Apostagi Napló TISZTELT APOSTAGIAK! FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apostagi Napló TISZTELT APOSTAGIAK! FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS"

Átírás

1 szám Apostagi Napló Apostagi Napló Apostag Község Időszaki Lapja 2013/1. szám TISZTELT APOSTAGIAK! Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy Apostag Község Önkormányzata döntésének értelmében az Apostagi Naplót, községi önkormányzatunk helyi lapját mostantól ingyenesen, a község minden háztartásába rendszeresen eljuttatjuk. Célunk a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása, ezért az idei első lapszám az első félév legjelentősebb FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS eseményéhez, a falugyűléshez kapcsolódik, a továbbiakban pedig kéthavonta foglaljuk össze Apostag életének legfontosabb híreit, információit s juttatjuk el Önökhöz az Apostagi Naplón keresztül. Tisztelettel: Zakar Zoltán polgármester TISZTELT APOSTAGIAK! Önkormányzatunk május 13-án Falugyűlést, Közmeghallgatást tartott a Művelődési Házban, melyen kb fő vett részt. A 2012-es év törvényi változásai miatt 2013-tól jelentős változás következett be az önkormányzatok életében. Az est Zakar Zoltán polgármester úr 2012.évi költségvetési beszámolójával kezdődött. A polgármester úr kiemelte, hogy bár az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetés tervezésekor jelentős hitel-előirányzatot kellett beállítani, annak felvételére került sor, azaz településünknek sem működési, sem felhalmozási, beruházási hitele nincs. A évben a munkabérek, személyi juttatások a koncepcióban elfogadott módon teljesültek. A változás már 2012-től érintette az Önkormányzatot, hiszen 2012 májusától Dunaegyházával megalakította az Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzőségét, amely gyakorlatilag a két polgármesteri hivatal összeolvadását jelentette. Az ezt alátámasztó megállapodásban a települések képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a költségeket a felmerülés helye szerinti önkormányzat fizeti, és ahol ez egyértelműen állapítható meg, ott a lakosságszámarány a mérvadó. A évi beszámoló alapján az Önkormányzat bevételei eft-ra, kiadásai eft-ra teljesültek. Pénzmaradvány eft volt 2012-ben. I. LÉTSZÁMADATOK A.) NAGY LAJOS ÁMK 1. Nagy Lajos ÁMK Iskola 1. évfolyamon 17 tanuló 2. évfolyamon 16 tanuló 3. évfolyamon 15 tanuló 4. évfolyamon 24 tanuló 5. évfolyamon 23 tanuló 6. évfolyamon 20 tanuló 7. évfolyamon 31 tanuló 8. évfolyamon 15 tanuló Összesen: 161 tanuló Ebből SNI-sek 1-8 évfolyamon 16 tanuló Osztályok száma: 8 Intézményegység dolgozóinak létszáma: 16 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 4 fő technikai dolgozó 2 fő Mtv. karbantartó 2. Nagy Lajos ÁMK - Óvoda-Bölcsőde 1-3 nevelési év létszáma: 73 gyermek Bölcsődések 2,5 évesek: 4 gyermek Csoportok száma: 3 csoport Intézményegység dolgozóinak létszáma: 5 fő pedagógus 1 fő gondozónő 4 fő technikai dolgozó 2 fő karbantartó 3. Nagy Lajos ÁMK Közművelődési Intézményegység 1 fő intézményegység vezető 2 fő technikai dolgozó B.) POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal ig Dolgozók létszáma: 11 fő 1 fő jegyző 5 fő köztisztviselő 3 fő közalkalmazott 2 fő Mtv adminisztrátor 2. Körjegyzőség től Dolgozók létszáma: 12 fő 1 fő körjegyző 6 fő köztisztviselő - Apostag 4 fő köztisztviselő - Dunaegyháza 1 fő Mtv. adminisztrátor - Dunaegyháza

2 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás C.) ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat Dolgozók létszáma: 6 fő 1 fő polgármester (főállású) 1 fő mezőőr 1 fő közalkalmazott (karbantartó) 1 fő Mtv. hivatalsegéd 1 fő Mtv adminisztrátor Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 2012-BEN ISKOLA ÜZEMELTETÉS ÓVODA ÜZEMELTETÉS KÖZÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA KÖZFOGLALKOZTATÁS CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI, EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE HELYI KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS KÖZVILÁGÍTÁS BIZTOSÍTÁSA KÖZTEMETÉS BIZTOSÍTÁSA TEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS VÍZKÁR ELHÁRÍTÁS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS LAKÓ- ÉS NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTE- TÉSE SPORTINTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE FÓLYÓIRAT, IDŐSZAKI KIADVÁNY KIADÁSA EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁRSULÁSBAN ELLÁTOTT FELADATOK: 1.) Dunavecse Város Önkormányzat megállapodás alapján központi orvosi ügyelet 2.) Dunamelléki TKT Kunszentmiklós Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás fejlesztő felkészítés logopédiai ellátás nevelési tanácsadás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás gyógytestnevelés 3.) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás, Kunszentmiklós belső ellenőrzési feladatok területfejlesztési feladatok 4.) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki TKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gyermekjóléti alapellátási feladat családsegítés alapellátási feladat házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális étkeztetés A.) BEVÉTELEK (eft-ban) III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézmény működési bevételek Közhatalmi bevételek 242 Támogatások, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 932 Működési bevételek Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összes bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei (eft-ban): Helyi adók Átengedett központi adó Talajterhelés Egyéb sajátos bevétel 794 Összesen: Intézményi működési bevételek (eft-ban): Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 30 Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Áfa bevételek 385 Kamatbevétel 202 Összesen: Támogatások, kiegészítések (eft-ban): Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 440 Kiegészítő támogatások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 165 Egyéb támogatások Összesen:

3 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló 4. Működési célú támogatásértékű bevétel (eft-ban): TB alaptól Önkormányzatoktól átvett pe Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra Elkülönített állami pénzalapoktól Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 971 Összesen: Felhalmozási bevételek (eft-ban): TB alaptól Önkormányzattól Áht-n kívülről Vagyonhasznosítás 972 Bács-Víz bérlet Pü-i befektetésekből 769 Összesen: B.) KIADÁSOK (eft-ban) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK (szakfeladatonként) 2012 Személyi Dologi Munkaadói Összesen Települési hulladék Közút karbantartás Óvoda étkeztetés Iskola étkeztetés Folyóirat Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Zöldterület kezelés Igazgatási tevékenység (PH, Önk) Igazgatási tevékenység (Körjegyzőség) Szociálpolitikai juttatás Közvilágítás Községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskola Általános iskola SNI Általános iskola napközi Általános iskola tanulószoba Család- és nővédelem Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás-rövid Közművelődési intézmény Sportlétesítmény működtetése Köztemető fenntartás Mezőgazdasági termesztés Egyéb közfoglalkoztatás-tornaterem Támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: Szociális feladatok teljesülése Rendszeres szoc.segély (munkanélküli ellátás) évi tényadat Időskorúak járadéka 221 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj RGYVT Átmeneti segély 200 Temetési segély 435 Közlekedési támogatás 98 Közgyógy 99 Köztemetés 332 Középiskolások támogatása 168 Tankönyv támogatás 922 Bursa Hungarica 225 Idősek karácsonyi támogatása 589 Újszülöttek ellátása 255 ÖSSZESEN:

4 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás 3. Egyéb működési célú pénzeszköz átadások és civil szervezetek támogatásai EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS Központi orvosi ügyelet -22 KDV- Polgárdi 422 Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 82 ÖSSZESEN: 482 CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI Közrendvédelmi Egyesület és KMB-s támogatása 280 Sportegyesület támogatása 250 Vízgazdálkodási társulás 84 Dunavecsei Mentőállomás 15 ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI Intézményi beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás ÖSSZESEN: C.) Közmunkaprogram a évben 3 projekt 29 fő (mezőgazdasági, közút karbantartási, téli közfoglalkoztatás) Mezőgazdasági projekt: 6 fő segédmunkás, Közút karbantartás: 1 fő szakmunkás, 12 fő segédmunkás Téli közfoglalkoztatás: 10 fő, (1 fő szakmunkás, 9 fő segédmunkás) A közmunkások bér- és járulékterheit 100%-ban támogatta a program és ezen felül az év során több millió forintos eszközvásárlásra kerülhetett sor. 1. Mezőgazdasági projekt: Kb. 1,2 ha bevont terület Külső szakmai irányító bevonásával Burgonya, bab, borsó, vöröshagyma, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem Részben közüzemi konyhára, részben kereskedőknek, részben magánszemélyeknek értékesítve Közel 500 eft bevétel Dologi költségek: eft (permetező, fűnyíró, szivattyú, rotálógép, anyagok, eszközök) 2. Közút karbantartási projekt: Apostag közterületeinek karbantartása, árkok, padkák tisztítása, átereszek elhelyezése, járdaépítés, parlagfű mentesítés Dologi költségek: eft Vásárolt gépek, eszközök: traktor, utánfutó, fűkasza, önjáró fűnyírótraktor, tolós fűnyíró, egyéb eszközök, anyagok 3. A téli közfoglalkoztatás: Két ütemben március-május, október-december Feladatuk: ártéri erdőből és egyéb önkormányzati területről fagyűjtés, önkormányzati épületek javítása A projekt keretében megvalósult karbantartások: új irattár kialakítása, polcrendszer kiépítése, garázskapu csere, konyha felújítás, művelődési ház kisebb felújítás Dologi költségek: eft D.) Kulturális és közművelődési programjaink JANUÁR 13. Véradás Ökumenikus Imahét 25. Iskolai hangverseny FEBRUÁR Színházlátogatás: Nero 03. Nagy Lajos születésének 128. évfordulója 04. Református Teaest 10. Iskolai farsang 11. IV. Télbúcsúztató Hurka Parádé és II. Pálinkaverseny 18. Református Jótékonysági bál 25. Vadász bál 25. Evangélikus Teaest 22. Színházlátogatás: Hulladék MÁRCIUS 02. Nagy Lajos Műsoros Délután főpróbája 03. Nagy Lajos Műsoros Délután 10. I. Apostagi Borverseny 15. Az 1848-as szabadságharcról való megemlékezés és koszorúzás 27. Színház Világnapja: színházlátogatás 28. Iskolai hangverseny ÁPRILIS 02. Színház a gyerekeknek 04. Húsvéti kézműves kavalkád 14. Katolikus Jótékonysági bál 23. Föld Napja 26. Színházlátogatás 30. Majális MÁJUS 19. Művészeti bemutató 25. Evangélikus Jótékonysági koncert 26. Gyermeknap JÚNIUS 02. Görög Katalin hangverseny és kiállítás 06. Iskola hangverseny 08. Felolvasóest 09. Focizni Jó! 16. Iskolai ballagás 4

5 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló JÚLIUS 03. Véradás 15. Evangélikus templom szentelés ig Nyári napközi Ladik Fesztivál AUGUSZTUS Giga Lan Party Szent István napi ünnepség sorozat 29. Magyar Fotó Napja kiállítás SZEPTEMBER 12. Iskola hangverseny Kulturális Örökség napja OKTÓBER 06. Aradi vértanúkra való megemlékezés és szüreti bál 12. Pap Rita koncert os forradalomról való megemlékezés 27. Zumba Maraton 28. Nagy Lajos haláláról való megemlékezés: felolvasó est 29. Tökfaragás NOVEMBER 09. Idősek napja 28. Iskola hangverseny 17. Suli Buli DECEMBER 02. Advent I. evangélikus 07. Mikulás Disco 08. Zumba Party 09. Advent II. katolikus 11. Nagy Lajos vetélkedő 16. Advent III. református 23. Advent IV. és Községi Karácsony 24. Pentelei áldozatokról való megemlékezés Giga Lan Party 31. Szilveszteri bál IV. APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A.) Intézmények és intézményi feladatok Intézmény 1. Nagy Lajos ÁMK 2. Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzősége 3. Apostag Község Önkormányzata Intézményi feladat (iskolai étkeztetés, óvoda tagintézmény: óvodai nevelés, óvoda-bölcsőde étkeztetés, valamint a közművelődés szakfeladatok) (igazgatási feladatok) (önkormányzati igazgatás, finanszírozás, vízkár elhárítás, közcélú foglalkoztatás, települési vízellátás, közvilágítás, sportintézmény működtetés, lakó- és lakó ingatlan bérbeadás szakfeladatok, hulladékgazdálkodás, köztemető fenntartás, család- és nővédelem, zöldterület kezelés, lapkiadás, közutak üzemeltetése, mezőgazdasági tevékenység szakfeladatok) KIADÁSOK eft a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 800 af) működési tartalék b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások bd) tartalékok, pénzmaradvány ÖSSZESEN: KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÁMK ( eft) KÖRJEGYZŐSÉG ( eft) ÖNKORMÁNYZAT ( eft) B.) BEVÉTELEK (eft) eft személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások ellátottak pénzbeli hozzájárulásai egyéb működési célú kiadások működési tartalék beruházás felújítás egyéb felhalmozási kiadás felhalmozási tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN intézményi működési bevételek költségvetési támogatások saját működési bevételek Helyi adók átengedett központi adók

6 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás támogatásértékű bevétel működési célú felhalmozási célú pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú pénzmaradvány eft működési tartalék felhalmozási tartalék működési célú hitel 1. Bevételek intézményenként (eft) Megnevezés működési bevételek összesen intézményi működési bevétel működési bevételek egyéb működési támog. értékű sajátos működési bevételei működési állami támogatások végleges pénzeszköz átvétel nincs Bács-Víz Zrt. bérbeadás Ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felhalmozási tartalék Összesen bevétel: Összesen kiadás: D.) 2013.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERVEK I. A évi költségvetésben meghatározott mértékig Tervezett összeg bruttó (eft) Vízkárelhárítás 400 Útkarbantartás, járdafelújítás Artézi kút felújítás Köztéri kamerarendszer ÖSSZESEN: TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Apostag Község Önkormányzata Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzősége ÁMK ÖSSZESEN: C.) FELHALMOZÁSI MÉRLEG (eft) BEVÉTEL KIADÁS TÁMOP Óvoda pályázat TÁMOP Óvoda pályázat Zarándokszállás Zarándokszállás Egyéb önkormányzati vagyon Bérbeadásából származó bevétel Köztéri kamerarendszer kiépítése Áfa bevétel 972 Artézi kút felújítás Iparűzési adóból fejlesztésre tervezett összeg Első lakáshoz jutási támogatás II. Beadott és folyamatban lévő pályázatok Támop / Óvodafejlesztés Daop-2.2.1/G- 11-k Zarándokszállás STARTMUNKA PROGRAM KERETÉBEN Urnafal készítése az önkormányzati temető területére Kerítésjavítás - óvoda Könyvtár álmenynyezet készítés Könyvtár épület belső javítás Játszótéri játékok karbantartása Sporttelep északi előtető betonozás Tervezett összeg bruttó (eft)

7 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló Önkormányzati tároló létesítése 527 Régi irattár javítás Lapvibrátor beszerzése 356 ÖSSZESEN: III. Pozitív pénzügyi helyzet esetén a felhalmozási tartalék terhére tervezett pályázatok 1. Hunyadi u épület (iskola) részleges vagy teljes körű felújítása 2. Közterület rehabilitáció (útfelújítás, csapadékvíz elvezetés) 3. Hunyadi u. 19. épület felújítása (könyvtár bővítés, számítástechnika terem áthelyezés) 4. Artézi kút rehabilitációja 5. Faluház külső és/vagy belső felújítása 6. A volt Posta épület felújítása/bontása 7. Községi ravatalozó létesítése 8. Napközi konyha külső felújítása 9. Sportlétesítmények fejlesztése (tornaterem, Iskolaudvar salakpálya, motocross pálya, labdarúgópálya, teniszpálya) Tervezett összeg bruttó (eft) TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 10. Teniszpálya felújítása, fejlesztése 11. Sporttelep fásítása 12. Duna-part tisztítása és használatba vétele 13. Vasút utca virágosítása 14. Játszótér fejlesztése 15. Információs táblák, szemeteskukák elhelyezése E.) KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉVI FELADATAI 3 projekt: Mezőgazdasági, Közút karbantartási, Szociális közfoglalkoztatás 1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatás: Mezőgazdasági: 12 fő Összköltség: eft (ebből eft dologi) Feladat: 3,7 ha megművelése (hibrid kukorica, bab, burgonya, paprika, paradicsom, borsó, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem) 2. Közút karbantartási projekt: Közút karbantartás: 7 fő (1+6) Összköltség: eft (ebből eft dologi) Feladat: A település közútjainak karbantartása, közintézmények és környezetük rendezése 3. Szociális közfoglalkoztatási projekt: Téli (szociális) közfoglalkoztatás: 14 fő (2+12) Összköltség: eft (ebből eft dologi) Főbb feladat: Urnafal készítése, kerítés és járda javítás, könyvtár álmennyezet, meszelés, játszótéri játékok karbantartása, Sporttelep északi előtető alatt betonozás, önkormányzati tároló hely létesítés, régi irattár javítása V. FONTOSABB ÖNKORMÁNYZATI AKTUALITÁSOK 1. Pályázati hírek: (Támop-óvoda, Daop-zarándokszállás, BM-óvoda, Leader-Sporttelep) a.) Apostag Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be óvodafejlesztésre, melynek keretében az óvoda játszótéri, informatikai, iroda eszközökkel lett gazdagabb, valamint az óvónők és projektmenedzsment tagjai 7

8 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás szakmai képzéseken vesznek részt, melynek elméleti anyagát a pedagógiai programon keresztül a gyakorlatban is meg kell valósítani. A projekt összköltsége: Ft, 100%-os támogatású, befejezési határideje: június 30. b.) A Magyar Zarándokút fejlesztési program keretében az önkormányzat, a Hunyadi u. 24. sz. alatti ingatlanját újítja fel. A felújítás 30 új férőhelyet biztosít a zarándokok számára, vizesblokkal, társalgóval, berendezett konyhával, parkosított udvarral és egy 12 állomásból álló Árpád-kori témaparkkal. A pályázat összköltségvetése Ft, a pályázat 100%-os támogatású, befejezési határideje: május. A pályázat jelenleg az építési közbeszerzési eljárás stádiumában van, a kivitelezés várhatóan augusztus hónapban kezdődik meg. Az önkormányzati pályázaton túl, a sportpálya délnyugati részére kerül elhelyezésre a 3 x 2 m-es zarándokkapu, valamint a tornaterem udvarára, a Rotunda mögé a 6x4 m-es zarándokkápolna. Ezen kívül a kijelölt zarándokútvonalat több jelzőoszlop és járdába épített elem mutatja. c.) Az önkormányzat 30 millió Ft-os pályázatot nyújtott be óvodafejlesztésre a Belügyminisztériumhoz. A pályázat által a Hunyadi u. 23. és a Hunyadi u. 25. óvodai épületek külső felújítása, nyílászáróinak cseréje és a két épület összeépítése valósulna meg. Tekintettel arra, hogy Apostag Község Önkormányzata vett részt az adósságkonszolidációban, 100% támogatásban részesülhet. Döntés e kérdésben július közepéig várható. d.) Nem önkormányzat által benyújtott, de önkormányzati ingatlanon történő kisebb beruházás valósulhat meg a Községi Sporttelepen. Az Apostag Községi Sportegyesület pályázatot nyújtott be az EMVA IV. tengelyben, civil szervezetek eszközfejlesztésére és kisebb beruházására. A pályázat 100%-os támogatású. A pályázat keretében az egyesület öntözőberendezést, önjáró fűnyíró traktort vásárolt, valamint ez év augusztusában elkészíti az öltöző északi 54 m 2 -es előtetőjét. A pályázat összköltsége: 2,5 millió Ft. 2. Artézi-kút rehabilitáció A tavalyi év augusztusában mesterségesen ugyan, de életre keltette a központban lévő artézi kutat az önkormányzat. A folyamatosan folyó víz hamar közkedveltté vált csak az apostagiak, de a szomszédos települések lakói, valamint az átutazók számára is. A Bács-Víz Zrt. laboratóriuma által is bevizsgált víz ivóvíz minőségű, vasban és mangánban gazdag, egészségügyi határértéket semmilyen összetevőben közelít meg. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a kutat külsőleg is felújítja. Ennek fényében pályázatot írt ki látványtervek elkészítésére, melyek alapján a rendelkezésre álló pénzforrás figyelembevételével, még az idei évben megújulhat a kút és közvetlen környéke. 3. Hulladékügy Ez év első negyedévében nagy lakossági és önkormányzati felháborodást keltettek a Dunanett Kft., mint hulladékszállító közszolgáltató által kibocsátott számlák. A szolgáltatási területen lévő önkormányzatok és a Dunanett Kft. hosszú és néhol indulatoktól sem mentes tárgyalásainak eredményeképpen a cég visszavonta számláit és az új, már helyes számlákat bocsájtott ki, melyben tájékoztatta a lakosságot a teendőkről. Jelenleg már a 2013-es költségvetés II. negyedévén is túl van az önkormányzat. A kötelező feladatait szerényen, de ellátja, időarányosan teljesíti. A főbb beruházási kiadások az év második felére tehetők, úgy, mint a zarándokszállás felújítása, óvodafejlesztés, kátyúzás, köztéri kamerarendszer kiépítése. Polgármester úr beszámolóját követően közmeghallgatásra került sor, ahol a település lakossága kérdezhetett, vagy mondhatta el észrevételét, kritikáit, jobbító javaslatait, a település vezetése felé. Az est folyamán 13 kérdés és észrevétel hangzott el, a településsel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A hagyományoknak megfelelően az est zárásaként egy rövid, kötetlen beszélgetésre invitálta polgármester úr a jelenlévőket a teremnek erre a célra elkülönített részébe, ahol a közszereplést kedvelők kisebb plénum előtt, közvetlenül mondhatták el problémáikat, észrevételeiket. Apostag, július 2. Apostag Község Önkormányzata Apostagi Napló ISSN Kiadó: Apostag Község Önkormányzata A kiadásért felel: Zakar Zoltán polgármester Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: 6088 Apostag, Hunyadi u. 19. Készült 650 példányban, július 3-án Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 1/AN/

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben