Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása közötti tapasztalatairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól"

Átírás

1 Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA május 13.

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének célja, eszköze... 6 A téma kifejtése... 8 Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, szakmai végzettség, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról... 8 A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása A döntéshozatali eljárás elemzése, az egyes eljárási szakaszok hossza, a hiánypótlások száma, jellege szerint A megvalósítás során az előleg igénylések valamint a mérföldkövek számának statisztikai kimutatása Kimutatás a megvalósulási időről beruházás, földrajzi terület, és ágazat szerint...36 Az elutasított pályázatok elemzése az elutasítás indoka szerint A között meghirdetésre kerülő Fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatás Az ÚMVP-re vonatkozó kommunikációs feladatok megfogalmazása Összegzés

3 Bevezető A Fiatal gazdálkodók támogatása, nemzeti forrásból, pályázatos úton, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében, között valósult meg elsőként, mely programban 364 gazdálkodó millió Ft támogatást vett igénybe. A 40 éven aluli agrárvállalkozók beruházásaik 30 százalékának mértékéig nyerhettek el támogatást, amelyhez 25 százalék saját erővel kellett rendelkezni. A támogatás szükségességét a mezőgazdasági termelők elöregedése indokolta. A nemzetközi tendenciához hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a mezőgazdasági tevékenységet főfoglalkozásként (teljes munkaidőben) végző munkaerő egyre kedvezőtlenebb korösszetétele, elöregedése. Az egyénileg gazdálkodó gazdaságvezetők átlagéletkora 55 év. Viszonylag kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik főfoglalkozásként a mezőgazdasági alaptevékenységet választják, pedig az agrárgazdaság jövője szempontjából fontos, hogy fiatal, jól képzett és felkészült vállalkozók gazdaságilag életképes üzemet hozzanak létre, melyek munkahelyet is teremtenek. A nemzeti program folytatásaként között az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében elindult a Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedés. Az intézkedés célja: - a kezdő, fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése, vállalkozás-indításuk ösztönzése, - a mezőgazdasági munkaerő korösszetételének javítása, - gazdaságilag életképes üzemek létrehozása, - munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrehozása. A fenti célok elérése érdekében támogatást lehetett igényelni a mezőgazdasági termelő tevékenység feltételeinek kialakítására, valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység költségeire, beleértve a gazdaság teljes körű átvételét is. 3

4 Nem vehető igénybe támogatás lakóingatlan vásárlására, lakóingatlannal összefüggő költségekre (bérleti díj, rezsi), személy-és tehergépkocsi vásárlására, személy- és tehergépkocsival összefüggő más költségekre (lízing, üzemanyag), továbbá képzés költségeire. A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyösszegű tőkejuttatás (felső határ: 6,38 millió Forint ( ), vagy 7,65 millió Forint ( ), és kamattámogatás, melyet önrész nélkül folyósít a Kifizető Hatóság. A 7,65 millió Ft-ot meg nem haladó támogatást igényelhette az a fiatal gazdálkodó, aki tevékenységének megindításával kapcsolatban tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe a gazdaságindítást követő három éven át. Ezek a juttatások segítették a gazdaság beindítását, a gazdálkodás eredményessé tételét, a környezetvédelem alapvető követelményeinek megteremtését. A támogatás igénylésére jogosultak Pályázatot olyan, Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, fiatal, regisztrált egyéni vállalkozó nyújthat be, aki mezőgazdasági termék előállítási (növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási) (TEÁOR ), főtevékenységet végez első gazdaságot alapít, Továbbá: év közötti, - legalább középfokú (szakmunkás szintű, pl. aranykalászos gazda) szakirányú végzettséggel rendelkezik (mezőgazdasági termelő tevékenységre irányuló, szakképző intézményben szerzett, legalább szakmunkás szintű képesítés tekinthető szakirányú végzettségnek), - szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyítja, - mezőgazdasági főtevékenységre vonatkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, - és a kialakítandó gazdaságának működtetésében (a mezőgazdasági munkában) tevőlegesen részt vesz. Az intézkedés céljai: Globális célok: A mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, 4

5 Munkahelyek megőrzése és létrehozása, Gazdaságilag életképes üzemek létrehozása. Specifikus célok: a kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése, a korai nyugdíjazás intézkedésével való összhang megteremtése. Operatív célok: A fiatal gazdálkodók vállalkozás-indításának ösztönzése. Az intézkedés részesedése az AVOP költségvetéséből: 2, 8 %. A pályázat kiírásakor megfogalmazott indikátorok A fiatal gazdálkodók elfogadott pályázatainak száma (db) 254 ebből: nők által benyújtott pályázatok száma (db) 45 A pályázók kor szerinti összetétele (fő) 25 év alatti év közötti év közötti éves 10 Az elfogadott pályázatok száma irányultságuk szerint (db) új gazdaság indítása 174 gazdaság átvétele 80 Fiatal gazdák által művelt terület (ha) 2540 A fiatal gazdálkodók támogatás révén létrehozott gazdaságainak száma: 379 Gazdaságot átvevő gazdaságvezetők átlagos életkora 25 A létrehozott és megtartott munkahelyek száma, munkaerő egyenértékben (FTE, AWU) 274 5

6 A tanulmány elkészítésének célja, eszköze A tanulmány elkészítésével célunk statisztikák, majd elemzések készítése az alábbi területen: - Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, végzettség, szakmai tapasztalat, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról - A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása - a döntéshozatali eljárás elemzése, az egyes eljárási szakaszok hossza, a hiánypótlások száma, jellege szerint - a megvalósítás során az előleg igénylések valamint a mérföldkövek számának statisztikai kimutatása - Kimutatás a megvalósulási időről beruházás, földrajzi terület, és ágazat szerint - Az elutasított pályázatok elemzése az elutasítás indoka szerint Az így kapott eredmények feldolgozásával: - értékelhetővé válik az AVOP Fiatal gazdák támogatása intézkedés pályáztatása, pályázatok feldolgozása, értékelése és a projektek megvalósítása, mely hasznos tapasztalatokkal jár a közötti fiatal gazda támogatás sikeres megvalósításához, - képet kapunk a mezőgazdasági korstruktúra várható jövőbeni alakulásáról, a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai felkészültségéről, nemek szerinti arányáról, - felvázolható a mezőgazdasági szerkezetváltozás tendenciája, az ágazati arányok jövőbeli alakulása, a várható birtokszerkezeti változások folyamata, - az országos adatok mellett a régiók és megyék mezőgazdasági humán-, és szakmai jövőjéről is képet kapunk. A tanulmány legfontosabb célja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra vonatkozó kommunikációs feladatok megfogalmazása. 6

7 A tanulmány elkészítéséhez felhasználtuk az AVOP Fiatal gazdák induló támogatása intézkedésre, között beérkezett pályázatokról, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint Közreműködő szervezet, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Irányító Hatósága, mint döntéshozó által rögzített adatokat, és a témához kapcsolódó pályázati kiírásokat, program kiegészítő dokumentumokat, és egyéb forrásból származó tanulmányokat, adatokat, dokumentumokat. A tanulmányban feltüntetett adatok alapja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Hivatal Irányító Hatóság Egységes Monitoring és Információs Rendszerének ig rögzített adatai. Az AVOP Fiatal gazdák induló támogatása intézkedés szerződéskötési folyamata nem zárult le, a pályázatban vállalt programok egy része még megvalósítás alatt van, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása még több évig kötelezi a kedvezményezetteket a támogatási szerződés előírásainak betartására. Ezért a közölt adatok nem tekinthetők véglegesnek. 7

8 A téma kifejtése Kimutatás a pályázatok, pályázók kor, szakmai végzettség, földrajzi terület, és ágazat szerinti eloszlásáról A támogatás jogosultsági feltételei között szerepelt, hogy a pályázó legyen: év közötti (a támogatásra vonatkozó döntés meghozatalakor legfeljebb100 nap- a 40. életévét még be nem töltött). Az alábbi táblázat a nyertes pályázók kor szerinti megoszlását mutatja, régiós bontásban: A nyertes pályázók kor szerinti összetétele (fő) Országos Dél- Alföld Dél- Észak- Alföld Észak- Magyarorszá g Közép- Közép- Magyarorszá g Nyugat- 25 év alatti 32% 28% 32% 38% 42% 24% 44% 24% év közötti 34% 40% 40% 36% 8% 43% 22% 24% év közötti 22% 22% 16% 18% 33% 33% 11% 21% éves 12% 9% 12% 8% 17% 0% 22% 30% Összesen: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Országos szinten a legtöbb kedvezményezett (34 %) a pályázat beadásakor év közötti korú, mindössze 2 %-os részesedéssel lemaradva, a pályázók 32 %-a 20 és 25 év közötti volt év közötti fiatal gazda a pályázók 12 %-át tette ki. Régiós szinten, a legtöbb beérkezett és támogatásban részesített fiatal gazda pályázóval rendelkező, Dél Alföldön és a Dél on hasonlóak az arányok, a kor szerinti csoportosításban. A második legtöbb pályázót adó Észak alföldi régióban 38 %-kal a legtöbb kedvezményezett 20 és 25 év közötti, hasonlóan az Észak (42 %), és Közép magyarországi (44 %) régióhoz. A Közép dunántúli régióban legtöbben a éves korúak pályáztak sikerrel, de a második legtöbb pályázó a éves korúak közül érkezett. A Nyugat on a legtöbb kedvezményezett az idősebb fiatal gazdák közül került ki, 30 %-a a pályázónak éves korú. 8

9 A pályázat kiírásakor megfogalmazott indikátorok szerint a kedvezményezettek kor szerinti megoszlása: A nyertes pályázók kor szerinti összetétele (fő) Pályázók száma: Megoszlás 25 év alatti % év közötti 50 20% év közötti 14 6% éves 10 4% Összesen: % A megvalósulás ettől jelentősen eltér: sokkal kevesebb 25 év alatti fiatal gazdálkodó kedvezményezett, és több az idősebb, mint amit terveztek. A pályázók szakmai végzettségének megléte, a pályázat jogosultsági feltételeinek egyike volt. A Kirendeltségekre beérkezett pályázók 15 %-a rendelkezett a pályázat benyújtásakor felsőfokú végzettséggel, 72 % középfokú szakmai végzettséggel, 13 % pedig nem jelölte meg. A támogatást nyert 278 pályázó szakmai végzettség szerinti megoszlása (fő): felsőfokú végzettségű 46 17% Nyertes pályázók középfokú végzettségű % nem jelölt 17 6% Mindösszesen % A kedvezményezettek 17 %-a rendelkezik felsőfokú szakirányú képesítéssel, 77 %-uk középfokú végzettséggel, a nyertesek 6 %-ának végzettségéről nincs adat. Kis mértékben javult a végzettségek megoszlásának helyzete a nyertes pályázók és az összes pályázó képesítési adatait elemezve. Mind a felsőfokú és mind a középfokú szakmai végzettséggel rendelkező pályázók közül %-ban nyújtottak be sikeres pályázatot az igénylők, így megállapítható, hogy a végzettség szintje nem befolyásolta a benyújtott pályázatok sikerességét. 9

10 A Fiatal gazdák induló támogatása intézkedésre, első körben között volt lehetőség pályázni. A kiírásra, ebben az időszakban 276 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 41 %-át, 114 db-ot támogatott az Irányító Hatóság. Az első körben beérkezett és a támogatott pályázatok régiós bontásban: Régió száma Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok Megoszlás Nyertesek, a benyújtott pályázatok arányában Megoszlás 1Nyugat % 48% 11% 2Közép % 42% 4% 3Közép-Magyarország % 18% 6% 4Dél % 35% 11% 5Észak-Magyarország % 38% 8% 6Észak Alföld % 41% 31% 7Dél-Alföld % 48% 29% Összesen: % 41,3% 100% Beérkezett és támogatott pályázatok, a projekt megvalósítás helye szerint, régiós bontásban 1. szakasz Pályázatok száma (db) Nyugat Közép- Közép- Magyarorszá g Dél- Észak- Magyarorszá g Észak Alföld Dél-Alföld Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok A legtöbb pályázat, az összes beérkezett támogatási igény majdnem 1/3-a, 31 %, 86 db az Észak-alföldi régióból érkezett be, de a legtöbb sikeres pályázat (34 %) a Dél-Alföldön valósult meg, az első pályázati szakaszban. A Közép-dunántúli régióból érkezett a 10

11 legkevesebb támogatásigénylés, 12 db, 4 %. A nyertes pályázatok közül a legkisebb számban (3 %) a Közép-magyarországi régióban valósultak meg a pályázatok. Beérkezett pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban Támogatott pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban 1 Nyugat- Db Megoszlás 1 Nyugat- Db Megoszlás Győr-Moson-Sopron 11 38% Győr-Moson-Sopron 4 29% Vas 10 34% Vas 6 43% Zala 8 28% Zala 4 29% % % 2 Közép- 2 Közép- Fejér 7 58% Fejér 4 80% Komárom-Esztergom 2 17% Komárom-Esztergom 0 0% Veszprém 3 25% Veszprém 1 20% % 5 100% 3 Közép-Magyarország 3 Közép-Magyarország Pest % Pest 3 100% % 3 100% 4 Dél- 4 Dél- Baranya 9 29% Baranya 4 36% Somogy 13 42% Somogy 3 27% Tolna 9 29% Tolna 4 36% % % 5 Észak-Magyarország 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 6 29% Borsod-Abaúj-Zemplén 1 13% Heves 10 48% Heves 6 75% Nógrád 5 24% Nógrád 1 13% % 8 100% 6 Észak Alföld 6 Észak Alföld Hajdú-Bihar 37 43% Hajdú-Bihar 15 43% Jász-Nagykun-Szolnok 10 12% Jász-Nagykun-Szolnok 4 11% Szabolcs-Szatmár-Bereg 39 45% Szabolcs-Szatmár-Bereg 16 46% % % 7 Dél-Alföld 7 Dél-Alföld Bács-Kiskun 36 45% Bács-Kiskun 16 42% Békés 15 19% Békés 3 8% Csongrád 29 36% Csongrád 19 50% % % A Fiatal gazdák induló támogatása intézkedés második pályázat beadási szakasza nyílt meg. A kiírásra, ebben az időszakban 405 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 41 %-át, 164 db-ot támogatott az Irányító Hatóság. 11

12 A második körben beérkezett és a támogatott pályázatok régiós bontásban: Régió száma Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok Megoszlás Nyertesek, a benyújtott pályázatok arányában 1Nyugat % 42% 2Közép % 38% 3Közép-Magyarország % 30% 4Dél % 33% 5Észak-Magyarország % 42% 6Észak Alföld % 45% 7Dél-Alföld % 42% Összesen: % 40,5% Beérkezett és támogatott páláyzatok a projekt megvalósítás helye sezrint, régiós bontásban 2. szakasz Pályázatok száma (db) Nyugat- Közép- Közép- Magyarorszá g Dél- Észak- Magyarorszá g Észak Alföld Dél-Alföld Régió Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok A legnagyobb számban a Dél-alföldi régióból érkeztek be a támogatási igények, 118 db pályázat, az országos mennyiség 29 %-a. A legkisebb érdeklődés ismét a Középmagyarországi régióban volt, ahonnan csak 5 %-a érkezett a pályázatoknak. 12

13 Beérkezett pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban Támogatott pályázatok, projekt megvalósítás helye szerint, régiónként megye szerinti bontásban 1 Nyugat- Db Megoszlás 1 Nyugat- Db Megoszlás Győr-Moson-Sopron 13 25% Győr-Moson-Sopron 3 14% Vas 18 34% Vas 11 50% Zala 22 42% Zala 8 36% % % 2 Közép- 2 Közép- Fejér 14 33% Fejér 5 31% Komárom-Esztergom 14 33% Komárom-Esztergom 4 25% Veszprém 14 33% Veszprém 7 44% % % 3 Közép-Magyarország 3 Közép-Magyarország Pest % Pest 6 100% % 6 100% 4 Dél- 4 Dél- Baranya 14 33% Baranya 6 43% Somogy 19 45% Somogy 5 36% Tolna 9 21% Tolna 3 21% % % 5 Észak-Magyarország 5 Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén 17 45% Borsod-Abaúj-Zemplén 8 50% Heves 16 42% Heves 7 44% Nógrád 5 13% Nógrád 1 6% % % 6 Észak Alföld 6 Észak Alföld Hajdú-Bihar 15 16% Hajdú-Bihar 6 15% Jász-Nagykun-Szolnok 12 13% Jász-Nagykun-Szolnok 4 10% Szabolcs-Szatmár-Bereg 65 71% Szabolcs-Szatmár-Bereg 31 76% % % 7 Dél-Alföld 7 Dél-Alföld Bács-Kiskun 55 47% Bács-Kiskun 23 47% Békés 31 26% Békés 12 24% Csongrád 32 27% Csongrád 14 29% % % Az első pályázati szakaszban 3 hónapig, a második szakaszban 3 és fél hónapig volt lehetőség a pályázatok benyújtására. A közel azonos időtartam alatt a második meghirdetés idején 1,7- szer több pályázat érkezett be a Kirendeltségekre. Ennek okai: - az első pályázati ciklus mind a pályázók, és szaktanácsadók, mind a pályázatokat befogadók részére számos tapasztalattal szolgált, bátrabban fogalmazták meg támogatási igényeiket a pályázók, 13

14 - az első szakaszhoz képest jelentős változás hozott a szakmai végzettség tekintetében történt módosítás: a korábbi gyakorlattól eltérően elfogadottá vált, a legalább mezőgazdasági szakmunkás szintű végzettség megléte, függetlenül attól, hogy a szakirány és a pályázatban megjelölt főtevékenység összhangban áll-e. A beadott és nyertes pályázatok arányaiban az első és a második fordulóban szinte teljesen változatlanok maradtak. Beérkezett és támogatott pályázatok száma, régiós bontásban, a teljes támogatási időszak alatt Beérkezett pályázatok Támogatott pályázatok 0 Nyugat- Közép- Közép-Magyarország Dél- Észak-Magyarország Észak Alföld Dél-Alföld Az első szakaszban a Nyugat-dunántúli régióból érkezett be a pályázatok 11 %-a, a másodikban a 13 %-a, összességében ez a régió adta a benyújtott igénylések 11 %-át. A nyertes pályázatok 12 %-át adta a régió az első szakaszban, a másodikban a 13 %-át, a teljes időtartam alatt pedig a 13 %-át. A Közép-dunántúli régió szerepelt a fiatal gazdák induló támogatásban a legszerényebben az első pályázati időszakban, az országosan benyújtott igénylések 4 %-ával. Ezt az arányt, 42 db, ebben a témában beadott pályázattal, 10 %-ra növelte a második szakaszban, így összevetve, a Közép-ról érkezett az igénylések 8 %-a. A beadott pályázatok eredményességét tekintve ugyanezek az arányszámok jellemzőek. A Közép-magyarországi régió a második legkevesebb pályázatot nyújtotta be, 6 % részesedést ért el az első pályázat beadási szakaszban, mely tovább csökkent a második 14

15 fordulóban, 5 %-ra. Az eredményesség azonban 3 %-ról 4-re nőtt, az országos adatokhoz viszonyítva. A teljes AVOP Fiatal Gazdák Induló Támogatása pályázati szakaszban, a Középmagyarországi régió a beadott pályázatok 5 %-át mondhatja magáénak, melyből, az összes nyertes pályázatok tekintetében 3 % lett sikeres. A Dél-dunántúli régió kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 11 %, majd a második szakaszban 10 %, összességében véve 11 %-át adta a benyújtott pályázatoknak. A sikeres pályázók aránya a régióból 10, majd 9 %, és az összesítésben is 9 %. Az első szakaszban az Észak-magyarországi régióból érkezett be a pályázatok 8 %-a, a másodikban a 9 %-a, összességében ez a régió adta a benyújtott igénylések 9 %-át. A nyertes pályázatok 7 %-át adta a régió az első szakaszban, a másodikban a 10 %-át, a teljes időtartam alatt pedig a 9 %-át. Az Észak-alföldi régió és a Dél-alföldi régióból érkezett be a pályázatok 2/3-a Az Észak-alföldről az első fordulóban a pályázatok 31 %-a, a második fordulóban, 23 %-a, összességében a 26 %-a érkezett. A Dél-alföldi régióból kiegyensúlyozottan 29 %- érkezett be a pályázatoknak. A nyertes pályázatok 31, majd 25 %-át, összesítésben 27 %-át az Északalföldi régióból nyújtották be. A Dél-Alföldről érkezett a támogatott pályázatok 33, majd 30, összességében 31 %-a. A benyújtott és nyertes pályázatok arányát tekintve, a legjobban pályázó régió az első pályázat benyújtási időszakban a Nyugat-dunántúli és a Dél-alföldi régió, 48 %-os nyerési aránnyal, a második a Közép-i régió, 42 %-kal, harmadik az Észak-alföldi régió, 41 %-kal, negyedik a Észak-magyarországi régió 38 %-kal. A legkevésbé hatékony pályázók a Dél-dunántúli és a Közép-magyarországi régióból kerültek ki 35, és 18 %-kal, az első forduló adatai alapján. A második szakasz eredményessége kisebb szórást mutatott a nyertes és beadott pályázatok arányában, 30, és 45 % közötti eredményességgel. A legsikeresebben pályázók az Észak-Alföldről kerültek ki, és ismét a Közép-magyarországi régió lett az utolsó. A benyújtott, és támogatott pályázatok számának régiós eloszlása jól tükrözi az egyes régiók mezőgazdasági jellegét, a termőterületek minőségét és mennyiségét, illetve a birtokméretek alakulását, az egy gazdaság által használt földterületek és állatlétszám nagyságát. 15

16 A teljes pályázati szakasz eredményességét mutatja a következő ábra: Nyertes pályázatok aránya a benyújtott pályázatok arányában, régiós bontásban, AVOP , % 44% Nyugat-Dunánt úl 43% 39% Közép-Dunánt úl Közép-Magyarország Dél-Dunánt úl Észak-Magyarország 41% 34% 24% Észak Alföld Dél-Alföld A támogatott pályázatok ágazat szerinti eloszlása: Megnevezés TEÁOR kódok Nyugat- Közép- Közép- Magyarország Dél- Észak- Magyarország Észak Alföld Dél- Alföld Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Zöldség, dísznövény termelése Gyümölcs, fűszernövény termelése Szarvasmarhatenyésztés Juh-, kecske-, lótenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állatok tenyésztése Vegyes gazdálkodás Összesen: Összesen A TEÁOR kódú, Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése tevékenységet, a termőhelyi adottságok miatt, az Észak-alföldi régióban választotta a legtöbb (27 %) fiatal gazdálkodó fő tevékenységének. Ebben a régióban a tevékenységet 16

17 választották a pályázók a legnagyobb arányban (42 %). A második helyen, 20 %-os régión belüli választott fő tevékenység a Gyümölcs, fűszernövény termelése volt. Megnevezés TEÁOR kódok Nyugat- Közép- Közép- Magyarország Dél- Észak- Magyarország Észak Alföld Dél- Alföld Összesen Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése % 9% 6% 8% 9% 27% 24% 100% Zöldség, dísznövény termelése % 6% 0% 0% 6% 11% 74% 100% Gyümölcs, fűszernövény termelése % 0% 5% 2% 12% 36% 36% 100% Szarvasmarhatenyésztés % 18% 0% 0% 12% 41% 12% 100% Juh-, kecske-, lótenyésztés % 17% 0% 22% 0% 39% 17% 100% Sertéstenyésztés % 17% 0% 0% 33% 0% 33% 100% Baromfitenyésztés % 0% 0% 17% 17% 17% 33% 100% Egyéb állatok tenyésztése % 0% 0% 36% 4% 24% 20% 100% Vegyes gazdálkodás % 10% 0% 0% 0% 40% 40% 100% A Dél - alföldi régió, szintén alkalmas termőhelyi tulajdonságokkal bír szántóföldi növénytermesztési tevékenységhez. Ebben a régióban volt a második legnépszerűbb fő tevékenység a A Dél-Alföldön szintén a régió legkedveltebb fő tevékenysége lett a gabonatermesztés, az induló fiatal gazdálkodók körében, 32 %-os arányban. A második helyen, mindössze 2 %-os különbséggel, a Zöldség, dísznövény termelése tevékenységi kör kapott helyet a képzeletbeli ranglistán. Az Észak - magyarországi régióban nyertes 24 pályázatból 11, a régió támogatás igényeinek 46 %-a, a tevékenységre irányult, 21 %-ban Gyümölcs, fűszernövény termelése volt az induló vállalkozás fő tevékenysége. A Dél - dunántúli régió fiatal gazdálkodói által leggyakrabban választott fő tevékenység szintén a gabonanövények termelése volt (40 %), de kiemelkedően magas a méhészeti vállalkozások indítása (36 %), és jelentős arányú (16 %) a juh- és lótenyésztő gazdaságok megalapítása is. A Közép - magyarországi régióban nyertes 9 pályázatból 7 gabonanövények termesztésére irányult, 2 pedig gyümölcs, fűszernövény termesztésére. A Közép - dunántúli régió fiatal gazdáinak 52 %-a választotta fő tevékenységének a gabonanövény termesztést, % pedig a szarvasmarha- és a sertéstenyésztést. 17

18 A Nyugat - dunántúli régióban 56 %-kal lett a leggyakrabban választott tevékenység a gabonanövények termesztése. 100% Tevékenységek szerinti megoszlás, régiós bontásban, AVOP , Dél-Alföld 80% 60% 40% 20% 0% TEÁOR kód Észak Alföld Észak- M agyarország Dél-Dunánt úl Közép- M agyarország Közép- Dunánt úl Nyugat - Dunánt úl A növénytermesztési, állattenyésztési és vegyes gazdálkodási tevékenységek megoszlása a fiatal gazdálkodók induló vállalkozásaiban: Növénytermesztés, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás régiók szerinti bontásban Pályázatok száma (db) Nyugat- Közép- Közép-Magyarország Dél- Észak-Magyarország Régiók Észak Alföld Dél-Alföld Növénytermesztés Állattenyésztés Vegyes gazdálkodás 18

19 A Dél- kivételével mind a hét régiónkban előnyt élveztek, országos viszonylatban 71 %-os arányban, a növénytermesztési fő tevékenységre megalapított induló vállalkozások. Ez a tendencia kiugróan észlelhető az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régióban. Az állattenyésztési fő tevékenységre alapozott gazdaságot, mindössze az összes támogatást nyert gazdálkodó 26 %-a hozott létre. Ebből is jelentős, kiemelkedő eredményt ért el a méhészéti fő tevékenység és a szarvasmarha tartó gazdaság alapítása, az állattenyésztésen belül %-kal Vegyes gazdálkodási tevékenységet mindössze 10 pályázó jelölt meg fő tevékenységeként, 1-1 fő a Nyugat- és Közép-dunántúli régióból, 4-4 fő pedig az Észak- és Dél-alföldi régióból. A fő mezőgazdasági ágazatok közötti aránytalanság jól jellemzi az országos tendenciát is, illetve tovább erősíti a növénytermesztés irányába történő eltolódást, a későbbiekben. A tendencia lehetséges okai: - csökkenő állatlétszám, - az állattenyésztés nagyobb beruházási igénye, tőke-igényessége, - az állattenyésztés nagyobb, és hosszú távra lekötött forgóeszközigénye, - a növénytermesztés nagyobb mobilitása, rugalmassága, a piaci igényekhez való gyorsabb igazíthatósága, - az állattenyésztés biológiájából eredő viszonylagos lassúsága, kötöttsége, megfontoltabb, hosszabb távú tervezést igénylő ágazat, - kötöttebb, egész évben állandó, szoros időbeosztás szerinti elfoglaltságot jelent, - az induló gazdálkodó számára (is) riasztó, sokszor teljesíthetetlennek tekintett állatjóléti-, higiéniai, stb. előírásokból eredő kötelezettségek teljesítése, - kvótához kötött gazdálkodás, - a minőségi termék előállítás feltételrendszerét állattenyésztés esetén bonyolultabb teljesíteni, - növénytermesztő családi háttérrel rendelkező fiatal gazdálkodó, az esetek nagy részében a növénytermesztési ágat jelölte meg induló gazdaságának fő tevékenységeként, ritkán választott vegyes gazdálkodást, vagy állattenyésztést. 19

20 A tipikus pályázati hibák feltárása és az eloszlásuknak feltérképezése: ágazati jellegzetesség, egy-egy földrajzi területre jellemző hibák kimutatása A pályázati hibák feltárásához és értékeléséhez ismernünk kell a jogosultsági kritériumokat: Pályázatot Magyarországon agrártevékenység végzésére jogosult, a mezőgazdasági termelő tevékenységet végző fiatal egyéni vállalkozó nyújthat be, aki első alkalommal saját gazdaságot hoz létre, a gazdálkodás életképességét gazdaságilag megalapozott üzleti tervvel bizonyítja, és megfelel a minimális környezetvédelmi előírásoknak, továbbá: a vállalkozó év közötti, a 40. életévét még be nem töltött, vállalkozói igazolvánnyal, szakmai alkalmassággal, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, regisztrált mezőgazdasági termelő, aki ezt a feltételt az országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, a 7/1993(XII. 30.) MÜM rendelet, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és az oktatásról szóló évi I. törvény szerinti (OKJ, OSZJ jelzésű) bizonyítvánnyal igazolja, szakmai alkalmasságát legalább egy éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyította, üzleti tervében bizonyítja, hogy a beindított (átvett) üzem a tevékenység megkezdését követően legfeljebb öt éven belül megfelel a gazdaságilag életképes üzem kritériumainak a gazdaság tevékenységéhez illeszkedő saját tulajdonú és/vagy a gazdálkodás előírt időtartamáig terjedő, érvényes földbérleti szerződésen alapuló bérelt földterület használatával rendelkezik, vagy vállalja azt, hogy a pályázat elfogadását követő 3 hónapon belül a földterület rendelkezésére áll, a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban10, a gazdaság vezetőjeként végzi, vagy abban az esetben, ha a gazdaságot részmunkaidőben működteti, vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet annak megkezdésének időpontjától legfeljebb három éven belül főfoglalkozásban folytatja (Magyarországon minden pályázó fiatal induló gazdálkodó kizárólagos vezetője gazdaságának); 20

21 vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a gazdasági életképesség elérésének időpontjától legalább 5 évig egyéni vállalkozóként, főfoglalkozásban, a gazdaság vezetőjeként folytatja; az üzem már megfelel a környezetvédelmi,higiéniai és állatjóléti jogszabályok előírásainak, vagy pedig a kötelezően teljesítendő feltételek megteremtését a tevékenység megkezdését követő öt éven belül vállalja, kvótát igazolja (Magyarország számára a csatlakozási szerződés bizonyos termékek esetében kvótát határoz meg, amelyek esetében a beruházás nem eredményezhet országos szinten olyan termelésbővítést, mely az előírt kvóták túllépését eredményezné. megfelelő értékesítési lehetőségeket bemutatja. nem adható támogatás már megkezdett munkálatokra vagy olyan tevékenységekre, amelyeket a támogatási kérelmeknek az MVH-hoz történő megfelelő benyújtása előtt végeztek. a pályázó vállalja, hogy a támogatást nem fordítja lakóhely megvásárlására, lakhatási költségekre (bérleti díj, rezsi), személy- és tehergépkocsi vásárlására, személy- és teherautók fenntartásával kapcsolatos költségekre (lízingdíj, üzemanyagköltség), valamint képzési költségekre. Kiválasztás kritériumai: A pályázatok elbírálásánál az alábbi kiválasztási szempontok érvényesülnek: gazdaság mérete, teljesítménye, életképességének minősítése, termelői értékesítési szervezeti tagság, gazdaság átvétele, a gazdaság életképességének minősítése, a pályázó képzettségének szintje, a környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásoknak való megfelelés mértéke, létrehozott és megőrzött munkahelyek száma, a mezőgazdasági gyakorlatban töltött idő, kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területeken gazdálkodók azonos minősítésű pályázatok esetén a női- a roma vagy a fogyatékos vállalkozók által benyújtott pályázatok előnyt élveznek. 21

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők elindításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma:

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma: VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 1 Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása lehetséges. Az első értékelési szakasz záró dátuma: 2017. március 31.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám november 20.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám november 20. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 16. szám 2007. november 20. Tartalomjegyzék Decembertől

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

EMVA I. tengely aktualitásai

EMVA I. tengely aktualitásai EMVA I. tengely aktualitásai Harcsa Krisztina szakreferens 2009. március 25. Az EMVA tengelyei 1. A mezőgazdasági/erdészeti szektorok versenyképessége 2. Környezet- és tájfenntartás 3. Munkahelyteremtés,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP

ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP ÜZLETI TERV KEZELÉSI ELJÁRÁSREND GINOP-5.2.2-14-2015-00020 Hatályos: 2017.03.24. 1. Az Eljárásrend hatálya kiterjed: 1. A GINOP-5.2.2-14-2015-00020 azonosítószámú, Vállalkozz Itthon Junior Fiatalok vállalkozóvá

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma:

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 1 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) egy-ablakos i rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére.

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program

Vállalati tanácsadás program Vállalati tanácsadás program I. A program bemutatása A Vállalati Tanácsadás Program célja: a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek

Részletesebben

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok

Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M, NEA-UN-12-SZ, NEA -UN-13-M, NEA- UN-13-SZ, NEA-UN-13-N, NEA-UN-14-M, NEA-UN-14-SZ pályázatok Az 5/2012 (II.16.) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló KIM rendelet VIII. fejezet 20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei Új nemzedékek jövőjéért kollégium, NEA-UN-12-M,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról a 4/2014.(IV.1.) módosító önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai Vanyúrné Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben