Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának március 31-ei ülésére T e r v e z e t Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének évben elvégzett feladatairól Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály Kárpáti Árpád, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2005.(XII.15.) Kgy. határozatában fogadta el a megyei ifjúsági koncepciót. Az elfogadással egyidejűleg megerősítette a jogszabályban meghatározott, illetve önként vállalt ifjúsági feladatok ellátásának módját, melyet a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságon, és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványon keresztül kíván megoldani. Ugyanakkor megbízta a Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Kht.), hogy készítse el - összhangban az ifjúsági törvénnyel - a megyei ifjúsági koncepción alapuló megyei ifjúsági cselekvési tervet, amit szakmai fórumokon egyeztessen, és terjessze azt a Közgyűlés elé. A Kht. a Közgyűlés megbízásának eleget téve - az ifjúsági koncepcióban meghatározott feladatterv mentén és a helyi szakmai szervezetek bevonásával állította össze a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének tervezetét. Ezt véleményezésre megküldte közel 100 megyei ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak, szövetségnek, stb.), a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Kerekasztalban résztvevőknek, az Ifjúsági munkacsoport tagjainak, valamint a megyében működő politikai pártok képviselőinek is. A megkeresettek javaslatainak, véleményeinek figyelembe vételével került kialakításra a megyei ifjúsági cselekvési terv, melyet a Közgyűlés az 57/2006.(V.11.) Kgy. határozatával fogadott el. A testület ezzel egyidejűleg felkérte a Kht-t, a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtására, a határidők betartására, a felelősök koordinálására és az illetékes szakbizottság - minden év március 31-ig történő tájékoztatására. Az idő közben Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (a továbbiakban: Kft.) alakult Kht. minden évben eleget tett (fenti) végrehajtási-, illetve tájékoztatási kötelezettségének: az ifjúsági cselekvési tervben meghatározott feladatokat - szakmai tartalmakkal megtöltve ellátta, annak végrehajtásáról a következő év március 31-ig tájékoztatót készített, és azt megküldte a megyei önkormányzat számára. A tájékoztatókat átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottság minden évben megtárgyalta, és az abban foglaltakat a 36/2007.(V.23.) MKISB, a 20/2008.(IV.7.) MKISB, és a 13/2009.(IV.15.) NEKISB számú határozataiban tudomásul vette. Különös figyelmet fordított a Kht., illetve Kft. ifjúsági cselekvési terv hatékonyabb végrehajtása érdekében tett javaslataira. Nevezetesen: újragondolta, és -alakította az Ifjúsági munkacsoportot, melyről a 40/2009.(XI.25.) NEKISB határozatában döntött; elfogadta a megyei ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosításának szükségességét, melyről a Közgyűlés évi munkatervéről szóló előterjesztés kapcsán tárgyalt és rendelkezett; fontosnak ítélte meg, de anyagi források hiányában csak egy rövid, tömör megyei ifjúságkutatással tudott egyet érteni, aminek finanszírozását elsősorban pályázatból kívánta

2 2 megoldani, és a hiányokat a rendelkezésre álló humánerőforrásaiból, elsősorban a Kft-vel, illetve a vele együttműködő szervezetek azonos témájú kutatásai segítségével igyekezett pótolni; az ifjúsági területtel való elkötelezettségét hangsúlyozva lehetőségeinek függvényében képviselői, illetve a Közgyűlés tisztségviselői által részt vett megyei ifjúsági rendezvényeken. A Kft. folytatva a megyei ifjúsági területen 2006-ban elkezdett munkát az elmúlt évben is végrehajtotta azon feladatokat, melyeket számára a megyei ifjúsági cselekvési terv megfogalmazott. Ezen ifjúsági feladatellátásról a Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatót készített, melyet megküldött a megyei önkormányzatnak. A tájékoztató azonban nemcsak a 2009-ben, hanem az ezt megelőző három év során végrehajtott feladatokat is tartalmazza az ifjúsági koncepcióban kitűzött célok, illetve - ezzel összhangban a cselekvési tervben meghatározott pontok mentén. A teljes körű, négy év időtartamot átfogó tájékoztatással - az ifjúsági ügyek fontosságának hangsúlyozása mellett a feladatellátás folyamatának szemléltetése, komplexitásának és évenkénti összevethetőségének bemutatása volt az elsődleges célja. Ezzel a megyei ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosításának az alapját kívánta megteremteni, hiszen az új dokumentumok tartalmának előkészítéséhez szükséges a korábbiakban foglaltak mindenre kiterjedő összegzése, és értékelése. Az ifjúsági cselekvési terv feladatainak Kht., illetve Kft. általi ( évekre vonatkozó) végrehajtásáról szóló összegző tájékoztató a terjedelmi korlátok miatt - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán tekinthető meg, annak évről szóló kivonata az előterjesztés 1.számú melléklete. A mellékelt tájékoztató alapján elmondható, hogy a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., és ezen a szervezetén keresztül a megyei önkormányzat az ifjúsági cselekvési tervében előirányzott feladatokat lehetősége függvényében évben is teljes körűen teljesítette. Az elvégzett feladatok jól mutatják, hogy a Kft. és a megyei önkormányzat miként került közelebb az ifjúsági koncepcióban meghatározott célkitűzéseihez, különösen a megyében élő fiatalok jobb életkörülményeinek és életesélyeinek biztosítása, helyben tartása-helyben maradása, és a fiatalok közösségi aktivitásának növelése stratégiai céljainak eléréséhez. Bár a megyei ifjúsági cselekvési terv, különösen az ahhoz kapcsolódó közgyűlési döntés, elsősorban a Kft-t nevesítette a feladatok végrehajtó szervezeteként, néhány feladat esetében a Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási- és közművelődési intézmények is, mint felelősök lettek megjelölve. A megyei intézmények a számukra meghatározott ifjúsági feladatokat - ágazati tartalmakkal megtöltve, feltételrendszereik lehetőségeinek függvényében ellátták, amiről az intézményi beszámolók részeként minden évben tájékoztatták a fenntartó megyei önkormányzatot, átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottságot. Az éves intézményi beszámolók azonban elsősorban a szakfeladatok mentén nyújtottak/nyújtanak információt, az intézmény ifjúsági feladatellátása csak közvetetten jelenik/jelent meg bennük. Ez nem elegendő a cselekvési terv feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató teljességéhez, annak értékelhetőségét torzíthatja, mindazon által az ifjúsági koncepció és cselekvési terv módosítását akár negatív irányba is befolyásolhatja. Ennek okán kereste meg a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények vezetőit, hogy adjanak tájékoztatást a megyei ifjúsági cselekvési tervben foglalt azon feladatok évi végrehajtásáról, melyekben az intézmény, mint a megvalósításért felelős szervezet meg lett jelölve. A tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez emlékeztetőül, illetve segítségül megküldte a cselekvési terv azon kivonatát, amelyben már csak az intézmény számára kijelölt feladatok szerepeltek. A közoktatási intézményeknek a 2. Készség- és képességfejlesztő programok szervezése és a 3. Egészségnevelés főfeladatain belül a

3 A nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, összehangolása 2.3. Idegen nyelv tudás fejlesztése 2.4. Az információs és kommunikációs technológia megismertetése és alkalmazása 2.5. Állampolgári jogokról való ismeretek fejlesztése 2.6. A formális és nem formális képzések elterjedésének és elismerésének támogatása nemzetközi szinten is 3.3. Szenvedélybetegségek kialakulásának, megelőzésének támogatása feladatok; a közművelődési intézményeknek az 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása főfeladaton belül az 5.2. Közösségi terek, táborok és sportpályák biztosítása 5.4. Kulturális, illetve hagyományőrző programok támogatása 5.6. A művészetek általi nevelés támogatása feladatok; a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának a 2.1., a 2.5., és az 5.6. pontokban foglalt feladatok végrehajtásáról kellett tájékoztatást adniuk. Az alelnöki megkeresésre az intézmények az előírt tartalommal és határidőre megküldték tájékoztatóikat, melyek teljes terjedelmükben a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán megtekinthetők. Az intézményi tájékoztatók kijelölt ifjúsági feladatok mentén történő összefoglalása (kivonata) az előterjesztés 2. számú melléklete. Mindebből jól látható, hogy a megyei önkormányzat a fenntartásában lévő közoktatási- és közművelődési intézményein keresztül, az ágazati feladatellátásaiban is igyekezett az ifjúsági területet oly módon kiemelten kezelni, hogy az ifjúsági cselekvési tervben foglaltakat - az adott intézményi keretek között teljes körűen végrehajtotta/végrehajtatta. Az intézmények által elvégzett feladatok jól mutatják, hogy a megvalósult készség- és képességfejlesztő programok, az egészségnevelés, valamint a közösségfejlesztő- és/vagy művészeti programok az intézmények keretein belül, és az azon kívül lévő fiatalok számára is meghatározó jelentőségűek, az ifjúság életminőségét javítóak voltak. Mindezek tovább segítették, illetve erősítették a megyei önkormányzatot stratégia céljainak elérésében: (többek között) a rendszeres szabadidős programok gyarapodásával, a konstruktív életvezetés esélyének növekedésével javulhattak a megyében élő fiatalok életkörülményei és életesélyei. Tisztelt Bizottság! Mindezek alapján javaslom a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények által készített, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervének 2009-ben, illetve években elvégzett feladatairól szóló tájékoztatók tudomásul vételét. Határozat javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága tudomásul veszi a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évben, valamint a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények évben elvégzett, a megyei önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében meghatározott feladatairól szóló tájékoztatókat. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Weisz Péter, a bizottság elnöke Pécs, március 19. Weisz Péter sk.

4 1. számú melléklet Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési tervének a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. által évben elvégzett feladatairól 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1 Kerüljön kidolgozásra egy középtávú megyei ifjúsági kommunikációs stratégia. Az ifjúsági korosztály tekintetében jövőjüket befolyásoló szerepe van a hatékony és hiteles kommunikációnak, ezért törekedni kell a megfelelő naprakész, gyors információáramlásra a korosztály és más társadalmi csoportok, valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények, szervezetek között. - Megyei ifjúsági módszertani központként on-line Információs törzset működtetünk és rendszeresen frissítjük honlapunkon. (http://www.tetthely.net/htmls/informacios_torzs.html). - Az elkészített kommunikációs stratégia feladatainak végrehajtásához további anyagi forrásokra van szükség. Ezen források hiányában olyan módszereket alkalmazunk, amelyek kevésbé költségigényesek: egyre több kitelepülés vidéki helyszínekre, csatlakozás mások által szervezett programokhoz, együttműködés önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel a hatékonyabb információáramlás elérése érdekében. - Együttműködésben a pécsi Periszkóp Közösségi Rádióval közös ifjúsági műsört készítünk hetente FlashEst néven (ifjúsággal, ifjúságnak) decembertől. - Partneradatbázis kiépítése, és használata. Megyei szintű hálózati levelező lista működtetése. Ebben különböző partnercsoportoknak címzett információáramlás biztosítása. 1.2 A kommunikáció tudatos fejlesztésével hatékonyabbá kell tenni az együttműködést az ifjúság és az intézmények, a médiumok, tartalomszolgáltatók között. - A jelenlegi együttműködések, közös programok fenntartásán túl további fejlesztéseket kell elősegíteni: a közművelődési szervezetek, a szociális intézmények, a teleházak hálózata, a pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás fejlesztésével és összekapcsolásával, továbbá internetes szolgáltatások, közösségi hozzáférések biztosításával és fejlesztésével, valamint speciális, térségi adatbázisok létrehozásával. - Ifjúság , illetve programok projektjeit koordináló tevékenység beindítása. - Működtetjük a Tett-Hely fantázianevű ifjúsági információs és tanácsadó hálózatot, amelynek a megyében jelenleg már 23 végpontja van (13 vidéki, 10 pécsi). - A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft ben továbbfejlesztette honlapját, a információs portált. - Rendszeres sajtókapcsolatot alakítottunk ki a régió médiumaival, sajtólistánkat rendszeresen frissítjük, programjainkról rendszeresen küldünk sajtóanyagot. Több rendezvényünkről magazinműsor és hosszabb adás is készült. A BAMA című információs lapban rendszeresen hirdettünk egy pályázati támogatás segítségével. 1

5 - Folyamatos sajtófigyelés végzünk az ifjúsági témákkal kapcsolatban, a cikkeket archiváljuk. - Programjainkat az iwiw-en (internet alapú kommunikációs csatorna) is népszerűsítjük. - A Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli Regionális tagozatával hálózati együttműködést alakítottunk ki, amelyet folyamatossá tettünk. - Programjainkat, szolgáltatásainkat nagyszabású, tematikus ifjúsági rendezvényeken népszerűsítjük (pl. egyetemi programok, nyílt napok, kistérségi napok, Rockmaraton, Pécsváradi Ifjúsági Fesztivál, Hegyháti Ifjúsági Fesztivál, Sellyei Dinnyefesztivál, Pécsi Napok). - Együttműködünk a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal (mint megyei közművelődési módszertani központtal), valamint a Pécsi Ifjúsági Központtal. - Együttműködünk a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programban a Pécs2010 Menedzsmentközpont Nonprofit Kft-vel. Kidolgoztuk a pécsi Tett-Hely hálózati tagok Pécs 2010 EKF Infopont-ként való szolgáltatását. Tematikus hírleveleket készítünk az EKF ifjúsági programokról. - Együttműködünk és közös programokat valósítunk meg a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával (Pécsi Esélyek Háza). - Év elejétől szervezetünk keretében működik a Baranya Megyei Európai Információs Pont, a Europe Direct hálózat tagja, így teljeskörű Európai Uniós információszolgáltatást nyújtunk. - Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium munkacsoportjaiban részt vettünk, ahol gyermekek és fiatalok bűnmegelőzési modellprogramjait, reintegrációs programjait dolgoztunk ki. - Az ország legjelentősebb szakmai konferenciáin részvétel, feladat-ellátásunk, szolgáltató hálózatunk promotálás, kapcsolatépítés (Település és Ifjúsága konferencia, Mindengyerek Konferencia). - A Pécsi Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat működésének folyamatos segítése. - A Baranya Megyei Boksz Szövetséggel közös bűnmegelőzési projekt megvalósítása. 1.3 A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság alakítson ki ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és lehetőség szerint minden kistérségben. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenysége terjedjen ki a megye egész területére. A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság a Hálózat keretében létesítsen legalább minden kistérségben Ifjúsági Információs Irodát/Pontot, vagy mobil szolgálatot. A Hálózat működésének feltételeit a települési önkormányzatokkal és a többcélú kistérségi társulásokkal együttműködve kell kialakítani és fejleszteni. - Folyamatos az ifjúsági célú önkormányzati szaktanácsadó; szakmai-, módszertani szolgáltatást Pécsett és a kistérségi központokban. Önkormányzatokat tájékoztattunk a helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv szükségességéről. Több önkormányzatnak segítettünk pályázati anyagok elkészítésében. - A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából 2008-tól ifjúsági szakmai módszertani központként működünk, amelynek keretében kiemelten segítjük az 5000 fő alatti települése ifjúsági munkáját ben meghívásos pályázattal tudtuk folytatni. - A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság által működtetett Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat tevékenységét kiterjesztettük szinte a megye egész 2

6 területére ben csatlakozott Mohács Kossuth Filmszínház, Pellérd, Komló Zrínyi Klub, Pécs: ANK Tolsztoj, Pécs: Menedék. - IV. Hálózat Napja (Alsómocsolád, szeptember 4.) - VI. Megyei civil ifjúsági börze (Bóly, október 3.) - Tett-Hely Ifjúsági Napok a megyében (Sásd, Szentlőrinc, Szigetvár, Villány, Sellye, Kémes) - Szakmai könyvtárunk közzé tétele a honlapunkon - Kistérségi ifjúsági fórum sorozat, SWOT analízisek elkészítésével (Pécsvárad, Komló, Szigetvár, Sellye, Siklós, Alsómocsolád, Pécs, Mohács, Szentlőrinc) - Megyei konferencia szervezése Ifjúsági szolgáltatások Baranyában címmel - (Pécs, április 17.) több más szakmai partnerrel. Együttműködésben a Magyar Teleház Szövetséggel, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal - A konferencián közel 100 résztvevő, köztük 30 IKSZT címbirtokos vett részt. - Ifjúsági információ szolgáltatásszervezés, fejlesztés témakörben képzés 9 településnek (Sásdi kistérségben), valamint a Tett-Hely Hálózat tagjainak - Szoros együttműködés a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással gyermekek és fiatalok integrációs programjában (képzésekkel, képzőkkel, információval, rendezvényszervezéssel). 2. Az egyéni életpálya megalapozása és az esélyek növelése érdekében készség- és képességfejlesztő programok szervezése, nemzetközi valamint helyi, kistérségi szinteken a fiatalok részére. 2.1 A közösségi fórumokon széles körben kell alkalmazni és összehangolni a nem formális pedagógiai módszereket: az önismereti, önbizalom-erősítő, kapcsolat-teremtő, kommunikációs készségek fejlesztését, a beilleszkedési problémák megoldását, a párkapcsolati, tanulás-módszertani tanácsadást, valamint a közösségfejlesztést. Az alapvető ismeretekre és készségekre építve kell törekedni további eredmények elérésére a képzések és a munkahelyi szocializáció során. A képzések lebonyolításakor figyelembe kell venni a speciális képzést igénylő fiatalokat és veszélyeztetett gyerekeket. (pl. Az Ifjúság és programok keretében a helyi kezdeményezések programjában való aktív részvétel, megyei és városi reintegrációs programok, bűnmegelőzési programok, speciális képzési programok) - Extrém sportpálya működtetése. - Ifjúsági klubvezető képzés 9 településről (Sásdi kistérségben). - Hálózati képzőtábor szervezése (2009. március, Drávafok; november, Bóly). - Közösségi Művészet csoport indult nyarán, azóta rendszeresen találkoznak - Társadalmi Befogadás Szakkollégium a PTE-FEEK-el (május 31-ig). - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.). - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben év folyamán zárt csoportfoglalkozások tartása. - Ifjúságsegítő szakos hallgatók gyakorlati képzése modulrendszerben és külső szervezetekben. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 7 alkalommal szerveztünk egyéni és társas kompetenciákat fejlesztő képzéseket (Mohács, Komló, Siklós, Szigetvár, Pécs). 3

7 2.2 Ösztönözni kell a fiatalok vállalkozásainak beindítását. A meglévőket fejleszteni, segíteni kell képzésekkel, tájékoztatókkal, fórumok szervezésével mindhárom szektor (állami, piaci, civil) együttműködésében. A különböző készségek és képességek elsajátítása által, az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről és igénybevételük feltételeiről való tudás birtokában javulni fog a fiatalok érvényesülési esélye vállalkozóként a munkaerő-piacon, ezáltal növelhető lesz foglalkoztatottságuk is. - Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunkban folyamatos információszolgáltatást, tájékoztatást nyújtunk 2.3 A társadalmi mobilitás érdekében fejleszteni kell az idegen-nyelv tudást. A továbbtanulás és a munkavállalás szempontjából fokozottan kiemelt terület az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket magasabb színvonalon kell oktatni, és támogatni az erre irányuló iskolán kívüli képzéseket, speciális programokat is. (pl. Klub működtetése, ahol a fiatalok idegen nyelveket használhatnak. Baranya megyében önkéntesként dolgozó fiatalok, az önkéntesség és más kultúrák iránt érdeklődők vesznek részt a klubtevékenységekben, ahol nem formális módon fejleszthetik nyelvtudásukat. Fiatalok tájékoztatása és bevonása az Európai Önkéntes Szolgálatba, melynek során szintén fejleszthetik nyelvtudásukat.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára 2009-ben is. - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Berlini projekt - demokráciafejlesztő program pécsi és kozármislenyi fiatalokkal (2009. októberig). - Angol nyelvoktatás, korrepetálás önkéntesek segítségével irodáinkban. - Munkatársainkat angol és német nyelvű képzésekbe iskoláztuk be. 2.4 A munkaerő-piaci esélynövelés alapvető feltételeként meg kell ismertetni, és alkalmazni kell az információs és kommunikációs technológiát, melyek az egész életen át tartó tanulás, továbbtanulás és továbbképzés, valamint a munkavállalás során alapvető fontossággal bírnak (pl. e-magyarország program, E-régió, Mintarégió szakképzés, fejlesztési programjának támogatása, e-learning és távoktatás népszerűsítése, stb.). - Tett-Hely információs és tanácsadó hálózatunkban alkalmazzuk és népszerűsítjük az infokommunikációs technológiákat. - e-magyarország szolgáltatásokat nyújtottunk folyamatosan, népszerűsítettük az e- közszolgáltatásokat. - Az Eurodesk hálózat partnereként információt biztosítunk a fiatalok számára. - E-Tanácsadó képzésen vett részt egy munkatársunk, aki továbbadja tudását a szolgáltatásokat igénybe vevőknek. - A Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunk több tagja sikeresen pályázott informatikai fejlesztésre, informatikai képzésekre (Komló, ANK, Net-megálló, Pécsvárad). 4

8 2.5 Támogatni kell a diákok állampolgári jogokkal, társadalomismerettel kapcsolatos képzését, a pedagógusok és az ifjúságsegítők továbbképzését. Ajánlott a diákjogokkal kapcsolatos ismereteket az ifjúsággal foglalkozó intézmények és szervezetek oktatási tematikájában szerepeltetni. (pl. Ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek továbbképzése hazai, Európai Uniós és nemzetközi szemináriumokon és képzéseken) - Igény szerint diákjogi tanácsadást nyújtunk. - Városi Diákönkormányzati ülés 10 alkalommal. - Városi diákönkormányzati klubok 9 alkalommal. - Ember7 című rendezvényen közreműködés (december 5-10.). - Pécs Berlin ifjúsági demokrácia program (2008. május 1-től október 30-ig). - Ifjúsági demokráciaprojekt (Drezda, szeptember ). - Demokratikus állampolgár képzés diákoknak (Alsómocsolád, április ). - Civil szervezetek szakmai kompetenciafejlesztése: Rajtunk múlik! - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? (Somogygeszti, április ). 2.6 Támogatni kell a formális és a nem formális képzések elterjedését és elismerését nemzetközi szinten is, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok kipróbálják önmagukat a különböző szakmai területeken, elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba, új képességekre tegyenek szert. Lehetővé kell tenni, hogy minél több oktatási és képző intézményben a gyakorlati munkát, gyakornoki tevékenységet elismerjék. Fontos a szakmai segítségnyújtás formáinak támogatása (felkészítő képzések, tapasztalatok átadása), valamint az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szervezetek nemzetközi együttműködésének elismerése. (pl.: külföldi önkéntes munka, EVS program, ifjúsági csereprogramok, Europass program, ERYICA, HAYICO, EuroDesk, Europe Direct Információs Hálózat, Alpok- Adria Munkaközösség, Dunamenti Tartományok Munkaközössége, Duna-Dráva-Száva Eurórégiós Együttműködés, MATRIOSCA-program stb.) - EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében önkéntesek küldése és fogadása. - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Önkéntes Szolgálatról. - Folyamatos Eurodesk szolgáltatások a központban. - Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége (HAYICO) tag a központ. Két munkatársunk júliusától elnökségi tag lett és részt vesz a szövetség tevékenységének megújításában, kiszélesítésében. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Europe Direct iroda működtetése januárjától. - Hazai önkéntesség népszerűsítése. Eseti vagy teljes projektre, programra érkezett önkéntesek alkalmazása, programokba delegálása. - Köztámháló (országos közösségfejlesztési program) keretében a mohácsi és pécsváradi kistérségben foglalkoztunk fiatalok aktivizálásával. 3. Egészségnevelés 3.1 Népszerűsíteni kell az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre irányuló programokat, amelyeket lehetőség szerint az érintett civil és állami intézményeknek, szervezeteknek 5

9 együttműködve kell megvalósítani. Ezen túl támogatni kell az egészségnevelés, egészségfejlesztés együttműködésben megvalósuló programjait. (pl. világnapokhoz kapcsolódó rendezvények, tematikus egészségnevelési táborok, iskolákat átfogó egészségnevelési rendezvények, vetélkedők, Vöröskereszt programjai) - Hálózati kenutúra szervezése (Mohács-Kölked, augusztus) - Részvétel sportnapokon (Oroszló, Pellérd, Bóly, Pécsvárad) - A Pécsi Extrém Sport Központ működtetése, népszerűsítése nemzetközi szinten is 3.2 Kiemelten kell kezelni a fiatalok testi-lelki fejlődését, a mozgásra, sportolásra nevelését. - Ennek érdekében a sportot, különösen a lakossági sportot (tömegsport, szabadidősport, rekreációs sport) népszerűsíteni kell a megyei ifjúsági kommunikációs stratégia mentén, oly módon, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű (sportról szóló) rendszerezett információ jusson el a fiatalokhoz. - Csatlakozni kell a nemzetközi, országos és regionális programokhoz, melyek szerepelnek a megyei sportcélú civil szervezetek sportesemény és rendezvény naptárában (pl. Mozdulj Magyarország!, Fittségi Sportnapok, Kihívás Napja, Községi Egészségterv program, Tárt kapus sportlétesítmények programja). - Együtt kell működni a megyei sportcélú civil szervezetekkel (Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Baranya Megyei Diáksport Tanács, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége) és a helyi sportegyesületek érdekképviseleti szervezeteivel (pl. Baranya Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) - Közvetett és közvetlen csatornákon keresztül támogatni kell az ifjúsági korosztály rendszeres sportolását, legyen az versenysport vagy szabadidősport. A nemzetközi, országos, vagy települési szintű sportprogramokat, rendezvényeket, illetve turisztikai programokat (természetjárás, kirándulások), túrázásokat. (Pl. Magyar Sport- és Diáksport Napja, Autómentes Nap, kerékpár versenyek, -túrák, Integrált Sportnap stb.) - Extrém sportpálya működtetése és fejlesztése. - Sportnapok szervezése a Pécsi Extrém Sport Központban (2009. április 18., augusztus 8.). - Nézd meg, Értsd meg! Hajtsd meg! program az kerékpár és gördeszka sportágak népszerűsítésére augusztusától. - Részvétel a Tavaszi Szünidei Sport Programban (Szigetvár, április 11.). - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Sportnapok az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 6 alkalommal (Mohács, Komló, Szigetvár, Siklós, Pécs). - A megyei iskolákban futott nyitott kapuk program folytatásaként nyárra összegyűjtöttük a sportolásra alkalmas, nyitott iskolákat és terjesztettük a lehetőségeket a fiatalok számára. - A Baranya Megyei Boksz Szövetséggel közös bűnmegelőzési projekt megvalósítása. 3.3 Továbbra is segíteni és támogatni kell a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését szolgáló programokat, és azokat a szervezeteket (különösen az INDIT Közalapítványt és intézményeit), amelyek ezen a területen tevékenykednek. Kiemelten kell foglalkozni a kábítószer, az alkohol, a dohányzás problémájával és más függőséget okozó betegségek csökkentésével. Támogatni kell továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működését, újak létrehozását. A működő pécsi, komlói, siklósi és mohácsi fórumok támogatásán túl 6

10 szükséges Szigetváron és Sellyén is létrehozni kistérségi kábítószerügyi egyeztető fórumokat. (pl. Kortársoktatók-, DADA-, Csellengők-, Grundsuli program, Éjszakai sport programok, Bulisegély, Ártalomcsökkentő Fesztivál, FÜGE program képzései stb.) - Tagjai vagyunk a Pécsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, kapcsolatban vagyunk a regionális KEF-el. - Részt veszünk a pécsi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács munkájában. - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - A Tett-Hely ifjúsági információs és tanácsadó hálózat tagja az INDIT Közalapítvány Alternatíva irodája; több programban is együttműködő partnerünk az INDIT Közalapítvány, képzési programot bonyolítottunk le a Tett-Hely hálózat tagjainak. - Baranya Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben évben is rendszeresek voltak csoportfoglalkozásaink. - Folyamatosan segítjük a Pécsi Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat működését. - Prevenciós célú kitelepüléseken vettünk részt együttműködésben Bólyban (SZVMSZK). 3.4 Támogatni kell a kulturált környezet kialakítására, a települések szépítésére irányuló programokat, az itt élők jobb közérzetét biztosítani szándékozó kezdeményezéseket. A Tiszta, virágos Baranyáért programban külön elismerésben kell részesíteni az ifjúsági kezdeményezéseket. - Népszerűsítettük az országos Közöd kampányt, amely az önkéntes fiatalok napjára, április 24-re szervez önkéntes akcióprogramokat a környezet szépítésére. 4. Érdekképviselet és érvényesítés erősítése, hogy a fiatalokat valóban a jövő generációjának, és mint az értékek továbbörökítőinek tekintsük. 4.1 Támogatni és segíteni kell az iskolákban működő diákönkormányzatokat, mint az ifjúsági (közösségi) fellépés első lépcsőfokait. (pl. Diákönkormányzati Fórumok, Diákparlamentek, kollégiumi bizottságok, Diáksport szövetségek, Diákkörök) - Baranya Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum (4 alkalom). - Pécsi Ifjúsági Kerekasztal (4 alkalom). - Városi Diákönkormányzati ülés (10 alkalom). - Diákönkormányzati Klub (9 alkalom). - Regionális Diákönkormányzati Fórum szervezése. - A Berlini demokrácia projektben diákönkormányzati tagok részvétele. - Támogatjuk a diákönkormányzatok regionális fórumának megalakítását. - Működtetjük a Pécsi Ifjúsági Kerekasztalt, amelynek külön Diákönkormányzati munkacsoportja is működik. - Partnerünk a Diákközéletért Alapítvány, közös képzéseket, tábort, programokat szerveztünk velük. 7

11 4.2 Támogatni kell a politikai pártoktól független ifjúsági szervezetek létrejöttét, fejlesztését, a fiatalok önszerveződéseit és újszerű kezdeményezéseit. (pl. ifjúsági önkormányzatok, Ifjúsági Klubok Szövetsége, stb.) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Folyamatos pályázati tanácsadás nyújtása társadalmi szervezeteknek. - Több ifjúsági szervezet létrejötténél, átalakulásánál segédkeztünk (formális és informális: Ifjúsági klubok, Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, Van1Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület stb.). - Murál Morál (falfestéses közösségfejlesztő program) projekt közösségének támogatása. - Több településen támogatjuk helyi ifjúsági szervezetek, ifjúsági önkormányzatok és kistérségi ifjúsági fórumok megalakulását, működését. - Civil szervezetek szakmai kompetenciafejlesztése: Rajtunk múlik! - Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket lakóhelyünkön? (Somogygeszti, április ). 4.3 Az alapelvekben foglaltak érdekében be kell vonni a fiatalokat az őket érintő döntések (kiemelten az ifjúsági kedvezményrendszerek, juttatások tekintetében) előkészítésének folyamataiba, lehetőséget kell adni számukra a vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. (pl. kerekasztalok, bizottságok, eseti testületek, Baranya Megyei Gyermek, Ifjúsági és Sport Civil Kerekasztal) Támogatni kell a demokratikus úton választható, választott testületek létrejöttét. Újra kell gondolni az eddigi együttműködési formákat: a fiatalokkal együtt oly módon, amely biztosítja az információáramlást és az aktív kommunikációt. - Folyamatosan működtetjük a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot, aki rendszeresen delegál képviselőt a Baranya Megyei Önkormányzat különböző eseti munkacsoportjaiba, bizottságaiba. - Segítjük a Sásdi Kistérségi Programszervező Kerekasztal, mint kistérségi érdekképviseleti fórum tevékenységét. - Folyamatosan működtetjük a Pécsi ifjúsági Kerekasztalt, valamint a Városi Diákönkormányzatot. 4.4 Segíteni és támogatni kell a nők, a fogyatékkal élők, a romák, és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és közéletben való érvényesülését az Európai Uniós normáknak megfelelően. Kiemelten fontos a fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének figyelemmel kísérése, hogy milyen módon kapcsolódnak, kapcsolódhatnak be az országos programokba. Pl. A hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok bevonása az Ifjúság , illetve programokba, hiszen ez a program egyik prioritása (pl.: Európai Önkéntes Szolgálat, Ifjúsági Cserék és Helyi Kezdeményezések). - Folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az Európai Unió programjairól. - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Koordináljuk a Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Befogadás Szakkollégiumának programjait egész évben (előadások, szemináriumok, gyakorlati foglalkozások). - Ember7 című rendezvénysorozaton közreműködés (december 5-10.). 8

12 - Együttműködés az alsószentmártoni Szent Márton Caritas gyermek és ifjúsági programjaiban (Alsószentmárton, október 28.). - Közreműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Szakállamtitkárság Erkölcsi veszélyzónában lévő gyermekek és fiatalkorúak modellprojekt előkészítő munkacsoportjában. - Első lépés modellprogram utánkövetése, fiatalokkal segítése. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében májusától heti rendszerességgel látunk el pszichológiai, életvezetési, munkaerő-piaci, pályaorientációs és jogi tanácsadás rászoruló fiatalok részére. - Tartós munkanélküliek foglalkoztatása Pécs városával együttműködésben az Út a munkában program támogatásával (4 fő) 5. Közösségfejlesztés, és közösségi terek kialakítása a fiatalok aktivizálása érdekében. 5.1 Támogatni és segíteni kell az olyan közösségek és klubok működését, létrehozását, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. (pl. Ifjúsági Klubok Szövetsége, klubhálózat programok) - Ifjúsági Klubok Szövetségének koordinálása. - Az Együtt Baranya Ifjúságáért programunk keretében májusától kezdve 5 ifjúsági klub indult Pécsett és a megyében, hely vagy szakember biztosítása klubokhoz. - Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatunkban kiemelt feladat volt az ifjúsági klubok beindítása, támogatása. 5.2 Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő, a változó igényekhez alkalmazkodó közösségi tereket, táborokat és sportpályákat kell biztosítani. Fejleszteni kell a helyi önkormányzatokkal együttműködve a jelenlegi közművelődési intézmények és civil szervezetek által fenntartott közösségi tereket. - Extrém sportpálya működtetése. - Részvétel a Tavaszi Szünidei Sport Programban (Szigetvár, április 11.). - Pályázatot nyújtottunk be a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Orfűi Sporttábor felújítására és működtetésére (nem részesült támogatásban, de a döntés megtámadtuk az illetékes bíróságon). - Folyamatosan tájékoztatjuk a partnereinket a közösségi terek fejlesztési lehetőségeiről. - Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központként segítjük a megye 105 településének Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) programját. 5.3 Az infrastrukturális, tárgyi fejlesztésekkel párhuzamosan hazai és nemzetközi szinten támogatni kell a közösségfejlesztők, animátorok képzését. (pl. Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat működtetése, képzési programjai, Aktív Ifjúság Baranyában program, a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával együttműködve ifjúságsegítő, művelődésszervező szakos hallgatók gyakorlati képzése, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat képzései, SALTO YOUTH képzések stb.) - Ifjúsági klubvezető képzés 9 településről (Sásdi kistérségben). 9

13 - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében 16 fő kortárs önkéntes képzése 4 szeminárium keretében. - Első lépés drogprevenciós modellprogram rendezvényei május 31-ig. - Hálózati képzések (Drávafok, Bóly). - Külön megállapodás alapján gyakorlati képzést biztosítunk a PTE-FEEK ifjúságsegítő szak nappali tagozatos hallgatói számára. - PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék terepgyakorlat szociális munkás és szociálpolitikus szakos hallgatók részére, továbbá önkéntes tevékenység biztosítása számukra. 5.4 Támogatni kell a térség és településfejlesztő hatású kulturális, illetve hagyományőrző programokat. Ösztönözni kell a fiatalok rendszeres részvételét ezeken a programokon. (Pl.: Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Baranyai Mediterrán Ősz, Pécsi Napok, Művészeti és Gasztronómiai Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Fesztivál, Busójárás, Kistérségi Ifjúsági Fesztiválok) - Mutasd Magad tehetségkutató, VII. Megyei ifjúsági Civil Börze és I. Baranya Megyei Ifjúsági Helyismereti Vetélkedő megszervezése baranyai ifjúsági civil szervezetek és művészeti csoportok részére (Bóly, október 3.). - Rendszeresen tájékozódunk, és kapcsolatot tartunk a Pécs2010 Menedzsmentközponttal. - pécsi Infopontot működtetünk, amelyek elsődleges feladata az Európa Kulturális Fővárosa programok népszerűsítése. - Közreműködtünk kulturális fesztiválokon (Pécs-Batta-Dem, Pécs-Tüke Kupa gyermeknapon, Pellérdi juniális, Pécsváradi ifjúsági Fesztivál, Sellyei Dinnyefesztivál, Ördögkatlan Fesztivál, Örökség fesztivál Pécsi Napok). - Az Együtt Baranya ifjúságáért projekt keretén belül megrendezésre kerülő EBI fesztivál (június 12. Mohács; szeptember Pécs). 5.5 Fejleszteni kell a partner települési, -térségi ifjúsági kapcsolatokat. Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell kialakítani, rendszeres cseretalálkozók szervezni a jövőben megvalósuló programok eredményessége érdekében. Ifjúsági területen hatékonyabban kell kihasználni a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei nemzetközi kapcsolatrendszerében kialakult együttműködéseket. (pl. Alpok-Adria Munkaközössége, Dunamenti Tartományok Munkaközösség, Pécsi Nemzetközi Ifjúsági Kultúrhét/ICWIP, Szemináriumok, tanulmányutak szervezése, diákcsere programok.) - Részvétel határon túli ifjúsági kapcsolatépítő találkozón Horvátországban Kopácson. - Pécs Berlin ifjúsági demokrácia program (2008. május 1-től október 30-ig). - Ifjúsági demokráciaprojekt (Drezda, szeptember ). - Kapcsolatfelvétel és közös programok tervezése az eszéki ifjúsági irodával. - Együttműködés az eszéki extrém sport egyesülettel. - Dijon városával kapcsolatfelvétel és ifjúsági programok tervezése. 5.6 Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a művészetek általi nevelésre, mint a személyiségfejlesztés egyik fontos eszközére. Támogatni kell a művészeti nevelés speciális programjait. (Pl. színházi találkozók, Diákfilm Fesztivál, Mutasd magad! 10

14 program, képzőművészeti és előadóművészeti pályázatok, versenyek, Könnyűzenei programok, Zenei klubok, táborok, képzések, előadások stb.) - Az Együtt Baranya Ifjúságáért program keretében Közösségi Művészet akcióprogramokat szervezünk 3 alkalommal, Zenei fesztivált szerveztünk 2 alkalommal, fotókiállítás szerveztünk 40 fiatal, 168 alkotásának részvételével. 6. Ifjúsági munkacsoport létrehozása, működése A fenti feladatok minél hatékonyabb ellátása és összehangolása érdekében megyei ifjúsági munkacsoportot kell létrehozni, amelynek feladatai: - a koncepció és cselekvési tervének figyelemmel kísérése, felülvizsgálata, - a kommunikációs stratégia kidolgozása, - eseti intézkedési tervek, programok kidolgozása. - A Munkacsoport eseti informális jelleggel működött. Közös projektek idejére többen együttműködnek. Eseti jelleggel a munkacsoport tagjai közösen terveznek hazai és nemzetközi projekteket. 7. A helyi önkormányzatok együttműködése az ifjúsági feladatok ellátásában Az ifjúság helyi szintű segítésének, életkörülményeik javításának érdekében tájékoztatni kell a megye minden települési önkormányzatát és a megye területén működő többcélú kistérségi társulásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciójáról, az abban foglalt feladattervről és a hozzá kapcsolódó ifjúsági cselekvési programról. A települési önkormányzatok számára ajánlásokat, a többcélú kistérségi társulások számára javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek figyelembevételével, és alkalmazásával az ifjúság életkörülményeinek javulása érhető el. - Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására pályázó 105 települési önkormányzat számára rendszeresen tájékoztatókat küldtünk ki a későbbi együttműködés érdekében. Minden pályázóval együttműködési megállapodást kötöttünk, mint megyei ifjúsági szakmai módszertani központ. - A megye kistérségi társulásai valamint önkormányzatai számára módszertani anyagokat készítettünk, rendszeresen tájékoztatjuk a településeket a pályázati lehetőségekről. 11

15 2. számú melléklet Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési tervében foglalt, a megyei fenntartású közoktatási- és közművelődési intézmények számára megjelölt feladatok végrehajtásáról ( ) Összefoglaló az intézményi tájékoztatókból Közoktatási intézmények 2. Készség- és képességfejlesztő programok szervezése 2.1. A nem formális pedagógiai módszerek alkalmazása, összehangolása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Tanórákon: - csoportmunka (önismeret, kommunikációs fejl.) - kooperatív tanulás Osztályfőnöki órákon: - személyiségfejlesztő feladatok: szituációs játékok, szerepjátékok - kulcskompetenciák fejlesztése, előtérben a szociális és életviteli kompetenciákat (HEFOP ) - Szakiskolában kiemelt helyet kap a munkavállalással, otthonteremtéssel, családalapítással kapcsolatos kérdések és problémák megbeszélése Habilitáció rehabilitációs foglalkozásokon: - egyéni és mikrocsoportos fejlesztés, csoportépítő személyiségfejlesztő feladatok, Délutáni foglalkozások, szervezett szabadidő - havonta szakiskolai klubdélután keretében több szintéren nyílik lehetőség a diákoknak a személyiség és képességfejlesztésre. (sport, kézműves foglalkozások, kiscsoportos tréningek, filmklub). Speciális képzést igénylő fiatalok munkahelyi szocializációjának elősegítése parkgondozó szakon, konyhai kisegítő szakon, ápolási asszisztens szakon. Az alapvető ismeretek és készségek kialakítása az iskolában kiemelt hangsúllyal jelenik meg, de ennek tartalmi elemei erősen szűkített keretek között tud csak megvalósulni. A speciális képzés készségfejlesztő speciális szakiskolai keretek között van az intézményen belül, külső munkahelyi gyakorlatra a tanulók nem járnak. A közösségformálás színterei is jobbára a kerítéseken belül valósulnak meg, ami nem zárja ki azt, hogy az intézménynek - az integráció érdekében tett fáradozásainknak köszönhetően - élő kapcsolatrendszere működik, és szervesen beépül a mindennapok életébe.

16 2 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Az intézményben osztályfőnöki órákon, valamint társadalmi tantárgyak keretében folyamatosan foglalkoznak integrációs programokkal, illetve felkeresik azon intézményeket a városban, amelyek hasonló feladatokat látnak el. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók elsajátítják az alapvető kapcsolatteremtő, illetve kommunikációs készségeket. A speciális képzést igénylő fiatalok számára tanítják a munkahelyi elhelyezkedés, munkába állás formai követelményeit is. Pedagógiai Programjuk részévé tették az un. mediáció, konfliktuskezelő, vitarendező folyamatot. A 9. osztályokban heti 6 órában, csoportbontásban iktattak olyan tantárgyakat pályaorientáció, mindennapi teendőink és tanulásmódszertan - amelyek segítségével a hiányosságokat pótolni kívánják. Ugyanezeket a célokat szolgálják a szakképző évfolyamokon az etika órák is. Közösségteremtés és személyiségfejlesztés keretében olyan eseményeket szerveznek, amelyekben osztályközösségek mutatkoznak be az iskola közössége előtt. Ilyen komoly együttes felkészülést igénylő alkalmak pl. a szecskaavató, az ádventi osztályműsorok a szalagavató, stb. Jelentősebb iskolai ünnepségeik műsorait is egyegy osztályközösség készíti el és mutatja be. Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatuk olyan jelentős iskolai események társszervezői, mint az Iskolanap és a Radnóti-sportnap. Diákjaik bizalommal fordulhatnak problémáikkal az ifjúságvédelmi felelőshöz. Rendőrségi, bűnmegelőzési programot, órát szinte minden osztály betervezett osztályfőnöki órára, ezek megtartása a szakiskolában elkezdődött Idegen nyelv tudás fejlesztése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old osztályig heti 2 órában angol nyelv tanítása. - Angol nyelvi szakköri foglalkozás heti egy órában év óta folyik az angol nyelv oktatása a felső évfolyamokon és a szakiskolában. Az idegen nyelv használata/tanulása nem cél és nem is eszköznevelési rendszerükben. A kétnyelvűség a roma népesség kapcsán jelentkezik, főként a beiskolázási kor táján. Igen egyedi módszerekkel (szülők segítsége...) törekednek az eredményességre.

17 3 BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Az intézményben két idegen nyelv közül választhatnak a tanulók. Az idegen nyelv alapjai mellett a más országos kultúráját, szokásait is megismerik. Az iskolában három idegen nyelvet tanítanak. Az angol és a német nyelv kötelezően választható, míg a horvát nyelv szabadon. Szakiskolai osztályaikban heti három, szakközépiskolai osztályainkban a évfolyamon heti három, a évfolyamokon heti négy órában tanulják a diákok az idegen nyelvet. A horvát és a német nyelvek esetén igény szerint biztosítják a nemzetiségi nyelvoktatást is. Az elmúlt években öt alkalommal töltöttek diákjaik 10 naptó 8 hétig terjedő időt sikeres pályázatoknak köszönhetően a németországi Erfurtban és Jénában. Bensheimi szakképző iskola diákjaival szintén sikeres pályázatnak köszönhetően dolgozhattak közös projekten (kétnyelvű szakácskönyv). Tanulóik Bensheimben, a német diákok Mohácson töltöttek el egy-egy hetet. Horvát nyelvet tanuló diákjaik egy-egy hetet töltöttek djakovói és pélmonostori családoknál. Szakközépiskolai diákjaik számára a 11. évfolyam elvégzését követően lehetőség van nyelvi táborban való részvételre. A táborban kiscsoportokban angol, horvát és német nyelvoktatás folyik kötetlen társalgás formájában Az információs és kommunikációs technológia megismertetése és alkalmazása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Életviteli és gyakorlati ismeretek és pályaorientációs órák keretén belül a környéken lévő működő üzemek meglátogatása. - Szakiskolában pályaorientációs órák keretében munkahelyek látogatása, az ott végzett munka megismerése. - Szakiskolába nyitott tanterem program keretében minden szerdán lehetőség van a tanulóknak arra, hogy délután számítógépet használjanak informatika tanár közreműködésével. Informatika tantárgy oktatása, e-tananyagok alkalmazása, azok szakmai körökben és társintézményekben történő terjesztése. A kommunikációs nevelés részeként alkalmazzák a számítástechnikai alapismeretek elsajátítását.

18 4 BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Szakközépiskolai, valamint a szakközépiskolai és a szakképző iskolai szakképző évfolyamok szakosztályainak egy részében tantárgyként, csoportbontásban szaktanárok oktatják a kommunikációt és kommunikációs gyakorlatokat. Az osztályfőnöki órák tematikájában minden évfolyamon megtalálható e témakör. Az iskola évfolyamán minden diák 1-2 órában tanulja az informatika tantárgyat. A rendészeti szakmacsoportos tanulók felsőbb évfolyamokon is legalább heti egy órában foglalkoznak informatikával. Informatikai tárgy tantárgyaink sorában jelen van az informatika alapismeretek szakmai alapozó tantárgy. A 11. évfolyamtól biztosítják az érettségire való felkészítő oktatást heti 3 órában óta ECDL vizsgaközpont működik az iskolában. Tanulóik közül is sokan élnek a csoportos heti egy alkalommal 2 órában való felkészülés és a bizonyítványszerzés lehetőségével. A 2008/2009. tanévtől indították első informatikáéval kapcsolatos szakképzésüket, a webmesterek képzését. Diákjaik használják a belső (használható a külső is) elektronikus levelezési rendszert. Minden iskolai felhasználónak így diákjaiknak is van saját hálózati meghajtója, tudja olvasni a publikus meghajtót, jogosítvány ellenében tananyagokat tud letölteni róla. Egyre több tanteremben került sor projektor, számítógép és vászon felszerelésére. Több tanteremben van interaktív tábla. Ezzel minden tantárgy oktatója használhatja az IKT eszközöket Állampolgári jogokról való ismeretek fejlesztése BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács - Tanórai keretek között (történelem, földrajz: általános iskola, társadalmi ismeretek: szakiskola) állampolgári jogokkal való ismerekedés - Osztályfőnöki órák anyagába beépítve az életkornak megfelelő szinten az állam felépítése, az önkormányzatok feladata, állampolgári ügyek intézése - Az intézményben 2 diákönkormányzat működik (iskola, kollégium), ahol ismerkednek a diákjogokkal, gyakorolják azokat. - Diákfórum keretében kérdéseikre választ kapnak az iskolavezetéstől. A diákjogokkal kapcsolatos tájékoztatást, a tanulók segítését a diákönkormányzat keretein belül biztosítják.

19 5 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács A társadalomismeret önálló tantárgyként jelenik meg. Az intézmény utógondozói státusszal is rendelkezik, akinek a feladata az állami gondozott fiatalok iskola utáni életkövetése. A diákönkormányzat az iskola keretein belül gyakorolja azokat a jogokat, melyek munkájában segítenek tudnak. Az ifjúságvédelmi felelős különböző továbbképzéseken, rendezvényeken képviseli a tanulókat. Minden tanév első hetében egynapos felkészítő tréninget, a tanév végén értékeléssel egybekötött egynapos megbeszélést tartanak osztálytitkáraink számára. Diákvezetőik 3 fő - (iskolai és kollégiumi diákönkormányzat) regionális felkészítésen bővítik ismereteiket. Ifjúságvédelmi felelősük állandó részvevője a szakirányú továbbképzéseknek, tanácskozásoknak. A szakiskolai képzés keretében tanulóik a 10. évfolyamon a történelem és társadalomismeret tantárgy keretében (heti 2 óra) szerezhetnek ismereteket a Globalizálódó világ c témakörön belül az Európai Unióról. Az osztályfőnöki órák tematikájában szerepelnek az állampolgári jogokkal és társadalomismerettel kapcsolatos témakörök. A szakközépiskola 11. és 12. évfolyamos diákjai heti egy órában tantárgyként tanulják a társadalomismeretet. E tantárgy keretein belül ismerkednek meg a demokratikus állam működésével, a törvényhozás és a kormányzás rendszerével, a közügyekben való részvétel lehetőségével, a választási rendszer sajátosságaival. A rendészeti orientációs képzésben részt vevő tanulók a 11. évfolyamon a belügyi rendészeti ismeretek, illetve a speciális társadalomismeret nevű tantárgyak képzési programján belül (heti 3-4 óra) tanulnak alkotmányjogot, valamint közigazgatási jogot A formális és nem formális képzések elterjedésének és elismerésének támogatása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács A 12.o. és a szakmai gyakorlat elvégzése után, szakmai vizsga letétele (OKJ). A szakmai gyakorlatokon keresztül a munkahelyi szocializáció elősegítése, az elméleti oktatás során kiemelt fontosságú a pályaorientációs óra.

20 6 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Radnóti M. Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Tanulóik munkaerő piaci lehetőségei állapotukból adódóan - erősen korlátozottak. Esetükben fontos szempontként kezelik a majdani életterük megismerését, a védőmunkahelyi elhelyezkedés lehetőségeit. Pályázati aktivitással /Leonardo da Vinci Mobilitási pályázat - Tempus KA/ Az elmúlt években öt alkalommal töltöttek diákjaik 10 naptó 8 hétig terjedő időt sikeres pályázatoknak köszönhetően a németországi Erfurtban és Jénában. Asztalos és fémes tanulóik 2-2, míg kőműveseik egy alkalommal. Az érintett 63 tanuló előbb tanórán kívüli formában kapott nyelvi képzést az iskolában, a nyelvoktatást nyelvi környezetben német kollégák folytatták, végül a diákok egy-egy német vállalkozásnál dolgozva fejlesztették nyelvtudásukat. Bensheimi szakképző iskola diákjaival szintén sikeres pályázatnak köszönhetően dolgozhattak közös projekten (kétnyelvű szakácskönyv) Tanulóik Bensheimben, a német diákok Mohácson töltöttek el egy-egy hetet. 3. Egészségnevelés 3.3. Szenvedélybetegségek kialakulásának, megelőzésének támogatása BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthon Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona - Védőnő rendszeres előadásai a dohányzás, drog, alkohol egészségkárosító hatásairól. - Egészségkárosító szerekről tartott előadások külső személyek bevonásával (védőnő, rendőrség). - Szermentő program keretébe való bekapcsolódás együttműködés kialakítása. - Együttműködés az Egy hajóban alapítvánnyal, 30 alkalmas egészségnevelő, drogprevenciós előadások és egyéb programok. Az intézmény egészségnevelési programja alapján történik az egészségnevelés. A mohácsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinátora rendszeresen tart előadásokat a diákoknak, illetve évente több bűnmegelőzési rendezvényt is tartanak. Az egészségnevelés a környezetvédelemmel kiegészülve épül be képzési rendszerükbe. Szerencsére a drog, a kábítószer - a szegregációnak is köszönhetően eddig még nem jelentkezett az intézményben. Az egészségnevelés külön tantárgyként szerepel az intézmény pedagógiai programjában. Orvosok, szociális munkások, rendőrök folyamatosan

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010.

A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója. Feladatterv 2005-2010. I. Megyei szintű feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója Feladatterv 2005-2010. 5. számú melléklet Az ifjúsági feladatok elsősorban az ágazati intézményrendszer feladatellátása részeként,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 717/2008. Melléklet: 1 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2010-2013. 1. Tudatos, hatékony információáramlás biztosítása a fiatalok jobb életkörülményeinek kialakítása érdekében. 1.1. A megyei ifjúsági kommunikációs

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010.

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2006-2010. PÉCS, 2006. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése gondozásában Baranya megye

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 336-6/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági cselekvési terve (2006-2010)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 509-4/2011. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 701/2007. Melléklet: 2 db Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 936/2009. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET gag j^v 5W 003, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' ^OTDRU KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest, AMA...: Sport, Ifjúsági,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18.

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum bemutatása Paktum létrehozása: 2011. szeptember 22. Tagok száma

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29.

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29. 2. számú melléklet A Bázisiskolai Program intézményi implementációs terve Készült: A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 sz. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben