2.Információs kiadvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.Információs kiadvány"

Átírás

1 Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP A-12/ Információs kiadvány

2 Kedves Olvasó! Az Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP A-12/ azonosító számú Gyerekesély Pályázatunk keretében forint támogatást kapott a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Szociális Alapból. A megvalósítás ideje: A támogatás mértéke 100%-os. Jelen pályázat a társulás feladatellátásához rendkívül szorosan kapcsolódik, hozzájárul céljainak megvalósításához, fejlesztéséhez. A projekt keretében tervezett programok megvalósítása olyan többletszolgáltatásokat nyújt a térség lakosságának, amely segít a helybeliek és különösen a gyermekek életminőségének javításában. Pályázatunk alapvető célja a szegénység, különösen a gyerekszegénység csökkentése, a családok felzárkózási esélyeinek növelése és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a Legyen jobb a gyerekeknek! 25 évre szóló Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel összhangban. A projekt elsődleges célcsoportját a nyírbátori kistérségben élő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik, különösen a szegénységben élők és a szegénységgel veszélyeztetett személyek alkották. A projekt másodlagos célcsoportja a kistérségben működő, a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői és munkatársai voltak. Az elnyert támogatásból a kistérség valamennyi településén programok valósultak meg. A programelemek keretében létrehoztuk és fenntartjuk Nyírbátorban a Gyerekesély Irodát, amely koordinálja a pályázat tevékenységeit. Szinte képtelenség felsorolni, hogy a két éven át tartó program keretében mi minden történt. Ezzel a kiadvánnyal a teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni azt a munkát, amelyet a közel 50 főállású dolgozó és a több mint 300 megbízott munkatárs segítségével végeztünk az itt élők javára. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a társulás elnök

3 1.Gyerekesély Iroda felállítása, működtetése: A Gyerekesély Iroda koordinálja, bonyolítja le a pályázati programelemeket. Fenntartása kötelező a pályázat befejezését követő 5 évig. Legfontosabb feladatai: 1. Projektmenedzsment és szakmai irányítás 2. Honlap létrehozása, működtetése, tájékoztatás a pályázatról: 3. Gyerekesély bizottság létrehozása és működtetése a kistérségben dolgozó szociális, egészségügyi, közoktatási szakemberek, egyházi, civil szervezetek tagjainak bevonásával alakult meg, jelenleg 14 taggal 3 havonta tanácskozik. Felügyeli a pályázati munkát. Megbízatásuk 5 évre szól évre szóló Gyerekesély stratégia, 3 évre szóló cselekvési terv kidolgozása, évenkénti felülvizsgálata, szükségletfelmérés elkészítése főiskolai hallgatók segítségével (2013. októberében megtörtént) 5. Nyilvánosság biztosítása, kommunikációs terv elkészítése Gyerekesély Iroda Átadó ünnepsége Tapasztalatcserék, Szakmai utak, Kötelező képzések A szakmai utak, tapasztalatcserék során lehetőséget teremtettünk szociális, közoktatási szakembereknek új gyakorlatok, más kistérségekben folyó pályázati munka megismeréséhez. Ellátogattunk a hevesi, sásdi, csengeri kistérségbe és megismerkedtünk a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola H 2O programjával április 4-én Nyírbátorban, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás épületében kialakított Gyerekesély Iroda átadó ünnepségén Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár szólt a gyermekszegénység elleni küzdelem fontosságáról.

4 II. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások: 1. Szociális szolgáltatás fejlesztő program: A tevékenység célja, hogy kistérségi szinten bővüljön és javuljon a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások köre, minősége, eredményessége és elérhetősége. A tevékenység helyszíne(i):nyírbátor, Nyírpilis, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírcsászári, Nyírderzs, Penészlek, Piricse, Encsencs (5 fő családi mentor a védőnőknek, 5 fő szociális mentor a családgondozóknak segített a színvonalasabb szolgáltatás biztosítása érdekében. A mentor, egy közvetítő személy a kliensek és a szolgáltatások között. 2. Szociális és gyermekvédelmi szakmai műhely: A tevékenység két alapvető részre osztható: - Szakmaközi hálózat építését szolgáló műhelymunkák, mely 2 havonta, alkalmanként 3 órában kerül sor. A jelzőrendszeri tagoknak teret nyújtottunk új információk megszerzésére, közös gondolkodásra adtunk lehetőségeket, változatos előadásokkal készültünk. Olyan minőségi programokat próbáltunk biztosítani, ami a szakmai fejlődést elősegíti, és minden esetben figyelembe vettük a tagok igényeit, észrevételeit. - Mesterségem címere programelem: szakemberek megismertették hivatásukkal a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat (akik ezzel egy időben megismerik a jelzőrendszer tagjait, és az általuk képviselt szolgáltatásokat, munkaköröket) 3. Iskolai-, óvodai szociális mentor: Az iskolai-óvodai szociális mentor tevékenység szakmai szükségességéről minden esetben pozitív visszajelzést kaptunk a bevont intézmények mindegyikétől, megjegyezték, hogy saját mentorra és iskolai pszichológusra lenne

5 szükségük. A program sikeresnek bizonyult, hiszen a kitűzött céljainkat elértük: - A mentorok a hátrányos helyzetű családok kapcsolattartását az oktatási, nevelési intézményekkel segítették, sokszor megkönnyítették, erősítették. - Kollégáink együttműködtek a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szervezetekkel, intézményekkel, kollégákkal. - A kollégák jelzéseinek, észrevételeinek köszönhetően veszélyeztetettség megelőzése, is több esetben sikeresnek bizonyult. A családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe pozitív irányba javult több esetben a mentorok segítségének köszönhetően. 4. Családgondozók bevonása a programelemekbe folyamatos volt: segítettek a célcsoport bevonásában, a programok lebonyolításában, részt vettek tapasztalatcseréken, szakmai műhelyeken. 5.Közösségi settlement házak: Nyírpilis Károlyi u. 29., Piricse Ságvári E. u. 12. A közösségi szolgáltató ház biztosítja a település lakóinak találkozási lehetőségét. A közösségi ház elsődleges célcsoportját a gyerekek és a fiatalok alkotják. A szolgáltatások között a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően helyett kapnak közösségfejlesztő, kortárssegítő foglalkozások, korrepetálás, az óvodán, iskolán kívüli, a gyerekek fejlődését segítő tanfolyamok, valamint a tanév során délután-esténként, szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális, kézműves programok, klubok. A ház alkalmas arra is, hogy a lakhatási körülményekből és a családok szűkös anyagi lehetőségeiből adódó problémákat enyhítse. Lehetőséget biztosítunk a szegregátum infrastrukturális ellátottságából és az ott élők szegénységéből fakadó szükségletek kielégítésére, pl. mosás, tisztálkodás, varrás. Szolgáltatásaink között helyet kap a családok háztartásvezetési, gazdálkodási, a kertek megműveléséhez kapcsolódó ismereteinek bővítése is. III. Korai képességgondozás:

6 1.Biztos Kezdet Gyerekházak megtalálhatók: Nyírmihálydi, 4363 Nyírmihálydi, Posta körút 6. Nyírbéltek, 4372 Nyírbéltek, Széchenyi u. 39. Kisléta, 4325 Kisléta, Pócsi u. 2. A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a 0-3 éves gyereket nevelő családokat várja, akik hátrányos helyzetű településeken, településrészeken élnek és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat; a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését; szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot, annak érdekében, hogy a gyermek képességei, készségei a legoptimálisabban kibontakozzanak, elősegítve az óvodaérettséget, az iskolai lemorzsolódás elkerülését. A házak felújítása, berendezése, játékok, eszközök beszerzése a pályázatból történt. 2.Sóterápia A Pócspetri óvodában évekkel ezelőtt felajánlásból kialakítottak egy sószobát, ahol somadrin oldatot párologtattak. Forráshiány miatt nem működött folyamatosan. Mivel a védőnői jelzések alapján sok a felső légúti megbetegedés a gyerekek körében, célunk az volt, hogy mikrotérségi szintre terjesszük ki a sószoba használatát. Bevontuk a máriapócsi, kislétai és a nyírgyulaji óvodásokat is. Az óvodapedagógusok játékokat, foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek.

7 3. Legyen jobb a gyerekeknek óvodai program Az egészség nagy érték : Célja az egészségnevelés, az egészséges életmód kialakítása megfelelő példamutatással, melyben 12 óvoda vett részt, (4 Nyírbátori, Kisléta, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírgyulaj, Nyírmihálydi, Nyírvasvári, Piricse. A települési adottságoknak, lakosság - összetételnek köszönhetően elértünk olyan óvodákat is, ahol majdnem 100 % a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. - Konyhakert kialakítása - Egészséghét: Sportnap, Szűrővizsgálatok szülőknek, Előadások, Egészséges táplálkozás népszerűsítése, egészséges ételek készítése - Egész napos kirándulás Petneházára Az óvodák egységes eszközöket kaptak óvodai csoportlétszámok alapján részarányosítva a sport programok megvalósításához: gyerekmotorok, kerékpárok, rollerek, hinták, tölcsérhinták, ugráló kötelek, húzókötél, gumilabdák. Ezen kívül két alkalommal kaptak vetőmagokat, palántákat, virágmagokat a konyhakert kialakításához, valamint két alkalommal kaptak kis bokrokat, fákat a parkosításhoz. A konyhakert műveléséhez, és az udvar rendben tartásához kaptak kerti szerszámokat gyerekméretben: kapa, ásó, gereblye, öntöző kanna, locsoló. Õrizd hagyományaidat tábor: Az egyhetes, nappali ovis tábor a nyírbátori Sárkány- Wellness Gyógyfürdõ kempingjében került megrendezésre június 17.-tõl -23.-ig. A táborba 15 óvónõvel a kistérséghez tartozó 14 óvodából 80 óvodás gyermek vett részt. Az elsõ nap ajándékként minden gyermek egy hátizsákot kapott, amiben poharat, törölközõt és iskolai felszerelést találtak.. Egy hét alatt sokszínû, változatos programban és soksok élményben volt részük a gyerekeknek. A tábor több helyszínen valósult meg. Nyírbátor kemping,harangod,nyíregyháza Falumúzeum, Állatpark

8 4. Védőnői szakmai műhely Kiégés megelőző tevékenységek: - kiégést megelőző tréning 30 órás, Szupervízió egyéni és csoportos - Tanulmányút az ózdi kistérségbe A Műhelymunkák során törekedtünk arra, hogy minél nagyobb témaköröket öleljünk fel, hogy megfelelő tudásbővítést adjunk a szakembereknek, ezen kívül lehetőségük nyílt arra, hogy tapasztalatot cseréljenek, szakmaközi hálózat keretében más szakterületek szakembereivel találkozzanak, hatékonyabbá téve a közös munkát. IV. Közoktatási szakterület: 1.Tanoda jellegű szolgáltatások A pályázat keretében 3 településen - Encsencs, Nyírlugos, Nyírvasvári összesen 96 gyerek számára vásároltunk a két év alatt, közel 2 millió forint értékben az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, eszközöket a tanulni vágyó gyerekek számára, akik a délutáni órákban óra között járnak a pályázat keretében működtetett tanoda jellegű napközis csoportokba. A foglalkozásokon tantárgyi korrepetálásban, kompetenciafejlesztésben és számos szabadidős programban (kirándulás, színházlátogatás, üzemlátogatás) vehettek részt a gyerekek. 3.Iskolát kezdő gyerekek részképesség szűrése A pedagógiai szakszolgálati kereteken (a kötelező óraszám) belül a korlátozott kapacitás nem tette lehetővé minden gyermek helyben történő ellátását. A szülők alacsony jövedelme nem teszi lehetővé az ellátás igénybe vételéhez az utazást. Az első évfolyamot kezdő gyermekek képességfejlődése közötti különbség akár ötévnyi is lehet. Célja: Javuljanak a hátrányos helyzetű szegénységben élő gyermekek tanulási esélyei. A gyermekek számára elérhetővé tenni a vizsgálat eredményéhez illeszkedő fejlődésüket segítő szolgáltatást

9 helyben. Óvodai nagycsoportokban 5-6 fős kiscsoportokban,első évfolyamokon tanórai keretek között 2x45 perces órakeretben. 2.Komplex iskolai szenvedélybetegség-prevenciós stratégia A kistérség 13 általános- és 2 középiskolája volt bevonva a programelembe. Szakemberek tartottak frontális és interaktív előadásokat, foglalkozásokat szülőknek, gyerekeknek, segítettek a pedagógusoknak a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos információk átadásában, kialakulásuk megelőzésének érdekében. A kistérség mind a 20 településén prevenciós céllal klubfoglalkozásokat tartottunk összesen 10 alkalommal. A programok megvalósítását kortárssegítők bevonásával bonyolítottuk le. 4. Pedagógiai műhely 12 műhely, különböző helyszínekkel, gyakoriságát tekintve 2 havonta egy alkalommal. A műhelyek témáit úgy alakítottuk, hogy megfelelő tudásbővítést, információt adjunk a szakembereknek, ezen kívül lehetőségük nyílt arra, hogy tapasztalatot cseréljenek. Kézműves szakember 3 alkalommal tartott foglalkozást a kreatív érdeklődőknek, tapasztalatcsere óralátogatás keretében. Gyermekpszichiáter biztosítása 20 órában. Interaktív tábla beszerzése a Pedagógiai Szakszolgálatnak.36 fő részére 3 napos kiégés megelőző tréninget tartottunk.

10 V. Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság szakterület: 1.Házi-gazda program Házi-gazda program 5 településen valósult meg: Kisléta, Pócspetri, Nyírpilis, Piricse, Nyírbogát. A program keretében településenként 12, összesen 60 család került bevonásra. A települési iskolákban szakköri órák keretén belül kertgazdálkodási és háztartási, konyhaművészeti ismereteket oktattak a gyerekeknek, amelyekbe a szülők is bekapcsolódtak. Kialakításra kerültek a tankonyhák, beszerzésre kerültek a konyhaeszközök, átadásra kerültek a kerti szerszámok és vetőmag csomagok. A családoknál történő gazdálkodást szakember bevonásával segítettük. program célja a hiányos ismeretek bővítése, az önellátási, biogazdálkodási, pénzgazdálkodási technikák bemutatása, közösségépítés, szülő-gyerek kapcsolat erősítése volt. 2.Önkéntesség-diákmunka A program célja, hogy a térségünkben élő fiatalok részére népszerűsítse az önkéntességet, bemutassa az önkéntes munka területeit, lehetőségeit. Valamint feltérképezze a diákmunkára való igényt diákok, munkáltatók részéről egyaránt. Elkészült egy diákmunka tanulmány ezzel kapcsolatban. 4 mikrotérségi rendezvény és egy 2 napos nagyrendezvény keretében tájékoztattuk az érdeklőket az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat közötti különbségről. Fogadószervezetként közel 50 közösségi szolgálatos diáknak adtunk lehetőséget a pályázatban folyó munka megismeréséhez.

11 VI. Ifjúsági, közösségi munka szakterület: 1. Sport és szabadidő a nyírbátori kistérségben Tömegsport, sportfoglalkozások szakkörök keretében a tanév alatt heti 2 órában 13 kistérségi településen. Kistérségi focibajnokság 3 alkalommal. Kistérségi Gyermeknap évente 1 alkalommal: Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírbogát helyszíneken. Kerékpáros és KRESZ nap, 2 alkalommal. Guthi Erdészeti természetjárás összesen 4 alkalommal, erdő- és vadgazdálkodás megismertetése céljából. Foci-suli 7 napos sporttábor 2 alkalommal Nyírgyulajon. Gyerekeknek meseelőadások hét településen, amelyek a sportos programelemeket nem kérték. 2. Helyi közösségi családi programok A kistérség 20 településén összesen 50 alkalommal családok bevonásával közösségi programokat rendeztünk, a családi kohézió erősítése, a települési közösségépítés jegyében. 4 alkalommal családi kirándulásokat, nagyrendezvényeket szerveztünk a családgondozók által kiválasztott családok részére. Karácsonyi ünnepség, vendéglátás, ajándékozás, nyírbátori Várkastély látogatás színesítette a programokat. 3. Térségi ifjúsági hálózat 10 település részvételével ifjúsági klubhálózat működtetése volt a cél. Két településen ifjúsági házak kialakítása, a klubok eszközökkel való felszerelése, ifjúsági házvezetők, ifjúsági animátorok foglalkoztatása, képzése történt. A program ideje alatt május 6-án Ifjúsági Fesztivált rendeztünk Nyírbátorban a Papok rétjén több mint 1000 fő részvételével. Petneházán és Nyíregyháza- Sóstón fiatalnak biztosítottunk 7 napos táborozási lehetőséget színes programokkal: strandolás, kirándulás, sport..

12 4. Mutasd meg magad- tehetséggondozás A művészeti tevékenységhez szükség van eszközökre: a festéshez, a rajzoláshoz, a hangszeres zenéléshez, a fellépésekhez - az ünneplő öltözetre. Ezek hiányában nem tud megmutatkozni a tehetség. Az alapfokú művészeti oktatás keretein kívül 5 településen indultak kéthetente műhelyfoglalkozások taggal a szatmári népművészet jegyében. Piricsén népzene, Pócspetriben színjátszás, Nyírbogáton néptánc, Nyírbátorban, Nyírbélteken kézműves foglalkozások zajlottak. Művészeti tanács alakult a műhelyvezetők részvételével, amely háromhavonta tanácskozott. 5 alkalommal a tanultak előadására bemutatókat rendeztünk a településeken. Kistérségi Művészeti fesztiválon mutathatták be tehetségüket az amatőr művészeti csoportok június 5-én a nyírbátori Kulturális Központban. A nyertes csoport a műhelyek tagjaival szeptemberében egy Szathmári körutazáson vehettek részt. VII. Táborok 1. Pályaválasztási tábor Bentlakásos tábor, a projekt megvalósítása alatt 3 alkalommal, alkalmanként 7 napon keresztül került megszervezésre Kislétán, táboronként 25 gyermek részvételével. Ez a program egyfajta támogatást nyújt a fiatalok döntéshozatalához, ismerkedés önmagukkal és a társadalmi környezetükkel, képet kapnak személyiségükről, lehetőségeikről, legfontosabb pedig az, hogy megtanulnak célok mentén gondolkodni, pályát tervezni. Segítségükre volt egy pszichológus, egyéni fejlesztési tervek készültek. Tábori programok: csoportfoglalkozások, pályaválasztási tanácsadások, egyéni beszélgetések, sportprogramok, szervezett kirándulások, mozi, üzemlátogatások.

13 2. Nyári napközis táborok a kistérség 20 településén Pihenjünk közösen nyári napközis táborok: a 7-12 éves korúak számára nyári szabadidős programok. A táborokban alkalmanként 30 fő vett részt 2-2 pedagógussal, a pályázat fedezte a gyerekek háromszori étkezését, ami az egészséges táplálkozásnak megfelelt, továbbá a kézműves- és sportfoglalkozásokhoz beszerzett anyagokat és eszközöket, valamint strandolási, lovaglási lehetőséget egy alkalommal, korongozó és bőrdíszműves foglalkozást, és egy egész napos kirándulást. A táborzáró gála méltó zárása volt az egyhetes programoknak, ahol az egyik tábor helyszínén találkoztak két esetleg három település táborozói: fagyizás, tortaevés, egymás megajándékozása és rövid műsor bemutatása zajlott. 3. Infó tábor 3 település bevonásával Nyírbogáton valósult meg évente 2-2 alkalommal a 7 napos informatika tábor. A gyerekek digitális írástudásukat bővíthették napi foglalkozások keretében, de nem maradt el a szórakozás sem. Sportolás, kirándulás, lovaglás színesítette a tábori programot. A gyerekek napi 3- szori étkezést gyümölcsöt, a nyári melegre való tekintettel bőven kaptak folyadékot. Az informatika foglalkozásokhoz szoftverek valamint sporteszközök, kézműves foglalkozásokhoz anyagok lettek beszerezve. Táboronként 4 pedagógus felügyelt a gyerekekre.

14 Munkatársaink: Bihari Zsófia közoktatási koordinátor Bíróné Czakó Andrea ifjúság, közösségfejlesztés koordinátor Borbásné Szabolcsi Edit szakmai vezető Dr. Demeterné Horváth Nóra foglalkoztatási koordinátor Fodor Márta pénzügyi asszisztens Gordos Rita projektmenedzser Kapási Kitti korai fejlesztés koordinátor Kovács Gergő IT mentor Papp Gábor területi asszisztens Popovics Ferenc projekt asszisztens Prekub-Stir Renáta szociális koordinátor Sivadó Nikoletta szakmai asszisztens Sivadó Roland pénzügyi vezető Lukács Dávid ifjúsági ház vezető Nyírbogát Tóth Árpád ifjúsági ház vezető Máriapócs Felföldi Beáta közösségi ház vezető Piricse Rojnik Mónika közösségi ház vezető Nyírpilis Rutkainé Bulátkó Erika Biztos Kezdet Gyerekház vezető Nagy Nikoletta Biztos Kezdet Gyerekház vezető Nyírmihálydi Tóth Erika Biztos Kezdet Gyerekház vezető Kisléta Bagdi Sándorné, Balogh Julianna, Balogh Mária, Beri Diána, Beri Ibolya, Brilló Tamásné, Buliska Gyuláné, Fátyolné Dankó Margit, Fejes Sándorné, Lakatos Mária Szabina, Lakatosné Tóth Judit, Nagy Beáta, Nagy Mária, Okszi Tamásné, Papp Mónika, Puskás Jánosné, Uszticsné Tündik Mária, Váradi Gáborné Köszönjük a pályázat megvalósításában résztvevők munkáját!

15 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. Telefon: 42/ Fax: 42/

16

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Készült:2014. december 12-én (csütörtökön) 14:00 óra, Nyírbátor Kistérségi Társulás Gyerekesély Iroda - Tárgyaló

Készült:2014. december 12-én (csütörtökön) 14:00 óra, Nyírbátor Kistérségi Társulás Gyerekesély Iroda - Tárgyaló Jegyzőkönyv Készült:2014. december 12-én (csütörtökön) 14:00 óra, Nyírbátor Kistérségi Társulás Gyerekesély Iroda - Tárgyaló Jelen vannak: - Bodogán Györgyné Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központ

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben A Szatmári Kistérségi Gyermekesély Bizottság 2013. augusztus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület akcióterületén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, megvalósult LEADER programok

A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület akcióterületén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból finanszírozott, megvalósult LEADER programok Pályázó: Bátorliget Község Önkormányzat Projekt címe: Bátorligeti Falunap és fogathajtó verseny Helyszín: Bátorliget Támogatási összeg: 826.800 Ft Pályázó: Penészlek Község Önkormányzat Projekt címe: Penészleki

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

IV. Erőforrások. Települési szint Önkormányzat pályázatok önerejének biztosítása,

IV. Erőforrások. Települési szint Önkormányzat pályázatok önerejének biztosítása, Cselekvési Terv I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Összefoglaló... 3 III. Előzmények... 4 IV. Erőforrások... 5 V. Beavatkozási terület - Egészség... 8 5.1 Stratégiai szintű beavatkozás... 8

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 503 Guthi Erdészet 4254 Nyíradony Gúthpuszta 6551 Nyírlugos 73,50 Gazdálkodó : 73,50 507 Hajduhadházi Erdészet 4242 Hajdúhadház Sámsoni

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben