Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv 2014/2015 TANÉV"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva

2 TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés kiemelt feladatai 3 2. Kiemelt feladatok intézményegységenként 3 3. A tanév rendje 4 4. Tanítás nélküli és áthelyezett munkanapok 5 5. Szülői értekezletek és fogadóórák rendje 5 II. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 7 1. Az intézményegység működési feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatervi feladatok 9 2. A működés színtere és feladatai A nevelő -oktató munka és feladatai Az iskola kapcsolatai, feladatok Általános iskolai rendezvények Tanítás nélküli munkanapok felhasználása Tervezett értekezletek Az óvodai csoport munkaterve Az alsó és felsős munkaközösség munkaterve Az autizmussal élő tanulókat oktatók-nevelők 22 munkacsoportjának munkaterve 11. Az értelmileg akadályozottak csoportjainak éves 23 munkaterve 12. Az általános iskola szabadidős munkaterve 26 III. A SECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE 28 1

3 1. Az intézményegység működésének feltételei Személyi feltételek és ehhez kapcsolódó 29 feladatok 1.2.Tárgyi feltételek és ehhez kapcsolódó feladatok A működés színterei és ehhez kapcsolódó 33 feladatok 3. A nevelő oktató munka és ehhez kapcsolódó 35 feladatok 4. A szakiskola kapcsolatai és ehhez rendelt 36 feladatok 5. Szakiskolai rendezvények Tanítás nélküli munkanapok felhasználása Tervezett értekezletek A közismeretei munkaközösség éves 40 munkaterve 9. Az építészeti szakmacsoport 42 munkaközösségének munkaterve 10. A kertészeti szakmacsoport munkaterve 45 IV. A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS ÉS AZ 48 UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI ELLÁTÁS MUNKATERVE 1. A fejlesztő nevelés-oktatás terület munkaterve Az utazó gyógypedagógusi ellátás területe, feladatai Személyi feltételek Kiemelt, folyamatos feladatok A többségi integrációban részt vevő SNI 51 gyermekek/tanulók ellátása Szomatopedagógiai ellátás Speciális SNI ellátás az óvodákban SNI ellátás az általános és középiskolákban Szurdopedagógiai ellátás Autizmussal élő tanulók ellátása DSZIT ellátás 56 2

4 V. SPORTNAPTÁR A 2014/2015-ÖS TANÉVRE 56 VI. KÖNYVTÁRI MUNKATERV 57 VII. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI 58 TEVÉKENYSÉG MUNKATERVE VIII. DÖK MUNKATERV 59 Záradék 61 I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ MUNKATERVI FELADATOK Az intézmény munkatervi feladatinak teljesítéséhez a következő személyi feltételek állnak rendelkezésre: Pedagógus státuszok: 59.5 Általános Iskola: 26.5 státusz Speciális Szakiskola: 15.5 státusz Fejlesztő nevelés-oktatás és utazó gyógypedagógusi ellátás: 17.5 státusz Nevelő oktató munkát segítők: státusz Ügyviteli dolgozók: 10.5 státusz Több feladatunk biztonságos ellátáshoz megbízásos jogviszony létesítésére volt szükség. 1. Az egész intézményre vonatkozó kiemelt feladatok a 2014/2015-ös tanévben : A megváltozott jogszabályi háttér szerinti működtetés, változások követése, végrehajtása Az intézményi dokumentumok módosításainak elkészítése, kiegészítés az új feladatokkal Az intézmény honlapjának feltöltése és folyamatos aktualizálása A TÁMOP / számú nyertes pályázat végrehajtása További pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodás a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálat az iskola 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóink esetében január 5. és május 27. közötti megszervezése. 2. Kiemelt feladatok intézményegységenként: Fejlesztő nevelés- oktatás és utazó gyógypedagógusi hálózat: Az utazó gyógypedagógusi ellátás megváltozott feltételeinek figyelembevételével a minőségi munkavégzés, (helyszínek, időpontok szervezése, feladatok) 3

5 A fejlesztő-nevelés oktatás feladatellátásának beindítása, szükséges dokumentumok kidolgozása Speciális Szakiskola: A szakképzési törvény rendelkezéseinek végrehajtása A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés beindításának tervezése, előkészítése, engedélyeztetése, az új kerettanterv alapján a helyi tanterv kidolgozása Új szakmák bevezetési lehetőségének mérlegelése, a feltételek megteremtése A speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészének megszervezése kiírásoknak megfelelően Általános Iskola: 3. A tanév rendje: az elektronikus napló felhasználói szintű vezetése minőségi munkavégzés szakmai kapcsolatok bővítése A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Tanévnyitó ünnepség: augusztus óra (székhelyen) Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. Utolsó tanítási nap: október 22.(szerda) Első tanítási nap: november 3. (hétfő). Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. Utolsó tanítási nap: december 19.(péntek) Első tanítási nap: január 5. (hétfő). Az első félév zárása: A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az intézmény január 23-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. Utolsó tanítási nap április 1. (szerda) Első tanítási nap április 8. (szerda). Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) 4

6 4. Tanítás nélküli (TNM) és áthelyezett munkanapok (ÁM): Általános Iskola, Szakiskola (TNM): április (szerda-péntek) Általános Iskola: május 29. (péntek) (TNM) országos Koncz Dezső verseny Május 30. (szombat) (ÁM ledolgozása)- országos Koncz Dezső verseny június 15. (hétfő) (TNM)- Diákönkormányzat javaslatára Szakiskola: március (hétfő-kedd) (TNM) április 1. (szerda)(tnm) Áthelyezett munkanapok: január 2-át február 14-én dolgozzuk le. 5. Szülői értekezletek, fogadó órák rendje Az Általános Iskolában és a Speciális Szakiskolában évente 3 alkalommal kell szülői értekezlet keretében tájékoztatni a szülőket az aktuális tennivalókról, tudnivalókról, a tanulók előmeneteléről: szeptemberben a tanév kezdésről januárban a félévi értesítőről májusban a tanév lezárásához szükséges információkról Egész intézményre kiterjedő fogadó órát intézményünk nem szervez, minden pedagógusnak van kijelölt fogadó órája, mely a portán és a tájékoztató füzetben minden szülő számára hozzáférhető. A vezetők fogadóórái: Szabó Éva-intézményvezető: előzetesen személyes, vagy telefonos egyeztetés alapján 66/ / számokon Zsilákné Timkó Réka - intézményvezető helyettes, Általános Iskola intézményegységvezető: hétfő: 7: 30-9: 00 csütörtök: 15: 00-16: 00 Fejes - Povázsay Teodóra - Speciális Szakiskola intézményegység-vezető: kedd: Aléné Kucsera Andrea - Fejlesztő nevelés-oktatás, utazó gyógypedagógusi ellátás intézményegység-vezető: csütörtök: 9:00-10:00 péntek: 9:00-10:00 5

7 fogadó órák Név időpont Zsilákné Timkó Réka hétfő:7:30-9:00, csütörtök:15:00-16:00 Andrej Lenke csütörtök: 9:00-10:00 Balázs Bianka hétfő: 11:00-12:00 Balázs Ildikó péntek: 14:00-15:00 Baji Timkó Szabina kedd: 10:55-11:40 Barcs Anikó péntek:13:00-14:00 Békefi Istvánné kedd: 16:00-17:00 Bohus-Krajó Katalin egyéni megkeresés alapján Brazdáné Tóth Emese kedd: 15:10-15:50 Fábián Edit hétfő: 15:10-15:50 Hegedűs-Bite Beáta péntek: 10:00-10:45 Kisfalvi Angéla hétfő: 10:55-11:40 Bozai Szilvia csütörtök: 8:00-8:45 Krizsán Csabáné szerda: 11:50-12:35 Kristáné Tóth Márta Zsuzsanna csütörtök Mihályi István egyéni megkeresés alapján Molnárné Gál Csilla péntek: 10:00-10:45 Sallayné Benke Edit szerda: 10:00-10:45 Sütőné Végvári Mónika hétfő: 14:15-15:00 Szelják Éva Judit kedd: 8:00-8:45 Szűcs Edit hétfő: 8:55-9:40 Tőkéné Sinka Magdolna csütörtök: 10:00-10:45 Vandlik Tamás csütörtök: 13:30-14:10 Veszelovszky Szilvia péntek: 10:55-11:40 Börcsökné Kovács Katalin szerda: 13:40-14:20 Uhrinné Pető Edit kedd: 8:00-8:45 Bagyinka András egyeztetés alapján Bán László szerda Bonyhádi Péter hétfő Bonyhádi Péterné péntek Borsi Vince péntek Hrabovszki János kedd Kemény Judit szerda Kolcsár Attila hétfő Laczkó Lóránt Zoltánné péntek Lukács Ágnes péntek Nádasné Gebei Csilla kedd Steinwender József egyeztetés alapján Szabó Zoltán szerda Urbán Mihály szerda

8 II. ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Intézményegység-vezető: Zsilákné Timkó Réka Munkatervünk a tantestület által elfogadott munkaprogram, a nevelőtestületi értekezleteken elhangzott javaslatok, valamint a szakmai munkaközösség-vezetők, szaktanárok által benyújtott munkatervi javaslatok figyelembevételével készült. 1. Az intézményegység- működési feltételei 1.1. Személyi feltételek: Intézményegységünkben a következő kollégák látnak el feladatot: Gyógypedagógusok/tanárok: Andrej Lenke Baji Timkó Szabina Balázs Bianka Balázs Ildikó Barcs Anikó Békefi Istvánné Bohus-Krajó Katalin Bozai Szilvia Brazdáné Tóth Emese Domokos Istvánné Fábián Edit Hegedűs-Bite Beáta Kisfalvi Angéla Kristáné Tóth Márta Zsuzsanna Krizsán Csabáné Kunné Puskás Alice Mihályi István Molnárné Gál Csilla Roszkos György Sallayné Benke Edit Soltz Endre Sütőné Végvári Mónika Szabóné Gubucz Ildikó Szelják Éva Judit Szűcs Edit Szvarnasz Alexandrosz Tőkéné Sinka Magdolna Vandlik Tamás Veszelovszky Szilvia Zsilákné Timkó Réka 7

9 Nevelő-oktató munkát segítők: Drenyovszki Renáta Gecsei Lajosné Győrfi Dorottya Halász Istvánné Kékegyi Istvánné Kerékné Balázs Barbara Mészáros Károly Skorkáné Mayer Magdolna Szabóné Csipei Katalin Tipanucz Anita Uhrinné Gerlai Annamária Varga Henrietta Viczián Ilona Zsidjakné Nagy Brigitta Ügyviteli munkatársaink: Buchan Andrásné Frisnyicz Etelka Horváth Ferencné Tóthné Tóbiás Judit Tecnikai dolgozóink: DomokosÉva Nagy Ildikó Sipiczki Jánosné Such János Suhajda Györgyné Szántó Lajos Az osztályfőnökök: osztályfok Óvoda Autista 1. Autista 2. Autista 3. Szivárvány Süni osztályfőnök Barcs Anikó Fábián Edit Andrej Lenke Békefi Istvánné Kisfalvi Angéla Krizsán Csabáné 8

10 Maci Sallainé Benke Edit 1. Bozai Szilvia 2. Sütőné Végvári Mónika 4. Veszelovszky Szilvia 6. Zsilákné Timkó Réka 7. Vandlik Tamás 8. Tőkéné Sinka Magdolna A szakmai munkaközösség vezetői: Ált. isk. alsó tagozat Ált. isk. felső tagozat Ált. isk. autista csoportok Ált. isk. értelmi akadályozottak cs. Sütőné Végvári Mónika Tőkéné Sinka Magdolna Balázs Bianka Szelják Éva Judit 1.2. Tárgyi feltételek Intézményünkben az oktatás, a szakképzés legszükségesebb tárgyi feltételei adottak, ezek fejlesztése azonban folyamatosan, a követelményeknek és elvárásoknak megfelelően szükséges Munkatervi feladatok: 1. A kötelező munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi oktatás megtartása. Felelős: Munkavédelmi felelős - osztályfőnökök Határidő: augusztus 21. (alkalmazottak) szeptember 01. (diákoknak) 2.A munkaköri leírások elkészítése, aktualizálása, illetve aláíratása. Határidő: október végéig. Felelős: intézményvezető, szervezeti egységek vezetői 3.Kinevezés-módosítások a pedagógus életpályamodell miatt, a bérváltozásból adódó módosított személyi anyagok elkészítése. Határidő: szeptember 15. Felelős: intézményvezető, személyügyi ügyintéző. 4.A tantárgyfelosztás véglegesítése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Általános iskola intézményegység- vezető, intézményvezető 5.Szakkörök igényfelmérése, a kollégák tanórán kívüli tevékenység-vállalásának felmérése az új munkaidő beosztás függvényében, a szakkörök beindítása. Határidő: október 1. Felelős: Általános iskola intézményegység- vezető 9

11 6.Az osztályok létszámainak figyelembevételével végleges órarend és terembeosztás elkészítése Felelős: osztályfőnökök, szakoktatók, szaktanárok Határidő: szeptember Az iskola környezetének, tisztaságának felügyelete, az épület állagának megóvása, az adott karbantartási munkák koordinálása, valamint az intézmény takarékos, ugyanakkor racionális működtetése. Felelős: intézményegység vezető 8.Tárgyi feltételeink javítása: a szaktantárgyak oktatásához szükséges szakmai eszköztárak bővítése (szakkönyvek, szakanyagok, oktatási CD-k, szoftverek) a rendeletben előírt eszközjegyzéknek megfelelően és a Fenntartó által elfogadott ütemterv és lehetőségek szerint. 9.A szakmai fejlesztésekre az igényeket a szakmai munkaközösségek vezetői az intézményegység-vezetőnek adják le. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, intézményegység vezetője Határidő: október A tárgyi eszközök, oktatási segédeszközök, segédanyagok iskola épületéből történő elvitele csak írásban megindokolt esetben, minden alkalommal intézményvezetői/ intézményegységvezetői engedélyeztetéshez kötött. Engedélyeztetés az intézményvezető/ intézményegység-vezető által írásban történik a gazdasági irodában a leltári készletet kezelő kolléga közreműködésével. Az átadás-átvétel írásbeli rögzítésre kerül. (Házirend) Felelős: intézményvezető/intézményegység-vezető 11.Számítógépek, interaktív, tanítást segítő eszközök karbantartása/javítása - írásban a gazdasági irodában leadott igény és a fenntartói eljárásrend szerint történik. Felelős: intézményegység-vezető 12.Pályázatokkal kapcsolatos koordinációs munka az aktuális pályázatot koordináló személy által Pályázatfigyelés mindenkit érint Felelős: nevelőtestület 13.Tankönyvek rendelése, beszerzése, kiosztása Felelős: Iványiné Pusztai Anikó tankönyvfelelős, munkaközösség vezetők, intézményi könyvtáros tanár Határidő: rendelet szerint 14.Taneszközök, oktatási segédanyagok igényfelmérése és írásban történő benyújtása az intézményvezetés felé. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők Határidő: október ill. a pályázati határidők betartása 10

12 15. A következő tanévben az oktató- nevelő munkához szükséges, a szülő által beszerzendő eszközök listájának elkészítése és a szülőkhöz való eljuttatása Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök Határidő: május Szülői tájékoztatása és igényfelmérése a 2015/16-ös tanévre vonatkozóan a kötelezően választandó és szabadon választható tantárgyakról, gyermekétkeztetés igénybevételéről (Házirend szerint) Felelős: intézményvezetés, osztályfőnökök Határidő: május A középiskolai felvételi eljárással kapcsolatosan a jogszabályok által előírt módon a 7. és 8. évfolyamos szülők tájékoztatása Felelős: intézményvezetés Határidő: október Továbbtanulásra jelentkezések előkészítése, a jelentkezések irányítása, ellenőrzése. Felelős: általános iskolai intézményegység- vezető, a nyolcadik évfolyam osztályfőnöke Határidő: december január Jelentkezési lapok beadási határideje: február közepe. 2. A működés színterei és feladatai: Szakmai munkaközösségek Közalkalmazotti Tanács Diákönkormányzat: Szeljak Éva Judit Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő: Uhrinné Pető Edit Iskolai Sportkör: Mihályi István Szülői Szervezet szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei. Az SZMK munkáját segítő pedagógus az Általános iskolában: Tőkéné Sinka Magdolna A Szülői Szervezet vezetője: Molnár Jánosné 2.1. Feladatok: 1. Belső szabályzataink folyamatos aktualizálása, szükséges módosítása az új törvényi előírásoknak megfelelően. Felelős: Intézményvezetés, Közalkalmazotti Tanács, Határidő: rendeletnek megfelelően 2. Általános iskolai Házirend felülvizsgálata november 30.-ig Felelős: Intézményvezetés, általános iskolai diákönkormányzat, Szülői Szervezet Határidő: november 30. Felelős: intézményvezető 3. Szervezeti és Működési Szabályzat, hozzátartozó mellékletek módosítása, ill. aktualizálása. Felelős: intézményvezetés, Diákönkormányzat, Szülői Szervezet vezetője és segítői. 11

13 Határidő: október Rendszeres munkaértekezletek tartása, az intézményegység működésének és oktatónevelő munkájának koordinálása. A munkaértekezleten való részvétel kötelező az intézményegység minden pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozója számára, csak indokolt esetben fogadható el a távollét, az aktuális munkaértekezleten megtörténik a következő munkaértekezlet időpontjának kijelölése havonta, minden hónap első hete (Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök) bontásban Felelős: intézményegység-vezető 5. A diákönkormányzat munkájának rendszeres ellenőrzése, diák-önkormányzati diákvezető és tagok választása, munkaterv elkészítése. Felelős: Diákönkormányzat patronáló tanára, Diákönkormányzat titkárai 6. A munkaközösségek munkatervének leadási határideje: szeptember A Diákönkormányzat üléseinek, megbeszéléseinek koordinálása, azok írásbeli regisztrálása, jegyzőkönyvek készítése, iktatóba történő leadása. DÖK gyűlések dátumainak leadása Felelős: Diákönkormányzat vezető tanára Határidő: szeptember Rendszeres konzultáció, a jogszabályban rögzített egyeztetések, véleménykérések lefolytatása a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szülői Szervezet elnökével. Felelős: intézményegység-vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke, Szülői Közösség elnöke (havonta egy alkalom) 9. A tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatok ellátása az aktuális törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az adott tárgykörben szükséges dokumentumok aktualizálása. Felelős: Intézményvezető, munkavédelmi felelős A tanulói balesetek regisztrációja a papíralapú jegyzőkönyvben történik. 10. A tanulói hiányzások lehetséges mérsékelése, a szülőkkel kiépített közvetlen kapcsolat további erősítése. Mind a hiányzásokról, mind az osztályzatokról legkésőbb az adott hónap utolsó hetében az osztályfőnök a tanuló ellenőrző könyvének ellenőrzésével illetve annak révén tájékoztatja a szülőket. A hiányzásokkal kapcsolatos szabályokat a Házirend és a szükséges eljárásrendet az SZMSZ szabályozza. 11. Rendszeres számonkérések írásban és szóban egyaránt az adott tantárgy sajátosságainak figyelembevételével és a Pedagógiai Programban foglaltak betartásával. Felelős: tanárok, szaktanárok 12. Adminisztráció ellenőrzése: havonta. Felelős: intézményegység-vezető 12

14 A vezetői ellenőrzés a napló Jegyzet rovatában kerül rögzítésre, és aláírással igazolt, minden hónap 10-ig. 3. A nevelő-oktató munka és feladatai 3.1. Feladatok: 1. Az alapvető számítógépes ismeretek elsajátításának segítése az elektronikus napló (Magiszter) használatához: Felelős: Mészáros Károly igényeknek megfelelően 1. A tanmenetek leadásának, elkészítésének határideje nyomtatott és elektronikus formában: Felelős: pedagógusok, intézményegység- vezető, munkaközösség vezetők Határidő: október Az oktató-nevelő munkatervszerű, tanmenet szerinti folytatása. Törekvés arra, hogy minden tanuló teljesítse az adott évfolyam előírt követelményeit, ugyanakkor a tehetségesebb növendékeink eljussanak tanulmányi versenyekre és méltóképpen képviseljék iskolánkat a lehetőségek függvényében. Felelős: minden pedagógus 3. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítésének és leadásának a határideje nyomtatott és elektronikus formában: Felelős: pedagógusok, intézményegység- vezető, munkaközösség vezetők Határidő: október Az intézmény vezetője és az általános iskolai intézményegység-vezető a munkaközösségek vezetőivel közösen a 2014/2015-ös tanévben fokozottan vizsgálják: a munkafegyelem alakulását, a pontos órakezdést és befejezést. tanári ügyeletet ügyeleti rendet a teremrend betartását az adminisztrációs fegyelem betartását 5. Az óralátogatások - óralátogatási tervezet alapján Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség-vezetők (2014. novemberétől) 6. Statisztikai adatok, tanügyi dokumentumok (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, törzslapok, beírási naplók ) havi ellenőrzése, észrevételek az adott osztálynaplóban, jegyzőkönyvben való rögzítése. Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség-vezetők, Határidő: minden hónap 10. napjáig október 10-től 7. Statisztika gépi elkészítése: Felelős: intézményvezető Határidő: október 15. az előírásnak megfelelően. 13

15 8. Az osztályfőnöki órák tervezésében komplexitásra kell törekedni. Ifjúságvédelmi/egészségvédelmi témájú órák megtartását Uhrinné Pető Edit és Tóthné Hricsovinyi Ibolya szervezi. A szakterületek felelősei, és az osztályfőnökök együttműködése a fenti célok elérésében. Koordináció felelősök: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szakfeladat felelős pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő Határidő: Folyamatos Végrehajtás: a tanév folyamán, akár évfolyam keretben Az ifjúságvédelem és egészségvédelem, valamint a tanulói balesetvédelem tárgykörében fokoznunk kell a preventív tevékenységet, így pl. előadások szervezésével "AIDS"- ellenes, Drog-ellenes tárgykörökben. Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk mind fizikailag mind szellemileg, mind pedig szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeink nevelésére, oktatására. Az osztályfőnökök jelezzék a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős felé az adott problémákat. A tanulói baleseteket az intézményvezető/intézményegység-vezető irányába azonnal jelenteni kell. 9. Az iskolavédőnő feladata az iskolaorvossal egyeztetve, megszervezve tanulóink nevelési törvényben előírt és a házirendben is rögzített egészségügyi szűrését, egészségügyi alkalmassági vizsgálatát. Felelős: Tóthné Hricsovinyi Ibolya védőnő 10. A tanulók munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatása a tanév elején osztályfőnöki órák keretében. Felelős: osztályfőnökök Határidő: szeptember A rendszeres testedzés biztosítása. Aktívan részvétel a megyei, területi sportversenyeken. A házi bajnokságok szervezése. Felelős: Mihályi István 12. Az intézmény szabadidő-szervezői tevékenységének megtervezése, a szabadidős programok megszervezése, lebonyolítása. Felelős: Szeljak Éva Judit 4.Az iskola kapcsolatai, feladatok Az iskola kapcsolatteremtésének színterei, módja: 1. Közvetlen kapcsolattartás a szülők és pedagógusok között, összevont szülői értekezletek. Javaslat: Tanévenként 3 alkalommal tartunk szülői értekezletet szeptember, január, május. 14

16 Felelős: intézményvezető, intézményegység vezető, osztályfőnökök, szülői közösség vezető 2. Fontos feladat a helyi és környező intézményekkel, gazdálkodó egységekkel, vállalkozókkal, alapítványokkal a hatékony kapcsolat fenntartása. /szponzori támogatások keresése/ Felelős: intézményvezetés, pedagógusok 5. A 2014/2015-es tanév általános iskolai rendezvényei Tanévnyitó ünnepély Felelős: intézményvezető Időpontja: augusztus Megemlékezés október 6-ról Felelős: Általános iskola, osztályfőnökök Időpontja: október Megemlékezés október 23-áról Felelős: Speciális Szakiskola Időpontja: október Karácsonyi ünnepség Farsang: Felelős: osztályfőnökök, pedagógusok Időpontja: december Felelős: DÖK, SZMK Időpontja: február 13. (péntek) Megemlékezés március 15.-éről Felelős: Általános Iskola Időpontja: március Magyar Költészet Napja versmondó verseny Felelős: Időpontja: Ballagás Felelős: osztályfőnökök, Időpontja: (Törvényi előírásoknak megfelelően) Sportversenyek Felelős: Mihályi István Tanévzáró ünnepség Felelős: intézményvezető Időpontja: június

17 A következő megemlékezések osztályfőnöki és történelem órák keretében zajlanak: február 25. április 16. június 4. A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről Felelős: osztályfőnökök A holokauszt áldozatainak emlékéről- Filmvetítés Felelős: történelem tanár, osztályfőnökök A nemzeti összetartozás napja További iskolai osztálynak rendezvények szervezhetők, ill. tarthatók. /pl. színházlátogatás, szakoktatók által szervezett iskolán kívüli tevékenységek/ Ezek szervezésénél a szervezők programjaikat az intézményvezetéssel a szervezők kötelesek írásban egyeztetni, illetve jóváhagyatni. 6.Tanítás nélküli munkanapok felhasználása A 2014/2015. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /5nap/, felhasználásának lehetőségeit. Az iskola működésének racionalizálása végett, az alábbiak szerint használjuk fel a tanítás nélküli munkanapokat: 7. Tervezett értekezletek április április április május DÖK: jún Tanévnyitó értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezetők, Határidő: szeptember : Nevelési értekezletek - módosított belső szabályzatok elfogadása, a közoktatás aktuális kérdései, törvényi változások nyomon követése, továbbképzések, oktatásinevelési feladatok koordinálása. Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezető,, értelemszerűen 3. Félévi osztályozó értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezetők Határidő: január : Félévi nevelőtestületi értekezlet Felelős: Intézményvezető, intézményegység vezetők, munkaközösségvezetők Határidő: február 26 (hétfő)

18 4. Osztályozó értekezlet Felelős: intézményegység-vezető Határidő: május :00 5. Osztályozó vizsga Felelős. Intézményegység-vezető Határidő: június :00 6. Tanévzáró értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezető Határidő: június 29. 8:30 8.Óvodai csoport munkaterve Készítette: Barcs Anikó Tevékenységek Határidők Felelősök Új gyermekek fogadása, beszoktatása, az új környezet megismertetése. A csoport, az intézmény, a kollégák, a szokásrendszerek, házirend megismertetése az új szülőkkel. A szakértői vélemények pontos és részletes áttanulmányozása, megismerése, megtanulása. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, leadása. Önkiszolgálásra törekvés a nap egész folyamán, minden tevékenységi területen és helyszínen!! október 31. Bohus- Krajó Katalin Barcs Anikó szeptember 07. A csoportban dolgozó minden kolléga október 07. Barcs Anikó Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Bohus- Krajó Katalin Minden napos, igen változatos mozgás, torna individuális kereteket tartva, a fejlesztés és fejlődés hangsúlyában. Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Viczián Ilona 17

19 Eszköztárunk és kódos feladatok javítása, illetve újak elkészítése az új gyerekek igényéhez illeszkedően, és a fejlődésekhez igazodva. A csoport és hozzátartozó folyosó-rész dekorálása, annak rendben tartása. Egész tanévben folyamatos. Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Viczián Ilona Drenyovszki Renáta Csoportunkra vonatkozó pályázatok figyelemmel kísérése. Kedvező, illeszkedő témában pályázat elkészítése. Projekt munkában való részvétel. Barátom a természet Konferenciákon, szakmai napokon való aktív részvétel. Az Autizmus Kutatócsoport tudományos munkájának, kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése. Új tudományos eredmények, illetve bevált, új módszerek átvétele, bevezetése. AUT-PONT Alapítvánnyal való kapcsolattartás. Egész tanévben folyamatos. Folyamatosan igazodva. Idényszerű. Folyamatosan a tanév során. Lehetőségek szerint, folyamatos. Drenyovszki Renáta Barcs Anikó Bohus- Krajó Katalin Barcs Anikó Barcs Anikó Családlátogatások október 31. Barcs Anikó Kapcsolattartások: - autizmus munkaközösséggel - értelmi akadályozott munkaközösséggel - asszisztensi munkaközösséggel Egész tanévben folyamatosan. Barcs Anikó Viczián Ilona Drenyovszki Renáta 18

20 9. Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Munkaközösség-vezetők: Sütőné Végvári Mónika, Tőkéné Sinka Magdolna FELADATOK Szülőkre vonatkozóan Szülők tájékoztatása az értékelés rendjéről Nyílt nap szervezése Az új tanulók és szülők megismertetése az iskolával, a tanítási órák rendjével Pedagógusokra, pedagógiai munkát segítőkre vonatkozóan: Az osztályokat, tanulókat átadó, átvevő kollégák konzultációja HATÁRIDŐ október folyamán II. félévben/márciusban Aktuálisan Aktuálisan FELELŐS Intézményegység vezető Osztályfőnökök intézményegység vezető Szaktanárok Osztályfőnökök Szaktanárok Az új kollégák megsegítése Aktuálisan intézményvezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Elektronikus feladatbank létrehozása, év végén, használatának értékelése folyamatos Munkaközösség vezetők Szaktanárok Tankönyv használat felülvizsgálata, tapasztalatok megbeszélése. Közös tankönyvrendelés tantárgyanként. Az elektronikus napló megismerése, használata Tanmenetek elkészítése Kerettanterv alapján az első, második, ötödik, hatodik osztályban február Intézményegység vezető novembertől Munkaközösség vezetők Mészáros Károly Intézményegység. vezető október vége Tőkéné Sinka Magdolna Egyéni fejlesztési tervek elkészítése november 1. Munkaközösség vezetők 19

21 Kapcsolatfelvétel a szakiskolával Pályaorientáció Részvétel a pályaválasztási vásáron aktuálisan Szaktanárok osztályfőnökök Intézményegység vezető Témazáró felmérők elkészítése november 30. Int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Felmérések elvégzése, elemzése december int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Az év végi javító és osztályozó vizsgához összeállított vizsgaanyag közös átnézése, esetleges korrigálása december Intézményvezető int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Feljutásos rendszerű versenyek területi, illetve országos döntőkkel Felkészítés az iskolai és iskolán kívüliintegrált- vetélkedőkre, versenyekre, rendezvényekre Aktuálisan Folyamatos Intézményegység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Szaktanárok Felkészülés az Esély gálára Részvétel a 100 éve kitört I. világháború emlékére rendezett városi programon május végetervezett időpont Intézményvezető Intézményegység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok április Szaktanárok Intézményegység vezető 20

22 Hospitálás az azonos tárgyat tanítók között Folyamatos Szaktanárok Óralátogatások ellenőrzési terv szerint novembertől folyamatosan Intézményvezető helyettes, Munkaközösségvezetők Felkészülés a projekt napokra Egész-ség témakörban október Szaktanárok Komplex tanulmányi verseny felsősöknek november 2015 január, március, május Szűcs Edit Tőkéné Sinka Magdolna Vandlik Tamás Szép olvasó verseny Május Szeljak Éva Judit Mesemondó verseny 2015.február Hegedűs-Bite Beáta Versmondó verseny április Veszelovszky Szilvia Szaktanárok Megyei Tanulmányi Komplex vetélkedő Felkészítés április Folyamatos Intézményvezető helyettes Szaktanárok 21

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben