Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon"

Átírás

1 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 HAZAI INFORMÄCIÅ HUM ÄN VISCERALIS LEISHMANIOSIS MEGBETEGEDÇS MAGYARORSZ ÄGON EsetismertetÉs Egy 8 Äves nőbeteg 00. februårjåban, négy hñnapja tartñ ismeretlen eredetű lüz miatt került felvätelre a FővÅrosi Szent LÅszlÖ KÖrhÅzba. KÖrelőzmÄnyÄben emlñtäsre mältö megbetegedäs nem szerepelt. Az elmçlt Ävek sorån tábbszár jårt külfáldán, a mçlt Äv augusztusüban HorvÜtorszÜgban nyaralt. 00. oktñber végén torokfåjås, majd tartös låz jelentkezett, emiatt november kázepän körhåzba került. RÄszletes kivizsgålåsa sorån a låz infekciös, autoimmun vagy daganatos eredetät igazolni nem sikerült. IsmÄtelt, eredmänytelen antibiotikum kezeläs utån kät hönapig tartö orålis kortikoszteroid kezeläst javasoltak. Ez nähåny napos Åtmeneti javulåst hozott, majd a låz ismät visszatärt. A FővÅrosi Szent LÅszlÖ KÖrhÅzba tártänő felvätelekor fizikålis ståtuszåban a märsäkelt hepatosplenomegaliån Äs a 8,6àC låzon kñvül egyäb körosat nem Äszleltek. LaboratÖriumi leleteiből kiemelhető a gyorsult süllyedäs, az emelkedett C reaktñv protein, a pancytopenia, a gammaglobulin szaporulat, valamint az antinuklearis Äs a rheuma factor vizsgålat pozitñv eredmänye. A FővÅrosi Szent LÅszlÖ KÖrhÅzban a laboratöriumi vizsgålat sorån a csontvelő aspiråtum GiemsaeljÅrÅssal festett kenetäben extracellulürisan illetve intracellulürisan, a makrofügokban parazitük voltak låthatök. A parazitåk morfolñgiüja alapjån a laboratöriumi diagnözis leishmaniosis volt. A körisme megerősñtäse cäljåböl a kenet digitalizålt fänykäpät elküldtäk az atlantai CDCbe (Centers for Disease Control), ahonnan a diagnözist megerősàtő vålasz nähåny ÖrÅn belül megärkezett. A Johan BÄla OrszÅgos EpidemiolÖgiai Kázpont ParazitolÖgiai laboratöriumåban a Dade Behring Cellognost Indirekt HemagglutinÅciÖ teszttel vägzett szerolögiai vizsgålat talån a tartös kortikoszteroid kezeläs kávetkezmänyekänt negatñv eredmänyt adott. A differenciål diagnöziskänt felmerülő histoplasmosis a negatñv tenyäsztäsi eredmäny Äs a speciålis festäsi eljårås alapjån kizårhatö volt. A laboratöriumi vizsgålati eredmänyek Äs az epidemiolögiai anamnäzis (utazås mediterrån orszågba, ezeken a területen honos körokozö) Leishmania infantum fertőzäst valöszñnűsñt. A nemzetkázi ajånlåsok figyelembevätelävel a beteg parenterülis amphotericin B kezelést kapott (nägy häten keresztül, ásszmennyisägäben 0 mg/testsçlykg amphotericin B). A kezeläs negyedik napjåtöl a beteg tartösan låztalannå vålt, laboratöriumi paramäterei fokozatos javulåst mutattak. Az informüci Ñt adta: dr. Fried Katalin, IV. BelgyÑgy Üszati osztüly

3 SzerkesztősÅgi megjegyzås dr. Todorova Roszica, MikrobiolÑgiai LaboratÑrium dr. PintÉr ErzsÉbet, Klinikai LaboratÑrium FővÜrosi ânkormünyzat Szent LÜszlÑ KÑrh Üza A leishmaniosis szänyog Åltal terjesztett, protozoonok okozta betegsçg. A kérokozék a Leishmania genusba tartozé protozoon fajok, a visceralis leishmaniosist a Leishmania donovani Çs a Leishmania infantum okozhatja. A protozoonokat terjesztő rovarok a DipterÅkhoz tartozé Phlebotomus (lepkeszänyog) Çs Lutzomya (homoklçgy) fajok. A leishmaniosis endåmiçs a FÉld trñpusi, illetve szubtrñpusi teröletein Ås a mediterrçn rågiñban is. TÖbb mint häszfçle Leishmania species ismert, a kérokozé megbetegütheti a rçgcsçlñkat, vagy a kutyçkat, az Ållati rezervoårbél szänyogcsüpçs közvetütçsçvel jutnak az emberbe. Az inkubçciñs idő Åtlagosan 6 hénap, azonban 0 naptél Çvekig is terjedhet. A betegsçgnek több klinikai megjelençsi formåja ismert. A leggyakoribb klinikai szindrñmçk: a cutan, mucocutan, valamint a visceralis leishmaniosis. A visceralis leishmaniosis (kalaazar) lehet tánetmentes infekcié, de sälyos, halålhoz vezető betegsçg is kialakulhat. MagyarorszÅgon eddig nem publikåltak adatokat visceralis leishmaniosis előfordulåsårél. KezelÇse parenterålis kçszütmçnyek tartés adåsåval törtçnik, ami komoly gondot jelent a fejlődő orszågokban kimutathaté magas prevalencia miatt. VizsgÅlatok folynak orålisan adagolhaté, rövidebb idő alatt is gyégyulåshoz vezető szerekkel. A visceralis leishmaniosis någy féldråsz 88 orszçgçban endåmiçs, Åvente kb. 500

4 000 Üj megbetegedås jelentkezik. Az esetek 90 %a Öt orszågban (India, Banglades, NepÅl, SzudÅn, BrazÜlia) fordul elő. MagyarorszÅgi megjelençsçről eddig nem törtçnt emlütçs. Az elmält Çvekben fokozott ÇrdeklődÇs tapasztalhaté a leishmaniosis irånt az egyre ÇlÇnkálő turizmus, Çs a HIVpozitÜv betegek körçben szaporodé opportunista megbetegedçsek miatt. NÇmetorszÅgban pl. 000ben a berlini TrÉpusi Orvostani IntÇzet megalapütotta a nemzeti tanåcsadé Çs referencia központot, melynek egyik feladata az egyçbkçnt nem bejelentendő leishmaniosis előfordulåsånak, eredetçnek Çs formåinak monitorozåsa E központ eddigi tevçkenysçgçnek ÖsszefoglalÅsa szerint kçt Çv alatt 4 cutan/mucocutan Çs 7 visceralis, Összesen 70 leishmaniosis esetet regisztrçltak NÅmetorszÇgban. A 7 visceralis eset közál betegnçl rendelkeznek rçszletesebb adatokkal. Eszerint 8 beteg endåmiçs teröletre lçtogatñ nåmet turista volt [hçt fő OlaszorszÅgba (egy fő SzicÜliÅra, kettő IschiÅra), hat SpanyolorszÅgba (egy fő IbizÅra, Öt MajorcÅra), kettő GÖrÖgorszÅgba (Korfu), egyegy FranciaorszÅg, MÅlta, TunÇzia, KÜna teráletçre]. HÅrman AngolÅbÉl, IrÅnbÉl illetve TogobÉl menekáltek, tovåbbi kçt beteg OlaszorszÅgbÉl (SzicÜlia) illetve PortugÅliÅbÉl låtogatott NÇmetorszÅgba. A tánetek kezdetçtől a diagnézis felållütåsåig Åtlagosan nçgy hénap telt el. Minden betegnçl jelentkezett lçz, 7 esetben (74%) splenomegalia, esetben (48%) hepatomegalia, 0 betegnçl (87%) anemia, 7 betegnçl (74%) leukopenia, nyolc esetben (5%) thrombocytopenia volt Çszlelhető. A beteg közál hat gyermek, hat fő (nçgy nçmet turista Çs kçt bevåndorlé) hosszü ideje ismert HIVpozitáv szemåly, hçromhçrom beteg anamnåzisåben daganatos, magasvårnyomçs illetve anyagcserebetegsåg (cukorbetegsçg, hiperkoleszterinçmia), egy beteg kérelőzmçnyçben emphysema szerepelt, ketten pedig splenectomiçn estek Åt. CsupÅn kçt beteg anamnçzisçben nem talåltak koråbban is fennållé krénikus betegsçget. A visceralis leishmaniosis endçmiås teráleteken gyermekbetegsçgkçnt ismert. A fertőzött teráletre beutazék közál azonban nem csak a gyermekek veszçlyeztetettek, hanem azok a felnőttek is, akik alapbetegsçgák következtçben csökkent ellenållé kçpessçgűek (HIVpozitÜv szemçlyek, immunszuppresszüv teråpiåban rçszesálők, krénikus betegsçgekben szenvedő idős emberek). Az egyre ÇlÇnkálő turizmus Çs a turiståk körçben a rizikécsoportba tartozék egyre emelkedő arånya miatt szåmolni kell a leishmaniosis előfordulåsånak emelkedçsçvel. A kálföldre utazé gyermekes szölőket Ås a csékkent ellençllñ kåpessågű felnőtt utazñkat fel kell vilçgosátani fokozott veszçlyeztetettsçgákről, e betegsçg termçszetçről, előfordulåsårél (pl. az olasz utazåsi cçlpontok 60%a, a spanyol cçlpontok 90%a LeishmaniaendÇmiÅs teráleten van). TanÅcsot kell adni a fertőzçs elkerálçsçnek médjairél is (pl. a turistçk Ås a velök utazñ kutyçk szünyog elleni vådelme).

5 TÄJÇKOZTATÄS ENGEDÇLYEZETT FERTŐTLENãTŐSZEREKRŐL 00. jånius hñnapban engedélyezett fertőtlenàtőszerek listüja Fertőtlenàtőszer neve BRADOGÇL ForgalmazÑ FLORIN Vegyipari Äs Kereskedelmi Rt. 675 Szeged, KenyÄrgyÅri Çt 5. FelhasznÜlÜsi terçlet käzfertotlenñtäs AlkalmazÜsi koncentrüciñ BehatÜsi idő AntimikrobiÜlis spektrum cc. 0 mp B (MRSA), F cc. perc V, T DEZINSTRUM CLEANISEPT MONELLY Kft. 750 Nagykorás, Losonczi u.9. Dr. Schumacher MagyarorszÅg Kft. 00 ård, Locsei Çt 4. felületfertotlenñtäs felületfertotlenñtäs,5 % 5 perc,0 % 0 perc 0,5 % 60 perc,0 % 0 perc T B (MRSA), F, V % 5 perc B (MRSA), % 60 perc F, V, T LYSETOL FF ALLEGRO Kft. 5 Budapert, Szent LÅszlÖ u. 97/b eszkázfertotlenñtäs % 60 perc % 0 perc 4 % 5 perc 0 % 6 Öra S B, F, V, T JelmagyarÜzat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid, S = sporocid TÜjÉkoztatÜst adta: dr. Milassin MÜrta főtanücsos, OEK DezinfekciÑs osztüly

6 A HAZAI JÄRVÄNYéGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. jånius 0. És jålius 6. kázátti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyügyi helyzete az alåbbiakban foglalhatö ássze: A leggyakoribb enterülis bakteriülis fertőző betegségek előfordulåsa csákkent az előző hetihez viszonyñtva. A salmonellosis Äs a dysenteria jårvånyügyi helyzete kedvezően alakult, a häten csupån egy kázássägi jårvånyröl Ärkezett jelentäs. MÄrsÄkelten csákkent az enteritis infectiosa bejelentäsek szåma az el őző hetihez viszonyñtva, a legtább bejelentäs CsongrÅd Äs JÅszNagykunSzolnok megyäből Ärkezett. A hepatitis infectiosa el őfordulåsa nem tärt el länyegesen a koråbbi Ävek azonos hetäben regisztrålttöl, a legtább bejelentäs a fővårosböl Ärkezett. A légåti fertőző betegségek a nyåri időszaknak megfelelően alacsony szåmban fordultak elő. Kevesebb scarlatina Äs varicella eset került a nyilvåntartåsba, mint az előző Äv azonos hetäben. Pertussist, morbillit Äs rubeolüt nem jelentettek, csupån egy mumpsz megbetegedäst Äszleltek. Az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjåban az előző hetihez viszonyñtva csákkent a regisztrålt esetek szåma. Kevesebb gennyes meningitis illetve encephalitis infectiosa fordult elő, mint az előző Äv 7. hetäben. A meningitis serosa előfordulåsa nem tärt el länyegesen az Äv azonos hetät jellemző kázäpärtäktől. MÄrsÄkelten cs ákkent a regisztrålt LymekÑr megbetegedäsek szåma a 6. hetihez viszonyñtva, a heti incidencia azonban harmadåval magasabb volt, mint a 00. Äv azonos hetäben. A jelentett megbetegedäsek kázel fele a fővårosban Äs Pest megyäben fordult elő.

7 EGÇSZSÇGéGYI, SZOCIÄLIS ÇS CSALÄDéGYI MINISZTÇRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések MagyarorszÜgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 7/00.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) a 7. héten (week) BetegsÉg Disease MediÜn az 7. héten (week) MediÜn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÉb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis 5 Acut flaccid paralysis 0 5 Diphtheria Pertussis 8 5 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ.betegsÉg 5 8 LymekÑr Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Tularemia Tetanus 6 Vàrusos haemorrh. lüz Malaria* 8 Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztñtott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) () nincs adat (no data available) A statisztika käszñtäs ideje:

8 EGÇSZSÇGéGYI, SZOCIÄLIS ÇS CSALÄDéGYI MINISZTÇRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések MagyarorszÜgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 7/00.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terçlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta LymekÑr Budapest Baranya BÜcsKiskun 8 0 BÉkÉs 55 6 BorsodAbaåjZemplÉn CsongrÜd 5 80 FejÉr 4 7 GyőrMosonSopron 6 47 HajdåBihar 4 6 Heves JÜszNagykunSzolnok KomÜromEsztergom NÑgrÜd 9 4 Pest Somogy 4 5 SzabolcsSzatmÜrBereg 4 5 Tolna Vas VeszprÉm Zala âsszesen (total) Előző hét (previous week) (+) előzetes, räszben tisztñtott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszñtäs ideje:

9 A Johan BÅla OrszÇgos EpidemiolÑgiai KÉzpont (OEK) kiadvçnya. A kiadvånyban szereplő kázlemänyek szakmai egyeztetäst kávetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ásszeållñtåsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÖgiai Kázpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvånyt a Johan BÅla OrszÇgos KÉzegÅszsÅgÖgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÖzÖs AlapnÅl elnyert pålyåzat Åltal biztosütott egyáttműködçs rçvçn fejlesztettçk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerül poståzåsra Äs az Internetre. Internet càm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kázläsi sz ÅndÄkkal sz ÑveskedjÄk az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Johan BÉla OrszÜgos EpidemiolÑgiai Kízpont 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 4765, Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatök Äs felhasznålhatök, azonban a kiadvåny forråsk Änt valö hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi mödon: OrszÅgos EpidemiolÖgiai Kázpont. A kázlemäny cñme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÖgiai Kázpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 00;:.) OrszÜgos tisztifőorvos: Prof. dr. UngvÜry Gyírgy ISSN 49757X

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27.

8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. 8. Ävfolyam 16. szåm 2001. Åprilis 27. MegvÅltozik a BCG vakcina Äs szätosztåsånak rendszere TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30.

8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. 8. Ävfolyam 12. szåm 2001. mårcius 30. Tuberculosis elleni vilågnap A BCG vakcinåciç LaboratÇriumi hérek TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs

NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs 8. Ävfolyam 4. szåm 2001. februår 2. NemzetkÇzi informåcié: A rabies helyzete EurÉpÅban Äs ÑzsiÅban Hazai informåcié: Influenza Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ A RABIES HELYZETE

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

Zoonosisok, parazitozoonosisok

Zoonosisok, parazitozoonosisok Zoonosisok, parazitozoonosisok Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok szükségességét, az emberek és az állatok egészségének

Részletesebben

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János 30. fejezet Fertôzô betegségek Szalka András Kerekes János A fertôzô betegségek kórokozói. Néhány, a fertôzô betegségekkel kapcsolatos fogalom A fertôzô betegségek kórokozói Vírusok. A jelenleg ismert

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI SZLÁVIK JÁNOS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ BUDAPEST

FERTŐZŐ BETEGSÉGEK FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI SZLÁVIK JÁNOS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ BUDAPEST FERTŐZŐ BETEGSÉGEK FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI SZLÁVIK JÁNOS SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ BUDAPEST Új és újraéledő zoonózisok, 1996 2003 (Forrás: WHO and Pappaioanou) Cryptosporidiosis West Nile Virus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kutya babesiosis és kimutatása PCR módszerrel Témavezető: Készítette: Dr. Molnár Péter Haász Nikoletta egyetemi docens

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

Beszéljünk a védőoltásokról!

Beszéljünk a védőoltásokról! A gyermekkori védőoltások: az ECDC tájékoztatója Az ECDC útmutatója a védőoltásokkal kapcsolatos kommunikációról Adaptáció: A gyermek első oltásai Kanadai Gyermekgyógyászati Társaság (Baby First Shots

Részletesebben

AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI

AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu Pete Dóra pete.dori@gmail.com AZ A/H1N1- INFLUENZA PANDÉMIA KATASZTRÓFAVÉDELMI ASPEKTUSAI Absztrakt A világ globalizációjának következtében

Részletesebben

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK 1 7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK A nyirokcsomók megnagyobbodása az infekciós betegségek gyakori, a kiütésekhez és a parotis-duzzanathoz hasonlóan már fizikális vizsgálatkor feltűnő tünete. A szoliter

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Összeállította: dr. Csohán Ágnes osztályvezető főorvos Közreműködtek: dr. Molnár

Részletesebben

A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon

A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM Állatorvos-tudományi Doktori Iskola A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon Tánczos Balázs PhD értekezés Budapest 2012 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2011. augusztus Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tiszti fıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 32. Szakdolgozói Vándorgyűlése. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel.

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 32. Szakdolgozói Vándorgyűlése. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel. 2013. június 21-22. Szeged Hotel Novotel Program Tisztelt Kolléganők és Kollégák! szakdolgozóinak 2013. évi Vándorgyűlését a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati

Részletesebben

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján)

Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 29.szeptember Statisztikai Hivatal ISSN 978-963-235-253-4 Betegségek Észak-Magyarországon (háziorvosi és házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján) Tartalom Bevezető...2

Részletesebben

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna. KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 1 1. szám A pulmonológiai hálózat 2010. évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet

Részletesebben

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Szerda, 2006. február 8. 12.00 Regisztráció 14.00 16.00 I. Szekció A diffúz és gócos májbetegségek diagnosztikája Elnök: Csomós

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2 Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Epinfo 3 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

Leggyakoribb utazási betegségek

Leggyakoribb utazási betegségek Az utazások során elkerülhetetlen, hogy az utazók megkapják azon egészségügyi információkat, amelyek tudatában biztonságossá tehetik utazásaikat. Az egészségügyi tájékoztatást, ezzel pedig a járványok

Részletesebben