kép Tájékoztató a programról számú melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kép Tájékoztató a programról számú melléklet"

Átírás

1 kép 1. számú melléklet Tájékoztató a programról

2 Előzmények Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) TÁMOP- A kiemelt projektje keretében az elmúlt hónapokban kidolgozta a Testmozgás az Iskolában (TE IS) programot, melynek koncepciójára 1 és módszertani fejlesztéseire épül az annak gyakorlati megvalósítását szolgáló TÁMOP számú, szintén kiemelt program. 2 A program a közép-magyarországi régió kivételével modell jelleggel hamarosan minden megyében elindul, színtereit elsődlegesen a hátrányos helyzetű térségekben, elmaradott településeken található állami fenntartású alap- és középfokú iskolák jelentik majd. A TE IS program gyakorlatban való kipróbálása által olyan diáksport általi önkéntes tevékenységek valósulnak meg a befogadó intézményekben, amelyek nemcsak a kiemelt társadalmi értéket képviselő önkéntességgel kapcsolatos attitűd formálásához, hanem a társas központú egészségtudatos iskolai kultúra kialakításához is hozzájárulhatnak. A TE IS PROGRAM KÜLDETÉSE Kiemelt projektje keretében az MDSZ arra kapott felhatalmazást, hogy újragondolja az iskolai testmozgás és az önkéntesség kapcsolatát, valamint hétköznapi megjelenési formáinak lehetőségeit. A projekt keretében kifejlesztésre kerülő program célja, hogy a mindennapi pedagógiai munkát segítő módszertan illeszkedjen az iskolai élet kihívásaihoz és működése a belső erőforrások kimunkálása révén fenntartható legyen. A program kiemelt figyelmet szentel a társadalmi befogadás szemléletének, ezáltal a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrációját közvetlenül támogatja. A TE IS program célja, hogy olyan iskolai közösségek alakuljanak ki, amelyekben erősödik a társas támogatás. Az MDSZ olyan elméleti és gyakorlati módszertani elemeket fejlesztésén dolgozik, amelyek pozitív hatással vannak az iskola polgárainak együttműködésére, az iskolai kultúrára, valamint a tanítási-tanulási folyamatra. A TE IS program teljes szemléletét és részletes szakmai irányvonalait a TE IS program koncepciója tartalmazza. A dokumentum letölthető a Magyar Diáksport Szövetség honlapjáról: A programban részt vevő iskolákban a tanulók által alkotott diáksport önkéntes csoportok alakulnak, amelyek a feladatra felkészített mentorpedagógusok támogatásával tanórai kereteken kívül valósítanak meg a mindennapokban testmozgással összefüggő foglalkozásokat, helyi projekteket. E non-formális és informális tanulási keretek és mozzanatok bizonyosan alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a gyerekek transzverzális kompetenciáinak fejlesztéséhez (például: kezdeményezőkészség, problémamegoldás, közös munkavégzés, kritikus gondolkodás). E képességek, ismeretek, attitűdök fejlesztése nemcsak az iskolai kultúra formálása, hanem az oktatás hatékonyságának fokozása miatt is lényeges, hiszen felkészíti a gyermekeket a felnőtt életben, különösen a munka világában rájuk váró kihívásokra. A TE IS program gyakorlati megvalósítására egy mintegy másfélszáz iskolát elérő modell projekt indul, annak sikere esetén pedig célunk, hogy az a teljes magyar iskolahálózatban meghonosodjon A kiemelt pályázati útmutató elérhetősége: 2

3 A TE IS program lendületbe hoz! programba bekapcsolódó iskolák a TE IS A trénerek közreműködésével az intézmény megszokott életét felpezsdítő tevékenységekbe kezdenek. Ilyen szervezeti szintű beavatkozások a következők: Mozgásalapú közösségi és csoportos programok kialakítása. A diáksport önkéntes programban részt vevő gyermekek, tanulók kiválasztása, a belső önkéntes hálózat (csoport) működtetése, támogatása. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók tudatos és strukturált bevonása a diáksport önkéntes program tevékenységekbe. Az önálló testmozgásprogram-tervezést és a fizikai aktivitási szint fokozását segítő tanácsadás iskolatársak, kortársak, osztálytársak részére. A diáksport általi önkéntes programot népszerűsítő (iskolai, valamint a projektet megvalósító iskolák közötti) kampányok szervezése a gyermekek, tanulók által. A testmozgás és a sport dimenzióival kapcsolatos konferenciák, előadások szervezése mentori/tutori felügyelet mellett iskolatársak, kortársak, osztálytársak, pedagógusok részére. A TE IS program diáksport önkéntesei az intézmény életében kiemelt szerepet kapnak, amit megjelenésük is hangsúlyoz (például TE IS logóval ellátott sapka, póló). Felelősségteljes tisztségük betöltésével a gyermekközösség megbecsült és mintaadó tagjai lesznek.» 3

4 Az önálló testmozgásprogram-tervezést és a fizikai aktivitási szint fokozását segítő tanácsadás a társadalmi felelősségvállalás és a szemléletformálás jegyében a gyermekek, a tanulók szülei, közeli hozzátartozói, valamint a programban részt nem vevő pedagógusok bevonásával. Az iskolai diáksport önkéntes pontok helyiségeinek kialakítása, berendezése és folyamatos működtetése. A TE IS programba bekapcsolódott intézményekben úgynevezett diáksport önkéntes pontok kerülnek kialakításra. A kellemes környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítja, hogy a diáksport önkéntesek közösségük érdekében hatékonyan láthassák el szervezési feladataikat. A TE IS program legfontosabb alapelemei 4

5 Miben segít a TE IS program? Folyamatos képzés a bekapcsolódó gyerekeknek Az MDSZ által akkreditált képzésen részt vett szakemberek a gyerekek (diáksport önkéntesek) számára egy éven át heti egy órában képzéseket szerveznek. Ezen képzések felét (2 hetente) az őket mentoráló pedagógus, másik felét (2 hetente) egy személyiségfejlesztésben jártas szakember, a TE IS tréner tartja majd. Ezeken a képzéseken a TE IS csoport olyan témakörökkel ismerkedik meg, mint például a konfliktuskezelés, stresszoldás, határok, szabályok kezelése, motiváció, kreativitás, önbizalom, elutasítás kezelése, kommunikáció, düh és harag kezelése, elfogadás és figyelem, teljesítmény, siker, kudarc. A pontos önismeret e területeken elengedhetetlen a későbbi felnőtt életükben való helytálláshoz. Ezen kívül számtalan olyan tartalmat tanít nekik a TE IS program, amelyekkel ők maguk, önállóan fognak tudni programokat szervezni a diáktársaik számára. Megtanulják, hogyan kell feltárni azt, hogy mi érdekli a barátaikat, osztálytársaikat, az iskola tanulóit, megtanulják, hogy a célkitűzés és a program konkrét meghatározása, megtervezése elengedhetetlen a sikeres megvalósításhoz, hogy a toborzás, a szabályalkotás az erőforrások bevonása, a kockázatelemzés, a programértékelés, valamint a tudásmegosztás éppúgy része a szervezésnek, mint maga a megvalósulás. Ha ők megtanulják, és készségszinten játékosan gyakorolják a fenti módszertani elemeket, színes és mindig megújuló, az iskola diákjai számára is állandóan inspiráló társas színtérré változnak a tanórán kívüli időszakok az iskolában. Ingyenes, akkreditált továbbképzés a mentortanároknak A mentortanárok (iskolánként 2 fő) ingyenes akkreditált 30 órás PAT továbbképzésen sajátítják el a TE IS program módszertanát és mentorációs» 5

6 feladatait. Ezen kívül, egy éven át a program egész tartamában havi illetménykiegészítést kapnak. A program bevezetésével, működtetésével kapcsolatban mindvégig számíthatnak a TE IS tréner segítségére. Coaching lehetősége az intézményvezetőnek Az intézményvezető részére 2 heti rendszerességgel egy órában coachingot (támogató beszélgetés) biztosítanak, hogy hatékony segítséget kapjon a külső és belső változások kezelésében. Tantestületi tréningek Az iskola pedagógusai számára a program élettartama alatt (1 év) a TE IS tréner 4 db tematikus tantestületi tréninget tart (érzékenyítés, integráció, tudásmanagement, kiégés és stresszkezelés témában), hogy pedagógusok a TE IS program alapelvei mentén kirajzolódó témákat egymás között házon belül is meg tudják beszélni. Ingyenes eszközcsomag az iskoláknak A monitoring látogatás során feltérképezésre kerül, hogy a megvalósításban szereplő iskoláknak milyen erőforrásokra lenne szükségük, és a programhoz illeszkedő mozgásos, illetve a mozgáshoz kapcsolt egyéb készségeket fejlesztő eszközparkot telepítenek az intézményekbe.» 6

7 Mozdulj TE IS! A MOZGÁS MINT A KOGNITÍV FEJ- LESZTÉS ESZKÖZE Közismert tény, hogy a rendszeres mozgásnak és a fizikailag aktív életvitelnek gyermekkorban kiemelt szerepe van a kognitív fejlődésben, hatása van a személyiség fejlődésére. Egyes vizsgálatok szerint azok az alsó tagozatos gyerekek, akik jól teljesítenek matematikából, különösen jól tudnak egyensúlyozni is. A gyerekek a háromdimenziós és absztrakt gondolkodáshoz, illetve a matematikához szükséges alapfeltételeket például az egyensúlyozás megtanulásával szerzik meg. Ha egy gyermek kúszik, mászik, ugrál, egyensúlyoz, fára mászik, nem csinál egyebet, mint a testének tanulásával tölti az időt. A MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓD EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATAI Hazánkban a társadalmi környezet a fizikai aktivitást, a sportolásban való közösségi részvételt csak gyengén támogatja. A magyar lakosság 69%- a sohasem sportol, ugyancsak 69%-uk soha nem látogat el sportmérkőzésre. A mozgáshiány és az ennek következtében később kialakuló krónikus betegségek gyakorisága riasztó képet mutat. Mozgáshiánnyal magyarázható betegségekben közel annyian halnak meg évente, mint a dohányzás A legfrissebb tudományos eredmények megerősítik, hogy a testmozgás kulcsfontosságú szerepet játszik a gyermekek testi-lelki és szellemi fejlődésében. A mozgás a gyermekkor lételeme, amely olyan velünk született létszükséglet, mint a táplálkozás vagy akár a fajfenntartás.» 7

8 A gyerekek számára a mozgás a világ és önmaguk megismerésének elsődleges eszköze! Ugyanakkor az ébren töltött idejük felében az iskolában ülnek, a másik felében sokan otthon teszik ugyanezt. szövődményei miatt. A rendszeres testmozgás fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a szívizomzat oxigénigényét. Ezen kívül csökken a vérzsírszint, a vérnyomás, az izommunka csökkenti a vércukorszintet, segít megőrizni a testsúlyt, így kifejezetten előnyös hatású többek között például cukorbetegségben szenvedőknek. A kedvező hatások közepes intenzitású (heti kcal energiafelhasználású) rendszeres mozgás esetén minden korosztályban érzékelhetők. A TE IS MEGMOZGAT! Tudjuk jól, hogy a sport egészségmegőrző szerepének hangoztatásával nehéz a célcsoportot lendületbe hozni: a szülői minta, az iskolai testnevelés vonzó jellege, a kortársi hatások sokkal nagyobb motivációs erővel bírnak! Erre építve hozta létre a Magyar Diáksport Szövetség a TE IS programot, amelynek bevezetésével az iskolában jelentős mértékben növekszik a közösségi mozgásos aktivitások mennyisége! Az 5 17 éves korú gyermekekre és fiatalokra vonatkozóan a WHO ajánlásai között a következőket olvashatjuk: Legalább napi 60 perc mérsékelt-magas intenzitású aktivitás végzése ajánlott. A 60 percnél hosszabb és nagyobb mértékű aktivitás további egészségfejlesztő hatással bír. Fontos, hogy a napi aktivitás nagyrészt aerob jellegű legyen. A magas intenzitású aktivitás heti háromszor tartalmazzon erőfejlesztő és a csontfejlődést elősegítő gyakorlatokat. 8

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Balogh Elekné és Járainé Dr. Bődi Györgyi Iktatószám: Budapest, 2013 Budapest XVIII.

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben