A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól"

Átírás

1 A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 101. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: a) állóvíz: mesterséges és természetes tavak; b) folyóvíz: folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak; c) hajóút a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) pontjában meghatározott fogalom; d) kikötő: a Vkt pontjában meghatározott fogalom; e) korlátozott látási viszonyok: a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet cikk d) pont 10. alpontjában meghatározott fogalom; f) mélyvíz: 120 cm-nél mélyebb víz; g) szabad víz: a folyóvizek és állóvizek, továbbá vízi létesítmények (csatornák) vize; h) viharjelzés szempontjából ha) a Balaton keleti és középső medencéjét egymástól elválasztó rész a tihanyi Balatoni Hajózási ZRt. (a továbbiakban: BHZRt.) kompkikötő keleti mólójának, valamint a szántódi BHZRt. kompkikötő keleti mólójának jelzőoszlopait összekötő képzeletbeli egyenes; hb) a Balaton középső és nyugati medencéjének határai a badacsonyi BHZRt. kikötő keleti mólójának, valamint a fonyódi BHZRt. kikötő keleti mólójának jelzőoszlopai között húzott képzeletbeli vonal; i) úszóeszköz ia) a Vkt. szerinti úszólétesítménynek nem minősülő fürdés során igénybe vett eszköz, vagy ib) a víziközlekedésre nem szolgáló, 2,5 m hosszúságot meg nem haladó, legfeljebb 2 kw teljesítményű elektromotorral, sérülést nem okozó hajtóberendezéssel ellátott és azzal legfeljebb 1,5 km/h sebesség elérésére képes, megfelelőség tanúsítással rendelkező eszköz. 2. A szabad vízen történő fürdőzés szabályai 2. (1) A szabad vizekben fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, valamint külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. (2) Fürdésnek minősül az úszóeszköz vízen történő használata is. 1

2 (3) Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz használata, úszóeszköz vontatása. (4) Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék. (5) A kijelölt fürdőhely határaitól 150 méteren belül vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pálya nem jelölhető ki. 3. (1) Tilos fürdeni: a) hajóútban; b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében; e) egészségre ártalmas vizekben; f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a települések belterületén lévő szabad vizekben; g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra; h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig; i) ahol azt az a)-h) pontokban meghatározottakon kívül állami, önkormányzati szerv által elhelyezett tiltó tábla jelzi. (2) A fürdési tilalmat 60x30 cm méretű fehér alapú kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és átlósan 3 cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék mezőben fehér színű nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni. 4. (1) Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. (2) Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának arányos számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania. Egy személy legfeljebb nyolc gyermekre felügyelhet. 5. (1) A Balatonon keleti, középső és nyugati medencékre bontva, a Velencei-tavon, a Tiszatavon és a Fertő tavon minden év április elsejétől október harmincegyedikéig vihar-előrejelző és viharjelző szolgálat működik. A vihar-előrejelző rendszer technikai előkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint a Fertő tavi viharjelző rendszer kivételével a működtetést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. 2

3 (2) Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni, kivéve az országos sportági szakszövetség versenynaptárban szereplő, hivatásos, amatőr vagy vegyes versenyrendszerében, kizárólag versenyengedéllyel rendelkező versenyzők részvételével rendezett úszóversenyen (bajnokságon) való részvételt, ha azt a vízirendészeti hatóság engedélyezte, mint vízi rendezvényt. (3) A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés esetén fürödni tilos. (4) Viharjelzés tekintetében a Balaton keleti, középső és nyugati medencéjében a várható szélviszonyok figyelembevételével egymástól eltérő viharjelzési fokozatok is elrendelhetők. (5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza azon fokozott biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevők biztonságát. 3. Szabad vizek jegén való tartózkodás szabályai 6. (1) A szabad vizek jegén mindenki saját felelősségére tartózkodhat. (2) A szabad vizek jegén csak akkor lehet tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: a) éjszaka az engedélyezett és kijelölt, valamint a közterületre megállapított szabványnak megfelelően megvilágított sportpálya, sport- és egyéb célú rendezvény (a továbbiakban: rendezvény), valamint az azokhoz a jégen vezető kijelölt és a közterületre megállapított szabványnak megfelelően megvilágított út kivételével, továbbá nappal, ha a vízszintes látástávolság 500 méter alá csökken; b) közúti járművel, továbbá belsőégésű motorral ellátott nem közúti mozgó géppel, motoros légi járművel, kivéve a rendőrség felé történő bejelentési kötelezettség megtételét követően történő rendezvény, munkavégzés vagy sportpálya területén és az azokhoz tartozó jégen vezető útvonalon, feltéve, ha azt a rendőrség nem tiltotta meg c) kikötő, szükségkikötő területén, ha ott úszólétesítmény vesztegel, valamint más jogszabályban megállapított jelekkel kitűzött (kijelölt) veszteglőhelyek területétől számított 30 méteren belül; d) a nagy kiterjedésű tavakon a parttól 1000 méternél nagyobb távolságra, kivéve a kijelölt sportpálya, valamint engedélyezett rendezvény területét; e) folyóvizeken és azok mellékágain; f) csatornákon; g) ahol a területileg illetékes rendőrkapitányság a jégen tartózkodásra vonatkozó tilalmat elrendeli. 7. A szabad vizeken kialakult jégtorlaszok megbontását pl. jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából végző szakszemélyzet tevékenységére, valamint a külön jogszabály alapján engedélyezett egyéb vízi munkákra az e jogszabályban meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak. 8. 3

4 Tizenkét éven aluli, továbbá kijelölt sportpályán vagy a bejelentett és az illetékes szervek által meg nem tiltott rendezvényen hat éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete alatt tartózkodhat a szabad vizek jegén. Egy személy legfeljebb nyolc gyermekre felügyelhet. 9. (1) A jégen tartózkodók közelében szánkó, jégvitorlás, jég-vitorlásdeszka, egyéb téli sporteszköz ide nem értve a jégkorongozáshoz használt eszközöket (a továbbiakban együtt: sporteszköz) csak úgy használható, hogy az a jelen lévő személyek életét, testi épségét, vagy egészségét ne veszélyeztesse. (2) A jégen tartózkodó személyt a sporteszköz használója legalább 20 méter távolságban köteles úgy kikerülni, hogy a jégen tartózkodó személy a sporteszköz és a part között legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a sporteszköz sebességét oly módon kell csökkenteni, hogy az a jelen lévő személyek életét, testi épségét, vagy egészségét ne veszélyeztesse. A jégen tartózkodókat a sporteszköz közeledésére szükség esetén kiáltással is figyelmeztetni kell. (3) Jégvitorlást, jégvitorlásdeszkát függetlenül vitorlafelülete méretétől csak 14. életévét betöltött, a jégvitorlás, valamint a jégvitorlásdeszka vezetésében kellően jártas személy vezethet, a sportágra vonatkozó szabályok betartásával. 10. (1) A szabad vizek jegén tartandó rendezvény szervezését a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 10 munkanappal a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli. (2) A bejelentésnek tartalmazni kell: a) a rendezvény megtartásának helyét, beleértve az ahhoz a jégen vezető utat is és időpontját, figyelembe véve a rendezvény helyszíni előkészítésének és utómunkálatainak időtartamát is, valamint annak jellegét, b) a rendezvény részletes programjának leírását, c) a rendezvényen várhatóan résztvevők létszámát, d) a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős személyek létszámát, e) a figyelő- és mentőőrszolgálat létszámát, f) a rendezvény szervezőjének fa) nevét, fb) lakcímét, szervezet esetén székhelyét, fc) elérhetőségét a rendezvény ideje alatt, valamint g) a környezet szennyezésének megelőzésére, a bekövetkezett szennyezés elhárítására tervezett intézkedéseket. 11. A területileg illetékes rendőrkapitányság belföldi jogsegély keretében köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni a területileg illetékes jegyzőt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervét, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságot, továbbá a területileg illetékes 4

5 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, valamint védett természeti terület és a Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, valamint amennyiben a bejelentés-köteles tevékenység hajózási jelet érint a hajózási hatóságot. 12. (1) A területileg illetékes rendőrkapitányság a bejelentést követő 4 munkanapon belül a bejelentést elbírálja és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a rendezvény szervezőjét. (2) A rendőrség határozatával megtiltja a bejelentéshez kötött rendezvény megtartását, ha a rendezvény megtartása az e rendeletben foglalt tilalomba ütközik, valamint ha a rendezvény biztonságos lebonyolítása előreláthatólag nem biztosítható, vagy ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető körülmény áll fenn. (3) A rendezvény szervezője a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a területileg illetékes rendőrkapitányságnál jogorvoslattal élhet, amely jogorvoslat iránti igényt haladéktalanul továbbítani kell a területileg illetékes megyei rendőrkapitányság részére. (4) A megyei rendőrkapitányság a beérkezéstől számított 4 munkanapon belül dönt a rendezvény megtartásáról és haladéktalanul tájékoztatja a területileg illetékes rendőrkapitányságot és a szervezőt. (5) A (4) bekezdés szerinti iltó határozat esetén a rendezvény szervezője köteles a rendezvény megtiltásának tudomásul vételére. (6) A rendőrség haladéktalanul megtiltja a bejelentéshez kötött rendezvény megkezdését, valamint tovább folytatását és elrendeli, hogy a résztvevők azonnal hagyják el a szabad víz jegét, ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető bármilyen körülmény felmerül. A rendezvény szervezője köteles az azonnali megtiltással összefüggő szükséges intézkedések megtételére és a rendőrséggel való együttműködésre. (7) A rendőrkapitányság a rendezvény megtartását a 11. -ban megjelölt szervek által meghatározott feltételekre is figyelemmel határozatában foglalt további, a rendezvény biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek teljesüléséhez kötheti. (8) A rendezvény megtartása esetén a szervező köteles a rendezvény megtartásához szükséges intézkedések megtenni, (9) A rendezvény megtartásának megtiltása esetén a szervező köteles a rendezvény megtiltásának tudomásul vételére. 13. (1) A rendőrkapitányság kérelemre közigazgatási határozattal sportpályát és az ahhoz a partról a jégen vezető utat jelölhet ki a szabad víz jegén, ha a kijelölés nem ütközik az e rendeletben foglalt tilalomba, valamint ha a sportpálya használatának biztonságos lebonyolítása előreláthatólag biztosítható, vagy ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető körülmény nem áll fenn. (2) A rendőrkapitányság a sportpálya kijelöléséhez határozatában további feltételeket határozhat meg. (3) A rendőrkapitányság a sportpálya és az ahhoz a jégen vezető út kijelölése során belföldi jogsegély keretében köteles megkeresni a területileg illetékes jegyzőt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervét,, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságot, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, védett terület és Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, az országos sportági szakszövetséget vagy annak területi szervezeti egységét, valamint amennyiben a bejelentés-köteles tevékenység hajózási jelet érint a hajózási hatóságot. 5

6 (4) A rendőrség határozatát haladéktalanul közli az együttműködő hatóságokkal. (5) A rendőrkapitányság a sportpálya, valamint az ahhoz a jégen vezető út kijelöléséről szóló határozatát haladéktalanul visszavonja, ha a biztonságos sportolás, valamint a sportpálya biztonságos megközelítésének és elhagyásának feltételei nem állnak fenn. 3. A szabad vizek jegén történő munkavégzésről és a rendezvények megtartásáról 14. (1) A szabad vizek jegén történő munkavégzést a munkavégzés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal a munkavégzés helye szerinti illetékes rendőrkapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség a munkáltatót, munkáltató hiányában a munkát elvégző személyt terheli. (2) A bejelentésnek tartalmazni kell az e rendelet 10. (2) bekezdés a), c), e), f) és g) pontjában meghatározott adatokat a munkavégzésre vonatkozóan. 15. A szabad vizek jegén történő munkavégzés tekintetében a 11. és a 12. rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 16. (1) Szabad vizek jegén történő rendezvények megtartása és munkavégzés esetén a rendezvény szervezője köteles figyelő- és mentőőr szolgálat jelenlétéről gondoskodni és a mellékletben megjelölt mentőeszközöket biztosítani. (2) A szabad vizek jegén tartott rendezvények figyelő- és mentőőr szolgálatát ellátó személyzetet még ideiglenesen sem szabad megbízni más feladattal. A rendezvény figyelő- és mentőőr szolgálatot ellátó személyzete csak olyan feladattal bízható meg, amelyből nem következik a közvetlen munkaterület elhagyása, és képesek haladék nélkül mentőtevékenységük hatékony megkezdésére és folytatására. 17. A rendőrkapitányság a szabad vizek jegén való tartózkodásra vonatkozó általános tilalmakon túl: a) a sportpályák kijelöléséről szóló közigazgatási határozat tartalmáról, b) a jégen tartózkodás helyi tilalmáról, c) a jégen tartózkodásra, téli sportokra várhatóan alkalmas területek, sportpályák kijelöléséről, d) valamint e területeken a lékvágás és jégkitermelés tilalmáról szükség szerint, kérelemre vagy hivatalból indított eljárásban hoz határozatot, melynek hatálya legfeljebb 60 napig tart, és arról a helyben szokásos módon tájékoztatja az érdekelteket. 18. A kérelmező a rendőrkapitányság helyben szokásos tájékoztatása mellett köteles a szabad vizek jegének területe mellett jól látható módon kihelyezett táblákkal tájékoztatni a lakosságot a jégen tartózkodás lehetőségéről, a rendőrkapitányságnak bejelentett és meg nem tiltott terület kiterjedéséről, annak határai egyértelmű megjelölésével. 6

7 19. (1) Aki a szabad vizek jegén léket vág, vagy a víz kezelőjének a hozzájárulásával és a rendőrség felé történő bejelentési kötelezettség megtételét feltéve, ha az illetékes szerv a bejelentéshez kötött munkavégzést nem tiltotta meg követően jégkitermelést folytat, köteles az így jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból felismerhető és figyelemfelhívó módon a vízparton található felúszó természetes anyagokkal, vagy más felúszó anyagból készült eszközökkel megjelölni, valamint körülhatárolni. (2) Ha a jégmentessé tett felület kiterjedése meghaladja az 1 négyzetmétert, azt 1 méter magasságban legalább 0,1 méter széles, 0,1-0,1 m szélességű átlós irányú vörös-fehér csíkozással ellátott, felúszó anyagból készült korláttal kell körülhatárolni. A korlátot annak létesítője az elhelyezésre okot adó körülmény megszűnésekor köteles eltávolítani. 20. A rendőrség, a területileg illetékes jegyző, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve, a területileg illetékes vízügyi hatóság, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság, a halászati őr és a közterület-felügyelő, valamint védett terület esetén a területileg illetékes környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti parki igazgatóság a helyszínen ellenőrizheti a bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint az abban foglaltak betartását. Záró rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet. 7

8 Melléklet a / (..) BM rendelethez Mentőeszközök jégen történő rendezvény tartása, munkavégzés, kijelölt sportpálya figyelő- és mentőőr szolgálata részére 1. Csónak (amely anyaga és tömege alapján a jégen könnyen a beszakadáshoz tolható) evezővel és kötéllel (a kötél átmérője legalább 10 mm, hossza legalább 25 m), ha a területen a vízmélység az adott vízállásnál meghaladja az 1,2 métert. 2. Mentőmellény (az EN ISO (MSZ EN 395) vagy az EN ISO (MSZ- EN 396) szabványnak megfelelő, legalább 100 N, illetve 150 N teljesítményszintű, a figyelő-mentőőr szolgálat létszámának és tagjai testméretének megfelelően), ha a területen a vízmélység az adott vízállásnál meghaladja az 1,2 métert. 3. Mentőkötél (átmérője legalább 10 mm, hossza legalább 25 m). 4. Dobókörte kötéllel (lehetőleg fonott dobókörte, a kötél felúszó, átmérője legalább 8 mm, hossza legalább 25 m). 5. Mentőgyűrű (mentőpatkó) / vagy mentőlap, felúszó kötéllel (a mentőeszköz szabványnak megfelelő, a kötél átmérője legalább 8 mm, hossza legalább 25 m). 6. Csáklya (a csáklyavas gombosvégű, a nyél hossza legalább 4 m). 7. Létra (hossza legalább 4 m) vagy palló (legkisebb méretei: hossza 4 m, szélessége 0,3 m, vastagsága 0,05 m). 8. Elsősegélydoboz (1. számú, MSZ ). 9. Takaró (legalább 3 db.) a mentett személyek részére. 10. Mobil telefon (segélykéréshez). 11. Izolációs takaró (legalább 5 db). 8

9 Általános indokolás A jégen tartózkodás alapvető hazai szabályait jelenleg a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: 46/2001. BM rendelet) és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/1996. BM rendelet) határozza meg. A hatályos szabályozás meghatározza, hogy mely esetekben lehet a jégen tartózkodni, valamint bizonyos tiltó rendelkezéseket is megállapít, továbbá a biztonságos jégkitermeléshez és lékvágáshoz kapcsolódóan is megállapít kötelezettségeket. Azonban a jégsportpályák kijelölésének szabályai, a jégen végzett munka, a jégkitermelés, valamint a szabad vizek jegén tartott rendezvények/sportrendezvények engedélyezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, a jégen használható sporteszközök és speciális járművek használatára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a jégen tartózkodásra vonatkozó részletszabályokat, a tájékoztatási kötelezettség előírását a hatályos szabályozás nem tartalmaz. Erre tekintettel szükséges a meglévő szabályozás újraszabályozása az alapvető szabályok meghatározása és az egyéni felelősség deklarálása céljából. A már meglévő szabályozás kiegészítéséhez olyan nagyarányú módosításra lenne szükség, hogy célszerű egy új BM rendelet kiadása. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a hatóságok kijelöljenek különféle jégpályákat, sportpályákat, rendezvényhelyszíneket, illetve engedélyezzék az ilyen jégen zajló rendezvények megtartását. Ezért meg kell határozni a szabad vizek jegén tartandó sport- és egyéb rendezvények engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályokat. A jégen tartott rendezvények fokozott biztonsági kockázata miatt javasolt a bejelentési kötelezettség előírása, valamint a bejelentéshez kötött rendezvény, valamint munkavégzés ellenőrzésének lehetősége. Az eljáró hatóság kérdésében döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a jegyzőre vagy a rendőrségre telepítsük az adott hatáskört, ennek fényében a tervezetben ezek vagylagosan kerültek megjelenítésre. Részletes indokolás Az 1. -hoz E szakasz a rendeletre vonatkozó értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 9

10 A 2. -hoz A szabad vizekben történő fürdőzés szabályait rendezi. Kiemel bizonyos fürdésnek minősülő, valamint nem minősülő eseteket, rendezi a fürdőzők közelében történő úszóeszközhasználatot. A 3. -hoz Felsorolja azon eseteket, amikor tilos fürdeni, valamint ismerteti az ezt jelző táblát. A 4. -hoz A gyermekek fokozott biztonsága érdekében meghatározza a felügyeletükre vonatkozó szabályokat. Az 5. -hoz A Balaton medencénkénti viharjelzési fokozatának az elrendelését tartalmazza. A szabályozás szerint a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza a fokozott biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevők biztonságát. A 6. -hoz E szakasz célja az egyéni felelősség deklarálása, amelyhez a tervezet meghatározza a betartandó részletszabályokat, valamint a jégen való biztonságos tartózkodáshoz és a baleset esetén bekövetkező mentéshez szükséges előírásokat, biztonsági követelményeket. Meghatározza továbbá a szabad vizek jegén való tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat. A 7. -hoz Meghatározza azt az esetet, amely nem tartozik a tervezet hatálya alá. A 8. -hoz Meghatározza a 12, illetve 6 év alatti gyermekek fokozottabb biztonsága érdekében a felügyeletükre vonatkozó szabályokat. A 9. -hoz A jégen való sporteszköz-használat szabályairól rendelkezik. Az itt meghatározott sporteszközök alatt nem értjük a jégkorongozáshoz használt sporteszközöket. A 10. -hoz A szabad vizek jegén tartandó rendezvények bejelentési kötelezettségének megtételéről, a bejelentés kötelező tartalmáról rendelkezik. A 11. -hoz 10

11 Meghatározza, hogy a területileg illetékes rendőrkapitányság belföldi jogsegély útján vonhat be a további szerveket a jégen való tartózkodás biztonságosságának megítélésébe. A 12. -hoz A jogorvoslati lehetőségekről rendelkezik. A határidők rövidségét a jég állapotának állandó és hirtelen változása indokolja. A 13. -hoz A jégen lévő sportpálya kijelölésének szabályait határozza meg. A 14. -hoz A szabad vizek jegén történő munkavégzésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget és annak tartalmát határozza meg. A 15. -hoz A további szervek bevonásáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről rendelkezik a munkavégzés tekintetében. A 17. -hoz A jégen tartózkodók biztonságának biztosítása érdekében figyelő- és mentőőr szolgálat kötelező felállítását határozza meg. A 18. -hoz A rendőrség egyéb kötelezettségeit tartalmazza. A 19. -hoz A jégen tartózkodásról való tájékoztatás szabályait határozza meg. A 20. -hoz A szabad vizek jegén történő lékvágásra vonatkozó szabályokat határozza meg. A 21. -hoz A hatályba lépést és a jelenleg hatályos jogszabály azzal egyidejű hatályon kívül helyezését rendezi. 11

ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram

ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 9. modul: Vitorlás természetjárás Tananyagszerző:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete a víziközlekedés rendjérõl HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT

A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete a víziközlekedés rendjérõl HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 137. szám 32953 A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelete a víziközlekedés rendjérõl A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2)

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

Tájékoztató csónakok közlekedéséről

Tájékoztató csónakok közlekedéséről Tájékoztató csónakok közlekedéséről A víziközlekedést meghatároz rozó jogszabályok A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, a

Részletesebben

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet. a vízi közlekedés rendjéről 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. -a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4. 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel [Vastag betűvel az 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.),

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV Balatoni Szövetség Készült a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének megbízásából, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által 2009. október A franchise kézikönyv

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 2010. november A Tisza-tavi Kódex a Tiszavíz Vízerőmű Kft.,

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben