KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012

2 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok Humanitárius és Nemzetközi Fejlesztési Igazgatóság Nemzetközi fejlesztés Humanitárius segítségnyújtás Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság Kommunikációs Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság

3 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /4 BEVEZETÉS Amikor egy esztendőben nem történik jelentős hazai vagy nemzetközi humanitárius katasztrófa, kívülről nézve talán csendesen, de olajozottan működő, a mindennapi teendőket rutinosan végző szervezet. Ám belülről egy magas fordulatszámon forgó, mozgalmas, számos területén jelenlévő, napi szinten új kihívásoknak megfelelni tudó munkatársi közösség. A katasztrófákra azonnal reagálni képes felkészült csapat, miközben a krónikus ügyeket hosszútávon kezelő apparátus az Ökumenikus Segélyszervezet. Az éves beszámolót kézben tartva egyértelművé válik, hogy ez a szerteágazó tevékenység a hazai szociális és fejlesztő, illetve a hazai és a nemzetközi humanitárius tevékenységben szerzett több mint húsz éves tapasztalatra épül. Ebből is táplálkozik, miközben előretekint a stratégiai tervezés és az ezzel párosuló koordináció. A mindehhez szükséges szervezeti háttér biztosításával pedig szép rendszerbe áll, s az összefogás és a szolidaritás gondolatában a közösségépítés irányába mutat az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben folyamatos, több százezer esetet számláló segítségnyújtása. Ebbe a több tízezres közösségbe és együtt cselekvésbe tartoznak bele az adományozói kör tagjai, a felhívásokra anyagi támogatásukkal válaszoló magánszemélyek és vállalatok. Az egyházi alapítók és fenntartók közössége. Az önkéntesek felajánlott számtalan hasznos munkaórái. A jószolgálati nagykövetek hathatós közreműködése. A különböző akciókba bekapcsolódó ismert közéleti személyek gyakorlati szerepvállalása és erkölcsi támogatása. A nemzetközi és hazai szintű, nonprofit illetve állami szereplők sokszínű együttműködése. Ezek a partnerségek mind azt a bizalomkört építik, amelyben fő célként a rászorulók segítése, az elesettek felkarolása jelenik meg. Akár egy új budapesti intézmény megnyitásával, akár a debreceni központ működésének 20 éves jubileuma után továbbfolytatódó munkával. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012-ben is a családok és gyermekek támogatását tartotta kiemelt feladatának: számos hazai és nemzetközi forrás bevonásával segítette a bajba kerülőket az átmeneti lakhatás, az élelmezés és ruházkodás, az iskolába járás, vagy éppen a munkakeresés támogatásának biztosításán túl. A szervezet egyedi fejlesztő programjaival az ideiglenes állapotból történő, minél eredményesebb továbblépést kívánja elősegíteni, s nemcsak saját intézményei, hanem például a Segélyszervezet dán támogatóján keresztül több, egyéb fenntartójú átmeneti otthon számára is elérhetővé téve a lehetőséget. A hazai szociális segítségnyújtás fontos része a támogatottak munkaerő-piaci reintegrációja. A 2012-ben létrehozott Ygen Humánerőforrás Központ munkája mellett egy új lehetőség, az ún. szociális gazdaság egyedi modellprogramjának kidolgozásával is ezt a célt kívánja elérni a Segélyszervezet. A nehéz életkörülmények között élő családok boldogulását segítette idén is a félmillió embert elérő országos élelmiszersegély akció, a nyár végén meghirdetett iskolakezdési támogatás, a hideg téli hónapokban nyújtott rendkívüli segítség. Ezenkívül a minden eddiginél eredményesebb országos adventi adománygyűjtés alkalmával is a szorult helyzetben élőkre gondolt az Ökumenikus

4 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /5 Segélyszervezet. A határon túli munka tekintetében kiemelkedik az uniós támogatással, Miskolc- Beregszász központokkal folytatott határokon átívelő kétéves munkaerő-piaci projekt, de számos további, kárpátaljai és erdélyi karitatív akció is megvalósult. A távolabbi nemzetközi segélyprogramokat tekintve afrikai kútásás, haiti iskolaépítés vagy éppen afganisztáni százezreket segítő nemzetközi élelmiszerprogram lebonyolítása is az elvégzett feladatok között található. Visszatekintve a 2012-es esztendőre, köszönetet mondunk minden támogatásért azoknak, akik erkölcsi és anyagi segítségükkel tették lehetővé a szervezet folyamatos növekedését, azaz tevékenységi körének dinamikus bővülését, így a segítségnyújtás mértékének növekedését! Köszönet illet minden magánadományozót és vállalkozást, az alapítókat, az önkénteseket és a Segélyszervezet munkatársait! Budapest, május 29. Lehel László elnök-igazgató

5 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /6 ORGANIGRAM

6 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /7 HAZAI INTÉZMÉNYEK SZOCIÁLIS ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési tevékenységének célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a szükséghelyzetbe került embereknek, kivizsgálja a szükséghelyzetet eredményező okokat, és segítséget nyújtson azok mielőbbi felszámolása érdekében. A szociális és fejlesztő tevékenység alapja az együttműködés, amelyben tudatosan elvárja a fogadó féltől a legteljesebb aktivitást sorsának megoldása érdekében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mindennapi munkája során fontosnak tartja, hogy egy adott problémának a kezelése rendszerszemléletű megközelítésben történjen. Ennek érdekében a szervezet egy-egy projekt megkezdése előtt, minden esetben felméréseket végez, információkat gyűjt, elemzi az adott területre jellemző gazdasági, szociálpolitikai helyzetet, egyeztet a különböző civil, önkormányzati, állami és egyházi szervezetekkel. A szolgáltatások kialakításánál azon hiányok pótlását célozza meg a Segélyszervezet, melyek hatékony segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs törekvéseinek az előmozdításában. Munkájában külön választja a krízissegélyezést és a hosszú távú gondozási folyamatokat. A szervezet törekszik a minimális intervenció elvének alkalmazására az ellátottak autonómiájának megőrzésére. A szociális munka egyik legfontosabb alapelve az empowerment (képessé tevés), annak érdekében, hogy az ellátottak minél hamarabb képesek legyen saját ügyeikben eljárni és problémájuk megoldását saját erőforrásaik felhasználásával kivitelezni. Fontos, hogy az ellátottak minden esetben képességeikhez mérten bevonásra kerüljenek a problémamegoldás folyamatába, annak érdekében, hogy érezzék a saját felelősségüket a kialakult helyzet kezelésében. A támogatások biztosításánál a hosszú távú függő helyzet megszüntetése a cél, és a támogatási rendszerek célzott, rugalmas, személyre szabott és gyors kialakítása. A Segélyszervezet nagy hangsúlyt helyez munkájának folyamatosan értékelésére, szolgáltatásai hatékonyságának mérésére. Az ellátások kialakításánál olyan többlépcsős szolgáltatások kialakítására törekszik, amelyek képesek az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációját elősegíteni. A Segélyszervezet magyarországi szociális és fejlesztési tevékenysége hat nagy területre osztható fel: 1. Családok és gyerekek A Segélyszervezet szociális tevékenységeinek fókuszában a rászoruló, illetve a krízisbe került családok és gyerekek támogatása, társadalmi reintegrációja áll. Ennek érdekében alakította ki a Segélyszervezet reintegrációs modellprogramját, ahol több lépcsős szolgáltatások elérésével a családok az átmeneti otthon után kiléptető házak segítségével juthatnak hozzá önkormányzati bérlakásokhoz, illetve akár saját tulajdonú ingatlanokhoz is. A Segélyszervezet programjaiban a célzott, rugalmas esetkezeléseknek köszönhetően a kialakult krízishelyzet idején (válás, munkanélkülivé válás, betegség, stb.), a megfelelő időtartamú és mértékű

7 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /8 beavatkozásnak köszönhetően, nagy arányban sikerült elkerülni azt, hogy az ügyfeleknek tartós segélyezési eszközökre legyen szükségük. A gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése kiemelt feladata a Segélyszervezet intézményi számára: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ, Tanoda program segíti a családokat, hogy a gyermekkel kapcsolatos különféle problémák minél hamarabb megoldódjanak. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl a Segélyszervezet mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét, illetve szolgáltatásait pályázati forrásoknak köszönhetően kiszélesítse. A tavalyi év során a Segélyszervezet által fenntartott 3 családok átmeneti otthonában kezdődött el a TANDEM Fejlesztési Alap című projekt a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével. A gazdasági válság miatti gyors társadalmi változások új típusú segélyezési formák bevezetését indokolják. A projekt szolgáltatásai így három fő csoportba tömörülnek: fejlesztési tevékenységek gyerekeknek, családok krízis támogatása, valamint családok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő támogatása. Az elmúlt év során a Segélyszervezet fenntartásában működő 3 családok átmeneti otthonában tovább folytatódott a TÁMOP projektek végrehajtása is, melyek a gyermekek és szülők számára nyújtott szolgáltatásokkal, valamint kiegészítő programelemekkel kínálnak komplex fejlődési teret a

8 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /9 Segélyszervezet otthonaiban élő, valamint a helyi partnerintézményekkel kapcsolatban álló kedvezményezettek számára. Befejeződött a TESCO Az év támogatottja projekt, amelynek keretében összesen 211 gyermek vehetett részt fejlesztő foglalkozásokon. A családokkal végzett szociális munka hatékonysága akkor növelhető meg jelentősen, ha a szolgáltatások kiegészülnek a gyerekek részképességeinek és szocializációs készségeinek a fejlesztésével, a kellő időben megkezdett pályaorientációs tanácsadási folyamattal, illetve a szociális ellátórendszer, valamint a munkaerő-piaci integráció közötti kapcsolat kialakításával. A hatékonyság növelése érdekében a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap a szociális gazdaság típusú ellátórendszerek, illetve projektek bevezetése a Segélyszervezet családokkal és gyermekekkel végzett munkájába. 2. Munkaerő-piaci fejlesztés A Segélyszervezet számára fontos, hogy egy olyan környezetet alakítson ki intézményeiben, melynek üzenetei egyértelműek, megfogalmazzák azon alapvető értékeket, melyek szükségesek egy-egy sikeres cél elérése érdekében. A Segélyszervezet munkaerő-piaci programjának elsődleges célja, hogy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat készítsen fel a munkára szociális és képzési támogatásokon keresztül. Átfogó célkitűzése, hogy növelje a célcsoport esélyegyenlőségét, hozzájáruljon társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint felkészítse őket a munkaerőpiac kihívásaira. A Segélyszervezet párbeszédet alakít ki az üzleti, az állami- és nonprofit szféra szereplői között a partnerség fejlesztése és az egyenlő, fenntartható foglalkoztatási esélyek érdekében. Mindezt az állami, üzleti és civil szféra valós együttműködésének elősegítése révén végzi, azzal a céllal, hogy aktívan tegyen a magyarországi munkanélküliségi helyzet javításáért és a hatékony modellprogramjai során szerzett tapasztalatokat más hazai szervezetek is megismerhessék. A fentiek tükrében hozta létre 2009-ben a Segélyszervezet az Andersen Munkaerő-piaci Támogató és Képzési programját a dán Velux Alapítványok támogatásával, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson a év közötti álláskeresők elhelyezkedésében. A tavalyi év során lezáruló projekt új szemléletet hozott az álláskeresőkkel folytatott munkába, amelyet a Segélyszervezet más munkaterületein is elkezdett bevezetni a mindennapi tevékenységébe. Az új szemlélet eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy a projektbe bevont álláskeresők 70%-a elhelyezkedett a fejlesztő folyamat során. A projekt fenntarthatósága és sikeressége hívta életre a Segélyszervezet új intézményét is: az Ygen Humánerőforrás Központot, ahol továbbra is hathatós segítséget nyújtanak a fiatal álláskeresők elhelyezkedéséhez. Elsőként a VELUX Alapítványok által

9 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /10 támogatott TANDEM Fejlesztési Alap projekt keretében nyílt lehetőség az Andersen -alapú módszertan intézményi bevezetésére a Segélyszervezet 3 családok átmeneti otthonába. A vidéki helyszíneken megkezdett munka kezdeti eredményei azt mutatják, hogy a projektbe bevont ügyfelek 40-50%-a sikeresen elhelyezkedik. Távlati cél, hogy a munkamódszer továbbiakban más, a Segélyszervezet által fenntartott hazai szociális intézmények tevékenységébe is integrálódjon. 3. Hajléktalan ellátás Kiemelt figyelmet kell fordítani a hajléktalanok sorsára, hiszen számuk nem csökken, sőt azok a tényezők, amelyek lakhatás elvesztéséhez vezetnek, jelentősen erősödtek. A kialakult problémák kezelése érdekében a Segélyszervezet speciális reintegrációs tevékenységek kialakításával, az utcai segítségnyújtástól az átmeneti elhelyezésig átfogó ellátást biztosít a fedélnélkülieknek. A szervezet alapvető célja, hogy az emberi méltóság előtérbe helyezésével segítse a fedél nélkül élőket. Utcai szociális munka keretében az erdőkben, utcákon, aluljárókban, elhagyatott, lakhatásra alkalmatlan helységekben élők ellátása valósul meg. A reintegrációs és reszocializációs szolgáltatások (nappali melegedő, éjszakai ellátást nyújtó intézmények, egyéni esetkezelés) célja, hogy esélyt kapjanak a hajléktalanok az életvitelük megváltoztatására. Az egymásra épülő támogatási formák és a személyre szabott segítség kiút lehet a hajléktalanság fogságából. A hajléktalanok gondozását három városban, Debrecenben és Gyulán és Budapesten végezte a Segélyszervezet, Gyulán a hajléktalan ellátó intézményrendszer szinte teljes spektrumát működtetve, az utcai megkereső munkától kezdve az átmeneti elhelyezésig, Debrecenben pedig a város legnagyobb befogadóképességű nappali melegedőjében és utcai szociális szolgálat révén több mint ötszáz hajléktalan gondozása valósult meg. Csepelen a nagy hidegre való tekintettel télen átmeneti krízisellátást működtetett a Segélyszervezet. A Segélyszervezet ugyanitt megkezdte egy hajléktalanok nappali melegedő intézménye következő évi megnyitásának előkészítését is. 4. Szenvedélybeteg ellátás A szenvedélybeteggé válás (pl. alkohol-, drogfüggőség, játékszenvedély) az egyik legnagyobb veszély, ami a mai magyar társadalmat fenyegeti. Az internet elterjedtével ráadásul még könnyebb hozzájutni a legkülönfélébb szerekhez, melyeknek igazi eredetét, összetételét a legavatottabb szakértők is nehezen tudják megfejteni. Az Ökumenikus Segélyszervezet a szenvedélybetegek ellátása területén a évben három fő irányvonal mentén végezte tevékenységét. Az első a megelőzés, melynek keretében a munkatársak a szermentes életet hangsúlyozva óvodákban, iskolákban, rendezvényeken végeztek prevenciós tevékenységet. A második vonalat a már kialakult szenvedélybetegséggel élők nappali ellátása

10 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /11 jelentette. A Segélyszervezet munkája során igen fontosnak tartja a társadalomba történő integrációt-reintegrációt. Ezért együttműködve a munkaügyi központokkal kiemelkedő szerepet kapott az elmúlt évben az álláskeresés támogatása, segítése. Emellett a szociális ügyek intézésével kapcsolatos támogatásra, a természetes támaszok családi kapcsolatok erősítésére, a krízishelyzetek kezelésére fordítottak nagy hangsúlyt a munkatársak. A harmadik tevékenységi mezőt a szenvedélybetegséggel élők egészségügyi ellátása képviselte. Fenti tevékenységbe a pharmakoterápiás kezelések, illetve a szubsztitúciós kezelések tartoznak. A Segélyszervezet számos esetben foglalt állást, nyilvánított véleményt, tett javaslatot a szenvedélybetegeket érintő szociális témák kapcsán minisztériumok, szakmai kollégiumok, területileg illetékes önkormányzatok megkeresésére reflektálva. A Segélyszervezet Budapesten két helyszínen, 2 vidéki nagyvárosban Debrecen és Szolnokon három helyszínen segíti a szenvedélybetegek ellátását, valamint új központot nyitott 2012-ben Somogy megye egyik leghátrányosabb kistérségében. 5. Segélyezés Országos Segélyközpont 2011-ben a nagy arányban megnövekedett segélykérések száma szükségessé tette egy országos hatókörrel rendelkező segélyközpont létrehozását. A budapesti központban gyakorlott szakemberek dolgozzák fel a beérkezett segélykérelmeket, majd a támogatás szakmai irányelvei mentén határozzák meg a segítségnyújtás kereteit, vagy dolgozzák ki az együttműködés formáját. Az adomány megítélése és biztosítása előtt a kedvezményezettek tájékoztatást kapnak a Segélyközpont rendelkezésére álló támogatások igénybe vehető típusairól, számáról és mértékéről. A Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy átmenetileg segítse, azonban motivációjukat tekintve ne hoszpitalizálja a hozzá fordulókat. Hangsúlyos alapelv az is, hogy a Segélyszervezet az általa kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészíti az állami gondoskodás támogatásait, továbbá fontos az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 6. Menekültügy A Segélyszervezet 2012-ben is folytatta a menekültügy területén a korábbi években elkezdett támogató tevékenységét, melynek középpontjában a hazánkba kísérő nélkül érkező kiskorú menedékkérők, menekültek és oltalmazottak ellátása, gondozás-nevelése állt. A jogszabályi környezet változása nyomán a

11 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /12 kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, menekültek, oltalmazottak ellátásának feladata a gyermekvédelmi szakellátás kompetenciája alá került. A Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége során átmenetet képezett a korábbi ellátási forma és az új, a gyermekvédelmi szakellátás által meghatározott követelményrendszer között, ezáltal is elősegítve a rendszerek közötti átjárhatóságot. A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított, jogszabályban meghatározott alapvető működés kiegészítéseként, a célcsoport sajátos szükségleteit szem előtt tartva a Segélyszervezet további öt, korábban megkezdett pályázati program végrehajtását is folytatta 2012-ben. Az Európai Menekültügyi Alap által támogatott projektek keretében valósult meg a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozás-nevelését végző szakemberek szakmai kompetenciájának növelése; a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, valamint menekültek és oltalmazottak alapellátásban nyújtott étkezésének kiegészítése; és a kísérő nélküli kiskorú és utógondozói ellátásban részesülő menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának elősegítése. A fóti projektiroda által végrehajtott projektek április végén lezárultak. Ezzel együtt a Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége is megszűnt az év során. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális és fejlesztő központjainak különálló szolgáltatásai 2012-ben: Gyermekjóléti alapellátások 1. Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat - Budapest XXIII. kerület 2. Családok Átmeneti Otthona Miskolc 3. Családok Átmeneti Otthona Szolnok 4. Családok Átmeneti Otthona Orosháza 5. Családok Átmeneti Otthona Védett Ház október 1-jétől Szociális alapellátások 6. Soroksári Családsegítő Szolgálat Budapest XXIII. kerület 7. Adósságkezelő program - Budapest XXIII. kerület 8. Hajléktalanok Nappali melegedője Debrecen 9. Hajléktalanok Nappali Melegedője Gyula 10. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye Gyula 11. Hajléktalanok Átmeneti Szállása Gyula 12. Lakótelepi utcai szociális szolgálat Debrecen 13. Kertségi utcai szociális szolgálat - Debrecen 14. Utcai Szociális Szolgálat Gyula 15. Szociális étkeztetés Debrecen 16. Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - Budapest XXIII. kerület 17. Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - XIII. kerület 18. Debreceni Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 19. DECENTRUM - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója Debrecen 20. Szenvedélybetegek közösségi ellátója Debrecen 21. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátója Debrecen

12 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó / Szenvedélybetegek nappali ellátója Somogy megye 23. Pszichiátriai betegek nappali ellátója Szolnok 24. Népkonyha Gyula (2012. február) Egészségügyi szakellátások 25. Soroksári Addiktológiai Centrum - Budapest XXIII. kerület 26. Szolnoki Addiktológiai Központ - Szolnok 27. Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés - Szolnok 28. Otthoni Szakápolás Szolgálat - Budapest Fejlesztési/Modellprojektek 29. Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona Miskolc 30. Krízisambulancia Miskolc 31. Krízisambulancia Szolnok 32. Krízisambulancia Orosháza 33. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek Miskolc 34. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek Szolnok 35. Félutas/kiléptető lakások Miskolc 36. Félutas/kiléptető lakások Szolnok 37. Félutas/kiléptető lakás Orosháza 38. Félutas/kiléptető lakás Pusztaföldvár 39. Félutas/kiléptető lakás Gesztely 40. Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci reintegrációs programja Budapest XXIII. kerület 41. Utcagyermek program - Budapest XIII. kerület 42. Régiós roma fejlesztő ház Olaszliszka 43. Tanoda program migráns hátterű gyermekeknek Debrecen Befogadó Állomás (2012. június 30-ig) 44. TESCO Az év támogatottja projekt (Miskolc, Szolnok, Orosháza, Olaszliszka, Soroksár június 30-ig) 45. TÁMOP projekt Miskolc hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 46. TÁMOP projekt Orosháza - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 47. TÁMOP projekt Szolnok - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 48. VÁTI projekt Munkaerő-piaci képzési programok Miskolcon és Beregszászon (2012. december 31-ig) 49. TANDEM projekt (2012 februárjától) 50. EMA projektek Fóton kísérő nélküli kiskorúak ellátásának, integrációjának fejlesztése (2012. április 30-ig) Egyéb 51. Elterelés Budapest XXIII. kerület 52. Elterelés Debrecen 53. Elterelés Szolnok 54. Segélyközpont Budapest

13 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /14 HAZAI SZOCIÁLIS KÖZPONTOK Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona 3524 Miskolc Leszih A. u. 4.; Tel: (+36 46) ; Célkitűzés A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is (pl.: kilakoltatás, bántalmazott családok) együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja az átmeneti ellátás nyújtásán túli kiegészítő szolgáltatások biztosításával az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, valamint a gyerekek, szülők készségeinek, részképességeinek a fejlesztése. A Krízisközpont célja, hogy gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került áldozatainak. A 2008 szeptemberében elindult országos módszertani központ célja, hogy összefogja és koordinálja az országban működő családok átmeneti otthonai működését, segítse az intézmények szakmai fejlődését, feltérképezze az otthonok működésének nehézségeit, problémáit, valamint az ellátórendszerrel közösen megfogalmazza azokat a hosszú távú célokat, melyek az ellátás hatékonyságát, valamint az ellátottak és a munkatársak, az intézmények érdekeit szolgálják. A cél elérésének módja 1. Családok Átmeneti Otthona A cél megvalósítása érdekében a Segélyszervezet családok átmeneti otthonát működtet Miskolcon, ahol 11 lakószoba, 3 konyha és 3 étkező fogadja a nehéz helyzetbe került családokat. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, csecsemő- és gyermekápoló, álláskeresési tanácsadó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) segíti. Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepelnek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, valamint a szülők

14 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /15 készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. Ebben az évben több pályázat (TESCO, TÁMOP, VELUX Alapítványok, TANDEM Fejlesztési Alap, Phillip Morris) is hatékonyan segítette a kitűzött célok megvalósulását. Fontos külön kiemelni, hogy a Segélyszervezet miskolci központja a pályázatoknak köszönhetően a városban található önkormányzati és egyházi fenntartású családok átmeneti otthonaiban is számos szolgáltatást tudott nyújtani, melyeket fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, szociális munkások bevonásával valósított meg. A gyermekek egyénre szabott terápiái és tantárgyi korrepetálása, részképességek mérése és fejlesztése egy új modell kialakítását tette lehetővé, mely lehetőséget jelent arra, hogy hozott sokszor nagyon súlyos pszichés és mentális sérüléseik kezelése megtörténjen és felzárkózhassanak iskolai, óvodai társaik tudás és mentális szintjére. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére reintegrációs modellprogramot dolgozott ki. A reintegrációs program kiemelt szolgáltatása a félutas ház biztosítása, mely a családok könnyebb társadalmi beilleszkedését segíti elő. A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők 30 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben több mint 50 szülő vehetett részt ilyen foglalkozásokon. 2. Krízisközpont A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni. 3. Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Második alkalommal sikerült megszerveznie a Módszertani Központnak egy két napos szakmai konferenciát Révfülöpön. Ebben az évben a gyerekbántalmazás, a munkaerő-piaci lehetőségek, a gyerekkori kriminalitás, valamint a szakemberek kiégése megelőzésének fontossága volt a fókuszban. A módszertani tanácsadás fontos részét képezi, hogy folyamatos legyen a családok átmeneti otthonainak tájékoztatása a fontosabb jogszabályi változásokról, konferenciákról, eseményekről. Ezen tájékoztatás en keresztül valósul meg. A Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalainak felkérésére ebben a félévben 8 esetben vett részt a Módszertani Központ ellenőrzéseken. Ezen alkalmakon kiemelten fontos a szakmai segítségnyújtás az adott intézményben felmerülő problémákra.

15 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /16 Szoros és kiváló kapcsolatot tart fenn a Módszertani Központ az EMMI-vel, aktív a részvétel a családok átmeneti otthonait érintő kérdések végigbeszélésében. Folyamatos kommunikáció alakult ki a főosztállyal a területen felmerülő nehézségek, problémák jelzése kapcsán. Aktív a kapcsolat a NCSSZI módszertani osztályával is: a terület szakmai referensével folyamatos egyeztetések történtek az ellátás nehézségeivel kapcsolatban. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azon kiskorú gyermekkel rendelkező családok számára, akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható. A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat a párkapcsolati erőszak vagy gyermekbántalmazás miatt elhagyni kényszerülő egyedülálló nők és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. A Krízisközpont feladata, hogy elsősorban olyan családok számára nyújtson átmeneti- és krízisellátást, akik változtatni szeretnének életükön, és akik maguk is meg akarják oldani problémáikat. Ellátottak száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a családok átmeneti otthonaiba óriási a túljelentkezés. Előfordul, hogy egy hét leforgása alatt 10 család is jelentkezik, hogy ellátáshoz jusson a Segélyszervezet intézményében. A segítségnyújtás földszintes épületben történik, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosítva ezzel az ellátás igénybevételére. A Családok Átmeneti Otthona 11 szobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. A szobák kihasználtsága 100 %-os. Tárgyévben 126 fő (40 felnőtt és 86 gyermek) kapott átmeneti ellátást. A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 17 család, egyedülálló nő menekült a Krízisközpontba. Ebből 17 fő volt felnőtt, és 40 gyerek. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást, és 7 esetben határozott úgy a bántalmazott, hogy bíróság elé viszi az ügyét. Az összes gyermek lelkileg érintett volt a bántalmazásokban, valamint a gyermekek egyharmada fizikailag is szenvedett el bántalmazást. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt.

16 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /17 Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat. Továbbra is szükség van arra, hogy a Segélyszervezet gyógyszerkészítményekkel elsősorban Béres Cseppel is segítse a nehéz helyzetben lévő családokat, idős embereket. A TANDEM projekt keretében összesen 300 alkalommal nyújtott segítséget (krízistámogatást, rezsitámogatást, utazási költségtérítést, élelmiszertámogatást, szociális tanácsadást) a Segélyszervezet a Miskolcon élők számára. A természetbeni támogatás sokszor olyan krízishelyzeteket hárított el, amikor már nem volt mit ennie a gyerekeknek, szülőknek. Az utazási költségtérítés a munkavállalás támogatását célzó szolgáltatás, mely mind az álláskeresési időszakban, mind az újonnan szerzett munkahely első hónapjaiban segíti a személyt. Felhasználása együttműködési feltételhez kötött, mely eddig 100 %-os eredményességet mutat. Együttműködés a.) Intézmények közötti együttműködés Az EU-élelmiszersegély program célcsoportjának elérésében nagy segítséget nyújtott a Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A Segélyszervezet miskolci központja a pályázatok megvalósítása során szoros kapcsolatot alakított ki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központtal. b.) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok Aktív, szoros kapcsolatot tart fent az Ökumenikus Segélyszervezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület által működtetett Pedagógiai Szakszolgálattal. Együttműködési területet jelent az iskolai szociális munka, az egyéni terápia (pszichológiai, gyógypedagógiai), valamint az egyéb szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokban való szerepvállalás. c.) Önkéntesek A Jezsuita Gimnázium jóvoltából ebben az évben is hat diák vállalt önkéntes munkát az Otthonban, a Lévay Gimnáziumból pedig szintén hat tanuló végzett hasonló tevékenységet. A középiskolások szakmai irányítás mellett foglalkoztak, játszottak, tanultak a gyerekekkel, segítettek a szabadidő hasznos eltöltésében. Visszatekintés A családok átmeneti otthonára ebben az évben a dinamikus fejlődés volt a legjellemzőbb. Új szolgáltatási elemként jelent meg az álláskeresési tanácsadás, valamint a háztáji gazdálkodás. A háztáji gazdálkodás célja, hogy a családok átmeneti otthonában élő családok saját maguk számára tudjanak termelni, mely tudást és tapasztalatot az otthonból való kikerülést követően is használni tudják. Az átmeneti otthon a pályázatoknak köszönhetően tudja a szolgáltatásokat megvalósítani annak érdekében, hogy enyhítse a társadalmi egyenlőtlenségeket, segítse a lakhatás nélkül maradt családokat.

17 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /18 Egyéb eredmények A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Az év kiemelkedő szakmai támogatója díjat adományozta a Segélyszervezet miskolci központjában dolgozó egyik munkatárs számára. Karácsony Az átmeneti otthonban lakó családok ismét egy nagyon színes, sok programmal tarkított karácsonyi ünnepkört tölthettek együtt. A Henkel Magyarország Kft. munkatársai az átmeneti otthonban lakó vagy ott lakott gyerekek számára személyre szabott ajándékokkal kedveskedtek. Keresztes Ildikó is ellátogatott az intézménybe, mely élménytelivé varázsolta a gyerekek napját. Megjelenés, PR Az RTL Klub Fókusz Plusz (december 22.) műsora bemutatta az intézményben folyó szakmai munkát, külön kitérve a krízisellátás területére. Az RTL 2 Forró nyomon című (december 26.) műsora is bemutatta a krízisellátást, a segítségkéréstől kezdve az intézménybe való bekerülésig. A Segélyszervezet munkatársa a műsorban a program szakmai hátterét mutatta be. Egy másik alkalommal a miskolci Csillagpont Rádióba meghívást kapott az intézményvezető egy stúdióbeszélgetésre a bántalmazottakkal való munka témakörében. A média megjelenések hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást minél többen megismerhessék. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy alkalommal segített a rászorulókon. Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok Családok Átmeneti Otthona 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. Tel.: (+36 56) ; Célkitűzések A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja a szükség szerinti teljes körű ellátás mellett az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, az álláskeresők támogatása, biztos lakhatási feltételek elősegítése. A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A célkitűzés elérésének módja A Segélyszervezet által Szolnokon működtetett intézmény összesen negyven felnőtt és gyermek (9 család) együttes elhelyezését biztosítja.

18 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /19 Minden család külön, összkomfortos lakrészben lakik, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában automata mosógép is rendelkezésükre áll. Egyéb eszközök (porszívó, hajszárító, vasaló, konyhai felszerelések) segítik, hogy a családok minél inkább otthonuknak tekintsék a biztonságos lakhatást nyújtó intézményt. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a szükség szerinti teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban még fokozottabban jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnaliság, gyorsaság, szakmaiság. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógiai asszisztensek, ifjúságvédelmi felelősök) segíti. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelése, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepel az egyéni, családokkal és csoportokkal végzett szociális munka. Nagy hangsúlyt kap az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, melyben pszichológus és fejlesztőpedagógusok vesznek részt. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általa kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, az intézményen belül elkülönített részen összkomfortos lakhatási lehetőséget és szükség szerinti segítségnyújtást biztosít: 2012-ben két család, összesen 6 fő kapott ilyen lehetőséget. A családok társadalmi reintegrációját elősegítendő, a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt két lakás ( félutas ház ) segítségével, további öt év lakhatási lehetőséget biztosít az otthonból kikerülő családok számára a Segélyszervezet. A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a biztonságos továbblépés megkeresésében. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azoknak a családoknak, akik kiskorú gyermekeket nevelnek, és akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható.

19 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /20 A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat bántalmazás miatt elhagyni kényszerülő felnőttek és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. Fontos a Segélyszervezet szakemberei számára, hogy elsősorban olyan családoknak nyújtson átmeneti és krízis ellátást, akik változtatni szeretnének élethelyzetükön, akik szeretnék megoldani problémáikat a szakemberek közreműködésével. Ellátottak száma A Segélyszervezet Szolnokon működtetett intézményében 40 fő elhelyezésére van lehetőség. A beköltözés okaként az anyagi helyzet romlását, a munkanélküliséget, a családi kapcsolat megromlását jelezték a családok. Az egész ország területéről jelentkezhetnek a szolgáltatást igénylők ben 154 fő lakott a szolnoki otthonban: 106 gyermek és 48 felnőtt. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben albérletben, másik átmeneti otthonban, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget. A Krízisközpontban 81 fő vette igénybe az ellátást: Ez 21 párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő család ellátását jelenti, azaz összesen 21 felnőtt és 60 gyermek támogatását ölelte föl. A családgondozást követően a kiköltözések a következők szerint alakultak: másik családok átmeneti otthonába 54 fő, családhoz, rokonokhoz 8 fő, albérletbe 9 fő, a saját ingatlanába (a bántalmazó elköltözött) 5 fő, a bántalmazóhoz 5 fő ment vissza. Együttműködés a.) Intézményekkel A Szolnokon működő szociális intézményekkel napi kapcsolatban áll az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona. A gyermekjóléti szolgálat és az általa működtetett jelzőrendszeri tagok ismerik és igénylik a szolgáltatásokat. Az EU-élelmiszersegély kiosztásának koordinálásában is együttműködő partner a Segélyszervezet, mely által számos rászoruló szolnoki család jut segítséghez. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai rendszeresen részt vesznek az átmeneti otthonnal közösen szervezett programokban, önkéntes tevékenységekben. A Manóvár óvoda szintén együttműködő partner, az otthon szolgáltatásaiba az óvodás gyermekeket is bevonják a Segélyszervezet munkatársai. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel közösen nyújtanak szakszerű segítséget az otthon dolgozói a városban élő gyermekeknek és családoknak.

20 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /21 b.) Önkéntesekkel Az Önkéntes Centrummal kötött együttműködési megállapodás keretében több akció lebonyolításában is közreműködött a Segélyszervezet kliensköre, illetve a delegált önkéntesek több alkalommal nyújtottak segítséget az intézményben. c.) Civil és egyházi szervezetekkel A gyermekek nagy számban a Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskolába és Óvodába járnak az átmeneti otthonból. A Miért Ne Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek támogatását tartja fő feladatának, így számos programot közösen bonyolít le az Ökumenikus Segélyszervezet otthonában élő gyermekekkel és szüleikkel. Egyéb eredmények Az adventi időszakban, a szolnoki intézmény hagyományát tovább folytatva, ismét több száz mézeskalács szívet készítettek a lakók a Segélyszervezetet támogatóknak. Ezt az eseményt megtisztelte jelenlétével Lévai Anikó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a TESCO Áruház képviselői, jelen volt dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és a szolnoki önkormányzat alpolgármestere. Több felsőoktatási intézmény hallgatója, szakmai gyakorlaton vett részt az Otthonban. Ezzel a segítő szakma elsajátításához, professzionális szakemberek képzéséhez járul hozzá a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Megjelenés, PR A szolnoki családok átmeneti otthona több alkalommal is megjelent a különböző médiumokban. Riportot készített a Szolnok TV, az Aktív Rádió, a Szolnok Megyei Néplap, valamint országos sajtót kapott az intézményben végzett tevékenység. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy alkalommal segített a rászorulókon. Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza Családok Átmeneti Otthona 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2.; Tel.: (+36 68) ; Célkitűzés A Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. Az intézményben elhelyezett családok, egyedülálló fiatal anyák is legtöbbször a fenti okok miatt kérik a felvételüket. Az ellátást kérők az okok gyakorisága szerint: 1. potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett családok, a közműtartozások miatt saját lakásukat vagy albérletüket elhagyók,

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Igazgatóság Nemzetközi fejlesztés

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2012

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2012 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 1116 Település: Budapest Közterület neve: Tomaj Közterület jellege: utca Házszám: 4. 1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám:

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 51/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Szolnoky-Papp Eszter tanácsadó, Ygen Humánerőforrás Központ Hotel Corvin*** 2013.május 16.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Családok Átmeneti Otthona

Családok Átmeneti Otthona "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány, Családok Átmeneti Otthona 1173 Budapest, {rokbox title= Összekötő utca 3. }/terkep/pesti ut 237.html{/rokbox} Tel/fax: 06/1-258-58-95; 06/1-258-58-96 Vezető: Varga

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Biztos Menedék EFOP

Biztos Menedék EFOP Biztos Menedék EFOP-1.2.5-16 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év október hó 26. naptól 2018. év október hó 26. napig van lehetőség. Támogatást igénylők köre: a) Az igényelhető

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10.

Jövőkép - Dilemmák és megoldási lehetőségek a hajléktalan-ellátásban HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Balatonföldvár, 2010. szeptember 9-10. 1. dia A közalapítvány tevékenységének áttekintése 1 2. dia A közalapítvány tevékenységei HKA A hajléktalan-ellátás fejlesztése Intézményfenntartás FOGLAK projektiroda Módszertani tevékenység Nyilvánosság

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KRÍZISKÖZPONTOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KRÍZISKÖZPONTOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KRÍZISKÖZPONTOK RÉSZÉRE Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Engedélyezési száma: 59155-0/2011-SZOCSZOLG

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KIÚT EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KIÚT SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI U. 17. 18069668-1-42 A KIÚT EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Előterjesztette: Kölesné Bukovics Zsuzsanna I. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium Működése Első Szakasz 2011. november 1. 2012. március 31. Balatonföldvár 2012. augusztus 30.-31. Aknai Zoltán Közterület helyett emberibb Körülmények (Menhely Alapítvány)

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben