató, valamint nyilvántartó rendszerként is szolgál a tagság számára. A rendszeres frissítésén túlmenően a belső kommunikáció javítását célozza a levelezőlisták működtetése, melyek elsősorban külső szolgáltatáson alapulnak, de a korábbi negatív tapasztalatok miatt, szükség esetén a honlapon keresztül is működtethetők a listák. A szervezet kommunikációjában bekövetkezett változások között kell említenünk a BSZK Weekly elindítását, mely tulajdonképpen egy hírlevél, ami minden esetben a heti technikai értekezleteket követően ad összefoglalást az ott elhangzottakról, de említést érdemel a külső kommunikáció és kapcsolatok fejlesztése is. Ennek köszönhetően elmondható, hogy javult az egyetem és a BSZK közötti kommunikáció, illetve az egyetemen kívüli kapcsolataink is 12

13 bővültek. A BSZK 2009-ben első alkalommal rendezett közösen konferenciát a Gyakorlati Diplomácia Társaságával, de első alkalommal kaptak a BSZK tagjai meghívást a Rajk László Szakkollégiumba is, mely látogatás és a tapasztaltak kétségtelenül jelentős mértékben hozzájárultak a BSZK fejlesztéséhez. Végül, de nem utolsó sorban ki kell emeljük, hogy 2009 őszén, első ízben vett részt a BSZK delegációja a szakkollégiumok közötti találkozón, az Interkoll-on. 13

Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete Védelmi Igazgatási Tagozat

Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete Védelmi Igazgatási Tagozat Biztonságpolitikai Szakkollégium Tel.: +36 20 252 6016, Fax.: +36 1 432 9029 Adószám: 18195149-1-42 E-mail: info@bszk.hu "Ex scientia praesidium patriae." Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete Védelmi

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló. Biztonságpolitikai Szakkollégium 2010. évi tevékenységéről Beszámoló a Biztonságpolitikai Szakkollégium 2010. évi tevékenységéről 1. Belső működés Az elmúlt években megalapozott szakmai munkára, illetve a tervezés, szervezés végrehajtás terén gyűjtött tapasztalatokra

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1

Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök. 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Szakmai beszámoló a MAGISZ 2011. évi tevékenységéről (Az elnökség beszámolója) Dr. Herdon Miklós elnök 2012.04.20. MAGISZ Közgyűlés 1 Tartalom A.) Közgyűlés B.) Elnökségi ülések C.) Rendezvények C1.) Agrárinformatikai

Részletesebben

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet

Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete. Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. Programfüzet X. éves a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete Jubileumi konferencia 2014. november 7-8. Debrecen Általános

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. 2012. évi közhasznúsági jelentés Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete 2012. évi közhasznúsági jelentés Tartalom 1. Szervezet alapadatai 2. Az Egyesület számviteli beszámolója (éves mérleg és eredmény levezetés) 3.

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) Észak-alföldi régió. Budapest MAGYARORSZÁG OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Budapest Észak-alföldi régió Dél-dunántúli régió (Pécsi Tudományegyetem) MAGYARORSZÁG TARTALOMJEGYZÉK I. Regionális partnerségek az OPEN DAYS 2011 hivatalos

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy szakma és közösség a tanórákon kívül Liska Tibor Szakkollégium KommON Szakkollégium 2. oldal 9. oldal KommON BME Kommunikációs Szakkollégium Szakkollégiumunk

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Eseménynaptár. SPP Téli Tábort előkészítő Study Tour Allos. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. SPP Téli Tábort előkészítő Study Tour Allos. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2014. október 17-19. Eger HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés 2014. október 22. Győr Egyeztetés Megyesi Pállal /Bridge/ 2014. október 27. Budapest, HÖOK Iroda Vezetőképző

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban Dr. Christián László tanszékvezető egy. docens NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére A tantárgy/kurzus címe MŰEMLÉKVÉDELEM A kurzus típusa Előadás A tantárgy/kurzus száma SGYMTET281xxx2/0/f/2 Óraszám/hét 2/2 óra Félév 1. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: dr.tech.szabó László DLA, ny.főiskolai

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban

Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Minőségi Egyesület létrehozása a régióban Pongrácz Balázs GYMSKIK Minőségirányítási vezető Cél Régiónk vállalkozásainál, szervezeteinél minőség- és kiválósági fejlesztési kérdések sora vár megoldásra.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában!

Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! A Klíma Klub médiatámogatói partnereket keres! III. Magyarországi Klímacsúcs Magyarországi Klímacsúcs Szentendrén, a REC zéró CO2 emissziójú magyarországi központjában! Magyarország feladatai Mexikó után

Részletesebben