2008. AUGUSZTUS 2008/08. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Zsoltárok 127,3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. AUGUSZTUS 2008/08. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Zsoltárok 127,3"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE AUGUSZTUS 2008/08. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Zsoltárok 127,3

2 A Biblia Egy fiatalember gyakran kigúnyolta a Bibliát. Egyszer megint lekicsinylő megjegyzést tett rá. - Olvasta maga már tulajdonképpen a Bibliát? - kérdeztem tőle. - Ugyan mit gondol? Én és a Biblia! Nevetséges! Elővettem egy vadonatúj, bőrkötésű Újtestamentumot: - Nézze, ezt a szép kis Bibliát magának adom, ha megígéri, hogy elejétől végig elolvassa. Az ajánlat nagyon csábító volt. Azután hetekig nem láttam a fiatalembert. Egyszer csak megint megjelent. - Nos - kérdeztem -, hogy állunk a Bibliával? Nagyon komolyan felelt: - Tudja, különös dolog ez. Elkezdtem olvasni. Sok mindent nem értettem meg. Már abbahagytam volna - de hiszen megígértem, hogy végigolvasom! Azután sok mindent találtam benne, ami szíven talált és nyugtalanított úgy, hogy legszívesebben eldobtam volna a könyvet. De megígértem, és végig kellett olvasnom. Később annyi vigasztalást találtam benne, hogy egész boldog lettem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban: ha igaz az, amit ez a könyv mond, akkor el vagyok veszve, ha nem változtatok az életemen. Hozzáfogtam, hogy nagytakarítást csináljak a szívemben. És most - a Biblia az élet könyve számomra. W ILHELM B USCH: J ÉZUS A MI SORSUNK C. KÖNYVBŐ L A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. " Galáciai levél 5:22-23 Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. János ev. 14:27

3 Augusztusi gyülekezeti programjaink: 1-én, pénteken, Bicsérden házi istentisztelet lesz 3-án, vasárnap, 9 30 imaóra, és Úrvacsorai istentisztelet lesz Pécsett, Hidason órakor lesz úrvacsorai istentisztelet 4-én, hétfőtől-10-én, vasárnapig Hitmélyítő Csendesnapok Kismányokon 5-én, kedden, kor imaórát, kor bibliaórát tartunk Hidason 10-én, vasárnap, 9 30 imaóra, és istentisztelet lesz Pécsett, Hidason órakor lesz istentisztelet Helyettesítés. 11-én, hétfőtől 17-én, vasárnapig Ifjúsági Bevetés Hidason. 17-án, vasárnap, 9 30 imaóra, és istentisztelet lesz Pécsett, 21-én, csütörtök, kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál 24-én, vasárnap, 9 30 imaóra, és istentisztelet lesz Pécsett, Hidason órakor lesz istentisztelet 26-án, kedden, kor imaórát, kor bibliaórát tartunk Hidason 28-án, csütörtök, kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál 29-én, péntek, kor Bicsérden házi istentisztelet lesz 31-én, vasárnap, 9 30 imaóra, és Úrvacsorai istentisztelet lesz Pécsett, Hidason órakor lesz úrvacsorai istentisztelet M É G I S Így láttam egyszer, nagybetűkkel, berámázva egy íróasztal lapja fölött, fönn a falon. Értetlenül, fiatalon néztem, nevettem rajta, sőt csiklandozott a pátosza, s hozzátettem, hogy hej!, nosza! - Tizenhat éve már Hajamra rászállt a dér, az életem cigánykereket hányt velem, föl-földobott, a porba vágott, fejemhez verte a világot. Elestem hétszer, újra keltem, Így birkóztam az életemmel, magammal, mással, s közben én is lelkem falára véstem: MÉGIS! F ÜLE L AJOS.

4 Média hírek Augusztus 1-én Metodista félóra lesz a Kossuth Rádióban Augusztus 10-én metodista istentiszteletet sugároz a rádiós (ha az olimpia miatt nem módosul az időpont). Születésnapjukat ebben a hónapban ünneplik: Nickl Róbert Kőszegi Dávid Szuhánszki János Gyurkó Józsefné Kati Khaled Mariam Orosz Olga 4-én 11-én 18-án 20-án 25-én 31-én Elmúlt hónapban Június 1-6-ig Tiszaligeten, a családi táborban, népes csapat képviselte a pécsi gyülekezetet (31 fővel, ebből 14 gyerek). A tábor mottója az egyházunk évi jeligéjével megegyezett: Az ige testté lett, és közöttünk lakott. (János 1,14) A délelőtti szemináriumok különböző csoportokat céloztak meg, de mindenki olyan szemináriumra ment, ami legjobban érdekelte. A szemináriumok alatt három csoportban foglalkoztak a gyerekekkel, voltak a kisbogarak (ovisok), a jómadarak (kis iskolások), és a sirályok (a nagyobbak). Esti evangélizáció alatt is színdarabbal, játékkal foglalták le a gyerekeket, hogy a szülők részt vehessenek az alkalmakon. Volt ifjúsági-, fiatal felnőtt szeminárium, női és férfi szeminárium, valamint házas szeminárium. A pénteki délelőttön egy közös szeminárium volt, melynek témái: 1. Egyházunk szociális hitvallásának mai üzenete. Hol találhatók a lehetőségek Hitvallásunk gyakorlati megvalósulásaira? Előadó volt Közép és Dél-

5 európai kerület püspöke: dr. Patrick Streiff, aki a tábor során közöttünk is maradt. Előadásában ismertette, hogy 100 éve adták ki Amerikában egyházunk első szociális hitvallását, amely a gyors ipari fejlődés során kialakult munkástömegek szociális problémáira keresett választ. Előadása második részében Szociális Hitvallásunk mai vonatkozásairól beszélt. 2. Mi a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális üzenete, és melyek a szolgálati ágai? Előadó: dr. Lehel László Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. Ezt fórumbeszélgetés követte, hogy hol találhatók a kapcsolódási pontok az egyházunk és a Segélyszervezet szolgálati ágai között. Péntek délelőtti ifjúsági szemináriumot szintén püspökünk tartotta. Mondandóját három gondolat köré csoportosította: - Ki nekem Krisztus? Ki vagyok én Krisztusnak? Személyes megtapasztalásairól beszélt. Férfi szemináriumok Dávid életén keresztül mutatták be a férfiszerepkör Isten szerinti betöltését. Délutánokat pihenéssel, strandolással, beszélgetésekkel lehetett tölteni, de volt lehetőség sportolásra, és lelki-gondozói beszélgetésekre is. Egyik fórumbeszélgetésnél püspökünket is megkérdezhettük munkájáról, véleményéről. Az esti evangélizációkat minden nap más gyülekezet tartotta: Felsőerdősor, Nyíregyháza, Budakeszi, Dombóvár, Pécs. A pécsi gyülekezet szolgálatát a gyülekezet tagjaiból alakított énekkar, személyes bizonyságtételek, és igeolvasások szinesítették. Az igét gyülekezetünk lelkésze, Gyurkó József hirdette. Ezután különböző zenei programok zárták a napot: Metodista dalszerzők előadóestje, Zsolcai cigánytestvérek zenéltek, majd a Reményvándorok CD bemutatója, MIX koncert, szombaton pedig tezéi imaest volt. Minden este Teaházban, hangulatos környezetben volt lehetőség a beszélgetésekre. Az egyik női alkalmon Istennel való kapcsolatunkról volt szó, ott hangzott el a következő kis tanmese: A pók leereszkedett a fa ágáról, és a bokor tetején megszőtte hálóját. Amikor látta milyen takaros kis háló kerekedett, elégedetten csinosította. Levágta a felesleges szálvégeket Egyszer csak felnézett ez a hosszú szál a fa ágáról, ez is felesleges gondolta. Egyetlen mozdulattal elnyeste, és meglepetten érzékelte, hogy ráborult a háló. Az az egy szál tartotta az egészet. Egy Nobel-díjas

6 skandináv író ilyen egyszerűen és szemléletesen rajzolta meg az ember képét a pók példájában, azt az állapotot, amelyben az ember vergődik. Elvágta a felfelé tartó szálat, és ráborult a háló! Ha elvágjuk az Istennel való kapcsolat szálát, mi is hasonlóképpen vergődünk. Félelemmel Isten kezében! Ez a szó, hogy félelem kicsit nem illik Jézussal járó életünkbe, de mégis ez az érzés uralkodott el rajtam Lacika orrgarat műtétje alatt. Az orvosok annyiféleképpen álltak hozzá, hogy már magam sem tudtam, miként döntsek. Több orvos is megvizsgálta, néhányuk szerint nála ez a kis műtét is veszélyes lehet. Ugyanakkor én még soha nem éltem át ilyen műtét közbeni várakozást. 45 perc volt az egész, de nekem mégis óráknak tűntek. Igazából már a műtéti nap reggelén éreztem, hogy Isten annyira jelen van, és ez a félelem egyre inkább múlott, tudtam, hogy Istenre bízhatom Lacikát és magunkat. Az aznapi ige az útmutatóban a következő volt: Ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy! (Ézsaiás 43,1) Nagyon jó volt ezzel az igével a szívünkben várni a műtétre. Lacika sokkal jobban viselte a műtét utáni állapotát, mint a többi kisgyermek, akik szintén ezen a műtéten estek át. Csodálatos, hogy Isten így megsegítette a kisfiúnkat. Hálás vagyok neki, hogy megmutatta a szeretetét, hogy mi az övéi vagyunk, és nem kell félnünk, amíg Ő az életünk fénye! Köszönjük a testvérek imádságait is, nagyon sokat jelentettek nekünk. K Ő SZEGI L ÁSZLÓNÉ A NDREA Gondolatok Az isteni törvények szerepe az ember életében Az elmúlt hónapokban módosítottak a pécsi közlekedést szabályzó lámpák vezérlésén. Nem csak hogy zöldhullám nem volt, de a forgalmas útkereszteződésekben valódi veszélyhelyzetek keletkeztek. Az alárendelt útvonalról sokszor perceken keresztül nem lehetett a főútra kanyarodni. A türelmetlenebb autósok sokszor okoztak olyan helyzetet, amely saját és mások épségét veszélyeztette.

7 Elgondolkoztam az Isten által rendelt törvények szerepén az emberek életében. Igaz, hogy néha meg kell állni a pirosnál, nem mehetünk szembe az egyirányú forgalommal, alkalmazkodnunk kell mások érdekeihez is. De ez az egyetlen módja annak, hogy életünkben a karambolokat elkerüljük, és az alárendelt útvonalon közlekedők is be tudjanak csatlakozni a főúton közlekedők forgalmába. Isten a törvényeit nem azért adta, hogy korlátozzon bennünket, hanem azért, hogy egyenjogúságban, megértésben egymást tiszteletben tartva élhessünk. Kérhetjük Urunkat, hogy adjon erőt törvényeinek felismerésére, és az azok szerint való élésre. Történetünk- hitvallásunk S CHAUERMANN H ENRIK Teológiai irányvonalak: források és kritériumok A tapasztalat Teológiai megbízatásunk Wesley gyakorlatát követi abban, hogy személyes és közösségi megtapasztalásainkat felülvizsgáljuk, vajon igazolják-e Isten kegyelmének az Írásban hitelesített valóságát. Megtapasztalásunk kölcsönhatásban áll a Bibliával. Azoknak a feltételeknek és eseményeknek fényében olvassuk a Bibliát, amelyek segítenek bennünket azzá válni, akik vagyunk, és megtapasztalásainkat a bibliai kijelentések segítségével magyarázzuk. Minden hitbeli megtapasztalás általában befolyásolja az emberi tapasztalatokat, s minden emberi tapasztalat befolyásolja a hitbeli megtapasztalásokról formált gondolkodásunkat. Személyes vonatkozásban ugyanazt jelenti a megtapasztalás az egyén számára, mint a tradíció az egyház számára: Isten megbocsátó és bátorító kegyelmének személyes elfogadása. A megtapasztalás igazolja életünkben azt az igazságot, amelyet a Biblia kijelent és a tradíció megvilágít. Így válunk képessé arra, hogy a keresztyén bizonyságot sajátunkként vegyük igénybe. Wesley magyarázata szerint a hitbizonyosság a mi Urunk Jézus Krisztus által Isten kegyelmébe vetett állandó bizalom és rendíthetetlen bizakodás, valamint megingathatatlan reménység arra nézve, hogy minden jót Isten kezé-

8 ből fogadjunk el. Az ilyen bizonyosság Isten kegyelmi ajándéka a Szentlélek által. Ez a Krisztusban való új élet az, amire mi, metodista keresztyének gondolunk, amikor a keresztyén megtapasztalásról beszélünk. Ez nyitja fel szemünket arra, hogy felismerjük az élő igazságot a Bibliában. Ez erősíti meg számunkra ma a bibliai üzenetet. Ez világosítja meg Istenről és a teremtésről alkotott képünket, és arra vezérel, hogy erkölcsileg megfelelő ítélőképességgel rendelkezzünk. Jóllehet a keresztyén megtapasztalás legmélyebben személyes természetű, ezzel együtt mégis közösségi vonatkozású. Teológiai megbízatásunkat is az egyház tapasztalata és az általános emberi megtapasztalás határozzák meg. A bibliai üzenet megértésére irányuló törekvésünkben figyelembe vesszük azt, hogy Isten felszabadító szeretetének ajándéka az egész teremtett világot magába zárja. Az emberi megtapasztalás néhány vonatkozása kemény próbára teszi teológiai felfogásunkat. Isten népének számtalan tagja terrorban, éhínségben, magányban és megalázottságban él. A születés és halál, a teremtett világban való növekedés és élet mindennapos megtapasztalásait, de éppígy a magasabb szociális összefüggések iránti éberséget is komoly teológiai meggondolások tárgyává kell tennünk. Amennyiben újra tudatosítjuk magunkban ezeket a megtapasztalásokat, megtanuljuk a Biblia igazságait jobban elsajátítani, és az Isten uralmáról szóló örömhírt nagyobb méltósággal felruházni. A tapasztalat, mint a teológiai gondoskodás egyik forrása, a hagyományhoz hasonlóan sokféle színben áll előttünk, amely kihívást jelent számunkra arra nézve, hogy az evangélium ígéreteinek teljes gazdagságát újra és újra szavakba foglaljuk. A megtapasztalást a bibliai norma fényében magyarázzuk, pontosan úgy, ahogy tapasztalatunk is befolyásolja a bibliai üzenet olvasását. E tekintetben a Biblia marad a központja azon törekvéseinknek, hogy a keresztyén bizonyságtételünkben hitelesek legyünk. F ORRÁS: M AGYARORSZÁGI M ETODISTA E GYHÁZ HONLAPJA

9 A szappan és az Ige Egy gazdag szappangyáros sétája közben találkozott egy lelkésszel, és beszélgetni kezdtek. A gyáros bevallotta, hogy nem szokott járni istentiszteletre, hite is gyenge lábakon áll. A lelkész mindjárt azt kérdezte: mi az oka a közömbösségének? - Tudja lelkész úr, a kereszténység nem sokat használt az emberiségnek, 2000 éve hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát, de az emberek mégsem lettek jobbak: hazudnak, lopnak, gyűlölnek, véres háborúkban gyilkolják egymást. A lelkész nem felelt mindjárt. Amint tovább mentek, egy csomó utcagyereket pillantottak meg, akik sárral játszottak, és nagyon piszkosak voltak. - Nézzen uram ezekre a gyerekekre, úgy látom, hogy nem sokat ér a sok szappan; annyi szenny, és oly sok piszkos gyerek van mégis - szólalt meg a lelkipásztor. - Ó, ezért nem a szappan a felelős, a szappan csak akkor ér valamit, ha használjákmentegetőzött a szappangyáros. - Pontosan így van ez az evangéliummal is, amelyet hirdettünk, csak akkor használ, ha aszerint élünk is - válaszolt a lelkész. K OSSUTH R ÁDIÓ VALLÁSI FÉLÓRÁJÁBAN HANGZOTT EL LEJEGYEZTE K Ő SZEGI L ÁSZLÓ Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. (Máté. 7, 7-8. ) A világítótorony üzenete Volt egyszer egy férfi, aki hajóskapitány akart lenni. Sokat tanult és dolgozott, és kapitány is lett az egyik legmodernebb és leghatalmasabb hajón. Egy ködös éjjelen fényt pillantott meg az óceánon, amely egy másik hajó fényének tűnt. Egyre közeledett feléjük. Világosan látszott, hogy ha tovább is halad a másik hajó, akkor ütközni fognak! Gyorsan jeleket kezdett leadni a kapitány: Kérem irányt változtatni: 10 fok nyugatra. Már érkezett is a válasz fényjelekkel a sűrű ködön át: Változtasson Ön irányt: 10 fok keletre! A kapitány ideges lett és visszajelzett: Főkapitány vagyok 30 év hajózási tapasztalattal. Változtasson irányt: 10 fok nyugatra! A válaszüzenet ez volt: Egyszerű tengerész vagyok, változtasson irányt: 10 fok keletre! Erre a kapitány dühöngeni kez-

10 dett, és még egy utolsó figyelmeztetést küldött: Érdemrenddel kitüntetett főkapitány vagyok 30 évi tapasztalattal, és egy 50 tonnás teherhajót irányítok. Megparancsolom, hogy azonnal változtasson irányt: 10 fok nyugatra! Máris jött a rövid reakció: Egyszerű tengerész vagyok, és a világítótoronyban ülök. Változtasson irányt! Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. (2.Kor. 10:18) A Család Egy gyermeki üzenet szüleihez! Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz nekem megadni mindent, amire fáj a fogam. Néha csak azért kérek valamit, hogy lássam hol a határ. Add nekem az idődet! Kérdezd meg, mi történt az iskolában - akkor is, ha azt felelem rá, hogy semmi! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok! Érdeklődj afelől, hogy oldom meg a feladataimat! Taníts engem a jóra, és mond el, mi a rossz! Vitassuk meg terveinket! Bátoríts a választásaimban! Dicsérj meg, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem! Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem fogok letérni a helyes ösvényről. Magyarázd el nekem, mit kell tennem, ha rossz útra tévedek! Figyelmeztess a rám leselkedő veszélyekre! Szeress, és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik a viselkedésem! Mond sokszor, hogy szeretsz engem! Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz engem, bármi történjék is! Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett. Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor! Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre! Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget! Javíts ki, mond el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez! Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem! Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd! Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék meg-

11 beszélni veled valamit! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim. Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat! Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy "bocsáss meg!", "kérek szépen...", "köszönöm.", "sajnálom a történteket."- szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, például, hogy "szeretlek benneteket!" Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, hitre, és az emberek, hazánk tiszteletére! ISMERETLEN SZERZŐ A börtön Bizonyára mindannyian tapasztalták már, milyen végtelenül magányos tud lenni az ember... Engem az élet nagy, sötét mélységekbe is dobott. Ültem náci börtönökben a hitemért. Voltak órák, amikor azt gondoltam: még egy lépés, és benn vagyok az őrület sötét birodalmában, ahonnan nincs visszaút. És akkor jött Jézus! Minden elrendeződött. Bizonyságát adhatom. Átéltem egy estét a fogházban, amikor elszabadult a pokol. Átmenő szállítmányt hoztak, olyan embereket, akiket koncentrációs táborokba akartak továbbítani, akiknek semmi reményük sem volt többé a szabadulásra. Ezekre az emberekre egy este rátört a kétségbeesés. Mindenki ordított. El sem tudja képzelni ezt, aki nem volt ott. Egy egész ház, tele a kétségbeesés zárkáival, ahol mindenki kiabál, dörömböl a falakon és ajtókon. Az őrök idegesek, revolverekkel a mennyezetre lőnek, körbe rohangálnak, egy embert összevernek. Én a cellámban ülök, és azt gondolom: ilyen lesz a pokol! A helyzet leírhatatlan. Ekkor eszembe jut: Jézus! hiszen Ő itt van. Halkan, egészen halkan azt mondtam a zárkámban: 'Jézus! Jézus! Jézus!' És pár perc múlva csönd lett. Hozzá kiáltottam, ezt senki sem hallotta, csak Ő, - és a démonoknak távozniuk kellett. Azután hangosan énekeltem - pedig szigorúan tiltva volt. Jézusról szólt az ének. Mint egy imádság. Minden fogoly hallotta. Az őrök egy szót sem szóltak, pedig hangosan énekeltem. Akkor megéreztem valamit abból, hogy mit jelent, ha valakinek élő Megváltója van... W ILHELM B USCH: J ÉZUS A MI SORSUNK C. KÖNYVBŐ L

12 Valamit nem értek Régóta ismerlek már Istenem, S egyre halkulnak bennem a "miért"-ek. De homályos elmém bárhogy derül is, valamit most sem értek. Tudom, szereted minden művedet, mert minden műved nagyszerű, remek. Szereted a virágot, hisz színében a mennynek színei tündökölnek. Szereted a csillagot: tiszta, fényes. A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád; a harmatot, a forrást: makulátlan, s mert szótlanul terem, a füvet, s a fát. Az állatot, mert törvényed szerint él, s mint az ember, testvérbe nem harap; a szitakötőt, fecskét, sast, galambot, méhet és minden zümmögő bogarat, Mik a szivárvány száz színét ragyogják, s hímporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha; szereted a gyermeket, mert arcán az ártatlanság égi mosolya. Szép minden műved, hát hogyne szeretnéd, Gyönyörködsz benne, mind, mind értem ezt! De engem, aki szégyenedre válok, ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz?! B ÓDÁS J ÁNOS Jobban kedveztél nekünk, sem mint bűneink miatt érdemeltük volna. Ezsdrás 9,13

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó!

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó! M I X A M E T O D I S T A I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G E K S Z Ö V E T S É G É N E K ÁRA: 250 FORINT 2008. NOVEMBER HTTP://MIX.METODISTA.HU VIII. ÉVFOLYAM 73. SZÁM VISSZASZÁMLÁLÁS: ❸ ❷ ❶ ORSZÁGOS TÉLI

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE. 2009. szeptember XIII.évf./09.

Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE. 2009. szeptember XIII.évf./09. A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ PÉCSI GYÜLEKEZETÉNEK HÍRLEVELE 2009. szeptember XIII.évf./09. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Lukács 12:34 Tiszta látás Aki a fület alkotta, az ne hallana?

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

MANNA. Teremtél-e? Ne félj!

MANNA. Teremtél-e? Ne félj! VII. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Teremtél-e? Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. Míg napjaid a semmibe peregnek, hány gondja, kínja vár az embereknek,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9

Manna. Ne félj! Légy erős és bátor! Józsué 1,1 9 Manna IV. évf. 1-2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel (1Tim 6,6) A nyereség Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? Annak van többje, kinek többje"

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben