PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola hatályos: szeptember 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola 2014 hatályos: szeptember 1-től 1

2 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása és alkalmazása A nevelő és oktató munka az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program alapján folyik. A nemzeti köznevelésről évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése értelmében a nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be. A pedagógus pedagógiai program megalkotásában, elfogadásában és értékelésében gyakorolja a neveiőtestület tagjait megillető jogokat. A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának megalkotásában, a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválasztja. A pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozza. A pedagógiai program hozzáférhető az iskola könyvtárában nyomtatott formában., ahol a szülők és a tanulók ezt szabadon megtekinthetik. Az iskola vezetője és az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, tanulók részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról szülői értekezleten, osztályfőnöki órán, vagy kérésre személyesen a fogadóórában. A Pedagógiai Program jogszabályi alapjai évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Magyar Közlöny évi 162. szám); és a módosításáról szóló évi CXXIV. törvény (Magyar Közlöny évi 99. szám); Az átmeneti időszakban A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény még életben lévő rendelkezései 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (Magyar Közlöny évi 103. szám); 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról (Magyar Közlöny évi 6. szám 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről, és a rendelet mellékletei 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról 2

3 A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Magyar Közlöny évi 2. szám); A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (ill. az ezt módosító, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi XXXVI. törvény, Magyar Közlöny évi 80. szám); A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról szóló 1232/2012. (VII.12.) Korm. határozat (Magyar Közlöny évi 90. szám); A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (Magyar Közlöny évi 160. szám); és módosításáról szóló évi LXXI. törvény (Magyar Közlöny évi 74. szám); Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 106. szám); Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 88. szám); 16/2013. EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtármogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 102. szám); 326/2013. Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról OM közlemény a külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról 3

4 NEVELÉSI PROGRAM 4

5 1. Az iskola arculata A Bókay János gyermekorvos és tudós nevét viselő egészségügyi szakközépiskola 1968-ban kezdte meg működését tól új székhelye a Csobánc utcai, mintegy százéves patinás épület. A kezdetektől fogva az egészségügyi (humán) képzés határozza meg az iskola profilját, ám az elmúlt húsz évben a képzési formák nagy átalakuláson mentek keresztül. A közepes nagyságú iskola és tanulólétszám lehetővé teszi, hogy a diákokkal egyénileg is az átlagosnál többet foglalkozzunk. A diákok és a tanárok személyesen ismerik egymást, ekkora létszámmal még igazi közösség teremthető, mindenkire tudunk figyelni, és egyetlen diák sem vész el a sokaságban. Abban hiszünk, hogy a tanuló teljes személyiségének és tehetségének kibontakoztatása leginkább egy megértő, szeretetteljes és derűs de emellett következetes és eredményorientált iskolai környezetben valósulhat meg. Nálunk nem csupán a kiváló tanulmányi eredmény számít értéknek. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok képességeiket azokon a területeken bontakoztassák ki, ahol a legsikeresebbek, legjobbak lehetnek. Számos lehetőséget kínálunk a közösségi munka, önkéntesség, művészet és kreatív alkotó munka, a sport vagy a hobbitevékenységek területén. Büszkék vagyunk arra, hogy az átlagos tanulmányi eredményekkel érkező diákokat jelentős pluszpontokhoz juttatjuk az által, hogy körülbelül az érettségizők harmada valamilyen tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a két tanítási nyelvű képzésben részt vevő diákjaink 70-80%- a pedig felsőfokú nyelvvizsgát szerez. Az osztályok közti átjárhatóság biztosítja, hogy mindenki az érdeklődésének és képességeinek megfelelő szinten és képzési formában tanulhasson. A többféle képzés révén nálunk megtalálhatja számítását az egyetemre, főiskolára, a felsőfokú szakképzésbe vagy azonnal a munka világába készülő diák is. Akik szakmát szeretnének, azokat komoly szakmai előkészítéssel, a képzési idő rövidítésével, felvételi vizsga nélküli továbbtanulási lehetősséggel segítjük. Az iskola környezete Az 1899-ben épült iskola környezete városképileg és a lakók összetétele szempontjából is rendkívül sokszínű. Egyrészt a XIX-XX. század fordulójának építészete, másrészt a városfejlesztési programok nyomán a XXI. századi modernitást megjelenítő Orczy-ház és központ, harmadrészt pedig a Baross utca egyik felén végighaladó panelházas környezet határozza meg a látványt. Az összetett környezet (pl. a közeli kulturális intézmények és a kínai piac kontrasztja), az itt élők és/vagy dolgozók kulturális-etnikai sokszínűsége inspiráló környezetet teremthet az oktatáshoz. Ez az összetettség kiváló lehetőségeket teremthet különböző terepmunkákhoz, megfigyelésekhez, jótékonysági, közösségi munkához (szemétszedés, takarítás), kulturálódáshoz, tanórán kívüli programokhoz (pl. Józsefvárosi Színház, Józsefvárosi Művelődési Ház, Orczy kert, Füvészkert, Kerepesi temető) vagy a szakmához kapcsolódó ismeretbővítéshez (pl. Klinikák). 5

6 Személyi és tárgyi adottságok Iskolánk tanári testülete az országos és fővárosi átlaghoz képest fiatalnak számít. A zömében éve pedagógus pályán lévők már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek, de életkoruknál fogva a tanulókhoz közelebb állnak, problémáikra fogékonyabbak, emellett kreatívan alkalmazzák a modern oktatási módszereket és eljárásokat. Számosan közülük alkotó, művészi vagy tudományos pályán is működnek, így sokoldalú személyiségük és felkészültségük révén még inkább gazdagítják, színesítik az oktató-nevelő munkát. Iskolánkban az ezredforduló tájékán jelentős felújítások történtek, így derűs, modern környezetben tudjuk fogadni a diákokat. Nagyon jó feltételekkel rendelkezünk az informatikai és idegen nyelvi oktatáshoz. Demonstrációs termeinkben a szakmai oktatáshoz rendelkezésre álló eszközök segítik a kézzelfogható tapasztalatszerzést, a tornatermen kívül jól felszerelt konditerem elégíti ki a diákok mozgásigényét. Az iskola helye a helyi közoktatási rendszerben, tanulói összetétele Iskolánk a főváros egyetlen humán két tanítási nyelvű szakközépiskolája, ahol kiemelt feltételei vannak a nyelvoktatásnak, a biológia és az egészségügyi szakmai tárgyak, valamint a humán társadalomtudományi irány oktatásának. Beiskolázási területünk nem csupán a környék, a VIII. kerület, hanem az egész főváros, sőt Pest megye egész területe. A nappali rendszerű szakközépiskolai képzés sok éves múlttal, markáns profillal rendelkezik. A körülbelül háromszoros túljelentkezés visszaigazolja számunkra, hogy a képzési formák különböző igényeket elégítenek ki, és mindegyiknek helye van Budapest és a közvetlen iskolai környezet képzési rendszerében. A hozzánk jelentkezők számára a legnagyobb vonzerőt az idegen nyelvi képzés jelenti. Mivel a különböző képzési formák felvételi elvárásai, ponthatárai mások, a hozzánk érkező tanulók tanulmányi eredmény, családi háttér, neveltségi szint és tanulási attitűdök szerint igen eltérő képet mutatnak. Ezt a sokféleséget iskolánk nagy erényének tartjuk, hiszen a különböző képességű, érdeklődésű diákok számára is tudunk megfelelő képzési formát kínálni. Az osztályok, képzési formák közötti átjárhatóság újabb esélyt biztosíthat a lemaradóknak, vagy kiemelkedési lehetőséget teremt a tehetségeknek. Tanulóink zöme életkorának megfelelő képességekkel, viselkedési normákkal, értékrendszerrel érkezik, az iskola befejezésekor megfelelő önismerettel és pályaképpel, fejlett személyiséggel hagyja el az iskolát. 6

7 2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1. A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei - szeretetteljes, gyermekközpontú légkör megteremtése az iskolában - humanista értékrendszer közvetítése a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon - testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelés egységének megvalósítása - toleranciára való nevelés, egymás eltérő értékeinek megismerése, elfogadása és tisztelete, együttműködésre képes személyiségek nevelése - európaiság- és magyarságtudat egyensúlyának megteremtése, pozitív identitás - A XXI. század követelményeinek megfelelő általános műveltségi anyag megismertetése - vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése, lelkiismereti szabadság biztosítása, igény alapján hit- és vallásoktatás biztosítása - az erkölcsi nevelés megvalósítása a tanórákon és tanórán kívül: a felelősségérzet kialakítása másokért, önmagunkért, környezetünkért - holisztikus világkép megformálása - környezettudatos személyiségek formálása - a tanuló mindenek felett álló érdeke, a hátrányos megkülönböztetés tilalma - az ismeretek megszerzésének eszközjellege (készség-, képességfejlesztés), gyakorlatorientált felhasználása 2.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka céljai és feladatai - harmonikus, erkölcsi tartással rendelkező személyiség kialakítása - különösen az idegen nyelvi és a természettudományos tehetség kibontakoztatása - kulcskompetenciák fejlesztése (kommunikáció anyanyelven és idegen nyelven, matematikai, természettudományi és informatikai kompetenciák) - a tanítási-tanulási folyamat motiválása, a tanulók felkészítése az élethosszig való tanulásra - a tanulók viselkedés- és kommunikációs kultúrájának fejlesztése - egyenlő esély teremtése a sikeres életvezetéshez, a tanuló tehetségeinek, képességeinek maximális kibontakoztatásához, az életben való sikeres eligazodáshoz - fejlesztési szinthez igazított tartalmak, különösen a sajátos nevelési igényű és a tanulási kudarcnak kitett, valamint a szociális hátránnyal küzdő tanulók esetében - a tanulók képességeinek, egyéni fejlődési ütemének figyelembe vétele az aránytalan terhek kiküszöbölése érdekében differenciált, individualizált képességfejlesztés - az oktatási egyenlőtlenségek csökkentése - a tanulásra kevésbé motivált, gyengébb felkészültségű tanulók oktatása, fejlesztése, szakmához juttatása - a munkába állás segítése, az életpálya-építés tanítása és gyakorlása segítségével: felkészítés a szakképzésben való továbbtanulásra, felkészítés a szakmai vizsgákra és az egészségügyi szakmákban való helytállásra, felkészítés a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, felkészítés a felsőoktatásban való továbbtanulásra, a pályaválasztási tudatosság megalapozása, erősítése a teljes képzési idő alatt, a szakmai alkalmasság felismerése és fejlesztése, a szakmák élményszerű megismertetése, a humán egészségügyi szakképzés megalapozása. 7

8 További célok és feladatok az ötéves két tanítási nyelvű szakközépiskolában a szakmai és általános műveltségi tartalmak angol nyelven történő oktatása; a szakmai idegen nyelvvel bővített emelt szintű nyelvoktatás fejlesztése a humán társadalomtudományi tehetség és a biológiai tehetség kiemelt támogatása újabb közismereti tárgyak bekapcsolása az idegen nyelven való oktatásba iskolai és iskolák közötti versenyeztetés felkészítés az idegen nyelvű szakmai érettségi vizsgára felkészítés az angol nyelvű érettségi vizsgára különböző tantárgyakból, egyúttal a felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére További célok a migráns tanulók nevelésében, oktatásában Iskolánkban kiemelt feltételekkel fogadjuk a migráns és migráns hátterű tanulókat. A neveléshezoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. A tanulókkal magyar mint idegen nyelv szaktanár foglalkozik egyénileg és kiscsoportban. A tanítási órákon integráltan vesznek részt, de differenciált oktatásban részesülnek. Migránsokat segítő szervezetekkel együttműködésben valósítunk meg közös projekteket, amelyek segítik a migráns tanulók beilleszkedését és oktatását. A migráns tanulók nevelése-oktatása A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról szóló OM közlemény alapján folyik. Kiemelt céljaink a területen: - esélyteremtés a migráns és migráns hátterű tanulók számára a középiskolai követelmények sikeres teljesítéséhez - a magyar nyelvi és kulturális kompetenciák folyamatos fejlesztése - segítségnyújtás a nyelvi hátrányból fakadó nehézségek leküzdéséhez - felkészítésük a magyar rendszerű érettségi vizsgára és továbbtanulásra - integrációjuk elősegítése - elfogadásra nevelés, más kultúrák értékeinek prezentálása, tiszteletben tartása A nevelő-oktató munka eszközei eljárásai tantárgyválasztás lehetősége (l. helyi tanterv, 6. pont) a tanulócsoportok pedagógiai szempontú kialakítása (l. helyi tanterv 10. pont) elektronikus ismerethordozók alkalmazása a tanulók aktivitásán alapuló munkaformák projekt-módszer alkalmazása differenciált képességfejlesztés egyéni fejlesztési tervek csoportmunka szemléltetés gondolkodási és tanulási műveletek, technikák tanulása, tanítása (osztályfőnöki és tanulásmódszertan óra, szaktárgyak órái) 8

9 az információfeldolgozás különböző típusainak tanítása, alkalmazása, gyakorlása tantárgyi keretben folyamatos külső és belső tanári továbbképzés segítségével az ismeretek és a pedagógiai eszközrendszer bővítése, elsősorban több munkaközösség által szervezett, integrált iskolai programok tanórán és iskolán kívüli szervezett formák működtetése (tanulmányutak, táborok, projektnapok, stb.) Eszközök és eljárások az ötéves két tanítási nyelvű szakközépiskolában csoportbontás a felvett tanulók célnyelvi tudása, tudásszintje alapján az iskola anyanyelvű pedagógust foglalkoztat a célnyelven tanított tantárgyakat a helyi tantervben határozzuk meg a tanulók a célnyelv országainak kultúrájával is megismerkednek (célnyelvi civilizáció) a két tanítási nyelvű oktatás angolul tanított tárgyaihoz angol nyelvű jegyzet, szöveggyűjtemény készítése tanulás idegen nyelvű környezetben, diákcsere-programok részvétel a nemzetközi programokban, pályázatokban 9

10 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A serdülő- és ifjúkorú tanulók személyiségfejlesztésében döntő szerepet játszik az iskola, ugyanis ebben az életkorban a fiatalok olyan jelentős komplex személyiség-változáson mennek keresztül, ami meghatározza későbbi személyiségjegyeiket. Az önismeret fejlesztése tehát döntő szerepet játszik pedagógiai tevékenységünkben, hiszen ennek során alakulhat ki a tanulók reális énképe. Ez az iskola pedagógusainak azt jelenti, hogy elfogadó magatartással, a tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével és a fejődés elvét középpontba helyező módszerekkel végezzék ez irányú munkájukat. Az iskola életének minden területe lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek tevékenységük során minél teljesebben kibontakoztassák személyiségüket, sikereket érjenek el, s ezzel önbizalmukat, önértékelésüket erősíthessék, kialakulhasson pozitív énképük, felelősségvállalási képességük, fejlődjön önállóságuk, s ezáltal képessé váljanak arra, hogy a későbbi felnőttkor helyzeteinek, feladatainak meg tudjanak felelni. Törekszünk az emberismeret, az ítélőképesség fejlesztésére, a tanulók világszemléletének, világképének formálására, a környezettel harmóniában lévő életvezetéshez szükséges képességek kifejlesztésére. 1. Fejlesztési célok: énkép, önmegfigyelés, önismeret, önértékelés, önellenőrzés mások tisztelete, elfogadása előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség alkalmazkodó- és együttműködési képesség konfliktuskezelés kezdeményezőképesség kommunikációs képesség, vitakultúra érzelmek kezelése felelősségtudat realitásérzék erkölcsi-etikai tudatosság döntéshozatal kockázatértékelés értelmi képesség önálló ismeretszerzési képesség módszeres gondolkodás problémamegoldó képesség kudarctűrés, sikerorientáltság cselekvési képesség esztétikai érzék, kreativitás, fantázia, önkifejezés testi-lelki egészség megőrzésének képessége konstruktív életvezetésre való képesség nemzeti identitástudat, európaiság-tudat 10

11 2. A személyiségfejlesztés színterei és eszközei a) Tanítási óra problémamegoldó gondolkodás analizáló és szintetizáló képesség az önálló véleménynyilvánítás ösztönzése aktivitást igénylő feladatok egyéni, differenciált foglalkoztatás csoport- és pármunka a tanulói teljesítmény szöveges értékelése, önértékelés tanulásmódszertan mentálhigiéné b) Osztályfőnöki óra kommunikációs és szociális képességek fejlesztése konfliktuskezelési technikák kialakítása együttműködési technikák kialakítása vitakészség, konstruktív kritikai véleményalkotás agresszív viselkedési formák tudatosítása, kerülése egyénenkénti tehetség felismerése, tudatosítása, kibontakoztatása ésszerű önállósodási, függetlenedési szándékok támogatása állampolgári részvételre és cselekvésre nevelés bűnmegelőzés, drogprevenció fogyasztóvédelmi nevelés c) Tanórán kívüli foglalkozások emelt és középszintű érettségi előkészítők egyéni és csoportfoglalkozások SNI-s és TBMN-es tanulók számára felzárkóztató foglalkozások szakkörök igény szerint differenciált nevelés, oktatás gyakorlatorientáltság tanulási stratégiák elsajátítása d) Szabadidős programok színes szabadidős kínálat tehetségfejlesztés kulturális tevékenységek biztosítása (iskolarádió, diák-színjátszás, énekkar, sportkör) esztétikai nevelést segítő lehetőségek (színház, múzeum, kiállítások, kézműves foglalkozás) környezeti nevelést segítő tevékenységek (tereptábor, tanösvény) külföldi diákcsere-programok (Hollandia, Portugália) szakmai és kulturális intézménylátogatás iskolai és iskolán kívüli versenyeztetés diákönkormányzati munka 11

12 4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 4.1. Egészséges táplálkozás Intézményi feladat: a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása (büfé, menza) Egészségfejlesztési program: Egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési szokások kialakítása. Táplálkozás-élettani ismeretek, korszerű táplálkozás, étkezés higiéniájának, kultúrájának, társas jellegének fejlesztése. A káros táplálkozási szokásokra való figyelemfelhívás és következményeinek tudatosítása tanulóinkban. Színtere: osztályfőnöki óra, tanórák, egészségügyi szaktantárgyak órái, egészségfejlesztés, gondozástan óra, egészségnapi előadások. Mérés-értékelés: alapvető táplálkozási ismeretek szintje - teszt osztályfőnöki órán a 9. és 11. évfolyam számára Mindennapos testnevelés, testmozgás Intézményi feladat: a mindennapi (heti 5) testnevelés biztosítása felmenő rendszerben minden évfolyam részére. 3 alkalom testnevelés óra keretében, 2 óra válaszható testmozgás formájában. Választható: tömegsport, labdajátékok, tánc, kondicionálás. Egészségfejlesztési program: fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése a testmozgás révén. Rendszeres mozgás fontosságának felismerése. Tevékenységek: Rendszeres testedzés tanórán és tanórákon kívül. Sportnapokon aktív részvétel. Háziversenyeken, tömegsport programokon, kirándulásokon való részvétel. A mozgáskultúra örömszerző funkciójával való megismerkedés. Erőnlét, terhelés, fittség és állóképesség egyéni fejlesztése a testnevelés órákon. Jellemformáló helyzetek felhasználása (csapatversenyek). Mozgással, sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítése, megvalósítása. Mérés-értékelés: A tanulók fizikai állapotának mérése motorikus próbákkal, Hungarofit módszerrel évente kétszer, tanév elején és végén. Országos fizikai állapot mérése [Nkt. 80. (1) bekezdése alapján]. Értékelés: a mérési eredmények feldolgozása, elemzése tanulónként történik. Az eredmények ismeretében egyéni fejlesztési és edzésprogramot dolgoznak ki a testnevelők a tanulókkal közösen. Megvalósítása részben a testnevelési és sport intézményi foglalkozásokon, részint az egyéni edzések beiktatásával történik. Az elemzések és fejlesztési tervek kidolgozásánál az osztályfőnökök is közreműködnek A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése Egészségfejlesztési program: Iskolánk egészségügyi irányú oktatást folytat, ezért a témák nagy része tananyag formájában kerül feldolgozásra a különböző tantárgyi órákon. Az egészségfejlesztési programunk ezért az egyes osztályok igényeihez és szükségleteihez igazodik, komplexebb módon, személyközpontú formában. A megvalósítás színterei: Tanórák: osztályfőnöki órák, szakmai alapozó tantárgyak: egészségfejlesztés, pszichológia, anatómia-élettan, gondozástan, mentálhigiéné, elsősegélynyújtás, kommunikáció, ön- és társismeret Tanórán kívüli tevékenységek: osztálykirándulások, csoportkohézió erősítése, együttesen megélt élmények 12

13 egészségnap, komplex prevenciós programok, drogprevenciós programok workshopok, előadások egészségügyi témákban sportnapok, rendszeres iskolai sportprogramok, tömegsportrendezvények, kosárlabda, focibajnokságok iskolanap, családi nap egészségnevelési témák tanfolyamok pl.: kortárs-segítés, konfliktuskezelő tréning stb. személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások szakkörök: biológia, vöröskeresztes, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás intézménylátogatások egészségügyi intézményekben természetjáró túrák, kirándulások (egészséges életmód, mozgás népszerűsítése), életmódtáborok pályázatok, versenyek, rajz, novella, vetélkedők, plakátkészítés egészségügyi témában az egészségvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, egyesületek programjainak beépítése az egészségnevelő munkába Mérés-értékelés: a tanulók testi-lelki egészségének állapotfelmérése, rizikófaktorok feltárása, diákok egészségről alkotott képének megismerése kérdőíves formában tanév elején és tanév végén bemeneti kimeneti méréssel. Az egyes programok elégedettségi mutatóinak mérése az aktuális rendezvény után A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése Megelőzési program közösségi szinten: ismeretterjesztő, figyelemfelhívó programokat beépítünk az osztályfőnöki órákba, amelyeken speciális foglalkozások, beszélgetések történnek az erőszakról, konfliktusokról. Az iskolai erőszak különböző formáira felhívjuk a figyelmet, mint lelki bántalmazás, megalázó bánásmód, fizikai erőszak, agresszív viselkedés (erőszakoskodás, zaklatás, terrorizálás) áldozattá válás jelensége, a problémák jelzése. Házirend idevonatkozó részének betartása. Egyéni és csoportszinten: a problémás tanulók kiemelése, egyéni foglalkozás, erőszakmentes konfliktus feloldási technikák alkalmazása. Veszélyeztetett tanulók kezelésénél professzionális segítők igénybevétele. Érzékenyítés drámapedagógiai technikákkal. Színterei: osztályfőnöki órák, csoportfoglalkozások, iskolai rendezvények, egészségnap, iskolanap, esetmegbeszélések. Együttműködő szakemberek: meghívott előadók, bűnmegelőzés szakemberei, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, gyermekvédelmi, mentálhigiénés szakemberek, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás Feladatok: Az SZMSZ.ben meghatározott védő óvó előírások betartása a balesetek elkerülése érdekében. Balesetvédelmi oktatás tanévkezdéskor (az első osztályfőnöki órán általános jellegű oktatás) az első gyakorlati foglalkozás előtt bármilyen munkavégzés előtt sportfoglalkozás előtt az első testnevelési órán tanulmányi kirándulás előtt alkalmankénti munka- és balesetvédelmi oktatás a gyakorlatok, kísérletek veszélyességétől függően a testnevelés, kémia és fizika órákon, valamint a tanulók fegyelmezetlenségéből adódó baleset esetén. Leggyakrabban előforduló balesetek kiemelése és ezek megelőzése. 13

14 Biztonságos iskolai környezet fenntartása. Elsősegélynyújtói feladatok: Enyhe sérülések esetén sebellátás, vérzéscsillapítás, kötözés, végtag rögzítése, megfelelő fektetési módok alkalmazása. Súlyos esetben, orvos vagy mentőhívás, ha szükséges újraélesztés, légzés, keringés biztosítása. Elsősegélynyújtó doboz elhelyezése a portán, az igazgatói irodában, a kémia-fizika előadótermekben és szertárakban, a tornaterem szertárában, a demonstrációs termekben. Állandó elsősegélynyújtó hely és elsősegélynyújtást végző személy biztosítása. Az elsősegélynyújtásra kijelölt hely és az elsősegélynyújtást végző személyének nyilvánossá tétele. Iskolai baleset, sérülés esetén a közelben tartózkodó dolgozók kötelesek elsősegélyt nyújtani. Tanulói balesetek esetén az elsősegélynyújtást, mentést úgy kell elvégezni, hogy a helyszín a baleset kivizsgálásának megkezdéséig lehetőleg változatlan maradjon Személyi higiéné Feladatok intézményi szinten: A személyi higiéné fenntarthatóságának biztosítása. Az erre a célra szolgáló helyiségek (wc, mosdó, zuhanyzó), tisztántartása, fertőtlenítése, rendeltetésszerű használata. Egyén-tanuló vonatkozásában: Oktatás- nevelés-magatartásformálás Helyes egészségügyi szokások alakítása A személyi higiénia személyes, társadalmi, pszichológiai és egészségügyi vonatkozásainak ismerete. Megvalósítása, színterei, mérés: 4.3. pontban leírtak szerint Iskola-egészségügyi program Az iskolában heti 1 napon iskolaorvos rendel. Munkáját egy védőnő segíti. Elvégzik valamennyi tanuló éves általános orvosi és szűrővizsgálatát. Évente ellenőrzik a testsúlyt, testmagasságot, a mozgásszervek állapotát. Évente belgyógyászati, szemészeti vizsgálatot végeznek. A különféle elváltozások esetén szakrendelésekre küldik a tanulókat.. Azoknak a tanulóknak az állapotát, akik fokozott gondozásra szorulnak, évenként többször ellenőrzik. Az osztályvizsgálatoknál egyéni tanácsadást folytatnak szükség esetén. Pl. étrendi stb.. Tanulóink évente részt vesznek fogászati szűrővizsgálaton a Heim Pál Kórház Fogászati Prevenciós Osztályán. Heti 1 nap iskolapszichológusi konzultáció van az iskolában. 14

15 5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Az oktató-nevelő tevékenység egyik alapvető célja a társadalmi szocializáció megvalósítása, tehát az egyén beilleszkedésének segítése a különféle közösségekbe (családi, baráti, munkahelyi, lakóhelyi, közéleti, nemzeti, egyetemes emberi). Az ezek elsajátításhoz szükséges kompetenciák, értékek, és tudás átadása az iskola egyik fontos pedagógiai feladata. A fentiek megvalósítása érdekében az alábbi célok a legfontosabbak: - önismeret és erkölcsi ítélőképesség kialakítása - önfejlesztés - lelki egészség kialakítása és fejlesztése - nemzeti öntudat, hazafias nevelés - állampolgárságra, demokráciára nevelés - az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - családi életre nevelés - a beilleszkedés képességének kialakítása - érdekérvényesítés képességének kialakítása - konfliktuskezelés, agressziókezelés - kapcsolatépítés, valós kapcsolati háló kialakítása - felelős részvétel a különböző szintű közösségekben / osztály, iskola, nemzet, EU / - felelősségvállalás másokért, önkéntesség - a tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége; közösségi szolgálat. A közösségfejlesztés területén kiemelt szerepet kap a viselkedési zavarokkal küzdők fejlesztése, valamint az osztályon belüli kiscsoportok, az osztályközösség és az iskolaközösség kapcsolatainak és együttműködésének segítése Szabadidős tevékenység A szabadidős programok a tanórán kívüli ismeretszerzésre, a tanultak élményszerű befogadására, a kulturális igények és igényesség felkeltésére és folyamatos fenntartására, kielégítésére, a közösségépítésre- és fejlesztésre, az egészséges életmód propagálására, a sportolási, túrázási kedv és nem utolsó sorban tizenéves diákjaink szórakozási igényeinek kulturált kielégítésére kívánnak alkalmakat biztosítani. A közös szabadidő-szervező foglalkoztatása segíti ezen elképzelések megvalósítását. Az iskola a tanulmányi és szabadidős programjairól tájékoztatót tesz közzé. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az iskola beszerzi a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát minden olyan iskolai, döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, A szabadidős tevékenységekkel megvalósítható nevelési-oktatási feladatok - A tanórán tanultak élményszerű elmélyítése személyes részvételen, gyakorlati, a tanulók cselekvésére épülő tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és szakmai intézménylátogatási programok keretében. - Öntevékenység, gyakorlatorientáltság kulturális, ismeretterjesztő programok szervezésében, belső indíttatású részvétel ezeken. - Az igények felkeltése az iskolai demokrácia fórumainak, eszközrendszerének igénybevételére, működtetésére, gazdagítására. - Kulturális igényesség felkeltése, alakítása személyes részvételen alapuló programok segítségével. - Kritikai érzék fejlesztése (kultúra, környezetkultúra, egészségkultúra mindennapi élet). - A személyes és nemzeti identitás fejlesztése, európai polgárrá nevelés, cselekvésen alapuló kisközösségi, évfolyam szintű, illetve az egész iskolát érintő közösségi programok, nemzetközi cserekapcsolatok révén. - Az egészséges életmód, a mindennapi testedzés, a rendszeres szabadidős sport, rekreáció iránti igény felkeltése, annak kielégítésére folyamatos programbiztosítás. 15

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben