Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén."

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 29. napján órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr.Megyeri Gábor alpolgármester Dr.Ronyecz Róbert jegyző Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné és Pohubi József képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal, illetve bejelenti, hogy a SZIKSZÓ-VÍZ Kft évi beszámolóját és a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést visszavonja, majd a decemberi testületi ülésen kívánja előterjeszteni: NAPIREND: 1./ Szándéknyilatkozat elfogadása Startmunka program kapcsán 2./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban 3./ A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató 4./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete elfogadása 6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz 7./ A helyi adókról szóló 15/2001.(VII.05.) számú rendelet módosítása 8./ Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról szóló rendeletének elfogadása 9./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása 10./ Szikszó Város Önkormányzat től ig tartó időszakra vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási koncepció elfogadása

2 2 11./ Főtér II. beruházási projekthez kapcsolódó 43 millió Ft kedvezményes kamatozású hitel felvétele 12./ Az Önkormányzati Konyha, Általános Szolgáltató Központ, Könyvtár és Inkubátorház november-decemberi költségvetésének elfogadása, megállapodás az Ezüst Gázló Nonprofit Kft és az Önkormányzati Konyha, Általános Szolgáltató Központ, Könyvtár és Inkubátorház közötti feladat átadásról 13./ Igazgatási szünet elrendelése a évre vonatkozóan 14./ Megbízás a KEOP /A számú épületenergetikai fejlesztések keretén belül közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat elkészítésére vonatkozóan 15./ Megbízás az ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó Engedélyezési és Kivitelezési tervek elkészítésével kapcsolatban Zárt ülésen: 1./ Szociális kérelmek elbírálása - Egyebek Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egy szóbeli előterjesztése lenne. Pohubi József bizottsági elnök: el szeretné mondani miért nem szavazza meg a napirendet, azt, hogy a temető rendeletet ne a mai, hanem a következő ülésen módosítsa a testület. Megalkotásra került egy olyan rendelet, ami megfelelően korrekt, kellő körültekintéssel készült és nagyon sok munka volt benne a hivatal részéről. Bizottsági ülésen nagyon alaposan megtárgyalták. Azóta eltelt egy bizonyos idő, a tegnapi bizottsági ülésen megállapították, hogy közmegelégedésre szolgál, minőségi javulást hozott a temető életébe ez a váltás, az észrevételeket nem a szikszói polgároktól, hanem bizonyos vállalkozásoktól kapják, tehát véleménye szerint ez a probléma gazdasági jellegű. Ebbe mint képviselő nem igazán szeretne belemenni, az ott lévő díjszabásokat legutóbb a testület elfogadta, közmegelégedésre szolgált. Füzesséri József polgármester: az előző ülésen egy általa is jónak ítélt rendeletet fogadott el a testület. Neki akkor az volt a legfontosabb irányelve, hogy nem emelkedhetnek a lakosság által fizetett térítési díjak irreálisan. Akkor a szolgáltató azt nyilatkozta, hogy ez nem jelent emelkedést, most viszont vannak visszajelzések amit muszáj kivizsgálni, ami azt mutatja, hogy emelkedést jelent. Ezeket meg kell nézni, tisztázni kell, ezért javasolta, hogy a következő ülésen tárgyalják a rendeletet. A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. NAPIREND: 1./ Szándéknyilatkozat elfogadása a Start munkaprogram kapcsán Előterjesztő: polgármester (Szándéknyilatkozat, 1/a. sz. melléklet, változási vázrajz csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében ismerteti a szándéknyilatkozatot, elmondja, hogy a 192/1 hrsz-ú ingatlan től számított tíz éves határozott idejű bérletéről szól ötszázezer forint/hó kezdő, bruttó bérleti díj ellenében, mely ingatlant az önkormányzat a évi Start munkaprogramban kívánja hasznosítani nyertes pályázat esetén. Kéri a képviselőket fogadják el a szándéknyilatkozatot.

3 3 Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 805/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szándéknyilatkozat elfogadása a Start munkaprogram kapcsán Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező szándéknyilatkozatot egyhangúlag elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal, ill. folyamatos 2./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban Előterjesztő: kapitányságvezető (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: köszönti Dr. Antal István alezredes, kapitányságvezető urat, kérdése felé, van-e szóbeli kiegészítése? Dr. Antal István alezredes: igen. Először szeretné főkapitány úr üdvözletét tolmácsolni. Elmondja még, hogy egy éve mutatkozott be, ez az egy év nagyon hamar eltelt, valószínűleg azért, mert azóta nagyon sokat dolgoztak. Az elkészített beszámoló a főbb adatokat, főbb mutatókat tartalmazza. A számok - egy kivétellel - jó irányt mutatnak, viszont a betöréses lopások száma - nem csak Szikszó város tekintetében, hanem az Encsi kapitányság teljes területén - megnövekedett. A következő időszakban fő feladatuk az, hogy erre nagyobb figyelmet fordítsanak, illetve összességében a felderítés arányának növelése. Szarvas Lajos szikszói őrsparancsnok: elmondja, hogy ebben az évben nem volt kiemelkedő bűncselekmény a városban, majd részletesen ismertet négy ez évben történt, kisebb súlyú bűncselekményt. Dr. Antal István alezredes: elmondja még, hogy az Encsi Rendőrkapitányság és Szikszó Város Képviselő-testülete között jó az együttműködés, megköszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást. Füzesséri József polgármester: megköszöni a rendőrség munkáját, elmondja, fontos, hogy jól érezzék magukat az állampolgárok. Szikszón azt látni, hogy jó a rendőrség mentalitása, a rendőrök nem zaklatják a lakosságot, ha viszont ténylegesen probléma van, akkor ott vannak a rendőrök kor megérkezett Sváb Antal Béla képviselő. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, örömmel tapasztalták a bűncselekmények számának csökkenését. Viszont a betöréses lopások száma sajnos növekedett. Volt alkalmuk a rendőri vezetőkkel beszélgetni, az a benyomásuk, hogy a rendőrség állománya elhivatott, szakmaiságuk megkérdőjelezhetetlen, reális célokat tűznek ki maguk elé. Összességében elmondható, jó döntés volt, hogy az encsi kapitányság vezetése megújult, ezt a tények is megerősítik. Megköszöni a beszámolót, nagyon eredményesnek tartják, elfogadásra javasolják.

4 4 Takács Lászlóné képviselő: megköszöni Szarvas Lajos szikszói őrsparancsnok úrnak azt amit a Városi Óvoda gyerekeiért tett, felkészítette és elvitte őket Budapestre a versenyre. Ezt tovább szeretnék folytatni, ilyen jellegű pályázatot adtak be, amit meg is nyertek, tehát továbbra is szükségük lesz a rendőri segítségre. Elmondja még, hogy a Bethlen Gábor út 13. sz. alatti ingatlan egy neuralgikus pontja a városnak, onnan több bejelentést is kapott, azzal valamit kezdeni kellene. A lakosok félnek az oda behúzódó emberektől. Dr. Antal István alezredes: elmondja, hogy a prevencióban szívesen segítenek, a Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tevékenysége országosan is kiemelkedő. Nagyon sok kezdeményezés tőlük indult, eredményes bűnmegelőzést folytatnak kórházakban, intézményekben, vagy pl. az időskorúak sérelmére elkövetett lopásoknál. Tehát elmondható, hogy eredményes ez a bűnmegelőzési munka. Elmondja még, hogy a rendőrségnél új gépjárművek beszerzése megtörtént, melyek ide is el fognak jutni. Megköszöni a testületnek a számítógépes rendszer fejlesztéséhez nyújtott támogatását. Füzesséri József polgármester: a helyi polgárőrségnek van egy autója, amit szerint nem sokat használnak, szívesen segít abban, hogy a rendőrség ezt tudja használni ha szükség van rá. Elmondja még, hogy a volt kisállomás épületének állaga komoly problémát okoz, az épület megszerzésében, illetve hasznosításában dolgozik. Ott szeretne majd egy prevenciós központot létrehozni, ebben kérne majd segítséget. Befejezésül kéri tolmácsolja a város, a testület köszönetét a rendőrség dolgozóinak. Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 806/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Közbiztonsági beszámoló elfogadása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közbiztonsági beszámolót. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős személy: aljegyző Törvényességi szempontból látta: jegyző 3./ A I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyhez két határozati javaslat is kapcsolódik. Természetesen támogatják és a dicséret hangján szóltak róla. A kiadási oldalon teljesen időarányosak a kiadások, kiemelték még az adóügyi tevékenységet ahol az előirányzatot 105 százalékra teljesítették. Bizottsági ülésen két területet emeltek ki, ahol változást szeretnének, illetve másként kellene bizonyos dolgokat csinálni. Az egyik Karola, a másik az Ezüst Gázló Kft. Karolánál tudja mindenki, hogy négy millió forintot szabtak meg a évi költségvetésnél és a három negyedéves beszámolóban az látszik, hogy a teljesítés már hétmillió-hétszáztízezer forint. Pénzügyi

5 5 technikai szempontból ezt rendbe lehet tenni, de az elvek szempontjából szeretne változást elérni már ebben az évben is. Ha a pénzügyi lehetőségeit Karola vagy bármely intézmény túllépi, akkor azt a testületnek kell engedélyezni és Ő nem emlékszik rá, hogy a testületet kereste volna az alapítvány ezzel a kéréssel. Ugyanez a gondja az Ezüst Gázló Kft-vel is, év elején 38 millió forintot állapítottak meg az éves költségre, a három negyedéves összeg 44 millió lett, nyilván év végére ez még több lesz. Természetesen a feladat amit az önkormányzat az intézményeire ró, ezt megkövetelheti, de ennek is kell szabni egy megfelelő keretet, úgy mint a többi intézménynél. Ha látják a problémát, meg kell keresni a polgármestert, jegyzőt, képviselő-testületet, a bizottságot, azt aki ebben dönthet. Itt nem volt megkeresés, nem kért senki testületi jóváhagyást. Egyébként a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a bizottság. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: egyetért Pohubi József képviselő úrral, neki is ez a két neuralgikus pont, különös tekintettel arra, hogy Karolának pályáznia kellett volna és így kitermelni az intézmény fenntartásához szükséges összeget. Ugyanez vonatkozik az Ezüst Gázló Kft-re is. Füzesséri József polgármester: Karola pályázott és nyert is 8 millió forintot, de az önkormányzat nem tudta biztosítani - a nagyberuházások miatt - az önerőt, ami 35 % lett volna. Jó hír viszont, hogy sikerült az új megjelenő oktatási intézménnyel olyan szerződést kötni, hogy Karolánál a fenntartási költséget szeptembertől már ők fizetik. Abban igaza van Pohubi József képviselő úrnak, hogy a módosításokra a jövőben oda kell figyelni. Az Ezüst Gázló Kft-nél a 38 milliós költségvetés nyomott költségvetés volt, az egy év tapasztalatait végignézve kell meghozni azokat az intézkedéseket, amikkel az új intézményt viszonylag elfogadható veszteséggel lehet üzemeltetni. Még nagy probléma, hogy nem rendeződött az energia megtakarítási projekt. Az uszodát viszont nem szabad bezárni, már csak a gyerekek úszásoktatása miatt sem. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: teljesen igaza van Pohubi József képviselő úrnak abban, hogy a költségvetési változásokat a képviselő-testület elé kellett volna hozni. Viszont a feladatokhoz a forrást is hozzá kellett volna rendelni. Volt egy bizottsági ülés ahol a különböző problémákról beszéltek, az ott felvetettek kapcsán elindult egy vizsgálat. Annyit el kíván még mondani, hogy az indokolatlanul felmerülő kiadásokat lefaragják, az energiaügy kapcsán is megteszik a szükséges intézkedéseket, az intézmény összevonások indoka pedig a költséghatékonyság volt. Az uszoda esetleges bezárásával Ő sem ért egyet. Rengeteg olyan KEOP-os pályázat van, ahol energia megtakarításra lehet pályázni, reméli ezek a problémák megoldódnak majd. Füzesséri József polgármester: amiket Pohubi József elnök úr elmondott, azokra oda fognak figyelni. Pohubi József bizottsági elnök: az uszoda bezárása meg sem fordult a fejében, azt működtetni kell. Egy ellentmondásra szeretné felhívni a figyelmet: ha nincs elég pénz, akkor miért béremeléssel kezdjük az évet, miért osztunk jutalmat? Szerinte is ezt meg kell vizsgálni. Alpolgármester úr említette a folyamatban lévő vizsgálatot, ebből a vizsgálati anyagból kéri, kapjon a bizottság is, illetve beszéljenek arról, hogy a vizsgálat eredményének ismeretében szükséges-e további intézkedéseket tenni. Ismét elmondja - amit már sokszor elmondott -, hogy az elvárható gondosságot nem látja.

6 6 Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: volt egy frakcióülés, amikor felvetette ezeket a problémákat. Később a testület személyi jellegű döntéseket is hozott. Írásos anyag nem készült, és azt is el kell mondani, hogy olyan jellegű visszaéléseket nem tapasztaltak, ami intézkedést igényelt volna. A gazdálkodás nem megfelelő volta miatt került sor intézmény összevonásra és személyi jellegű döntésekre. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 807/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató Szikszó Város Önkormányzat évi költségvetés három negyedéves végrehajtásáról Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés három negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Törvényességi szempontból látta: jegyző Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 808/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Polgármesteri Mecénási Alap felhasználásának jóváhagyása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Mecénási Alap felhasználását az 1. sz. táblázat szerint jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Törvényességi szempontból látta: jegyző 4./ Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, az anyag nagyon hasznos, elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 809/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója

7 7 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A évi költségvetés kimunkálásához a következő főbb rendezőelveket, prioritásokat tartja szükséges: A bértervek kimunkálásánál, a személyi előirányzatok meghatározásánál figyelemmel kell lenni az új forrásszabályozásra, a lényegesen alacsonyabb állami támogatás nagyságrendjére, így az önkormányzat valamennyi gazdálkodó egységénél felül kell vizsgálni a forráslehetőségekhez igazodó létszámkereteket. Költségeink csökkentése, bevételeink növelése érdekében folyamatosan keresni kell az intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb működését szolgáló megoldásokat. Ennek keretében meg kell vizsgálni a Városi Uszoda működtetési költségeinek csökkentési lehetőségeit. Meg kell vizsgálni a helyi adó bevételeknél az adómérték emelés lehetőségeit a kommunális adó, és építményadó vonatkozásában a évi költségvetésben biztosítani kell a vállalt kötelezettségeinkhez szükséges fedezeteket: a Szikszó külterületén kialakításra kerülő ipari terület 3-as számú főútba történő bekapcsolásának megelőlegezett 2013.évi törlesztő részlete, fejlesztési hitelek 2013 évben esedékes törlesztő részlete, egyéb szerződéses kötelezettségeink A működtetési feladatokon túl 2013 évet terhelően új kötelezettség vállalásra a évi költségvetés elfogadása előtt nem kerülhet sor. Folyamatban lévő beruházásaink esetében (Funkcióbővítő város rehabilitáció, Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszón) a szükséges önerőt biztosítani kell. Racionalizálni kell intézményeink működését, ennek keretében meg kell vizsgálni az energiaköltség csökkentésének lehetőségét, az önkormányzati Konyhánál fel kell tárni az élelmezési nyersanyagok egy részének saját termelésben történő előállításának lehetőségét, a Start munkaprogram keretében előállított termények felhasználhatóságát. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainknál meg kell vizsgálni, és ki kell dolgozni a működés racionalizálását, különös tekintettel a Turul Kft. forgóeszköz hitelének visszatörlesztésére. Az önként vállalt feladatok vonatkozásában a tételes előirányzatok kimunkálása a konkrét pénzügyi lehetőségek függvényében kerülhet sor. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink vonatkozásában szükséges a társaságok saját bevételeinek fokozása. Mind az intézményhálózat, mind a gazdasági társaságok vonatkozásában szükséges kimunkálni, és működtetni havi pénzügyi információs rendszert. Vizsgálja meg az Önkormányzat a Járási Kormányhivatalok eszköz átvételével összefüggésben vissza pótolandó 1 db gépjármű vásárlásának pénzügyi lehetőségeit.

8 8 A szociális ágazatban a társulási megállapodások módosulása miatt amely június 30-án lép hatályba át kell tekinteni a többcélú kistérségi társulásnak átadott feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás) ellátásának jövőbeni kérdését. Az Állami Számvevőszék az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésében több intézkedést igénylő javaslatok kapcsán a jövő évi költségvetés kimunkálásához figyelembe kell venni a következőket: Készítsen az Önkormányzat programot a kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megállítására Felül kell vizsgálni a tervezett beruházások révén létrejövő létesítmények jövőbeni pénzügyi kihatásait (Okmányiroda) és a működtetés feltételrendszerét. Az Önkormányzat mutassa be a kötelezettségek finanszírozási forrásainak három éves kitekintését. Az Önkormányzat mutassa be a lejárt szállítói állomány nagyságrendjét, és tegyen javaslatot a szállítói állomány kezelésére Készítsen intézkedési tervet a gazdasági társaságok pénzügyi, gazdasági helyzetének stabilizálására. Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője Határidő: a évi költségvetés készítése Törvényességi szempontból látta: jegyző 5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1..

9 9 Szikszó Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi: a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 9/2012.(V.02.) számú, valamint a helyi állattartásról szóló 18/2012.(X.26.) számú önkormányzati rendeleteket. 2.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot is elfogadásra javasolják. Módosító javaslat nem volt, polgármester először a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 20/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja: 1. Eredeti bevételi főösszeg: Eredeti kiadási főösszeg: e Ft e Ft A rendelet további -ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget: - bevételi főösszeg: e Ft - kiadási főösszeg: e Ft

10 10 2. Önkormányzat előirányzat módosításai eft-ban BEVÉTELEK Központosított támogatás Óvoda épületének korszerűsítése EU Önerő Alap támogatása Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció Kamat bevételek Működési célú kamat bevétel Felhalmozási célú kamat bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Építmény adó Támogatás értékű működési bevétel Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Felhalmozási c.támogatás értékű bevételek Otthonteremtési támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP pályázat) 663 Kölcsönök visszatérülése Lakosságtól visszatérülő kölcsönök TURUL Kft. kölcsön visszafizetése Felhalmozási kiadások fordított ÁFA bevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK eft-ban Beruházások Óvoda épület felújítása EU Önerő Inkubátorház kialakítás fordított ÁFA Személyi juttatások (védőnők) Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 43 Munkaadókat terhelő járulékok(védőnők) 12 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) Költségvetési szervek támogatása

11 11 Önkormányzati Konyha-Bértámogatás 304 Szepsi Iskola-Bértámogatás Szepsi Iskola Tankönyv támogatás Városi Óvoda-Bértámogatás 671 Polgármesteri Hivatal támogatása Bérkompenzáció 936 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) Kamat kiadások Felhalmozási kamat kiadások Pénzeszköz átadás (működési célú) Környezetvédelmi Alapítvány támogatása Ezüst Gázló Kft. működési támogatása Oktatási Alapból nyújtott támogatások Rendkívüli pénzbeli ellátások Tankönyv támogatás Oktatási Alap -pénzeszköz átadás Egyéb városgazdálkodási feladatok Dologi kiadások (egyéb feladatok) Pénzeszköz átadás (fejlesztési célú) Otthonteremtési támogatás Kölcsönök nyújtása lakosságnak KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzati Konyha előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció 304 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 304 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 293 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szepsi Iskola előirányzat módosításai

12 12 BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció -Bérkompenzáció Tankönyv támogatás 5880 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8678 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 2203 Munkaadókat terhelő járulékok 595 Tankönyv támogatás 5880 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Városi Óvoda előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás-bérkompenzáció 671 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 671 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 528 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 143 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai BEVÉTELEK Felügyeleti szervtől kapott támogatás -Bérkompenzáció 936 -Dologi kiadások (különféle díjak,befizetések) 2549 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3485 KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás-bérkompenzáció 737 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó 199 Dologi kadások (Különféle díjak,befizetések) 2549 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 13 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ezután polgármester a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 810/2012.(XI.29.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Hozzájárulás bérmaradvány átcsoportosításhoz Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szolgálat a évi költségvetés személyi kiadásaiból fennmaradt Ft összegű bérmaradványt átcsoportosítsa oly módon, hogy a bérmaradványt cafeteria formájában Szép-kártyán osztja ki a munkavállalóknak. Felelős: polgármester A végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető Határidő: azonnal Törvényességi szempontból látta: jegyző 7./ A helyi adókról szóló 15/2001.(VII.05.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, maradjon a kommunális adó továbbra is forint, ne emeljék, ezzel a módosítással javasolja elfogadni. Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: a lakosság részéről többen is megkeresték: azok akik régen kis kukát használtak kevesebbet fizettek, most egységes a kommunális adó, tudunk-e differenciálni ebben, vagy lehetőséget adni azoknak akik eddig kis kukát használtak és egységes kommunális adót fizetnek, a nagyobb kuka használatára. Füzesséri József polgármester: a kommunális adó nem a szemétszállítási díjat jelenti, hanem sok minden egyebet foglal magába. Egyébként valamilyen megoldást kellene találni erre. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egyetért a lakossági felvetéssel, ezzel a problémával most találkozik a testület, meg kell oldani ezt a problémát. Polgármester szavazásra teszi fel a bizottság módosító javaslatát, melyet a testület 6 nem és 1 igen szavazattal nem fogadott el. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 15/2011. (VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

14 14 Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A Rendelet 2. -a az alábbiakkal egészül ki: A helyi adó hatálya kiterjed: magánszemélyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére 1. Az adókötelezettség kiterjed: Az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában lévő üzlet, műhely, raktár illetve azon helyiségekre, amelyek a lakás nem életvitelszerű használatát szolgálják. A második bekezdés a., b., c. és d. pontjában felsoroltak tulajdonában lévő minden nem lakás céljára szolgáló épületre. 2. A Rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 620 Ft/év. A Rendelet 12. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként Ft/év E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 8./ Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról szóló rendeletének elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

15 15 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszó Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek: szántó, zártkert, gyümölcsös, szőlő, legelő, rét, őrzéséről mezei őrszolgálat fenntartásával gondoskodik. (2) A szolgálat megalakításának, fenntartásának és működtetésének feladatait Szikszó Város Önkormányzata látja el. (3) A mezei őrszolgálat feladatát az 1. számú mellékletben szereplő művelési áganként részletezett területeken és a térképvázlat alapján látja el. 2. (1) A mezőőr feladata, hogy Szikszó Város Polgármesterének utasítása alapján a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, mezőgazdasági, valamint földmérési jelek őrzését biztosítsa, és megakadályozza a hulladék-, építési törmelék illegális lerakását. (2) A mezőőr fokozottan együttműködik a Rendőrkapitánysággal, a Szikszói Rendőrőrs Parancsnokával és a Polgárőrséggel. 3. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha az ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell biztosítani. A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 1500 Ft/év. 4. (1) A mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján termőföld a használatában van, továbbá ha a földhasználó ismeretlen, abban az esetben a tulajdonos. (2) Amennyiben a földhasználó vagy a tulajdonos személyében változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalba. A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen.

16 16 E rendelet január 1. napján lép hatályba. 5. melléklet a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Az őrzendő területek nagysága művelési áganként: szántó: 2329 ha zártkert: 29 ha gyümölcsös: 29 ha szőlő: 86 ha legelő: 180 ha rét: 276 ha Összesen: 2929 ha (forrás: Földhivatal, Miskolc) 9./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörébe, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (4) bekezdésében és a 143. (4) bekezdése i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. (1) bekezdésében, 5 (2) bekezdés c) pontjában, a 11. (16) bekezdésében, 13. (1) bekezdésében és 18. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: fejezet Általános rendelkezések

17 17 A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed: 1. Szikszó Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre. (2) Az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, a vállalkozás céljára kijelölt földterületekre, az említett vagyontestek elidegenítésére, az e vagyontárgyakra vonatkozó önkormányzati rendeletek szabályait kell alkalmazni az e rendeletben nem szabályozott ügyekben és eljárásokban. (3) Az Önkormányzatra, továbbá az Önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézmények). II. fejezet Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések Az önkormányzati vagyon 2. (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon. (2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak a forgalomképtelen vagyontárgyak, a rendelet szerint a forgalomképtelen vagyonelemek a rendelet 1. sz. mellékletében vannak felsorolva. Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak: a helyi közutak és műtárgyaik, a járdák, terek és parkok, a köztéri műalkotások, a vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények, a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai, a védett természeti területek, mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete rendeletével annak nyilvánít. (3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak. (4) A forgalomképtelenség megszüntetéséhez az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése szükséges.

18 18 (5) A forgalomképtelennek, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak nem minősülő, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a rendelet 2. sz. mellékletében vannak felsorolva. Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: közművek, önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon, közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságokban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok), a közüzemi szolgáltatást végző gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is, mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat képviselő-testülete rendeletével annak nyilvánít. (6) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem idézheti elő, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátáshoz feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. (7) A (6) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (8) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó költségvetési szervek (intézmények), illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek. (9) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Önkormányzat képviselő-testülete egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el. (10) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe (1. számú függelék). (11) Az önkormányzati vagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a Képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik. III. Fejezet Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai A tulajdonosi jogok gyakorlása 3. (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

19 19 (2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő átadása előtt vagyonkezelési szerződést kell kötni. (3)A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát ha jogszabály vagy a képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik a Polgármesteri Hivatal látja el. (4) A (3) szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az Önkormányzatot illetik meg. (5) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Szikszó Város Polgármestere képviseli. (6) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. (7) Az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik. (8) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az Önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak. (9) a Képviselő-testület kizárólagosan jogosult forint feletti vagyontárgy vásárlása, az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására, a forint összeghatárt meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére, az Önkormányzat javára ingyenesen felajánlott vagyon elfogadására, az önkormányzati igények érvényesítése, az Önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási peres, vagy nem peres eljárás megindítására, vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések előzetes jóváhagyására, a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyására (az ingatlanok kivételével), a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyására, az ingatlanok bontásának jóváhagyására, használati jellegének (művelési ágának) megváltoztatására (nyilvántartási értéktől függetlenül), értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cseréjére, értékesítésre történő kijelölésére, apportálására, az ingatlanok tekintetében az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok megtételére (pld.: elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, stb.), kezesség vállalására, egy évet meghaladó futamidejű értékpapír vásárlására,

20 20 hitel felvételére, kötvény kibocsátására, biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására, gazdasági társaság alapítására, abban tulajdon szerzésére, gazdasági társaságban fennálló részesedés értékesítésre történő kijelölésére, társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezésére, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozásra, azok támogatására. (10) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a Polgármestert hatalmazza fel: a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására, a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a Képviselő-testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása, az Önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az Önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása, a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékesítésének jóváhagyása (az ingatlanok kivételével), a forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyása, a forint összeghatárt meg nem haladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meg nem haladó részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén fennálló követelések elengedésére, az egy évet meg nem haladó futamidejű értékpapír vásárlás, a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések megkötése, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződések megkötése. (11) A képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik: az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának, működtetésének ellenőrzése, a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése. (12) A Polgármester a zárszámadási rendelet tárgyaláskor beszámol a Képviselő-testületnek a 3. (10) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló, a beszámolási időszakra vonatkozó tevékenységéről. (13) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok tulajdonosi joggyakorlására az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működű költségvetési szervek vezetőit, valamint a vagyonkezelő szervezet vezetőjét hatalmazza fel: a Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszköz értékesítés, a Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó eszközök selejtezése és az azt követő értékesítés (az ingatlanok kivételével). IV. Fejezet

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete az azt módosító 14/2015.(VI.12.) számú rendelettel egységes szerkezetben az Önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól (egységes szerkezetben) Takácsi

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 7. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1. oldal A 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a vagyonáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 12/2013.(VI.20.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (..) önkormányzati rendelete

Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (..) önkormányzati rendelete Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését.

A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta és a fenti, módosított napirend szerint tartja ülését. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/35/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 12. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Sokorópátka Község

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke. Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 28.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke. Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 28. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013. (VI.12.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben) Röszke Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu Szám: 7/330/2013. E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 6. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (XI...) rendelete

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. május 31. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete

Részletesebben