Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása közötti tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól"

Átírás

1 Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA május 13.

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének célja, eszköze... 6 A téma kifejtése... 8 Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, szakmai végzettség, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról... 8 A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása A döntéshozatali eljárás elemzése, az egyes eljárási szakaszok hossza, a hiánypótlások száma, jellege szerint A megvalósítás során az előleg igénylések valamint a mérföldkövek számának statisztikai kimutatása Kimutatás a megvalósulási időről beruházás, földrajzi terület, és ágazat szerint...36 Az elutasított pályázatok elemzése az elutasítás indoka szerint A között meghirdetésre kerülő Fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatás Az ÚMVP-re vonatkozó kommunikációs feladatok megfogalmazása Összegzés

3 Bevezető A Fiatal gazdálkodók támogatása, nemzeti forrásból, pályázatos úton, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében, között valósult meg elsőként, mely programban 364 gazdálkodó millió Ft támogatást vett igénybe. A 40 éven aluli agrárvállalkozók beruházásaik 30 százalékának mértékéig nyerhettek el támogatást, amelyhez 25 százalék saját erővel kellett rendelkezni. A támogatás szükségességét a mezőgazdasági termelők elöregedése indokolta. A nemzetközi tendenciához hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a mezőgazdasági tevékenységet főfoglalkozásként (teljes munkaidőben) végző munkaerő egyre kedvezőtlenebb korösszetétele, elöregedése. Az egyénileg gazdálkodó gazdaságvezetők átlagéletkora 55 év. Viszonylag kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik főfoglalkozásként a mezőgazdasági alaptevékenységet választják, pedig az agrárgazdaság jövője szempontjából fontos, hogy fiatal, jól képzett és felkészült vállalkozók gazdaságilag életképes üzemet hozzanak létre, melyek munkahelyet is teremtenek. A nemzeti program folytatásaként között az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében elindult a Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedés. Az intézkedés célja: - a kezdő, fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése, vállalkozás-indításuk ösztönzése, - a mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javítása, - gazdaságilag életképes üzemek létrehozása, - munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása. A fenti célok elérése érdekében támogatást lehetett igényelni a mezőgazdasági termelő tevékenység feltételeinek kialakítására, valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység költségeire, beleértve a gazdaság teljes körű átvételét is. 3

4 Nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan vásárlására, lakóingatlannal összefüggő költségekre (bérleti díj, rezsi), személy-és tehergépkocsi vásárlására, személy- és tehergépkocsival összefüggő más költségekre (lízing, üzemanyag), továbbá képzés költségeire. A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyösszegű tőkejuttatás (felső határ: 6,38 millió Forint ( ), vagy 7,65 millió Forint ( ), és kamattámogatás, melyet önrész nélkül folyósít a Kifizető Hatóság. A 7,65 millió Ft-ot meg nem haladó támogatást igényelhette az a fiatal gazdálkodó, aki tevékenységének megindításával kapcsolatban tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe a gazdaságindítást követő három éven át. Ezek a juttatások segítették a gazdaság beindítását, a gazdálkodás eredményessé tételét, a környezetvédelem alapvető követelményeinek megteremtését. A támogatás igénylésére jogosultak Pályázatot olyan, Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, fiatal, regisztrált egyéni vállalkozó nyújthat be, aki mezőgazdasági termék előállítási (növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási) (TEÁOR ), főtevékenységet végez első gazdaságot alapít, Továbbá: év közötti, - legalább középfokú (szakmunkás szintű, pl. aranykalászos gazda) szakirányú végzettséggel rendelkezik (mezőgazdasági termelő tevékenységre irányuló, szakképző intézményben szerzett, legalább szakmunkás szintű képesítés tekinthető szakirányú végzettségnek), - szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyítja, - mezőgazdasági főtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, - és a kialakítandó gazdaságának működtetésében (a mezőgazdasági munkában) tevőlegesen részt vesz. Az intézkedés céljai: Globális célok: A mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, 4

5 Munkahelyek megőrzése és létrehozása, Gazdaságilag életképes üzemek létrehozása. Specifikus célok: a kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése, a korai nyugdíjazás intézkedésével való összhang megteremtése. Operatív célok: A fiatal gazdálkodók vállalkozás-indításának ösztönzése. Az intézkedés részesedése az AVOP költségvetéséből: 2, 8 %. A pályázat kiírásakor megfogalmazott indikátorok A fiatal gazdálkodók elfogadott pályázatainak száma (db) 254 ebből: nők által benyújtott pályázatok száma (db) 45 A pályázók kor szerinti összetétele (fő) 25 év alatti év közötti év közötti éves 10 Az elfogadott pályázatok száma irányultságuk szerint (db) új gazdaság indítása 174 gazdaság átvétele 80 Fiatal gazdák által művelt terület (ha) 2540 A fiatal gazdálkodók támogatás révén létrehozott gazdaságainak száma: 379 Gazdaságot átvevő gazdaságvezetők átlagos életkora 25 A létrehozott és megtartott munkahelyek száma, munkaerő egyenértékben (FTE, AWU) 274 5

6 A tanulmány elkészítésének célja, eszköze A tanulmány elkészítésével célunk statisztikák, majd elemzések készítése az alábbi területen: - Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, végzettség, szakmai tapasztalat, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról - A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása - a döntéshozatali eljárás elemzése, az egyes eljárási szakaszok hossza, a hiánypótlások száma, jellege szerint - a megvalósítás során az előleg igénylések valamint a mérföldkövek számának statisztikai kimutatása - Kimutatás a megvalósulási időről beruházás, földrajzi terület, és ágazat szerint - Az elutasított pályázatok elemzése az elutasítás indoka szerint Az így kapott eredmények feldolgozásával: - értékelhetővé válik az AVOP Fiatal gazdák támogatása intézkedés pályáztatása, pályázatok feldolgozása, értékelése és a projektek megvalósítása, mely hasznos tapasztalatokkal jár a közötti fiatal gazda támogatás sikeres megvalósításához, - képet kapunk a mezőgazdasági korstruktúra várható jövőbeni alakulásáról, a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai felkészültségéről, nemek szerinti arányáról, - felvázolható a mezőgazdasági szerkezetváltozás tendenciája, az ágazati arányok jövőbeli alakulása, a várható birtokszerkezeti változások folyamata, - az országos adatok mellett a régiók és megyék mezőgazdasági humán-, és szakmai jövőjéről is képet kapunk. A tanulmány legfontosabb célja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra vonatkozó kommunikációs feladatok megfogalmazása. 6

7 A tanulmány elkészítéséhez felhasználtuk az AVOP Fiatal gazdák induló támogatása intézkedésre, között beérkezett pályázatokról, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint Közreműködő szervezet, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Irányító Hatósága, mint döntéshozó által rögzített adatokat, és a témához kapcsolódó pályázati kiírásokat, program kiegészítő dokumentumokat, és egyéb forrásból származó tanulmányokat, adatokat, dokumentumokat. A tanulmányban feltüntetett adatok alapja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Hivatal Irányító Hatóság Egységes Monitoring és Információs Rendszerének ig rögzített adatai. Az AVOP Fiatal gazdák induló támogatása intézkedés szerződéskötési folyamata nem zárult le, a pályázatban vállalt programok egy része még megvalósítás alatt van, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása még több évig kötelezi a kedvezményezetteket a támogatási szerződés előírásainak betartására. Ezért a közölt adatok nem tekinthetők véglegesnek. 7

8 A téma kifejtése Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, szakmai végzettség, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról A támogatás jogosultsági feltételei között szerepelt, hogy a pályázó legyen: év közötti (a támogatásra vonatkozó döntés meghozatalakor legfeljebb100 nap- a 40. életévét még be nem töltött). Az alábbi táblázat a nyertes pályázók kor szerinti megoszlását mutatja, régiós bontásban: A nyertes pályázók kor szerinti összetétele (fő) Országos Dél- Alföld Dél- Észak- Alföld Észak- Magyarorszá g Közép- Közép- Magyarorszá g Nyugat- 25 év alatti 32% 28% 32% 38% 42% 24% 44% 24% év közötti 34% 40% 40% 36% 8% 43% 22% 24% év közötti 22% 22% 16% 18% 33% 33% 11% 21% éves 12% 9% 12% 8% 17% 0% 22% 30% Összesen: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Országos szinten a legtöbb kedvezményezett (34 %) a pályázat beadásakor év közötti korú, mindössze 2 %-os részesedéssel lemaradva, a pályázók 32 %-a 20 és 25 év közötti volt év közötti fiatal gazda a pályázók 12 %-át tette ki. Régiós szinten, a legtöbb beérkezett és támogatásban részesített fiatal gazda pályázóval rendelkező, Dél Alföldön és a Dél on hasonlóak az arányok, a kor szerinti csoportosításban. A második legtöbb pályázót adó Észak alföldi régióban 38 %-kal a legtöbb kedvezményezett 20 és 25 év közötti, hasonlóan az Észak (42 %), és Közép magyarországi (44 %) régióhoz. A Közép dunántúli régióban legtöbben a éves korúak pályáztak sikerrel, de a második legtöbb pályázó a éves korúak közül érkezett. A Nyugat on a legtöbb kedvezményezett az idősebb fiatal gazdák közül került ki, 30 %-a a pályázónak éves korú. 8

9 A pályázat kiírásakor megfogalmazott indikátorok szerint a kedvezményezettek kor szerinti megoszlása: A nyertes pályázók kor szerinti összetétele (fő) Pályázók száma: Megoszlás 25 év alatti % év közötti 50 20% év közötti 14 6% éves 10 4% Összesen: % A megvalósulás ettől jelentősen eltér: sokkal kevesebb 25 év alatti fiatal gazdálkodó kedvezményezett, és több az idősebb, mint amit terveztek. A pályázók szakmai végzettségének megléte, a pályázat jogosultsági feltételeinek egyike volt. A Kirendeltségekre beérkezett pályázók 15 %-a rendelkezett a pályázat benyújtásakor felsőfokú végzettséggel, 72 % középfokú szakmai végzettséggel, 13 % pedig nem jelölte meg. A támogatást nyert 278 pályázó szakmai végzettség szerinti megoszlása (fő): felsőfokú végzettségű 46 17% Nyertes pályázók középfokú végzettségű % nem jelölt 17 6% Mindösszesen % A kedvezményezettek 17 %-a rendelkezik felsőfokú szakirányú képesítéssel, 77 %-uk középfokú végzettséggel, a nyertesek 6 %-ának végzettségéről nincs adat. Kis mértékben javult a végzettségek megoszlásának helyzete a nyertes pályázók és az összes pályázó képesítési adatait elemezve. Mind a felsőfokú és mind a középfokú szakmai végzettséggel rendelkező pályázók közül %-ban nyújtottak be sikeres pályázatot az igénylők, így megállapítható, hogy a végzettség szintje nem befolyásolta a benyújtott pályázatok sikerességét. 9

10 A Fiatal gazdák induló támogatása intézkedésre, első körben között volt lehetőség pályázni. A kiírásra, ebben az időszakban 276 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 41 %-át, 114 db-ot támogatott az Irányító Hatóság. Az első körben beérkezett és a támogatott pályázatok régiós bontásban: Régió száma Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok Megoszlás Nyertesek, a benyújtott pályázatok arányában Megoszlás 1Nyugat % 48% 11% 2Közép % 42% 4% 3Közép-Magyarország % 18% 6% 4Dél % 35% 11% 5Észak-Magyarország % 38% 8% 6Észak Alföld % 41% 31% 7Dél-Alföld % 48% 29% Összesen: % 41,3% 100% Beérkezett és támogatott pályázatok, a projekt megvalósítás helye szerint, régiós bontásban 1. szakasz Pályázatok száma (db) Nyugat Közép- Közép- Magyarorszá g Dél- Észak- Magyarorszá g Észak Alföld Dél-Alföld Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok A legtöbb pályázat, az összes beérkezett támogatási igény majdnem 1/3-a, 31 %, 86 db az Észak-alföldi régióból érkezett be, de a legtöbb sikeres pályázat (34 %) a Dél-Alföldön valósult meg, az első pályázati szakaszban. A Közép-dunántúli régióból érkezett a 10

11 legkevesebb támogatásigénylés, 12 db, 4 %. A nyertes pályázatok közül a legkisebb számban (3 %) a Közép-magyarországi régióban valósultak meg a pályázatok. Beérkezett pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban Támogatott pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban 1 Nyugat- Db Megoszlás 1 Nyugat- Db Megoszlás Győr-Moson-Sopron 11 38% Győr-Moson-Sopron 4 29% Vas 10 34% Vas 6 43% Zala 8 28% Zala 4 29% % % 2 Közép- 2 Közép- Fejér 7 58% Fejér 4 80% Komárom-Esztergom 2 17% Komárom-Esztergom 0 0% Veszprém 3 25% Veszprém 1 20% % 5 100% 3 Közép-Magyarország 3 Közép-Magyarország Pest % Pest 3 100% % 3 100% 4 Dél- 4 Dél- Baranya 9 29% Baranya 4 36% Somogy 13 42% Somogy 3 27% Tolna 9 29% Tolna 4 36% % % 5 Észak-Magyarország 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 6 29% Borsod-Abaúj-Zemplén 1 13% Heves 10 48% Heves 6 75% Nógrád 5 24% Nógrád 1 13% % 8 100% 6 Észak Alföld 6 Észak Alföld Hajdú-Bihar 37 43% Hajdú-Bihar 15 43% Jász-Nagykun-Szolnok 10 12% Jász-Nagykun-Szolnok 4 11% Szabolcs-Szatmár-Bereg 39 45% Szabolcs-Szatmár-Bereg 16 46% % % 7 Dél-Alföld 7 Dél-Alföld Bács-Kiskun 36 45% Bács-Kiskun 16 42% Békés 15 19% Békés 3 8% Csongrád 29 36% Csongrád 19 50% % % A Fiatal gazdák induló támogatása intézkedés második pályázat beadási szakasza nyílt meg. A kiírásra, ebben az időszakban 405 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 41 %-át, 164 db-ot támogatott az Irányító Hatóság. 11

12 A második körben beérkezett és a támogatott pályázatok régiós bontásban: Régió száma Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok Megoszlás Nyertesek, a benyújtott pályázatok arányában 1Nyugat % 42% 2Közép % 38% 3Közép-Magyarország % 30% 4Dél % 33% 5Észak-Magyarország % 42% 6Észak Alföld % 45% 7Dél-Alföld % 42% Összesen: % 40,5% Beérkezett és támogatott páláyzatok a projekt megvalósítás helye sezrint, régiós bontásban 2. szakasz Pályázatok száma (db) Nyugat- Közép- Közép- Magyarorszá g Dél- Észak- Magyarorszá g Észak Alföld Dél-Alföld Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok A legnagyobb számban a Dél-alföldi régióból érkeztek be a támogatási igények, 118 db pályázat, az országos mennyiség 29 %-a. A legkisebb érdeklődés ismét a Középmagyarországi régióban volt, ahonnan csak 5 %-a érkezett a pályázatoknak. 12

13 Beérkezett pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban Támogatott pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban 1 Nyugat- Db Megoszlás 1 Nyugat- Db Megoszlás Győr-Moson-Sopron 13 25% Győr-Moson-Sopron 3 14% Vas 18 34% Vas 11 50% Zala 22 42% Zala 8 36% % % 2 Közép- 2 Közép- Fejér 14 33% Fejér 5 31% Komárom-Esztergom 14 33% Komárom-Esztergom 4 25% Veszprém 14 33% Veszprém 7 44% % % 3 Közép-Magyarország 3 Közép-Magyarország Pest % Pest 6 100% % 6 100% 4 Dél- 4 Dél- Baranya 14 33% Baranya 6 43% Somogy 19 45% Somogy 5 36% Tolna 9 21% Tolna 3 21% % % 5 Észak-Magyarország 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 17 45% Borsod-Abaúj-Zemplén 8 50% Heves 16 42% Heves 7 44% Nógrád 5 13% Nógrád 1 6% % % 6 Észak Alföld 6 Észak Alföld Hajdú-Bihar 15 16% Hajdú-Bihar 6 15% Jász-Nagykun-Szolnok 12 13% Jász-Nagykun-Szolnok 4 10% Szabolcs-Szatmár-Bereg 65 71% Szabolcs-Szatmár-Bereg 31 76% % % 7 Dél-Alföld 7 Dél-Alföld Bács-Kiskun 55 47% Bács-Kiskun 23 47% Békés 31 26% Békés 12 24% Csongrád 32 27% Csongrád 14 29% % % Az első pályázati szakaszban 3 hónapig, a második szakaszban 3 és fél hónapig volt lehetőség a pályázatok benyújtására. A közel azonos időtartam alatt a második meghirdetés idején 1,7- szer több pályázat érkezett be a Kirendeltségekre. Ennek okai: - az első pályázati ciklus mind a pályázók, és szaktanácsadók, mind a pályázatokat befogadók részére számos tapasztalattal szolgált, bátrabban fogalmazták meg támogatási igényeiket a pályázók, 13

14 - az első szakaszhoz képest jelentős változás hozott a szakmai végzettség tekintetében történt módosítás: a korábbi gyakorlattól eltérően elfogadottá vált, a legalább mezőgazdasági szakmunkás szintű végzettség megléte, függetlenül attól, hogy a szakirány és a pályázatban megjelölt főtevékenység összhangban áll-e. A beadott és nyertes pályázatok arányaiban az első és a második fordulóban szinte teljesen változatlanok maradtak. Beérkezett és támogatott pályázatok száma, régiós bontásban, a teljes támogatási időszak alatt Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok 0 Nyugat- Közép- Közép-Magyarország Dél- Észak-Magyarország Észak Alföld Dél-Alföld Az első szakaszban a Nyugat-dunántúli régióból érkezett be a pályázatok 11 %-a, a másodikban a 13 %-a, összességében ez a régió adta a benyújtott igénylések 11 %-át. A nyertes pályázatok 12 %-át adta a régió az első szakaszban, a másodikban a 13 %-át, a teljes időtartam alatt pedig a 13 %-át. A Közép-dunántúli régió szerepelt a fiatal gazdák induló támogatásban a legszerényebben az első pályázati időszakban, az országosan benyújtott igénylések 4 %-ával. Ezt az arányt, 42 db, ebben a témában beadott pályázattal, 10 %-ra növelte a második szakaszban, így összevetve, a Közép-ról érkezett az igénylések 8 %-a. A beadott pályázatok eredményességét tekintve ugyanezek az arányszámok jellemzőek. A Közép-magyarországi régió a második legkevesebb pályázatot nyújtotta be, 6 % részesedést ért el az első pályázat beadási szakaszban, mely tovább csökkent a második 14

15 fordulóban, 5 %-ra. Az eredményesség azonban 3 %-ról 4-re nőtt, az országos adatokhoz viszonyítva. A teljes AVOP Fiatal Gazdák Induló Támogatása pályázati szakaszban, a Középmagyarországi régió a beadott pályázatok 5 %-át mondhatja magáénak, melyből, az összes nyertes pályázatok tekintetében 3 % lett sikeres. A Dél-dunántúli régió kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 11 %, majd a második szakaszban 10 %, összességében véve 11 %-át adta a benyújtott pályázatoknak. A sikeres pályázók aránya a régióból 10, majd 9 %, és az összesítésben is 9 %. Az első szakaszban az Észak-magyarországi régióból érkezett be a pályázatok 8 %-a, a másodikban a 9 %-a, összességében ez a régió adta a benyújtott igénylések 9 %-át. A nyertes pályázatok 7 %-át adta a régió az első szakaszban, a másodikban a 10 %-át, a teljes időtartam alatt pedig a 9 %-át. Az Észak-alföldi régió és a Dél-alföldi régióból érkezett be a pályázatok 2/3-a Az Észak-alföldről az első fordulóban a pályázatok 31 %-a, a második fordulóban, 23 %-a, összességében a 26 %-a érkezett. A Dél-alföldi régióból kiegyensúlyozottan 29 %- érkezett be a pályázatoknak. A nyertes pályázatok 31, majd 25 %-át, összesítésben 27 %-át az Északalföldi régióból nyújtották be. A Dél-Alföldről érkezett a támogatott pályázatok 33, majd 30, összességében 31 %-a. A benyújtott és nyertes pályázatok arányát tekintve, a legjobban pályázó régió az első pályázat benyújtási időszakban a Nyugat-dunántúli és a Dél-alföldi régió, 48 %-os nyerési aránnyal, a második a Közép-i régió, 42 %-kal, harmadik az Észak-alföldi régió, 41 %-kal, negyedik a Észak-magyarországi régió 38 %-kal. A legkevésbé hatékony pályázók a Dél-dunántúli és a Közép-magyarországi régióból kerültek ki 35, és 18 %-kal, az első forduló adatai alapján. A második szakasz eredményessége kisebb szórást mutatott a nyertes és beadott pályázatok arányában, 30, és 45 % közötti eredményességgel. A legsikeresebben pályázók az Észak-Alföldről kerültek ki, és ismét a Közép-magyarországi régió lett az utolsó. A benyújtott, és támogatott pályázatok számának régiós eloszlása jól tükrözi az egyes régiók mezőgazdasági jellegét, a termőterületek minőségét és mennyiségét, illetve a birtokméretek alakulását, az egy gazdaság által használt földterületek és állatlétszám nagyságát. 15

16 A teljes pályázati szakasz eredményességét mutatja a következő ábra: Nyertes pályázatok aránya a benyújtott pályázatok arányában, régiós bontásban, AVOP , % 44% Nyugat-Dunánt úl 43% 39% Közép-Dunánt úl Közép-Magyarország Dél-Dunánt úl Észak-Magyarország 41% 34% 24% Észak Alföld Dél-Alföld A támogatott pályázatok ágazat szerinti eloszlása: Megnevezés TEÁOR kódok Nyugat- Közép- Közép- Magyarország Dél- Észak- Magyarország Észak Alföld Dél- Alföld Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Zöldség, dísznövény termelése Gyümölcs, fűszernövény termelése Szarvasmarhatenyésztés Juh-, kecske-, lótenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állatok tenyésztése Vegyes gazdálkodás Összesen: Összesen A TEÁOR kódú, Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése tevékenységet, a termőhelyi adottságok miatt, az Észak-alföldi régióban választotta a legtöbb (27 %) fiatal gazdálkodó fő tevékenységének. Ebben a régióban a tevékenységet 16

17 választották a pályázók a legnagyobb arányban (42 %). A második helyen, 20 %-os régión belüli választott fő tevékenység a Gyümölcs, fűszernövény termelése volt. Megnevezés TEÁOR kódok Nyugat- Közép- Közép- Magyarország Dél- Észak- Magyarország Észak Alföld Dél- Alföld Összesen Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése % 9% 6% 8% 9% 27% 24% 100% Zöldség, dísznövény termelése % 6% 0% 0% 6% 11% 74% 100% Gyümölcs, fűszernövény termelése % 0% 5% 2% 12% 36% 36% 100% Szarvasmarhatenyésztés % 18% 0% 0% 12% 41% 12% 100% Juh-, kecske-, lótenyésztés % 17% 0% 22% 0% 39% 17% 100% Sertéstenyésztés % 17% 0% 0% 33% 0% 33% 100% Baromfitenyésztés % 0% 0% 17% 17% 17% 33% 100% Egyéb állatok tenyésztése % 0% 0% 36% 4% 24% 20% 100% Vegyes gazdálkodás % 10% 0% 0% 0% 40% 40% 100% A Dél - alföldi régió, szintén alkalmas termőhelyi tulajdonságokkal bír szántóföldi növénytermesztési tevékenységhez. Ebben a régióban volt a második legnépszerűbb fő tevékenység a A Dél-Alföldön szintén a régió legkedveltebb fő tevékenysége lett a gabonatermesztés, az induló fiatal gazdálkodók körében, 32 %-os arányban. A második helyen, mindössze 2 %-os különbséggel, a Zöldség, dísznövény termelése tevékenységi kör kapott helyet a képzeletbeli ranglistán. Az Észak - magyarországi régióban nyertes 24 pályázatból 11, a régió támogatás igényeinek 46 %-a, a tevékenységre irányult, 21 %-ban Gyümölcs, fűszernövény termelése volt az induló vállalkozás fő tevékenysége. A Dél - dunántúli régió fiatal gazdálkodói által leggyakrabban választott fő tevékenység szintén a gabonanövények termelése volt (40 %), de kiemelkedően magas a méhészeti vállalkozások indítása (36 %), és jelentős arányú (16 %) a juh- és lótenyésztő gazdaságok megalapítása is. A Közép - magyarországi régióban nyertes 9 pályázatból 7 gabonanövények termesztésére irányult, 2 pedig gyümölcs, fűszernövény termesztésére. A Közép - dunántúli régió fiatal gazdáinak 52 %-a választotta fő tevékenységének a gabonanövény termesztést, % pedig a szarvasmarha- és a sertéstenyésztést. 17

18 A Nyugat - dunántúli régióban 56 %-kal lett a leggyakrabban választott tevékenység a gabonanövények termesztése. 100% Tevékenységek szerinti megoszlás, régiós bontásban, AVOP , Dél-Alföld 80% 60% 40% 20% 0% TEÁOR kód Észak Alföld Észak- M agyarország Dél-Dunánt úl Közép- M agyarország Közép- Dunánt úl Nyugat - Dunánt úl A növénytermesztési, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységek megoszlása a fiatal gazdálkodók induló vállalkozásaiban: Növénytermesztés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás régiók szerinti bontásban Pályázatok száma (db) Nyugat- Közép- Közép-Magyarország Dél- Észak-Magyarország Régiók Észak Alföld Dél-Alföld Növénytermesztés Állattenyésztés Vegyes gazdálkodás 18

19 A Dél- kivételével mind a hét régiónkban előnyt élveztek, országos viszonylatban 71 %-os arányban, a növénytermesztési fő tevékenységre megalapított induló vállalkozások. Ez a tendencia kiugróan észlelhető az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régióban. Az állattenyésztési fő tevékenységre alapozott gazdaságot, mindössze az összes támogatást nyert gazdálkodó 26 %-a hozott létre. Ebből is jelentős, kiemelkedő eredményt ért el a méhészéti fő tevékenység és a szarvasmarha tartó gazdaság alapítása, az állattenyésztésen belül %-kal Vegyes gazdálkodási tevékenységet mindössze 10 pályázó jelölt meg fő tevékenységeként, 1-1 fő a Nyugat- és Közép-dunántúli régióból, 4-4 fő pedig az Észak- és Dél-alföldi régióból. A fő mezőgazdasági ágazatok közötti aránytalanság jól jellemzi az országos tendenciát is, illetve tovább erősíti a növénytermesztés irányába történő eltolódást, a későbbiekben. A tendencia lehetséges okai: - csökkenő állatlétszám, - az állattenyésztés nagyobb beruházási igénye, tőke-igényessége, - az állattenyésztés nagyobb, és hosszú távra lekötött forgóeszközigénye, - a növénytermesztés nagyobb mobilitása, rugalmassága, a piaci igényekhez való gyorsabb igazíthatósága, - az állattenyésztés biológiájából eredő viszonylagos lassúsága, kötöttsége, megfontoltabb, hosszabb távú tervezést igénylő ágazat, - kötöttebb, egész évben állandó, szoros időbeosztás szerinti elfoglaltságot jelent, - az induló gazdálkodó számára (is) riasztó, sokszor teljesíthetetlennek tekintett állatjóléti-, higiéniai, stb. előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése, - kvótához kötött gazdálkodás, - a minőségi termék előállítás feltételrendszerét állattenyésztés esetén bonyolultabb teljesíteni, - növénytermesztő családi háttérrel rendelkező fiatal gazdálkodó, az esetek nagy részében a növénytermesztési ágat jelölte meg induló gazdaságának fő tevékenységeként, ritkán választott vegyes gazdálkodást, vagy állattenyésztést. 19

20 A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása A pályázati hibák feltárásához és értékeléséhez ismernünk kell a jogosultsági kritériumokat: Pályázatot Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, a mezőgazdasági termelő tevékenységet végző fiatal egyéni vállalkozó nyújthat be, aki első alkalommal saját gazdaságot hoz létre, a gazdálkodás életképességét gazdaságilag megalapozott üzleti tervvel bizonyítja, és megfelel a minimális környezetvédelmi előírásoknak, továbbá: a vállalkozó év közötti, a 40. életévét még be nem töltött, vállalkozói igazolvánnyal, szakmai alkalmassággal, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, regisztrált mezőgazdasági termelő, aki ezt a feltételt az országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, a 7/1993(XII. 30.) MÜM rendelet, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és az oktatásról szóló évi I. törvény szerinti (OKJ, OSZJ jelzésű) bizonyítvánnyal igazolja, szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyította, üzleti tervében bizonyítja, hogy a beindított (átvett) üzem a tevékenység megkezdését követően legfeljebb öt éven belül megfelel a gazdaságilag életképes üzem kritériumainak a gazdaság tevékenységéhez illeszkedő saját tulajdonú és/vagy a gazdálkodás előírt időtartamáig terjedő, érvényes földbérleti szerződésen alapuló bérelt földterület használatával rendelkezik, vagy vállalja azt, hogy a pályázat elfogadását követő 3 hónapon belül a földterület rendelkezésére áll, a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban10, a gazdaság vezetőjeként végzi, vagy abban az esetben, ha a gazdaságot részmunkaidőben működteti, vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet annak megkezdésének időpontjától legfeljebb három éven belül főfoglalkozásban folytatja (Magyarországon minden pályázó fiatal induló gazdálkodó kizárólagos vezetője gazdaságának); 20

21 vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a gazdasági életképesség elérésének időpontjától legalább 5 évig egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként folytatja; az üzem már megfelel a környezetvédelmi,higiéniai és állatjóléti jogszabályok előírásainak, vagy pedig a kötelezően teljesítendő feltételek megteremtését a tevékenység megkezdését követő öt éven belül vállalja, kvótát igazolja (Magyarország számára a csatlakozási szerződés bizonyos termékek esetében kvótát határoz meg, amelyek esetében a beruházás nem eredményezhet országos szinten olyan termelésbővítést, mely az előírt kvóták túllépését eredményezné. megfelelő értékesítési lehetőségeket bemutatja. nem adható támogatás már megkezdett munkálatokra vagy olyan tevékenységekre, amelyeket a támogatási kérelmeknek az MVH-hoz történő megfelelő benyújtása előtt végeztek. a pályázó vállalja, hogy a támogatást nem fordítja lakóhely megvásárlására, lakhatási költségekre (bérleti díj, rezsi), személy- és tehergépkocsi vásárlására, személy- és teherautók fenntartásával kapcsolatos költségekre (lízingdíj, üzemanyagköltség), valamint képzési költségekre. Kiválasztás kritériumai: A pályázatok elbírálásánál az alábbi kiválasztási szempontok érvényesülnek: gazdaság mérete, teljesítménye, életképességének minősítése, termelői értékesítési szervezeti tagság, gazdaság átvétele, a gazdaság életképességének minősítése, a pályázó képzettségének szintje, a környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásoknak való megfelelés mértéke, létrehozott és megőrzött munkahelyek száma, a mezőgazdasági gyakorlatban töltött idő, kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területeken gazdálkodók azonos minősítésű pályázatok esetén a női- a roma vagy a fogyatékos vállalkozók által benyújtott pályázatok előnyt élveznek. 21

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány

Tanulmány. az AVOP program működéséről. Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója. Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Tanulmány az AVOP program működéséről Megállapítások és javaslatok szakmai összefoglalója Készítette: Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Készült az FVM AVOP Irányító Hatóság megbízásából a Szent

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS TERVEZET Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben