Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről A munkatervben meghatározott feladatok ellátása október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv feladatainak teljesítésével mindösszesen 60% érhető el. A fennmaradó 40% az MVH által a delegálási szerződés alapján meghatározott feladatok teljesítésével szerezhető meg a 30/2012. (III. 24.) VM rendeletben meghatározottak szerint. A delegálási szerződés alapján ellátandó feladatokat az MVH határozza meg, valamint teljesítésüket értékeli. A maradék 60% feladat egy munkaterv alapján összeállított, erre létrehozott elektronikus beszámolói felület értékelése alapján történik. A beszámolásokat háromhavonta kell elvégezni. Az egyesület munkaszervezete minden beszámolót 100%-ban teljesített. A delegált és egyéb munkaszervezeti feladatokat 3 főállású munkavállaló látta el az egyesület akkreditált irodájában december 1-ig (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.). Ügyfélfogadás munkanapokon hétfőn 8-12 és óra, keddtől péntekig naponta 8-12 és óráig van december 1-től ügykezelő munkakörben 6 órában került felvételre egy kollega. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával (VM IH) és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes szervezeti egységeivel. Az egyesület munkaszervezete 17 alkalommal tartott saját szervezésű tájékoztató fórumot. A fórumok témái a HVS felülvizsgálata, az aktuális támogatási és kifizetési kérelmekről szóltak. A Fórumok helyszínei: Jászapáti, Jászladány, Jánoshida, Jászárokszállás, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászkisér, Pusztamonostor, Jászfényszaru. A rendezvényeken a civil- és közszféra mellett az üzleti szféra képviselői is nagy számban képviseltették magukat. Az egyesület folyamatosan együttműködik a Széchenyi Programiroda munkatársaival is. Összesen 5 alkalommal került sor szakmai egyeztetésre Szolnokon. Az egyesület együttműködési megállapodás alapján minden hónap utolsó keddjén fogadóórát tart a Jánoshidai IKSZT-ben. 12 alkalommal került sor a fogadóórára, ahol az aktuális pályázati kiírásokról tájékoztatta a munkaszervezet tagja az érdeklődőket. Kötelező feladatok közé tartozik, a regionális értekezlet megszervezésének célja a partnerség erősítése. A regionális értekezlet lehetőséget ad a régió területén működő HACS-oknak a közös problémák megbeszélésére, a tapasztalatcserére. Az értekezlet megszervezése és lebonyolítása a HACS-ok feladata. Az IH, a NAKVI és az MVH részvétele az értekezleten opcionális. Az értekezlet szervezése és lebonyolítása tekintetében az IH külön iránymutatást nem ad, megszervezésének módját az adott régió területén működő HACS-okra bízza. 7 alkalommal került megszervezésre régiós értekezlet. Az ügyfélregisztrációs lap kitöltésének alapja a LEADER HACS-ot felkereső ügyfél érdeklődésének célja/témája. Az egyesület 83 darab ügyfélregisztrációs lapot töltött ki, melyből 79 darab személyes megkeresés volt.

2 Az egyesület folyamatosan megjelent a médiában. Összesen 53 média megjelenés volt. Kettő alaklommal jelent meg az egyesület a térségi televízióban, öt alkalommal megjelent az írott sajtóban, valamint 23 alkalommal az elektronikus sajtóban. Emellett 21 alkalommal került kiküldésre az aktualitásokat tartalmazó hírlevél. Az egyesület a saját honlapot (www.jkhk.hu) folyamatosan frissítette). Elnökségi ülés 12 alkalommal (HVS felülvizsgálattal kapcsolatos ülésekkel együtt), Közgyűlés 3 alkalommal Felügyelő Bizottsági ülés 2 alkalommal HBB ülés 16 alkalommal, Döntéshozó Testületi ülés 9 alkalommal került megrendezésre. A térség hírei és eseményei 13 alkalommal került megküldésre a NAKVI felé, melyek az oldalon kerültek feltűntetésre. Az egyesület egyéb szakmai rendezvényen 13 alkalommal vett részt. Jogszabályi véleményezés 5 alkalommal került megküldésre az illetékes szervek felé. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezés Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013 (III. 6.) számú Közleménye értelmében a Helyi Akciócsoportoknak (HACS) az elmúlt évek gazdasági, társadalmi viszonyaiban bekövetkezett változások, valamint a HVS-ban megfogalmazott egyes célok megvalósulásának tükrében újra kell gondolniuk térségük fejlesztési irányát, aminek lehetőségét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata biztosítja én, Jászapátin a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK Egyesülete) székhelyén került sor a stratégia felülvizsgálatának indító értekezletére. A társadalmasítás során, a projektötletek gyűjtésének időszakában és a dokumentum készítésének folyamatában rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a nyilvánosság biztosítására. Az egyesület honlapján, a honlap kezdőlapján kialakításra került a HVS felülvizsgálat 2013 menüpont, amelynek segítségével informálták az érintetteket többek között a projektötlet gyűjtéséről, a HVS felülvizsgálat témájú lakossági fórumok helyszínéről és időpontjairól. A Helyi Akciócsoport munkaszervezete az érintet 17 településből 9 településen saját szervezésű fórumot tartott ebben az időszakban. A széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően 169 db projektötlet adatlap érkezet be a megadott határidőig. A beérkezett projektötleteket alapul véve kerültek kialakításra a LEADER intézkedési tervek. A végeleges HVS április 11-én került elfogadásra a JKHK Egyesülete Közgyűlése által. A következő kiírások kerültek meghirdetésre: 1.Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 2. Köz- és településbiztonság fejlesztése 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 5. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése,energiatakarékos rendszerek kialakítása 6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül 7. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 8. Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 9. Helyi vállalkozások támogatása 10. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

3 Kérelmek feldolgozása III. tengelyes pályázatok Az EMVA III. tengelyen belül falumegújításra-és fejlesztésre, valamint vidéki örökség megőrzésére, jogcímekre 2012-ben október 15. és november 30. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani az Egyesület munkaszervezeti irodájához. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 13 kérelem érkezett be, amelyből 9 támogatásra került. Beérkezett támogatási kérelem száma megvalósítási hely szerint (db) A 9 db kérelem összesen eft támogatásban részesült.

4 Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek településenként (eft) Jászivány Jászboldogháza Jásztelek Jászdózsa Jászladány Jászjákóhalma A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 3 pályázat érkezett be, amelyből 2 támogatásra került. Beérkezett támogatási kérelem száma megvalósítási hely szerint (db) 2 1 Alattyán Jászalsószentgyörgy A két pályázat támogatási összege közel 36 millió Ft volt.

5 Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek településenként (eft) Alattyán A nyertesek névsora megtalálható a honlapon is. IV. tengelyes Leader TK3 Harmadik alkalommal jelent meg a Vidékfejlesztési Minisztérium 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet június 17-ével megnyílt a felület, melyen keresztül elektronikusan szeptember 30-ig lehetett beadni a meghirdetett tíz célterületre a már jóváhagyott projekt javaslat alapján - a részletesen kidolgozott és kötelező mellékletekkel ellátott - a támogatási kérelmeket. A korábbi pályázati kiírásokhoz képest újdonságként jelent meg, hogy a városi ranggal rendelkező települések a 10. intézkedésen belül pályázhatnak játszóterek kialakítására fejlesztésére. A Köz- és településbiztonság kiírásra az önkormányzatok is nyújthattak majd be pályázatot. A Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések esetében csak a vállalkozói szektor volt jogosult pályázatot benyújtani. Továbbá Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül intézkedésre önkormányzatok, valamint non-profit szervezetek voltak jogosultak pályázni. Az egyesülethez 139 projekt adatlap érkezett be. Melyeket a Helyi Bíráló Bizottság a HBB eljárásrendjének megfelelően tárgyalta. A HBB 10 ülést tervezett, amelyet a jkhk.hu oldalon is közzétett. 2 ülés elmaradt, mivel nem érkezett be projekt adatlap. A 8 ülés alkalmával 113 db záradékot bocsátottak ki.

6 Összesen 115 pályázat érkezett be az egyesülethez (két ügyfél esetében kétszer töltötte fel) a 10 célterület vonatkozásában, amelyből 97 nyertest hirdetett a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete. Újdonság volt az idén az egyszerűsített pályázás, a kérelmek pontozás nélkül a beérkezés sorrendjében a forrás erejéig támogatásra kerültek. Az ügyintézés alkalmával 8 kérelem került elutasításra, 7 ügyfél fellebbezést nyújtott be az MVH-hoz, 2 kérelmező visszalépett a pályázatától. A pályázatok tekintetében az előzetes helyszíni szemléket is határidőre elvégezte az egyesület. A Döntési Határozatokat 1 pályázó kivételével kiküldésre kerültek. Egy pályázó támogatási kérelme jelenleg felfüggesztés alatt van jogutódlás miatt. Intézkedésekre beérkezett pályázatok: 1.Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Összesen 15 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre 13 darab kérelem került támogatásra, 1 visszalépés történt. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 2. Köz- és településbiztonság fejlesztése Erre az intézkedésre 13 db pályázat érkezett be ebből 9 db nyertes született, 1 pályázó visszalépett. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 10 db beérkezett támogatási kérelemből 9 db nyertes került ki, 1 ügyfél fellebbezést nyújtott be az MVH-hoz. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése Összesen 4 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre 4 darab kérelem került támogatásra. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 5. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása Erre az intézkedésre 6 db kérelem érkezett be, melyből 1 került elutasításra. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Összesen 22 db támogatási kérelem érkezett be erre az intézkedésre, melyből 20 db nyertest hirdetett az Egyesület Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft

7 7.Turisztikai tevékenységek ösztönzése 9 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből mind támogatást nyert, 1 db pályázó fellebbezett. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 8.Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 4 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből mind támogatásra került. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 9.Helyi vállalkozások támogatása Összesen 29 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből 6 db került elutasításra, az elutasítottak közül 3-an fellebbezést nyújtottak be az MVH-hoz. ügyfél kérelme jogutódlás miatt felfüggesztett állapotban van. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 10. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése Az intézkedésre 3 db támogatási kérelem érkezett be, mind a három kérelem támogatásban részesült. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft LEADER TK3 benyújtott támogatási kérelmek száma célterületenként Turisztikai tevékenységek ösztönzése Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások ösztönzése Helyi vállalkozások támogatása Köz és településbiztonság fejlesztése Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Természeti és kulturális örökség megőrzése Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

8 A beérkezett pályázatok településenkénti bontásban HBB támogató nyilatkozattal rendelkező projektek igénye: Ft A 97 nyertes projektnél szolgáltatásfejlesztésre benyújtott projekt tekintetében közel 211 millió forintot, valamint gazdaságfejlesztésre benyújtott projekt tekintetében hozzávetőlegesen 283 millió forintot érint Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek célterületenként (eft) Turisztikai tevékenységek ösztönzése Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások ösztönzése Helyi vállalkozások támogatása Köz és településbiztonság fejlesztése Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Természeti és kulturális örökség megőrzése Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

9 Rendezvényeken való részvétel: - Húvéti készülődés a jászárokszállási Tarisznyás Műhellyel a budapesti Márminálunk Organikus Delikáteszben A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete harmadik alkalommal szervezett jászsági kézműves foglalkozást a fővárosi gyerekek részére. Március 23.- án, szombaton délelőtt a résztvevők a program első órájában tavaszváró húsvéti hangulatú KEREKÍTŐ baba mama foglalkozáson vehettek részt Kovács Zoltánné Kriszta foglalkozásvezetővel. A több mint tíz szülő gyermek páros együtt mondókázott énekelt, az önfeledt együttlétet élhette meg a hagyományos népi gyermekjátékokon keresztül. A program következő részében a gyermekek kelt kalácsot dagasztottak Krisztinával, hogy utána tubukát madárka formájú kis kelt kalács süssenek! Amíg kelt a tészta, Kovács Zoltán kosárfonóval hagymahéjból főzött lében növényi levelekkel díszítve tojást berzseltek festettek. Hogy a tojás ne maradjon tartó nélkül, fosztásból különböző formájú tojástartók készültek. Szülők és gyermekeik együtt hajlították, kötözték, formázták a kukorica fosztását. A frissen sült tubukából még hírmondó sem maradt, a festett tojásokkal és a kézműves termékeikkel kezeikben tértek haza a kis kézművesek. - Márminálunk farsang A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete újabb programot szervezett a budapesti a IV. kerületi Márminálunk Organikus Delikátesz boltba. A Jászság ízeivel és kézműves termékeivel megtöltött üzletbe a jászárokszállási Tarisznyás Műhely tagjai hoztak farsangi hangulatot énekkel játékkal, játszóházi tevékenységgel. A foglakozás végén mindenki kipróbálhatta a megszólaltatott hangszereket és hangutánzókat, mely egyben átvezetés is volt a program másik részébe. Közel két órán át a nagyobb gyermekekkel és

10 szüleikkel közösen farsangi hangkeltő eszközök készültek természetes anyagok felhasználásával Kovács Zoltán kosárfonó, népi játszóház vezető közreműködésével. A változatos és igényes kézműves technikák használata mellett az énekkel és hangszerezéssel színesített programmal sikerült nemcsak a gyerekek, hanem az ott lévő szülők közé is egy kis vidéki farsangi hangulatot varázsolni. - Kommunikálj helyesen és légy sikeres civil szervezet! Tudatos közösségfejlesztés kommunikációval! című rendezvény Az egész napos rendezvényt a Jászapátiak Baráti Egyesülete szervezte a kommunikálj helyesen és légy sikeres civil szervezet, valamint ismertesd meg önmagad és a vidéket mottók jegyében. A rendezvényen előadást tartott a Jászsági Kistársági Helyi Közösség Egyesülete is. Bíró Csaba előadást tartott, melyben beszámolt a LEADER 2013-ban benyújtandó harmadik körös várható kiírásairól. Részletesen beszámolt a LEADER 2013-as időszakra vonatkozó változásokról, új kondíciókról, valamint a Jászberényi kistérségben meghirdetésre kerülő 11 db. LEADER intézkedési tervekről. Ezt követően a KTZVE Vidékfejlesztési Egyesület képviseletében Szolovjov Rita mutatta be az akciócsoportjuk tervezési területén megnyíló LEADER pályázati lehetőségeket. - Jászsági lokálpatrióta közösségeket bemutató kiadvány bemutatója rendezvény Az ünnepség több mint 70 résztvevőjét Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere és Bolla János Jászkapitány köszöntötte első ízben. A könyvet méltatta Tóth Tibor a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnöke és Dr. Pethő László egyetemi docens. Bevezetésként elmondták a könyv előmenetelét: Jászjákóhalmán 2005 októberében hét jász település (Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor) lokálpatriótái megalakították a Jász Baráti Társaságok Vezetőinek Fórumát, amely azóta minden évben bővülő települési létszámmal jön össze egy-egy jász településen. A megvalósításra a évi LEADER HACS pályázati felhívása adott lehetőségét, és az elmúlt évi jászágói VIII. találkozón már a részletekről beszéltek, összeállt az a szempontrendszer, ami alapján egy-egy szervezetet a könyvben bemutatták. A nyomdai előkészítéshez, szerkesztéshez 19 közösség, szervezet, alapítvány részéről harminchárom fő adott írásos anyagot, és 364 fotó gazdagítja a kiadványt.

11 A 17 jász településen - Jászfelsőszentgyörgyöt kivéve - 16 helyen működik lokálpatrióta közösség, szervezet hosszabb-rövidebb idő óta. Tóth Tibor a FÉBE elnöke bemutatta a könyvet: A könyv a következő paraméterekkel február 4-én jelent meg: 163x234 mm, oldal terjedelemben, 2500 példányban, a nyomás borító 4 oldal 4+0 szín color, belív 176 oldal 4+4 szín color, anyagborító műnyomó matt 300 g, belív ofszet 80 g, kötészete, ragasztó kötve, méretre vágva, borító 1 oldalon matt fólia. Elmondta, hogy a könyvet ő szerkesztette az előszót Magyar Aliz, a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társaságának elnöke írta, anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea. Tóth Tibor, a FÉBE elnöke a könyv megjelenését segítőknek tiszteletpéldányokat adott át. A kiadványból - a szervezetek tagjain túl - valamennyi jász település könyvtára, a Jász Múzeum és a Jászok Egyesülete is kapott. - Hagyományok hétvégéje rendezvény Jászboldogháza és Portelek határában, a Bartal tanyán hétvégén rendezték meg a Hagyományok hétvégéje programsorozatát. A mesterségek utcájában az érdeklődők megismerkedhettek többek között a szalmafonással, kosárfonással, szappankészítéssel, szőnyegszövéssel, fafaragással, a kádár munkájával. A szervező Jászföld Hagyományőrző Egyesület célja a magyar lovas kultúra nemes hagyományainak ápolása, továbbá a jász hagyományok, művészetek és mesterségek bemutatása. Ily módon kívánunk részt venni a népi szokások feltárásában, megőrzésében, terjesztésében. Reményeink szerint nagyszámú érdeklődővel, versenyzővel együtt tölthetjük el a szépnek ígérkező májusi hétvégét. A Bartal tanyára látogató vendégek változatos programok közül válogathattak. - NAVKI szervezésében piknik rendezvény Tevékenységi körének bővülése és megújulása miatt egy éve kapott új nevet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet(NAVKI). A minisztériumi háttérintézet munkája eredményeként a közeljövőben további feladatot kap.közreműködik a Darányi Ignác Terv megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. Az esemény alkalmat

12 adott arra, hogy személyesen is megismerkedhessünk a NAVKI jelenlegi és bővülő tevékenységi körével, valamint közvetlen kapcsolatba léphessen az Intézet munkatársaival. - Tedd magadért!-guinnes rekord felállításával egybekötött családi nap a Városligetben Tevékenységi körének bővülése és megújulása miatt egy éve kapott új nevet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI). A minisztériumi háttérintézet munkája eredményeként a közeljövőben további feladatokat kap. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik a Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára módszertani központi szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar Tanyákért Programirodát. Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában. A képzés és szakképzés területén: OKJ s képzéseket szervez, összeállít szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás. A termelői szaktanácsadás központi koordinációja, Gazdaképzések koordinációja. Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat: Tanya program, VM tudományos lapok kiadása, OSZB, EMVA monitoring. És kiemelt feladata az Európai Unió évekre szóló új, agrár és vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koordinációja, menedzselése. Valamint a GAZDANet program lebonyolítása. Az évforduló alkalmából és az új feladatkör bemutatására az Intézet április 24-én (szerdán) 10 órától pikniket rendezett. Az esemény alkalmat adott arra, hogy személyesen is megismerkedhessünk a NAKVI jelenlegi és bővülő tevékenységi körével, valamint közvetlen kapcsolatba léphessen az Intézet munkatársaival. A rendezvényen a megjelentek a kifüggesztett Magyarország térképen bejelölhették, hogy honnan jöttek. A NAKVI munkatársai saját készítésű házi ínyencségekkel várták a vendégeket. Összességében elmondható, hogy pozitívan telt a találkozó. A rendezvényen részt vett a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete is.

13 - Vállalkozz Itthon Tájékoztató rendezvény A rendezvény programja a következő volt: A TÁMOP pályázattal kapcsolatos tájékoztató rendezvény. 1. Vállalkozz okosan: Lehetőségek fiatal vállalkozók, vállalkozó kedvű fiatalok számára. 2. Ötlettől a sikerig: Vállalkozáshoz kapcsolódó feladatok, tapasztalatok egy sikeres fiatal vállalkozó szemszögéből. 3. Milyen vállalkozási formát válasszak? Egy adószakértő véleménye az adózási rendszer ismertetésével. 4. On-line vállalkozások sikeres működésének titka - Egy sikeres on-line vállalkozó fiataltól. 5. Széchényi Programiroda által nyújtott lehetőségek, tapasztalatok. 6. Vállalkozz Itthon : Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. - Őszi konferenciasorozat a as tervezésről november 20-án került megrendezésre a Széchenyi Programiroda szervezésében tartott konferencia a as európai uniós ciklusra történő felkészülés jegyében, amely Szolnokon, a Városházán. A résztvevőket Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgármestere köszöntötte. Lakatos István, a megyei önkormányzati hivatal irodavezetője a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei tervezésének részleteit ismertette. A Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezete szerint a fejlesztési célkitűzések megyén belüli területi vonatkozásai a következők: Az ország gazdaságilag dinamikusabb térségei közé tartozik és Budapest nagyvárosi térségéhez kapcsolódik a Jászság, valamint Szolnok és Törökszentmiklós térsége. A megye tiszántúli részei (Nagykunság, Tisza-tavi térség, Tiszazug, Mezőtúr térsége) felzárkóztatandó belső perifériáknak minősülnek. - "Magyarország legszebb konyhakertje" rendezvény Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megrendezték a "Magyarország legszebb konyhakertje" konferenciasorozatot. Az országosan meghirdetett programhoz 60 település csatlakozott. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a NAKVI, és az MNVH által támogatott program keretében 2013 novemberében 3 helyszínen szerveznek konferenciát. A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,

14 vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. Pócs János polgármester, a rendezvény védnöke is ezért döntött úgy, hogy Jászapáti is csatlakozott a kezdeményezéshez. Elmondta, hogy egy városiasodó vidéki településnek például nagy előnye az, hogy a gyerekek kimehetnek a kertbe és a saját ültetésű zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszthatják. A rendezvény háziasszonya a programban való részvételhez szükséges szándéknyilatkozatot is átadta a polgármester úrnak pénteken. A program és a konferenciasorozat a vidékfejlesztés ügyét kiemelten kezelő NAKVI támogatásával valósulhat meg. Így hivatalosan Füsi Erzsébet nyitotta meg a rendezvényt a szervezet képviseletében - Elöljárók-Élenjárók Választott és elismert személyek Jászfényszarun című könyv ünnepi bemutatója rendezvény Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló A 76/2011 (VII.29) VM rendelet alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS felhívásra pályázatokat benyújtani. Jászfényszaruért Alapítvány Természeti és kulturális örökség megőrzése célterületre Akik Fényszaruért tettek -akiket a közösség elismert címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz. Az ünnepséget Mészáros László kuratóriumi elnök nyitotta meg, majd Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte az ünnepségen résztvevőket. Megköszönte Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének, Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyzőjének, Tóth Tibor nyugalmazott kuturális szervezőnek, a jászfényszarui képviselő-testület tagjának, a Fényszarui Baráti Egyesülete elnökének azt a munkát, amellyel hozzájárultak a kortörténeti dokumentum megjelenéséhez. Valamint megköszönte Farka Kristóf Vincze történész kutatómunkáját. Ezt követően a könyvet Dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója mutatta be. Elmondta, hogy a könyv a város 20. évfordulója alkalmából jelent meg, amely bemutatja azokat az embereket, akik az elmúlt évtizedekben abban a megtiszteltetésben részesülhettek, hogy szolgálhatták, vezethették Jászfényszaru közösségét, közösségeit. A bemutató után a könyvben szereplő jelenlévő személyeknek tiszteletpéldány átadása következett, amelyeket Mészáros László felelős kiadó és Tóth Tibor szerkesztő adott át. A rendezvény baráti beszélgetéssel zárult.

15 - "Szabadság út menti közterület zöldfelületi rehabilitációja" projektzáró rendezvénye Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani. Jásztelek Község Műemlékvédő és Hagyományőrző Egyesülete Turisztikai falumegújítás és fejlesztés jogcímre, Szabadság út menti közterület zöldterületi rehabilitációja címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACShoz. November 14-én csütörtökön került sor Jásztelken a megújult Szabadság út menti közterület, közismert nevén Orsótér ünnepélyes felszentelésére, illetve az önkormányzat önerejéből megvalósult, 32-es főúton lévő kijelölt gyalogátkelőhely átadására. Az ünnepségen, melyet a helyi óvodások, iskolások, valamint az Akácvirág Dalkör műsora színesített, részt vesz Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti város polgármestere, valamint Szűcs Lajos a JKHK Egyesület elnöke is. Az elnyert közel 15 millió forint támogatásból a település lakóinak örömére a zöldfelület növelése, sziklakert építése mellett díszburkolatot és új köztéri padokat kapott az Orsótér. - "II. LEADER SZAKMAI NAP"- Sarlóspuszta október 29-én, 62 LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével Tatárszentgyörgy- Sarlóspusztán létrejött a LEADER Egyesületek Szövetsége országos hatáskörű civil szervezet melynek célja a LEADER szervezetek szakmai munkájának segítése. Az országos ernyőszervezetként működő egyesület vállalja fel a hazai LEADER módszer elveinek megfelelő vidékfejlesztési program szakmai képviseletét, a Helyi Akciócsoportoknál felhalmozódott tudás- és tapasztalat összegyűjtését és megosztását, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósítandó program népszerűsítését. Az alakuló ülésen részt vett dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, és Tar Gyula megbízott igazgató, osztályvezető, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet képviseletében. Az országos szervezet megalakulásában a Magyarországon működő LEADER Helyi Akciócsoportok közel fele, 46 alapító tagszervezet vett részt. Az alakuló közgyűlésen a tagság a LEADER Egyesületek

16 Szövetségének elnökévé választotta dr. Finta Istvánt, a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elnökét. A LEADER Egyesületek Szövetsége, (rövid nevén LESZ), erősítve a LEADER Helyi Akciócsoportok pozitív megítélésének támogatását Etikai Bizottságot hozott létre, melynek elnöke Dr. Orcsik István, a Hortobágyi LEADER Egyesület elnöke, a testület tagjai: Pál Zoltán elnök, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Hargitai Katalin főtitkár, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Horváth Márton munkaszervezet vezető, Mecsekvidék Egyesület, Vida Tamás elnök, Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület. A helyi fejlesztéspolitikai feladatok ellátására Magyarországon 95 LEADER Helyi Akciócsoport működik. A LEADER szervezetek összefogására létrejött LEADER Egyesület Szövetsége fontos célkitűzése a vidéki területek egységes fejlesztésének előmozdítása, valamint a vidék-város partnerség erősítése, különösen a közötti időszakban. - Ivanics Győző Falusi vendégház átadás Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani. Ivanics Győző Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre, Magányszálláshely kialakítása Jásztelken címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz. A támogatási kérelmet 2010-ben kapták meg, az átalakítást ben végezték, a belső kialalkítás 2013-ban fejeződött be. A projekt keretében a felerészben Ivanics Győzőé, a másik fele a felesége tulajdonában van. Célja egy 3 napraforgós szálláshely kialakítása volt. A Petúnia Vendégház átadása ünnepélyes keretek között zajlott, a vendégek között többek közt jelen volt Tóth Nóra Jásztelek polgármestere, dr. Dinai Zoltán Jásztelek és Jászboldogháza jegyzője, Csőke Katalin és Mihályi Istvánné, a Jász-Consulting kft. munkatársai. A ház megálmodóit azt motiválta, hogy eddig nem volt a településen ilyen jellegű vendégfogadási lehetőség. Jászapáti, Barta Ágnes mb. munkaszervezet vezető

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2012. november 29-30.

2012. november 29-30. 2012. november 29-30. A NAKVI, mint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés aktív segítője Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1994-ben

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Országos Könyvtárügyi Konferencia

Országos Könyvtárügyi Konferencia Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes NAKVI 2012. november 22-23. Országos Könyvtárügyi Konferencia Országos Széchényi Könyvtár Az intézet rövid története 1994-ben az elődszervezetek összevonásával a szakképzési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Kedves leendő Pályázóink!

Kedves leendő Pályázóink! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengely jogcímei keretében pályázatot benyújtani kívánó ügyfeleink figyelmébe ajánljuk! Kedves leendő Pályázóink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket,

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

1. ÜGYFÉL ADATAI Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Levelezési cím: 8181 Berhida, Pf. 12. Telefon/Fax: 06-88/786-892 E-mail: bbkkekozpont@upcmail.hu

Részletesebben

A Helyi Bíráló Bizottság

A Helyi Bíráló Bizottság Mellékletek 1. számú melléklet: A HBB eljárása I. Háttér A Helyi Bíráló Bizottság A LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban LEADER HACS-ok) javaslata alapján helyi bíráló bizottság létrehozása vált

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens Az MNVH céljai, feladata és felépítése Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.

Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. Készítette: Mihályi Mónika munkaszervezet vezetı Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-i rendkívüli ülésére Előterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos csatlakozási szándék

Részletesebben

Hírlevél 2013. március

Hírlevél 2013. március Hírlevél 2013. március Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2.o LEADER pályázatok menete 2013-ban 4.o EMVA kifizetési kérelmek hiánypótlása 6.o Pályázati felhívás HÍR védjegy használati jogának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

2014. év. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport ELNÖKSÉGI ÉVES BESZÁMOLÓ. Kelt: 2015. május J8.

2014. év. Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport ELNÖKSÉGI ÉVES BESZÁMOLÓ. Kelt: 2015. május J8. !'i"'ló -!'taju J\U'J.:l'TII-lI.!UI~ LrA l:lllulclóc5pht. - -,. - - -..". ~0 1 5 M' J 2B IktaIÓSÜDIl A. l{f r ~ S-9-';1hDIS EI6Irz

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött visszaterítendő támogatásról szóló

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A közhasznú civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7. homokhatsag.egyesulet@gmail.com A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

A magyarországi vidékfejlesztés tervezése, jelenlegi és jövőbeli feladatok. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid az MNVH főtitkára, a NAKVI főigazgatója

A magyarországi vidékfejlesztés tervezése, jelenlegi és jövőbeli feladatok. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid az MNVH főtitkára, a NAKVI főigazgatója A magyarországi vidékfejlesztés tervezése, jelenlegi és jövőbeli feladatok Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid az MNVH főtitkára, a NAKVI főigazgatója Mottó Bourdieu szerint a társadalmi tőke azon meglévő, illetve

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Budapest, 2011. november 10. VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési,

Részletesebben

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] Kivonat a 7/2015. (II. 17.) MvM rendeletből 12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom:

Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom: Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom: 1. Alakulás 2. Felépítés, tevékenység 2.1. Közgyűlés 2.2. Elnökség 2.3. Felügyelő Bizottság 2.4. Munkaszervezet 3. Működésre fordítható

Részletesebben

elkészítési segédlete

elkészítési segédlete ÚMVP IV. tengely (Leader) keretében a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Akciócsoport területén meghirdetett célterületre benyújtandó pályázatokhoz kötelezően csatolandó mellékletek elkészítési segédlete

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben