ADÓ ÉS CAFETÉRIA VÁLTOZÁSOK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓ ÉS CAFETÉRIA VÁLTOZÁSOK 2012"

Átírás

1 ADÓ ÉS CAFETÉRIA VÁLTOZÁSOK 2012

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Adótörvények Személyi jövedelemadó... 2 Társasági adó... 4 Általános forgalmi adó... 5 Adózás rendje... 6 Cafetéria Béren kívüli juttatások... 8 Egyes meghatározott juttatások

3 Jelen kiadványunkban röviden összefoglaljuk a 2012-es év eddigi legfontosabb változásait, átlátható képet adva a különbözı adónemekkel és a juttatásokkal kapcsolatos módosításokról. Adótörvények 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Adóalap kiegészítés Elmarad a 2012-re tervezett adóalap-kiegészítés részleges kivezetése, de legalábbis nem a 2010-ben elképzelteknek megfelelıen valósult meg ben ugyanis jövedelemhatárhoz kötik az adóalapkiegészítés alkalmazását. 2 millió 424 ezer forint éves jövedelem alatt megszőnik az adóalapkiegészítés, felette továbbra is alkalmazni kell a szuperbruttósítást, ami azt fogja eredményezni, hogy évi 2 millió 424 ezer forintig (azaz havi 202 ezer forintig) 16 százalékkal adózunk, felette pedig 20,32 százalék lesz az adókulcs. Családi kedvezmény Kiszélesítik a családi kedvezmény alkalmazásának körét. Hatályos jogszabályok alapján csak az minısült eddig kedvezményezett eltartottnak, aki után családi pótlékot folyósítottak. Ezért eddig nem tudták érvényesíteni a családi kedvezményt azok, akik ugyan jogosultak voltak családi pótlékra, de valamilyen oknál fogva nem kérték a folyósítását. Adójóváírás 2012-tıl megszőnik az adójóváírás intézménye, ami az alacsony bérő munkavállalókat érinti hátrányosan. Kompenzációként a Szociális Hozzájárulási Adó összegében (a munkáltatói társadalombiztosítási járulékot nevezik 2012-tıl Szociális Hozzájárulási Adónak) adókedvezményt érvényesíthetnek majd azok a munkáltatók, akik a nettó bérek megırzéséhez szükséges bérkompenzációkat elvégzik. 2

4 Adóelőleg szabályok Jövıre is változnak az adóelıleg levonásra vonatkozó szabályok. Szőkíti a törvény azoknak a körét, akitıl a kifizetınek nem kell levonni az adóelıleget. Ezentúl csak akkor nem merül fel adóelıleglevonási kötelezettség a kifizetı részérıl, ha az egyéni vállalkozónak, vagy ıstermelınek teljesít kifizetést. Így az adószámmal rendelkezı magánszemélyeknek történı kifizetések esetén ismét kötelezı a kifizetınek megállapítania és levonnia az adóelıleg összegét. Változik az adóelıleg-nyilatkozatra vonatkozó szabály is. Eddig a magánszemély a teljes bevétel 100 százalékáig terjedı költség érvényesítésérıl tehetett nyilatkozatot a kifizetı felé, 2012-tıl már csak a bevételek 50 százalékig terjedhet az igazolható vagy igazolás nélkül elszámolható költségrıl szóló nyilatkozat. Ingó/Ingatlanértékesítés megváltozott szabályai Az elfogadott törvény eltérı szabályokat állapít meg az ingatlan értékesítésbıl származó adóköteles jövedelemre, ha az ingatlant a magánszemély termıföldbıl minısítetné át, ezzel csökkentve a spekulánsok számát. Ebben az esetben ugyanis, ha a magánszemély a szokásosnál több hozamot ér el, akkor háromszoros adómérték terheli a szokásos hozamot meghaladó részt, vagyis 48 százalék adómértékkel adózik. Nem kell bevallást beadnunk, ha ingó értékesítésbıl származik a bevételünk és ennek éves összege nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy a bevételbıl megállapított jövedelem a 200 ezer forintot. Külföldi pénznemben szerzett jövedelem forintra történő átszámítása Összhangba került a bevételek és kiadások átszámítási szabálya 2012-tıl. A magánszemélyek jövedelmük kiszámításánál már nem csak a bevételre alkalmazhatják az árfolyamválasztás lehetıségét, hanem a külföldi pénznemben felmerült kiadásokra is. Így akár a külföldi pénznemben felmerült kiadások forintra történı átszámításánál is használhatják a megelızı hó 15. napján érvényes MNB árfolyamot. 3

5 TÁRSASÁGI ADÓ A társasági adó módosításának a célja a társasági adóalanyok terheinek csökkentése, a hazai adókörnyezet versenyképességének javítása és az adóelkerülést célzó ügyletek visszaszorítása volt. Bejelentett immateriális jószág A tervezettel összhangban bevezetésre került a bejelentett részesedés mintájára a bejelentett immateriális jószág fogalma. A jövıben a vállalkozások csökkenthetik a társasági adóalapjukat az immateriális jószág értékesítésekor, apportálásakor elért pozitív eredménnyel, ha 60 napon belül bejelentették az immateriális jószág megszerzését az adóhatósághoz, és azt legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között nyilvántartották. Olyan immateriális jószág esetében is ad erre lehetıséget a törvény, amelyet nem jelentettek be az adóhatósághoz. Ebben az esetben egy feltételes mentességrıl beszélhetünk, ugyanis az elszámolt eredményt három adóéven belül újabb jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágra kell fordítani. Alultőkésítettség A tervezethez képest változtak az alultıkésítettségre vonatkozó szabályok a végleges adótörvényben. Nem csak azt a kötelezettséget lehet figyelembe venni csökkentésként, amelyet kölcsönként vagy egyéb jogcímként továbbadott a társaság, hanem a mérlegben szereplı pénzkövetelések adóévi napi átlagos állományával (befektetett pénzügyi eszköz, követelés, értékpapír) is csökkenthetı jövıre a kötelezettségek napi átlagos állománya. A kötelezettségek számításánál viszont figyelembe kell venni 2012-tıl az olyan kötelezettséget is, amely után nem számol el kamatot a társaság, de a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak miatt módosítja az adóalapját a vélelmezett kamatráfordítással. Elhatárolt veszteség A tervezetnek megfelelıen változtak az elhatárolt veszteségre vonatkozó szabályok. Ezentúl a Társaságok a korábbi évekrıl elhatárolt veszteségeiket kizárólag a felhasználás nélkül számított pozitív adóalap 50%-áig használhatják fel. Szigorodtak az átalakuló és a megvásárolt cég elhatárolt veszteségére vonatkozó szabályok is, nem minden esetben élhetnek a jövıben az addig elhatárolt veszteségek felhasználásának lehetıségével a társaságok, csak abban az esetben tudják azt felhasználni, ha megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. Jogutód társaság csak akkor tudja felhasználni a jogelıd által elhatárolt veszteséget, ha olyan tag szerez közvetlen vagy közvetett befolyást a jogutód társaságban, amely az átalakulás elıtt ugyanilyen befolyással rendelkezett a jogelıdben és az átalakulást követı két adóévben legalább egy a jogelıd által folytatott tevékenységbıl bevételt szerez. 4

6 Cégvásárlás esetén nem vihetı tovább az elhatárolt veszteség, ha olyan személy szerez többségi befolyást, amely a szerzést megelızı két adóévben nem állt folyamatosan kapcsolt vállalkozási viszonyban a társasággal. Ezen kivételt nem kell alkalmazni amennyiben a társaság részvényeit szabályozott piacon jegyzik, vagy ha megszerzést követı két adóévben továbbfolytatja a társaság megvásárlás elıtti tevékenységét és abból bevételt szerez. Adomány Bevezetésre került a törvénybe az adomány fogalma, ami megkönnyíti a társaságok adminisztrációs terheit, ugyanis nem kell nyilatkozatot kérni, és nem kell vizsgálni, hogy pozitív-e a támogatott adózás elıtti eredménye a támogatás figyelembevétele nélkül, ha megfelelünk az adomány fogalmának, elég már csak a közhasznú, kiemelten közhasznú szervezet igazolásával rendelkezni. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A legfontosabb változás az adó általános mértékének növelése 25 százalékról 27 százalékra, mely döntést követıen az EU-n belül nálunk a legmagasabb az áfa mértéke. Változik a törvény az irányelvvel összhangban és kimondja, hogy a láncügyletek esetén csak a közbensı szereplınek van lehetısége, hogy bizonyítsa nem beszerzıként, hanem értékesítıként járt el az adott ügylet során. Eddig bárki bizonyíthatta, ami okozott némi kellemetlenséget egy-egy adóellenırzés során. Bıvült azon esetek köre, amikor az adóalap csökkenése miatt az adózónak nem kell visszanyúlnia az eredeti ügylet bevallási idıszakára, azaz önellenırzést készíteni. Így például, ha tévesen alkalmaztunk egy magasabb adómértéket vagy az ellenértéket tüntettük fel a számlánkon helytelenül, a számla helyesbítésénél abban az idıszakban vehetjük figyelembe a fizetendı adó csökkenésünket, amelyben a számla a befogadónál rendelkezésére áll. Megszőnt a bérelt gépkocsihoz tartozó elızetesen felszámított adó levonási tilalma. Figyelni kell azonban arra, hogy a magánhasználat után nem vonható le az elızetesen felszámított adó, csak azon összeg erejéig, amit a társaság az adóköteles bevételszerzı tevékenységéhez vett igénybe. Ezért ismét érdemes vezetni az útnyilvántartást, amivel igazolni tudjuk a magánhasználatot. 5

7 ADÓZÁS RENDJE A törvény több új jogintézményt vezet be, melyek bıvítik az adóhatóság eszköztárát az adóelkerülés és a feketegazdaság elleni küzdelemben. Adóregisztrációs eljárás Egyik ilyen intézmény az adóregisztrációs eljárás. Az adóregisztrációs eljárás esetén az adóhatóság még az adószám megállapítása elıtt megvizsgálja, hogy áll-e fenn olyan kizáró ok, amely az adószám megállapítását akadályozhatja pl. a leendı vezetı tisztségviselı jelentıs adótartozást felhalmozó, vagy jelentısen jogsértı társaságban mőködött eddig közre. Ezt az eljárást már létezı társaság vezetı tisztségviselıjének illetve tagjainak változása esetén is lefolytatja az adóhatóság. A másik intézmény a fokozott adóhatósági felügyelet. Kezdı vállalkozásunk, ha átesett az adóregisztrációs eljáráson és az adóhatóság megadta az adószámot, de valamiért kockázatosnak ítéli meg tevékenységét, akkor a mőködés elsı szakaszában folyamatos adóhatósági felügyelet mellett tudja csak folytatni a tevékenységet. Adóhatósági felügyelet alatt az adóhatóság kérheti, hogy a bevallásokat adótanácsadóval vagy adószakértıvel ellenjegyeztesse a cég, de kérhet gyakoribb adóbevallást, valamint az áfa bevallás analitikáját az összes bizonylat másolatával. A jogbiztonság növelése érdekében az adóhatóság honlapján találhatunk arról információt, hogy az adómentes ingatlan bérbeadás és értékesítés tekintetében kik választották az általános szabályok szerinti adózást és mikor. Ellenőrzés Változtak az ellenırzéshez kapcsolódó szabályok is. Az ellenırzés 2012-tıl nem az ellenırzésrıl szóló értesítés kézhezvételekor, hanem a megbízólevél átvételekor kezdıdik. Megszőnt a kötelezı ellenırzés, ami a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezı adózókra volt érvényes, Új ellenırzési formával is találkozhatunk egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenırzés néven. Az ellenırzés célja a valódiság vizsgálata mellett az egyes bőncselekmények elkövetési értékének megállapítása. Lehetıség nyílik arra, hogy az adóhatóság kiutalást teljesítsen a kiutalások elıtti ellenırzések esetén, azon összegek vonatkozásában, amelyeket nem kifogásol segítve ezzel, hogy ne romoljon a társaságok likviditási helyzete. Jelentısen emelkedik az adóbírság mértéke azokban a jogsértı esetekben, ahol a bizonylatok, könyvek meghamisításáról, iratok megsemmisítésérıl van szó. Ezekben az esetekben az eddig hatályban lévı 75 százalék helyett akár 200 százalékig is terjedhet az adóhatóság által kirótt bírság, ezzel együtt a minısített adózókra vonatkozó kedvezményes 20 százalékos bírság is megszőnik. 6

8 A számviteli beszámoló közzétételét és letétbe helyezését elmulasztó adózókkal szemben megszőnik az adószám felfüggesztés alkalmazása, helyette mulasztási bírságot szab ki a hatóság. Amennyiben a felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezettségének a társaság, az adószámot felfüggesztés nélkül törli az adóhatóság, továbbá kezdeményezi a társaság megszőntnek nyilvánítását. 7

9 Cafetéria 2012 A kifizetı terhe mellett adható juttatások is változtak január 1-tıl. Újdonság, hogy a béren kívüli juttatásokat már nem csak a jutatott érték 1,19-szerese után fizetendı 16 százalékos személyi jövedelemadó terheli, hanem további 10 százalékos egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni ugyanazon adóalap (119%) után. Az egyes meghatározott juttatások adóterhe nem változik. A törvény továbbiakban is tételesen felsorolja, mely juttatások tartoznak az egyes csoportokba, és érvényes az a szabály, hogy amely juttatások nem besorolhatóak, azok az összevont adóalap részeként adóznak a magányszemélynél tıl azonban léteznek kivételek is. Ismét bekerült a törvénybe, hogy egyes meghatározott juttatásként adható a törvényben külön meg nem határozott olyan juttatás, amit minden dolgozó részére azonos nagyságban, vagy minden dolgozó által megismerhetı szabályzat alapján meghatározott személyi kör részére biztosít a munkaadó. BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK Béren kívüli juttatások után 16 százalékos személyi jövedelemadót és 2012-tıl további 10 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Nem változott azonban, hogy az adó alapja a juttatás 1,19- szerese, ami után kell a 10 százalékot is megfizetni, így az összes adóteher a béren kívüli juttatáson 30,94 százalék től a következő juttatások adhatók béren kívüli juttatásként: Iskolakezdési támogatás évente a minimálbér 30 százalékáig gyermekenként, szülınként. Helyi utazási bérlet, kizárólag csak munkáltató nevére szóló számlával. Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások rendszere megváltozik és a havi forintig adható univerzális étkezési jegy helyett, fogyasztásra kész étel vásárlására havi Ft-ig adható utalvány, Erzsébet utalvány formájában. Az Erzsébet utalványt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsátja ki papíralapon, vagy elektronikus formában december 31.- ig melegkonyhás vendéglátóhelyeken is felhasználható. A juttatás utólag is adható, természetesen a fent említett korlátok figyelembevételével. Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások másik formája a munkahelyi étkeztetés formájában nyújtott támogatás. Munkahelyi étkeztetésnek minısül a munkáltató telephelyén kizárólag a munkáltató munkavállalóit ellátó étkeztetés, kizárólag az ilyen étkezıhelyre havi forintig adhat a munkáltató támogatást kedvezményesen. A kétféle étkeztetési juttatás közül a magánszemély választhat, de akár mind a kétféle juttatást is igényelheti, és nem zárja ki, hogy akár a munkáltató a következıkben ismertetett SZÉP kártya vendéglátás-szolgáltatás kártyájára is utaljon a dolgozójának, amit a munkahelyi étkeztetésre is fel tud használni. Széchenyi-pihenıkártya keretében három féle juttatás adható, az alábbi összeghatárokkal: o a tavaly megismert szálláshely-szolgáltatásra évi forint, o vendéglátás-szolgáltatásra évi forint és 8

10 o szabadidı eltöltését, rekreációt, egészségmegırzést szolgáló szolgáltatásra évi forint. A munkáltató saját üdülıjében a munkavállalónak és közeli hozzátartozónak nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó mértékben. Iskolarendszerő képzés munkáltató által átvállalt költsége (évente a minimálbér két és félszerese). Iskola rendszerő képzésnek nevezzük azt a képzést, amelyben a résztvevık hallgatói vagy tanulói jogviszonyban állnak az intézménnyel. Azonban vannak feltételek is, mint például, hogy a munkavállaló munkakörének betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését és bıvítését kell szolgálnia a képzésnek. Szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére évente a minimálbér feléig adott juttatás. Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba havonta a minimálbér 50 százalékáig. Munkáltatói hozzájárulás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyezı pénztárba havonta a minimálbér 30 százalékáig. Foglalkoztatói hozzájárulás a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe havonta a minimálbér 50 százalékáig. Nem adható már béren kívüli juttatásként: január 1-tıl az internet használat vagy internet számla megtérítése havi forintig október 1-tıl az üdülési csekk a minimálbér összegéig. Fontos változás 2012-ben, hogy a béren kívüli juttatások egy éves keretet kaptak, és évi ezer forintig adhatóak kedvezményes adózás mellett, az ezen felül jutatott rész egyes meghatározott juttatásnak minısül. EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK Az említett juttatások adóterhei nem változtak a tavalyi évhez képest, továbbra is a korrigált adóalap, vagyis a juttatás 1,19-szerese után kell a 16 százalékos személyi jövedelemadót és a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az összes munkáltatói adóteher 51,17 százalék január 1-től a következő juttatások adhatók egyes meghatározott juttatásként: A béren kívüli juttatások évi forintot meghaladó része. Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része. Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkeztetés vagy más szolgáltatás. Cégtelefon esetén a magánszemély által meg nem térített magánhasználat. Csoportos életbiztosítás. Minden dolgozó részére azonos nagyságban, vagy minden dolgozó által megismerhetı szabályzat alapján meghatározott személyi kör részére biztosított juttatás. Például ha eddig béren kívüli juttatásként adott internet hozzájárulást minden dolgozójának biztosítja 2012-ben is a munkáltató, akkor elszámolható, mint egyes meghatározott juttatás, függetlenül attól, hogy a törvény nem tartalmaz rá felsorolást. Fontos, hogy a jogosultak körét a belsı szabályzat ne egyénileg, hanem a munkakör, beosztás, munkaviszonyban eltöltött idı, vagy egyéb más ismérv alapján határozza meg. A csoportképzés azonban nem lehet teljesítménytıl függı. 9

11 Bekerültek 2012-tıl azok az üzletpolitikai (reklám-) célú ajándékok értékhatár nélkül, amelyek nem tartoznak a szerencsejáték szervezésérıl szóló törvény alá (ajándéksorsolás), illetve nem felelnek meg az adómentesség feltételeinek. Csekély értékő ajándék juttatás legfeljebb évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékáig. Egyidejőleg több magánszemélynek jutatott ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás, ha a kifizetı jóhiszemő eljárása ellenére sem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Reprezentációnak nem minısülı vendéglátás keretében egyidejőleg több magánszemélynek szervezett ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatban viselt költség (résztvevık utazási, szállásköltsége, nekik nyújtott étel és italszolgáltatás), beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevınek adott ajándéktárgyat, ha annak az értéke nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát. Jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás, ilyen lehet, ha pl. önkormányzati rendelet alapján nyújtanak a magánszemélynek nem pénzbeli adóköteles juttatás. Reprezentáció, üzleti ajándék címén jutatott jövedelem társasági adóalanyok esetén is január 1-től megszűnt egyes meghatározott juttatások: Kikerül a törvénybıl a jelenleg a minimálbér 1 százalékáig adható reklámcélú vagy egyéb jogcímen adott ajándék. Reméljük hasznosnak találta összefoglalásunkat, az említett szabályokat érintı további változásokról és az újabb módosításokról igyekszünk folyamatos felvilágosítást adni blog bejegyzéseinkben és hírleveleinkben. Szakmai publikációink célja, hogy megosztva Önnel tapasztalatunkat és szakértelmünket megkönnyítsük feladatát és hozzájáruljunk szakmai sikereihez. Kövessen minket! 10

12 További információ 11

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben

Változó cafetéria szabályok 2017-ben H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2016. december 21. Változó cafetéria

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Cafeteria Fata László

Cafeteria Fata László Fata László Cafeteria 2012 Módosítva 2011.11.25-én a megszavazott törvények alapján. December közepén megjelenik az ingyenesen letölthetı Cafeteria Kisokos, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l

Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l Személyi jövedelemadó és járulék változások, juttatások 2012.01.01-t l (A teljesség igénye nélkül ügyfél specifikus összefoglaló) bb változások: - Megsz nik az adójóváírás. - Sávos lesz az adóalap, részben

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL

VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2015. JANUÁR 01-TŐL ADÓKEDEZMÉNYEK Első házasok kedvezménye: Új adókedvezmény 2015. január 1-től az első házasok kedvezménye. Mindenkinek jár, ahol az egyik fél legalább

Részletesebben

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései

A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései A 2013-as jövedelemadó változások legfontosabb kérdései Karácsony Imréné cégtárs 2013. január15. Jövedelmeket terhelő adók Bérterhek Egyes meghatározott juttatások Kafetéria Szociális hozzájárulási adó

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások Oldal:1 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások 2010.11-16-án elfogadta a Parlament a 2011 évre vonatkozó adó- és járuléktörvények változását. Tisztelt Partnereink! Az alábbi előzetes, gyors

Részletesebben