Tevékenység: A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése"

Átírás

1 Tevékenység: A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése Dokumentum: A vezetői konzultációk és interaktív szeminárium keretében lefolytatott felülvizsgálatok és javaslatok alapján készült összefoglaló ÁROP-3.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára Kistelek Város Önkormányzata 1

2 1. Munkaköri leírások vizsgálata Bevezető Kistelek Közép Európában, Magyarország déli részén, a Dél-alföldön, a Kiskunság délkeleti felében, a Dél-alföldi Régió központjában, Csongrád megye észak-nyugati részén, Szeged vonzáskörzetében helyezkedik el. Szegedtől és Kiskunfélegyházától egyenlő, kb. 30 km - es távolságra, a Tiszától kb. 15 km - re fekszik. Az E75 - ös nemzetközi főutat Kistelek központjában keresztezi a Kiskunhalas - Kiskunmajsa felől Csongrádra és a Tiszán át Mindszentre vezető út. Kistelek kedvező földrajzi helyzeténél fogva megfelelő városfejlesztési akciók megvalósításával a megye főkapuja lehet. Kistelek a kistérség névadójaként, a körülötte lévő településekkel (Balástya, Baks, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer) karöltve alkotja a Kisteleki kistérséget. A kistérségben egyetlen város Kistelek, amely központi fekvésénél, funkciókban való ellátottságánál fogva a kistérség központja is.a település mellett halad el az M5 -s autópálya, amelynek lejárója van Kisteleknél és Balástyánál. A kistérséget délen a szegedi, keleten a hódmezővásárhelyi, északon a szentesi, a csongrádi és a kiskunfélegyházi, nyugaton pedig a kiskunmajsai kistérség határolja. Működését a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, részönkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák. A törvényi hivatkozások kapcsán nagyon lényeges elem tisztázni, hogy hazánkban 2011-ben hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, amely felváltja a korábbi köztisztviselői törvényt és kormánytisztviselői törvényt. Az alábbi kiemelés az új törvényből hűen tükrözi a szervezeti humánerőforrás gazdálkodás jellemzőit évi CCI. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan közszolgálatra alapozható, amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges, törvényesen működik, tagjai korszerű szakmai ismeretekkel rendelkeznek, Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják. Az újonnan hatályba lépett törvény bevezetőjében is rögzítve van, hogy korszerű ismeretekkel rendelkező közszolgálati munkatársakra van szükség. 2

3 Feladat: Reprezentatív munkaköri elemzések készítése. (workshop) A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése: A három kiválasztott munkakör elemzése tevékenységen belül. A három munkakör: személyügyi ügyintéző önkormányzati szociálpolitikai ügyintéző gazdasági csoportvezető Kistelek Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel közösen, munkacsoportos megbeszéléseken megvizsgáltuk a munkaköri leírások tartalmát, jelenlegi állapotát. A közös megbeszéléseken az alábbi jellemzőket vettük figyelembe a munkaköri leírásoknál: Legfontosabb elvárások a munkaköri leírásokkal kapcsolatban: érthető szövegezés, érthető tartalom betarthatóak és vállalhatóak legyenek az abban foglaltak ami le van benne írva, az legyen a valóságban is betartva módosításokat közösen lehessen megbeszélni a vezetéssel kötelező legyen a betartásuk mindenkire nézve ne legyen terjedelmében túl hosszú csak a vonatkozó törvények, rendeletek legyenek benne az irányadók A munkatársak úgy ítélték meg, hogy a fenti kritériumok a legfontosabb jellemzők, amelynek meg kell felelnie egy munkaköri leírásnak. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. A munkaköri leírásból megállapíthatóak továbbá a munkakört betöltő alá és fölérendeltségi viszonyai is Lényeges vizsgálati elemként jelent meg, hogy a vizsgált esetekben a munkaköri leírásokban rögzítettek és a napi munkában végzett, tényleges tevékenységek között milyen jellegű és mekkora eltérés mutatkozik meg. Alapvetően és összességében elmondható, hogy a vizsgált munkaköri leírások konzekvens és releváns módon követik a munkavállalókra vonatkozó feladatok leírását, sztenderd formában tartalmazzák a napi munkavégzéshez szükséges leírásokat. 3

4 Személyügyi ügyintéző: Legfőbb feladatai közé tartozik, az önkormányzat keretében közfoglalkoztatotti státuszba került munkavállalók személyi és szakmai anyagának naprakész vezetése. Fontos feladata, hogy a hivatal állományára jellemző éves szabadságok meg legyenek állapítva, illetve az éves szabadságolások naprakészen legyenek vezetve. Többirányú munkáját támogatja, hogy napi szinten kapcsolatot tart a kapcsolód intézményekkel, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. Szociálpolitikai ügyintéző: Az önkormányzat lakosság felé irányuló egyik legfontosabb tevékenységét a szociálpolitikai ügyintéző végzi. Ebben a munkakörben kiemelten fontos, hogy a munkavállaló személyiségére jellemző követelmény és személyiségprofil tartalmazzon egy sor, az ügyfelekkel való bánásmódot erősítő jellemzőt. A kommunikációs és a hatályos jogszabályi környezet napi szintű ismerete emiatt fontos terület. A Hivatallal kapcsolatba kerülő ügyfelek problémás esetei, elsősorban anyagi jelleggel - általában ebben a tevékenységi körben jelennek meg. Ezért fontos, hogy az ebben a munkakörben dolgozó munkatárs kellően felkészült legyen a különböző személyiségképpel rendelkező ügyfelekkel való kommunikációban. Gazdasági csoportvezető Összetett és komplex feladatokat kell ellátni ebben a felelősségteljes munkakörben. A munkakör összetettségét jellemzi, hogy a többrétegű munkavégzés kiterjed a költségvetés, beszámoló készítésére, és a testületi előterjesztések pénzügyi részének a készítése is fontos feladat. A könyvelés területén fontos terület a pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése, a polgármesteri Hivatal és a város önállóan működő költségvetési szervei részére pénzügyi beszámolók készítésében való szakmai részvétel. 4

5 2. Reprezentatív munkaköri koncepciók Feladat Reprezentatív munkaköri koncepciók készítése (WS) / A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése: A reprezentatív munkakörök munkaköri leírásait munkamegbeszélés keretében aktualizáltuk. A munkaköri leírások mellékleteként meghatároztuk az egyes munkakörökhöz tartozó követelményprofilokat. Személyügyi ügyintéző MUNKAKÖRI LEÍRÁS Név: Munkakör megnevezése: személyügyi ügyintéző Munkakör FEOR száma: 4134 Érvényesség: ezen munkaköri leírás visszavonásig, illetőleg módosításig érvényes. A munkakör célja, funkciója: munkaügyi-személyzeti ügyintézői feladatok ellátása A munkakör helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási joggal rendelkező vezetője a jegyző. A munkáltatói, fegyelmi és kártérítési jogkörrel a jegyző rendelkezik. Alárendelt munkakör nincs. Munkaideje: heti 40 óra. Munkaidő beosztását és munkaköri kapcsolatait a polgármesteri hivatal SZMSZ-e tartalmazza. Juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CCI. törvény szerint illetik meg. Teljesítmény értékelése a10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet előírásai szerint történik. Munkakörének képesítési előírását a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet tartalmazza. Helyettesítés formája: Munkavállalót akadályoztatása esetén helyettesíti: A munkakör tartalma: A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. 5

6 Feladatok: 1. Gondoskodik a közfoglalkoztatott munkaerő-felvétellel, kilépéssel kapcsolatos munkaügyi iratok időben történő elkészítéséről, és a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához történő továbbításáról. 2. A közfoglalkoztatottak személyi anyagát naprakészen vezeti. 3. Megállapítja az éves szabadságokat, arról tájékoztatja a munkavállalókat, vezeti a szabadság kivételek nyilvántartását. 4. Elkészíti a közfoglalkoztatottak részére a munkaköri leírásokat. 5. Figyelemmel kíséri a foglalkozás egészségügyi vizsgálati határidőket és arról tájékoztatja, valamint vizsgálatra szóló beutalóval látja el az érintett dolgozókat. 6. Napi kapcsolatban van a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, illetve a Magyar Államkincstárral. 7. Gondoskodik az alkalmazottak munkába állása előtt a biztosítotti bejelentések elkészítéséről. 8. Megszervezi a munkavállalók munkába állása előtt, illetve évente 1 alkalommal a munka-, és tűzvédelmi oktatást. 9. Ellátja a munkáltatói adó-megállapítással kapcsolatos feladatokat. 10. Távollét vagy szükség esetén helyettesíti a személyügyi ügyintéző munkakört betöltő kollégáját. Felelősségek: 1. Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok, ügyviteli szabályok megtartásával önállóan, illetve felettesei utasításának megfelelően köteles ellátni. 2. A munkájára vonatkozó jogszabályok, továbbá a munkájához kapcsolódó helyi rendeletek naprakész ismerete és alkalmazása. 3. Figyelemmel kíséri munkájához kapcsolódóan a jogszabályváltozásokat. 4. Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli ügyiratait, figyelemmel kíséri a határidőket. 5. Ügyfélorientált ügyintézés. Informatikai hozzáférési jogosultsága: Jogosult használni a Microsoft Office programcsomagot, a KIR programot, illetőleg a Complex Jogtárat, továbbá az Internetet, melyek a feladatai ellátásához biztosítottak a számítógépen. 6

7 Záradék: A jelen munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az itt leírtak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonásra van lehetőség. A jelen munkaköri leírás csak a rendszeresen visszatérő, alapvető feladatokat tartalmazza, amelyeken kívül a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatok ellátása is kötelező. Kistelek, szeptember. Jegyző A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat vállalom, 1 példányt átvettem. Észrevétel:.. Köztisztviselő 7

8 Személyügyi ügyintéző munkaköri leírás melléklet Személyügyi ügyintéző követelményprofil 1 = nem fontos 5 = nagyon fontos Tulajdonság Szakmaiság Szakszerűség Jogszerűség Tájékozottság Önképzés Iratminták pontos használata Vezetővel szakmai egyeztetés Jogszabályok ismerete Pályázati kifejezések használata Érdeklődés, fejlődés szakmai kérdésekben Kommunikációs Érthető beszéd Egyértelmű kommunikáció Határozottság Külső megjelenés Pozitív kisugárzás Ügyfélorientáltság Magabiztosság Empátia Koordinációs Kooperatív munkavégzés Szakmai felkészültség, napra Problémamegoldó Nyitottság Türelmes 8

9 Érdeklődő Önálló Lényeglátás Gyors döntés képessége Szervező Kreatív megoldások ismerete Konfliktuskezelés használata Back-office Terhelhetőség Precizitás Monotónia tűrés Informatikai ismeretek Csapatmunkára való képesség Stressztűrés Egyéb Idegennyelvismeret Lojalitás Vezetési ismeretek 9

10 Szociális ügyintéző Munkaköri leírás Név: Munkakör megnevezése: szociális ügyintéző Munkakör FEOR száma: 2910 Érvényesség: ezen munkaköri leírás visszavonásig, illetőleg módosításig érvényes. A munkakör célja, funkciója: szociális ügyintézői feladatok ellátása A munkakör helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási joggal rendelkező vezetője a jegyző. A munkáltatói, fegyelmi és kártérítési jogkörrel a jegyző rendelkezik. Alárendelt munkakör nincs. Munkaideje: heti 40 óra. Munkaidő beosztását és munkaköri kapcsolatait a polgármesteri hivatal SZMSZ-e tartalmazza. Juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CCI. törvény szerint illetik meg. Teljesítmény értékelése a10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet előírásai szerint történik. Munkakörének képesítési előírását a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet tartalmazza. Helyettesítés formája: Munkavállalót akadályoztatása esetén helyettesíti: A munkakör tartalma: 1. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyezéssel kapcsolatos ügyintézői, nyilvántartási feladatok ellátása. Feladatok: 1. Ellátja a köztemetéssel kapcsolatos ügyintézési feladatokat. 2. Kapcsolatot tart a szociális intézményekkel. 10

11 3. Belföldi jogsegély (önkormányzat, bíróság, stb.) alapján szociális jellegű környezettanulmányokat készít. 4. Teljes körűen elvégzi a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos tájékoztatási, előkészítő, adminisztrációs, folyósítási, nyilvántartási feladatokat. 5. Elvégzi a közgyógyellátási jogosultság megállapításával, megszüntetésével az igazolványok kiadásával kapcsolatos összes tájékoztatási, adminisztrációs, nyilvántartási és érdemi feladatokat. 6. Végzi az ápolási díjak megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos összes tájékoztatási, adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. 7. Ellátja az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal kapcsolatos munkaköréhez kapcsolódó összes teendőket, végzi a bizottság, valamint ebből következőleg a képviselő-testületi ülésekre történő hatósági egyedi ügyek előkészítését és előterjesztését. 8. Elvégzi az aktívkorúak ellátásával, valamint a szociális segéllyel kapcsolatos tájékoztatási, adminisztrációs, előkészítési, megállapítási, megszüntetési, folyósítási, felülvizsgálati, nyilvántartási feladatokat. Havonta elkészíti a számfejtési listákat. 9. Jogszabályban meghatározott tartalmú igazolást állít ki a védendő fogyasztók részére. 10. Távolléte estén szociálpolitikai ügyintéző munkakört betöltő kollégái helyettesítik. 11. Az Egészségpénztár felé az egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít. 12. Kötelező és egyéb adatszolgáltatásokat teljesít. 13. A központi adatbázisba rögzíti a megállapított ellátások és személyek adatait. 14. Közreműködik belföldi jogsegély kérésénél. Felelősségek: 1. Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok, ügyviteli szabályok megtartásával önállóan, illetve felettesei utasításának megfelelően köteles ellátni. 2. A munkájára vonatkozó jogszabályok, továbbá a munkájához kapcsolódó helyi rendeletek naprakész ismerete és alkalmazása. 3. Figyelemmel kíséri munkájához kapcsolódóan a jogszabályváltozásokat. 4. Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően vezeti az előadói könyvét, irattárra határidőben átadja az ügyiratait, ill. figyelemmel kíséri a határidőket. 5. Ügyfélorientált ügyintézés. 11

12 Informatikai hozzáférési jogosultsága: Jogosult használni a Microsoft Office programcsomagot, illetőleg a Komplex Jogtárat, Internetet, Win Mankót, a PTR rendszert, a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázist, melyek a feladatai ellátásához biztosítottak a számítógépen. Záradék: A jelen munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az itt leírtak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre-vonásra van lehetőség. A jelen munkaköri leírás csak a rendszeresen visszatérő, alapvető feladatokat tartalmazza, amelyeken kívül a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatok ellátása is kötelező. Kistelek, szeptember. Jegyző A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat vállalom, 1 példányt átvettem. Észrevétel:.. Köztisztviselő 12

13 Szociális ügyintéző munkaköri leírás melléklet Szociális ügyintéző követelményprofil 1 = nem fontos 5 = nagyon fontos Tulajdonság Szakmaiság Szakszerűség Jogszerűség Tájékozottság Önképzés Iratminták pontos használata Vezetővel szakmai egyeztetés Jogszabályok ismerete Pályázati kifejezések használata Érdeklődés, fejlődés szakmai kérdésekben Kommunikációs Érthető beszéd Egyértelmű kommunikáció Határozottság Külső megjelenés Pozitív kisugárzás Ügyfél-orientáltság Magabiztosság Empátia Koordinációs Kooperatív munkavégzés Problémamegoldó Nyitottság Türelmes Érdeklődő Önálló Lényeglátás 13

14 Gyors döntés képessége Szervező Kreatív megoldások ismerete Back-office Terhelhetőség Precizitás Monotónia tűrés Informatikai ismeretek Csapatmunkára való képesség Stressz-tűrés Egyéb Idegennyelvismeret Lojalitás Vezetési ismeretek 14

15 Gazdasági csoportvezető MUNKAKÖRI LEÍRÁS (tervezet) Név: Munkakör megnevezése: gazdasági csoportvezető FEOR szám:3614 Érvényesség: ezen munkaköri leírás visszavonásig, illetőleg módosításig érvényes. A munkakör célja, funkciója: gazdasági csoportvezetői feladatok ellátása A munkakör helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal Utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási joggal rendelkező vezetője a jegyző. A munkáltatói, fegyelmi és kártérítési jogkörrel a jegyző rendelkezik. Alárendelt munkakör: Munkaideje: heti 40 óra. Munkaidő beosztását és munkaköri kapcsolatait a polgármesteri hivatal SZMSZ-e tartalmazza. Juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CCI. törvény szerint illetik meg. Teljesítmény értékelése a10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet előírásai szerint történik. Munkakörének képesítési előírását a 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet tartalmazza. Helyettesítés formája: Munkavállalót akadályoztatása esetén helyettesíti: A munkakör tartalma: Költségvetés, beszámoló készítése, testületi előterjesztések készítése, további pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása. Könyvelés: Pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése, a polgármesteri Hivatal és a város önállóan működő költségvetési szervei részére pénzügyi beszámolók készítésében részvétel. A kiadások és a bevételeinek analitikus nyilvántartása. Bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése. 15

16 Feladatok: 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint a munkakörén belül az adatkezelési, nyilvántartási, ügykezelői, ügyvitel-technikai feladatok ellátása 2. Költségvetési rendelet-tervezet készítése, végrehajtása, intézményekkel való egyeztetés 3. Féléves, háromnegyed-éves beszámoló készítése 4. Főkönyvi és analitikus könyvelés, bevallások, pénzforgalmi mérlegjelentések és beszámolók elkészítése. 5. Pályázatokhoz szükséges költségvetési rendelet módosítások elkészítése 6. Állami hozzájárulással kapcsolatos feladatok 7. Költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal való elszámolás 8. Előirányzat-kezelés 9. Havi elszámolás a Magyar Államkincstárral a normatív kötött támogatások terén. 10. Önkormányzat eszközeinek nyilvántartása, a leltárak, selejtezések lebonyolítása, a beszerzések, beruházások, értékesítések nyilvántartása 11. Havi ÁFA bevallás készítése 12. Pályázatokhoz adatszolgáltatás 13. Negyedéves bevallások elkészítése Felelősségek: 1. Munkáját a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok, ügyviteli szabályok megtartásával önállóan, illetve felettesei utasításának megfelelően köteles ellátni. 2. A munkájára vonatkozó jogszabályok, továbbá a munkájához kapcsolódó helyi rendeletek naprakész ismerete és alkalmazása. 3. Figyelemmel kíséri munkájához kapcsolódóan a jogszabályváltozásokat. 4. Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli ügyiratait, figyelemmel kíséri a határidőket. 5. Ügyfélorientált ügyintézés. Informatikai hozzáférési jogosultsága: 16

17 Jogosult használni a Microsoft Office programcsomagot, a KIR programot, illetőleg a Complex Jogtárat, továbbá az Internetet, melyek a feladatai ellátásához biztosítottak a számítógépen. Záradék: A jelen munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az itt leírtak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonásra van lehetőség. A jelen munkaköri leírás csak a rendszeresen visszatérő, alapvető feladatokat tartalmazza, amelyeken kívül a munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatok ellátása is kötelező. Kistelek, szeptember. Jegyző A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat vállalom, 1 példányt átvettem. Észrevétel:.. Köztisztviselő 17

18 Gazdasági csoportvezető munkaköri leírás melléklet Gazdasági csoportvezető követelményprofil 1 = nem fontos 5 = nagyon fontos Tulajdonság Szakmaiság Szakszerűség Jogszerűség Tájékozottság Önképzés Iratminták pontos használata Vezetővel szakmai egyeztetés Jogszabályok ismerete Pályázati kifejezések használata Eljárásrend napi szintű ismerete, Vonatkozó jogszabályi tájékozottság Pénzügyi elszámolás rendjének ismerete Egyértelmű kommunikáció Határozottság Külső megjelenés Pozitív kisugárzás Ügyfél-orientáltság Magabiztosság Empátia Koordinációs Kooperatív munkavégzés Problémamegoldó Nyitottság Türelmes 18

19 Érdeklődő Önálló Lényeglátás Gyors döntés képessége Szervező Kreatív megoldások ismerete Back-office Terhelhetőség Precizitás Monotónia tűrés Informatikai ismeretek Csapatmunkára való képesség Stressz-tűrés Egyéb Idegennyelvismeret Lojalitás Vezetési ismeretek 19

20 3. Sztenderdizált munkaköri mintadokumentáció A Polgármesteri Hivatalban a munkaköri leírások jelentős számban sztenderdizálva vannak, a jól kialakított rendszert csak kiegészíteni volt szükséges. Jelenleg készül a Hivatal újabb, aktualizált SZMSZ-e. Ehhez a dokumentumhoz csatolódnak be a munkaköri leírások, így pl. a gazdasági csoportvezető munkaköri leírása is a végleges formátumban az új SZMSZ-hez kapcsoltan válik aktuálissá. A változtatások leglényegesebb eleme a munkaköri leírásokhoz tartozó finomhangolt követelményprofilok elkészítése. A helyettesítés rendjének meghatározása is lényeges elem a mindenkori munkaköri leírásoknak. A helyettesítésre feljogosított személy távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Hivatal dolgozói közül a hivatalvezető jelöli ki a helyettesítést ellátó személyt. A távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésről a helyettesítő köteles a helyettesített köztisztviselőt, (vezetőt, ügyintézőt) tájékoztatni. Munkaköri leírás melléklet Munkakör 1 = nem fontos 5 = nagyon fontos Tulajdonság Szakmaiság Szakszerűség Jogszerűség Tájékozottság Önképzés Iratminták pontos használata Vezetővel szakmai egyeztetés Jogszabályok ismerete Pályázati kifejezések használata Érdeklődés, fejlődés szakmai kérdésekben Kommunikációs Érthető beszéd Egyértelmű 20

21 kommunikáció Határozottság Külső megjelenés Pozitív kisugárzás Ügyfél-orientáltság Magabiztosság Empátia Koordinációs Kooperatív munkavégzés Problémamegoldó Nyitottság Türelmes Érdeklődő Önálló Lényeglátás Gyors döntés képessége Szervező Kreatív megoldások ismerete Back-office Terhelhetőség Precizitás Monotónia tűrés Informatikai ismeretek Csapatmunkára való képesség Stressz-tűrés Egyéb Idegennyelvismeret Lojalitás Vezetési ismeretek 21

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben