Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről A munkatervben meghatározott feladatok ellátása október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv feladatainak teljesítésével mindösszesen 60% érhető el. A fennmaradó 40% az MVH által a delegálási szerződés alapján meghatározott feladatok teljesítésével szerezhető meg a 30/2012. (III. 24.) VM rendeletben meghatározottak szerint. A delegálási szerződés alapján ellátandó feladatokat az MVH határozza meg, valamint teljesítésüket értékeli. A maradék 60% feladat egy munkaterv alapján összeállított, erre létrehozott elektronikus beszámolói felület értékelése alapján történik. A beszámolásokat háromhavonta kell elvégezni. Az egyesület munkaszervezete minden beszámolót 100%-ban teljesített. A delegált és egyéb munkaszervezeti feladatokat 3 főállású munkavállaló látta el az egyesület akkreditált irodájában december 1-ig (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.). Ügyfélfogadás munkanapokon hétfőn 8-12 és óra, keddtől péntekig naponta 8-12 és óráig van december 1-től ügykezelő munkakörben 6 órában került felvételre egy kollega. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával (VM IH) és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes szervezeti egységeivel. Az egyesület munkaszervezete 17 alkalommal tartott saját szervezésű tájékoztató fórumot. A fórumok témái a HVS felülvizsgálata, az aktuális támogatási és kifizetési kérelmekről szóltak. A Fórumok helyszínei: Jászapáti, Jászladány, Jánoshida, Jászárokszállás, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászkisér, Pusztamonostor, Jászfényszaru. A rendezvényeken a civil- és közszféra mellett az üzleti szféra képviselői is nagy számban képviseltették magukat. Az egyesület folyamatosan együttműködik a Széchenyi Programiroda munkatársaival is. Összesen 5 alkalommal került sor szakmai egyeztetésre Szolnokon. Az egyesület együttműködési megállapodás alapján minden hónap utolsó keddjén fogadóórát tart a Jánoshidai IKSZT-ben. 12 alkalommal került sor a fogadóórára, ahol az aktuális pályázati kiírásokról tájékoztatta a munkaszervezet tagja az érdeklődőket. Kötelező feladatok közé tartozik, a regionális értekezlet megszervezésének célja a partnerség erősítése. A regionális értekezlet lehetőséget ad a régió területén működő HACS-oknak a közös problémák megbeszélésére, a tapasztalatcserére. Az értekezlet megszervezése és lebonyolítása a HACS-ok feladata. Az IH, a NAKVI és az MVH részvétele az értekezleten opcionális. Az értekezlet szervezése és lebonyolítása tekintetében az IH külön iránymutatást nem ad, megszervezésének módját az adott régió területén működő HACS-okra bízza. 7 alkalommal került megszervezésre régiós értekezlet. Az ügyfélregisztrációs lap kitöltésének alapja a LEADER HACS-ot felkereső ügyfél érdeklődésének célja/témája. Az egyesület 83 darab ügyfélregisztrációs lapot töltött ki, melyből 79 darab személyes megkeresés volt.

2 Az egyesület folyamatosan megjelent a médiában. Összesen 53 média megjelenés volt. Kettő alaklommal jelent meg az egyesület a térségi televízióban, öt alkalommal megjelent az írott sajtóban, valamint 23 alkalommal az elektronikus sajtóban. Emellett 21 alkalommal került kiküldésre az aktualitásokat tartalmazó hírlevél. Az egyesület a saját honlapot (www.jkhk.hu) folyamatosan frissítette). Elnökségi ülés 12 alkalommal (HVS felülvizsgálattal kapcsolatos ülésekkel együtt), Közgyűlés 3 alkalommal Felügyelő Bizottsági ülés 2 alkalommal HBB ülés 16 alkalommal, Döntéshozó Testületi ülés 9 alkalommal került megrendezésre. A térség hírei és eseményei 13 alkalommal került megküldésre a NAKVI felé, melyek az oldalon kerültek feltűntetésre. Az egyesület egyéb szakmai rendezvényen 13 alkalommal vett részt. Jogszabályi véleményezés 5 alkalommal került megküldésre az illetékes szervek felé. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) tervezés Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 16/2013 (III. 6.) számú Közleménye értelmében a Helyi Akciócsoportoknak (HACS) az elmúlt évek gazdasági, társadalmi viszonyaiban bekövetkezett változások, valamint a HVS-ban megfogalmazott egyes célok megvalósulásának tükrében újra kell gondolniuk térségük fejlesztési irányát, aminek lehetőségét a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata biztosítja én, Jászapátin a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK Egyesülete) székhelyén került sor a stratégia felülvizsgálatának indító értekezletére. A társadalmasítás során, a projektötletek gyűjtésének időszakában és a dokumentum készítésének folyamatában rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a nyilvánosság biztosítására. Az egyesület honlapján, a honlap kezdőlapján kialakításra került a HVS felülvizsgálat 2013 menüpont, amelynek segítségével informálták az érintetteket többek között a projektötlet gyűjtéséről, a HVS felülvizsgálat témájú lakossági fórumok helyszínéről és időpontjairól. A Helyi Akciócsoport munkaszervezete az érintet 17 településből 9 településen saját szervezésű fórumot tartott ebben az időszakban. A széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően 169 db projektötlet adatlap érkezet be a megadott határidőig. A beérkezett projektötleteket alapul véve kerültek kialakításra a LEADER intézkedési tervek. A végeleges HVS április 11-én került elfogadásra a JKHK Egyesülete Közgyűlése által. A következő kiírások kerültek meghirdetésre: 1.Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 2. Köz- és településbiztonság fejlesztése 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 5. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése,energiatakarékos rendszerek kialakítása 6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül 7. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 8. Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 9. Helyi vállalkozások támogatása 10. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

3 Kérelmek feldolgozása III. tengelyes pályázatok Az EMVA III. tengelyen belül falumegújításra-és fejlesztésre, valamint vidéki örökség megőrzésére, jogcímekre 2012-ben október 15. és november 30. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani az Egyesület munkaszervezeti irodájához. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 13 kérelem érkezett be, amelyből 9 támogatásra került. Beérkezett támogatási kérelem száma megvalósítási hely szerint (db) A 9 db kérelem összesen eft támogatásban részesült.

4 Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek településenként (eft) Jászivány Jászboldogháza Jásztelek Jászdózsa Jászladány Jászjákóhalma A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről felhívásra 3 pályázat érkezett be, amelyből 2 támogatásra került. Beérkezett támogatási kérelem száma megvalósítási hely szerint (db) 2 1 Alattyán Jászalsószentgyörgy A két pályázat támogatási összege közel 36 millió Ft volt.

5 Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek településenként (eft) Alattyán A nyertesek névsora megtalálható a honlapon is. IV. tengelyes Leader TK3 Harmadik alkalommal jelent meg a Vidékfejlesztési Minisztérium 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet június 17-ével megnyílt a felület, melyen keresztül elektronikusan szeptember 30-ig lehetett beadni a meghirdetett tíz célterületre a már jóváhagyott projekt javaslat alapján - a részletesen kidolgozott és kötelező mellékletekkel ellátott - a támogatási kérelmeket. A korábbi pályázati kiírásokhoz képest újdonságként jelent meg, hogy a városi ranggal rendelkező települések a 10. intézkedésen belül pályázhatnak játszóterek kialakítására fejlesztésére. A Köz- és településbiztonság kiírásra az önkormányzatok is nyújthattak majd be pályázatot. A Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések esetében csak a vállalkozói szektor volt jogosult pályázatot benyújtani. Továbbá Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül intézkedésre önkormányzatok, valamint non-profit szervezetek voltak jogosultak pályázni. Az egyesülethez 139 projekt adatlap érkezett be. Melyeket a Helyi Bíráló Bizottság a HBB eljárásrendjének megfelelően tárgyalta. A HBB 10 ülést tervezett, amelyet a jkhk.hu oldalon is közzétett. 2 ülés elmaradt, mivel nem érkezett be projekt adatlap. A 8 ülés alkalmával 113 db záradékot bocsátottak ki.

6 Összesen 115 pályázat érkezett be az egyesülethez (két ügyfél esetében kétszer töltötte fel) a 10 célterület vonatkozásában, amelyből 97 nyertest hirdetett a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete. Újdonság volt az idén az egyszerűsített pályázás, a kérelmek pontozás nélkül a beérkezés sorrendjében a forrás erejéig támogatásra kerültek. Az ügyintézés alkalmával 8 kérelem került elutasításra, 7 ügyfél fellebbezést nyújtott be az MVH-hoz, 2 kérelmező visszalépett a pályázatától. A pályázatok tekintetében az előzetes helyszíni szemléket is határidőre elvégezte az egyesület. A Döntési Határozatokat 1 pályázó kivételével kiküldésre kerültek. Egy pályázó támogatási kérelme jelenleg felfüggesztés alatt van jogutódlás miatt. Intézkedésekre beérkezett pályázatok: 1.Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Összesen 15 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre 13 darab kérelem került támogatásra, 1 visszalépés történt. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 2. Köz- és településbiztonság fejlesztése Erre az intézkedésre 13 db pályázat érkezett be ebből 9 db nyertes született, 1 pályázó visszalépett. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 3. Természeti és kulturális örökség megőrzése 10 db beérkezett támogatási kérelemből 9 db nyertes került ki, 1 ügyfél fellebbezést nyújtott be az MVH-hoz. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 4. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése Összesen 4 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre 4 darab kérelem került támogatásra. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 5. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztése, energiatakarékos rendszerek kialakítása Erre az intézkedésre 6 db kérelem érkezett be, melyből 1 került elutasításra. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 6. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Összesen 22 db támogatási kérelem érkezett be erre az intézkedésre, melyből 20 db nyertest hirdetett az Egyesület Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft

7 7.Turisztikai tevékenységek ösztönzése 9 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből mind támogatást nyert, 1 db pályázó fellebbezett. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 8.Belvíz védekezés eszközbeszerzés támogatásával 4 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből mind támogatásra került. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 9.Helyi vállalkozások támogatása Összesen 29 db támogatási kérelem érkezett be az intézkedésre, melyből 6 db került elutasításra, az elutasítottak közül 3-an fellebbezést nyújtottak be az MVH-hoz. ügyfél kérelme jogutódlás miatt felfüggesztett állapotban van. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft 10. Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése Az intézkedésre 3 db támogatási kérelem érkezett be, mind a három kérelem támogatásban részesült. Intézkedésre kiosztott támogatási kérelem összege: Ft LEADER TK3 benyújtott támogatási kérelmek száma célterületenként Turisztikai tevékenységek ösztönzése Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások ösztönzése Helyi vállalkozások támogatása Köz és településbiztonság fejlesztése Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Természeti és kulturális örökség megőrzése Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

8 A beérkezett pályázatok településenkénti bontásban HBB támogató nyilatkozattal rendelkező projektek igénye: Ft A 97 nyertes projektnél szolgáltatásfejlesztésre benyújtott projekt tekintetében közel 211 millió forintot, valamint gazdaságfejlesztésre benyújtott projekt tekintetében hozzávetőlegesen 283 millió forintot érint Támogatási kérelmekre kiosztott támogatási összegek célterületenként (eft) Turisztikai tevékenységek ösztönzése Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások ösztönzése Helyi vállalkozások támogatása Köz és településbiztonság fejlesztése Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül Természeti és kulturális örökség megőrzése Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése

9 Rendezvényeken való részvétel: - Húvéti készülődés a jászárokszállási Tarisznyás Műhellyel a budapesti Márminálunk Organikus Delikáteszben A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete harmadik alkalommal szervezett jászsági kézműves foglalkozást a fővárosi gyerekek részére. Március 23.- án, szombaton délelőtt a résztvevők a program első órájában tavaszváró húsvéti hangulatú KEREKÍTŐ baba mama foglalkozáson vehettek részt Kovács Zoltánné Kriszta foglalkozásvezetővel. A több mint tíz szülő gyermek páros együtt mondókázott énekelt, az önfeledt együttlétet élhette meg a hagyományos népi gyermekjátékokon keresztül. A program következő részében a gyermekek kelt kalácsot dagasztottak Krisztinával, hogy utána tubukát madárka formájú kis kelt kalács süssenek! Amíg kelt a tészta, Kovács Zoltán kosárfonóval hagymahéjból főzött lében növényi levelekkel díszítve tojást berzseltek festettek. Hogy a tojás ne maradjon tartó nélkül, fosztásból különböző formájú tojástartók készültek. Szülők és gyermekeik együtt hajlították, kötözték, formázták a kukorica fosztását. A frissen sült tubukából még hírmondó sem maradt, a festett tojásokkal és a kézműves termékeikkel kezeikben tértek haza a kis kézművesek. - Márminálunk farsang A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete újabb programot szervezett a budapesti a IV. kerületi Márminálunk Organikus Delikátesz boltba. A Jászság ízeivel és kézműves termékeivel megtöltött üzletbe a jászárokszállási Tarisznyás Műhely tagjai hoztak farsangi hangulatot énekkel játékkal, játszóházi tevékenységgel. A foglakozás végén mindenki kipróbálhatta a megszólaltatott hangszereket és hangutánzókat, mely egyben átvezetés is volt a program másik részébe. Közel két órán át a nagyobb gyermekekkel és

10 szüleikkel közösen farsangi hangkeltő eszközök készültek természetes anyagok felhasználásával Kovács Zoltán kosárfonó, népi játszóház vezető közreműködésével. A változatos és igényes kézműves technikák használata mellett az énekkel és hangszerezéssel színesített programmal sikerült nemcsak a gyerekek, hanem az ott lévő szülők közé is egy kis vidéki farsangi hangulatot varázsolni. - Kommunikálj helyesen és légy sikeres civil szervezet! Tudatos közösségfejlesztés kommunikációval! című rendezvény Az egész napos rendezvényt a Jászapátiak Baráti Egyesülete szervezte a kommunikálj helyesen és légy sikeres civil szervezet, valamint ismertesd meg önmagad és a vidéket mottók jegyében. A rendezvényen előadást tartott a Jászsági Kistársági Helyi Közösség Egyesülete is. Bíró Csaba előadást tartott, melyben beszámolt a LEADER 2013-ban benyújtandó harmadik körös várható kiírásairól. Részletesen beszámolt a LEADER 2013-as időszakra vonatkozó változásokról, új kondíciókról, valamint a Jászberényi kistérségben meghirdetésre kerülő 11 db. LEADER intézkedési tervekről. Ezt követően a KTZVE Vidékfejlesztési Egyesület képviseletében Szolovjov Rita mutatta be az akciócsoportjuk tervezési területén megnyíló LEADER pályázati lehetőségeket. - Jászsági lokálpatrióta közösségeket bemutató kiadvány bemutatója rendezvény Az ünnepség több mint 70 résztvevőjét Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere és Bolla János Jászkapitány köszöntötte első ízben. A könyvet méltatta Tóth Tibor a Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnöke és Dr. Pethő László egyetemi docens. Bevezetésként elmondták a könyv előmenetelét: Jászjákóhalmán 2005 októberében hét jász település (Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor) lokálpatriótái megalakították a Jász Baráti Társaságok Vezetőinek Fórumát, amely azóta minden évben bővülő települési létszámmal jön össze egy-egy jász településen. A megvalósításra a évi LEADER HACS pályázati felhívása adott lehetőségét, és az elmúlt évi jászágói VIII. találkozón már a részletekről beszéltek, összeállt az a szempontrendszer, ami alapján egy-egy szervezetet a könyvben bemutatták. A nyomdai előkészítéshez, szerkesztéshez 19 közösség, szervezet, alapítvány részéről harminchárom fő adott írásos anyagot, és 364 fotó gazdagítja a kiadványt.

11 A 17 jász településen - Jászfelsőszentgyörgyöt kivéve - 16 helyen működik lokálpatrióta közösség, szervezet hosszabb-rövidebb idő óta. Tóth Tibor a FÉBE elnöke bemutatta a könyvet: A könyv a következő paraméterekkel február 4-én jelent meg: 163x234 mm, oldal terjedelemben, 2500 példányban, a nyomás borító 4 oldal 4+0 szín color, belív 176 oldal 4+4 szín color, anyagborító műnyomó matt 300 g, belív ofszet 80 g, kötészete, ragasztó kötve, méretre vágva, borító 1 oldalon matt fólia. Elmondta, hogy a könyvet ő szerkesztette az előszót Magyar Aliz, a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társaságának elnöke írta, anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea. Tóth Tibor, a FÉBE elnöke a könyv megjelenését segítőknek tiszteletpéldányokat adott át. A kiadványból - a szervezetek tagjain túl - valamennyi jász település könyvtára, a Jász Múzeum és a Jászok Egyesülete is kapott. - Hagyományok hétvégéje rendezvény Jászboldogháza és Portelek határában, a Bartal tanyán hétvégén rendezték meg a Hagyományok hétvégéje programsorozatát. A mesterségek utcájában az érdeklődők megismerkedhettek többek között a szalmafonással, kosárfonással, szappankészítéssel, szőnyegszövéssel, fafaragással, a kádár munkájával. A szervező Jászföld Hagyományőrző Egyesület célja a magyar lovas kultúra nemes hagyományainak ápolása, továbbá a jász hagyományok, művészetek és mesterségek bemutatása. Ily módon kívánunk részt venni a népi szokások feltárásában, megőrzésében, terjesztésében. Reményeink szerint nagyszámú érdeklődővel, versenyzővel együtt tölthetjük el a szépnek ígérkező májusi hétvégét. A Bartal tanyára látogató vendégek változatos programok közül válogathattak. - NAVKI szervezésében piknik rendezvény Tevékenységi körének bővülése és megújulása miatt egy éve kapott új nevet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet(NAVKI). A minisztériumi háttérintézet munkája eredményeként a közeljövőben további feladatot kap.közreműködik a Darányi Ignác Terv megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. Az esemény alkalmat

12 adott arra, hogy személyesen is megismerkedhessünk a NAVKI jelenlegi és bővülő tevékenységi körével, valamint közvetlen kapcsolatba léphessen az Intézet munkatársaival. - Tedd magadért!-guinnes rekord felállításával egybekötött családi nap a Városligetben Tevékenységi körének bővülése és megújulása miatt egy éve kapott új nevet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI). A minisztériumi háttérintézet munkája eredményeként a közeljövőben további feladatokat kap. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik a Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára módszertani központi szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar Tanyákért Programirodát. Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában. A képzés és szakképzés területén: OKJ s képzéseket szervez, összeállít szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás. A termelői szaktanácsadás központi koordinációja, Gazdaképzések koordinációja. Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat: Tanya program, VM tudományos lapok kiadása, OSZB, EMVA monitoring. És kiemelt feladata az Európai Unió évekre szóló új, agrár és vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koordinációja, menedzselése. Valamint a GAZDANet program lebonyolítása. Az évforduló alkalmából és az új feladatkör bemutatására az Intézet április 24-én (szerdán) 10 órától pikniket rendezett. Az esemény alkalmat adott arra, hogy személyesen is megismerkedhessünk a NAKVI jelenlegi és bővülő tevékenységi körével, valamint közvetlen kapcsolatba léphessen az Intézet munkatársaival. A rendezvényen a megjelentek a kifüggesztett Magyarország térképen bejelölhették, hogy honnan jöttek. A NAKVI munkatársai saját készítésű házi ínyencségekkel várták a vendégeket. Összességében elmondható, hogy pozitívan telt a találkozó. A rendezvényen részt vett a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete is.

13 - Vállalkozz Itthon Tájékoztató rendezvény A rendezvény programja a következő volt: A TÁMOP pályázattal kapcsolatos tájékoztató rendezvény. 1. Vállalkozz okosan: Lehetőségek fiatal vállalkozók, vállalkozó kedvű fiatalok számára. 2. Ötlettől a sikerig: Vállalkozáshoz kapcsolódó feladatok, tapasztalatok egy sikeres fiatal vállalkozó szemszögéből. 3. Milyen vállalkozási formát válasszak? Egy adószakértő véleménye az adózási rendszer ismertetésével. 4. On-line vállalkozások sikeres működésének titka - Egy sikeres on-line vállalkozó fiataltól. 5. Széchényi Programiroda által nyújtott lehetőségek, tapasztalatok. 6. Vállalkozz Itthon : Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. - Őszi konferenciasorozat a as tervezésről november 20-án került megrendezésre a Széchenyi Programiroda szervezésében tartott konferencia a as európai uniós ciklusra történő felkészülés jegyében, amely Szolnokon, a Városházán. A résztvevőket Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke és Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgármestere köszöntötte. Lakatos István, a megyei önkormányzati hivatal irodavezetője a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei tervezésének részleteit ismertette. A Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezete szerint a fejlesztési célkitűzések megyén belüli területi vonatkozásai a következők: Az ország gazdaságilag dinamikusabb térségei közé tartozik és Budapest nagyvárosi térségéhez kapcsolódik a Jászság, valamint Szolnok és Törökszentmiklós térsége. A megye tiszántúli részei (Nagykunság, Tisza-tavi térség, Tiszazug, Mezőtúr térsége) felzárkóztatandó belső perifériáknak minősülnek. - "Magyarország legszebb konyhakertje" rendezvény Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megrendezték a "Magyarország legszebb konyhakertje" konferenciasorozatot. Az országosan meghirdetett programhoz 60 település csatlakozott. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a NAKVI, és az MNVH által támogatott program keretében 2013 novemberében 3 helyszínen szerveznek konferenciát. A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,

14 vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. Pócs János polgármester, a rendezvény védnöke is ezért döntött úgy, hogy Jászapáti is csatlakozott a kezdeményezéshez. Elmondta, hogy egy városiasodó vidéki településnek például nagy előnye az, hogy a gyerekek kimehetnek a kertbe és a saját ültetésű zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszthatják. A rendezvény háziasszonya a programban való részvételhez szükséges szándéknyilatkozatot is átadta a polgármester úrnak pénteken. A program és a konferenciasorozat a vidékfejlesztés ügyét kiemelten kezelő NAKVI támogatásával valósulhat meg. Így hivatalosan Füsi Erzsébet nyitotta meg a rendezvényt a szervezet képviseletében - Elöljárók-Élenjárók Választott és elismert személyek Jászfényszarun című könyv ünnepi bemutatója rendezvény Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló A 76/2011 (VII.29) VM rendelet alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS felhívásra pályázatokat benyújtani. Jászfényszaruért Alapítvány Természeti és kulturális örökség megőrzése célterületre Akik Fényszaruért tettek -akiket a közösség elismert címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz. Az ünnepséget Mészáros László kuratóriumi elnök nyitotta meg, majd Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru város polgármestere köszöntötte az ünnepségen résztvevőket. Megköszönte Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének, Mészáros László nyugalmazott címzetes főjegyzőjének, Tóth Tibor nyugalmazott kuturális szervezőnek, a jászfényszarui képviselő-testület tagjának, a Fényszarui Baráti Egyesülete elnökének azt a munkát, amellyel hozzájárultak a kortörténeti dokumentum megjelenéséhez. Valamint megköszönte Farka Kristóf Vincze történész kutatómunkáját. Ezt követően a könyvet Dr. Bathó Edit etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója mutatta be. Elmondta, hogy a könyv a város 20. évfordulója alkalmából jelent meg, amely bemutatja azokat az embereket, akik az elmúlt évtizedekben abban a megtiszteltetésben részesülhettek, hogy szolgálhatták, vezethették Jászfényszaru közösségét, közösségeit. A bemutató után a könyvben szereplő jelenlévő személyeknek tiszteletpéldány átadása következett, amelyeket Mészáros László felelős kiadó és Tóth Tibor szerkesztő adott át. A rendezvény baráti beszélgetéssel zárult.

15 - "Szabadság út menti közterület zöldfelületi rehabilitációja" projektzáró rendezvénye Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani. Jásztelek Község Műemlékvédő és Hagyományőrző Egyesülete Turisztikai falumegújítás és fejlesztés jogcímre, Szabadság út menti közterület zöldterületi rehabilitációja címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACShoz. November 14-én csütörtökön került sor Jásztelken a megújult Szabadság út menti közterület, közismert nevén Orsótér ünnepélyes felszentelésére, illetve az önkormányzat önerejéből megvalósult, 32-es főúton lévő kijelölt gyalogátkelőhely átadására. Az ünnepségen, melyet a helyi óvodások, iskolások, valamint az Akácvirág Dalkör műsora színesített, részt vesz Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti város polgármestere, valamint Szűcs Lajos a JKHK Egyesület elnöke is. Az elnyert közel 15 millió forint támogatásból a település lakóinak örömére a zöldfelület növelése, sziklakert építése mellett díszburkolatot és új köztéri padokat kapott az Orsótér. - "II. LEADER SZAKMAI NAP"- Sarlóspuszta október 29-én, 62 LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével Tatárszentgyörgy- Sarlóspusztán létrejött a LEADER Egyesületek Szövetsége országos hatáskörű civil szervezet melynek célja a LEADER szervezetek szakmai munkájának segítése. Az országos ernyőszervezetként működő egyesület vállalja fel a hazai LEADER módszer elveinek megfelelő vidékfejlesztési program szakmai képviseletét, a Helyi Akciócsoportoknál felhalmozódott tudás- és tapasztalat összegyűjtését és megosztását, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósítandó program népszerűsítését. Az alakuló ülésen részt vett dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, és Tar Gyula megbízott igazgató, osztályvezető, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet képviseletében. Az országos szervezet megalakulásában a Magyarországon működő LEADER Helyi Akciócsoportok közel fele, 46 alapító tagszervezet vett részt. Az alakuló közgyűlésen a tagság a LEADER Egyesületek

16 Szövetségének elnökévé választotta dr. Finta Istvánt, a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elnökét. A LEADER Egyesületek Szövetsége, (rövid nevén LESZ), erősítve a LEADER Helyi Akciócsoportok pozitív megítélésének támogatását Etikai Bizottságot hozott létre, melynek elnöke Dr. Orcsik István, a Hortobágyi LEADER Egyesület elnöke, a testület tagjai: Pál Zoltán elnök, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Hargitai Katalin főtitkár, Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Horváth Márton munkaszervezet vezető, Mecsekvidék Egyesület, Vida Tamás elnök, Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület. A helyi fejlesztéspolitikai feladatok ellátására Magyarországon 95 LEADER Helyi Akciócsoport működik. A LEADER szervezetek összefogására létrejött LEADER Egyesület Szövetsége fontos célkitűzése a vidéki területek egységes fejlesztésének előmozdítása, valamint a vidék-város partnerség erősítése, különösen a közötti időszakban. - Ivanics Győző Falusi vendégház átadás Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani. Ivanics Győző Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre, Magányszálláshely kialakítása Jásztelken címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz. A támogatási kérelmet 2010-ben kapták meg, az átalakítást ben végezték, a belső kialalkítás 2013-ban fejeződött be. A projekt keretében a felerészben Ivanics Győzőé, a másik fele a felesége tulajdonában van. Célja egy 3 napraforgós szálláshely kialakítása volt. A Petúnia Vendégház átadása ünnepélyes keretek között zajlott, a vendégek között többek közt jelen volt Tóth Nóra Jásztelek polgármestere, dr. Dinai Zoltán Jásztelek és Jászboldogháza jegyzője, Csőke Katalin és Mihályi Istvánné, a Jász-Consulting kft. munkatársai. A ház megálmodóit azt motiválta, hogy eddig nem volt a településen ilyen jellegű vendégfogadási lehetőség. Jászapáti, Barta Ágnes mb. munkaszervezet vezető

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a 2012. évi költségelıirányzatának módosítására 2011. május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok

Részletesebben

Czene Zsolt. Tukacs László

Czene Zsolt. Tukacs László Egy éves a NAKVI NAKVI Egy évvel ezelőtt Czene Zsolt Tukacs László Mivel foglalkozik az Intézet Az Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik az Darányi

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont 2009. április Csongrád város vezetése egy több ütemben megvalósítandó város-rehabilitációs program végrehajtását tűzte ki célul, amely kedvező feltételeket teremt a magánberuházások ösztönzésére. Ezen

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Államtitkári köszöntő

Államtitkári köszöntő Tóalmás Államtitkári köszöntő Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll. A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság

Részletesebben

Tápióbicske. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

Tápióbicske. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken Tápióbicske Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 1 Elnöki köszöntõ Polgármesteri köszöntõ A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben