A konferencia programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A konferencia programja"

Átírás

1

2 A konferencia programja március : Regisztráció : Plenáris ülés : Szekcióülések : Kávészünet : Szekcióülések 19:00: Vacsora SZEKCIÓK: CONTENT AND METHODOLOGY CONTENT AND SKILLS DEVELOPMENT IN LANGUAGE TEACHING CULTURES AND LANGUAGES KERESKEDELEM ÉS MARKETING KÖZGAZDASÁGTAN MATEMATIKA ÉS STATISZTIKA ALKALMAZÁSA GAZDASÁGI KUTATÁSOKBAN MENEDZSMENT ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA DIALOGUE OF IDENTITY AND TRADITION (IN ENGLISH AND IN JAPANESE) (TANÁCSTEREM, K ÉPÜLET) március : Regisztráció : Szekcióülések : Kávészünet : Szekcióülések : Ebéd :20: Szekcióülések 15: : Kávészünet : Szekcióülések SZEKCIÓK: KERESKEDELEM ÉS MARKETING ÚJDONSÁGOK A MÓDSZERTAN OKTATÁSÁBAN KÖZGAZDASÁGTAN LOST IN SERVICES (GAZDASÁGINFORMATIKA) NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL MEDIA & POLITICS POLITIKA, GAZDASÁG, FENNTARTHATÓSÁG 2

3 Plenáris Ülés Helyszín: Külkereskedelmi Kar 1165 Budapest, Diósy L. u (Központi épület I. em. 9, Klubterem.) március 13. (csütörtök) Megnyitó: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Előadások: Prof. dr. Bélyácz Iván MTA IX. Gazdaság és Jogtudományok Osztály elnöke Dr. Liptai Kálmán az Eszterházy Károly Főiskola rektora 3 Moderátor: Dr. Halm Tamás a felnőttképzési igazgatója

4 Szaknyelvoktatás: tartalom és módszertan Content and Methodology Helyszín: E. I. 17. Szekcióelnök: Dr. Válóczi Marianna DR. VÁLÓCZI MARIANNA AHÁNY NYELV, ANNYI SZEMÉLYISÉG? A MÁSODIK NYELVI IDENTITÁS BOGNÁRNÉ SZIGETI EDIT AZ IDEGENNYELV-TANÁROK MÓDSZERTANI KIHÍVÁSAI A FELSŐOKTATÁSBAN Dr. WALLENDUMS TÜNDE DIÓHÉJBAN AZ OLASZ NYELVŰ KERESKEDELMI-ÜZLETI SZAKNYELVI VIZSGÁRÓL CSÁNYI ESZTER GAZDASÁGI SZLENGHASZNÁLAT JASMINA SAZDOVSKA - POLYÁK ILDIKÓ - DUDÁS GYÖRGYI THE WHAT AND WHY OF TEACHING BUSINESS COMMUNICATION KÁVÉSZÜNET FODORNÉ Dr. BALTHAZÁR ENIKŐ A NYELVTUDÁS ÜZLET NYELVTUDÁS NÉLKÜL NINCS ÜZLET Dr. MÉSZÁROS ÁGNES PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET KIFEJEZŐ TERMINUSOK EREDETE Dr. JÁRMAI ERZSÉBET A KONSTRUKTÍV MEGKÖZELÍTÉSŰ TANÍTÁSI GYAKORLAT EGY PÉLDÁJA MARTINEZ ÁGNES TŰZÖN VÍZEN ÁT

5 AHÁNY NYELV, ANNYI SZEMÉLYISÉG? A MÁSODIK NYELVI IDENTITÁS DR. VÁLÓCZI MARIANNA PH.D. Külkereskedelmi Kar Tanszékvezető egyetemi docens A nyelv elsajátítása kognitív és emocionális fejlődési folyamat: az idegennyelv-tanulás a nyelvtanuló számára a világ és benne saját maga új észlelését kínálja fel. Minden célnyelvvel kapcsolatos percepció egyben önpercepció: a nyelv tanulása, az idegen kultúrában való megmerítkezés saját magunk észlelésének folyamatos újraértelmezésével, egy új identitás kialakításával jár. Az elmúlt tizenöt évben egyre nagyobb az érdeklődés a nyelvtanulás szociokulturális megközelítése iránt. A nyelvtanulói identitás kialakításában a nyelvtanuló fejében végbemenő kognitív folyamatokon kívül nyilvánvalóan fontos szerepet kapnak a szociokulturális szempontok is: az osztálytermi interakcióktól kezdve a külföldi nyelvtanulási tapasztalatokon és célnyelvi interakciókon át a nyelvtanuló személyiségének viszonyulásáig az adott nyelvhez és az idegen nyelv kultúrájához. De vajon minden egyes új idegen nyelv, amelyen beszélünk, befolyásolja, alakítja, hogy hogyan gondolkodunk, viselkedünk? S hogyan segítheti a nyelvtanulási folyamatot a második nyelvi identitás tudatos építése? Az előadás a fenti kérdésekre igyekszik választ adni a motiváció, a nyelvtanulói autonómia és nyelvtanulói énkép összefüggéseit vizsgálva. Áttekinti a második nyelvi identitásra vonatkozó elméleti és empirikus kutatásokat és felveti, hogy egy új L2 identitás tudatos felépítése a nyelvtanulás eredményességét növelő módszertani lehetőségeket rejt, és egyben erős motivációs forrás lehet. 5

6 AZ IDEGENNYELV TANÁROK MÓDSZERTANI KIHÍVÁSAI A FELSŐOKTATÁSBAN BOGNÁRNÉ SZIGETI EDIT Kereskedelemi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Adjunktus Az elmúlt évtizedek gazdasági, társadalmi változásai a felsőoktatási intézmények oktatóitól is szemléletváltást követelnek. Mivel a tanulás, továbbtanulás, képzés és átképzés, szinte kortól függetlenül állandó részévé vált életünknek, a felnőttek idősebb korosztályai is egyre nagyobb létszámban jelennek meg a felsőoktatás levelező, távoktatási képzésein, vagy a felsőoktatási szakképzés kereteiben. A dolgozó felnőttek tanítása tudatos módszertani felkészülést és megújulást követel a különböző képzési formákban oktató tanároktól. Hogyan tudja követni a felsőoktatás a gazdaság állandóan változó elvárásait? Hogyan tudja biztosítani a szakmailag képzett és a nemzetközi gazdasági életben is versenyképes munkaerőt? A magyar lakosság nagy többsége egyetért abban, hogy ma már legalább egy idegen nyelv ismerete minden állampolgár számára szükséges. A szakirodalom és számos kutatás bizonyítja, hogy a XXI. században a gazdaságilag és társadalmilag is aktív állampolgári lét egyik alapvető feltétele az idegennyelvi kommunikációs készség. A nyelvtanulás során a teljes személyiség fejlődik. Az ismeretek közvetítésén túl a nyelv használata fejleszti a szociokulturális kompetenciát, az olyan társas készségeket, mint pl. együttműködés, tárgyalókészség, vagy a manapság a munkaerőpiac által egyre inkább elvárt problémamegoldóképesség, kreativitás, rugalmasság, stb. Ennek megfelelően az EU oktatási-képzési politikájában az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése kiemelt figyelmet kap. Mindezek ellenére Magyarországon a felsőoktatás legtöbb intézményében a nyelvtanulási lehetőségek vagy teljesen megszűntek, vagy jelentősen beszűkültek az elmúlt évtized során. A nyelvtanárok ma már csökkenő nyelvóraszámban egyre nagyobb létszámú és ebből adódóan egyre heterogénebb nyelvi csoportokkal állnak szemben. A heterogenitás nem csak a nyelvi háttérből, hanem sokszor a különböző generációk együtt tanulásából is adódik. Az előadás során a BGF KVIK levelező és távoktatási képzésein tanuló felnőtt hallgatókkal készített írásbeli és szóbeli interjúim néhány eredményét és tanulságát tekintem át. Kutatásom célja a felnőtt hallgatók nyelvtanulási hátterének, gondjaiknak és céljaiknak a feltárása a nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében. 6

7 DIÓHÉJBAN AZ OLASZ EGYNYELVŰ KERESKEDELMI-ÜZLETI SZAKNYELVI VIZSGÁKRÓL DR. WALLENDUMS TÜNDE - Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék Neolatin Tanszéki Osztály Olasz Szakcsoport Főiskolai docens A fiatalok nemzetközi mobilitása napjainkban már a mindennapi élet, a tanulási folyamat, ill. munkavégzés természetes része. A különböző országokban megszerzett diplomák, szakképzettségek kölcsönös elismeréséről nemzetközi szerződések rendelkeznek. A nyelvtudás egységes értékelésének alapja az Egységes Európai Referenciakeret. Elvileg tehát bármely Európában akkreditált nyelvvizsga-központban megszerzett bizonyítvány azonos értékkel bír. A gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy a munkaadók és/vagy külföldi tanintézmények nyelvvizsgáktól függetlenül nyelvi szintfelmérőket iratnak a jelentkezőkkel. Az ilyen szintfelmérő alól azonban mentesülhetnek azok a jelentkezők, akik egyes meghatározott intézmények által kiadott az olasz nyelv esetében többnyire a perugiai vagy sienai egyetemek, ill. a firenzei Accademia Italiana di Lingua vizsgáin megszerezhető olasz egynyelvű nyelvvizsga bizonyítványokkal rendelkeznek. A külföldön kiállított szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon azonban nem számítanak szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványnak. A DILC B1 és a DALC C1 üzleti nyelvvizsgák pl. általános nyelvi egynyelvű, ill. írásbeli kiegészítő vizsga után általános nyelvi kétnyelvű, komplex vizsgaként honosíthatók. A külföldi továbbtanulásra/munkavállalásra készülő hallgatók tehát a magyarországi diplomához kimeneti követelményként meghatározott kétnyelvű szaknyelvi vizsga mellett gyakran érdeklődnek az egynyelvű szakmai vizsgákról is. A tájékozódást/tájékoztatást megkönnyítendő, az előadásban röviden bemutatom az Olaszországban és Magyarországon elérhető olasz egynyelvű üzleti-kereskedelmi vizsgák (CIC, DILC-B1, DALC-C1, CILS EC, Plida commerciale B1-C1) főbb paramétereit, szintjeit és követelményeit. 7

8 GAZDASÁGI SZLENGHASZNÁLAT CSÁNYI ESZTER - Pénzügyi és Számviteli Kar Tanársegéd A rohamosan fejlődő kommunikációs technológiák és az általuk előidézett változások új kihívások elé állítják a nyelvészeket is. Nekik nemcsak alkalmazkodniuk kell mindehhez, hanem képesnek is kell lenniük a tömegek nyelvhasználatának normatív leírására, az egyes jelenségek számba vételére. A nyelvészeti kutatások egyre növekvő számával folyamatosan nő az igény az újabb és újabb tudományos problémák feltárására is. A társadalom és a nyelv viszonyának illetve a társadalomi változások nyelvhasználatra gyakorolt hatásainak vizsgálata a szociolingvisztika feladatai közé tartozik. A globalizációs folyamatok erősödésével, a multinacionális cégek terjeszkedésével és egyes társadalmi rétegek elanyagiasodásával, egyre fontosabbá válik a társadalom számára a gazdasági területen való jártasság illetve az ott használt kifejezések megértése és alkalmazása. A gazdasági sajtóhírek a hétköznapok szerves részévé váltak, speciális nyelvezetük közelebbi bemutatása időszerű és fontos. Az előadás egy pilot study keretében végzett kutatás eredményeit kívánja bemutatni, amelynek célja az volt, hogy feltárja a gazdasági nyelv szleng kifejezéseinek előfordulását, gyakoriságát, ill. bizonyos társadalmi csoportokban való ismertségüket. A vizsgálat alanyaiként a BGF PSZK hallgatói, ill. gazdasági szakemberek szolgáltak: nyelvi attitűdjük, nyelvi tudatosságuk és szubjektív nyelvi beállítódásuk is a tanulmányozás tárgyát képezték. A kutatás válaszokat keresett (többek között) a szakmai szlenghasználat gyakoriságára és ennek vélhető okaira; a hallgatók és a szakemberek véleménybeli különbségeire és arra a kérdésre, hogy a megkérdezettek látnak-e összefüggést a szakmai szleng kifejezések alkalmazása és a gazdasági életben való sikeresség között. 8

9 THE WHAT AND WHY OF TEACHING BUSINESS COMMUNICATION ILDIKÓ POLYÁK International Business School Tanszékvezető JASMINA SAZDOVSKA International Business School Tanszékvezető GYÖRGYI DUDÁS International Business School Adjunktus This study seeks to evaluate several undergraduate business communication skills modules taught at a business college in Budapest with regard to the content, compared to other business communication syllabi (the what), and in relation to how useful these business communication skills were deemed by employers (the why). The research focuses on these two elements because for teacher-researchers who would like to improve their module content and delivery, apart from direct measures like assessment elements, it could be worthwhile to compare the undergraduate business communication skills modules with other similar courses and syllabi. It would also be useful to evaluate the syllabus based on feedback from stakeholders such as students and teachers, but most importantly from employers who are familiar with the work placement requirements of increasingly globalised multinational companies (Davies and Highton, 2006; Fry, Ketteridge and Marshall, 2009; Light, Cox and Calkins, 2009). The methods for evaluating the content included comparing the topics covered in the business communication skills modules with several large-scale reviews of business communication skills syllabi in the United States (Du-Babcock, 2006; Russ, 2009; Sharp and Brumberger, 2013). The communication skills in focus include oral business skills (socialising, telephoning, meetings and negotiations), written business skills (report writing, formal correspondence and ing), analysing factors and descriptors of communication as well as practicing effective business presentations. For evaluating how satisfied employers are with the business communication skills taught at the college in question, a survey was conducted of the employers opinions of the college interns and graduates. The results indicate that employers considered communication skills to be one of the greatest strength of the students in contrast to the lack of professional knowledge, which was considered to be one of the greatest weaknesses. Speaking a second or third foreign language was also deemed to be a particular advantage for international companies. 9

10 However, more focus might need to be placed in the courses on newly emerging modes of communication like reputation management on corporate social media sites. In addition, translation, which is not currently included in the syllabi, might need to be introduced as this proved to be one of the most frequent tasks that interns and graduates were asked to perform in the workplace. 10

11 A NYELVTUDÁS ÜZLET NYELVTUDÁS NÉLKÜL NINCS ÜZLET FODORNÉ DR. BALTHAZÁR ENIKŐ PH.D. Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék Német Tanszéki Osztály Főiskolai tanár, tanszéki osztályvezető Az előadás címe két dokumentumra utal. A nyelvtudás üzlet a címe annak a jelentésnek, amelyet az Európai Bizottság által ben létrehozott többnyelvűséggel foglakozó üzleti fórum készített, és amelyet a fórumon résztvevők az EU akkori nyelvi biztosával, Leonard Orbannal közösen július 11-én mutattak be a sajtónak. A jelentés egyik fő megállapítása, hogy Európa elveszítheti versenyképességét a fejlődő világgal szemben, ha nem fektet be többet a nyelvtudás fejlesztésébe. Egy a jelentéshez felhasznált tanulmány adatai szerint ugyanis az Európai Unióban működő kis- és középvállalkozások mintegy 11%-ával előfordult már, hogy nyelvismeret hiányában nem jött létre a tervezett üzletkötés. Figyelembe véve, hogy az uniós vállalkozások 99,7%-a kis- és középvállalkozásnak minősül, a meghiúsult szerződések száma több százezres nagyságrendet képvisel. A Nyelvtudás nélkül nincsen üzlet című írással a Piac&Profit internetes oldalán találkozhatunk. A május 28-án megjelent cikk megállapítja, hogy bár a nyelvtudás az erőteljesen exportkitett magyar gazdaság fontos alapja lenne, a magyar munkavállalók jelentős része még mindig nem beszél idegen nyelvet. Az angol nyelvtudásnak olyannak kellene lennie, mint egy kötelező védőoltásnak, mindenkinek meg kellene kapnia, olvashatjuk, de a cikk azt is hangsúlyozza, hogy a globális vállalkozáshoz az angol nyelvtudás nem elegendő. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság a többnyelvűséget ösztönzi, ami nem csak a kultúrák közötti párbeszédet és az idegen társadalomba történő beilleszkedést segíti elő, hanem a külföldi tanulási és munkalehetőségeket is, valamint nem utolsósorban a globális versenyben részt vevő vállalkozások új piacokra jutását. A többnyelvűség megvalósítása érdekében Európában egészen fiatal kortól kezdve mindenkinek az anyanyelvén kívül legalább két nyelvet kellene tanulnia, és a nyelvtudásnak ki kell egészülnie a kulturális háttér ismeretével. Ez utóbbi hiányában fennáll a veszélye annak, hogy leendő üzleti partnerünknél megnyilvánulásunk értetlenséget vagy visszatetszést vált ki, ami nem kedvez az üzletkötésnek. Az előadás arra keres választ, hogy a fiatalok mennyire tájékozottak abban, milyen nyelvtudással lehet boldogulni a globalizálódó üzleti életben, valamint a németnyelvű országok példáján azt is megkísérli illusztrálni, miért hasznosak a kulturális háttérismeretek. 11

12 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET KIFEJEZŐ TERMINUSOK EREDETE DR. MÉSZÁROS ÁGNES Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Adjunktus Az előadás az egészség-gazdaságtan szakszókincsében előforduló tipikus pénzügyi terminusok eredetét, fejlődését és módosulását, esetleg szócsaláddá válását tárja fel. Ezeknek a jellegzetes szakkifejezéseknek kialakulásáról alig vagy egyáltalán nem találunk adatot történeti-etimológiai szótárainkban. Az egészség-gazdaságtan pénzügyi tevékenységi területei a pénzalapok, a járulékok, pénzbeli juttatások, a finanszírozás és a kapacitásszabályozás szakszókincsével gazdagítják a magyar nyelv szókészletét. 12

13 A KONSTRUKTÍV MEGKÖZELÍTÉSŰ TANÍTÁSI GYAKORLAT EGY PÉLDÁJA DR. JÁRMAI ERZSÉBET MÁRIA PHD Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szaknyelvi és Kommunikációs Intézeti Osztály Egyetemi docens Mind a közoktatás, mind a felsőoktatás gyakorlatában új tendencia kibontakozásának vagyunk résztvevői: már több mint egy évtizede a készségfejlesztés fontosságáról, bevezetéséről hallunk, beszélünk. Márpedig a hagyományosnak mondott pedagógiai gyakorlaton szocializálódott pedagógusok, oktatók sok esetben tehetetlenül állnak a kompetenciafejlesztés megvalósításának igényével szemben. Több kutatás bizonyította, hogy ez a jelenség volt tapasztalható az iskolák kommunikatív nyelvoktatás címén meghirdetett nyelvóráin, azaz a kommunikatív kompetencia fejlesztésére kidolgozott könyvekből is gyakran hagyományos módszerekkel tanítottak, tanítanak kollégáink. Informális források erősítik meg, hogy a közoktatás átalakítását célzó reformok, amelyek keretében a hatalmas ismeretanyag átadását és befogadását a készségfejlesztéssel egyensúlyban, egymást segítő harmóniában kellene támogatni, megtorpannak, mert a tanárok nincsenek felkészülve sem az új generációval való bánásmódra, sem az új oktatási módszerek, eszközök alkalmazására. A tanárképzésben elsajátított elméleti ismeretanyaggal felruházott pedagógusoknak is komoly kihívás olyan helyzetek kialakítása és olyan feladatok tervezése, aminek során a diákok kompetencia-fejlődése biztosítva lesz. Különösen a felsőoktatásban, ahol megszokták az oktatók, hogy ők előadnak, a hallgató pedig hallgat. A kompetenciákat azonban nem lehet a diákoknak elmagyarázni, a készségfejlesztést célzó tantárgyak keretében főleg nem. Az órák szerkezetének és módszereinek megváltozásával a tanulók maguk tudnak foglalkozni a tananyaggal függetlenül a tantárgy jellegétől és nem a tanár interpretációját hallgatják. Külföldi akciókutatás tapasztalatai szerint, ha a készségfejlesztés célzott figyelembe vétele a tanárok tanításában megszokottá válik, akkor már nem ódzkodnak a kezdeti többletmunkától, nem találják megerőltetőnek, sőt ösztönzőleg hat rájuk a diákok lelkesedése. A gondolkodásmód megváltozásához, az implementációhoz szakmai továbbképzések szükségesek, és a jó gyakorlatok átadása. Az előadás bemutatja, hogy a szocio-konstruktivista megközelítésű módszerek, például az egyszerű és kevés eszközt igénylő mini-projektek milyen lehetőséget adnak egy adott tantárgy elméleti ismereteinek alkalmazására, és olyan komplex készségek fejlesztésére, amelyek a kulcskompetencia-kör elemei. 13

14 TŰZÖN VÍZEN ÁT MARTINEZ ÁGNES Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék Főiskolai docens Időnként a sajtó és az állami szervek is foglalkoznak azzal a témával, hogy vajon miért van olyan sok fiatal, aki azért nem kapja meg a diplomáját, mert nem tudja megszerezni a kimeneti követelményként előírt nyelvvizsgát. Sokan keressük ennek az okát, és a vélemények időnként nagyon eltérőek. Valószínűleg azért, mert nem egyetlen egy oka van ennek a szomorú ténynek. A tanórák száma, a csoportok összetétele a diákok motivációja, a tananyag, a tankönyv megválasztása, a tanár személyisége, módszerei, stb. Ezek mind együtt vezetnek egy diák nyelvtanulásának sikeréhez vagy kudarcához. Kutatásomat ezúttal interjúk segítségével folytattam. Ezen interjúk tanulságait szeretném megosztani a kollégákkal. 14

15 Tartalom és készségfejlesztés a nyelvoktatásban Content and Skills Development in Language Teaching Helyszín: E. I. 20. Szekcióelnök: Kovátsné Dr. Loch Ágnes DR. DÓSA ILDIKÓ - KOVÁTSNÉ DR. LOCH ÁGNES INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ - LEGYEN TRÉNING JELLEGŰ KÉPZÉS? NICHOLAS CHANDLER - RADVÁNYI MARCELL DEVELOPING UNDERGRADUATES' TRANSFERABLE COMMUNICATION SKILLS KÓSIK FERENC A TÁMOGATOTT ÖNÁLLÓ NYELVTANULÁS KULTÚRÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BGF KKK NÉMET TANSZÉKI OSZÁLYÁN KATONA ZSUZSANNA - JÁKI CSABA ÚJ MÉDIA A FŐISKOLAI HALLGATÓK SZAKNYELVI OKTATÁSÁBAN DR. HAMSOVSZKI SZVETLANA AZ OROSZ ÜZLETI NYELVI LEXIKA SZAKSZÖVEG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI KÁVÉSZÜNET DR. FODOR ALEXANDRA LEARNING AND TESTING BUSINESS ENGLISH VOCABULARY DR. BÉRCES EDIT ECONOMIC, CULTURAL, AND LINGUISTIC ASPECTS OF POLYGLOT TECHNICAL LEXICOGRAPHICAL NEEDS IN THE 21ST CENTURY- WITH SPECIAL REGARDS TO BILINGUAL AND POLYGLOT DICTIONARIES OF ECONOMICS DR. BODOLAY LÁSZLÓ "INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION FÜR STUDIERENDE" INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ HALLGATÓKNAK"

16 INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ LEGYEN TRÉNING JELLEGŰ KÉPZÉS? DR. DÓSA ILDIKÓ Pénzügyi és Számviteli Kar Tanszékvezető főiskolai docens KOVÁTSNÉ DR. LOCH ÁGNES Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tanszékvezető főiskolai tanár A BGF KVIK Nyelvi Tanszéke két félévben, a megszokott heti egyszeri 90 perces óráktól eltérően, tréning formában szervezte meg az Interkulturális Kommunikáció tantárgy oktatását. Az előadás során bemutatjuk a tréning jellegű oktatás tapasztalatait, rávilágítunk ennek az oktatási módszernek az előnyeire és hátrányaira, nehézségeire és pozitív hatásaira. Bemutatjuk a kurzusszervezés legfontosabb szempontjait, az oktatási módszereket, a team-tanítás előnyeit, a tréning időbeosztásának lehetséges variációit, az alkalmazott teljesítményértékelést. Az elemzéshez a hallgatók írásbeli és szóbeli visszajelzéseit, valamint az oktatók megfigyeléseit használtuk fel. Megállapítottuk, hogy a tréning jellegű oktatás minden nehézsége és újdonsága ellenére nagyon eredményes, hatékony és népszerű. 16

17 DEVELOPING UNDERGRADUATES TRANSFERABLE COMMUNICATION SKILLS NICOLAS CHANDLER College Of Finance And Accountancy Assistant Lecturer MARCELL RADVÁNYI College of Finance and Accountancy Assistant Lecturer Teaching Business English (TESP) in the classroom requires a knowledge and application of that knowledge as a means of equipping the student not only for language exams but for real life situations as well. This paper reviews the methodologies employed in simulations, especially whereby the student involved in business studies (future business people, entrepreneurs, accountants, bankers, etc,) may obtain transferable skills. Following a review of the literature, the example taking centre stage is that of simulating oral exams as a means of demonstrating how a student response changes due to the situation despite no change in knowledge or task. A study is undertaken of student reactions and adaptations are recorded. It is found that through reflection and participative discussion on how participants react to a perceived pressure situation, they are thereby enabled to cope with the pressured situations and become more at ease in not only exam situations but also may transfer this ability to job interviews and stressful job tasks conducted in a foreign language. The ultimate aim of this paper thus is to seek ways in which transferable skills can be developed in a classroom environment that enable prospective job seekers to overcome the encumbrances of job interviews and facilitate meeting the requirements of the workplace. 17

18 A TÁMOGATOTT ÖNÁLLÓ NYELVTANULÁS KULTÚRÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A BGF KKK NÉMET TANSZÉKI OSZTÁLYÁN KÓSIK FERENC - Külkereskedelmi Kar Szaknyelvoktató mestertanár A felsőfokú szaknyelvi képzés (hazai) feltételrendszerében bekövetkezett változások miatt oktatási tevékenységünk során számos új kihívással kell szembenéznünk. Napjainkra egyértelművé vált, hogy ezekre a kihívásokra csak abban az esetben leszünk képesek hosszú távon is sikeres válaszokat adni, ha a jelenlegi szaknyelvoktatási kultúránkat professzionális módon sikerül továbbfejlesztenünk. Ez a felismerés indította szaknyelvi műhelyünk tagjait arra, hogy szervezeti egységünk aktuális oktatásfejlesztési stratégiájának kimunkálásakor kiemelt figyelmet fordítsanak az újszerű nyelvtanulási formák alkalmazásának lehetőségeire. Munkánk során igyekeztünk figyelembe venni azokat az oktatásfejlesztési tapasztalatokat is, amelyek az autonóm idegennyelv-tanulási folyamatok elősegítését célzó korábbi projektek során születtek intézményünkben. Előadásunk középpontjában az ún. támogatott önálló tanulás saját képzési területünkön megvalósítható adaptációjának kérdésköre áll. E tanulási forma rendszerszemléletű alkalmazását szaknyelvoktatás-innovációs törekvéseink egyik fő stratégiai irányaként határozhatjuk meg. Tekintettel a korábbi projektek gyakorlati tapasztalataira, mindenképpen szükségesnek tűnik, hogy aktuális célkitűzéseinket elméletileg kellően megalapozott módon valósítsuk meg. Ebből adódóan fejlesztő- és kutatómunkánk első szakaszában elsősorban a támogatott önálló tanulási forma koncepcionális kereteinek elemzésével ill. tervezésével foglalkoztunk. Beszámolónkban áttekintjük a támogatott önálló tanulás főbb jellegzetességeit, majd elsősorban nemzetközi példákra támaszkodva röviden bemutatjuk e tanulási forma azon legfontosabb elméleti modelljeit, amelyeket eddigi kutatásaink során sikerült feltárnunk. E modellek gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeit saját szaknyelvoktatási stratégiánk kontextusában részletesebben is értékeljük. Emellett kitérünk azokra a tanulástámogatási igényekre is, melyeket a támogatott önálló tanulási forma hatékony alkalmazásának feltételeként határozhatunk meg. Többek között felvillantjuk az integrált képzési és tanulási tanácsadás és a tanulás-coaching jelentőségét, amit konkrét példák segítségével szemléltetünk. Előadásunkban reflektálni szeretnénk azokra a gyakorlati tapasztalatokra is, melyeket egy a támogatott önálló tanulási forma előzetes kipróbálását célzó kísérleti projekt alkalmával szereztünk. 18

19 ÚJMÉDIA A FŐISKOLAI HALLGATÓK SZAKNYELVI OKTATÁSÁBAN KATONA ZSUZSANNA Pénzügyi és Számviteli Kar - Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék Nyelvtanár JÁKI CSABA Pénzügyi és Számviteli Kar - Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék Nyelvtanár Az információs társadalom előretörése, a digitális állampolgárrá válás jelentős változásokat hozott a fiatalok érdeklődésében, tanulási szokásaikban. Képzésük hatékonyabbá tétele kihívást jelent a felsőoktatás; jelesül a szaknyelvi oktatás számára is. A korábbi lineáris modell helyébe egyre inkább az interaktív tanulási modell lép. Ebből következően megváltozik a tanár szerepe is a hagyományos szerephez képest. A tanár információforrás helyett facilitátorrá-segítővé (tutorrá, mentorrá) alakul a korszerű oktatási környezetben. A szaknyelvi oktatásban a tanár számára - túl az infokommunikációs kompetenciákon - a tartalomszervezés jelentheti a legnagyobb kihívást. A tanulók, számos kutatás szerint, a korszerű digitális tanulási környezetben is igénylik a pedagógiai útmutatást ahhoz, hogy a webkettes eszközöket hatékonyan állíthassák a tanulás szolgálatába. Előadásunkban felvázoljuk az újmédia alkalmazási lehetőségeit a felsőoktatásban zajló szaknyelvi képzésben, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hallgatók naprakész tudást kapjanak. Egyben megkíséreljük ráirányítani a figyelmet a következőkre: az új média az információátadás és -feldolgozás technológiáján alapszik, környezetfüggetlen, platform- független, modulokból épül fel, internet-alapú és interaktív. Kiemeljük annak jelentőségét is, hogy az új médiával támogatott tananyag feldolgozása lehetővé teszi a hallgatóknak a témában való elmélyülést, valamint az önálló munkára való képesség és a problémamegoldó gondolkodásmód fejlesztését. Hangsúlyozni kívánjuk továbbá, hogy a személyes tanulási térben személyre szabott képzést kaphatnak a hallgatók. Az ilyen térben folyó tanítás illetve tanulás figyelembe tudja venni az egyéni igényeket, lehetőségeket is. Ez kiemelten fontos a távoktatásban részt vevő hallgatók esetében. 19

20 AZ OROSZ ÜZLETI NYELVI LEXIKA SZAKSZÖVEG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI DR. HAMSOVSZKI SZVETLANA CSC Budapesti Gzadsági Főiskola Külkereskedelmi Kar Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet Adjunktus Az orosz üzleti nyelv tanulásának az a célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdaság, az üzlet nyelvének szókincsét és ezáltal képesek legyenek otthonosan mozogni az orosz gazdasági közegben, képesek legyenek orosz anyanyelvű partnerekkel az üzleti kapcsolatok kiépítésére. A szövegkörnyezetbe illesztés nélküli szavak bemagolásával a tanulási folyamat hatékonysága nagyon alacsony szintű. A tanár feladata a gazdaság szókincsét tartalmazó tananyag elsajátítási folyamatának aktivizálása. A média autentikus szövegein alapuló feladatsorokat ajánlunk, mint szavak ellentét párjának a keresése, szavak csoportosítása, szóképzési láncok. 20

21 LEARNING AND TESTING BUSINESS ENGLISH VOCABULARY DR. FODOR ALEXANDRA Külkereskedelmi Kar Adjunktus There is no language learning without vocabulary learning. One can admit that learning vocabulary items is one of the most time-consuming processes. The actual learning might vary from learner to learner who are aware that it is not enough to memorise the items, but also using them is of vital importance. During my teaching my students are required to learn a huge number of new businessrelated expressions. So far it has been completely their choice and responsibility in what way they learn the new vocabulary set to them in the business English classes. The result of efficiency varied. In the spring semester 2014 Quizlet was introduced to one of my groups with the following purposes: - have the same vocabulary list for each group member - make the learning process easier for the students - make them motivated and willing to learn an extensive load of business expressions - make them happy by learning - let them play with the expressions and thus be sure that students will learn and remember the new vocabulary. In my study I focus on my students learning processes in the previous semesters and in the spring semester 2014: how their habits have changed (if at all), how they and I, as their teacher evaluate their learning attitude as well as their knowledge of business English vocabulary, how the testing of their knowledge has changed with the introduction of Quizlet. For the completion of the study I use my classroom observations as well as questionnaires with my students. 21

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Az előadás áttekintése

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály

A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú képzés EQF (EKKR, OKKR), learning outcomes és a kompetenciaalapú képzés Pály A kompetenciaalapú tanárképzés és a tanári kompetenciák szerepe a pedagógusok szakmai életútjában Falus Iván TEMPUS 2010. december 6. A kompetenciaalapú képzés kontextusa Bologna folyamat és kompetenciaalapú

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem

Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D. Zank Ildikó Pécsi Tudományegyetem Megújulás és fenntarthatóság a versenyképes és tudásalapú Magyarországért. VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia. Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2014

Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Magyar Tudomány Ünnepe 2014 A foglalkoztatáspolitika jelene és jövője az EU-ban és Magyarországon tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2014. november 6. A konferencia védnöke: Vastagh

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció FELZÁRKÓZTATÓ KURZUS A GAZDASÁGI MATEMATIKA OKTATÁSBAN KOLLÁR JUDIT

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

XIV. Nemzetközi SZOKOE Szaknyelvi Konferencia

XIV. Nemzetközi SZOKOE Szaknyelvi Konferencia XIV. Nemzetközi SZOKOE Szaknyelvi Konferencia 2014. november 21 22. Programfüzet Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Oktatási Központ 6720 Szeged, Dóm tér

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2

EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN. Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 EMPIRIKUS VIZSGÁLAT AZ ÜZLETI ÉS VÁLLALATI KULTÚRA TÜKRÉBEN Ablonczyné Mihályka Lívia 1 Tompos Anikó 2 Összefoglalás A kommunikáció vizsgálata üzleti és/vagy vállalati kontextusban számos területet érint.

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK Tantárgyi program BSc képzés Tagozat: Távoktatás 2012/2013 I. félév PSZ-GM szak

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben