Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben"

Átírás

1 Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2 Az előadás vázlata 1. Az Intézet fő feladatai 2. Az Intézet képzési tevékenysége 3. Az Intézet által lefedett tudományterületek, szakterületek 4. Tudományos tevékenység az egyes szakterületeken: Pályatervezés, pályatanácsadás; Társadalomtudomány; Pszichológia; Pedagógia; Munkagazdaságtan, minőségügy

3 Az Intézet fő feladatai Kutatási feladatok: Kutatási tevékenysége révén hozza létre, őrizze meg és fejlessze a tevékenységi körébe tartozó tudományterületek tudományos szakismereteit; Oktatási feladatok: Felsőoktatási tevékenysége útján a kutatásai eredményeit adja át a jövő értelmiségi generációja számára (oktatási, tantárgyfejlesztési, tantervfejlesztési tevékenység az akkreditált szakokon). A feladatok tudományterületek, szakterületek köré csoportosulnak: Kommunikációtudomány; Neveléstudomány; Vezetés- és szervezéstudomány; Munkatudomány; Pszichológia.

4 Az intézet képzési tevékenysége Alapképzési szakok: Mezőgazdasági szakoktató BSc alapképzési szak (Gödöllőn levelező képzési forma) hosszabbított akkreditációval; Andragógia BA alapképzési szak Munkavállalási tanácsadó szakirány (Gödöllőn nappali és levelező képzési forma); Emberi erőforrások BA alapképzési szak (Budapesten levelező és nappali képzési forma, Gödöllőn távoktatási képzési forma); Kommunikáció és médiatudomány BA alapképzési szak (Gödöllőn nappali és levelező képzési forma).

5 Az intézet képzési tevékenysége Mesterszakok: Emberi Erőforrás Tanácsadó MA mesterszak (Budapesten levelező képzési forma, Gödöllőn nappali és levelező képzési forma); Agrár mérnöktanár MA mesterszak (Gödöllőn levelező képzési forma); Agrár mérnöktanár osztatlan ciklusú képzés (10 félév, Gödöllőn nappali képzési forma); Vezetés és szervezés MSc mesterszak (Budapesten és Gödöllőn, mindkét képzési helyen levelező és nappali képzési formában).

6 Az intézet képzési tevékenysége Szakirányú továbbképzések: A pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); Szakképzési felnőttképzési tanácsadó (4 félév, levelező képzési forma); Alapszintű tréner szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); Alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor (közvetítő) szakirányú továbbképzési szak (4 félév, levelező képzési forma); Humánmenedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelvű); Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelvű); Szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési szak (2 félév, levelező képzési forma); Cigány népismeret szakirányú továbbképzési szak (2 félév, levelező képzési forma);

7 Az intézet képzési tevékenysége Akkreditált pedagógus továbbképzések: A roma tanulók pedagógiai támogatása a szakképzésben és a helyi társadalomban (60 órás képzés); Kooperatív technikák (30 órás képzés); Projektalapú oktatás (30 órás képzés); Minőségbiztosítási és minőségirányítási ismeretek (30 órás képzés); Konfliktuskezelés az oktatási intézményekben (30 órás képzés).

8 Tudományos tevékenység PÁLYATERVEZÉS, PÁLYATANÁCSADÁS területen Öt fő kutatási terület 2013-ban: Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációja témakörében: Gyesen lévő kismamák informális tanulási lehetőségei; Alternatív munkaerő-piaci modellek elemzése; Lemorzsolódott fiatalok társadalmi reintegrációja. Fővárosi álláskeresők pályaérettségének vizsgálata; Pályaorientáció megvalósulása a közoktatásban; Pályaismereti kutatások (szakmák bemutatás, pályaidentifikáció); Felnőttképzés, felnőttoktatáshoz kapcsolódó vizsgálatok, különös tekintettel hátrányos helyzetű célcsoportokra és térségekre.

9 Tudományos tevékenység PÁLYATERVEZÉS, PÁLYATANÁCSADÁS területen Hallgatók OTDK-ra való felkészítése Az Emberi Erőforrás Tanácsadó szak hallgatóinak helyezései: 1. helyezés 1 fő (Felkészítő: Csehné Dr. Papp Imola); 3. helyezés 2 fő (Felkészítők: Dr. Budavári-Takács Ildikó, illetve Dr. Kenderfi Miklós); Különdíj 2 fő (Felkészítő: Csehné Dr. Papp Imola); Szakmai együttműködések SZIE Karrier iroda; Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA); Magyar Ökumenikus Segélyszervezet; Nemzeti Munkaügyi Hivatal; Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

10 Tudományos tevékenység PÁLYATERVEZÉS, PÁLYATANÁCSADÁS területen Konferenciák, publikációk Több hazai és nemzetközi konferencián való részvétel előadás és poszter formájában, melyből publikációk is születtek (kb 8-10 db); Egyéb publikációk, tudományos közlemények (száma kb db) Egyéb Idén több új tanácsadáshoz kapcsolódó módszer, eszköz fejlesztése (pl. Életszerepeink számítógépes szoftver), ezek szabadalmaztatása, kiadása várhatóan 2014-ben.

11 A TÁRSADALOMTUDOMÁNY területén végzett tudományos tevékenység 1. Multikulturalitás témakör: A) Magyarok más kultúrában A beilleszkedési kompetencia elemei, ill. fejlesztésük; A kulturális sokk jelensége: szakaszai, tünetei; Az interkulturális kommunikáció mint eszköz a kulturális különbségek kezelésében; A multikulturális menedzsment hatékonysága; Jelen kutatás alapja: strukturált interjúk készítése a hallgatók által (kb. 350 elkészített interjú vár feldolgozásra). B) Külföldiek Magyarországon A vizsgálat elemei ugyanazok, mint az előzőben; Angol nyelven, ERASMUS (az Európai Bizottság programja) és CEEPUS (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) hallgatók segítségével.

12 A TÁRSADALOMTUDOMÁNY területén végzett tudományos tevékenység 2. Pszichológia szociológia témakör: A személyiség irányítottsága (külső-belső kontroll) és a pénzügyi viselkedés összefüggésrendszere A tanulmány egyetemisták kontrollosságának bizonyos magyarázó tényezőit és pénzügyi vonatkozású következményeit térképezi fel. (Kontroll: mennyire érzi magát felelősnek az egyén a vele történtekért, illetve mennyiben tulajdonítja azokat külső tényezőknek.) Vizsgálatuk tárgya a háttérben megbúvó szociológiai és demográfiai dimenziók, valamint a pénzügyi tudás összefüggésrendszerének feltérképezése.

13 A TÁRSADALOMTUDOMÁNY területén végzett tudományos tevékenység 3. A Gazdaságpszichológia kutatócsoport tudományos tevékenysége (A kutatócsoport tagjai: Horváth Csaba, Iliás Anikó, Komor Levente, Kovács Ildikó Éva, Madarász Imre, Mészáros Aranka, Mihály Nikolett.) A csoport főbb kutatási területei: A gazdasági viselkedés racionalitása; Gazdasági döntéshozatal; A fogyasztói magatartás alapjai; A gazdasági célú kommunikáció pszichológiai vetületei; Pénzügyi tudatosság; A tulajdon és a tulajdonlás pszichológiája; A gazdaság és az emberi viszonyok.

14 A TÁRSADALOMTUDOMÁNY területén végzett tudományos tevékenység A csoport jelenleg folyó kutatásai és szándékai: Pénzügyi tudatosság mérés és fejlesztés Validált kérdőív kialakítása a pénzügyi attitűdök/pénzügyi személyiségtípusok mérésére hazai mintán. A pénzügyi attitűd természetének feltérképezése demográfiai és egyéb tényezők (szubjektív jólét, értékrend, jövedelmi viszonyok, külső-belső kontroll etc.) függvényében. A pénzügyi attribúciók megértése: a gazdagság/szegénység, gazdaggá válás/elszegényedés, sikeresség etc. mögött meghúzódó társadalmi oktulajdonítások diagnosztizálása. A hazai pénzügyi kultúra (egyéni és vállalati megtakarítások, hitelvállalások, háztartásgazdálkodás) általános vonásainak megismerése.

15 A TÁRSADALOMTUDOMÁNY területén végzett tudományos tevékenység 4. Kutatások a HR területen: HRM a nemzetközi cégeknél - A HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban; Juttatások Magyarország 2013: A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban (A vállalatok/intézmények juttatás menedzselése és cafeteria rendszerei); E-learning Magyarország 2013 (e-learning módszerek elterjedése, gyakorlati használata hazai vállalkozások körében); Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom-Komárno térségében.

16 A PEDAGÓGIA területén végzett tudományos tevékenység Kutatások: 1. Magyarországi pedagógus életpálya-követés (a szakmai tanárképzésre és a szakképző intézményekre koncentrálva): belső kutatás, tanárjelöltek bevonásával; 2. Környezeti szemléletkutatások (elsősorban a felsőoktatásban) és antropocentrizmus-kutatások: kutatás-kiterjesztés doktori disszertáció adatbázisa és konklúziói alapján; 3. Pedagógiai innovációhoz kapcsolódó kutatások (komposztálás és környezeti nevelés kapcsolata, módszertani ajánlásokkal óvodáknak, iskoláknak, civil szervezeteknek): 3 civil szervezet kezdeményezése, országos szintre kiterjesztve; 4. Szakmai pedagógusképzés, valamint a szakmai pedagógusképzési hálózat fejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó kutatások (indítási fázisban, TÁMOP B.2-13/1-2013): Konzorciumi tagként. Tantervek, KKK, hálózatépítés, továbbá elektronikus tananyag-fejlesztés tanárjelöltek számára.

17 A PEDAGÓGIA területén végzett tudományos tevékenység Tananyagfejlesztés: Jegyzetek, tankönyvek, PPT-k; Comenius Pedagógiai Tudományos Műhely kiadványai (sorozat). Szakmai együttműködések: Társintézmények (BME, ÓE, DE, KE, NyME); Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara; Magyar Szakképzési Társaság; TISZK-ek. Konferenciák, publikációk: Előadások (pl. I. II. és III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, MAK által szervezett képzések), ezek publikációi.

18 A MUNKAGAZDASÁGTAN területén végzett tudományos tevékenység Két nemzetközi projektben való részvétel: 1. DIVERSITY MANAGEMENT - sokszínű menedzsment: legjobb gyakorlatok összehasonlítása a V4 országokban Cél: a V4 országaiban a HR területen fellelhető jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása, összehasonlítása. (SZIE résztvevők: Dr. Hajós László, Csehné dr. Papp Imola, Dr. Czeglédi Csilla) A kutatás részei: Összehasonlító tanulmány az országok statisztikai adatai segítségével; Esettanulmány: jó gyakorlat bemutatása; Fókuszcsoportos vizsgálat. A kutatás eredményeinek publikálása: Összehasonlító tanulmányból és esettanulmányból: könyv; Fókuszcsoportos vizsgálat: cikk.

19 A MUNKAGAZDASÁGTAN területén végzett tudományos tevékenység Eredmények A kisebbségi politika a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése ellen hat, de nehézségek (pl. az iskolai végzettségből adódó elhelyezkedés) mind a 4 országban fellelhetők. A kisebbségi tanulók körében tapasztalható megkülönböztetés az alap- és középfokú oktatásban mind a 4 országot érinti. Kiküszöbölésére minden iskolában vannak törekvések, de általánosan használható módszereket nem sikerült azonosítani. Így az eddigi eredmények inkább csak lokálisak. Nincs vallási okokra visszavezethető központosított hátrányos megkülönböztetés, de lokálisan ez több országban is fellelhető. A nők és férfiak intézményes megkülönböztetésére egyik országban sem találtunk példát, de az üvegplafon mind a négy országban megtalálható.

20 A MUNKAGAZDASÁGTAN területén végzett tudományos tevékenység 2. Kutatás a V4 országaiban a tehetségmenedzsment alkalmazásának jó gyakorlatairól Cél: A tehetségmenedzsment, mint új menedzsment terület jó gyakorlatának elemzése a Visegrádi Négyek országaiban. (SZIE résztvevők: Dr. Hajós László, Dr. Czeglédi Csilla, Marosné Kuna Zsuzsa) A kutatás részei: Összehasonlító tanulmány a négy visegrádi országban elvégzett kérdőíves vizsgálat segítségével (célja a tehetséggondozás vállalati gyakorlatainak összehasonlítása); Esettanulmány: jó gyakorlat bemutatása. A projekt keretein belül három workshop, illetve nemzetközi meghívásos konferencia került megrendezésre. A kutatás eredményeinek publikálása: Az összehasonlító tanulmányokból és az esettanulmányokból egy könyv jelenik meg Csehországban decemberében.

21 Köszönöm a figyelmet!

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ Feladatok

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben