TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK...2 Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia...2 A tanügy rendezése, Magyarország tanéve...2 A kormányhivatal közoktatási feladatai év 70 óra emlékezés a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában...6 Meghívó EU-órára...8 TEHETSÉGPONTOK, TEHETSÉGGONDOZÁS...9 Tehetségbarátok Köre...9 VERSENYEK, VETÉLKEDŐK...10 Angol nyelvű országismereti vetélkedő...10 Német és angol nyelvű prózamondó verseny...10 PÁLYÁZATOK...11 Megjelent az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló igénylési rendelet...11 Hazánk múltja, jelene és jövője - gyermekrajz pályázat...12 Az oroszlánfejű kígyó rejtélye...12 CIVIL HÍREK...13 Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe...13 Rajz és fogalmazás pályázati felhívás...13 ÁLLÁST KERES...14 Várjuk írásaikat! Hagyományainkhoz híven a 2011/2012. tanévben is szeretnénk hírt adni egy-egy közoktatási intézmény vagy civil szervezet sikeres munkájáról. Örömmel közreadunk szakmai cikkeket, beszámolókat tantestületekről, munkaközösségek, kistérségi társulások együttműködéséről, pályázati sikereiről. Egy adott közösségben, településen meghatározó pedagógusegyéniségek bemutatásának is szívesen adunk helyt. Várjuk továbbá a kezdő kollégák írásait, akik megosztják gondolataikat a kezdés örömeiről és nehézségeiről. Kérjük írásaikat minden hónap 20-ig szíveskedjenek eljuttatni intézetünkbe! szerkesztőség

2 Szakmai hírek, események Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia Intézményünk augusztus 22-én Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferenciát szervezett az intézményvezetők és fenntartók számára, melyet Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nyitott meg. Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára A tanügy rendezése, Magyarország tanéve címmel tartott előadást, melynek vázlatát a honlapunkon való elérhetőség mellett a Hírkörkép hasábjain is közzé tesszük. A tanügy rendezése, Magyarország tanéve Milyen problémákat orvosol a Nemzeti Köznevelési Rendszer? 1. A köznevelési rendszert piacként értelmezték, s ily módon kiszolgáltatták a nemzet felemelkedése iránt közömbös érdekeknek. 2. Tisztázatlan és nehezen érvényesíthető az állam felelőssége és irányító szerepe, az intézményfenntartás és a szakmai szolgáltatások helyzete. 3. Az intézményi szintű döntésekben laikusok kaptak meghatározó szerepet a pedagógiai megfontolásokkal szemben. 4. Az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus, aminek következményei a fiatalok normaszegésének és deviáns viselkedésének erősödésében már tetten érhetők. 5. Megszűnt az egységes nemzeti műveltség továbbadását szolgáló tartalmi szabályozás. 6. Romlik az oktatás eredményessége, hanyatlik a fiatalok teljesítménye az oktatás majd minden területén. 7. A felzárkóztatási programok sikertelenek maradtak: tovább nőtt a leszakadás veszélye, a tehetséggondozás nem szervesült az intézményrendszerben. 8. A pedagógushivatás tekintélyvesztése mélyponton van, ami mára a köznevelés megújításának gátjává vált. 9. A köznevelési rendszer egésze példátlan módon külső szakmai kontroll nélkül működik. 10. A finanszírozásra egyaránt jellemző a hiánygazdálkodás és a túlköltekezés. 11. Az aprólékos túlszabályozottság átláthatatlan működést, önállótlanságot, kicsinyes elszámolásokat, merevséget és jóhiszeműség mellett is számos szabálytalanságot eredményez. A nemzeti köznevelésről szóló törvény célja 1. Egy erős nemzeti középosztály kiépülésének elősegítése a gyermekek és fiatalok nevelése által, azaz a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával; a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése. 2. A nemzeti köznevelési rendszer megteremtése a szabályozás eszközével, amely egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosít minden gyermek részére annak érdekében, hogy a közjót 2

3 és mások jogait tiszteletben tartó, képességeinek kiteljesítésére, képességein belül a lehető legteljesebb önálló életre, és céljainak elérésére képes embereket neveljen. 3. Kiemelt célja a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 4. A pedagógus életpálya modell bevezetésével megteremteni a köznevelési intézményekben folyó nevelő-oktató munka magas minőségének, egyúttal a pedagógus munka társadalmi jelentőségéhez méltó elismerésének biztosítékát. 5. Magyarország oktatáspolitikája nemzeti oktatáspolitika, amely az összmagyarság erősödésének érdekeit szolgálja. E célok mielőbbi eléréséhez hívom partnerül a kedves kollégákat. Köszönettel: Hoffmann Rózsa Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, Híves Márta oktatási főosztályvezető a Nógrád Megyei Kormányhivatal közoktatási feladatairól tartott tájékoztatást. Az előadás vázlatának azokat az elemeit tesszük itt közzé, amelyek a közoktatási intézmények résztvevőit segítik az eligazodásban napi munkájuk során. A kormányhivatal közoktatási feladatai A kormányhivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, melyek a közigazgatási hivatalok (mint törzshivatal) bázisán, a szakigazgatási szervek integrációjával kerültek kialakításra. A kormányhivatalokban a funkcionális feladatellátás egységesül, az integrálásra került szervek szakmai autonómiája és az ágazati szakmai irányítás megmarad. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 41-41/D. -ai értelmében az OKTATÁSI HIVATAL regionális igazgatóságainak egyes feladatai január 1-től az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz kerültek át. Ezek a következők: Elsőfokú hatósági döntés meghozatala: (Ket.) - egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése; - kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése; - nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő iskola továbbműködtetésének engedélyezése; - osztályindítási tilalom alóli felmentés - egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattétele tárgyában. 3

4 Egyéb hatáskörök, feladatok: - a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottság működtetése; - másodfokú döntéshozatal: SNI [Ket. alapján; figyelemmel A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. ütemében, augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezéseire (szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepe; a 2. hivatalból történő felülvizsgálat: OH közreműködési köt.) ] - a működő, a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények nyilvántartásba vételi eljárása, működési engedélyének kiadása, nyilvántartása; adatszolgáltatás Továbbiakban: hatósági ellenőrzés a működés, az alkalmazási feltételek, a nyilvántartások, a normatív hozzájárulás igénylése/elszámolása tárgyában! Szakmai vizsgaszervezés engedélyezésének eljárása: - szakértők kijelölése - helyszíni szemle - nyilvántartásba vétel - jogorvoslat - szakmai vizsgák hatósági ellenőrzése Hatósági ellenőrzés: - az egyenlő bánásmód követelménye, - a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, - az osztály-, csoportlétszámra; a gyermek- és tanulói balesetvédelem; a tanulói óraterhelés, - az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítása, - az alkalmazási feltételek, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a költségvetési támogatás igénylése, - a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések megléte, - az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, az adatok nyilvánosságra hozatala, - az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása a nevelési-oktatási intézményekben Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása - a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek diákok, pedagógusok, oktatók - kedvezményeivel, igazolványaival, annak nyilvántartásával összefüggő ügyek, - a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatok, A Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési terv (minimum szint alatt teljesítő iskolák) kapcsán: felhívás, jóváhagyás, hatósági ellenőrzés. Országos mérésekkel kapcsolatos feladatok - helyszíni tájékoztató, - minőségbiztosítók képzése és beosztása, - ügyelet a mérések ideje alatt, - OH adatszolgáltatása alapján intézmények felhívása, intézkedési terv jóváhagyása Adatbázisok, szoftverek: - érettségi szoftver, DARI, KIR, KIFIR, KAIRO, ADAFOR OKTV középiskolai tanulmányi versenyekhez kapcsolódó feladatok: - adategyeztetés az iskolákkal, iskola - OH szerződéskötés előkészítése - egyes versenyek feladatlapjainak tárolása/átadása - KH megbízott személy szervezése a fordulók helyszínére 4

5 Pedagógiai Hírkörkép Érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok - jelentkeztetés vizsgabeosztás megbízások, szerződések, tájékoztató füzetek készítése érettségi vizsgák KSZ/ESZ észrevételek teljesítés igazolások ellenőrzés gazdasági ügyek A Nógrád Megyei Kormányhivatal elérhetőségei: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. Tel: (32) , Fax: (32) A konferencián elhangzott Pongrácz Lászlónak, az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya vezetőjének előadása is, aki az országos mérések megújult rendszerét mutatta be. Valamennyi anyag honlapunkon (www.nograd-ped.sulinet.hu) olvasható, tanulmányozható. 5

6 70 év 70 óra emlékezés a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában És miért pont a hetvenedik év lett az emlékezés időpontja? Mert eltelik még néhány esztendő, és az ötödik nemzedék kezdi meg a tanulást ebben a nagy múltra visszatekintő iskolában. A most ebben az iskolában tanító pedagógusok legtöbbje már hajdani tanítványai gyermekeit, unokáit tanítja. Miért éppen 70 év 70 óra lett annak a rendezvénysorozatnak a címe, amelyet az iskola elindított a 2010/2011-es tanévben? Erre a kérdésre a helyi plébánia Historia Domusában kapjuk meg a feleletet ből ezt olvashatjuk: Örömmel köszöntött ránk az újesztendő. Sok könyörgésünk, imánk, utánjárásom eredménnyel járt, iskolánk felépítéséhez a legkomolyabb segítség megérkezett pengőért megépült az 5 tantermes és egy tanítói lakásos, emeletes, modern iskola pengőt ajándékképpen az állam ad, pengőt az egyházközség. A templom tőszomszédságában, a régi iskola helyén fog állni az impozáns új épület, miután a hívek ragaszkodnak ahhoz, hogy mint a régi, a templom szomszédságában álljon ez is november 17-én szentelték fel az új épületet. Kokovay János prelátus kanonok urat küldte ki a főpásztor, aki püspöki kitüntetéseket adott át a jegyzőnek és a tanítóknak az építkezésnél nyújtott segítségükért. A fényes ünnepség feledhetetlen volt a lakosság számára. A harmadik emberöltő kezdődik el azóta, hogy Kokovay kanonok úr fölszentelte az új iskola épületét. Hoszszú idő ez emberi mércével mérve, és mégis pillanat alatt eltűnő idő. Ma még élnek néhányan azok közül, akik hetven éve az új iskolában kezdtek el tanulni. Ma még kissé megsárgulva, kissé gyűrötten léteznek a hajdani pillanatok fényképei. Ma még élők az emlékek, beszél a múlt. De sietnünk kell nagyon, hogy összegyűjtsük ezeket az emlékmorzsákat. Az elmúlt hetven év alatt sok jót, és sok rosszat megélt az iskola. A rosszakat túléltük, a jók szép emlékké nemesedtek. És hogy ne szakadjon meg a lánc, a majdani utódok úgy emlékezzenek ránk, ahogy mi a hajdani elődökre életre hívtuk ezt a hátrapillantó, előre tekintő ünnepségsorozatot. Hátrapillantó, mert az elmúlt hetven év ihlette; előre tekintő, mert hiszünk abban, hogy még legalább hetven évig élni, és eredményesen működni fog iskolánk. E szilárd hitben láttunk hozzá a munkához. Sok kutatás, adatok és emlékek gyűjtése kezdődött. Megkerestük és beszélgetést folytattunk azokkal a kedves, idős emberekkel, akik 70 évvel ezelőtt diákként az elsők között léphették át az új iskola épületének küszöbét. Hallottunk az akkori diákéletről, az iskola szokásrendjéről, a gyerekek kötelességeiről. Mindannyiunk számára érdekes és tanulságos volt összehasonlítani a mai iskolai élettel. Előkerültek a régi Anyakönyvek, melyek alapján összeállítottuk a 70 év alatt itt dolgozó pedagógusok névsorát. Akit tudtunk, felkerestünk és meghívtunk a rendezvényeinkre. Örömmel töltött el mindenkit, hogy vendégeink is aktív részeseivé váltak az eseményeknek. A Zenei Világnap kapcsán első rendezvényünk az ének-zenéhez kötődött. 70 év 70 népdal mottóval, október 8-án iskolánk jelenlegi és egykori diákjai gyűltek össze közös éneklésre. Meghívtuk az iskolánkban valamikor ének-zenét tanító tanárokat is: Kárpáti Imrét, Mátyás Leventét, Megyeri Lászlónét, Hajdú Istvánt. Kárpáti Imre tanár úr nagyon szép gondolatokat osztott meg a múltról a jelenlévőkkel. A 70 év tiszteletére hetven népdalt énekeltek el az egybegyűltek. 70 év 70 mécses október végén a Halottak napja közeledtével az elhunyt tanárokra emlékeztünk. A tanári kar tagjai és a diákönkormányzat képviselői felkeresték az itt eltemetett tanárok sírját, akiknek emlékére hetven mécses lángja lobogott. 70 év 70 kilométer címmel túrasorozatot hirdettünk. Iskolánkban mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk az egészséges életmódnak, a természettel való kapcsolatnak. A hetven év során mindig voltak séták, kirándulások, túrák, melyek során bejártuk a környéket. Ma is sokszor szervezünk a szabadba programokat. Egy időben Tóth Tamás tanár úr és kollégái szervezésében rendszeresen részt vehettünk hosszabb túrákon minden évszakban. Diákjaink szülei szívesen emlékeznek vissza a mindig jó hangulatú Börzsöny-túrák -ra. Az elmúlt tanévekben Tóth Tamás emlékére szervezett 6

7 túrákon tanulóink felfedezhették a természet szépségeit. Az évforduló alkalmából több, hosszabb-rövidebb túrával lehetett összegyűjteni a 70 kilométert. A túrasorozat mindenki számára nyitott volt. 76 túrázónak sikerült teljesíteni a kitűzött 70 kilométert. 70 év 70 rajz A megyei rajzverseny döntőjét iskolánk rendezte. Témája a romhányi iskola épülete volt a 7 8. évfolyamos tanulóknak. Mindenki más más nézőpontból örökítette meg a patinás épületet. Az 5 6. osztályosoknak illusztráció készítése volt a feladat. Irodalmi szemelvény alapján egy korhű iskolát kellett lerajzolniuk. A sikeres verseny után a legszebb alkotásokból kiállítást rendeztünk. A múltból a jövőbe június 15 én ünnepélyesen lezártuk iskolánk 70. születésnapjának ünnepségsorozatát. Szeretettel vártunk minden tanítót, tanárt, öregdiákokat, aki iskolánkhoz kötődött, hogy a nemzedékek találkozzanak, összekapcsolódjon a múlt és a jövő. Sokan eljöttek. Az iskola bejáratával szemben lévő fal ezen a napon emlékfallá nemesedett. Iskolánk egyszerűsített homlokzatát jelenítettük meg. Sok kis mozaik őrzi a 70 év alatt itt dolgozó kollégák nevét. Üres helyek is vannak bőven az elkövetkező 70 évre. A szorgalmas gyűjtőmunka eredményét lelkes kollégáink kiállítássá rendezték a Művelődési Otthonban. Tablók sokasága mutatja be a 70 év történetét. Sok éves diák gyermekarca mosolyog a fotókról. Mivel tárgyakat is gyűjtöttünk, egy hajdani osztályterem hangulatát is megjelenítették. Ezen a délelőttön a felső tagozat osztályai egy-egy történelmi korszak hangulatát mutatták be rövidített tanórában. Az alsó tagozat diákjai dallal, tánccal, játékokkal és képekkel a jövő iskolájába vittek. Nagy meglepetés volt a jubileumi torta. Egy piskótatekercsből összeállított 70-es számot toltak a terembe. Mindenkinek jutott a születésnapi tortából. Ezután 70 lufi szállt a magasba, szétszóródva a négy égtáj felé, ahogy a 70 év diákserege is. A régi és mai kollégák és öreg diákok ebéddel, beszélgetéssel zárták az ünnepet. Az idősebbek és fiatalok is szívesen hallgatták a hajdani történeteket, anekdotákat. Mindenki a találkozás örömével feltöltődve búcsúzott. Sagyibó Sándorné igazgató a Szervezők nevében 7

8 Meghívó EU-órára A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából a Millenáris Parkban található Európa Pontban ingyenes, interaktív ismeretterjesztő foglalkozásokat tart általános- és középiskolásoknak, illetve a felsőoktatási intézményekben tanulóknak. Az Intézet speciális csoportok bevonását is tervezi a tájékoztatásba és a programokba, így szeretettel várjuk az ép intellektusú látás- és hallássérültek, mozgássérültek, hátrányos helyzetűek, drog rehabilitációs résztvevők jelentkezését is. A projekt célja, hogy az európai uniós ismeretek terjesztésével, átadásával olyan gyakorlatias témákban igazodjanak el az érdeklődő fiatalok, mint például az önéletrajzírás, munkavállalás az EU-ban, ösztöndíjak felkutatása vagy cserediákprogramokban való részvétel. A program keretében az alábbi modulok közül lehet választani. 1. modul: EU-Mix Célcsoport: általános iskola 7-8. o./középiskolások/felsőoktatásban tanulók Az EU kialakulásának története Az EU 4 szabadságjoga: áruk, szolgáltatások, Tagországok - csatlakozások tőke és munkaerő szabad áramlása Az EU intézményrendszere Az egységes piac és az euró 2. modul: EU-Karrier Célcsoport: középiskolások/felsőoktatásban tanulók A karriertervezés fogalma (képességfelmérés + információ- Nyári munka Önkéntes munka szerzés) Munkavállalás Továbbtanulási lehetőségek Europass (ösztöndíjak) Pályázatírás Gyakornoki munka 3. modul: EU- Kultúra Célcsoport: általános/középiskolások Tagországok: - civilizációs ismeretek (földrajz, szokások, kultúra) - gazdasági ismeretek (az euro) Az Eu-óra programjaira szeptembertől egészen márciusig lehet előzetesen jelentkezni, minden héten kedden és szerdán és között várjuk egy ingyenes, érdekes, de mindenekelőtt izgalmas foglalkozással a gyerekeket és a fiatalokat. Az órák időtartama 60 perc, a csoport létszáma legfeljebb 35 fő. Az Európa Pont (1024 Budapest, Lövőház u. 35.) megközelíthető: 2-es metróval a Széll Kálmán térig (Moszkva tér), majd gyalog, 4-6-os villamossal a Széna térig, majd gyalog, Illetve gépkocsival. A jelentkezés során az alábbi adatokat szíveskedjenek közölni: az intézmény neve, címe időpont kísérőtanár neve és elérhetősége modul, és azon belül a téma megnevezése a tanulók száma és évfolyama A résztvevő csoportok az EU-óra végén egy kvízjátékban vehetnek részt. A kvíz helyes megfejtői között minden hónapban kisorsolunk egy iskolát, amelynek diákjai (25 fő + 3 kísérőtanár) részt vehetnek az EUROSCOLA programban. A programban éves, az EU minden tagállamából érkező diákok vesznek részt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris üléstermében. A programmal kapcsolatos bővebb információ az alábbi oldalon található: Jelentkezés, részletek, időpont-egyeztetés: A oldalon, illetve az címen, vagy a /193-as telefonszámon Gollob Anikónál. 8 Sárik Zoltán igazgató

9 Tehetségpontok, tehetséggondozás Tehetségbarátok Köre A Tehetségbarátok Köre azért jön létre, hogy egyetlen tehetség se vesszen el. Kiemelt célja, hogy olyan lehetőségeket nyisson meg hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára is, melyek nélkülözhetetlenek képességeik kibontakoztatásához. A Tehetségbarátok Köréhez való csatlakozás nem jár semmiféle anyagi kötelezettséggel, ugyanakkor tagjainktól azt kérjük, hogy mindennapjaikban, munkájukban, döntéseikben tartsák szem előtt, hogy egy ország legfőbb erőforrása az emberi kapacitás. Hiszen az összes többi kitermelése, előállítása, hasznosítása az emberi kapacitáson múlik. A legfőbb társadalmi érték tehát maga az Ember, aki ha kellően támogató és motiváló közegben él, saját örömére és a közösség gyarapodására képességei legjavát hozza ki magából. Kiállunk amellett, hogy minden emberben rejlenek olyan erősségek, amelyek kiválóvá tehetik, amennyiben gyermekkorától fogva megkapja az ehhez szükséges támogatást. Ez a támogatás egyaránt szól tárgyi, anyagi feltételek biztosításáról, kulturális értékek átadásáról, ahogy arról a hitről is, amelyet mások tanúsítanak iránta. A tekintetről, amely a gyermek önfeledt játékában észreveszi későbbi érdeklődése és képességei magvait, vagy alkalomadtán éppen látszólagos hátrányaiban rejlő különleges erőforrásait. A tettről, amely segíti a gyermeket azzá a felnőtté válni, aki lehetne, ha optimális lelki, kulturális és anyagi támogatást, valamint bizalmat kapna hozzá. Kérjük, segítse Ön is ezt a közös, társadalmi ügyet, ahogy módjában áll! Legyen tagja a TehetségBarátok Körének és képviselje helyi közösségén belül is a tehetségbarát társadalom ügyét! További információ, jelentkezés: geniuszportal.hu/tehetsegbaratok-kore Simon Katalin cím: Telefon: / Levélcím: Magyar Géniusz Projektiroda 1507 Budapest, Pf.1. 9

10 Versenyek, vetélkedők Angol nyelvű országismereti vetélkedő A Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola a 2011/2012-es tanévben is meghirdeti az angol nyelvű országismereti vetélkedőjét a megye általános iskolái 7-8. osztályos tanulói számára. Időpont: december óra Négyfős csapatok jelentkezését várjuk 15-ig. A vetélkedő témája: Royal Britain A felkészüléshez szükséges anyagot október 15. után tudjuk az iskola honlapján közzétenni. A jelentkezéseket kérjük a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolába az angol nyelvi munkaközösség vezetőjének nevére küldeni. Zsiveráné Fekete Borbála munkaközösség-vezető Német és angol nyelvű prózamondó verseny Ezúton értesítem Önt, hogy a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Székhelyintézménye idegen nyelvi munkaközössége a 2011/2012-es tanévben meghirdeti a XVII. német és angol nyelvű prózamondó versenyt a megye 7. és 8. osztályos tanulói részére, hét kategóriában. 1. Német nyelv 7. osztály 2. Német nyelv 8. osztály 3. Angol nyelv 7. osztály 4. Angol nyelv 8. osztály 5. Német célnyelv 7-8. osztály 6. Angol célnyelv 7. osztály 7. Angol célnyelv 8. osztály Nevezési feltételek: Minden iskolát kategóriánként egy-egy tanuló képviselhet. Kivétel az kategória, ahol iskolánként és kategóriánként max. 3-3 fő jelentkezését várjuk. Ez a három kategória a két tanítási nyelvű osztályokra, valamint a célnyelvi ország területén életvitelszerűen több mint három hónapot tartózkodó tanulókra vonatkozik. Minden versenyző egy kötelező és egy szabadon választott szöveget ad elő. Jelentkezési lap, valamint a kötelező szöveg letölthető: A szabadon választott szöveg terjedelme: 7. osztályosoknak szó 8. osztályosoknak szó legyen. A szöveg tartalma és témája igazodjon a tanulók nyelvi szintjéhez és egyéniségéhez. A jelentkezési lapokat és a szabadon választott szöveg egy-egy példányát mellékelve 26-ig kérjük iskolánk idegen nyelvi munkaközösségéhez eljuttatni. A verseny helyszíne: Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Gagarin Intézményegység A versenyben érintett iskoláktól független zsűriket kérünk fel a döntések meghozatalára. A versenyt november 24-én, csütörtökön délután tartjuk, melynek pontos idejéről az érdekelt iskolákat értesítjük. Minden kategóriában az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. További információk: Máté Marianna munkaközösség-vezető Tolnainé Nagy Márta intézményegység-vezető 10

11 Pályázatok Megjelent az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló igénylési rendelet szeptember 14. napján megjelent a közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelete (továbbiakban: Rendelet) az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról. A Rendelet hivatott megszabni a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program, kiegészítő illetmény fedezetét jelentő támogatás igénylésének eljárásrendjét a 2011/2012. tanév szeptembertől decemberig tartó időszakára vonatkozóan. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekre fordítható támogatást a közoktatási intézményfenntartók a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program megvalósításához igényelhetik, a programot megvalósító intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók után. A Rendelet alapján azon nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények is támogatásban részesülnek, amelyeknek a 2010/2011. tanév második félévében, a rendelkezésre álló forrás hiányában erre nem volt lehetőségük (úgynevezett kiegészítő támogatás). A kiegészítő támogatás a január 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakára kérhető. A szeptember 15-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a támogatás igénylése az erre a célra működtetett honlapon elérhető elektronikus rendszeren keresztül történik az alábbi elérhetőségen: https://ooihpaly.educatio.hu. A Rendelet szövege és mellékletei megtalálhatóak a Magyar Közlöny honlapján (Magyar Közlöny évi 106. szám). A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: Telefon: (1) A támogatási rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatásokhoz ajánljuk intézetünk pedagógiai-szakmai szolgáltatásait, akkreditált és nem akkreditált pedagógus továbbképzéseit. Várjuk jelentkezésüket elérhetőségeinken! 32/

12 Hazánk múltja, jelene és jövője - gyermekrajz pályázat január 1-jén lép hatályba Magyarország Alaptörvénye. Ekkor jelenik meg a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE című reprezentatív album. Ez alkalomból a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képzőművészeti pályázatot hirdet 6-18 éves gyermekek és ifjak számára. Olyan alkotásokat várnak, melyek a gyermekek és ifjak egyéni, családi, családtörténeti élményeire épülnek, illetve az elképzelt közös jövőről szólnak. A pályázat feltételei: minden tanuló egy A/3-as méretű (max. 50x35 cm-es) álló formátumú síkművészeti produktummal: grafikával, festménnyel, kollázzsal pályázhat, amely szabadon választott anyaggal, technikával készülhet, a beérkező pályaművek archívumba, a díjazottak kiállításra kerülnek, a pályaműveket szakértőkből álló zsűri témakörönként értékeli, a legjobb alkotás, mely Magyarország jövőjéről szól, bekerül a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE című kötetbe, a verseny első öt helyezettje , , , illetve Ft, további huszonöt díjazott egyenként Ft pénzjutalomban részesül, kiosztásra kerül tíz tanári jutalom is, mely egyenként Ft. juttatással jár. A pályázat jeligés. A pályamunka hátuljára és a borítékra is csak a jeligét kell felírni. A zárt borítékban nyomtatott nagybetűvel a következő adatokat kell feltüntetni: a tanuló neve és jeligéje, életkora, iskolájának pontos postai címe, iskolájának címe, az alkotás címe és létrejöttének dátuma, a felkészítő szülő, vagy pedagógus neve. A pályaművek beküldésének határideje: november 3., csütörtök. A beküldés postacíme: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gyermekrajz pályázat 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. További információ: Az oroszlánfejű kígyó rejtélye A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye idén tizedik alkalommal hirdeti meg levelező pályázatát általános és középiskolák évfolyamos osztályai, szakkörei, csoportjai számára Az oroszlánfejű kígyó rejtélye címmel. A pályázat célja, hogy a résztvevő diákoknak játékos formában bemutassa a mágia, a vallás és az orvoslás kapcsolatát az ókori kultúrákban. A részvevők egy napjainkban játszódó, képzeletbeli nyomozás keretében megismerkednek a varázslási formák és rituálék világával, szereplőivel, szövegeivel és kellékeivel. A pályázat elejétől április elejéig tart. Az első négy fordulóban a csapatok feladatlapokat töltenek ki, a pályázati időszak végére pedig egy amulettet és lenyomatát kell elkészíteniük az ókori művészet stílusjegyeihez igazodva. A pályamű beküldésének határideje április 13. péntek. A pályázat győzteseit a Szépművészeti Múzeum egy egynapos budapesti kiránduláson látja vendégül. A nevezés és a részvétel ingyenes! Jelentkezési határidő: 10. hétfő A jelentkezéseket a as fax-számra vagy a címre kell küldeni, vagy levélben az alábbi címre: Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41. A borítékra kérjük, írják rá: Az oroszlánfejű kígyó rejtélye. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a telefonszámon kérhető. Jelentkezési lap, részletes pályázati kiírás, az elmúlt évek pályázatai, a beküldött pályaművek a Szépművészeti Múzeum honlapján (www.szepmuveszeti.hu/eos) letölthetőek, megtekinthetőek. 12 Kevély Flóra és Böhler Nóra pályázati felelősök

13 Civil hírek Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe A Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata az idén október között, immár 11. alkalommal szervezi meg a Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe rendezvénysorozatot. A rendezvénysorozat fő gondolata az önkéntesség. Az eseményhez a megye nevelési, oktatási intézményein túl csatlakozik a Balassi Bálint és a TEMI Könyvtár, a Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete, a Gyermekekért Baráti Kör, a Nógrádi Grund Klubhálózat, a SITI és a TIT Nógrád Megyei Szervezete. Együttműködő partnerünk a Salgótarjáni Civil Kerekasztal nevelési-oktatási szekciója is. A programsorozat az idén is sokszínű, lesznek szakmai beszélgetések, rajz és fogalmazásverseny, kiállítások, intézményi bemutatkozások. Aki bármilyen programmal szeretne csatlakozni a rendezvényhez, mert számára is fontos az élethosszig tartó tanulás, az megteheti bejelentését a 32/ /293-as telefonszámon. Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei Tagozatának vezetősége Rajz és fogalmazás pályázati felhívás A Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád megyei Tagozata és a Gyermekekért Baráti Kör Rajz és fogalmazás pályázatot hirdet általános iskolás gyermekek számára a Művelődés Hete Tanulás Ünnepe alkalmából. Rajzoljátok le, meséljétek el írásban, mit tettetek az iskolai, vagy az osztályközösségért, milyen önként vállalt munkát végeztetek társaitok, vagy mások megsegítése céljából! A pályamunkákat 3 korcsoportban értékeljük: 8-10 évesek évesek évesek A rajznál használhattok különböző technikákat (vízfestés, ceruzarajz, tempera, ragasztás, stb.) A fogalmazásnak adjatok találó címet, ügyeljetek a szép külalakra is! A pályamunkákat az alábbi címre várjuk, vagy adjátok át csoportvezető tanáraitoknak! Gyermekekért Baráti Kör, 3100 Salgótarján, Fő tér 5. Beküldési határidő: 7. Az értékelésre 14-én Salgótarjánban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Gyermekrészlegén kerül sor. Az értékelésre csak a legjobb pályamunkákat beküldő gyerekeket hívjuk meg. Czene Gyuláné Gyermekekért Baráti Kör 13

14 Állást keres Bendiák Adrienn Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény általános és angol tanító szak Egyéb ismeretek: - angol szakmai felsőfok - német alapismeretek - B kategóriás jogosítvány - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Czinege Andrea Tanulmányok: - Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanító szak ember és természet műveltségterület Egyéb ismeretek: - angol alapfok - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Fülöp Veronika Tanulmányok: - Eszterházy Károly Főiskola, Eger magyar nyelv és irodalom szak - Eszterházy Károly Főiskola, Eger pedagógia szak (gyermek- és ifjúságvédelmi szakirány) Egyéb ismeretek: - német középfok - angol alapfok - felhasználói szintű számítógépes ismeretek - B kategóriás jogosítvány Telefon: / Kaspár Orsolya Tanulmányok: - Eszterházy Károly Főiskola, Eger művelődésszervező szak - Eszterházy Károly Főiskola, Eger magyartanár - Eszterházy Károly Főiskola, Eger pályázatírói képesítés Egyéb ismeretek: - számítástechnikai szoftverüzemeltető Telefon: / Horváth Mónika Tanulmányok: - Eötvös József Főiskola tanító természetismeret műveltségterület - J. L. Seagull Szakképző Iskola, Salgótarján idegenforgalmi ügyintéző - J. L. Seagull Szakképző Iskola, Salgótarján irodavezető Egyéb ismeretek: - német alapfok C - felhasználói szintű számítógépes ismeretek - B kategóriás jogosítvány Telefon: / Kovács Adrienn Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény általános és ember társadalom ismeret tanító szak Egyéb ismeretek: - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: / Simkó Andrea Tanulmányok: - Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény tanító szak ember és társadalom műveltségterület - Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján idegenforgalmi ügyintéző Egyéb ismeretek: - angol középfokú C típusú nyelvvizsga - felhasználói szintű számítógépes ismeretek Telefon: /

15 PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK Magas szakmai színvonalú, akkreditált pedagógus továbbképzések óvodáknak és iskoláknak a pedagógia minden területén! TÁMOP-OS ÉS IPR-ES ISKOLÁKNAK IS! Rugalmas, intézményre szabott megoldások, kedvezmények! SZIVÁRVÁNYOS TANULMÁNYI VERSENYEK Pontgyűjtő verseny 1. évfolyam Kis nyelvész; Matematika; Természetismeret évfolyam Komplex tehetséggondozó verseny évfolyam Népdaléneklő és mesemondó verseny 1-2. és 3-4. évfolyam Kobaktörő rejtvényfejtő verseny évfolyam Tudod-e? (komplex tanulmányi verseny) 5-6. évfolyam További részletek a megújult SZIVÁRVÁNY gyermekújságban. Keresse az iskolai terjesztőknél! FELHÍVÁS Az Apáczai Kiadó megújult honlapján tankönyveinkhez letölthető tanmenetek, útmutatók, kézikönyvek találhatók. A hiányzó kézikönyveket keresse a megyei szakreferenseknél. 15

16 BÁZISISKOLAI AVATÓÜNNEPÉLY A SKÁID Székhelyintézmény, valamint az ApáczaiKönyvkiadó tisztelettel meghívja a pedagógus kollégákat az intézmény bázisiskolai avatóünnepélyére. Ideje, helye: szeptember SKÁID Székhelyintézmény Program rogram: Az iskola diákjainak müsora A Székhelyintézmény, valamint a Kiadó képviselöinek köszöntöje Dr. Vass Vilmos, az ELTE docense: A kreatív iskola Tájékoztató az Apáczai Tudástárról Kísérőprogram: tankönyvbemutató és kedvezményes tankönyvvásár APÁCZAI TUDÁSTÁR Újdonság! interaktív oldal pedagógusoknak és diákoknak friss hírek az oktatás területeiről letölthető tananyagok internetes tanulmányi versenyek társalgó és fórum blog-lehetőségek Csak egy regisztráció a és máris az Öné lehet az Apáczai Tudástár 16

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV-13-0001. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben