2.Információs kiadvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.Információs kiadvány"

Átírás

1 Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP A-12/ Információs kiadvány

2 Kedves Olvasó! Az Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére TÁMOP A-12/ azonosító számú Gyerekesély Pályázatunk keretében forint támogatást kapott a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás az Európai Szociális Alapból. A megvalósítás ideje: A támogatás mértéke 100%-os. Jelen pályázat a társulás feladatellátásához rendkívül szorosan kapcsolódik, hozzájárul céljainak megvalósításához, fejlesztéséhez. A projekt keretében tervezett programok megvalósítása olyan többletszolgáltatásokat nyújt a térség lakosságának, amely segít a helybeliek és különösen a gyermekek életminőségének javításában. Pályázatunk alapvető célja a szegénység, különösen a gyerekszegénység csökkentése, a családok felzárkózási esélyeinek növelése és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a Legyen jobb a gyerekeknek! 25 évre szóló Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel összhangban. A projekt elsődleges célcsoportját a nyírbátori kistérségben élő gyermekek és fiatalok, valamint családjaik, különösen a szegénységben élők és a szegénységgel veszélyeztetett személyek alkották. A projekt másodlagos célcsoportja a kistérségben működő, a gyermekekkel és családjaikkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői és munkatársai voltak. Az elnyert támogatásból a kistérség valamennyi településén programok valósultak meg. A programelemek keretében létrehoztuk és fenntartjuk Nyírbátorban a Gyerekesély Irodát, amely koordinálja a pályázat tevékenységeit. Szinte képtelenség felsorolni, hogy a két éven át tartó program keretében mi minden történt. Ezzel a kiadvánnyal a teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni azt a munkát, amelyet a közel 50 főállású dolgozó és a több mint 300 megbízott munkatárs segítségével végeztünk az itt élők javára. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a társulás elnök

3 1.Gyerekesély Iroda felállítása, működtetése: A Gyerekesély Iroda koordinálja, bonyolítja le a pályázati programelemeket. Fenntartása kötelező a pályázat befejezését követő 5 évig. Legfontosabb feladatai: 1. Projektmenedzsment és szakmai irányítás 2. Honlap létrehozása, működtetése, tájékoztatás a pályázatról: 3. Gyerekesély bizottság létrehozása és működtetése a kistérségben dolgozó szociális, egészségügyi, közoktatási szakemberek, egyházi, civil szervezetek tagjainak bevonásával alakult meg, jelenleg 14 taggal 3 havonta tanácskozik. Felügyeli a pályázati munkát. Megbízatásuk 5 évre szól évre szóló Gyerekesély stratégia, 3 évre szóló cselekvési terv kidolgozása, évenkénti felülvizsgálata, szükségletfelmérés elkészítése főiskolai hallgatók segítségével (2013. októberében megtörtént) 5. Nyilvánosság biztosítása, kommunikációs terv elkészítése Gyerekesély Iroda Átadó ünnepsége Tapasztalatcserék, Szakmai utak, Kötelező képzések A szakmai utak, tapasztalatcserék során lehetőséget teremtettünk szociális, közoktatási szakembereknek új gyakorlatok, más kistérségekben folyó pályázati munka megismeréséhez. Ellátogattunk a hevesi, sásdi, csengeri kistérségbe és megismerkedtünk a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola H 2O programjával április 4-én Nyírbátorban, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás épületében kialakított Gyerekesély Iroda átadó ünnepségén Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár szólt a gyermekszegénység elleni küzdelem fontosságáról.

4 II. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások: 1. Szociális szolgáltatás fejlesztő program: A tevékenység célja, hogy kistérségi szinten bővüljön és javuljon a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások köre, minősége, eredményessége és elérhetősége. A tevékenység helyszíne(i):nyírbátor, Nyírpilis, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírcsászári, Nyírderzs, Penészlek, Piricse, Encsencs (5 fő családi mentor a védőnőknek, 5 fő szociális mentor a családgondozóknak segített a színvonalasabb szolgáltatás biztosítása érdekében. A mentor, egy közvetítő személy a kliensek és a szolgáltatások között. 2. Szociális és gyermekvédelmi szakmai műhely: A tevékenység két alapvető részre osztható: - Szakmaközi hálózat építését szolgáló műhelymunkák, mely 2 havonta, alkalmanként 3 órában kerül sor. A jelzőrendszeri tagoknak teret nyújtottunk új információk megszerzésére, közös gondolkodásra adtunk lehetőségeket, változatos előadásokkal készültünk. Olyan minőségi programokat próbáltunk biztosítani, ami a szakmai fejlődést elősegíti, és minden esetben figyelembe vettük a tagok igényeit, észrevételeit. - Mesterségem címere programelem: szakemberek megismertették hivatásukkal a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat (akik ezzel egy időben megismerik a jelzőrendszer tagjait, és az általuk képviselt szolgáltatásokat, munkaköröket) 3. Iskolai-, óvodai szociális mentor: Az iskolai-óvodai szociális mentor tevékenység szakmai szükségességéről minden esetben pozitív visszajelzést kaptunk a bevont intézmények mindegyikétől, megjegyezték, hogy saját mentorra és iskolai pszichológusra lenne

5 szükségük. A program sikeresnek bizonyult, hiszen a kitűzött céljainkat elértük: - A mentorok a hátrányos helyzetű családok kapcsolattartását az oktatási, nevelési intézményekkel segítették, sokszor megkönnyítették, erősítették. - Kollégáink együttműködtek a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szervezetekkel, intézményekkel, kollégákkal. - A kollégák jelzéseinek, észrevételeinek köszönhetően veszélyeztetettség megelőzése, is több esetben sikeresnek bizonyult. A családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe pozitív irányba javult több esetben a mentorok segítségének köszönhetően. 4. Családgondozók bevonása a programelemekbe folyamatos volt: segítettek a célcsoport bevonásában, a programok lebonyolításában, részt vettek tapasztalatcseréken, szakmai műhelyeken. 5.Közösségi settlement házak: Nyírpilis Károlyi u. 29., Piricse Ságvári E. u. 12. A közösségi szolgáltató ház biztosítja a település lakóinak találkozási lehetőségét. A közösségi ház elsődleges célcsoportját a gyerekek és a fiatalok alkotják. A szolgáltatások között a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően helyett kapnak közösségfejlesztő, kortárssegítő foglalkozások, korrepetálás, az óvodán, iskolán kívüli, a gyerekek fejlődését segítő tanfolyamok, valamint a tanév során délután-esténként, szünidőben napközben is biztosított szabadidős, sport, kulturális, kézműves programok, klubok. A ház alkalmas arra is, hogy a lakhatási körülményekből és a családok szűkös anyagi lehetőségeiből adódó problémákat enyhítse. Lehetőséget biztosítunk a szegregátum infrastrukturális ellátottságából és az ott élők szegénységéből fakadó szükségletek kielégítésére, pl. mosás, tisztálkodás, varrás. Szolgáltatásaink között helyet kap a családok háztartásvezetési, gazdálkodási, a kertek megműveléséhez kapcsolódó ismereteinek bővítése is. III. Korai képességgondozás:

6 1.Biztos Kezdet Gyerekházak megtalálhatók: Nyírmihálydi, 4363 Nyírmihálydi, Posta körút 6. Nyírbéltek, 4372 Nyírbéltek, Széchenyi u. 39. Kisléta, 4325 Kisléta, Pócsi u. 2. A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a 0-3 éves gyereket nevelő családokat várja, akik hátrányos helyzetű településeken, településrészeken élnek és korlátozottan, vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat; a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését; szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot, annak érdekében, hogy a gyermek képességei, készségei a legoptimálisabban kibontakozzanak, elősegítve az óvodaérettséget, az iskolai lemorzsolódás elkerülését. A házak felújítása, berendezése, játékok, eszközök beszerzése a pályázatból történt. 2.Sóterápia A Pócspetri óvodában évekkel ezelőtt felajánlásból kialakítottak egy sószobát, ahol somadrin oldatot párologtattak. Forráshiány miatt nem működött folyamatosan. Mivel a védőnői jelzések alapján sok a felső légúti megbetegedés a gyerekek körében, célunk az volt, hogy mikrotérségi szintre terjesszük ki a sószoba használatát. Bevontuk a máriapócsi, kislétai és a nyírgyulaji óvodásokat is. Az óvodapedagógusok játékokat, foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek.

7 3. Legyen jobb a gyerekeknek óvodai program Az egészség nagy érték : Célja az egészségnevelés, az egészséges életmód kialakítása megfelelő példamutatással, melyben 12 óvoda vett részt, (4 Nyírbátori, Kisléta, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírgyulaj, Nyírmihálydi, Nyírvasvári, Piricse. A települési adottságoknak, lakosság - összetételnek köszönhetően elértünk olyan óvodákat is, ahol majdnem 100 % a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. - Konyhakert kialakítása - Egészséghét: Sportnap, Szűrővizsgálatok szülőknek, Előadások, Egészséges táplálkozás népszerűsítése, egészséges ételek készítése - Egész napos kirándulás Petneházára Az óvodák egységes eszközöket kaptak óvodai csoportlétszámok alapján részarányosítva a sport programok megvalósításához: gyerekmotorok, kerékpárok, rollerek, hinták, tölcsérhinták, ugráló kötelek, húzókötél, gumilabdák. Ezen kívül két alkalommal kaptak vetőmagokat, palántákat, virágmagokat a konyhakert kialakításához, valamint két alkalommal kaptak kis bokrokat, fákat a parkosításhoz. A konyhakert műveléséhez, és az udvar rendben tartásához kaptak kerti szerszámokat gyerekméretben: kapa, ásó, gereblye, öntöző kanna, locsoló. Õrizd hagyományaidat tábor: Az egyhetes, nappali ovis tábor a nyírbátori Sárkány- Wellness Gyógyfürdõ kempingjében került megrendezésre június 17.-tõl -23.-ig. A táborba 15 óvónõvel a kistérséghez tartozó 14 óvodából 80 óvodás gyermek vett részt. Az elsõ nap ajándékként minden gyermek egy hátizsákot kapott, amiben poharat, törölközõt és iskolai felszerelést találtak.. Egy hét alatt sokszínû, változatos programban és soksok élményben volt részük a gyerekeknek. A tábor több helyszínen valósult meg. Nyírbátor kemping,harangod,nyíregyháza Falumúzeum, Állatpark

8 4. Védőnői szakmai műhely Kiégés megelőző tevékenységek: - kiégést megelőző tréning 30 órás, Szupervízió egyéni és csoportos - Tanulmányút az ózdi kistérségbe A Műhelymunkák során törekedtünk arra, hogy minél nagyobb témaköröket öleljünk fel, hogy megfelelő tudásbővítést adjunk a szakembereknek, ezen kívül lehetőségük nyílt arra, hogy tapasztalatot cseréljenek, szakmaközi hálózat keretében más szakterületek szakembereivel találkozzanak, hatékonyabbá téve a közös munkát. IV. Közoktatási szakterület: 1.Tanoda jellegű szolgáltatások A pályázat keretében 3 településen - Encsencs, Nyírlugos, Nyírvasvári összesen 96 gyerek számára vásároltunk a két év alatt, közel 2 millió forint értékben az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket, eszközöket a tanulni vágyó gyerekek számára, akik a délutáni órákban óra között járnak a pályázat keretében működtetett tanoda jellegű napközis csoportokba. A foglalkozásokon tantárgyi korrepetálásban, kompetenciafejlesztésben és számos szabadidős programban (kirándulás, színházlátogatás, üzemlátogatás) vehettek részt a gyerekek. 3.Iskolát kezdő gyerekek részképesség szűrése A pedagógiai szakszolgálati kereteken (a kötelező óraszám) belül a korlátozott kapacitás nem tette lehetővé minden gyermek helyben történő ellátását. A szülők alacsony jövedelme nem teszi lehetővé az ellátás igénybe vételéhez az utazást. Az első évfolyamot kezdő gyermekek képességfejlődése közötti különbség akár ötévnyi is lehet. Célja: Javuljanak a hátrányos helyzetű szegénységben élő gyermekek tanulási esélyei. A gyermekek számára elérhetővé tenni a vizsgálat eredményéhez illeszkedő fejlődésüket segítő szolgáltatást

9 helyben. Óvodai nagycsoportokban 5-6 fős kiscsoportokban,első évfolyamokon tanórai keretek között 2x45 perces órakeretben. 2.Komplex iskolai szenvedélybetegség-prevenciós stratégia A kistérség 13 általános- és 2 középiskolája volt bevonva a programelembe. Szakemberek tartottak frontális és interaktív előadásokat, foglalkozásokat szülőknek, gyerekeknek, segítettek a pedagógusoknak a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos információk átadásában, kialakulásuk megelőzésének érdekében. A kistérség mind a 20 településén prevenciós céllal klubfoglalkozásokat tartottunk összesen 10 alkalommal. A programok megvalósítását kortárssegítők bevonásával bonyolítottuk le. 4. Pedagógiai műhely 12 műhely, különböző helyszínekkel, gyakoriságát tekintve 2 havonta egy alkalommal. A műhelyek témáit úgy alakítottuk, hogy megfelelő tudásbővítést, információt adjunk a szakembereknek, ezen kívül lehetőségük nyílt arra, hogy tapasztalatot cseréljenek. Kézműves szakember 3 alkalommal tartott foglalkozást a kreatív érdeklődőknek, tapasztalatcsere óralátogatás keretében. Gyermekpszichiáter biztosítása 20 órában. Interaktív tábla beszerzése a Pedagógiai Szakszolgálatnak.36 fő részére 3 napos kiégés megelőző tréninget tartottunk.

10 V. Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság szakterület: 1.Házi-gazda program Házi-gazda program 5 településen valósult meg: Kisléta, Pócspetri, Nyírpilis, Piricse, Nyírbogát. A program keretében településenként 12, összesen 60 család került bevonásra. A települési iskolákban szakköri órák keretén belül kertgazdálkodási és háztartási, konyhaművészeti ismereteket oktattak a gyerekeknek, amelyekbe a szülők is bekapcsolódtak. Kialakításra kerültek a tankonyhák, beszerzésre kerültek a konyhaeszközök, átadásra kerültek a kerti szerszámok és vetőmag csomagok. A családoknál történő gazdálkodást szakember bevonásával segítettük. program célja a hiányos ismeretek bővítése, az önellátási, biogazdálkodási, pénzgazdálkodási technikák bemutatása, közösségépítés, szülő-gyerek kapcsolat erősítése volt. 2.Önkéntesség-diákmunka A program célja, hogy a térségünkben élő fiatalok részére népszerűsítse az önkéntességet, bemutassa az önkéntes munka területeit, lehetőségeit. Valamint feltérképezze a diákmunkára való igényt diákok, munkáltatók részéről egyaránt. Elkészült egy diákmunka tanulmány ezzel kapcsolatban. 4 mikrotérségi rendezvény és egy 2 napos nagyrendezvény keretében tájékoztattuk az érdeklőket az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat közötti különbségről. Fogadószervezetként közel 50 közösségi szolgálatos diáknak adtunk lehetőséget a pályázatban folyó munka megismeréséhez.

11 VI. Ifjúsági, közösségi munka szakterület: 1. Sport és szabadidő a nyírbátori kistérségben Tömegsport, sportfoglalkozások szakkörök keretében a tanév alatt heti 2 órában 13 kistérségi településen. Kistérségi focibajnokság 3 alkalommal. Kistérségi Gyermeknap évente 1 alkalommal: Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírbogát helyszíneken. Kerékpáros és KRESZ nap, 2 alkalommal. Guthi Erdészeti természetjárás összesen 4 alkalommal, erdő- és vadgazdálkodás megismertetése céljából. Foci-suli 7 napos sporttábor 2 alkalommal Nyírgyulajon. Gyerekeknek meseelőadások hét településen, amelyek a sportos programelemeket nem kérték. 2. Helyi közösségi családi programok A kistérség 20 településén összesen 50 alkalommal családok bevonásával közösségi programokat rendeztünk, a családi kohézió erősítése, a települési közösségépítés jegyében. 4 alkalommal családi kirándulásokat, nagyrendezvényeket szerveztünk a családgondozók által kiválasztott családok részére. Karácsonyi ünnepség, vendéglátás, ajándékozás, nyírbátori Várkastély látogatás színesítette a programokat. 3. Térségi ifjúsági hálózat 10 település részvételével ifjúsági klubhálózat működtetése volt a cél. Két településen ifjúsági házak kialakítása, a klubok eszközökkel való felszerelése, ifjúsági házvezetők, ifjúsági animátorok foglalkoztatása, képzése történt. A program ideje alatt május 6-án Ifjúsági Fesztivált rendeztünk Nyírbátorban a Papok rétjén több mint 1000 fő részvételével. Petneházán és Nyíregyháza- Sóstón fiatalnak biztosítottunk 7 napos táborozási lehetőséget színes programokkal: strandolás, kirándulás, sport..

12 4. Mutasd meg magad- tehetséggondozás A művészeti tevékenységhez szükség van eszközökre: a festéshez, a rajzoláshoz, a hangszeres zenéléshez, a fellépésekhez - az ünneplő öltözetre. Ezek hiányában nem tud megmutatkozni a tehetség. Az alapfokú művészeti oktatás keretein kívül 5 településen indultak kéthetente műhelyfoglalkozások taggal a szatmári népművészet jegyében. Piricsén népzene, Pócspetriben színjátszás, Nyírbogáton néptánc, Nyírbátorban, Nyírbélteken kézműves foglalkozások zajlottak. Művészeti tanács alakult a műhelyvezetők részvételével, amely háromhavonta tanácskozott. 5 alkalommal a tanultak előadására bemutatókat rendeztünk a településeken. Kistérségi Művészeti fesztiválon mutathatták be tehetségüket az amatőr művészeti csoportok június 5-én a nyírbátori Kulturális Központban. A nyertes csoport a műhelyek tagjaival szeptemberében egy Szathmári körutazáson vehettek részt. VII. Táborok 1. Pályaválasztási tábor Bentlakásos tábor, a projekt megvalósítása alatt 3 alkalommal, alkalmanként 7 napon keresztül került megszervezésre Kislétán, táboronként 25 gyermek részvételével. Ez a program egyfajta támogatást nyújt a fiatalok döntéshozatalához, ismerkedés önmagukkal és a társadalmi környezetükkel, képet kapnak személyiségükről, lehetőségeikről, legfontosabb pedig az, hogy megtanulnak célok mentén gondolkodni, pályát tervezni. Segítségükre volt egy pszichológus, egyéni fejlesztési tervek készültek. Tábori programok: csoportfoglalkozások, pályaválasztási tanácsadások, egyéni beszélgetések, sportprogramok, szervezett kirándulások, mozi, üzemlátogatások.

13 2. Nyári napközis táborok a kistérség 20 településén Pihenjünk közösen nyári napközis táborok: a 7-12 éves korúak számára nyári szabadidős programok. A táborokban alkalmanként 30 fő vett részt 2-2 pedagógussal, a pályázat fedezte a gyerekek háromszori étkezését, ami az egészséges táplálkozásnak megfelelt, továbbá a kézműves- és sportfoglalkozásokhoz beszerzett anyagokat és eszközöket, valamint strandolási, lovaglási lehetőséget egy alkalommal, korongozó és bőrdíszműves foglalkozást, és egy egész napos kirándulást. A táborzáró gála méltó zárása volt az egyhetes programoknak, ahol az egyik tábor helyszínén találkoztak két esetleg három település táborozói: fagyizás, tortaevés, egymás megajándékozása és rövid műsor bemutatása zajlott. 3. Infó tábor 3 település bevonásával Nyírbogáton valósult meg évente 2-2 alkalommal a 7 napos informatika tábor. A gyerekek digitális írástudásukat bővíthették napi foglalkozások keretében, de nem maradt el a szórakozás sem. Sportolás, kirándulás, lovaglás színesítette a tábori programot. A gyerekek napi 3- szori étkezést gyümölcsöt, a nyári melegre való tekintettel bőven kaptak folyadékot. Az informatika foglalkozásokhoz szoftverek valamint sporteszközök, kézműves foglalkozásokhoz anyagok lettek beszerezve. Táboronként 4 pedagógus felügyelt a gyerekekre.

14 Munkatársaink: Bihari Zsófia közoktatási koordinátor Bíróné Czakó Andrea ifjúság, közösségfejlesztés koordinátor Borbásné Szabolcsi Edit szakmai vezető Dr. Demeterné Horváth Nóra foglalkoztatási koordinátor Fodor Márta pénzügyi asszisztens Gordos Rita projektmenedzser Kapási Kitti korai fejlesztés koordinátor Kovács Gergő IT mentor Papp Gábor területi asszisztens Popovics Ferenc projekt asszisztens Prekub-Stir Renáta szociális koordinátor Sivadó Nikoletta szakmai asszisztens Sivadó Roland pénzügyi vezető Lukács Dávid ifjúsági ház vezető Nyírbogát Tóth Árpád ifjúsági ház vezető Máriapócs Felföldi Beáta közösségi ház vezető Piricse Rojnik Mónika közösségi ház vezető Nyírpilis Rutkainé Bulátkó Erika Biztos Kezdet Gyerekház vezető Nagy Nikoletta Biztos Kezdet Gyerekház vezető Nyírmihálydi Tóth Erika Biztos Kezdet Gyerekház vezető Kisléta Bagdi Sándorné, Balogh Julianna, Balogh Mária, Beri Diána, Beri Ibolya, Brilló Tamásné, Buliska Gyuláné, Fátyolné Dankó Margit, Fejes Sándorné, Lakatos Mária Szabina, Lakatosné Tóth Judit, Nagy Beáta, Nagy Mária, Okszi Tamásné, Papp Mónika, Puskás Jánosné, Uszticsné Tündik Mária, Váradi Gáborné Köszönjük a pályázat megvalósításában résztvevők munkáját!

15 Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4. Telefon: 42/ Fax: 42/

16

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT START A MUNKÁBA a Nyírbátori Kistérségben. Kistérségi Közalkalmazotti Bál Nyírbátorban

SEGÉLY HELYETT START A MUNKÁBA a Nyírbátori Kistérségben. Kistérségi Közalkalmazotti Bál Nyírbátorban Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa 1. évfolyam 1. szám 2011. november honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu Tisztelt Olvasó! Kiadványunk célja, hogy tájékoztatást

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Komplex felzárkóztató és fejlesztő program a nyírbátori kistérségben TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0003 2. tájékoztató füzet Egészségmegőrző nyári tábor

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:

Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: Száma: 9092-3/2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben