Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében. idôszaki havilap ingyenes. 2014. augusztus"

Átírás

1 idôszaki havilap ingyenes iii. évfolyam 8. szám Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Szomorú látványt nyújtott a leégett sportöltözô a tûzvész után Pusztavámi tûzesethez vonultak ki a tûzoltók július 3-án. A segélykérô hívás Pusztavámról, a Petôfi Sándor utcából érkezett, ahol a helyi sportegyesület öltözôjében keletkezett tûz. Az esethez Fejér megyébôl a móri, Komárom-Esztergom megyébôl a kisbéri hivatásos, és az oroszlányi önkormányzati tûzoltók egy-egy gépjármûve kapott riasztást. Az öltözô épületéhez hozzáépített ötven négyzetméter alapterületû fedett teraszon lévô bútor, valamint a felette lévô tetô égett, és a lángok továbbterjedtek az öltözô tetôszerkezetére is. A tûz eloltásához két vízsugárra volt szükség, amellyel egy idôben a móri tûzoltók egy propán-bután gázpalackot is kihoztak az épületbôl. Az esemény következtében személyi sérülés nem történt. Mindezekrôl Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, a Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivô tájékoztatott bennünket. De valójában mi is történt július 3-án 15,10 körül? Erre a kérdésre Pusztavámi József, a település karbantartója tudott pontos választ adni. Farkas János és kisfia a koradélutáni órákban, éppen erre járt, hogy vásároljon egy lángost mondta a karbantartó. Én a páromhoz, Krisztinához a cukrászdába mentem. üzletének az ajtajából láttam, hogy hatalmas füst gomolyog a sportszertár felôl. Gyorsan átsiettem, s akkor láttam, hogy a teraszon lévô kanapé és fotel nagyon ég. Közelébe a hô miatt már nem lehetett jutni. Innen kapott lángra az a bizonyos elô-tetôtér, amit nemrégen készítettek el, majd onnan a lángok az öltözô ablaktokjaira terjedt át. Szinte másodpercek alatt lángra kapott minden. Ekkor hívtam a tûzoltókat, akik 10 percen belül a helyszínen voltak. A telefont nem tettem le, az ügyeletessel folyamatos kapcsolatot tartottam. Közben ide érkezett Farkas János és Magda György is. Próbáltunk bemenni a szertárba, hogy mentsük, ami menthetô. A hôség miatt azonban nem tudtunk bejutni. Annyi lélekjelenlétünk volt, hogy kívülrôl az épületet áramtalanítottuk, a gázcsapokat is elzártuk. Az egyik helyiségben propán-bután gázpalack volt, oda sajnos már nem tudtunk bemenni. A kiérkezô tûzoltók hozták ki a gázpalackot. Szerencsére személyi sérülés nem történt mesélte még mindig izgatottam Pusztavámi József. A kárról pontos adataink nincsenek, de a mi becslésünk alapján, 5 7 millió forint lehet. Persze a kárbecslés még ezután történik meg, szerencse a szerencsétlenségben, az épület biztosítva volt. A labdarúgók felszerelései sem károsodtak, a tûz fészkétôl igen távol voltak. Jártunk az emeleti helységben, ami az óvodások tornaterme. Az szinte érintetlen, de az állapotáról, majd csak a statikusi jelentés ad hitelt érdemlô szakvéleményt. A legnagyobb kár így elsô látásra a nemrég épült elô-terasznál tapasztalható, az emeleti rész külsô szigetelésében és a nyílászáró szerkezeteknél. A javítási munkálatok bizonyára elhúzódnak. Nem hivatalos szakvélemény szerint ott ahol szükséges teljes visszabontást kell végezni, s majd csak ezután következhet a tényleges javítás, újjáépítés. Felmerül a kérdés, hogy ki, vagy kik tették ezt a borzalmas cselekményt. Három éves fiúról hallani, akik az eset elôtt a sportpályán tartózkodtak, feltehetôen az ott lévô ülôalkalmatosságokat használva. Arra nincs bizonyítékunk de ezt majd a teljes körû vizsgálat kideríti, hogy dohányoztak-e? Annyi bizonyos, hogy a helyszíni vizsgálat során egy öngyújtót találtak. Ennek kapcsán jogos a feltételezés, hogy a gyújtogatás megtörtént. Az egyik fiú édesapjával közösen és önként, a tûzoltás ideje alatt megjelentek a helyszínen. A kisfiú vallomást tett, melynek segítségével hamar kiderült társainak a neve is. Mivel kiskorúakról van szó, lapunk az elkövetôk kilétére vonatkozóan további információt nem nyújthat. Folytatás a következô oldalon! 3. oldal augusztus Tartalom: FejújíTások a katolikus Templom körül A Páduai Szent Antalról elnevezett Pusztavámi római Katolikus Plébániatemplom környezetének felújítása elkészült. 4. oldal a hazafelé TarTó bányászat Mit hoz a jövô a magyar bányászatban? Az iparágon belül ez ma az egyik legfontosabb kérdés. 5. oldal nyári Tábor az iskolában Alig ért véget a tanév, máris elkezdôdött az egy hetes táborozásunk, melynek helyszíne hagyományainktól eltérôen, az iskola volt. 51 diákunknak szerveztünk programokat naponta 8 16 óra között. 6. oldal új plébános móron Ambrózy Tamás katolikus plébános augusztus 1-jétôl a II. Vértesi kerület esperese lesz, miután Gerendai Sándor eddigi esperessel szolgálati helyet cserél. 6. oldal új szeszfôzde a Faluban Brückl Tamás fiatal építômérnök üzlettársával és édesapjával gondolt egy nagyot: pályázott a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál, nyert és októberben már meg is nyitja Pusztavámon az új bérfôzdéjét

2 Tûz a pusztavámi sportegyesület öltözôjében Folytatás az elôzôoldalról! Az esetnek több tanulsága is van: Vigyázzunk sokkal jobban gyermekeinkre, fôleg, hogy itt az iskolai szünidô. Gyakrabban ellenôrizzük ôket. Beszélgessünk sokat a gyermekeinkkel arról, mi a helyes, és mi a helytelen viselkedési mód. Mondjuk el gyermekeinknek egy-egy eset kapacsán mi a jó és mi a rossz. Találjunk számukra megfelelô, biztonságos elfoglaltságot. Töltsük gyermekeinkkel együtt szabadidônket, ne hagyjuk ôket szabadon csatangolni az utcákon. Ellenôrizzük, hogy gyermekeink kivel barátkoznak. Felmerül a Tisztelt Olvasókban az a kérdés, hogy mi lesz a kártalanítással. Mint már említettem, az épület biztosítva volt. A felmerülô javítások és egyéb munkálatok komoly összeget emésztenek fel, amit az önkormányzat minden bizonnyal megelôlegez, majd a biztosító társaságtól utólagos elszámolással, megkapja a bekerülési költséget. A biztosító társaságnak (a rendôrséggel karöltve) jogában áll megtalálni a felelôsöket, akiktôl valamilyen módon megkaphatják a tûz okozta kár ellenértékét. Ez ügyben felkerestük Merkatz László Pusztavám polgármesterét, Nem csak a terasz, hanem a tetôszerkezet egy része is megsérült Gratuláció Macher Bianka sikeresen diplomázott! Ebbôl az alkalomból gratulál és további sikereket, jó egészséget, boldogságot kíván Macher mama, Apa, Szilvi, Dia. aki a következôket válaszolta: Sajnálattal és elborzadva értesültem a hírrôl. Éppen Veszprémben tartózkodtam, amikor jött a telefon. Azonnal értesítettem Zombó Norbert képviselô-társamat, aki nyomban a helyszínre sietett, intézkedett, konzultált, tûzvizsgálatot kért, mindeközben tartva a kapcsolatot velem. Magam persze azonnal indultam haza, falugondnokunkkal, aki a társaságomban volt. Közben felvettük a kapcsolatot a sportegyesület vezetôségével is, de már ôk is a helyszínen voltak. Hazaérkezve láttuk az elkeserítô helyzetet. A felsorolt tanulságok jók, de még sokáig lehetne sorolni. Ami biztos, a felelôtlenség, a családi élet hiánya, a gyermekek lelki elhanyagoltsága pótolhatatlan károkat okoz elsôsorban a gyermekek lelkében. Ebben a helyzetben (is) össze kell fogni és mindenkinek végezni a maga dolgát, aki pedig tud, Anyakönyvi hírek. Születés: Vécsei Gréta édesanyja: Netzkár Erzsébet (július 05.) * Házasságkötés: Punykó Gabriella - Farkas András (július 26.) * Haláleset: Ujj László (június 28.) Tehetetlenül nézte végig, ahogy leég a terasz nyújtson segítô kezet. Nem nekem, nem a sportegyesületnek, nem a falunak. Hanem nézzük gyermekeinket. A gyermek és fiatal sportolókat, akik elveszítették második otthonukat. Több mint 40 igazolt 7 12 év közötti kisgyerekrôl beszélünk. Augusztus tizenegyedikén indulna számukra a sporttábor. Hol? A rendôrségi és tûzvizsgálat ideje alatt sorban jöttek az ifi csapat tagjai, kérdezték: mi lesz most? A felnôtt csapaton kívül több mint 20 fiatal pusztavámiról beszélünk. Az ô otthonukat is tönkretették! A felnôtt csapat tagjai akik június elején bronzéremmel örvendeztették meg a falu sportszeretô rétegét szintén letörten telefonálnak, jönnek, kérdeznek. Az óvodásaink, minden pusztavámi óvodás siratja a csodálatos kis tornatermét, megannyi játék, elôadás helyszínét. Ôk most hova menjenek? Ezt is tönkre tették! És ne feledjük, az éltesebb korosztály tagjai ide jártak hetente asszonytornára. Ôk is elvesztettek valamit! Miért? A neveletlenség, a szülôi nemtörôdömség miatt! Legszívesebben világgá kürtölném kik voltak megérdemelnék, megérdemlik, hogy egy egész falu megvesse, kiközösítse ôket de buta liberális jogszabályaink miatt nem tehetem (talán majd a rendôrségi vizsgálat lezárultával ). Hogy mi lesz most? Minden intézkedést megtettünk a további károk megelôzése érdekében. A szükséges bejelentéseket, vizsgálatokat lefolytattuk, elrendeltük, a biztosítóval, statikussal, stb. a kapcsolatot felvettük. Az árazások készülnek, a szükséges szerzôdéseket megkötjük. Közben igyekszünk pénzt szerezni a helyreállításra, mert idén mûködési, üzemelési költségkeret dolgában nem állunk jól. Valakinek csak játék mondhatjuk: még gyermek. De a szülônek csak annyi, hogy le kell tagadni? Hát, ezt nem lehet annyiban hagyni! Idén ünnepli (ünnepli? eltávozott a sportelnök az élôk sorából, felgyújtják az épületet) 50 éves fennállását a sportegyesület. Nehéz ünnep lesz! A gondolatokban ott lesz, hogy vannak, akik építik a falut, a sportöltözôt, felajánlanak pénzt, munkát, épül-szépül a falu. És vannak, akik rombolnak! Nehéz elszámolni nyugodt, megfontolt módon ezzel. De, meg kell tennünk! Meg kell tennünk, mert ezt diktálja a szeretet, a megbocsájtás parancsa. De ezzel együtt is mindent meg kell tennünk magunk, gyermekeink, lakótársaink, a falu értékeinek védelmében. Mindent! És akik ezt nem tartják be, akik csak kárt okoznak, rombolnak azoknak menniük kell! Tisztelt pusztavámi barátaim! Fogjunk össze és építsük újra a sportöltözôt, fogjunk össze és építsük, erôsítsük az összetartozást. Fogjunk össze és védjük meg magunkat a nem közénk valóktól mondta befejezésül Merkatz László Pusztavám polgármestere. Magda György a Pusztavámi TC szakosztályvezetôje (tisztségében néhány nappal ezelôtt a közgyûlés megerôsítette) elmondta, hogy a hír hallatán teljes letargiába esett. Nem csak ô, a labdarúgócsapat valamennyi tagja. Amikor meghallotta, hogy ég a sport, azonnal a helyszínre sietett, de csak a lángok tombolását látta. Tehetetlenül nézte végig, ahogy leég a terasz, néhány nyílászáró, a sportöltôzô tetôzetének egy része. Magda úr is hangsúlyozta, hogy a károk felmérése még folyamatban van, de többmilliós tételrôl beszélhetünk. Elmondta: a játékosok reakciója figyelemre méltó volt. A tragédia után néhány perccel már telefonon hívták, és arról érdeklôdtek, miben segíthetnek. Összefogott a csapat, s mint tudjuk, egységben az erô. Most a sport-szertár rendbetételén fáradoznak, hiszen már augusztus elején Magyar Kupa mérkôzéseket vívnak, szerencsére idegenben kezdenek. Aztán következnek a bajnoki küzdelmek, de hogy hol öltöznek, fürödnek, azt ma még nem tudják. Magda György: a megégett anyagok veszélyes hulladéknak számítanak A település képviselô-testülete és a klub újonnan megválasztott vezetôség, jelenleg is ezen dolgozik. Biztosra vehetô, hogy a település vezetôi, sportszeretô lakói megtalálják a megoldást. 2 Pusztavámi Krónika augusztus

3 Fejújítások a katolikus templom körül A Páduai Szent Antalról elnevezett Pusztavámi Római Katolikus Plébániatemplom környezetének felújítása elkészült, néhány hete a teret maga Spányi Antal megyéspüspök áldotta meg. A munkálatok elsô része 2013 szeptemberében kezdôdött és 2014 júniusában ért véget. A feladatot a móri Gre-Sa Bt. végezte. Pratsler János korábbi világi elnök halála után a presbitérium új elnököt és új tagokat választott. Az új világi elnök Frey Szabolcs lett, aki lapunknak elmondta, hogy elkészültek a templomtetôrôl a csatornába lefolyó csapadékvíz földfelszín alatti oldalirányú munkái. Ezáltal a víz nem a templom falainál szivárog le a földbe. A falak további vizesedését így elkerülték. A templom elôtt és egyik oldalán az öreg betonjárda elbontásra került, helyette a templom körül (minden oldalára) és a lépcsôfeljárók irányába, valamint a sekrestyétôl a mûút felé terméskôbôl a templom mûemléki mivoltához illeszkedô burkolat került. A fôbejáratnál kockakôbôl alakították ki a térburkolatot, amely egy keresztet mintáz. A templom körüli támfal megrepedt részeit elbontották, és újjáépítették. Az egész támfal egy új kalapot kapott. A beruházás összköltsége mintegy 12,7 millió forint, melybôl a vidéki Szemétszállítás keddenként! Ezúton szeretnénk Önöket értesíteni, hogy Pusztavám területén a kommunális hulladékszállítás július 1-tôl a megszokott szerdai napok helyett keddi napokon lesz. A változás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. szolgáltatási idôszaka alatt marad érvényben. Megértésüket köszönjük. Zöld Bicske Nonprofit Kft. A templom körüli támfal megrepedt részeit elbontották és újjáépítették örökség megôrzését szolgáló LEA- DER pályázaton 11,8 millió forint támogatási összeget sikerült nyerni. A munkálatok ezzel nem fejezôdtek be mondta Frey Szabolcs. Még ebben az évben további jelentôs felújítások történnek templomunkban. A katolikus hívek adakozásából, teljes restauráláson ment keresztül az egyedi és kivételes értéket képviselô Szentháromság szoborcsoport, amely forintba került. A munkálatokat Baracza Szabolcs biatorbágyi restaurátor-mûvész végezte. Elkészült a templomtorony új a frankfurti Pusztavám Község Önkormányzata Képviselô-testületének második félévi munkatervét én a testület elfogadta. Merkatz László Pusztavám polgármestere a következô félévi munkatervet a megszokott szerkezetben terjesztette a helyi képviselô-testület elé. A tervezet tartalmazza a kötelezôen tárgyalandó napirendeket, a korábban helyben kialakult sajátosságokat. A polgármester kérte, a tervet vitassák meg, egészítsék ki, majd fogadják el. Ez meg is történt. atomórára hangolt óraszerkezet, új tûzzománc számlapokkal. Ennek köszönhetôen hosszú idô után újra mûködik a toronyóra és mint a régi idôkben az idôsebbek még emlékeznek is rá, minden negyedórában harangütést is hallhatunk. Az új toronyóra programozható harangvezérlô órával és a torony megvilágításával együtt mintegy 2,8 millió forintos kiadást jelentett az egyházközségnek. A beruházást nagyrészt németországi és hazai kapcsolatainkból származó, valamint a pusztavámi hívek adományaiból sikerült megvalósítani. Munkaterv augusztus 27. szerda 15:00 óra: 1. Beszámoló a évi költségvetés elsô féléves végrehajtásáról Elôzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elôadó: polgármester 2. A (várható) októberi választások elôkészítéséhez szükséges döntések Elôadó: polgármester / jegyzô/ 3. Egyebek szeptember 24. szerda 15:00 óra: 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal mûködésérôl. Elôadó: jegyzô Tisztelt Pusztavámi Lakosok! A munkálatokat a székesfehérvári Rancz Kft. Elsô Magyar Toronyóragyár dolgozói végezték. Nemrégiben kezdôdött el a keresztelôkút teljes körû restaurálása forint értékben, szintén a pusztavámi hívek adakozásából. Ezt a feladatot Franta Dezsô magyaralmási restaurátor-mûvész végzi. A felújítási munkálatokat várhatóan október végén fejezik be. A templom további fa berendezéseinek (szószék, fô- és mellékoltárok) felújítása nagy kihívást jelent az egyházközségnek. A szószék javításával kapcsolatban év végén szintén benyújtásra került egy pályázat, 4,9 millió forint értékben (10% önrésszel), mellyel kapcsolatban a támogatási döntés a mai napig nem született meg. Mindezek megvalósulásáért nem felejthetünk el köszönetet mondani az egyházközség nemrégiben váratlanul elhunyt világi elnökének, Pratsler Jánosnak kitartó, önzetlen szervezô munkájáért, amit hosszú éveken keresztül egyházközségünkért, templomunkért és mindezek által a Jó Isten dicsôségére végzett mondta befejezésül Frey Szabolcs, az újonnan megválasztott világi elnök. N. G. 2. Beszámoló a társulások mûködésérôl Elôadó: polgármester 3. Egyebek szeptember 30. kedd 15:00 óra Mûvelôdési Ház 1. ünnepi Testületi Ülés az Önkormányzatok Napja alkalmából Elôadó: polgármester Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti eseményekrôl, tájékoztatók képviselôk bejelentései, interpellációk Merkatz László polgármester Amint azt már korábban is jeleztük, ez év május 1-je és szeptember 30-a közötti idôszakban a háztartásokban keletkezô lomokat (maximum 3m3/alkalom/háztartás) rugalmas lomtalanítás keretében szállítja el a Zöld Bicske Kft. (korábbi nevén: Saubermacher-Bicske Kft.). Lomhulladéknak tekinthetôk a háztartásokban életvitelszerû használatból keletkezett lakossági hulladékok, amely mérete, vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhetô el a mindennap használt gyûjtôedényben (kukában). Azért nevezzük rugalmas lomtalanításnak, mert: a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész településen, hanem egyénileg kérhetô valamelyik háztartási hulladékszállítással azonos napra (kuka ürítés napjára) idôpontot kérhet a 22/ es telefonszámon a lomok elszállítására, legalább egy héttel a kívánt szállítás elôtt. A lomtalanítást csak a díjhátralékkal nem rendelkezô ingatlantulajdonosok vehetik igénybe. Elônyei: rugalmasság, hiszen az Önöknek megfelelô idôpontban kerül sor a lomtalanításra, az ingatlan elé kitett lomokat nem szórják szét illetéktelen személyek (csak a bejelentkezô ismeri az idôpontot). Lomtalanításkor a Zöld Bicske Kft. nem szállítja el az alábbi hulladékokat: Veszélyes hulladékokat: festék- és lakkhulladékokat, oldószereket, hígítókat, vegyszermaradékokat (savak, lúgok, stb.), növényvédô szereket, azok flakonjait, gépekbôl, és a háztartásból származó fáradt olajokat, hajtógázas szóró palackokat, lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, izzókat, irodatechnikai hulladékokat (tinta- és festékkazetták, patronok, tonerek). Elektronikai hulladékot (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütô, stb.). Továbbá az építésbôl, bontásból származó anyagokat, törmeléket, többlet kommunális hulladékot, autó alkatrészeket, sík üveget. A lomtalanításhoz a hulladékszállító nem biztosít konténert! Dr. Légrádi Gábor jegyzô Pusztavámi Krónika augusztus 3

4 A hazafelé tartó bányászat Mit hoz a jövô a magyar bányászatban? Az iparágon belül ez ma az egyik legfontosabb kérdés. Tudunk bányák bezárásáról, de hírlik, hogy a jövôben magánbányák nyílnak a borsodi térségben. A szakemberek jelentôs része úgy vélekedik, hogy a mai magyar bányászat gazdaságtalan, ráfizetéses. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy sok még a mélyben rejtôzô feltárt bányamezô, amely kitermelésre vár, de valami oknál fogva a szén kitermelése várat magára. Hôerômûveink többsége szénnel mûködik. Nagy kérdés, hogy a jövôben a kormányzat milyen stratégiát alakít ki a magyar bányászaton belül annak érdekében, hogy a feltárt, de még ki nem termelt szenet hasznosítsa. Errôl és még sok másról beszélgettünk Rabi Ferenccel a Magyar Bányászszakszervezet Országos elnökével. Az idei bányász-családnapot július 5-én az Oroszlányi Bánya és Energia Ipari Dolgozók Szakszervezete és tagszervezetei rendezték tagjaiknak, és hozzátartozóinak a Márkus-hegyi szabadidô parkban. A Márkus-hegyi szabadidô parkban mintegy kétezer vendég vett részt. Itt sikerült beszélni a szakszervezeti elnökkel. A szénbányászat mindig is arra törekedett mondta lapunknak Rabi Ferenc, hogy a településeken a közösségi életet segítse. Ebbôl a hagyományból fakadóan szeretnek a bányászemberek egymással találkozni. Nagy boldogság, hogy az utolsó mélymûvelésû szénbánya területén, a Márkus-hegyi pihenônél találkoznak. Ez egy ünnep, ahol a tisztelet megjelenik. Rabi Ferenc szakszervezeti elnök kérdésünkre válaszolva elmondta: Magyarországon barna- és feketeszén kitermelhetô mennyiségben található. A Márkus-hegyi bánya esetében egy korábbi kormányhatározat a mûködést 2014-ig határozta meg. A bányászszakszervezet már korábban is jelenôs erôfeszítéseket tett arra vonatkozóan, hogy a termeléshez, a villamos áram piaci eladásához szükséges támogatás megszülessen. Az erre megfelelô rendeletek hatályba is léptek. Ez az úgynevezett szénfillér támogatás. Amikor ezt aláírták az utolsó alkalommal, azt vállalták, hogy az európai rendeleteknek Több, mint kétezren vettek részt a bányász családi napon Rabi Ferenc: feltárt, ismert szénmezôk vannak megfelelôen ig - véglegesen bezárják a bányát. Ezért a támogatást igénybe lehetett venni. A széntermelést 2014-ig tervezték, a szakszervezet úgy látja, és azt javasolják mivel az erômûben a modernizáció még nem zajlott le, a jövôben is szénre építik a villamos áram termelést, menjen tovább a szénbányászat. Ugyanis! A hazafelé tartó bányászat a legolcsóbb. Feltárt, ismert szénmezôk vannak, kevesebb a geológiai kockázat. Versenyképesen tudnának szenet termelni! Rabi Ferenc elmondta, hogy ebben az ügyben a jelenlegi kormányzat felelôs embereivel tervez egy találkozót, ahol megpróbálja meggyôzni ôket arról, hogy amíg lehet, a széntermelés folytatódjon. Fotó: Nédó Géza Közigazgatási szünet Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal a július 21. és augusztus 24. közötti idôszakban Pusztavám Község Önkormányzat Képviselô-testületének 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet idôtartama alatt ügyeleti rendszerben a mûködésünk folyamatos, azonban a gördülékeny ügyintézés érdekében kérek mindenkit, hogy hivatali ügyben elôzetesen szíveskedjen idôpontot egyeztetni a Hivatal 06/ es, vagy 06/ es telefonszámán. Megértésüket elôre is köszönjük! Dr. Légrádi Gábor jegyzô Tisztelt Szülôk! Kedves Gyerekek! Információk a közelgô tanévkezdésrôl A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-jén 8 órakor lesz (megjelenés: ünneplô ruhában, iskolai nyakkendôvel). Hagyományainkhoz hûen, a leendô elsô osztályosok 7.45-kor az óvodában gyülekeznek, és együtt jönnek az iskolai évnyitóra, ahol szeretettel várjuk az óvó néniket és a szülôket. Az elsô tanítási napon 4 tanórát tartunk (11.40-ig), étkezést igény szerint biztosítunk, napközi, tanulószoba nem lesz, felügyeletet tartunk ig. Az elsô osztályosok szülei számára szeptember 1-jén 16 órakor szülôi értekezlet lesz! A tankönyvszállítás, tankönyvosztás részletei még nem ismertek, ezért errôl a késôbbiekben (pontos információk birtokában) a falu hirdetôtábláin és a honlapunkon adunk majd információt! Javítóvizsga idôpontja: augusztus 27. (szerda) 9 óra. A szünidô hátralévô heteire jó pihenést kívánok! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Védőnői szolgálat Tanácsadó: Pusztavám, Petőfi Sándor u. 1/a * * * * * Rendelés: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig * * * * * Védőnő: Horváth Tímea Telefonszáma: 30/ Védőnői tanácsadások. Várandós- és nővédelmi tanácsadás: szerdánként 8-tól 10-ig Csecsemő-, gyermek- és ifjúsági tanácsadás keddenként: 8-tól 10-ig Fenntartó: Polgármesteri Hivatal, Pusztavám, Kossuth Lajos u Pusztavámi Krónika augusztus

5 Nyári tábor az iskolában Alig ért véget a tanév, máris elkezdôdött az egy hetes táborozásunk, melynek helyszíne hagyományainktól eltérôen, az iskola volt. 51 diákunknak szerveztünk programokat naponta 8 16 óra között. Hétfôn a tábori szabályok ismertetése után, csapatalakítással kezdôdtek az események. Minden csapat elkészítette saját zászlóját, illetve egy különleges technikával zsugorfóliából medált készíthettek a gyerekek. A kézmûveskedést folytatva a Mûvelôdési Ház szervezésében bôrdíszmûves segítségével ékszereket barkácsoltunk. A délután a csapatversenyek jegyében telt: tréfás, vidám, ügyességi váltóverseny volt a tornateremben, majd egy különleges logikai verseny következett: Szabadulás a terembôl címmel. A tantermekben elrejtett utasítások alapján titkos kódokat kellett a gyerekeknek megfejteni, melyek összegyûjtése után lehetett kijutni a terembôl. Szintén hétfôn vette kezdetét a tábori olimpia, melynek során minden nap egyéni versenyek zajlottak 1 1 ügyességi feladat formájában. Kedd a kirándulás jegyében telt! Reggel Tatára indultunk, ahol elôször sétáltunk a vár környékén, majd megtekintettük a Nemzetiségi Múzeumot. A délutánt a tatabányai Gyémánt Fürdôben töltöttük. A hûvös idô miatt csak az élményfürdôben tudtunk tartózkodni, de így is fantasztikusan jól éreztük magunkat! Szerda délelôtt újabb izgalmas kirándulás várt a gyerekekre! Bodajkon Fülöp Attila magángyûjtô haditechnikai kiállítását csodálhattuk meg, ahol a különféle puskák, ruházat, lôszerek mellett, a legnagyobb szenzációt kétségkívül az a tank jelentette, amit egy kis utazás erejéig ki is próbálhattak a gyerekek! A haditechnikai bemutatót délután stílszerûen számháború követte, melyet a csapatok vívtak a csapatzászlók megszerzéséért. A Malomerdô Panzió csodaszép udvara remek helyszíne volt a számháborúnak. Csütörtök délelôtt a közlekedésé volt a fôszerep. A legbátrabbak kerékpáros ügyességi versenyre nevezhettek a bitumenes pályán, majd a móri rendôrség jóvoltából interaktív elôadásból tanulhatták meg a gyerekek a kerékpáros közlekedés alapvetô szabályait. A traffipax mûködését egy rögtönzött versenyfutás keretében ismerhettük meg. Délután már párhuzamosan zajlottak az események, hiszen amíg a gyerekek kisétáltak a falu határában lévô Tejtermelô Szövetkezethez és az ott folyó munkával ismerekedtek, addig lelkes szülôk segítségével már zajlottak az esti tábortûz és a közös vacsorafôzés elôkészületei. A kiadós séta után gyorsan elmúlt a gyerekek fáradtsága a tábortûz és a bográcsozás láttán, öröm volt nézni, hogy milyen jóízûen fogyasztják a finom bográcsvacsorát. A tábortûz körül együtt énekeltek gyerekek és pedagógusok. És elérkezett a hét legjobban várt eseménye is! A tábor utolsó napját megelôzôen a tornateremben aludtunk. (Sajnos a hûvös idô miatt a tervezett sátorozás elmaradt. Elôkerültek a hálózsákok, sátor-matracok, szivacsok, polifonok és ha csak egy éjszakára is, de igazi vándortábor jelleget öltött az iskola tornaterme. A fárasztó nap után nyugalmasan telt az éjszaka. Péntek délelôtt a móri íjászegylet közremûködésével íjászkodásra volt lehetôség, illetve a csapatok lovagi tornán mérhették össze tudásukat. Ezzel párhuzamosan kézmûves foglalkozáson pajzsot, tûzlabdát készítettünk, és befejezôdött a tábori olimpia 5. próbája is. A délutáni táborzárást, eredményhirdetést kötetlen játék (foci, tollaslabdázás, aszfaltrajzolás, kártyázás) elôzte meg. Mozgalmas, élmény-dús, programokban gazdag, vidám hangulatú 5 napot töltöttünk együtt diákok és pedagógusok. Úgy érzem, táborunk elérte a célját, hiszen tanulóink megtapasztalhatták azt, hogy maga az iskola, az iskola épülete a komoly tanuláson túl, a közösségformálás, a baráti kapcsolatok elmélyítésének helyszíne is lehet. Tanórán kívül, kötetlen formában lehettek együtt a pedagógusok a gyerekekkel, alkalmat adva arra, hogy több oldalról is megismerhessük tanítványainkat. A táborozó gyerekek és a tantestület nevében köszönöm a sok támogatást, amit a hét során kaptunk: Pusztavám Község Önkormányzatának a Gyémántfürdô belépôjegyeit, a padokat és asztalokat a napi programok lebonyolításához. A Németországi Szövetségi Köztársaság támogatta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának pályázati lehetôségét, amelyen forintot nyertünk (a Nyelvoktatás Fejlesztéséért Alapítvány segítségével) a pályázatot Freyné Pratsler Anikó és Visztné Kemele Szilvia írták a Wittner-Spar üzletnek a kedvezményes vásárlási lehetôséget, a jégkrém és üdítô felajánlást a helyi Karitász csoportnak a palacsintasütést a Szülôi Munkaközösségnek a csütörtök esti süteménypartit Kluberné Almádi Ildikó gyümölcsfelajánlását a Vajdics család felajánlását (üdítô, sós sütemények, mûanyagtányérok) a Frey család jégkrém felajánlását Unger János nagyszülônek a szalmabálákat Jakab János nagyszülô gyümölcsfelajánlását Lengyel Tamás, Unger János, Unger Vicky, Leitner Adrián, Leitnerné Pratsler Regina, Kluberné Almádi Ildikó, Kluber Ferenc, Horváthné Dobos Judit szülôk munkáját, akik a csütörtök esti fôzést felvállalták Zombó Norbertnek (Palló és Deszka) a tûzifa Pisch Pálnak és Pintér Istvánnak a számháború helyszínének biztosítását A Pusztavámi Tejtermelô Szövetkezetnek, dr. Kovács Ferenc rendôrkapitány úrnak és Lévai Imrének a programlehetôségeket Hadusfalvy Istvánnak és a karbantartóknak a szervezésben nyújtott gyors, segítô munkájukat Mûvelôdési Háznak a fôzéshez szükséges eszközök biztosítását Staudt Istvánné Tecának és az óvodai konyha dolgozóinak az ebédfôzést a Polgárôrség segítségét S végül de nem utolsósorban köszönöm a pedagógusok munkáját, akik a programok lebonyolítása mellett naponta friss, finom reggelit és uzsonnát készítettek a gyerekeknek! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Ringató Májusban rendhagyó módon egy különleges programra hívtunk minden kisgyermekes családot: Ringató foglalkozáson vehettünk részt az Ökoházban Fejesné Horváth Irma vezetésével. Az érdeklôdésre Dalok, énekek a kisgyerekeknek gitárkísérettel Pusztavámi Krónika augusztus való tekintettel szeptembertôl havonta egy alkalommal újra eljön hozzánk Irma. Hogy mi mindent rejt magában egy ilyen foglalkozás, arról az egyik édesanya, Riesingné Fodor Júlia írt. Az emberekhez ôsidôk óta, talán vele egyidôsen hozzátartozik az ének, a muzsika. Miért kezdett az ember énekelni, miért kezdett hangszereket gyártani? Ki tudhatná a választ? Valamilyen formában ma is betölti mindennapjainkat a zene. Régi, vagy új dallamok sokszor az ember lelkébe hatnak. Kik a legfogékonyabbak erre, akiknek még semmi sem gáz? Akiknek a sár nem kosz, hanem szobrászkellék. Akiknek bôrig ázni nem bosszúság, hanem vidám játék. A gyerekek. Nekik az egész világ felfedezni való teljes színével, hangjával. S kivel tudják ezt a kutatást biztonsággal végezni, ha nem szüleikkel, édesanyjukkal? A Ringató foglalkozás egyszerû, fülbemászó dallamaival, kedves rigmusaival, érdekes és mesebeli hangszereivel, könnyû mozdulataival ebben segíti az apró embereket és szüleiket. Segít a gyerekeknek a dalocskák, mondókák által megismerni a felnôttek világát és segít a felnôtteknek kicsit gyermeknek lenni a már-már túl komoly nagybetûs életben. Akinek van egy órácskája arra, hogy játsszon gyerekével, aki szeretne más szülôkkel találkozni, aki szeretné, ha gyermeke más gyerekekkel találkozna, aki részt venne egy interaktív gyerekkoncerten, aki nem is tudja elképzelni, mi lehet ez az egész, aki volt már, vagy aki csak hallott róla, annak ott a helye a Ringatón. Legfôképpen pedig azoknak ajánlom, akik szeretnék megtudni, hol is laknak valójában a kisegerek. S ha majd otthon elénekeljük a tanult dalocskát, s fiunk, lányunk századszorra is újra követeli azokat, tudni fogjuk, hogy jó helyen jártunk! Riesingné Fodor Júlia 5

6 Új plébános Móron Ambrózy Tamás katolikus plébános augusztus 1-jétôl a II. Vértesi kerület esperese lesz, miután Gerendai Sándor eddigi esperessel szolgálati helyet cserél. Ezt a döntés Spányi Antal megyéspüspök hozta meg. Amikor értesültünk Tamás atyától Mórra történô érkezésérôl, az okokról kérdeztük. Ô egy idézettel válaszolt: egy szentmisén Lukács evangélista ünnepén az evangélium szavai szíven találtak: Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és azt mondta nekik: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásba!» Ez volt az elhívásom. Amint megértettem, hogy Isten hív, de nem kényszerít, és a választ tôlem várja, már meg is született bennem a döntés: megyek. Ambrózy Tamás jött is, és egy rövid beszélgetésre le is ültünk. Mikor és hogyan döntötte el, hogy a papi hivatást választja? kérdeztem a fiatal plébánost. 21 éves voltam, amikor a Pázmány Egyetem piliscsabai kampuszán, mint egy villám hasított belém a gondolat: neked papnak kell lenned! válaszolt, majd így folytatta: Ekkor harmad éves angol és szociológia szakos hallgató voltam, és épp elkezdôdött egy kapcsolat az életemben, így nem igazán értettem, hogy honnan, miért, és miért én. Kértem Istent, hogy ha komolyan gondolja, akkor még küldjön jelet. Küldött. Harmadnapon a szentmisén Lukács evangélista ünnepén az evangélium szavai szíven találtak: Jézus kiválasztott más 72 tanítványt és azt mondta nekik: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásba! Ez volt az elhívásom. Amint megértettem, hogy Isten hív, de nem kényszerít, és a választ tôlem várja, már meg is született bennem a döntés: megyek. Ez az elhívás külsô története. A belsô mélyebb, és kevésbé meseszerû. Azt a vágyat éreztem egyre erôsebben, hogy minél több embert akarok, kell Istenhez vezetnem. Mind a mai napig ez papi hivatásom legbelsô hangja. Ambrózy Tamás: mivel zenész családba születtem, mindig is a zene szerelmese voltam Családja hogyan fogadta döntését? Egy váratlan pillanatban hangzott el a válasz szüleim tréfás megjegyzésére: pap leszek. Hirtelen megállt a levegô. Aztán elkezdtünk beszélni róla. Szüleim nem akarták utamat állni, inkább azon voltak, hogy megtaláljam, de kérdéseket megfogalmaztak, hogy valóban meggondoltam-e. Azóta 13 év telt el, lassan megszokták, talán örülnek is neki, amikor azt látják, hogy a helyemen vagyok. Testvéreim is elfogadták döntésemet, sosem kérdôjelezték meg. Tanulmányait hol végezte? Takács Nándor most már nyugalmazott székesfehérvári püspök atya a Budapesti Központi Szemináriumba küldött, hogy ott a teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karán végezzem el. Az elsô naptól otthon éreztem magam a szemináriumban. Szerettem ott lenni. Jó barátokat szereztem, megismertem nagyszerû atyákat, példaképeket és sok idôt tölthettem el Istennel a kápolnában, és az igazság keresésével a könyvek között. A teológia elvégzése után, melyik városban (településen) szolgálta elôször papként Istent? Spányi Antal püspök atya szentelt pappá június 23-án. Elsô szolgálati helyem Pilisvörösvár volt. Boros Zoltán plébános atya mellett voltam káplán egy évet. Jó volt mellette dolgozni, és nagyon szerettem Vörösvárt is. A nagy paphiány miatt azonban hamar Csákvárra, (ide tartozik Szár, Vértesboglár, Újbarok, Bodmér) ahol életemnek több mint az egyhatodát töltöttem el. Mély barátságok születtek, sok mindent köszönhetek az itteni embereknek. Életem fontos hat évét töltöttem itt. Hálás vagyok Istennek, hogy ide is elvezérelt engem. A szolgálat mellett mivel tölti kevés szabadidejét? A szabadnapomon gyakran hazamegyek a szüleimhez Budakeszire. Itt találkozom a szintén Keszin élô nôvéremmel és családjával (férjével két gyermeket nevelnek) és öcsémmel is. Mivel zenész családba születtem, mindig is a zene szerelmese voltam. Van egy zenekarunk a Csámborgó, amely Csákváron született. Mind amatôr zenészek vagyunk, de szívesen és lelkesen muzsikálunk. A sportot is egész életemben fontosnak tartottam, igyekszem a mozgást is beilleszteni a napirendbe. Ezen kívül nagy ritkán, ha idôm engedi, meglátogatok egy két régi barátot, paptestvért. Milyen érzésekkel és tervekkel érkezik Mórra (illetve ebbe az egyházkerületbe)? Senkinek sem könnyû elmenni valahonnan, ahol jó volt élni. Nekem sem könnyû otthagyni Csákvárt és a falvaimat. Azonban imádkozom érte, hogy Isten áldja meg ezt a helycserét mindenki számára. Tervekrôl nem szeretnék még beszélni. Elôször meg akarom ismerni az embereket, a feladatokat, és aztán Isten kegyelmével és a lélek vezetésével betölteni azt a hivatást, amit ô kijelölt nekem Móron és a hozzám tartozó többi egyházközösségben. Kérem az önök imáját is, hogy ez így lehessen. Gerendai Sándor plébános úrnak jó egészséget, áldott, szerencsés életet kívánunk új szolgálati helyén, Csákváron. Fotó: (Ambrózy Tamás családi archívum) Brückl Tamás fiatal építômérnök üzlettársával és édesapjával gondolt egy nagyot: pályázott a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál, nyert és októberben már meg is nyitja Pusztavámon az új bérfôzdéjét, ahol természetesen jófajta pálinkákat fognak fôzni. A minap meglátogattuk a fiatal vállalkozót, aki az új, leendô szeszfôzde titkaiba is beavatott. Brückl Tamást családi szálak fûzik Pusztavámhoz, szülei és nagymamája jelenleg is itt élnek. A fiatal mérnök 3 4 évvel ezelôtt egy kellemes társaságban megkóstolt egy nagyon finom kajszibarack pálinkát meséli a vállalkozó pusztavámi bérfôzdéje tövében, amely napok múlva teljesen el is készül. Ekkor határozta el, hogy a jövôben, pálinkafôzéssel is kíván foglalkozni. Tanult hivatását (építômérnök) egyenlôre nem adja fel. Beiratkozott egy OKJ-s Gyümölcspálinka gyártó képzésre, ahol sikeres vizsgát tett. A tanfolyamot édesapja Új szeszfôzde a faluban is elvégezte akivel az üzem vezetését közösen fogják ellátni. A bérfôzde felépítésére anyagi forrásra volt szükség. Pályázatát benyújtotta az MVH-hoz, nyert, és elkezdôdhetett a beruházás. Brückl Tamás, hogy tudását és szakmai ismeretei tovább gyarapítsa, beiratkozott a Corvinus Egyetemre pálinka mesterképzésre, tanulmányait 2016-ban fejezi be. A település központjában épülô bérfôzde építési engedélyeztetése megtörtént, az építési engedély kapcsán fellebbezés nem érkezett, így megkezdôdött a szeszfôzde építése. Az engedélyeztetési eljárás során az engedélyezô hatóság több esetben is helyszíni bejárást/szemlét tartott, ahol részt vettek a szomszédos ingatlanok tulajdonosai is, a helyszíni bejárás során a fiatal vállalkozó tájékoztatta a megjelenteket és elmondta, hogy ez a szeszfôzde a hagyományos pálinkagyáraktól jelentôsen eltér. A technológia teljesen zárt rendszerû. Brückl Tamás az új pusztavámi szeszfôzde tulajdonosa A cefre elôször szivattyús technológiával egy elômelegítô tartályba kerül, ahonnan szintén zárt csôvezetéken át jut el fôzôüstbe, majd a melléktermék szintén zárt föld alatti vezetéken jut egy föld alatt elhelyezett mosléktárolóba. Az építési engedélyezés során a Környezetvédelem mint szakhatóság is megkeresésre került akik a környezetvédelmi tervfejezet és a technológiai leírás alapján megállapították, hogy az üzemnek nincs környezetterhelô hatása. Maga a gyártási technológia is bizonyíték erre. A kifôzött cefre a mosléktárolóból tartályautóval kerül elszállításra, amely akár még földekre kijuttatva is hasznos lehet, hiszen szerves-trágyaként újra hasznosítható mint melléktermék. A környékben több pálinkafôzde mûködik, de Tamás reméli, hogy az új bérfôzde elegendô megrendelést fog kapni. A pusztavámi fôzde akár kis mennyiségû cefrét ( liter) is fel tud dolgozni, méghozzá a legkiválóbb technológia alkalmazásával. Természetesen nagyobb mennyiséget is tudnak vállalni, berendezéseik erre is megfelelôek lesznek. A fôzdében egy 150 literes és egy 300 literes berendezés fog üzemelni. Az új pusztavámi szeszfôzde várhatóan októberben nyílik meg. N. G. 6 Pusztavámi Krónika augusztus

7 Ötven évvel ezelôtt végezték el Pusztavámon az általános iskolát Osztálytalálkozó 50 év után Örömmel és kíváncsisággal, a viszontlátás izgalmával készülôdtek ballagásuk 50. évfordulójára a volt pusztavámi diákok. Kinek mit hozott az élet, kit merre vitt a sors? kérdezték egymástól, majd mindenki válaszolt a kérdésre. Többen is kifejtették, jó alapot kaptak a Pusztavámi Általános Iskola tanáraitól, szüleiktôl, a falu közösségétôl. Köszönet érte! Elisabeth Möllmann (lánykori nevén Stahl Erzsébet) lapunknak elmondta, hogy 1964-ben 46 fôs osztály ballagott el, mára 31 fôre csappant a létszám. Az osztálytalálkozón 26-an jelentek meg. Megtudtuk, hogy Tóth Lajos nyugalmazott tanár úr, aki matematika-fizikával fertôzte meg diákjait, megtisztelte jelenlétével a találkozót, csakúgy, mint Petrovics Istvánné nyugalmazott tanárnô, mindenki Gabi nénije. Megtettük, ami tôlünk tellett, szeretettel éljük mindennapjainkat foglalható össze a tanárok véleménye. Mára már sokat tudunk, de semmit nem felejtettünk summázta a többi volt diák mondanivalóját az osztálytalálkozón Elisabeth Möllmann.Az estet egy közös vacsorával zárták, osztálytársuk hangulatos, remek éttermében. A szervezésben részt vettek: Fettné Wittmann Mária, Borsos Anna, Némethné Nagy Katalin, Möllmanné Stahl Erzsébet. N. G. Rendkívüli testületi ülés Képviselô-testületünk július 22.-én soron kívüli ülést tartott, melyen az alábbi témák kerültek megtárgyalásra. Elsô napirend során a testület döntött egy energetika pályázaton való indulásról, mely 3 önkormányzati épület komplex energiahatékonysági beavatkozást jelentheti. A testület a pályázati szándékon túl kiválasztotta a pályázat elôkészítésével, a közbeszerzés lebonyolításával és a pályázat menedzselésével kapcsolatos feladatokra a vállalkozásokat. Második napirend alatt a testület, tájékoztatást kapott a féléves gazdálkodási gyorsmérlegrôl. Harmadik napirend alatt ismertetésre kerültek azon lépések, melyek a nem várt rendkívüli kiadások (pl. adó-visszafizetési kötelezettség a bánya felé, tizenmilliós tûzkár, várhatóan elmaradó bevételek, stb.) mérséklésére, a költségvetés stabilitása érdekében már megtörténtek, illetve testületi jóváhagyással meg fognak történni. A testület a tájékoztatást egyhangúlag, teljes tartalmában elfogadta. Negyedik napirendben a testület döntött a szennyvízberuházó víziközmû-társulat megszüntetési feladatira kiválasztott cégrôl. A megszüntetés még az idén megtörténik, ezzel lezárul a település eddigi legnagyobb, saját fejlesztése. Ötödik napirendben tájékoztattuk a képviselôket a HPV oltás októberi indulásáról. Ezután minden évben az iskolai védônôk szervezésében, felmenô rendszerben történik az oltás. Részletekrôl érdeklôdni a jegyzônél, a polgármesternél, a védônônél, illetve a képviselôknél is lehet. Merkatz László polgármester Hittanos tábor Kedves Sportkedvelôk! A Mennyországot választom címmel hirdettünk tábort hittanosainknak idén július elején. A meghívást 85-en fogadták el. Táborhelyünket a Vértesben vertük fel, a sok éve megszokott helyünkön. A téma háttere a szintén ezzel a címmel készült film volt, ami a vidámsága és egyszerûsége miatt nagyszerû példaképként bemutatható Néri Szent Fülöp életét mutatja be. A film az interneten megtalálható, jó szívvel ajánljuk kicsiknek és nagyoknak. Az együtt töltött 6 napon 4 korosztályban külön-külön dolgoztuk fel játékkal, beszélgetéssel a történet mondanivalóját, míg emellett a legkisebbek a fabábú Panchinelló meséjével ismerkedtek. Témáink voltak többek között az elénk gördülô akadályok nyitott szívvel való elfogadása, az Istenre hagyatkozás megélése a hétköznapokban, a hit abban, hogy Isten képes minden helyzetbôl jót kihozni. Beszélgettünk a másokról rosszat mondásról a filmbôl vett nagyon szemléletes kép kapcsán, mely szerint a kimondott szavaink úgy szállnak tovább már tôlünk függetlenül, mint a tollpihék, amelyeket akárcsak kimondott ítéletünk, nem lehet visszagyûjteni, ki nem mondottá tenni. A témafeldolgozások mellett többek között barkácsolás, közösségi játékok, méta, röplabda, tábori olimpia, zumba foglalkozás, ki-mit tud színesítették napjainkat. Estéinket pedig hol a tábortûz mellett, hol az éjszakai túrákon töltöttük. Táborunk megvalósítását a velünk együtt szolgáló lelkes fiatal csapaton túl is sokan segítették. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki anyagiakkal, munkájával vagy imáival támogatott minket. A mennyországot választottuk, nem csak az együtt töltött hat napra, hanem reményeink szerint véglegesen és Fülöp atyával együtt valljuk: Magányosan senki sem lehet boldog. Mert a bennünk lakozó boldogságot meg kell osztanunk, és osztoznunk kell a mások örömében. Megtaláljuk önmagunkban, ha mélyen magunkba nézünk, hogy valaki szeret minket, és Isten végtelen szeretete nem hagy el minket soha. Staudt Gáborné Tisztelettel köszöntöm Önöket a Pusztavámi Torna Club nevében. Az új bajnoki idény kezdetéhez közeledve engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak egyesületünkrôl júliusától új elnökség kezdte meg munkáját. Tagok: Emmerling Balázs, Kis Viktor, Gergô Gábor, Magda György, Csordás Mihály. Célunk a korábbi vezetôség által elkezdett munka folytatása, stabil, megbízható mûködtetés. Csapataink összetételében nem történt jelentôs változás, a tavaly eredményesen szerepelt társulattal vágunk neki az új bajnoki szezonnak. Edzôként Kocsis Jenô, Járóka Rudolf, Kis Viktor irányít. Célunk a felnôtt szinten tavaly elért eredményeket túlszárnyalni, becsületesen, sportszerûen helytállni. Korosztályos utánpótlás csapatainknál szeretnénk minél több gyermeket bevonni a rendszeres sportolásba, ill. részt veszünk az OTP Bank-Bozsik egyesületi programban. Bizonyára többségük tudomására jutott, hogy néhány ember felelôtlen magatartása milyen kárt okozott sportlétesítményünkben. A tûzeset okozta károk részben felszámolásra kerültek. Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendbetételben! Szeptemberre remélhetôleg sikerül teljesen befejezni a felújítást. Kérem, lehetôségeikhez mérten támogassák ezt a folyamatot. (Terveink szerint településünk néhány helyén gyûjtôurnát helyezünk el). Köszönjük! Néhány szó az augusztusra tervezett programokról: Augusztus 11-én kezdetét veszi a Sporttábor, ennek keretében közel 50 gyermek 5 napon keresztül tartalmas foglalkozáson vesz részt. A táboroztatás célja kimozdítani a focista palántákat, megismertetni az ifjoncokat a labdarúgás szép oldalával. Reméljük élménnyel gazdagodva térnek haza a résztvevôk. Várhatóan augusztus 17-én indul a bajnoki szezon (végleges program még nem áll rendelkezésünkre). Reméljük, minél többen látogatnak ki hazai mérkôzéseinkre, ahol néhány újdonsággal várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelô figyelmüket! Csordás Mihály elnök Pusztavámi Krónika augusztus 7

8 Karatésok az erdôben Karate tábornak adott otthont a Pusztavám melletti, szebb napokat is látott volt úttörôtábor. Kovács Ferenc a Fejér megyei karatésok ismert alakja, a székesfehérvári Alba Regia SC edzôje elmondta, hogy jelenleg 14 gyermek közülük 6 székesfehérvári adott számot tudásából. A vizsga során mód nyílt arra, hogy magasabb fokozatú minôsítést kapjanak. A legtöbb versenyzô fehér övvel rendelkezik, de néhány A pusztavámi karate-táborban a jövô reménységei vizsgáztak zöld, kék, sárga övessel is találkoztunk. Kovács Ferenc hangsúlyozta: Székesfehérváron 38 évvel ezelôtt szervezte meg az elsô fehérvári klubot. Tanulmányai kezdetén sikerült Jugoszláviából beszerezni egy karate könyvet. Akkor még nem beszéltek Kyokushin stílusról, csak egyszerûen karatéról és már annak is örült, hogy volt ez a könyv, amibôl lehetett gyakorolni ban Magyarországra érkezett Mészáros Attila Svédországban élô, magyar származású karate mester és övvizsgát tartott, ahol az elsô 10 kyu fokozatot megszerezte. A Kyokushinkai stílus legfontosabb jellemzôje, hogy a leghatékonyabb technika oktatására, kivitelezésére törekszik, de fontos a stílusra jellemzô mozgáskultúra oktatása, elsajátítása és a mozdulatok pontos, hatékony kivitelezése is. Emellett a verseny centrikusság is meghatározó, a Kyokushin karate a full contact küzdelemre készít fel, ahogyan teszi ezt több más harcmûvészeti ág is. Fontos tudni, hogy a Kyokushin stílusra jellemzô kettôsség abból fakad, hogy ez egy tradicionális karate stílus, ezért az alaptechnikákat, katákat nagy hangsúllyal oktatja, melynek a lényege a képességfejlesztés. Viszont ezeket ilyen formában általában nem használják a versenyeken. Ezért fontos, hogy olyan technikákat is oktassanak, amik a versenyeken is hatékonyan alkalmazhatók. Ezért a versenyfelkészítés során már megváltozik a technikai repertoár és a gyakorlati eszköztár is / mint pl. homokzsák, pontütôkesztyû, ütôpárna/. Kovács Ferenc Székesfehérvár eddigi legsikeresebb versenyzôirôl A pusztavámi karate tábor részvevôi. Balról a 4. Kovács Ferenc is beszélt. Büszke a négyszeres Európa bajnok Németh Katalinra, aki ma már kétgyermekes családanya. Kovács Mónikára, aki sikeres ifi és junior küzdelmi versenyzés után katára (formagyakorlat) váltott, válogatott szintre jutott és két ezüstérem után a legutóbbi Európa Bajnokságon I. helyezést ért el. Tanítványainak két szót emel ki: desire (vágy) passion (szenvedély). Úgy érzi ez a karatéra is nagyon igaz, mert meg kell, hogy legyen bennük a vágy, vagyis a cél, amit el szeretnének érni és ezt csak úgy érhetik el, ha minden, amit tesznek, azt szenvedéllyel tegyék. A móri csapattal a kapcsolat szoros, azóta, hogy az elsô karatét tanulni vágyó fiatalemberek megjelentek Székesfehérváron és rövid idô után megalapították a móri csapatot. Ez a kapcsolat azóta is jó és ma is többen látogatnak meg bennünket Mórról Illek István edzô vezetésével. A pusztavámi karate-táborban a jövô reménységei vizsgáztak. Két fiú a kitûzött célt nem érte el, de a javításra a jövôben módjuk nyílik zárta mondandóját Kovács Ferenc 4 danos karate mester. N. G. Fotó: Hrubos Zsolt Pusztavámi komatál Vétressomlón A Vértesi Erdô Zrt július 5 6-án Vértessomlón rendezte meg a Székesfehérvári Egyházmegye vértesi régióját összefogó egyháztörténeti fesztiválját Vértesi Templom Fesztivál néven. Koncertek, bemutatók, kiállítások, bábszínház, gyermekfoglalkoztató, fôzôverseny és hatalmas vásári forgatagban volt része a látogatónak. Június 5-én (szombaton) Böjte Csaba frences rendi szerzetes miséjével, július 6-án Vértessomlói Vértesi Templom Fesztiválon a pusztavámi sátor belülrôl (vasárnap) a szent misét Spányi Antal püspök celebrálta. A vértessomlói Sarlós Boldogaszszony templom földrengés következtében sérült meg. A Kegytemplom a Vértes nagy búcsújáróhelye. Július 6-a, a búcsú idôpontja. Erre az eseményre szervezte rá a Vértesi Erdô Zrt. a Vértessomlói Önkormányzattal és a Vértessomlói Katolikus Egyházközséggel azt az Egyháztörténeti Kulturális Fesztivált, mely a Vértesi Templom Fesztivál címet kapta. Nagy sikere volt a pusztavámi kvircedlinek ezen a fesztiválon mondta lapunknak Pusztavámi Kálmánné. Vértessomlón rendezték a Vértesi Erdô Zrt. a Vértes Mûemlékért indult jótékonysági eseményét, mely idén a Sarlós Boldogasszony Kegytemplom rendbehozatalára gyûjtött adományt. A fesztiválon 17 egyházmegye kapott lehetôséget a bemutatkozásra, köztük Pusztavám is. A pusztavámiak régi szokások felelevenítésével készültek, így a komatál hagyományát mutatták be. Sváb szokás szerint a keresztgyermek születésekor a keresztszülôk egy héten át, minden nap reggelire tejeskávéval készültek, mellé frissen sütött kuglófot vittek, majd ebédre tyúkhúslevest fôztek és diós kiflit, vagy linzert sütöttek mellé. A boros üvegbe pedig bor került. A pusztavámiak ezt a hagyományt elevenítették fel, és bemutatták, ahogy a keresztszülôk a finomságokat szépen hímzett, kikeményített kendôben vitték a komaasszonynak. A régi szokás szerint az utolsó napon a keresztmama kvircedlit és borlevest vitt magával, amit máig elôszeretettel fogyasztanak a pusztavámiak. Mi is ezt a napot mutattuk be Vértessomlón: borlevessel és kvircedlivel kínáltuk a vendégeket, ami hatalmas sikert aratott. Szívmelengetô érzés töltött el minket, amikor a látogatók sorra dicsérték bemutatónkat. Szívesen tértek be hozzánk, mert a bemutató sátrunkból igazán otthonos helyet varázsoltunk. Többen úgy fogalmaztak, hogy nálunk a nyugalom és a szeretet áradt. Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika augusztus

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS FEJÉR MEGYE CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Ikt. szám: J e g y z ő k ö n y v a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. április 14-én megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 13/2015.

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben