ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 27-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Tervezett határozat döntés: DÖntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX, törvény 119. * (3)-(4) bekezdései szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló belső forrasok szabalyszeru, gazdasagos, hatekony es eredmenyes felhasznalasat A Jegyzo koteles gondoskodni a belso kontrollrendszeren belul - a belső ellenorzés mukodteteserol az allamhaztartásert felelos mirnszter altal kozzetett modszertani utmutatok es a nemzetkozi belso ellenorzesi standardok figyelembevetelevel A helyi onkormanyzat belso ellenorzese kereteben gondoskodni kell a felugyelt koltsegvetesi szervek ellenorzéserol is Az utobbi ellenorzesi forma a tulajdonosi funkcioval osszefbggo atfogo vagy altalanos ellenorzeskent valósul meg. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 140. (1) bekezdésének e) pontja a jegyző gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését évi ellenőrzésre javasolt területek az alábbiak voltak: -a vizsgált időszakban (2013.) az Önkormányzatnál a kötelező óvodai ellátás fmanszírozása, -a vizsgált időszakban ( ) a helyi adókból származó. követelés állomány, a követelések nyilvántartása, helyi adóbevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása, -avizsgált időszakban ( ) a Mezőberény Város Onkormányzata által az OPSKK-nak nyújtott támogatások felhasználása, -a vizsgált időszakban (2013.) a Városi Közszolgáltató Intézmény, alapító okiratában meghatározottak ellátása, gazdálkodás ellenőrzése, a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás, -a vizsgált időszakban ( ) a szervezet gazdálkodásának ellenőrzése a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál, Határozati javaslat: Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete ezen előterjesztés mellékletében foglalt, évben készített belső ellenőrzésekről szóló beszániolókat elfogadja. Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értesítésre azonnal

2 Mezöberény, április I 6. Zolnai Mado1na titkársági referens

3 Iktató szám: Bl-5-3/2014 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Mczöberény Város Önlwrmányzatánál hatékonysági vizsgálat a kinilévségek hehajtásáva] kapsolathan Mzőherény október 28. Dr. FIdesi SzaboLcs AIáírs: Datum: j

4 I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK Human-Product Kf. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogyan alakult a vizsgált időszakban a követelés állomány, jellemzően a helyi adókból származó követelés állomány, a követelések nyilvántartása, helyi adó bevallások feldolgozása, a helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történt-e, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire voltak hatékonyak Mezőberény Város Önkormányzata Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Pénzügyi ellenőrzés A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/ (XII. 31.) Korm. rendelet Éves ellenőrzési terv Mezőberény évi CXCV. törvényaz államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének saj átosságairól (a továbbiakban: régi Áhsz.) évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szvtv.) 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) évi C. törvény a helyi adóról (a 2

5 továbbiakban: Htv.) évi LXXXII, törvény a gépjárműadóról (a továbbiakban: Gjt.) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban Vht.) Mintavételes, esetenként tételes ellenőrzés. Az ellenőrzés elvégzééhez a szükséges adatokat és nyilvántartásokat, valamint a kapcsolódó információkat az önkoimányzat munkatársai szolgáltattak, illetve adtak felvilágosítást a felmerült kérdésekre. I 2014.év idfa július október 31. szí1a)x 5 nap Molnárné Támai Klára belső ellenőr Regisztrációs szám: Az ellenőrzött időszikban Név: h11ataiba11 levo vezetok:.. Dr. Földesi Szabolcs jegyző Szvitan Zoltan Penzugyi Osztalyvezeto e Czirbuly Zoltámié vezető-főtanácsos II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az ellenőrzésre Mezőberény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervében meghatározottak szerint és a BE-5-3/2014. számú ellenőrzési programnak megfelelően került sor. A helyszíni ellenőrzés megkezdését a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott határidőben 3

6 azaz annak megkezdése előtt legalább 3 nappal Önkormányzata Jegyzőj ének. szóban bejelentettem Mezőberény Város A nyitó megbeszélésre Mezőberény Város Önkormányzata székhelyén (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.) az előre egyeztetet időpontban július 16-án került sor, ahol tájékoztatást adtam az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés során végrehajtandó feladatokról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. A nyitó megbeszélésen részt vett: Mezőberény Város Önkormányzata részéről: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán Pénzügyi Osztályvezető A nyitó megbeszélést követően az alábbi időpontokban került sor helyszíni ellenőrzésre az önkormányzat székhlyén Helyszíni ellenőrzések időpontja: július július július 24. Mezobereny Varos Onkormanyzatanak megbizasabol megvizsgaltam a 2012, 2013 es a 2014 ev követelés állomány, jellemzően a helyi adókból származó követelés állomány nyilvántartását, az adóhátralékok behajtására tett intézkedéseket, az adóhatóság tevékenységét, a helyi adók kivetésének, beszedésének, az adóhátralékok nyiivántartásának folyamatát. A vizsgálat keretében tételesen, illetve mintavételes eljárással megvizsgáltam a dokumentációkat, nyilvántartásokat, beszámolókat. A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött szervezet vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták. A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A beszamolasi idoszakban sem irasbeli felkeres, sem szobeli felkeres alapjan elvegzett tanacsadoi tevékenység nem volt. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz hogy megalapozott véleménytformálhassak Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében az alábbi: Az Önkormányzatnál a követelések behajtására folyamatos figyelmet fordítanak, a hatékony munkavégzés a feladat önálló ellátását kívánja meg, elsősorban a tartozók magatartása, másrészt a kintiévőség nagysága miatt. Az Önkormányzatnál alkalmazott helyi rendelkezések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az ügyfeleklcel való kapcsolattartásban a jogszabályokban foglaltak szerint járnak el. Az adóhátralékok nagyságrendje kiemelt figyelmet és folyamatos,hatékony behajtási módszereket igényel. 4

7 . 180 napos kintiévőségekre 25 % került elszámolásra. A évben követelések áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból származó tételekre elszámolt értékvesztés összesen e Ft. A III.! RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Mezőberény Város Önkormányzata követelés állományának értéke év KövetIések áruszállításból és szolgáltatásból ,7% 6144 Adósok ,5% Rövid lejáratú adott kölesönök ,5% 1179 Követelések áruszállításból és szolgáltatás nvúitásból: Ebbe a csoportba tartoznak a mobiltelefon (Önkormányzati Flotta) használatával kapcsolatban felmerült követelések, a közüzemi díjakból származó követelések, a bérleti díjakból és az ingatlan értékesítésből származó követelések. A évi követelés állomány jelentősen e Ft-tal növekedett az előző évhez képest.. A növekedést az Alföldvíz Zrt-vel szembeni, bérleti díjból származó követelés értéke okozta, a beszámol6 készítésekor ez a tétel fizetési határidőn belüli követelés volt, így a kintiévőségek megítélése szempontjából nemjelent negatív hatást. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból értékének lej árati idő szerinti bemutatása (e Ft) 0-90 napos ,5%I napos ,0% 301 Elszárnoltértékvesztés Onapos 17i!585242,1 /414 Elszámolt értékvesztés -293? 0,0% éven túli ! -11,6% összesen - Elszámolt értékvesztés O ,0% Követelések áruszállításból és szolgáltatás nyúltásból tételekre évben értékvesztés nem került ,7% elszámolásra. A évben az 1 éven túli kintlévőségekre 100 % a napos kintlévőségekre 50 % és a 90- beszámolóban kimutatott értékük e Ft. Az értékvesztés elszámolása, a vevők minősítése megfelel a számviteli törvény és a vonatkozó jogszabályi előírásainak. 5

8 Adóhátralék és szociális kölcsön tartozásból származó követelések Adó hátralékok ,2% Elszániott értékvesztés ,0% Szociális kölcsön tartozás ,1% 92 Elszámolt értékvesztés I ,0% Az adóhatósági tevékenység eredményeként az Önkormányzathoz böfolyt bevételek: a helyi adokbol (melyek 100 %-ban a bevezeto Onkormanyzat bevetelet kepezik), a részben vagy teljes egészében átengedett központi adókból (termőföld bérbeadásból szarmazo jovedelem 100 %-a, gepjarmuado 2012 evben 100 %-a, 2013 evben 40 %-a), az adok modjara behajtott koztartozasok Onkormanyzatot megilleto reszebol (kozigazgatasi bírság 40 %-a), valamint torveny alapjan az Onkormanyzati adohatosaghoz delegalt feladatellatasbol szarmazo bevetelbol (talajterhelesa dij 100 %-a) szarmaznak Adóhátralékokból származó követelések részletezése Helyi iparűzési adó 9pL Pótlék retásij ,0% Telekadó 3Í ,7% Magánszemélyek kommunális I adója Vállalkozók kommunális_adója ,1% -238; Idegenforgalni adó ,8% Egyéb bevétlek 5]j -431 Talajterhelési díj ij ,5% 1282 Államigazgatási illeték 51 I Az adóhátralékokból származó követelés legnagyobb magánszemélyek kommunális adój képezi. hányadát az iparűzési adó és a 6

9 képességehez igazodoan az e törvényben meghatározott felső határokra, illetoleg a 16 a) pontjaban a 22 a) pontjaban a 26 *-ában, a 33. *-ának ci) pontjában meghatározott felső határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett A Htv. 1. (1) bekezdése szerint az Önkormányzat helyi adókat vezetett be és rendeletet alkotott (Htv. 43 ) az Art-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben. 1. (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, Városi, fővárosi és kerületi) Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) rendelettel az illetékességi teiületén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be. A Htv ai szabályozzák az Önkormányzatok helyi adókkal kapcsolatos adómegállapítási jogát: 4. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra, b) c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (a továbbiakban együtt; adótárgy). 5. Az önkormányzat rendeletével: a) vagyoni típusú adók, - b) kommunális jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult. 6. Az önkormányzat adómegállapítási joga ana terjed ki, hogy: a) az 5. *-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevézetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit, ) az adó bevezetésének időpontját ás időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza, c) az ado merteket a helyi sajátossagokhoz az onkormanyzat gazdálkodasi kóvetelményeihez és az adoalanyok teherviselo fogyasztói árszínvonal-változással, évtől pedig a évre és az adóévet megelőzó második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ ás a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, Igy különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellye rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse, e) e törvény ás az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza. 7. Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy: ci) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében (4. ) csak egyféle - fizetésére.kötelezheti, b) a vagyoni típusú adók körében az adót eységesen - határozhatja meg, tételes az önkormányzat döntése szerinti - adó (5. *) összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapulvételével - c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az adómaximumnál, d) ha az adót a.z I. (3) bekezdése alapján a fővárosi önkormányzat vezeti be, akkor az a kerületi önkormányzat, amely az adó fővárosi önkormányzat általi bevezetésébe beleegyezett, az adót az adóévben nem müködtetheti, e) a vállalkozó ( pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparűzési adó megállapitása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. d) pontja nem alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, J) a korrigált forgalmi érték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény esetén egy-egy, a korrigált forgalmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték alkalmazható. A rendelet megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adó az önkormányzat folyamatos, állandó stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adozoi kort illetoen meltanyos, igazsagos es megfzetheto legyen 7

10 Mezőberény Város Önkormányzata a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg, figyelembe véve a helyi adó törvényben meghatározottakat. A helyi adózás struktúrája három fő rendszereiemre épül: vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) helyi iparűzési adó Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adó a legnagyobb bevételt jelentő adónem a településen. Mezőberény V4ros Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletben határozta meg a település illetékességi területén a helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket á helyi adóról szóló évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései alapján. A vizsgált időszakban az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: évben: 1,8% 2013.évben:l,9% 2014.évben:1,9% Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység mértéke (a vizsgált időszak alatt változatlan): A helyi adorol szolo 1990 cvi C torveny 37 (2) bekezdese a) pontja szerint ideiglenes jelleggel vegzett iparuzesi tevekenyseg eseten Ft A helyi adóról szóló évi C. törvény 37. (2) bekezdése b) pontja szerint ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: Ft. Magánszemélyek kommunális adója A maganszemelyek komaunahs adoja az Onkormanyzatnal a masodik legnagyobb bevetelt es a legtöbb adózói számot jelentő adónem. A vizsgált időszakban az adó mértéke: évben: Ftlév évben: Ftlév évben: Ft/év Építinényadó Adokotles az Onkormanyzat illetekessegi teruleten levo epitmenyek kozul a nem lakas celjara szolgáló épület. Az adó mértéke a vizsgált időszakban nem változott, mértéke: műhely, raktár, garázs 35 Ft/m2 üzlet 575 Ft/m2 iroda, műterem 920 Ft/m2 egyéb 173 Ft/m2 8

11 Telekadó Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen fóidrészlet. Az adó mértéke a vizsgált időszakban változatlanul 50 Ft/m2. Idegenforgalmi adó Az Önkormányzat számára a legkisebb bevételt jelentő adónem az idegenforgalmi adó. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke a vizsgált időszakban nem változott: 150 Ft/vendégéjszaka. Gépjárműadó Az adót az Önkormányzat a gépjárműadóról szóló évi LXXXII, törvény alapján szedi be a település illetékességi területén. Változás évtől, hogy Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCW. tv. 32. * (1) bekezdése szerint, január 01. napjától, a be1r1di gépjárművek után a beszedett adó 40 %.-a illeti meg a települési Önkormányzatot az előző évi 100 % helyett. A gépjárműadóról helyi rendelet nem készül, erre a jogszabályok nem is adnak felhatalmazást az Önkormányzatnak. A évi LXXXII. törvény alapján: Az adó alapja nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye lóerőben csak van 6. (l) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. (2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). (3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke 7. (1) Az adó mértéke a 6. (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű - gyártási - gyártási - gyártási - gyártási évében ás az azt követő 3 naptári évben 345 Ftíkilowatt, évet követő 4-7. naptári évben 300 Ftikilowatt, évet követő naptári évben 230 Ft/Id lowatt, évet követő naptári évbei 185 Ft/kilowatt, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. (2) Az adó mértéke a 6. (2)-(3) bekezdsei szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontatő, autóbusz esetén 850 Ft* b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. (3) Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után Ft, míg a tehergépjármű után Ft adót kell fizetni. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adőfízetési. kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. *2013.július0l. előtt 1200 Ft 9

12 A helyi adók analitikus nyilvántartása A helyi adók analitikus nyilvántartása számítógépes program segítségével biztosítják. Az analitikus nyilvántartás követi az évközi változásokat és az alábbi adatokat tartalmazza: az adós neve az adósok terhére kivetett, élőírt fizetési kötelezettség, összege, annak jogcíme a követelés előírásának időpontját a követeléseket módosító tételeket a ténylegesen befolyt összegeket, azok időpontját a határidőre ki nem egyenlített tartozások kimutatását. Az analitikus nyilváiitartásból a főkönyvi könyvelés felé feladás készül, a feladás tartalmazza, az időszak alatt az adósok állományában bekövetkezett növekedéseket, valamint a csökkenéseket jogcímek szerint. A pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztése Az óvatosság elvének érvényesítése alapján a pénzügyileg nem rendezett adóskövetelésekre a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint értékvesztést kel elszámolni. (Értékvesztés: a követelés könyv szerini értéke és a várható megtérülési összege közötti különbözet) Az Önkormányzatnak ennek megfelelően folyamatosan minősítenie kell az adósokat, értékelni követeléseiket. Az adósokat az adózói státusznak megfelelően á következő csoportosításban tartja nyilván: Folyamatosan működő adások Felszámolás alatt lévő adások Csődeljárás alá vont adások Végelszámolás alatt lévő adások Jogutód nélkül véglegesen megszűnt adósok Az Önkormányzat az értékvesztés meghatározásánál az egyszerűsített értékelési eljárást alkalmaza, az értékvesztést az előző évi tapasztalati mutatók alapján határozza meg. Az értékvesztés elszámolásával kapcsolatban az alábbijavasolható: Á folyamatos mukodesben korlatozott adosoknal be kell szerezni azokat az informaciokat amelyeknek tgyelembevetelevel az ertekvesztes nagysaga megbecsulhető Ennek erdekeben a felszámolótól, végelszámolótól nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozólag, hogy a követelésnél milyen merteku megterules varhato A várhatóan meg nem térülő összenek megfelelő részt értékvesztésként kell elszámolni. Á jogutód nélkül véglegesen megszűnt adósok esetében a éégnyilvántartásból meg kell szerezni a törlést, meszűnést alátámasztó dokumentumot, mely alapján az elszámolt értékvesztés mértéke 100 %. A folyamatos mú ködésében korlátozott adósok esetében az értékelést eyedile. kell elvégezni, melynek eredményét a beszerzett információkra való hivatkozással dokumentálni kell. 10

13 Az adótartozások behajtására tett intézkedések Az Önkormányzati adóhatóság feladata kétirányú: egyrészt a költségvetési bevételek biztosítása az Önkormányzat működéséhez, másrészt az adóztatás rendszerében az adózók minél teljesebb körű kiszolgálása Az adóbeszedés területén kiemelt szempont az Önkormányzati bevételek teljesülése. A hátralék és követeléskezelés kiemelt részét képezi az adóigazgatási munkának. A hátralékállomány jelentős része korábbi évekről áthozott tartozás. Magas azoknak a tartozásoknak az aránya, melyek nyilvántartásban vannak, azonban valós eredmény a végrehajtás során csak igen alacsony mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs vagy nem található meg, ám a felszámolási eljárás még nem indult el. Az adócsoport munkatársai az adózókat a helyi adó kötelezettségiik összegéről, az adófolyószámlájuk állásáról, a beílzetéseikről és a fennálló tartozásaikról az adóelőleg fizetési határidejét (március 15, illetve szeptember 15.) megelőzően - évi két alkalommal kiértesítik, az adatokról folyószámla kivonatot küldenek. A fizetési felhívás tartalma adónemenkénti bontásban a következő: Előző évi hátralék/túlfizetés Folyó évi adókötelezettség (előleg) Múltra szóló adókötelezettség Rendező tételek Folyó évi befizetések Számlaegyenleg Fizetési kötelezettség határidő szerinti bontásban. A fizetési felhívás az adótartozások részletezésein túl a számított pótlék egyenlegéről is tartalmaz információt, a fenti részletezettségben, A fizetési felhívásban meghatározásra kerül az adótartozás pénzügyi teljesítésének módja, mely kiegyeribtese lehetseges egyreszt szemelyesen az Onkormanyzat hazipenztaraba, banki atutalassal, illetve a fizetési felhíváshoz mellékelt postai csekken. A fizetési felhívások adózók részére kihordása saját kézbesítő alkalmazásával történik. Az alábbiakban a legnagyobb kintlévó séget képviselő. adónemekkel kapcsolatos tételek kerülnek bemutatásra: Kimutatás a helyi iparűzési adó évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján 11

14 1,80% Adózók száma Adó mértéke fl 1,90% 1,90% Nyitó hátralék e Ft 34.78? e Ft e Ft Folyó évi előírása eft eft eft Befolyt adó összege szeptember 30-ig eft eft eft Hátralék szeptember 30-án e Ft e Ft e Ft Te1ies1-bm 70,41% 85,87% 79,41% A helyi iparűzési adó a legnagyobb bevételt jeintő adónem Mezőberény Város Önkormányzatánál. Az adóhatósághoz befolyt összeg felét gyakorlatilag az iparűzési adóból származó bevétel képezi. Az adóhátralék értékében jelentős nagyságrendet képvisel az előző évről áthozott tartozások értéke. A gazdálkodók vagyonát sok esetben meghaladják tartozásaik összege, nincs kellő mértékű pénzügyi, vagyoni fedezetük. Az adóhátralékok behajtásával kapcsolatban az Önkormányzat igénybe veszi a NAV-al való együttműködés lehetőségét. Az állami adóhatóság az Önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján megindítja a végrehajtási eljárást. A NAV a végrehajtás előtt megkísérli a nála lévő adótöbbietből rendezni a követelést. Az adóhátralékok csökkentése érdekében az adósok bankszámlája terhére hatósági átutalási megbízás kibocsátásával is próbálnak eleget tenni. Az adóhátralékok beszedésével kapcsolatban alkalmazott módszerek, a megtett intézkedések nem bizonyulnak elég hatékonynak. Kimutatás a magánszemélyek kommunális adója évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján Adózók száma j 4234 Adó mértéke Ft/év Ft/év[ Ft/év inyitó hátralék J e Ét e Ft e Ft!_ Befolyt adó összege szeptember 30-ig e Ft e Ft IHátralékszeptember3o-án Teljesülés%-ban 62,91%! 3t42.386eFt eft e Ft 61,52% 60,29%l A magánszemélyek kommunális adóhátraléka növekedett a vizsgált időszak alatt. Az előíráshoz képest jelentős a kintiévőség, a nem teljesített tartozás, melynek jelentős része előző évről áthozott hátralék. A magánszemélyek egy része eladósodott, nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének. Az Önkormányzat kimutatásai alapján megállapítható, hogy egyre csökkenő tendenciát mutat az adózási határidőket betartó, betartani tudó magánszemélyek száma eFj e Ft A magánszemélyek esetében az adók behajtása érdekében az Önkormányzat munkabérből letiltást 12

15 kezdeményez, bankszánilára inkasszót nyújt be, a behajtás foganatosítására adatot, kér az illetékes szervektől, egyes magánszemélyek esetében pedig jegyzőkönyvet vesz fel, melyben az ügyfél kérésére a hivataltól kapott járandóságából tartozásának levonását kéri. Az Önkormányzat levélben felkeresi Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, tájékoztatást kérve az adótartozással rendelkező magánszemélyek bejelentett biztosítási jogviszonyáról, hogy a tartozásukat járandóságukból történő levonás útján érvényesíteni tudják. Az eljárás igen gyakran kevés eredménnyel jár, ugyanis amikorra az Önkormányzat megkapja az információt a magánszemély biztosítási jogviszonyáról, az már adott helyen nem lesz fellelhető. A tapasztalat szerint eredményesebb, ha a letiltható jövedelem a nyugdíjfolyósitó igazgatóságtól és nem munkáltatótól származik. Kimutatás a gépjárműadó évek szeptember 30-i fordulónapi adatai alapján Adózók száma Nyitóhátralék 17.8O6eFt eft eFt Folyó évi előirása e Ft e Ft e Ft Önkormányzatot megillető rész (2012-ben 100%, 2013 es2014-ben40%) e Ft e Ft e Ft Befolyt adó összege szeptember 30-ig e Ft e Ft e Ft Hátralék szeptember 30-án e Ft e Ft e Ft Tflülés%-ban 70,16% 535% 50,71% A gépjárműadó tartozások behajtása esetén a leggyakoribb ás legeredményesebb eljárás, hogy a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájáriál kezdeményezik a gépjármű forgalomból való kivonását. A lejárt határidős követelésekkel kapcsolatban. felszámított pótlékokból származó jelentős értéket képvisel. A pótlékok behajtása ugyancsak nehézséget jelent az számára, hisz9n legtöbb esetben magát a tőketartozást sem tudják érvényesíteni. kintlévőség is Onkormányzat A vizsgált időszakban me.állapítást nyert, hogy adóellenőrzést a helyi adók tekintetében egy esetben sem végezett az adóhatóság. Javaslom az adóalanyok nyilvántartásának valamint a adóalan megállapítás helyességének ellenőrzését és összevetését a NA V adatbázissal. 13

16

17 Iktató szám: BE-5-5/2014 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Mezőberény Város Önkormányzatánál az óvodai ellátás feladatfmanszírozása Mezőberény, október 31. t WJb. 1

18 I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK Human-Product KIL Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Annak megállapítása, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzatnál a kötelező óvodai ellátás finanszírozása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Mezőberény Város Önkormányzata Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Péiizügyi és szabályszerűégi ellenőrzés A költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm: rendelet Éves ellenőrzési terv Mezőberény évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Szvtv.) évi CXCV. törvényaz államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: MŐtv) évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szoctv.) évi CCIV törvény Magyarország évi központi költségvetéséről (a továbbiakban: évi Kvtv.) évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: ÁFA törvény) 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és 2

19 könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban. régi Áhsz.) 368/2011. (XIL3 1.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) Mezőberény Város Önkormányzatának hatályos szabályzatai, belső utasitásai Mezőberény Város Óvodai hitézménye hatályos dokumentumai A rendszer szabályozottságának ellenőrzése, a dokumentumok, szerződések, pénzügyi, számviteli adatok, költségvetések, beszámolók, nyilvántartások tényleges vizsgálata 2013.év július október3l. Snap Molnárné Tárnai Klára belső ellenőr regisztrációs szám: Név: Dr Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán Pénzügyi Osztályvezető Kissné Wagner Mária Ovodavezető II., VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az ellenőrzésre Mezőberény Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervében meghatározottak szerint és a BE-5-5/2014. számú ellenőrzési programnak megfelelően került sor. A helyszíni ellenőrzés megkezdését a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott határidőben azaz aiinak megkezdése előtt legalább 3 nappal Önkormányzata Jegyzőjének. szóban bejelentettem Mezőberény Város A nyitó megbeszélésre Mezőberény Város Önkormányzata székhelyén (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.) az előre egyeztetet időpontban július 16-án került sor, ahol tájékoztatást adtam az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés során végrehajtandó 3

20 feladatokról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. A nyitó megbeszélésen részt vett: Mezőberény Város Önkormányzata részéről: Dr Földesi Szabolcs jegyző Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető A nyitó megbeszélést követően az alábbi időpontokban került sor helyszíni ellenőrzésre a szervezet székhelyén Helyszíni ellenőrzések időpontja: augusztus augusztus szeptember 09. A vizsgálat keretében tételesen, illetve mintavételes (egy kiválasztott hónap bizonylatainak tételes vizsgálata) eljárással megvizsgáltam az óvodai ellátás finanszírozásával kapcsolatos bizonylatokat, jelentéseket, dokumentációkat. A belso ellenorzes szamara valamennyi dokumentaciohoz es mformaciohoz valo hozzaferes biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta. Az ellenőrzött Szervezet vezetői és munkatársai egyftttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták. A belso ellenorzesi munkahoz szukséges targyi feltetelek biztositottak voltak A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység nem volt. Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleménytformálhassak Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében az alábbi: A Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik. Az intezmeny penzugyi, gazdasagi ugyeit a Mezoberenyi Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje altal megbizott szakemberek végzik. Az önkormányzati feladatellátás megfelel a törvényi előírásoknak. A Mezőberény Város Óvodai Intézménye rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai dokumentumokkal, pedagogiai programmal Az intezmeny penzugyi, gazdasagi es szamviteli feladati a jogszabályi előírások és belső szabályzatok betartásával teljesültek. A tételes bizonylati ellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmény betartotta a hatályos jogszabályi előírásokat. III.! RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Mezőberény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (1) bekezdése alapján az alábbi feladatok ellátásáról köteles gondoskodni: 1. településfejlesztés, településrendezés; 4

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

IKT. SZ: /2015./Sz.

IKT. SZ: /2015./Sz. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1024-4/2015./Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

UNIVERSAL AUDIT KFT. 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484. Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás

UNIVERSAL AUDIT KFT. 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484. Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás UNIVERSAL AUDIT KFT 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. Tel/Fax: 06 30/9832-484 Könyvvizsgálat, adótanácsadás, könyvelés, átvilágítás Ellenőrzés száma: 1/2014 ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szarvasgede Község Önkormányzata

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adótárgyak száma ELŐTERJESZTÉS 2016. március 10. 5. napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS

BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS BELSŐ ELLENŐRI JELENTÉS Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, az adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről Készítette:

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az idegenforgalmi adó bevezetésére. Rendeletalkotás. jegyző

Tárgy: Javaslat az idegenforgalmi adó bevezetésére. Rendeletalkotás. jegyző ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1737-2/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I II. N API R E N D Tárgy: Javaslat az idegenforgalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Törvényességi észrevétel a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Sorszám: Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése. Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcsj egyző. Készítette: Czirbuly Zoltánné vezető-főtanácsos

Sorszám: Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése. Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcsj egyző. Készítette: Czirbuly Zoltánné vezető-főtanácsos Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Az adóbevételek alakulásának értékelése Dr. Földesi Szabolcsj egyző Czirbuly Zoltánné vezető-főtanácsos Pénzügyi,

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben