Apostagi Napló TISZTELT APOSTAGIAK! FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apostagi Napló TISZTELT APOSTAGIAK! FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS"

Átírás

1 szám Apostagi Napló Apostagi Napló Apostag Község Időszaki Lapja 2013/1. szám TISZTELT APOSTAGIAK! Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy Apostag Község Önkormányzata döntésének értelmében az Apostagi Naplót, községi önkormányzatunk helyi lapját mostantól ingyenesen, a község minden háztartásába rendszeresen eljuttatjuk. Célunk a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása, ezért az idei első lapszám az első félév legjelentősebb FALUGYŰLÉS, KÖZMEGHALLGATÁS eseményéhez, a falugyűléshez kapcsolódik, a továbbiakban pedig kéthavonta foglaljuk össze Apostag életének legfontosabb híreit, információit s juttatjuk el Önökhöz az Apostagi Naplón keresztül. Tisztelettel: Zakar Zoltán polgármester TISZTELT APOSTAGIAK! Önkormányzatunk május 13-án Falugyűlést, Közmeghallgatást tartott a Művelődési Házban, melyen kb fő vett részt. A 2012-es év törvényi változásai miatt 2013-tól jelentős változás következett be az önkormányzatok életében. Az est Zakar Zoltán polgármester úr 2012.évi költségvetési beszámolójával kezdődött. A polgármester úr kiemelte, hogy bár az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetés tervezésekor jelentős hitel-előirányzatot kellett beállítani, annak felvételére került sor, azaz településünknek sem működési, sem felhalmozási, beruházási hitele nincs. A évben a munkabérek, személyi juttatások a koncepcióban elfogadott módon teljesültek. A változás már 2012-től érintette az Önkormányzatot, hiszen 2012 májusától Dunaegyházával megalakította az Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzőségét, amely gyakorlatilag a két polgármesteri hivatal összeolvadását jelentette. Az ezt alátámasztó megállapodásban a települések képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a költségeket a felmerülés helye szerinti önkormányzat fizeti, és ahol ez egyértelműen állapítható meg, ott a lakosságszámarány a mérvadó. A évi beszámoló alapján az Önkormányzat bevételei eft-ra, kiadásai eft-ra teljesültek. Pénzmaradvány eft volt 2012-ben. I. LÉTSZÁMADATOK A.) NAGY LAJOS ÁMK 1. Nagy Lajos ÁMK Iskola 1. évfolyamon 17 tanuló 2. évfolyamon 16 tanuló 3. évfolyamon 15 tanuló 4. évfolyamon 24 tanuló 5. évfolyamon 23 tanuló 6. évfolyamon 20 tanuló 7. évfolyamon 31 tanuló 8. évfolyamon 15 tanuló Összesen: 161 tanuló Ebből SNI-sek 1-8 évfolyamon 16 tanuló Osztályok száma: 8 Intézményegység dolgozóinak létszáma: 16 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 4 fő technikai dolgozó 2 fő Mtv. karbantartó 2. Nagy Lajos ÁMK - Óvoda-Bölcsőde 1-3 nevelési év létszáma: 73 gyermek Bölcsődések 2,5 évesek: 4 gyermek Csoportok száma: 3 csoport Intézményegység dolgozóinak létszáma: 5 fő pedagógus 1 fő gondozónő 4 fő technikai dolgozó 2 fő karbantartó 3. Nagy Lajos ÁMK Közművelődési Intézményegység 1 fő intézményegység vezető 2 fő technikai dolgozó B.) POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal ig Dolgozók létszáma: 11 fő 1 fő jegyző 5 fő köztisztviselő 3 fő közalkalmazott 2 fő Mtv adminisztrátor 2. Körjegyzőség től Dolgozók létszáma: 12 fő 1 fő körjegyző 6 fő köztisztviselő - Apostag 4 fő köztisztviselő - Dunaegyháza 1 fő Mtv. adminisztrátor - Dunaegyháza

2 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás C.) ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat Dolgozók létszáma: 6 fő 1 fő polgármester (főállású) 1 fő mezőőr 1 fő közalkalmazott (karbantartó) 1 fő Mtv. hivatalsegéd 1 fő Mtv adminisztrátor Védőnői szolgálat: 1 fő védőnő II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 2012-BEN ISKOLA ÜZEMELTETÉS ÓVODA ÜZEMELTETÉS KÖZÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA KÖZFOGLALKOZTATÁS CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI, EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE HELYI KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS KÖZVILÁGÍTÁS BIZTOSÍTÁSA KÖZTEMETÉS BIZTOSÍTÁSA TEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS VÍZKÁR ELHÁRÍTÁS ZÖLDTERÜLET KEZELÉS LAKÓ- ÉS NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTE- TÉSE SPORTINTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE FÓLYÓIRAT, IDŐSZAKI KIADVÁNY KIADÁSA EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁRSULÁSBAN ELLÁTOTT FELADATOK: 1.) Dunavecse Város Önkormányzat megállapodás alapján központi orvosi ügyelet 2.) Dunamelléki TKT Kunszentmiklós Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás fejlesztő felkészítés logopédiai ellátás nevelési tanácsadás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás gyógytestnevelés 3.) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás, Kunszentmiklós belső ellenőrzési feladatok területfejlesztési feladatok 4.) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki TKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény gyermekjóléti alapellátási feladat családsegítés alapellátási feladat házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális étkeztetés A.) BEVÉTELEK (eft-ban) III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézmény működési bevételek Közhatalmi bevételek 242 Támogatások, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 932 Működési bevételek Felhalmozási célú Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről Felhalmozási bevételek Pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összes bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei (eft-ban): Helyi adók Átengedett központi adó Talajterhelés Egyéb sajátos bevétel 794 Összesen: Intézményi működési bevételek (eft-ban): Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 30 Bérleti díjak Intézményi ellátási díjak Áfa bevételek 385 Kamatbevétel 202 Összesen: Támogatások, kiegészítések (eft-ban): Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok 440 Kiegészítő támogatások Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 165 Egyéb támogatások Összesen:

3 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló 4. Működési célú támogatásértékű bevétel (eft-ban): TB alaptól Önkormányzatoktól átvett pe Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra Elkülönített állami pénzalapoktól Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 971 Összesen: Felhalmozási bevételek (eft-ban): TB alaptól Önkormányzattól Áht-n kívülről Vagyonhasznosítás 972 Bács-Víz bérlet Pü-i befektetésekből 769 Összesen: B.) KIADÁSOK (eft-ban) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS KIADÁSOK (szakfeladatonként) 2012 Személyi Dologi Munkaadói Összesen Települési hulladék Közút karbantartás Óvoda étkeztetés Iskola étkeztetés Folyóirat Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Zöldterület kezelés Igazgatási tevékenység (PH, Önk) Igazgatási tevékenység (Körjegyzőség) Szociálpolitikai juttatás Közvilágítás Községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskola Általános iskola SNI Általános iskola napközi Általános iskola tanulószoba Család- és nővédelem Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás-rövid Közművelődési intézmény Sportlétesítmény működtetése Köztemető fenntartás Mezőgazdasági termesztés Egyéb közfoglalkoztatás-tornaterem Támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: Szociális feladatok teljesülése Rendszeres szoc.segély (munkanélküli ellátás) évi tényadat Időskorúak járadéka 221 Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj RGYVT Átmeneti segély 200 Temetési segély 435 Közlekedési támogatás 98 Közgyógy 99 Köztemetés 332 Középiskolások támogatása 168 Tankönyv támogatás 922 Bursa Hungarica 225 Idősek karácsonyi támogatása 589 Újszülöttek ellátása 255 ÖSSZESEN:

4 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás 3. Egyéb működési célú pénzeszköz átadások és civil szervezetek támogatásai EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS Központi orvosi ügyelet -22 KDV- Polgárdi 422 Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 82 ÖSSZESEN: 482 CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSAI Közrendvédelmi Egyesület és KMB-s támogatása 280 Sportegyesület támogatása 250 Vízgazdálkodási társulás 84 Dunavecsei Mentőállomás 15 ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI Intézményi beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás ÖSSZESEN: C.) Közmunkaprogram a évben 3 projekt 29 fő (mezőgazdasági, közút karbantartási, téli közfoglalkoztatás) Mezőgazdasági projekt: 6 fő segédmunkás, Közút karbantartás: 1 fő szakmunkás, 12 fő segédmunkás Téli közfoglalkoztatás: 10 fő, (1 fő szakmunkás, 9 fő segédmunkás) A közmunkások bér- és járulékterheit 100%-ban támogatta a program és ezen felül az év során több millió forintos eszközvásárlásra kerülhetett sor. 1. Mezőgazdasági projekt: Kb. 1,2 ha bevont terület Külső szakmai irányító bevonásával Burgonya, bab, borsó, vöröshagyma, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem Részben közüzemi konyhára, részben kereskedőknek, részben magánszemélyeknek értékesítve Közel 500 eft bevétel Dologi költségek: eft (permetező, fűnyíró, szivattyú, rotálógép, anyagok, eszközök) 2. Közút karbantartási projekt: Apostag közterületeinek karbantartása, árkok, padkák tisztítása, átereszek elhelyezése, járdaépítés, parlagfű mentesítés Dologi költségek: eft Vásárolt gépek, eszközök: traktor, utánfutó, fűkasza, önjáró fűnyírótraktor, tolós fűnyíró, egyéb eszközök, anyagok 3. A téli közfoglalkoztatás: Két ütemben március-május, október-december Feladatuk: ártéri erdőből és egyéb önkormányzati területről fagyűjtés, önkormányzati épületek javítása A projekt keretében megvalósult karbantartások: új irattár kialakítása, polcrendszer kiépítése, garázskapu csere, konyha felújítás, művelődési ház kisebb felújítás Dologi költségek: eft D.) Kulturális és közművelődési programjaink JANUÁR 13. Véradás Ökumenikus Imahét 25. Iskolai hangverseny FEBRUÁR Színházlátogatás: Nero 03. Nagy Lajos születésének 128. évfordulója 04. Református Teaest 10. Iskolai farsang 11. IV. Télbúcsúztató Hurka Parádé és II. Pálinkaverseny 18. Református Jótékonysági bál 25. Vadász bál 25. Evangélikus Teaest 22. Színházlátogatás: Hulladék MÁRCIUS 02. Nagy Lajos Műsoros Délután főpróbája 03. Nagy Lajos Műsoros Délután 10. I. Apostagi Borverseny 15. Az 1848-as szabadságharcról való megemlékezés és koszorúzás 27. Színház Világnapja: színházlátogatás 28. Iskolai hangverseny ÁPRILIS 02. Színház a gyerekeknek 04. Húsvéti kézműves kavalkád 14. Katolikus Jótékonysági bál 23. Föld Napja 26. Színházlátogatás 30. Majális MÁJUS 19. Művészeti bemutató 25. Evangélikus Jótékonysági koncert 26. Gyermeknap JÚNIUS 02. Görög Katalin hangverseny és kiállítás 06. Iskola hangverseny 08. Felolvasóest 09. Focizni Jó! 16. Iskolai ballagás 4

5 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló JÚLIUS 03. Véradás 15. Evangélikus templom szentelés ig Nyári napközi Ladik Fesztivál AUGUSZTUS Giga Lan Party Szent István napi ünnepség sorozat 29. Magyar Fotó Napja kiállítás SZEPTEMBER 12. Iskola hangverseny Kulturális Örökség napja OKTÓBER 06. Aradi vértanúkra való megemlékezés és szüreti bál 12. Pap Rita koncert os forradalomról való megemlékezés 27. Zumba Maraton 28. Nagy Lajos haláláról való megemlékezés: felolvasó est 29. Tökfaragás NOVEMBER 09. Idősek napja 28. Iskola hangverseny 17. Suli Buli DECEMBER 02. Advent I. evangélikus 07. Mikulás Disco 08. Zumba Party 09. Advent II. katolikus 11. Nagy Lajos vetélkedő 16. Advent III. református 23. Advent IV. és Községi Karácsony 24. Pentelei áldozatokról való megemlékezés Giga Lan Party 31. Szilveszteri bál IV. APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A.) Intézmények és intézményi feladatok Intézmény 1. Nagy Lajos ÁMK 2. Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzősége 3. Apostag Község Önkormányzata Intézményi feladat (iskolai étkeztetés, óvoda tagintézmény: óvodai nevelés, óvoda-bölcsőde étkeztetés, valamint a közművelődés szakfeladatok) (igazgatási feladatok) (önkormányzati igazgatás, finanszírozás, vízkár elhárítás, közcélú foglalkoztatás, települési vízellátás, közvilágítás, sportintézmény működtetés, lakó- és lakó ingatlan bérbeadás szakfeladatok, hulladékgazdálkodás, köztemető fenntartás, család- és nővédelem, zöldterület kezelés, lapkiadás, közutak üzemeltetése, mezőgazdasági tevékenység szakfeladatok) KIADÁSOK eft a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: 800 af) működési tartalék b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások bd) tartalékok, pénzmaradvány ÖSSZESEN: KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÁMK ( eft) KÖRJEGYZŐSÉG ( eft) ÖNKORMÁNYZAT ( eft) B.) BEVÉTELEK (eft) eft személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások személyi juttatások személyi juttatások járulékai dologi és folyó kiadások ellátottak pénzbeli hozzájárulásai egyéb működési célú kiadások működési tartalék beruházás felújítás egyéb felhalmozási kiadás felhalmozási tartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN intézményi működési bevételek költségvetési támogatások saját működési bevételek Helyi adók átengedett központi adók

6 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás támogatásértékű bevétel működési célú felhalmozási célú pénzmaradvány működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú pénzmaradvány eft működési tartalék felhalmozási tartalék működési célú hitel 1. Bevételek intézményenként (eft) Megnevezés működési bevételek összesen intézményi működési bevétel működési bevételek egyéb működési támog. értékű sajátos működési bevételei működési állami támogatások végleges pénzeszköz átvétel nincs Bács-Víz Zrt. bérbeadás Ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felhalmozási tartalék Összesen bevétel: Összesen kiadás: D.) 2013.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERVEK I. A évi költségvetésben meghatározott mértékig Tervezett összeg bruttó (eft) Vízkárelhárítás 400 Útkarbantartás, járdafelújítás Artézi kút felújítás Köztéri kamerarendszer ÖSSZESEN: TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Apostag Község Önkormányzata Apostag és Dunaegyháza Községek Körjegyzősége ÁMK ÖSSZESEN: C.) FELHALMOZÁSI MÉRLEG (eft) BEVÉTEL KIADÁS TÁMOP Óvoda pályázat TÁMOP Óvoda pályázat Zarándokszállás Zarándokszállás Egyéb önkormányzati vagyon Bérbeadásából származó bevétel Köztéri kamerarendszer kiépítése Áfa bevétel 972 Artézi kút felújítás Iparűzési adóból fejlesztésre tervezett összeg Első lakáshoz jutási támogatás II. Beadott és folyamatban lévő pályázatok Támop / Óvodafejlesztés Daop-2.2.1/G- 11-k Zarándokszállás STARTMUNKA PROGRAM KERETÉBEN Urnafal készítése az önkormányzati temető területére Kerítésjavítás - óvoda Könyvtár álmenynyezet készítés Könyvtár épület belső javítás Játszótéri játékok karbantartása Sporttelep északi előtető betonozás Tervezett összeg bruttó (eft)

7 Falugyűlés, Közmeghallgatás szám Apostagi Napló Önkormányzati tároló létesítése 527 Régi irattár javítás Lapvibrátor beszerzése 356 ÖSSZESEN: III. Pozitív pénzügyi helyzet esetén a felhalmozási tartalék terhére tervezett pályázatok 1. Hunyadi u épület (iskola) részleges vagy teljes körű felújítása 2. Közterület rehabilitáció (útfelújítás, csapadékvíz elvezetés) 3. Hunyadi u. 19. épület felújítása (könyvtár bővítés, számítástechnika terem áthelyezés) 4. Artézi kút rehabilitációja 5. Faluház külső és/vagy belső felújítása 6. A volt Posta épület felújítása/bontása 7. Községi ravatalozó létesítése 8. Napközi konyha külső felújítása 9. Sportlétesítmények fejlesztése (tornaterem, Iskolaudvar salakpálya, motocross pálya, labdarúgópálya, teniszpálya) Tervezett összeg bruttó (eft) TERVEZETT ÜTEMEZÉS I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 10. Teniszpálya felújítása, fejlesztése 11. Sporttelep fásítása 12. Duna-part tisztítása és használatba vétele 13. Vasút utca virágosítása 14. Játszótér fejlesztése 15. Információs táblák, szemeteskukák elhelyezése E.) KÖZFOGLALKOZTATÁS ÉVI FELADATAI 3 projekt: Mezőgazdasági, Közút karbantartási, Szociális közfoglalkoztatás 1. Mezőgazdasági közfoglalkoztatás: Mezőgazdasági: 12 fő Összköltség: eft (ebből eft dologi) Feladat: 3,7 ha megművelése (hibrid kukorica, bab, burgonya, paprika, paradicsom, borsó, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem) 2. Közút karbantartási projekt: Közút karbantartás: 7 fő (1+6) Összköltség: eft (ebből eft dologi) Feladat: A település közútjainak karbantartása, közintézmények és környezetük rendezése 3. Szociális közfoglalkoztatási projekt: Téli (szociális) közfoglalkoztatás: 14 fő (2+12) Összköltség: eft (ebből eft dologi) Főbb feladat: Urnafal készítése, kerítés és járda javítás, könyvtár álmennyezet, meszelés, játszótéri játékok karbantartása, Sporttelep északi előtető alatt betonozás, önkormányzati tároló hely létesítés, régi irattár javítása V. FONTOSABB ÖNKORMÁNYZATI AKTUALITÁSOK 1. Pályázati hírek: (Támop-óvoda, Daop-zarándokszállás, BM-óvoda, Leader-Sporttelep) a.) Apostag Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be óvodafejlesztésre, melynek keretében az óvoda játszótéri, informatikai, iroda eszközökkel lett gazdagabb, valamint az óvónők és projektmenedzsment tagjai 7

8 Apostagi Napló szám Falugyűlés, Közmeghallgatás szakmai képzéseken vesznek részt, melynek elméleti anyagát a pedagógiai programon keresztül a gyakorlatban is meg kell valósítani. A projekt összköltsége: Ft, 100%-os támogatású, befejezési határideje: június 30. b.) A Magyar Zarándokút fejlesztési program keretében az önkormányzat, a Hunyadi u. 24. sz. alatti ingatlanját újítja fel. A felújítás 30 új férőhelyet biztosít a zarándokok számára, vizesblokkal, társalgóval, berendezett konyhával, parkosított udvarral és egy 12 állomásból álló Árpád-kori témaparkkal. A pályázat összköltségvetése Ft, a pályázat 100%-os támogatású, befejezési határideje: május. A pályázat jelenleg az építési közbeszerzési eljárás stádiumában van, a kivitelezés várhatóan augusztus hónapban kezdődik meg. Az önkormányzati pályázaton túl, a sportpálya délnyugati részére kerül elhelyezésre a 3 x 2 m-es zarándokkapu, valamint a tornaterem udvarára, a Rotunda mögé a 6x4 m-es zarándokkápolna. Ezen kívül a kijelölt zarándokútvonalat több jelzőoszlop és járdába épített elem mutatja. c.) Az önkormányzat 30 millió Ft-os pályázatot nyújtott be óvodafejlesztésre a Belügyminisztériumhoz. A pályázat által a Hunyadi u. 23. és a Hunyadi u. 25. óvodai épületek külső felújítása, nyílászáróinak cseréje és a két épület összeépítése valósulna meg. Tekintettel arra, hogy Apostag Község Önkormányzata vett részt az adósságkonszolidációban, 100% támogatásban részesülhet. Döntés e kérdésben július közepéig várható. d.) Nem önkormányzat által benyújtott, de önkormányzati ingatlanon történő kisebb beruházás valósulhat meg a Községi Sporttelepen. Az Apostag Községi Sportegyesület pályázatot nyújtott be az EMVA IV. tengelyben, civil szervezetek eszközfejlesztésére és kisebb beruházására. A pályázat 100%-os támogatású. A pályázat keretében az egyesület öntözőberendezést, önjáró fűnyíró traktort vásárolt, valamint ez év augusztusában elkészíti az öltöző északi 54 m 2 -es előtetőjét. A pályázat összköltsége: 2,5 millió Ft. 2. Artézi-kút rehabilitáció A tavalyi év augusztusában mesterségesen ugyan, de életre keltette a központban lévő artézi kutat az önkormányzat. A folyamatosan folyó víz hamar közkedveltté vált csak az apostagiak, de a szomszédos települések lakói, valamint az átutazók számára is. A Bács-Víz Zrt. laboratóriuma által is bevizsgált víz ivóvíz minőségű, vasban és mangánban gazdag, egészségügyi határértéket semmilyen összetevőben közelít meg. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a kutat külsőleg is felújítja. Ennek fényében pályázatot írt ki látványtervek elkészítésére, melyek alapján a rendelkezésre álló pénzforrás figyelembevételével, még az idei évben megújulhat a kút és közvetlen környéke. 3. Hulladékügy Ez év első negyedévében nagy lakossági és önkormányzati felháborodást keltettek a Dunanett Kft., mint hulladékszállító közszolgáltató által kibocsátott számlák. A szolgáltatási területen lévő önkormányzatok és a Dunanett Kft. hosszú és néhol indulatoktól sem mentes tárgyalásainak eredményeképpen a cég visszavonta számláit és az új, már helyes számlákat bocsájtott ki, melyben tájékoztatta a lakosságot a teendőkről. Jelenleg már a 2013-es költségvetés II. negyedévén is túl van az önkormányzat. A kötelező feladatait szerényen, de ellátja, időarányosan teljesíti. A főbb beruházási kiadások az év második felére tehetők, úgy, mint a zarándokszállás felújítása, óvodafejlesztés, kátyúzás, köztéri kamerarendszer kiépítése. Polgármester úr beszámolóját követően közmeghallgatásra került sor, ahol a település lakossága kérdezhetett, vagy mondhatta el észrevételét, kritikáit, jobbító javaslatait, a település vezetése felé. Az est folyamán 13 kérdés és észrevétel hangzott el, a településsel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A hagyományoknak megfelelően az est zárásaként egy rövid, kötetlen beszélgetésre invitálta polgármester úr a jelenlévőket a teremnek erre a célra elkülönített részébe, ahol a közszereplést kedvelők kisebb plénum előtt, közvetlenül mondhatták el problémáikat, észrevételeiket. Apostag, július 2. Apostag Község Önkormányzata Apostagi Napló ISSN Kiadó: Apostag Község Önkormányzata A kiadásért felel: Zakar Zoltán polgármester Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: 6088 Apostag, Hunyadi u. 19. Készült 650 példányban, július 3-án Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 1/AN/

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60 Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkmányzati rendelete a 2014. évi köségvetési gazdálkodás átmeneti abályairól 1.. melléklet Baks Községi Önkmányzat 2013. III. negyedévi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 1. Normatív támogatások 93 413 Önkorm-i Hivatal

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

3.számú melléklet évi költségvetéshez

3.számú melléklet évi költségvetéshez 3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Feladatalapú állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben