Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum"

Átírás

1 Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

2 Lectori salutem A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja magát velük, és tudja magáról, hogy mindenkor az ő szellemükben cselekedett. /Thomas Mann/ A múlt szellemében cselekedni azonban csak akkor tudunk, ha arra büszkék lehetünk. Mi büszkék vagyunk a 100 éves iskolánkra, melynek történetét alaposan tanulmányoztam, nemcsak most e jelentős visszatekintés miatt, hanem ideérkezésemtől, 1992-től folyamatosan. Nemcsak a történeti múlt nagysága fogott meg, hanem az a szellemiség, amelyet első perctől megtapasztaltam, mely országos rangra emelte ezt az iskolát. Azok a szakmai és pedagógiai értékek, amelyeket megismertem, és amelyeknek cselekvő részese lehettem, járultak hozzá munkámban azokhoz az eredményekhez, melyeknek révén 1997-től egy kiváló kórust szervezhettem, illetve 2000-ben egy ilyen intézmény igazgatója lehettem. A kötődés, a hagyományok ápolása áthatotta és áthatja ma is e kiváló intézményt, mely az ide érkező tanulókat hamarosan Közgés diákká formálja. A gazdasági folyamatok állandó fejlődése, változása sokszor hozott átalakulást a társadalom és az iskola életében. Az intézmény létrejötte is ennek köszönhető, mivel a századforduló után kialakult Magyarországon is az a társadalmi réteg, amely ilyen irányú gazdasági ismeretek megszerzésére tartott igényt. Így 1911-ben a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyével a Szolnoki Kereskedelmi Társulat felkarolásával, anyagi finanszírozásával létrejöhetett az iskola. Első igazgatója Dr. Papp Illés magyar szakos tanár volt. Rajta kívül a Verseghy Ferenc Gimnázium három középiskolai tanára segí tette az iskola munkáját. Szolnok Város Képviselőtestülete 1929-ben vette át az iskola működtetését a Társulattól. Az iskola élére ekkor egy matematika szakos tanár, Goóts Mihály került. Már az első években nyilvánvalóvá vált, hogy az állandó iskolaépület hiánya akadályozza a folyamatos, magas szintű munkát. Az első világháború, majd az azt követő gazdasági válság azonban nem tette lehetővé, hogy új iskolaépület építésébe kezdjenek. A két világháború között feljegyzések sokasága született egy új épület létrehozásáról, mivel létszámában is egyre kiterjedtebbé vált az iskola ben úgy tűnt, elindul az építkezés. Az tanév évkönyve így ír erről: Megindult az új iskolaépület létrehozása. Jelenleg az emeleti falaknál tart az építkezés. A nemesen modern stílusban tervezett kétemeletes épület országos viszonylatban is a legmegfelelőbbek közé fog tartozni. Szellemében, oktató-nevelő munkájában, elhivatottságában már kialakult az a tantestület, melyet az épülő új iskolával együtt Kemény László igazgató vehetett át. Az 1922 óta már az intézményben tanító magyar-történelem szakos tanár az iskola legendás hírű vezetőjévé vált. Az iskola igazi hírnevét kiemelkedő országos eredményeivel ebben az időszakban alapozta meg. A II. világháború alatt, június 2-án szőnyegbombázás érte Szolnokot. A régi rozzant iskolaépület végleg romba dőlt, de az épülő új is megsérült. Így 1948-ig, az új iskolaépület elkészültéig egyik helyről a másikra vándorolt az intézmény. Ebbe az épületbe, amelynek udvarán most zajlik az ünnepség, 1948-ban költözött be az iskola. Az épület külső felújítására éppen egy éve került sor. Napjainkig az oktatási formák, s azokkal együtt az iskola neve is sokszor változott. Az iskola azonban a személyi kultusz legszélsőségesebb időszakában is fennmaradt, és Kemény László igazgató vezetésével ilyen légkörben is megtalálta azokat a csatornákat, lehetőségeket, amelyeken át a magyar ság nagy értékei, hagyományai eljuthattak a tanulókhoz. Példa erre a nagy magyar vízimérnök, Vásárhelyi Pál nevének felvétele 1955-ben, majd szobrának felállítása az iskola előkertjében 1957-ben. Azóta is büszkén viseljük e nevet, és minden évben Diáknap, 2000-től pedig a Közgazdász nap tudatosít - 2

3 ja tanulóinkban, hogy mit vár el tőlük az iskola, és természetesen azt is, hogy mire készítjük föl őket. Kemény László igazgató 1960-ban vonult nyugalomba, őt Szurmay Ernő követte az igazgatói székben 1970-ig. Szurmay Ernő igazgató úr egy oktatási reform következtében szakközépiskolává alakította át a technikumot, így az itt szerzett érettségi akár főiskolai, egyetemi felvételt is lehetővé tett. Ezzel pár huzamosan szerveződött a felnőttképzés, melynek igazgatója Dr. Száz János lett egészen 1985-ig. Szurmay Ernő igazgató úr javaslatára az iskola 1965-ben Balatonrendesen üdülőt vásárolt, mely az iskola mellett működő Kórusok Baráti Egyesületének gondozásában szolgálja a diákság és a tantestület munkáját. Kiemelkedő és országosan is egyedülálló az a programsorozat, melyben diákságunk minden nyáron részesül saját táborunkban. Nyelvi tábor, kórustábor, közgazdász tábor, lovastábor, vagy egyszerűen csak kikapcsolódás, üdülés vár az erre igényt tartó tanulóinkra, tanárainkra. Szurmay Ernő igazgató úr 1970-ben a Verseghy Ferenc Megyei Könyvár igazgatója lett, így két évig Dr. Boross Ottóné, majd ig, mintegy 20 éven át Zsidai Emil volt az intézmény igazgatója. Az állandó társadalmi igényeknek, elvárásoknak megfelelően megszűntek ágazatok, majd új ágazatok jöttek létre. Így pl. gyors-gépíró idegennyelvi ágazat, igazgatási-ügyviteli ágazat, illetve a 70-es évek végén a postaforgalmi ágazat. E tagozatok működtetése csak jelentős anyagi áldozatok árán volt lehetséges. A támogatás egy részét az iskolával mind a mai napig kiváló kapcsolatban álló szervezetektől, intézményektől kaptunk. Pl. Magyar Posta, az OTP, az ÁFÉSZ, mely ma a COOP Zrt. Az első igazi nagy jubileumi ünnepség 1986-ban volt, amikor a 75. évforduló alkalmából Zsidai Emil igazgató úr jubileumi évnek nyilvánította a tanévet. Az évforduló alkalmából évkönyv jelent meg Szurmay Ernő volt igazgató úr szerkesztésében. Az anyag gyűjtésében és rendezésében két kiváló ta nár: Baranyi György tanár úr és Molnár Sándorné tanárnő vettek részt, akiktől azóta elbúcsúztunk ig Dr. Borossné Dr. Kalicz Éva lett az iskola igazgatója. Az ő nevéhez fűződik a világbanki irányvonalhoz való sikeres kapcsolódás, mely országosan is kiemelkedő informatikai, nyelvi és szakmai (közgazdasági, ügyviteli) képzést alapozott meg az intézményben. Ekkor indult 1992-től kihelyezett tagozatként a két tanítási nyelvű idegenforgalmi ágazat től újabb változások következtek be már igazgatásom alatt. Pályázatokból, szakképzési támogatásokból megújult az iskola sportudvara, technikai, informatikai hálózata, többmilliós értékben újultak meg a tantermek berendezései, nyílászárói, az épület folyosói. Kiemelkedő szakiránnyá váltak az általános közgazdasági, a két tanítási nyelvű idegenforgalmi, és az üzleti informatikai ágazatok. Mind a mai napig töretlen az intézmény iránti érdeklődés. Az iskola tanulmányi, érettségi és versenyeredményei méltán töltenek el bennünket büszkeséggel, de kiemelkedőek sporteredményeink is, és büszkék vagyunk mind az irodalmi színpadunkra, mind a kórusunk munkájára. Megünnepeltük az iskola 90. és 95. évfordulóját, ez alkalomból évkönyvet írtunk, iskolatörténeti kiállítást rendeztünk, és mindkét alkalommal fergeteges színházi gá lát mutattunk be a Szigligeti Színházban. 100 év nagy idő, érzelmek nélkül nem lehet sem visszatekinteni, sem a további éveket tartalommal megtölteni. Úgy neveljük diákjainkat, hogy ez a kötődés minden pillanatban a jövőjük hasznára váljék. Egy ilyen iskolán keresztül, mely mind pedagógiájában, mind szakmailag kiemelkedő értékteremtésre törekedett és törekszik, föl lehet készülni szűkebb és tágabb hazánk megbecsülésére, a helyes emberi értékek elsajátítására. A lokálpatriotizmus, mely kiemelt téma a tanterveinkben is, csak így erősíthető, ha valamin keresztül kötődünk városunkhoz. A mi diákjaink pedig kötődnek, mert büszkék iskolájukra, és ezen keresztül városukra, mely hazavárja őket. A Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola jelenleg: Tagintézmény, mely két éve része egy nagyobb intézményrendszernek, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskolának. Tagintézményünk ez évben 100 éves. A jelen és a jövő tervezése közben a mindennapokban is büszkeséggel valljuk magunkénak az intézmény változásokhoz gyorsan igazodó történeti múltját, jelenét, és befogadva minden újat alakítjuk, formáljuk jövőjét. Ha ezt tesszük, a múlt nagysága nem lesz nyomasztó teher, hanem a jelen minden percében kihívás és buzdítás az elért eredmények megtartására és továbbfejlesztésére. A tanévet jubileumi tanévvé nyilvánítom, melynek ünneplésére iskolatörténeti kiállítást, gálát, kiemelkedő szakmai napokat, azaz ünnepségsorozatot tervezünk. " Dr. Lengyel Erzsébet tanár igazgató 2008tagintézmény-vezető 3

4 Vásárhelyi Pál élete és munkássága Vásárhelyi Pál a hazai vízimérnöki tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Vaskapu-szabályozás és a Tisza-szabályozás tervének kidolgozása. Szepes-Olasziban született március 25-én. Édesapja Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító, édesanyja Téglásy-Bekk Mária volt. Iskoláit Miskolcon és Eperjesen végezte, majd a pesti egyetemen szerzett mérnöki oklevelet 1816-ban. A következő esztendőtől Zemplén és Veszprém vár megyékben vállalt úrbéri és erdőmérnöki feladatokat. Ezután a Vízi és Építészeti Főigazgatóság nagyváradi mérnöki hivatalának szolgálatába lépett. A Helytartótanács innen rendelte ki a Tisza és a Körösök vízrajzi térképészeti munkáihoz. Közben megnősült, 1821-ben éppen a születésnapján vette feleségül Szentmiklósy Sebők Máriát ban a dunai felmérésekhez irányították. Első szakmai szempontból jelentős munkáit a Körösöknél és a Dunánál szerzett tapasztalatai alapján írta ben két tanulmánya is megjelent, mindkettő egy mérési technikával, a háromszögeléssel foglalkozik. Ezekben geometriai példákkal és levezetésekkel illusztrálta számítási módszerét. A Helytartótanács felismerte benne a tehetséget, és 1829ben al-dunai felméréseket bízott rá. Az ő irányításával készült el a folyó Pétervárad Orsova közötti szakaszának és az al-dunai vidéknek a vízrajzi felvétele ben nagy feltűnést keltett a Tudományos Gyűjtemény hasábjain megjelent cikke, amely az Al-Duna-szabályozást teljesen új alapokra helyezi. Az írásra Széchenyi is felfigyelt, és szerzőjét magával vitte 1833-ban Angliába. A tanulmányútról egy év múlva tértek vissza. Ezután Vásárhelyi idejének jó részét az Al-Duna szabályozására fordította. A Vaskapunál 1837-ben fejezte be a munkát. Érdemeit elismerték, és kinevezték a Vízi és Építészeti Főigazgatóság első hajózási mérnökének: ő lett a hazai vízszabályozások legfőbb állami irányítója. Javaslatára a folyók szabályozásánál nemcsak a hajózhatósági, hanem az árvízvédelmi szempontokat is figyelembe vették. Iskolánk névadója támogatta a Lánchíd megépítését, és az Akadémia tagjaként elméleti kérdéseken is dolgozott. Évekig foglalkoztatta például a folyóvizek sebességének mérése, vagy a folyók tengerszint feletti magasságának megállapítása. Vásárhelyinek végül sikerült az Adriai tenger szintjére vonatkoztatva az egységes országos alapszintet meghatározni. Az Adriai-tenger szintjéhez viszonyított magasságokat sokáig használták és Vásárhelyi-féle magasságoknak nevezték. Vásárhelyi terve a pesti hídról Az 1838-as pesti árvíz után Vásárhelyi javasolta a Duna főváros alatti szakaszának szabályozását, majd a 40-es évek tiszai áradásai után a Tisza szabályozásán dolgozott. Több mérnöktársa segítségével 1846-ban, éppen március 25-én tette le az asztalra a végleges és átfogó munkát. Ez a terv heves vitákat váltott ki. Az egyik ilyen vita alkalmával Pesten rosszul lett, és még aznap éjjel, április 8-án meghalt. Vásárhelyi a Tisza szabályozását nem érhette meg, de a szőke folyót az ő tervei alapján szabályozták. A munkálatokat 46 augusztusában kezdték el, és azóta több szakaszban, szinte folyamatosan folytatták. Az utóbbi évtizedek azonban új problémákra hívták fel a szakemberek figyelmét. A civilizáció, a városiasodás, az erdők kiirtása új kihívást jelent a Tisza mellett élőknek. A soha nem látott ha talmas árvizek, mint például a 2000-es szolnoki is, arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb teret kell adni a folyónak. A mai kor vízimérnökei is letettek az asztalra egy átfogó tervezetet. Óriási víztározók és kiszélesített árterek szerepelnek a tervrajzokon. Némelyiket már meg is építették éppen itt, a mi térsé- 4

5 günkben. Ezt a tervet Vásárhelyiről nevezték el. Pedig sok minden változott a reformkor óta. Az ő neve mégis a szakmaiságot, a kitartást, az elhivatottságot jelenti. Mint ahogy mindezt jelenti számunkra is a mi iskolánk: a Vásárhelyi. 5

6 Vörösmarty Mihály: Vásárhelyi Pál sírkövére Mértem az országot, vizinek kísérve futását, És utat a csüggő sziklafalakba törék. Elfeledém, hogy utam bizonyos, s hogy amennyi nekem kell, A mint megszületém, mérve lön a kicsi föld. Hallom-e még zúgásaidat, Tisza féktelen árja! Látom-e, zöld koszorús róna, virányaidat? Eljön-e a délbáb tündér palotáival álmom Képeihez, szebbnek festeni a honi tért? Oh siket és vak a föld. De ha nemzetem egykor idézné Hű nevemet, lelkem hallja s megérti e szót április 12. előtt Vásárhelyi Pál síremléke Vásárhelyi Pál a Tisza-völgyi Társulat ülésén 6

7 Iskolánk története A változások 100 éve Az első évtized Az 1900-as évek elején Magyarországon összesen 47 felső kereskedelmi iskola működött. Az igény a századforduló után Szolnokon is jelentkezett, ezért a Kereskedelmi Társulat felkarolta a helyi kezdeményezést. Hosszas huzavona után augusztus 25-én érkezett meg a miniszteri engedély. Ennek birtokában szeptember 5-én tartották meg az első tanévnyitót a felső kereskedelmi fiúiskolában, azaz a mai Közgé elődjében. Az iskola első igazgatója dr. Papp Illés volt, aki irodalmat és magyar nyelvet tanított. A kezdő tantestületben rajta kívül összesen három tanár dolgozott még: Bayer Nándor, a mennyiségtan, Szen tirmai Ignác, a földrajz és kereskedelem, valamint dr. Ulricz György, a német, francia és történelem tantárgyak tanára. Munkájukat három óraadó segítette a gimnáziumból (akkor még csak a Verseghy Ferenc Gimnázium működött a városban polgári fiúiskola néven). Az első évfolyamon 88 diák tanult, közülük 65-en végeztek a háború kezdetének évében, 1914ben. A korabeli tantárgyak a következők voltak: vallástan, magyar, német, francia, földrajz, történe lem, politikai számtan, kereskedelmi számtan, irodai munkák, könyvviteltan, kereskedelmi levelezés, közgazdasági ismeretek, vegytan és áruismeret, továbbá jogi ismeretek. Küzdelem a fennmaradásért A háború utáni nehéz időkben sokáig kérdéses volt az iskola léte. Goóts Mihály, majd Kemény László igazgatónak köszönhetően végül megmaradt az intézmény. Sőt, 1940-ben elkezdődött a mostani iskolaépület alapozása, miután a régit életveszélyesnek nyilvánították. Az építkezés ideje alatt iskolánk diákjai a polgári fiúiskolába jártak át tanulni. A Verseghy épületét délelőtt a gimnazisták, délután a közgések használták 1948-ig. Akkoriban az oktatásért fizetni kellett, nem is keveset. Míg egy munkás havi keresete azokban az években 4-5 pengő körül mozgott, a mi iskolánkban egy évben pengő volt a tandíj. Az újjászületés és remény évei A második világháború után a legnagyobb változás az volt, hogy mint minden iskolának nekünk is meg kellett nyitni a kapukat a leányjelentkezők előtt. Így az első középiskolai jellegű osztályba, az I/C-be 27 lány járt, osztályfőnökük Koska Ida tanárnő volt ban végre átadták az új iskolaépületet, és Kemény László igazgató úr javaslatára egy 80 férőhelyes kollégium építéséhez is hozzáfogtak, amely 1951-ben készült el. Szintén ebben az évben lett kész az iskola akkor nagyon modernnek számító tornaterme is, amely az Országos Sporthivatal méretszabványainak is megfelelt Az ötvenes évek Az ötvenes években sok átgondolatlan reformnak volt kitéve a hazai oktatásügy és iskolarendszer. Például egy 1949-ben elfogadott rendelet előírta, hogy a kereskedelmi iskolákat közgazdasági gimnáziumokká kell átalakítani. Majd 1952-ben egy újabb rendelet ezeket az iskolákat közgazdasági technikumokká nyilvánította. Nálunk is megtörténtek ezek a változások, azzal a ráadással, hogy iskolánkat, érthetetlen okból, mezőgazdasági technikumnak jelölték ki. Csak kitartó küzdelemmel és Kemény László személyes közbenjárására sikerült elérnünk, hogy 1953-tól kezdve a mezőgazdasági jelző mellé megkaptuk az iparit is. Az, hogy ezeknek az éveknek mégis voltak az iskola szempontjából kiemelkedő eredményei, elsősorban Kemény Lászlónak volt köszönhető. Az igazgató úr az ötvenes években is megtalálta a lehetőségeket az értékek és hagyományok továbbadására. Példa erre Vásárhelyi Pál egyéniségének, történelmi szerepének felfedezése, szobrának elkészíttetése. Chiovini Ferenc, a Szolnoki Művésztelep tagja is ekkor készítette Vásárhelyi Pál portréját, amelyet az iskolának ajándékozott. Az volt a kívánsága, hogy a kép a mindenkori igazgatói szoba falára kerüljön. A nevet 1955-ben vettük fel, a szobrot 1957ben kaptuk ajándékba a várostól. 7

8 Alkalmazkodás a 60-as, 70-es évek változásaihoz A nyugdíjba vonult Kemény Lászlót Szurmay Ernő követte 1957-ben, aki már korábban is az iskola tanára volt. A tantestület jól ismerte irodalmi műveltségét, jártasságát a pedagógiában. Az ő idejé ben kiadott oktatási rendelet a technikumot szakközépiskolává alakította át, és az 1963/64. tanévben már valamennyi osztályunk szakközépiskolai volt. A hatvanas évektől kezdve állandósult a kapcsolatunk a Kiskőrösi Állami Gazdasággal, és rendszeresen jártunk őszi betakarítási munkára. Ez az együtt működés egészen 1992-ig, a gazdaság privatizálásáig tartott. A hatvanas években sok tehetséges tanulónk kiemelkedő eredményt ért el országos tanulmányi és szakmai versenyeken. Egyre szebb sikereket aratott a dr. Dienes Erzsébet vezette honismereti szak kör. Énekkarunk csillaga is felfelé ívelt, elindulva a gyulai Erkel Napokon. Amikor Szurmay Ernőt a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának nevezték ki, a felsőbb szervek dr. Boross Ottónét jelölték utódul. Személyében először került nő az iskola élére, és először lett olyan vezetője az intézménynek, aki már diákként is ennek az iskolai közösségnek volt a tehetséges tagja ben viszont kiemelték az iskolából. Ekkor került az igazgatói székbe Zsidai Emil, akinek az irányításával felújították az iskolaépületet, a fűtésrendszert és a villamoshálózatot. A balatonrendesi tábor is megvolt már ekkor, amelyet tárnagy Jenő tanár úr diákjaival a soltvadkerti őszi munkán sadalmi munkában közösen szé(1976) pítettek a szülők és tanárok ban elindítottuk az új típusú gépíró-iskolai képzést, 1979/80-ban bevezettük az új nevelési-oktatási terveket és az új tankönyveket, 1983-ban áttértünk az ötnapos tanítási hétre, az 1984/5-ös tanévben pedig Vígh József osztályfőnök vezetésével útnak indítottuk a számítástechnikai-folyamatszervező ágazatot. Új problémák, kísérletek, megoldások a 80-as, 90-es években A 80-as években olyan mértékben növekedett a tanulók létszáma, hogy indítanunk kellett még egy osztályt, ez lett az igazgatási-ügyviteli ágazat. Szintén a létszámnövekedés miatt két osztály, az 1/G és a 2/G a közelben lévő piros iskolába költözött ban az ország világbanki hitelt vett fel a szakképzés korszerűsítésére. Mi is tudtuk, hogy jelentős megújulásra van szükség, hiszen korszerűtlen volt a közgazdasági képzés szerkezete, felépítése és tartalma ben dr. Borossné dr. Kalicz Éva lett az igazgató, az ő irányításával indultak el az új ágaza tok: a világbanki közgazdasági, a gazdasági szakközépiskolai, a két tanítási nyelvű idegenforgalmi és az 5. évfolyamon a gazdasági informatikus-képzés. Utóbbit már középiskolai osztályban is tanítjuk. De nem csak ez volt az egyetlen változás az elmúlt 10 évben amióta dr. Lengyel Erzsébet az iskolánk igazgatója, illetve jelenleg tagintézmény-vezetője, szinte évről évre kellett, és most is kell alkalmazkodni a változásokhoz. Erre az időszakra esett a kétszintű érettségi bevezetése, a számvitel és pénzügy területén a felsőfokú szakképzés akkreditálása, illetve sikerre vitele a Budapesti Gazdasági Főiskolával, továbbá az épület és a sportudvar rendbetétele, az informatikai, technikai háttér kiemelt fejlesztése és a balatonrendesi tábor felújítása. Ebben a tíz évben iskolánk kiemelkedő szakmai és ta nulmányi versenyeredményeket ért el, kiváló leánykara pedig kimagasló sikereket aratott július 1-jétől az intézményi átszervezések elérték iskolánkat is. Egy nagyobb intézmény rendszer, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola részeként, változatlan szakmaisággal, igényességgel folytatjuk a pedagógiai munkát. A SZOLGSZI igazgatója Kiss László, iskolánk tagintézmény-vezetője pedig dr. Lengyel Erzsébet lett. Intézményünk iránt továbbra is nagy az érdeklődés. 8

9 Külső mérések alapján is a megye legkiemelkedőbb szakközépiskolája vagyunk szakmacsoportjainkban, illetve a jelenleg oktatott szakirányokban: azaz a közgazdasági, az üzleti informatikai és kéttan nyelvű idegenforgalmi szakokon. Kerékgyártó Éva 9

10 Szolnok gazdaságtörténete dióhéjban Szolnok városa a történelem folyamán fejlett gazdasággal rendelkezett. Rengeteg ipari üzem, gyár alakult a városban, amelyek a város polgárai számára munkalehetőséget kínáltak. Az 1911 szeptemberében létrejött iskola végzett diákjai is elhelyezkedhettek ezekben az üzemekben és gyárakban a század folyamán. A város gazdasági jelentősége a XI-XII. századtól datálható. A Tiszán a Máramarosból meginduló só, fenyőfa és egyéb cikkek szállítása meghatározó volt Szolnok életében. Ez volt a legrövidebb út Erdélyből, a nyugat-keleti kereskedelmi út fontos pontja. A város és a tiszai átkelőhely birtoklása gazdasági szempontból egyre jelentősebb lett. A török korban itt épült állandó fahíd a folyón, s a város a nyugatra tartó marhakereskedelem fontos állomása volt. A török kiűzése után továbbra is a Tisza ját szotta a fő szerepet a város gazdaságában. A folyón tutajon érkező só, gabona, és maga a tutajok fa anyaga biztosította a helyi ipar alapanyagát. Ugrásszerű fejlődés a XIX. század végén következett be ban Szolnok az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye központja lett, s gazdasági jelentősége ennek hatására növekedett ben alakult meg az Ipartestület. Horthy Szabolcs főispán Horthy Miklós testvére is so kat tett a város felemelkedéséért. Az első világháború megakasztotta a város fejlődését. A 20-as évektől kezdődően kapott új lendületet a gazdaság. Horthy Miklós kormányzó és Kenderes közelsége nagy szerepet játszott ebben. A 30-as évekre 25 gyár volt a városban ben alakult a cukorgyár, 1936ban indult a papírgyártás. Sajnos, ma már egyik sem működik. A városban a két világháború között vasáru- és mérleggyár, gépgyár képviselte a nehézipart, de ezenkívül volt 6 faipari telepe asztalosárugyárral, 4 malma, ecet-, vatta-, jég-, textilgyára, 2 nyomdája, 2 téglagyára és tükörgyára. A II. világhá ború iszonyú pusztítást végzett a városban, így az 50-es évekig gyakorlatilag csak helyreállítás folyt ban az államosítás először a cukor- és papírgyárat érintette, majd a 10 főnél több munkást foglalkoztató üzemeket. Ettől kezdve indult el a túlzott mértékű iparfejlesztés központi politikai koncepció alapján. Azt próbálták sugallni, hogy ez kedvező a városnak, így modern ipari központ lesz. A probléma azonban az volt, hogy eddig a helyi nyersanyagot dolgozták fel, most azonban az újonnan létesített gyárakban nagy távolságról szállították az alapanyagot. A rendszerváltás után azonban az új gazdasági környezet átalakította a város gazdasági képét. A cukorgyárat - amely a víz közelsége miatt települt ide ben a Béghin-Say vette meg, de 2009ben bezárták, s 70 méter magas tornyait felrobbantották. A papírgyár, amely 1935-ben alakult, s igen nehézkesen indult meg benne a gyártás, szintén nem sokkal élte túl a változásokat. A rendszerváltás után osztrák tulajdonba került, de mára ott is megszűnt a termelés. Kalláné Jakus Melinda Czibi Réka 11. G 10

11 A szolnoki cukorgyár 1910 körül 11

12 888. számú Vasvári Pál cserkészcsapat Králik László, a nagybecskereki gimnázium tanára lefordította Baden-Powellnek, a cserkészet alapítójának művét, a Scouting for Boys-nak egy részét. Ennek ismeretében indult el a cserkészet ha zánkban. Az első csapat 1910-ben alakult. Iskolánkban elég későn alakult meg a cserkészcsapat november 5-én jött létre a szervezőbizottság Goóts Mihály elnökletével, dr. Nagy János hittanár cserkésztiszt, Kemény László és Hargitai István tanárok tagságával. A csapat szervezésére és vezetésére Muray Lipót, az iskola tanára kapott megbízást. A fiúk nevelését és oktatását a cserkésztörvények szellemében Szurmay Lőrinc cserkésztiszt végezte. Az Országos Cserkészszövetség 1935.május 20-án igazolta le a csapatot. Az első tábor 1935 augusztusában Tiszabő határában volt. A fiúk rendezte két nagy tábortűzön a falu lakossága fővel vett részt. A csapat a következő években a Börzsönyben Királyréten, Esztergomban volt táborban. A fiúk a világháború éveiben a honvédelmi munkában is részt vettek mint kerékpáros küldöncök, összekötők, híradók, megfigyelők. A létszám folyamatosan nőtt, 1943/44ben már 40 fő volt négy őrsben. A vakációban a táborozások mellett a nyár többi részét munkával töltötték: ipari üzemekben, építkezéseken, irodákban és a mezőgazdaságban. A csapat vízi és szárazföldi kirándulásokat is tett szeptemberében őrsi csónakot kaptak, melyet Tiszavirág névre keresztel tek. Az őrsi csónak kora tavasztól késő őszig minden héten többször is kifutott a Tiszán. Lefelé Vezse nyig, felfelé Tiszaörvényig járt. Bár az iskolaév 1944 áprilisában véget ért, a cserkészmunka nem. A tevékenység csak a front átvonulása alatt szünetelt. A cserkészek az őrsök keretében képezték magukat a cserkészpróbák, valamint a különpróbák anyagának megismerésében. Mindenki az érdeklődési körének megfelelően szerzett különpróba ismereteket. Társadalmi munkában is részt vettek: aratáskor tűzfigyelőként, a szolnoki Tisza-híd építésénél pedig néhány alkalommal szombatonként órás műszakban dolgoztak. Az utolsó tábor 1948 nyarán Tiszaörvényben volt. A cserkészet és a többi egyesület feloszlatása 1948 szeptemberében megtörtént. Így a magyarországi cserkészet befejezte a törvényes keretek közti működését. A cserkészek természetszeretők voltak, így néhányan közösen különböző hegységekben töltöttük nyári szabadságunkat. Közösen rendeztünk 1-2 napos kirándulásokat. A közalkalmazottak szakszervezetének keretében 1954-ben természetjáró szakosztályt hoztunk létre, melyben sok volt cserkész lett tag. Csak Magyarországon szűnt meg a cserkészet. A hazánkat elhagyni kényszerült cserkészvezetők, cserkészek már 1945-ben szervezték külföldön a magyar cserkészetet. Csapatok jöttek létre Nyu gat-európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában. Deme István egykori diák visszaemlékezéseiből lejegyezte Kalláné Jakus Melinda 12

13 13

14 A római iskola egyetlen emléke, a Közgazdasági Szakközép A szolnoki Baross úton álló Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskoláról valószínűleg kevesen tudják, hogy a sokszínű és izgalmas két világháború közötti építészet egyik jeles tanúját tisztel hetjük benne. Talán azért sem él ez a köztudatban, mert a római iskolának nevezett stílusirányzat, amelyben fogant, nem illett különösebben a háború utáni idők szelleméhez. A ma keveset emlegetett irányzat az antik hagyományokon alapuló két háború közötti olasz neoklasszicizmus, a Novecento, vagy más néven új század művészetének a magyar változata, melyet az akkoriban Rómába küldött magyar ösztöndíjasok plántáltak át hazai földre. Rájuk a régi Róma emelkedett légköre mellett a modern Róma frissessége és a modern olasz művészet lendületes újjászü letése is nagy hatással volt, amivel elérkeztünk a probléma gyökeréhez is. Ez a modern Róma nem más, mint a két háború között velünk politikai-kulturális együttműködést ápoló Mussolini fasiszta Olaszországa. E neoklasszicista ihletésű stílust a monumentalitás, a lényeges elemek kiemelése, a tömör plasztikai törekvés és egészséges formalátás jellemezte, ahol inkább a nemes formákkal és burkolatokkal adták meg az épület rangját, mint a díszítettséggel. Mind szülőhazájában, mind nálunk kiválóan alkalmas volt a harmincas évek végétől megszaporodó középületek kivitelezésére és egyházi meg bízások mellett a történelmet a kor tanai szerint átértékelő, történelmi tematikájú, propagandisztikus művészet hordozására is. Ez is hozzájárult későbbi tudatos elfelejtéséhez. Szolnoki emlékét, a mostani szakközépiskola 1911-ben alapított elődjének hajlékát a megyei levéltárban levő iratok alapján vitéz Kamarássy Jenő tervezte 1941-ben. Alkotója ugyan nem tartozott a hazai építészet legfelkapottabb alkotói közé, de ez a munkája akkor is különösen fontos számunkra, mert városunk egyetlen, ebben a stílusban emelt épülete. Igaz, más műfajban, a festészetben volt a római iskolának szolnoki követője Aba-Novák Vilmos személyében. A szolnoki iskolaépület kivitelezése a hadiesemények miatt nem volt zökkenőmentes. Nem készült el a tervezett határidőre, csak a fegyverzaj elülte után fejezhették be, és igényes mészkőburkolatából is az eredetileg elképzelt teljes felülettel szemben csak a kör alakú homlokzati nyílással ékesített bejárati részre jutott. Többi falát a jóval olcsóbb vakolással fejezték be. Így vált a Hatvanas mellett ez az épület is egy kettétört kornak a háború utánra átnyúló emlékévé, hogy sorsán még napjainkban is alakítson valamit egy sajátos épület-felújítási szemlélet. A közelmúltban történt renoválással maradék mészkőburkolatát is eltüntették, visszatérve egy már túlhaladottnak remélt gyakorlathoz, amikor régi szép épületek sora veszítette el rá és korára jellemző díszítését, arculatát egy nehezen megmagyarázha tó szemlélet kárvallottjaként. Hasonló volt a Milánói Triennálé magyar pavilonja A római iskola legjelesebb képviselője az építészetben Árkay Bertalan volt. Az ő tervei szerint valósult meg 1936-ban a Milánói Triennálé magyar pavilonja. Feleségének és munkatársának, Sztéhlo Lilinek a családneve nem ismeretlen városunkban, Sztéhlo Ottónak, a szolnoki református templom építőjének jóvoltából. 14

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Pedagógiai program Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 2013 2014 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető - az intézmény rövid története... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink...

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben