KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012

2 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok Humanitárius és Nemzetközi Fejlesztési Igazgatóság Nemzetközi fejlesztés Humanitárius segítségnyújtás Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság Kommunikációs Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság

3 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /4 BEVEZETÉS Amikor egy esztendőben nem történik jelentős hazai vagy nemzetközi humanitárius katasztrófa, kívülről nézve talán csendesen, de olajozottan működő, a mindennapi teendőket rutinosan végző szervezet. Ám belülről egy magas fordulatszámon forgó, mozgalmas, számos területén jelenlévő, napi szinten új kihívásoknak megfelelni tudó munkatársi közösség. A katasztrófákra azonnal reagálni képes felkészült csapat, miközben a krónikus ügyeket hosszútávon kezelő apparátus az Ökumenikus Segélyszervezet. Az éves beszámolót kézben tartva egyértelművé válik, hogy ez a szerteágazó tevékenység a hazai szociális és fejlesztő, illetve a hazai és a nemzetközi humanitárius tevékenységben szerzett több mint húsz éves tapasztalatra épül. Ebből is táplálkozik, miközben előretekint a stratégiai tervezés és az ezzel párosuló koordináció. A mindehhez szükséges szervezeti háttér biztosításával pedig szép rendszerbe áll, s az összefogás és a szolidaritás gondolatában a közösségépítés irányába mutat az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben folyamatos, több százezer esetet számláló segítségnyújtása. Ebbe a több tízezres közösségbe és együtt cselekvésbe tartoznak bele az adományozói kör tagjai, a felhívásokra anyagi támogatásukkal válaszoló magánszemélyek és vállalatok. Az egyházi alapítók és fenntartók közössége. Az önkéntesek felajánlott számtalan hasznos munkaórái. A jószolgálati nagykövetek hathatós közreműködése. A különböző akciókba bekapcsolódó ismert közéleti személyek gyakorlati szerepvállalása és erkölcsi támogatása. A nemzetközi és hazai szintű, nonprofit illetve állami szereplők sokszínű együttműködése. Ezek a partnerségek mind azt a bizalomkört építik, amelyben fő célként a rászorulók segítése, az elesettek felkarolása jelenik meg. Akár egy új budapesti intézmény megnyitásával, akár a debreceni központ működésének 20 éves jubileuma után továbbfolytatódó munkával. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012-ben is a családok és gyermekek támogatását tartotta kiemelt feladatának: számos hazai és nemzetközi forrás bevonásával segítette a bajba kerülőket az átmeneti lakhatás, az élelmezés és ruházkodás, az iskolába járás, vagy éppen a munkakeresés támogatásának biztosításán túl. A szervezet egyedi fejlesztő programjaival az ideiglenes állapotból történő, minél eredményesebb továbblépést kívánja elősegíteni, s nemcsak saját intézményei, hanem például a Segélyszervezet dán támogatóján keresztül több, egyéb fenntartójú átmeneti otthon számára is elérhetővé téve a lehetőséget. A hazai szociális segítségnyújtás fontos része a támogatottak munkaerő-piaci reintegrációja. A 2012-ben létrehozott Ygen Humánerőforrás Központ munkája mellett egy új lehetőség, az ún. szociális gazdaság egyedi modellprogramjának kidolgozásával is ezt a célt kívánja elérni a Segélyszervezet. A nehéz életkörülmények között élő családok boldogulását segítette idén is a félmillió embert elérő országos élelmiszersegély akció, a nyár végén meghirdetett iskolakezdési támogatás, a hideg téli hónapokban nyújtott rendkívüli segítség. Ezenkívül a minden eddiginél eredményesebb országos adventi adománygyűjtés alkalmával is a szorult helyzetben élőkre gondolt az Ökumenikus

4 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /5 Segélyszervezet. A határon túli munka tekintetében kiemelkedik az uniós támogatással, Miskolc- Beregszász központokkal folytatott határokon átívelő kétéves munkaerő-piaci projekt, de számos további, kárpátaljai és erdélyi karitatív akció is megvalósult. A távolabbi nemzetközi segélyprogramokat tekintve afrikai kútásás, haiti iskolaépítés vagy éppen afganisztáni százezreket segítő nemzetközi élelmiszerprogram lebonyolítása is az elvégzett feladatok között található. Visszatekintve a 2012-es esztendőre, köszönetet mondunk minden támogatásért azoknak, akik erkölcsi és anyagi segítségükkel tették lehetővé a szervezet folyamatos növekedését, azaz tevékenységi körének dinamikus bővülését, így a segítségnyújtás mértékének növekedését! Köszönet illet minden magánadományozót és vállalkozást, az alapítókat, az önkénteseket és a Segélyszervezet munkatársait! Budapest, május 29. Lehel László elnök-igazgató

5 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /6 ORGANIGRAM

6 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /7 HAZAI INTÉZMÉNYEK SZOCIÁLIS ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési tevékenységének célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a szükséghelyzetbe került embereknek, kivizsgálja a szükséghelyzetet eredményező okokat, és segítséget nyújtson azok mielőbbi felszámolása érdekében. A szociális és fejlesztő tevékenység alapja az együttműködés, amelyben tudatosan elvárja a fogadó féltől a legteljesebb aktivitást sorsának megoldása érdekében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mindennapi munkája során fontosnak tartja, hogy egy adott problémának a kezelése rendszerszemléletű megközelítésben történjen. Ennek érdekében a szervezet egy-egy projekt megkezdése előtt, minden esetben felméréseket végez, információkat gyűjt, elemzi az adott területre jellemző gazdasági, szociálpolitikai helyzetet, egyeztet a különböző civil, önkormányzati, állami és egyházi szervezetekkel. A szolgáltatások kialakításánál azon hiányok pótlását célozza meg a Segélyszervezet, melyek hatékony segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs törekvéseinek az előmozdításában. Munkájában külön választja a krízissegélyezést és a hosszú távú gondozási folyamatokat. A szervezet törekszik a minimális intervenció elvének alkalmazására az ellátottak autonómiájának megőrzésére. A szociális munka egyik legfontosabb alapelve az empowerment (képessé tevés), annak érdekében, hogy az ellátottak minél hamarabb képesek legyen saját ügyeikben eljárni és problémájuk megoldását saját erőforrásaik felhasználásával kivitelezni. Fontos, hogy az ellátottak minden esetben képességeikhez mérten bevonásra kerüljenek a problémamegoldás folyamatába, annak érdekében, hogy érezzék a saját felelősségüket a kialakult helyzet kezelésében. A támogatások biztosításánál a hosszú távú függő helyzet megszüntetése a cél, és a támogatási rendszerek célzott, rugalmas, személyre szabott és gyors kialakítása. A Segélyszervezet nagy hangsúlyt helyez munkájának folyamatosan értékelésére, szolgáltatásai hatékonyságának mérésére. Az ellátások kialakításánál olyan többlépcsős szolgáltatások kialakítására törekszik, amelyek képesek az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációját elősegíteni. A Segélyszervezet magyarországi szociális és fejlesztési tevékenysége hat nagy területre osztható fel: 1. Családok és gyerekek A Segélyszervezet szociális tevékenységeinek fókuszában a rászoruló, illetve a krízisbe került családok és gyerekek támogatása, társadalmi reintegrációja áll. Ennek érdekében alakította ki a Segélyszervezet reintegrációs modellprogramját, ahol több lépcsős szolgáltatások elérésével a családok az átmeneti otthon után kiléptető házak segítségével juthatnak hozzá önkormányzati bérlakásokhoz, illetve akár saját tulajdonú ingatlanokhoz is. A Segélyszervezet programjaiban a célzott, rugalmas esetkezeléseknek köszönhetően a kialakult krízishelyzet idején (válás, munkanélkülivé válás, betegség, stb.), a megfelelő időtartamú és mértékű

7 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /8 beavatkozásnak köszönhetően, nagy arányban sikerült elkerülni azt, hogy az ügyfeleknek tartós segélyezési eszközökre legyen szükségük. A gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése kiemelt feladata a Segélyszervezet intézményi számára: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ, Tanoda program segíti a családokat, hogy a gyermekkel kapcsolatos különféle problémák minél hamarabb megoldódjanak. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl a Segélyszervezet mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét, illetve szolgáltatásait pályázati forrásoknak köszönhetően kiszélesítse. A tavalyi év során a Segélyszervezet által fenntartott 3 családok átmeneti otthonában kezdődött el a TANDEM Fejlesztési Alap című projekt a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével. A gazdasági válság miatti gyors társadalmi változások új típusú segélyezési formák bevezetését indokolják. A projekt szolgáltatásai így három fő csoportba tömörülnek: fejlesztési tevékenységek gyerekeknek, családok krízis támogatása, valamint családok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő támogatása. Az elmúlt év során a Segélyszervezet fenntartásában működő 3 családok átmeneti otthonában tovább folytatódott a TÁMOP projektek végrehajtása is, melyek a gyermekek és szülők számára nyújtott szolgáltatásokkal, valamint kiegészítő programelemekkel kínálnak komplex fejlődési teret a

8 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /9 Segélyszervezet otthonaiban élő, valamint a helyi partnerintézményekkel kapcsolatban álló kedvezményezettek számára. Befejeződött a TESCO Az év támogatottja projekt, amelynek keretében összesen 211 gyermek vehetett részt fejlesztő foglalkozásokon. A családokkal végzett szociális munka hatékonysága akkor növelhető meg jelentősen, ha a szolgáltatások kiegészülnek a gyerekek részképességeinek és szocializációs készségeinek a fejlesztésével, a kellő időben megkezdett pályaorientációs tanácsadási folyamattal, illetve a szociális ellátórendszer, valamint a munkaerő-piaci integráció közötti kapcsolat kialakításával. A hatékonyság növelése érdekében a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap a szociális gazdaság típusú ellátórendszerek, illetve projektek bevezetése a Segélyszervezet családokkal és gyermekekkel végzett munkájába. 2. Munkaerő-piaci fejlesztés A Segélyszervezet számára fontos, hogy egy olyan környezetet alakítson ki intézményeiben, melynek üzenetei egyértelműek, megfogalmazzák azon alapvető értékeket, melyek szükségesek egy-egy sikeres cél elérése érdekében. A Segélyszervezet munkaerő-piaci programjának elsődleges célja, hogy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat készítsen fel a munkára szociális és képzési támogatásokon keresztül. Átfogó célkitűzése, hogy növelje a célcsoport esélyegyenlőségét, hozzájáruljon társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint felkészítse őket a munkaerőpiac kihívásaira. A Segélyszervezet párbeszédet alakít ki az üzleti, az állami- és nonprofit szféra szereplői között a partnerség fejlesztése és az egyenlő, fenntartható foglalkoztatási esélyek érdekében. Mindezt az állami, üzleti és civil szféra valós együttműködésének elősegítése révén végzi, azzal a céllal, hogy aktívan tegyen a magyarországi munkanélküliségi helyzet javításáért és a hatékony modellprogramjai során szerzett tapasztalatokat más hazai szervezetek is megismerhessék. A fentiek tükrében hozta létre 2009-ben a Segélyszervezet az Andersen Munkaerő-piaci Támogató és Képzési programját a dán Velux Alapítványok támogatásával, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson a év közötti álláskeresők elhelyezkedésében. A tavalyi év során lezáruló projekt új szemléletet hozott az álláskeresőkkel folytatott munkába, amelyet a Segélyszervezet más munkaterületein is elkezdett bevezetni a mindennapi tevékenységébe. Az új szemlélet eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy a projektbe bevont álláskeresők 70%-a elhelyezkedett a fejlesztő folyamat során. A projekt fenntarthatósága és sikeressége hívta életre a Segélyszervezet új intézményét is: az Ygen Humánerőforrás Központot, ahol továbbra is hathatós segítséget nyújtanak a fiatal álláskeresők elhelyezkedéséhez. Elsőként a VELUX Alapítványok által

9 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /10 támogatott TANDEM Fejlesztési Alap projekt keretében nyílt lehetőség az Andersen -alapú módszertan intézményi bevezetésére a Segélyszervezet 3 családok átmeneti otthonába. A vidéki helyszíneken megkezdett munka kezdeti eredményei azt mutatják, hogy a projektbe bevont ügyfelek 40-50%-a sikeresen elhelyezkedik. Távlati cél, hogy a munkamódszer továbbiakban más, a Segélyszervezet által fenntartott hazai szociális intézmények tevékenységébe is integrálódjon. 3. Hajléktalan ellátás Kiemelt figyelmet kell fordítani a hajléktalanok sorsára, hiszen számuk nem csökken, sőt azok a tényezők, amelyek lakhatás elvesztéséhez vezetnek, jelentősen erősödtek. A kialakult problémák kezelése érdekében a Segélyszervezet speciális reintegrációs tevékenységek kialakításával, az utcai segítségnyújtástól az átmeneti elhelyezésig átfogó ellátást biztosít a fedélnélkülieknek. A szervezet alapvető célja, hogy az emberi méltóság előtérbe helyezésével segítse a fedél nélkül élőket. Utcai szociális munka keretében az erdőkben, utcákon, aluljárókban, elhagyatott, lakhatásra alkalmatlan helységekben élők ellátása valósul meg. A reintegrációs és reszocializációs szolgáltatások (nappali melegedő, éjszakai ellátást nyújtó intézmények, egyéni esetkezelés) célja, hogy esélyt kapjanak a hajléktalanok az életvitelük megváltoztatására. Az egymásra épülő támogatási formák és a személyre szabott segítség kiút lehet a hajléktalanság fogságából. A hajléktalanok gondozását három városban, Debrecenben és Gyulán és Budapesten végezte a Segélyszervezet, Gyulán a hajléktalan ellátó intézményrendszer szinte teljes spektrumát működtetve, az utcai megkereső munkától kezdve az átmeneti elhelyezésig, Debrecenben pedig a város legnagyobb befogadóképességű nappali melegedőjében és utcai szociális szolgálat révén több mint ötszáz hajléktalan gondozása valósult meg. Csepelen a nagy hidegre való tekintettel télen átmeneti krízisellátást működtetett a Segélyszervezet. A Segélyszervezet ugyanitt megkezdte egy hajléktalanok nappali melegedő intézménye következő évi megnyitásának előkészítését is. 4. Szenvedélybeteg ellátás A szenvedélybeteggé válás (pl. alkohol-, drogfüggőség, játékszenvedély) az egyik legnagyobb veszély, ami a mai magyar társadalmat fenyegeti. Az internet elterjedtével ráadásul még könnyebb hozzájutni a legkülönfélébb szerekhez, melyeknek igazi eredetét, összetételét a legavatottabb szakértők is nehezen tudják megfejteni. Az Ökumenikus Segélyszervezet a szenvedélybetegek ellátása területén a évben három fő irányvonal mentén végezte tevékenységét. Az első a megelőzés, melynek keretében a munkatársak a szermentes életet hangsúlyozva óvodákban, iskolákban, rendezvényeken végeztek prevenciós tevékenységet. A második vonalat a már kialakult szenvedélybetegséggel élők nappali ellátása

10 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /11 jelentette. A Segélyszervezet munkája során igen fontosnak tartja a társadalomba történő integrációt-reintegrációt. Ezért együttműködve a munkaügyi központokkal kiemelkedő szerepet kapott az elmúlt évben az álláskeresés támogatása, segítése. Emellett a szociális ügyek intézésével kapcsolatos támogatásra, a természetes támaszok családi kapcsolatok erősítésére, a krízishelyzetek kezelésére fordítottak nagy hangsúlyt a munkatársak. A harmadik tevékenységi mezőt a szenvedélybetegséggel élők egészségügyi ellátása képviselte. Fenti tevékenységbe a pharmakoterápiás kezelések, illetve a szubsztitúciós kezelések tartoznak. A Segélyszervezet számos esetben foglalt állást, nyilvánított véleményt, tett javaslatot a szenvedélybetegeket érintő szociális témák kapcsán minisztériumok, szakmai kollégiumok, területileg illetékes önkormányzatok megkeresésére reflektálva. A Segélyszervezet Budapesten két helyszínen, 2 vidéki nagyvárosban Debrecen és Szolnokon három helyszínen segíti a szenvedélybetegek ellátását, valamint új központot nyitott 2012-ben Somogy megye egyik leghátrányosabb kistérségében. 5. Segélyezés Országos Segélyközpont 2011-ben a nagy arányban megnövekedett segélykérések száma szükségessé tette egy országos hatókörrel rendelkező segélyközpont létrehozását. A budapesti központban gyakorlott szakemberek dolgozzák fel a beérkezett segélykérelmeket, majd a támogatás szakmai irányelvei mentén határozzák meg a segítségnyújtás kereteit, vagy dolgozzák ki az együttműködés formáját. Az adomány megítélése és biztosítása előtt a kedvezményezettek tájékoztatást kapnak a Segélyközpont rendelkezésére álló támogatások igénybe vehető típusairól, számáról és mértékéről. A Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy átmenetileg segítse, azonban motivációjukat tekintve ne hoszpitalizálja a hozzá fordulókat. Hangsúlyos alapelv az is, hogy a Segélyszervezet az általa kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészíti az állami gondoskodás támogatásait, továbbá fontos az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 6. Menekültügy A Segélyszervezet 2012-ben is folytatta a menekültügy területén a korábbi években elkezdett támogató tevékenységét, melynek középpontjában a hazánkba kísérő nélkül érkező kiskorú menedékkérők, menekültek és oltalmazottak ellátása, gondozás-nevelése állt. A jogszabályi környezet változása nyomán a

11 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /12 kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, menekültek, oltalmazottak ellátásának feladata a gyermekvédelmi szakellátás kompetenciája alá került. A Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége során átmenetet képezett a korábbi ellátási forma és az új, a gyermekvédelmi szakellátás által meghatározott követelményrendszer között, ezáltal is elősegítve a rendszerek közötti átjárhatóságot. A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított, jogszabályban meghatározott alapvető működés kiegészítéseként, a célcsoport sajátos szükségleteit szem előtt tartva a Segélyszervezet további öt, korábban megkezdett pályázati program végrehajtását is folytatta 2012-ben. Az Európai Menekültügyi Alap által támogatott projektek keretében valósult meg a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozás-nevelését végző szakemberek szakmai kompetenciájának növelése; a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, valamint menekültek és oltalmazottak alapellátásban nyújtott étkezésének kiegészítése; és a kísérő nélküli kiskorú és utógondozói ellátásban részesülő menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának elősegítése. A fóti projektiroda által végrehajtott projektek április végén lezárultak. Ezzel együtt a Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége is megszűnt az év során. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális és fejlesztő központjainak különálló szolgáltatásai 2012-ben: Gyermekjóléti alapellátások 1. Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat - Budapest XXIII. kerület 2. Családok Átmeneti Otthona Miskolc 3. Családok Átmeneti Otthona Szolnok 4. Családok Átmeneti Otthona Orosháza 5. Családok Átmeneti Otthona Védett Ház október 1-jétől Szociális alapellátások 6. Soroksári Családsegítő Szolgálat Budapest XXIII. kerület 7. Adósságkezelő program - Budapest XXIII. kerület 8. Hajléktalanok Nappali melegedője Debrecen 9. Hajléktalanok Nappali Melegedője Gyula 10. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye Gyula 11. Hajléktalanok Átmeneti Szállása Gyula 12. Lakótelepi utcai szociális szolgálat Debrecen 13. Kertségi utcai szociális szolgálat - Debrecen 14. Utcai Szociális Szolgálat Gyula 15. Szociális étkeztetés Debrecen 16. Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - Budapest XXIII. kerület 17. Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - XIII. kerület 18. Debreceni Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 19. DECENTRUM - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója Debrecen 20. Szenvedélybetegek közösségi ellátója Debrecen 21. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátója Debrecen

12 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó / Szenvedélybetegek nappali ellátója Somogy megye 23. Pszichiátriai betegek nappali ellátója Szolnok 24. Népkonyha Gyula (2012. február) Egészségügyi szakellátások 25. Soroksári Addiktológiai Centrum - Budapest XXIII. kerület 26. Szolnoki Addiktológiai Központ - Szolnok 27. Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés - Szolnok 28. Otthoni Szakápolás Szolgálat - Budapest Fejlesztési/Modellprojektek 29. Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona Miskolc 30. Krízisambulancia Miskolc 31. Krízisambulancia Szolnok 32. Krízisambulancia Orosháza 33. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek Miskolc 34. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek Szolnok 35. Félutas/kiléptető lakások Miskolc 36. Félutas/kiléptető lakások Szolnok 37. Félutas/kiléptető lakás Orosháza 38. Félutas/kiléptető lakás Pusztaföldvár 39. Félutas/kiléptető lakás Gesztely 40. Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci reintegrációs programja Budapest XXIII. kerület 41. Utcagyermek program - Budapest XIII. kerület 42. Régiós roma fejlesztő ház Olaszliszka 43. Tanoda program migráns hátterű gyermekeknek Debrecen Befogadó Állomás (2012. június 30-ig) 44. TESCO Az év támogatottja projekt (Miskolc, Szolnok, Orosháza, Olaszliszka, Soroksár június 30-ig) 45. TÁMOP projekt Miskolc hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 46. TÁMOP projekt Orosháza - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 47. TÁMOP projekt Szolnok - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 48. VÁTI projekt Munkaerő-piaci képzési programok Miskolcon és Beregszászon (2012. december 31-ig) 49. TANDEM projekt (2012 februárjától) 50. EMA projektek Fóton kísérő nélküli kiskorúak ellátásának, integrációjának fejlesztése (2012. április 30-ig) Egyéb 51. Elterelés Budapest XXIII. kerület 52. Elterelés Debrecen 53. Elterelés Szolnok 54. Segélyközpont Budapest

13 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /14 HAZAI SZOCIÁLIS KÖZPONTOK Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona 3524 Miskolc Leszih A. u. 4.; Tel: (+36 46) ; Célkitűzés A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is (pl.: kilakoltatás, bántalmazott családok) együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja az átmeneti ellátás nyújtásán túli kiegészítő szolgáltatások biztosításával az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, valamint a gyerekek, szülők készségeinek, részképességeinek a fejlesztése. A Krízisközpont célja, hogy gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került áldozatainak. A 2008 szeptemberében elindult országos módszertani központ célja, hogy összefogja és koordinálja az országban működő családok átmeneti otthonai működését, segítse az intézmények szakmai fejlődését, feltérképezze az otthonok működésének nehézségeit, problémáit, valamint az ellátórendszerrel közösen megfogalmazza azokat a hosszú távú célokat, melyek az ellátás hatékonyságát, valamint az ellátottak és a munkatársak, az intézmények érdekeit szolgálják. A cél elérésének módja 1. Családok Átmeneti Otthona A cél megvalósítása érdekében a Segélyszervezet családok átmeneti otthonát működtet Miskolcon, ahol 11 lakószoba, 3 konyha és 3 étkező fogadja a nehéz helyzetbe került családokat. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, csecsemő- és gyermekápoló, álláskeresési tanácsadó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) segíti. Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepelnek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, valamint a szülők

14 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /15 készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. Ebben az évben több pályázat (TESCO, TÁMOP, VELUX Alapítványok, TANDEM Fejlesztési Alap, Phillip Morris) is hatékonyan segítette a kitűzött célok megvalósulását. Fontos külön kiemelni, hogy a Segélyszervezet miskolci központja a pályázatoknak köszönhetően a városban található önkormányzati és egyházi fenntartású családok átmeneti otthonaiban is számos szolgáltatást tudott nyújtani, melyeket fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, szociális munkások bevonásával valósított meg. A gyermekek egyénre szabott terápiái és tantárgyi korrepetálása, részképességek mérése és fejlesztése egy új modell kialakítását tette lehetővé, mely lehetőséget jelent arra, hogy hozott sokszor nagyon súlyos pszichés és mentális sérüléseik kezelése megtörténjen és felzárkózhassanak iskolai, óvodai társaik tudás és mentális szintjére. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére reintegrációs modellprogramot dolgozott ki. A reintegrációs program kiemelt szolgáltatása a félutas ház biztosítása, mely a családok könnyebb társadalmi beilleszkedését segíti elő. A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők 30 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben több mint 50 szülő vehetett részt ilyen foglalkozásokon. 2. Krízisközpont A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni. 3. Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Második alkalommal sikerült megszerveznie a Módszertani Központnak egy két napos szakmai konferenciát Révfülöpön. Ebben az évben a gyerekbántalmazás, a munkaerő-piaci lehetőségek, a gyerekkori kriminalitás, valamint a szakemberek kiégése megelőzésének fontossága volt a fókuszban. A módszertani tanácsadás fontos részét képezi, hogy folyamatos legyen a családok átmeneti otthonainak tájékoztatása a fontosabb jogszabályi változásokról, konferenciákról, eseményekről. Ezen tájékoztatás en keresztül valósul meg. A Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalainak felkérésére ebben a félévben 8 esetben vett részt a Módszertani Központ ellenőrzéseken. Ezen alkalmakon kiemelten fontos a szakmai segítségnyújtás az adott intézményben felmerülő problémákra.

15 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /16 Szoros és kiváló kapcsolatot tart fenn a Módszertani Központ az EMMI-vel, aktív a részvétel a családok átmeneti otthonait érintő kérdések végigbeszélésében. Folyamatos kommunikáció alakult ki a főosztállyal a területen felmerülő nehézségek, problémák jelzése kapcsán. Aktív a kapcsolat a NCSSZI módszertani osztályával is: a terület szakmai referensével folyamatos egyeztetések történtek az ellátás nehézségeivel kapcsolatban. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azon kiskorú gyermekkel rendelkező családok számára, akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható. A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat a párkapcsolati erőszak vagy gyermekbántalmazás miatt elhagyni kényszerülő egyedülálló nők és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. A Krízisközpont feladata, hogy elsősorban olyan családok számára nyújtson átmeneti- és krízisellátást, akik változtatni szeretnének életükön, és akik maguk is meg akarják oldani problémáikat. Ellátottak száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a családok átmeneti otthonaiba óriási a túljelentkezés. Előfordul, hogy egy hét leforgása alatt 10 család is jelentkezik, hogy ellátáshoz jusson a Segélyszervezet intézményében. A segítségnyújtás földszintes épületben történik, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosítva ezzel az ellátás igénybevételére. A Családok Átmeneti Otthona 11 szobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. A szobák kihasználtsága 100 %-os. Tárgyévben 126 fő (40 felnőtt és 86 gyermek) kapott átmeneti ellátást. A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 17 család, egyedülálló nő menekült a Krízisközpontba. Ebből 17 fő volt felnőtt, és 40 gyerek. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást, és 7 esetben határozott úgy a bántalmazott, hogy bíróság elé viszi az ügyét. Az összes gyermek lelkileg érintett volt a bántalmazásokban, valamint a gyermekek egyharmada fizikailag is szenvedett el bántalmazást. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt.

16 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /17 Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat. Továbbra is szükség van arra, hogy a Segélyszervezet gyógyszerkészítményekkel elsősorban Béres Cseppel is segítse a nehéz helyzetben lévő családokat, idős embereket. A TANDEM projekt keretében összesen 300 alkalommal nyújtott segítséget (krízistámogatást, rezsitámogatást, utazási költségtérítést, élelmiszertámogatást, szociális tanácsadást) a Segélyszervezet a Miskolcon élők számára. A természetbeni támogatás sokszor olyan krízishelyzeteket hárított el, amikor már nem volt mit ennie a gyerekeknek, szülőknek. Az utazási költségtérítés a munkavállalás támogatását célzó szolgáltatás, mely mind az álláskeresési időszakban, mind az újonnan szerzett munkahely első hónapjaiban segíti a személyt. Felhasználása együttműködési feltételhez kötött, mely eddig 100 %-os eredményességet mutat. Együttműködés a.) Intézmények közötti együttműködés Az EU-élelmiszersegély program célcsoportjának elérésében nagy segítséget nyújtott a Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A Segélyszervezet miskolci központja a pályázatok megvalósítása során szoros kapcsolatot alakított ki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központtal. b.) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok Aktív, szoros kapcsolatot tart fent az Ökumenikus Segélyszervezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület által működtetett Pedagógiai Szakszolgálattal. Együttműködési területet jelent az iskolai szociális munka, az egyéni terápia (pszichológiai, gyógypedagógiai), valamint az egyéb szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokban való szerepvállalás. c.) Önkéntesek A Jezsuita Gimnázium jóvoltából ebben az évben is hat diák vállalt önkéntes munkát az Otthonban, a Lévay Gimnáziumból pedig szintén hat tanuló végzett hasonló tevékenységet. A középiskolások szakmai irányítás mellett foglalkoztak, játszottak, tanultak a gyerekekkel, segítettek a szabadidő hasznos eltöltésében. Visszatekintés A családok átmeneti otthonára ebben az évben a dinamikus fejlődés volt a legjellemzőbb. Új szolgáltatási elemként jelent meg az álláskeresési tanácsadás, valamint a háztáji gazdálkodás. A háztáji gazdálkodás célja, hogy a családok átmeneti otthonában élő családok saját maguk számára tudjanak termelni, mely tudást és tapasztalatot az otthonból való kikerülést követően is használni tudják. Az átmeneti otthon a pályázatoknak köszönhetően tudja a szolgáltatásokat megvalósítani annak érdekében, hogy enyhítse a társadalmi egyenlőtlenségeket, segítse a lakhatás nélkül maradt családokat.

17 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /18 Egyéb eredmények A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Az év kiemelkedő szakmai támogatója díjat adományozta a Segélyszervezet miskolci központjában dolgozó egyik munkatárs számára. Karácsony Az átmeneti otthonban lakó családok ismét egy nagyon színes, sok programmal tarkított karácsonyi ünnepkört tölthettek együtt. A Henkel Magyarország Kft. munkatársai az átmeneti otthonban lakó vagy ott lakott gyerekek számára személyre szabott ajándékokkal kedveskedtek. Keresztes Ildikó is ellátogatott az intézménybe, mely élménytelivé varázsolta a gyerekek napját. Megjelenés, PR Az RTL Klub Fókusz Plusz (december 22.) műsora bemutatta az intézményben folyó szakmai munkát, külön kitérve a krízisellátás területére. Az RTL 2 Forró nyomon című (december 26.) műsora is bemutatta a krízisellátást, a segítségkéréstől kezdve az intézménybe való bekerülésig. A Segélyszervezet munkatársa a műsorban a program szakmai hátterét mutatta be. Egy másik alkalommal a miskolci Csillagpont Rádióba meghívást kapott az intézményvezető egy stúdióbeszélgetésre a bántalmazottakkal való munka témakörében. A média megjelenések hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást minél többen megismerhessék. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy alkalommal segített a rászorulókon. Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok Családok Átmeneti Otthona 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. Tel.: (+36 56) ; Célkitűzések A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja a szükség szerinti teljes körű ellátás mellett az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, az álláskeresők támogatása, biztos lakhatási feltételek elősegítése. A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A célkitűzés elérésének módja A Segélyszervezet által Szolnokon működtetett intézmény összesen negyven felnőtt és gyermek (9 család) együttes elhelyezését biztosítja.

18 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /19 Minden család külön, összkomfortos lakrészben lakik, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában automata mosógép is rendelkezésükre áll. Egyéb eszközök (porszívó, hajszárító, vasaló, konyhai felszerelések) segítik, hogy a családok minél inkább otthonuknak tekintsék a biztonságos lakhatást nyújtó intézményt. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a szükség szerinti teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban még fokozottabban jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnaliság, gyorsaság, szakmaiság. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógiai asszisztensek, ifjúságvédelmi felelősök) segíti. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelése, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepel az egyéni, családokkal és csoportokkal végzett szociális munka. Nagy hangsúlyt kap az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, melyben pszichológus és fejlesztőpedagógusok vesznek részt. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általa kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, az intézményen belül elkülönített részen összkomfortos lakhatási lehetőséget és szükség szerinti segítségnyújtást biztosít: 2012-ben két család, összesen 6 fő kapott ilyen lehetőséget. A családok társadalmi reintegrációját elősegítendő, a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt két lakás ( félutas ház ) segítségével, további öt év lakhatási lehetőséget biztosít az otthonból kikerülő családok számára a Segélyszervezet. A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a biztonságos továbblépés megkeresésében. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azoknak a családoknak, akik kiskorú gyermekeket nevelnek, és akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható.

19 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /20 A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat bántalmazás miatt elhagyni kényszerülő felnőttek és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. Fontos a Segélyszervezet szakemberei számára, hogy elsősorban olyan családoknak nyújtson átmeneti és krízis ellátást, akik változtatni szeretnének élethelyzetükön, akik szeretnék megoldani problémáikat a szakemberek közreműködésével. Ellátottak száma A Segélyszervezet Szolnokon működtetett intézményében 40 fő elhelyezésére van lehetőség. A beköltözés okaként az anyagi helyzet romlását, a munkanélküliséget, a családi kapcsolat megromlását jelezték a családok. Az egész ország területéről jelentkezhetnek a szolgáltatást igénylők ben 154 fő lakott a szolnoki otthonban: 106 gyermek és 48 felnőtt. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben albérletben, másik átmeneti otthonban, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget. A Krízisközpontban 81 fő vette igénybe az ellátást: Ez 21 párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő család ellátását jelenti, azaz összesen 21 felnőtt és 60 gyermek támogatását ölelte föl. A családgondozást követően a kiköltözések a következők szerint alakultak: másik családok átmeneti otthonába 54 fő, családhoz, rokonokhoz 8 fő, albérletbe 9 fő, a saját ingatlanába (a bántalmazó elköltözött) 5 fő, a bántalmazóhoz 5 fő ment vissza. Együttműködés a.) Intézményekkel A Szolnokon működő szociális intézményekkel napi kapcsolatban áll az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona. A gyermekjóléti szolgálat és az általa működtetett jelzőrendszeri tagok ismerik és igénylik a szolgáltatásokat. Az EU-élelmiszersegély kiosztásának koordinálásában is együttműködő partner a Segélyszervezet, mely által számos rászoruló szolnoki család jut segítséghez. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai rendszeresen részt vesznek az átmeneti otthonnal közösen szervezett programokban, önkéntes tevékenységekben. A Manóvár óvoda szintén együttműködő partner, az otthon szolgáltatásaiba az óvodás gyermekeket is bevonják a Segélyszervezet munkatársai. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel közösen nyújtanak szakszerű segítséget az otthon dolgozói a városban élő gyermekeknek és családoknak.

20 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó /21 b.) Önkéntesekkel Az Önkéntes Centrummal kötött együttműködési megállapodás keretében több akció lebonyolításában is közreműködött a Segélyszervezet kliensköre, illetve a delegált önkéntesek több alkalommal nyújtottak segítséget az intézményben. c.) Civil és egyházi szervezetekkel A gyermekek nagy számban a Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskolába és Óvodába járnak az átmeneti otthonból. A Miért Ne Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek támogatását tartja fő feladatának, így számos programot közösen bonyolít le az Ökumenikus Segélyszervezet otthonában élő gyermekekkel és szüleikkel. Egyéb eredmények Az adventi időszakban, a szolnoki intézmény hagyományát tovább folytatva, ismét több száz mézeskalács szívet készítettek a lakók a Segélyszervezetet támogatóknak. Ezt az eseményt megtisztelte jelenlétével Lévai Anikó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a TESCO Áruház képviselői, jelen volt dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és a szolnoki önkormányzat alpolgármestere. Több felsőoktatási intézmény hallgatója, szakmai gyakorlaton vett részt az Otthonban. Ezzel a segítő szakma elsajátításához, professzionális szakemberek képzéséhez járul hozzá a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Megjelenés, PR A szolnoki családok átmeneti otthona több alkalommal is megjelent a különböző médiumokban. Riportot készített a Szolnok TV, az Aktív Rádió, a Szolnok Megyei Néplap, valamint országos sajtót kapott az intézményben végzett tevékenység. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy alkalommal segített a rászorulókon. Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza Családok Átmeneti Otthona 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2.; Tel.: (+36 68) ; Célkitűzés A Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. Az intézményben elhelyezett családok, egyedülálló fiatal anyák is legtöbbször a fenti okok miatt kérik a felvételüket. Az ellátást kérők az okok gyakorisága szerint: 1. potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett családok, a közműtartozások miatt saját lakásukat vagy albérletüket elhagyók,

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér 1/34 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Családok átmeneti otthona Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM Módosított, javított változat Készült: a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Máriakéménd, 2009. szeptember 30. Bevezető A Máriakéméndi Gyertyaláng

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/7/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben