Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv 2014/2015 TANÉV"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva

2 TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés kiemelt feladatai 3 2. Kiemelt feladatok intézményegységenként 3 3. A tanév rendje 4 4. Tanítás nélküli és áthelyezett munkanapok 5 5. Szülői értekezletek és fogadóórák rendje 5 II. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 7 1. Az intézményegység működési feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatervi feladatok 9 2. A működés színtere és feladatai A nevelő -oktató munka és feladatai Az iskola kapcsolatai, feladatok Általános iskolai rendezvények Tanítás nélküli munkanapok felhasználása Tervezett értekezletek Az óvodai csoport munkaterve Az alsó és felsős munkaközösség munkaterve Az autizmussal élő tanulókat oktatók-nevelők 22 munkacsoportjának munkaterve 11. Az értelmileg akadályozottak csoportjainak éves 23 munkaterve 12. Az általános iskola szabadidős munkaterve 26 III. A SECIÁLIS SZAKISKOLA MUNKATERVE 28 1

3 1. Az intézményegység működésének feltételei Személyi feltételek és ehhez kapcsolódó 29 feladatok 1.2.Tárgyi feltételek és ehhez kapcsolódó feladatok A működés színterei és ehhez kapcsolódó 33 feladatok 3. A nevelő oktató munka és ehhez kapcsolódó 35 feladatok 4. A szakiskola kapcsolatai és ehhez rendelt 36 feladatok 5. Szakiskolai rendezvények Tanítás nélküli munkanapok felhasználása Tervezett értekezletek A közismeretei munkaközösség éves 40 munkaterve 9. Az építészeti szakmacsoport 42 munkaközösségének munkaterve 10. A kertészeti szakmacsoport munkaterve 45 IV. A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS ÉS AZ 48 UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI ELLÁTÁS MUNKATERVE 1. A fejlesztő nevelés-oktatás terület munkaterve Az utazó gyógypedagógusi ellátás területe, feladatai Személyi feltételek Kiemelt, folyamatos feladatok A többségi integrációban részt vevő SNI 51 gyermekek/tanulók ellátása Szomatopedagógiai ellátás Speciális SNI ellátás az óvodákban SNI ellátás az általános és középiskolákban Szurdopedagógiai ellátás Autizmussal élő tanulók ellátása DSZIT ellátás 56 2

4 V. SPORTNAPTÁR A 2014/2015-ÖS TANÉVRE 56 VI. KÖNYVTÁRI MUNKATERV 57 VII. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI 58 TEVÉKENYSÉG MUNKATERVE VIII. DÖK MUNKATERV 59 Záradék 61 I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ MUNKATERVI FELADATOK Az intézmény munkatervi feladatinak teljesítéséhez a következő személyi feltételek állnak rendelkezésre: Pedagógus státuszok: 59.5 Általános Iskola: 26.5 státusz Speciális Szakiskola: 15.5 státusz Fejlesztő nevelés-oktatás és utazó gyógypedagógusi ellátás: 17.5 státusz Nevelő oktató munkát segítők: státusz Ügyviteli dolgozók: 10.5 státusz Több feladatunk biztonságos ellátáshoz megbízásos jogviszony létesítésére volt szükség. 1. Az egész intézményre vonatkozó kiemelt feladatok a 2014/2015-ös tanévben : A megváltozott jogszabályi háttér szerinti működtetés, változások követése, végrehajtása Az intézményi dokumentumok módosításainak elkészítése, kiegészítés az új feladatokkal Az intézmény honlapjának feltöltése és folyamatos aktualizálása A TÁMOP / számú nyertes pályázat végrehajtása További pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodás a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálat az iskola 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóink esetében január 5. és május 27. közötti megszervezése. 2. Kiemelt feladatok intézményegységenként: Fejlesztő nevelés- oktatás és utazó gyógypedagógusi hálózat: Az utazó gyógypedagógusi ellátás megváltozott feltételeinek figyelembevételével a minőségi munkavégzés, (helyszínek, időpontok szervezése, feladatok) 3

5 A fejlesztő-nevelés oktatás feladatellátásának beindítása, szükséges dokumentumok kidolgozása Speciális Szakiskola: A szakképzési törvény rendelkezéseinek végrehajtása A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés beindításának tervezése, előkészítése, engedélyeztetése, az új kerettanterv alapján a helyi tanterv kidolgozása Új szakmák bevezetési lehetőségének mérlegelése, a feltételek megteremtése A speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészének megszervezése kiírásoknak megfelelően Általános Iskola: 3. A tanév rendje: az elektronikus napló felhasználói szintű vezetése minőségi munkavégzés szakmai kapcsolatok bővítése A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Tanévnyitó ünnepség: augusztus óra (székhelyen) Első tanítási nap: szeptember 01. (hétfő) Őszi szünet: október 27-től október 31-ig tart. Utolsó tanítási nap: október 22.(szerda) Első tanítási nap: november 3. (hétfő). Téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. Utolsó tanítási nap: december 19.(péntek) Első tanítási nap: január 5. (hétfő). Az első félév zárása: A tanítási év első féléve január 16-ig tart. Az intézmény január 23-ig értesíti a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig tart. Utolsó tanítási nap április 1. (szerda) Első tanítási nap április 8. (szerda). Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) 4

6 4. Tanítás nélküli (TNM) és áthelyezett munkanapok (ÁM): Általános Iskola, Szakiskola (TNM): április (szerda-péntek) Általános Iskola: május 29. (péntek) (TNM) országos Koncz Dezső verseny Május 30. (szombat) (ÁM ledolgozása)- országos Koncz Dezső verseny június 15. (hétfő) (TNM)- Diákönkormányzat javaslatára Szakiskola: március (hétfő-kedd) (TNM) április 1. (szerda)(tnm) Áthelyezett munkanapok: január 2-át február 14-én dolgozzuk le. 5. Szülői értekezletek, fogadó órák rendje Az Általános Iskolában és a Speciális Szakiskolában évente 3 alkalommal kell szülői értekezlet keretében tájékoztatni a szülőket az aktuális tennivalókról, tudnivalókról, a tanulók előmeneteléről: szeptemberben a tanév kezdésről januárban a félévi értesítőről májusban a tanév lezárásához szükséges információkról Egész intézményre kiterjedő fogadó órát intézményünk nem szervez, minden pedagógusnak van kijelölt fogadó órája, mely a portán és a tájékoztató füzetben minden szülő számára hozzáférhető. A vezetők fogadóórái: Szabó Éva-intézményvezető: előzetesen személyes, vagy telefonos egyeztetés alapján 66/ / számokon Zsilákné Timkó Réka - intézményvezető helyettes, Általános Iskola intézményegységvezető: hétfő: 7: 30-9: 00 csütörtök: 15: 00-16: 00 Fejes - Povázsay Teodóra - Speciális Szakiskola intézményegység-vezető: kedd: Aléné Kucsera Andrea - Fejlesztő nevelés-oktatás, utazó gyógypedagógusi ellátás intézményegység-vezető: csütörtök: 9:00-10:00 péntek: 9:00-10:00 5

7 fogadó órák Név időpont Zsilákné Timkó Réka hétfő:7:30-9:00, csütörtök:15:00-16:00 Andrej Lenke csütörtök: 9:00-10:00 Balázs Bianka hétfő: 11:00-12:00 Balázs Ildikó péntek: 14:00-15:00 Baji Timkó Szabina kedd: 10:55-11:40 Barcs Anikó péntek:13:00-14:00 Békefi Istvánné kedd: 16:00-17:00 Bohus-Krajó Katalin egyéni megkeresés alapján Brazdáné Tóth Emese kedd: 15:10-15:50 Fábián Edit hétfő: 15:10-15:50 Hegedűs-Bite Beáta péntek: 10:00-10:45 Kisfalvi Angéla hétfő: 10:55-11:40 Bozai Szilvia csütörtök: 8:00-8:45 Krizsán Csabáné szerda: 11:50-12:35 Kristáné Tóth Márta Zsuzsanna csütörtök Mihályi István egyéni megkeresés alapján Molnárné Gál Csilla péntek: 10:00-10:45 Sallayné Benke Edit szerda: 10:00-10:45 Sütőné Végvári Mónika hétfő: 14:15-15:00 Szelják Éva Judit kedd: 8:00-8:45 Szűcs Edit hétfő: 8:55-9:40 Tőkéné Sinka Magdolna csütörtök: 10:00-10:45 Vandlik Tamás csütörtök: 13:30-14:10 Veszelovszky Szilvia péntek: 10:55-11:40 Börcsökné Kovács Katalin szerda: 13:40-14:20 Uhrinné Pető Edit kedd: 8:00-8:45 Bagyinka András egyeztetés alapján Bán László szerda Bonyhádi Péter hétfő Bonyhádi Péterné péntek Borsi Vince péntek Hrabovszki János kedd Kemény Judit szerda Kolcsár Attila hétfő Laczkó Lóránt Zoltánné péntek Lukács Ágnes péntek Nádasné Gebei Csilla kedd Steinwender József egyeztetés alapján Szabó Zoltán szerda Urbán Mihály szerda

8 II. ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE Intézményegység-vezető: Zsilákné Timkó Réka Munkatervünk a tantestület által elfogadott munkaprogram, a nevelőtestületi értekezleteken elhangzott javaslatok, valamint a szakmai munkaközösség-vezetők, szaktanárok által benyújtott munkatervi javaslatok figyelembevételével készült. 1. Az intézményegység- működési feltételei 1.1. Személyi feltételek: Intézményegységünkben a következő kollégák látnak el feladatot: Gyógypedagógusok/tanárok: Andrej Lenke Baji Timkó Szabina Balázs Bianka Balázs Ildikó Barcs Anikó Békefi Istvánné Bohus-Krajó Katalin Bozai Szilvia Brazdáné Tóth Emese Domokos Istvánné Fábián Edit Hegedűs-Bite Beáta Kisfalvi Angéla Kristáné Tóth Márta Zsuzsanna Krizsán Csabáné Kunné Puskás Alice Mihályi István Molnárné Gál Csilla Roszkos György Sallayné Benke Edit Soltz Endre Sütőné Végvári Mónika Szabóné Gubucz Ildikó Szelják Éva Judit Szűcs Edit Szvarnasz Alexandrosz Tőkéné Sinka Magdolna Vandlik Tamás Veszelovszky Szilvia Zsilákné Timkó Réka 7

9 Nevelő-oktató munkát segítők: Drenyovszki Renáta Gecsei Lajosné Győrfi Dorottya Halász Istvánné Kékegyi Istvánné Kerékné Balázs Barbara Mészáros Károly Skorkáné Mayer Magdolna Szabóné Csipei Katalin Tipanucz Anita Uhrinné Gerlai Annamária Varga Henrietta Viczián Ilona Zsidjakné Nagy Brigitta Ügyviteli munkatársaink: Buchan Andrásné Frisnyicz Etelka Horváth Ferencné Tóthné Tóbiás Judit Tecnikai dolgozóink: DomokosÉva Nagy Ildikó Sipiczki Jánosné Such János Suhajda Györgyné Szántó Lajos Az osztályfőnökök: osztályfok Óvoda Autista 1. Autista 2. Autista 3. Szivárvány Süni osztályfőnök Barcs Anikó Fábián Edit Andrej Lenke Békefi Istvánné Kisfalvi Angéla Krizsán Csabáné 8

10 Maci Sallainé Benke Edit 1. Bozai Szilvia 2. Sütőné Végvári Mónika 4. Veszelovszky Szilvia 6. Zsilákné Timkó Réka 7. Vandlik Tamás 8. Tőkéné Sinka Magdolna A szakmai munkaközösség vezetői: Ált. isk. alsó tagozat Ált. isk. felső tagozat Ált. isk. autista csoportok Ált. isk. értelmi akadályozottak cs. Sütőné Végvári Mónika Tőkéné Sinka Magdolna Balázs Bianka Szelják Éva Judit 1.2. Tárgyi feltételek Intézményünkben az oktatás, a szakképzés legszükségesebb tárgyi feltételei adottak, ezek fejlesztése azonban folyamatosan, a követelményeknek és elvárásoknak megfelelően szükséges Munkatervi feladatok: 1. A kötelező munkavédelmi, tűz és balesetvédelmi oktatás megtartása. Felelős: Munkavédelmi felelős - osztályfőnökök Határidő: augusztus 21. (alkalmazottak) szeptember 01. (diákoknak) 2.A munkaköri leírások elkészítése, aktualizálása, illetve aláíratása. Határidő: október végéig. Felelős: intézményvezető, szervezeti egységek vezetői 3.Kinevezés-módosítások a pedagógus életpályamodell miatt, a bérváltozásból adódó módosított személyi anyagok elkészítése. Határidő: szeptember 15. Felelős: intézményvezető, személyügyi ügyintéző. 4.A tantárgyfelosztás véglegesítése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Általános iskola intézményegység- vezető, intézményvezető 5.Szakkörök igényfelmérése, a kollégák tanórán kívüli tevékenység-vállalásának felmérése az új munkaidő beosztás függvényében, a szakkörök beindítása. Határidő: október 1. Felelős: Általános iskola intézményegység- vezető 9

11 6.Az osztályok létszámainak figyelembevételével végleges órarend és terembeosztás elkészítése Felelős: osztályfőnökök, szakoktatók, szaktanárok Határidő: szeptember Az iskola környezetének, tisztaságának felügyelete, az épület állagának megóvása, az adott karbantartási munkák koordinálása, valamint az intézmény takarékos, ugyanakkor racionális működtetése. Felelős: intézményegység vezető 8.Tárgyi feltételeink javítása: a szaktantárgyak oktatásához szükséges szakmai eszköztárak bővítése (szakkönyvek, szakanyagok, oktatási CD-k, szoftverek) a rendeletben előírt eszközjegyzéknek megfelelően és a Fenntartó által elfogadott ütemterv és lehetőségek szerint. 9.A szakmai fejlesztésekre az igényeket a szakmai munkaközösségek vezetői az intézményegység-vezetőnek adják le. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, intézményegység vezetője Határidő: október A tárgyi eszközök, oktatási segédeszközök, segédanyagok iskola épületéből történő elvitele csak írásban megindokolt esetben, minden alkalommal intézményvezetői/ intézményegységvezetői engedélyeztetéshez kötött. Engedélyeztetés az intézményvezető/ intézményegység-vezető által írásban történik a gazdasági irodában a leltári készletet kezelő kolléga közreműködésével. Az átadás-átvétel írásbeli rögzítésre kerül. (Házirend) Felelős: intézményvezető/intézményegység-vezető 11.Számítógépek, interaktív, tanítást segítő eszközök karbantartása/javítása - írásban a gazdasági irodában leadott igény és a fenntartói eljárásrend szerint történik. Felelős: intézményegység-vezető 12.Pályázatokkal kapcsolatos koordinációs munka az aktuális pályázatot koordináló személy által Pályázatfigyelés mindenkit érint Felelős: nevelőtestület 13.Tankönyvek rendelése, beszerzése, kiosztása Felelős: Iványiné Pusztai Anikó tankönyvfelelős, munkaközösség vezetők, intézményi könyvtáros tanár Határidő: rendelet szerint 14.Taneszközök, oktatási segédanyagok igényfelmérése és írásban történő benyújtása az intézményvezetés felé. Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők Határidő: október ill. a pályázati határidők betartása 10

12 15. A következő tanévben az oktató- nevelő munkához szükséges, a szülő által beszerzendő eszközök listájának elkészítése és a szülőkhöz való eljuttatása Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök Határidő: május Szülői tájékoztatása és igényfelmérése a 2015/16-ös tanévre vonatkozóan a kötelezően választandó és szabadon választható tantárgyakról, gyermekétkeztetés igénybevételéről (Házirend szerint) Felelős: intézményvezetés, osztályfőnökök Határidő: május A középiskolai felvételi eljárással kapcsolatosan a jogszabályok által előírt módon a 7. és 8. évfolyamos szülők tájékoztatása Felelős: intézményvezetés Határidő: október Továbbtanulásra jelentkezések előkészítése, a jelentkezések irányítása, ellenőrzése. Felelős: általános iskolai intézményegység- vezető, a nyolcadik évfolyam osztályfőnöke Határidő: december január Jelentkezési lapok beadási határideje: február közepe. 2. A működés színterei és feladatai: Szakmai munkaközösségek Közalkalmazotti Tanács Diákönkormányzat: Szeljak Éva Judit Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő: Uhrinné Pető Edit Iskolai Sportkör: Mihályi István Szülői Szervezet szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei. Az SZMK munkáját segítő pedagógus az Általános iskolában: Tőkéné Sinka Magdolna A Szülői Szervezet vezetője: Molnár Jánosné 2.1. Feladatok: 1. Belső szabályzataink folyamatos aktualizálása, szükséges módosítása az új törvényi előírásoknak megfelelően. Felelős: Intézményvezetés, Közalkalmazotti Tanács, Határidő: rendeletnek megfelelően 2. Általános iskolai Házirend felülvizsgálata november 30.-ig Felelős: Intézményvezetés, általános iskolai diákönkormányzat, Szülői Szervezet Határidő: november 30. Felelős: intézményvezető 3. Szervezeti és Működési Szabályzat, hozzátartozó mellékletek módosítása, ill. aktualizálása. Felelős: intézményvezetés, Diákönkormányzat, Szülői Szervezet vezetője és segítői. 11

13 Határidő: október Rendszeres munkaértekezletek tartása, az intézményegység működésének és oktatónevelő munkájának koordinálása. A munkaértekezleten való részvétel kötelező az intézményegység minden pedagógus vagy nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozója számára, csak indokolt esetben fogadható el a távollét, az aktuális munkaértekezleten megtörténik a következő munkaértekezlet időpontjának kijelölése havonta, minden hónap első hete (Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök) bontásban Felelős: intézményegység-vezető 5. A diákönkormányzat munkájának rendszeres ellenőrzése, diák-önkormányzati diákvezető és tagok választása, munkaterv elkészítése. Felelős: Diákönkormányzat patronáló tanára, Diákönkormányzat titkárai 6. A munkaközösségek munkatervének leadási határideje: szeptember A Diákönkormányzat üléseinek, megbeszéléseinek koordinálása, azok írásbeli regisztrálása, jegyzőkönyvek készítése, iktatóba történő leadása. DÖK gyűlések dátumainak leadása Felelős: Diákönkormányzat vezető tanára Határidő: szeptember Rendszeres konzultáció, a jogszabályban rögzített egyeztetések, véleménykérések lefolytatása a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szülői Szervezet elnökével. Felelős: intézményegység-vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke, Szülői Közösség elnöke (havonta egy alkalom) 9. A tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatok ellátása az aktuális törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az adott tárgykörben szükséges dokumentumok aktualizálása. Felelős: Intézményvezető, munkavédelmi felelős A tanulói balesetek regisztrációja a papíralapú jegyzőkönyvben történik. 10. A tanulói hiányzások lehetséges mérsékelése, a szülőkkel kiépített közvetlen kapcsolat további erősítése. Mind a hiányzásokról, mind az osztályzatokról legkésőbb az adott hónap utolsó hetében az osztályfőnök a tanuló ellenőrző könyvének ellenőrzésével illetve annak révén tájékoztatja a szülőket. A hiányzásokkal kapcsolatos szabályokat a Házirend és a szükséges eljárásrendet az SZMSZ szabályozza. 11. Rendszeres számonkérések írásban és szóban egyaránt az adott tantárgy sajátosságainak figyelembevételével és a Pedagógiai Programban foglaltak betartásával. Felelős: tanárok, szaktanárok 12. Adminisztráció ellenőrzése: havonta. Felelős: intézményegység-vezető 12

14 A vezetői ellenőrzés a napló Jegyzet rovatában kerül rögzítésre, és aláírással igazolt, minden hónap 10-ig. 3. A nevelő-oktató munka és feladatai 3.1. Feladatok: 1. Az alapvető számítógépes ismeretek elsajátításának segítése az elektronikus napló (Magiszter) használatához: Felelős: Mészáros Károly igényeknek megfelelően 1. A tanmenetek leadásának, elkészítésének határideje nyomtatott és elektronikus formában: Felelős: pedagógusok, intézményegység- vezető, munkaközösség vezetők Határidő: október Az oktató-nevelő munkatervszerű, tanmenet szerinti folytatása. Törekvés arra, hogy minden tanuló teljesítse az adott évfolyam előírt követelményeit, ugyanakkor a tehetségesebb növendékeink eljussanak tanulmányi versenyekre és méltóképpen képviseljék iskolánkat a lehetőségek függvényében. Felelős: minden pedagógus 3. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítésének és leadásának a határideje nyomtatott és elektronikus formában: Felelős: pedagógusok, intézményegység- vezető, munkaközösség vezetők Határidő: október Az intézmény vezetője és az általános iskolai intézményegység-vezető a munkaközösségek vezetőivel közösen a 2014/2015-ös tanévben fokozottan vizsgálják: a munkafegyelem alakulását, a pontos órakezdést és befejezést. tanári ügyeletet ügyeleti rendet a teremrend betartását az adminisztrációs fegyelem betartását 5. Az óralátogatások - óralátogatási tervezet alapján Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség-vezetők (2014. novemberétől) 6. Statisztikai adatok, tanügyi dokumentumok (naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, törzslapok, beírási naplók ) havi ellenőrzése, észrevételek az adott osztálynaplóban, jegyzőkönyvben való rögzítése. Felelős: intézményegység-vezető, munkaközösség-vezetők, Határidő: minden hónap 10. napjáig október 10-től 7. Statisztika gépi elkészítése: Felelős: intézményvezető Határidő: október 15. az előírásnak megfelelően. 13

15 8. Az osztályfőnöki órák tervezésében komplexitásra kell törekedni. Ifjúságvédelmi/egészségvédelmi témájú órák megtartását Uhrinné Pető Edit és Tóthné Hricsovinyi Ibolya szervezi. A szakterületek felelősei, és az osztályfőnökök együttműködése a fenti célok elérésében. Koordináció felelősök: munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szakfeladat felelős pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő Határidő: Folyamatos Végrehajtás: a tanév folyamán, akár évfolyam keretben Az ifjúságvédelem és egészségvédelem, valamint a tanulói balesetvédelem tárgykörében fokoznunk kell a preventív tevékenységet, így pl. előadások szervezésével "AIDS"- ellenes, Drog-ellenes tárgykörökben. Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk mind fizikailag mind szellemileg, mind pedig szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeink nevelésére, oktatására. Az osztályfőnökök jelezzék a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős felé az adott problémákat. A tanulói baleseteket az intézményvezető/intézményegység-vezető irányába azonnal jelenteni kell. 9. Az iskolavédőnő feladata az iskolaorvossal egyeztetve, megszervezve tanulóink nevelési törvényben előírt és a házirendben is rögzített egészségügyi szűrését, egészségügyi alkalmassági vizsgálatát. Felelős: Tóthné Hricsovinyi Ibolya védőnő 10. A tanulók munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatása a tanév elején osztályfőnöki órák keretében. Felelős: osztályfőnökök Határidő: szeptember A rendszeres testedzés biztosítása. Aktívan részvétel a megyei, területi sportversenyeken. A házi bajnokságok szervezése. Felelős: Mihályi István 12. Az intézmény szabadidő-szervezői tevékenységének megtervezése, a szabadidős programok megszervezése, lebonyolítása. Felelős: Szeljak Éva Judit 4.Az iskola kapcsolatai, feladatok Az iskola kapcsolatteremtésének színterei, módja: 1. Közvetlen kapcsolattartás a szülők és pedagógusok között, összevont szülői értekezletek. Javaslat: Tanévenként 3 alkalommal tartunk szülői értekezletet szeptember, január, május. 14

16 Felelős: intézményvezető, intézményegység vezető, osztályfőnökök, szülői közösség vezető 2. Fontos feladat a helyi és környező intézményekkel, gazdálkodó egységekkel, vállalkozókkal, alapítványokkal a hatékony kapcsolat fenntartása. /szponzori támogatások keresése/ Felelős: intézményvezetés, pedagógusok 5. A 2014/2015-es tanév általános iskolai rendezvényei Tanévnyitó ünnepély Felelős: intézményvezető Időpontja: augusztus Megemlékezés október 6-ról Felelős: Általános iskola, osztályfőnökök Időpontja: október Megemlékezés október 23-áról Felelős: Speciális Szakiskola Időpontja: október Karácsonyi ünnepség Farsang: Felelős: osztályfőnökök, pedagógusok Időpontja: december Felelős: DÖK, SZMK Időpontja: február 13. (péntek) Megemlékezés március 15.-éről Felelős: Általános Iskola Időpontja: március Magyar Költészet Napja versmondó verseny Felelős: Időpontja: Ballagás Felelős: osztályfőnökök, Időpontja: (Törvényi előírásoknak megfelelően) Sportversenyek Felelős: Mihályi István Tanévzáró ünnepség Felelős: intézményvezető Időpontja: június

17 A következő megemlékezések osztályfőnöki és történelem órák keretében zajlanak: február 25. április 16. június 4. A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről Felelős: osztályfőnökök A holokauszt áldozatainak emlékéről- Filmvetítés Felelős: történelem tanár, osztályfőnökök A nemzeti összetartozás napja További iskolai osztálynak rendezvények szervezhetők, ill. tarthatók. /pl. színházlátogatás, szakoktatók által szervezett iskolán kívüli tevékenységek/ Ezek szervezésénél a szervezők programjaikat az intézményvezetéssel a szervezők kötelesek írásban egyeztetni, illetve jóváhagyatni. 6.Tanítás nélküli munkanapok felhasználása A 2014/2015. tanév rendje meghatározza a tanítás nélküli munkanapok számát /5nap/, felhasználásának lehetőségeit. Az iskola működésének racionalizálása végett, az alábbiak szerint használjuk fel a tanítás nélküli munkanapokat: 7. Tervezett értekezletek április április április május DÖK: jún Tanévnyitó értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezetők, Határidő: szeptember : Nevelési értekezletek - módosított belső szabályzatok elfogadása, a közoktatás aktuális kérdései, törvényi változások nyomon követése, továbbképzések, oktatásinevelési feladatok koordinálása. Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezető,, értelemszerűen 3. Félévi osztályozó értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezetők Határidő: január : Félévi nevelőtestületi értekezlet Felelős: Intézményvezető, intézményegység vezetők, munkaközösségvezetők Határidő: február 26 (hétfő)

18 4. Osztályozó értekezlet Felelős: intézményegység-vezető Határidő: május :00 5. Osztályozó vizsga Felelős. Intézményegység-vezető Határidő: június :00 6. Tanévzáró értekezlet Felelős: intézményvezető, intézményegység-vezető Határidő: június 29. 8:30 8.Óvodai csoport munkaterve Készítette: Barcs Anikó Tevékenységek Határidők Felelősök Új gyermekek fogadása, beszoktatása, az új környezet megismertetése. A csoport, az intézmény, a kollégák, a szokásrendszerek, házirend megismertetése az új szülőkkel. A szakértői vélemények pontos és részletes áttanulmányozása, megismerése, megtanulása. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, leadása. Önkiszolgálásra törekvés a nap egész folyamán, minden tevékenységi területen és helyszínen!! október 31. Bohus- Krajó Katalin Barcs Anikó szeptember 07. A csoportban dolgozó minden kolléga október 07. Barcs Anikó Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Bohus- Krajó Katalin Minden napos, igen változatos mozgás, torna individuális kereteket tartva, a fejlesztés és fejlődés hangsúlyában. Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Viczián Ilona 17

19 Eszköztárunk és kódos feladatok javítása, illetve újak elkészítése az új gyerekek igényéhez illeszkedően, és a fejlődésekhez igazodva. A csoport és hozzátartozó folyosó-rész dekorálása, annak rendben tartása. Egész tanévben folyamatos. Egész tanévben folyamatos. Barcs Anikó Viczián Ilona Drenyovszki Renáta Csoportunkra vonatkozó pályázatok figyelemmel kísérése. Kedvező, illeszkedő témában pályázat elkészítése. Projekt munkában való részvétel. Barátom a természet Konferenciákon, szakmai napokon való aktív részvétel. Az Autizmus Kutatócsoport tudományos munkájának, kutatási eredményeinek figyelemmel kísérése. Új tudományos eredmények, illetve bevált, új módszerek átvétele, bevezetése. AUT-PONT Alapítvánnyal való kapcsolattartás. Egész tanévben folyamatos. Folyamatosan igazodva. Idényszerű. Folyamatosan a tanév során. Lehetőségek szerint, folyamatos. Drenyovszki Renáta Barcs Anikó Bohus- Krajó Katalin Barcs Anikó Barcs Anikó Családlátogatások október 31. Barcs Anikó Kapcsolattartások: - autizmus munkaközösséggel - értelmi akadályozott munkaközösséggel - asszisztensi munkaközösséggel Egész tanévben folyamatosan. Barcs Anikó Viczián Ilona Drenyovszki Renáta 18

20 9. Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Munkaközösség-vezetők: Sütőné Végvári Mónika, Tőkéné Sinka Magdolna FELADATOK Szülőkre vonatkozóan Szülők tájékoztatása az értékelés rendjéről Nyílt nap szervezése Az új tanulók és szülők megismertetése az iskolával, a tanítási órák rendjével Pedagógusokra, pedagógiai munkát segítőkre vonatkozóan: Az osztályokat, tanulókat átadó, átvevő kollégák konzultációja HATÁRIDŐ október folyamán II. félévben/márciusban Aktuálisan Aktuálisan FELELŐS Intézményegység vezető Osztályfőnökök intézményegység vezető Szaktanárok Osztályfőnökök Szaktanárok Az új kollégák megsegítése Aktuálisan intézményvezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Elektronikus feladatbank létrehozása, év végén, használatának értékelése folyamatos Munkaközösség vezetők Szaktanárok Tankönyv használat felülvizsgálata, tapasztalatok megbeszélése. Közös tankönyvrendelés tantárgyanként. Az elektronikus napló megismerése, használata Tanmenetek elkészítése Kerettanterv alapján az első, második, ötödik, hatodik osztályban február Intézményegység vezető novembertől Munkaközösség vezetők Mészáros Károly Intézményegység. vezető október vége Tőkéné Sinka Magdolna Egyéni fejlesztési tervek elkészítése november 1. Munkaközösség vezetők 19

21 Kapcsolatfelvétel a szakiskolával Pályaorientáció Részvétel a pályaválasztási vásáron aktuálisan Szaktanárok osztályfőnökök Intézményegység vezető Témazáró felmérők elkészítése november 30. Int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Felmérések elvégzése, elemzése december int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Az év végi javító és osztályozó vizsgához összeállított vizsgaanyag közös átnézése, esetleges korrigálása december Intézményvezető int. egység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Feljutásos rendszerű versenyek területi, illetve országos döntőkkel Felkészítés az iskolai és iskolán kívüliintegrált- vetélkedőkre, versenyekre, rendezvényekre Aktuálisan Folyamatos Intézményegység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok Szaktanárok Felkészülés az Esély gálára Részvétel a 100 éve kitört I. világháború emlékére rendezett városi programon május végetervezett időpont Intézményvezető Intézményegység vezető Munkaközösség vezetők Szaktanárok április Szaktanárok Intézményegység vezető 20

22 Hospitálás az azonos tárgyat tanítók között Folyamatos Szaktanárok Óralátogatások ellenőrzési terv szerint novembertől folyamatosan Intézményvezető helyettes, Munkaközösségvezetők Felkészülés a projekt napokra Egész-ség témakörban október Szaktanárok Komplex tanulmányi verseny felsősöknek november 2015 január, március, május Szűcs Edit Tőkéné Sinka Magdolna Vandlik Tamás Szép olvasó verseny Május Szeljak Éva Judit Mesemondó verseny 2015.február Hegedűs-Bite Beáta Versmondó verseny április Veszelovszky Szilvia Szaktanárok Megyei Tanulmányi Komplex vetélkedő Felkészítés április Folyamatos Intézményvezető helyettes Szaktanárok 21

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben