Az Emberi Erőforrások Minisztere. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Emberi Erőforrások Minisztere. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett"

Átírás

1 VEZETŐI PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetetett Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 BUDAPEST, KONTYFA U. 5.) IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE BUDAPEST, ÁPRILIS 16. PUSZTAI SÁNDOR 1149 BUDAPEST, EGRESSY U D ÉP. 2/

2 Tartalomjegyzék 1. Pedagógiai hitvallás 2. Helyzetelemzés 2.1. Az iskolastruktúra felépítése 2.2. Az intézmény működésének tárgyi feltételei 2.3. Az intézmény működésének személyi feltételei 2.4. Az iskola tanulóinak létszáma 3. Arculattervezés 3.1. Művészeti nevelés 3.2. A sport, mint a nevelés eszköze 3.3. A nyelv, mint a nevelés eszköze 3.4. Tehetséggondozás 4. Hagyományok ápolása 4.1. Állami ünnepek, megemlékezések 4.2. Túrák, kirándulások 4.3. Bálok 4.4. Korábbi kollégákkal való kapcsolattartás 5. Vezetői program 5.1. Az iskola szerkezeti felépítése, és annak változásai A tagozatok A vezetőség A munkaközösségek A tanárok A technikai dolgozók 5.2. A nevelés A művészeti nevelés A sport szerepe a nevelésben A környezeti és környezettudatos nevelés Ökoiskola program A tehetséggondozás A szabadidős tevékenység 1/29

3 5.3. Az átmenetek 5.4. Motiváció Diákok Tanárok Szülők 5.5. Az Alapítvány 5.6. A marketing A média Az iskolai honlap Kopogtatók bemutató órák 5.7. Innováció 6. Záró gondolatok Mellékletek Szakmai önéletrajz Nyilatkozatok Diplomamásolatok Erkölcsi bizonyítvány 2/29

4 1. Pedagógiai hitvallás Navigare necesse est Hajózni muszáj Egy igazi pedagógus lelkében mindig pedagógus marad, bármit hoz az élet, bármerre fújja vitorláját a szél. Annak, aki a tanári pályát választotta, nagy a felelőssége abban, hogy helyesen és reálisan ítélte-e meg önmagát, mert nem pusztán a saját életéért felelős a döntés megszületése után, hanem azokért a gyerekekért is, akik tanárként kapcsolatba kerülnek vele. Mit jelenthet a pálya fogalma? Lehet szakma, hivatás, vagy életpálya. Hivatalosan természetesen ez egy szakma, egy speciális munka, amihez kapcsolódnak specifikus tudományok, tudományterületek. Hivatás is, hiszen a szó magában hordozza az elhivatottságot valami iránt. De leginkább életpálya, mert magába foglalja a szakmát és az elhivatottságot is. Egy életpálya, amiben nem az a fontos, hogy hány évet töltünk el benne, hanem az, hogy milyen tartalommal töltjük meg azt. Nyitottnak kell lennünk az újításokra, kísérleteznünk kell azok elsajátításában, próbálkozni kell az alkalmazással, és ha valami nem sikerül, tudnunk kell önreflexiót alkalmazni és újra és újra kísérletezni. Meg kell ismernünk a gyerekeket, a hozzájuk vezető utat, felismernünk értékeiket, fejleszteni azokat képességeik és készségeiknek megfelelően, terelgetni a helyes úton, miközben mi is példát mutatunk. Ahhoz, hogy hatni tudjunk, nekünk, magunknak kell hordoznunk a tartalmakat, értékeket, gondolatokat, tapasztalatokat, érzéseket. Ahhoz, hogy hatni tudjunk, lépést kell tartani a fejlődéssel pályánk minden területén. Alapvető oktatási és nevelési elveinkben módszerbeli különbözőségeink ellenére is meg kell egyeznünk, s ehhez az egyezséghez mindenkinek tartania kell magát. 3/29

5 Szigorúaknak kell tehát lennünk önmagunkkal szemben és nevelési elveink érvényesítése tekintetében. Alapelvnek kell tekinteni: a humanista értékek közvetítését és a személyes példamutatást az egyéni képességek kibontakoztatása mellett a toleranciára, az együttműködésre való képesség tanítását is a segítőkészséget és türelmet az oktatás-nevelés folyamatában a pontosságot a szó szűkebb és tágabb értelmében a másik emberrel szemben tanúsított korrekt magatartást az igazságosságot és a következetességet. Eredményességünk alapfeltétele a hitelességünk. A mai diákság sokrétű, mind szellemi, mind fizikai, mind motivációs teljesítőképességük alapján. Vannak átlagos képességűek, kiemelkedők és lemaradók. Mindhárom réteghez meg kell találni a megfelelő oktatási stílust, még egy tanórán belül is ( hármas nevelés ). A diákok motiválása és teljesítőképességük növelése önmagukhoz mérten, kell, hogy a pedagógus célja legyen. A mai gyerekeknek már nem lehet megtanítani a világot, sokkal inkább megmutatni, hogy miként tudják azt folyamatosan tanulni. Nemcsak lexikális tudást kell elsajátítaniuk, hanem képességeket, készségeket. Rendelkezniük kell azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel megállják a helyüket az élet különböző területein. Minden gyermekben van tehetség valami iránt, csak sok türelemmel meg kell találni és ki kell bontakoztatni. A diákokat folyamatos sikerélményhez kell juttatni. Mindezt úgy, hogy nap, mint nap a már meglévő pozitívumokra építünk, a kevésbé sikeres területeket pedig lehetőség szerint erősítjük. 4/29

6 Mindehhez figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, a testi és lelki teljesítőképességet, kellően motiválni a diákot az erőfeszítésre, megfelelő kereteket biztosítva a siker eléréséhez. A diákokat egyenként, önmagukhoz kell mérni. Ezt tartom a pedagógus és így magam legfőbb feladatának. Az iskola eredményei sok-sok ember közös munkája. Az iskola eredményessége, vagy eredménytelensége azonban nagyban függ azoktól, akik döntési helyzetben vannak, s döntéseikért felelősséget vállalnak. És miért muszáj hajózni? Mert a világ, a tudomány a kultúra és minden, ami körülvesz bennünket folyamatos mozgásban van, mindig változik, esetenként új és újabb ismeretek, illetve elsajátítási módszerek, követelmények és mérések látnak napvilágot. Ezen területeken naprakésznek kell lenni, mindig készen állni a változó követelményeknek való megfelelésre. 5/29

7 2. Helyzetelemzés 2.1. Az iskolastruktúra felépítése Az iskola a XV. kerületben, közlekedés szempontjából viszonylag jól megközelíthető helyen, a Szentmihályi út, a Nyírpalota utca, a Páskomliget utca és a Sárfű utca által határolt lakótelep közepén található, a Pólus Center és az Ázsia Center szomszédságában. Ezek az utcák által közrefogott terület az intézmény kötelező beiskolázási körzete. Az Intézmény jelenleg Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola néven működik. Jelenlegi struktúráját akkor nyerte el, mikor 2012 ben összevonták a Károly Róbert Középiskolával. Alsó tagozat, felső tagozat, középiskolai képzés és OKJ s képzés folyik jelenleg az intézményben. Emellett Ecl és Ecdl vizsgaközpont is. Alsó és felső tagozaton 2-2 párhuzamos osztály tanul évfolyamonként. A középiskolai oktatás jelen helyzete nem ideális. A gimnáziumi tagozat kapott csak a következő tanévre új osztály indításához engedélyt, de ez csak megfelelő létszám esetén tehető meg. Az egyéb középfokon tanuló osztályok és az OKJ s képzés kifutóban van. Ennek okai a kevés jelentkező illetve a fenntartó törekvése, amelyet törvényi szabályozás is alátámaszt, a profiltisztítás. A kerületi gyermekek és a férőhelyek számát figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy egy lokális intézmény kb % - os kihasználtsággal működik. A Kontyfa Iskola kihasználtsága sem éri el a megfelelő szintet. Jelen helyzetben, a legutóbbi ismert adatok alapján az összes képzési formában 608 diák tanul. Tagozat Alsó Felső Gimnázium SZKI és SZI OKJ Diáklétszám Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola létszámmegoszlása /29

8 Az iskola szakmai és gazdasági szempontból külön irányított, azaz nem önállóan gazdálkodó intézmény. A fenntartási működtetési költségek megoszlanak. A munkaügyi részt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) XV. Tankerületének Gazdasági Szervezete, az intézmény épületének fenntartását pedig a XV. Kerület Önkormányzat felügyeli. Jelenleg tart az intézmény külső megújítása, amelyet áprilisában kezdtek meg, s október elején fejeznek be. Ezalatt az idő alatt a tanításnak zavartalanul kell folynia. Jelenleg két igazgatóhelyettes segíti az intézményvezető munkáját. Az általános iskolai igazgatóhelyettes és a szervezési igazgatóhelyettes. Az oktató nevelő munka összehangoltsága érdekében 10 munkaközösség működik: - Alsó tagozat 1-2. évfolyam - Alsó tagozat 3-4. évfolyam - Felső tagozat - Középiskolai - Reál - Humán - Nyelvi - Testnevelés - Szakmai - Mentálhigiénés Az intézményben 70 pedagógus dolgozik, többségük főállású, kisebb hányaduk 75 % - os vagy 50 % - os részmunkaidős, esetenként óraadó. Az intézmény iskolaotthonos rendszerben működik, délelőtt és délután is folyik oktatás. Részt vesz a TÁMOP ban bázisiskolaként, a tanárok egy része pályaorientációs tréner. Kerületi külsős rendezvényeken nagy számban vesz részt az iskola, de a szervezésben kevésbé. 7/29

9 Az intézmény tanulóinak tanulmányi eredményei gyengék, a kompetenciamérés adatai alapján jóval átlag alatt teljesítenek. Ezért sürgős intézkedésre van szükség, hogy megközelítsék az átlagot. Külön foglalkozások, újabb módszerek, jó gyakorlatok átvételével. Az iskola összlétszámához képest (más iskolákkal egybevetve) viszonylag magas az SNI s BTM es tanulók száma. Az intézmény összkapacitását tekintve az iskola kihasználtsága nem éri el a 75 % - ot. Ennek okai lehetnek a környéki konkurens általános iskolák, a nyolc ill. hat évfolyamos középiskolákba való felvételizés, a középfokú oktatás kimenő rendszere, egy óvodával való közvetlen kapcsolat, elöregedő vonzáskörzet óta működik az iskola közhasznú alapítványa, amely többszöri átalakulást követően újabb szakmai megújítás előtt áll. Az eddig vállalt kiváló feladatai (nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeret-terjesztési stb.) mellé újakat is fel kell vállalni. A Kuratórium tagsága rég nem kötődik az iskolához, ezért ajánlatos lenne új kuratóriumot is választani Az intézmény működésének tárgyi feltételei Az iskola a kerület egyik jól felszerelt intézménye, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség folyamatos bővítésre, megújításra illetve felújításra. Mind műszaki szempontból (számítógép hálózat), mind pedig tornatermi és szabadtéri feladatok (műfüves focipálya) ellátása szempontjából. Szemléltetőeszközök vásárlására csak korlátozottan volt lehetősége az intézménynek az elmúlt években. A hagyományos tárgyi, képi szemléltetés mellett fokozatosan megjelent elsősorban a felső tagozaton és középiskolai szinten az IKT eszközök használata. Ügyelnek az intézmény dekorációjára, a barátságos esztétikus környezetre. Nagy eredménynek tartom, hogy az épület külső megújítása a fenntartók (KLIK és a XV. kerületi Önkormányzat) összefogásával április elején megindult, s várhatóan október elejére be is fejeződik. 8/29

10 További felújításként az intézmény belső rendszere és a könyvtár bővítése is tervbe lett véve. A technikai dolgozók gondos munkája, a folyamatos és azonnali együttesen járulnak hozzá ehhez. A tornaterem kihasználtsága délelőtt szinte maximális. A tanulók számára más helyszínen is (pl. korcsolyázás, úszás) szerveznek testnevelés órákat. Jó idő esetén a sportolásra alkalmas pálya enyhíti a problémákat, illetve a nemrégiben létrehozott asztalitenisz terem segíti a mindennapi testnevelésórák ellátását Az intézmény működésének személyi feltételei A tantestület (jelenleg 70 fő körül mozog) egy része kicserélődött az elmúlt évek során. Ennek számos oka volt. Többek között nyugdíjazás, külföldi munkavállalás, elhelyezkedés más, jobban fizető állásban, iskola összevonások. Néhány esetben pedig a munkavállaló és a munkáltató elképzelései a feladat elvégzéséről, a pedagógiai koncepcióról nem egyezett. A heterogén tanulói összetétel, az innovációk, továbbképzések, tantestületi tréningek, iskolai rendezvények többletidőt, többletmunkát és többlettudást várnak el a pedagógusoktól. Elvárás, hogy tudjanak csapatban dolgozni, jól kezeljék a konfliktusokat, kreatívak legyenek, azonosuljanak a fenntartó és az intézmény koncepciójával. A tanárok speciális ismereteikkel, kompetenciáikkal nemcsak színesítik, de módszertani szempontból is megújítják, gazdagítják a pedagógiai munkát. A tantestület kohézióját, a tagozatok közötti együttműködést erősítik a szerveződési formák (pl. munkaközösségek, munkacsoportok), ugyanakkor rendkívül időigényesek, és a párhuzamosságok miatt egyenlőtlenné tehetik a munkamegosztást. Az iskola pedagógusainak motiváltsága különböző. Megfigyelhető egy bizonyos fokú beletörődés, szakmai sikertelenség, ezek fakadhatnak morális elismerés hiányából is. Át kell állítani a szemléletet, mit is nevezünk sikernek. A diákság jelenlegi tanulási eredményei gyengék, lépésről lépésre kell előbbre jutni. Minden kis eredményt sikernek kell elkönyvelni, ennek a szemléletnek a megvalósítása az intézmény vezetőségén múlik. 9/29

11 2.4. Az iskola tanulóinak létszáma Egy intézményben életében mindig sarkalatos kérdés, mind vezetői, mind oktatói, mind fenntartói szempontból a tanulók létszámának alakulása. Jelenleg, a kifutó rendszer miatt csökken a tanulói létszám, az összkihasználtságot tekintve a közel 900 fő helyett kb. 608 tanuló jár a Kontyfába. A létszám szinten tartása és kismértékű növelése a cél az engedélyezett oktatási formákban. Elsősorban az általános iskolai osztályokat kell megerősíteni, illetve az első osztályok létszámát biztosítani. Ehhez segítséget nyújthat az óvodából iskolába átvezető program, amely során az elsősök visszalátogatnak az óvodájukba, az óvoda nagycsoportosai pedig több lehetőséget kapnak arra, hogy jobban megismerjék az intézményt, programjait és pedagógusait. 10/29

12 3. Arculattervezés Egy jól működő intézmény, a fenntartó személyétől függetlenül akkor működik jól, ha eltér az átlagostól, valami egyedit tud nyújtani tanulóinak, kiemelt képzési formákat működtet, s viszonylag szélesebb palettán mozog. Mai, folyamatosan változó világukban pedig egy intézmény akkor érhete el sikereket hosszú távon, ha egyszerre több arcát is tudja a diákjai felé fordítani Művészeti nevelés A művészi alkotás az ember legősibb kifejezési formája. Már az ősközösségben megjelent és az idők változásával mindig fontos szerepet játszott az adott társadalom értékeinek a közvetítésében. A XX. század elején nagy változások történtek a pedagógiai szemléletmódban. Az addig túlnyomórészt reduktív emberkép helyett megjelentek olyan pedagógiai iskolák, melyek a gyermek komplex személyiségének fejlesztését tartották fontosnak. Ez a tendencia nem az objektív, illetve transzcendens értékek közvetítését helyezi előtérbe, hanem a gyermek szubjektumát, önkifejezését. A művészetek csak intellektuális befogadása, az esztétikai verbalizmus helyett előtérbe kerültek az érzéki benyomások, szubjektív élmények is és teret kapott a gyermeki alkotás is. A művészetpedagógiai irányzat az intellektuális megközelítés helyett a gyermeki cselekvést, önkibontakoztatást tartja céljának. Az ember absztrakt gondolkodásából született a tudomány, a szemléletes, konkrét gondolkodásból pedig a művészet. Mindkettő fontos az ember számára. Ezért a művészet, mint a valóság megismerésének sajátos formája fontos nevelőeszköz is. Elősegíti az élet értékeinek, szépségeinek felfedezését, kellemessé teszi az ember környezetét, gondolatokat, érzéseket örökít meg kőben, szóban, hangban, színekben. A hétköznapok fölé emeli az embert, feleletet keres az élet nagy kérdéseire, s teszi ezt konkrét módon, érzéki benyomások, élmények alapján. 11/29

13 3.2. A sport, mint a nevelés eszköze A testnevelés nem más, mint a lélek- és főleg a jellemnevelés leghatásosabb eszköze. Egy jól működő tanrendszerben a sportnak, mint a test és a testen át a lélek nevelőjének tág tere kell, hogy legyen, amely összhangban áll nemcsak a pedagógia, de az egyszerű emberi ész és természet követelményeivel is. Csak az egészséges ember lehet igazán hasznos tagja a társadalomnak. A sport fogalma azonban nem tévesztendő össze puszta testi ügyességgel, a rekordhajhászással, a nyereségvadászással. Az utóbbiaknak nemcsak, hogy a sporthoz semmi közük, de a sportnak egyenesen ellenségei. A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. Aki ezeket tudja, és akiből a lélek férfiasságát, az érdeklődést, az önállóságot és az alkotási vágyat nem töröljük ki, az meg fogja állni a helyét az életben A nyelvoktatás, mint a nevelés és képzés eszköze A XXI. század elvárt kompetenciaként jelöli meg legalább egy idegen nyelv ismeretét. Ha lépést kívánunk tartani az Európai Unió tagállamaival, ezt a szintet minimum hozni kell, de inkább ki kell bővíteni. Ehhez jó nyelvtanárokra és motivált diákokra van szükség. Feltétel még az anyanyelv jó ismerete is. Nyelvet nemcsak azért jó tudni, mert ahány nyelv annyi ember, hanem mert a nyelvtudással kinyílik egy kapu, amely a könnyebb boldogulást segítheti elő. Belföldi munkakeresés kiszélesedése, idegen országok ismeret és munkalehetőség külföldön, mind a diák érdeke, csak el kell jutnia erre a felismerésre. A nyelvoktatás sokszínűsége (az alap angol mellett) esélyt adhat magának az intézménynek is a továbbélésre illetve a megújulásra. 12/29

14 A földrajzi fekvésből adódóan illetve a világpiaci trendeket figyelembe véve új nyelvek oktatása lehet a jövő záloga mind a diákság mind az intézmény szempontjából Tehetséggondozás XX. század utolsó harmadában egyfelől világszerte sokasodtak a kutatások a tehetség-témakörben, másfelől egyre több fejlesztő program indult iskolákban, valamint más tehetséggondozó műhelyekben. Mostanra kialakult egy olyan bázisa az ismereteknek, módszereknek, amelyek biztos alapot jelentenek a magyarországi tehetséggondozó programok továbbfejlesztéséhez. A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek: átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. E szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testimozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak. A kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység stb. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen. A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás. A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas szintű teljesítmény. 13/29

15 Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik a négy fenti összetevő ötvözeteként alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. A tehetségfejlesztés mindkét alapvető módszerét alkalmazni kell: 1. A bővítés során jellemzően új, kiegészítő többletfeladatokat adunk a tanulónak. 2. A gyorsítás a tananyagnak az elvártnál rövidebb idejű elvégzését jelenti (például előrehozott vizsgára, nyelvvizsgára készüléskor). Mindkét esetben lehetőségünk van a következő szervezési módokra: 1. differenciált tanórai munka, 2. otthoni plusz feladatok 3. tanórán kívüli foglalkozás. Mivel a tehetséggondozás legjellemzőbb formája az utolsóként említett, ezzel érdemes külön is foglalkozni. 14/29

16 4. Hagyományok ápolása Egy intézmény sem működhet hagyományok nélkül. Ezek között vannak kötelező programok, régi programok, de nem szabad elzárkózni új hagyományok teremtése elől sem. Ez adja meg egy intézmény végső arculatát Állami ünnepek, megemlékezések Nagyon sok intézmény az ünnepségeket és megemlékezéseket csupán az iskola falain belül valósítja meg, s azokba sem visz semmiféle változatosságot. Az általam elképzelt és vezetett intézményben nagy hangsúly helyeződne az ünnepségek kreatív megvalósítására. Többek között drámapedagógiai elemekkel, külső helyszínen megtartott rendezvénnyel, múzeum, színház ill. mozi látogatással, s ezt követően osztályfőnöki órán közös feldolgozással Túrák, kirándulások, klubélet Egy intézmény tanulói számára kiváló szabadidős tevékenység a kirándulás, a túrázás. Mindehhez persze megfelelő légkört és társaságot kell teremteni. Az iskolában már működnek különböző klubok, melyek hatásfoka kiváló. Esetenként lehetne több szülőt is bevonzani a programokra. Általam tervezett újonnan indítható klubok lennének: pl. gyűjtői klub, filmklub természetjáró klub, töriklub, stb Bálok Egy iskolán belül a kulturális élet egyik fontos eseménye a bál. Elképzelésem szerint ebben a műfajban négy különböző típus megrendezésére van lehetőség, amely a négy évszak mintájára szerveződne meg. Ősszel az új tanulók játékos befogadására Gólyabál, télen a télűző Farsangi Bál, tavasszal a Jótékonysági Bál, a nyár köszöntésére pedig a nyárra való készüléssel Tanévbúcsúztató megrendezésére kerülhet sor. 15/29

17 4.4 Korábbi kollégákkal való kapcsolatápolás Az idős embereknek nagy szükségük van kötődésre, legyen az emberekhez vagy korábbi munkahelyhez való kötődés. A korábban az intézményben tanítók nyugdíjas kollégáknak nyugdíjas találkozó szervezése, a nyílt napokra való meghívás élménybeszámoló illetve egy régi típusú bemutató óra megtartásának lehetőségének formájában. Arra is lenne lehetőség, hogy olyan bemutató órát szervezni, amit egy régi és egy jelenlegi tanár közösen irányít. A már köreinkbe meg nem invitálható, de korábban meghatározó tanáregyéniségének szellemiségét pedig teremnév adományozással lehet átmenteni az utókor számára. 16/29

18 5. Vezetői program A folyamatosság és a kiszámíthatóság jegyében a KLIK és a XV. Kerületi Önkormányzattal szoros együttműködésben és egyetértésben a hatályos törvényi jogszabályok, rendeletek betartása mellett elsődleges célom, hogy a Kontyfa Iskola, mint szellemi műhely az elvárásoknak megfelelően, közmegelégedésre, nyugodt légkörben, kiegyensúlyozott módon, zavartalanul működjön. Elsődleges cél az intézmény és a munkahelyek minél nagyobb számú megtartása a profiltisztítás folyamatában. A megmaradást követi a megerősödés, majd lehetőség szerint fenntartói engedéllyel új struktúrák kiépítése. De ez már egy következő ciklusban valósulhat meg. Emberi - és munkakapcsolataimat a pedagógia sarkalatos követelményeinek tekintendő személyes példamutatás elvi - és gyakorlati posztulátumaiból kiindulva az őszinteség és a kölcsönös bizalom alapján kívánom kialakítani az intézményi egységek valamennyi szellemi és fizikai állományú dolgozójával, a fenntartó Önkormányzat munkatársaival és a szülői munkaközösség tagjaival. Az egységes szemlélet és szellemiséget megtestesítő értékalkotó tantestületi közösséggel kooperálva, azt egyben tartva arra törekszem, hogy erkölcsileg, szellemileg fejlett, testileg pedig olyan egészséges gyermekközösséget fejlesszünk tovább, amely megfelel a XXI. századi európai normáknak. További célként jelölöm meg a jól kialakított és sikeresen működő iskolatípus erkölcsi-, szellemi-, és pedagógiai hagyományainak értékrendjének a színvonalas megjelenítésért valamint innovatív módon való továbbfejlesztését. Olyan kompetencia alapú minőségi oktatás elérésére törekszem, hogy az iskolapadban és azonkívül megszerzett tudás ne csupán valamilyen szintű ismeretek halmazának a megértését tegye lehetővé, hanem sokoldalú és munkaerőpiacon hasznosítható alapokat biztosítson, illetve lehetőséget arra, hogy jobb középiskolába illetve keresett és hiányszakmák felé irányíthassa a tanulókat. 17/29

19 De, ne is csak abban merüljön ki a tanulók felé közvetített és általunk megértett ismeretanyag, hogy azt csupán feldolgozva alkalmazzák, hanem hogy a sokoldalúan kiművelt személyiségük képessé tegye őket a prioritások felismerésére az önálló ítéletalkotásra, illetőleg a döntéshozatal felelősségére. Ezen okból kifolyólag kívánatosnak tartanám a differenciált gondolkodás és oktatás (SNI s, BTM s, hiperaktív) előtérbe állítását, a kritikai szellem erősítését. Ehhez szorosan kapcsolnám a problémamegoldó gondolkodás általánossá tételét. Ehhez nyújt segítséget az utazó gyógypedagógusi rendszer, az AYRES terem, a kialakítandó sószoba és a mozgásterem. Mindemellett szükségesnek tartanám egy olyan motivációs rendszer továbbfejlesztését, amely a belső késztetésből fakadó tudás megszerzését tűzi ki elérendő célként. Az ily módon szerzett sikerélmény birtokában a tanulókból bizonyítottan pozitív attitűdök, boldogsághormonok szabadulnak fel. Ez végső soron nagyban elősegíti társadalmi beilleszkedésüket, s erősíti identitásukat. A felsoroltakon kívül természetesen keresni kívánom azokat a legeredményesebb megoldásokat, amelyek oktatási rendszerünk átszervezéséből, megújulásából adódóan újabb és újabb kötelezettségek fejlesztését várja el az intézményi egységek vezetőitől, pedagógusaitól, illetve a technikai személyzettől. Szükségesnek tartom az iskola kapcsolatrendszerének a bővítését, mind határainkon belül, mind pedig azokon kívül. Ehhez a Testvériskola hálózat kiépítése és a Határtalanul pályázati programban való részvétel nyújthat támpontot. Kapcsolatrendszer bővítése arra is nyújt lehetőséget, hogy leendő tanárokat vonzzunk az intézménybe, gyakorlati oktatási helyet biztosítva. Ennek egyik lehetősége az ELTE PPK val való együttműködés. Az intézményfejlesztés terén meglévő tartalékok kiaknázása mellett a hangsúlyt az átlátható, nyílt, reális, racionális költségtakarékos feladatellátásra helyezném. Az intézményi egységek életét napi szinten befolyásoló fejlesztési terveket azonban csak alaposan átgondolt és szakmailag megalapozott vélemények összegzése után lehet napirendre tűzni. 18/29

20 5.1. Az iskola szerkezeti felépítése és annak változásai Oktatási szintek Az intézményben kimenő rendszerben megszűnik a középfokú oktatás, a fenntartó oktatási koncepciója szerint az intézmény szerkezete középtávon általános iskolává válik. Jó lenne, ha az ebből adódó elbocsátásokat a Kontyfa Iskola tanárainak többsége elkerülné. Főbb feladatok: - A középfokú oktatás és OKJ s képzés zökkenőmentes kifuttatása, az ott tanító tanárok munkahelyének lehetőség szerinti megőrzése - Az alsó tagozaton szinten tartani a 2 osztályt évfolyamonként - A felső tagozaton továbbvinni a 2 évfolyamot (a osztály közötti átmenet elősegítése programokkal, közös szülői óralátogatásokkal, leendő osztályfőnök áttanítása esetenként és később az alsós osztályfőnök feltanítása - Az általános iskolai képzés lezárása (Mestermunka) A vezetőség Az intézmények számára a törvény lehetővé teszi, hogy 400 tanulónként helyettest nevezzen ki. Az eljövendő struktúrában ez úgy valósulna meg elképzelésem szerint, hogy lenne egy felső tagozatért felelős, ún. képzési igazgató helyettes, aki a kifutó középfokú oktatásért is felel, és egy alsó tagozatért felelős, ún. nevelési igazgató helyettes. Alapvetően más és más életszakaszért lennének felelősek, önállóságuk megnő, de az átmenetek során szükség lenne a kooperatív munkájukra is. Nagyobb hangsúlyt kapnának a munkaközösség vezetők, velük megnövelve a havi ill. éves nagyprogramokról döntene a kibővített vezetőség. A szűk vezetőség hétfő délelőtt tartaná előkészítő, és péntek kora délután tartaná értékelő heti rendszeres megbeszélését. 19/29

21 A kibővített vezetőség pedig a hónap utolsó hétfőjének délutánján tartana egyeztetést. A tantestületi üléseke havonta kerülne sor a hónap első hétfőjén. Ez azért lenne szerencsés, mert mindig az aktuális hét elején lennének az egyeztetések, mindenki előre tudná és csak egy napra kellene rendszeresen előre tervezni. A munkaközösségek feladatai kiszélesednének. Törekedni kell arra, ha csak informális beszélgetés keretében is, de minél több visszajelzést tudjunk begyűjteni partnereinktől. A Kukucska hét, Kopogtatók, Kóstolgatók és egyéb iskolai rendezvények egyben visszajelzéseket is jelentenek a szülőktől, óvónőktől, külső szakemberektől. A rendezvényeink egy része értékelő körrel zárulna, amelyet érdemes kiterjeszteni valamennyi programra. Ezek lehetnek team megbeszélések, négyszemközti és nevelőtestületi egyeztetések illetve elégedettség mérési jegyzőkönyvek is. A partneri elégedettség mérésére alkalmas eszközök rendelkezésre kell hogy álljanak, a belépő évfolyamok szülői körét érdemes rendszeresen monitorozni. A visszajelzések beépítése a napi munkába még nem elégséges. Új elem, a tanulók elégedettségének mérése egy-egy program kapcsán (maratoni filmklub, akadályverseny, ÖKO-nap), a tanulságok felhasználása, a rendezvények tökéletesítésének érdekében. A fenntartó elvárásaival kapcsolatban több információval kell rendelkezni, a teljes körű partneri elégedettség méréséhez ez elengedhetetlen. Iskolán belül a munkaközösség-vezetők és a vezetőség között hatékony együttműködési formákra van szükség (mérés, tájékoztatás, döntés, végrehajtás, ellenőrzés, visszacsatolás). 20/29

22 A munkaközösségek Véleményem szerint egy intézmény oktatási és nevelési tevékenysége akkor sikeres, ha a munkaközösségek jól és eredményesen működnek. Ehhez kiváló munkaközösség vezetőkre és munkaközösségi tagokra van szükség, illetve arra, hogy az éves nagy feladatok egyenlő mértékben legyenek elosztva. Az tanév egy egy kiemelt rendezvényét munkaközösségek szerveznék meg. A jelenleg működő 10 munkaközösség száma a struktúraváltás eredményeképp csökkenni fog A tanárok A tantestület munkaformáit folyamatosan igyekezni kell tökéletesíteni. A munkaközösségek mellett működnének az egy osztályban tanítók közösségei (esetmegbeszélők, nulladik!, ill. negyedévi megbeszélések) és a feladatra, projektre, pályázatra szervezett munkacsoportok. A tantestület kohézióját, a tagozatok közötti együttműködést erősítenék ezek a szerveződési formák, ugyanakkor rendkívül időigényesek, és a párhuzamosságok miatt egyenlőtlenné teheti a munkamegosztást. Tervezném a munkaközösség-vezetők önállóságának megerősítését, és több döntési lehetőség biztosítását a munkaközösségek számára. Az iskolában mentálhigiénés szakember segítségével szupervíziós csoportot működtetnék, alkalmanként esetmegbeszélő csoportot tartanánk. Lehetőség lenne videotréningre, egyéni tanácsadásra is. A minőségirányítási csoport támogatásával tökéletesíteni kell a pedagógusértékelési rendszert. Az Alapítvány Teljesítmény-motivációs alapjából jelképes összeggel és emlékéremmel jutalmaznám a kiváló minősítést kapott a pedagógusokat. A rendszer sajátos eleme lenne a tanulók visszajelzése a pedagógusok munkájáról (Aranykréta) és a munkatársak visszajelzése a saját kollégáik felé (Az év pedagógusa). Tervezném a Vezetői dicséret bevezetését, amely a pedagógusok mellett a diákok kiemelkedő munkáját is elismerné. 21/29

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat 2016

Intézményvezetői pályázat 2016 V. VEZETŐI PROGRAM A női vezetési stílus az együttműködést hangsúlyozza a versengéssel szemben, hisz abban, hogy a problémamegoldás során az intuíció ugyanolyan fontos, mint a racionális gondolkodás, támogatja

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Nevelési pedagógiai feladatok a Kárpát-medence magyarságának sportéletében SZONTAGH PÁL

Nevelési pedagógiai feladatok a Kárpát-medence magyarságának sportéletében SZONTAGH PÁL Nevelési pedagógiai feladatok a Kárpát-medence magyarságának sportéletében SZONTAGH PÁL "A sport, az nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. A sport

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben