A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás"

Átírás

1 SZAKLAPOZÓ A SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK TANÁRAINAK LAPJA november V. évfolyam II. szám KEDVES OLVASÓNK! A 2013/2014-es tanév első Szaklapozójában fontos változás történt: a Gazdasági és a Műszaki Lapozó egyesítette erőit, így kibővített terjedelemmel és tartalommal mutatjuk be a szakközépiskolák és a szakiskolák tanárainak a szakképzés legfontosabb témáit, híreit. Kérjük, mutassa meg lapunkat kollégáinak, hogy ők is értesülhessenek az újdonságokról. Lapszámunk témái igen változatosak: a 2013 szeptemberétől életbe lépett legfontosabb képzési változásokon felül bemutatunk néhány hazai és európai példát a vállalkozó szellem tanítására, bemutatjuk, milyen arányban választják a diákok a szakiskolákat, szakközépiskolákat, megismerjük egy tanulmányút tapasztalatait, valamint a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítására tett intézkedéseket. Szép téli napokat kíván a Műszaki Kiadó nevében A tartalomból: Asztalos Ágnes felelős szerkesztő A vállalkozó szellem tanítása Európában és Magyarországon Középiskolai továbbtanulási tendenciák Az OKJ változásai 2013 szeptemberétől Szakképzési díj 2013 Utazás és turizmus érettségi tárgy Szakképzési szakértők tanulmányútja A fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása A vállalkozó szellem tanítása Európában A vállalkozókészség fejlesztése címmel rendezett tematikus monitoringszemináriumot a Tempus Közalapítvány október 24-én. A plenáris és szekcióüléseken arra keresték a válaszokat a külföldi példákat bemutató előadók, tanítható-e a vállalkozó szellem. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás Az angliai tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakmai képzésben amely igen rövid idejű, akár 1 éves is lehet a tanulók egyből a mély vízben találják magukat: választott szakmájukban azonnal egy működő vállalkozás részesei lesznek. A szakácstanulók a város egyik legnívósabb éttermében kezdik elsajátítani a tapasztalt séfek munkastílusát, a kozmetikustanulók a legkeresettebb szépségszalonban kezdik meg gyakorlatukat felügyelet mellett. Így egyből betekintést kapnak a diákok a sikeresen működő vállalkozások mindennapjaiba. A szakiskolák támogatják a vállalkozási ötletek kidolgozását az előkészítéstől a végrehajtásig, és konkrét marketingsegítséget nyújtanak a tanulók vállalkozásaihoz. Ehhez támogatást adnak a hiteles oktatók, akik maguk is jó néhány évet töltöttek vállalkozóként a munka világában, csak utána kapcsolódtak be a diákok oktatásába. A tanulók sok nonprofit szervezet munkájában részt vehetnek, amelyek a szociális esélyegyenlőséget és környezetvédelmet támogatják. Külön programok vannak a kallódó, iskolarendszerből kiesett diákoknak. Például az egész nap csak gördeszkázó fiatalokat úgy terelték a munka világa felé, hogy az asztalosszakmát ajánlották számukra. Így olyan szak- képesítéshez juthattak, amely segíti őket, hogy jobb gördeszkákat készítsenek, a személyes motiváció pedig segítette a tanulást. Így lett a hobbiból megélhetés, néhány iskolakerülő diákból pedig egyenesen tanár, hiszen a tanultakat néhányan tovább is adják. Írország: a vállalkozói szemlélet formálása Az írországi tanulmányút során leginkább a vállalkozói szemlélet különböző szinteken történő segítése kapott hangsúlyt. A legszélesebb réteget az általános iskolás diákok jelenthetik, akik nem külön tantárgyként, hanem a közismereti tárgyakba integrálva ismerkednek meg a vállalkozói szemlélettel. Ilyen például ha a történelemtanár a tanórán megismertetett korszak történelmi emlékeire épített idegenforgalmi vállalkozásokra hívja fel a figyelmet, vagy ha a biológiatanár a természeti kincsekre épülő turisztikai látnivalók felé tereli a diákokat. A vállalkozói szemlélet második szintjén már konkrét vállalkozástani ismeretek igénye merül fel konkrét modul, tananyag vagy gyakorlat formájában. A harmadik szintet a vállalkozások iránt már fogékonyak számára rendezett tanórán kívüli foglalkozások, például hétvégi vállalkozási versenyek jelenthetik. Végül a már meglévő vállalkozási ötlettel rendelkezők részére inkubátorprogramokat

2 szerveznek. Így el lehet érni, hogy a sikeres vállalkozásoknak munkahelyteremtő hatásuk legyen. Franciaország: céhlegények nyomában Végzett szakmunkásoknak főként az építőipari szakmák területéről nyújt jó lehetőséget a Compagnons du Tour de France program, amely a középkori céhlegények vándoréletének hagyományait eleveníti fel. Franciaország-szerte vannak házai a szervezetnek, ahol a vándorló céhlegények laknak, dolgoznak és tanulnak. 4 hét munka és 2 hét tanulás ciklusában váltakozva fejlesztik képességeiket a tanulók. A vándorlás során mindig más munkahelyhez, kollégákhoz kell alkalmazkodni, beilleszkedni, betanulni. Ez a folyamat nagyban elősegíti a vállalkozási készségek kialakulását. Magyar szakmunkások is minden évben részt vesznek a programban. Rövid (4 hetes) nyelvi előkészítő után máris terepen próbálhatják ki tudásukat, képességeiket. A tanulás itt folyamatos önképzést jelent, a diákokat korábban ebben a rendszerben végzett mesterek segítik. A vándorlással a tanulók nagyon sok munkaterületet megismernek, új szakmai ismeretekre tesznek szert, így hazatérve jó eséllyel foghatnak egy új vállalkozásba. Hollandia: a vállalkozói gondolkodásmód kialakítása A hollandok nem gondolják azt, hogy vállalkozónak születni kell, úgy tartják, hogy vállalkozóvá válik az ember. Ezért a középpontba nem a vállalkozási alapismereteket, a pénzügyi és számviteli alapismereteket helyezik, hanem a személyes fejlődést és a kommunikációs készségek erősítését. Ne libák legyünk, hanem sólymok, mondják, azaz ne álljunk be a sorba a sok liba közé, hanem szárnyaljunk, felülről lássuk át a dolgokat. A tanulás nem információátadást jelent a szemléletükben, hanem a viselkedés és a gondolkodásmód megváltoztatására törekednek. A tanár szerepe a mentoréhoz hasonló, a diákok pedig egy felsőbb évfolyamos hallgatóval is egymást segítő kapcsolatban vannak. A tananyagot nem konkrét információk, hanem vállalkozói történetek, esettanulmányok jelentik, amelyekből mindenki más következtetésre jut. Az érdeklődő diákok eljárhatnak az inkubátorházak eseményeire, így közvetlen kapcsolatba kerülhetnek fiatal vállalkozókkal, vállalkozási ötletekkel. Belgium: eszközrendszer a vállalkozó szellem formálásához A belga oktatásban a központi kormányzati törekvéseknek megfelelve erősítették a vállalkozó szellemet. Fő célkitűzésüket, a vállalkozói magatartás, készségek, attitűd kialakítását az oktatás különböző szintjeire is lebontották. Az óvodákban a vállalkozások pozitív imidzsének kialakítását szorgalmazták. Az általános iskolákban a vállalkozások társadalmi szerepét hangsúlyozták, míg a közép- és felsőfokú oktatásban a vállalkozások konkrét alapítását, működését ismertetik. Ezekhez a programokhoz tanártovábbképzéseket szerveztek iskolalátogatásokkal, valamint vállalkozásokhoz is kimennek a tanárok 1-2 napra vagy akár hosszabb munkahelyi gyakorlatra. Különböző programok közvetítik az oktatási módszereket. Interaktív tananyagok állnak a diákok rendelkezésére, a szakiskolásoknak üzletimenedzsment-ismereteket közvetítenek. Vállalkozói nyomozásokat szerveznek a vállalkozói készségek fejlesztésére, külön programok szimulálják a külkereskedelmi kapcsolatokat. Nagyon népszerűek és nagy presztízsűek a különböző versenyek, amelyekre középiskolás csapatok jelentkezhetnek. Dánia: projektalapú oktatás A vállalkozókészséget Dániában az innovációval, a proaktivitással és a kockázatkereső magatartással azonosítják. Fontosnak tartják a vállalkozói szemlélet kialakításánál a játékosságot, az aktív részvételt és a kreatív gondolkodást. A vállalkozókészség fejlesztéséhez a projektalapú oktatás nyújtja a legnagyobb segítséget. A barátságos, konstruktív légkör kialakítása, a diákok és a tanárok közötti dialógus, valamint a vélemények és érvek meghallgatása a záloga a hatékony csoportmunkának. Ausztria: a gyakornoki és junior cégek szerepe Ahogy Németországban, Ausztriában is a duális szakképzés során történik a vállalkozói és szociális kompetenciák fejlesztése. A magas színvonalú szakképzés és ezáltal a végzettek számára a jó munkalehetőség esélye akkor valósul meg, ha szoros együttműködésre törekednek a képzőközpontok a cégekkel. Ebben a folyamatban fontos szerepet kap a tanár mint coach, valamint az idegen nyelvek kiemelt jelentőségűek. A diákok gyakornoki cégeknél készülhetnek a munkavállalásra. Bár itt termelés nem folyik, a tanulóknak valóban meg kell pályázniuk az állást, állásinterjúra mennek, amelyet felsőbbévesek tartanak, és ők is döntenek az alkalmazásról. A heti 4 órás elfoglaltságot jelentő céges pozíciót 3 havonta váltják a diákok, így sok másik tanulóval megtanulnak együtt dolgozni. A közeljövőben kötelezően is bevezetik azt a diplomamunkát, amely egy konkrét probléma megoldására irányuló csoportos projektmunka. Ennek eredményeképpen terveztek a diákok például a vasútállomáson információs táblát. A cikk Hoffmann-né Piskó Beáta, Papp András, Prém Tamás, dr. Lazányi Kornélia, Pete Zoltán, Nagy Sándor és Nagy Orsolya előadása alapján készült NOVEMBER

3 Szakiskola, szakközépiskola vagy gimnázium? Továbbtanulási tendenciák és trendek Az Oktatási Évkönyv adatai szerint 2012-ben közel 118 ezer tanuló kezdte meg a 9. osztályos tanulmányait. Nézzük, milyen típusú iskolákat választanak a diákok, milyen változások zajlottak a gyermeklétszámban és továbbtanulásban az elmúlt 20 évben, végül tekintsük át, mi várható a középiskolás korosztályban 10 év múlva! A csökkenő gyermeklétszám állandó közbeszéd tárgya a médiumokban és természetesen az iskolákban is. Hiszen a kevesebb diák kevesebb pedagógust igényel. Nézzük, a középfokú oktatásban és a szakképzésben milyen változások zajlottak az elmúlt években! Összehasonlításunk alapja a 2012-ben, 2002-ben, valamint az 1992-ben 9. évfolyamot kezdő diákok Szakiskola/szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Összesen osztályt kezdő diákok száma (forrás: ksh.hu) A csökkenő gyermeklétszám világosan kitűnik az összegzett adatokból: 2002-re 22%-kal, 2012-re további 9%-kal csökkent a diákok száma. Ez természetes demográfiai folyamatként értelmezhető, hiszen az 1992-ben 9. osztályt kezdők ban jöttek a világra az 50-es évek demográfiai csúcspontjában megszületett korosztály gyermekeiként. Vizsgáljuk meg, milyen változások láthatók a középiskola vagy szakképző intézmény választásakor! Elsőre feltűnik az 1992-ben még a diákok majdnem felét fogadó szakmunkásképzők jelentőségének csökkenése. A szocializmusban elterjedt nagyszámú ipari munkahely megszűnésével együtt járt a szakiskolák népszerűségének csökkenése. Az elmúlt 10 évben azonban ismét nőtt a szakiskolában kezdő tanulók száma és aránya, ez valószínűleg a szolgáltató szektor (vendéglátás, kereskedelem) nagy munkaerőigényével magyarázható. A munkaerő-piaci változások egyértelmű vesztese a szakiskola, 20 év alatt megfeleződött az itt kezdő diákok száma. Ugyanakkor ez akár pozitív tendenciaként is felfogható, hiszen egyre több diák akar érettségit szerezni, és hajlandó is ezért többet tanulni. A szakközépiskolák népszerűsége ingadozó, ez valószínűleg az elmúlt 20 évben változó céloknak köszönhető ben a szakközépiskolás tanulók érettségire és szakmára is számíthattak 5 év tanulás után. Később már az érettségi is nehéznek bizonyult, hiszen alacsonyabb közismereti óraszámokkal kellett ugyanazokat az érettségi követelményeket teljesíteniük a szakközépiskolásoknak, mint a gimnazistáknak. A szakképző évfolyamok ( osztály) jórészt 2-3 évesek voltak, így viszont szinte elveszett a osztályban tanított szakmai tárgyak tartalma. Míg a 90-es években változatlanul maradt a szakközépiskolát kezdők létszáma, addig az utóbbi 10 évben mintegy diákkal kevesebb kezdi meg itt a tanulmányait. Végül a gimnáziumoknak sikerült szinten tartaniuk a náluk tanuló diákok számát, ami ilyen csökkenő gyermeklétszám mellett nagy teljesítmény. Ebben fontos szerepet ját % 33% 27% 33% 49% 34% 29% 40% 33% Szakiskola/szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium 9. osztályos tanulók megoszlása intézménytípusonként (forrás: ksh.hu) NOVEMBER 3

4 szott a 8 és 6 osztályos gimnáziumok elterjedése, amelyek minél korábban próbálták megnyerni maguknak a diákokat. Azonban a gimnázium hiába készít fel hivatalosan a felsőfokú továbbtanulásra, ez sokaknak nem sikerül, így végül a szakközépiskolák szakképző évfolyamain vagy más tanfolyamokon szereznek okj-s képesítést sokan a gimnazisták közül is. Végül egy fontos kérdés: mi várható a jövőben? Mennyiben fogják befolyásolni az iskolaválasztásban a diákokat a munkaerő-piaci kilátások és az oktatáspolitika új tendenciái? Hiszen a 2022-ben 9. osztályt kezdő generáció már megszületett ( ban), jövőre kezdik az általános iskolát. Mivel a születésszám csak néhány ezerrel esett vissza, valószínűleg közel diák kezdi meg 9 év múlva 9. osztályos tanulmányait. És milyen intézményekre esik a tanulók választása? Valószínűsítjük, hogy a 2012-es évi arányokkal találkozhatunk 9 év múlva is. Évről évre egyre nagyobb arányban vannak a megszületett gyermekek között a hátrányosabb szociokulturális helyzetűek, valószínűleg ez biztosítja a szakiskolák utánpótlását. A felsőoktatás egyre nagyobb költséget jelent az ingyenesen tanuló diákok szüleinek is, ezért a gimnáziumokba sem prognosztizálunk nagyobb arányú végzést. A tanulók harmadik harmadát a szakközépiskolások jelentik, ami praktikusan a legjobb választás akkor, ha szakmához szeretnénk juttatni a tanulót, de közben a felsőfokú továbbtanulás lehetőségét is meg kívánjuk adni szeptembertől új OKJ A szeptember 1-jétől hatályos 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet értelmében jelentősen átalakult az OKJ, ezzel együtt a szakképzési rendszer, benne a tanfolyami képzés. A jelentős óraszámés tandíjemelkedés kedvezőtlen hatásait a képzőhelyek a szeptemberig még a régi szabályozás szerint indítható tanfolyamok dömpingjével próbálták elkerülni. De mi várható a last minute tanfolyamok lecsengése után? Melyek a rendszer újdonságai, amelyekhez a hallgatóknak és a képzőhelyeknek egyaránt alkalmazkodniuk kell, s hogyan tehetik ezt? Az OKJ egyszerűsödése Az új OKJ egyszerűsödött, a megszerezhető szakmák, OKJ-s szakképesítések száma a felére csökkent: 1300 helyett 638 szakma közül lehet választani a jövőben. Több szakma, amely iránt az utóbbi években már nem volt számottevő munkaerő-piaci kereslet, lekerült a jegyzékről. Így az új OKJ-ban maradt piacképesebb szakmák feltehetőleg jobb elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a végzés után. Az egyes szakmákon belüli elágazások megszűntek, helyüket új vagy tartalmilag átszervezett más szakképesítések veszik át. Eközben az alap-, rész- és ráépülő szakképesítések megmaradtak, és ezek egymáshoz viszonyított aránya is változatlan. Egy szakképesítés megszerzésével jellemzően több munkakört is be lehet tölteni, a részszakképesítés általában csak egyetlen munkakör betöltésére jogosít. Az ún. szakképesítésráépülések szakmai előképzettséget igényelnek, elvégzésük feltétele általában egy korábban megszerzett, adott szakterületre vonatkozó, alacsonyabb szintű szakképesítés. Fontos változás, hogy 2013 szeptemberétől minden rész-szakképesítés már csak iskolarendszeren kívüli képzés során, tehát költségtérítéses tanfolyamon sajátítható el, szakközépiskolában nem. Ingyenes szakképzés lehetősége Változtak az első szakképesítés ingyenes megszerzésének feltételei is. Az eddigi 22 év helyett 2013 őszétől 21 éves korig ingyenes az első szakképesítés megszerzése nappali tagozatos képzésben. Ezzel a lehetőséggel már csak azok élhetnek, akik legkésőbb abban az évben kezdik meg tanulmányaikat, amelyben a 20. életévüket betöltik. Akik pedig már elkezdték az ingyenes szakképzést, akkor fejezhetik be tanulmányaikat térítésmentesen, ha közben nem hagynak ki vagy ismételnek tanévet. Fontos tudni, hogy az első szakképesítés megszerzése iskolarendszerű képzésben, esti és levelező munkarendben NOVEMBER

5 A legnépszerűbb OKJ-s képzések, tanfolyamok a 2013 I. félévében jelentkezők száma alapján a melyiksuli.hu független oktatásközvetítő portálon Szakma megnevezése Női/férfi szakmák Szükséges végzettség A képzések jellemző időtartama A tanfolyamok jellemző költsége 1. Bolti eladó vegyes alapfokú 2 3 hónap ezer Ft 2. CNC forgácsoló férfi alapfokú 8 12 hónap ezer Ft 3. Targoncavezető férfi alapfokú 1,5 2 hónap ezer Ft 4. Logisztikai ügyintéző vegyes érettségi 4 6 hónap ezer Ft 5. Kereskedő, boltvezető vegyes alapfokú + szakir. elők. 2 3 hónap ezer Ft 6. Virágkötő női alapfokú 3 6 hónap ezer Ft 7. Óvodai dajka női alapfokú 3 4 hónap ezer Ft 8. Kézápoló és műkörömépítő női alapfokú 3 5 hónap ezer Ft 9. Vendéglátó eladó vegyes alapfokú 3 4 hónap ezer Ft 10. Biztonsági őr férfi alapfokú 1,5 3 hónap ezer Ft Forrás: melyiksuli.hu felnőttképzés, OKJ tanfolyamok adatbázisa életkorra való tekintet nélkül továbbra is ingyenes. Felsőoktatási szakképzés létrehozása Az új rendszerben megszűnik a felsőfokú szakképzés, helyét szeptembertől a felsőoktatási szakképzés veszi át. A korábbi felsőfokú képzések kikerülnek az Országos Képzési Jegyzékből, mivel felsőfokú képzést csak felsőoktatási intézmények (egyetemek vagy főiskolák) nyújthatnak. Az oktatási kormányzat elképzelése szerint a felsőoktatási szakképzés az ún. közösségi főiskolákhoz kerülne (az új főiskolák létrehozásának problémáiról több információ: eduline.hu/felsooktatas/2013/ 11/2). Sok felnőttoktatási intézmény már eddig is felsőoktatási intézményekkel közösen indított képzéseket. A jellemzően kétéves felsőoktatási szakképzések diplomát nem adnak, viszont a megszerzett kreditek kétharmadát beszámítják, ha valaki később szakirányú BA vagy BSc szakon tanul tovább. Szakképzések minimális óraszáma Az új OKJ szerinti tanfolyami képzés leginkább kritizált pontja minden bizonnyal a tanfolyamon, felnőttképzésben elsajátítható szakképzések minimális óraszámának és ezzel összefüggésben tandíjának jelentős növekedése. A melyiksuli.hu oktatásközvetítő portálnak még az új OKJ bevezetését megelőző időszakra vonatkozó adatsorából az derül ki, hogy 2013 első hat hónapjában a bolti eladó, CNC forgácsoló, targoncavezető, logisztikai ügyintéző és a kereskedő, boltvezető tartozott a legkeresettebb OKJ-s tanfolyamok közé. A táblázatból látszik, hogy eddig főként a legfeljebb fél év alatt megszerezhető szakmák elsajátítására volt fizetőképes kereslet, amelyek képzési összköltsége nem haladta meg a 150 ezer forintot, így havi szinten sem jelentettek ezer forintnál nagyobb kiadást (ezalól csak a második helyezett, különösen népszerű CNC forgácsoló jelentett kivételt). Új elemként az OKJ a tanfolyami képzések kötelező óraszámának alsó határát az iskolarendszerű képzések óraszámának százalékában határozta meg, ami kb. az esti képzés idejének felel meg. Ez komolyabb, nagyobb óraszámú szakmák esetén akár 6 18 hónappal is megnövelheti a képzés elvégzéséhez szükséges időtartamot. Az egyes szakmák esetén a minimálisóraszám-emelés mértékének változása jelentősen eltérhet. Mindezek eredményeképpen feltehetőleg az OKJ-s képzések ára is jelentősen emelkedni fog, bár erre vonatkozóan egyelőre nem rendelkezünk adatokkal, hiszen szeptemberig még a régi rendszerben indult a tanfolyamok többsége. A szakképző intézmények becslése szerint az eddig átlagosan ezer forintos, döntően egy évig tartó tanfolyamok ára akár ezer forintra is emelkedhet. A képzések ára szakmánként és intézményenként változó, Budapesten általában többet kell fizetni a tanfolyamokért, mint a vidéki városokban NOVEMBER 5

6 azonban nem csak a képzési idő jelentős növelésén múlik, sőt kifejezetten riaszthatja is például a munka mellett tanulókat vagy a dolgozóikat tanfolyamra beiskolázó munkahelyeket. Ugyanez vonatkozik a tanfolyami díjakra is. Verseny a tanulókért Az új rendszer érthető módon mind a hallgatók, mind a képzőhelyek körében vegyes fogadtatásra talált. Bár azt általában elismerik, hogy a túl rövid idő alatt megszerzett, minőségileg kifogásolható, gyorstalpaló szakképesítéseket jobbára nem díjazta a munkaerőpiac, a mostani felemelt képzési időt sokan túlzásnak tartják. Abban egyetértenek, hogy a magasabb költségű tanfolyamokon az eddiginél színvonalasabb képzést kell nyújtani. Ez Szakképzési Díj 2013 A Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felhívással fordul a vállalatokhoz, közintézményekhez, civil- és társadalmi szervezetekhez, valamint magánszemélyekhez, hogy vegyenek részt a 2013-as Szakképzési Díjra kiírt pályázaton. E díj azon kiemelkedő projekteket és kezdeményezéseket méltatja, amelyek jelentős mértékben és példaértékű módon segítik elő a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon. A díj célja, hogy ösztönözze a magyarországi szakképzési rendszer fejlesztését. A Kamara és tagvállalatai az alapítás óta kiemelt figyelmet fordítanak a szakmailag magas színvonalú, hasznos tudást közvetítő és gyakorlatorientált szakképzés támogatására. A Szakképzési Díj a A változások minden bizonnyal a piaci verseny élesedését hozzák magukkal, és a versenyben egyre inkább a minőségi szempontoknak kell dominálniuk. A képzőhelyeknek egyre jobban figyelembe kell venniük az egyéni igényeket, módot kell adniuk például a képzési idő csökkentésére a meglévő egyéni előképzettség alapján. Ugyanígy akár saját költségeik terhére is élni kell a tandíjkedvezmények, akciók lehetőségével a piacon maradás érdekében. De a mindenkori oktatási kormányzatnak is számolnia kell a megnövekedett költségterhekkel az ingyenesen megszerezhető első szakképesítések vagy a munkanélküliek képzése kapcsán. Hogy a rendszer szereplői mennyiben tudnak megfelelni az új elvárásoknak, illetve a módosított képzési rendszer beváltja-e a bevezetéséhez fűzött reményeket, a következő években dől el. Az új OKJ-ról további információk találhatók: eletpalya. munka.hu/okj. fenti elvek szerint szervezett képzés kiemelkedő szerepét méltatja a fiatalok szakmai életútjának beteljesülésében. A díj egyúttal ösztönözni kívánja a vállalatokat, hogy vállaljanak szerepet a szakképzés rendszerében, mert e képzés révén kölcsönösen előnyös módon kapcsolható össze a társadalmi felelősségvállalás a gazdasági előnyökkel. E célok elérése érdekében a Szakképzési Díj ösztönözni kívánja a vállalatokat, hogy kezdeményezzenek és valósítsanak meg szakképzési projekteket, bátorítani kívánja az érintetteket, hogy tapasztalataikat másokkal is megosszák és szélesebb körben megismertessék, illetve kommunikációs csatornát kíván biztosítani a példaértékű eredmények és kezdeményezések népszerűsítésére. További információ: Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., REK Budapest, Szentendrei út Telefon: (06-1) , fax: (06-1) Felelős szerkesztő: Asztalos Ágnes Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató NOVEMBER

7 A vállalkozó szellem tanítása Magyarországon A vállalkozókészség fejlesztése címmel rendezett szemináriumon nemcsak külföldi, de hazai példák is sorra kerültek. Az International Business School, a Budapesti Gazdasági Főiskola és a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége képviselői mutattak néhány jó hazai gyakorlatot a vállalkozáshoz szükséges készségek kialakítására. Vállalkozzunk az életre! A vállalkozókészségek fejlesztésének nem egyedüli célja az, hogy vállalkozókat képezzünk. A vállalkozó szellem, a változtatási, újítási képesség az élet minden területén hasznot hoz: alkalmazottként és magánéletünkben is profitálhatunk belőle. Egyre több vállalat vár az alkalmazottaitól is proaktív magatartást, kezdeményezőkészséget, a tulajdonosi szemlélet elsajátítását. Vállalkozókészséget mutat a külföldi tanulás, munka, tapasztalatszerzés, de ugyanígy szükségünk van erre a szellemre, amikor családunkat menedzseljük. A vállalkozói szellemet életrevalóságra nevelésként is lehet értelmezni. A magyar oktatási rendszerben kevés az innováció, nem vállalkozóbarát, gyakran csak a tananyag leadása és visszakérdezése kap szerepet az órákon. Az oktatási rendszerben minden tanulónak meg kellene találnia az erősségét. Mindenkinek arra kell építenie a vállalkozását, amiben a legjobb, mert így tud önállóan értéket teremteni. E-learninges képzések jövőbeli vállalkozóknak A Budapesti Gazdasági Főiskola ENELFA projektjében 30 leckét dolgozott ki Vállalkozásalapítás és -újraindítás címmel. A témakörök az általános vállalkozási készségeket és kompetenciákat fejlesztik, valamint segítik a transzverzális készségek kialakítását, mint a csapatmunka, tárgyalási technika, pénz- és időmenedzsment, önismeret, önfejlesztés. A modulokat távoktatás keretében lehet elsajátítani, tehát otthon a számítógépen megnézni, elolvasni, a tesztkérdéseket kitölteni. A tanulás személyes konzultációt nem igényel, internetes konzultációt biztosítanak. Egy modul elvégzéséhez 1-2 óra szükséges. Az alkalmazott információs technikák könnyű hozzáférést és élvezetes, egyéni ütemű tanulást biztosítanak. Támogatások induló vállalkozásoknak A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége a év közötti induló vállalkozók támogatását tűzte ki céljául. Képzéssel, tanácsadással és mentorálással segíti a hozzájuk forduló érdeklődőket. Kutatásokkal vizsgálják, miért szeretnének a fiatalok inkább önállóak lenni (mintegy 62%), mint alkalmazottak, de miért csak 4%-uk kezd ténylegesen vállalkozásba. Négy fő probléma van, amely miatt a fiatalok nem vállalkoznak: az oktatásban csak elméleti ismereteket kapnak, hiányzik a gyakorlati, üzletvezetési tudás, általános a tőkehiány, félnek a vállalkozások adminisztratív terheitől, valamint erősek a magyar fiatalokban a pszichés gátak is, félnek a felelősségvállalástól, hiányzik a motiváció. A vállalkozóvá váláshoz tanulható, elsajátítható ismeretek lehetnek: vállalkozási területi, szakterületi tudás, ismeret, a piaci környezet ismerete, felmérésének készsége, vezetői, irányítási kompetenciák, menedzsment, pénzügyi, gazdasági ismeretek, marketing-, reklámismeretek, tapasztalatok, jó gyakorlatok megismertetése, vállalkozói kultúra, tárgyalástechnika, viselkedéskultúra. A cikk Radvány Éva, Madarasiné dr. Szirmai Andrea és Rutai Gábor előadása alapján készült NOVEMBER 7

8 Utazás és turizmus Az utazás és turizmus közismereti érettségi vizsgatárgy az idén úgy került az érdeklődés középpontjába, hogy a vonatkozó kormányrendelet hatodik, választható tárggyá tette. A vizsgatárgy és a mögötte álló program 1991 óta része a középfokú oktatásnak, és országosan a gimnázium és szakközépiskola évente mintegy 600 diákja tesz érettségi vizsgát a tárgyból. Az Utazás és turizmus program népszerűsége elsősorban abból adódik, hogy tartalmában és módszereiben sem hagyományos tantárgy. A négy kötelező modulból és egy, két vagy három választható egységből álló tananyag közismereti jellegű, nem szakmai alapozó tárgy a szó szoros értelmében. Ennek ellenére több idegenforgalmi, vendéglátós szakközépiskola is programjába vette az utazás és turizmus tárgyat, mert a tárgy nagyon sok területen nyújt átfogó ismeretet és tapasztalatot. Az utazás és turizmus az első munkatapasztalat-alapú programok között indult hazánkban nem véletlenül, hiszen az American Express Alapítvány segítségével fejlesztette az Iskolafejlesztési Alapítvány. A tapasztalati tanulás módszertanilag is meghatározó a programban, mivel a nemzeti és helyi üzleti partnerek aktív segítségével a diákok közvetlenül találkozhatnak turisztikai, pénzügyi, vendéglátós szakemberekkel, akik munkahelyük meglátogatásával és bemutatásával kínálnak tanulási lehetőséget. A tanulóknak tanulmányaik alatt 60 órás munkahelyi tapasztalatot is kell gyűjteniük a szakterületen. Ennek megfelelően a pedagógusok munkája egyrészt a tanulás szervezése, az élmények és tapasztalatok feldolgoztatása, valamint az iskolán kívüli networking. A program egyik célja, hogy segítse a diákokat a pályaválasztásban, még úgy is, hogy esetleg rádöbbennek, ez nem nekik való. A végzősök között végzett felmérések Az utazás és turizmus tárgy vizsgakövetelményei Kötelező modulok: Az idegenforgalom jellemzői, fejlődési tendenciái Az idegenforgalmat befolyásoló tényezők A szervezett utak típusai Szálláshelyek Közlekedés ugyanakkor azt mutatták, hogy a tárgyat tanulók több mint 40%-a szakirányban tanult tovább (szakképzésben vagy felsőoktatásban). Az Utazás és turizmus nemzetközi program, amely a nemzeti sajátosságok mellett azonos stílusban hasonló célokat követ. A 12 tagország három kontinens iskolarendszerét reprezentálja, és hatalmas nemzetközi együttműködési potenciált rejt. Az iskolai összefogás mellett a globális szponzorok támogatása jelent biztos anyagi és szakmai hátteret: a programok ernyőszervezete, a GTTP, a Global Travel and Tourism Partnership tagja tíz, az idegenforgalomban meghatározó nagyvállalat is. A magyar programról bővebb információ olvasható a oldalon, a GTTP pedig a lapon mutatkozik be. Vendéglátás Programszervezés Útlevél, vízum, biztosítás, pénz Választható modulok: Környezetvédelem és idegenforgalom Vállalkozás és marketing az idegenforgalomban Falusi turizmus Az utazás és turizmus tárgy érettségi vizsgatételei 2012-ben: 1. Tervezzen Ausztriába saját korosztálya számára téli sporttábort! 2. Tervezzen beutazó programot német középkorú baráti társaság számára borturizmus témakörben Észak-Magyarországra! 3. Tervezzen lakóhelyén vagy annak környezetében egy rendezvényt, amely egy szabadon választott nemzeti ünnephez kapcsolódik! 4. Készítsen összehasonlító elemzést két szabadon választott kisvasútról! NOVEMBER

9 Szakképzési szakértők tanulmányútja Szaklapozó 2013 októberében hat uniós ország nyolc szakképzési szakértője vett részt szakmai tanulmányúton Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A tanulmányút szervezésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával került sor. A látogatás célja a hazai szakképzési rendszer megismerése, a legjobb gyakorlatok alkalmazhatóságának vizsgálata, valamint a fiatal szakemberek mobilitási kérdéseinek megvitatása volt, de a szervezők bemutatták a kereskedelmi és iparkamarák szakképzési tevékenységét is. A szakmai programon a megyei kereskedelmi és iparkamara lehetőséget biztosított kis- és nagyvállalkozások szakképzési gyakorlatának megismerésére. Elsősorban a tanulók gyakorlati képzésének kérdéseit ismerhették meg a résztvevők, akik minden helyszínen élénk érdeklődést mutattak a konkrét tevékenység iránt. Emellett természetesen a kis- és középvállalkozások által működtetett gyakorlati képzőhelyekre, valamint szakképző iskolák tanüzemébe is ellátogattak. A hazai oktatás meghatározó megyei szervezetei, a munkaügyi központ és a TISZK is hasznos információkkal látta el az idelátogató delegáció tagjait. A meglátogatott gyakorlati képzőhelyekről elismerően nyilatkoztak a projekt résztvevői, nagyra értékelve, hogy a konkrét kérdésekre konkrét válaszokat kaptak, továbbá megalapozták egy későbbi szakmai együttműködés lehetőségét is. Elsősorban a keresletvezérelt szakképzés kérdései váltottak ki jelentős érdeklődést a résztvevőkben, hiszen minden partnerország hasonló problémákkal küzd a fiatal szakemberek képzésének területén, mind számbeli, mind a végzettek képzettsége tekintetében. A program természetesen nemcsak a hazai szakképzés kérdéseinek megvitatására adott lehetőséget, hanem célja szerint a szakemberek saját szakképzési gyakorlatukat is bemutathatták, lehetőség nyílt tehát tapasztalatcserére is. A tanulmányút résztvevői nem csak a jelen helyzetet elemezték, hiszen többen jelezték közülük, hogy készek együttműködni tanulók cseréjében és egyéb szorosabb kapcsolatok kialakításában a későbbiekben. A delegáció tagjai rendkívül rugalmasnak ítélték meg a magyar szakoktatói rendszert, valamint a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek támogatását a fiatal szakemberek képzésében, ami országonként eltérő, így az összehasonlítás lehetőséget biztosít a tanulságok levonására, a meglévő rendszerek átalakítása fő irányvonalainak meghatározására. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének elismerése, hogy egy ilyen nemzetközi program során több mint száz lehetőség közül éppen erre esett a szakértők választása, akik szakképző intézmények igazgatói, kamarai munkatársak, vagy speciális szakképzési trénerfeladatokat látnak el saját hazájukban. A szakemberek programon való részvételét a Leonardo LLP program támogatta, és külön öröm a szervezők számára, hogy több mint 20 pályázó közül választotta ki a döntőbizottság azt a nyolcat, akik részt vehettek a szabolcsi szakmai napokon. Nagyné Varga Katalin, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára összegezve a tapasztalatokat rendkívül bizakodó a további konkrét együttműködések, diákcsereprogramok, mobilitási, szakértői találkozások megvalósításában NOVEMBER 9

10 Lépések a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása érdekében A gazdasági és pénzügyi válság egyik legszomorúbb következménye a fiatal korosztály foglalkoztatási helyzete, amely egyre aggasztóbb tendenciákat mutat Európa-szerte. Az EU új kezdeményezésének lényege, hogy egyetlen európai fiatal se maradjon négy hónapnál hosszabb ideig munka vagy munkához segítő (át)képzés, szakmai gyakorlati lehetőség nélkül. % EU euróövezet A probléma Belgium Bulgária Csehország Dánia A válság sújtotta Európában az egyik legnagyobb kihívás az egyre nagyobb méreteket öltő munkanélküliség. A fiatalok elhelyezkedési nehézségei még ezen belül is minden korábbinál aggasztóbb képet festenek. Míg az EU-ban a munkanélküliség 8-9 százalék körüli, ugyanez a fiatalok (15 24 éves kor között) körében 23,5 százalékos, de vannak olyan tagállamok, ahol minden második fiatal nem talál munkát. A probléma nem ugyanolyan mértékben jelentkezik az EU valamennyi országában, ezért nincs univerzális módszer, amellyel a kérdés minden országban hatékonyan kezelhető. A gyakorlatban teljesen mást jelent egy nyugat-európai országból származó fiatalnak és egy kelet-európainak a munkanélküliség problémája. Míg Nyugat-Európában ha valaki nem áll tanulmányai után egyből munkába, az lehet az önmegvalósítás egyik velejárója, addig a kevésbé jómódú társadalmakban a fiatalok munkanélkülisége inkább napi megélhetési gondot jelent. Az EU megoldási javaslata Fiatalok munkanélküliségi rátája 2011-ben Németország Észtország Írország Görögország Spanyolország Franciaország Olaszország Litvánia Magyarország Februárban az Európai Bizottság a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítása érdekében összeállította javaslatát az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés működési szabályairól. A kezdeményezésre a közötti időszakban az Unió öszszesen 6 milliárd eurós kiegészítő keretet szán. Ez elsősorban azokban a régiókban élő éves NEET (Neither in Employment Education or Training oktatásban, képzésben nem részesülő és nem foglalkoztatott) fiatalokat érinti, ahol az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2012-ben meghaladta a 25%-ot. Európa-szerte ez 7,5 millió fiatalt jelent. Az Európai Bizottság és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet számításai szerint a program megvalósítása az Unión belül milliárd eurót igényelne. Viszont ez a befektetés a jövőben megtérülne, hiszen a fiatalkori munkanélküliség negatív hatásaiból fakadó veszteségeket 150 milliárd euróra teszik. Az igényelhető támogatásokból a problémás magyar régiókra 50 millió euró jut. Lengyelország Portugália Románia Szlovákia Nagy-Britannia Ifjúsági Garancia Program Az Ifjúsági Garancia Program célja a fiatalok munkaerőpiaci integrációja. A program elindításához az igénylő szervezetek saját és a Szociális Alapból rendelkezésre álló forrásaira is szükség van. A program lényege, hogy az iskolát befejező vagy elhagyó, vagy munkanélkülivé váló 25 év alatti fiatal négy hónapon belül további oktatásban, gyakornoki képzésben, tanoncképzésben vehessen részt, vagy megfelelő állást kapjon. A program részét képezi a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségének létrehozása, ami szintén a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítását célozza meg. Az Európai Bizottság egy információs központot is létrehozott a folyamat gördülékeny lebonyolítása érdekében. Az információs központ a tanonc- és gyakornoki képzésekről ad tájékoztatást a tagállamok számára 2014 végéig. A szolgáltatás feladata, hogy tanácsokat adjon szervezeteknek, országoknak a hasonló programok tervezéséhez, működtetéséhez, fejlesztéséhez és értékeléséhez NOVEMBER

11 i1 i tordelt_jav.indd :11:41 Műszaki Könyvkiadó Kft. telefon: (06-1) Budapest, Szentendrei út fax: (06-1) isbn MK x238_villamos_9mm.indd :19 tordelt_jav.indd :11:40 Szaklapozó Az információs szolgáltatással angol nyelven kell felvenni a kapcsolatot, de a válaszok németül, olaszul, spanyolul, franciául és lengyelül is elérhetők. A tanácsadó szolgáltató elérhető a címen. Magyarországi törekvések 2014-től Magyarországon is bevezetik az Ifjúsági Garancia Programot, több lépésben. A bevezetésre vonatkozó februári uniós tanácsi ajánlás pontos iránymutatást fogalmazott meg, amely alapján a tagállamok önállóan készíthetik el saját programjukat. A magyarországi bevezetéssel kapcsolatos előkészületek megkezdődtek: a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakértői dolgoznak a részleteken, valamint a megvalósítással és az uniós finanszírozással kapcsolatos szakmai-végrehajtási kérdések megoldásán. Budapest a tanácsi ajánlást figyelembe véve részben már jelenleg is futó, a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét javító intézkedésekre építve (pl. bértámogatás, mobilitási támogatás, képzés vagy % kompetenciafejlesztés), személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás, a vállalkozóvá válást segítő támogatás és szolgáltatás), valamint azokat kiegészítve, integrált, átlátható rendszerbe foglalva átfogó, komplex garanciát kíván nyújtani a fiatalok részére. Hazánkban négy régió van Kelet-Magyarországon és a dél-dunántúli térségben, ahol a fiatalok munkanélküliségi rátája meghaladja a 25%-ot. A nyári időszakban különösen fontos, hogy még az oktatási rendszerben lévő több száz ezer fiatalnak legyen lehetősége időleges munkatapasztalat megszerzésére. Ez növelné a fiatalok későbbi elhelyezkedési esélyeit, hiszen a munkáltatók legfőbb érve a fiatalok munkatapasztalatának, illetve szakmai gyakorlatának hiánya. A foglalkoztatást segítő támogatások közül hosszabb távon azok bizonyulnak sokkal hatékonyabbnak, amelyek inkább az egyének képzésére, további fejlesztésére koncentráltak, azokkal szemben, amelyek például a munkakeresők valamilyen időtartamra szóló foglalkoztatását támogatták. A Fiatalok évesek munkanélküliségi foglalkoztatási rátájának rátája 2011-ben alakulása EU-27 Magyarország Malya János, dr. Nagy Lóránt, Farkas András, Kapolyi Zoltán VILLAMOS GÉPEK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Azonosító száma: MK Formátuma: B5, kétszínes, 212 oldal Iskolai ára: 3985 Ft Napjainkban életünk elképzelhetetlen lenne a különböző típusú villamos gépek nélkül. A villamos energiát villamos gépekkel állítjuk elő, és többek között villamos gépek hajtására használjuk fel. Villamos gépek alakítják át igényeinknek, céljainknak megfelelően kisebb vagy nagyobb feszültségű villamos energiává. A könyv elméleti fejezetei a villamos gépek fogalmát, felosztását, működésének fizikai alapjait, jellemzőit foglalja össze a szakközépiskolai tanulók számára. A szerzők ismertetik az egyenáramú gépek, transzformátorok, szinkron- és aszinkrongépek jellemzőit, működésüket. A gyakorlati részben a különböző típusú gépek (szinkrongépek, aszinkrongépek, egyenáramú gépek) mérésének módszereit, vizsgálatukat részletezik a szerzők. A kiadványt a Villamos Malya János, Dr. Nagy lóránt, gépek elméleti Farkas és andrás, Kapolyi gyakorlati tantárgyak oktatá- Zoltán és gyakorlata sához ajánljuk. VillaMoS gépek elmélete MK Malya János, Dr. Nagy lóránt, Farkas andrás, Kapolyi Zoltán VillaMoS gépek elmélete és gyakorlata a könyv elméleti fejezetei a villamos gépek felosztását, működésének fizikai alapjait, jellemzőit ismertetik. a gyakorlati részben a különböző típusú gépek mérésének módszereit részletezik a szerzők. A könyv tartalma: Villamos gépek elmélete: a villamos gépek fajtái és jellemzőik, egyenáramú gépek, transzformátorok, szinkrongépek, aszinkrongépek; Villamos gépek gyakorlata: szinkrongépek, aszinkrongépek A transzformátor üresjárati árama kis értékű, ezért az általa létrehozott és egyenáramú feszültségesés gépek vizsgálata. is kicsi, gyakorlatilag elhanyagolható a hálózati feszültség mellett. Így a primer tekercsben indukált feszültség gyakorlatilag egyenlő a hálózati feszültséggel: U i1 U Osszuk el egymással a 3. és 2. pontban felírt egyenleteket! U 444, fn U N = =. U 4,44 fn U N Tekintettel arra, hogy az indukált feszültségek közelítően helyettesíthetők a kapocsfeszültségekkel, ezért U i1 helyébe írhatunk U 1 -et, U i2 helyébe U 2 -t. Ezek után írhatjuk: U N = = a, U N ahol a a transzformátor áttétele (feszültség-, illetve menetszámáttétele). A transzformátor áttétele a transzformátorra jellemző állandó érték. Az előbbi összefüggés szerint egy transzformátor primer kapocsfeszültsége úgy aránylik a szekunder kapocsfeszültséghez, mint a primer tekercs menetszáma a szekunder tekercs menetszámához, azaz: Az egyfázisú transzformátor működése U 1 : U 2 = N 1 : N 2. A transzformátor működése üresjárásban A transzformátor menetfeszültségének nevezzük a transzformátor tekercseiben az egy menetre jutó feszültség értékét, és U m -mel jelöljük. Az ábrán egyfázisú transzformátor látható. Φ U U U m = = V/menet N N Az egy voltra jutó menetszámot gyakran használjuk a transzformátor adatainak I 2 = 0 kiszámításakor, a menet/v értékkel. Az érték a menetfeszültség értékének I o reciproka. U A transzformátor működése terheléskor U 2~ 1~ Kapcsoljunk a transzformátor primer tekercsére U 1 hálózati feszültséget, szekunder tekercsére kössünk fogyasztókat! Ezt az állapotot nevezzük a transzformátor terhelési Primer N Szekunder N 2 tekercs 1 tekercs állapotának. A transzformátor működését terheléskor a következőképp írhatjuk le: 1. A hálózatra kapcsoláskor a szekunder tekercsben feszültség indukálódik, de most ábra. Egyfázisú transzformátor a szekunder kapocsfeszültség (amelyet U 2 -vel jelölünk) kisebb, mint az üresjárási U 20 feszültség. Ennek az az oka, hogy a terhelés hatására I 2 áram folyik a szekunder körben, és ez feszültségesést idéz elő. 2. A szekunder körben folyó áram hatására a transzformátor a hálózatból az üresjárási áramnál nagyobb, I 1 -gyel jelölt áramot vesz fel. Kapcsoljunk U 1 hálózati feszültséget a transzformátor primer tekercsére! A transz- formátor szekunder kapcsait hagyjuk szabadon. Ezt az állapotot nevezzük a transz- formátor üresjárási üzemállapotának, üzemmódjának. A transzformátor által a háló- zatból ekkor felvett teljesítményt üresjárási teljesítménynek nevezzük. A hálózati U 1 feszültség és az I 0 üresjárati áram vektorai között mérhető szög koszinuszát üresjárási teljesítménytényezőnek nevezzük. A transzformátor működése üresjáratban: 1. Az U 1 feszültség hatására a primer tekercsben I 0 üresjárási áram folyik, amely egy- részt gerjeszti a vasmagot (átfolyik az N 1 menetszámú tekercsen, és ezzel létrehozza a Φ főfluxust, meddő komponens), másrészt fedezi a transzformátor vasveszteségét (hatásos komponens). 2. A váltakozó főfluxus átjárja az N 2 menetszámú tekercset, és benne U i2 váltakozó feszültséget indukál: U i2 = 4,44 fn 2 Φ, ahol U i2 az indukált feszültség effektív értéke; Φ a főfluxus csúcsértéke; f a frekvencia értéke; N 2 a szekunder tekercs menetszáma. 3. A váltakozó főfluxus az N 1 menetszámú primer tekercsben is indukál feszültséget: U i1 = 4,44 fn 1 Φ NOVEMBER 11

12 ISBN Szaklapozó Czéh Mihály, Hervay Péter, Dr. Nagy P. Sándor, Dr. Mikó Balázs A CNC-ProgrAMozáS AlAPjAi Czéh Mihály, Hervay Péter, dr. Nagy P. Sándor, dr. Mikó Balázs A CNC- PROGRAMOZÁS ALAPJAI MK B5, 176 oldal Iskolai ár: 2790 Ft Bolti ár: 3190 Ft Jelen könyv a CNCprogramozás alapjai Műszaki Könyvkiadó Kft. telefon: (06-1) Budapest, Szentendrei út fax: (06-1) című, a Műszaki MK Könyvkiadó által kiadott szakkönyv kiegészített és aktualizált változata. A tankönyv kellő ismeretet ad a gépiparban alkalmazott NC-, CNC-, CAD/CAM-rendszerek programozásának általános alapszabályairól. Ismerteti a kontúrleírás lehetőségeit és a különböző megmunkálási ciklusok alkalmazását és alkalmazhatóságát. A tankönyv anyaga megalapozza a gyártástervezési, gyártástechnológiai ismereteket és a gyakorlati szaktárgyak megértését. Az új könyv kiegészült továbbá 5-5 mintapéldával és 5-5 gyakorló feladattal esztergálásra és marásra. SZAKLAPOZÓ, a szakképző intézmények tanárainak lapja SZAKLAPOZÓ A SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK TANÁRAINAK LAPJA KEDVES OLVASÓNK! A 2013/2014-es tanév első Szaklapozójában fontos változás történt: a Gazdasági és a Műszaki Lapozó egyesítette erőit, így kibővített terjedelem A CNC-ProgrAMozáS AlAPjAi MK Czéh Mihály, Hervay Péter, Dr. Nagy P. Sándor, Dr. Mikó Balázs A CNC-ProgrAMozáS AlAPjAi 168x238_cnc.indd :42:14 A vállalkozó szellem tanítása Európában november V. évfolyam II. szám A vállalkozókészség fejlesztése címmel rendezett tematikus monitoringszemináriumot a Tempus Közalapítvány október 24-én. A plenáris és szekcióüléseken arra keresték a válaszokat a külföldi példákat bemutató előadók, tanítható-e a vállalkozó szellem. A Szaklapozót a Műszaki Kiadó postán, ingyen, névre szólóan juttatja el Önnek, ha megrendeli a honlapon. DR. GÁTI JÓZSEF DR. KOVÁCS MIHÁLY ÍVHEGESZTÉS Műszaki Kiadó dr. Gáti József, dr. Kovács Mihály ÍVhEGESZTÉS MK B5, 190 oldal Iskolai ár: 2930 Ft Bolti ár: 3390 Ft ÍVHEGESZTÉS MK DR. GÁTI JÓZSEF DR. KOVÁCS MIHÁLY ÍVHEGESZTÉS Műszaki Kiadó Kiadványunk a már jól bevált Ívhegesztés című, a Műszaki Könyvkiadó által kiadott szakkönyv kiegészített és aktu- Műszaki Könyvkiadó Kft. telefon: (06-1) Budapest, Szentendrei út fax: (06-1) MK ,!7IJ6D1-ggfdid! alizált változata. Követi a korábbi szakkönyv felépítését: a hegesztési alapfogalmak ismertetése után áttekinti a munkadarabok hegesztéshez való előkészítését, majd részletesebben foglalkozik az eljárásokkal, a hegesztés gépesítésével és automatizálásával. A hegeszthetőség és a fémek hegesztése fejezet fontos a hegesztési hő- és fémtani viselkedés megismeréséhez. Az ívhegesztéssel szembeni minőségi követelmények ismerete és tudatos alkalmazása fontos feltétele a követelményeknek megfelelő kötés elkészítésének. Ezért fontos a hegesztőknek megismerni a hegesztés személyi, tárgyi, technológiai és minőségi követelményeit, a vonatkozó nemzetközi előírásokat. Kiemelt szerepet kap a könyvben a hegesztés biztonságtechnikája és a környezetvédelem. Amiben az új könyv többet nyújt: kibővült a fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés technológia bemutatásával, részletezi a nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztésről való tudnivalókat, bemutatja a plazmaívhegesztést, a fedett ívű hegesztést, valamint a csaphegesztést, kitér a hegesztés gépesítésére és automatizálására, részletesebben tárgyalja az ívhegesztés biztonságtechnikáját Műszaki Kiadó KATALÓGUS Szakmai tankönyvek Az iskolai tankönyvrendelés keretében a tankönyvjegyzéken lévő könyvekből választhatnak; a jegyzéken nem szereplő kiadványaink Kiadónktól közvetlenül rendelhetők. Engedélyezésre beadott könyveink a tankönyvjegyzék frissítéseikor jelennek meg a hivatalos rendelési felületen, de jegyzékre kerülésüket megelőzően is megvásárolhatók. További információért forduljanak bizalommal vevőszolgálatunkhoz vagy régióvezetőinkhez. Folyamatosan frissülő aktuális híreket honlapunk Iskolai tankönyvrendelés menüpontjában és Szakképzési hírek oldalán olvashatnak. A 2014/2015-ös katalógusunk januárban jelenik meg! NOVEMBER

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Magyarországon 2011 Tartalomjegyzék A 2011. év legfontosabb eredményei számokban/táblázatokban... 3 Az Egész életen át tartó tanulás program...

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz

Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet HCCI Research Institute of Economics and Enterprises Papp Gergő * Az iskolapadból a munkaasztalhoz Nemzeti szakképzési rendszerek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak

Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten. Kötelezô versek elemzése 9 12. osztályosoknak Angol szóbeli érettségi témakörök Középszinten Az egyes témakörök több szempontból való megközelítése sikeressé és eredményessé fogja tenni a diákok angol szóbeli megnyilatkozásait párbeszédben és önálló

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 132 5 TARTALOM Kronológia Örökölt hátrányok, újratermelt kudarcok Nyelvi elôkészítô évfolyam Hátrányos helyzetû tanulók Nyelvoktatás nyelvoktatása Chatangoljunk Pályázatok

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA SZAKOKTATÁS A nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet tanévnyitó tematikus száma 61. évfolyam, 2011. 7. szám A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA tartalom SZAKoktatás 2011.

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben