A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól"

Átírás

1 A belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 101. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: a) állóvíz: mesterséges és természetes tavak; b) folyóvíz: folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak; c) hajóút a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) pontjában meghatározott fogalom; d) kikötő: a Vkt pontjában meghatározott fogalom; e) korlátozott látási viszonyok: a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 1. melléklet cikk d) pont 10. alpontjában meghatározott fogalom; f) mélyvíz: 120 cm-nél mélyebb víz; g) szabad víz: a folyóvizek és állóvizek, továbbá vízi létesítmények (csatornák) vize; h) viharjelzés szempontjából ha) a Balaton keleti és középső medencéjét egymástól elválasztó rész a tihanyi Balatoni Hajózási ZRt. (a továbbiakban: BHZRt.) kompkikötő keleti mólójának, valamint a szántódi BHZRt. kompkikötő keleti mólójának jelzőoszlopait összekötő képzeletbeli egyenes; hb) a Balaton középső és nyugati medencéjének határai a badacsonyi BHZRt. kikötő keleti mólójának, valamint a fonyódi BHZRt. kikötő keleti mólójának jelzőoszlopai között húzott képzeletbeli vonal; i) úszóeszköz ia) a Vkt. szerinti úszólétesítménynek nem minősülő fürdés során igénybe vett eszköz, vagy ib) a víziközlekedésre nem szolgáló, 2,5 m hosszúságot meg nem haladó, legfeljebb 2 kw teljesítményű elektromotorral, sérülést nem okozó hajtóberendezéssel ellátott és azzal legfeljebb 1,5 km/h sebesség elérésére képes, megfelelőség tanúsítással rendelkező eszköz. 2. A szabad vízen történő fürdőzés szabályai 2. (1) A szabad vizekben fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, valamint külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. (2) Fürdésnek minősül az úszóeszköz vízen történő használata is. 1

2 (3) Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz használata, úszóeszköz vontatása. (4) Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék. (5) A kijelölt fürdőhely határaitól 150 méteren belül vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pálya nem jelölhető ki. 3. (1) Tilos fürdeni: a) hajóútban; b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres körzetében; e) egészségre ártalmas vizekben; f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a települések belterületén lévő szabad vizekben; g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra; h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mély víz határáig; i) ahol azt az a)-h) pontokban meghatározottakon kívül állami, önkormányzati szerv által elhelyezett tiltó tábla jelzi. (2) A fürdési tilalmat 60x30 cm méretű fehér alapú kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és átlósan 3 cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék mezőben fehér színű nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni. 4. (1) Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. (2) Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának arányos számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania. Egy személy legfeljebb nyolc gyermekre felügyelhet. 5. (1) A Balatonon keleti, középső és nyugati medencékre bontva, a Velencei-tavon, a Tiszatavon és a Fertő tavon minden év április elsejétől október harmincegyedikéig vihar-előrejelző és viharjelző szolgálat működik. A vihar-előrejelző rendszer technikai előkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint a Fertő tavi viharjelző rendszer kivételével a működtetést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. 2

3 (2) Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni, kivéve az országos sportági szakszövetség versenynaptárban szereplő, hivatásos, amatőr vagy vegyes versenyrendszerében, kizárólag versenyengedéllyel rendelkező versenyzők részvételével rendezett úszóversenyen (bajnokságon) való részvételt, ha azt a vízirendészeti hatóság engedélyezte, mint vízi rendezvényt. (3) A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés esetén fürödni tilos. (4) Viharjelzés tekintetében a Balaton keleti, középső és nyugati medencéjében a várható szélviszonyok figyelembevételével egymástól eltérő viharjelzési fokozatok is elrendelhetők. (5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza azon fokozott biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevők biztonságát. 3. Szabad vizek jegén való tartózkodás szabályai 6. (1) A szabad vizek jegén mindenki saját felelősségére tartózkodhat. (2) A szabad vizek jegén csak akkor lehet tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. (3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: a) éjszaka az engedélyezett és kijelölt, valamint a közterületre megállapított szabványnak megfelelően megvilágított sportpálya, sport- és egyéb célú rendezvény (a továbbiakban: rendezvény), valamint az azokhoz a jégen vezető kijelölt és a közterületre megállapított szabványnak megfelelően megvilágított út kivételével, továbbá nappal, ha a vízszintes látástávolság 500 méter alá csökken; b) közúti járművel, továbbá belsőégésű motorral ellátott nem közúti mozgó géppel, motoros légi járművel, kivéve a rendőrség felé történő bejelentési kötelezettség megtételét követően történő rendezvény, munkavégzés vagy sportpálya területén és az azokhoz tartozó jégen vezető útvonalon, feltéve, ha azt a rendőrség nem tiltotta meg c) kikötő, szükségkikötő területén, ha ott úszólétesítmény vesztegel, valamint más jogszabályban megállapított jelekkel kitűzött (kijelölt) veszteglőhelyek területétől számított 30 méteren belül; d) a nagy kiterjedésű tavakon a parttól 1000 méternél nagyobb távolságra, kivéve a kijelölt sportpálya, valamint engedélyezett rendezvény területét; e) folyóvizeken és azok mellékágain; f) csatornákon; g) ahol a területileg illetékes rendőrkapitányság a jégen tartózkodásra vonatkozó tilalmat elrendeli. 7. A szabad vizeken kialakult jégtorlaszok megbontását pl. jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából végző szakszemélyzet tevékenységére, valamint a külön jogszabály alapján engedélyezett egyéb vízi munkákra az e jogszabályban meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak. 8. 3

4 Tizenkét éven aluli, továbbá kijelölt sportpályán vagy a bejelentett és az illetékes szervek által meg nem tiltott rendezvényen hat éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete alatt tartózkodhat a szabad vizek jegén. Egy személy legfeljebb nyolc gyermekre felügyelhet. 9. (1) A jégen tartózkodók közelében szánkó, jégvitorlás, jég-vitorlásdeszka, egyéb téli sporteszköz ide nem értve a jégkorongozáshoz használt eszközöket (a továbbiakban együtt: sporteszköz) csak úgy használható, hogy az a jelen lévő személyek életét, testi épségét, vagy egészségét ne veszélyeztesse. (2) A jégen tartózkodó személyt a sporteszköz használója legalább 20 méter távolságban köteles úgy kikerülni, hogy a jégen tartózkodó személy a sporteszköz és a part között legyen. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a sporteszköz sebességét oly módon kell csökkenteni, hogy az a jelen lévő személyek életét, testi épségét, vagy egészségét ne veszélyeztesse. A jégen tartózkodókat a sporteszköz közeledésére szükség esetén kiáltással is figyelmeztetni kell. (3) Jégvitorlást, jégvitorlásdeszkát függetlenül vitorlafelülete méretétől csak 14. életévét betöltött, a jégvitorlás, valamint a jégvitorlásdeszka vezetésében kellően jártas személy vezethet, a sportágra vonatkozó szabályok betartásával. 10. (1) A szabad vizek jegén tartandó rendezvény szervezését a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 10 munkanappal a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli. (2) A bejelentésnek tartalmazni kell: a) a rendezvény megtartásának helyét, beleértve az ahhoz a jégen vezető utat is és időpontját, figyelembe véve a rendezvény helyszíni előkészítésének és utómunkálatainak időtartamát is, valamint annak jellegét, b) a rendezvény részletes programjának leírását, c) a rendezvényen várhatóan résztvevők létszámát, d) a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős személyek létszámát, e) a figyelő- és mentőőrszolgálat létszámát, f) a rendezvény szervezőjének fa) nevét, fb) lakcímét, szervezet esetén székhelyét, fc) elérhetőségét a rendezvény ideje alatt, valamint g) a környezet szennyezésének megelőzésére, a bekövetkezett szennyezés elhárítására tervezett intézkedéseket. 11. A területileg illetékes rendőrkapitányság belföldi jogsegély keretében köteles a bejelentésről haladéktalanul értesíteni a területileg illetékes jegyzőt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervét, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságot, továbbá a területileg illetékes 4

5 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, valamint védett természeti terület és a Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, valamint amennyiben a bejelentés-köteles tevékenység hajózási jelet érint a hajózási hatóságot. 12. (1) A területileg illetékes rendőrkapitányság a bejelentést követő 4 munkanapon belül a bejelentést elbírálja és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a rendezvény szervezőjét. (2) A rendőrség határozatával megtiltja a bejelentéshez kötött rendezvény megtartását, ha a rendezvény megtartása az e rendeletben foglalt tilalomba ütközik, valamint ha a rendezvény biztonságos lebonyolítása előreláthatólag nem biztosítható, vagy ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető körülmény áll fenn. (3) A rendezvény szervezője a döntés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a területileg illetékes rendőrkapitányságnál jogorvoslattal élhet, amely jogorvoslat iránti igényt haladéktalanul továbbítani kell a területileg illetékes megyei rendőrkapitányság részére. (4) A megyei rendőrkapitányság a beérkezéstől számított 4 munkanapon belül dönt a rendezvény megtartásáról és haladéktalanul tájékoztatja a területileg illetékes rendőrkapitányságot és a szervezőt. (5) A (4) bekezdés szerinti iltó határozat esetén a rendezvény szervezője köteles a rendezvény megtiltásának tudomásul vételére. (6) A rendőrség haladéktalanul megtiltja a bejelentéshez kötött rendezvény megkezdését, valamint tovább folytatását és elrendeli, hogy a résztvevők azonnal hagyják el a szabad víz jegét, ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető bármilyen körülmény felmerül. A rendezvény szervezője köteles az azonnali megtiltással összefüggő szükséges intézkedések megtételére és a rendőrséggel való együttműködésre. (7) A rendőrkapitányság a rendezvény megtartását a 11. -ban megjelölt szervek által meghatározott feltételekre is figyelemmel határozatában foglalt további, a rendezvény biztonságos lebonyolításához szükséges feltételek teljesüléséhez kötheti. (8) A rendezvény megtartása esetén a szervező köteles a rendezvény megtartásához szükséges intézkedések megtenni, (9) A rendezvény megtartásának megtiltása esetén a szervező köteles a rendezvény megtiltásának tudomásul vételére. 13. (1) A rendőrkapitányság kérelemre közigazgatási határozattal sportpályát és az ahhoz a partról a jégen vezető utat jelölhet ki a szabad víz jegén, ha a kijelölés nem ütközik az e rendeletben foglalt tilalomba, valamint ha a sportpálya használatának biztonságos lebonyolítása előreláthatólag biztosítható, vagy ha a résztvevők életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztető körülmény nem áll fenn. (2) A rendőrkapitányság a sportpálya kijelöléséhez határozatában további feltételeket határozhat meg. (3) A rendőrkapitányság a sportpálya és az ahhoz a jégen vezető út kijelölése során belföldi jogsegély keretében köteles megkeresni a területileg illetékes jegyzőt, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervét,, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóságot, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, védett terület és Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságot, az országos sportági szakszövetséget vagy annak területi szervezeti egységét, valamint amennyiben a bejelentés-köteles tevékenység hajózási jelet érint a hajózási hatóságot. 5

6 (4) A rendőrség határozatát haladéktalanul közli az együttműködő hatóságokkal. (5) A rendőrkapitányság a sportpálya, valamint az ahhoz a jégen vezető út kijelöléséről szóló határozatát haladéktalanul visszavonja, ha a biztonságos sportolás, valamint a sportpálya biztonságos megközelítésének és elhagyásának feltételei nem állnak fenn. 3. A szabad vizek jegén történő munkavégzésről és a rendezvények megtartásáról 14. (1) A szabad vizek jegén történő munkavégzést a munkavégzés megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal a munkavégzés helye szerinti illetékes rendőrkapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség a munkáltatót, munkáltató hiányában a munkát elvégző személyt terheli. (2) A bejelentésnek tartalmazni kell az e rendelet 10. (2) bekezdés a), c), e), f) és g) pontjában meghatározott adatokat a munkavégzésre vonatkozóan. 15. A szabad vizek jegén történő munkavégzés tekintetében a 11. és a 12. rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 16. (1) Szabad vizek jegén történő rendezvények megtartása és munkavégzés esetén a rendezvény szervezője köteles figyelő- és mentőőr szolgálat jelenlétéről gondoskodni és a mellékletben megjelölt mentőeszközöket biztosítani. (2) A szabad vizek jegén tartott rendezvények figyelő- és mentőőr szolgálatát ellátó személyzetet még ideiglenesen sem szabad megbízni más feladattal. A rendezvény figyelő- és mentőőr szolgálatot ellátó személyzete csak olyan feladattal bízható meg, amelyből nem következik a közvetlen munkaterület elhagyása, és képesek haladék nélkül mentőtevékenységük hatékony megkezdésére és folytatására. 17. A rendőrkapitányság a szabad vizek jegén való tartózkodásra vonatkozó általános tilalmakon túl: a) a sportpályák kijelöléséről szóló közigazgatási határozat tartalmáról, b) a jégen tartózkodás helyi tilalmáról, c) a jégen tartózkodásra, téli sportokra várhatóan alkalmas területek, sportpályák kijelöléséről, d) valamint e területeken a lékvágás és jégkitermelés tilalmáról szükség szerint, kérelemre vagy hivatalból indított eljárásban hoz határozatot, melynek hatálya legfeljebb 60 napig tart, és arról a helyben szokásos módon tájékoztatja az érdekelteket. 18. A kérelmező a rendőrkapitányság helyben szokásos tájékoztatása mellett köteles a szabad vizek jegének területe mellett jól látható módon kihelyezett táblákkal tájékoztatni a lakosságot a jégen tartózkodás lehetőségéről, a rendőrkapitányságnak bejelentett és meg nem tiltott terület kiterjedéséről, annak határai egyértelmű megjelölésével. 6

7 19. (1) Aki a szabad vizek jegén léket vág, vagy a víz kezelőjének a hozzájárulásával és a rendőrség felé történő bejelentési kötelezettség megtételét feltéve, ha az illetékes szerv a bejelentéshez kötött munkavégzést nem tiltotta meg követően jégkitermelést folytat, köteles az így jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból felismerhető és figyelemfelhívó módon a vízparton található felúszó természetes anyagokkal, vagy más felúszó anyagból készült eszközökkel megjelölni, valamint körülhatárolni. (2) Ha a jégmentessé tett felület kiterjedése meghaladja az 1 négyzetmétert, azt 1 méter magasságban legalább 0,1 méter széles, 0,1-0,1 m szélességű átlós irányú vörös-fehér csíkozással ellátott, felúszó anyagból készült korláttal kell körülhatárolni. A korlátot annak létesítője az elhelyezésre okot adó körülmény megszűnésekor köteles eltávolítani. 20. A rendőrség, a területileg illetékes jegyző, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve, a területileg illetékes vízügyi hatóság, a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság, a halászati őr és a közterület-felügyelő, valamint védett terület esetén a területileg illetékes környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes nemzeti parki igazgatóság a helyszínen ellenőrizheti a bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint az abban foglaltak betartását. Záró rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet. 7

8 Melléklet a / (..) BM rendelethez Mentőeszközök jégen történő rendezvény tartása, munkavégzés, kijelölt sportpálya figyelő- és mentőőr szolgálata részére 1. Csónak (amely anyaga és tömege alapján a jégen könnyen a beszakadáshoz tolható) evezővel és kötéllel (a kötél átmérője legalább 10 mm, hossza legalább 25 m), ha a területen a vízmélység az adott vízállásnál meghaladja az 1,2 métert. 2. Mentőmellény (az EN ISO (MSZ EN 395) vagy az EN ISO (MSZ- EN 396) szabványnak megfelelő, legalább 100 N, illetve 150 N teljesítményszintű, a figyelő-mentőőr szolgálat létszámának és tagjai testméretének megfelelően), ha a területen a vízmélység az adott vízállásnál meghaladja az 1,2 métert. 3. Mentőkötél (átmérője legalább 10 mm, hossza legalább 25 m). 4. Dobókörte kötéllel (lehetőleg fonott dobókörte, a kötél felúszó, átmérője legalább 8 mm, hossza legalább 25 m). 5. Mentőgyűrű (mentőpatkó) / vagy mentőlap, felúszó kötéllel (a mentőeszköz szabványnak megfelelő, a kötél átmérője legalább 8 mm, hossza legalább 25 m). 6. Csáklya (a csáklyavas gombosvégű, a nyél hossza legalább 4 m). 7. Létra (hossza legalább 4 m) vagy palló (legkisebb méretei: hossza 4 m, szélessége 0,3 m, vastagsága 0,05 m). 8. Elsősegélydoboz (1. számú, MSZ ). 9. Takaró (legalább 3 db.) a mentett személyek részére. 10. Mobil telefon (segélykéréshez). 11. Izolációs takaró (legalább 5 db). 8

9 Általános indokolás A jégen tartózkodás alapvető hazai szabályait jelenleg a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: 46/2001. BM rendelet) és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/1996. BM rendelet) határozza meg. A hatályos szabályozás meghatározza, hogy mely esetekben lehet a jégen tartózkodni, valamint bizonyos tiltó rendelkezéseket is megállapít, továbbá a biztonságos jégkitermeléshez és lékvágáshoz kapcsolódóan is megállapít kötelezettségeket. Azonban a jégsportpályák kijelölésének szabályai, a jégen végzett munka, a jégkitermelés, valamint a szabad vizek jegén tartott rendezvények/sportrendezvények engedélyezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, a jégen használható sporteszközök és speciális járművek használatára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a jégen tartózkodásra vonatkozó részletszabályokat, a tájékoztatási kötelezettség előírását a hatályos szabályozás nem tartalmaz. Erre tekintettel szükséges a meglévő szabályozás újraszabályozása az alapvető szabályok meghatározása és az egyéni felelősség deklarálása céljából. A már meglévő szabályozás kiegészítéséhez olyan nagyarányú módosításra lenne szükség, hogy célszerű egy új BM rendelet kiadása. Egyre nagyobb az igény arra, hogy a hatóságok kijelöljenek különféle jégpályákat, sportpályákat, rendezvényhelyszíneket, illetve engedélyezzék az ilyen jégen zajló rendezvények megtartását. Ezért meg kell határozni a szabad vizek jegén tartandó sport- és egyéb rendezvények engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályokat. A jégen tartott rendezvények fokozott biztonsági kockázata miatt javasolt a bejelentési kötelezettség előírása, valamint a bejelentéshez kötött rendezvény, valamint munkavégzés ellenőrzésének lehetősége. Az eljáró hatóság kérdésében döntés szükséges arra vonatkozóan, hogy a jegyzőre vagy a rendőrségre telepítsük az adott hatáskört, ennek fényében a tervezetben ezek vagylagosan kerültek megjelenítésre. Részletes indokolás Az 1. -hoz E szakasz a rendeletre vonatkozó értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 9

10 A 2. -hoz A szabad vizekben történő fürdőzés szabályait rendezi. Kiemel bizonyos fürdésnek minősülő, valamint nem minősülő eseteket, rendezi a fürdőzők közelében történő úszóeszközhasználatot. A 3. -hoz Felsorolja azon eseteket, amikor tilos fürdeni, valamint ismerteti az ezt jelző táblát. A 4. -hoz A gyermekek fokozott biztonsága érdekében meghatározza a felügyeletükre vonatkozó szabályokat. Az 5. -hoz A Balaton medencénkénti viharjelzési fokozatának az elrendelését tartalmazza. A szabályozás szerint a vízirendészeti hatóság engedélyében meghatározza a fokozott biztonsági előírásokat, amelyek biztosítják viharjelzés vagy meteorológiai veszélyjelzés esetén a résztvevők biztonságát. A 6. -hoz E szakasz célja az egyéni felelősség deklarálása, amelyhez a tervezet meghatározza a betartandó részletszabályokat, valamint a jégen való biztonságos tartózkodáshoz és a baleset esetén bekövetkező mentéshez szükséges előírásokat, biztonsági követelményeket. Meghatározza továbbá a szabad vizek jegén való tartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat. A 7. -hoz Meghatározza azt az esetet, amely nem tartozik a tervezet hatálya alá. A 8. -hoz Meghatározza a 12, illetve 6 év alatti gyermekek fokozottabb biztonsága érdekében a felügyeletükre vonatkozó szabályokat. A 9. -hoz A jégen való sporteszköz-használat szabályairól rendelkezik. Az itt meghatározott sporteszközök alatt nem értjük a jégkorongozáshoz használt sporteszközöket. A 10. -hoz A szabad vizek jegén tartandó rendezvények bejelentési kötelezettségének megtételéről, a bejelentés kötelező tartalmáról rendelkezik. A 11. -hoz 10

11 Meghatározza, hogy a területileg illetékes rendőrkapitányság belföldi jogsegély útján vonhat be a további szerveket a jégen való tartózkodás biztonságosságának megítélésébe. A 12. -hoz A jogorvoslati lehetőségekről rendelkezik. A határidők rövidségét a jég állapotának állandó és hirtelen változása indokolja. A 13. -hoz A jégen lévő sportpálya kijelölésének szabályait határozza meg. A 14. -hoz A szabad vizek jegén történő munkavégzésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget és annak tartalmát határozza meg. A 15. -hoz A további szervek bevonásáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről rendelkezik a munkavégzés tekintetében. A 17. -hoz A jégen tartózkodók biztonságának biztosítása érdekében figyelő- és mentőőr szolgálat kötelező felállítását határozza meg. A 18. -hoz A rendőrség egyéb kötelezettségeit tartalmazza. A 19. -hoz A jégen tartózkodásról való tájékoztatás szabályait határozza meg. A 20. -hoz A szabad vizek jegén történő lékvágásra vonatkozó szabályokat határozza meg. A 21. -hoz A hatályba lépést és a jelenleg hatályos jogszabály azzal egyidejű hatályon kívül helyezését rendezi. 11

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2014. február 20., 24. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2014. február 20., 24. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: Petrovics László polgármester ELŐTERJESZTÉS 7. (GVB 4.) Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program Szabadidőszervező- és programkoordinátor képzés Folyami evezős jármód fejlesztési anyaga

Bejárható Magyarország Program Szabadidőszervező- és programkoordinátor képzés Folyami evezős jármód fejlesztési anyaga Bejárható Magyarország Program Szabadidőszervező- és programkoordinátor képzés Folyami evezős jármód fejlesztési anyaga Szerző: dr. Hornyacsek Júlia (PhD) Bejárható Magyarország Program Szerzői bemutatkozás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Kommunikációs terv. I. Együttműködési megállapodás aláírása. II. Szakmai egyeztetések

Kommunikációs terv. I. Együttműködési megállapodás aláírása. II. Szakmai egyeztetések Kommunikációs terv Összeállította a Tisza-tó Fejlesztési Kft. I. Együttműködési megállapodás aláírása A Tisza-tó működtetői és működésében érdekelt szervezetek között megkötendő Együttműködési Megállapodás

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Tájékoztató csónakok közlekedéséről

Tájékoztató csónakok közlekedéséről Tájékoztató csónakok közlekedéséről A víziközlekedést meghatároz rozó jogszabályok A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, a

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. február BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. február BUDAPEST 214. február TÉLEN IS BIZTONSÁGBAN VIZEINKEN Az elmúlt hetek időjárása alapján most már úgy tűnik, csak ideért az igazi tél, aminek köszönhetően lassan számolnunk kell azzal, hogy előbb a lassúbb folyású

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet. a víziközlekedés rendjéről. 1. melléklet az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT I.

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet. a víziközlekedés rendjéről. 1. melléklet az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT I. 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL június.

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL június. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR HÍRLEVÉL 2011. június. A biciklizés kellemes, egészséges és környezetbarát időtöltés. Ahhoz azonban, hogy mindig az maradjon, be kell tartanunk

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzata 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelete a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése

Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése Tanulóifjúság (3-18 éves korosztály) táboroztatásának bejelentése A bejelentést-, illetve értesítést a táborozást szervező, illetve szervezők nyújthatják be. Egyéb tudnivalók: A táborozás üzleti és nem

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2004. (X. 28.) rendelete A helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Baja Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni.

6. (1) A közterületeket legkésőbb a nemzeti ünnepeket megelőző munkanapon fel kell lobogózni. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város címeréről és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról Balatonboglár Város

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL - 2 - Apácatorna község önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság nemzeti

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. július BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. július BUDAPEST Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési ELBIR Itt a strandidő! Újra itt a nyár, és meleg az idő! szól a népszerű sláger, ami nem jelent mást, hogy a szünidő beköszöntével egyidejűleg megkezdődött végre nálunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Menetben a kormánynál legalább egy 16 éves kort betöltött képesített személynek kell tartózkodnia.

Menetben a kormánynál legalább egy 16 éves kort betöltött képesített személynek kell tartózkodnia. motoros vízi sporteszköz: sport- és szabadidõs célokat szolgáló vízi jármû, amelynek hossza nem éri el a 4 métert, elsõdleges meghajtását vízsugárszivattyúval ellátott belsõ égésû motor biztosítja, és

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL - 2 - Kisberzseny község önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti

Részletesebben

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések A munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen2/1998. (I. 16.) MüM (I. rendelet 16.) MüM a munkahelyen alkalmazandó rendelet biztonsági

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1.

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1. Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2012.(V.10.) sz., 31/2012.(XII.17.) valamint a 15/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A belügyminiszter. /2016. (...) BM rendelete. az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról 1 A belügyminiszter /2016. (...) BM rendelete az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés

Részletesebben

Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye (kivonat: A Tisza-tó házirendje) Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 2010. november A TISZA-TÓ

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. (3) bekezdés tekintetében a Rendırségrıl szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelezı mértékérıl, valamint a szabálysértésekrıl, a szabálysértési

Részletesebben

Evezős mentőkatamarán

Evezős mentőkatamarán Evezős mentőkatamarán 1. Előzmények Szervezetünk immáron több éve folytat, többek között strandi vízimentő (mentőőri) tevékenységet, melynek során vízimentőink (mentőőreink) a hatályos rendeletnek megfelelően

Részletesebben