PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola hatályos: szeptember 1-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola 2014 hatályos: szeptember 1-től 1

2 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása és alkalmazása A nevelő és oktató munka az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program alapján folyik. A nemzeti köznevelésről évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése értelmében a nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be. A pedagógus pedagógiai program megalkotásában, elfogadásában és értékelésében gyakorolja a neveiőtestület tagjait megillető jogokat. A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválasztja. A pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozza. A pedagógiai program hozzáférhető az iskola könyvtárában nyomtatott formában., ahol a szülők és a tanulók ezt szabadon megtekinthetik. Az iskola vezetője és az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról szülői értekezleten, osztályfőnöki órán, vagy kérésre személyesen a fogadóórában. A Pedagógiai Program jogszabályi alapjai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Magyar Közlöny évi 162. szám); és a módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám); Az átmeneti időszakban A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény még életben lévő rendelkezései 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (Magyar Közlöny évi 103. szám); 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról (Magyar Közlöny évi 6. szám 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről, és a rendelet mellékletei 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról 2

3 A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Magyar Közlöny évi 2. szám); A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (ill. az ezt módosító, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi XXXVI. törvény, Magyar Közlöny évi 80. szám); A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról szóló 1232/2012. (VII.12.) Korm. határozat (Magyar Közlöny évi 90. szám); A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Magyar Közlöny évi 160. szám); és módosításáról szóló évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny évi 74. szám); Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 106. szám); Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 88. szám); 16/2013. EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtármogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 102. szám); 326/2013. Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról 3

4 NEVELÉSI PROGRAM 4

5 1. Az iskola arculata A Bókay János gyermekorvos és tudós nevét viselő egészségügyi szakközépiskola 1968-ban kezdte meg működését tól új székhelye a Csobánc utcai, mintegy százéves patinás épület. A kezdetektől fogva az egészségügyi (humán) képzés határozza meg az iskola profilját, ám az elmúlt húsz évben a képzési formák nagy átalakuláson mentek keresztül. A közepes nagyságú iskola és tanulólétszám lehetővé teszi, hogy a diákokkal egyénileg is az átlagosnál többet foglalkozzunk. A diákok és a tanárok személyesen ismerik egymást, ekkora létszámmal még igazi közösség teremthető, mindenkire tudunk figyelni, és egyetlen diák sem vész el a sokaságban. Abban hiszünk, hogy a tanuló teljes személyiségének és tehetségének kibontakoztatása leginkább egy megértő, szeretetteljes és derűs de emellett következetes és eredményorientált iskolai környezetben valósulhat meg. Nálunk nem csupán a kiváló tanulmányi eredmény számít értéknek. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok képességeiket azokon a területeken bontakoztassák ki, ahol a legsikeresebbek, legjobbak lehetnek. Számos lehetőséget kínálunk a közösségi munka, önkéntesség, művészet és kreatív alkotó munka, a sport vagy a hobbitevékenységek területén. Büszkék vagyunk arra, hogy az átlagos tanulmányi eredményekkel érkező diákokat jelentős pluszpontokhoz juttatjuk az által, hogy körülbelül az érettségizők harmada valamilyen tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a két tanítási nyelvű képzésben részt vevő diákjaink 70-80%- a pedig felsőfokú nyelvvizsgát szerez. Az osztályok közti átjárhatóság biztosítja, hogy mindenki az érdeklődésének és képességeinek megfelelő szinten és képzési formában tanulhasson. A többféle képzés révén nálunk megtalálhatja számítását az egyetemre, főiskolára, a felsőfokú szakképzésbe vagy azonnal a munka világába készülő diák is. Akik szakmát szeretnének, azokat komoly szakmai előkészítéssel, a képzési idő rövidítésével, felvételi vizsga nélküli továbbtanulási lehetősséggel segítjük. Az iskola környezete Az 1899-ben épült iskola környezete városképileg és a lakók összetétele szempontjából is rendkívül sokszínű. Egyrészt a XIX-XX. század fordulójának építészete, másrészt a városfejlesztési programok nyomán a XXI. századi modernitást megjelenítő Orczy-ház és központ, harmadrészt pedig a Baross utca egyik felén végighaladó panelházas környezet határozza meg a látványt. Az összetett környezet (pl. a közeli kulturális intézmények és a kínai piac kontrasztja), az itt élők és/vagy dolgozók kulturális-etnikai sokszínűsége inspiráló környezetet teremthet az oktatáshoz. Ez az összetettség kiváló lehetőségeket teremthet különböző terepmunkákhoz, megfigyelésekhez, jótékonysági, közösségi munkához (szemétszedés, takarítás), kulturálódáshoz, tanórán kívüli programokhoz (pl. Józsefvárosi Színház, Józsefvárosi Művelődési Ház, Orczy kert, Füvészkert, Kerepesi temető) vagy a szakmához kapcsolódó ismeretbővítéshez (pl. Klinikák). 5

6 Személyi és tárgyi adottságok Iskolánk tanári testülete az országos és fővárosi átlaghoz képest fiatalnak számít. A zömében éve pedagógus pályán lévők már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek, de életkoruknál fogva a tanulókhoz közelebb állnak, problémáikra fogékonyabbak, emellett kreatívan alkalmazzák a modern oktatási módszereket és eljárásokat. Számosan közülük alkotó, művészi vagy tudományos pályán is működnek, így sokoldalú személyiségük és felkészültségük révén még inkább gazdagítják, színesítik az oktató-nevelő munkát. Iskolánkban az ezredforduló tájékán jelentős felújítások történtek, így derűs, modern környezetben tudjuk fogadni a diákokat. Nagyon jó feltételekkel rendelkezünk az informatikai és idegen nyelvi oktatáshoz. Demonstrációs termeinkben a szakmai oktatáshoz rendelkezésre álló eszközök segítik a kézzelfogható tapasztalatszerzést, a tornatermen kívül jól felszerelt konditerem elégíti ki a diákok mozgásigényét. Az iskola helye a helyi közoktatási rendszerben, tanulói összetétele Iskolánk a főváros egyetlen humán két tanítási nyelvű szakközépiskolája, ahol kiemelt feltételei vannak a nyelvoktatásnak, a biológia és az egészségügyi szakmai tárgyak, valamint a humán társadalomtudományi irány oktatásának. Beiskolázási területünk nem csupán a környék, a VIII. kerület, hanem az egész főváros, sőt Pest megye egész területe. A nappali rendszerű szakközépiskolai képzés sok éves múlttal, markáns profillal rendelkezik. A körülbelül háromszoros túljelentkezés visszaigazolja számunkra, hogy a képzési formák különböző igényeket elégítenek ki, és mindegyiknek helye van Budapest és a közvetlen iskolai környezet képzési rendszerében. A hozzánk jelentkezők számára a legnagyobb vonzerőt az idegen nyelvi képzés jelenti. Mivel a különböző képzési formák felvételi elvárásai, ponthatárai mások, a hozzánk érkező tanulók tanulmányi eredmény, családi háttér, neveltségi szint és tanulási attitűdök szerint igen eltérő képet mutatnak. Ezt a sokféleséget iskolánk nagy erényének tartjuk, hiszen a különböző képességű, érdeklődésű diákok számára is tudunk megfelelő képzési formát kínálni. Az osztályok, képzési formák közötti átjárhatóság újabb esélyt biztosíthat a lemaradóknak, vagy kiemelkedési lehetőséget teremt a tehetségeknek. Tanulóink zöme életkorának megfelelő képességekkel, viselkedési normákkal, értékrendszerrel érkezik, az iskola befejezésekor megfelelő önismerettel és pályaképpel, fejlett személyiséggel hagyja el az iskolát. 6

7 2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1. A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei - szeretetteljes, gyermekközpontú légkör megteremtése az iskolában - humanista értékrendszer közvetítése a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon - testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelés egységének megvalósítása - toleranciára való nevelés, egymás eltérő értékeinek megismerése, elfogadása és tisztelete, együttműködésre képes személyiségek nevelése - európaiság- és magyarságtudat egyensúlyának megteremtése, pozitív identitás - A XXI. század követelményeinek megfelelő általános műveltségi anyag megismertetése - vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése, lelkiismereti szabadság biztosítása, igény alapján hit- és vallásoktatás biztosítása - az erkölcsi nevelés megvalósítása a tanórákon és tanórán kívül: a felelősségérzet kialakítása másokért, önmagunkért, környezetünkért - holisztikus világkép megformálása - környezettudatos személyiségek formálása - a tanuló mindenek felett álló érdeke, a hátrányos megkülönböztetés tilalma - az ismeretek megszerzésének eszközjellege (készség-, képességfejlesztés), gyakorlatorientált felhasználása 2.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka céljai és feladatai - harmonikus, erkölcsi tartással rendelkező személyiség kialakítása - különösen az idegen nyelvi és a természettudományos tehetség kibontakoztatása - kulcskompetenciák fejlesztése (kommunikáció anyanyelven és idegen nyelven, matematikai, természettudományi és informatikai kompetenciák) - a tanítási-tanulási folyamat motiválása, a tanulók felkészítése az élethosszig való tanulásra - a tanulók viselkedés- és kommunikációs kultúrájának fejlesztése - egyenlő esély teremtése a sikeres életvezetéshez, a tanuló tehetségeinek, képességeinek maximális kibontakoztatásához, az életben való sikeres eligazodáshoz - fejlesztési szinthez igazított tartalmak, különösen a sajátos nevelési igényű és a tanulási kudarcnak kitett, valamint a szociális hátránnyal küzdő tanulók esetében - a tanulók képességeinek, egyéni fejlődési ütemének figyelembe vétele az aránytalan terhek kiküszöbölése érdekében differenciált, individualizált képességfejlesztés - az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése - a tanulásra kevésbé motivált, gyengébb felkészültségű tanulók oktatása, fejlesztése, szakmához juttatása - a munkába állás segítése, az életpálya-építés tanítása és gyakorlása segítségével: felkészítés a szakképzésben való továbbtanulásra, felkészítés a szakmai vizsgákra és az egészségügyi szakmákban való helytállásra, felkészítés a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, felkészítés a felsőoktatásban való továbbtanulásra, a pályaválasztási tudatosság megalapozása, erősítése a teljes képzési idő alatt, a szakmai alkalmasság felismerése és fejlesztése, a szakmák élményszerű megismertetése, a humán egészségügyi szakképzés megalapozása. 7

8 További célok és feladatok az ötéves két tanítási nyelvű szakközépiskolában a szakmai és általános műveltségi tartalmak angol nyelven történő oktatása; a szakmai idegen nyelvvel bővített emelt szintű nyelvoktatás fejlesztése a humán társadalomtudományi tehetség és a biológiai tehetség kiemelt támogatása újabb közismereti tárgyak bekapcsolása az idegen nyelven való oktatásba iskolai és iskolák közötti versenyeztetés felkészítés az idegen nyelvű szakmai érettségi vizsgára felkészítés az angol nyelvű érettségi vizsgára különböző tantárgyakból, egyúttal a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére További célok a migráns tanulók nevelésében, oktatásában Iskolánkban kiemelt feltételekkel fogadjuk a migráns és migráns hátterű tanulókat. A neveléshezoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. A tanulókkal magyar mint idegen nyelv szaktanár foglalkozik egyénileg és kiscsoportban. A tanítási órákon integráltan vesznek részt, de differenciált oktatásban részesülnek. Migránsokat segítő szervezetekkel együttműködésben valósítunk meg közös projekteket, amelyek segítik a migráns tanulók beilleszkedését és oktatását. A migráns tanulók nevelése-oktatása A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról szóló OM közlemény alapján folyik. Kiemelt céljaink a területen: - esélyteremtés a migráns és migráns hátterű tanulók számára a középiskolai követelmények sikeres teljesítéséhez - a magyar nyelvi és kulturális kompetenciák folyamatos fejlesztése - segítségnyújtás a nyelvi hátrányból fakadó nehézségek leküzdéséhez - felkészítésük a magyar rendszerű érettségi vizsgára és továbbtanulásra - integrációjuk elősegítése - elfogadásra nevelés, más kultúrák értékeinek prezentálása, tiszteletben tartása A nevelő-oktató munka eszközei eljárásai tantárgyválasztás lehetősége (l. helyi tanterv, 6. pont) a tanulócsoportok pedagógiai szempontú kialakítása (l. helyi tanterv 10. pont) elektronikus ismerethordozók alkalmazása a tanulók aktivitásán alapuló munkaformák projekt-módszer alkalmazása differenciált képességfejlesztés egyéni fejlesztési tervek csoportmunka szemléltetés gondolkodási és tanulási műveletek, technikák tanulása, tanítása (osztályfőnöki és tanulásmódszertan óra, szaktárgyak órái) 8

9 az információfeldolgozás különböző típusainak tanítása, alkalmazása, gyakorlása tantárgyi keretben folyamatos külső és belső tanári továbbképzés segítségével az ismeretek és a pedagógiai eszközrendszer bővítése, elsősorban több munkaközösség által szervezett, integrált iskolai programok tanórán és iskolán kívüli szervezett formák működtetése (tanulmányutak, táborok, projektnapok, stb.) Eszközök és eljárások az ötéves két tanítási nyelvű szakközépiskolában csoportbontás a felvett tanulók célnyelvi tudása, tudásszintje alapján az iskola anyanyelvű pedagógust foglalkoztat a célnyelven tanított tantárgyakat a helyi tantervben határozzuk meg a tanulók a célnyelv országainak kultúrájával is megismerkednek (célnyelvi civilizáció) a két tanítási nyelvű oktatás angolul tanított tárgyaihoz angol nyelvű jegyzet, szöveggyűjtemény készítése tanulás idegen nyelvű környezetben, diákcsere-programok részvétel a nemzetközi programokban, pályázatokban 9

10 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A serdülő- és ifjúkorú tanulók személyiségfejlesztésében döntő szerepet játszik az iskola, ugyanis ebben az életkorban a fiatalok olyan jelentős komplex személyiség-változáson mennek keresztül, ami meghatározza későbbi személyiségjegyeiket. Az önismeret fejlesztése tehát döntő szerepet játszik pedagógiai tevékenységünkben, hiszen ennek során alakulhat ki a tanulók reális énképe. Ez az iskola pedagógusainak azt jelenti, hogy elfogadó magatartással, a tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével és a fejődés elvét középpontba helyező módszerekkel végezzék ez irányú munkájukat. Az iskola életének minden területe lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek tevékenységük során minél teljesebben kibontakoztassák személyiségüket, sikereket érjenek el, s ezzel önbizalmukat, önértékelésüket erősíthessék, kialakulhasson pozitív énképük, felelősségvállalási képességük, fejlődjön önállóságuk, s ezáltal képessé váljanak arra, hogy a későbbi felnőttkor helyzeteinek, feladatainak meg tudjanak felelni. Törekszünk az emberismeret, az ítélőképesség fejlesztésére, a tanulók világszemléletének, világképének formálására, a környezettel harmóniában lévő életvezetéshez szükséges képességek kifejlesztésére. 1. Fejlesztési célok: énkép, önmegfigyelés, önismeret, önértékelés, önellenőrzés mások tisztelete, elfogadása előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség alkalmazkodó- és együttműködési képesség konfliktuskezelés kezdeményezőképesség kommunikációs képesség, vitakultúra érzelmek kezelése felelősségtudat realitásérzék erkölcsi-etikai tudatosság döntéshozatal kockázatértékelés értelmi képesség önálló ismeretszerzési képesség módszeres gondolkodás problémamegoldó képesség kudarctűrés, sikerorientáltság cselekvési képesség esztétikai érzék, kreativitás, fantázia, önkifejezés testi-lelki egészség megőrzésének képessége konstruktív életvezetésre való képesség nemzeti identitástudat, európaiság-tudat 10

11 2. A személyiségfejlesztés színterei és eszközei a) Tanítási óra problémamegoldó gondolkodás analizáló és szintetizáló képesség az önálló véleménynyilvánítás ösztönzése aktivitást igénylő feladatok egyéni, differenciált foglalkoztatás csoport- és pármunka a tanulói teljesítmény szöveges értékelése, önértékelés tanulásmódszertan mentálhigiéné b) Osztályfőnöki óra kommunikációs és szociális képességek fejlesztése konfliktuskezelési technikák kialakítása együttműködési technikák kialakítása vitakészség, konstruktív kritikai véleményalkotás agresszív viselkedési formák tudatosítása, kerülése egyénenkénti tehetség felismerése, tudatosítása, kibontakoztatása ésszerű önállósodási, függetlenedési szándékok támogatása állampolgári részvételre és cselekvésre nevelés bűnmegelőzés, drogprevenció fogyasztóvédelmi nevelés c) Tanórán kívüli foglalkozások emelt és középszintű érettségi előkészítők egyéni és csoportfoglalkozások SNI-s és TBMN-es tanulók számára felzárkóztató foglalkozások szakkörök igény szerint differenciált nevelés, oktatás gyakorlatorientáltság tanulási stratégiák elsajátítása d) Szabadidős programok színes szabadidős kínálat tehetségfejlesztés kulturális tevékenységek biztosítása (iskolarádió, diák-színjátszás, énekkar, sportkör) esztétikai nevelést segítő lehetőségek (színház, múzeum, kiállítások, kézműves foglalkozás) környezeti nevelést segítő tevékenységek (tereptábor, tanösvény) külföldi diákcsere-programok (Hollandia, Portugália) szakmai és kulturális intézménylátogatás iskolai és iskolán kívüli versenyeztetés diákönkormányzati munka 11

12 4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 4.1. Egészséges táplálkozás Intézményi feladat: a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása (büfé, menza) Egészségfejlesztési program: Egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési szokások kialakítása. Táplálkozás-élettani ismeretek, korszerű táplálkozás, étkezés higiéniájának, kultúrájának, társas jellegének fejlesztése. A káros táplálkozási szokásokra való figyelemfelhívás és következményeinek tudatosítása tanulóinkban. Színtere: osztályfőnöki óra, tanórák, egészségügyi szaktantárgyak órái, egészségfejlesztés, gondozástan óra, egészségnapi előadások. Mérés-értékelés: alapvető táplálkozási ismeretek szintje - teszt osztályfőnöki órán a 9. és 11. évfolyam számára Mindennapos testnevelés, testmozgás Intézményi feladat: a mindennapi (heti 5) testnevelés biztosítása felmenő rendszerben minden évfolyam részére. 3 alkalom testnevelés óra keretében, 2 óra válaszható testmozgás formájában. Választható: tömegsport, labdajátékok, tánc, kondicionálás. Egészségfejlesztési program: fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése a testmozgás révén. Rendszeres mozgás fontosságának felismerése. Tevékenységek: Rendszeres testedzés tanórán és tanórákon kívül. Sportnapokon aktív részvétel. Háziversenyeken, tömegsport programokon, kirándulásokon való részvétel. A mozgáskultúra örömszerző funkciójával való megismerkedés. Erőnlét, terhelés, fittség és állóképesség egyéni fejlesztése a testnevelés órákon. Jellemformáló helyzetek felhasználása (csapatversenyek). Mozgással, sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítése, megvalósítása. Mérés-értékelés: A tanulók fizikai állapotának mérése motorikus próbákkal, Hungarofit módszerrel évente kétszer, tanév elején és végén. Országos fizikai állapot mérése [Nkt. 80. (1) bekezdése alapján]. Értékelés: a mérési eredmények feldolgozása, elemzése tanulónként történik. Az eredmények ismeretében egyéni fejlesztési és edzésprogramot dolgoznak ki a testnevelők a tanulókkal közösen. Megvalósítása részben a testnevelési és sport intézményi foglalkozásokon, részint az egyéni edzések beiktatásával történik. Az elemzések és fejlesztési tervek kidolgozásánál az osztályfőnökök is közreműködnek A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése Egészségfejlesztési program: Iskolánk egészségügyi irányú oktatást folytat, ezért a témák nagy része tananyag formájában kerül feldolgozásra a különböző tantárgyi órákon. Az egészségfejlesztési programunk ezért az egyes osztályok igényeihez és szükségleteihez igazodik, komplexebb módon, személyközpontú formában. A megvalósítás színterei: Tanórák: osztályfőnöki órák, szakmai alapozó tantárgyak: egészségfejlesztés, pszichológia, anatómia-élettan, gondozástan, mentálhigiéné, elsősegélynyújtás, kommunikáció, ön- és társismeret Tanórán kívüli tevékenységek: osztálykirándulások, csoportkohézió erősítése, együttesen megélt élmények 12

13 egészségnap, komplex prevenciós programok, drogprevenciós programok workshopok, előadások egészségügyi témákban sportnapok, rendszeres iskolai sportprogramok, tömegsportrendezvények, kosárlabda, focibajnokságok iskolanap, családi nap egészségnevelési témák tanfolyamok pl.: kortárs-segítés, konfliktuskezelő tréning stb. személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások szakkörök: biológia, vöröskeresztes, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás intézménylátogatások egészségügyi intézményekben természetjáró túrák, kirándulások (egészséges életmód, mozgás népszerűsítése), életmódtáborok pályázatok, versenyek, rajz, novella, vetélkedők, plakátkészítés egészségügyi témában az egészségvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, egyesületek programjainak beépítése az egészségnevelő munkába Mérés-értékelés: a tanulók testi-lelki egészségének állapotfelmérése, rizikófaktorok feltárása, diákok egészségről alkotott képének megismerése kérdőíves formában tanév elején és tanév végén bemeneti kimeneti méréssel. Az egyes programok elégedettségi mutatóinak mérése az aktuális rendezvény után A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Megelőzési program közösségi szinten: ismeretterjesztő, figyelemfelhívó programokat beépítünk az osztályfőnöki órákba, amelyeken speciális foglalkozások, beszélgetések történnek az erőszakról, konfliktusokról. Az iskolai erőszak különböző formáira felhívjuk a figyelmet, mint lelki bántalmazás, megalázó bánásmód, fizikai erőszak, agresszív viselkedés (erőszakoskodás, zaklatás, terrorizálás) áldozattá válás jelensége, a problémák jelzése. Házirend idevonatkozó részének betartása. Egyéni és csoportszinten: a problémás tanulók kiemelése, egyéni foglalkozás, erőszakmentes konfliktus feloldási technikák alkalmazása. Veszélyeztetett tanulók kezelésénél professzionális segítők igénybevétele. Érzékenyítés drámapedagógiai technikákkal. Színterei: osztályfőnöki órák, csoportfoglalkozások, iskolai rendezvények, egészségnap, iskolanap, esetmegbeszélések. Együttműködő szakemberek: meghívott előadók, bűnmegelőzés szakemberei, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, gyermekvédelmi, mentálhigiénés szakemberek, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Feladatok: Az SZMSZ.ben meghatározott védő óvó előírások betartása a balesetek elkerülése érdekében. Balesetvédelmi oktatás tanévkezdéskor (az első osztályfőnöki órán általános jellegű oktatás) az első gyakorlati foglalkozás előtt bármilyen munkavégzés előtt sportfoglalkozás előtt az első testnevelési órán tanulmányi kirándulás előtt alkalmankénti munka- és balesetvédelmi oktatás a gyakorlatok, kísérletek veszélyességétől függően a testnevelés, kémia és fizika órákon, valamint a tanulók fegyelmezetlenségéből adódó baleset esetén. Leggyakrabban előforduló balesetek kiemelése és ezek megelőzése. 13

14 Biztonságos iskolai környezet fenntartása. Elsősegélynyújtói feladatok: Enyhe sérülések esetén sebellátás, vérzéscsillapítás, kötözés, végtag rögzítése, megfelelő fektetési módok alkalmazása. Súlyos esetben, orvos vagy mentőhívás, ha szükséges újraélesztés, légzés, keringés biztosítása. Elsősegélynyújtó doboz elhelyezése a portán, az igazgatói irodában, a kémia-fizika előadótermekben és szertárakban, a tornaterem szertárában, a demonstrációs termekben. Állandó elsősegélynyújtó hely és elsősegélynyújtást végző személy biztosítása. Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és az elsősegélynyújtást végző személyének nyilvánossá tétele. Iskolai baleset, sérülés esetén a közelben tartózkodó dolgozók kötelesek elsősegélyt nyújtani. Tanulói balesetek esetén az elsősegélynyújtást, mentést úgy kell elvégezni, hogy a helyszín a baleset kivizsgálásának megkezdéséig lehetőleg változatlan maradjon Személyi higiéné Feladatok intézményi szinten: A személyi higiéné fenntarthatóságának biztosítása. Az erre a célra szolgáló helyiségek (wc, mosdó, zuhanyzó), tisztántartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata. Egyén-tanuló vonatkozásában: Oktatás- nevelés-magatartásformálás Helyes egészségügyi szokások alakítása A személyi higiénia személyes, társadalmi, pszichológiai és egészségügyi vonatkozásainak ismerete. Megvalósítása, színterei, mérés: 4.3. pontban leírtak szerint Iskola-egészségügyi program Az iskolában heti 1 napon iskolaorvos rendel. Munkáját egy védőnő segíti. Elvégzik valamennyi tanuló éves általános orvosi és szűrővizsgálatát. Évente ellenőrzik a testsúlyt, testmagasságot, a mozgásszervek állapotát. Évente belgyógyászati, szemészeti vizsgálatot végeznek. A különféle elváltozások esetén szakrendelésekre küldik a tanulókat.. Azoknak a tanulóknak az állapotát, akik fokozott gondozásra szorulnak, évenként többször ellenőrzik. Az osztályvizsgálatoknál egyéni tanácsadást folytatnak szükség esetén. Pl. étrendi stb.. Tanulóink évente részt vesznek fogászati szűrővizsgálaton a Heim Pál Kórház Fogászati Prevenciós Osztályán. Heti 1 nap iskolapszichológusi konzultáció van az iskolában. 14

15 5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Az oktató-nevelő tevékenység egyik alapvető célja a társadalmi szocializáció megvalósítása, tehát az egyén beilleszkedésének segítése a különféle közösségekbe (családi, baráti, munkahelyi, lakóhelyi, közéleti, nemzeti, egyetemes emberi). Az ezek elsajátításhoz szükséges kompetenciák, értékek, és tudás átadása az iskola egyik fontos pedagógiai feladata. A fentiek megvalósítása érdekében az alábbi célok a legfontosabbak: - önismeret és erkölcsi ítélőképesség kialakítása - önfejlesztés - lelki egészség kialakítása és fejlesztése - nemzeti öntudat, hazafias nevelés - állampolgárságra, demokráciára nevelés - az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - családi életre nevelés - a beilleszkedés képességének kialakítása - érdekérvényesítés képességének kialakítása - konfliktuskezelés, agressziókezelés - kapcsolatépítés, valós kapcsolati háló kialakítása - felelős részvétel a különböző szintű közösségekben / osztály, iskola, nemzet, EU / - felelősségvállalás másokért, önkéntesség - a tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. A közösségfejlesztés területén kiemelt szerepet kap a viselkedési zavarokkal küzdők fejlesztése, valamint az osztályon belüli kiscsoportok, az osztályközösség és az iskolaközösség kapcsolatainak és együttműködésének segítése Szabadidős tevékenység A szabadidős programok a tanórán kívüli ismeretszerzésre, a tanultak élményszerű befogadására, a kulturális igények és igényesség felkeltésére és folyamatos fenntartására, kielégítésére, a közösségépítésre- és fejlesztésre, az egészséges életmód propagálására, a sportolási, túrázási kedv és nem utolsó sorban tizenéves diákjaink szórakozási igényeinek kulturált kielégítésére kívánnak alkalmakat biztosítani. A közös szabadidő-szervező foglalkoztatása segíti ezen elképzelések megvalósítását. Az iskola a tanulmányi és szabadidős programjairól tájékoztatót tesz közzé. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az iskola beszerzi a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát minden olyan iskolai, döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, A szabadidős tevékenységekkel megvalósítható nevelési-oktatási feladatok - A tanórán tanultak élményszerű elmélyítése személyes részvételen, gyakorlati, a tanulók cselekvésére épülő tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és szakmai intézménylátogatási programok keretében. - Öntevékenység, gyakorlatorientáltság kulturális, ismeretterjesztő programok szervezésében, belső indíttatású részvétel ezeken. - Az igények felkeltése az iskolai demokrácia fórumainak, eszközrendszerének igénybevételére, működtetésére, gazdagítására. - Kulturális igényesség felkeltése, alakítása személyes részvételen alapuló programok segítségével. - Kritikai érzék fejlesztése (kultúra, környezetkultúra, egészségkultúra mindennapi élet). - A személyes és nemzeti identitás fejlesztése, európai polgárrá nevelés, cselekvésen alapuló kisközösségi, évfolyam szintű, illetve az egész iskolát érintő közösségi programok, nemzetközi cserekapcsolatok révén. - Az egészséges életmód, a mindennapi testedzés, a rendszeres szabadidős sport, rekreáció iránti igény felkeltése, annak kielégítésére folyamatos programbiztosítás. 15

16 5.2. Állandó tanórán és iskolán kívüli közösségfejlesztő, tevékenységfejlesztő formák, ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok Ünnepélyek Megemlékezések március 15. (az 1848/49-es forradalom és szabadságharc) október 23. (az 1956-os forradalom) tanévnyitó tanévzáró Rendezvények rigóavató Mikulás iskolai karácsony ballagás Bókay-nap pedagógusnap nyitott napok október 6. (az Aradi Vértanúk Napja) február 14. (Valentin-nap) február 25. (a kommunista diktatúrák áldozatainak napja) március 8. (Nemzetközi Nőnap) április 11. (a Költészet Napja) április 16. (a Holocaust áldozatainak napja) április 19. (Bókay János születésnapja) április 22. (a Föld Napja) május első vasárnapja (Anyák Napja) június 4. A nemzeti összetartozás napja Az iskolán belül működő szakkörök, diákkörök énekkar pénzügyi oktatási program filmklubok vöröskeresztes szakkör tömegsport atlétika, kosárlabda, torna iskolaújság és iskolarádió szerkesztősége Iskolai versenyek évfolyam szintű szakmai versenyek történelmi-művelődéstörténeti vetélkedő nyelvhasználati verseny, helyesírási verseny szavalóverseny műfordítói verseny matematika háziverseny sportversenyek pályázatok Az iskolán kívül megrendezésre kerülő versenyek OKTV, SZÉTV országos angol nyelvű színjátszó verseny országos tanulmányi versenyek fővárosi tanulmányi és szakmai versenyek vöröskeresztes, elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási verseny Tudományos Diákkonferencia A Humán TISZK iskolái közötti versenyek szép magyar beszéd verseny kulturális és művelődési versenyek sportversenyek Táborok, kirándulások érettségi előkészítő matematikatábor biológiai-földrajzi-környezetvédelmi tereptábor 2-3 napos közösségépítő táborok és életmód táborok csibenap a leendő 9. évfolyam fogadására PP-ben tervezett tanulmányi kirándulások az iskola szabadidős programjában és az osztályprogramokban tervezett kirándulások Külföldi cserekapcsolatok, szakmai kapcsolatok, fórumok Az iskolai dolgozók életével összefüggő hagyományok: nőnap, pedagógusnap, nyugdíjba vonulók búcsúztatása, tantestületi kirándulás, tanulmányút. Az ünnepélyek, megemlékezések, egyéb hagyományok rendjét, szervezésük módját, felelőseit az iskolai munkaterv és a szaktárgyi munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 16

17 5.3. Közösségi szolgálat Az iskola a Nkt. 4. (13) alapján a közösségi szolgálat lehetőségeit megteremti a tanulók számára, helyet ad a felkészítő óráknak, segít a dokumentáció elkészítésében, szükség esetén kíséretet biztosít az iskolán kívüli foglalkozásokra. A közösségi szolgálat kereti között végezhető tevékenységek köréből [20/2012. EMMI rendelet 133. (2)] az iskola lehetőségei, kapcsolatrendszere alapján kínálja fel a lehetséges foglalkozási formák listáját, amelyet a jelentkezési határidőkkel együtt folyamatosan közzétesz az intézményi honlapon. A közösségi szolgálat teljesítése a közösségi szolgálat végzése tanítási órákon kívül történik a közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás keretben végezhető egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő, amelybe a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül, az iskolával való előzetes egyeztetés után valósítható meg ha a tanuló lakhelye és az iskola székhelye nem azonos, lehetőség van arra, hogy a tanuló eldöntse, hol látja el a feladatot, ebben az esetben a tanulónak és a szülőnek aktívan részt kell vennie a tevékenység megszervezésében ha a fogadó szervezet, intézmény felkészítő órát tart a közösségi szolgálati tevékenység megkezdése előtt, a szolgálatra jelentkező tanulónak a részvétel kötelező A közösségi szolgálat dokumentálása a tanuló a jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni a tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy hol, mikor, milyen időkeretben és milyen tevékenységet végzett az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnöknek kell dokumentálnia a közösségi szolgálat teljesítését az iskola igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik iskolán kívüli külső fogadó szervezet vagy szakmai koordinátor bevonásakor a felek a jogszabályokban foglaltak szerint együttműködéséről megállapodást kötnek. 17

18 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 6.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai Tájékoztatás Minden rendkívüli helyzetről haladéktalanul tájékoztatja az iskola igazgatóját vagy vezető ügyeletesét. A tanuló érdekében megfelelően és pontosan tájékoztatja a nevelést, oktatást segítő más szakembereket (kolléga, gyógypedagógus, nevelési tanácsadó, szakértő). A szülőt (képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai teljesítményéről. A gyermek testi-lelki egészségét fejleszti és óvja: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával. Nevelési-oktatási feladatok A pedagógus munkaidejét a 326/2013. Korm.rendelet 17.. alapján készült, év elején kiosztott feladatterv határozza meg. Az iskola helyi szokásrendje alapján a nevelésseloktatással lekötött munkaidőn belül egyéb foglalkozásnak 326/2013. Korm.rendelet 17.. (2) m minősül - a diákcsere-programokon való részvétel - az év eleji munkarendben meghatározott vizsgáztatási feladatok ellátása (kisvizsga, kisérettségi) - a tanulmányi kirándulás - a tanítási nap keretében, de az éves órarendtől eltérő munkarendben történő foglalkozások megtartása (Bókay nap, egészségnap, osztálykarácsony, ballagási előkészületek) - a nemzeti és iskolai ünnepeken és emléknapokon rendezett ünnepélyeken a tanulókkal való részvétel - az évközi táborok (matematika tábor, egyéb közismereti és szakmai táborok) - a kerettantervi témákhoz kapcsolódó kötelező csoport- vagy osztályszintű intézménylátogatás - az országos méréseken való tevékenység tanulókkal együtt töltött része - külső szakmai gyakorlat esetén a gyakorlóhelyen töltött idő. A pedagógus ha az igazgató a tanítási napra vonatkozóan másképp nem rendelkezik köteles a tantárgyfelosztásban (órarendben) szereplő valamennyi óráját megtartani. A munkaközösségi és az iskolai munkatervben a számára kiosztott feladatokat elvégzi. A kerettantervben előírt törzsanyagot átadja, megtanítja, elsajátítását rendszeresen ellenőrzi. A tanuló teljesítményét a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint rendszeresen méri, értékeli. Gondoskodik a tanuló személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, szociokulturális helyzetét. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel szükség szerint egyénileg foglalkozik. A tananyag átadása mellett előmozdítja a tanulók erkölcsi fejlődését, őket a közösségi, családi értékek megbecsülésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli. 18

19 Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítja, mindezekhez a nevelési feladatokhoz az osztályfőnököknek a tőle telhető segítséget megadja. Érettségi tárgy esetén az érettségi tételsort elkészíti, szakszerűen felkészít az érettségi vizsgára és vizsgáztatói feladatokat lát el. A beszámolókat, osztályozó vizsgákat, pótlásokat, javítóvizsgákat a házirendben meghatározott módon vezeti le. Az iskolai ünnepélyeket az éves munkaterv feladatmegosztása szerint megszervezi, a szereplésre, előadásra a tanulókat felkészíti. Vizsgák, versenyek, felmérések, tanórán és iskolán kívüli programok esetén felügyeletet lát el. Az osztályfőnöki munkaközösségvezető felkérése alapján részt vesz fegyelmi tárgyalásokon. Az óraközi szünetekben ügyeletesi feladatokat lát el a beosztás szerint. Adminisztratív feladatok A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi adminisztratív feladatát maradéktalanul és az előírt határidőn belül teljesíti, különösen - az elektronikus napló napi bejegyzéseit - tanulók jegyeinek beírását az ellenőrzőbe. Szabálysértés esetén haladéktalanul intézkedik a házirendben meghatározottak szerint. A tanulók felmérőit, dolgozatait augusztus 31-éig köteles megőrizni, kérésre átadni a szülőnek és közvetlen vezetőinek. Tájékozódás, önképzés A pedagógus köteles nyomon követni az iskolai tanári naptárt, a tanév helyi rendjét, és annak megfelelően szervezni oktatói-nevelői munkáját. Szorgalmi időszakban napi szinten olvasnia kell a titkárságon megadott címére érkező leveleket, és figyelnie az iskolai honlapon és a tanári hirdetőtáblán megjelenő információkat. A pedagógusnak tudnia kell tájékozódni a hatályos, iskolai életet érintő törvények, jogszabályok között, és ismernie kell az iskolai szabályozó dokumentumok tartalmát. A pedagógusnak ismernie és alkalmaznia kell a munka- és balesetvédelmi szabályokat, az eljárásrendet baleset, tűzriadó, bombariadó esetén. A pedagógus a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet alapján teljesíti továbbképzési kötelezettségét. Szaktárgyában folyamatosan tájékozódik az új eredményekről, módszereit fejleszti, az infokommunikációs technikákat legjobb tudása szerint elsajátítja. A pedagógus kötelessége, hogy határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. Egyéb tantestületi és közösségi feladatok A pedagógus pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken, az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, valamint a kollektív szerződésben meghatározott iskolai eseményeken. Heti rendszerességgel a szülők rendelkezésére áll fogadóóráján, és félévente részt vesz a teljes körű fogadóórán. Aktívan részt vesz a beiskolázási munkában a beiskolázási felelős felkérése alapján. Részt vesz a leltározásban, óvja az iskola tisztaságát és rendjét. 19

20 6.2. Az osztályfőnökök intézményi feladatai Pedagógiai feladatok Az osztályfőnök tanítványait személyes magatartásával, a szervezett programok és osztályfőnöki órák, személyes beszélgetések révén együttműködésre, másokért való felelősségvállalásra, reális önkép kialakítására, egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra, a kulturális és természeti értékek megbecsülésére, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására, felelős döntések meghozatalára neveli. Osztályfőnöki programját a fentiek figyelembe vételével alakítja ki. Osztályfőnöki órákat tart a pedagógiai program, helyi tanterv, iskolai munkaterv szerint, osztályfőnöki munkájához tanmenetet készít. A végzős évfolyamon kiemelt feladatként kezeli a pályairányítást, az érettségire történő jelentkezést, felkészítést. A tanév helyi rendje szerint mozgósítja a tanulókat az iskolai programokon való részvételre, a részvételről nyilvántartást vezet. Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Javaslatot tesz az osztályban tanuló diákok magatartásának és szorgalmának minősítésére, a tanulók jutalmazására, felelősségre vonására, segélyezésére. Az osztályfőnöki órákat, a szülői értekezleteket, az osztályozó értekezleteket, a negyedéves és háromnegyed éves konferenciákat a vezetőség és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető útmutatása szerint tartja. Foglalkozik a tanulók családi, magánéleti, tanulási, szociális, magatartási problémáival, és a szülőkkel, szakemberekkel együttműködve segít megoldást találni. Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Részt vesz az osztályában tanuló diák fegyelmi tárgyalásán. Adminisztratív feladatok Minden év - szeptember 15-ig felülvizsgálja a tanulói adatokat, és kezdeményezi azok módosítását - szeptember 20-ig részletes kimutatást készít a veszélyeztetett tanulókról. - szeptember végéig elkészíti az osztályösszesítő statisztikai adatlapot. - május 20-ig jelentkeztet a következő évi nem kötelező tanórai foglalkozásokra. - június 20-ig megírja a bizonyítványokat, június 25-ig lezárja a naplót és a törzskönyvet. A negyedéves, féléves, háromnegyed éves és az év végi konferenciákra elkészíti a kimutatást jogkövetkezményekkel járó hiányzásokról, a bukásra álló tanulókról. Ellenőrzi a napló- és ellenőrző-beírásokat Pontosan nyilvántartja az osztályában tanuló hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, tanulási-magatartási nehézséggel küzdő (emiatt osztályozás alól felmentett), ebédelő, tankönyv- és étkezési támogatásra jogosult, kollégista, nem magyar állampolgár tanulókat. A kapcsolódó igazolások begyűjtéséről és a felelősnek való átadásáról időben gondoskodik. Szervezési feladatok A megbízott jegyzővel együtt felelős osztálya érettségi vizsgájának technikai lebonyolításáért. Az évfolyamonkénti osztályprogramok szervezésében aktívan részt vesz, irányítja, felügyeli a tanulók felkészülését Megszervezi és kíséri az éves osztálykirándulást vagy városismereti programot osztályprogramokat szervez, amelyekről az eseménynaptár kiegészítésében tájékoztatja a szülőket (színház, múzeum, intézménylátogatás, túra, rendhagyó osztályfőnöki órák). megszervezi a diákönkormányzati képviselők (ODB) tagjainak megválasztását, gondoskodik róla, hogy azok rendszeresen és aktívan részt vegyenek a diákönkormányzati üléseken. Megszervezi a szülői munkaközösség működését Szervezi és irányítja osztálya ügyeleti tevékenységét. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum. Bókay János Szakközépiskolája. hatályos: 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum. Bókay János Szakközépiskolája. hatályos: 2015. Ikt.sz.560/2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakközépiskolája 2015 hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola 2013 1 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása és alkalmazása A nevelő és oktató munka az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program alapján

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető

MUNKATERV 2016/2017. TANÉV. Készítette: Mohácsi Csilla tagintézmény-vezető SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KÖZGAZDASÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IDEGENFORGALMI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 5000 SZOLNOK, BAROSS ÚT 43. MUNKATERV 2016/2017. TANÉV Készítette:

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben