MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu"

Átírás

1 szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja december december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak járó díjakat. Az Év vállalkozója díjat 52 vállalkozó vehette át, köztük a GÉMOSZ gazdasági bizottságának vezetôje, Nagy György. A rendezvényen különdíjak is átadásra kerültek. A Miniszterelnök javaslatára a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta Gablini Gábornak a társadalmi felelôsségvállalás terén végzett kiemelkedô munkásságának elismeréseként. A díj kapcsán Gablini Gábor elmondta: a GÉMOSZ továbbra is kiemelt feladatának tekinti a társadalmi párbeszéd bátorítását, a feketegazdaság visszaszorítását, valamint a KKV-szektor érdekében a beruházás védelem törvényi szabályozását. MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! A bál helyszíne és idôpontja: február 23. Európa Hajó, 1013 Budapest, Szilágyi Dezsô tér, Budai alsó rakpart GÉMOSZ munkaprogram Tisztelt Márkakereskedô Kollégák! A 2007-es év, a GÉMOSZ vezetése számára a konstruktív munka jegyében telt. A Szövetség elnöksége a szakmai érdekképviseleti szervekkel együttmûködve, több, a szakmát jelentôs mértékben érintô probléma kezelésére dolgozott ki programtervet, melyek megvalósítása, kormányzati szervekkel történô egyeztetése, jelen pillanatban is zajlik. Ezek közül szeretnék néhány témát kiemelni. A gépjármûhasználat veszélyes üzem, ezért minden ország szigorú jogszabályokat alkot, ennek betartására és folyamatosan ellenôrzi is azt. Sajnos nem így van ez nálunk, ahol az autó-, és alkatrész kereskedelem, valamint a gépjármûjavítás területén helyenként közel 90%-os a fekete gazdaság jelenléte: (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom Itt élned, halnod kell avagy miért lenne fontos a beruházásvédelem a kis- és közepes vállalkozásoknál 3. oldal Környezetvédelmi termékdíj oldal A Hyundai hálózatfejlesztési tervei 5. oldal Ügyintézés 2008? 6. oldal GÉMOSZ ôszi konferencia november 21., Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Vajdahunyadvár 7. oldal Szigorodó szabályok a pénzmosás ellen 8. oldal Mi a tartós vállalati siker kulcsa avagy amit a világ vezetô vállalatai másként csinálnak? 10. oldal Adótörvény-változások oldal Castrol és az UEFA EURO 2008 TM football bajnokság Miért szponzorálja a Castrol az UEFA EURO 2008TM football bajnokságot? 14. oldal A magyar gépjármû-értékesítés alakulása 16. oldal CECRA hírek Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségi munkájáról Autóipari innováció 17. oldal 17. oldal 18. oldal Okos döntés a finanszírozásban 22. oldal A használtautó-beszámítás kockázata 23. oldal

2 GÉMOSZ munkaprogram (Folytatás az 1. oldalról) GABLINI GÁBOR elnök Magyarország uniós csatlakozását követô jogharmonizációs folyamatok során az általános forgalmi adó egységesítésével a Hatodik Forgalmi Adó Irányelv alapján megteremtôdött a hozzáadott érték típusú adózás egységes jogi szerkezete. A belépést megelôzôen az adózó a VPOP- nak teljesítette adófizetési kötelezettségét, de ezt követôen már az APEH-nak kellett bevallania és befizetnie a teljes import ÁFÁ- ját, illetve az új gépkocsi beszerzése esetén fizetendô ÁFÁ- t. Jelentôs számú vállalkozás használja ki, hogy a hozzáadott-érték adó megfizetése elkerülhetô, illetve, hogy az EU tagállamok között nehéz annak ellenôrzése. Javaslatunk: a gépkocsi után fizetendô ÁFA kivetését és beszedését visszahelyezni a VPOP hatáskörébe. Így a hozzáadott- érték adó megfizetése feltétele lenne a regisztrációs adó kiegyenlítését igazoló okiratnak, a forgalomba helyezés feltételéül szabva az ÁFA, valamint a regisztrációs adó megfizetését. Legújabb gyakorlatként sok magyar állampolgár külföldi forgalomba-helyezésû gépkocsit használ (vagy onnan lízingeli, vagy nem íratja át vásárlás után a nevére, vagy ottani cég (cége) nevére vásárolja akár itthon is!). Ez is fôleg a nagy értékû gépkocsikra vonatkozik, és a regisztrációs adó kiesés mellett az (amúgy megfizetett, de alacsonyabb) ÁFA sem kerül a hazai költségvetésbe. A külföldi gyakorlatnak megfelelôen szükséges lenne, hogy a külföldi rendszámú autó magyar tulajdonosa (vezetôje) igazolja, hogy életvitelszerûen (évi 180 napnál hosszabb ideig) az adott országban tartózkodik. A külföldrôl lízingelt gépkocsik esetén a pénzügyi mûvelet lehet külföldi, de a rendszámnak magyarnak kellene lennie. A regisztrációs adó mértékének 1,2 millió Ft-. ban történô maximalizálása esetén, a külföldi forgalomba helyezéshez képest a megtakarítás megszûnne. Egyes biztosító társaságok a káresemények jelentôs részét számla benyújtása nélkül, készpénzben rendezik. Ez lehetôség sôt anyagi motiváció az ügyfél részére, hogy minél olcsóbban (számla-, azaz adófizetés nélkül) oldja meg a javítatást. Így a márkaszervizek helyett olyan szervizhez, vagy nem legális javítóhoz fordul az ügyfél, mely ezen javítás után, nem állít ki számlát. (Szükséges lenne a nem márkaszervizek számlakiállítási gyakorlatának adóhatósági ellenôrzése, a számla ellenében történô kárrendezés törvényi szabályozása, illegális javítók felszámolása.) A gépjármûbûnözéssel okozott károk nagyságát nagyon nehéz megbecsülni a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatások összetettsége miatt. Ha csak a lopásokkal okozott közvetlen anyagi kár nagyságát nézzük (kb.165 milliárd forint) akkor megállapítható, hogy olyan számottevô, az ország gazdaságát is befolyásoló bûncselekményekrôl van szó, amely fokozott figyelmet érdemel. Ma az ellopott gépjármûvek javarészt illegális bontókon keresztül hasznosulnak az alkatrész piacon, ezért a másodlagos jelölés bevezetése a gépjármû lopások további jelentôs csökkenését (legalább a jelenleginek a felére) hozza, aminek pozitív társadalmi következményei mellett, gazdasági hatásai is jelentôsek. Magyarországon évente jármû érkezik életciklusának végére, ebbôl viszont csak jelenik meg a hivatalos nyilvántartásokban a Gépjármûbontók Országos Egyesületének (GOE) adatai szerint. Vannak törvények a végleges gépjármû kivonásra, hulladék-gazdálkodásra, újrahasznosításra (EU), de nincsenek betartva. Így aztán az autóroncsok, kiszerelve belôle a színesfémeket, a természetben landolnak. A gépjármû hulladékok nem megfelelô kezelése mellett, jelentôs tétel, hogy az autó javító fényezés területén felhasznált tonna anyagból, csak mintegy 800 tonna a legális forgalmazás január 1- tôl, csak vízzel hígítható, illetve oldószer szegény rendszerek használhatók, ami drágább a korábbiaknál, ezért várható, hogy a környezetre kiemelten káros anyagok behozatala és illegális felhasználása tovább növekszik. Évente minimum tonna fáradt Autó Márkakereskedô VI. évfolyam, 4. szám. ISSN olaj nem szabályozott módon (környezetet terhelve) kerül megsemmisítésre, valamint a magyarországi kenôanyag forgalmazás során, minimum tonna után egyáltalán nem fizetnek környezetvédelmi termékdíjat. Jelentôs problémát jelentenek a lízingcsalások. A 0 %-os indulóval, hajléktalanok nevére vásárolt gépkocsit az átvétel után legálisan külföldre szállítják (Olaszország, Görögország) ahonnan Ázsiába és Afrikába továbbértékesítik, majd itthon az autót ellopták címen bejelentik lízingcégeknek, biztosítóknak. A hitelt fizetni képtelen ügyfelektôl visszavett autók jelentôs része a fekete gazdaság szereplôihez kerül úgy, hogy az árverésre bocsátott autók, az APEH árverések mintájára, csak zárt körben kerülnek értékesítésre. Az ebbôl származó sokmilliárdos kárt, a hitelt önhibájukon kívül törleszteni nem tudókkal fizettetik meg. Szükséges lenne a gépjármû nyilvántartás átalakítása, egyablakossá tétele (hasonlítson az ingatlan nyilvántartáshoz.) A hatóságokkal fennálló internetes alapú on-line kapcsolat révén gyakorlatilag azonnal ellenôrizhetô lenne a megvásárolni, illetve beszámítani kívánt gépkocsi. Ha az elektronizálás áthatja az egész gépjármûnyilvántartást, csökkenne az okmányokkal és gépjármû adatokkal való visszaélés. Az önkormányzatok gépjármûvel kapcsolatos papírmunkája megszûnne. Az autó a tulajdonosa a kísérô okmányok- kezelése egy helyen történne például a kijelölt vizsgabázisokon. ÁFA fizetés elkerülése, külföldi rendszám használata, egyes biztosítók kárkifizetési gyakorlata, adózatlan gépkocsijavítás, illegális bontók tevékenysége, lízingcsalások, visszavett autók kérdése, egységes gépjármû nyilvántartás szükségessége, környezetvédelmi problémák. Mindezek megoldására a GÉMOSZ, GTTSZ, Lízingszövetség, ORFK, Zsaru- Car, GOE, LAKOSZ és az érintett kormányzati szervek közös fellépésével van lehetôség. A magyar gazdaság versenyképessé tétele, a legális szereplôk érdekeinek védelme, terheinek csökkentése, a fekete gazdaság kifehérítésével, az adózók körének növelésével, érhetô csak el. A Szövetség elnöksége a tagság akaratának megfelelôen, továbbra is ennek szellemében végzi a munkáját. Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ), 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Felelôs kiadó: Gablini Gábor. Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád. Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Orosz Judit. Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Telefon: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., A megjelenést támogatta a Hinora Cégcsoport. 2 Autó Márkakereskedô 2008/1

3 Itt élned, halnod kell BALOGH ÁRPÁD alelnök A rendszerváltás óta eltelt 17 évben, a magyar piacgazdasággal együtt létrejött a márkakereskedôi szakma, ahol egyszerre kellett megfelelni, a megváltozott fogyasztói elvárásoknak, a gyártói követelményeknek, és a vállalkozásbarátnak nem nevezhetô aktuális gazdaságpolitikának. E hármas prés alatt nôtt fel, az a helyenként már Nyugat-Európai elvárásokat is túlteljesítô magyar vállalkozói kör, amelyre méltán büszke lehet az ország. A gazdasági erejét, foglalkoztatási és teherviselô képességét, a piaci részesedését egy versenybarátnak szintén nem mondható adórendszerben emelte uniós szintre. Ma már senki sem vitatja, hogy a közvéleményben vége a lila zakós-makkos cipôs korszaknak ra az újautó-kereskedelem szereplôi a világért sem megbántva egyetlen más kereskedôi kört érzelmileg sokkal erôsebben kötôdnek a termékhez, a tevékenységhez, a hûséges vevôhöz, mint talán mások. A márkakereskedôk azok, akik munkájuk során érzelmeket kapnak, és érzelmeket adnak emberi kapcsolataikban úgy, hogy közben lépést tartanak a technikai fejlôdéssel, és környezetbarátok tudnak maradni. Ha nem is tudatosan, de kortársaim az ifjúkortól készültek erre. Ôk azok, akik stratégiát, taktikát váltanak, ha a piac megkívánja, de mivel ez nem egyszerû, sima pénzügyi befektetôk, vagy pályaelhagyók soha nem lesznek. A szóban forgó idôszak eredményeit úgy értük el, hogy: fejlesztéseinkhez nemhogy adókedvezményekben nem részesültünk, mint a külföldi befektetôk, hanem még csomagokat kaptunk a hátunkra (lsd. Bokros-csomag, szolidaritási adó.) állandó bizonytalanságban tartva a befektetéseinket. A csatlakozás utáni európai szabályzók (GVO) továbbra is csak a külföldi partnereink gazdasági érdekeit szolgálta, mert az ôket védô passzusok rendre bekerültek a kétoldalú szerzôdéseinkbe. A magyar vállalkozó pénze semmibe lett véve a rendszerváltás óta, szabadon tönkremehet, itt nem számít, hogy jelentôs adóbevételt és új munkahelyeket veszít ezzel a társadalom. A rossz helyzetünket köszönhettük az éppen aktuális gazdaságpolitikának, amely a hazai tôke erejével sose számolt (pedig a munkaképes magyar lakosság döntô részét foglalkoztatjuk sorstársainkkal együtt). A gazdaságpolitika csinálói kihasználták a honi ember röghözkötöttségét és fejôstehénnek, tekinttették ôket a költségvetési terveik összeállításakor (a vevôinket sem kímélve). Az elmúlt öt évben a fennmaradásért való állandó küzdelemben nem maradt idônk a gazdaságban elfoglalt helyünket megilletô érdekérvényesítésre. Csapataink összefogása lassan megy végbe, és még mindig beválik velünk szemben az oszd meg és uralkodj taktika. Mi eddig se kértünk semmit ágazatunk megsegítésére, de az elvárható végre legalább a csatlakozás után, hogy a többi uniós országhoz hasonlóan támogatásban részesüljünk kormányunk részérôl, úgy is, mint kis-közepes vállalkozók. A piaci verseny kényszerítô erejének hatására az üzleti, szakmai etikánk felnôtt az európai társaink szintjére. Ezért szorgalmazni kell újra az összefogást, és meg kell újulni a kommunikációban. A kereskedelmi törvényben kellene szabályozni a gyártók/importôrök és kereskedôk kapcsolatát, amellyel jogbiztonság jöhet létre és ezzel megvalósulnának itthon is az uniós tisztességes verseny alapkövetelményei. Optimizmusunkat a következôkre építjük: 1. Az EU-ban már több mint húsz éve mûködik, egy érdekérvényesítô szakmai szervezeti rendszer a CECRA, amelyhez már a belépésünk elôtt csatlakozhattak a hazai autókereskedôk, autójavítók a GÉMOSZ-on keresztül. A CECRA képviselte európai vállalkozóknak gazdasági és társadalmi súlya az UNIÓBAN 2008-ra nagyobb, mint a gyártóké. 2. A szakmai kamarákat sikerül egy-két régióban szorosabbra fogott együttmûködéssel úgy megreformálni, hogy az megfelel a mi és az európai közösség új elvárásainak. 3. A GÉMOSZ szervezetei 2010-re képesek lesznek a hûséges ügyfeleikkel (és azok fogyasztóvédelmi szervezeteivel) karöltve, megfelelô választ adni a piaci és gazdaságpolitikai kihívások gyors megoldására. Terveinket a reményeinkre alapozzuk, hiszen ránk mindig az volt jellemzô, hogy ideákat gyártunk, amelyek nagy részét megvalósítjuk, a kor követelményei és a társadalom befogadó képessége szerint. Kell, hogy legyen magyar álom! Autó Márkakereskedô 2008/1 3

4 Környezetvédelmi termékdíj január 1-tôl jelentôsen változtak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok. Jelenleg a gépkocsit alkotó elemek közül termékdíjas az akkumulátor, a gumiabroncs, a kenôolaj, a klímaberendezés, az autóba szerelt szórakoztató elektronika és mobiltelefon. Az 1995-ben bevezetett környezetvédelmi termékdíj legfontosabb célja, hogy a termékek elôállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, illetôleg károk megelôzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen. Az elmúlt években többször is módosításra került környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jogszabály, január 1- tôl jelentôsen átalakul. Új díjtételek, módosított eljárási szabályok, más adatszolgáltatási mód, és talán a leglényegesebb változás, hogy új eljáró hatóságként, a VPOP jelenik meg. Ez a gyakorlatban a jogszabályi kötelezettségek szigorúbb betartatását és ellenôrzését jelenti, mivel a Vám- és Pénzügyôrség az importált termékdíj-köteles termékek mellett, a Magyarországon elôállított termékek tekintetében is teljes körû jogosítványokat kapott. A vámhatóság egy olyan adatbázis felállítását tervezi az idei évben, amely alapján hatékonyan felmérhetô és ellenôrizhetô minden olyan vállalkozás, amely termékdíj köteles anyagokat vagy termékeket állít elô, vagy importál. Az új adatbázis egyúttal hozzájárulhat a közösségen belüli kereskedelem és árumozgás ÁFA fizetéssel, illetve visszaigényléssel kapcsolatos ellenôrzéseinek hatékonyabbá tételére. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségben érintett gazdálkodókon túl, a koordináló szervezetek ellenôrzése is várhatóan fokozódik a következô évben az elmúlt idôszakban tapasztalt visszaélések visszaszorítása érdekében. A koordináló szervezetek visszaélései a velük szerzôdésben álló, jóhiszemû vállalkozások termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését is negatívan érinthetik. A vámhatóság az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat elektronikusan támogatott formanyomtatványként is közzéteheti, illetve lehetôség lesz elôzetesen jóváhagyott szoftverrel elôállított XML formátumban történô elektronikus bevallásra is. A termékdíj visszaigénylést kizárólag elektronikus úton és formában, havi bontásban lehet benyújtani, január 1-jétôl pedig minden bevallást elektronikus úton kell majd teljesíteni. A Vám- és Pénzügyôrség honlapjáról rövid idôn belül letölthetô lesz az összes szükséges nyomtatvány, illetve az azokhoz tartozó kitöltési útmutató is évi LVI. Törvény A törvény hatálya 2. (1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevôjeként forgalomba hozott terméket is - környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet a) a belföldi elôállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék elsô belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a (3) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott termék esetében az elsô belföldi forgalomba hozó elsô vevôje vagy saját célú felhasználója, b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék elsô belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint c) import esetén a 4. (1) bekezdésében meghatározott vámeljárások alkalmával a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület üzemeltetôje; környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) köteles fizetni. d) a kereskedelmi csomagolás esetében az a)-c) pontokban meghatározottakon túl az elsô belföldi forgalomba hozó elsô továbbforgalmazó vevôje [a továbbiakban a)-d) pontok együtt: kötelezett]. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettôl a d) pontban foglalt kötelezett kivételével külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalhatja számla alapján a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevôit gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben az a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, b) belföldi elôállítású termékdíjköteles egyéb kôolajtermék esetén az elsô belföldi forgalomba hozó. A csomagolás összetevôit gyártó vagy forgalmazó, valamint a belföldi elôállítású termékdíjköteles egyébkôolajtermék esetén az elsô belföldi forgalomba hozó a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén kötelezettnek minôsül. A környezetvédelemi hatóság jóváhagyásával, szerzôdés alapján az elsô belföldi vevô (a továbbiakban: másodlagos kötelezett), a hasznosítást koordináló szervezet a kötelezettôl, valamint bérgyártás esetén a hasznosítást koordináló szervezet az elsô vevô (bérgyártató) által a kötelezettôl (bérgyártó) átvállalt termékdíjfizetési kötelezettséget külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén átvállalhatja (a továbbiakban együtt: átvállaló). (3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: a) az egyéb kôolajtermék, b) a gumiabroncs, c) a hûtôközeg, d) a csomagolás, e) az akkumulátor, f) az információhordozó papírok [20. p) pont] közül a reklámhordozó papír [20. r) pont], g) az elektromos és elektronikai berendezés [a továbbiakban: a) közvetlenül szennyezô termék; b)-g) együtt: hulladékká váló termék]. Forrás: 1. Közvetett Adó és Vám Hírlevél 2008/1 2. STOP/HavariaPress, Autó Márkakereskedô 2008/1

5 A Hyundai hálózatfejlesztési tervei TÜTTÔ LÁSZLÓ a Hyundai magyarországi igazgatója, Hyundai Holding Hungary Kereskedelmi Kft. Az idén 40 éves évfordulóját ünneplô Hyundai mára a világ hatodik legnagyobb autógyártójává nôtte ki magát. A sikerek és a dinamikus fejlôdés alapján célul tûzte ki, hogy 2010-re a Hyundai vállalatcsoport a világ ötödik legnagyobb autógyártójává váljon. A Hyundai-modellek évek óta sorra nyerik a nemzetközi minôségi és vevôelégedettségi díjakat. A 2007-es eredmények sem alakultak másképpen. Európában és a tengerentúlon a Santa- Fe és a Tucson modellek a szabadidôautók kategóriában, míg az Egyesült Királyságban a Getz és a Matrix modellek szereztek kimagasló értékelést a legutóbbi kutatásokon. A vevôelégedettségi kutatások mellett mind a Tucson, mind az i30- as modell is a legjobbaknak járó elismeréseket vehették át a környezetbarát autók számára meghirdetett különbözô versenyeken, a Hyundai új, már európai formavilágú i30-as dízel modelljét, pedig az év autójának is megválasztották Ausztráliában 2007-ben. A Hyundai márkanév nem hangzik ismeretlenül a hazai vásárlók körében sem, hiszen már a kilencvenes évek közepétôl kaphatóak a különbözô típusú Hyundai-modellek. Az elmúlt évtizedek alatt mégsem vált széles körben ismertté a márkanév hazánkban. Az új importôr, a Hyundai Holding Hungary legfôbb célja, hogy a márka ismertségét és piaci részesedését jelentôsen megnövelje. Ennek a célnak az elérése érdekében a vállalat aktív marketing- és PR-tevékenységet, versenyképes árakat, és a vásárlók gyors, magas színvonalú és szélesebb körû kiszolgálását tûzte ki legfôbb céljául. A siker egyik záloga lehet a tavaly augusztusban bemutatott új Hyundai i30-as, és a májustól már hazánkban is kapható i10-es modell, amelyek már kizárólag az európai piacok elvárásainak megfelelôen készültek, és a kontinens piaci igényeinek megfelelô formai és mûszaki tartalommal bírnak. Az európai vásárlókat 2009-tôl a csehországi gyár látja évi közel darab Hyundai gépkocsival. A Hyundai Holding Hungary üzleti tervei középtávon 4%-os piaci részesedés elérése világosan mutatja, hogy a márka lendületes fejlôdésnek indult az Autobinck Holding N. V. (www.autobinck.nl) tôkeerôs hátterével. A holland tulajdonú Autobinck Holding N. V. az európai piacokon több országban, így többek között Magyarországon is képviseli a Hyundai márkát, mint kizárólagos importôr. Az Autobinck immáron 100 éves múltra tekint vissza, és meghatározó jelentôségû az európai autókereskedelmi iparágban. A holland tulajdonosi elvárás, tehát egy 4%-os piaci részesedés elérése nagyjából autó érékesítését jelentheti hazánkban. Ezzel a teljesítménnyel a Hyundai bekerülne Magyarországon az elsô tíz importôr közé, és innen lehetne tovább indulni a dobogó felé. A középtávú tervek eléréséhez kulcsfontosságú szerep hárul a fejlesztési stratégiára, melynek kiemelt eleme a márkakereskedôi hálózat bôvítése. Jelenleg 27 értékesítési ponttal rendelkezik a Hyundai országszerte, amelyet folyamatos bôvítéssel 40-re szeretne bôvíteni az ügyfelek maximális és teljes körû kiszolgálása érdekében. A Hálózatfejlesztési részleg folyamatos tárgyalásokat folytat országszerte, hogy feltérképezze és kiválassza azon márkakereskedôket, akik a Hyundai által képviselt értékekkel és elvárásokkal azonosulni tudnak, és szívesen csatlakoznának a Hyundai márkakereskedôi hálózatához. A Hyundai Holding Hungary jelenleg is várja együttmûködésre kész partnereit. A részletekrôl bôvebb felvilágosítást a Hyundai Holding Hungary magyarországi ügyvezetôjétôl, Tüttô Lászlótól kérhetnek a e- mail címen. Autó Márkakereskedô 2008/1 5

6 Ügyintézés 2008? GICZY ÁRPÁD elnökségi tag Mindennapi munkánk szükségszerû természetes velejárója, az újonnan eladott gépkocsik elsô forgalomba helyezése, az ügyfél részére történô átadást megelôzôen. Ez a feladat természetesen nem kötelezô, hiszen ezt elvégezheti az új tulajdonos személyesen is, de azt hiszem, hogy rendkívül idôigényes, járatlan ember számára bonyolult vállalkozásba kezd az, aki erre személyesen vállalkozik. Magyarországon ma már majd minden márkaképviselet (importôr) rendelkezik az új gépkocsik elsô vizsgáztatását bizonyító, a forgalomba helyezéshez szükséges adatlap kiadásának elektronikus módon történô lehívásával, tehát ezeknek a jármûveknek a hatósági szemlére bocsátására nincs szükség. Itt történik meg az elsô hatósági adatrögzítés. Ezt követi a regisztrációs adó befizetésével kapcsolatos eljárás, ami már közel sem ilyen egyszerû. Regisztrációs adó kiszabására február 1-tôl kerül sor. Ezt az idôpontot megelôzôen ilyen adónem Magyarországon nem volt, elôtte fogyasztási adó terhelte az új személygépjármûveket, tehát a regisztrációs adó formailag a korábbi fogyasztási adó helyébe lépett. A regisztrációs adó mértékét minden egyes autó esetében a VPOP határozza meg, a gépkocsi hengerûrtartalma, hajtóanyaga, és környezetvédelmi osztályba sorolása alapján. A hatósági eljárás bonyolultsága, idôigényessége miatt célszerû vámügynök vagy vámügyintézô igénybevétele, ami természetesen többletköltséget eredményez. A határozat meghozatala után következik a kiszabott díj befizetése, ami érthetetlen módon bankkártyás fizetést nem tesz lehetôvé. A VPOP az eljárás során, saját adatbázisába rögzíti a jármû adatait, amihez ma már az okmányirodák is hozzáférnek. A regisztrációs adó összegének megérkezése vagy annak hitelt érdemlô igazolása után, (az igazolás kiadása további banki költséget jelent! ) kiadják az igazolást, amivel már felkereshetôk az okmányirodák. Az okmányirodák bármelyike felkereshetô a jármû forgalomba helyezési eljárásának, és a hatósági jelzések kiadásának céljából, ezt meg-elôzôen azonban a jármûre kötelezô felelôsségbiztosítást kell kötni. A gépjármû-igazgatási ügyek intézése során az okmányirodák kizárólag a rendelkezésükre bocsátott okiratok alapján járnak el, a jármû bemutatása nem szükséges. A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 46/A. -a értelmében az új típusú rendszámhoz tartozó regisztrációs matrica a jármû nyilvántartásba vételét, és a hatósági jelzés valódiságát bizonyítja. Fontos tudni, hogy a matrica a KEKKH tulajdonát képezi. A rendszámtábla a regisztrációs matrica nélkül érvénytelen! A matricát, a rendszámmal együtt a jármû tulajdonosának vagy annak meghatalmazottja részére adják ki, amit a jármû szélvédôjén belülrôl, a jobb alsó sarokban, jól látható módon kell elhelyezni. Belátható, hogy a gépjármû- bûnözés visszaszorításával ellentétes hatást vált ki az, hogy a hatósági jelzéseket az okmányiroda csak kiadja, de arra nincs lehetôsége, hogy meggyôzôdjön arról, hogy azok valóban arra a jármûre kerültek-e ami a nyilvántartásban is szerepel. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a jármû egy késôbbi eredetiségvizsgálatig, vagy integrált mûszaki vizsgáztatásig nem derül ki, hogy nem a hozzá rendelt hatósági jelzésekkel vesz részt a forgalomba! A többszöri adatrögzítés, veszélyt jelent az ügyintézés gördülékenységére, és a dolog természeténél fogva a hibázás lehetôségére, ami az egész eljárást hátráltatja. Egy valamely hatóságnál tévesen elütött alváz, vagy motorszám, aminek szükségességét megkérdôjelezzük, napokra hátráltathatja a jármû forgalomba helyezését. A számítástechnika és informatika jelenlegi szintjén nem lenne szükséges három hatósági adatrögzítés, a velejáró hibák lehetôségével, mindezt egy alkalommal is lehetne intézni, kiküszöbölve a könnyen hamisítható papíralapú ügyintézést. Szövetségünk több alkalommal is szorgalmazta, és szándéka szerint a jövôben is fogja az úgynevezett egyablakos ügyintézést, ahol minden eljárást egyetlen ablaknál el lehet majd végezni, ami egy új jármû forgalomba helyezéséhez, vagy egy használt jármû átírásához szükséges. Úgy gondoljuk, hogy a márkakereskedôi hálózatok tudásukkal, felkészültségükkel, szerteágazó szakmai ismeretükkel, megbízhatóságukkal ( ld. Hatósági mûszaki és Integrált vizsgáztatás, Környezetvédelmi vizsgálat stb.) alkalmasak lennének arra is, hogy az esetlegesen rendelkezésükre bocsátott elektronikus hatósági adatbázisból elkészíthessék a szükséges okmányokat, ügyfeleik részére. Ügyintézés 2008? Talán változni, korszerûsödni, az adott informatikai lehetôségek kiaknázásával gyorsabbá, megbízhatóbbá fog válni? Bízzunk benne! 6 Autó Márkakereskedô 2008/1

7 GÉMOSZ ôszi konferencia november 21., Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Vajdahunyadvár A GÉMOSZ november 21-én tartotta szakmai konferenciáját a Vajdahunyadvárban. Tekintettel a május ai GÉMOSZ konferencián tapasztalt nagy érdeklôdésre, ott felvetôdött kérdésekre, a GÉMOSZ elnöksége aktuális, mindennapi problémákat érintô témákat választott a novemberi konferencia programjául. Reméljük, tisztelt kollégáink sok hasznos információval, tapasztalattal lettek gazdagabbak és a májusában megrendezendô konferencián is számíthatunk részvételükre. Ízelítô az elhangzott témákból: A rendezvény alkalmával elôadást tartott Jürgen Creutzig úr, az Európai Kereskedôk és Szervizek Tanácsának (CECRA) elnöke. Az elôadás témája a Csoportmentességi törvény, valamint a szektor 2010 utáni várható jövôje válasz a magyar kereskedôk által összeállított kérdésekre, valamint a gyártó-importôr és a kereskedôk kapcsolatának harmonizációs lehetôségei volt. Az 1400/2002-es Csoportmentességi törvény hatályba lépésétôl kezdôdôen számos vitát, spekulációt váltott ki. A gépjármû-kereskedôk és -javítók számára a jogszabály nagy jelentôséggel bír, mivel közvetlen hatást gyakorol azok mûködésére, beruházásaikra, és azon képességükre, hogy a vásárlóknak a legjobb minôséget biztosítsák, korrekt áron. A es periódus kiemelkedô jelentôségû a gépjármû-ipari ágazat jövôjét illetôen, mivel ebben az idôszakban kerül kidolgozásra az Európai Bizottság elé kerülô CECRA javaslat, a 2010-ben hatályát vesztô Csoportmentességi törvény megújítására. Az Európai Bizottság 2008 májusában hozza nyilvánosságra álláspontját a jelenlegi szabályozás tekintetében. Jürgen Creutzig kiemelte, hogy a CECRA képviselete továbbra is a tisztességes piaci verseny erôsítésén dolgozik. A CECRA közgyûlése már megfogalmazta a szabályozás meghosszabbítása iránti igényt, vagy legalábbis egy ágazat specifikus szabályozás meglétének szükségességét. Lovas Károly Róbert a jármûvizsgálatok technológiájának várható változásairól tartotta elôadását május 1-je óta mûszaki vizsgálat és integrált vizsgálat történt. 71 db jármû egyedi azonosító adatainak valódisága nem volt megállapítható. 373 esetben a jármû azonosító jelei nem gyártói azonosító jelek voltak. 56 esetben a jármû gyártói azonosító jeleiben külsô erô hatására változás állt be. A végrehajtási környezet problematikájára kitérve a fôigazgató elmondta, nincs teljes összhang a jogalkotó eredeti szándéka és végrehajtás között, valamint nincs egyértelmû, tiszta jogi feltételrendszer a kivételek kezelésére. A jogszabályi feltételek tervezett változtatása eredményképpen még tovább bôvülhet a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsi és pótkocsija, valamint a motorkerékpár, a mezôgazdasági vontató és a lassú jármû idôszakos vizsgálatát végzô vizsgálóállomások köre tôl várhatóan megkezdôdnek a segédmotoros kerékpárok idôszakos mûszaki vizsgálatai is. Dr. Bacher Gusztáv az autókereskedelemi reklámok versenyjogi problémái kapcsán beszámolt arról, hogy folyamatban van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló EU irányelv átültetése a magyar jogba, így elmondható, hogy a jogszabályok változásával kell számolni. A személygépjármûvek kiskereskedelmi értékesítése speciális piac, jellemzôje, hogy a fogyasztók a személygépjármûvekhez hasonló tartós fogyasztási cikkek vásárlása esetén a szokásosnál körültekintôbben járnak el. Indokolja ezt az áru több millió forintos ára, a tipikus hitelre vagy lízingkonstrukció keretében történô vásárlás esetében a több éves, jelentôs havidíjakkal járó pénzügyi elkötelezôdés. A GVH határozottan fellép a megtévesztô reklámok ellen, és egyre növekvô összegû bírságot szab ki a jogsértôkre. Ezért indokolt, hogy a gépjármû-kereskedôk fokozottan ügyeljenek a reklámok tartalmának meghatározásakor, hogy azok valós és a fogyasztók által egyértelmûen érthetô kijelentéseket tartalmazzanak. Több vállalkozásnál bevett gyakorlat, hogy a reklámokat közzétételük elôtt a vállalkozás marketing és jogász tanácsadói együtt megvizsgálják. Az elôzetes kontroll egyik lehetséges fóruma, hogy az Önszabályozó Reklámtestület etikai ad hoc bizottsága kérelemre állást foglal a Magyar Reklámgyakorlat Önszabályozó Kódexe konkrét, eseti értelmezésével kapcsolatban, és arról, hogy egy adott hirdetés megfelel-e a reklámokra vonatkozó szabályoknak. Az állásfoglalás bizalmas. Az ÖRT díjmentesen végzi e szolgáltatást. Az állásfoglalás nem hatósági döntés, ezért nem kötelezô érvényû az azt kérô hirdetôre, reklámügynökségre vagy médiára, de elvárják tôlük, hogy eleget tegyenek neki. A tapasztalatok szerint a kérelmezôk a reklámot módosítják vagy közzétételétôl elállnak. A GÉMOSZ jelenleg nem aláírója a Magyar Reklámetikai Kódexnek, de indokolt, hogy a tagok reklámjai megfeleljenek a kódex rendelkezéseinek. Anderle Ádám elôadásában képet adott a 2007-es európai és hazai lízingpiaci trendekrôl. A magyar piac kimagaslik a környezô országok közül, sôt Ausztriával és Belgiummal azonos volumenû. Magyarországon a GDP arányos autófinanszírozási piac közel 3%, míg az összes többi országban 1-1,5% körüli. Baracskai Ferenc a IPM által kialakított modellen keresztül bemutatta, mi a tartós vállalati siker kulcsa. Elôadásáról bôvebben a oldalon. Simon Beáta a Vezess.hu portál fejlesztésérôl tartotta elôadását. Elôadók: A vizsgáztatás jelenlegi technológiájának felülvizsgálata, elképzelések a vizsgáztatás új rendjérôl Lovas Károly Róbert a Nemzeti Közlekedési Hatóság I. fokú Területi Fôigazgatója Felkészülés 2010-re Jürgen Creutzig az Európai Gépjármû Kereskedôk és Szervizek Tanácsának (CECRA) elnöke A gépjármû-finanszírozás aktuális trendjei Anderle Ádám a Lombard Lízing Csoport gépjármû-finanszírozási igazgatója Az autókereskedelemi reklámok versenyjogi problémái versenypolitikai szempontú reklámjogi iránymutatás Dr. Bacher Gusztáv (Szecskay Ügyvédi Iroda), a PPKE Versenyjogi Kutatóközpont képviseletében Amit a sikeres vállalatok másként csinálnak Baracskai Ferenc az Innovative Management Partner (IMP) Consulting Kft. képviselôje Vezess.hu, a márkakereskedôi website-ok fejlesztése Simon Beáta, a Sanoma Budapest Zrt. képviseletében A prezentációk anyaga megtalálható a honlapon. Autó Márkakereskedô 2008/1 7

8 Szigorodó szabályok a pénzmosás ellen IVANICS LAJOS Szerviz Bizottság elnöke Az Európai Unió jogalkotása évek óta nagy hangsúlyt fektet a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre, amelynek keretében már több uniós irányelv és rendelet lépett hatályba. Ezek közül az egyik legfontosabb irányelv a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelôzésérôl szóló, 2005/ 60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve, amely december 15-én lépett hatályba. Magyarország számára december 15-én járt le a határidô arra vonatkozóan, hogy megalkossa azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezen irányelveknek megfeleljen. Ennek következtében december 14-én hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény. 1. A törvény személyi hatálya A törvény hatálya kiterjed eddig nem lefedett személyekre, intézményekre és tevékenységekre, különös figyelmet szentelve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatot hordozó készpénzben történô fizetéseknek. Így a törvény hatálya alá kerül minden olyan árukereskedô így mi, márkakereskedôk is aki 3,6 millió Ft érték felett készpénzes fizetést fogad el. 2., Ügyfél-átvilágítási kötelezettség A márkakereskedô ügyfél-átvilágításra akkor köteles, amikor az ügyfél és a márkakereskedô között a márkakereskedô tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli szerzôdés létrejön, illetve amikor pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A márkakereskedô a következô ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni: (i) az ügyfél azonosítása és a személyazonosságának ellenôrzése, (ii) adatrögzítés az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozóan, továbbá (iii) az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring). 3. Bejelentési kötelezettség Minden márkakereskedô köteles a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén haladéktalanul bejelentést tenni a megfelelô hatóságnak. Amennyiben ezt a törvényi kötelezettségét elmulasztja a márkakereskedô, akkor százezertôl akár egymillió Ft-ig terjedô bírságra is számíthat. 4. Belsô ellenôrzô és információs rendszer kialakítása Minden márkakereskedô köteles az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elôsegítô belsô ellenôrzô és információs rendszer mûködtetésérôl gondoskodni. Amennyiben minôségbiztosítási rendszer üzemel a kereskedésben célszerû ezt abban rögzíteni. 5. Speciális képzési program Minden márkakereskedô köteles gondoskodni arról, hogy (i) a kereskedelmi tevékenységben részt vevô alkalmazottjai a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, (ii) a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását elôsegítô, illetôleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerjék, (iii) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelôen tudjanak eljárni. A képzést a gyakorlatban speciális képzési programok keretében kell megvalósítani, megszervezésérôl a márkakereskedô köteles gondoskodni. 6. Belsô szabályzat Az a márkakereskedô, aki úgy dönt, hogy szeretne 3,6 millió Ft feletti készpénzfizetést elfogadni, annak készítenie kell egy belsô szabályzatot, amelynek kötelezô tartalmi elemeit a törvény hatálybalépését követôen a Pénzügyminisztérium rendeletben határozza meg. A Pénzügyminisztérium ezen kívül mintaszabályzat elkészítésével, publikálásával is segíteni fogja a márkakereskedôket. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a törvény hatálybalépésétôl számított 45 napon belül, azaz január 30-ig, nem kötelezô ajánlásként, bocsátja rendelkezésre a mintaszabályzatot, amely a gov.hu honlapon lesz elérhetô hoz Az ebben foglaltakat alapul véve kell elkészíteni a belsô szabályzatot, amit be kell nyújtani jóváhagyásra a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz. Ezek után a MKEH a kereskedôt nyilvántartásba veszi. Amennyiben a márkakereskedô mindezt március 15-ig nem teszi meg, ezt követôen nem fogadhat el 3,6 millió Ft feletti készpénzfizetést. Ez az értékhatár csak is és kizárólag készpénzben történô fizetés esetén irányadó. Amennyiben az ügyfél banki átutalással teljesít, a fenti értékhatár nem releváns. 8 Autó Márkakereskedô 2008/1

9 Tisztelt Tagtársunk! Nagy szeretettel meghívjuk Önt az V. Autó Márkakereskedôi Bálunkra! A bál helyszíne és idôpontja: február 23., szombat Európa Hajó, 1013 Budapest, Szilágyi Dezsô tér Program: 19:00 óra Vendégek fogadása 19:30 óra A GÉMOSZ elnökének köszöntôje 19:45 óra Három szoprán (Monalisa) 20:05 óra Nádas György humorista elôadása 20:30 óra Kubai ritmusok 21:00 óra 4 fogásos gálavacsora 22:00 02:00 óra Netti és a Hollander Band Szivarszoba Kaszinó Karikatúrakészítés Esti jövendölô A rendezvény támogatója: Autó Márkakereskedô 2008/1 9

10 Mi a tartós vállalati siker kulcsa avagy amit a világ vezetô vállalatai másként csinálnak? BARACSKAI FERENC Érdekes és szinte mindenkit érdeklô téma szerepelt a Gémosz november 21-i konferencájának programján. Az Innovative Management Partner Kft. a továbbiakban: IMP folyamatos szakértôi kutatómunkájának eredményeként, több mint 1100 európai vállalat körében végzett felmérés alapján (Nestlé, KTM, Siemens stb.) az IMP kifejlesztette a modern vállalatvezetés legfontosabb sikerténye-zôinek modelljét. Az IMP olyan modellt alkotott, ami a vállalati siker közvetlen összetevôinek 50%-át befolyásolni tudja. Az elôadó bevezetôjében kijelentette, hogy a globális gazdaság elmúlt esztendôben történt változásai komoly átrendezôdéseket gerjesztettek a vállalatok életében.,,brutális lesz a változás. Amikor évekkel ezelôtt kockázatosnak mondtam az 1980-as éveket és az 1990-es éveket még keményebbnek ítéltem, valójában alulbecsültem azt, amilyen végül is lett. Idézte az elôadó a General Electric nemrég leköszönt elismert vezérének, Jack Welchnek a gondolatait. Ez az állítás több szempontból is helyénvalónak látszik. A vevôk tárgyalási pozíciói a piacok átláthatóságával, ezzel együtt ismereteik bôvülésével *A nyilak feletti számok a kapcsolat szorosságát jelzik, 1.0 a legerôsebb kapcsolat. megerôsödtek. Ugyanakkor nagyon nehéz különbséget tenni az ajánlatok között, éppen ezért a vevôk magasabb minôséghez szeretnének hozzájutni, minél alacsonyabb áron. Ezzel egy idôben több iparág túltermeléssel küzd, ami szintén felveti a kiváló minôség alacsony ár igényét a vevôk részérôl. A befektetôk által diktált vállalati tôzsdei érték mérése viszont a rövidtávú gondolkodást erôsítette a vállalati vezetésben. Ezek a tényezôk sok vállalkozást lehetôségeik végsô határáig sodortak. Elemzôk sokasága kezdett el foglalkozni a probléma megoldásával. Az elkészült elemzéseknek és fôleg ajánlásoknak a legfôbb hiányossága az volt, hogy a nagy amerikai cégek sikertényezôit szerették volna átültetni Európa közepes méretû vállalkozásaira, a sikertényezôk függetlenek voltak egymástól, és kifejezetten csak néhány kiemelt sikeres vállalatra koncentráltak (persze több közülük idôközben tönkrement). De nem vizsgálták az általánosítható sikertényezôket, és azt sem, hogy azok függetleníthetôk-e az iparágtól, illetve a vállalkozás méreteitôl. A minôség ár kérdésre koncentrálva az IMP kutatásai 370 európai vállalkozás adatai alapján azt bizonyították, hogy miközben 74 %-a a vizsgált vállalatoknak komoly erôfeszítéseket tesz a minôség javítására, ezen belül csak nagyon kevesen (14 %) tudnak árat is emelni. Ez utóbbiak az innovátorok is egyben, amelyek tevékenységükben a fô hangsúlyt: a munkatársakban rejlô lehetôségek kihasználásában, nemcsak elégedettségük, hanem elkötelezettségük fejlesztésben látják az innovációk folyamatos sikeres bevezetésére koncentrálnak, mind a termék, szolgáltatás, mind a folyamatok illetve üzleti modell terén is vevô és piacorientációban élen járnak Mintegy egyharmada a vizsgált vállalatoknak a jelentôs minôségi fejlesztéseik ellenére is csak szinten tudta tartani az árait, további egyharmaduk viszont kénytelen volt árat csökkenteni. Mindezeket figyelembe véve az IMP a tartós versenyelôny/siker témakörében indította el négyéves kutatását, 1100 felsôvezetô bevonásával Európa 10 országában. A kutatásban két fô kérdésre keresték a választ: Melyek a döntô különbségek a sikeres és a kevésbé sikeres vállalkozások között? Milyen módszereket használnak a felsôvezetôk annak érdekében, hogy a tartós siker tényezôit irányítani tudják? Baracskai elmondta, hogy a kialakított ún. vállalati siker-modell több részbôl tevôdött 10 Autó Márkakereskedô 2008/1

11 össze. Egyrészt feldolgozták az elmúlt 25 év stratégiai, marketing és vezetési szakirodalmát, másrészt felhasználták a négyéves kutatás eredményeit, harmadrészt pedig döntô módon vették figyelembe a megkérdezett 1100 európai felsôvezetô véleményét. Ezek alapján határozták meg, hogy mik a vállalati siker mozgatórugói, sikertényezôi a vállalkozás különbözô életszakaszaiban, és e tényezôk hogyan járulnak hozzá a vállalat tartós sikerességének megteremtéséhez. A felmérés adatbázisának segítségével egy olyan értékelô/összehasonlító modell született, amelynek révén meg lehet mérni egy-egy vállalkozás sikertényezôinek aktuális helyzetét a teljes mintához, a legjobb vállatokhoz, illetve a tevékenységi szektorához viszonyítva. A felmérésnek két üzenete volt: A vállalat sikere nem teljes mértékben a piacokon múlik, hanem a belsô folyamatain, kultúráján, munkastílusán. Számtalan példával bizonyítható, hogy nem kedvezô gazdasági körülmények között is mûködnek kiválóan teljesítô vállalatok. Ezen vállalkozások azonban folyamatos innovációra képesek, tudatosan irányítják magkompetencájukat és azt a vevô- és piacorientációnak megfelelôen tudják fejleszteni, kialakítani. Mindezek a felsôvezetés innovációs orientáltságán és a vállalati kultúrán keresztül jutnak érvényre. A fenntartható siker nem az egyéni vezetési módszereken és eszközökön, hanem a felsôvezetôk, mint csapat viselkedésén, értékein, filozófiáján és magatartási formáin alapul. A felmérésbôl az is világosan kitûnt, hogy a sikerben nagy szerepe van a megérzésnek és a véletlenszerûségnek. A megkérdezett vezetôk 20-30%-ra tették ennek a két tényezônek a sikerben való szerepét, azonban az is világosan látszik, hogy e két tényezô sok esetben csak a sikeres vezetôk sajátossága. Néhány gondolat a szerencséhez és megérzéshez: A megérzéshez tapasztalatra van szükség A menedzsereknek kapcsolati rendszerre van szükségük A menedzsereknek érzelmi intelligenciára (EQ) van szükségük A hibákból való tanulás. Hibákat véteni a gyorsabb tanulás érdekében Kíváncsinak lenni és a lehetôségeket látni, mintsem a kockázatot Egy-két észrevétel és gyakorlati példa arra, hogy mely vállalkozások tudnak a versenytársaik fölé emelkedni. Elsôsorban azok, akik/ahol: 1. A felsôvezetésnek erôs az innovációs elkötelezettsége Ezeket az embereket az jellemzi, hogy igazi jövôképalkotók, akik olyan dolgokat alkotnak, amelyek túl is lépnek a pénzügyi sikereken. Nagyon büszkék arra, amit alkottak és idejük 50%- át a piacon töltik. Intuitív döntésekre képesek. Soha nem elégednek meg a ma sikereivel. Végül, de nem utolsósorban a jelenen túl lényeges a perspektívák figyelembevétele. Semmi más, mint a jövôt érintô nyílt párbeszéd vezet el változásokhoz... Markus Langes-Swarovski, az igazgatóság tagja, Swarovski Ausztria. 2. A szervezeti kultúraváltásban élen járók Megnôtt az intellektuális tôke szerepe a vállalati étékalkotásban és a tudással rendelkezô munkatársak iránti igény. Nemcsak elégedett, de elkötelezett munkatársakra van szükség. Az elkötelezettség nagyon fontos eleme az érték és az azonosulás. Az emberek nem azt követik, amit mondasz, hanem ahogy cselekszel. René Obermann, CEO Deutsche Telekom. A felsô vezetésnek kell átvenni a kulcsszerepet a szervezet kultúra váltásában. A vállalatot mindig új helyzet elé kell állítaniuk, a munkavállalók bizonyos mértékû stresszelésével. Markus Langes-Swarovski, az igazgatóság tagja, Swarovski Ausztria. 3. Folyamatosan képesek megújítani vevô- és piacorientációjú magkompetenciájukat Példa erre a Papstar nevû német vállalkozás esete. Miután a cég sikert ért el az eldobható papírpoharak, tányérok, a csomagolás és egyéb kiegészítôk gyártásában, elérkezettnek látta az idôt a továbblépésre. Az IMP segítségével felmérték az új piaci és vevôigényekhez igazított kompetenciájukat és kiderült, hogy komoly kompetenciákkal rendelkeznek a logisztika, disztribúció területén. Ma logisztikai szolgáltatásokat végeznek a Hallmark, 3M, Faber-Castell and Pelikan részére. 4. Tudatos a vevô- és piacorientációjuk Olyan nyitott innovációs modell -t dolgoztak ki, amelynek segítségével úgymond külsôsöket vonnak be az innovációs fejlesztésekbe, illetve a fô vevôiket és szállítóikat, de például online közösségeket is. Példa erre a Procter&Gamble, ahol 2002-ben külön innovációs igazgatót neveztek ki a külsô innovációs tevékenység összefogására, és azt a célt tûzték ki, hogy 5 éven belül a teljes innováció 50 %-a vállalaton kívülrôl jöjjön. Ehhez felhasználtak olyan WEB oldalt is, ahol 800 nyugalmazott tudós, mintegy 150 vállalkozástól ad ötleteket az Interneten. A piackutatást új megközelítésbe helyezték és azok véleményére koncentráltak, akik a termék/szolgáltatás korai felhasználói, illetve innovációra hajlamos vevôi. Ezt az utat követve jött létre az SMS, Blackberry, Sony Walkman, Pocket PC, hogy csak néhány példát említsünk. 5. Élenjáró innovációs tevékenységre törekszenek Ide tartoznak a felmérésbôl azok a vállalatok, amelyek meglepetésszerû, az elvárhatónál nagyobb örömet szereznek termékeikkel, illetve szolgáltatásaikkal. Nagyon fontos, hogy nemcsak a termékek/szolgáltatások, hanem a folyamatok és az üzleti modellek területén is innovatívak legyenek. Következtetés/ajánlások a felsôvezetôk részére A felsôvezetôk fel kell hogy ismerjék, hogy ôk maguk a vállalatuk innovációs vezérlôi. A felsôvezetôknek tudatában kell lenniük, hogy az innováció három különbözô szinten valósul meg: termék folyamat üzleti modell A felsôvezetôknek annak érdekében, hogy a jövô üzleti lehetôségeit felismerjék, intenzíven foglalkozniuk kell a piaccal és annak állandó változásaival. A felsôvezetôknek a jövô lehetôségeinek realizálása érdekében be kell fektetniük a magkompetenciák fejlesztésébe. A felsôvezetôknek fel kell ismerniük a vállalati kultúra jelentôségét, ami elengedhetetlen az eredményes vállalati mûködéshez, továbbá tudatában kell lenniük saját szerepükkel ebben a folyamatban. Autó Márkakereskedô 2008/1 11

12 Adótörvény-változások 2008 SZJA 1. Adójóváírás január 1-jétôl egységes adójóváírás kerül bevezetésre. Az adójóváírás mértéke továbbra is az adóévben megszerzett bér 18%-a marad, havi felsô értéke azonban forintra emelkedik, kifuttatása pedig az évi forint és forint közötti sávban a felettes rész 9 százalékával csökkentett mértékben történik. A kiegészítô adójóváírás megszûnik. (Az érvényesíthetô alsó összeghatár 2007-ben Ft, a felsô határ pedig Ft volt.) A munkáltatónak kell az adóelôlegbôl levonni nyilatkozat alapján amíg az aktuális kifizetésekkel együtt nem haladja meg a jogosultsági határt. Amennyiben az APEH által jóváhagyott programot alkalmazza a munkáltatóknak, nem kell külön engedélyt kérni az APEH-tól a fôszabálytól való eltérés alkalmazására. 2. Üzletpolitikai ajándék Megszûnik az üzletpolitikai (reklám) célból adott ajándékok adómentessége, az áruminta kivételével. Továbbra is adómentes marad ugyanakkor az üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében a juttatás feltételének megfelelô magánszemélynek adott árengedmény, visszatérítés, vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény akkor is, ha az árura vagy szolgáltatásra váltható érték (pl. az egyet fizet, kettôt kap akció). Visszatérítésnek minôsül a bon, kupon, kártya, vagy jóváírás. 3. Étkezési juttatás 5000 forintról 6000 forintra emelkedik munkáltató által a munkavállaló részére adható hideg étkezési hozzájárulás adómentes összege, illetve a melegétkeztetés esetében az adómentes határ forint helyett forint lesz 2008-tól. 4. Iskola kezdési támogatás Az adómentes iskolakezdési támogatás a jelenlegi forintról az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 30 százalékára emelkedik gyermekenként. 5. Önkéntes egészségpénztári és önsegélyezô pénztári befizetések január 1-jétôl a minimálbér 20%-áról annak 30%-ára növekszik a munkáltatói hozzájárulásként adómentesen az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyezô pénztárba fizethetô összeg. Maximális mértéke legfeljebb havi Ft. 6. Családi adókedvezmény Legalább 3 eltartott és Ft-nál kisebb éves jövedelem esetén jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként Ft. Minden további eltartott után további Ft-tal nô a jövedelemkorlát, maximum Forintos határig abban az esetben, ha az eltartottak száma meghaladja a 6 fôt. 7. Magáncélú telefonhasználat Ha cég telefonhasználata a számla alapján tételesen nem különíthetô el, akkor a kifizetôt terhelô áfás kiadás 20%-át magáncélú használatnak kell tekinteni. A kifizetô tehát választhat a magáncélú telefonhasználat értékének tételes elkülönítése és a között, hogy az ôt terhelô kiadás 20%-a után fizeti meg az adót. 8. Ipari tanulók 2008-ban a TB változásait és a minimálbér növekedését figyelembe véve a tanuló szerzôdés nélküli foglalkoztatása esetén, a tanulók pénzbeli juttatása a minimálbér 15 %-áról 20%-ra emelkedett (kötelezô mérték: Ft bruttó 12 Autó Márkakereskedô 2008/1

13 összeg), ami továbbra is adóterhet nem viselô járandóság. 9. Adómentesen adható juttatások: Legfeljebb évi Ft-ig adómentes az adott munkáltatónál, az adóévben munkaviszonyban töltött napok arányos részét meghaladó rész: Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, Önkéntes kölcsönös önsegélyezô pénztárba történô befizetés a fenti értékhatárig ( Ft- ig) Adómentesen adható üdülési csekk Adómentes iskolakezdési támogatás Adómentes internet használat Ingyenes vagy kedvezményesen adott a munkáltató nevére kiállított helyi utazási bérlet Ezen felül: Étkezési utalvány ( hideg vagy meleg) Nyugdíjba vonuláskor adott egyszeri Ft Évi három alkalommal a minimálbér 10%-át meg nem haladó összegû adott termék vagy szolgáltatásra szóló ajándékutalvány a munkavállalónak és közeli hozzátartozójának. ÁFA Az Áfa törvény megalkotása óta nem ment át ilyen nagy változáson, mint most. Az EU irányelvek legteljesebb összehangolásával szinte egy új törvény jött létre. Sok tekintetben azonban nem tartotta meg azokat a sok év alatt kialakult rendelkezéseket, amelyek a magyar vállalkozói viszonyok figyelembe vételével jöttek létre. 1. Termékértékesítés fogalma Az új Áfa/törvény megszünteti a folyamatos és az idôszakos elszámolású termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások közötti a gyakorlatban sok problémát okozó különbségtételt. A jövôben mindkét típusú értékesítés esetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének idôpontja a fizetési határidô lesz január 1- jétôl termékértékesítésnek minôsül, így adófizetési kötelezettséget keletkeztet többek között a közcélú adomány, valamint a jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes termékátadás, amelyek jelenleg áfa körön kívüli ügyletek. 2. Adófizetési kötelezettség január 1-jétôl minden olyan ügylet esetében, ahol az áfa fizetésére a vevô kötelezett, az adófizetési kötelezettség keletkezésének idôpontja a számla kézhezvétele és az ellenérték megfizetése közül a korábbi idôpont lesz. Az adófizetési kötelezettség azonban legkésôbb a teljesítés hónapját követô tizenötödik napon beáll, akkor is, ha addig nem került sor a számla kézhezvételére vagy az ellenérték megfizetésére. 3. Részletfizetés, idôszaki elszámolás Megszûnik a folyamatos termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás fogalma (közmû), helyette bekerült a részletfizetés, illetve a határozott idôtartamra szóló elszámolás kategóriája. Adófizetési kötelezettség az adott részlet vagy elszámolás megtérítése esedékességekor keletkezik. A 12 hónapot meghaladó idôtartamhoz kötôdô részlet vagy elszámolás esetén, a 12 hónapra esô rész áfá-ját meg kell fizetni. 4. Utólagos adóalap csökkenés Az adóalap, illetve számla helyesbítése, sztornírozása miatt, akkor érvényesíthetô az adócsökkenés, amikor a vevô megkapta a helyesbítô számlát vagy a visszajáró ellenértéket, elôleget visszatérítette az adóalanynak. 5. Adóalap Ft-ban Külföldi fizetôeszközben kifejezett adóalapot át kell számítani Ft-ba, fôszabály szerint az adóalany számlavezetô pénzintézetének eladási deviza árfolyamán. Az adóalany dönthet úgy, hogy az MNB árfolyamát alkalmazza, de ezt be kell jelentetni az adóhatóságnak. Az adóalany ezen választásától, a választása évét követô naptári év végéig nem térhet el, és köteles valamennyi külföldi pénznemben kifejezett termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, termék Közösségen belülrôl történô beszerzésére az MNB által közzétett hivatalos deviza árfolyamot alkalmazni. 6. Ingatlan bérbeadás Ingatlan bérbeadás esetén, év végén be kell jelenteni az adóhatóságnak az áfa kötelezettség vállalását, e döntéstôl az adóévet követô 5 naptári év végéig nem térhet el. 7. Kivétel levonási tilalom alól Levonhatóvá válik a 125 köbcentiméternél nagyobb személygépkocsi áfája ha, az adóalany igazoltan legalább az adott idôszak 90%-ban bérbeadás céljára használja, ezt bizonyítani kell az adózónak, illetve az ezzel összefüggô áfa levonásáról nyilvántartást kell vezetni. 8. Fordított adózás A fordított adózás az új Áfa-törvény 142. (1) bekezdés b) pontja értelmében, az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetében alkalmazandó. A fordított adózás az jelenti, hogy a szolgáltató által kibocsátott számlában áfa nem szerepelhet, mivel a szolgáltatást igénybevevôje köteles az áfát megfizetni és levonni is. Ebben az esetben a fizetendô adó megállapításának idôpontja eltér az ügylet teljesítése idôpontjától. Az áfá-t az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételének idôpontja (borítékkal, érkeztetett bélyegzô), az ellenérték megtérítésének idôpontja és a teljesítést követô hónap 15. napja közül arra kell megállapítani, amelyik hamarabb bekövetkezik. 9. Számlázás, bizonylatolás Részint az új ÁFa törvény aival, részint a Magyar Közlöny 2007/187 (XII. 29.) számában megjelent 47/2007. (XII. 29.) PM rendelettel összefüggésben fontos változások léptek életbe január 1-ével a számlázással, nyugtadással és a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével kapcsolatban. A számlát a teljesítésig, de legkésôbb a teljesítéstôl számított 15 napon belül ki kell bocsátani. A számlán az áthárított adó összegét forintban is fel kell tüntetni. Az adóalany dönthet úgy is, hogy vásárlóinak nyugta helyett egyszerûsített adattartalmú számlát ad. Gyûjtôszámla állítható ki, ha a teljesítés napján egyidejûleg, illetve a rá vonatkozó adó-megállapítási idôszakban ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtô ügyletet teljesített, és a felek a gyûjtôszámla alkalmazásáról elôzetesen megállapodtak. A számla kötelezô tartalma bôvült azzal, hogy fel kell tüntetni a vevô adószámát. A számlát legkésôbb az adó megállapításától számított 15 napon belül kell kiállítani. 10. Egyszerûsített adattartalmú számla, nyugta és pénztárgép használata helyett: pénztárgép használata A jelenleg is forgalomban lévô egyszerûsített számla, készpénzfizetési számla illetve egyszerûsített készpénzfizetési számla kifejezéssel és az APEH által engedélyezett sorszámtartománnyal nyomtatott bizonylatok január 1- jét követôen hatályba lépett áfa- törvény egyszerûsített adattartalmú számla funkciójának betöltésére, valamint adóigazgatási azonosításra alkalmasak. Az adóalany dönthet úgy, hogy a vásárlóknak nyugta helyett egyszerûsített adattartalmú számlát állít ki, amely tartalmazza: Számla kibocsátásának kelte Sorszáma Számlakiállítójának adószáma, neve, címe Vevô neve, címe Értékesített termékre vonatkozó adatok Az ellenérték az áfát is tartalmazó összeg és az alkalmazott áfa kulcs feltüntetése kötelezô. 11. Tárgyi adómentes fogalma- megszûnt Tárgyi adómentes fogalma megszûnt helyette az Áfa törvény területi hatályán kívül kifejezés feltüntetése kötelezô. 12. ÁFA visszaigénylés Megváltozott az áfa visszaigénylés szabálya. Az áfa- bevallás gyakoriságát nem a megelôzô év, hanem a tárgyévet megelôzô második év alapján kell megállapítani. Az áfa akkor igényelhetô vissza, ha az áfatöbblet havi bevalló esetén eléri, vagy meghaladja az 1 millió forintot. Negyedéves bevalló esetén ugyanez 250 ezer forint, éves bevallónál pedig 50 ezer forint. Az áfa-visszaigénylésnek mostantól már nem feltétele a 4 millió forintos árbevétel elérése, az alanyi adómentesség határa 5 millió forintra emelkedik. 13. Áfa levonási tilalom A 2008-as törvény alapján a személygépkocsi bérletének áfája ezen túl nem lesz levonható, ugyanakkor a bérbe adott ilyen termékek beszerzésével kapcsolatos áfa levonhatóvá válik a bérbeadó számára, amennyiben a beszerzett eszköz túlnyomórészt bérbeadásra használja. Autó Márkakereskedô 2008/1 13

14 A Castrol és az UEFA EURO 2008 TM football bajnokság Miért szponzorálja a Castrol az UEFA EURO 2008TM football bajnokságot? A Castrol és az UEFA megállapodásának értelmében a Castrol hivatalos támogatója a UEFA EURO nak. Egy olyan sporteseménnyel való kapcsolat, mint a UEFA EURO 2008, lehetôséget nyújt a football célközönségének eléréséhez, mely nagyrészben lefedi a márka 45 milliós európai vásárlói bázisát. Ez egy kiváló fórum, mely lehetôvé teszi, hogy a Castrol kommunikáljon ezzel a közönséggel Európa szerte és kinyilvánítsa kiemelkedô pozícióját. Csúcsminôségû kenôanyagok terén nemzetközi szinten is piacvezetô cégként a Castrol üzleti filozófiája teljes mértékben kapcsolódik a football világához. Újdonság a Castrol Teljesítmény Index, mely egyedülálló módon biztosít részletes információkat a csapatok, játékosok és a meccsek eredményeivel kapcsolatban. A labdarúgás és a Castrol között vonható párhuzamok A kenôanyagok és a játékosok maximális teljesítményének eléréséhez vezetô folyamat hasonlóan négy lépésbôl áll, úgy mint értékelés, fejlesztés, kiválasztás, és maga az elért teljesítmény. Ezenkívül mind a kenôanyagok, mind pedig a játékosok teljesítményét precíz statisztikai adatokkal támasztjuk alá. Amiért a statisztikai adatok kulcsfontosságúak A statisztikai adatok biztosítják a csapatvezetô számára azon információkat, amelyek a csapatot érintô döntések meghozatalában alapvetô fontossággal bírnak. Arsene Wenger az Arzenal vezetôje (www.castrolindex.com) A teljesítmény eléréséhez vezetô négy lépés ELSÔ LÉPÉS: AZ ÉRTÉKELÉS A csapatvezetô számos ponton értékeli játékosait, úgy mint magasság, erô, teherbírás, stressztûrô képesség, valamint a csapatjátékra való alkalmasság. Ezzel párhuzamban a Castrol mûszaki csapata molekuláris szinten vizsgálja a különbözô összetevôket és ezek egymással való összeférhetôségét. MÁSODIK LÉPÉS: A FEJLESZTÉS A sport területén ez a különbözô testedzési és étkezési programok kifejlesztését, valamint a meccs-körülményekhez hasonló feltételek megteremtését jelenti. A kenôanyagok fejlesztése pedig számos laboratóriumi tesztet és vizsgálatot foglal magában, melyek során az összetevôk különbözô teljesítményszintjei kerülnek megállapításra. HARMADIK LÉPÉS: A KIVÁLASZTÁS A csapatvezetô feladata, hogy kiválassza a legjobb játékosokat annak érdekében, hogy a csapat teljesítménye együttesen a lehetô legjobb legyen. A Castrol mûszaki csapata az összetevôk helyes kiválasztása által tudja megalkotni a megfelelô motorolajat, együttmûködve akár a különbözô gyártókkal a speciális gyártói követelményeknek való megfelelés érdekében. NEGYEDIK LÉPÉS: A TELJESÍTMÉNY A kiváló teljesítmény eléréséhez mindkét esetben szükséges a szakemberek jelenléte, továbbá a releváns információk megléte. Ezáltal elérhetôvé válik a játékosok, illetve a termékek magas szintû teljesítménye, mely hozzájárul a csapat eredményességéhez és sikereihez. Castrol Teljesítmény Index A Castrol az UEFA EURO 2008 hivatalos szponzoraként létrehozott egy teljesen új, Teljesítmény Index nevû fórumot, melynek célja a football rajongók számára a meccsekkel kapcsolatos teljes körû információ nyújtása. A rajongók így objektív adatok alapján mérhetik össze a játékosok és csapatok által elért teljesítményeket. Ezeket a statisztikai adatokat az UEFA rendszere biztosítja kizárólag a Castrol számára, így azonnali információkat kaphatunk az adott játékos vagy csapat eredményeirôl vagy akár az adott meccsre vonatkozó adatokról, mint például a labda sebességérôl is. Ezen felül számos érdekes információkat olvashatunk a focival kapcsolatos egyéb tényekrôl, statisztikákról, valamint ezen az oldalon megtaláljuk Európa legjobb csatárainak, védôinek és kapusainak ranglistáját is. Castrol incentive program és a 5-A-Side focitorna A Castrol 2008-as labdarúgó EB támogatásával kapcsolatos magyarországi tevékenységeinket elindítottuk 2007 júniusában. Az ennek keretében meghirdetett országos akció december 31-vel lezárult. A fél éves értékesítési eredmények alapján 29 márkakereskedés nyert a labdarúgó EB valamelyik mérkôzésére belépôt, ezen kívül számos Partnerünk nyert értékes Castrol UEFA EURO 2008 TM tárgynyeremény-csomagot. Az Euro 2008 TM akció mellett januárjában megrendezésre került a Castrol 5-A-Side focitorna magyarországi selejtezôje. A kétnapos küzdelem után 8 csapat jutott tovább az elôdöntôbe február 16-án pedig kiderül, melyikük képviselheti hazánkat a Castrol nemzetközi döntôjében, Bécsben. 14 Autó Márkakereskedô 2008/1

15 Hozott anyag! avagy meddig támogatjuk még a számlanélküli feketegazdaságot? Képzeljük el, hogy a jövôben olyan nagy lesz a fogyasztói liberalizáció és törvényi védelem, hogy az étterembe hozott anyagból (szomszéd macskájából) csináltathatunk vacsorát magunknak. Vagy az erdôben található gombából (gyilkos galóca) levest az éttermi vendégeknek. De vihetünk tüzelôanyag-cellát Paksra és abból csináltathatunk villamos áramot. Elég abszurd gondolatok ezek és még tudnám folytatni, de vajon nem ezt érjük-e meg az autójavításban 2008-ban is? Most már határok nélkül, adókat kikerülve és sokszor a márkás termékeket is megtévesztô, silány, de,,ócsó termékeket vásárolunk. Napjaink globalizációs világában bármilyen, gépjármûhöz szükséges termék, akár 24 órán belül a küszöbünkön landolhat, minden származást és eredetiséget, nélkülözve. Kikerülve, a biztonságot jelentô, elszámolható és utolérhetô világkereskedelmi láncokat. Ezeket, a márkadobozba csomagolt gyári cikkszámú alkatrészeket kell a magyar javítóiparnak hitelérdemlôen bevizsgálnia, ha bevételt akar a hozott anyagos munkából (megjegyzem: ma már egy hatos acélcsavart sem tudunk hitelt érdemlôen minôsíteni). Majd a számlán írásos nyilatkozattal, kénytelenek vagyunk kibújni a felelôsség alól, hogy innen kezdve a fogyasztóé legyen az, de meddig? Ez nem mehet így tovább! Miért? Mert a törvényeink száz évesek és arra alapultak, hogy a Trabantot a tizedik emeleten is megjavíthatja a tulajdonos. A helyzet gyökeresen megváltozott, ma már a gépjármûvekhez semmit sem értô, de az ügyeskedésbe, a sok információba hamar beletanuló vásárlói réteg,a mi torkukon tolja le ezt a mérgezett almát,elvonva ezzel az alkatrészek adta fedezetet a befektetéseink megtérülésétôl, valamint a környezetvédelemre fordított kiadásainktól (szelektív hulladékgyûjtés, termékdíjak). Ô mossa kezeit és nem szabályokról, környezet tudatos viselkedésrôl, hanem szabadságról szónokol. Tiszta levegôt kér, de ô füstöl, szemetel, és környezetet károsít, magas árakról beszél, de a biztonság romlásáért a balhét, a megtakarított adót (más unios országból vagy számla nélkül), a levegô és környezet tisztaság árát fizesse az autós szakma. Felmentem az internetre és megnéztem, hogy a fô cím alatti témában. Mit találok? Megdöbbentô kép fogadott a mûvészettôl a kozmetikáig, van minden, csak a gépjármûjavítókra vonatkozóan nincs semmi. Azaz, a mi ágazatunkban ez a kérdés nem kérdés, vagy a feketegazdaság nem beszél róla. A törvényhozás meg hallgat errôl! Remélem, hogy ennyire nem rossz a helyzet, csak sok teendô mellett erre nem jutott még idô. Itt elsôsorban a környezetvédelmi minisztériumra gondolok. Ôk azok, akik ellensúlyozhatják az EU-ban a mértéktelen szabad áru áramlást, az EU környezetvédelmi elôírásainak betartatásával. A német szemét is szabadon bejöhetett, gondolta egy- két huncut magyar. Az autós szemét másképpen, nem látványos módon is bejöhet! A nyugat-európai szabadkereskedelmi láncok eladják az olcsóbb, sokszor elfekvô termékeiket a szegény kelet-európai vásárlóknak (kedvezményes áron), akik örülnek a jó vásárnak, de az elhasznált, lecserélt alkatrészeket viszont itt hagyják nekünk, minden fedezet nélkül. Gondoljunk csak bele, az árrés-fedezet nyugaton marad, az adó és a termékdíj is az eladó országot gazdagítja! A szemét megsemmisítését pedig, nekünk kell megfizetni! Ez a felelôssége a honi környezetvédelmi hatóságainknak! Végezetül idézek egy fodrászat vállalási szabályzatából, ami szintén megér, egy misét. Vállalási szabályzat (2004): Hozott anyagokat nem használ fel a szolgáltató, csak a saját maga által forgalmazott anyagokkal köteles a szolgáltatást elvégezni. A szolgáltató kijelenti, csak egészségre nem ártalmas anyagokkal dolgozik. Ezzel szemben a mi szakmánk a megélhetésért, akár az ördöggel is cimborál, ha hozza a patáját, mi megpatkoljuk azt, és garanciát is adunk hozzá. Meddig? Autó Márkakereskedô 2008/1 15

16 Összehasonlító elemzés A magyar gépjármû-értékesítés alakulása A 2006-os év 182 ezres eladásaival szemben 2007-ben 171 ezer új személyautót értékesítettek a magyar piacon, ami 5,7 %-os csökkenést jelent. A tendencia folytatódni látszik és legkorábban 2009-ben, de inkább 2010-ben javulhat az értékesítési statisztika. Az újautó-piac csökkenése ellenére a régióba tartozó országok között még mindig hazánkban a legmagasabb az egy fôre jutó újautó-értékesítés. Jelentôs mértékû csökkenés a kis, illetve alsó középkategóriás autók értékesítése terén következett be, amelyet azonban ellensúlyoz a felsô és felsô középkategóriában bekövetkezett bôvülés. Egyre keresettebbek a prémium, illetve a luxuskategóriás személyautók, terepjárók: e kategóriáknál is megjelentek a nagy értékû esetenként az egymillió forinthoz közelítô plusz felszereltségû, kedvezményes áron kínált modellek. Új nagyhaszon-gépjármû forgalomba helyezés Hónap Vált. Vált. % Január ,5% Február ,3% Március ,2% Április ,6% Május ,8% Június ,2% Július ,6% Augusztus ,5% Szeptember ,5% Október ,9% November ,7% December ,6% Total ,2% Negyedév Kül. % I. n. év ,0% II. n. év ,6% III. n. év ,0% IV. n. év ,7% Új személygépjármû forgalomba helyezés Hónap Vált. Vált. % Január ,7% Február ,5% Március ,3% Április ,6% Május ,9% Június ,8% Július ,2% Augusztus ,1% Szeptember ,7% Október ,7% November ,3% December ,3% Total ,7% Negyedév Kül. % I. n. év ,4% II. n. év ,4% III. n. év ,4% IV. n. év ,5% Új kishaszon-gépjármû forgalomba helyezés Hónap Vált. Vált. % Január ,4% Február ,9% Március ,3% Április ,0% Május ,0% Június ,7% Július ,3% Augusztus ,6% Szeptember ,3% Október ,3% November ,7% December ,6% Total ,8% Negyedév Kül. % I. n. év ,5% II. n. év ,3% III. n. év ,1% IV. n. év ,4% Új személygépjármû és kishaszonjármû forgalomba helyezés Hónap Vált. Vált. % Január ,1% Február ,3% Március ,1% Április ,3% Május ,5% Június ,4% Július ,9% Augusztus ,9% Szeptember ,8% Október ,9% November ,9% December ,5% Total ,5% Negyedév Kül. % I. n. év ,3% II. n. év ,3% III. n. év ,2% IV. n. év ,5% 16 Autó Márkakereskedô 2008/1

17 CECRA hírek A BER 1400/2002 értékelése Az európai szövetség álláspontja szerint, a Csoportmentességi szabályozás mind a szerzôdéses, mind, pedig a független piaci szereplôk számára fejlôdést hozott. Teljes kibontakozása esetén, az elkövetkezendô években, meg tudná valósítani az Európai Bizottság által kijelölt célokat: nagyobb verseny kiskereskedelmi szinten (márkán belüli és márkák közötti verseny), a belsô piac harmonikusabb és jobb mûködése és EU szinten konvergens gépjármû árak. Mindezek nagyobb választékot, kedvezôbb árakat és jobb szolgáltatást jelentenének a vásárlók számára. A CECRA úgy véli, a BER legfontosabb cikkelyei azok, melyek nagyobb függetlenséget garantálnak a kereskedôk és javítók számára. A jogszabály 3. cikkelye, mely olyan kérdéseket érint, mint a bíráskodás, felmondási idô és ezek indoklása (szerzôdési jog, civil jog) a gépjármû kereskedelmi és javítói verseny jobb megvalósulását segítik elô. Változás a hálózatokban Az új szabályozás hatályba lépése, amely a vertikális kereskedôi, javítói megállapodások elvén alapul, a legtöbb gyártót arra vezette, hogy újra strukturálja hálózatát. Az újrastrukturálással egybekötve a szelektív standardok számát jelentôs mértékben megnövelték, amely két következményt vont maga után. Az elsô a kereskedôk, valamint az értékesítési pontok számának csökkenése, a második a gyártó irányába megnyilvánuló gazdasági függôség és 2003 között több mint szerzôdéses státuszban levô vállalkozás hagyta el a az európai piacot és 2006 között, további kereskedés szûnt meg Európa szerte. Mindazonáltal ezt részben kompenzálta a körülbelül re tehetô új piaci szereplô megjelenése, ugyanezen idôszakban. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a fenti negatív hatások nemcsak a kereskedôi szerzôdések megváltozásának voltak köszönhetôek. A piaci verseny erôsödése, valamint a növekvô mûködtetési költségek, amelyhez a versenyhelyzet miatt alacsony bevétel társult, szintén megnehezítették, hogy valaki erôs piaci szereplôvé válhasson. Területvédelmi záradék A) A BER 1400/2002, októberi hatályba lépésével, minden európai kereskedô tudatába került annak, hogy a kereskedôi megállapodásban szereplô területvédelmi záradék, így az új kereskedelmi és szállítási pontok létrehozásának lehetôsége, a gyártó/importôr elôzetes beleegyezése nélkül, 2010 októberében megszûnik. Mindazonáltal szükséges jegyezni, hogy a vártakkal ellentétben, a kereskedôknek nem volt lehetôsége arra, hogy új beruházásokat létesítsenek, mivel nem állt rendelkezésükre elég információ (mint pl.: milyen standardok lesznek érvényben az új telephelyen) az elôkészületek megtételéhez. A legtöbb gyártó és importôr csak 2005 szeptemberében hozta hálózata tudomására az értékesítési és szállítási standardokat. A kereskedôk tehát csak ekkor tudták elkezdeni beruházásaik megtervezését. B)Majd minden kereskedôi szerzôdés kimondja, hogy aki új kereskedelmi vagy szállítási pontot hoz létre, terveirôl elôzetesen tájékoztatni köteles a gyártót/importôrt. A kereskedôk úgy érezték/érezhették, hogy jogi megtorlás fenyegeti ôket a gyártók/importôrök részérôl más szempontból. Természetesen az ilyen feltételeknek nincs írásos nyomuk, de valószínûleg sok esetben emiatt álltak el a kereskedôk új értékesítési pont nyitásától. C) Okulva a kereskedôk beruházási terveibôl, a gyártó/importôr felajánlotta a lehetôséget, hogy a kereskedô tejes eladási és szolgáltatási pontot nyithasson egy általa javasolt helyen. Bizonyos kereskedôk elfogadták, hogy egy teljesen új megállapodást kössenek az új értékesítési pontra vonatkozóan. D) A határokon átnyúló kereskedelmi pontok tekintetében a tapasztalat azt mutatja, hogy az árharmonizáció miatt ez egyre kevésbé vonzó. A fenti okoknál fogva, a területvédelmi záradék eltörlésének piaci hatása, a CECRA szerint, még nem nyilvánvaló. A CECRA elôremutató tendenciával számol az elkövetkezendô években. Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségi munkájáról november-december, január GÉMOSZ Konferencia november utáni válaszutak, lehetôségek - gyártók, importôrök és kereskedôk kapcsolata a gépjármû-ipari láncolatban A GÉMOSZ munkaprogramjának kidolgozása: - Küzdelem a feketegazdaság ellen, a legális foglalkoztatás növelése, adózók körének bôvítése, a magyar gazdaság versenyképességének növelése. - Egységes gépjármûnyilvántartás szükségessége - Környezetvédelmi problémák kezelése - Beruházás védelem megvalósítása Magyarországon - Használtautó beszámítás kockázatának csökkentése CECRA értekezlet december Merre tovább Európa? Dilemmák az európai autókereskedelmi normáról (1400/2002 BER), az értekezlet vendége Paolo Cesarini a DG Concurrence tisztségviselôje, aki elmondta: az EU Bizottság célja a verseny növelése, fogyasztók védelme. Szükséges figyelembe venni, hogy a kereskedôk maguk is fogyasztók. Lízingszövetség szakmai napja - elôadás a vásárlói magatartás megváltozásáról az AFI tavaszi konferenciáján elhangzottak alapján - A vásárlókat a szívük vezeti - A vásárlási folyamat egy életre szóló kapcsolat kezdete, amely a bizalmon és az együttmûködésen alapul - Gyártó/kereskedô szoros együttmûködése elengedhetetlen a növekedéshez - Új eszközök használata (blogok, weboldalak) a vásárlókkal való kapcsolat erôsítésére GÉMOSZ Kereskedelmi Bizottságának megalakulása, célok, feladatok: - Forgalmi adatok hatékonyabb megosztása a kollégákkal - Kereskedelem feltérképezése - Marketing tendenciák, kereskedelmi, reklámetikai kérdések - Fogyasztói elvárások - Finanszírozási helyzetkép, tendenciák - Kereskedelmi stratégiák kialakítása - Értékesítési ajánlások, forgalomnövelési lehetôségek - Kereskedelemre vonatkozó jogszabályfigyelés Megoldási javaslat a lízingpiacon történô negatív jelenségekre Megoldási javaslat a túltárolt új autók és használt autók problémájára, nemzetközi szinten megvalósuló együttmûködési lehetôség Megoldási javaslat elfekvô alkatrész készletek kezelésére, nemzetközi szinten megvalósuló együttmûködési lehetôség Tavaszi közgyûlés és konferencia programjának kidolgozása február V. GÉMOSZ Bál Európa Hajó Autó Márkakereskedô 2008/1 17

18 Autóipari innováció Világszerte megatrendek határozzák meg a gépjármûtechnika jövôjét, mégis számos innováció téveszti szem elôl a vásárlói igényeket. A gépkocsik költséges kutatás-fejlesztésének ezzel együtt is megfizethetônek kell maradnia. Az Oliver Wyman tanácsadó iroda Car Innovation 2015 címû tanulmányának bemutatásával, áttekintjük azokat a módszereket, amelyekkel a gazdaság vezetô erejévé fejleszthetô az innováció. Az autóipar lényeges megújulása nélkül veszélybe kerülne az egyéni mobilitás elve, ezért a termékek és a technológiák megújításának kihívását az egész ágazatnak kell felvállalnia. Az autóipari vállalatoknak kivételes innováció-igazgatással kell gondoskodniuk arról, hogy a jövô gépkocsijai ne csak a legtehetôsebbek számára legyen vonzó, hanem a széles vásárlói rétegek számára is elérhetô maradjon, miközben azok megfelelnek a szigorodó törvényi elôírásoknak. Ha ez teljesül, a gépkocsi a jövôben is világszerte folyamatos fejlôdésben marad. Az Oliver Wyman (OW) stratégiai tanácsadó iroda Car Innovation 2015 címû tanulmánya összefoglalja azokat a módszereket, amelyekkel az autógyártók és beszállítóik a gazdasági növekedés motorjává tehetik termékeik megújulását. E sikertényezôk hosszú távú innovációs elgondolásokra, intelligens üzleti modellre, vevôorientált innovációs marketingre és költségkímélô fejlesztési folyamatokra épülnek. Az innováció az autóipar hajtóanyaga, amit a változó vásárlói igényekhez igazodó gépkocsipiacok differenciálnak, ad választ a globális kihívásokra, biztosítva az ágazat túlélését. Szembesegülve az egyéni az mobilitás veszélyeztetô a fokozódó emissziós követelményekkel és nyersanyag-szûkösséggel. Csak folyamatosan megújuló és megfizethetô technológiákkal érhetô el az ágazat, 2020-ra prognosztizált, 100 millió egységgel jellemezhetô éves növekedési potenciálja ban a tíz leginnovatívabb autóipari beszállító 16%-os adózatlan nyereséget ért el, jeletôsen meghaladva az ágazat átlagos nyereségét. Ma az autóipari kutatás-fejlesztésben 800 ezer mérnököt foglalkozik, öszszesen 68 milliárd eurónyi ráfordítás hasznos elköltésével, világszerte. E roppant ráfordítás 40%-ával olyan projekteket finanszírozásnak, amelyek el sem jutnak a sorozatgyártású gépkocsikig, vagy amelyek megfelelô vásárlói érdeklôdés híján gazdaságtalan darabszámú jármûvekbe épülnek. Miután a ráfordítások további 40%-át a sorozatgyártás hatósági elôírásokkal összefüggô fejlesztéseinek költsé- 18 Autó Márkakereskedô 2008/1

19 gei képezik, a teljes K+F költségnek csupán 20%-a jut a piaci versenyben való helytállás finanszírozására. Ennek az ötödnek harmaddá emelése a gyártók és beszállítók K+F-fel összefüggô innovációigazgatási célja ig várhatóan 800 milliárd euróra, csaknem a tizenkétszeresére(!) duzzadnak az autóipar K+F költségei. Úgy, hogy ennek 40%-át, az ágazat a mai összráfordítás ötszörösét (!), továbbra is téves innovációk finanszírozására fordítja majd. Az innovációk sikere, és e horribilis mellényúlás csökkentése érdekében, az OW-tanulmány a globális megatrendektôl, az aktuális innovációkon keresztül, a vásárlói hasznosság, a gazdaságosság szempontjából, a legkedvezôbb gyakorlat eredményeit is feltárva, a teljes autóipari innovációt vizsgálat alá vonta. A tanulmány vizsgálatai szerint az innováció-menedzselés legfôbb hibái a következô intézkedésekkel küszöbölhetôk ki. 1. A K+F tevékenység vásárló-érdekû és piac szemléletû megszervezésével. 2. Az innovációs portfolió aktív újítások irányában végzett átszervezésével. 3. A K+F tevékenység gazdaságosságának, és kockázatkezelésének folyamatos javításával. 4. Más ágazatok tendenciáinak átvételére is alkalmas szervezet és kultúra kiépítésével. 5. Az innováció aktualitásainak az innovációs stratégiával fennálló harmóniájának rendszeres, folyamatos felülvizsgálatával. Megatrendek határozzák meg a jövôt Az autók innovációs stratégiáját a fejlesztés célja, közelebbrôl, annak eldöntése határozza meg, hogy gépkocsit milyen jellemzôkkel, tíz éves, vagy annál is hosszabb használati idôtartamra tervezzük. E cél megválasztását segíti a megatrendek elemzése. Olyan folyamatok számba vétele, mint amilyen a nagyvárosok megavárossá fejlôdése. Távlati fejlôdési prognózisokból ismeretes, hogy 2015-re a világ népességének 40%-a egymilliónál nagyobb városokban él majd, ami növeli a parkolóhely-igényt, torlódásokat vált ki, és fokozott emisszió-korlátozással jár. A városi gépkocsi, ami eddig az autóipar perifériális kérdése volt, a jövôben elsôdleges fejlesztési céllá lép elô az autóipar számára. A mûszaki prognózisok arra mutatnak, hogy a torlódásokkal a forgalmi informatika, a torlódásokkal járó stresszoldás igénye, és a baleseti veszélyek kockázata megnövekszik. További megatrend, a jövedelem-eloszlások egyenetlenségének növekedése, amit 2015-ig, az alsó jármûkategóriák iránti kereslet erôteljes növekedését váltja ki. A jelentést készítô 27 megatrendet azonosítottak, amelyek az autóipar egészére kihatnak. Az egyes cégek innovációs gyakorlatát vizsgáló kutatók azt állapították meg, hogy a hosszú távon elôre tekintô gondolkodás, és prognóziskövetés, sikertényezô a vállalati kutatás-fejlesztésben. A határozott távlati cél nélküli, rövid távú stratégiákon alapuló, büdzsé-kurtító fejlesztések ugyanis, nemcsak tévelygôek, de azonos idôhorizonton, rendszerint költségesebbek is. A 2015-ig ható, legfôbb gépkocsi-innovációk Az OW-tanulmány kimutatta, hogy az autóipar legnagyobb kihívásait a folyó innovációs projektek teljes egészében lefedik. Közülük mégis csupán alig egytizedük blockbuster (kasszasiker)- innováció. Az ide tartozó projekteknek, persze a kockázata is nagyobb, a mindennapokban beválóaknak pedig, rendszerint a költségeik is nagyobbak. A 8%-os növekedést megalapozó, legsikeresebb technikák körébe a szoftver-, félvezetô-, kijelzô-, és hajtásrendszer fejlesztések tartozis az innovációk 60%-át valamilyen elekt- Autó Márkakereskedô 2008/1 19

20 romos-elektronikus innováció öleli fel. Ez a termékcsoport azért is jelentôs, mert az áramköreik integrálhatók, és szabványosítható, ami egyértelmûen költségcsökkentô hatású. A meglévô részegységek és modulok intelligens kombinációja az egyedi innovációktól a rendszerintegráció felé hajtja az innovációs folyamatokat. Számos innováció a vásárlóknak is tetszik Az OW-tanulmány készítôi az autógyártók vásárlóikat is kikérdezték a gyártói és beszállítói termékekkel szemben fennálló elégedettségükrôl és kívánságaikról. Válaszaikból kitûnt, hogy számos bonyolult termék van a piacon, melyekkel a használók-felhasználók távolról sem elégedettek. Kifejezetten kifogásolják a termékek és részegységek márkaspecifikus elnevezését, és rövidítését, valamint azt, hogy e termékek jellemzôi a vásárlók elôtt annak ellenére ismeretlenek maradnak, hogy azok a birtokukban, a tulajdonukban vannak. A mintegy 50 márkakereskedôre kiterjedô intejúk során az is kiderült, hogy a tulajdonosok alig ismerik a jármûveiken bevezetett, és rajtuk mûködô technológiákat. A válaszadók átlagosan hat, jármûveiken is alkamazott innovációt tudtak megnevezni. Németországban és az USA-ban 550 új kocsi vásárlót kérdeztek meg jármûveik és különleges tartozékaik innovációiról, a velük való megelégedettségükrôl. A vásárlók túlnyomó többsége megbízható autót szeretne, ésszerû áron. A legfôbb vásárlási kritériumnak a kis fenntartási költséget tartják. Ezek ismeretében gyártók és beszállítók innovációs portfolióját érintô jövôbeli döntések során, a minél nagyobb vásárlói megelégedettséget kiváltó innovációkat kell elônyben részesíteniük. A vásárlókkal összefüggô marketing tervekben pedig, átfogóbban és összefogottabban kell az aktuális innovációkra koncentrálni. A gépkocsiknak megfizethetônek kell maradniuk Az ipari országokban az elmúlt két évtizedben, a gépkocsik ára megkétszerezôdött, az átlagjövedelmek ezzel szemben csak a felével növekedtek. A költségek megújításának ezért a jövôben is az autóipar hasonlóan fontos céljának kell maradnia, mint az innovációk hagyományos differenciálása. Csak így érhetô el ugyanis az, hogy a gépkocsik 2015-ben is megfizethetôk, és egyidejûleg nyereségesek is legyenek. A költséginnovációnak ezért az autóiparban az innovációk hagyományos differenciálásával egyenértékûen fontos célnak kell maradnia. Csak így lesz elérhetô az, hogy a gépkocsi 2015-ben is megfizethetô, és egyidejûleg nyereséges termék maradjon. E két cél elérése 1500 euró megtakarítását teszi lehetôvé jármûegységenként, ami 11%-os költségmegtakarításnak felel meg. Az olyan költségcsökkentô intézkedések, mint az offshoring (kiszervezés, a K+F tevékenységek külföldre költöztetése), a folyamategyszerûsítô programok, a szabványosítás, és a modulosítás, vagy épp olcsóbb modellek gyártása, segíthet a mind több funkciót a jármûveibe építô autóiparon. A K+F kiadások azonban gyártónként jelentôsen különböznek egymástól. Az éllovasnak BMW például jármûvenként 1796 eurót, jó 15-ször többet költ kutatás-fejlesztésre, mint a sereghajtó Hyundai, amelynek a jármûvenkénti K+F kiadása 120 euró jármûegységenként. A gyártók fajlagos (egy jármûre jutó) kutatási költ- 20 Autó Márkakereskedô 2008/1

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben

Gazdasági ösztönzőkközgazdasági. környezetvédelemben Gazdasági ösztönzőkközgazdasági eszközök a környezetvédelemben Ökoadók Célok: Környezetvédelmi célok: Szennyezés elkerülés, károk csökkentése Környezetbarátabb megoldások felé terelés Forrásteremtés Károk/intézkedések

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben