ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012."

Átírás

1 ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун Дневни ред: према позивници (прилог) Присутни: 14 од 21 члана Председавајући: Љубомир Алексов, председник ССМ Записник водио: Борис Бекић, секретар ССМ Љубомир Алексов: Отвара седницу у и поздравља све присутне на трећој редовној седници Скупштине ССМ. Констатује да је 15 скупштинара потписало листу присутних (грешка у пребројавању, записником констатовано да је присутно 14 чланова), има кворума и могућности да се доносе правоснажне одлуке. Наставља седницу по уобичајеном радном току. Предлаже за записничара Бориса Бекића, а за овериоце записника Ксенију Марков Сушић и Перу Богдана. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања: 13 гласова за, уздржани 1, против 0 усвојили следећу одлуку: Одлука бр. 27/2012. Скупштине ССМ ( ) о записничару Скупштина ССМ усваја да записник 3/2012 седнице води секретар ССМ Борис Бекић. Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије Љубомир Алексов: Жели да скрене пажњу на следеће: као и обично, седница се снима, а свако ко жели да учествује у дискусији своје излагање треба да формулише тако да се може објавити и да га прихвати и шира јавност. Разлог што ово кажем ћу вам детаљније објаснити код тачке дневног реда о модификацији статута или касније. Враћа се на предлог за овериоце записника (Ксенија Марков Сушић и Пера Богдан). Предлажемо скупштинаре који су у близини Будимпеште јер смо у понедељак били на стручном саветовању у Владином уреду (Kormányhivatal) где су нам скрнули пажњу да од мањинских самоуправа очекују да у року од 15 дана од одржавања седнице пошаљу оверене записнике у писменој форми, то смо задњи пут могли да испоштујемо, а раније није сваки пут успевало. Зато је практичније да овериоци буду ближе Будимпешти. (Другог предлога за овериоце записника није било) Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања: 13 гласова за, уздржани 1, против 0 усвојили следећу одлуку: Одлука бр. 28/2012. Скупштине ССМ ( ) о овериоцима записника Скупштина ССМ усваја да овериоци записника буду Ксенија Марков Сушић и Пера Богдан. Рок: 30. јун Скупштина ССМ - 1 -

2 Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије Љубомир Алексов: Прелазимо на предложени дневни ред који је благовремено послат. Имам предлог за модификацију, и то да се брише тачка 1.-Информације о могућностима улагања финансијских средстава. Разлог је што господа из фирме Брокер-нет са којима смо уговорили консултације, да би они дали сасвим конкретне предлоге у вези средстава која могу да се ороче како би ми на најједноставнији начин остварили највећу добит. Били су на заседању ФКК одбора и детаљно изнели своје предлоге и од нас чули које су законске одредбе (и препреке) под којим условима самоуправа може да уложи ова средства. Правила су ове године пооштрена и држава је то тачно регулисала, па ће зато фирма Брокер-нет за следећу прилику направити писмени предлог. То је разлог што предлажем одлагање ове тачке дневног реда, а да остале тачке остану као што је то у предлогу. Да ли још неко жели нешто да дода у вези модификације дневног реда? Александар Чанић: Није модификација, али тражим реч пре дневне тачке и уз разно, значи у две рате. Љубомир Алексов: Морам да кажем да смо погледали у статуту, тамо не регулише, односно не пише о могућности дискусије пре дневног реда. Зато нисам ни питао да ли неко тражи реч пре дневног реда. У овој ситуацији не желим сам да одредим да ли да дам реч. Ово треба да се регулише. У дилеми сам да ли да скупштинасада гласа, или да остане за тачку разно. Због чега је важно да говориш пре дневног реда? Александар Чанић: Врло је важно пре дневног реда. Тим хоћеш да модификујеш изгледа све те законе и све то. Свака самоуправа има право... Љубомир Алексов: Шандоре, ја бих те овог пута на почетку замолио, пошто ја не вређам тебе и не квалификујем твоје испаде, зато да се и ти уздржиш својих квалификовања, а да пред људе шта ја желим и шта не желим нека буде мој посао. Ја никакве законе и никакве одредбе не мењам. Ако желиш прочитај, ја кажем само оно што пише, наравно ако је важно и желиш изволи, дижимо мало тензију да се препиремо, биће интересантније. Александар Чанић: Ја снимам ово, да сви знате, имам право да снимам. То што сам те ја био увредио, то ћеш ми ти после снимка доказати што сам те увредио. Ако је увреда то што сам рекао незаконски моје право да пре дневног реда кажем нешто, онда сам те стварно увредио. Онда се осећај увређеним, а иначе мислим да никога нисам увредио. Љубомир Алексов: Онда, изволи, слушамо те. Александар Чанић: Поштовани скупштинари, прво 22. маја. Али, овако... 'оћу на мађарски језик да причам сад због мојег записника и због овога тонскога снимка. Досад је било то да смо, ето, на српски језик, тога смо се или придржавали, или не, ја због овога мога снимка оћу ово излагање моје да изнесем на мађарски језик. Ако ко сумња у моје српско знање, с њим можемо после овога састанка да поразговарамо. Значи није што ја било шта зазирем, ја хоћу, и то ће се испоставити зашто, у овоме мом излагању, зашто тражим на мађарски језик да се ја сада изјасним május 21-én kértem a május 5-ei közgyűlés hangfelvételét lemásolni. Egy példát hozzák fel, mivel Érd Város Önkormányzatanak Nemzetiségi Önkormányzatának én vagyok az elnöke, egy példával éljek az Érdi esetben, bármennyire is, úgymond sok kérdésben vitában állunk az Érdi Önkormányzattal, soha nem lehetett az kérdés, hogy a hangfelvétel az ottani nagy testületi ülésről megkapjunk. Egyetlen egy kérdés merülhetett fel, az egész testületi ülesről kérem a hangfelvétel, vagy csak egy bizonyos részről. Ezt minden esetben biztosítottak nekünk. Dr. Nemes Dénes és Alexov Lyubomir Úr megtagadta nekem ezt a hangfelvételnek a kiadatását. Sőt, erről egy emlékeztetőt is készítették, aminek alapján adatvédelmi biztos most vizsgálatot rendelt el Szerb Országos Önkormányzat ellen. Скупштина ССМ - 2 -

3 Nemzetvédelmi és Információs Szabadság Hatóság, illetve a Budapest Főváros Önkormányzata (Љубомир Алексов га исправља: Kormányhivatal), úgy van Kormányhivatal, bocsánat, ez miatt is, összehívták egy gyülést a Kormányhivatalnál, és tájékoztaták a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit arrol, hogy mik a kötelességei és mi a tárgyalási rend, és ezekről a dolgokról tájekoztatták őket. Tájékoztatták, továbba, levélben illetve szóban és telefonon is, hogy kötelesek ezt kiadni, illetve a vizsgálatot megindítottak. Az emlékeztetőből idézek egy mondatot: Dr. Nemes Dénes a magnófelvétel másolatát a képviselő kifejezett kérésére sem engedélyezi. Az eljárás indult, dr. Péterfalvi Attila indította. A Budapest Kormányhivatalától megjött a válasz, nem akarom az egészet olvasni, ebben többek között ez áll az info-törvény rendelkezései értelmében bárki kérhet tájékoztatást és másolatot a szerb önkormányzat nyilvános üléséről, igy a magnófelvételről is. Azért mondom ezt nagyon fontosnak, mert ez mindenkire vonatkozik. Bárkivel előfordulhat, hogy felvétel fog kérni, készíteni bármelyik ülésről. Azon a tájékoztatón amelyen országos nemzetiségi onkormányzatok elnökei részt vettek, egy útmutató készült, a nemzetiségi önk. vonatkozó jogszabályokról. Itt is kihangsúlyozták hogy bárki kérhet tájékoztatást és másolatot nyilvános ülésről, igy az ott készült magnófelvételről is. Van egy 29/2009 rendelet a magnófelvételek és a jegyzőkönyvek megőrzéséről. Ebben az áll, a kisebbségi önkormányzatokra vonatkoztatással, hogy a kisebbsegi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok ülésének hang és kép anyaga nem semmisithető meg, 15 évig tárolni kell. Felmerült önök részéről az óhaj, hogy megsemmisíteni, illetve szortirozni szerettek volna anyagokat. Erre tisztelt elnökünk közgyülést hív össze június végén, ami nem szokványos. Olyan sokszor nem volt közgyűlés szabadságok elött. Dr. Márton Zsuzsa segítségével törvénysértő SzMSz módosításra akarja rávenni a Közgyűlést, véleményem szerint. A Szerb Önkormányzat intézményei közé a Szerb Heti Újságot is be akarják emelni. Ez, véleményem szerint, színtén törvénysértő, ezt már jeleztem is a Kormányhivatal felé. Ezen felül bejelentést tettem a Nagymezői utca ingatlannal kapcsolatosan is, a kivizsgálására. Tájékoztatást kaptam Budapest Föváros Kormányhivatalától, hogy jogerősen pert nyertek a SZOÖ szemben mert folyamatosan nem tesznek eleget a törvényi kötelezetségüknek, nem adják le időben a jegyzőkönyveket, illetve magyar nyelven nem adták le azokat. Tőbbek között, ezért is kértem, hogy én magyarul beszélhessek. Mi hangzott el a 2,6 milliós kölcsönról (elöző ülésen). Elnök Úr azt mondta: mi nemcsak azt állitjuk, hogy a dolgok tiszták, hanem jogi oldalról teljesen érthetőek. Az én számomra ez teljesen nem érthető. Jovanka Lásztity mondta hogy a kölcsönt az SZDSZ-nek joviszonyúleg adtunk, hogy a fizetéseket kifizethessék, lehet hogy a legegyszerübb lenne leírni ezt a tartozást, vagy valami ilyen formában odaajándékozni azt a pénzt. Erre Péró Lásztity felvetette hogy az SZDSZ elnökét megkértük hogy talájön békés megoldást. (даље наводи шта је ко рекао, на слаже се са понуђеном опцијом да се 2,6 милиона отпише на име помоћи за плате, а Савез би препустио канцеларију коју и не користи, па би тиме ствар била решена.) Ne felejtsuk el, hogy ez a szerb közösség pénze! Esetleg ez lehet törvénysértő, törvényellenes. Ezekre hivatkozva, véleményem szerint az elnők Úr nem is alkalmas és nem is méltő arra, hogy szerb közösséget vezesse, azért megkérem arra, hogy mondjön le. Az én kérésem és kérdésem az országos nemzetiségi önkormányzat felé az lett volna, hogy működjön törvényesen és tisztességesen. Ebből a kettőből egyik sem valósult meg. Љубомир Алексов: Az itt elhangzottak indokolják, hogy mégis válaszoljak az elhangzottakra, az utólsó elhangzott mondatot én is megvizsgáltatom ügyvéddel, hogy a közgyűlést és a személyemet ért ilyen irányú megjegyzések mennyiben meritenek ki bizonyos jogi kategóriákat. Nyilván az elhangzott most nem állok neki cáfolni, hisz azok döntő többsége vagy pontatlan, vagy valótlan. Nyilván nem is fogok lemondani Csanics Úr kedveért, a közgyűlés joga hogy engem visszahívjon. Csanics Úr egy a képviselők között, és elmondta a maga véleményét, a kozgyülés erről vagy szavaz, vagy nem. A megjegyzések nem igazán állták meg a helyüket, az valóban igaz hogy volt tájékoztató a Kormányhivatalnál. Скупштина ССМ - 3 -

4 Nem nagyon valószínűsitem hogy pont Csanics Úr beadványanak a hatássára, erről bárkinek lehet véleménye. Az hogy itt bármi törvénytelenül müködne, nem egy-egy közgyűlési tag megitélésen múlik, hanem ezt esetleges vizsgálatok állapíthatják meg. Ami a közgyűlés júniusi időpontra vonatkozik, ez teljesen szokványos. Örülök, hogy a Kormányhivataltól Csanics Úr már választ kapott, mert minket Kormányhivatal ebben az ügyben, és a hangfelvétel kiadásában sem keresett meg. Két nappal ezelött beszéltem a Kormányhivatal kolleganőjével, hogy van-e esetleg ellenünk valamilyen eljárás, a válasz az volt, hogy meg fogjuk írásban kapni és kérni fogják az érintett dokumentumokat. Azert nem tudom hogyan válaszolt a Kormányhivatal egy beadványra, ha másik fellett nem is hallgatta meg. Péterfalvi Attila levelét a közgyűlési anyaghoz mellékeltük, nam akarunk semmit az asztal alá söpörni. Kiküldtünk egy SZMSZ módosítást, amelyben leírtuk azt a mondatot amelyre Sándor hivatkozott.a z ülés előtti konzultáciok alapján ezt a pontot fogjuk visszavonni a javaslatból. Mi úgy gondoljuk, hogy a vizsgálatok a végeig ezel az SZMSZ módosításával várnunk kell. Meg kellett volna varni a napirendi pontot, és utána kritizálni. Ki dobalózik milliókkal, és ki nem, ez megínt minimum becsületsértés és a rágalmazás kategórijájat meríti ki, én nem tagadom, mondtam azt hogy megoldást kell találni a 2,6 millió forint kölcsön rendezésére. Egy fajta megoldás lehet ha megkötünk valamilyen megállapodást a SZDSZ nevű egyesülettel. Sándor állítása odáig igaz, hogy a másolást nem akartuk megengedni. A kozgyűlési hanganyagok, mindenki úgy tudta, hogy belső használatra készültek, jegyzőkönyv készítése céljából. Vannak jogszabályok, melyek értelmezése még a különböző hatóságoknál sem egységes. Mivel a feljelentés megtörtént, a vizsgálat elindult, ennyit mondtunk Csanics úrnak, innentől kezdve megvárjük a vizsgálat végét, hogy kiadjük-e a hangmásolatot vagy nem. Hangvételt mindenki ott készithet, és amikor akar, mert az ülés nyilvános. Azért az elején kértem, hogy mindenki úgy beszéljen és úgy fogalmazza a mondatait, hogy mostantól emberek élhetnek ezekkel a hangvételekkel, és vissza is elhetnek. Ez egy új helyzet amihez eddig nem voltunk szokva és nem volt gyakorlat. Valoszínüleg a Péterfalvi Attila rövid időn belül meghozza a döntését, mi annak a döntésének eleget fogunk tenni, nem érdékünk hogy ne müködjünk együtt a hatóságokkal. Mi elvi okkokból inditotuk és mentünk belle abba a perbe, még nem is a Kormányhovatallal hanem a Közigazgatási Hivatallal. Azt akartuk elérni hogy e kérdést a magyar törvényalkotók tűzzék napirendre, tegyék lehetővé, a nemzeti közösségeknek, hogy saját belső használatra legyen joguk saját anyanyelvük használatára, és jogszerű legyen dokumentumaik saját anyanyelvű vezetése. Ennek más útját nem láttunk, mint hogy belemenjünk egy közigazgatási perbe, mert úgy gondoltuk, hogy a SZOÖ Közgyűlésének joga van, a Magyar Köztársaság Kormánya által aláírt nemzetközi szerződések alapján, amit Magyar Parlament sorra ratifikált, a belső ügymenetében, a jegyzőkönyvek elkészítésénél a saját anyanyelv használatára. Lehet hogy most van egy itélet ebben az ügyben, azt azert elértük, lehet hogy pont ezzel a magatartásünkkal, hogy csak szerbül küldtünk meg Közigazgatási Hivatalnak a jegyzőkönyveket, hogy nem mi, hanem az ombudszman Szabó Máté adta be az Alkotmánybírósághoz a keresetet, amiben ez nevesítetten szerepel. Joguk van, a kisebbségeknek a saját nyelv használathoz és a saját anyanyelvén való jegyzőkönyv vezetéshez és nem nekünk kell alkalmazkodni az ellenőrző hatóság nyelvtudásához, hanem nekik kell megoldani hogy hogyan fordítjak le a mi jegyzőkönyveinket. Nyilván, az Alkotmánybíróság erről még nem foglalt állást. Nem hivatalosan tudjük, hogy Parlament előtt is van egy ilyen irányú törvénymódosítás, vagy készül, mert a törvényalkotó is belátta hogy a mostani szabályzat ellentétes olyan nemzetközi szerződésekkel amit a Magyar Köztársaság aláírt, pld. a Nyelvi Charta. Többi megjegyzésre (Nagymező utca, stb.) most nem kívánok reagálni, és nem szeretnék vitát nyitni, úgy is az egyebekben fognak sorra kerülni ezek a kérdések. Eleget tettünk Sandornak, napi rend előtt felszólalt. Александар Чанић: Ez félreértés, amit az elnök úr akar mondani. Senki nem kérdőjelezte azt hogy a jegyzőkönyvek csak szerb nyelven készülnek, ezzel nekem semmi bajom. Nekem az a bajom, hogy magyar nyelven kell készíteni, el kellett volna készíteni, éppen ezért hogy a Скупштина ССМ - 4 -

5 Kormányhivatal saját dolgát el tudja végezni. Magyarul kellett volna elkészíteni a jegyzőkönyvet. Idáig is két nyelven kellett. Љубомир Алексов: Ép ezért pereltünk. Настављамо са дневним редом. Ставља на гласање модификацију предложеног дневног реда брише тачка 1.-Информације о могућностима улагања финансијских средстава. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања: 14 гласова за, уздржани 0, против 0 усвојили следећу одлуку: Одлука бр. 29/2012. Скупштине ССМ ( ) о модификацији дневног реда: Скупштина ССМ усваја да се предложена тачка 1. Информације о могућностима улагања финансијских средстава скине са предложеног дневног реда по позивници. Љубомир Алексов: Ставља на гласање модификовани дневни ред: 1.-Модификација буџета ССМ за годину 2.-Одлука о расписаном конкурсу за радно место руководиоца институције ССМ Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта 3.-Избор члана и председника Финансијско контролне комисије ССМ 4.-Модификација Статута ССМ 5.-Одлука о покретању процеса јавне набавке за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта у 2012/2013. школској години 6.-Информације и одлука о употреби финансијских средстава за инвестиције 7.-Информације о изградњи Етно куће у Ловри 8.-Разно Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13 гласова за, уздржани 1, против 0, усвојили следећи дневни ред: Одлука бр. 30/2012. Скупштине ССМ ( ) о прихватању дневног реда: Дневни ред 1. Модификација буџета ССМ за годину 2. Одлука о расписаном конкурсу за радно место руководиоца институције ССМ Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта 3. Избор члана и председника Финансијско контролне комисије ССМ 4. Модификација Статута ССМ 5. Одлука о покретању процеса јавне набавке за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта у 2012/2013. школској години 6. Информације и одлука о употреби финансијских средстава за инвестиције 7. Информације о изградњи Етно куће у Ловри 8. Разно Тачка 1. Модификација буџета ССМ за годину Љубомир Алексов: Материјал је благовремено послат, усмене допуне нема. Да ли има питања у вези буџета? Финансијско-контролна комисија је заседала и прихватила предлог буџета, али тренутно је присутан само један члан комисије (који нема примедби). Александар Чанић: Добио јер материјал са закашњењем, није могао да се припреми. Зато ће морати за све да гласа против. Не може одговорно да одлучује. Љубомир Алексов: Да се уведе у записник, материјал је послат сваком члану скупштине, тако и г-дину Чанићу, како то прописује статут, 8 дана пре седнице. Не Скупштина ССМ - 5 -

6 жели да дискутује о овоме, али да се убележи чињеница да је материјал послат 8 дана пре седнице. Неки делови који су били само на мађарском језику су пар дана касније преведени на српски и послати, а буџет је свакако благовремено достављен скупштинарима. Александар Чанић: Примедба у вези добијеног материјала и начина достављања. Љубомир Алексов: У случају потребе г-дину Чанићу се могу материјали достављати поштом, уколико не може да прими на компјутеру. Отвара дискусију. -нико се није јавио да дискутује. Љубомир Алексов: Ставља на гласање да ли Скупштина прихвата модификацију буџета ССМ и њених институција за годину, уз приложени материјал. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12 гласова за, уздржани 0, против 1, (1 ван сале) усвојили следећу одлуку Одлука бр. 31/2012. Скупштине ССМ ( ) о модификацији буџета ССМ за годину Скупштина ССМ усваја (прву) модификацију буџета Самоуправе Срба у Мађарској и њених институција за годину. Рок: стално Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Тачка 2. Одлука о расписаном конкурсу за радно место руководиоца институције ССМ Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта Љубомир Алексов: На прошлој седници је одлучено да се распише конкурс за руководиоца наше школе у Батањи. После преузимања школе, ову функцију је г-ђа Вера Пејић Сутор вршила као в.д. што је законски омогућено за рок од једне године. Пошто се ради о персоналној одлуци, пита Веру Пејић Сутор да ли да седница буде јавна или да буде затворена седница (Вера Пејић Сутор прихвата да седница буде јавна). Сав материјал је разаслат, а заседао је и Одбор за школство ССМ, па да председниг тог одбора изнесе став одбора. Јованка Ластић: Један од разлога што смо требали сада да одржимо скупштинску седницу је то што Закон о јавном образовању, сада се зове Закон о јавном васпитању, прописује да се персоналне и било какве друге промене унутар јавних институција могу вршити само у периоду распуста да би се испоштовали сви законски рокови. На расписани конкурс је стигла само једна конкурска пријава која одговара свим захтевима конкурса, а то је констатовала и комисија. Конкурс је поднела Вера Пејић Сутор, пред нама је комплетна документација коју сте и ви добили путем интернета. За Одбор за школство ни у једном тренутку није било ништа спорно да донесе одлуку којом подржава конкурс Вере Пејић Сутор, да се она именује за директора Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта на 5 година. Вера Пејић Сутор: У свом конкурсу је све написала, уколико има неких питања, радо ће одговорити. (није било питања) Љубомир Алексов: Гласање може бити јавно или тајно. Наравно, у овом случају Вера Пејић Сутор не гласа. Вера Пејић Сутор се изјаснила да гласање буде јавно, а нико од скупштинара није имао захтев да гласање буде тајно. Скупштина ССМ - 6 -

7 Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се Вера Пејић Сутор изабере за директора Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13 гласова за, уздржани 0, против 0, (1 члан није гласао) усвојили следећу одлуку Одлука бр. 32/2012. Скупштине ССМ ( ) о избору за руководиоца Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта Скупштина ССМ усваја да се за директора Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта именује Вера Пејић Сутор, на период од 5 година. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Председник ССМ честита на избору и жели даљи успешан рад у будућности. Вера Пејић Сутор: Захваљује се на указаном поверењу и због сукоба интереса отказује своје чланство у Скупштини ССМ. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се прихвати оставка Вере Пејић Сутор на чланство у Скупштини ССМ (а тиме и на чланство у ФКК одбору). Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13 гласова за, уздржани 0, против 0, (1 члан није гласао) усвојили следећу одлуку Одлука бр. 33/2012. Скупштине ССМ ( ) о оставци Вере Пејић Сутор на чланство у Скупштини ССМ Скупштина ССМ прима к знању оставку Вере Пејић Сутор на чланство у Скупштини ССМ и установљава престанак скупштинског мандата Вере Пејић Сутор са датумом од 1. јула године. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Александар Чанић: Ако је већ о школама реч, искористио би прилику да упита директорицу о плановима у будимпештанској школи Никола Тесла, да се нешто обнавља, ко извршава те послове, како финансијски, итд. Љубомир Алексов: На ово питање треба одговорити, али под тачком Разно, јер треба да се држимо дневног реда. Тачка 3. Избор члана и председника Финансијско контролне комисије ССМ Љубомир Алексов: Оставком Вере Пејић Сутор се број чланова у Финансијкоконтролној комисији смањио на два, па зато морамо да попунимо чланство, а са обзиром да је била председник тог одбора, треба изабрати и председника. Пита скупштинаре да ли неко има предлог у вези члана ФКК. Борислав Рус: Да ли треба предлагати од оних који су присутни, или се могу предлагати и они који нису ту? Скупштина ССМ - 7 -

8 Љубомир Алексов: Могу да се бирају и они који нису ту, ако смо их унапред консултовали и добили њихову изјаву да су спремни да прихвате чланство у ФКК одбору. Из материјала се види да је за председника консултован Игор Рус (сада пословно одсутан) који је дао писмену изјаву, што ће и бити мој предлог. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ прихвати да кандидат за члана Финансијско-контролне комисије ССМ буде Ксенија Марков Сушић. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14 гласова за, уздржани 0, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 34/2012. Скупштине ССМ ( ) о кандидату за члана ФКК комисије ССМ Скупштина ССМ прихвата кандидатуру Ксеније Марков Сушић за члана Финансијко-контролне комисије ССМ. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Тајно гласање нико није захтевао. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ прихвати да Ксенија Марков Сушић буде члан Финансијско-контролне комисије ССМ. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14 гласова за, уздржани 0, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 35/2012. Скупштине ССМ ( ) о члану ФКК комисије ССМ Скупштина ССМ прихвата да Ксенија Марков Сушић буде члан Финансијко-контролне комисије ССМ. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Љубомир Алексов: Прелази се на избор за председника комисије. Предлаже Игора Руса (сада пословно одсутан) који је дао писмену изјаву да прихвата кандидатуру. Других предлога за председника комисије није било. Са обзиром да предложени кандидат није присутан, више скупштинара је предложило тајно гласање, што је и прихваћено. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да Скупштина ССМ прихвати да кандидат за председника Финансијско-контролне комисије ССМ буде Игор Рус. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14 гласова за, уздржани 0, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 36/2012. Скупштине ССМ ( ) о кандидату за председника ФКК комисије ССМ Скупштина ССМ прихвата кандидатуру Игора Руса за председника Финансијко-контролне комисије ССМ. Скупштина ССМ - 8 -

9 Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата ( 11:05 11:15 ПАУЗА ) Љубомир Алексов: Треба да изаберемо комисију за пребројавање гласачких листића. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да у комисији за пребројавање гласова буду Нада Ђурић, Јелена Вукајловић Краус и Ксенија Марков Сушић. За председника комисије предлаже Наду Ђурић. Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 14 гласова за, уздржани 0, против 0, једногласно усвојили следећу одлуку Одлука бр. 37/2012. Скупштине ССМ ( ) о комисији за пребројавање гласова Скупштина ССМ усваја да у комисији за пребројавање гласова буду Нада Ђурић, Јелена Вукајловић Краус и Ксенија Марков Сушић. За председника комисије је изабрана Нада Ђурић. Рок: 30. јун Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шеф канцеларије Подела гласачких листића. Љубомир Алексов: Борислав Рус није преузео гласачки листић (због сукоба интереса блиски породични члан) и овај пут не гласа. После краћег застоја због испуњавања гласачких листића, седница се наставља. Тачка 4. Модификација Статута ССМ Љубомир Алексов: Тренутно је 11 особа у сали, 3 члана комисије за пребројавање гласова ће се брзо прикључити, па можемо започети са овом тачком. Као што је већ најављено, понавља да на основу разговора са разним државним органима који немају јединствен став (од три упитане организације једно мишљење је да нико није обавезан да уз записник прави тонски снимак, али ако је снимак већ направљен треба да се изда онима који то траже. (наглашава да су оба мишљења била путем телефона, од Будимпештанског уреда за управу нисмо добили ништа написмено) Друго мишљење је било, ако се сними онда траку треба уништити након потписивања записника, јер се записник сматра за јавни акт (közokirat). Зато смо одлучили да сачекамо, пошто знамо да ће на основу пријаве г-дина Чанића бити најмање две истраге на ову тему. Током јучерашњег дана и данас пре скупштинске седнице смо се договорили да се део предлога који се односи на снимање скупштинске седнице и даље судбине снимка, скине са дневног реда и да дочекамо шта ће органи власти да напишу. Остале предлоге (изјава о имовинском стању и дописивање СНН-а уз институције) у вези модификације статута и надаље остају на дневном реду за дискусију. Ако се позивамо на уредбу из године коју је цитирао г-дин Чанић (Önkormányzati Miniszteri Rendelet), онда је и Владин уред (Körmányhivatal) направио грешку, јер су и они наш статут добили и то на мађарском језику. У том статуту је и до сада писало, а стоји већ неких десетак година, да се снимак са седнице који користи за наше унутрашње коришћење, после годину дана брише, одн. уништава. За то до сада нико није ставио примедбу, да је тај део нашег статута противзаконит. Да смо добили примедбу, благовремено би на то реаговали. Скупштина ССМ - 9 -

10 Резимира да се део који се односи на снимање и судбину снимка скине са дневног реда до завршетка истраге, јер ћемо испоштовати њихово стручно мишљење. Остале две модификације, изјава о имовинском стању и СНН остају. СНН је због техничке грешке изостао са листе, то је и до сада била институција наше самоуправе. Отвара дискусију. Александар Чанић: Igy gondolom, hogy az elnök úr megínt ködösít az egész dologban, hogy a törvény nem egyértelmű. Különös figyelmet kérek a Nemes Dénes ügyvédtől. A törvény abszolút egyértelmű. Ha elkészült a felvétel, ezt meg kell őrízni, és ki kell adni. Hogy nem tudták mi a törvény, ez nem mentesít senkit. Hiába be van leírva, hogy 1 évig kell őrizni, ez nem 1 évig kell őrizni. (többször megismétli hogy törvény egyértelmű) Törvénytelen lenne meglévő felvételeket letörölni. (többször megismétli a mondatokat, törvényre hivatkozik). Dr Nemes Dénes felhívta a figyelmet a képviselő úrnak, hogy most nem erről tárgyalunk, ez nem napirendi pont, és fél informáciokkal tájékoztatja a közgyülést. Azt elmondta, hogy nem engedtünk másolatot készíteni, de azt nem mondta el hogy itt ült és gyakorlatilag végig hallgatta a közgyűlés jegyzőkönyvet és az abban foglaltak egyetért. Csánics úr közbevág és kijelenti, hogy ez nem igaz, ez hazugság. Dr. Nemes Dénes alig tudja folytatni mondanivalóját. Jól tudjuk, hogy senki sem volt a Csanics úr mellett amikog hallgatta a hanganyagot. Erről elfelejtette tájékoztatni a közgyűlest, mert az egészet így állította be hogy mi a nyilvánoságot és bárkit megfosztunk attól hogy megismerhesse a jegyzőkönyv tartalmát. Ilyenre nem került sor. (Чанић стално упада у реч.) Tőrvényi szabályozás arrol hogy egy jegyzőkönyvet meddig kell megőrizni nincsen, amit ön idézet, ez egy miniszteri rendelet. Még egyszer hangsúlyozom, hogy most az előterjesztő ezt a kérdést az SZMSZ módosításból visszavonta, az jelenleg nem tárgya az előterjesztésnek, nincs miről vitázni. Александар Чанић: Van miről vitázni, miért nem vitázhatnak. A kormányhivatalnál az ön státuszát is bejelentettük. Nem egy esetben félrevezette és félretájékoztatta a közgyűlést, mihez van joga, és mihez nincs. (даље понавља што је већ рекао и вербално напада г-дина Немеша) Dr Nemes Dénes: Látta a Magyar Államkincstárnak a hivatalosan közétett nyilvántartását? A honlapon minden adat rögzítve van, nyilvános. Most is felmehetünk a honlapra. Александар Чанић: Megint vitázik: ezt a kérdést eldöntik ott. Dr Nemes Dénes: Nem. Ezt a SZOÖ Közgyűlése dönti el, és nem a Kormányhivatal. A Kormányhivatal ezt nem fog eldönteni, még akkor sem ha ön ezt szeretné. Љубомир Алексов: Az értelmetlen vitát a SZOÖ elnökének sikerült megállítani, mert ez a téma nem tartozik a napirendhez. Megvonja a szót a vitázóktól. Most, hogy tudjuk, nincs Magyarországon olyan hivatal és olyan hatóság ahol nem jelentett fel minket, legalább végre egyszer tisztázzuk az önök számára is ezeket a dolgokat: tehát ön, minden indoklás és minden féle argumentum nélkül megvádolhat minket etnobiznisszel, családi maffiával Александар Чанић: Hagyjuk a süketelést! Љубомир Алексов: Ezt a stílust, a süketelést és hasonló szóhasználatot kikérem magamnak és visszautasítom, és tényleg megvonom a szót ha így fojtatja a beszédet. Александар Чанић: Elnök úr abszolút nem ért a dolgához. Vitát nyitott Љубомир Алексов: Napirendről nyitottam vitát, és nem arról ami le van véve napirendről. Csánics úr ne folytassa ilyen szavakkal mint hülyéskedés, stb. ami nem illő egy nyilvános üléshez, vitához. Боривој Рус: Нисам навикао да ми пукне филм, али сада ми је пукао филм. Г-дине Чанићу, ви сте у мојим очима прегазиле све људске границе. Ми смо овде људи који од деведесетих година радимо овај посао, таквог владања никад није било, ви сваког вређате. Ја молим председника, ако г-дин Чанић следећи пут хоће да прича, нека то Скупштина ССМ

11 буде на крају седнице, ја сам сигуран да ћемо ми свих 14 изаћи напоље, па ће остати сам. Ако имате проблеме са г-дином Денешом, или са г-дином Алексовим, или самном, или са неким другим, онда реците, а немојте узимати време од 14 људи. Педесет пута кажете исту ствар, за чега би вам правно сваки одговорио да нисте у праву. Сигурно се и други слажу, али неће да кажу, ово је ван критике како ту радимо. Није ово пијаца, стално се тужимо и завитлавамо. Од деведесетих година је било да смо се препирали и да се нисмо слагали, и не можемо се сложити у сваком питању, али да сваког увек вређате, то је ван критике. Тражим да вам се одузме реч. Александар Чанић: Реплицира претходнику и помиње да је он члан од првог дана, од године. Каже да лично није ништа мислио и на какво понашање се мисли... Борислав Рус: Идемо у два канала, једну тачку смо скинули са дневног реда а дискусија је ипак отворена. Желео би на следећој скупштинској седници, када се ово поново постави, ми сви добијемо једну јаснију правну регулативу. Када се нешто модификује у оквиру законодавства, како то утиче на положај земаљске самоуправе. У оквиру њеног статута, итд. какве су њене ингеренције, пре свега би правницима желео да скренем пажњу. На прошлој седници сам питао у вези положаја наших институција, ко може бити члан скупштине, а ко не. Да се то регулише благовремено да би избегли конфузне ситуације. Што се тиче језика, ипак је приоритет наш језик, значи српски, то нам је и радни језик. Ми у Будимпештанској самоуправи, како се мењао закон, пишемо записнике на два језика, и на српском, и на мађарском. Од српског нисмо одустали, ја њима шаљем и српску верзију записника. Знам шта је била намра земаљске самоуправе и слажем се с том намером, до које мере треба да идемо против једног закона, колико да будмо флрксибилни, да нам нико не оспори да смемо говорити на српском језику на нашој седници. Да би неко из мађарске структуре желео да разуме, па да се њему прилагођавамо на мађарском језику, са тим се не слажем. Нека то буде његов проблем да разуме записник на мађарском језику. Ако кажу да смо ми обавезни да преведемо, у том смислу би требало, али свакако је то задатак свих представника мањина. Као што Мађари дижу глас против закона о језику код Словака (у Словачкој). То је једна конфузна ситуација. Јованка Ластић: Да ли г-дин Чанић има неко питање у вези модификације статута, а не у вези снимка, преснимавања и слично. Ако не, може да се настави са радом. Г-дину Чанићу није јасно шта је повучено из предлога модификације, председник ССМ му даје објашњење. Александар Чанић: Предлаже да се и друга два предлога за модификацију повуку, јер су незаконита и јер је он касније добио материјал. Опет се удаљује од теме. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог Александра Чанића да се предлог за модификацију статута ССМ који се односи на изјаву о имовинском стању повуче. Резултат гласања: 1 је гласао за, даље нема смисла да се гласа. Предлог није прихваћен. следи гласање о другом предлогу скупштинара Александра Чанића. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог Александра Чанића да се предлог за модификацију статута ССМ који се односи уношење на листу и Српских недељних новина повуче. Резултат гласања: 1 је гласао за, даље нема смисла да се гласа. Предлог није прихваћен. следи гласање о модификацији статута ССМ. Љубомир Алексов: Ставља на гласање модификацију статута ССМ. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12 гласова за, уздржани 1, против 1, усвојили следећу одлуку Скупштина ССМ

12 Одлука бр. 38/2012. Скупштине ССМ ( ) о модификацији статута ССМ тачка Статута Самоуправе Срба у Мађарској се проширује следећим поглављима: Изјаве о имовинском стању чланова земаљских самоуправа изузев података за идентификацију пружених у циљу контроле су јавне. У изјаве имовина у власништву чланова земаљских самоуправа свако може имати увид у седишту Самоуправе Срба у Мађарској, у току радног времена. Право на увид обезбеђује без навођења циља - председник Финансијско контролне комисије. Од дана пријема захтева за увид у изјаве, председник комисије је дужан да у року од највише 15 дана омогући увид у изјаве. О изјави о имовинском стању се може направити фотокопија, бесплатно. Изјаве о имовинском стању чланова породица нису јавне, увид у њих имају само чланови Финансијско контролне комисије због евентуалне контроле. 3.- VIII поглавље Статута Самоуправе Срба у Мађарској Институције Самоуправе Срба у Мађарској се допуњава следећим: Српске недељне новине 4.- Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата модификације назначене косим словима обједињене у јединствени текст Статута Самоуправе Срба у Мађарској по садржају датом у прилогу. Рок: истовремено са прихватањем одлуке Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије Нада Ђурић: Објављује резултат гласања за председника финансијско-контролне комисије ССМ. 13 особа је преузело гласачке листиће, једна особа није преузела листић. Свих 13 су важећи, и Игор Рус је добио 13 гласова. Одлука бр. 39/2012. Скупштине ССМ ( ) о председнику ФКК комисије ССМ Скупштина ССМ је изабрала Игора Руса за председника Финансијко-контролне комисије ССМ. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Скупштина ССМ

13 Тачка 5. Одлука о покретању процеса јавне набавке за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта у 2012/2013. школској години Љубомир Алексов: У предлогу смо дали две варијанте за доношење одлуке, јер тада још нисмо знали шта ће бити одлука батањске градске самоуправе. У школи за сада немамо трпезарију, а тиме немамо ни услове да се деца хране у школској згради. До сада је исхрана вршена преко градске кухиње за школе (Battonyai Városellátó), према њима смо редовно регулисали рачуне. Скупштина треба да донесе одлуку да ли прихватамо њихову понуду која се односи на следећу школску годину (2012/2013), а у случају да не прихватимо, треба да одлучимо о расписивању јавне набавке. Градска скупштина је за следећу школску годину смањила своје режијске трошкове, одговорна особа те фирме нас је телефоном обавестила да jе њихова понуда 7,6 милиона за целу школску годину. Граница јавне набавке је 8 милиона, а за прошлу школску годину смо платили скоро 9 милиона, значи да они нуде знатан попуст на цену која је била иреална. Предлог је да се ипак прихвати варијанта А, да се веже уговор са градом Батањом. Да ли неко има питања? Александар Чанић: Питао би шта је тамо за нас боље. Није сигуран да је боље одредити некога ко ће то да ради, или расписати јавну набавку. МОжда ће на јавној набавци да испоставе ниже цене, па није касно да се изда томе. Зато је јавна набавка боља. Вера Пејић Сутор: Имамо постојећу понуду, али моментално немамо такве друге кухиње које кувају. Свако је затворио посао, није сигурно да ли ће опет кренути да ради. Моментално знамо да постоји ово од градске кухиње. Љубомир Алексов: Градска понуда у овој цени важи за сад, а не важи ако идемо преко јавне набавке. Знају да ми данас имамо скупштинску седницу и чекају на нашу одлуку да вежемо уговор за школску годину, на основу писменог уговора као што је телефонски договорено. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о исхрани у батањској школи за 2012/2013. школску годину. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 13 гласова за, уздржани 1, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 40/2012. Скупштине ССМ ( ) о исхрани у батањској школи за 2012/2013. школску годину Скупштина ССМ је усвојила следећу одлуку: 1. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата понуду Самоуправе града Батање за исхрану у 2012/2013. школској години. Скупштина ССМ овлашћује председника да потпише уговор са Самоуправом града Батање за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта у 2012/2013. школској години. 2. Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској усваја да се план ССМ за јавне набавке у години модификује на следећи начин: процес јавне набавке за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта неће бити спроведен, јер предвиђени износ услуживања/исхране неће превазићи лимит за јавне набавке. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Скупштина ССМ

14 Тачка 6. Информације и одлука о употреби финансијских средстава за инвестиције Љубомир Алексов: Материјал за ову тачку сте добили, и ради се о домаћим средствима које смо путем конкурса добили, а добро би било да скупштина потврди ове инвестиције и да нас овласти да се ово спроведе. Од мађарских власти смо добили средства за три пројекта. за Културни и документациони центар Срба у Мађарској форинти за трошкове изложбене галерије и трошкова сајта. за Батањску двојезичну српску основну школу и забавиште форинти од Фонда Векерле за изградњу система за одвођење топлотне енергије и дима према прописима Државног противпожарног правилника, те изградње противпожарног-алармног система. Добијена средства вероватно неће бити довољна за сношење свих трошкова, зато ће преостали део институција сама требати да издвоји из сопствених средстава. за II. фазу обнове Нађмезе улице бр. 49. добијено је форинти од Фонда Векерле. Конкурс је био предат за потпуну реконструкцију инсталација за воду, гас и електрику, односно измену прозора и врата. Међутим, одобрена средства биће довољна тек за један део планиране реконтрукције. Други део је несигурнији, на основу једног дописа нам је у Србији (Савет за Србе у региону) одобрена помоћ од евра. Средства су предвиђена за следеће пројекте који су одређени на основу записника Мешовите комисије: - обнова (реконструкција) некретнине у улици Нађмезе - обнова дела манастирског комплекса, тј. изградња изложбеног простора поред манастира у Ковину - обезбеђивање сопственог дела средстава за III. фазу обнове Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта У вези употребе финансијских средстава добијених из матице нисмо у могућности да дамо предлог одлуке, јер су у вези другог и трећег пројекта наши конкурски предати у Мађарској још у фази одобравања. Предлажем да се ова средства зато ороче. Свакако је најважније да се у батањској школи током летњег распуста направи противпожарни систем, да неби имали проблема за почетак школске године. Јованка Ластић: На састанку Мешовите комисије је било речи и о томе да се помогне школи у Будимпешти. Сви мисле да је лако оном ко је у Будимпешти, али ове календарске године будимпештанска школа је само једном, у јануару, добила 17 милиона форинти, а ако се томе дода да су нам трошкови само за гас у децембру, јануару и фебруару били преко 5 милиона, јасно је да смо без једне паре одрадили школску годину. Главни град се припрема за примопредају, уопште не жели да разговара, затражила сам помоћ и од Борислава Руса и од Пере Ластића (они су у Будимпештанској самоуправи), међутим, вероватно су и они немоћни у овој ситуацији и не могу да лобирају. Два одељења се покрећу од следеће године, а једно излази, значи фали нам једна учионица. Да би то обезбедили, морамо да одузмемо од кабинета. Канцеларије се враћају у приземље, а на спрату ће бити учионице. Школа на рачуну тренутно нема ништа пара, има инкасо који је наследила још из године, значи да имамо један дуг од 14 милиона, а са друге стране имамо дуг који је још тадашња директорица створилатиме што је у првих 6 месеци 96% средстава за функционисање потрошено. Пошто самоуправа није власник будимпештанске школе, него је власник батањске школе зато се говори толико о батањској. Власник будимпештанске школе је самоуправа главног града, што је до пре годину дана била позитивна и добра ствар, али нажалост, од када је дошло до промене власти, може се рећи да доживљавамо само негативне ствари. Кад год затреба средстава јавном саобраћају, или када се откупљује водовод (од француске фирме), узима се по 10% или 5% од буџета, и то ни не питају, нити се консултују, једноставно скидају са рачуна. Скупштина ССМ

15 Уколико буде било могућности, желела би када би поред батањске школе, центра у Нађмезе улици и манастирског комплекса у Ковину евентуално нешто остало и за будимпештанску школу. Доћи ћемо до тога да ће у Батањи бити бољи услови него у Будимпешти, што није у интересу српске заједнице. Евидентно је да главни град не жели, Борислав и Пера више не могу да лобирају, нису више моћни као пре, ја сам у подређено-надређеном положају. Потрудићу се на све могуће начине да сакупим средства за школу. Преуређивања у школи значе да ће се канцеларије преселити у приземље код портирнице, на месту три канцеларије ће бити две учионице, све учионице ће бити горе на спрату. Проблем је и да немамо довољно столица, столова, елементарних ствари које би пештанска самоуправа требало да исфинансира, а неће ни да разговара са нама. Радови не достижу лимит за расписивање јавне набавке, па ће их обавити господин који је до сада урадио кречење и друге радове, са чијом услугом смо били задовољни и имамо добру сарадњу. Ксенија Марков Сушић: У вези догова из године, када је почела криза у главном граду су донели одлуку де се од свих институција одузима одређени проценат из буџета и још треба да плаћамо, а изгледа да ће опет да донесу одлуку о рестрикцији. Јованка Ластић: Када су купили водовод од француске фирме, онда су нам узели 8,6 милиона без икаквог образложења! Љубомир Алексов: Из Србије су строго одредили намену за ова средства, не долазе у обзир режијски трошкови, а за Пешту си у праву, о томе је било речи али о школском аутобусу. Нисмо могли да нађемо решење јер је србијанска страна хтела на 5 година да плаћа лизинг, и то 50-50% са мађарском страном, међутим мађарска страна није прихватила да се задужи на 5 година. У међувремену су из мађарског министарства нудили два решења за пколски аутобус. Ни једна од понуђених опција није одговарала нашим могућностима и условима један аутобус је био знатно мањи, а други знатно већи за наше потребе. За сада овај проблем стоји. Александар Чанић: Толика средства су уложена у Нађмезе улицу, а тамо нема никога ни да преузме писмо. То место је апсолутно празно. Говорило се да се тамо покрене живот, позориште. Позориште сте преместили, где? Љубомир Алексов: Позориште није премештено, оно је у Нађмезе улици, оно од 1999 има истог власника, то није институција него фирма Magyarországi Szerb Színház Nonprofít Kft. и власник је Српска самоуправа Ловре и Сеоска самоуправа Ловре. Изнајмљује салу и просторије у Нађмезе улици на основу наше скупштинске одлуке. Фирма је већ 13 година иста. (12:20 Борислав Рус напустио седницу присутно 13 чланова) Александар Чанић: Понавља да је Нађмезе улица потпуно празна. Даје предлог да се те паре пребаче за српску школу. Није се доказало оно што сте ви тврдили како ће да оживи Нађмезе улица, како је то фина инвестиција. Ни у то нисам сигуран да је добро било то пребачити са Српског демократског савеза, а то ће исто време да покаже. Пребачит на Српску земаљску самоуправу. Ако не дај Боже ту нешто биде, значи ми смо апсолутно ту ствар нашу изгубили. Док је било у Демократском савезу, у то нисам сигуран, а то ћемо касније да видимо шта и како. (Још једном понавља то исто што је већ рекао). За то, одлука нека је моја, за оно што је дошло из Србије пара, да се пребачи на српску школу. Љубомир Алексов: Шандоре ти си се до сада показао као борац мађарских закона и права, и то да се стриктно све придржавамо... Александар Чанић прекида: То лажеш! Љубомир Алексов: А за ово ћеш судски да одговараш... Александар Чанић прекида: Лажеш ка пас! Љубомир Алексов: Пријавио си нас на све могуће начине, како радимо, а сад нам ти предлажеш да кршимо закон, конкурсне паре да бацамо како хоћемо, а не на то да Скупштина ССМ

16 трошимо на чега су... - Александар Чанић стално упада у реч оптужујући председника ССМ да лаже као пас и ради незаконски, тврди да је рекао да се паре преиначе. Настаје расправа шта сматра за пребацивање и приначивање, али одлука се не може преиначити. На захтев већине скупштинара, ова расправа се завршава. Љубомир Алексов: Онај ко шаље паре назначава и сврху за чега ће се паре утрошити, а ми једино можемо да вратимо паре ако их не утрошимо за назначени пројекат, а не да их трошимо на било шта. У Нађмезе улици се одвија низ програма током целе године, и није истина да тамо нема никога. Зато је и Културни и документациони центар тражио да се изгради та галерија, да сваки дан у одређено време буде отворено и за случајне пролазнике. Предлог да се уложи још средстава у Нађмезе улицу је због тога што су приликом контроле димњака надлежни установили да је тај систем опасан по живот па мора да се изврши реконструкција. Ради се о простору од 70 квадрата који се налази отпозади, које смо купили од Кроатике. Ако се изгласа урадиће се, ако се не изгласа вратиће се паре и неће бити урађено. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о утрошку средстава за три пројекта за које су добијена средства од мађарских фондова, а са инвестирањем финансијске помоћи из Србије да сачекамо док не буде јасан буџет за следеће три инвестиције. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12 гласова за, уздржани 1, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 41/2012. Скупштине ССМ ( ) о употреби финансијских средстава за инвестиције Скупштина ССМ је усвојила следећу одлуку: - за Културни и документациони центар Срба у Мађарској ће се инвестирати форинти за трошкове изложбене галерије и трошкова сајта, према закону број CLXXXVIII o централном буџету за годину (поглавље X/20/8., фонд мешовитих комисија ). Облик финансирања: авансно финасирање. Инвестиција је планирана у буџету за годину. - за Батањску двојезичну српску основну школу и забавиште форинти од Фонда Векерле за изградњу противпожарног система и система за одвођење топлотне енергије и дима према прописима Државног противпожарног правилника. Добијена средства вероватно неће бити довољна за сношење свих трошкова, зато ће преостали део институција сама требати да издвоји из сопствених средстава. - за II. фазу обнове Нађмезе улице бр. 49. добијено је форинти од Фонда Векерле. Конкурс је био предат за потпуну реконструкцију инсталација за воду, гас и електрику, односно измену прозора и врата. Међутим, одобрена средства биће довољна тек за један део планиране реконтрукције. Са одлуком о расподели финансијске помоћи из Србије у износу од евра треба сачекати док се тачно не одреди буџет за назначене пројекте. Уговор о пружању помоћи не регулише стриктно употребу средстава, међутим она су предвиђена за следеће пројекте: - обнова (реконструкција) некретнине у улици Нађмезе - изградња изложбеног простора поред манастира у Ковину - обезбеђивање сопственог дела средстава за III. фазу обнове Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта Скупштина ССМ

17 Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Тачка 7. Информације о изградњи Етно куће у Ловри Љубомир Алексов: Фондација села Ловре је донела одлуку да се једна некретнина у Ловри реновира и да се направи етно-кућа. Ту фондацију ја не заступам, нисам ни члан кураторијума, кажем да неко не би донео неке криве одлуке. Конкурс је предат код фондације Лидер и код мађарског министарства КИМ. Оба конкурса су била успешна, али 5 милиона које је доделило министарство су из одређеног разлога, позивајући се на записник Комисије о заштити мањина у Србији и Мађарској, упућене ловранској фондацији преко рачуна земаљске самоуправе. Финансирање је било накнадно, када је извршена реконструкција и направљен обрачун који је министарство прихватило, средства су упућена нама. На основу споразума смо паре проследили ловранској фондацији. Информације су изнешене да би сви били обавештени, а земаљска самоуправа није имала никакве трошкове, него је само пружила поштарску услугу. Од скупштине се тражи да ову информацију прими к знању и прихвати. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог о информацији о изградњи Етно куће у Ловри. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12 гласова за, уздржани 1, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 42/2012. Скупштине ССМ ( ) о информацији о изградњи етно-куће у Ловри Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској прихвата извештај о изградњи Етно куће у Ловри и даје сагласност да се додељена помоћ у износу од форинти преупути на рачун Јавне фондације села Ловре. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата Добијају: Љубомир Алексов, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије, Рекаши Габријела шеф економата (12:28 Вера Пејић Сутор напустила седницу присутно 12 чланова) Тачка 8. Разно Љубомир Алексов: Г-дин Андрија Роцков се писмено обратио да жели данас да се обрати Скупштини ССМ, јер има одређено мишљење у вези нашег записника са прошле седнице. Скупштина треба да одлучи да ли жели да му да реч. Љубомир Алексов: Ставља на гласање предлог да се Андрији Роцкову да реч да се обрати Скупштини ССМ. Љубомир Алексов: констатује да су чланови Скупштине ССМ са резултатом гласања 12 гласова за, уздржани 0, против 0, усвојили следећу одлуку Одлука бр. 43/2012. Скупштине ССМ ( ) о одобрењу г-дину Андрији Роцкову да се обрати Скупштини ССМ Скупштина ССМ

18 Скупштина Самоуправе Срба је одлучила да се на данашњој седници г-дину Андрији Роцкову да реч да би се обратио присутнима на седници. Рок: одмах Одговоран: Љубомир Алексов председник ССМ, Мартон Жужана в.д. шефа канцеларије Анрија Роцков: Укратко би се обратио, написао је текст и прочитао би исти. Позива се на састанак одржан 29. маја са циљем да се разреше отворена питања између СДС и ССМ, првенствено у вези дуговања. Није примио записник са састанка, тврди да се његова организација држала и писаних и неписаних договора. Био је пријављиван и учествовао у кривичним поступку, понижен, примао је и претње, итд. Жели да му се пред јавности врати поштење, а одговорност нека сносе они који требају. Обраћа се в.д. шефа канцеларије у вези спровођења одлука из године, у вези модификације оснивачког листа Културног и документационог центра. Обавештава присутне да је председништво СДС-а јуче донело одлуку да било коју реализацију уговора о некретнини везано за Нађмезе улицу 49. и која је сачињена 8. децембра године суспендује и тражиће се овлашћење за раскид уговора. Примедба у вези записника са прошле скупштинске седнице, шеф канцеларије не може бити правник, по закону из Друго, о сукобу интереса, да ли је г-дин Немеш Денеш шеф канцеларије, он је моментално један адвокат. Друго о сукобу интереса, 1.јула године када је преузета српска школа у Батањи, на снази је био Закон о националним и етничким мањинама из године, са изменом из а правила су била иста као када су оставку дали Боривој Рус и Пера Ластић, значи да је Вера Пејић Сутор требала да да оставку на чланство у скупштини ССМ. Обавезу да скрене пажњу има шеф канцеларије. Сличну ситуацију може да изнесе и у вези главног уредника СНН-а. СНН није на сајту државне ризнице као институција ССМ. На крају говора се захваљује Јулији Шаркади и Марији Палинкаш. Љубомир Алексов: Да ли још неки жели нешто да каже за тачку разно. Александар Чанић: Májusi jegyzőkönyvben leírták pontatlanok, fontos előterjesztések nem szerepelnek, sok szöveg hamis látszatot kelt. Összevetettem a hangfelvételt és a jegyzőkönyvet, kiegészítést és javítást teszek a jegyzőkönyvezésre. Tudni kell, hogy jegyzőkönyv közokirat, ha nem pontos, közokirat hamisítást hajt végre ez aki azt elkészíti. Szóbeli bejelentést teszek, az elmúlt közgyűlésen nem foglalkoztak az én általam előterjesztett dolgokkal, több is volt belőlük. Szóbeli előterjesztést teszek a következő közgyűlésre, és ismét írásban is be fogom azt jelenteni. Elnök úr biztos nem emlékszik erre. Az összeférhetetlenségi javaslatommal, a nyilvánosságról szóló határozati javaslatommal, az újságírói pályázat kivizsgálására tett javaslatommal, a kibővített ülésre a SZOÖ törvényességének a kivizsgálására, továbbá a személygépkocsi vásárlásról szóló tárgyalás határozat kérem a jegyzőkönyvét, milyen döntés alapján született meg, többen nem tudtak hogy személygépkocsi lett vásárolva. Lesz további kérésem: ebben az évben, ki, mikor utazott külföldre, milyen célból, mennybe került i ki finanszírozta, ki hagyta jóvá. Aztán, a battai templom, az én tiszteletdíjamat nem kapta meg, írásban kérem majd erre választ. Egyelőre ennyi volna, többi majd írásban. Következő közgyűlésre kérem bizottságot állítsanak fel ez ügyben amit én kértem, amennyiben elfogadja a közgyűlés. Љубомир Алексов: Egyelőre úgy tudom, hogy a napirend összeállítása az elnök feladata, és az SZMSZ-ünk szerint egy képviselő javaslata nem kötelez engem semmire. Egy dologra nem emlékszem, azt tudom hogy Csánics úr lemondott tiszteletdíjról, de arra nem emlékszem, hogy a battai templomnak utaljunk át. Biztos, hogy pótoljuk, és megkeresünk hol van ennek valami nyoma. A kocsi vásárlás, és sok mindent mindig szabályos előterjesztések alapján Скупштина ССМ

19

20 Caмоуправа Срба у Мађарској 1055 Будимпешта V кварт, Ул. Микше Фалка 3. li/1. Tел:(36-1) факс: e-.mail: Szerb Országos Önkormányzat 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa u. 3. Il/1. Tel:(36-1) Fax: Члановима Скупштине ССМ У месту становања Датум: Деловодни број: K 3-50/2012. ПОЗИВНИЦА Срдачно Вас позивамо на следећу, 3/2012. седницу Скупштине ССМ која ће се одржати у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској у Будимпешти (улица Фалк Микше бр. 3.) 30. јуна (субота) у сати. Предложени дневни ред: 1. Информације о могућностима улагања финансијских средстава 2. Модификација буџета ССМ за годину 3. Одлука о расписаном конкурсу за радно место руководиоца институције ССМ Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта 4. Избор члана и председника Финансијско контролне комисије ССМ 5. Модификација Статута ССМ 6. Одлука о покретању процеса јавне набавке за исхрану Батањске двојезичне српске основне школе и забавишта у 2012/2013. школској години 7. Информације и одлука о употреби финансиских средстава за инвестиције 8. Информације о изградњи Етно куће у Ловри 9. Разно Будимпешта, 20. јуна Љубомир Алексов, ср. Председник ССМ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008.

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.) Датум: 7. март 2008. Дневни ред:

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 5. мај 2012.

ЗАПИСНИК 2/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 5. мај 2012. ЗАПИСНИК 2/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 5. мај 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 5. мај 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

ЗАПИСНИК 4/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Помаз, 8. септембар 2012.

ЗАПИСНИК 4/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Помаз, 8. септембар 2012. ЗАПИСНИК 4/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Помаз, 8. септембар 2012. Место: Ресторан Викинг Viking Étterem, 2013 Pomáz, Szabadság tér 1. Датум: 8. септембар 2012. Дневни ред: према

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

ЗАПИСНИК 6/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Печуј, 12. септембар 2009.

ЗАПИСНИК 6/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Печуј, 12. септембар 2009. ЗАПИСНИК 6/2009. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Печуј, 12. септембар 2009. Место: Печуј, сала у ресторану Синбад (Szinbád Panzió és Étterem, 7624 PÉCS, Klimó György u.7.). Датум: 12. септембар

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere,

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, билтен општине чока год. VII број 54. април 2013. w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány csóka község közlönye VII. évf. 54. szám 2013. április Треба се бавити реалним бригама Финансијска

Részletesebben

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson

Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. IX број 80. јун 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 80. szám 2015. június Aszfaltozások Tiszaszentmiklóson Új mentőautó a betegek

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án билтен општине чока год. VII број 57. јул 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 57. szám 2013. július 200 година у служби верницима Пре две стотине година

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat

Javuló közműszolgáltatások Új erőgéppel gazdagodott a kommunális vállalat билтен општине чока год. VIII број 63. јануар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 63. szám 2014. január Ново возило Дому здравља Возни парк Дома здравља

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

www.markabolt.hu SCS71800C0

www.markabolt.hu SCS71800C0 HU Használati útmutató 2 Hűtő - fagyasztó SR Упутство за употребу 20 Фрижидер-замрзивач SL Navodila za uporabo 38 Hladilnik z zamrzovalnikom SCS71800C0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Hétfőn a Cnesa színháztermében az alsós és az ötödik osztályos diákok a Pinokkió című mese feldolgozását láthatták a szabadkai Gyermekszínház előadásában magyar

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА 2/2013 СКУПШТИНЕ ССМ Детаљне одлуке о правилницима Љубомир Алексов: Ставља на гласање Правилник о поступку руковања неправилностима. Љубомир Алексов: Констатује да су чланови Скупштине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Új tetőt kap a községháza Beázik a régi simatető Szigetelik az épület falait is

Új tetőt kap a községháza Beázik a régi simatető Szigetelik az épület falait is билтен општине чока год. VII број 61. новембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 61. szám 2013. november Радови на згради Општине Чока Коси кров после

Részletesebben

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић Данас на Позорју 10.00 часова / Академија уметности, Мултимедијална сала Позорје младих / Радионица Ибзен и Чехов кроз кратке резове Радионицу води: Аида Буквић, ванр. проф., Академија драмске умјетности

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben