Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26. napján megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén."

Átírás

1 Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Barnóczki Károly polgármester Farkas János képviselő Kiss Iván képviselő Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző Megjegyzés: Honti Istvánné alpolgármester és Bíró László képviselő igazoltan távol. Napirend előtt: Dr. Barnóczki Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas János képviselőt javasolta. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag megszavazták Farkas János képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. Napirend 1. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos lakossági észrevételek, panaszok megtárgyalása, a háziorvos meghallgatása Előterjesztő: polgármesterek, jegyző, háziorvos 2. Egyéb aktuális kérdések megbeszélése Előterjesztő: Képviselő-testület tagjai 1. Napirendi pont Tárgy: Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos lakossági észrevételek, panaszok megtárgyalása, a háziorvos meghallgatása Előterjesztő: polgármesterek, jegyző, háziorvos

2 Megjegyzés: A testületi ülésre meg volt hívva Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, és dr. Szemcsák Miklós háziorvos, de nem jelentek meg. Dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte, hogy közös testületi ülés lett volna Hejőkeresztúrral, de nem jelentek meg. Helyette küldtek egy levelet, amelyet ismertetett a testülettel. Javasolta, hogy a körzeti orvossal kapcsolatos problémákat közös testületi ülésen vitassák meg a települések. Ezen a háziorvos konkrét adatokkal támassza alá, hogy van-e az ellene felhozott kifogásoknak valóságalapja. Javasolta egy falugyűlés összehívását, amelyen tájékoztatják a lakosságot a háziorvosi körzettel, és a háziorvossal kapcsolatos információkról. A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették. 2. Napirendi pont Tárgy: Egyéb aktuális kérdések megbeszélése Előterjesztő: Képviselő-testület tagjai a.) Vagyonkezelési szerződés megkötése, és közszolgáltatási szerződés módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat, valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a napirendi pontot. Felolvasta határozati javaslatát. a vagyonkezelési szerződés megkötésére, és közszolgáltatási szerződés módosítására a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat, valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vagyonkezelő közötti vagyonkezelési szerződés megkötését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. A képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a két fél által történő aláíráson túl az alábbi feltételek teljesülése szükséges: - Miskolc Térségi Konzorcium összes tagönkormányzata képviselőtestületének jóváhagyása, - NKEK Nonprofit Kft. jóváhagyása, - Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának jóváhagyása, - MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésének jóváhagyása, - Közjegyző által készített okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba történő foglalás.

3 A képviselő-testület felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert, hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a vagyonkezelési szerződés létrejöttét és a közszolgáltatási szerződés módosítását támogató szavazatát leadja. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, szavazzon igennel. A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatta a 11/2014 (III. 26.) KT. Határozata a vagyonkezelési szerződés megkötésére, és közszolgáltatási szerződés módosítására a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat, valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vagyonkezelő közötti vagyonkezelési szerződés megkötését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását. A képviselő-testület megállapítja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a két fél által történő aláíráson túl az alábbi feltételek teljesülése szükséges: - Miskolc Térségi Konzorcium összes tagönkormányzata képviselőtestületének jóváhagyása, - NKEK Nonprofit Kft. jóváhagyása, - Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának jóváhagyása, - MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésének jóváhagyása, - Közjegyző által készített okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba történő foglalás. A képviselő-testület felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert, hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a vagyonkezelési szerződés létrejöttét és a közszolgáltatási szerződés módosítását támogató szavazatát leadja. b.) Szállítási szerződés megkötése a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel

4 Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a testülettől, hatalmazza fel, hogy az önkormányzat nevében a kommunális hulladék szállítására vonatkozó szerződést aláírja. Ismertette határozati javaslatát. szállítási szerződés megkötésére a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel való szállítási szerződés aláírására, az alábbi feltételekkel: - A MiReHuKöz Nonprofit Kft. biztosítson kisebb kommunális hulladék szállítására alkalmas gépjárműveket az utak állagának megóvása érdekében - A szolgáltatás értéke arányban álljon az ellenszolgáltatással. Kérte a testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, az szavazzon igennel. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a 12/2014 (III. 26.) KT. Határozata szállítási szerződés megkötésére a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Barnóczki Károly polgármestert a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel való szállítási szerződés aláírására, az alábbi feltételekkel: - A MiReHuKöz Nonprofit Kft. biztosítson kisebb kommunális hulladék szállítására alkalmas gépjárműveket az utak állagának megóvása érdekében - A szolgáltatás értéke arányban álljon az ellenszolgáltatással. c.) A Szakáldi Manócskák Óvoda kérelme Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben a Szakáldi Manócskák Óvoda 25. éves jubileumának megünneplésére anyagi támogatást kér a testülettől. Javasolta a döntés elnapolását. A testület tagjai elfogadták a

5 d.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. B-A-Z Megyei Igazgatósága levelének ismertetése Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a közútkezelő levelét, melyben ígéretet tettek arra, hogy a évi padka javítási programban a kifogásolt 3309 j. Hejőszalonta Hejőbába összekötő út, km szelvénytől a km szelvényig a padkát kijavítják. Ezzel egyidőben a 3309 és 3307 j. utak csomópontjában a Szakáld irányjelző táblát visszahelyezik. A képviselő-testület tagjai tudomásul vették a bejelentést. e.) A Szakáldi Kék nefelejcs Nyugdíjas Egyesület elnökének kérelme Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta a nyugdíjas egyesület kérelmét, melyben kérik, hogy összejöveteleik megtartását a községi kultúrházban engedélyezze megtartani a testület. Ismertette határozati javaslatát. a Szakáldi Kék nefelejcs Nyugdíjas Egyesület kérelmének a támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szakáldi Kék nefelejcs Nyugdíjas Egyesület összejöveteleit a községi kultúrházban tarthassa meg. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a 13/2014 (III. 26.) KT. Határozata a Szakáldi Kék nefelejcs Nyugdíjas Egyesület kérelmének a támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szakáldi Kék nefelejcs Nyugdíjas Egyesület összejöveteleit a községi kultúrházban tarthassa meg. f.) Iván Nikolett kérelme falubusz igénybevételével kapcsolatban

6 Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben Iván Nikolett és társai a Start közmunkaprogram keretében történő vizsga kötelezettségük teljesítéséhez, mely Mezőkövesden lesz, az önkormányzat tulajdonában lévő buszt kívánják igénybe venni. Javasolta, hogy az üzemanyag megtérítésének fejében engedélyezze a testület a busz igénybevételét. Ismertette határozati javaslatát. az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételének engedélyezésére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Iván Nikolett és társai számára, hogy az önkormányzat tulajdonában levő buszt, március 27.-én igénybe vehessék Mezőkövesden történő vizsga teljesítésére. Az üzemanyag költsége a kérelmezőt terheli. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a 14/2014 (III. 26.) KT. Határozata az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételének engedélyezésére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Iván Nikolett és társai számára, hogy az önkormányzat tulajdonában levő buszt, március 27.-én igénybe vehessék Mezőkövesden történő vizsga teljesítésére. Az üzemanyag költsége a kérelmezőt terheli. g.) Hizsnyik Istvánné kérelme falubusz igénybevételével kapcsolatban Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a kérelmet, melyben Hizsnyik Istvánné kérte, hogy sógornője Pogonyi Bertalanné, Szakáld, Alkotmány út 6. szám alatti lakos a szikszói kórházból, a nemesbikki szociális otthonba történő átszállításához az önkormányzat tulajdonában levő buszt igénybe tudja venni. Konkrét időpontot mondani még nem tudott, de időben értesíti az önkormányzatot. Az előzőhöz hasonlóan javasolta, hogy az üzemanyag

7 megtérítésének fejében engedélyezze a testület a busz igénybevételét. Ismertette határozati javaslatát. az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételének az engedélyezésére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Hizsnyik Istvánné részére az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételét sógornője Pogonyi Bertalanné a szikszói kórházból a nemesbikki szociális otthonba történő átszállítására egy előre egyeztetett időpontban. Az üzemanyag költsége a kérelmezőt terheli. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a 15/2014 (III. 26.) KT. Határozata az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételének az engedélyezésére Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Hizsnyik Istvánné részére az önkormányzat tulajdonában levő busz igénybevételét sógornője Pogonyi Bertalanné a szikszói kórházból a nemesbikki szociális otthonba történő átszállítására egy előre egyeztetett időpontban. Az üzemanyag költsége a kérelmezőt terheli. h.) Szakáld településen romos, életveszélyessé vált lakásokkal kapcsolatos bejelentés Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a levelet, amelyet Németh Sándornak a Miskolci Járási Hivatal Járási Építési Örökségvédelmi Hivatal vezetőjének írt a Szakáld, Aradi út 17-19; Szakáld, Aradi út 29; Szakáld, Alkotmány út 11; Szakáld, Rákóczi Ferenc utca 19; és a Szakáld, Felszabadítók út 16. szám alatti romos ingatlanok ügyében február 04.-én. Elmondta, hogy megérkezett rá a válasz február 19.-én, amelyben a hivatal közölte, hogy belföldi jogsegély intézményének kérésével az ügyet átteszi a Tiszaújvárosi Építési Hatósághoz. Mint köztudott Tiszaújvárost már megkereste az önkormányzat. Az ügy kb. 10 éve húzódik. Ezért javasolta, hogy amennyiben előrelépés nem

8 lesz, keresse meg az önkormányzat dr. Demeter Ervin kormánymegbízottat. Ismertette határozati javaslatát. Szakáld községben romos, életveszélyessé vált lakásokkal kapcsolatos ügyintézésre Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szakáld községben található romos, életveszélyessé vált Aradi út 17-19, Aradi út 29, Alkotmány út 11, Rákóczi Ferenc utca 19, Felszabadítók út 16. szám alatt található lakások helyzetének megoldásával kapcsolatban dr. Demeter Ervin kormánymegbízott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének a segítségét kéri. Felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a 16/2014 (III. 26.) KT. Határozata Szakáld községben romos, életveszélyessé vált lakásokkal kapcsolatos ügyintézésre Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szakáld községben található romos, életveszélyessé vált Aradi út 17-19, Aradi út 29, Alkotmány út 11, Rákóczi Ferenc utca 19, Felszabadítók út 16. szám alatt található lakások helyzetének megoldásával kapcsolatban dr. Demeter Ervin kormánymegbízott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének a segítségét kéri. Felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére. i.) Megkeresés falugazdász ügyben Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatala levelét, amit a képviselő-testület tagjai tudomásul vettek.

9 j.) Reményiné dr. Balog Andrea kérelme első lakáshoz jutók támogatásának megigénylésére Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette Reményiné dr. Balog Andrea kérelmét, melyben kérte, hogy Szakáld, Zrínyi Miklós út 1. szám alatti ingatlan megvásárlásához az önkormányzat támogassa az első lakáshoz jutó szakáldi lakosoknak járó Ft, azaz ötvenezer forint egyszeri juttatással. Elmondta, hogy a kérelmező megfelel a rendeletben támasztott követelményeknek, ezért jár neki a támogatás. Ismertette határozati javaslatát. első lakáshoz jutók támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Reményiné dr. Balog Andrea szakáldi lakos első lakáshoz jutók támogatására egyszeri Ft, azaz ötvenezer forintos támogatást állapít meg. A támogatást nevezett a Szakáld, Zrínyi Miklós út 1. szám alatti ingatlan megvásárlásához használhatja fel, amelyet igazolnia kell. A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a 17/2014 (III. 26.) KT. Határozata első lakáshoz jutók támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Reményiné dr. Balog Andrea szakáldi lakos első lakáshoz jutók támogatására egyszeri Ft, azaz ötvenezer forintos támogatást állapít meg. A támogatást nevezett a Szakáld, Zrínyi Miklós út 1. szám alatti ingatlan megvásárlásához használhatja fel, amelyet igazolnia kell. k.) Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak a megválasztása Előterjesztő: Nagy Géza jegyző Nagy Géza jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a április 06.-án megtartandó országgyűlési választásokon, a Szakáldi Helyi Választási Bizottságból 3 tag visszalépett, ezért javasolta Konti Gergő (a.n.: Baranyi Anna, szül.: Miskolc, augusztus 07.) 3596

10 Szakáld, Dózsa György utca 22/a szám alatti lakost tagként, Szakálné Tardi Katalin (leánykori neve: Tardi Katalin, a.n.: Bársony Márta, szül.: Mezőcsát, június 12.) 3596 Szakáld, Béke út 3. szám alatti lakost, illetve Bodnár Sándorné (leánykori neve: Rácz Ilona, a.n.: Nyerencz Piroska, szül.: Debrecen, október 07.) 3596 Szakáld, Rákóczi Ferenc utca 16. szám alatti lakost pedig póttagként a bizottságba megválasztani. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette határozati javaslatát. Helyi Választási Bizottság tagjának, illetve póttagjainak a megválasztására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a április 06.-án megtartandó országgyűlési választásokon, a Szakáldi Helyi Választási Bizottságból visszalépett 3 tag helyett a Konti Gergő (a.n.: Baranyi Anna, szül.: Miskolc, augusztus 07.) 3596 Szakáld, Dózsa György utca 22/a szám alatti lakost tagként, Szakálné Tardi Katalin (leánykori neve: Tardi Katalin, a.n.: Bársony Márta, szül.: Mezőcsát, június 12.) 3596 Szakáld, Béke út 3. szám alatti lakost, illetve Bodnár Sándorné (leánykori neve: Rácz Ilona, a.n.: Nyerencz Piroska, szül.: Debrecen, október 07.) 3596 Szakáld, Rákóczi Ferenc utca 16. szám alatti lakost pedig póttagként a bizottságba megválasztja., jegyző A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatták a 18/2014 (III. 26.) KT. Határozata Helyi Választási Bizottság tagjának, illetve póttagjainak a megválasztására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a április 06.-án megtartandó országgyűlési választásokon, a Szakáldi Helyi Választási Bizottságból visszalépett 3 tag helyett a Konti Gergő (a.n.: Baranyi Anna, szül.: Miskolc, augusztus 07.) 3596 Szakáld, Dózsa György utca 22/a szám alatti lakost tagként, Szakálné Tardi Katalin (leánykori neve: Tardi Katalin, a.n.: Bársony Márta, szül.: Mezőcsát, június 12.) 3596 Szakáld, Béke út 3. szám alatti lakost, illetve Bodnár Sándorné (leánykori neve: Rácz Ilona, a.n.: Nyerencz Piroska, szül.: Debrecen, október 07.) 3596 Szakáld, Rákóczi Ferenc utca 16. szám alatti lakost pedig póttagként a bizottságba megválasztja., jegyző

11 l.) Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2. számú módosításának jóváhagyása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a napirendet. Javasolta a módosítás jóváhagyását. Ismertette határozati javaslatát. a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2. számú módosításának jóváhagyására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának december 18. napján hozott 7/2013. (XII. 18.) Társulási Tanács határozatával elfogadott, 2. számú módosítását az 1. számú melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatta a 19/2014 (III. 26.) KT. Határozata a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2. számú módosításának jóváhagyására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának december 18. napján hozott 7/2013. (XII. 18.) Társulási Tanács határozatával elfogadott, 2. számú módosítását az 1. számú melléklet szerint elfogadja. m.) Farkas Zsuzsanna a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Szakáldi Kirendeltsége közszolgálati alkalmazottjának munkaügyi perében született egyezség megbeszélése Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

12 Megjegyzés: Dr. Barnóczki Károly polgármester a napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendelt el. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a napirendet. Elmondta, hogy Farkas Zsuzsanna a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója munkaügyi pert kezdeményezett a közös hivatal jogelődje, a Nagycsécs, Muhi, Szakáld körjegyzőség ellen, munkaviszonyának jogtalan megszüntetése miatt, amiért most a jogutódoknak, a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatalnak, és a Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatalnak Ft, azaz kettőszáztizenhatezer forint kártérítést kéne fizetni, plusz Ft, azaz negyvenötezer forint ügyvédi díjat is. Azért szerepel mindkét hivatal alperesként az ügyben, mert Szakáld község Hejőszalontával, és Nemesbikkel, Sajóörös község pedig Muhival és Nagycséccsel létesített időközben közös hivatalt. Az tény, hogy az ügyben sem Nemesbikket, sem Hejőszalontát, sem Sajóöröst semmiféle felelősség nem terheli. Véleménye szerint, mivel Nagycsécs volt az ügy keletkezése idején a körjegyzőség székhelye, ezért javasolta, hogy levélben kérjék Nagycsécs települést az érintett összeggel kapcsolatos kifizetés miatti egyeztetésre. A képviselő-testület tagjai támogatták a Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak az ülésen való részvételt, és az ülést 17:42 perckor bezárta. Kmf. Dr. Barnóczki Károly polgármester Nagy Géza jegyző Farkas János jkv.hitelesítő

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben