Egészségfejlesztés a mindennapokban. Szedres,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségfejlesztés a mindennapokban. Szedres,2013.09.26"

Átírás

1 Egészségfejlesztés a mindennapokban Szedres,

2 ENSZ Az Egyesült Nemzetek Szervezetét 1945-ben hozták létre abból a célból, hogy képviselje a világbéke, a nemzetközi biztonság és együttműködés ügyét. Jelenleg a legnagyobb és legjelentősebb nemzetközi szervezet

3 WHO Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik szervezete, a nemzetközi közegészségügy koordináló hatóságaként működik. Székhelye a svájci Genf városban található. A szervezet alapokmánya április 7-én lépett életbe, s e nap óta minden évben ez az egészségügyi világnap. A WHO

4 WHO A WHO irányító testülete a 193 tagállamból álló közgyűlés amely minden évben ülésezik. Döntéseit és politikáját a Végrehajtó Testület valósítja meg, amely kormányok által kinevezett 32 egészségügyi szakemberből áll, évente kétszer ülésezik. A WHO-nak mintegy 3500 alkalmazottja van.

5 WHO fő feladatai Világszintű iránymutatás az egészségügy területén; Együttműködés a kormányokkal a nemzeti egészségügyi programok tervezésében, irányításában és értékelésében; Megfelelő egészségügyi technológia, információ és szabványok kifejlesztése és átadása. Kiterjedt segélynyújtási, kutató- és irányítási tevékenységet végez az egészségvédelem minden területén, különösen a fertőző betegségek, a járványok, a gyermekbetegségek, a szív- és keringési zavarok, a rák és az AIDS okainak feltárása, a betegségek természete, megelőzése és gyógyításuk terén.

6 WHO programok és projektek Onchocerciasis irányítással kapcsolatos afrikai program; Yellow Card vagy Carte Jaune az oltás nemzetközi oklevele (ICV), amelyet a WHO kezdeményezett. A WHO jelzi azokat az országokat, amelyekben az utazóknak több egészségügyi kockázata van. A Yellow Card olyan, mint egy orvosi útlevél; Global Burden Disease projekt; Globális kezdeményezés vészhelyzet miatt és lényeges sebészi figyelemért; Globális malária program; Gyógyszerek előminősítésének programja (Prequalification Medicines Programme); Nemzetközi program vegyi biztonságért; Nemzetközi radon projekt; Egészségügyi Világnap (World Health Day) minden évben április 7-én, híres.

7 WHO egyezmények Kábítószerekről szóló egyetlen egyezmény; Pszichotróp anyagokról szóló egyezmény; Világ Egészségügyi Szervezet keretegyezmény a dohányirányítás ügyében.

8 UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime Az Egyesült Nemzetek Szervezete Drog- és Bűnözés Elleni Irodája International Standars on Ddrog Use Prevention 2013

9 ENSZ Kábítószerellenes Világnap Június 26-át - az ENSZ döntése alapján óta a Kábítószer-ellenes Világnapként tartjuk számon. Az ENSZ Kábítószerellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a nap témáját, és a UNODC területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja arra, hogy megtartsák ezt a napot.

10 Kábítószer-ellenes Világnap A kábítószer-fogyasztás visszaszorításáért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapján vehetik át állami kitüntetéseiket az év díjazottjai. A Kábítószer-ellenes Világnap a kábítószerrel való visszaélés és az illegális kábítószer kereskedelem következményeire és a drogfogyasztás elleni küzdelem jelentőségére hívja fel a figyelmet világszerte. Az ünnepségen átadják a szenvedélybetegségek ellen fellépő személyek és szervezetek részére alapított Elige Vitam (Válaszd az életet) díjakat, valamint a Miniszter Elismerő Okleveleket.

11 Kábítószer-ellenes Világnap 2013 Miniszteri elismerő oklevelet kapott: Dr. Gaál Erzsébet, a Kenézy Gyula Kórház Felnőtt Pszichiátriai Osztályának Addiktológiai részlegvezetője, pszichiáter, addiktológus főorvos Gál Zoltán, szociális munkás, a Béke Gyermekotthon Bócsai Lakóotthonának munkatársa Muhi Éva Katalin, a dombóvári kórház mentálhigiénés szociális szervezője Dér Rita Henrietta, szociális munkás, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrumának és a Szenvedélybetegek Nappali Intézményének intézményvezetője Szöginé Lakatos Mária, védőnő, mentálhigiénikus, a Drog-információs Iroda létrehozója és vezetője Zsindely Ferenc Géza szociális munkás, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának munkatársa Dr. Koós Tamás belgyógyász szakorvos, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centrumának főmunkatársa A Narcotics Anonymus Magyarországi Közössége.

12 Európai egészségügyi stratégia A stratégia meghatározza azokat a célokat és azokat a sürgős teendőket, melyek elérése, illetve elvégzése elengedhetetlen a legfontosabb egészségügyi kihívások megválaszolásához. Ezenkívül a közösségi együttműködés elmélyítésére törekszik azokon a területeken, amelyeken a tagállamok külön-külön nem érhetnek el eredményeket, valamint hozzájárul az egészségügyi ismeretek és információk terjesztéséhez. Végezetül a stratégia támogatja a kutatást, többek között olyan új technológiák kifejlesztését, melyek hatékonyabbá teszik a betegségmegelőzést és növelik a betegbiztonságot.

13 EU drogstratégia 2012.December 7-én az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az EU közötti időszakra szóló drogstratégiáját. A stratégia a kábítószer-kereslet, a kábítószer-kínálat és a kábítószerekkel kapcsolatos egészségügyi és társadalmi kockázatok csökkentéséhez kíván hozzájárulni, integrált, kiegyensúlyozott és bizonyítékokon alapuló megközelítést alkalmazva. A stratégia kerete, célja és célkitűzései két egymást követő négyéves kábítószer elleni cselekvési terv alapjául szolgálnak.

14 EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS 2013: TENDENCIÁK ÉS FEJLEMÉNYEK Az EU kábítószerügyi központja, az EMCDDA új formában tette közzé Európa kábítószerügyi helyzetére vonatkozó jelentését. Az ügynökség május 28-án egy új tájékoztató csomag formájában mutatta be éves áttekintését, amelyet az eddiginél időszerűbb, interaktívabb és átfogóbb módon készített el.. A csomagba az országokra lebontott adatokat és elemzéseket tartalmazó éves Statisztikai közlöny és a Nemzeti áttekintések is beletartoznak. A magyar nyelvű jelentés letölthető a Drog Fókuszpont honlapjáról EMCDDA prevenciós standardok megjelentetése Forrás: Drog Fókuszpont

15 EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) prevenciós standardok EMCDDA kiadványa kifejezetten az európai gyakorlatra és a prevenciós beavatkozások tervezésének és megvalósításának mikéntjére koncentrál. A könyvben bemutatott nemzetközi standardok számba veszik a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokat és bemutatják a pozitív eredményeket hozó beavatkozások és prevenciós stratégiák legfontosabb jellemzőit, valamint leírják a hatásos nemzeti drogprevenciós rendszerek főbb elemeit és tulajdonságait. Forrás: Drog Fókuszpont

16 Jogszabályok, stratégiák, programok hazánkban Nemzeti Drogellenes Stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, Nemzeti Népegészségügyi Program, 16

17 Nemzeti Drogellenes Stratégia A ra vonatkozó Nemzeti Drogellenes Straté drogpolitikai irányelveket tartalmazó, 8 évre szóló, középtávú stratégiai tervdokumentum. Fő célja az illegális és a visszaélésszerű legális szerhasználat jelentős csökkentése célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével, valamint az egészséget alapértékként közvetítő, közösségerősítő szemléletmód középpontba állítása és a szerhasználat nélküli életmodell megerősítése, az eddigiektől eltérő, hatékonyabb eszközök alkalmazásával

18 Nemzeti Drogellenes Stratégia A szerhasználat és a kínálat csökkentését, a függők esetében pedig a felépülést helyezi a középpontba. Az egészségpromóciós megközelítés is fontos célja, amely lényegében azt jelenti, hogy az egészséges és józan életű embert kell mintaképpé tenni, vagyis terjeszteni a "józanság kultúráját". "Elsősorban az egészségközpontú szemlélet érvényesülésétől, a kábítószereket nem használók megerősítésétől, az egészségkultúra fejlődésétől, a tiszta tudatot és a józanságot képviselő életmodellek elterjedésétől várható, hogy kifejlődik egy olyan társas környezet, amelyben eleve mérsékeltebb a legkülönbözőbb függőségi, illetve a lelki egészséget és az életvezetést negatívan érintő problémák kialakulásának lehetősége

19 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1. Az általános iskolában 16 óráig tart a nevelés-oktatás, igény esetén az iskolának 17 óráig gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola egész napos iskolaként is működhet (csellengés csökken) 2. iskolapszichológus alkalmazása nem a fenntartótól függ, hanem 500 gyermekig, tanulóig egy szakember foglalkoztatását félállásban, 500 fő fölött főállásban finanszírozza az állam.(veszélyeztettek kiszűrése, célzott programok, közösség és személyiségfejlesztés), 3. Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés

20 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

21 20/2012. EMMI rendelet, Az iskola pedagógiai programja meghatározza: a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

22 20/2012. EMMI rendelet X. Fejezet, A gyermek, a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályok a nevelési-oktatási intézményben 128. (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiéné területére terjednek ki.

23 20/2012. EMMI rendelet (4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. (5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. (6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskolaegészségügyi szolgálat közreműködésével készíti el.

24 20/2012. EMMI rendelet 128. (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógusmunkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós

25 20/2012. EMMI rendelet (8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi: az intézményben dolgozó iskolapszichológus, az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét.

26 Prevenciós irányzatok Információ-közlés a drogokkal kapcsolatos ténybeli információközlés negatív hatás bemutatása: elrettentés, félelemkeltés információ átadója lehet előadó, pedagógus, vagy a média hatásvizsgálatok szerint nem hatékony ez a módszer okai: veszély eltúlzása hiteltelenné teszi a közlőt, fiatalok kockázatkeresése egyes esetekben fokozhatja a drogok kipróbálására irányuló kíváncsiságot az információ hitelességét növelheti egy rendőr vagy volt drogos

27 Prevenciós irányzatok Érzelmi nevelés: hangsúly nem a tudás növelésén, inkább a személyiség és a szociális készségek fejlesztése a fő érzelmi nevelés, döntéshozás, érdekérvényesítő képesség, kommunikáció fejlesztése fő színtere a csoport, módszere a csoportfoglalkozás a mérések szerint nem túl hatékony, és speciálisan képzett szakemberre van szükség hozzá

28 Prevenciós irányzatok Társas hatás modell: az előző módszerek hiányosságai hívták életre kiindulási alapja, hogy a drogozás egy tanult viselkedésmód társas immunizáció: a fiatalokat drogellenes üzenetekkel való "beoltása" nemet mondás: elutasítás képességének fejlesztése viszonylag hatékony, de csak egy bizonyos ideig (néhány év)

29 Prevenciós irányzatok Drog alternatívák: fiatalok pszichológiai szükségleteinek kielégítése a társadalom számára elfogadható módon természetes kockázatkeresés sporttal vagy közösségi tevékenységekkel a pszichológiai elmélyülésre alkalmas tevékenységek: a művészet, az értékteremtés a módszer csak akkor hatékony, ha egyénre szabott, ezért költséges lehet

30 Prevenciós irányzatok Integrált megközelítés: az előző módszereket összehangoltan használja átfedést mutat az egészségfejlesztés komplex programjával ez a módszer a leghatékonyabb a szakirodalom szerint

31 Prevenciós beavatkozások A PREVENCIÓS BEAVATKOZÁSOKAT ÁLTALÁBAN HÁROM KATEGÓRIÁBA SOROLHATJUK: 1. ÁLTALÁNOS (UNIVERZÁLIS), AZ ÁLTALÁNOS PREVENCIÓ AZ EGÉSZ POPULÁCIÓT CÉLOZZA 2. CÉLZOTT (SZELEKTÍV) A SZELEKTÍV PREVENCIÓ PEDIG A (VESZÉLYEZTETETT) CSOPORTOKAT célozza 3. JAVALLOTT (INDIKÁLT) PREVENCIÓ. A JAVALLOTT PREVENCIÓ AZ EGYÉN SZINTJÉN PRÓBÁLJA: MEGELŐZNI A FÜGGŐSÉG KIALAKULÁSÁT, MEGÁLLÍTANI A FOLYAMATOT, CSÖKKENTENI A HASZNÁLAT GYAKORISÁGÁT ÉS MINDEZEK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT MEGELŐZNI A VESZÉLYES SZERHASZNÁLATOT EZEN FELÜL VANNAK ÚN. KÖRNYEZETI PREVENCIÓS STRATÉGIÁK, AMELYEK A LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS SZEREK FOGYASZTÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÁRSAS, KULTURÁLIS ÉS FORMÁLIS (PL. JOGI) NORMÁKKAL FOGLALKOZNAK. CÉLJA AZ, HOGY MEGAKADÁLYOZZA VAGY KÉSLELTESSE A SZERHASZNÁLAT KEZDETÉT.

32 Általános prevenció AZ ÁLTALÁNOS PREVENCIÓS STRATÉGIÁK A POPULÁCIÓ EGÉSZÉT (ORSZÁGOSAN, HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN, ISKOLÁBAN) SZÓLÍTJÁK MEG OLYAN ÜZENETEK ÉS PROGRAMOK SEGÍTSÉGÉVEL, AMELYEK A DOHÁNYZÁS, AZ ALKOHOL-, ILLETVE KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS MEGJELENÉSÉT KÍVÁNJÁK MEGELŐZNI, VAGY KÉSLELTETNI.

33 Célzott prevenció. A CÉLZOTT PREVENCIÓS STRATÉGIÁK A POPULÁCIÓ OLYAN VESZÉLYEZTETETT ALCSOPORTJAIRA IRÁNYULNAK, AMELYEKBEN A VISELKEDÉSI ZAVAR KOCKÁZATA AZ ÁTLAGNÁL LÉNYEGESEN MAGASABB. A PROBLÉMÁS SZERFOGYASZTÁS FOKOZOTTABB VESZÉLYE GYAKRAN VALAMILYEN TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉGBŐL FAKAD, MINT PÉLDÁUL A FIATALKORI BŰNELKÖVETÉS, AZ ISKOLÁBÓL KIMARADÁS, VAGY KOMOLYABB TANULÁSI PROBLÉMÁK

34 Javallott prevenció A JAVALLOTT PREVENCIÓ CÉLJA, HOGY AZONOSÍTSA ÉS SPECIÁLIS BEAVATKOZÁSOKKAL SEGÍTSE AZ OLYAN EGYÉNEKET, AKIKNEK A VISELKEDÉSE ELŐRE JELEZHETI A KÉSŐBBI SZERFOGYASZTÁS MEGNÖVEKEDETT EGYÉNI KOCKÁZATÁT (MINT PÉLDÁUL PSZICHIÁTRIAI ZAVAR, ROSSZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNY, DISSZOCIÁLIS VISELKEDÉS STB.), ILLETVE AKIK A PROBLÉMÁS SZERFOGYASZTÁS KORAI JELEIT MUTATJÁK.

35 Környezeti stratégiák A KÖRNYEZETI STRATÉGIÁK OLYAN PREVENCIÓS STRATÉGIÁK, AMELYEK ANNAK A KÖZVETLEN KULTURÁLIS, TÁRSADALMI, FIZIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETNEK AZ ÁTALAKÍTÁSÁT CÉLOZZÁK, AMELYBEN AZ EMBEREK MEGHOZZÁK A DROGFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEIKET. EZ A MEGKÖZELÍTÉS FIGYELEMBE VESZI, HOGY AZ EGYÉNEK NEM CSAK EGYÉNI TULAJDONSÁGAIK MIATT LESZNEK ÉRINTETTEK A SZERFOGYASZTÁSBAN, HANEM AZT NAGYMÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJÁK A KÖZÖSSÉGBEN ÉSZLELT NORMÁK, ÉRTÉKEK ÉS INFORMÁLIS SZABÁLYOK

36 Családoknak szóló prevenciós programok A CSALÁDOKNAK SZÓLÓ PREVENCIÓS BEAVATKOZÁSOK FŐ CÉLJA, HOGY MEGAKADÁLYOZZÁK VAGY KÉSLELTESSÉK A SZERHASZNÁLAT KEZDETÉT ÚGY, HOGY MINDEN EGYÉNNEK (AKÁR A SZÜLŐI FELADATOKAT, AKÁR A SZÜLŐ-GYEREK KAPCSOLATOT MEGCÉLOZVA) MEGADJÁK A LEHETŐSÉGET, HOGY MEGSZEREZZÉK A PROBLÉMA MEGELŐZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKAT ÉS KÉSZSÉGEKET

37 Kockázat A GYERMEKEK SZERHASZNÁLATÁBAN LEGGYAKRABBAN A KÖVETKEZŐ FAKTOROK JÁTSZANAK SZEREPET: 1. A SZÜLŐK ALKOHOLFOGYASZTÁSA ILLETVE SZERHASZNÁLATA, 2. IDŐSEBB TESTVÉREK SZERHASZNÁLATA, 3. SZÜLŐI FELÜGYELET HIÁNYA, 4. ROSSZ CSALÁDI KAPCSOLATOK, TÖRÉSEK A CSALÁDI ÉLETBEN 5. ÉS NEHÉZ ANYAGI KÖRÜLMÉNYEK. A SZÜLŐI FEGYELMEZÉS ÉS ELLENŐRZÉS, A CSALÁDI KOHÉZIÓ EGYARÁNT FONTOS VÉDŐ TÉNYEZŐK!!!!

38 Általános Családi Prevenció A CSALÁDOT, MINT RENDSZERT CÉLZÓ PREVENCIÓS PROGRAMOKAT MEG LEHET VALÓSÍTANI A VESZÉLYEZTETETTSÉG ELŐZETES VIZSGÁLATA UTÁN VAGY A VESZÉLYEZTETETTSÉG VIZSGÁLATA NÉLKÜL. EZ UTÓBBI TÍPUSBA TARTOZNAK AZOK A BEAVATKOZÁSOK, AMELYEK ÁLTALÁBAN MINDEN CSALÁDNAK SZÓLNAK,

39 Célzott családi prevenció HABÁR NINCS EGYSÉGES EURÓPAI DEFINÍCIÓ, VESZÉLYEZTETETT CSALÁDNAK TEKINTHETJÜK AZOKAT A CSALÁDOKAT, AMELYEKNÉL A CSALÁD EGY VAGY TÖBB TAGJÁNAK ALKOHOL ÉS/VAGY SZERHASZNÁLATI PROBLÉMÁJA VAN, ÉS/VAGY AHOL A SZÜLŐK KÖZÖTT SOK A KONFLIKTUS ÉS AZ ERŐSZAK, AHOL A KAPCSOLATOK SZEGÉNYESEK, AHOL VALAMILYEN TÖRÉS VOLT A CSALÁDBAN (PL.: VÁLÁS, HALÁL) ÉS/VAGY AHOL KOMOLY ANYAGI PROBLÉMÁKKAL KÜZDENEK

40 Családközpontú prevenciós programok AZ ÁTFOGÓ, CSALÁDKÖZPONTÚ PREVENCIÓS PROGRAMOK BIZONYÍTOTTAN HATÁSOSAK MIND A LEGÁLIS, MIND AZ ILLEGÁLIS SZERHASZNÁLAT CSÖKKENTÉSÉBEN. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOK ESETÉBEN A CSALÁDLÁTOGATÁSOK HATÁSOSNAK MUTATKOZNAK A LEGÁLIS SZEREK HASZNÁLATÁNAK CSÖKKENTÉSÉBEN. A CSAK SZÜLŐKET CÉLZÓ BEAVATKOZÁSOK HATÉKONYSÁGA NEM MEGGYŐZŐ

41 ISKOLAI SZÍNTÉREN MŰKÖDŐ PREVENCIÓS PROGRAMOK AZ ISKOLAI SZÍNTÉREN MŰKÖDŐ PREVENCIÓS BEAVATKOZÁSOKKAL NAGY SZÁMÚ FIATAL ÉRHETŐ EL RENDSZERESEN ÉS HATÉKONYAN. MIVEL A KAMASZKOR ÖNMAGÁBAN KOCKÁZATI TÉNYEZŐ, ÉS AZ ILLEGÁLIS SZEREKET HASZNÁLÓK TÖBBSÉGE EBBEN A KORBAN KEZDI EL, AZ ISKOLA HATÉKONY SZÍNTERE AZ ÁLTALÁNOS PREVENCIÓNAK

42 ISKOLAI SZÍNTÉREN MŰKÖDŐ PREVENCIÓS PROGRAMOK. AZ ISKOLÁBA JÁRÓ FIATALOK NAGYOBB CÉLCSOPORTJÁN BELÜL VANNAK KÜLÖNÖSEN VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK, MINT PÉLDÁUL AZ ISKOLÁBÓL KIMARADÓK, A TÁRSAS VAGY TANULMÁNYI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐK (UGYANÍGY A FIATALKORÚ BŰNÖZŐK, GYERMEKOTTHONOKBAN NEVELKEDŐK, AZ OLYAN KÖRNYÉKEN ÉLŐ FIATALOK, AHOL A SZERHASZNÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK HALMOZOTTAN VANNAK JELEN).

43 ISKOLAI SZÍNTÉREN MŰKÖDŐ PREVENCIÓS PROGRAMOK TERMÉSZETESEN LEHET ÁTFEDÉS EZEK KÖZÖTT A CSOPORTOK KÖZÖTT, PÉLDÁUL EGY OLYAN FIATAL, AKI SOKAT HIÁNYZIK AZ ISKOLÁBÓL VAGY ROSSZ AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYE, LEHET, HOGY CSALÁDI PROBLÉMÁKKAL IS KÜZD VAGY ÉRINTETT A FIATALKORI BŰNÖZÉSBEN. RÁADÁSUL, HA TÖBB VESZÉLYEZTETETT CSOPORTHOZ IS TARTOZIK, AZOK HATÁSAI ÖSSZEADÓDHATNAK, ÉS ÍGY MÉG NAGYOBB A SZERHASZNÁLAT VALÓSZÍNŰSÉGE

44 Tudományos bizonyítékok az iskolás korúaknak szóló prevenciós beavatkozásokkal kapcsolatban. TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁSON ÉS/VAGY KÉSZSÉGFEJLESZTÉSEN ALAPULÓ ISKOLAI BEAVATKOZÁSOK BIZONYÍTOTTAN HATÁSOSAK A LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS SZERHASZNÁLAT CSÖKKENTÉSÉBEN; A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKRA KONCENTRÁLÓ ILLETVE A KORTÁRSAK ÁLTAL VÉGZETT BEAVATKOZÁSOK ÍGÉRETES EREDMÉNYEKET MUTATNAK

45 prevenciós programok.. Elsődleges eredmények A szerhasználat csökkenése A kockázati magatartások csökkenése A szerhasználati szándék csökkenése A probléma ismertségének növekedése

46

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A gyermekek testi-lelki egészsége Gyermekjogi projekt 2 0 1 2 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Balogh Elekné és Járainé Dr. Bődi Györgyi Iktatószám: Budapest, 2013 Budapest XVIII.

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.................................................................

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM VI.1. EGÉSZSÉG-NEVELÉSI PROGRAM ALAPOK 1.1 Törvényi háttér Jogszabályi háttér 1. a 2003. évi LXI tv. nyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48. (3) bek. 2. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben