Jegyzőkönyv. Készült: február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: 2011. február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében"

Átírás

1 Kölked Község Képviselő-testülete 2/2011. Jegyzőkönyv Készült: február 21-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor, Gerber Csaba, Müller Andrásné, Muskát Zoltán, Németh Zoltán képviselők, Erdei Katalin jegyző, Kovács Bernadett Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Késics János Horvát Kisebbség Önkormányzat elnöke, tanácskozási joggal meghívottak. Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, és azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Németh Zoltánt és Kiss Balázst kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A polgármester előterjeszti a napirendi javaslatot. Zárt ülésen javasolja tárgyalni a 10. napirendet, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A Képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: Napirend 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Martényi János polgármester 2./ Előterjesztés önkormányzati cég létrehozásainak lehetőségeiről. Előadó: Erdei Katalin jegyző 3./ Előterjesztés a 2o1o. évi pótköltségvetésről. Előadó: Erdei Katalin jegyző 4./ Előterjesztés a 2o11. évi költségvetés jóváhagyására, rendelettervezet. Előadó: Marétnyi János polgármester 5./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslat. Előadó: Erdei Katalin jegyző 6./ Előterjesztés terembérleti díjra vonatkozó kedvezményekre. Előadó: Erdei Katalin jegyző 7./ A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság két külsős tagjának megválasztására javaslat. Előadó: Martényi János polgármester 8./ A köztisztviselők teljesítmény követelményeinek alapjait képező célok meghatározása. Előadó: Martényi János polgármester

2 9./ Egyebek, képviselői interpellációk a.) Habling Imréné konyhaüzemeltető étkezési térítési díj emelési kérelme b.) Általános Iskola működtetésének felajánlása 1. napirend (jkv-hez mellékelve) Marétnyi János: kiegészíti az előterjesztését. Az iskolában csőtörés volt, a vezetékeket megette a rozsda. Árajánlatot kért Baranyai Mihálytól, a teljes vízvezetékek felújítása 1,9 millió forint lenne. Erre jelenleg nincs pénz, ezért a szükséges szakaszt cseréltük ki. A külső tűzcsap megszűnt, ezt bejelentette a tűzoltóságnak. A biztosítónak benyújtjuk a kárt. Muskát Zoltán: kérdése, hogy kb. mennyi az a víz ami a csőtörés miatt elfolyt. Martényi János: mivel időben észrevették a csőtörést, kb. 20 m 3 víz folyt el. Egyben tájékoztatja a testületet, hogy Mohács önkormányzata pályázott a mohácsi uszodától Kölkeden keresztül az Eszéki útig útfelújításra. Amennyiben nyer a pályázat kiváló minőségi utunk lesz. Muskát Zoltán: kéri, hogy a jövőben a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseinél ne csak név és lakcím, hanem a lakásfenntartási támogatás és temetési segély összegei szerepeljenek. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2011. (II.21.) számú határozat A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja. 2. napirend (jkv-hez mellékelve) Martényi János: felolvassa dr. Várhegyi Zoltán ügyvéd levelét, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Kéri az Ügyvéd Úr, hogy a testület határozzon meg néhány tevékenységi kört, akkor ő soron kívül elkészíti a társasági szerződést. Kiss Balázs: ingatlan-kezelés, üzemeltetés, bérbeadás lehetne az egyik. Az autópálya építésekor jelentős külső munkát végezhettünk volna, de erről már lekéstünk. Van szúnyogirtáshoz gépünk, ezzel is végezhetnénk bérmunkát más településeknek. Gerber Csaba: szebb lenne a településünk, ha egyszerre történne a fűnyírás. Az idős emberek számlázás ellenében is kérnék a nyírás elvégzését. Sok területen az önkormányzat helyett a Kft. nyújthatná be a pályázatokat. Kevés a kis gép a faluban, minden féle szállítási és mezőgazdasági munkákat végezhetnénk. Fakivágás esetén nem lenne gond a fa eladása, a cég végezhetné e tevékenységet. Kiss Balázs: az ingatlan bérbeadás mindenképpen szerepeljen a szerződésben. Az ügyvéd adjon tanácsot arra vonatkozóan is, hogy milyen gazdasági társaságot hozzunk létre, mi előnyös az önkormányzatnak. Nem kellene várni egy hónapot a soron következő ülésig, minél előbb dönteni kellene.

3 Martényi János: kérdezi a képviselőket, hogy február 28-án 15 óra jó időpont lenne-e a képviselőknek, ekkor csak ezt a napirendet tárgyalnánk. A képviselők nyilatkoznak, hogy mindenkinek jó ez az időpont, február 28-ra hívja össze a testületet. 3.napirend (jkv-hez mellékelve) Muskát Zoltán: a módosítás nem tartalmazza a felhalmozási tartalékot. Kérdése, hogy ugyanannyi-e, mint decemberben. A rendeletben a működési költségvetéssel azonos szerkezetben szerepeljen a többi rovat is, figyeljünk az apróságokra. Csomor Tibor: a 2. pont melléklet falugondnoki bevétel eddig mindig külön volt feltüntetve, kérdése, hogy ugyanúgy kapjuk-e a pénzt. Kevésnek tartja az áramdíjat. A 10-es táblázatban szerepelnek-e a pályázatok. Megjegyzi, hogy ilyen kis településnek minek a gördülőtábla. Schauer Antal: kapjuk a normatívát a falugondnoki szolgálatra. Decemberben nem volt pénzünk az erdőfűi kastély felújításának kifizetése miatt, jelentős áramdíjat hoztunk át idénre. A sporttelep áramdíja kb forint. Gördülőtábla készítését jogszabály írja elő, kb. 3% inflációval számolunk. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.19.) rendelet módosításáról. 4. napirend (jkv-hez mellékelve) Martényi János: a sportegyesület kevesli az önkormányzati támogatást, azt kérik, hogy emeljük meg 900e forintra, és számlázzuk ki a gázt, vizet, villanyt stb. Ha így nézzük akkor reális a kérés, és mindenki tiszta képet kap. Csomor Tibor: soha nem kért sokat az egyesületnek, mert az önkormányzat is nehéz helyzetben van. Régen több volt a támogatás. A foci költsége is folyamatosan emelkedik, de a vezetés odafigyel a jóléti dolgokra is. A külső támogatók adományaiból kapják a focisták a hazai meccsek után a vacsorát és italt. A cipőt mindenki maga veszi meg, a mezt úgy kapják. Az összes szerelésük cégek ajándéka. A csapatszelem kiváló, jó a hangulat és ez meglátszik az eredményeken is. Muskát Zoltán: ha a sport 900e forintot kap, átkell dolgozni a táblákat. A pénzügyi bizottságnak mi a véleménye a költségvetésről. Németh Zoltán: a pénzügyi bizottság támogatja a költségvetés elfogadását. Schauer Antal: bontani kellett a pénzügyi mérleget költségvetésre és felhalmozásra. Február 18-án kapta meg a MÁK-tól a közfoglalkoztatás bontásának szabályait. El kellett készíteni a likviditási táblát is. A változásokat javította és kiosztotta az új táblákat a testületi tagoknak.

4 Csomor Tibor: a felhalmozási hitelnél javasolt 5 millió forinttal egyetért. Jól értelmezi-e, hogy 1,5 millió forint van tervezve kátyúzásra. Könyvtárosi állásra vonatkozóan kérdése, hogy képesített dolgozóval töltjük be az állást? A villany és a gáz magasabb, mint az előző évben. A 6. pont mellékletben szereplő felújítás az orvosi rendelőt takarja-e. Kérdése még, hogy a kastély felújítása teljes egészében kifizetésre került-e. Schauer Antal: az orvosi rendelő felújítása, áthelyezése van a 6 táblában rendezve. A gáz és áramdíjnál sok az áthúzódó számla, amit januárban fizettünk ki, mert decemberben nem volt pénz. Martényi János: egyenlőre a könyvtárat közfoglalkoztatásban kívánjuk megoldani, ezzel kb. 1,5 millió forintot spórolnánk. A kastély felújításánál a parkosítás nem készült el, azt később fizetjük, illetve igényeljük vissza. Muskát Zoltán: ha nem alkalmazunk szakképzett könyvtárost, az a színvonal rovására megy. A jegyző a rendeletben pontosítsa a Képviselő-testületet, mert nem egyformán használja. Kéri, hogy a hivatal a rendeletben mindig nagybetűvel legyen írva. 18. javítani kell, 20. (1) bekezdése 3 napra kell javítani. Kafeteriánál illetményalap ötszöröse jár, ez kicsit több. Kérdése még, hogy az illetményalapot nem kell a helyi rendeltbe beírni? Jegyzőhöz kérdése, hogy kötelezhetjük-e a dolgozókat, hogy a napközi konyhán meleg ételt egyenek. Erdei Katalin: illetményalapot törvény szabályozza, helyi rendeletbe csak akkor kell beírni, ha a testület magasabbat állapít meg. A évi költségvetési törvény az idei évre 200e forintban maximálta a kafeteriát. Nem kötelezhető a dolgozó arra, hogy ebédeljen a napközi konyháján. Muskát Zoltán: működik-e a polgárőr és tűzoltó egyesület. Véleménye szerint az illetmény kiegészítés rossz helyen szerepel a 2. táblában. Kifogásolja, hogy az inkubátorház nem szerepel a költségvetésben. Erdei Katalin: az elmúlt három évben nem működött az egyesület, nem is kaptak önkormányzati támogatást. Az újjászervezés most van folyamatban. Az inkubátorháznál nincs testületi döntés, csak arra, hogy pályázatot kell keresni a hasznosítása. Most mérjük fel, hogy a nagyobb vállalkozások bérelnének-e irodát. Ha nem mást funkciót kell keresni a jelenlegi orvosi rendelőre. Csomor Tibor: javasolja, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Parkot is keressük meg, hogy bérelnének-e irodát Kölkeden, ha lenne inkubátorházunk. Végül azt kéri a testülettől, hogy 1 millió forintot adjanak a sportegyesületnek. Martényi János: a MÜISZ támogatásnak sport része is van, ebből javasolja a támogatást felemelni 1 millió forintra, mellyel a testület egyetértett. Polgármester szavazásra bocsátja az 5 milliós fejlesztési hitel beállítását. A Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2011. (II.21.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete szükségesnek tartja a évi költségvetésbe 5 millió forint felhalmozási hitel beállítását.

5 Marétnyi János: szavazásra bocsátja a évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett megalkotta 2/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletét a évi költségvetésről. 5. napirend (jkv-hez mellékelve) Erdei Katalin: röviden indokolja a rendelet módosítását. A idei tél bizonyította, hogy hány embernek nem volt elég tüzelője, ezért javasolja az adható átmeneti segélyt Ft-ra felemelni ben 10 főt utasítottunk el közgyógyellátási ügyben, mert magasabb volt a jövedelmük. Kigyűjtettem az irattárból az elutasításokat, a méltányossági közgyógyellátás bevezetése esetén a 10 főből 1 lesz csak jogosult közgyógyellátásra. Nagyon szerettem volna a temetési segély összegét duplájára emelni ( ft). Polgármester úr tájékozódott a környező településeken, mindenhol 10e forint a temetési segély, és a költségvetésünk sem teszi lehetővé az emelést. Csomor Tibor: meg kellene keresni a Gemenc Zrt-t, hátha adnának területet. A kivágás nem lenne gond, hiszen sok embert képeztettünk ki fűrészkezelőnek. Ezekkel az emberekkel lehetne fát vágatni, és pénz helyett fát adhatnánk. Martényi János: az ötlet jó, de kinek adjuk a fát? Fel kell készülni, hogy sokan kérnének tüzelőt, és csak veszekedést szítanánk az emberek között. Muskát Zoltán: a rendelet indokolásában megkapta a kérdéseire a választ. Kérése, hogy favágáskor biztosítsuk a munkavédelmi szabályok betartását, hogy ne legyen baleset. Németh Zoltán: egyéni befizetés esetén az érintett visszaigényelhet. Muskát Zoltán: ezzel az csak a gond, hogy ezek az emberek nem fizetnek be semmit. Nincs mit visszaigényelni. Csomor Tibor: a legproblémásabb családok gyűjthetnének fát is az erdőben. A polgármester ez ügyben mielőbb keresse meg a Gemenc Zrt-t. Több hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal megalkotta 3/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.26.) önkormányzati rendelet mosósításáról. 6. napirend (jkv-hez mellékelve) Csomor Tibor: iskola és óvoda nem szerepel az előterjesztésben, mint fizető. Kérdése, hogy ők nem fizetnek? Zenés, kulturális cél: a kisterem kauciója kevés, forintra javasolja felemelni. Muskát Zoltán: átadáskor nem elég a darabszám, mindent le kell fényképezni. Rejtett kár is lehet, vagy falon egy lábnyom.

6 Csomor Tibor: sportbálon nem látszott az asztalon semmi, és volt rajta gyűrődés, amit később vettek észre. Nem fényképezni kellene, hanem részletesebb jegyzőkönyv az átadás-átvételről. Pl.: tiszta a fal, az asztalok és székek darabszáma, hibátlansága. Martényi János: szavazásra bocsátja Muskát Zoltán javaslatát. A Képviselő-testület 1 igen (Muskát Zoltán) 6 tartózkodás mellett határozatot nem hozott. Martényi János: szavazásra bocsátja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy zenés kulturális rendezvénykor a kisterem kauciója 10e forint. A Képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal (Muskát Zoltán) az alábbi határozatot hozta: 10/2011. (II.21.) számú határozattal 1.)A Képviselő-testület a zenés, kulturális és családi rendezvények esetén a kisterem használatakor a kauciót forintban állapítja meg, egyéb vonatkozásban a bérleti díjakat változatlan mértékben hagyja. 2.) Kölked község Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzatok, a helyi egyesületek és társadalmi szervezetek, a szülői munkaközösség részére évente egy alakalommal bérleti díj és rezsi megfizetése nélkül biztosítja a népház használatát. Ha fenti szervezetek többször veszik igénybe, a mindenkori bérleti díj 50 %-át kell megfizetniük, kaució letétbe helyezése nélkül. A kisebbségi önkormányzatok és helyi társadalmi szervezetek kötelesek az okozott károkat megtéríteni. Határidő: március 1. és értelem szerint Felelős: Erdei Katalin jegyző 7. napirend Martényi János: a megadott határidőig egy javaslat érkezett Hegedűs Sándor személyben a bizottsági tagságra. A maga részéről fenntartja javaslatát Pataki Ferencnét és Pfeiffer Jánosnét javasolja a pénzügyi és ügyrendi bizottság két külsős tagjának megválasztani. Szavazásra bocsátja Muskát Úr javaslatát, hogy Hegedűs Sándor legyen a pénzügyi bizottság külsős tagja. A Képviselő-testület 2 igen (Muskát Zoltán és Németh Zoltán), 5 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 11/2011. (II.21.) számú határozat 1.) A Képviselő-testület Pataki Ferencnét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta. A Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás (Muskát Zoltán) mellett az alábbi határozatot hozta: 2.) A Képviselő-testület Pfeiffer Jánosnét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta. 8. napirend (jkv-hez mellékelve) Csomor Tibor: szerepel az anyagban a pályázatok figyelése, megírása. Régen ezt honorálták a dolgozóknak, az előző ciklusban is felvetődött.

7 Muskát Zoltán: a költségvetési rendeletben kellett volna egy összeget meghatározni ilyen célra. Szerepel az anyagban az helyi közösségi szerveződések élénkítése. Ezt fel kellene rázni, mert jó volt, hogy működtek a civil szervezetek. Marétnyi János: bonyolult Csomor Úr javaslata, mert ha lenne is keret, nem igazán lehet igazságosan elosztani. Erdei Katalin: nehéz teljesítmény követelményeket meghatározni. Jelentős pályázatokat a Goudwill Kft.-vel készítettjük el, velük van szerződésünk. Szinte heti gyakorisággal felhívják a figyelmünket az önkormányzati pályázatok lehetőségére. A gazdasági program elfogadása után mi is megküldtük nekik a prioritást élvező fejlesztéseket, hogy keressenek hozzá pályázatot. A célok alapján elkészül a követelmény a jegyzőre, a jegyző elkészíti a négy köztisztviselőre. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2011. (II.21.) számú határozat A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a melléklet szerint dönt a évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a meghatározott célok alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények évi kidolgozásáról, és a jegyző részére történő átadásáról Határidő: február 28 a teljesítménykövetelmények kiadására, december 31 értékelésről a testület tájékoztatása Felelős: Martényi János polgármester 9. napirend (jkv-hez mellékelve) a.)erdei Katalin: felvetette az üzemeltetőnek, hogy a várható liszt, péksütemény, kenyér, tej, stb. emelés miatt nem lesz elegendő az adagonkénti 30 forint emelés, de nem kíván ettől magasabb mértékben emelni. A konyhaüzemeltető szerint nem terhelhetők tovább a családok. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2011. (II.21.) számú határozat A Képviselő- testület Habling Imréné konyhaüzemeltető étkezési térítési díj emelésére vonatkozó kérelmét jóváhagyja, március 1-ből a térítési díj összege 450 ft/nap. b.) Martényi János: a többcélú kistérségi társulás ülésén kaptak Szekó József országgyűlési képviselőtől tájékoztatást. 2-3 éven belül várható az iparűzési adó megszüntetése. Már most sok településnek gond így Kölkednek is az iskola fenntartása, mi is iparűzési adóból fedezzük az iskola és óvoda többlet igényét. Azt javasolja, hogy a testület hozzon határozatot, hogy állami fenntartásba szeretnénk adni az iskolát. Szekó Úrnak az a javaslata, hogy írjunk levelet az oktatási államtitkárnak, leírva gondjainkat. Muskát Zoltán: nincs jogszabály, az állam nem kötelezhető a fenntartásra. Az épület ugyan itt marad, de nem kellene millió forintból felújítanunk.

8 Csomor Tibor: ha állami fenntartásba kerülnek az iskolák, lehet hogy az épületeket is tulajdonba kívánják venni. Tisztázni kellene ezeket a dolgokat még a pályázat benyújtása előtt. Martényi János: azzal semmit nem veszítünk, ha most döntünk arról, hogy állami fenntartásba szeretnénk adni az iskolát, és levelet írunk az oktatási államtitkárnak. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2011. (II.21.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete állami fenntartásba szeretné adni a Kölkedi Általános Iskolát, mert gondot okoznak annak fenntartásai. Az iparűzési adóbevétel 90 %-át az általános iskola és óvoda finanszírozására kell fordítani. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy levélben forduljon az oktatási államtitkárhoz kérelmünkkel. Felelős: Martényi János polgármester Határidő: március 5. Martényi János: kistérségi ülésen az is felvetődött, hogy a szociális ellátásoknál ki alkosson rendeletet. Kölked település esetén az Idősek Klubja és a házi gondozás vonatkozásában a Majsi Idősek Klubja látja el a feladatokat, így majsi képviselő-testület alkotja meg a rendeletet. Ülés elején Muskát Úr kiosztott egy árajánlatot, hogy készíttessünk energetikai tanúsítványt az iskolára. Muskát Zoltán: ha pályázni akarunk akár komplett felújításra, akár fűtéskorszerűsítésre, sürgősen lépni kellene, hogy nem veszítsünk időt és nagyobb legyen nyerési esélyünk. Csomor Tibor: nem okozhat gondot ez a munka, ha megvan az iskola terve. Minimális a felmérés, egy-két nap alatt elvégezhető. Gerber Csaba: meg kell rendelni a tanúsítványt, ilyen kis összeg nem okozhat gondot a költségvetésünkben. A pályázatot úgy is a Goudwill Kft. készíti el. Képviselői interpellációk Csomor Tibor: kérdése, hogy a Bóly Zrt. által tervezett biogáz üzem és az öntözéses terület megvalósul-e. Kérése még, hogy Dénichék kapják meg a WC-t. A helypénzt ha szombaton van az árusítás, beszedik-e. Martényi János: a biogáz üzemről több éve nem hallott, de az öntözőrendszer folyamatban van. Muskát Zoltán: a szennyvíz kötelező közszolgáltatás-e. Azt hallotta, hogy a mohácsi szennyvíztisztító nem kötelese átvenni az önkormányzatilag nem kijelölt szippantósoktól a szennyvizet. A kéményseprő mégsem csekket visz, hanem egy értesítést ad át az érintettnek. Aggályosnak tartja, hogy Kölkeden ismét terjedőben van a pitbull kutya. Veszélyes, hogy gyermekek sétáltatják a kutyákat. Építkezés és bontási munka esetén az önkormányzati dolgozók kapjanak kobakot, és bele külön betét is kapható. Késics János: az óvodánál megint sok a kutya, csapdát oda kellene vinni. Siposnénál megellett egy idegen kutya, 6 kiskutya van, nincs gazdája, el kellene hozni.

9 Kiss Balázs: betegsége miatt nem tudott foglalkozni az ingatlan hasznosítási témával. Nincs nagy tapasztalat ezen a területen, kevés a cég is. A meglévők főleg közvetítéssel foglalkoznak, és ők is folyamatosan pénzt szeretnének keresni. Martényi János: március 31-ig be kell az erdőfűi pályázatot fejezni, így addig meg lesz a parkosítás, utána foglalkozunk az erdőfűi illetve kölkedi ingatlanok hasznosításával. Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. Kmft. Martényi János polgármester Erdei Katalin jegyző Németh Zoltán jkv. hitelesítő Kiss Balázs jkv. hitelesítő

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. október 17-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. 1/2012. KT. JEGYZŐKÖNYV Készült: Akasztó Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Suhajda Antal polgármester, Gyuris Ferenc alpolgármester, Csehi Zoltán,

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben