TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK...2 Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia...2 A tanügy rendezése, Magyarország tanéve...2 A kormányhivatal közoktatási feladatai év 70 óra emlékezés a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában...6 Meghívó EU-órára...8 TEHETSÉGPONTOK, TEHETSÉGGONDOZÁS...9 Tehetségbarátok Köre...9 VERSENYEK, VETÉLKEDŐK...10 Angol nyelvű országismereti vetélkedő...10 Német és angol nyelvű prózamondó verseny...10 PÁLYÁZATOK...11 Megjelent az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló igénylési rendelet...11 Hazánk múltja, jelene és jövője - gyermekrajz pályázat...12 Az oroszlánfejű kígyó rejtélye...12 CIVIL HÍREK...13 Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe...13 Rajz és fogalmazás pályázati felhívás...13 ÁLLÁST KERES...14 Várjuk írásaikat! Hagyományainkhoz híven a 2011/2012. tanévben is szeretnénk hírt adni egy-egy közoktatási intézmény vagy civil szervezet sikeres munkájáról. Örömmel közreadunk szakmai cikkeket, beszámolókat tantestületekről, munkaközösségek, kistérségi társulások együttműködéséről, pályázati sikereiről. Egy adott közösségben, településen meghatározó pedagógusegyéniségek bemutatásának is szívesen adunk helyt. Várjuk továbbá a kezdő kollégák írásait, akik megosztják gondolataikat a kezdés örömeiről és nehézségeiről. Kérjük írásaikat minden hónap 20-ig szíveskedjenek eljuttatni intézetünkbe! szerkesztőség

2 Szakmai hírek, események Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia Intézményünk augusztus 22-én Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferenciát szervezett az intézményvezetők és fenntartók számára, melyet Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nyitott meg. Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára A tanügy rendezése, Magyarország tanéve címmel tartott előadást, melynek vázlatát a honlapunkon való elérhetőség mellett a Hírkörkép hasábjain is közzé tesszük. A tanügy rendezése, Magyarország tanéve Milyen problémákat orvosol a Nemzeti Köznevelési Rendszer? 1. A köznevelési rendszert piacként értelmezték, s ily módon kiszolgáltatták a nemzet felemelkedése iránt közömbös érdekeknek. 2. Tisztázatlan és nehezen érvényesíthető az állam felelőssége és irányító szerepe, az intézményfenntartás és a szakmai szolgáltatások helyzete. 3. Az intézményi szintű döntésekben laikusok kaptak meghatározó szerepet a pedagógiai megfontolásokkal szemben. 4. Az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus, aminek következményei a fiatalok normaszegésének és deviáns viselkedésének erősödésében már tetten érhetők. 5. Megszűnt az egységes nemzeti műveltség továbbadását szolgáló tartalmi szabályozás. 6. Romlik az oktatás eredményessége, hanyatlik a fiatalok teljesítménye az oktatás majd minden területén. 7. A felzárkóztatási programok sikertelenek maradtak: tovább nőtt a leszakadás veszélye, a tehetséggondozás nem szervesült az intézményrendszerben. 8. A pedagógushivatás tekintélyvesztése mélyponton van, ami mára a köznevelés megújításának gátjává vált. 9. A köznevelési rendszer egésze példátlan módon külső szakmai kontroll nélkül működik. 10. A finanszírozásra egyaránt jellemző a hiánygazdálkodás és a túlköltekezés. 11. Az aprólékos túlszabályozottság átláthatatlan működést, önállótlanságot, kicsinyes elszámolásokat, merevséget és jóhiszeműség mellett is számos szabálytalanságot eredményez. A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja 1. Egy erős nemzeti középosztály kiépülésének elősegítése a gyermekek és fiatalok nevelése által, azaz a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával; a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése. 2. A nemzeti köznevelési rendszer megteremtése a szabályozás eszközével, amely egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosít minden gyermek részére annak érdekében, hogy a közjót 2

3 és mások jogait tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb önálló életre, és céljainak elérésére képes embereket neveljen. 3. Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 4. A pedagógus életpálya modell bevezetésével megteremteni a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munka magas minőségének, egyúttal a pedagógus munka társadalmi jelentőségéhez méltó elismerésének biztosítékát. 5. Magyarország oktatáspolitikája nemzeti oktatáspolitika, amely az összmagyarság erősödésének érdekeit szolgálja. E célok mielőbbi eléréséhez hívom partnerül a kedves kollégákat. Köszönettel: Hoffmann Rózsa Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, Híves Márta oktatási főosztályvezető a Nógrád Megyei Kormányhivatal közoktatási feladatairól tartott tájékoztatást. Az előadás vázlatának azokat az elemeit tesszük itt közzé, amelyek a közoktatási intézmények résztvevőit segítik az eligazodásban napi munkájuk során. A kormányhivatal közoktatási feladatai A kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, melyek a közigazgatási hivatalok (mint törzshivatal) bázisán, a szakigazgatási szervek integrációjával kerültek kialakításra. A kormányhivatalokban a funkcionális feladatellátás egységesül, az integrálásra került szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakmai irányítás megmarad. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. -ai értelmében az OKTATÁSI HIVATAL regionális igazgatóságainak egyes feladatai január 1-től az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz kerültek át. Ezek a következők: Elsőfokú hatósági döntés meghozatala: (Ket.) - egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése; - kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése; - nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskola továbbműködtetésének engedélyezése; - osztályindítási tilalom alóli felmentés - egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattétele tárgyában. 3

4 Egyéb hatáskörök, feladatok: - a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottság működtetése; - másodfokú döntéshozatal: SNI [Ket. alapján; figyelemmel A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. ütemében, augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseire (szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepe; a 2. hivatalból történő felülvizsgálat: OH közreműködési köt.) ] - a működő, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények nyilvántartásba vételi eljárása, működési engedélyének kiadása, nyilvántartása; adatszolgáltatás Továbbiakban: hatósági ellenőrzés a működés, az alkalmazási feltételek, a nyilvántartások, a normatív hozzájárulás igénylése/elszámolása tárgyában! Szakmai vizsgaszervezés engedélyezésének eljárása: - szakértők kijelölése - helyszíni szemle - nyilvántartásba vétel - jogorvoslat - szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése Hatósági ellenőrzés: - az egyenlő bánásmód követelménye, - a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, - az osztály-, csoportlétszámra; a gyermek- és tanulói balesetvédelem; a tanulói óraterhelés, - az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítása, - az alkalmazási feltételek, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a költségvetési támogatás igénylése, - a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, - az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az adatok nyilvánosságra hozatala, - az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása a nevelési-oktatási intézményekben Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása - a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek diákok, pedagógusok, oktatók - kedvezményeivel, igazolványaival, annak nyilvántartásával összefüggő ügyek, - a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok, A Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv (minimum szint alatt teljesítő iskolák) kapcsán: felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés. Országos mérésekkel kapcsolatos feladatok - helyszíni tájékoztató, - minőségbiztosítók képzése és beosztása, - ügyelet a mérések ideje alatt, - OH adatszolgáltatása alapján intézmények felhívása, intézkedési terv jóváhagyása Adatbázisok, szoftverek: - érettségi szoftver, DARI, KIR, KIFIR, KAIRO, ADAFOR OKTV középiskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó feladatok: - adategyeztetés az iskolákkal, iskola - OH szerződéskötés előkészítése - egyes versenyek feladatlapjainak tárolása/átadása - KH megbízott személy szervezése a fordulók helyszínére 4

5 Pedagógiai Hírkörkép Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok - jelentkeztetés vizsgabeosztás megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése érettségi vizsgák KSZ/ESZ észrevételek teljesítés igazolások ellenőrzés gazdasági ügyek A Nógrád Megyei Kormányhivatal elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. Tel: (32) , Fax: (32) A konferencián elhangzott Pongrácz Lászlónak, az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya vezetőjének előadása is, aki az országos mérések megújult rendszerét mutatta be. Valamennyi anyag honlapunkon (www.nograd-ped.sulinet.hu) olvasható, tanulmányozható. 5

6 70 év 70 óra emlékezés a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában És miért pont a hetvenedik év lett az emlékezés időpontja? Mert eltelik még néhány esztendő, és az ötödik nemzedék kezdi meg a tanulást ebben a nagy múltra visszatekintő iskolában. A most ebben az iskolában tanító pedagógusok legtöbbje már hajdani tanítványai gyermekeit, unokáit tanítja. Miért éppen 70 év 70 óra lett annak a rendezvénysorozatnak a címe, amelyet az iskola elindított a 2010/2011-es tanévben? Erre a kérdésre a helyi plébánia Historia Domusában kapjuk meg a feleletet ből ezt olvashatjuk: Örömmel köszöntött ránk az újesztendő. Sok könyörgésünk, imánk, utánjárásom eredménnyel járt, iskolánk felépítéséhez a legkomolyabb segítség megérkezett pengőért megépült az 5 tantermes és egy tanítói lakásos, emeletes, modern iskola pengőt ajándékképpen az állam ad, pengőt az egyházközség. A templom tőszomszédságában, a régi iskola helyén fog állni az impozáns új épület, miután a hívek ragaszkodnak ahhoz, hogy mint a régi, a templom szomszédságában álljon ez is november 17-én szentelték fel az új épületet. Kokovay János prelátus kanonok urat küldte ki a főpásztor, aki püspöki kitüntetéseket adott át a jegyzőnek és a tanítóknak az építkezésnél nyújtott segítségükért. A fényes ünnepség feledhetetlen volt a lakosság számára. A harmadik emberöltő kezdődik el azóta, hogy Kokovay kanonok úr fölszentelte az új iskola épületét. Hoszszú idő ez emberi mércével mérve, és mégis pillanat alatt eltűnő idő. Ma még élnek néhányan azok közül, akik hetven éve az új iskolában kezdtek el tanulni. Ma még kissé megsárgulva, kissé gyűrötten léteznek a hajdani pillanatok fényképei. Ma még élők az emlékek, beszél a múlt. De sietnünk kell nagyon, hogy összegyűjtsük ezeket az emlékmorzsákat. Az elmúlt hetven év alatt sok jót, és sok rosszat megélt az iskola. A rosszakat túléltük, a jók szép emlékké nemesedtek. És hogy ne szakadjon meg a lánc, a majdani utódok úgy emlékezzenek ránk, ahogy mi a hajdani elődökre életre hívtuk ezt a hátrapillantó, előre tekintő ünnepségsorozatot. Hátrapillantó, mert az elmúlt hetven év ihlette; előre tekintő, mert hiszünk abban, hogy még legalább hetven évig élni, és eredményesen működni fog iskolánk. E szilárd hitben láttunk hozzá a munkához. Sok kutatás, adatok és emlékek gyűjtése kezdődött. Megkerestük és beszélgetést folytattunk azokkal a kedves, idős emberekkel, akik 70 évvel ezelőtt diákként az elsők között léphették át az új iskola épületének küszöbét. Hallottunk az akkori diákéletről, az iskola szokásrendjéről, a gyerekek kötelességeiről. Mindannyiunk számára érdekes és tanulságos volt összehasonlítani a mai iskolai élettel. Előkerültek a régi Anyakönyvek, melyek alapján összeállítottuk a 70 év alatt itt dolgozó pedagógusok névsorát. Akit tudtunk, felkerestünk és meghívtunk a rendezvényeinkre. Örömmel töltött el mindenkit, hogy vendégeink is aktív részeseivé váltak az eseményeknek. A Zenei Világnap kapcsán első rendezvényünk az ének-zenéhez kötődött. 70 év 70 népdal mottóval, október 8-án iskolánk jelenlegi és egykori diákjai gyűltek össze közös éneklésre. Meghívtuk az iskolánkban valamikor ének-zenét tanító tanárokat is: Kárpáti Imrét, Mátyás Leventét, Megyeri Lászlónét, Hajdú Istvánt. Kárpáti Imre tanár úr nagyon szép gondolatokat osztott meg a múltról a jelenlévőkkel. A 70 év tiszteletére hetven népdalt énekeltek el az egybegyűltek. 70 év 70 mécses október végén a Halottak napja közeledtével az elhunyt tanárokra emlékeztünk. A tanári kar tagjai és a diákönkormányzat képviselői felkeresték az itt eltemetett tanárok sírját, akiknek emlékére hetven mécses lángja lobogott. 70 év 70 kilométer címmel túrasorozatot hirdettünk. Iskolánkban mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk az egészséges életmódnak, a természettel való kapcsolatnak. A hetven év során mindig voltak séták, kirándulások, túrák, melyek során bejártuk a környéket. Ma is sokszor szervezünk a szabadba programokat. Egy időben Tóth Tamás tanár úr és kollégái szervezésében rendszeresen részt vehettünk hosszabb túrákon minden évszakban. Diákjaink szülei szívesen emlékeznek vissza a mindig jó hangulatú Börzsöny-túrák -ra. Az elmúlt tanévekben Tóth Tamás emlékére szervezett 6

7 túrákon tanulóink felfedezhették a természet szépségeit. Az évforduló alkalmából több, hosszabb-rövidebb túrával lehetett összegyűjteni a 70 kilométert. A túrasorozat mindenki számára nyitott volt. 76 túrázónak sikerült teljesíteni a kitűzött 70 kilométert. 70 év 70 rajz A megyei rajzverseny döntőjét iskolánk rendezte. Témája a romhányi iskola épülete volt a 7 8. évfolyamos tanulóknak. Mindenki más más nézőpontból örökítette meg a patinás épületet. Az 5 6. osztályosoknak illusztráció készítése volt a feladat. Irodalmi szemelvény alapján egy korhű iskolát kellett lerajzolniuk. A sikeres verseny után a legszebb alkotásokból kiállítást rendeztünk. A múltból a jövőbe június 15 én ünnepélyesen lezártuk iskolánk 70. születésnapjának ünnepségsorozatát. Szeretettel vártunk minden tanítót, tanárt, öregdiákokat, aki iskolánkhoz kötődött, hogy a nemzedékek találkozzanak, összekapcsolódjon a múlt és a jövő. Sokan eljöttek. Az iskola bejáratával szemben lévő fal ezen a napon emlékfallá nemesedett. Iskolánk egyszerűsített homlokzatát jelenítettük meg. Sok kis mozaik őrzi a 70 év alatt itt dolgozó kollégák nevét. Üres helyek is vannak bőven az elkövetkező 70 évre. A szorgalmas gyűjtőmunka eredményét lelkes kollégáink kiállítássá rendezték a Művelődési Otthonban. Tablók sokasága mutatja be a 70 év történetét. Sok éves diák gyermekarca mosolyog a fotókról. Mivel tárgyakat is gyűjtöttünk, egy hajdani osztályterem hangulatát is megjelenítették. Ezen a délelőttön a felső tagozat osztályai egy-egy történelmi korszak hangulatát mutatták be rövidített tanórában. Az alsó tagozat diákjai dallal, tánccal, játékokkal és képekkel a jövő iskolájába vittek. Nagy meglepetés volt a jubileumi torta. Egy piskótatekercsből összeállított 70-es számot toltak a terembe. Mindenkinek jutott a születésnapi tortából. Ezután 70 lufi szállt a magasba, szétszóródva a négy égtáj felé, ahogy a 70 év diákserege is. A régi és mai kollégák és öreg diákok ebéddel, beszélgetéssel zárták az ünnepet. Az idősebbek és fiatalok is szívesen hallgatták a hajdani történeteket, anekdotákat. Mindenki a találkozás örömével feltöltődve búcsúzott. Sagyibó Sándorné igazgató a Szervezők nevében 7

8 Meghívó EU-órára A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából a Millenáris Parkban található Európa Pontban ingyenes, interaktív ismeretterjesztő foglalkozásokat tart általános- és középiskolásoknak, illetve a felsőoktatási intézményekben tanulóknak. Az Intézet speciális csoportok bevonását is tervezi a tájékoztatásba és a programokba, így szeretettel várjuk az ép intellektusú látás- és hallássérültek, mozgássérültek, hátrányos helyzetűek, drog rehabilitációs résztvevők jelentkezését is. A projekt célja, hogy az európai uniós ismeretek terjesztésével, átadásával olyan gyakorlatias témákban igazodjanak el az érdeklődő fiatalok, mint például az önéletrajzírás, munkavállalás az EU-ban, ösztöndíjak felkutatása vagy cserediákprogramokban való részvétel. A program keretében az alábbi modulok közül lehet választani. 1. modul: EU-Mix Célcsoport: általános iskola 7-8. o./középiskolások/felsőoktatásban tanulók Az EU kialakulásának története Az EU 4 szabadságjoga: áruk, szolgáltatások, Tagországok - csatlakozások tőke és munkaerő szabad áramlása Az EU intézményrendszere Az egységes piac és az euró 2. modul: EU-Karrier Célcsoport: középiskolások/felsőoktatásban tanulók A karriertervezés fogalma (képességfelmérés + információ- Nyári munka Önkéntes munka szerzés) Munkavállalás Továbbtanulási lehetőségek Europass (ösztöndíjak) Pályázatírás Gyakornoki munka 3. modul: EU- Kultúra Célcsoport: általános/középiskolások Tagországok: - civilizációs ismeretek (földrajz, szokások, kultúra) - gazdasági ismeretek (az euro) Az Eu-óra programjaira szeptembertől egészen márciusig lehet előzetesen jelentkezni, minden héten kedden és szerdán és között várjuk egy ingyenes, érdekes, de mindenekelőtt izgalmas foglalkozással a gyerekeket és a fiatalokat. Az órák időtartama 60 perc, a csoport létszáma legfeljebb 35 fő. Az Európa Pont (1024 Budapest, Lövőház u. 35.) megközelíthető: 2-es metróval a Széll Kálmán térig (Moszkva tér), majd gyalog, 4-6-os villamossal a Széna térig, majd gyalog, Illetve gépkocsival. A jelentkezés során az alábbi adatokat szíveskedjenek közölni: az intézmény neve, címe időpont kísérőtanár neve és elérhetősége modul, és azon belül a téma megnevezése a tanulók száma és évfolyama A résztvevő csoportok az EU-óra végén egy kvízjátékban vehetnek részt. A kvíz helyes megfejtői között minden hónapban kisorsolunk egy iskolát, amelynek diákjai (25 fő + 3 kísérőtanár) részt vehetnek az EUROSCOLA programban. A programban éves, az EU minden tagállamából érkező diákok vesznek részt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris üléstermében. A programmal kapcsolatos bővebb információ az alábbi oldalon található: Jelentkezés, részletek, időpont-egyeztetés: A oldalon, illetve az címen, vagy a /193-as telefonszámon Gollob Anikónál. 8 Sárik Zoltán igazgató

9 Tehetségpontok, tehetséggondozás Tehetségbarátok Köre A Tehetségbarátok Köre azért jön létre, hogy egyetlen tehetség se vesszen el. Kiemelt célja, hogy olyan lehetőségeket nyisson meg hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára is, melyek nélkülözhetetlenek képességeik kibontakoztatásához. A Tehetségbarátok Köréhez való csatlakozás nem jár semmiféle anyagi kötelezettséggel, ugyanakkor tagjainktól azt kérjük, hogy mindennapjaikban, munkájukban, döntéseikben tartsák szem előtt, hogy egy ország legfőbb erőforrása az emberi kapacitás. Hiszen az összes többi kitermelése, előállítása, hasznosítása az emberi kapacitáson múlik. A legfőbb társadalmi érték tehát maga az Ember, aki ha kellően támogató és motiváló közegben él, saját örömére és a közösség gyarapodására képességei legjavát hozza ki magából. Kiállunk amellett, hogy minden emberben rejlenek olyan erősségek, amelyek kiválóvá tehetik, amennyiben gyermekkorától fogva megkapja az ehhez szükséges támogatást. Ez a támogatás egyaránt szól tárgyi, anyagi feltételek biztosításáról, kulturális értékek átadásáról, ahogy arról a hitről is, amelyet mások tanúsítanak iránta. A tekintetről, amely a gyermek önfeledt játékában észreveszi későbbi érdeklődése és képességei magvait, vagy alkalomadtán éppen látszólagos hátrányaiban rejlő különleges erőforrásait. A tettről, amely segíti a gyermeket azzá a felnőtté válni, aki lehetne, ha optimális lelki, kulturális és anyagi támogatást, valamint bizalmat kapna hozzá. Kérjük, segítse Ön is ezt a közös, társadalmi ügyet, ahogy módjában áll! Legyen tagja a TehetségBarátok Körének és képviselje helyi közösségén belül is a tehetségbarát társadalom ügyét! További információ, jelentkezés: geniuszportal.hu/tehetsegbaratok-kore Simon Katalin cím: Telefon: / Levélcím: Magyar Géniusz Projektiroda 1507 Budapest, Pf.1. 9

10 Versenyek, vetélkedők Angol nyelvű országismereti vetélkedő A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola a 2011/2012-es tanévben is meghirdeti az angol nyelvű országismereti vetélkedőjét a megye általános iskolái 7-8. osztályos tanulói számára. Időpont: december óra Négyfős csapatok jelentkezését várjuk 15-ig. A vetélkedő témája: Royal Britain A felkészüléshez szükséges anyagot október 15. után tudjuk az iskola honlapján közzétenni. A jelentkezéseket kérjük a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolába az angol nyelvi munkaközösség vezetőjének nevére küldeni. Zsiveráné Fekete Borbála munkaközösség-vezető Német és angol nyelvű prózamondó verseny Ezúton értesítem Önt, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye idegen nyelvi munkaközössége a 2011/2012-es tanévben meghirdeti a XVII. német és angol nyelvű prózamondó versenyt a megye 7. és 8. osztályos tanulói részére, hét kategóriában. 1. Német nyelv 7. osztály 2. Német nyelv 8. osztály 3. Angol nyelv 7. osztály 4. Angol nyelv 8. osztály 5. Német célnyelv 7-8. osztály 6. Angol célnyelv 7. osztály 7. Angol célnyelv 8. osztály Nevezési feltételek: Minden iskolát kategóriánként egy-egy tanuló képviselhet. Kivétel az kategória, ahol iskolánként és kategóriánként max. 3-3 fő jelentkezését várjuk. Ez a három kategória a két tanítási nyelvű osztályokra, valamint a célnyelvi ország területén életvitelszerűen több mint három hónapot tartózkodó tanulókra vonatkozik. Minden versenyző egy kötelező és egy szabadon választott szöveget ad elő. Jelentkezési lap, valamint a kötelező szöveg letölthető: A szabadon választott szöveg terjedelme: 7. osztályosoknak szó 8. osztályosoknak szó legyen. A szöveg tartalma és témája igazodjon a tanulók nyelvi szintjéhez és egyéniségéhez. A jelentkezési lapokat és a szabadon választott szöveg egy-egy példányát mellékelve 26-ig kérjük iskolánk idegen nyelvi munkaközösségéhez eljuttatni. A verseny helyszíne: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Gagarin Intézményegység A versenyben érintett iskoláktól független zsűriket kérünk fel a döntések meghozatalára. A versenyt november 24-én, csütörtökön délután tartjuk, melynek pontos idejéről az érdekelt iskolákat értesítjük. Minden kategóriában az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. További információk: Máté Marianna munkaközösség-vezető Tolnainé Nagy Márta intézményegység-vezető 10

11 Pályázatok Megjelent az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló igénylési rendelet szeptember 14. napján megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelete (továbbiakban: Rendelet) az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról. A Rendelet hivatott megszabni a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program, kiegészítő illetmény fedezetét jelentő támogatás igénylésének eljárásrendjét a 2011/2012. tanév szeptembertől decemberig tartó időszakára vonatkozóan. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre fordítható támogatást a közoktatási intézményfenntartók a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program megvalósításához igényelhetik, a programot megvalósító intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók után. A Rendelet alapján azon nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények is támogatásban részesülnek, amelyeknek a 2010/2011. tanév második félévében, a rendelkezésre álló forrás hiányában erre nem volt lehetőségük (úgynevezett kiegészítő támogatás). A kiegészítő támogatás a január 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakára kérhető. A szeptember 15-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a támogatás igénylése az erre a célra működtetett honlapon elérhető elektronikus rendszeren keresztül történik az alábbi elérhetőségen: https://ooihpaly.educatio.hu. A Rendelet szövege és mellékletei megtalálhatóak a Magyar Közlöny honlapján (Magyar Közlöny évi 106. szám). A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: Telefon: (1) A támogatási rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatásokhoz ajánljuk intézetünk pedagógiai-szakmai szolgáltatásait, akkreditált és nem akkreditált pedagógus továbbképzéseit. Várjuk jelentkezésüket elérhetőségeinken! 32/

12 Hazánk múltja, jelene és jövője - gyermekrajz pályázat január 1-jén lép hatályba Magyarország Alaptörvénye. Ekkor jelenik meg a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE című reprezentatív album. Ez alkalomból a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képzőművészeti pályázatot hirdet 6-18 éves gyermekek és ifjak számára. Olyan alkotásokat várnak, melyek a gyermekek és ifjak egyéni, családi, családtörténeti élményeire épülnek, illetve az elképzelt közös jövőről szólnak. A pályázat feltételei: minden tanuló egy A/3-as méretű (max. 50x35 cm-es) álló formátumú síkművészeti produktummal: grafikával, festménnyel, kollázzsal pályázhat, amely szabadon választott anyaggal, technikával készülhet, a beérkező pályaművek archívumba, a díjazottak kiállításra kerülnek, a pályaműveket szakértőkből álló zsűri témakörönként értékeli, a legjobb alkotás, mely Magyarország jövőjéről szól, bekerül a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE című kötetbe, a verseny első öt helyezettje , , , illetve Ft, további huszonöt díjazott egyenként Ft pénzjutalomban részesül, kiosztásra kerül tíz tanári jutalom is, mely egyenként Ft. juttatással jár. A pályázat jeligés. A pályamunka hátuljára és a borítékra is csak a jeligét kell felírni. A zárt borítékban nyomtatott nagybetűvel a következő adatokat kell feltüntetni: a tanuló neve és jeligéje, életkora, iskolájának pontos postai címe, iskolájának címe, az alkotás címe és létrejöttének dátuma, a felkészítő szülő, vagy pedagógus neve. A pályaművek beküldésének határideje: november 3., csütörtök. A beküldés postacíme: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gyermekrajz pályázat 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. További információ: Az oroszlánfejű kígyó rejtélye A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye idén tizedik alkalommal hirdeti meg levelező pályázatát általános és középiskolák évfolyamos osztályai, szakkörei, csoportjai számára Az oroszlánfejű kígyó rejtélye címmel. A pályázat célja, hogy a résztvevő diákoknak játékos formában bemutassa a mágia, a vallás és az orvoslás kapcsolatát az ókori kultúrákban. A részvevők egy napjainkban játszódó, képzeletbeli nyomozás keretében megismerkednek a varázslási formák és rituálék világával, szereplőivel, szövegeivel és kellékeivel. A pályázat elejétől április elejéig tart. Az első négy fordulóban a csapatok feladatlapokat töltenek ki, a pályázati időszak végére pedig egy amulettet és lenyomatát kell elkészíteniük az ókori művészet stílusjegyeihez igazodva. A pályamű beküldésének határideje április 13. péntek. A pályázat győzteseit a Szépművészeti Múzeum egy egynapos budapesti kiránduláson látja vendégül. A nevezés és a részvétel ingyenes! Jelentkezési határidő: 10. hétfő A jelentkezéseket a as fax-számra vagy a címre kell küldeni, vagy levélben az alábbi címre: Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41. A borítékra kérjük, írják rá: Az oroszlánfejű kígyó rejtélye. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a telefonszámon kérhető. Jelentkezési lap, részletes pályázati kiírás, az elmúlt évek pályázatai, a beküldött pályaművek a Szépművészeti Múzeum honlapján (www.szepmuveszeti.hu/eos) letölthetőek, megtekinthetőek. 12 Kevély Flóra és Böhler Nóra pályázati felelősök

13 Civil hírek Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe A Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata az idén október között, immár 11. alkalommal szervezi meg a Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozat fő gondolata az önkéntesség. Az eseményhez a megye nevelési, oktatási intézményein túl csatlakozik a Balassi Bálint és a TEMI Könyvtár, a Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete, a Gyermekekért Baráti Kör, a Nógrádi Grund Klubhálózat, a SITI és a TIT Nógrád Megyei Szervezete. Együttműködő partnerünk a Salgótarjáni Civil Kerekasztal nevelési-oktatási szekciója is. A programsorozat az idén is sokszínű, lesznek szakmai beszélgetések, rajz és fogalmazásverseny, kiállítások, intézményi bemutatkozások. Aki bármilyen programmal szeretne csatlakozni a rendezvényhez, mert számára is fontos az élethosszig tartó tanulás, az megteheti bejelentését a 32/ /293-as telefonszámon. Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei Tagozatának vezetősége Rajz és fogalmazás pályázati felhívás A Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád megyei Tagozata és a Gyermekekért Baráti Kör Rajz és fogalmazás pályázatot hirdet általános iskolás gyermekek számára a Művelődés Hete Tanulás Ünnepe alkalmából. Rajzoljátok le, meséljétek el írásban, mit tettetek az iskolai, vagy az osztályközösségért, milyen önként vállalt munkát végeztetek társaitok, vagy mások megsegítése céljából! A pályamunkákat 3 korcsoportban értékeljük: 8-10 évesek évesek évesek A rajznál használhattok különböző technikákat (vízfestés, ceruzarajz, tempera, ragasztás, stb.) A fogalmazásnak adjatok találó címet, ügyeljetek a szép külalakra is! A pályamunkákat az alábbi címre várjuk, vagy adjátok át csoportvezető tanáraitoknak! Gyermekekért Baráti Kör, 3100 Salgótarján, Fő tér 5. Beküldési határidő: 7. Az értékelésre 14-én Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Gyermekrészlegén kerül sor. Az értékelésre csak a legjobb pályamunkákat beküldő gyerekeket hívjuk meg. Czene Gyuláné Gyermekekért Baráti Kör 13

14 Állást keres Bendiák Adrienn Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény általános és angol tanító szak Egyéb ismeretek: - angol szakmai felsőfok - német alapismeretek - B kategóriás jogosítvány - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Czinege Andrea Tanulmányok: - Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanító szak ember és természet műveltségterület Egyéb ismeretek: - angol alapfok - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Fülöp Veronika Tanulmányok: - Eszterházy Károly Főiskola, Eger magyar nyelv és irodalom szak - Eszterházy Károly Főiskola, Eger pedagógia szak (gyermek- és ifjúságvédelmi szakirány) Egyéb ismeretek: - német középfok - angol alapfok - felhasználói szintű számítógépes ismeretek - B kategóriás jogosítvány Telefon: / Kaspár Orsolya Tanulmányok: - Eszterházy Károly Főiskola, Eger művelődésszervező szak - Eszterházy Károly Főiskola, Eger magyartanár - Eszterházy Károly Főiskola, Eger pályázatírói képesítés Egyéb ismeretek: - számítástechnikai szoftverüzemeltető Telefon: / Horváth Mónika Tanulmányok: - Eötvös József Főiskola tanító természetismeret műveltségterület - J. L. Seagull Szakképző Iskola, Salgótarján idegenforgalmi ügyintéző - J. L. Seagull Szakképző Iskola, Salgótarján irodavezető Egyéb ismeretek: - német alapfok C - felhasználói szintű számítógépes ismeretek - B kategóriás jogosítvány Telefon: / Kovács Adrienn Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény általános és ember társadalom ismeret tanító szak Egyéb ismeretek: - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Simkó Andrea Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény tanító szak ember és társadalom műveltségterület - Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján idegenforgalmi ügyintéző Egyéb ismeretek: - angol középfokú C típusú nyelvvizsga - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: /

15 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK Magas szakmai színvonalú, akkreditált pedagógus továbbképzések óvodáknak és iskoláknak a pedagógia minden területén! TÁMOP-OS ÉS IPR-ES ISKOLÁKNAK IS! Rugalmas, intézményre szabott megoldások, kedvezmények! SZIVÁRVÁNYOS TANULMÁNYI VERSENYEK Pontgyűjtő verseny 1. évfolyam Kis nyelvész; Matematika; Természetismeret évfolyam Komplex tehetséggondozó verseny évfolyam Népdaléneklő és mesemondó verseny 1-2. és 3-4. évfolyam Kobaktörő rejtvényfejtő verseny évfolyam Tudod-e? (komplex tanulmányi verseny) 5-6. évfolyam További részletek a megújult SZIVÁRVÁNY gyermekújságban. Keresse az iskolai terjesztőknél! FELHÍVÁS Az Apáczai Kiadó megújult honlapján tankönyveinkhez letölthető tanmenetek, útmutatók, kézikönyvek találhatók. A hiányzó kézikönyveket keresse a megyei szakreferenseknél. 15

16 BÁZISISKOLAI AVATÓÜNNEPÉLY A SKÁID Székhelyintézmény, valamint az ApáczaiKönyvkiadó tisztelettel meghívja a pedagógus kollégákat az intézmény bázisiskolai avatóünnepélyére. Ideje, helye: szeptember SKÁID Székhelyintézmény Program rogram: Az iskola diákjainak müsora A Székhelyintézmény, valamint a Kiadó képviselöinek köszöntöje Dr. Vass Vilmos, az ELTE docense: A kreatív iskola Tájékoztató az Apáczai Tudástárról Kísérőprogram: tankönyvbemutató és kedvezményes tankönyvvásár APÁCZAI TUDÁSTÁR Újdonság! interaktív oldal pedagógusoknak és diákoknak friss hírek az oktatás területeiről letölthető tananyagok internetes tanulmányi versenyek társalgó és fórum blog-lehetőségek Csak egy regisztráció a és máris az Öné lehet az Apáczai Tudástár 16

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 11. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 19 A törvény új vonásai 19 Alapelvek 20 A közoktatási rendszer és a törvény célja 21 A közoktatási törvény

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január április A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE KOCSIS TIBOR KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra Helyszín:

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben