Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum"

Átírás

1 Vásárhelyi Pál Közgazdasági Technikum

2 Lectori salutem A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája Kellemes az ősökre emlékezni, ha az ember egynek tudja magát velük, és tudja magáról, hogy mindenkor az ő szellemükben cselekedett. /Thomas Mann/ A múlt szellemében cselekedni azonban csak akkor tudunk, ha arra büszkék lehetünk. Mi büszkék vagyunk a 100 éves iskolánkra, melynek történetét alaposan tanulmányoztam, nemcsak most e jelentős visszatekintés miatt, hanem ideérkezésemtől, 1992-től folyamatosan. Nemcsak a történeti múlt nagysága fogott meg, hanem az a szellemiség, amelyet első perctől megtapasztaltam, mely országos rangra emelte ezt az iskolát. Azok a szakmai és pedagógiai értékek, amelyeket megismertem, és amelyeknek cselekvő részese lehettem, járultak hozzá munkámban azokhoz az eredményekhez, melyeknek révén 1997-től egy kiváló kórust szervezhettem, illetve 2000-ben egy ilyen intézmény igazgatója lehettem. A kötődés, a hagyományok ápolása áthatotta és áthatja ma is e kiváló intézményt, mely az ide érkező tanulókat hamarosan Közgés diákká formálja. A gazdasági folyamatok állandó fejlődése, változása sokszor hozott átalakulást a társadalom és az iskola életében. Az intézmény létrejötte is ennek köszönhető, mivel a századforduló után kialakult Magyarországon is az a társadalmi réteg, amely ilyen irányú gazdasági ismeretek megszerzésére tartott igényt. Így 1911-ben a Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyével a Szolnoki Kereskedelmi Társulat felkarolásával, anyagi finanszírozásával létrejöhetett az iskola. Első igazgatója Dr. Papp Illés magyar szakos tanár volt. Rajta kívül a Verseghy Ferenc Gimnázium három középiskolai tanára segí tette az iskola munkáját. Szolnok Város Képviselőtestülete 1929-ben vette át az iskola működtetését a Társulattól. Az iskola élére ekkor egy matematika szakos tanár, Goóts Mihály került. Már az első években nyilvánvalóvá vált, hogy az állandó iskolaépület hiánya akadályozza a folyamatos, magas szintű munkát. Az első világháború, majd az azt követő gazdasági válság azonban nem tette lehetővé, hogy új iskolaépület építésébe kezdjenek. A két világháború között feljegyzések sokasága született egy új épület létrehozásáról, mivel létszámában is egyre kiterjedtebbé vált az iskola ben úgy tűnt, elindul az építkezés. Az tanév évkönyve így ír erről: Megindult az új iskolaépület létrehozása. Jelenleg az emeleti falaknál tart az építkezés. A nemesen modern stílusban tervezett kétemeletes épület országos viszonylatban is a legmegfelelőbbek közé fog tartozni. Szellemében, oktató-nevelő munkájában, elhivatottságában már kialakult az a tantestület, melyet az épülő új iskolával együtt Kemény László igazgató vehetett át. Az 1922 óta már az intézményben tanító magyar-történelem szakos tanár az iskola legendás hírű vezetőjévé vált. Az iskola igazi hírnevét kiemelkedő országos eredményeivel ebben az időszakban alapozta meg. A II. világháború alatt, június 2-án szőnyegbombázás érte Szolnokot. A régi rozzant iskolaépület végleg romba dőlt, de az épülő új is megsérült. Így 1948-ig, az új iskolaépület elkészültéig egyik helyről a másikra vándorolt az intézmény. Ebbe az épületbe, amelynek udvarán most zajlik az ünnepség, 1948-ban költözött be az iskola. Az épület külső felújítására éppen egy éve került sor. Napjainkig az oktatási formák, s azokkal együtt az iskola neve is sokszor változott. Az iskola azonban a személyi kultusz legszélsőségesebb időszakában is fennmaradt, és Kemény László igazgató vezetésével ilyen légkörben is megtalálta azokat a csatornákat, lehetőségeket, amelyeken át a magyar ság nagy értékei, hagyományai eljuthattak a tanulókhoz. Példa erre a nagy magyar vízimérnök, Vásárhelyi Pál nevének felvétele 1955-ben, majd szobrának felállítása az iskola előkertjében 1957-ben. Azóta is büszkén viseljük e nevet, és minden évben Diáknap, 2000-től pedig a Közgazdász nap tudatosít - 2

3 ja tanulóinkban, hogy mit vár el tőlük az iskola, és természetesen azt is, hogy mire készítjük föl őket. Kemény László igazgató 1960-ban vonult nyugalomba, őt Szurmay Ernő követte az igazgatói székben 1970-ig. Szurmay Ernő igazgató úr egy oktatási reform következtében szakközépiskolává alakította át a technikumot, így az itt szerzett érettségi akár főiskolai, egyetemi felvételt is lehetővé tett. Ezzel pár huzamosan szerveződött a felnőttképzés, melynek igazgatója Dr. Száz János lett egészen 1985-ig. Szurmay Ernő igazgató úr javaslatára az iskola 1965-ben Balatonrendesen üdülőt vásárolt, mely az iskola mellett működő Kórusok Baráti Egyesületének gondozásában szolgálja a diákság és a tantestület munkáját. Kiemelkedő és országosan is egyedülálló az a programsorozat, melyben diákságunk minden nyáron részesül saját táborunkban. Nyelvi tábor, kórustábor, közgazdász tábor, lovastábor, vagy egyszerűen csak kikapcsolódás, üdülés vár az erre igényt tartó tanulóinkra, tanárainkra. Szurmay Ernő igazgató úr 1970-ben a Verseghy Ferenc Megyei Könyvár igazgatója lett, így két évig Dr. Boross Ottóné, majd ig, mintegy 20 éven át Zsidai Emil volt az intézmény igazgatója. Az állandó társadalmi igényeknek, elvárásoknak megfelelően megszűntek ágazatok, majd új ágazatok jöttek létre. Így pl. gyors-gépíró idegennyelvi ágazat, igazgatási-ügyviteli ágazat, illetve a 70-es évek végén a postaforgalmi ágazat. E tagozatok működtetése csak jelentős anyagi áldozatok árán volt lehetséges. A támogatás egy részét az iskolával mind a mai napig kiváló kapcsolatban álló szervezetektől, intézményektől kaptunk. Pl. Magyar Posta, az OTP, az ÁFÉSZ, mely ma a COOP Zrt. Az első igazi nagy jubileumi ünnepség 1986-ban volt, amikor a 75. évforduló alkalmából Zsidai Emil igazgató úr jubileumi évnek nyilvánította a tanévet. Az évforduló alkalmából évkönyv jelent meg Szurmay Ernő volt igazgató úr szerkesztésében. Az anyag gyűjtésében és rendezésében két kiváló ta nár: Baranyi György tanár úr és Molnár Sándorné tanárnő vettek részt, akiktől azóta elbúcsúztunk ig Dr. Borossné Dr. Kalicz Éva lett az iskola igazgatója. Az ő nevéhez fűződik a világbanki irányvonalhoz való sikeres kapcsolódás, mely országosan is kiemelkedő informatikai, nyelvi és szakmai (közgazdasági, ügyviteli) képzést alapozott meg az intézményben. Ekkor indult 1992-től kihelyezett tagozatként a két tanítási nyelvű idegenforgalmi ágazat től újabb változások következtek be már igazgatásom alatt. Pályázatokból, szakképzési támogatásokból megújult az iskola sportudvara, technikai, informatikai hálózata, többmilliós értékben újultak meg a tantermek berendezései, nyílászárói, az épület folyosói. Kiemelkedő szakiránnyá váltak az általános közgazdasági, a két tanítási nyelvű idegenforgalmi, és az üzleti informatikai ágazatok. Mind a mai napig töretlen az intézmény iránti érdeklődés. Az iskola tanulmányi, érettségi és versenyeredményei méltán töltenek el bennünket büszkeséggel, de kiemelkedőek sporteredményeink is, és büszkék vagyunk mind az irodalmi színpadunkra, mind a kórusunk munkájára. Megünnepeltük az iskola 90. és 95. évfordulóját, ez alkalomból évkönyvet írtunk, iskolatörténeti kiállítást rendeztünk, és mindkét alkalommal fergeteges színházi gá lát mutattunk be a Szigligeti Színházban. 100 év nagy idő, érzelmek nélkül nem lehet sem visszatekinteni, sem a további éveket tartalommal megtölteni. Úgy neveljük diákjainkat, hogy ez a kötődés minden pillanatban a jövőjük hasznára váljék. Egy ilyen iskolán keresztül, mely mind pedagógiájában, mind szakmailag kiemelkedő értékteremtésre törekedett és törekszik, föl lehet készülni szűkebb és tágabb hazánk megbecsülésére, a helyes emberi értékek elsajátítására. A lokálpatriotizmus, mely kiemelt téma a tanterveinkben is, csak így erősíthető, ha valamin keresztül kötődünk városunkhoz. A mi diákjaink pedig kötődnek, mert büszkék iskolájukra, és ezen keresztül városukra, mely hazavárja őket. A Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola jelenleg: Tagintézmény, mely két éve része egy nagyobb intézményrendszernek, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskolának. Tagintézményünk ez évben 100 éves. A jelen és a jövő tervezése közben a mindennapokban is büszkeséggel valljuk magunkénak az intézmény változásokhoz gyorsan igazodó történeti múltját, jelenét, és befogadva minden újat alakítjuk, formáljuk jövőjét. Ha ezt tesszük, a múlt nagysága nem lesz nyomasztó teher, hanem a jelen minden percében kihívás és buzdítás az elért eredmények megtartására és továbbfejlesztésére. A tanévet jubileumi tanévvé nyilvánítom, melynek ünneplésére iskolatörténeti kiállítást, gálát, kiemelkedő szakmai napokat, azaz ünnepségsorozatot tervezünk. " Dr. Lengyel Erzsébet tanár igazgató 2008tagintézmény-vezető 3

4 Vásárhelyi Pál élete és munkássága Vásárhelyi Pál a hazai vízimérnöki tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Vaskapu-szabályozás és a Tisza-szabályozás tervének kidolgozása. Szepes-Olasziban született március 25-én. Édesapja Vásárhelyi Mátyás evangélikus kántortanító, édesanyja Téglásy-Bekk Mária volt. Iskoláit Miskolcon és Eperjesen végezte, majd a pesti egyetemen szerzett mérnöki oklevelet 1816-ban. A következő esztendőtől Zemplén és Veszprém vár megyékben vállalt úrbéri és erdőmérnöki feladatokat. Ezután a Vízi és Építészeti Főigazgatóság nagyváradi mérnöki hivatalának szolgálatába lépett. A Helytartótanács innen rendelte ki a Tisza és a Körösök vízrajzi térképészeti munkáihoz. Közben megnősült, 1821-ben éppen a születésnapján vette feleségül Szentmiklósy Sebők Máriát ban a dunai felmérésekhez irányították. Első szakmai szempontból jelentős munkáit a Körösöknél és a Dunánál szerzett tapasztalatai alapján írta ben két tanulmánya is megjelent, mindkettő egy mérési technikával, a háromszögeléssel foglalkozik. Ezekben geometriai példákkal és levezetésekkel illusztrálta számítási módszerét. A Helytartótanács felismerte benne a tehetséget, és 1829ben al-dunai felméréseket bízott rá. Az ő irányításával készült el a folyó Pétervárad Orsova közötti szakaszának és az al-dunai vidéknek a vízrajzi felvétele ben nagy feltűnést keltett a Tudományos Gyűjtemény hasábjain megjelent cikke, amely az Al-Duna-szabályozást teljesen új alapokra helyezi. Az írásra Széchenyi is felfigyelt, és szerzőjét magával vitte 1833-ban Angliába. A tanulmányútról egy év múlva tértek vissza. Ezután Vásárhelyi idejének jó részét az Al-Duna szabályozására fordította. A Vaskapunál 1837-ben fejezte be a munkát. Érdemeit elismerték, és kinevezték a Vízi és Építészeti Főigazgatóság első hajózási mérnökének: ő lett a hazai vízszabályozások legfőbb állami irányítója. Javaslatára a folyók szabályozásánál nemcsak a hajózhatósági, hanem az árvízvédelmi szempontokat is figyelembe vették. Iskolánk névadója támogatta a Lánchíd megépítését, és az Akadémia tagjaként elméleti kérdéseken is dolgozott. Évekig foglalkoztatta például a folyóvizek sebességének mérése, vagy a folyók tengerszint feletti magasságának megállapítása. Vásárhelyinek végül sikerült az Adriai tenger szintjére vonatkoztatva az egységes országos alapszintet meghatározni. Az Adriai-tenger szintjéhez viszonyított magasságokat sokáig használták és Vásárhelyi-féle magasságoknak nevezték. Vásárhelyi terve a pesti hídról Az 1838-as pesti árvíz után Vásárhelyi javasolta a Duna főváros alatti szakaszának szabályozását, majd a 40-es évek tiszai áradásai után a Tisza szabályozásán dolgozott. Több mérnöktársa segítségével 1846-ban, éppen március 25-én tette le az asztalra a végleges és átfogó munkát. Ez a terv heves vitákat váltott ki. Az egyik ilyen vita alkalmával Pesten rosszul lett, és még aznap éjjel, április 8-án meghalt. Vásárhelyi a Tisza szabályozását nem érhette meg, de a szőke folyót az ő tervei alapján szabályozták. A munkálatokat 46 augusztusában kezdték el, és azóta több szakaszban, szinte folyamatosan folytatták. Az utóbbi évtizedek azonban új problémákra hívták fel a szakemberek figyelmét. A civilizáció, a városiasodás, az erdők kiirtása új kihívást jelent a Tisza mellett élőknek. A soha nem látott ha talmas árvizek, mint például a 2000-es szolnoki is, arra figyelmeztetnek, hogy nagyobb teret kell adni a folyónak. A mai kor vízimérnökei is letettek az asztalra egy átfogó tervezetet. Óriási víztározók és kiszélesített árterek szerepelnek a tervrajzokon. Némelyiket már meg is építették éppen itt, a mi térsé- 4

5 günkben. Ezt a tervet Vásárhelyiről nevezték el. Pedig sok minden változott a reformkor óta. Az ő neve mégis a szakmaiságot, a kitartást, az elhivatottságot jelenti. Mint ahogy mindezt jelenti számunkra is a mi iskolánk: a Vásárhelyi. 5

6 Vörösmarty Mihály: Vásárhelyi Pál sírkövére Mértem az országot, vizinek kísérve futását, És utat a csüggő sziklafalakba törék. Elfeledém, hogy utam bizonyos, s hogy amennyi nekem kell, A mint megszületém, mérve lön a kicsi föld. Hallom-e még zúgásaidat, Tisza féktelen árja! Látom-e, zöld koszorús róna, virányaidat? Eljön-e a délbáb tündér palotáival álmom Képeihez, szebbnek festeni a honi tért? Oh siket és vak a föld. De ha nemzetem egykor idézné Hű nevemet, lelkem hallja s megérti e szót április 12. előtt Vásárhelyi Pál síremléke Vásárhelyi Pál a Tisza-völgyi Társulat ülésén 6

7 Iskolánk története A változások 100 éve Az első évtized Az 1900-as évek elején Magyarországon összesen 47 felső kereskedelmi iskola működött. Az igény a századforduló után Szolnokon is jelentkezett, ezért a Kereskedelmi Társulat felkarolta a helyi kezdeményezést. Hosszas huzavona után augusztus 25-én érkezett meg a miniszteri engedély. Ennek birtokában szeptember 5-én tartották meg az első tanévnyitót a felső kereskedelmi fiúiskolában, azaz a mai Közgé elődjében. Az iskola első igazgatója dr. Papp Illés volt, aki irodalmat és magyar nyelvet tanított. A kezdő tantestületben rajta kívül összesen három tanár dolgozott még: Bayer Nándor, a mennyiségtan, Szen tirmai Ignác, a földrajz és kereskedelem, valamint dr. Ulricz György, a német, francia és történelem tantárgyak tanára. Munkájukat három óraadó segítette a gimnáziumból (akkor még csak a Verseghy Ferenc Gimnázium működött a városban polgári fiúiskola néven). Az első évfolyamon 88 diák tanult, közülük 65-en végeztek a háború kezdetének évében, 1914ben. A korabeli tantárgyak a következők voltak: vallástan, magyar, német, francia, földrajz, történe lem, politikai számtan, kereskedelmi számtan, irodai munkák, könyvviteltan, kereskedelmi levelezés, közgazdasági ismeretek, vegytan és áruismeret, továbbá jogi ismeretek. Küzdelem a fennmaradásért A háború utáni nehéz időkben sokáig kérdéses volt az iskola léte. Goóts Mihály, majd Kemény László igazgatónak köszönhetően végül megmaradt az intézmény. Sőt, 1940-ben elkezdődött a mostani iskolaépület alapozása, miután a régit életveszélyesnek nyilvánították. Az építkezés ideje alatt iskolánk diákjai a polgári fiúiskolába jártak át tanulni. A Verseghy épületét délelőtt a gimnazisták, délután a közgések használták 1948-ig. Akkoriban az oktatásért fizetni kellett, nem is keveset. Míg egy munkás havi keresete azokban az években 4-5 pengő körül mozgott, a mi iskolánkban egy évben pengő volt a tandíj. Az újjászületés és remény évei A második világháború után a legnagyobb változás az volt, hogy mint minden iskolának nekünk is meg kellett nyitni a kapukat a leányjelentkezők előtt. Így az első középiskolai jellegű osztályba, az I/C-be 27 lány járt, osztályfőnökük Koska Ida tanárnő volt ban végre átadták az új iskolaépületet, és Kemény László igazgató úr javaslatára egy 80 férőhelyes kollégium építéséhez is hozzáfogtak, amely 1951-ben készült el. Szintén ebben az évben lett kész az iskola akkor nagyon modernnek számító tornaterme is, amely az Országos Sporthivatal méretszabványainak is megfelelt Az ötvenes évek Az ötvenes években sok átgondolatlan reformnak volt kitéve a hazai oktatásügy és iskolarendszer. Például egy 1949-ben elfogadott rendelet előírta, hogy a kereskedelmi iskolákat közgazdasági gimnáziumokká kell átalakítani. Majd 1952-ben egy újabb rendelet ezeket az iskolákat közgazdasági technikumokká nyilvánította. Nálunk is megtörténtek ezek a változások, azzal a ráadással, hogy iskolánkat, érthetetlen okból, mezőgazdasági technikumnak jelölték ki. Csak kitartó küzdelemmel és Kemény László személyes közbenjárására sikerült elérnünk, hogy 1953-tól kezdve a mezőgazdasági jelző mellé megkaptuk az iparit is. Az, hogy ezeknek az éveknek mégis voltak az iskola szempontjából kiemelkedő eredményei, elsősorban Kemény Lászlónak volt köszönhető. Az igazgató úr az ötvenes években is megtalálta a lehetőségeket az értékek és hagyományok továbbadására. Példa erre Vásárhelyi Pál egyéniségének, történelmi szerepének felfedezése, szobrának elkészíttetése. Chiovini Ferenc, a Szolnoki Művésztelep tagja is ekkor készítette Vásárhelyi Pál portréját, amelyet az iskolának ajándékozott. Az volt a kívánsága, hogy a kép a mindenkori igazgatói szoba falára kerüljön. A nevet 1955-ben vettük fel, a szobrot 1957ben kaptuk ajándékba a várostól. 7

8 Alkalmazkodás a 60-as, 70-es évek változásaihoz A nyugdíjba vonult Kemény Lászlót Szurmay Ernő követte 1957-ben, aki már korábban is az iskola tanára volt. A tantestület jól ismerte irodalmi műveltségét, jártasságát a pedagógiában. Az ő idejé ben kiadott oktatási rendelet a technikumot szakközépiskolává alakította át, és az 1963/64. tanévben már valamennyi osztályunk szakközépiskolai volt. A hatvanas évektől kezdve állandósult a kapcsolatunk a Kiskőrösi Állami Gazdasággal, és rendszeresen jártunk őszi betakarítási munkára. Ez az együtt működés egészen 1992-ig, a gazdaság privatizálásáig tartott. A hatvanas években sok tehetséges tanulónk kiemelkedő eredményt ért el országos tanulmányi és szakmai versenyeken. Egyre szebb sikereket aratott a dr. Dienes Erzsébet vezette honismereti szak kör. Énekkarunk csillaga is felfelé ívelt, elindulva a gyulai Erkel Napokon. Amikor Szurmay Ernőt a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának nevezték ki, a felsőbb szervek dr. Boross Ottónét jelölték utódul. Személyében először került nő az iskola élére, és először lett olyan vezetője az intézménynek, aki már diákként is ennek az iskolai közösségnek volt a tehetséges tagja ben viszont kiemelték az iskolából. Ekkor került az igazgatói székbe Zsidai Emil, akinek az irányításával felújították az iskolaépületet, a fűtésrendszert és a villamoshálózatot. A balatonrendesi tábor is megvolt már ekkor, amelyet tárnagy Jenő tanár úr diákjaival a soltvadkerti őszi munkán sadalmi munkában közösen szé(1976) pítettek a szülők és tanárok ban elindítottuk az új típusú gépíró-iskolai képzést, 1979/80-ban bevezettük az új nevelési-oktatási terveket és az új tankönyveket, 1983-ban áttértünk az ötnapos tanítási hétre, az 1984/5-ös tanévben pedig Vígh József osztályfőnök vezetésével útnak indítottuk a számítástechnikai-folyamatszervező ágazatot. Új problémák, kísérletek, megoldások a 80-as, 90-es években A 80-as években olyan mértékben növekedett a tanulók létszáma, hogy indítanunk kellett még egy osztályt, ez lett az igazgatási-ügyviteli ágazat. Szintén a létszámnövekedés miatt két osztály, az 1/G és a 2/G a közelben lévő piros iskolába költözött ban az ország világbanki hitelt vett fel a szakképzés korszerűsítésére. Mi is tudtuk, hogy jelentős megújulásra van szükség, hiszen korszerűtlen volt a közgazdasági képzés szerkezete, felépítése és tartalma ben dr. Borossné dr. Kalicz Éva lett az igazgató, az ő irányításával indultak el az új ágaza tok: a világbanki közgazdasági, a gazdasági szakközépiskolai, a két tanítási nyelvű idegenforgalmi és az 5. évfolyamon a gazdasági informatikus-képzés. Utóbbit már középiskolai osztályban is tanítjuk. De nem csak ez volt az egyetlen változás az elmúlt 10 évben amióta dr. Lengyel Erzsébet az iskolánk igazgatója, illetve jelenleg tagintézmény-vezetője, szinte évről évre kellett, és most is kell alkalmazkodni a változásokhoz. Erre az időszakra esett a kétszintű érettségi bevezetése, a számvitel és pénzügy területén a felsőfokú szakképzés akkreditálása, illetve sikerre vitele a Budapesti Gazdasági Főiskolával, továbbá az épület és a sportudvar rendbetétele, az informatikai, technikai háttér kiemelt fejlesztése és a balatonrendesi tábor felújítása. Ebben a tíz évben iskolánk kiemelkedő szakmai és ta nulmányi versenyeredményeket ért el, kiváló leánykara pedig kimagasló sikereket aratott július 1-jétől az intézményi átszervezések elérték iskolánkat is. Egy nagyobb intézmény rendszer, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola részeként, változatlan szakmaisággal, igényességgel folytatjuk a pedagógiai munkát. A SZOLGSZI igazgatója Kiss László, iskolánk tagintézmény-vezetője pedig dr. Lengyel Erzsébet lett. Intézményünk iránt továbbra is nagy az érdeklődés. 8

9 Külső mérések alapján is a megye legkiemelkedőbb szakközépiskolája vagyunk szakmacsoportjainkban, illetve a jelenleg oktatott szakirányokban: azaz a közgazdasági, az üzleti informatikai és kéttan nyelvű idegenforgalmi szakokon. Kerékgyártó Éva 9

10 Szolnok gazdaságtörténete dióhéjban Szolnok városa a történelem folyamán fejlett gazdasággal rendelkezett. Rengeteg ipari üzem, gyár alakult a városban, amelyek a város polgárai számára munkalehetőséget kínáltak. Az 1911 szeptemberében létrejött iskola végzett diákjai is elhelyezkedhettek ezekben az üzemekben és gyárakban a század folyamán. A város gazdasági jelentősége a XI-XII. századtól datálható. A Tiszán a Máramarosból meginduló só, fenyőfa és egyéb cikkek szállítása meghatározó volt Szolnok életében. Ez volt a legrövidebb út Erdélyből, a nyugat-keleti kereskedelmi út fontos pontja. A város és a tiszai átkelőhely birtoklása gazdasági szempontból egyre jelentősebb lett. A török korban itt épült állandó fahíd a folyón, s a város a nyugatra tartó marhakereskedelem fontos állomása volt. A török kiűzése után továbbra is a Tisza ját szotta a fő szerepet a város gazdaságában. A folyón tutajon érkező só, gabona, és maga a tutajok fa anyaga biztosította a helyi ipar alapanyagát. Ugrásszerű fejlődés a XIX. század végén következett be ban Szolnok az újonnan szervezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegye központja lett, s gazdasági jelentősége ennek hatására növekedett ben alakult meg az Ipartestület. Horthy Szabolcs főispán Horthy Miklós testvére is so kat tett a város felemelkedéséért. Az első világháború megakasztotta a város fejlődését. A 20-as évektől kezdődően kapott új lendületet a gazdaság. Horthy Miklós kormányzó és Kenderes közelsége nagy szerepet játszott ebben. A 30-as évekre 25 gyár volt a városban ben alakult a cukorgyár, 1936ban indult a papírgyártás. Sajnos, ma már egyik sem működik. A városban a két világháború között vasáru- és mérleggyár, gépgyár képviselte a nehézipart, de ezenkívül volt 6 faipari telepe asztalosárugyárral, 4 malma, ecet-, vatta-, jég-, textilgyára, 2 nyomdája, 2 téglagyára és tükörgyára. A II. világhá ború iszonyú pusztítást végzett a városban, így az 50-es évekig gyakorlatilag csak helyreállítás folyt ban az államosítás először a cukor- és papírgyárat érintette, majd a 10 főnél több munkást foglalkoztató üzemeket. Ettől kezdve indult el a túlzott mértékű iparfejlesztés központi politikai koncepció alapján. Azt próbálták sugallni, hogy ez kedvező a városnak, így modern ipari központ lesz. A probléma azonban az volt, hogy eddig a helyi nyersanyagot dolgozták fel, most azonban az újonnan létesített gyárakban nagy távolságról szállították az alapanyagot. A rendszerváltás után azonban az új gazdasági környezet átalakította a város gazdasági képét. A cukorgyárat - amely a víz közelsége miatt települt ide ben a Béghin-Say vette meg, de 2009ben bezárták, s 70 méter magas tornyait felrobbantották. A papírgyár, amely 1935-ben alakult, s igen nehézkesen indult meg benne a gyártás, szintén nem sokkal élte túl a változásokat. A rendszerváltás után osztrák tulajdonba került, de mára ott is megszűnt a termelés. Kalláné Jakus Melinda Czibi Réka 11. G 10

11 A szolnoki cukorgyár 1910 körül 11

12 888. számú Vasvári Pál cserkészcsapat Králik László, a nagybecskereki gimnázium tanára lefordította Baden-Powellnek, a cserkészet alapítójának művét, a Scouting for Boys-nak egy részét. Ennek ismeretében indult el a cserkészet ha zánkban. Az első csapat 1910-ben alakult. Iskolánkban elég későn alakult meg a cserkészcsapat november 5-én jött létre a szervezőbizottság Goóts Mihály elnökletével, dr. Nagy János hittanár cserkésztiszt, Kemény László és Hargitai István tanárok tagságával. A csapat szervezésére és vezetésére Muray Lipót, az iskola tanára kapott megbízást. A fiúk nevelését és oktatását a cserkésztörvények szellemében Szurmay Lőrinc cserkésztiszt végezte. Az Országos Cserkészszövetség 1935.május 20-án igazolta le a csapatot. Az első tábor 1935 augusztusában Tiszabő határában volt. A fiúk rendezte két nagy tábortűzön a falu lakossága fővel vett részt. A csapat a következő években a Börzsönyben Királyréten, Esztergomban volt táborban. A fiúk a világháború éveiben a honvédelmi munkában is részt vettek mint kerékpáros küldöncök, összekötők, híradók, megfigyelők. A létszám folyamatosan nőtt, 1943/44ben már 40 fő volt négy őrsben. A vakációban a táborozások mellett a nyár többi részét munkával töltötték: ipari üzemekben, építkezéseken, irodákban és a mezőgazdaságban. A csapat vízi és szárazföldi kirándulásokat is tett szeptemberében őrsi csónakot kaptak, melyet Tiszavirág névre keresztel tek. Az őrsi csónak kora tavasztól késő őszig minden héten többször is kifutott a Tiszán. Lefelé Vezse nyig, felfelé Tiszaörvényig járt. Bár az iskolaév 1944 áprilisában véget ért, a cserkészmunka nem. A tevékenység csak a front átvonulása alatt szünetelt. A cserkészek az őrsök keretében képezték magukat a cserkészpróbák, valamint a különpróbák anyagának megismerésében. Mindenki az érdeklődési körének megfelelően szerzett különpróba ismereteket. Társadalmi munkában is részt vettek: aratáskor tűzfigyelőként, a szolnoki Tisza-híd építésénél pedig néhány alkalommal szombatonként órás műszakban dolgoztak. Az utolsó tábor 1948 nyarán Tiszaörvényben volt. A cserkészet és a többi egyesület feloszlatása 1948 szeptemberében megtörtént. Így a magyarországi cserkészet befejezte a törvényes keretek közti működését. A cserkészek természetszeretők voltak, így néhányan közösen különböző hegységekben töltöttük nyári szabadságunkat. Közösen rendeztünk 1-2 napos kirándulásokat. A közalkalmazottak szakszervezetének keretében 1954-ben természetjáró szakosztályt hoztunk létre, melyben sok volt cserkész lett tag. Csak Magyarországon szűnt meg a cserkészet. A hazánkat elhagyni kényszerült cserkészvezetők, cserkészek már 1945-ben szervezték külföldön a magyar cserkészetet. Csapatok jöttek létre Nyu gat-európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában. Deme István egykori diák visszaemlékezéseiből lejegyezte Kalláné Jakus Melinda 12

13 13

14 A római iskola egyetlen emléke, a Közgazdasági Szakközép A szolnoki Baross úton álló Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskoláról valószínűleg kevesen tudják, hogy a sokszínű és izgalmas két világháború közötti építészet egyik jeles tanúját tisztel hetjük benne. Talán azért sem él ez a köztudatban, mert a római iskolának nevezett stílusirányzat, amelyben fogant, nem illett különösebben a háború utáni idők szelleméhez. A ma keveset emlegetett irányzat az antik hagyományokon alapuló két háború közötti olasz neoklasszicizmus, a Novecento, vagy más néven új század művészetének a magyar változata, melyet az akkoriban Rómába küldött magyar ösztöndíjasok plántáltak át hazai földre. Rájuk a régi Róma emelkedett légköre mellett a modern Róma frissessége és a modern olasz művészet lendületes újjászü letése is nagy hatással volt, amivel elérkeztünk a probléma gyökeréhez is. Ez a modern Róma nem más, mint a két háború között velünk politikai-kulturális együttműködést ápoló Mussolini fasiszta Olaszországa. E neoklasszicista ihletésű stílust a monumentalitás, a lényeges elemek kiemelése, a tömör plasztikai törekvés és egészséges formalátás jellemezte, ahol inkább a nemes formákkal és burkolatokkal adták meg az épület rangját, mint a díszítettséggel. Mind szülőhazájában, mind nálunk kiválóan alkalmas volt a harmincas évek végétől megszaporodó középületek kivitelezésére és egyházi meg bízások mellett a történelmet a kor tanai szerint átértékelő, történelmi tematikájú, propagandisztikus művészet hordozására is. Ez is hozzájárult későbbi tudatos elfelejtéséhez. Szolnoki emlékét, a mostani szakközépiskola 1911-ben alapított elődjének hajlékát a megyei levéltárban levő iratok alapján vitéz Kamarássy Jenő tervezte 1941-ben. Alkotója ugyan nem tartozott a hazai építészet legfelkapottabb alkotói közé, de ez a munkája akkor is különösen fontos számunkra, mert városunk egyetlen, ebben a stílusban emelt épülete. Igaz, más műfajban, a festészetben volt a római iskolának szolnoki követője Aba-Novák Vilmos személyében. A szolnoki iskolaépület kivitelezése a hadiesemények miatt nem volt zökkenőmentes. Nem készült el a tervezett határidőre, csak a fegyverzaj elülte után fejezhették be, és igényes mészkőburkolatából is az eredetileg elképzelt teljes felülettel szemben csak a kör alakú homlokzati nyílással ékesített bejárati részre jutott. Többi falát a jóval olcsóbb vakolással fejezték be. Így vált a Hatvanas mellett ez az épület is egy kettétört kornak a háború utánra átnyúló emlékévé, hogy sorsán még napjainkban is alakítson valamit egy sajátos épület-felújítási szemlélet. A közelmúltban történt renoválással maradék mészkőburkolatát is eltüntették, visszatérve egy már túlhaladottnak remélt gyakorlathoz, amikor régi szép épületek sora veszítette el rá és korára jellemző díszítését, arculatát egy nehezen megmagyarázha tó szemlélet kárvallottjaként. Hasonló volt a Milánói Triennálé magyar pavilonja A római iskola legjelesebb képviselője az építészetben Árkay Bertalan volt. Az ő tervei szerint valósult meg 1936-ban a Milánói Triennálé magyar pavilonja. Feleségének és munkatársának, Sztéhlo Lilinek a családneve nem ismeretlen városunkban, Sztéhlo Ottónak, a szolnoki református templom építőjének jóvoltából. 14

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 2010. október-novemberi vizsgaidőszak: 2010/2011. tanév Érettségi eredmények: 94 fő tanuló jelentkezett be az

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Cím: 5000 Szolnok, Baross G. út 43. Telefon, fax: 56/800-110,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként A 2005. évi őszi érettségi vizsgaidőszakban: 2005/2006. tanév - 30 fő angol nyelvből emelt szintű érettségi jeles eredménnyel +2 fő német

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Beiskolázás a Gundel -ben

Beiskolázás a Gundel -ben Beiskolázás a Gundel -ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum Oktatási azonosító: 203078 (közös!!!) Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. J., Gundel K., G. Perlasca, Szamos M.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Tájékoztató 2013/2014. tanév

Tájékoztató 2013/2014. tanév Tájékoztató 2013/2014. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ tagiskolája Nyílt napok: 2013. január 15-16 9 órától 12 05 -ig Már most

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Belső kód Felvehető létszám ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁTHORY ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA OM azonosító: 203067 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. Igazgató: Kónyáné Tömpe Lívia

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 50 ÉVES A RÁKÓCZI Középiskolai Intézményegység Gimnázium Szakközépiskola Kollégiumi Intézményegység Gimnáziumi képzés A gimnáziumi oktatás

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben